Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012"

Transkript

1 Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Året 2011 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag fortsat krisetid eller er det normale tilstande? I min beretning ved sidste års generalforsamling nævnte jeg, at det foregående år havde været turbulent. I det forløbne år har vi ganske vist oplevet, at der har været nogenlunde stabil beskæftigelse til den reducerede vognpark, som vi totalt set er landet på. Men det kniber stadig med indtjeningen og spørgsmålet er så: er vi tilfredse med fuld beskæftigelse og en utilfredsstillende indtjening og må vi erkende, at det ikke længere nytter at tale om krise som undskyldning og at vi tværtimod er nået til normale tilstande? Hvis I mener, det er tilfældet, har vi som branche et problem. For de fleste af vore medlemmer er der ikke økonomisk råderum til konsolidering og opsparing til dårlige tider hvis krisen skulle komme igen. Hvem skal vi så laste for de dårlige økonomiske vilkår. Den forklaring jeg hører fra de fleste medlemmer er, at det er de store kørselskontorers skyld! Men her er det måske nødvendigt at se os selv i spejlet og spørge Hvem er vores største konkurrent? For mig at se er svaret: Os selv! Det er moderne i dagens Danmark at give samfundet skylden, hvis ikke det går, som vi selv ønsker. I stedet for at vi i vores branche giver speditører og andre store kørselsrekvirenter skylden, bør vi måske kigge lidt indad hos os selv i kollegakredsen. Synes I selv vi er gode nok til at koncentrere os om vore egne forretninger, så det ikke er nødvendigt at underbyde kollegerne? Husker vi at søge samarbejde i stedet for at stjæle kollegernes kunder? Og frem for alt: så skal vi lære det lille ord som hedder: NEJ (tak) Og dernæst skal vi lære hvad sammenhold betyder i vores branche Tænk hvad der ville ske hvis alle undervognmænd ved et stort kørselskontor blev enige om at deres arbejde sku koste så de ku drive en sopper forretning. Husk på uden undervognmænd har speditørerne ingen forretning!! Vil I være ansat vognmand uden indflydelse på Jeres egen situation eller vil I hellere være selvstændige vognmænd?

2 Jeg hverken kan eller må (jeg ville gerne) udtale mig om, hvordan I beregner Jeres omkostninger. Men jeg ved fra min egen forretning, at f.eks. brændstofprisernes fortsatte himmelflugt tærer direkte på bundlinjen, hvis man ikke sørger for at justere sine priser overfor kunderne. Transportbranchen er kendt for, at vi konstant bestræber os på at rationalisere og begrænse vore omkostninger. Nu har vi siden 1.juli sidste år haft muligheden for at transportere yderligere 6 ton på et vogntog med begrænsede meromkostninger. Der er dermed skabt mulighed for en rationaliseringsgevinst, som jeg mener først og fremmest bør komme os til gode. Så pas på med ikke at forære hele gevinsten væk til Jeres kunder. Men mange medlemmer efterspørger naturligt nok mulighed for at køre med 50 og 52t. totalvægt på 6-akslede vogntog. Da spørgsmålet om 50 og 52 ton totalvægt på 6-akslede vogntog er politisk forligsstof, har det ikke været behandlet i forbindelse med Trafikstyrelsens forslag til ændring af dimensionsbekendtgørelsen og de tekniske forskrifter. Men jeg ved, at vort ønske stadigvæk står højt på DTL s erhvervspolitiske dosmerseddel. Ny godskørselslov Sidste år nævnte jeg i min beretning 7 forslag til ændringer, som foreningen har peget på som ønsker til den nye godskørselslov. Desværre kan jeg ikke bekræfte, at alle vore ønsker er blevet hørt, da det samlede forslag til revision af loven endnu ikke er færdigbehandlet. Jeg er specielt spændt på om forslaget til øget kontrol af betaling af overenskomstmæssig løn går igennem. Der er forslag om krav til tilladelsesindehaveren at han - efter påbud fra Trafikministeren jf. Godskørselslovens 6 stk. 5 - skal indsende lønsedler og ansættelsespapirer. Trafikstyrelsen vil derefter sende lønsedler og ansættelsespapirer til gennemsyn hos arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Kravene om indsendelse af dokumenter rettes alene mod virksomheder, der ikke er medlemmer af arbejdsgiver-organisationer. Hvis Trafikstyrelsen, på baggrund af udtalelser fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer finder, at der forligger manglende overholdelse af kollektiv overenskomst, er der forslag om konfiskation af evt. fortjeneste + sumbøde på kr Jeg finder det ligeledes tilfredsstillende at SKAT åbenbart har forstærket kontrollen med udbetaling skattefri rejsegodtgørelse. Dermed kan vi forhåbentlig få stoppet nogle af de virksomheder, der praktiserer ulige konkurrence ved forkert anvendelse af eksportoverenskomsten ved indenrigskørsel. Vognmandskurset Et punkt i den nye godskørselslov, som er vedtaget og som jeg glæder mig over er, at Transportministeren i starten af 2011 satte bremserne i for et forslag om at sløjfe et eksisterende krav til vognmændene om et grundlæggende vognmandskursus, hvor chaufførernes arbejdsgivere bliver grundigt undervist i bl.a. køre- hviletidsregler.

3 Det skete efter kraftig kritik fra DTL og efter mediesager om snyd med køre- hviletidsreglerne. Transportministeren mente nu, at det aldrig skal være muligt at konkurrere ved ikke at overholde reglerne og opretholdt det obligatoriske kursuskrav for kommende vognmænd og egenkapitalkravet på kr. DTL slog på tromme for, at vognmændene naturligvis fortsat skal have et højt niveau og være professionel og godt uddannet. Ikke alle overtrædelser er bevidst snyd, da reglerne er komplicerede. Men så meget desto mere er der behov for en grundig uddannelse af alle nye vognmænd. Og det havde den afgående minister jo så ganske ret i. Konkurser Som jeg nævnte sidste år, havde vi været i dialog med Trafikstyrelsen for at få dem til at stramme op for at undgå konkursrytteri. Der var alt for mange eksempler på, at en virksomhed, der var endt i konkurs, uhindret kunne starte igen dagen efter med samme ansvarlige leder og med samme uansvarlige økonomiske styring. Jeg må med tilfredshed konstatere, at vores henvendelse med opbakning fra DTL tilsyneladende har haft en effekt i den ønskede retning. Vi skal ikke agere Politi, men da vi alle er underlagt godskørselsloven og tilladelsessystemet, skal der være sanktioner overfor dem, der ser stort på reglerne og dermed påfører de lovlydige illoyal konkurrence. Det er derfor glædeligt, at Trafikstyrelsen tilsyneladende er blevet mere strikse med at udstede nye tilladelser til personer, der ikke har haft orden i deres økonomi og vandel. Men jeg vil fortsat opfordre jer til hver især at holde øje med om jeres egne leverandører så som værksteder banker olieselskaber mv bidrager til at holde liv i de kreative forretninger og gerne melde til mig, hvis i har mistanke om, at der er ugler i mosen. Cabotage Mistanke om ulovlig cabotagekørsel er til stadighed en kilde til frustration blandt vore medlemmer. Vort bestyrelsesmedlem, Niels Erik Madsen, har sammen med journalist John Larsen beskrevet forholdene på Århus Havn i en artikel i DTL-Magasinet. Samtidigt arbejder DTL løbende med at få 3F til at gøre deres indflydelse gældende på de arbejdspladser, hvor der lastes eller modtages gods, som er kørt uden hensyn til de gældende cabotageregler. Jeg håber, at 3F i højere grad vil anvende de fagretslige magtmidler, som de nu en gang har. Som arbejdsgivere kan vi ikke agere kontrolmyndighed men alene henlede myndighedernes opmærksomhed på de ulovlige forhold, vi bliver bekendt med. Samtidigt kan vi erhvervspolitisk søge at påvirker politikerne til at indføre skrappere bøder for overtrædelser allerhelst så jeg, at ulovlig cabotagekørsel medførte beslaglæggelse af gods og bil, som der er tale om i visse andre EU lande.

4 Men det glæder mig, at - efter først at have afsat 65 millioner kroner på finansloven til at bekæmpe social dumping og sikre fair konkurrence - regeringen er klar med et kommissorium for et tværministerielt embedsmandsudvalg, der skal finde modtræk mod social dumping fra udenlandske virksomheder og arbejdstagere. I bestyrelsen ser vi frem til dette meget vigtige arbejde og vil følge udvalgsarbejdet, idet man også har bemærket, at politiet har fået 10 millioner kroner i 2012 og 2013 til kontrol med cabotagekørsel. Man kan have forskellig holdning til vores nye regering, men der er nok ingen tvivl om, at de har en større velvilje til at modvirke socialdumping og tab af danske arbejdspladser end den blå regering, der sammen med Dansk Industri blot var interesseret i billige fragtrater. I forbindelse med cabotage vil jeg bede jer have i tankerne at støtter I ITD, DI Transport el arbejdsgiverforeningen ATL ja så er I indirekte med til at indfører fri cabotage her i landet. Jeg vil derfor opfordre jer som er medlem af en arbejdsgiver organisitation Til hvis I ikke allerede har gjort det at få jer meldt over i DTL-A Og til jer alle sammen vil jeg bede om at I støtte op om DTL og skulle I gå hen og blive fristet til at skifte til ITD på grund af billig forsikring og måske et par at deres gratis ydelser ja så kan det da godt være I kan spare lidt penge her og nu men hvad hjælper det når I så samtidig har fået fri cabotage og ingen overenskomst. Tror I så selv på at der er nogle af os danske vognmænd som har en forretning om 5 år hvis det skulle ske for jeg tror det bestemt ikke. Det er det vi på godt jysk kalder at pisse i bukserne for at holde varmen men det varmer som regel ikke ret længe og bagefter bliver bare rigtig koldt husk det. Kørehviletid og objektivt straffeansvar På sidste års generalforsamling havde vi besøg af den daværende Transportminister, Hans Chr. Schmidt. Flere medlemmerne benyttede sig af lejligheden til at aflevere et par sandheder til ministeren om de uhensigtsmæssigheder, der er i køre- hviletidslovgivningen og i særdeleshed bødestørrelsen for bagatelovertrædelser. Debatten gav efterfølgende anledning til, at jeg modtog et personligt brev fra justitsministeren, som den gang hed Lars Barfoed. Ministeren havde fra Lastbilmagasinets omtale bemærket sig, at jeg ikke mener at bødekataloget er rimeligt og at det ikke kan passe, at en chauffør tvinges til at holde et 9 timers hvil, når han er en halv time hjemmefra. Jeg er selvfølgelig meget beæret over ministerens interesse, men hans svar kan jeg desværre ikke bruge til noget, da han blot henviser til tolerancereglerne. Nu kan I ved selvsyn se, hvor vanskeligt arbejdet med at påvirke det politiske system i virkeligheden er: alle hørte jo hvad ministeren sagde og hvad er der sket ingenting! Risikoen for at træde lidt ved siden af i forhold til reglerne er en stadig trussel, når vi skal udføre vort daglige arbejde og forsøge at udnytte vort materiel og arbejdstiden effektivt.

5 I har alle forskellige hjælpemidler til at holde øje med Jeres aktiviteter: tachografer, Time Systems og diverse analyseprogrammer til computeren, som skal advare mod overtrædelser, f.eks. hvis en chauffør er lidt for ivrig eller har misforstået reglerne. DTL har et samarbejde med Tungvognsspecialisten og foreningen har sammen med regionskontoret taget initiativ til at foreslå DTL s direktion, at alle medlemmerne tilbydes adgang til Tungvognsspecialistens analysesystem, der i dag er det bedste værktøj på markedet til opbevaring og løbende analyse af digitale køre- hviletidsdata, der findes på markedet. Tanken var, at alle medlemmer får adgang mod et symbolsk beløb. Forslaget indebærer en betydelig udbetaling fra DTL s kasse, hvis et større antal medlemmer benytter sig af tilbuddet så DTL direktion og bestyrelse tygger stadigvæk på vort forslag men jeg kan love jer at jeg nok skal holde dem i ilden til det bliver gennemført så bare rolig det kommer og det er vær at vente på for det bliver kanon godt. Affaldsområdet Den daværende miljøminister besluttede, at genbrugspladsmodellen, der i 2011 tvang virksomhederne til at betale gebyr til genbrugspladserne, skulle laves om. De nye regler virker fra januar Jeg er glad for, at politikerne vil ændre reglerne for genbrugspladserne, da flere af foreningens medlemmer mister kunder til de kommunale genbrugspladser. Det gør de, fordi virksomheder, der producerer affald, som DTLs medlemmer kører med, er tvunget til at betale til genbrugspladserne. Spørgsmålet er dog, hvordan den fremtidige genbrugsplads-model skal se ud. Virksomhederne skal efter DTLs opfattelse betale de omkostninger, som behandlingen af deres affald koster. Det samme siger EU-reglerne, der indeholder et forurener-betaler-princip, og man kan derfor ikke kan lade den ene virksomhed betale for den andens affald i et kollektivt system. DTL ønsker grundlæggende ikke, at det skal være muligt at fortsætte gebyrstrukturen. Men politikerne har i forliget betinget sig, at gebyret skal være kostægte. Forliget skal nu omsættes til regler. DTL fortsætter arbejdet for at skabe gode regler på området. Arbejdstid for selvstændige chauffører Sagen havde i meget lang tid været genstand for drøftelser mellem Transportministeriet og Beskæftigelsesministeriet fordi ingen egentlig ønskede at håndtere dette håbløse foretagende efter EUs vedtagelse af reglerne. Derfor havde transportministerens initiativ DTLs store anerkendelse og støtte, for det viste, at den danske regering havde reflekteret over det umulige i at få reglerne indført på det danske arbejdsmarked. Der var meget røre i mange lande over disse overflødige bestemmelser, som lægger en voldsom ekstra administrativ byrde over på de selvkørende vognmænd og som gør livet som selvkørende vognmand unødigt besværligt.

6 Et flertal i Parlamentet mente, at selvstændige vognmænd, der forsøger at opbygge en forretning for at skabe vækst og beskæftigelse, skal belastes med en begrænsning på, hvor mange timer de må arbejde. En holdning, der herhjemme støttes begejstret af S og SF men fordømmes af V og K. Dette har betydet, at da regeringen i september skiftede farve, er der nu blevet skabt en lovhjemmel i godskørselsloven til at indføre arbejdstidsregler for selvstændige vognmænd. En bekendtgørelse om håndhævelsen af reglerne er under udarbejdelse, og der lægges fra Trafikstyrelsen op til så enkle og lidt belastende krav som muligt. Året i I maj måned deltog repræsentanter fra i DTL s generalforsamling, som denne gang blev afholdt i Ålborg. Det var naturligvis svært for arrangørerne at leve op til det foregående års arrangement i Horsens, hvor vi selv var værter. Dette års generalforsamling afholdes i Helsingør og jeg minder om, at alle medlemmer naturligvis er hjertelig velkommen til at bakke op om generalforsamlingen. Helsingør egner sig glimrende som mål for en lille familieudflugt, så jeg håber at se flere af Jer den 12. maj. Derudover har vi traditionen tro afviklet Årets Transportvirksomhed hvor den regionale vinder Årslev Budcentral blev fundet ved et arrangement hos Scania i Vejle. Vores kandidat var så stærkt et kort, at virksomheden igen kunne hente trofæet som Årets Transportvirksomhed hjem til Region Syd, efter at det i nogle år har været udlånt til Region Midt/Nord. Stort tillykke til Dennis Just og Årslev Budcentral de har virkelig gjort sig fortjent til titlen! I september arrangerede regionskontoret et informationsmøde om offentlige udbud i Kolding og der er afholdt medlemsmøde hos AMU Syd i Kolding i februar. Der er i året 2011 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Jeg har deltaget i 2 formandsrådsmøder i København og bestyrelsen har derudover deltaget i 2 Formands- næstformands-møder med DTL samt DTL Region Syds årsmøde. Jørgen Egeskov og jeg har som repræsentanter for foreningen deltaget i 4 bestyrelsesmøder i Region Syd. Igen i 2011 har foreningen kunnet glæde sig over en stabil og loyal medlemskreds. Vi er ved årsskiftet: 189 medlemmer samt 20 passive medlemmer 1 medarbejdende anpartshaver 1 vognmandssøn Jeg vil som nævnt glæde mig over de medlemmer, som foreningen har frem for at beklage den tilbagegang i medlemsantallet, som vi naturligvis må konstatere i lighed med andre lokalforeninger. I løbet af 2011 er vi blevet 24 medlemmer færre. Heraf har 8 opsagt deres medlemskab de øvrige har været tvunget til at forlade foreningen det pga. ophør/konkurs.

7 Men jeg vil opfordre jer til at holde øje med om I har nogle kollegaer som ikke er organiserede og så rette henvendelse til regionskontoret med oplysningerne så vi kan få dem ind i foreningen og endelig er vi også åbne for forslag fra jer som måske kan bidrage med flere medlemmer. Et forslag ku jo være at vi slettede indskuddet resten af året for at melde sig ind i foreningen. Tak Til slut vil jeg gerne udtrykke en tak - for godt samarbejde med mine bestyrelseskolleger - for loyal opbakning til foreningen fra alle vore medlemmer - for trofast støtte fra alle foreningens samarbejdspartnere, som yder en værdigfuldt støtte til foreningens drift - samt til alle DTL s dygtige medarbejder på Grønningen (håber Frank vil videre bringe det til hans kolleger ) - Og endelig en stor tak til Allan, Jens, Bitten og Maibritt fra Regionskontoret for det rigtig gode samarbejde, vi har i hverdagen de gør et kanon stykke arbejde for os. For mit vedkommende er det utrolig vigtigt, hvilket jeg i høj grad føler det også er for vore medlemmer.

Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013. BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013. BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Året 2012 Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. 2012 fortsat

Læs mere

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 99. møde Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 44: Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

48. møde. Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 999).

48. møde. Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 999). Onsdag den 3. februar 2010 (D) 1 (Spm. nr. S 999). 48. møde Onsdag den 3. februar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

Jeg har tidligere arbejdet inden for Søværnet, H+H Industri og Fleggaard-koncernen.

Jeg har tidligere arbejdet inden for Søværnet, H+H Industri og Fleggaard-koncernen. En historie fra den jyske landevej God dag For dem der ikke kender mig i forvejen kan jeg fortælle, at mit navn er Allan Jepsen og jeg kommer fra Contino i Padborg hvor jeg er ansat som adm. Direktør.

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014.

Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014. Danske Malermestre, mundtlig beretning ved generalforsamling 2014. Ved formand Per Vangekjær Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres generalforsamling. Velkommen

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 - JANUAR 2013 Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober 1 Vingefanget januar 2013 Nyt fra redaktionen

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere