Investor-prospekt til etablering af rederiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investor-prospekt til etablering af rederiet"

Transkript

1 Investor-prospekt til etablering af rederiet - til daglig besejling af Aarhusbugten Aarhus Skødshoved Tunø Samsø

2 helt tilbage fra Vikingetiden og op til i dag - har der været behov for transport mellem Aarhus, Mols, Samsø og Tunø

3 Gennem tiden helt tilbage fra Vikingetiden og op til i dag - har der været behov for transport mellem Aarhus, Mols, Samsø og Tunø. Transporten sker via landevejen eller vandvejen, og de politiske visioner om en broforbindelse mellem Jylland og Sjælland over Samsø vil i bedste fald ligge år fremme i tiden. De eksisterende forbindelser er tidskrævende, og det tiltagende pres på indfaldsvejene til Århus - med kilometerlange køer i myldretiden - forstærker behovet for en hurtig og bekvem transportforbindelse til og fra Aarhus fra de tre destinationer: Syddjursland (Skødshoved), Samsø ( Maarup) og Tunø. 3 Fra Syddjursland til Aarhus At køre fra Syddjursland til Aarhus via Rønde tager ca 50 minutter i bil og endnu længere i myldretiden, hvor Grenåvej er den mest trafikerede indfaldsvej til Århus. (bilag 1). Det er lang tid sammenlignet med en overfartstid på 20 minutter for en ny hurtigfærge mellem Skødshoved og Aarhus Toldbod. Til gengæld har der historisk ikke været en sådan færgerute de sidste 30 år, hvorfor der er lavet markedsanalyser der påviser, at fastboende, sommerhusejere og turister i et meget betydeligt omfang har lyst til at anvende en sådan ny rute. I undersøgelsen påvises et behov for minimum passager pr. år. Et behov der er så stort, at det i sig selv kunne bære en passagerfærge. Derfor henvendte undersøgelsesudvalget sig til reder Povl Feddersen, om han ikke kunne etablere en sådan færgerute. Denne henvendelse er resulteret i dette initiativ. Da Povl Feddersen er opmærksom på, at det kræver en vis tilvænningsperiode at få antallet af faste brugere af en sådan færgerute op på et langtidsholdbart niveau, undersøgte han mulighederne for supplerende aktiviteter ved besejling af Samsø.

4 4

5 Fra Samsø til Aarhus Turen fra Samsø til Aarhus Domkirke tager over to timer (Bilag 2) og det gør det vanskeligt at pendle til og fra arbejde eller skole. Så lange transporttider har fået den historiske konsekvens, at antallet af fastboende på Samsø er reduceret til personer (Bilag 4). Derfor vil der være et behov for en direkte færgeforbindelse fra Samsø til Aarhus centrum, som gør det muligt at bo på Samsø og arbejde eller gå i skole i Aarhus. Fra Tunø til Aarhus Efter Povl Feddersen havde fået henvendelsen fra Samsø og planerne om den nye rute var blevet kendt, kom der tilsvarende henvendelse fra Tunø, som også gerne ville linkes op på den direkte færgeforbindelse til Aarhus centrum. Tunø ønskede samme fordel og muligheder som Samsø af denne forbindelse. Det er relativt enkelt at anløbe Tunø Havn, når færgen alligevel sejler fra Mårup til Aarhus. 5 En sådan færgerute vil også åbne nye perspektiver for aarhusianere, der allerede har eller ønsker at få et sommerhus på Samsø, hvor man fredag aften kan pakke cyklen, tage færgen og nyde weekenden i det idylliske ø-miljø, for så at tage færgen tilbage til storbyen søndag aften. Dagsturister og golfspillere vil ligeledes med stor fordel kunne benytte denne rute. I dette oplæg er der en sejlplan, der viser en overfartstid på 55 minutter fra Mårup og 45 minutter fra Tunø til Aarhus. Den nuværende rute fra Sælvig til Hou transporterer ca passagerer årligt, hvoraf 75% er turister og 25% fastboende. Der er 118 fastboende på Tunø jævnfør bilag 5. Ruten fra Tunø til Hou transporterer ca passagerer årligt hvoraf 90% er turister og kun 10% fastboende øboere iflg. Ernst Hornslet, der er kasserer i M/S Tunø s venner Der er ikke lavet markedsanalyser på, hvor mange af de fastboende der vil benytte en ny direkte færgerute mellem Aarhus og Samsø/Tunø, men i det kommende afsnit vil der blive estimeret nogle forsigtige passagertal. Fuld uddybning af potentialet findes ved at gennemlæse hele bilag 6 eller blot opsummeringen på side 4 og 5.

6 6

7 Passagerantal Fra Aarhus til Mols t/r Der bor iflg Business Aarhus og Danmarks Statistik indbyggere i Aarhus Kommune. Ifølge Epinion undersøgelsen (Bilag 6 side 13) vil 6% +13% af indbyggerne ( passagerer) benytte forbindelsen i høj eller meget høj grad. Hertil kan lægges 26% af ca turister, der årligt gæster Aarhus svarende til færgepassagerer. Der er også stor interesse for ruten blandt institutioner (Bilag 6 side 18). En anden undersøgelse fra Capacent (Bilag 7, side 12) påpeger, at der er 630 borgere fra postnumrene 8420 Knebel, 8410 Rønde og 8400 Ebeltoft, som er pendlere. Af disse viser undersøgelsen, at 210 vil benytte ruten dagligt. Det giver (210 pers x 220 arbejdsdage) passagerer. Samme undersøgelse bringer endnu flere indikationer på rutens eksistensberettigelse, hvilket kan uddybes ved at læse bilaget. Men vil ikke blive behandlet yderligere her. Lægger vi disse få tal sammen indikeres et passerantal på strækning Aarhus/Mols at være på ( ikke indregnet potentiale) minimum passagerer årligt. I de følgende budgettal regnes med 25 33% af dette i forvejen forsigtige skøn hhv , og passagerer årligt som tre alternative budgettal. Vi gør det meget forsigtigt/konservativt, fordi der som sagt ikke har været tradition for en rute mellem Aarhus og Skødshoved. 7

8 8

9 Fra Samsø til Aarhus t/r Af de der årligt benytter den nuværende rute til Hou, vil der i budgettet blive beregnet at 3% svarende til passagerer vil benytte den nye hurtigrute. Skønnet er ekstremt forsigtigt, men den påtænkte færge kan ikke medtage biler, og derfor kan den kun kompensere en del af trafikken, der ikke har behov for at medbringe bil. Men op til passagerer vil absolut være realistisk. Vi har slet ikke taget hensyn til, at en ny hurtigrute fra centrum af Aarhus i sig selv vil give en stor turisttrafik. Fra Tunø til Aarhus t/r Af de forventer vi, at 25% vil skifte den nuværende rute til Hou ud med den nye færge. Den større procent i forhold til Samsø - tager afsæt i, at Tunøboere ikke har behov for at få bil med færgen, og derfor er denne færge et alternativ og en direkte konkurrent til Tunø/Hou Linien. Budgettet regner med passagerer årligt på ruten Tunø/Aarhus. 9 Reder Povl Feddersen drev i ti år (fra 2001 til 2011) Livø-ruten. På Livø er der kun 9 fastboende, men alligevel sejlede Povl Feddersen passagerer primært turister og institutioner til og fra Livø årligt. Vel at mærke selv om denne ruten kun var åben 6 måneder om året. En tilsvarende effekt med dagsbesøg på Samsø forventes at blive en stor succes med tilhørende ændrede udbud af serviceydelser på Samsø f.eks. bil- og scooterudlejning. Vi fastholder - uanset potentialet - et ekstremt forsigtigt budget på passagerer årligt på ruten Mårup/Aarhus.

10 10

11 Total passagerantal Sammenregner vi passagerantallet fra de tre ruter, får vi følgende belægning: Der er udarbejdet 3 scenarier med følgende passagerantal: 11 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Århus Skødshoved t/r Århus Mårup t/r Århus Tunø t/r Pax I alt

12 12

13 Billetpriser Samsø/Tunø Aarhus t/r I det fremtidige budget regnes med billetpriser på niveau med dem, der gælder for de to eksisterende ruter, idet det må forudsættes, at det er mere attraktivt at komme hurtigere frem til samme pris. For begge ruter gælder, at en t/r billet koster ca. 170,- kr. for voksne og 85,- kr. for børn mellem 4 og 15 år. Med et ti-turs kort kommer prisen ned på ca. 140,- kr t/r. Der findes diverse Ø-kortordniger (økonomisk kompenseret af hhv Samsø og Tunø/Odder kommune) der ventes at kunne overføres til den nye rute. Skødshoved- Aarhus t/r To undersøgelser (bilag 6 og 7) har konkluderet, at en billetpris t/r på 100,- fra Aarhus/Mols er et acceptabelt prisniveau. Derfor lægger vi igen forsigtigt et budget ind på 90,- kr. t/r. 13 Det giver billetindtægter på: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Pax I alt Billetindtægter tkr

14

15 Politisk velvilje Én ting er, at beboere, turister og andre er interesseret i en ny færgerute, men som bekendt kræver det politisk velvilje, hvis det skal blive en succes og kunne gennemføres inden for en overskuelig fremtid. Initiativtagerne har været i meget positive dialog med samtlige tre involverede kommuner. 15 Syddjurs Kommune Her ser man en markant fordel i den nye rute. Den vil i givet fald kunne ændre væsentlige dele af infrastrukturen på Mols og gøre Syddjursland til en attraktiv forstad til Aarhus, når forbindelsestiden reduceres fra én time til 20 minutter. Helt konkret har kommunen på byrådsmødet den 24. november 2011 afsat ,- DKK til teknisk rådgivning i forbindelse med en foreløbig tillægsbevilling på DKK til ombygning af havnen på Skødshoved (Bilag 7). Havnen ventes at stå færdig 1. juni Samsø Også Samsø ser meget positivt på den kommende færgerute. Således har kommunalbestyrelsen på et møde den 23. august 2011 besluttet at gå ind for projektet, og angiver i deres skrivelse (Bilag 8), at færgen kan lægge til i Mårup havn ved det blå flag. Tunø Øen hører ind under Odder Kommune, og Odders kommunaldirektør Jesper Hjort er orienteret om planerne.

16

17 Politisk velvilje Aarhus Byen har netop fået ny borgmester Jacob Bundsgaard (S), som endnu ikke har været forelagt planerne. Til gengæld har havnedirektør Bjarne Mathiesen allerede vist sig velvillig overfor CarbonCat og har dels anvist en anløbskaj tæt ved Aarhus Toldbod og indikeret en særdeles rimelig havneleje. I projektforløbet har Ole Paaske fra Tirstrup Lufthavn været deltager og katalysator i Tænketanken og etableret kontakten med kommuner og myndigheder. Da hele Aarhus Havn er under ombygning til erhvervsformål er det muligt at den nye færge vil blive flyttet lidt rundt indtil byggerierne er færdige. Men det klare mål er en anløbsplads mellem Nørreport/Bestseller og Urban Mediaspace. Denne anløbsplads er samtidig direkte forbindelsesled til diverse by- og X-buslinier, Grenåbanen (til Lystrup Hornslet m.) samt den kommende letbane. Det betyder, at passagerer der anløber Aarhus med denne færge, IKKE har behov for bil, men nemt og bekvemt kan gå eller på anden måde transporteres videre til arbejde, indkøb eller besøg i Aarhus Kommune. Dette bilfrie, grønne tiltag er i sig selv helt i takt med tiden. Har passagerer reelt behov for en bil til videre transport, vil det kommende Urbanmediaspace rumme P-anlæg til biler. Derfor kan pendlere parkere deres bil her (Bilag 10). 17 Der er pt. en ledig anløbsplads ved siden af Pakhus 13. Her disponerer kommunen over en pavillon det pt. er udlånt til sekretariat for Classic Car Race. Stedet vil være ideelt for denne færge - både på kort og lang sigt.

18 18

19 CarbonCat CarbonCat er valgt som arbejdstitel i dette prospekt. Vi er bekendt med at et finsk selskab har registreret navnet, og det muligvis skal ændres eller justeres senere. Men foreløbig fastholder vi CarbonCat som arbejdstitel. Navnet er sammensat af det engelske carbon for kulfiber, som er det materiale skroget bygges af. Ordet cat refererer til, at det er en catamaran, men i realiteten betyder det også, at den besejler Kattegat, og så kunne navnet finjusteres til CarbonKat. Bagerst i dette prospekt findes logoforslag samt andre, mulige navne herunder SeaCat. Da behovet for en færgeforbindelse nu er dokumenteret, og der ligeledes er indikeret billetindtægter fra 7-10 mio DKK samt politisk velvilje til at modtage færgen i samtlige tre involverede kommuner, er næste opgave at finde et skib, der kan løse opgaven. 19 Konstruktionstegninger til CarbonCat udarbejdet af Borghegn Yachtdesign, november 2011.

20 20

21 Initiativet Reder Povl Feddersen har spurgt på færger fra flere rederier i Australien og Norge, og det bedste tilbud var en norsk færge, der kunne medtage 100 passagerer til en pris af 35 mio DKK. Med det som udgangspunkt bad reder Povl Feddersen skibsdesigner Arne Borghegn om at gå i gang med at konstruere en færge, der kan løse opgaven. Resultatet er en 24 meter kulfiberopbygget katamaran med plads til 118 passagerer, 25 cykler og en ganske lille mængde fragt. Samtidig henvendte han sig til Tuco Marine Group i Fåborg, der er specialiseret i at bygge sådanne færger i kulfiber. Valget af kulfiber skrog skal ses ud fra et ønske om lav vægt og dermed reduceret forbrug af diesel. Færgen udstyres med 2x500 HK motorer, der vil give en servicefart på 20 knob/time og de overfartstider der er skitseret først i prospektet samt nedenfor. Et kulfiber skrog vejer kun ca. 50% af et tilsvarende skrog i aluminium. Et kulfiber skrog vejer kun ca. 50% af et tilsvarende skrog i aluminium. Det reducerer behovet for motorkraft og samtidig reduceres brændstofforbruget til ca. 40%. Der bliver således tale om en endda særdeles miljøvenlig transportform. Reder Povl Feddersens forslag til en sommerfartsplan er angivet i bilag

22 22 Tuco Marine er specialiseret i at bygge både og skibe i high tech materialer. CarbonCat Aarhus 24 meter lang og 8 meter bred - med plads til 118 passagerer, bliver bygget i kulfiber. Der bruges langt mindre materiale til at bygge et skib i kulfiber sammenlignet med glasfiber.

23 Brændstofsøkonomi Dieselforbruget er kun ltr/time ved 20 knob og effektiv drift. En daglig sejlplan på 12 timer kræver kun 8 timer for fuld fart. Det samlede årlige dieselforbrug kan dermed ret præcist fastlægges til ltr. Diesel købes excl. afgift men incl. moms. I budgettallene er regnet en pris på 7,50 kr/ltr. Tuco Marine Group ApS Tuco Marine er specialiseret i at bygge både og skibe i high tech materialer. Senest har sejlerfolket i Danmark bemærket Tucos kulfibertrimaran Carbon3, der den 7. oktober 2011 erobrede Sølvspileren ved at sejle rundt om Sjælland for sejl på 14 timer og 50 minutter - næsten 3 timer hurtigere end den tidligere rekord. Besætning Besætningen forventes normeret til to personer, og sikkerhedsmæssigt udstyres CarbonCat med to redningsflåder med hver 150 personers kapacitet. Denne redningsmæssige overkapacitet i forhold til det maksimale passagerantal på 118 gør, at der ikke skal yderligere personale ombord af sikkerhedsmæssige grunde. I budgettallene kalkuleres med 5 ansatte, for at driften kan afvikles med de påtænkte sejlplaner og gældende arbejds- og hviletidsregler. Skibsfinansiering Investorer 7 mio DKK (10 andele à DKK) Banklån 5% pa. 10 mio DKK 23 Tuco Marine har de seneste to år leveret 4 tilsvarende passagerfærger, der bl. a besejler øer ud for Tromsø i Nordnorge. Dermed regnes Tuco Marine blandt de mest erfarne værfter i Nordeuropa indenfor bygning af sådanne letvægts passagerfærger i hightech materialer. Reder Povl Feddersen vil stå som bygherre, han vil selv kontrahere de forskellige fagentrepriser samt indkøbe udstyr og motorer. Derved regner PF med at kunne bygge færgen for ca. 17 mio kr., hvilket er 5 10 mio kr. under markedsprisen. I alt CarbonCat 17 mio DKK Initiativtagerne vil søge om forhåndstilsagn på bankfinansieringen i en af de største danske banker. Banken tager dog forbehold for endeligt tilsagn, indtil investorgruppen er samlet. Endelig kan investorgruppen vælge at sammensætte finansieringen anderledes end skitseret her.

24 24

25 Øvrige anlægsudgifter Som udgangspunkt skal der ikke ofres penge på kajanlæg eller andet i forbindelsen med de fire anløbssteder. Man slår en trosse om en pullert ved anløb og bruger i bedste fald en løs trappe. Når konsortiet er sammensat, skal det dog vurderes, om der er behov for ventesale, shelters eller andet, der kræver yderligere anlægsinvesteringer. Samtidig skal konsortiet vurdere, hvilken selskabsform man vil operere i. Man kan vælge at lægge færgen i ét selskab f.eks et K/S som udcharterer færgen til et driftselskab. Således vil der ikke blive ansat kioskpersonale eller billetsælgere. Et forventet kiosksalg vil blive baseret på automatsalg og automaterne vil typisk blive stillet til rådighed af leverandørerne. Billetsalg og reservation skal udelukkende ske over nettet og via mobiltelefoner. Derfor skal der etableres hjemmeside og laves applikationer til hhv. Android og iphone. Man slipper nok heller ikke uden om at lave brochurer og fartplaner i hardcopy. Initiativgruppen anslår 1. års udgifter til markedsføring og etablering af hjemmeside, bookingsystem m.m. til kr ,-. 25 Kiosksalg og markedsføring Hele vejen igennem har det været ønsket at holde omkostninger nede. Men selvfølgelig skal CarbonCat markedsføres i alle fire kommuner og ved turistindfaldsvejene. Det er initiativtagerens ønske at personalemængden indskrænkes til kun at omfatte personer, der varetager driften.

26 26 positiv afkast selv ved de mest pessimistiske passagertal fra første dag.

27 Positiv drift fra første dag Som det fremgår af budgettet for 2012 i bilag 12, er der positiv afkast selv ved de mest pessimistiske passagertal fra første dag. Der er initiativgruppens klare intention at arbejde på at passagerantallet bliver (alternativ 3) og ikke nulpunktet på årligt (alternativ 1). Men det er samtidig initiativgruppens klare forventning, at der vil ske en forskydning i passagerantallet fra de forskellige destinationer, når ruten bliver kendt og anderkendt. 27 Best case scenario Budgettet i dette prospekt er meget konservativt, så hvis de indikerede passagertal fra rapporterne viser sig at slå igennem, kan CarbonCat slet ikke klare passagermængden med en kapacitet på 118 passagerer. Der vil så enten blive tale om indkøb og bygning af endnu en færge eller indchartring af en leje-færge i spidsbelastningsperioder. Worst case scenario Det må anstændighedsvis høre med i et prospekt som dette, der kun henvender sig til at yderst begrænset kreds af borgere i og omkring Aarhus, også at redegøre for worst case scenario. Hvis det viser sig, at driften ikke bliver rentabel som initiativgruppen forventer, er der ikke andet at gøre end at lukke ruten. Det afføder et begrænset underskud som investorkredsen kan definere upfront som et hvilket som helst andet stop loss. Investorkredsen står så tilbage med en passagerfærge, der er bygget på yderst favorable vilkår. Her har initiativgruppen en klar forventning om, at det skib som CarbonCat vil kunne sælges med fortjeneste eller charteres ud til andre færgeruter. Tidsplan Initiativtagerne ser gerne, at investorkredsen er samlet i januar 2012, så færgen CarbonCat Aarhus kan ordres og igangsættes på Tuco Marine i Faaborg. Værftet beregner minimum fire måneders leveringstid og med yderligere en måned til aptering, prøvesejlads og sikkerhedsgodkendelser, vil driften kunne igangsættes i sommeren CarbonCat vil naturligt have den bedste belægning i sommermånederne. Derfor er det vigtigt at sikre at færgen vil kunne bygges og sættes i drift så hurtigt som muligt.

28 28 mulighed for at være med til en virkelig nyskabelse for Aarhus.

29 Enestående mulighed Her er en enestående mulighed for en lille, eksklusiv kreds af investorer at være med til en virkelig nyskabelse for Aarhus. Nemlig at forbedre persontransportforholdene til og fra Samsø og Tunø markant. Men det mest nyskabende er nok, at den samme rute vil skabe nærkontakt mellem Aarhus og det sydlige Djursland. Et område, der gennem generationer har været hensat til en lang og besværlig transport ad landevejen, men som nu kan komme direkte til Aarhus city på kun 20 minutter. Det vil med sikkerhed ændre infrastrukturen. Det vil blive mere attraktivt at bo på Djursland eller Samsø og samtidig arbejde i Aarhus. Det vil betyde, at der kan sælges flere sommerhus- og helårsgrunde i Syddjurs kommune til beboere, der fremadrettet vil kunne tage arbejde i Aarhus - med kort transporttid mellem hjem og arbejde. På Samsø kommer man til at opleve et boom af turister, der ankommer uden bil direkte fra Aarhus: Det vil medføre yderligere liv i sommermånederne, øget udlejning af sommerhuse og teltpladser, ekstra pres på golfbanen m.m. Der vil sikkert blive behov for bil- og scooterudlejning i højere grad end tilfældet er i dag. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan en hurtig transport til og fra Aarhus centrum kan være med til at udvikle Djursland, Samsø og Tunø i fremtiden. Derfor er det en enstående mulighed - med en begrænset investering og risiko - der her præsenteres. Alle undersøgelser og budgetter peger på, at der vil blive positivt driftoverskud fra første dag. Der er fremlagt tre forsigtige budgetter (Alternativ 1, 2 og 3), og alle viser overskud på driften. Hvis de passagertal, der indikeres i markedsanalyserne realiseres, skal der bygges - eller inchartres - yderligere færgekapacitet, hvorefter der vil komme yderligere overskud på driften. CarbonCat færgen kræver en egenfinansiering på 7 mio DKK. Øvrige anlægsudgifter - herunder venterum og markedsførings opstart - anslås til 1,5 mio DKK. Derfor skal der erlægges sammenlagt 8,5 mio DKK af investorkredsen. Fordeles dette på 10 deltagere kræver en ejerandel på 1/10 et kontant indskud på DKK. Initiativtageren til dette setup: Reder Povl Feddersen og Tuco Marine Group tror så meget på projektet, at de straks melder sig som medinvestorer med hver 1/10. Der skal således kun findes yderligere investorer for et samlet beløb på 6,8 mio DKK. Om den post skal fordeles på otte eller færre investorer er ikke afgørende. Det er vigtigt at understrege, at såfremt man vil have en kickstart af driften, skal færgen indsættes inden turisterne kommer i sommeren Det kræver, at værftet kan komme i gang med nybygningen allerede i januar Derfor skal investorkredsens så vidt muligt findes rimeligt hurtigt omkring årsskiftet 2011/

30 30

31 Next step Har du lyst til en uddybning af dette projekt eller mangler du oplysninger i dette prospekt bedes du rette henvendelse til initiativtagerne: Reder Povl Feddersen Rødhøj Asnæs T: M: M: eller... Bestyrelsesformand i Tuco Marine Group Aps Johan Blach Petersen Strandvejen Aarhus C T: M: M: 31

32 Bilag 1

33 Bilag 2

34 Bilag 3

35 Fastboende på Samsø Bilag 4

36 Bilag 5 Fastboende på Tunø

37 Bilag Bilag 6, 7, 8 og 9 Disse forefindes i form af PDF-dokumenter, henholdsvis: Bilag 6 - Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse_rapport_epinion.pdf Bilag 7 - Syddjurs Kommune og Erhvervstænketank - Markedsanalyse af færgeforbindelse - Capacent pdf Bilag 8 - Dagsorden_ShowAgendaDocument.pdf Bilag 9 - Brev Ole Påske KB beslutning vedr færgerute.pdf

38 Bilag 10

39 Bilag 11 Forslag til sommerfartplan Hverdage Afgang Ankomst Mårup Kl Tunø Kl Tunø Kl Aarhus Kl Aarhus Kl Skødshoved Kl Skødshoved Kl Aarhus Kl Aarhus Kl Skødshoved Kl Skødshoved Kl Aarhus Kl Aarhus Kl Skødshoved Kl Skødshoved Kl Tunø Kl Tunø Kl Mårup Kl Mårup Kl Tunø Kl Tunø Kl Skødshoved Kl Skødshoved Kl Aarhus Kl Aarhus Kl Skødshoved Kl Skødshoved Kl Tunø Kl Tunø Kl Mårup Kl Mårup Kl Tunø Kl Tunø Kl Skødshoved Kl Skødshoved Kl Aarhus Kl Aarhus Kl Skødshoved Kl Skødshoved Kl Tunø Kl Tunø Kl Mårup Kl Mårup Kl Aarhus Kl kun fredag, lørdag og hverdage før helligdage.

40 Bilag 12 Færgeprojekt i Aarhus Bugt Driftsbudget for 2012 t.dkk Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Billetsalg, personer Fragt Kiosksalg Omsætning i alt Diesel Havneafgift Forsikring Reparation og vedligeholdelse Diverse Køb kiosk Variable omkostninger i alt U D K A S T Dækningsbidrag Lønninger Administrations- og markedføringsomkostninger Resultat af primær drift Afskrivninger Resultat før finansiering Renter Årets forventede resultat

41 Logoer

42 RedaktionsGruppen.dk

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 14.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 18.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme

Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme November 2012 Bornholms bidrag til udvikling af Danmarks krydstogtsturisme Bornholms Regionskommune Statslig infrastrukturinvestering 2013-2015 Kolofon Projektets kontaktadresse Hardy.pedersen@brk.dk Tlf.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

MOLS-LINIEN PÅ RET KURS

MOLS-LINIEN PÅ RET KURS MOLS-LINIEN PÅ RET KURS Mols-Linien er nærmest blevet en flydende bro mellem Jylland og Sjælland, og det er der flere og flere passagerer, der benytter sig af. I maj 2013 blev flåden udvidet med endnu

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil:

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: JA Hvorfor Grenaa - Hundested? Nationale fordele: Grenaa-Hundested ligger længst væk fra Storebælt Hundested ligger i selve Hovedstadsregionen

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Tilstede: Kirstine Bille, borgmester Syddjurs Kommune Jan Petersen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Claus Wistoft,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib"

FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht Det flydende Uddannelsesskib FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune Status Bycykelsæson 2014 Åbning af sæson 2014 Rådmand Thomas Medom åbnede bycykelsæson 2014 på en kølig lørdag den 5. april under arrangementet Cyklen i Centrum, på rådhuspladsen. Bycykelsæson nr. 10 stod

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI 1.november 2003: 25.000,- euro Restbeløb betales efterfølgende med sidste rate 1.februar 2007: 75.000,-

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri FORRETNINGSPLAN FOR Jerup mikro-mejeri 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere