IDA Landerapport Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48"

Transkript

1 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 IDA DK 780 København V ida.dk/global

2 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at få viden til IDAs rådgivning og politiske interessevaretagelse. Spørgeskemaerne er blevet udsendt i september 03 til medlemmer, der både har bopæl og arbejde i udlandet. Derved er både studerende og pensionister ikke inkluderet i undersøgelsen. I alt har IDA modtaget 785 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 44 %. Besvarelserne er blevet delt op i nationaliteter. Denne landerapport er derfor en blandt en række andre nationale rapporter. De lande, der har fået tildelt en selvstændig rapport har haft fra 9-9 respondenter. Det er i denne sammenhæng vigtigt at fremhæve, at landerapporten ikke skal ses som videnskabelig undersøgelse, men som en inspiration til nuværende og potentielle medlemmer i udlandet. Hvis surveyen ikke giver svar på dine spørgsmål, kan du læse mere på ida.dk/global eller kontakte os personligt. Læsevejledning Surveyen er opdelt i 3 temaer: - Baggrund og forventninger - Ansættelsesvilkår - Bolig, familie og omverden. Under hvert tema er resultaterne blevet lagt ind i forskellige grafer og skemaer. Herfra kan læseren få et overblik over de specifikke besvarelser enten vist i det konkrete antal eller opgjort i procent. Opgørelsen i procent er foretrukket i de spørgsmål, hvor respondenterne havde mulighed for flere svar. I de cirkulære figurer skal resultaterne aflæses med uret fra kl.. IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN

3 Indholdsfortegnelse. Baggrund og forventninger 3. Udlandserfaring. Tilbagevending til Danmark.3 Jobkanaler.4 Årsager til ophold.5 Karrieremuligheder.6 Arbejdsgiver.7 Branche. Ansættelsesvilkår.. 6. Løn. Goder.3 Bonus.4 Skat.5 Levestandard.6 Ansættelsesform.7 Klausuler.8 Opsigelsesvarsel.9 Arbejdstid.0 Ferie 3. Bolig, familie og omverden. 3. Boligsituation i Danmark 3. Boligsituation i udlandet 3.3 Boligtilskud 3.4 House-hunting assistance 3.5 Daglig transport 3.6 Børn 3.7 Trivsel sammenlignet med Danmark 3.8 Ægtefælde 3.9 Hans/hendes erhverv 3.0 Sociale forhold 3. Kulturelle udfordringer IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN

4 . Baggrund og forventninger. Udlandserfaring Hvor længe har du alt i alt arbejdet i udlandet? 4 5 Under år - år 3-5 år 6-0 år -5 år Mere end 5 år. Tilbagevending til Danmark Forventer du, at vende tilbage for at arbejde i Danmark? Ved ikke Ja, senere Ja, inden for år Nej IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 3

5 .3 Jobkanaler Hvordan blev du opmærksom på udlandsjobbet/udstationeringen? Mulighed for flere svar Svar Procent Jeg fik stillingen igennem min virksomhed 30 % Jeg søgte en specifik stilling i udlandet 0 % Uopfordret ansøgning 0 % Personligt netværk 30 % Andet 0 %.4 Årsager til ophold Hvad var årsagerne til, at du tog arbejde i udlandet? Mulighed for flere svar Svar Antal Ønske om faglig udvikling 5,0% Personlige ambitioner og karrieremuligheder 58,3% Et ønske/krav fra min virksomhed I DK 8,3% Familiemæssige årsager 6,7% Jeg var arbejdsløs 0,0% Forventninger om højere løn / levestandard 5,0% Forventninger om lavere indkomstskat 5,0% Jeg ville lære andre kulture at kende 58,3% Et personligt ønske om at gøre en forskel 0,0% Bedre klima 6,7% Andre årsager 8,3% IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 4

6 .5 Karrieremuligheder Hvordan tror du at dit nuværende udlandsophold vil påvirke dine job- og karrieremuligheder, hvis du vender tilbage? Response Antal Bedre muligheder efter udlandsopholdet 5 Uændret 3 Dårligere muligheder efter udlandsopholdet Ved ikke.6 Arbejdsgiver Svar Antal Lokalt datterselskab til udenlandsk baseret virk. 3 Lokal arbejdsgiver baseret I arbejdslandet 4 International organisation 4 Jeg er selvstændig.7 Branche IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 5

7 . Ansættelsesvilkår Løn og levevilkår. Løn Hvad er din faste månedlige bruttoløn før skat og inkl. evt. diæter, udlandstillæg og hardshiptillæg samt arbejdsgivers pensionsbidrag (men ekskl. evt. bonus og andre variable løndele)? (Ca. beløb i DKK er angivet i parentes) Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Funktionsdirektør Afdelingschef Fagspecialist Ansat ingeniør, f.eks. konsulent IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 6

8 . Goder Modtager du nogle af disse goder i forbindelse med din ansættelse? Mulighed for flere svar Svar Betaling for overarbejde i form af f.eks. afspadsering Antal 0,0% Fri bil 0,0% Hel eller delvis fri bolig 0,0% Gratis hjemrejser 0,0% Telefon /pc /internet 33,3% Betalt fridag ved barns sygdom 66,7% Fuld løn ved barsels-/fædreorlov 5,0% Hel eller delvis betaling af børns skolegang 0,0% Sprogkurser 8,3% Kulturforberedende kurser 8,3% Medlemskab af foreninger/klubber 4,7% Pension og sygeforsikring 4,7% Anden forsikring 8,3% Revisorbistand 8,3% Andre goder 0,0 %.3 Bonus Modtager du bonus, provision eller andre præstationsbaserede løndele (udover den løn du har angivet oven for)? 6 6 Ja Nej IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 7

9 .4 Skat Hvor stor en del af din bruttoløn betales til skat og sociale udgifter fx sygeforsikring? 4-50% 3-40% - 30% 0-0% Mindre end 0% Levestandard Hvordan er din levestandard i opholdslandet sammenlignet med Danmark? 4 Højere end i Danmark 8 Samme som i Danmark Lavere end i Danmark IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 8

10 Juridiske forhold.6 Ansættelsesform Er du hovedsageligt ansat i henhold til dansk ret eller udenlandsk ret?.7 Klausuler Er du omfattet af en konkurrence-/kundeklausul eller andre begrænsninger i dine muligheder for at søge eller skifte job? 3 9 Dansk ret Udenlandsk ret Ja Nej.8 Opsigelsesvarsel Med hvor kort varsel kan du selv eller din arbejdsgiver afskedige dig? Arbejdsgivers varsel 4 3 Dit varsel 0 Mindre end måned måned måneder 3 måneder 4-5 måneder 6 måneder eller mere IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 9

11 .9 Arbejdstid Hvor mange timer arbejder du reelt i gennemsnit pr. uge? Mere end 50 timer timer timer 6 Færre end 37 timer Ferie Hvor mange ugers ferie om året har du ret til (udover helligdage?) 8 uger eller mere 7 uger 6 uger 4-5 uger 9-3 uger IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 0

12 3. Bolig, familie og omverden Bolig 3. Boligsituation i Danmark Svar Ja, jeg har en helårsbolig, som jeg har fuld rådighed over Ja, jeg har en helårsbolig, som er fremlejet Ja, jeg har et sommerhus i Danmark, Sydsverige eller Nordtyskland Nej 9 Antal 3. Boligsituation i udlandet 4 Jeg bor til leje 8 Jeg bor i ejerbolig (inklusiv andelsbolig mv.) På anden måde IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN

13 3.3 Boligtilskud Har du fået tilskud til boligudgiften (inkl. vand, varme og internet) fra arbejdsgiver 00% Min arbejdsgiver betaler alle eller størstedelen af boligudgifterne (inkl. udgifter til el, vand, varme, internet etc.) Min arbejdsgiver yder et mindre boligtilskud (under 50% af boligudgifterne inkl. el, vand, varme, internet etc.) Jeg afholder selv alle udgifterne 3.4 House-hunting assistance Har du fået arbejdsgiverbetalt hjælp til at finde bolig af passende størrelse, standard og beliggenhed) forud for eller i umiddelbart tilknytning til din ankomst til arbejdslandet? 4 Ja 8 Nej, og det gjorde ikke noget 3.5 Daglig transport Hvor lang tid bruger du dagligt på at pendle mellem hjem og arbejde (ud- og hjemtransport i alt)? Mindre end ½ time ½ til og med time 6 Fra til og med timer Fra til og med 3 timer Mere end 3 timer Skiftende arbejdssteder og dermed pendlingstider IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN

14 Familie 3.6 Børn under 8 år Har du børn under 8 år med dig under opholdet? 3.7 Trivsel sammenlignet med Danmark Hvordan trives du og din evt. familie generelt i landet? 7 5 Ja Nej 0 Jeg/vi trives bedre end i Danmark Jeg/vi trives lige så godt som i Danmark Jeg/vi trives dårligere end i Danmark 3.8 Ægtefælle/samlever Er din ægtefælle/samlever hos dig under udlandsopholdet? Ja - lokal ægtefælle/samlever 4 Ja - medrejsende ægtefælle/samlever Hans/hendes erhverv Hvis du har en medrejsende ægtefælle/samlever hos dig i opholdslandet, hvad laver den pågældende da? Svar Arbejder som ansat i lokal virksomhed eller offentlig institution Studerer gennem fjernundervisning Er hjemmegående 3 Ikke besvaret 4 Antal 4 IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 3

15 Omverden 3.0 Sociale forhold I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? Andre lokale indbyggere i opholdslandet 58,3% 33,3% 8,3% Andre expats i opholdslandet 5,0% 50,0% 8,3% 6,7% Andre danskere i opholdslandet 33,3% 33,3% 5,0% 8,3% Arbejdskollegaer i opholdslandet 5,0% 6,7% 4,7% 6,7% Fjern familie eller fjerne venner/bekendte udenfor opholdslandet 50,0% 50,0% Nær familie eller nære venner udenfor opholdslandet 58,3% 5,0% 6,7% 0% 0% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% (næsten) dagligt ofte af og til sjældent (næsten) aldrig 3. Kulturelle udfordringer Har du haft større kulturelle problemer og udfordringer under dit ophold? Nej 75,0% Ja, privat f.eks. i forhold til omgangskreds 8,3% Ja, i forhold til arbejdsplads/kolleger 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 4

16 Kontakt IDA for mere information Personlig rådgivning Kontakt IDA s Global Team, hvis du har spørgsmål og ønsker rådgivning om job i udlandet, kontraktforhold og udstationering: - Telefon: Skriftlig henvendelse: https://kontakt.ida.dk/kontakt/emner/5 Hjemmeside Læs mere information om udlandsansættelse og udstationering på IDA s hjemmeside: https://ida.dk/global Kom i kontakt med medlemmer i udlandet Bliv en del af IDA s globale netværk på LinkedIn. Her kan du deltage i en samlet global gruppe eller finde grupper for specifikke lande og regioner: https://ida.dk/raadgivning/ida-global/global-netvaerk-paa-linkedin IDA LANDERAPPORT 03 AUSTRALIEN 5

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister. Ansat i udlandet Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Ansat i udlandet er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere