fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr ved henvendelse til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til"

Transkript

1 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen Onsdag 8 aqgust 923 sider kr ved henvendelse til Fiskeri direktørens kontor. Nr. 32 NDHOLD: Fiskeoversigter. - Fiskets forløp. - Fællesmøte. - Kystmakrelfisket. - Lokal kompasforstyrrelse i leden. - Vekselkursene. - Brislingtilførsler. - Fiskemarkedet nden- og utenlands. - Det skotske sildefiske. - De svenske fiskeriers avkastning i Rettelse.. - Nyfundlands eksport av fiskeprodukter. - Utførselstabel. Fiskeutbytte indtil (De store fiskerier). Storsild Tor s k (skrei og Joddetorsk) Vaarsild Mængde Solgt Solgt anvendt Op- fersk Mængde Mængde Lever Tilvirket Op- fersk Til til anvendt Til Til fisket (iset Optisket anvendt Saltet sildolje allvendt damp- fisket (iset til tran Rogn Saltet sild- herme- hjemmæng-j for mængde til til medicin- mæng- for meforde eks- tørfisk klipfisk tran de eks- bruk agn og utenom olje tik hjemme d.m.tran port) port) forbruk 000 i 000 0UO hl. hl. hl hl. hl. hl. hl. stk. stk. stk. hl. hl. hl. hl. hl. hl Brisling og smaasild Makrei (kystmakre) Fetsild tilført Stavang-er ~indtil 4/~), (fra 7-4 Bergen (indtil 6/S), Haugesund /8) (indtil 30/6), Kopervik (indtil 30/S) og Sandnes (indtil 30/6), ialt ~ ~- -- O c k t (SOlgt fersk set for Mængde Mængde Mængde Til sildpls e i inden- Opfisket Bris- Blan- Smaa- eks- fækket rund- til set olje fabrik- Til her- Til agn Saltet Mossa mængde lands mængde port og saltet saltet hermetik kene metik!ing ding sild hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl Foreløbig værdiansættelse: Storsildfisket (slut) 2.3 million kr., skreifisket og loddefisket (Finmarkens vaarfiske) (slut) 26.9 million kr., vaarsildfisket (slut) 7.8 million kr. kystmakrelfisket (indtil 4/8) 2.7 million kr. '[

2 L. 226 F S K E T S o ANG 8 august 923 Fe ts i id fi s k et har tat sig godt op i Nordland i sidste uke og delvis ogsaa i Troms fylke. Ukefangsten blev hl, hvorav saltet til handelsvare 8900 h., resten gik væsentlig til sildoljefabrikker. Kvæfjord blev sat 2 mindre stæng i Oullesfjord og l stæ!]g i Godfjord, tilsammen ca. 200 hl. bladsild og seksstreks vare) litet endnu optat. Her er tilstede 0 landnotbruk. Ved Leivik i Torsken blev stængt 600 hl. fabriksild, pris 0 kr. pr. h., 8 landnotbruk og l kjør:efartøi. Utsigter til stængning i Selfjorden. Malangen er bare fisket 90 hl. alt i Troms fylke optat 645 hl. til sildolje, agn og hjemmeforbruk, intet saltet. fjor var partiet maal --.:= h., hvorav saltet Nordland fylke har sildefisket gjoti en meget god begyndelse i flere av fylkets herreder, men silden er meget smaafaldende saa den hovedsagelig sælges til sildoljefabrikker, intet hittil saltet til handelsvare. Folla blev i uken sat flere større og mindre stæng i Belkjosen, Bratfjord, Sagfjord, Aspfjord og i Mørsokbotn. Hittil optat 8000 hl. fabrikvare, pris 9-0V~ kr. pr. hl. Her er 30 notbruk tilstede. Paa forskjellige steder i Brønnøy er sat 3 smaastæng, ca. 350 hl. fabrikvare. 9 notbruk tilstede. Vega 3 mindre stæng, pris 6-4 kr., 4 notbruk. Alstahaug 5 mindre stæng, pris 8~5 kr. og i l-emnes 3 smaa stæng, pris 3. Nesna fiskedes bra) ialt optat 3000 hl., hvorav til hermetik 00 h., resten solgt til sildoljefabrikker, pris 8-8/.~ kr. pr. hl. Steigen er opfisket 600 hl. alt i Nordland iaar hl, hvorav intet saltet mot ifjor hl, hvorav saltet 240 Namdalen er endnu intet sildefiske anmeldt. Det samme er tilfælde for Møre fylke. Bjugn i Sør- Trøndelag har fisket tat sig op. Der blev sat sidste uke 28 notstæng, hvorav optat 5300 hl., hvorav iset 500 hl. og saltet 4800 Sildens størrelse er 4-5 streks og smaasild, pris 4-6 kr. pr. hl. Rissa er sat 4 notstæng, hvorav optat 440 hl. Herav er saltet 200, størrelse 4-5 streks. Aafjord og Ørland ingen nye stæng. OpEsket av tidligere stæng i Ørland 500 hl. som er saltet til handelsvare, størrelse 3--;-5 streks vare, pris 5-20 kr. Statsbygd er optat 300 hl., alt saltet, størrelse 3-4 streks og i fillan er optat 240 hl, hvorav saltet 200 hl. garnsild, pris 6-20 kr. pr. hl. alt i Sør- Trøndelag iaar 2970 hl, hvorav saltet 020. fjor var til denne tid intet opfisket. F or hele landet er til 4 august anmeldt opfisket hl, hvorav iset 230 hl, solgt til sildoljefabrikker hl, hermetik 600 hl. og saltet til handelsvare ] 00 mot ifjor henholdsvis 64640, 450, 83875, 500,7236. Fisket. Uken 29 juli-4 august. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra. Der ind kom 3 dampskibe og 57 rnotorbaater med kveite og lange og brosme. ukefangsten blev fisk, hvorav kveite 240eO, lange 7 000, brosme og anden fisk Prisen er steget og var for kveite 35-4:, øre pr. Samlet værdi kr juli ltaaned er der for Aalesund ialt opfisket 835 6eO fisk, hvorav kveite, lange og l i O ~~CO brosme. Samlet værdi kr fjor i juli var partiet bankfisk til værdi kr For Kri sti ans ti n d er i tiden april---juni opfisket 5738Q fisk til værdi kr fra Rei nei Lofoten meldes at der siden 8 mai er opfisket fisk, hvorav kveite. Værdien av det opfiskede kvantum -anslaaes til 7t) 200 kroner. Fisket, som i den sidste maaned har været hen-:. Tiet ved agnmangel, har været drevet av indtil 6 motorbaater, alle hjemmehørende paa stedet. sla n d s s i l d. Den første last av sild fisket av nordmænd under sland er sidste lørdag hjembragt, idet dampskibet»bisp«av Bergen indbragte 804 tønder islandssild til Trondhjem. B ris l ing fis k e t utfor Fredrikstad er nu om trent slut. lier deltok ca. 50 notlag og det opfiskede parti blev ca skjæpper. Endel fisker endnu utenfor Tønsberg og inderst i Kristianiafjorden. uken 23-3 juli tilførtes Stavanger 2 00 skj. brisling, hvorav skj. fisket i Østfold, pris 8. Desuten 650 skj. blanding og 400 skj. mossa. Samlet værdi kr K y still a kre l fis k et hadde en ukefangst av 37050, hvorav til Stavanger 00000, Bergen , Kristiansand 43650, Kristiania og Langesund alt er til 4 august opfisket ()O mot ifjor, i 92 og i 920. Værdien av aartts kystmakrelfiske kan sættes til ca. 2.7 mill. kroner. Fisket utenlands. Mak re fis k e t v e cl Ska gen hadde en ukefangst av snes, hvorav med bundgarl og 5000 snes med not. Pris fra -2 kroner pr. snes. 20 pet. av ukefangsten er solgt inden landet, resten er gaat til Sverige eller nedsaltet for eksport. Et norsk fartøi er ankommet til Skagen og nedsalter makre ombord. alt er nu tilført Skagen snes makre mot til samme tid ifjor snes. Det sko t s k e s i de fis k e hadde en ukefangst av crans. Til 4 august er ialt opfisket

3 8 august 923 F S K E T S o A N O 227 [rans mot crans ifjor. Det saltede parti utgjør () tønder mot ifjor. Der er eksportert iaar tønder mot tønder i 92. Det t Y s k e s i de fis kei Nordsjøen hadde i sidste uke et ilandbragt parti av tønder og til 4 august utgjør det samlede ilandbragte parti tønder mot 3495 ifjor. Prisen paa tysk sild er ufor~ andret 25 shillings pr. tønde, som efter den sidste kurs utgjør 6 '~ million mark pr. tønde fob. fiskerihavn. Det h o l l a il d s k e s i de fis k e hadde i sidste uke et ilandbragt parti av tønder. Til 4 august er der ilandbragt tønder. S i l cl e fis k e t p a a - s l and. 0yfjord distrik~ er til 28 juli nedsaltet paa sland av islandske fiskere tønder, hvorav saltet i uken som endte 28 juli ::0 9()8 tønder, hvorav 277 er kryddersaltet. Det s p a il s k esa r din fis kei Vigo hadde uken som endte 4 august en fangst av 2300 kurver. Fiskets forløp. FetsHdrisket. OpsJng 44. Trondhjem 4/8: Aafjorrl lensmandsdistrikt: l uken 27/7 til 3/8 er ikke sat notstæng, der er opfisket 40 hektoliter, herav saltet handelsvare 20 hektolitei', kvalitet 4-;) "trekol, pris kr Ørland lensmandsdistrikt : uken 28/7 til 3iN er ingen notstæng sat, der er opfisket 500 hektoliter som c]' saltet til handelsvare, kvaltiet 3 til 5 streks, pris kl' ~O.O(). Bjugn lensmandsdistrikt: uken fra 28/7 til 4/8 er :SDt 2N not:-:tæng, der er opfisket 5300 hektoliter, herav iset 500!Jektolitel', saltet handelsvare 4800 hektoliter, kvalitet 4-5 og slllaasild pris 4-G. Stadsbygd lensmandsdistrikt: uken '2.H/7 til 3/N er opfisket ca. 300 maal, herav saltet handelsvare 300 tonder, solgt fersk i Trondhjem ca. 90 mnal, resten hjemme [orbl'ul{, kvalitet 3-4 strek,;. Rissa lensmandsdistrikt: Denne uke s,lt 4 notstæng. Opfisket 440 hl., hvorav saltet 200 tol- def, solgt sildoljefabrik 25 hl., kvalitet prima streks, pris 0-~ pr. hl. Fillans lensmandsrlistrikt: uken fra 2/7 til ~.~Mj7 er opfisket 240 hl., hvorav iset 40 h., saltet handelsvare ~OO hl. garnsild, ingen notstæng, kvailtet 4-5 streks, pris 6 --:20 kr. alt er meldt opfisket inden flylket iaar 2970 hl., hvol'ay iset 2220 h., solgt sildoljefabrik 25 h., solgt hermetikruhrik 400 hl. og saltet h~ndelsvare 020. Fylkesmnnden. Opslag 48. Bodø 4/8: Brønnøy: Rundt i rlistriktet denne uke sat 3 smaasildestæng 350 h., alt optat anvendt "ildol.iefabl'ik, priser uforandret, 9 notbruk. Vega: 3 mindre sildestæng flo-200 maal, pris 8-6, 4 notbruk. Alstahaug: ;) mindre stæng ved Søvik, fabrikvare, pris 8-5 kr. Hemnes: :2 sma:l stæng Utskarpen, Leinviken 500 maal fabrikvare, pris 3, snurpere avreist. Nesna: alt optat 3000 hl., solgt bermetikfahrik 00, resten sildoljefabrik, pris 2-3 maalet. Folla: Denne uke flere større og mindre stæng Belkjosen, Bl'atfjord, Sagfjord, Aspfjord, Morsokbotn. Optat 8000 hl., pris 9-0.;)0, alt solgt fabrik, 30 notbaater. Steigen: Opfisket 400 maal fabrikvare, hovedsagelig paa Brendvik. alt opfisket inden fylket h., hvorav saltet handelsvare 80 tønder, solgt sildoljefabrik 43525, hermetikfabrik 200, eksportert 90 hl., resten hjemmeforbruk og agn. Fy lkesmand en. Opslag 49. Tromsø 4/8: Kvæfjord i 2 sidste døgn 2 mindre stæng i Gullesfjord, i Godfjord, tilsammen ca. 200 hl. bladsild og seksstreks, optat 75 hl., solgt sildoljefabrikker, tilstede 0 landnotbruk. Toruken i sidste uke stængt 600 hl. fabriksild paa Leikvik, pris 0 kroner hektoliteren, tilstede 8 hmdnotbruk, kjøpefartøi, utsigt for stæng i Selfjorden, Balsfjord optat siden sidste indberetning i Malangen 90 hl., anvendt til hjemmeforbruk, pris 8-2 pr. hl. Optat inden fylket 645 fl., hvorav anvendt sildoljefabrikker 75, hjemmeforbruk 90 eg agn 380 hl. Fylkesmanden. Sommerfisket. /6-30/6. Fisket har i juni maaned været meget ujevnt og de store fangster er altid tat utenfor kysten og med motorbaater, der har kunnet komme forholdsvis hurtig frem til det forholdsvis fjerne fiskefelt og tilbake derfra, hvorimot '0- og seilbaater der har drevet fiske i lukket farvand og nær sine hjemsteder kun har faat smaa fangster, undtngen de som har drevet kveitefiske. Den 23 juni avsluttedes det ekstraordinære fiskeopsyn indtil da var i dette opsynsdistrikt - Maasøy - som omfatter den indre del av lensmandsdistriktet opfisket torsk, hyse, 5000 steinbit og brosme og 6000 kveite. Den øvrige del av lensmandsdistriktet - den ytre del er delt i.: opsynsdistrikter med en fiskeopsynsbetjent i hvert distrikt. Efterat det ekstraordinære fiskeopsyn avsluuedes er der opfi::;ket i fiskeværene i lensmandsdistriktet ganske betydelige kvanta fisk, der er virket til rotskjær eller saltet til klipfisk, eller til rund fisk, og fisket vil som vanlig drives utover s~:mmeren. Til Ytterværene sees av og til utenlandske fiskedampere at trawle indenfor teretorialgrænsen. det hele tat har disse fartøier som før paa sine veie til og fra fiskefeltene ved Murmansk og Hvitehavet gik indenskjærs langs den norske kyst nu væsentlig lagt sine veie utenfor kysten. (Maasøy lensmand 6/7). Den 30 juli d. a. foretok jeg reise rundt Tomrefjorden for "t indhente opgaver over det der forekommende sildefiske. Et notlag fra Frostad hadde stængt med not 3 hl. sild som er solgt til agn for en pris kr pr. hl. og fangsten indbragle smledes kr Enkelte har ogsaa faat fetsild paa garn, men dette er hpjt ubetydelig. Det blev oplyst at der skal være utsigter til sild l fjorden, idet der har vist sig en hel del hval - (sfaurhval), men silden har endnu ikke gaat op under land. Siden forrige opgave er der i Tresfjord opfisket med not 2 hl. som ogsaa er solgt til agn til- en pris kr pr.. ])el' er en hel del sild i fjorden, men den er meget liten og ga ar i smaa stimer. Og paa gruml av at slaatonnen nu foregaar har de to notlag som er hjemmehørende i Tresfjord hængt nøterne op. (Vestnes lensmand /8). Fællesmøte. Den 20 og 22 august vil der i Bergen bli avholdt et møte av de 4 vestlandske fiskerlag, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmør og Romsdal samt Østlandske fiskeriselskap, hver med 2 repræsentanter.

4 228 f S K E T S GAN G 8 august Kystmakrelfisket 923. Hvortil indbragt Til uken Herav alt Kristiansund... 2/ Søndmør... 4/ Søndfjord r~ana... 2/7 00 ) 300 do /7 500 f Bergen... 4/ Haugesund... 23/ Skudenes...,.. 4/ Stavanger... 4/ Egersund... 4/ Kirkehavn... 4/ Flekkefjord.:... 28/ Farsund... 23/ 6 - l Kristiansand... 3/ l Lillesand... 4/ Arendal... 4/ Grimstad... 4/ Risør.. o.. 7/ Skaatøy... 4/ Langesund... 28/ ) do.... 4/ J Nevlunghavn... 3 / Fredriksværn... 3 / Vasser Kristianiafjorden. 28/ Horten... 28/ Onsøy... 6/ Hvaler / Fredrikstad... 5/ Fredrikshald... 5/ Tils ~-~ Av fangsten er opfisket med garn, med not, resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Fangstens anvendelse: Solgt fersk , iset til eksport , flekket , rundsatet og preservert Værdien av kystmakrelfisket til 4 august kan sættes til ca. 2.7 mill. kr. Lokal kompasforstyrrelse i leden. følge»efterretninger for Sjøfarende«. Plakat nr. 3, 923 er: den almindelig benyttede led fra St' ø m ø e l' n e til S j e l v a f y l'. er der paa strækningen fra tvers av B j ørn - h o l men, omtr ,7' N. 2 8,5' O. til tvers av Vom m a s k j ær, omk 65 40,3' N. 2 8,2'0., konstatert en kompasforstyrrese paa 3 il 4 graders østlig avvikelse fra normalen. Forstyrrelsen avtar til et minimum jo nærmere man kommer y l v ing e n. Vekselkursene. Utenlandsk mynt Pari kurs r---::- _2~ London... kr. pr. æ 8.6 Hamburg mark Paris fres Stockholm sv. kr Kjøbenhavn d. kr Amsterdam gylden Ztirich sv. fres New-York... dollar Antwerpen belg. fres. 72.0n Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr r Wien, østerr. kroner pr. æ..... Warschau, polske mark pr. æ..... t:: Lissabon, pence pr. escudo......g {Buenos Aires, pence pr. peso..... is Rio de Janeiro, pence pr. mils l Yokohama, ster!. pr. yen..... Manila, ster!. pr. dollar Meksiko, pence pr. dollar Shanghai, sterl. pr. tael / Brisling etc. tilført Stavanger i uken 23 7_ 3 / l /H d 40/3~ d 5 29.'i4 d 2 sh "s d 2 sh P.. d 24 d 3 sh 0 /4 d l Hvorfra ' BriSlingl Pris pr. Blan- pris PL Mossa Pris pr. skj. skj. ding skj. skj. skj.. skj. =====~====i==="i======="~.,,-,.,' -==--c~,=-~ Østfold fytke Rogaland do Hordaland do ~- Søgn og Fj. do. ~ 600 ~~ ~ - Tils :))00! Røkt \ V ærdi brisling... kr blanding mossa " J ~._ Tils. kr Brisling etc. tilført Bergen tiden /8. Hvorfra ~:;2.~ t i ~.~ t ~:;2'.~ ~ ~ j.~ t C'l Cl-."': S <Jl Cl-...: ~ '" Cl-...: ~ <fl Cl-....: co D-cr:; D-o:i D- D ~-~ , _ Kristianilfjordell ~ i Hordaland fylke....:.~.~.'_''':'' ?_ 8.0~ _~_~~:s.50_~ = Tils V ærdi brisling.'... kr sm aasild " blanding... -"-~_,, ~!!_Q~Q9 Tils. kr

5 8 august 923 F S K E T S GAN G Fiskemarkedet indenlands. (Nominelle prisnoteringer). Bergen. 3/7 3/S Tr an: Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands pr. tønde -,,- finmarks Uklaret seidamptran... o Prima koldklaret damptran pr. kilo Raa medie in, nordlands Blank do. do Blank industriel Brunblank medicin, nordlands do. industriel Bruntran... ' Sildolje, mørk..., Rogn: ste sort, pr. eksportfy dt tønde... 2den " -,, dje,,-,, Samt fyldt mellem bundene pr. tønde Rundfisk: Usorteret lofots /8.00 5/8.00 pr. vegt do. helgelands /7.50 5/8.00 Fyldig vestre, hollænder Almindelig , Bremer Samfængt taliener Magerfisk... o Høstrundfisk Usorteret finmarks over 200 gr Tittling: Finmarks, gr Hollænder Bremer Oementittling Rotskjær: Zartfisk V ækkerfisk Høkkerfisk Danskfisk Sei: Prima storsei 50/ do. middelsei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosme: Flekket..., Rund H Y se: Samf. vaarhyse 40/ Afrika høsthyse 40/ do. hyse 30/ Lange: Skruelange. '"... o Klipfisk: ste Sort Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg pr. tønde Kr. Kr. Vaarsild: Eksportpakket pr pr. tønde Ovenstaaende er uttryk for hvad der ansees som m ar kedspris. Som omsætningspris er i uken intet notert. Tr an: Kristiansund N. Uklaret damptran, Nordlands eller Nordmørs Raa medicintran... " Blank medicinal industriel /0.85 Brunblank medicinal industriel Bruntran /S Kr pr. td. - Rogn: Samfængt Nordmørs, stavfyldt tønde. 34; /36.00 pr. td. Tørfisk: prima storsei 50/60 cm / /0.90 pr. middels storsei 40/50 " / Smaasei 30/40 cm..., 0.65/ /30 " K l i P fis k / /5.60 pr. vegt Saltfisk: Finmarks... (Uten omsætning) Storsild: Eksportpakket pr. 0 netto ganet/uganet / pr. td. Rotskjær: Torsk (zartfisk)...' (uten tilf.) pr. Aalesund. 27 h 3/S Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. og Nordlands...,... 25j26 25/26 pr. tønde Do. Finmarks /23 20/23 Koldklaret, prima damptran Sæltran / /0.88 pr. Pressetran, bundklar Blank industriel Raa medicintran Blank do Bruntran Rogn: Samfængt... 38/40 38/40 pr. tønde 3dje sort KJipfisk, Søndmørs /6.50 6/6.20 pr. vegt Lofots /6.50 6/6.20 Lange.... Brosme.... Saltfisk, Finmarks ng. oms. Presset lange pr. Storsild, eksportpakket, pr. 0 netto / /2.50 pr. td.

6 230 F S K E T S GAN G 8 august 93 Klipfisk. Rio de Janeiro: j6--30/6. juni maaned indførtes ialt 6562 kolli, hvorav fra Norge 622 helkasser og 60 halvkasser og fra Skotland 3780 helkasser. Beholdningen beregnedes ved maanedens utgang at være ca kasser. Prisen har variert mellem 0 og 25 milreis. Der er fortsat at komme betydelige kvanta skotsk fisk, hvorav sekunda kvalitet.»gerente«har været omsat helt ned til 0 milreis. Det har av den grund været forbundet med vanskelighet at faa ut resterne av den fisk som kom med»para«for en maaneds tid siden, og omsætning av dette parti har foregaat ned i 6 milreis for salg i større partier. Da milreiskursen nu har bedret sig noget, mener de herværende importører at de nu ventende partier vil kunne sælges uten tap. (Legationen 47). li a van a: 27/6-9;7. ndførselen androg til 307 kasser og 25 tabaler. Beholdningen pr. 6/7 var anslaat til: 2650 kasser fisk ialt, hvorav 900 kasser norsk fisk, 300 skotsk og 450 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial«for kanadisk og Alaska $ Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 dv. $ 4.55,4 pr.c. Paris 3 div. $ 0.29,4 pr. 5 fr. U. S. A. 3 dv. l/li; d. (Legationen 3/7). Bilbao: Uketilførsel 2000 kvintaler islandsk. Beholdning 0000 islandsk, priser uforandret. Kurs pund 32.40, francs (Generalkonsulatet 7/8). fersk fisk. Fiskemarkedet utenlands., 29/7 -~-4/8. Oeestem linde: 2/7--27/7. Paa grund av streiken var der heller ikke i uken fra 2] til 27. ill. tilførsler av fersk fisk med tyske trawlere til Geestemunde fiskemarked. Kun 22 2 pund blev tilført markedet. Efterspørselen var meget stor og dette lille kvantum fandt rivende. avsætning til meget høie priser. Et pund aal av bedste kvalitet koster optil Mk og weserskrubben.mk Priserne var: Torsk... Nlakrel.... Rødspætter Pigvar l Mk pr. pund» »-» ~»-~» »- H a ill bur g-a l to n a: Saltsild. Til Hamburg-Altona ankom en damper med fersk sild fra Shetland, hvorfor der opna~ddes Mk pr. pund. Desforuten var der litt tilførsler fra Sverige og Danmark av makrei og hyse. for makrel bdaltes Mk og for dansk hyse i'vik pr. pund. Streiken paa de tyske trawlere varer fremdeles. l-i a ill bur g: 298 _ 48. Uketilførslerne androg til 7 Derav 36:33 fra Norge, 7338 fra Skotland og Shetland, ~40 fra Holland og 50 fra Sverige. Saltsildforretnigen var uforandret rolig. Betalingsvanskeligheterne gjør sig fremdeles gjældende. Dertil kommer, at der for nogen dage siden er utbrudt streik blandt Hamburgs kaiarbeidere. Silden kan ikke avhentes fra kaien og enhver forsendelse til indlandet er saaledes umuliggjort. Priserne for norsk sild er uforandret, naar undtages for skjæresild y hvorfor der noteres kr pl td. Det tyske sildefiske androg til 28 f. m. til 74 :]83 kantjes mot kantjes i 92 og 2 3 kantjes i var der ingen tilførsler. Prisen for tysk sild er uforandret 25/- pr. td., som efter sidste kurs utgjør 6~~ million mark pr. td. fob. fiskerihavn. Stettin: denne uke ankom hittil 2 laster fra Norge med ca og 2 fra Skotland med ca forretningen var uforandret rolig og besigtigclserne forløp praktisk talt uten resultat. Ved den sidste besigtigelse over skotsk sild blev der saaledes kun solgt so tde Vaarsild uten forretning. Der forlanges for 4---S00 kr. 2.00, kr , kr , kr og kr , men man kan kj(,jpc: billigere, da enhver er vilig til at sælge. Slosild lik2- ledes uten interesse. Man forlanger kr og pr. td. slandssild er rikeligere forhaanden, fordringerne litt lavere og man kan kjøpe til kr pr. td. Foreløbig er der liten utsigt til bedring. Der er tapt for meget paa de utenlandske betalingsmidler. Priserne for skotsk sild er østkyst crownmahies, mahfulls 32/-, Shetland crownmatties 3 i-, mattfuls 32/-. Ustemplet til 2 sh. billigere. (fiskeriagenten 38)

7 l -- 8 august 923 F S K E T S G ANG 23 Sardinmarkedet. Gen li a: /6--30/0. Tilførselen av sardiner i løpet av juni rnaaned op~ Qlves at være 9800 kasser paa for den alt ;verveiende del av portugisisk oprindelse. Ganske ubetydelige kvanta av spanske sardiner sees at være blit indført. Priserne paa de portugisiske spansk~ sardiner har ~tabilisert sig paa en basis av lire 08/2 pr. kasse eil (lenua. Sardinæskerne er av den almindejige type paa 200 gram. Club 30 mm. illustreret med nøkkel og de andre formater, hnder liten eller ingen avsætning. Forbruket er for tiden ringe. (Generalkonsulatet 267). Det skotske sildefiske. Opgave over sildefisket paa øst- og vestkysten av Skotland, ved Orknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra januar 923 til 28 juli 923 og for samme tid ifjor. Sted Tot~:a~:,gst Sa ltc: ct rganet Eks;~;tcrt 92;-;~-22 9~ T~~;;-~23_J922_ Vi:: :~r:~~~t ~~::;, ~:~r72 7 J:~ 026~J 4~22 :9 842 l' ' Sommerfisket (fra'. april) Northumberland Østkysten... 29~ , O r l <nøerne , ~oi, Shetland... _.. 257, ! i Stornorway.. _ ~ 7048! ~ 220 Castlebay : ' 2325 Andrestedervest- kysten ! r -- - ;~::s::ll;r~~~~ ~88i 57i9iJ7:il6 ~ 8i~24ri_i~i3~ i~~ alt for villter og sommerfisket ~ De svenske fiskeriers avkastning i 922. Totalfangsten av de svenske fiskerier utgjorde ifølge Statistiska Centralbyråo i % million, d. v. s. 2.6 pr. indbygger, med en samlet værdi av 32.3 millioner kr. mot 45.3 millioner i 92. Fisket utøvedes av personer, hvorav drev fiske som eneste erhverv. Værdien av de under fisket benyttede redskaper og baater er anslaat til 5/:2 million kroner. Rettelse. forrige nummer er der paa side 22 i artikkelen om vaarsildfisket ved en trykfeil værdiutbyttet angit til ca. 2 ig5 000 kroner istedetfor kroner saalede:,; som opgit i tabellen. Nyfundland. Eksport av fiskeprodukter fra januar til 3 Juli 923. Klipfisk: Portugal Spanien... talien.... Vestindien.. Brasilien.. Kanada Storbritannien Andre lande.. U.S.A.... " (T rad e R ~ v i e w, S t. Joh n's.) Torsketran, fat.....' Dampmedicintran, fat Sælolje.... Sælskind.... Laks, trc l'vakrel og sild, ørret,... o Hummer, kasser l Total l M ark e d s ber e t n ing. K l i P fis k: Der sendes partier til Oporto hver uke og dette marked er nu overfyldt tiltrods for at konsumen er ordinær. Der er ikke stor efterspørsel i Oporto ener nogen andre europæiske markeder, og de store til~ førsler av norsk og portugisisk fisk vil bevirke fald i priserne i de kommende uker. ngen priser er endnu blit sat for nyfundlandsk nyfisk, og blir det ikke før de første ladninger kommer om nogen uker. Tor s k e t ran: De interesserte i torsketran ser optimistisk paa fremtiden, og haaper at kunne realisere den nye sæsongs vare til bra priser. Der vil imidlertid melde sig sterke konkurrenter i U. S. A., specielt fra pacifikkysten, Japan og Norge. Derfor maa man være omhyggelig med produktet. Beholdningen her er nu meget liten. Dam p med i c in t ran: Tiltrods for at dampmedicintranen - likesom torsketranen - maa konkur re re med den norske og anden tran, mener man at kvaliteten iaar vil bli ekstra god, og at der vil bli git høie priser. Marine og Fiskedepartementet har gjort alt for at gjøre det gode produkt kjendt baade blandt gamle kunder og fremtidige.

8 87755 fiskeutførselen fra januar til 28 juli 923 og uken som endte 28 juli. Toldsteder Fetsild Vaarsild jog skaaretl Storsild sild Nordsjasild Brisling slandssild Klipfisk norsk' Klipfisk slandsk etc. Rundfisk Rotskjær Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger ] 752 -! i 9 Kopervik Haugesund ' l - - Bergen f Florø Måløy , Aalesund , Molde Kristiansund Trondhjem ] Bodø ] Svol~ær Narvik [ - - Tromsø ' ' Hammerfest ! 58 Vardø X~~~: ~~... ~... ~ t = , - - ~: ] ]_~ ] , uken i Hærdet i Toldsteder hvaltran Hvaltran Sæltran BoUle-. nosetran Sldetran Sild, fersk ks. Sild, røkt Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk saltet i fariai Fisk saltet. Sildemel i Fiskeguano Sælskind Hermetik - Kristiania ( Kristiansand Egersund Stavanger ) Kopervik... Haugesund Bergen Florø Måløy Aalesund Molde Kristiansund ) Trondhjem ~~~~~~:::::::::: l & Narvik Tromsø Hammerfest : Vardø... _ i Vadsø... 6, ' Andre ~ ~ 04~i_~~ ~~ ~_~~_ _~_900 _ ~~ al.!...~~!3367 '~2! [ , : \ , " luken - l ) Desuten hvalbenmel. 2) Berigtiget opgave. 3) alt margarit

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere