01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger"

Transkript

1 Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 5 Indsendt d. 23 oktober 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal foretages og hvem, der skal betale for det. Ved beboerens overtagelse af boligen vil træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kun var istandsat, hvor der efter boligforeningens skøn har været behov for det. Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind. Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig. Det er markeret for de enkelte arbejder om: A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse. B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet. : Der skal istandsættes og betales af fraflytter. Generelt om materialevalg Generelt istandsættes med hvide standardfarver. Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser vi til, at der er tale om råderetsarbejde (forandring) som vil blive godkendt ved ansøgning, men som afdelingen vil kræve reetableret ved fraflytning. Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning. Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt kvalitetsniveau i boligerne Lofter Standard fraflytter Malerbehandling af lofter 26, stk.2 (hvid) A, Udgiften overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift Farveændring (reetablering til hvid) Ommaling af loft pga. rester fra træværksmaling Filt A Strukturmaling Udførelse Huller i lofter spartles, slibes og males med rulle, dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden loftmaling påføres Vægge, speciel overflade Standard fraflytter Tapetsering på oprindeligt malet overflade 26, stk. 2 A, Udgiften overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift Maling af tapetserede vægge 26, stk. 2 (hvid) A, Hessianbeklædte vægge Malede hessianbeklædte vægge Malet rutex (savsmuldstapet) A 1

2 02.06 Strukturmaling på væg Væv A Væv må kun opsættes på vægge når det ikke er hvor man bader. Ellers skal fraflytter betale, jf. nedenfor Ommaling pga. rester af træværksmaling på væg Filt A Samme krav som i pkt Farveændring (reetablering til hvid) A Udførelse Huller i vægge spartles, slibes og males med rulle dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vægmaling påføres. Materialevalg til lofter og vægge Tapetsering Maling Standard tapet Rutex (savsmuldstapet) Væv (kun på vægge i køkkener og i baderum, men ikke hvor man bader) Filt (kun på lofter) Flügger Flutex 5 Beck & Jørgensen B&J 5 Dyrup 6161 Glans 5 Hygæa Superpro 5 (forhandles hos Dyrup) Eller tilsvarende kvalitet Særligt om vådrum Flügger Deksoplast 25 Beck & Jørgensen B&J 738 eller Satin 774 Acryl Dyrup 6210 glans 25 Hygæa superpro 25 (forhandles hos Dyrup) Eller tilsvarende kvalitet Gulve Standard fraflytter Omlakering efter lakering uden om tæpper eller møbler Omlakering efter opkogning af gulvlak Udbedring af gennemslidning af laklag med/uden misfarvning Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.) Udbedring af farveforskelle i laklag efter tæppe A Opskuring af ludbehandlet gulv Vinylbelægning på gulv i køkken. Dog forudsat, at det er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning Linoleumsbelægning. Dog forudsat, at det er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning A A Almindeligt slid af dørtrin 25, stk. 3 A Udbedring af sorte og groft gennemslidte dørtrin Reetablering ved manglende dørtrin Når de er fjernet på kommunen 2

3 foranledning, er reetablering på deres regning Afrensning og behandling af sandlister, skurelister og fejelister Reetablering af manglende sandlister, skurelister og fejelister Afslibning og lakering af malede gulve Lakering pga. rester af væg, træværks og loftsmaling på gulve Ridser i gulve fuldslibes og lakeres mindst 2 gange (incl. mellemslibning) Udførelse Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (incl. mellemslibning). Materialevalg Trægulve Oliebehandlede, sæbebehandlede og skurede Faxe produkter / Junkers Lakerede Faxe produkter / Junkers (vandbaseret) / Floor oat mrk. unik Eller tilsvarende kvalitet Vægge og gulve i badeværelser Standard fraflytter Fjernelse af lim og klæberester fra opsatte knager, holdere og lign Væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader) Udstyr opsat udover standard (sæbeholdere og lign.) A Udgipsning af borehuller i fliser Udgipsning af borehuller mellem fliser Afrensning af malede fliser eller fuger Erstatning af ødelagte fliser Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes alm. slid skal afdelingen udskifte, 25, stk. 3 B, Udførelse Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vådrumsmaling påføres. Materialevalg Se punkt og Dørflader og skabslåger Standard fraflytter Mindre antal afskalninger A Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.) Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag B 3

4 05.04 Udbedring af ridser i større omfang Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Opsætning af manglende døre Rensning og behandling af afsyrede døre Udskiftning af døre med huller i Opsætning af manglende låger/hylder i skabe Montering af manglende håndtag, greb og hængsler03.11 Reetablering ved manglende dørtrin Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler B Udførelse Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende. Materialevalg Træværk Grunding (inden påføring af maling) Maling Flügger interiør hæftegrunder Beck & Jørgensen mellemmaling acryl 726 (pletmaling 725) Dyrup acryl plast mellemmaling 6275 Eller tilsvarende kvalitet Flügger Exolit 40 Beck & Jørgensen Mellemmaling acryl 726 / Topmaling glans Dyrup glans 40 robust acryl 6265 / 6251 glans 50 Hygæa Auqa 40 (forhandles hos Dyrup) Eller tilsvarende kvalitet Afsyret og råt træværk Oliebehandles Faxe produkter Gori træpleje Junkers (vandbaseret) Eller tilsvarende kvalitet Fodpaneler, karme, indfatninger, vinduer og vinduesrammer Standard fraflytter Mindre antal afskalninger A Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.) Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid) Ridser efter støvsugning eller lignende, jf. 25, stk. 3 A Nedslidt, men intakt malingslag B Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer Gennemslidning af malingslag grundet almindeligt brug B Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter 4

5 betale Afrensning af overmalede eller malerplettede tætningslister af naturtræ mellem gulv og fodpanel samt væg og vinduesrammer Ommaling som følge af brug af eller rester af væg og loftsmaling på paneler, karme, vinduesrammer og indfatninger Afrensning af plastkarme Udbedring efter borehuller i plastrammer Udførelse Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende. Materialevalg Se punkt Skabe og skuffer Standard fraflytter Udbedring af ridsede overflader på skabsbunde, døre, skabssider og skuffer, som skyldes forkert brug Gennemslidninger på skabsbunde, døre, skabssider og skuffer, der skyldes almindelig brug, 25. stk. 3 A Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på hylder Reetablering af manglende skabe og skuffer Montering af manglende håndtag, greb og hængsler Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler Udskiftning af ødelagte håndtag, greb og hængsler Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale Udførelse Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende. Materialevalg Se punkt Køkkenbordplader Standard fraflytter Udbedring af matslidt til gennemslidt overflade Udbedring efter brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder og lignende) Mindre skæremærker pga. alm. brug 25, stk. 3 A Udbedring efter gennemslidt/huller i laklag Nedslibning efter dybe skæremærker Udbedring efter skæremærker i kantlister Udbedring efter skader af større omfang i kantliste 5

6 08.08 Udbedring efter brandmærker i kantlister (f.eks. fra cigaretgløder) Komfurer og gas Standard fraflytter Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade A Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade A Mærker i selvrensende ovnbund ved normal brug, 25, stk Udskiftning efter skader på bageplader, riste eller bradepande (f.eks. som følge af manglende rengøring) Erstatning af manglende inventar (bageplader, riste eller brandpande) Rengøring efter manglende, eller mangelfuld, rengøring A Udførelse af manglende afpropning af gasinstallation Gasmåler mangler, ny opsættes Køle og fryseskabe Standard fraflytter Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade A Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade A Udbedring af mangelfuld rengøring Erstatning af manglende inventar (hylder, bokse mv.) Udskiftning af defekte tætningslister, der ikke skyldes slid og ælde Udskiftning som følge af misfarvning af skabslåger eller skabssider efter klæbemærker Bortskaffelse af ikke tilhørende hårde hvidevare samt reetablering af vand, afløb, strøm og køle og fryseskabe Rengøring af køle og fryseskabe Terrazzo og flisegulv Standard fraflytter Afkalkning af kalkbelægninger Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse Udbedring af ru overflade, f.eks. efter afrensning med syre Manglende eller beskadigede fuger 25, stk. 3 B Afrensning af maling af gulve 6

7 12.00 Sanitet Standard fraflytter Udskiftning på grund af beskadiget overflade som følge af manglende renholdelse, syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrug Udskiftning på grund af revner, der ikke skyldes krakelering Udskiftning på grund af krakeleret overflade B Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret Udskiftning på grund af valgt farvet sanitetsporcelæn A Koldt og varmtvandshaner, blandingsbatterier, brusere og badeværelsesudstyr Udbedring af skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller skyldes slid og ælde Udskiftning nødvendiggjort af skader, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret Standard fraflytter B Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusere Udskiftning af ødelagte hylder, knager, spejl og toiletrulleholder El installationer og målere Standard fraflytter Genetablering efter uautoriserede indgreb i el installationer Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende, kontakter eller dæksler Reetablering af utilgængelige el installationer (f.eks. skjult bag lofts og vægbeklædning) Maling bag udskiftede varmemålere B Radiatorer og rør Standard fraflytter Fastsiddende radiatorventiler, 24, stk. 1 B Mindre afskalninger på radiatorer og rør A Flere afskalninger på radiatorer og rør B Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rør Malede radiatorer med radiatormaling Udskiftning nødvendiggjort af skader som følge af 7

8 ukorrekt brug Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer, samt hakker og skrammer Udskiftning af termostatventil B Nøgler og låse Standard fraflytter Vedligeholdelse af låse, samt omlægning/udskiftning af låsecylinder, når der afleveres færre nøgler end udleveret og kvitteret for ved indflytning Erstatning af manglende originale vaskelåse/kort i det antal der er udleveret og kvitteret for ved indflytningen Altan, loft og kælderrum Standard fraflytter Tømning og rengøring Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser, lamper og strømføring Generelt om udstyr Standard fraflytter Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhørende beslag, persienner og lamper og strømføring mv Generelt om rengøring og afkalkning Standard fraflytter Rengøring af tømt bolig Rengøring efter håndværkere B Afkalkning ved manglende vedligeholdelse Beskrivelse af boligernes generelle standard afdeling Beskrivelsen nedenfor afspejler den generelle standard i afdelingen. For hver type af rum er der indsat et skema, som beskriver standarden samt beskriver, hvordan der sker rigtig vedligeholdelse. Såfremt din bolig afviger anbefaler vi, at du kontakter afdelingens bestyrelse eller ejendomsfunktionæren for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt. 4.1 Generelt Døre: Døre inde i boligen er af typen massivt træ (fyrretræ). Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes med standard, dvs.tilsvarende stil som oprindelige. Dørerne skal fremstå hvidmalet og er alle udstyret med enten oprindelige træhåndtag eller nyere metal/messing håndtag som på billedet. Hoveddøren udskiftes kun af afdelingen efter beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af ejendommen. Hoveddøren er alle udstyret med en ruko smæklås, enkelte fungere stadig med gammel "københavner nøgle" lås. Ekstra låse kan være opsat. Der findes ingen krav til reetablering 8

9 El installationer: Boligernnes ielinstallationer er alle udskiftet med nye plastledninger. Installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav, medmindre det skyldes forhold hos beboeren. Der er forberedt 380 Volt på hovedtrappen til installation i den enkelte bolig. 9

10 Gulv: Gulve i værelser er det oprindelige plankegulv (fyrretræ). Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes med standard, dvs. tilsvarende plankegulv som er lakeret med 3 gange vandbaseret gulvlak. Ludbehandlet gulve er dog også tilladt. Gulve i køkkener kan variere over følgende materialevalg: parketgulv i bøg / vinyl / klinker / linoleum. Ved udskiftning (slid og ælde) udskiftes disse med linoleum. Gulve i baderum kan variere over følgende materialevalg: terrazzo / klinker. Såfremt disse skal udskiftes som følge af slid og ælde udskiftes disse med hvide fliser. 10

11 Sanitet: 11

12 Sanitet er karakteriseret ved at være af forskellige mærker. Ved nedslidning (slid og ælde) udskiftes med tidssvarende produkter (f.eks. Ifö eller lignende kvalitet), der er vandbesparende. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes med standard, dvs.(f.eks. Ifö), der er vandbesparende. Vægge: Lette skillevægge er opført i gips eller som 'skellet væg'. Tidligere beboere kan have benyttet lovgivningens mulighed for at ændre på antallet af rum ved at opsætte eller nedrive lette skillevægge. Der er ikke reetableringspligt. Vinduer: Vinduer udført i træ / alluminium. Ved nedslidning udskiftes disse i overensstemmelse med beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af bygningen. Der er normalt vindueskarme af typen træ (fyrretræ) i hvid maling eller hvid laminat, under de enkelte vinduer. Tidligere beboers ændring af dette i overensstemmelse med råderetsreglerne vil ikke blive tilbageført. 12

13 Andet: 4.2 Særligt vedrørende køkken Boligernes standard er karakteriseret ved Køkkenelementer: Boligerne indeholder som udgangspunkt et moderniseret og tidsvarende køkken. Dog findes enkelte oprindelige køkkener bestående af en vinkel køkkenbord med tilhørende underskabe, vitrinskab og spisekammer. Ejendommen/tidligere beboere har benyttet råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes med tilsvarende standard køkken. 13

14 Installationer: Boligerne er tilsluttet bygas Der medfølger ingen hårdehvidevarer i boligerne undtagen emhætte. Emhætte af varierende type. Tidligere beboere kan have benyttet installationsretten til at ændre på dette. Installationer som ikke tilhører beboeren iht. reglerne om installationsret vedligeholdes af afdelingen. 14

15 4.3 Særligt vedrørende baderum Boligernes standard er karakteriseret ved Badezonen: Badezonen er karakteriseret ved at være renoveret individuelt. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Dette ændres ikke. 15

16 Fliser på vægge: I badeværelset er væggene beklædt med fliser op til 1.80m eller malede vægge. Farven er hvid eller lyse farver både for fliser og malede vægge. Over dette er opsat væv malet med vådrumsmaling. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Der opsættes ikke nye fliser. 16

17 Badeværelsesudstyr: Badeværelsesudstyret er karakteriseret ved forskellige typer. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Ved udskiftning på grund af slid og ælde opsættes nyt udstyr af normal ikke luksuspræget standard. 17

18 4.4 Særligt vedrørende altan/have Boligernes standard er karakteriseret ved Beplantning: Ikke relevant i afdeling 5 Havelåge: Ikke relevant i afdeling 5 Træværk: Ikke relevant i afdeling 5 Skur/overdækning: Ikke relevant i afdeling 5 Andet: Ikke relevant i afdeling 5 18

Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23. 01.00 Lofter Standard. Bemærkninger. 02.00 Vægge, speciel overflade Standard

Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23. 01.00 Lofter Standard. Bemærkninger. 02.00 Vægge, speciel overflade Standard Vedligeholdelsesstandard for Boligforeningen AAB Afdeling 23 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse,

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 40 Indsendt d. 02 oktober 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 103 Indsendt d. 11 september 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Vedligeholdelsesstandard Bilag A til Vedligeholdelsesreglement for Vedtaget på afdelingens medlemsmøde d. 14. april 2016 Ved flytning til din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling

Læs mere

http://aabnet.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19& preview=1& theid=21

http://aabnet.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19& preview=1& theid=21 Side 1 af 10 Print Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 43 Udkast d. 16 august 2013 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

En kopi fra www.aab50.dk

En kopi fra www.aab50.dk Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 2 af 11 sider Afdelingens

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A AAB afd. 20 RESUME Bilag A til standard vedligeholdelsesreglementet er i sin nuværende form det, der er udarbejdet af AAB s administration og indeholder ikke

Læs mere

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig Afsnit 10 - Vedligeholdelses standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Vedtaget på

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Carlshøj afd. D 3304 Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 1 af 10 Carlshøj afd.

Læs mere

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger

01.00 Lofter Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter. Bemærkninger. Bemærkninger Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 90 Indsendt d. 16 september 2013 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Lyngby almennyttige Boligselskab side 17 af 33 Vedligeholdelsesstandard Fra 16.09.1993 Med ændringer godkendt på afdelingsmøde torsdag den 26. november 1998 Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 24 Pileparken 7 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 4 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement. Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Pileparken 6 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10. Vedligeholdelsesstandard. Vedligeholdelsesstandard. Generelt om materialevalg

AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10. Vedligeholdelsesstandard. Vedligeholdelsesstandard. Generelt om materialevalg AAtl - Net - Vel din viden - Preview to pdf Side l af 10 Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 37 Udkast d. 24 maj 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

http://www.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19&preview=1&theid=64

http://www.aab.dk/preview.2378.aspx?layout=19&preview=1&theid=64 Side 1 af 10 Print Vedligeholdelsesstandard Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 68 Udkast d. 13 august 2012 Vedligeholdelsesstandard Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 05 Pileparken 1. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 22 Torveparken. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for TOFTEGÅRDEN Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) Følgende er et tillæg til det

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 06 Hulegårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard 2. juli 2001 Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB 2. juli 2001

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard SORGENFRIVANG I Side 17 af 33 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A

Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A Standard vedligeholdelsesreglement Bilag A AAB afd. 20 RESUME Bilag A til standard vedligeholdelsesreglementet er i sin nuværende form det, der er udarbejdet af AAB s administration og indeholder ikke

Læs mere

En kopi fra www.aab50.dk. Standard vedligeholdelsesreglement. A-ordning

En kopi fra www.aab50.dk. Standard vedligeholdelsesreglement. A-ordning vedligeholdelsesreglement A-ordning Boligforeningen AAB Side 1 af 11 C:\Users\SOB\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CULK74GY\2012-03- 13_ vedligeholdelsesreglement_godkendt

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Kirsebærgården 14. marts 2016

Kirsebærgården 14. marts 2016 Kirsebærgården 14. marts 2016 Boligens stand, når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Senest ændret på afdelingsmødet den 21. januar DAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 46 Søborgparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Vedligeholdelseskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 2. VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Vedligeholdelseskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Vedligeholdelseskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold 1. INDLEDNING Pas godt på din bolig - det betaler sig!... 4 Afdelingsmødets godkendelse:...

Læs mere

Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement

Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Forslag b) Vedligeholdelsesstandard - bilag a til vedligeholdelsesreglement Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du? Hvad

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Lykkeparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kildeparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afd. Benediktegården 1 og 2 Godkendt på afdelingsmøde (dato) Klik her for at angive tekst. Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse,

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 01-20 Møllelængen 4. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1 2

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Stengårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kiplingsgården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 36 KILDEPARKEN Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Mandag

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 1-76 Portugalsgade 5. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1 2

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Vadgårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013. Udvendig vedligeholdelse

Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013. Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2013 Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Skoleparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Boligafdelingens navn: Udkast til afdelingsmødet den: 1-26 Damstokkene. 9. september 2013

Boligafdelingens navn: Udkast til afdelingsmødet den: 1-26 Damstokkene. 9. september 2013 Boligafdelingens navn: 1-26 Damstokkene Udkast til afdelingsmødet den: 9. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig.

Læs mere

Andelsboligforeningen FREDERIK

Andelsboligforeningen FREDERIK Andelsboligforeningen FREDERIK Vedligeholdelsesstandard for boligandel Standard ved indflytning? Standard når du flytter? Hvad skal du betale for? Andelsboligforeningen FREDERIK Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 01 Mølleparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: VEDLIGEHOLDELSE AF DIN BOLIG 1 2

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 33 Egeparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Tingbjerg I afd. 43 og II afd. 50 23. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 25. Egeparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 29 Stationsparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement A. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement A. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A Boligafdelingens navn: Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet VEDLIGEHOLDELSE AF DIN BOLIG 1 + DU KAN

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A Boligafdelingens navn: Studiebolighuset Afdeling 84 Afdelingen har vedtaget reglerne for standardvedligeholdelse på afdelingsmødet den: 1 Indhold

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement februar 2012 Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Kildeparken V Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. 1-85 Blågården A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 11 PILEPARKEN 3 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsereglement B VA 55. Sådan vedligeholder du din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter

Vedligeholdelsereglement B VA 55. Sådan vedligeholder du din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter Vedligeholdelsereglement B VA 55 Sådan vedligeholder du din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: VA55 Kanalens Kvarter Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for Standard for vedligehold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo, afd. 157 - Lunden. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 99999999999Klik her for at angive tekst. 01-12 Fælledgården 10. september 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Lyngparken 2 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse A-ordning ved fraflytning Kapitel 1 Generelt Reglernes krafttræden. 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE. Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Højgårdsparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLGSELSKAB GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (N-beløb) for Afd. 28 KLDEPARKEN 3 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLGSELSKAB

Læs mere

Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015

Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015 Afd. 68 VA 4 Række x.xx-2015 Boligens stand når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Borreparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 17 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Lyngparken 1 Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Kildegården, Kærgården og Damgården. AB afd

Kildegården, Kærgården og Damgården. AB afd Kildegården, Kærgården og Damgården. AB afd. 3708. 9. september 2015 Boligens stand, når du overtager den Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen stilles ved lejemålets begyndelse

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Klik her for at angive tekst. 01-60 Rymarksvænget. 16. december 2013

Klik her for at angive tekst. 01-60 Rymarksvænget. 16. december 2013 01-60 Rymarksvænget Klik her for at angive tekst. 16. december 2013 A = Istandsættelse ikke nødvend B = Istandsættelse nødvendig. Afdelingen betaler. C = Istandsættelse nødvendig. Fraflytter betaler 1

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 30 HØJE GLADSAXE Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup Vedligeholdelsesreglement for afdeling 61 Parkbo, Taastrup BEMÆRK: DETTE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT ER SUPPLERET MED 4 SIDER HVORI REGLERNE FOR VEDLIGEHOLDELSE F DE NYE LTNER ER BESKREVET. ER PÅ HJEMMESIDEN

Læs mere

Vedligeholdelses- og Bedømmelses- vejledning

Vedligeholdelses- og Bedømmelses- vejledning Andelsboligforeningen LUNDEGÅRD Afdeling 2 Vedligeholdelses- og Bedømmelses- vejledning 1 Vedligeholdelses- og Bedømmelsesvejledning Ll. Blovstrødvej 21-45, afd. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 4/5

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement med B-ordning. Gem dette reglement sammen med din lejekontrakt

Vedligeholdelsesreglement med B-ordning. Gem dette reglement sammen med din lejekontrakt Gem dette reglement sammen med din lejekontrakt Vedligeholdelsesreglement med -ordning oligafdelingens navn: Portugalsgade 10-12 fdelingsmødet har vedtaget reglerne for Standard for vedligehold på afdelingsmødet

Læs mere

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement Afd. 35 Nørager Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen - kort fortalt Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal du i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere