EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE"

Transkript

1 På vej til Skjern Å s udspring Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 101 SEPTEBER 2008

2 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer valgt af grupperådsmødet (generalforsamling) og sidder for to år af gangen suppleret med udvalgte medlemmer. Gruppeleder Formand (2007) Kasserer (2007) & skipper Katrine Hauberg Nielsen, Hulmosevej 3, Hoven, 6880 Tarm. Tlf , Tommy Poulsen, Mosekrogen 4, 3450 Allerød Tlf.: , Per Fogh, Favrdalen 28, Tlf.: , Lokal rep. i TS (2007) Torbjørn Kristensen, Ved Færgegården 80, Årøsund, 6100 & skipper Haderslev, Tlf.: , Menigt medlem (2008) & skipper Redaktør (2008) medlemskasserer Web-master (2008) Menigt medlem (2007) Menigt medlem (2008) Revisor & skipper Anders Axø, Carl Lindams Vej 5, 7000 Fredericia Tlf.: , Jan Terkel Hansen, Åbyvej 58, 8230 Åbyhøj Tlf.: , Henning Gerken, Svankærvej 17, 6760 Ribe Tlf.: , Simon Axø, Skovgårdsgade 8, 3. tv., 8000 Århus C Tlf.: , Kurt Wilkens, Otte Ruds Gade 32, 2. th., 8200 Århus N Tlf.: , Palle Mogensen, Agernvænget 8, 7000 Fredericia Tlf.: , Medlemskab af Skibslaget koster 500/425 kr. årligt, og er en betingelse for at deltage i togter med JENSINE. Kontingent indbetales på giro til medlemskassereren. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE udkommer 2 gange årligt: September & December. Brug hjemmesiden i stedet. Medlemmer får tilsendt EFTERRETNINGER frit. Årsabonnement kan tegnes ved henvendelse til medlemskassereren (se ovenfor). Pris 75 kr. Andre praktiske oplysninger: se bagsiden ISSN

3 3 Afrigning & Aktivmøde 2008 Så er det snart ved at være tid til at runde sejl sæsonen 2008 af, og få gjort Jensine vinterklar. Som sædvanlig sker det i Haderslev, i år lørdag d. 4. oktober. Vi starter på Havnen kl. 10, hvor vi vil rigge af, montere vinterpresenning osv. Efterfølgende (først på eftermiddagen) vil vi afholde årets Aktivmøde, hvor vi sammen laver en midtvejs-status på året der indtil videre er gået. Aktivmødet afholdes umiddelbart efter afrigning. Mødested oplyses først på dagen, da der pt. ikke er fundet et sted at være. Dagsordenen ser ud som følger: 1. Sejlsæson Økonomi 3. Forsikring 4. Kommende aktiviteter, prioritering af disse og nedsættelse af arbejdssjak 5. Uddannelsesprogram 6. TS 7. Hjemmeside 8. Indkomne forslag 9. Dato og sted for generalforsamling 10. Jensine s fremtid. 11. Evt. Det er vigtigt at så mange som muligt møder op, så vi kan få lagt Jensine ordentlig i vinterhi. Vend venligst tilbage til undertegnede hvis du gerne vil give en hånd med det er rart at hvide mht. forplejning osv. Vi ses d. 4. oktober >Tommy To gamle medlemmer der har været med i mange år. Foto: Jan

4 4 Formanden har ordet! Så går sejlsæsonen 2008 på hæld, alle 6 sommertogter er vel overståede, og der er som sædvanlig blevet sejlet en del weekend- og enkelt sejladser både før- og efter sommerperioden. For sommertogternes vedkommende har de fleste været koncentreret omkring det Nordjyske, hvilket nok har betydet en del besøg på Anholt, Læsø, Skagen osv. Men alle ugerne er gået rigtig fint, mange medlemmer har fået sejlet en masse, og der har ikke været nævneværdige skader, brækkedede ben eller lignende, og det er jo skønt. I august og september sejler Jensine så sæsonen sidste weekendsejladser, som ofte er meget intense og rigtig, rigtig sjove. Personligt nåede jeg selv lige med et par dage på Simons ugetogt, og det var en super oplevelse, og meget bekræftende for os alle, at se så mange mere eller mindre nye, unge og super entusiastiske medlemmer. Og så ser jeg frem til min weekendtur midt i september. Tag ud og sejl Vi har i år haft enkelte uger uden fuldtallig besætning, ligesom en enkelt uge blev aflyst netop pga. manglende besætning. Det er jo enormt ærgerligt når vi nu har sådan et dejligt og gennemrestaureret skib. Kort tid efter generalforsamlingen, som vi normalt afholder i Januar, vil vi som sædvanlig annoncere de planlagte weekend- samt sommertogter, og jeg kan kun opfordre til at melde sig til så hurtigt som muligt. Vi har mange trofaste- såvel som nye medlemmer, og jeg håber meget at alle der har lyst kommer afsted med Jensine Mød op og giv en hånd Et skib som Jensine fungerer alene fordi vi har en rigtig god forening med mange medlemmer, der synes om projektet Jensine. Driften er alene drevet af foreningens medlemmer, og der har igennem mange år, også under den store restaurering i Rudkøbing, været en god og solid opbakning fra foreningens medlemmer. Dette gode arbejde, denne Jensine ånd, skal vi værne om. Det er vigtigt at så mange som muligt giver en hånd med i det omfang man selv synes der er masser af gode muligheder for det: mød op til arbejdsdage og weekender, deltag i aktivmøder og generalforsamling, byd ind på nogle af de mange arbejdsopgaver vi har henover vinter/ forårs sæsonen, skriv et indlæg til Efterretninger eller til hjemmesiden, giv din mening til kende, vær med til at påvirke udviklingen. Vi får hvert år en hel del nye medlemmer der introduceres til foreningen, og som igennem sejlads med Jensine får nogle pragtfulde oplevelser. Disse medlemmer skal vi fastholde, vi skal sørge for at de kommer med igen næste år, at de synes at Jensine er et skønt skib at være en del af på den måde kan vi på den bedste måde holde Jensine sejlende. Vil du egentlig gerne give en hånd med men er lidt i tvivl om hvad du kan, hvornår du kan eller hvordan du kan gøre det, så kontakt en af gruppestyrelsesmedlemmerne/

5 5 skipperne, så finder vi ud af det sammen. Tak for en indtil videre god sæson, og så glæder jeg mig til efterårets weekendsejladser Vi ses til afrigning og aktivmøde d. 4. oktober i Haderslev >Tommy Generalforsamling 2008 Jensine Bent Nørrebro?? Gæsteforlæser Foredrag om lokalområdet: Om sofus Clausen? En lokal landmand der ejede området omkring Gudenåens udløb der installerede hæverter? og anlagde bade for de lokale bønder. Bent blev som stor dreng i 30érne sat til at sælge billetter til badene. En karl druknede imidlertid i et af badene som så lukkede i en periode. Senere ansatte man en bademester som boede på den nærmeste gård og så åbnede badene igen. Der var flere nu forsvundne bygninger. Sofus havde bronkitis og gik altid med sømandbukser og filthat. Bent blev sat til at passe på at hæverterne fungerede perfekt. Lige over Gudenåens udspring ville Sofus gerne anlægge en restauration. Man kom cyklende til badene og så kunne man jo købe kaffe og kage. Alt var ifølge Bent primitivt for det var under krigen, men det var et tilløbsstykke for skoler og institutioner at komme på besøg. Sofus solgte gården i 46/47 og kunne have drevet det vidt, men han var ikke forretningsmand (april til november) for hvilket han fik 80 kroner tre år efter tjente han på gården for anden gang og da var der megen aktivitet på stedet med sportsaktiviteter som fodbold mv. Man var nøjsomme. Badene lukkede først i 50érne. I 47 kom Bent i lære som smed. Der var både en, to og tre meter vipper. Engang skulle de drive et par svin til ornen. De stak af og Sofus blev så sur at han stak den en på trynen så den besvimede. Da den vågnede igen drev de dem til ornen, men Sofus mente ikke at man behøvede at sige det til nogen. Nu skal i ikke sige det til nogen (valgsprog) Engang skulle embedslægen komme på besøg for at se til badene. Sofus, der ofte gik i skident tøj, fik bud om at skifte tøj af sin kone. Det blev han sur over, men indvilligede i at gå op og klæde om. Da han kom tilbage havde han taget sit brudetøj på og sagde da til sin kone: Her ser du ejeren af Tinningegård med tilligende jorder. OG nu jeg ud og snakker med Doktoren... -o0o-

6 6 Generalforsamlingen 1) Valg af dirigent 2) Sejlsæson ) Økonomi 4) Godkendelse af pkt 2 & 3 5) Valg af gruppestyrelse 6) Kommende aktiviteter, prioritering af disse og nedsættelse af arbejdssjak 7) Opstilling af budget 8) Opfølgning og koordinering af arbejdssjak 9) TS 10) Indkomne forslag 11) Dato for afrigning og aktivmøde 12) Jensines fremtid 13) Evt Tommy bød velkommen 1) Valg af dirigent Jan Terkel Hansen Dirigent: Henrik Christiansen 2) Sejlsæson 2007 v/tommy Jensine har ikke haft godt af det tørre forår, hvorfor det måtte på værft for t få tætnet dæk. Påske og Bededage var gode og velbesøgte med et godt fremmøde og med undervisning om søndagen. Skuret er ryddet og der er gjort en god indsats hvor der er lagt tag... Generelt er der sejlet for lidt i 2007 af flere årsager. Der er blandt andet mangel på skippere, hvilket gør at der sejles for lidt. Fyn rundt var god. Torbjørn sejlede med. Det gik forbi Haderslev hvor vi tjente nogle penge på arrangementet. Henover sommeren sejledes der med kommuner mv. hvilket har skæppet i kassen med knap kroner Der har været sejlet med nogle af Jensines tidligere ejere, hvilket har betydet at vi har fået genstande fra dem Afrigningen gik godt med gode aktiviteter Efterretninger bliver stadig trykt takket være Jan ligesom Henning er god til at holde styr på hjemmsiden Det er rigtig godt at der er lokale folk på havnen som kan holde styr på Jensine i det daglige 3) Økonomi V/Per Per gennemgik regnskabet. VI har et overskud på ca kr. Der er høvlet mere af gælden end beregnet Økonomien ser godt ud på kontingentsiden Sejladssiden er ikke så god idet der mangler penge i forhold til budgettet (Mangel på

7 7 sejladsindtægter?) Vi har haft færre udgifter til drift (gas og diesel) så vi har faktisk sparet ca ift. budgettet Adm.-udgifterne er væsentlige lavere end budgetteret Der er løbet lidt ekstra udgifter på renteudgifter idet kassekreditten blev hævet Renteudgiften må påses at blive det samme eller mindre for de kommende år For detailspørsmål spørg Per 4) Godkendelse af pkt 2 & 3 Formandens beretning godkendt Økonomi/økonomi godkendt 5) Valg af gruppestyrelse Fire personer på valg De blev genvalgt Anders Jan Henning Kurt Kurt vil gerne genvælges med følgende kommentar: Han stiller gerne sin plads til rådighed for unge medlemmer 6) Kommende aktiviteter, prioritering af disse og nedsættelse af arbejdssjak Presenning storluge repareres Torbjørn skal snakke med DK sejl sammen med Carsten Søkortdækken Carsten Luge agterlukaf Foråret Torbjørn?? Pumpekasse - Kompasset justeres VHF Kabys/vask/afløb kabys & peaken Petroleumslampe utæt Ferskvandssystemet renoveres skal til Assens Torbjørn/Ernst? Nye rør?? v/ Søren Jan TH har afleveret den til sin kones fætter Ernst? Karsten Fåborg?? Forhæng ved nedgangen Birthe Møbes?? Håndtag ved nedgang foran Forår Messingplade (bør hænges op under dækket)poul tager den Skur vinduer og beklædning Skurgubberne m.fl?? Vintertelt skal laves?? Jagerstaget klædning fjernes Foråret

8 8 Skødepunkter til jager/klyver Torbjørn følger op på hvad vi må eller ikke må Klyverfaldsblok repareres?? Små huller i storsejlet (er markeret) Sejlposer, bredfok + en ekstra Forår Torbjørn spørger DK sail om de kan lave dem Vimpel Brenda reparerer den Lapsalve Ankerkæde skiftes Per F forår Er kommet og ligger allerede på Jensine købt via Palles netværk Nøgle til dækspumpe skal skiftes Ernst? Dækslys BB Manglende digital display i nathus Ernst? Ernst? Løse mastekiler fæstnes Forår Redningsveste sorteres (gamle) + Eftersyn de nye redningsveste skal foretages Arbejdsveste skal checkes/efterses Svend?? Eftersyn af nye redningsveste skal foretages (Påsken Henrik) Torbjørn skaffer kalktabletter og gaspatroner Søkort skal føres up-to-date Jan T Energen tank i maskinrum skal ombyttes Ernst 24 volt arbejdslampe i maskinrum/pandelampe Lugtproblemer (fra bundvand mv) Gennemskylning Forår? Skurgubberbe/Gert Møbes Vandingssystem på dækket /timer/hævert Påsken Jan?? Skift af olieslange i maskinrum Ernst Genoptryk af logbog Simon/Tommy Ridsemærker i de nederste planker skal laves (som følge af østenstormen fornylig) Nyvurderes når den kommer på land Generelt skal vi huske hinanden på at vi har en pligt som medlemmer at sikre Jensine i fald at vi observerer/vurderer at sikringen 7) Opstilling af budget v/per Som budgettet ser ud nu balancerer det. Der er alså ikke budgetteret med et overskud. Vi får en langt biligere forsikring fra 09 men i 08 bliver det til den høje takst Problemet med de manglende skippere betyder at vi holder lav profil med denne post Vi regner med indtægter på kroner Mht Driftsudgifter budgetteres med kroner Spørg Per for yderligere oplysninger Kommentar v/ Tommy: Da vi har et nyt skib er det ikke tilfredsstillende at vores budget blot skal balancere. Det er fint med billig forsikring og strøm Det er fint hvis vi laver støttemedlemsskaber allerede i år så vi får flere kontanter. De får til gengæld synlighed i Efterretninger og på hjemmesiden samt mulighed for at få en åben båd dag Det er vedtaget at vi kører videre med budgettet som det ser ud nu

9 9 8) Opfølgning og koordinering af arbejdssjak Henning og Tommy laver hjemmeside. Den vil blive lidt mere synlig og opdateret. Tommy opfordrer til input og ideer. Der blev foreslået nedsættelse af en ny arbejdsgruppe bestående af Tommy, Henning, Esben og Thomas Gerken Andet?? 9) TS Torbjørn trækker sig fra TS i Sønderjylland. Og Der skulle gerne være en repræsentant for Jensine, men pt. Ingen kandifater. Skibsbevaringsfonden indkalder til konference om Maritime kompetencecentre i København den 5. marts Kurt overvejer positivt at deltage. Tommy overvejer også 10) Indkomne forslag Ingen 11) Dato for afrigning og aktivmøde Første lørdag i oktober som er den 4. oktober 12) Jensines fremtid Herunder støttemedlemsskaber Tommy: PÅ vegne af de nye skippere. Det har været en succes idet unge og 2. Generations jensinebørn deltager. Man håber derfor at man i bededagene vil lave nogle tiltag hvor man kan lave noget undervisning og andet sexet. (Gælder kun for de unge??? Hvornår skifter det mon??) Hvis man kender unge der gerne vil have mails er Tommy interesseret i at høre nærmere. Kurt: Om støttemedlemsskaber: Vi skal stille nogle præmisser op for hvad vi kan tilbyde og hvad det koster i tid. AGF opererer med op til 6 sponsorgrupper og den tanke kunne vi evt. adoptere? Mht til at få fat i sponsorer kan man få fat i en liste over erhvervsdrivende i området? I en sådan liste kan man også prioritere folk som AGF gør Tommy mener at vi skal prøve at samle? Berit: Jensine business networking hvor virksomheder kan møde hinanden ombord og udveksle erfaringer. Tommy: Vi har en god sag som virksomhederne kan støtte- VI skal lave et dokument som ser smart ud som erhvervsfok evt vil kunne falde i svime over Anette: Det er ikke relevant med Haderslev listen da den er for omfattende. Det vil være bedre at benytte andre kilder og holde dem mere maritimt orienterede. Kurt: det skal ikke kun være maritimt orienterede Anette: Nej vi skal have alle grupper med, men der er også vigtigt at vi kan håndtere det selv. 13) Evt Torbjørn: Vi har ekstra eksemplarer af TS bladet liggende som kan afhentes hos Torbjørn Kl 17:27 Ordstyreren takker af og bukker og indkalder samtidig til Skippermøde.

10 10 Nye medlemmer 2008 Hermed et velkommen til nedennævnte nye medlemmer. Vi håber at I har haft nogle dejlige timer, dage, uger og i øvrigt må få år med den gamle nyrestaurede dame. Gamle medlemmer der har holdt pause er ikke nævnt i denne liste, da de jo ikke er nye. Go vind på jeres togter! Medlemsnr.: 1183 Ann Charlotte Egebak Andebøllevej Andebølle 5492 Vissenbjerg Medlemsnr.: 1184 Merete Roland Aagaard Ølsemaglevej 67 - Ølsemagle 4623 Ll. Skensved Medlemsnr.: 1185 Jan Sterndorff Egeskov Bygade Fredericia Medlemsnr.: 1186 Søren Bødker Madsen Præstevangsvej Århus V Medlemsnr.: 1187 Birthe Wolf Halkløkke 30 Medlemsnr.: 1188 Karsten Scherrebeck- Boisen Hejsager Strandvej 117 Medlemsnr.: 1189 Annette Møller Jensen Bankelvej 16 - Halk Medlemsnr.: 1190 Susanne Figge Halkvej 86 Medlemsnr.: 1191 Lieane Jensen Hejsager Næsvej 115 Medlemsnr.: 1192 John Carstensen Småkærvej 27 - Hejsager Medlemsnr.: 1193 Laila Fabricius Lembckesvej 27 Medlemsnr.: 1194 Mette Boesen Skibbrogade 9 Medlemsnr.: 1195 Andreas Nielsen Kvistrupvej 33 Medlemsnr.: 1196 Marie Madsen Olaf Ryesgade 5 Medlemsnr.: 1197 Dorte Evald Slotsgade 23 st. Medlemsnr.: 1198 Lisbeth Mikkelsen Haderslevvej Kolding Medlemsnr.: 1199 Stanislava Facini Jakob Knudsensvej 47 Medlemsnr.: 1200 Morten Jessen-Hansen Løjt Søndervang Aabenraa Medlemsnr.: 1201 Niels Koustrup Brombærvej Gram Medlemsnr.: 1202 Anne Sophie Brodersen Jens Johansensvej 4A Medlemsnr.: 1203 Janni Fousing Langløkke 28 - Høruphav 6470 Sydals Medlemsnr.: 1204 Henry Friederichsen Moltrupvej 13 Medlemsnr.: 1205 Kirsten jensen P.A. Madvigsvej 27

11 11 Medlemsnr.: 1206 Birgit Johansen Thomashusvej 14 Medlemsnr.: 1207 Anette Engelsen Bøndergårdene 28 Medlemsnr.: 1208 Marianne Simonsen Bøndergårdene 23A Medlemsnr.: 1209 Ulla Larsen Langelandsvej 43 Medlemsnr.: 1210 Anne Mette Henning Lille Bakkevej 4 Medlemsnr.: 1211 Bent Lund Engvej Sommersted Medlemsnr.: 1212 Gerhard Kley Favrdalen 18 Medlemsnr.: 1213 Harry Byriel Nissen Højgade 11 st. Medlemsnr.: 1214 Heine Christiansen Aastrupvej 156 Medlemsnr.: 1215 Ove Kliver Dyssebakken Vojens Medlemsnr.: 1216 Peder Dybsø Jomfrustien 1 Medlemsnr.: 1217 Peder Mortensen Hjartbroled 10 Medlemsnr.: 1218 Piet Nielsen Ærtevej Vojens Medlemsnr.: 1219 Steen Damm Langelandsvej 64 Medlemsnr.: 1220 Villy Rasmussen Mejsestien 4 Medlemsnr.: 1221 Anders Korsgaard Jessen Hjejlen Tønder Medlemsnr.: 1222 Emil Nielsen Schleppegrellsgade 8, 4. th Århus C Medlemsnr.: 1223 Tanne Krogh Bertelsen Nørrebrogade tv København N Medlemsnr.: 1224 Lasse Simonsen Nørrebrogade tv København N Medlemsnr.: 1225 Lars Raymond Larsen Funch Thomsens Gade th Århus N Medlemsnr.: 1226 Jacob Speich Jeppesen Smallegade 3, 1. tv Herning Medlemsnr.: 1227 Anne Søltoft Clemensen Mathildevej 7, 3. tv Frederiksberg Medlemsnr.: 1228 Bent Lading Holbergsvej Fredericia

12 SMÅ KORTE VINDSTØD Så er atter et år næsten gået Som tiden dog løber. Sæsonen lakker mod enden og vi skal have pakket damen ned for vinteren. Mød op i Haderslev d. 4. oktober og hjælp med at afrigge Jensine. Læs nærmere på side 3. Mailgruppe Tilmeld dig Jensine mailliste. Det sker på vores hjemmeside under medlemmer. Har du ikke passwordet kan du evt. maile til redaktionen, hvorefter du vil få tilsendt passwordet. Når du er tilmeldt Jensines mailliste, vil du fra tid til anden få nyheder tilsendt. Du kan selv sende mails hvis du har noget at fortælle, ved at sende til betingelsen er blot at du sender mailen fra den adresse du har tilmeldt. Har du brug for at sende fra flere adresser, kan du blot tilmelde dem. Efterretninger pr, mail Stadig flere tilmelder sig Efterretninger alene som PDF-fil pr. mail. Hvad med dig.? Udover at det sparer porto for foreningen, vil du modtage bladet 1-2 dage før du ellers ville have modtaget det. Alle kan dog stadig læse bladet på ADRESSEÆNDRING Husk at melde adresseændring til undertegnede. Postvæsenet sørger ikke mere for udbringning på lempelige vilkår som tidligere. Adresseændring skal selvfølgelig stadig meldes til postvæsenet, men jeg har endnu tilgode at få oplyst en ny adresse på de medlemmer der er flyttet. Normalt får jeg bare bladet retur med oplysning om at I er flyttet. Ikke hvorhen. Så derfor meld adresseændring til undertegnede enten pr. mail eller pr. brev/postkort. Få en flyttemappe på Posthuset. Jan T. Hansen Åbyvej Åbyhøj

Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T.

Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T. Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG NR. 78 ANDRE SØFARENDE MARTS 2001 Skibslaget er en afdeling i Det Danske Spejderkorps og

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere