RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA

2

3 Indhold RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER Formål:... 5 Lovgrundlag:... 5 VISION, POLITIKKER OG MÅLSÆTNING:... 6 Vision:... 6 TILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER... 7 Tilskudsberettigede foreninger:... 7 Tilskudsberettigede lokaleudgifter:... 7 Ansøgningsfrist og meddelelse om tilsagn:... 8 Ansøgningsfrist og meddelelse om tilsagn:... 8 Specifikke retningslinjer for bestemte forenings- og udgiftstyper:... 9 Lønninger:... 9 Rideklubber:... 9 Golfklubber:... 9 Bowling:... 9 Religiøse foreninger:... 9 Politiske foreninger: (Kun medlemmer under 25 år)... 9 Sådan gør du?... 9 KONTAKTOPLYSNINGER: beslutningsgrundlag: NOTER: (Der skal tages stilling til nedenstående spørgsmål/forslag)... 10

4

5 RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER. FORMÅL: Formålet med nærværende retningslinjer for ansøgning og modtagelse af lokaletilskud for frivillige folkeoplysende foreninger i Guldborgsund Kommune er, at skabe en ensartet behandling af foreninger, som søger lokaletilskud, og at den enkelte forening har mulighed for, at kende de konkrete regler for modtagelse af lokaletilskud og proceduren for ansøgning og afregning af samme. Lovgrundlag: Grundlaget for retningslinjerne for kommunale tilskud tll foreningers egne lokaler finder hjemmel i Folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsloven: Folkeoplysningsloven sætter de lovmæssige rammer for kommunal betjening af aftenskoler og foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven, herunder tilskud til aftenskoler og foreningernes egne eller lejede lokaler. Folkeoplysningsloven kan ses her:

6 VISION, POLITIKKER OG MÅLSÆTNING: Sammenhængen til Guldborgsund Kommunes vision for Kultur og Fritidsområdet er beskrevet i visionen og her følger udpluk fra den vision for Guldborgsund Kommune, som Byrådet har vedtaget: Vision: Nær og dynamisk. Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng. Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter og muligheder på vores indsatsområder: Bosætning, Erhverv, Turisme, Kultur, Sundhed, Uddannelse og Infrastruktur På den måde sikrer vi en bæredygtig udvikling i kommunen og gør forskelle til en styrke og en kvalitet. Guldborgsund Kommune er et kraftcenter for kultur, erhverv, turisme og uddannelse. Vi er både dygtige og bæredygtige med gejst, høj faglighed og stort engagement på alle planer. Guldborgsund Kommune er et grønt og attraktivt sted at bo og leve, samtidig med at vi ligger centralt placeret. Vi har motorvej og margueritrute, vandveje og Sundrute, så vi kan hurtigt komme både langt ud i Europa og dybt ind i naturen. Med en fremsynet og aktiv erhvervsstrategi og en klar miljøprofil vil vi sikre en god sammenhæng mellem turismen og de øvrige erhverv i kommunen. Vi synes, kultur og fritidsliv er et aktiv for os alle. Derfor vil vi støtte og udbygge de gode rammer for kulturlivet og det rige foreningsliv i kommunen fysisk og økonomisk. Vi satser på både de kulturelle fyrtårne og den folkelige kultur. Vi vil sikre god sammenhæng i kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter overalt i kommunen. Nøgleordene er: Aktive borgere Brugerdemokrati Mangfoldighed Plads til både elite og folkelighed Guldborgsund Kommunes samlede vision kan læses på: Indsatsområder: Aktiviteter med kvalitet Gode fysiske rammer og faciliteter Fyrtårne Sundhed, idræt og bevægelse for alle Liv på land og i by Samarbejde og netværk på tværs Samspil mellem bredde og elite Synlig kulturarv og spændende miljøer Guldborgsund på landkortet Folkeoplysningspolitik: - Gang i Guldborgsund! (Opdateres i 2014) Guldborgsund Kommune har derudover vedtaget en Folkeoplysningspolitik, som kan læses her. %20og%20Fritidspolitik_21x20.pdf.ashx

7 TILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER Lokaletilskud: Folkeoplysningsudvalget fastsætter en maksimalt tilskudsramme i henhold til bevilling fra Kommunalbestyrelsen. Det er besluttet, at der bevilges 100% i tilskud til lokaleudgifter vedr. medlemmer under 25 år og en kalkuleret tilskudsprocent for tilskud til lokaleudgifter vedr. medlemmer over 25 år. beregnet ud fra den af Kommunalbestyrelsen til enhver tid vedtagne samlede bevilling til tilskud til lokaler. Tilskudsberettigede foreninger: Foreningen er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune. Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening eller voksenundervisning af Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund Kommune. Hvis de nævnte lokaler, herunder haller samt lejrpladser, skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig. Hvis udgiften godkendes i Folkeoplysningsudvalget, og vurderes som rimelig for lokalet samt rimelig i forhold til udgifter i forhold til lignende lokaler og foreninger. Tilskudsberettigede lokaleudgifter: I ansøgning om tilskud til drift af egne eller lejede lokaler kan indgå følgende driftsudgifter: 1. Renter og bidrag af prioritetsgæld vedr. egne lokaler. (Afdrag kan ikke medtages) 2. Lejeudgifter til leje af private lokaler og lejrpladser. (Udgifter til udendørsarealer og stalde kan ikke medtages) 3. Afgifter til El, vand, kloak- og spildevand, varme, renovation m.m.. 4. Bygningsforsikringer vedr. egne lokaler. (Bygningsforsikringer vedr. lejede lokaler kan ikke medtages) 5. Rimelige udgifter til rengøringsselskab/ rengøringspersonale. 6. Rengøringsmaterialer og maskiner. 7. Udgifter til ordinær vedligeholdelse. (ikke udgifter til forbedringer) 8. Udgifter til fornødent tilsyn, herunder udgifter til vagtordninger og alarm. 9. Indtægter ved udlejning og fremleje af lokalerne fratrækkes ansøgningen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger eller nedsætte om tilskud til egne lokaler i nedenstående tilfælde: Hvis Kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet kommunalt lokale. Hvis tilskuddet omfatter egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen.

8 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet til lejede lokaler m.v., hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v. Hvis det, af Undervisningsministeren, fastsatte maksimum for driftsudgifter til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud overskrides. I øvrigt henvises til Folkeoplysningslovens regler for tilskud til egne eller lejede lokaler kapitel 7, samt de til enhver tid af undervisningsministeren fastsatte retningslinjer. Der henvises i øvrigt til uddybende specifikke retningslinjer for udgifter der kan/ikke kan medtages i ansøgning om lokaletilskud. (Vejledningen findes sidst i denne vejledning) Ansøgningsfrist og meddelelse om tilsagn: Budget for anslåede lokaleudgifter indberettes senest d. 15. februar i tilskudsåret. og tilskudstilsagn meddeles senest 30. marts i tilskudsåret. Ansøgningsfrist og meddelelse om tilsagn: Afregning af modtaget tilskud indberettes senest den 31. marts i det efterfølgende år. Såfremt der er udbetalt for meget lokaletilskud i det forgangne år, reguleres der herfor i 2. halvårs udbetaling det efterfølgende år. Såfremt foreningen ikke modtager tilskud det efterfølgende år, eller tilbagebetalingen overstiger 2. halvårs udbetaling, vil foreningen blive opkrævet herfor.

9 SPECIFIKKE RETNINGSLINJER FOR UDVALGTE FORENINGS-OG UDGIFTSTYPER: Lønninger: Foreninger, der aflønner trænere og instruktører m.m. på kommercielt lignende vilkår, uanset aflønningsform, kan blive betragtet som kommerciel forening, og vil dermed ikke kunne oppebære status som frivillig folkeoplysende forening. Rideklubber: Rideklubbers lejeaftaler skal udfærdiges således, at tilskudsberettigede lokaler fremgår separat. - Det vil sige, at ridehuse samt rytterstuer skal registreres med separate m 2 antal samt lejeudgifter m.m., og stald og udendørsarealer og tilhørende bygninger skal registreres med separate m 2 antal samt lejeudgifter m.m. Golfklubber: Golfklubbers lejeaftaler skal udfærdiges således, at tilskudsberettigede lokaler fremgår separat. - Det vil sige, at klubhus skal registreres med separate m 2 antal samt lejeudgifter m.m., og udendørsarealer og tilhørende bygninger skal registreres med separate m 2 antal samt lejeudgifter m.m.. Bowling: Den samlede lejepris pr, time skal oplyses, og værdiandel af skoleje og leje af bowlingkugler skal fradrages. Prisfastsættes administrativt i 2014 til: sko: 15,00 og bowlingkugle 5,00. Religiøse foreninger: Der gøres opmærksom på, at der ikke gives tilskud til lokaler, hvor der foretages forkyndende virksomhed. Politiske foreninger: (Kun medlemmer under 25 år) Der gøres opmærksom på, at der ikke gives tilskud til lokaler, hvor der foretages politisk agiterede virksomhed for voksne over 25 år. Sådan gør du? Klik her for at gå til siden for ansøgning og afregning - forening.guldborgsund.dk

10 KONTAKTOPLYSNINGER: Guldborgsund Kommune: Borger og branding Fritid: Entreprenørafd xxxx NFC anlæg Nord - Baner: NFC anlæg Nord - Kantine: BESLUTNINGSGRUNDLAG: Nærværende retningslinjer for lokaletilskud til egen eller lejede lokaler er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget d. 05. februar Nærværende retningslinjer for lokaletilskud til egen eller lejede lokaler er vedtaget i Kultur og Fritidsudvalget d. 20.februar Med venlig hilsen Poul Henrik Pedersen Svend Dreist Klaus Lykkebæk Formanden Formand Teamleder Kultur og fritidsudvalget Folkeoplysningsudvalget Borger og Branding - Fritidsteamet NOTER: (DER SKAL TAGES STILLING TIL NEDENSTÅENDE SPØRGSMÅL/FORSLAG) Generelle retningslinjer: Skal der tages hensyn til maksimumssatser fra KL - Evt. ganget med en faktor 1,5 2,0??? Max. tilskud til husleje for lejede lokaler: max. kr. xxx pr. m2 pris. Hovedstol, restgæld og afdrag skal oplyses ved rente/bidrag: max. på baggrund af rentesats. Ved foreningers egne lokaler skal oplyse varmekilde(r). Max. tilskud til varme for egne/lejede lokaler: max. kr. xxx pr. m2 pris. Max. tilskud til løn til rengøring for egne/lejede lokaler: max. kr. xxx pr. m2 pris. Max. tilskud til rengøringsmidler for egne/lejede lokaler: max. kr. xxx pr. m2 pris. Max. tilskud til tilsyn for egne/lejede lokaler: max. kr. xxx pr. m2 pris. Max. tilskud til vedligeholdelse for egne/lejede lokaler: max. kr. xxx pr. m2 pris. Tilskud til vedligeholdelse for lejede lokaler kan ikke medtages.

11 Vejledning til hvilke udgifter der kan medtages i ansøgning om lokaletilskud til lokalers driftsudgifter jf. Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser: Udgiftstype Der ydes lokaletilskud til: Der ydes ikke lokaletilskud til: 1: Renter og bidrag af prioritetsgæld og andre lån i fast ejendom. o o o Her skelnes mellem: Udendørsarealer: Der ydes ikke tilskud. Tilskudsberettiget bygningsareal: Der udes tilskud efter gældende love og regler. Ikke tilskudberettiget bygningsareal: - såsom ridestalde, garager, udhuse, redskabsrum etc.: Der ydes ikke tilskud. Renter og afdrag på gæld til ikke tilskudsberettigede bygninger og udenomsarealer såsom ridestalde, garager, udhuse, udendørs redskabsrum samt udendørsarealer. Afdrag på gæld. Morarenter. Stempelafgifter. Renter, bidrag og gebyrer på kassekredit, andre lån eller anden gæld. Der ydes tilskud til: Renter og administrationsbidrag (Låneprovenuet skal være anvendt til anlægsudgifter på den tilskudsberettigede del af ejendommen) Renter af kloakbidrag 2: Lejeudgifter til leje af lokaler og lejrpladser Husleje ifølge godkendt lejekontrakt. (Omfatter ikke dele der vedrører afdrag, udstyr, maskiner, møbler, rekvisitter eller andre materialer) - Eventuelt nyt lejemål eller ændring/udvidelse af eksisterende lejemål skal forud for ansøgning om tilskud godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Administrations-, bank- restancegebyrer og øvrige gebyrer. Renter. Indskud og deposita. Overnatning i sommerhuse, på campingplads, i feriecentre. Lejeudgifter vedrørende garage, redskabsrum, udendørsarealer og udendørsanlæg. Udgifter udenfor egne eller lejede lokaler til f.eks. overnatning ifm. møder, ture, stævner, træningslejre etc. (Se speciel regel for spejdergrupper.) Kopi af lejekontrakt skal indleveres til Kultur- og fritid. Såfremt lejeaftalen ændres, skal denne igen godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Spejdergrupper kan desuden medtage udgifter til leje af lejrpladser i ansøgningen.

12 Udgiftstype Der ydes lokaletilskud til: Der ydes ikke lokaletilskud til: 3A 3E: Afgifter/forsyning Udgifter til vandforsyning Herunder spildevands- og kloakafgift. Slamsugning Udgifter til elforsyning Udgifter til opvarmning Tilslutningsafgifter til el, vand, kloak, fjernvarme m.m. Faste afgifter til el, vand, kloak, fjernvarme m.m. Renovationsafgift Rottebekæmpelse Telefonabonnement / Internetabon. /fibernetleje. - Max. kr /år El vedrørende udendørsanlæg, udendørsarealer, banebelysning. Ejendomsskatter (Der kan søges fritagelse hos Teknik og Miljø Ejendomsenheden.) Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring. Trænere, ledere og andre personale udover rengøringspersonale og tilsyn. Indboforsikring. Løsøreforsikring. Falck-abonnement. Sygetransport m.m. TV-licens og TV abonnement Tyverialarm (Se under tilsyn) 4: Ejendomsforsikringer Bygningsforsikring Brandforsikring Vandskadeforsikring Glas- og kummeforsikring Falck-abonnement Ejendom - brandhæmning Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring - Trænere, ledere og andre personale udover rengøringspersonale og tilsyn. Indboforsikring Løsøreforsikring Motorkøretøjsforsikringer Falck-abonnementer, andre abonnementer til Sygetransport m.m. Ulykkesforsikring 5: Udgifter til rengøringsselskab/ rengøringspersonale Udgifter til rengøringsselskab/aftaler. Lønudgifter (A-indkomst) AM-Bidrag ATP, AES, Barselsgebyr Feriepenge, pension Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring i forbindelse med rengøringspersonale. Frivillig arbejdskraft til rengøring. (Kun efter forudgående aftale) Løn og andre omkostninger til personale udover til rengøring. Løn til personale til vedligeholdelse af udenomsarealer. CPR-/CVR-nr. skal oplyses. OBS! - Eventuel lønrefusion skal modregnes. (Såfremt der er indgået fælles aftale om tilsyn af både tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede lokaler og ejendomme, skal der foretages en objektiv vurdering af fordeling af udgifterne.) 6: Rengøringsmidler og maskiner. Ved rengøringsmidler forstås: artikler til rengøring af vinduer, gulve, evt. køkken m.v. Rengøringsmidler Karklude, gulvklude, gulvskrubber m.v. Rengøringsmaskiner Støvsuger og støvsugerposer Affaldsposer Udgifter til køkkenmaskiner, hvidevarer, aftørringspapir, øvrigt linned m.m. Udgifter til vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, kaffemaskiner etc. Udgifter til hvidevarer, herunder køleskab, komfur og fryser. Håndklæder, viskestykker, køkken- og toiletruller.

13 Udgiftstype Der ydes lokaletilskud til: Der ydes ikke lokaletilskud til: 7: Ordinær vedligeholdelse af ejendommen. Reparationer vedrørende bygningen eller lokalet. Reparation af varmekilde. Reparation af El-installationer. Reparation af vandforsyning. Renovering af kloakrør. Reparation og vedligeholdelse af radiatorer. Skorstensfejning. Optøning af vandrør. Værktøj, maling, pensler, søm, skruer osv. (til anvendelse i indendørs aktivitetslokaler). Reparation og udskiftning af nødvendigt værktøj til vedligeholdelse. Reparation og udskiftning af maskiner til vedligeholdelse af ejendommen. Indkøb og vedligeholdelse af fastmonterede belysningskilder. Pærer, lysstofrør og andre lyskilder. Nøgler, låseanordninger og -systemer. Fastmonterede opbevaringsskabe. Frivillig arbejdskraft til tilsyn af ejendom. Udgifter til tilsyn med udendørsanlæg, Udgifter vedr. udendørsanlæg, udendørsarealer, banebelysning etc. Vedligeholdelse, opkridtning, udgifter til græsslåning og pasning af udendørsanlæg. Plæneklipper og andre haveredskaber. Kontorartikler og maskiner. PC ere og andet IT-udstyr. Vedligeholdelse og reparation af inventar, møbler, rekvisitter og udstyr. trænere, instruktører, livreddere. Sikkerhedsskabe til våben. TV-licens. 8: Udgifter til fornødent tilsyn med bygninger, vagtselskab, alarm o.lign. Her medtages udgifter til tilsyn af ejendommen, herunder AM-bidrag, ATP, AES, Pension, og lovpligtig arbejdsskadeforsikring m.m. - der skal altså være tale om en slags huspedel/servicemedarbejder. Tyverialarm og udgifter til tyverisikring. Udgifter til alarmselskabsaftale. Røgalarmer. Andre indbrudsalarmer. Frivillig arbejdskraft til tilsyn. (Kun efter forudgående aftale) Udgifter til tilsyn med udendørsanlæg, Udgifter til tilsyn med ikke tilskudsberettigede lokaler og ejendomme. (Såfremt der er indgået fælles aftale om tilsyn af både tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede lokaler og ejendomme, skal der foretages en objektiv vurdering af fordeling af udgifterne.) Der skal foreligger dokumentation i form af lønsedler med angivelse af CVR-nr. eller CPR- nr. og indberetningssedler til Toldog Skattestyrelsen. OBS! - Eventuel Lønrefusion skal modregnes.

14 Udgiftstype Der ydes lokaletilskud til: Der ydes ikke lokaletilskud til: 9: Indtægt af enhver art ved udlejning herunder fremleje af lokalerne Her medtages enhver form for indtægt, som foreningen måtte have i forbindelse med kommerciel udnyttelse af lokalerne. Udlejning eller fremleje af lokalerne, hvor der erholdes en betaling for leje/lån af lokalerne. Faktisk eller beregnet værdi af udlån af tilskudsberettigede lokale(r) til 3. part, hvor, der ikke afregnes en betaling for leje/lån af lokalerne til foreningen. Indtægter der udelukkede har til formål at dække faktiske udgifter til afholdelse af arrangementsudgifter, og samtidig ikke vil generere et overskud ifm. afholdelse af møder eller andre arrangementer, der alene afholdes for foreningens medlemmer, skal ikke medregnes som indtægt i ansøgningen om lokaletilskud. Opkrævning af adgangsgebyrer og entreindtægter til arrangementer der ikke omhandler foreningens primære formål skal medtages. (F.eks. bankospil, foredrag eller koncerter i en sportsforening) Opkrævning af adgangsgebyrer og entreindtægter til arrangementer der omhandler foreningens primære formål skal ikke medtages. (F.eks. deltagergebyr til stævner eller entre til sportskamp i en sportsforening, entre til forestilling i en teaterforening o. lign.)

15 Uddrag af Bekendtgørelse vedr. Folkeoplysningsloven - BEK nr 1251 af 12/12/2011 Kapitel 5: Tilskud til private lokaler m.v. efter folkeoplysningslovens kapitel 7 - Den folkeoplysende voksenundervisning 12. Tilskud efter folkeoplysningslovens 23, stk. 1, ydes til følgende driftsudgifter: 1) Egne, almindelige lokaler: a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale. b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. 2) Lejede, almindelige lokaler: a) Det aftalte lejebeløb. b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. 13. Overstiger driftsudgifterne, jf. 12, stk. 1, 117,90 kr. pr. time for almindelige lokaler, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 75 pct. af det nævnte beløb pr. time. Stk. 2. Efter 2011 reguleres beløbet efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner. Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter 12, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter kommunalbestyrelsen, hvordan lokaletilskuddet fordeles. 14. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud efter folkeoplysningslovens 23, stk. 1, til almindelige lokaler, hvis der til brug for foreningen kan anvises et egnet lokale. Lokalet skal dog anvises i det tidsinterval, henholdsvis kl eller , som foreningen har søgt om lokaletilskud til. Stk. 2. Foreningen kan ikke inden for de nævnte tidsrum i stk. 1 kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag, men det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold. Stk. 3. Hvis foreningen søger om tilskud hen over tidsintervallerne i stk. 1, kan kommunalbestyrelsen undlade at yde lokaletilskud, hvis den kan anvise et egnet lokale i det tidsrum, der er søgt om tilskud til. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 15. Tilskud efter folkeoplysningslovens 25 ydes til følgende driftsudgifter: 1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser: a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser. b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. 2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser: a) Det aftalte lejebeløb. b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til: 1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer. 2) Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen. 3) Udgifter til lokaler, bortset fra svømmehaller, til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling.

16 Stk. 4. Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter reglerne i stk. 1-3, idet tilskud til udgifterne til rytterstue dog maksimalt ydes for 1 1/4 time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der skal ikke ydes tilskud til udgifter til stald. Stk. 5. Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m Overstiger driftsudgifterne, jf. 15, stk. 1, 235,85 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre lokaler, inkl. ridehaller, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65 pct. af de nævnte beløb pr. time. Stk. 2. Efter 2011 reguleres beløbene efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner. Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter 15, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter kommunalbestyrelsen, hvordan lokaletilskuddet fordeles. 17. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis den kan anvise et egnet lokale. Stk. 2. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger: 1) Fra nye foreninger. 2) Om nye lokaler. 3) Om udvidelse af timetal. 4) Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav. Stk. 3. Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads til rekvisitter og udstyr, og der skal være mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet. Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold.

Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015

Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015 Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015 Indhold RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER.... 4 FORMÅL:...

Læs mere

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31.

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31. Lokaletilskud Ansøgningsskema Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: CVR. nr.: Telefon: E-mail: Der ansøges om tilskud til lokale/lejrplads beliggende: Tilskudsperiode: 1. januar 31. december

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2 af

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD Foreningsnavn: Aktivitets- / lokaleadresse: CVR-nummer: Afleveringsfrist: den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Postadresse: Odsherred Kommune,

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende foreninger

Tilskudsregler for folkeoplysende foreninger Tilskudsregler for folkeoplysende foreninger Indholdsfortegnelse Folkeoplysende forening... 4 Børneattester... 4 Voksenundervisning Aftenskoler... 5 Debatskabende aktiviteter - 10%-puljen... 5 Fleksible

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Tilskudsordning for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Kontaktpersoner i Kultur og Fritid Else G. Andersen Telefon. 99 66 84 04 Mail: ega@vesthimmerland.dk Lise Aslak Jensen Telefon. 99 66

Læs mere

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interesser for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. 2. HVEM

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Erhverv og Fritid Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Hvem kan modtage lokaletilskud? Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud

Læs mere

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. primært

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Indhold: - forord - generelle bestemmelser - aftenskoler - foreninger 1 2 Forord Alle foreninger der er godkendt under folkeoplysningsloven er efter

Læs mere

Egne lokaler/klublokaler Navn og adresse: 1 Udgifter i 2013. Lejebeløb (evt. lejekontrakt vedlægges) 3 Skatter

Egne lokaler/klublokaler Navn og adresse: 1 Udgifter i 2013. Lejebeløb (evt. lejekontrakt vedlægges) 3 Skatter GREVE KOMMUNE Center for Borgerservice & Fritid December 203 Vejledning i udfyldning af skemaer vedr. lokale/klublokaletilskud år 204. Baseret på foreningens regnskab for 203 Indsendes senest den. februar

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011 Folkeoplysningsloven Lov nr. 574 af 7. juni 2011 Tekst markeret med blåt er ny tekst Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Vejledninger til Winkas

Vejledninger til Winkas Vejledninger til Winkas Tilskud iht. Frederikshavner Ordningen AKTIVITETSTILSKUD 1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære formål 2. Et medlem defineres som: Et personligt

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af Råderetskatalog Rugvænget Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet af råderetten...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

NOTAT: Forslag til Ny Tilskudsordning og puljer pa Folkeoplysningsomra det, inkl. forslag til besparelse pa omra det i 2016-18

NOTAT: Forslag til Ny Tilskudsordning og puljer pa Folkeoplysningsomra det, inkl. forslag til besparelse pa omra det i 2016-18 NOTAT: Forslag til Ny Tilskudsordning og puljer pa Folkeoplysningsomra det, inkl. forslag til besparelse pa omra det i 2016-18 Sag: 18.15.00-S00-1-15, Bosætning og Erhverv Kultur og fritid, 03-09-2015

Læs mere