23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang"

Transkript

1 23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr årgang

2 Netbaad visitkort:layout 1 15/03/ :05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 3 d. 7. juni. Nr. 4 d. 6. september. Nr. 5 d. 29. november. Deadline for stof til bladet 3 uger før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil (Nyt nr.) Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads. 3-lags kvalitet med alle funktioner og flot pasform. Mobil herre model Vejl. pris Jakke rød, gul eller grafit 2.499,Buks grafit 1.499,- - 25% 20% netbaad.com aps Egå Havvej 25 Egå Marina 8250 Egå Tlf Dame model Vejl. pris Jakke rød eller grafit 2.499,- Buks grafit 1.499,- Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Egå Sejlklubs sekretariat, Runetoften 14 st., 8210 Aarhus V, tlf , er åbent mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til kl % - 25% Sejlerskole og duelighedsbevis. Ole Lundskov, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Damebuks kan lynes ned i bag netbaad.com Egå Havvej Egå tlf Netbaad A4 Sep.indd 1 Layout og produktion: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7, 8210 Århus V Tlf Eftertryk: ikke uden tilladelse. Bestyrelsesmøde... 4 Kapsejladsudvalget... 6 Storjolleudvalget Ungdomsafdelingen...14 Dansk Sejlunion Opslagstavlen...16 Turudvalget...18 Seniorgruppen...21 Husudvalget...21 Egå marina Husketavle Fallens Dagar...28 Hvad skete der med Monsunen...29 Nye medlemmer /08/ Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Internet: Egå Marinas sekretariat For åbningstider, se EM s hjemmeside Tlf , Fax Havnemester Lars Kock Andersen Hverdage: kl Tlf

3 Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Formand Claus Dalbøge Strandmarksvej Risskov Tlf Kasserer Flemming Rost Prins Knuds Vej 22a 8240 Risskov. Tlf / Næstformand Peter Juul Christiansen Tretommerparken Risskov Tlf Fmd. Sejlerskolen Ole Lundskov Gustav Holms Vej Århus N Telefon Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Ungdomsudvalg-Optimister Jesper Heegaard Skolevej 2 A 8250 Egå Tlf.: / Mail: Jolleudvalgsformand: (Storjolle) Pernille Bülow Bech Toftevej Egå Tlf.: / Mail: Husudvalg Ole Østergaard Solbærhaven Lystrup Tlf / Tur- og Motorudvalg Peter Petersen Brobjerg Parkvej 99, 1.mf Egå Tlf / Bestyrelsesmøde d. 05. marts 2013 Deltagere: Ole L, Ole Ø, Steen, Claus, Flemming, Pernille, Peter, Peter P, Jesper Heegaard Afbud: Ingen Referent: Flemming Sidste referat Speedbådskørekort: Ole L finder dato for afholdelse. Afholdelse efter Påske Ole L omtaler muligheden på hjemmesiden. Renovering af møbler i klubhus: Ole Ø fremlægger tilbud på maling ca. Kr ,-. Vi udskyder den endelige beslutning til efter sommerferien. Ole Ø arbejder videre med opsætning af projektor. Hjemmeside: Peter J tager kontakt til Tage Danielsen og redegør for status på næste bestyrelsesmøde. Investeringsplan Opti-/Storjolle-/ledsagebåde Pernille/Jesper/Flemming fremlægger investerings- og udskiftningsplan. Planen blev godkendt af bestyrelsen og Pernille og Jesper kan disponere inden for planens rammer efter behov og hvad der skønnes nødvendigt. Jubilæumsfest Jubilæumsfest lørdag den 22. Juni 2013 om aftenen. Tovholder på festen er Ole Ø og Peter P. Ole Ø og Peter P nedsætter et jubilæumsudvalg. Vi inviterer foruden klubbens medlemmer også pladshavere i Egå Marina. Midsommersejlads afholdes samme dag med start lørdag formiddag. Grillmenu. Reception i klubhuset eller lejet telt kl Adgang for alle. Klubben giver en forfriskning. Forskellige arrangementer og måske konkurrencer i marinaen. Sailing Aarhus Peter refererer kort fra seneste bestyrelsesmøde og generalforsamling i Sailing Aarhus, der blev afholdt i Egå Sejlklub. Per Selmose repræsenterer Egå Sejlklub i Sailing Aarhus indtil vi udtræder med årets udgang. Bordet rundt Vi mangler sandsynligvis elever på Sejlerskolen. Vi har fået kr ,- i sponsorat til istandsættelse af skolebåde. Huspoeten Skal vi elske hinanden, brænde sammen, blive til ét, miste forstanden. - Eller leve sammen, uden at kende hinanden, kede os lidt - og beholde forstanden, - det er spørgsmålet, vi kan stille hinanden. Børge Kehlet Pæn tilslutning til afholdte arrangementer. Pinseturen er under planlægning. Et lidt anderledes arrangement i år, men fortsat i Mårup. Jesper får et overblik over nuværende sponsorer. Vil søge sponsorer i nærområdet. Sæsonstart hverdagstræning tirsdag efter Påske. Pernille taler med havnemesteren om deling af baderum med roklubben. Flemming forelægger oplæg til anskaffelse af Dankortterminal på næste møde. Booking af følgebåde. Dropbox med Excel-ark til reservation. Varmepumper skal måske erstatte el-radiatorer. Ole Ø fremlægger plan og tilbud. Vi undersøger andre muligheder for energioptimering. Bestyrelsen ekskluderer 8 navngivne medlemmer, der fortsat er i kontingentrestance. Næste møder den 18. april

4 kapsejladsudvalget Det er stadig snevejr og bidende koldt udenfor i skrivende stund, nu vil vi altså snart have forår og bådene i vandet. Vi er nu klar med oplæg til sæsonens kapsejladser. Trim-aften med William Fris Møller I januar havde vi i samarbejde med turudvalget en god trim-aften under kyndig vejledning af William fra Elvstrøm, der fortalte om trim af rig og sejl og hvordan båden glider bedst igennem vandet. Der blev vist fine billeder der illustrerede hvad der sker med sejlet, når man haler og flytter på skødepunkter mm. og især balance, balance og balance. William har nok forstand på det han har 45+ års erfaring og blev mester i Danish Big Boat Series sidste år, og han var en levende fortæller igennem et omfattende aftenprogram. Der var ca. 45 deltagere til arrangementet, og mange var også meget interesserede i en rigtig trim-dag på vandet. Vi aftalte at vi skulle forsøge at lave et sådant arrangement. Før sæsonstart Vores baneleder og regelekspert Martin har fået job på sjælland (til lykke), men vil heldigvis gerne være med til Big Boat stævnet mm. Dog kniber det med at nå til Egå på vores regelaften 16. april så vi arbejder pt. på at finde en afløser (hold øje med hjemmesiden). Båkebaner og Pointsejladser vil blive afviklet nogenlunde som vanligt se indbydelser andetsteds. Trim-dag på vandet lørdag den 25. maj Det er lykkedes for os at få dette samarbejde med Elvstrøm Sails sat op det bliver lørdag den 25. maj og er for kølbåde, både kapsejlere og turbåde er velkomne! Programmet ser foreløbig ud til at starte med kaffe i klubben og briefing fra instruktørerne. Derefter tager vi på vandet og de 5-6 instruktører fra Elvstrøm vil på skift være ombord på de deltagende både, og trimme bådene til optimal bådspeed og balance. Der vil i løbet af dagen være flere træningsdiscipliner og vi sørger for, at instruktørerne bliver skiftet rundt via gummibåde. Sidst på eftermiddagen slutter vi med debriefing i klubben. Vi lader aftenen stå åben med mulighed for fælles grill og hygge i klubben. Deltagelse er gratis sørg blot selv for forplejning til besætningen. En enestående chance for professionel bistand til trim se mere om arrangement og tilmelding på hjemmesiden men skynd dig, der er begrænset deltagerantal, som fordeles efter først-tilmølle princippet. Vi ses til en inspirerende dag på vandet. Jubilæums-kapsejlads Som en af flere aktiviteter i forbindelse med fejringen af vores jubilæum den 22. juni, skal der selvfølgelig være noget kapsejlads. Vi går efter at lave en sejlads om formiddagen hvor ALLE kan være med. Den afvikles efter matchrace princippet, det vil sige at der sejles en række sejladser med 2 både i hver. Kapsejlerne sejler efter DH mål og kæmper indbyrdes. Både uden målerbrev sejler mod/med hinanden for fornøjelsen. Der afvikles det antal sejladser, som der er behov for, men det kræver naturligvis, at man har tilmeldt sig på forhånd. Kom og deltag i en sjov jubilæumssejlads. Steen Jepsen Kapsejladsudvalget Båkebanen og Easy Sejlads Disse sejladser er for alle, der kunne tænke sig at kapsejle, nye sejlere er meget velkomne. Deltagere på Båkebanen skal have gyldigt målebrev. Deltager til Easy Sejlads, behøver ikke målebrev. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 23. april, via klubbens hjemmeside (pc ved kontoret kan benyttes). Startgebyret for hele sæsonen er fortsat kr. 150,-. Meld jer nu til inden deadline. Ved eftertilmelding er prisen kr. 200,- og man kan ikke blive klubmester. Nummerskilte genbruges fra sidste år. Vi sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter og sejladsbestemmelserne for Båkebanen. Handicap systemet vil være DH2011 sømil-tiderne, hvor vi anvender GPH. Easy Sejlads anvender TCC. Der er mulighed for separat løb for både tilmeldt uden spiler, og et båd-klasse-løb kan også komme på tale (min 3 både i hvert løb). De laminerede baneskitser, for båkebane sejladserne gælder fortsat husk! at gemme disse til de kommende sæsoner. BEMÆRK: Samme baner som sidste år. men sejladsen vil kunne forlænges med en ekstra runde hvis vind og tid tillader dette, jævnfør sejladsbestemmelserne. Forårssejladserne startes med en tune-up sejlads tirsdag den 30. april. Der vil samtidigt være åbent hus i Båken for sæsonens dommere. De egentlige sejladser er i forårssæsonen fra 7. maj til 18. juni, begge dage inkl. Efterårssæsonen er fra 6. august til 17. september begge dage inkl. Guleærter sejladsen er sat til tirsdag d. 24. september. Start tidspunkt for første start i alle sejladser vil være: kl efterfølgende starter med 5 minutters interval. Ved tilmelding via klubbens hjemmeside vil der være mulighed for at betale startgebyret via netbank. Sejladsprogram udleveres de 2 første sejladsaftener mellem. kl og i klubhuset. Se mere: Kapsejladsudvalget Indbydelse til Pointsejladserne 2013 Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub afholder igen i år fælles pointsejladser på tirsdage i forårs- og efterårssæsonen. Vi sejler klasseløb og efter DH. Alle kølbåde kan deltage. Sejladserne afvikles på bane ved Ryes Flak. Vi lægger som vanligt banen (topmærke og gate) fra gang til gang, og vi vil forsøge at nå to sejladser pr. aften når vejret tillader det, dog kun én pr. aften i september. Der vil være mulighed for fuld mix af løb og antal omgange så hold godt øje med dommerbådens signaler. Sejladser Der vil blive afviklet en serie på 10 aftener i foråret og en serie på 8 aftener i efteråret. Forårsserien: tirsdage 23. april juni og efterårsserien: tirsdage 6. august september, med 1. start kl før 1. september og kl efter denne dato. Banen vil være en lige op og ned bane med start og måltagning nær bundmærket/gaten. Efter 4 gennemførte sejladser kan 1 sejlads fratrækkes, efter 8 gennemførte sejladser kan 2 6 7

5 sejladser fratrækkes, efter 10 gennemførte sejladser kan 3 sejladser fratrækkes og efter 13 gennemførte sejladser kan 4 sejladser fratrækkes. Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser og løbslister kan hentes på hjemmesiden Der sejles efter ISAF s kapsejladsregler , samt seriens sejladsbestemmelser. Der anvendes lavpointsystem tillæg A 4. Præmier for hver 5. tilmeldte pr. løb. Præmieuddeling vil foregå sammen med sæsonevaluering samt lidt at spise tirsdag 1. oktober i Egå Sejlklubs klubhus. Uafhentede præmier vil blive udloddet til de fremmødte ikke-præmietagere. Tilmelding Tilmelding foregår via vores fælles hjemmeside på adressen: Betalingen foregår ved at indbetale beløbet på girokonto , brug kortart 01. Husk: Oplys bådtype og sejlnummer samt navn på skipper. Bemærk tilmeldingen er først gyldig når både tilmeldingen på hjemmesiden og betalingen er registreret, og først derefter har man ret til at deltage i sejladserne. Sidste frist for rettidig tilmelding/betaling er mandag 15. april. Ved senere betaling tæller båden først med i sejladser 7 dage efter tilmelding. Startgebyret er kr. 400,00 for hele sæsonen. Tilmeld jer NU der er åbent for tilmelding på hjemmesiden. Løb Der vil blive arrangeret klasseløb for klasser med min. 5 deltagende både ved udløb af tilmeldingsfristen til første sejlads. Eftertilmeldte både vil blive placeret i de oprettede løb. Information Resultater og anden information vedrørende Pointsejladserne kan findes på Med sejlerhilsen Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub Singlehand kapsejladser med udfordringer. Klubbens traditionsrige Singlehand-kapsejladser er spændende og fornøjelige. Til alle jer, der ikke tidligere har deltaget vil vi bare sige: PRØV!!! Vi tager godt imod jer, og så behøver i ikke tænke på gasterne! Bådene deles i 2 starter - de mindre både starter først. Forår: Mandagene den 13. maj, 3. juni og 17. juni - 1. start kl Efterår: Mandagene den 12. august, 26. august og 9. september - 1. start kl Der sejles på en trekantbane udfor Marinaen samme bane som tidligere år. Start og målgang er som på Båkebanen og Easy Sejladsen sejladsbestemmelser samt kortskitse m. banerne udleveres sammen med løbslisten når du betaler startgebyret. Særlige Mål regler for Singlehandsejlads: 1. Det Der enkelte skal bæres specialforbunds rednings- eller andel svømmevest. af kvinder i 2. bestyrelsen Der må ikke bliver bruges i dette genakker projekt eller brugt spiler. som 3. indikator Der må for, ikke hvor bruges mange stage kvinder på forsejl. der deltager i specialforbundets ledelse. Målet er at de 5 Foruden (udvalgte) placeringerne specialforbund i løbene, øger sejles andelen der af om Singlehand-trofæet kvinder i deres bestyrelse for bedste betydeligt, korrigerede men præmietid udgangspunktet overalt. er Vi i sejler sagens efter natur handicapsystemet fra forbund DH2013. til Startgebyr forbund. er kr. 100,- der skal beta- forskelligt les En rettesnor ved afhentning er, at i af 2010 program. har de Dette 5 forbund udleveres i mellem gns. mindst kl /3 og kvinder kl i deres de to bestyrelse. første sejladsaftener. Det ene forbund Startgebyret har fx øget inkluderer andelen den af afsluttende frokost kvinder efter fra 1 sidste til 3 ud sejlads af en bestyrelse på 10 den 9. september. Tilmelding kan medlemmer, ske på klubbens det andet fx fra 0 til 2 ud af en besty- hjemmeside. Tilmeldingsfristen er den 7. maj. relse på 7 medlemmer. Andre faktorer så som arbejde for Efter sæsonens sidste sejlads samles vi traditionen tro til sild, snaps og ostemadder og for at flere kvinder blandt trænere, øvrige ledere og dommere hylde og hygge i klubhuset. Dette arrangement kan også tælle med i bedømmelsen, men vigtigt er det, at er inkluderet i startgebyret. Vel mødt på mandagsholdet! forbundet udviser vilje og handlinger, der trækker i retning af ønsket om mere ligestilling i forbundets ledelse. Hej alle kvinder/piger Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I vil blive inviteret til et underholdende seminar i forbindels med DS generalforsamling i Odense. Så snart der er en dagsorden, vil der blive sendt en invitation ud elektronisk til de medlemmer, der er på vores nyhedsmail. Det vil også blive slået op i klubhuset og komme på hjemmesiden. Mange sejlerhilsner Lone Kirketerp Århus Bådebyggeri Hvis kun det bedste er godt nok til din båd Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader, Alle former for glasfiberarbejde. 300 m 2 opvarmet værfthal i Egå. Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering. Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international bådmaling, Watski bådudstyr, Vetus bovpropeller og motor. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon , Fax Web: Erik Gersner, tlf BÅDBYGGERLÆRLING SØGES 8 9

6 Storjolleudvalget Vintertræning i varmen Er Gran Canaria et godt sted at sejle? Ja, det mener i hvert fald Egå sejlklubs Lasersejlere. Februar måned drog Mikkel Korsby, Christian Rost, Patrick Döpping, Céline Carlsen, Sofie Slotsgaard og Martin Jessen afsted mod Gran Canaria sammen med en del af Danmarks andre Lasersejlere. Gran Canaria var først og fremmest valgt som det perfekte spot, da de fantastiske vejrforhold de har oppe på Nordøen, kan bringe forskelligt hver dag, og man derfor kan få en meget alsidig træning. Det hele startede den 7. februar, da vi drog afsted fra Kastrup Lufthavn. Hjemme i Danmark lå dagstemperaturen på lige under frysepunktet, så da vi havde set, at der ville være godt og vel grader hver dag dernede, gjorde det os virkelig glade og spændte. Dernede blev vi indkvarteret i lejligheder hvor pigerne fik en 3 personers for dem selv, med udsigt ud over byens park. Vi 4 drenge blev indkvarteret i den anden ende af byen sammen med OL-debutanten fra 2012 Anne-Marie Rindom, og Sarah Gunni, en af de andre piger der også var med til at kæmpe om OL-pladsen. Derudover fik vi efter et par dage indkvarteret træneren Anders Nyholm, som er tidligere OL sejlere i Laser Standard. Alt i alt havde vi nogle fine lejligheder som ikke lå mere end 20 minutters gang fra klubben. Klubben som vi sejlede fra, hed Real Club Naútico de Gran Canaria, og er nok en af de fornemmeste klubber vi har befundet os i. En kæmpe klub med pool, sauna, boblebad, restauranter, bar, styrketræningscenter, paddelbaner, og med eget security-personale og pigtrådshegn rundt om hele klubben. De havde endda ansat folk til at hjælpe med at køre ens jollevogne i slæbestedet, og hjælpe med at trække bådene op bagefter! De danske radialsejlere ge retninger. Vi valgte derfor at vente med taktik træning og starter, til der senere ankom normænd, tyskerne og hollænderne. Selvfølgelig kunne ingen af os klare 6-7 timers træning om dagen, så derfor havde vi valgt, at vi den 14. lejede en 9-personers bil, og kørte mod syd-øen til Mas Palomas. Vi var i ørkenen, og selvom det var rigtig hyggeligt, var der altså også masser af sand, som vi ikke mente, var sjov da det blæste 10+ m/s. På vej hjem havde vi enstemmigt afgjort at vi skulle ind og køre gokart, men da det endelig kom til det, var det egentligt kun drengene der ville. Vi tog 10 minutter på Europas største udendørs gokartbane med en tophastighed på knap 70 km/t. På vej hjem skulle vi jo også lige ind forbi en kæmpe sportsbutik, nemlig Decathlon. Derinde har de alt til alle sportsgrene man kunne tænke sig, af tøj, udstyr, mad, reparationer og individuel træning. Alt hvad man kunne drømme om som en sportsatlet. De sidste dage før vi skulle hjem havde de valgt at lave et Las Palmas karneval-stævne for alle nationer der holdt træningslejr i las Palmas. Der deltog 35 laser radialer. På 2 dage fik vi i alt sejlet 4 sejladser, henholdsvis 2 hver dag. Vinden var noget vi endnu ikke havde sejlet i dernede, og det gjorde det meget ukendt, og en vindretning vi endnu ikke havde haft under træningen. Alligevel gik det godt for mange af Egås lasersejlere. Christian Rost havde valgt at stille op i Standarden for at prøve kræfterne af med nye mennesker, der lige er det niveau højere. Radialerne klarede det lidt forskelligt. Nogen gik det rigtig godt for, og andre havde et ikke så godt et stævne. Vinderen og nr. 2, var Spaniens to bedste mandlige ungdoms radialsejlere, og så er de jo også fra selve klubben. Nr. 3 blev Anne-Marie Rindom (14 point) skarpt efter fulgt af en af de gode lokale piger (15 point). Nr. 5 blev Tyrkiets OLdebutant Cagla Donertas (15 point), 6. Egås Mar- Træning med alle danskerne Vi trænede på vandet hver dag i ca. 4 timer. Dagene dernede kunne godt minde lidt om hinanden. Vi skulle ud at sejle kl. 12, så man kunne regne bagud, så det ville sige vi skulle op kl. 8. Morgenerne blev brugt på at handle ind, madpakkesmøring og morgenmad. Når vi så kom ned på havnen, håbede vi altid på der var en ledig paddelbane, da dette sammen med volleyball var vores sekundære sport dernede. Ingen kunne hamle op med Standard sejleren Michael Hansen eller træneren Anders i paddel. Dagene dernede var med meget forskellig vind, fra forskelli- Bestyrelsesmøde 10 11

7 Martin og Patrick En start fra stævnet hvor mange af danskerne ses at komme godt ud med frit spor. tin Jessen (16 point), lige foran normændenes OL-debutant også Marthe Eide (17 point). På 8. plads kom Sofie Slotsgaard fra Egå med 27 point. Mikkel Korsby kom på en 11. plads, Patrick Döpping på en 13. plads og Céline Carlsen på en 17. plads. I Standarden blev Christian en flot 6. plads ud af de 15 deltagere, og altså 3 danske drenge ud af de 5. I perioden februar havde de karneval i byen. Vi brugte mange aftener på at være ude at opleve byen, da de hver aften havde forskellige temaer. Byen lyste lige pludselig op, da man var kommet på den anden side af klokken folk var festglade, alle var glade. Folk fra Mas Palomas var kommet til byen for at feste, da deres karneval først var efter Las Palmas var slut. Vi danske lasersejlere er rigtig glade for Las Palmas, da klubben virkelig er alt man kan drømme om. Forholdene er perfekte, og så har vi gode kontakter til logi. Alt er meget lige til. Gran Canaria er klart et fantastisk sted at vintertræne. Sejlerhilsen Martin Aamann Jessen & Patrick Döpping Sejlerne dygtiggør sig i DS-regi De fleste af Egå Sejlklubs Laser-sejlere er på ét af Dansk Sejlunions hold for udvalgte sejlere. Dansk Sejlunion har en filosofi om, at sejlere skal træne efter modellen, der betyder, at de skal tilbringe 25 % af træningstiden med sejlere, der er på et højere niveau end dem selv, 50% af tiden med sejlere på samme niveau, men også 25 % af tiden sammen med sejlere, der ikke er så dygtige som de selv er. De sidste 25 % kan de lige så godt bruge som trænere, og har så samtidig mulighed for at tjene en skilling til deres egne kampagner. Derfor skal sejlerne på trænerkursus/instruktørkursus i DS-regi, og det foregår over 2 weekenden i januar og i marts. Disse weekender møder sejlerne hinanden på tværs af geografi og jolleklasser, og foruden nye færdigheder som træner/instruktør kommer de unge også hjem med genopfriskede venskaber, da der også er tid og plads til det sociale på disse weekender. Dansk Sejlunion samler også sejlerne til tørtræningslejr i Oure, hvor sejlernes fysiske form testes og forbedres. Jollesejlads for voksne Jollesejlads er ikke kun en fascinerende sport for helt unge. Jollesejladsens stigende popularitet blandt voksne sejlere på landsplan er ikke en tilfældighed. Populariteten er et udtryk for at flere og flere ønsker at bibeholde deres sejlsport som foretrukken fritidsinteresse, men gerne fri af snærende bånd og uden at være forpligtet i samme grad, som når man indgår i en kølbådsbesætning. Jollesejlads giver individuel frihed og man kan deltage, når man har tid og lyst. Denne landsdækkende trend er nu ved at finde vej til Egå Sejlklub, og i den kommende sæson kommer vi på Egå Marina til at se flere piger og drenge med gråt hår og begyndende rynker iklædt våddragter og saltvand i håret i flere forskellige jolletyper. Èt af klubbens voksne medlemmer har først på vinteren købt en A-Cat, og Laser-joller er der også flere voksne, der har adgang til. Udvalget vil invitere klubbens medlemmer til kom-og-prøv-aftener, når vandet bliver varmere. På Storjolleudvalgets vegne Flemming Rost KONFERENCECENTER KIRSTINELUND Konferencecenter og mødelokaler i uformelle rammer Hold din næste konference på Kirstinelund eller book et mødelokale, hvis du har brug for et møde ude af huset i uformelle, indbydende og moderne rammer. Kirstinelund konferencecenter ligger som en lille grøn oase midt i et erhvervsområde i Lystrup. Kirstinelund ligger nær ved motorvej 15 Lystrup afkørslen, og med offentlig transport indenfor gåafstand. Mulighed for sundt, varieret og indbydende mad fra Café Kirstinelund. På Kirstinelund er der også mulighed for at leje en kontorplads eller et større kontor. SKÆRINGVEJ LYSTRUP - TLF: OFFICELAB.DK CAFÉ KIRSTINELUND LEJ ET KONTOR 12 13

8 ungdomsafdelingen Her er vores ny folder Har du lyst til at lære at sejle optimistjolle? Vi tilbyder et introduktionsforløb for nybegyndere. De fleste starter omkring 8-10 års alderen, men det er ingen hindring at være ældre. Forløbet indeholder: Introduktionsaften den 9. eller 11. april Leje af optimistjolle. - Kæntringsøvelse i svømmehal gange træning med instruktør, (tirsdag og torsdag). - Desuden en Weekendtur til Skanderborg sø for dig og din familie. Dansk Sejlunion Alle kan være med: Introduktionsforløbet er målrettet nybegyndere, og så kan du beslutte dig for, om sejlsport er noget for dig. Prisen for forløbet er 750 kr. inkl. leje af optimistjolle, trænere og hyttetur til Skanderborg sø. Foråret er snart over os, så vi skal til at tænke på at gøre vores både i stand. Dertil vil DS give en hjælpende hånd. Først har vi vores Sejlerseminar i Hvidøre den 16 marts. Her er der kurser i Elektronisk Navigation, Sejl og Rigtrim, El om bord, og Motor Vedligeholdelse. Der er meget at lære, og så kan vi være klar til at sejle den kommende sæson. Hvad angår selve forårsklargøring, har vi aftalt med Hempel og Codan, at de vil holde forårsklargørings foredrag i Horsens, Odense, og Brøndby den 18/3, 19/3, 20/3 om aften. Her vil eksperterne forklare hvordan der males/poleres og hvordan mast og rig sættes, så det er helt rigtigt. Tilmelding foregår gennem DS hjemmeside se under uddannelse/kurser. Vi søger stadig bådførere og deltagere til Flotille sejlads og især en børneflotille. Vi har fundet den første bådfører for en Flotille, kan vi finde flere, sender vi flere af sted. Hold øje med DS website der vil der komme informationer om flotillerne, hvor og hvornår de sejler. Husk at tilmelde jer så tidligt som muligt. Børneflotille bliver noget helt specielt. Foreningen af Lystbådhavne i Danmark (FLID) har lovet, at hvis vi sender en Børneflotille af sted, vil de sørge for at bådene kan ligge samlet i de havne hvor de kommer frem. Endvidere vil de arrangere aktiviteter for børnene i samtlige havne: skattejagt, snobrød og lignende. Der bliver spændende, men, men,men-vi skal bruge en førerbåd. Dine børn får chancen for at finde nogle nye venner, og mor og far kan så slappe lidt af, da de ikke behøver at tænke på at underholde børnene hver dag (hvem ved - det kunne jo være at mor og far fik lidt tid til dem selv ). Vores Natsejladskurser med Marinehjemmeværnet har været en kanon succes. Samtlige deltagere har ikke kunne få armene ned, så vi søsætter et par stykker mere. Vil du med, skal du holde øje med DS hjemmesiden under uddannelser/kursus. Natsejladskurserne er meget populære, så du skal melde dig til med det samme de er hurtigt fuldtegnede. Husk natsejlads er gratis (dog skal du betale for kaffe/kage), og så bliver du undervist af nogle af de mest professionelle, vi har herhjemme. Sæsonstart Træningen for øvede optimister begynder tirsdag den 2. april kl til For nybegyndere Super-C er der introduktionsaften tirsdag den 9. og torsdag den 11. april fra kl til For de nye er der kæntringsøvelse i Sølystskolens svømmehal lørdag den 27. april fra kl til Nybegyndere har første træningsdag torsdag den 2. maj fra kl til kl Tunølejr 2013 er planlagt til dagene fra søndag den 4. til fredag den 9. august

9 Forårets arrangementer a Egå Marin rmøde Pladshave. ril kl p a. tirsdag d. 30 Båken 013 Deadline for nr aj m d. 17. ub Egå Sejlkl Ungdomsudvalget Træning for øvede Fra d. 2. april kl. 17 til 20 Introaften for super C d. 8. og 11. april kl Kæntringsøvelse, Sølyst skolen d. 27. april kl Opslagstavlen 16 ifte Standersk ril kl p a. 20. d lørdag ilæum 40 års Jub juni Lørdag d. 22 agsiden. på b Se program Turudvalg et Pinsetur Se opslag på broerne! Seniorgruppen Forårssejladser i aj, 29. maj og 13. jun m. 14 d. dvalg Kapsejladsu Pointsejladser. april Tune Up d. 20. april 23 d. ds 1. sejla Båkebanen. april. Tune Up d. 30 maj sejlads d. Singlehand 1. sejlads d. ndet Trimdag på va aj d. 25. m Nybegyndere træning Fra d. 2. maj kl

10 turudvalget Set og sket i 2013 Viseaften En iskold januar aften, havde omkring 30 medlemmer mod på at prøve kræfter med deres måske lidt rustne stemmer. For det ikke skulle gå helt galt, var Jørn og Lissie inviteret til at synge for. Og de mødte særdeles veloplagte med mikrofon, forstærker, harmonika, guitar og et repertoire der var imponerende. Det blev en aften med fællessang samt gamle og nye danske viser, krydret med lidt ost og rødvin. Alle var enige om, at det var en aften der bestemt skulle gentages ved en senere lejlighed. aften, hvor Karl Nøhr Sørensen fortalte om museets historie, fremtid og de mange effekter, ledsaget af mange historier. At museet eksisterer skyldes primært en håndfuld ildsjæle, lokale donationer og lokal velvilje. Fra politisk hold er der ikke megen velvilje, hvilket kan undre, når man tænker på Århus Havns mangeårige historie og flotte udvikling. En god aften. En aften om kapsejlads også for tursejlere Sidst i januar mødte næsten 50 medlemmer op til en spændende aften, hvor William Friis-Møller fra Elvstrøm Sails fortalte om teoretiske overvejelser og praktiske erfaringer, når rig og sejl skal fintrimmes. Mange fik givetvis inspiration til forbedringer, når den kommende sæson starter om godt 2 måneder. Der var også tips til tursejlerne. Fastelavn Temperaturen udenfor lå på 3 minusgrader. Så det var rart med et dejlig stort og varmt klubhus, da der skulle slås katten af tønden. Alle kunne være indendørs sammen med de 2 tønder, en lille til de små og en lidt større. Den store overlevede ikke ret længe, men den lille måtte hjælpes lidt på vej. Alle var flot udklædte, og de var der alle sammen lige fra Batman til Minnie Mouse. Herligt at børn og voksne kan samles om en hyggelig tradition, trods megen konkurrence fra alle verdenshjørner. Besøg på Århus Søfartsmuseum Det var næsten sidste udkald, for vi fik at vide, at den 1. maj bliver museet flyttet til en endnu ikke afklaret adresse. På lidt længere sigt er drømmen, at flytte ud til det gamle lodstårn og få udvidet med et antal kvadratmeter, men det er ikke muligt foreløbigt. 32 medlemmer fra sejlklubben mødte til en særdeles spændende El-installationer i både Vidste du, at næsten halvdelen af alle brande i lystbåde opstår på grund af fejl i el-installationer. Fejl i installationer kan også give problemer med galvanisk tæring. Det spurgte man Jens Koch om, og hvis man ikke vidste det før, så blev vi nu klar over det. En spændende aften, hvor foredragsholder og ildsjæl Jens Koch fortalte om de mange elementer man skal være opmærksom på i forbindelse med el-installationerne i båden. For når vi næsten har gjort os afhængige af strøm om bord, er det vigtigt at have styr på volt, ampere og ledningsdimensioner. Jens Koch er el-ingeniør og samarbejder med Dansk Sejlunion, og har i øvrigt lige udgivet bogen El-installationer i fritidsbåde på Dansk Sejlunions forlag. Bogen kan absolut anbefales medlemmer deltog i aftenen, der var i form af et seminar med mange praktiske eksempler. TJ-MARINE Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer Autoriseret forhandler af 18 19

11 VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE PULTERK AMMER.D K Pinseturen går igen til Mårup i år i nye rammer Gode traditioner skal man ikke lave om på, men BOOK PÅ ER.DK PULTERKAMM SPAR 10% når det er til det bedre, må man godt. Vi har fået et fantastisk tilbud fra Mette i Cafe en, så vi kan være indendørs i år, hvor pinsen falder ret tidligt, og hvor det måske kan være lidt køligt. Tilbuddet omfatter en lækker menu og det kendte mærke ad libitum hele aftenen. Egå Sejlklub giver tilskud til pinseturen for klubbens medlemmer. Nærmere oplysninger om pinseturen finder du på opslag ved broerne samt i klubhuset. Tilmelding er bindende og husk at skriv dig på listen i klubhuset. seniorgruppen LAND I SIGTE! Lad os passe på dine skatte vinteren over. Lej et pulterkammer til sikker og tør opbevaring af sejl, garderobe, tovværk, hynder, elektronik, GPS, ekkolod, gummibåd, kalecher, påhængsmotor og hvad ved vi. AARHUS NORD AARHUS SYD AARHUS VEST RANDERS KOLDING TELEFON Mårup Havn Peter Petersen husudvalget Seniorgruppen Det blev et par gode seniormøder i februar og marts med ca. 20 fremmødte til hver af de to aftener, henholdsvis Poul Hornshøjs beretning om oplevelser på Cook øerne, og Ole Priess Sørensens beretning om 10 års ( ) sejladser som skipper over Atlanten, Caribien m.m. Forårets sejladser Som sædvanlig, nu gennem 16 år, har vi 6 sejladser i den kommende sejlsæson. I maj juni 3 sejladser: tirsdag 14.maj, onsdag 29.maj og torsdag 13.juni. Vi mødes kl.9 i klubhuset. I 2013 har vi tilsagn om at have 3 sejlbåde til rådighed. Lørdagsfrokosterne Igen i år har lørdagsfrokosterne været en stor succes. De har været flittigt besøgt, og der har været serveret spændende retter, og så har der været snakket meget om løst og fast. Sejlere mødes mere og får mere kontakt end om sommeren, hvor man går til og fra sin båd, hilser på sine naboer på broen, men der er mindre kontakt indbyrdes mellem sejlere. Per Priess 21

12 Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Hjælp ved uheld Du har behov for bugsering til nærmeste værft? Pantaenius overtager omkostningerne dog begrænset op til DKK ,00! Inspektionsomkostninger Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret? Pantaenius dækker inspektionen uden selvrisiko! Kontakt os Har du spørgsmål til dine forsikringer? Du kan ringe eller skrive til os på Ingen selvrisiko Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade? Ved disse skader er der ingen selvrisiko hos Pantaenius! Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Østerbro Skive Tel DEN egå marina Pladshavermøde. Egå Marina afholder pladshavermøde tirsdag den 30. april kl i Egå Sejlklubs klubhus. Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 13. marts 2013 Positivt samarbejdsmøde d. 11. marts mellem Aarhus Kommune, Sport og Fritid og Egå Marina, om forlængelse af overenskomst efter år Har skrevet til rådmanden for Teknik og Miljø om det unødvendige forbud mod venstresving i lyskurven Egå Havvej/Egå Strandvej, men har desværre ikke fået medhold. Vi må stadigvæk ikke dreje til venstre, mod Risskov, i lyskrydset. Minigolfbanens udstyr er træt og vil blive forsøgt solgt. Efterlyser ideer til hvad arealet kan bruges til fremover. Udover vor hovedkonto i Danske Bank, oprettes der konto i Sparekassen Kronjylland, Egå afd. Det kniber med betaling af den havneafgift, der skulle være betalt inden 20. februar. Igen i år har vi godt 100 restanter, hvilket ikke er acceptabelt. Det går udmærket med salg og udlejning af især store pladser i Egå Marina. Bro 3 er færdigrenoveret med nye standere til el/lys samt vand. Der er indkøbt en brugt gaffeltruck, til brug for mere smidig bådhåndtering på land, hvor vi allerede nu har 109 både stående i marinaens nye vinterstativer. Der er/bliver sat sedler på de stativer, der ifølge Fase 2 skal udskiftes med nye vinterstativer. Det drejer sig om ca. 70, de fleste i størrelsesorden 3 tons. Der er lavet badekabiner i vore baderum. Samtidig er blandingsarmaturerne udskiftet. Vi skifter rengøringsfirma. Aarhus Kommune har opsat elektronisk vandstandmåler og vandtemperaturmåler. Vi har fået tilladelse til at linke dem til vores hjemmeside. Der er konstateret omfattende snyd med vore 2 betalingsbomme. Vi kan undgå problemet ved at påmontere magneter, så bommene med håndkraft ikke kan presses op samt opstille yderligere chipkortstandere, der så skal aktiveres ved udkørsel fra områderne. Dette vil koste omkring kr ,-. Det er her og nu mange penge, som ikke er på budgettet. Derfor hjælp os med at holde øje med lovovertræderne og give oplysningerne til havnekontoret. Der har igen i 2012 været et unødvendigt stort forbrug af strøm på vore 8 broer, et forbrug, der kræver handling i den kommende sæson. Bestyrelsen har bemyndiget havnekontoret til at tage alle midler i brug, herunder aktivere de betalingsstandere, der findes på nogle af broerne. Forbruget spænder fra 3454 kwh på bro 6 til kwh på bro 2. Der bliver i år uddybet omkring molerne i pladshaverbassinet, i jollebassinet og ved bro 8. Vi forventer at der skal flyttes omkring 2000 kubikmeter fint strandsand. Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 28. maj / Bjarne Robl Huspoeten Altid af sted over havets spejl - som mågevinger, med udbredte sejl. Os vinden bringer, for en sagte bør til steder, vi aldrig har været før. Børge Kehlet 22 23

13 Husketavle Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem April 12. BÅKEN nr udkommer Red. 13. Lørdagsfrokost Husudvalget 15. Pointsejlads tilmeldefrist Kapsejladsudv. 16. Før-sæson-møde/Regler kl Kaps.udv. 20. Standerskifte kl Bestyrelsen 20. Pointsejlads Tune Up Kapsejladsudv. 23. Pointsejlads første sejlads Kapsejladsudv. 23. Båkebanen tilmeldefrist Kapsejladsudv. 30. Båkebanen Tune Up Kapsejladsudv. 30. Pointsejlads Kapsejladsudv. 30. Pladshavermøde, kl Egå Marina Maj 07. Båkebanen første sejlads Kapsejladsudv. 07. Pointsejlads Kapsejladsudv. 07. Singlehand tilmeldefrist Kapsejladsudv. 13. Singlehand sejlads Kapsejladsudv. 14. Seniorsejlads Seniorgruppen 14. Båkebanesejlads Kapsejladsudv. 14. Pointsejlads Kapsejladsudv. 17. Deadline for Båken nr Redaktionen 21. Båkebanesejlads Kapsejladsudv. 21. Pointsejlads Kapsejladsudv. 25. Trim-dag på vandet Kapsejladsudv. 28. Båkebanesejlads Kapsejladsudv. 28. Pointsejlads Kapsejladsudv. 29. Seniorsejlads Seniorgruppen Juni 03. Singlehand sejlads Kapsejladsudv. 04. Båkebanesejlads Kapsejladsudv. 04. Pointsejlads Kapsejladsudv. 07. Båken nr udkommer Redaktionen 11. Båkebanesejlads Kapsejladsudv. 11. Pointsejlads Kapsejladsudv. 13. Seniorsejlads Seniorgruppen 17. Singlehand sejlads Kapsejladsudv. 18. Båkebanesejlads Kapsejladsudv. 18. Pointsejlads Kapsejladsudv. Risskov Afdeling Vejlby Centervej nordea.dk Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os Bliv kunde nu på eller nordea.dk/velkommen Frederiksberg Kødforsyning v/ Christian Sørensen Bøsbrovej Randers T:

14 Følgende firmaer sponsorerer ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub Aarhus Sea Shop Aps GP Cover Laser Time Aps, Risskov Sparekassen Kronjylland Marselisborg Marine Marselisborg Dykk MP Sejl Ungdomsafdelingen og Sejlerskolen mangler sponsorer Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole GP Cover Støt vore sponsorer de støtter os! Sejlertøj Bådudstyr Tovværk Havneproviant Reservedele Bådservice Klargøring Tel: Nye sejl Lazyjacks Forsejlsposer Bompresenninger Kalecher Reparationer Dampvask Tel: Åben alle dage året rundt Marselisborg Havnevej 34, 8000 Aarhus C Bagside_ann.indd 2 09/01/

15 Fallens Dagar Hvad skete der med Monsunen. En appetitvækker til den kommende sæson. Fallens Dagar er navnet på en byfest, der er blevet afholdt i den svenske by Trollhättan gennem de sidste 54 år, hvert år og altid den 3 weekend i juli måned. Flere havde omtalt begivenheden positivt, så jeg besluttede, at det skulle være målet for sommerens sejlads i Beslutningen indebar en sejlads fra Egå til Trollhättan via Grenå, Anholt, Göteborg og Göta elvens 40 sømil op til de store sluser ved Trollhättan, hvor man bliver løftet 32 meter i 4 sluser. Og når man nu alligevel er på de kanter, kunne man ligeså godt fortsætte et lille stykke mere, og få set den sydlige del af Vänern med Ekens skærgård med Spiken og Läckö slot samt Mariestad. Men der var en aftale i Trollhättan fredag den 20. juli, hvor festlighederne skulle begynde, og jeg skulle først finde ud af, hvor der var en god havneplads. Havnemesteren i Vänersborg havde fortalt, at vi skulle undgå den sædvanlige lokale havn Spikøn, idet alt var lukket her uden nogen form for service. Han anbefalede i stedet den lille gæstehavn, der ligger lige før de store sluser. Her fandt vi en fin plads langs kajen med el, toiletter, bad og sågar palmer på kajen. Og så kostede det ikke noget. En tur i byen overbeviste os om, at byen var næsten parat til festen, der skulle starte til aften. Men vi startede dagen på Kanalmuseet, hvor godt 200 års historie om tilblivelsen af Trollhättan sluserne kunne ses. Fortsatte på el-værket, hvor der takket være et tryk fra en vandsøjle på 32 meter, bliver leveret store mængder elektricitet. Om aftenen gik det løs, hele byen var ude. Vejret var flot og det var heldigt, for den store magnet var koncerterne på torvet. Det var næsten umuligt at se noget, men takket være store højtalere kunne vi dog høre noget. Den første var Amanda Jenssen, som åbenbart er meget populær og i øvrigt synger godt. Det andet helt store trækplaster var Loreen, som vistnok har vundet en større konkurrence. Vi ville i byen og spise, men det var næsten umuligt at finde plads, men det lykkedes til sidst at finde en lille indisk restaurant i en sidegade. Hvor svensk ka det blive! Hen på aftenen, da det var blevet mørkt, gik turen langs Göta elven og hen til de gamle sluser til kl. 23, hvor der blev lukket op for liter vand i sekundet, og med projektør på. Et formidabelt syn. Lørdag og søndag fortsatte festlighederne med mange andre arrangementer og koncerter, men søndag var vi sejlet videre mod Lilla Edet og Göteborg, hvor andre oplevelser ventede. Et besøg i Trollhättan når der er Fallens Dagar kan anbefales, i båd eller bil. Peter Petersen, Tur-udvalget I sidste nummer af BÅKEN fik I historien om Knud Andersen og hans gode skib Monsunen. Når man på den måde får en del af et skibs historie, bliver man nysgerrig efter at følge skibets fortsatte tilværelse. Knud Andersen gik med sin familie i land og besluttede at sælge Monsunen. - På Vejlby Landbrugsskole i Risskov sad forstander Axel Møller, som gennem 12 år havde drevet skolen frem til en god og anerkendt landbrugsskole. Nu var han imidlertid blevet træt af skolearbejdet, og der skulle ske noget andet. Han solgte skolen til en af sine dygtige lærere. I 1933 købte han Monsunen af Knud Andersen og besluttede sig for at udføre en videnskabelig ekspedition til Stillehavet og Øst Asien med henblik på indsamling af etnografika til Nationalmuseet i København. Han hyrede en kaptajn, en styrmand, to matroser og en kok. Desuden to videnskabsfolk, en etnograf og en zoolog. Han skulle også have en til at fortælle historien, og hertil blev valgt den unge journalist ved Jyllandsposten, Hakon Mielcke. Så kunne jeg jo stoppe her, for rejsen er godt og grundigt beskrevet i Hakon Mielckes debut bog Monsunens sidste rejse som er udkommet på Hasselbalcks forlag i Hakon Mielcke blev senere kendt for sine mange bøger med gode og fornøjelige rejsebeskrivelser fra store dele af verden, og de mange fortrinlige beskrivelser af lande og mennesker, han mødte på sine rejser. Bogen kan lånes fra arkiver eller fra Statsbiblioteket. Måske kan man være heldig at finde den antikvarisk. Bogens titel skyldes skibets forlis, som skete under afsejling fra øen Vanikoro i øgruppen Santa Cruz i Stillehavet den 10. august Der var kun et formål med besøget på Vanikoro, nemlig indklarering før man kunne fortsætte med at besøge øgruppen. Trods hårdt vejr besluttede man at afsejle lagunen, hev ankeret og satte kursen mod det lille hul i koralrevet. Pludselig vendte stormen tilbage i et voldsomt pust, så man gjorde en runding inde i lagunens roligere vand. Senere stilnede vinden af man satte igen kursen mod revets åbning. Midt under udsejlingen gennem revet kommer stormen tilbage endnu voldsommere end før og presser skibet over mod revet på læsiden. Man prøver at sætte sejl, men inden sejlet er halvt oppe kastes skibet op på revet og sejladsen er slut. Resten af dagen og den følgende nat går med at redde så meget som muligt fra skibet og få det bragt i land. Meget mere kan læses i Monsunens sidste rejse. Det bør lige tilføjes, at Axel Møller blev i Stillehavsområdet og Øst Asien i 5 år, og Nationalmuseet oplyser, at mellem 8 og 9 % af, hvad museet har af genstande fra Stillehavet og Øst Asien skyldes Axel Møller. Niels Greve 28 29

16 Nye medlemmer Rene Andreassen Mejlbyvej Hjortshøj Birthe Hansen Nordvangsallé 4c 8250 Egå Mette Metze Mejlbyvej Hjortshøj Birgit Meyer Jakobsen Mølleparken Mårslet Jette Pedersen Børupvej Tranbjerg J Jette Bank Lindbirk Mølleparken Mårslet Jørgen Tholstrup Bangsbovej Aalborg SV Grethe Frandsen Runegårdsvej Højbjerg Ellen Tholstrup Bangsbovej Aalborg SV Lone Overgaard Haslegårdsvej Aarhus V NY SERVICEMULIGHED FOR DIN BÅD Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret sig på Egå Marina, er der kommet en ny mulighed for lokal service af din båd. Ud over et stort værksted beliggende mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre servicebiler med servicefolk, der har mange års båderfaring. Vi servicerer alle bådtyper og mærker, og foretager næsten alle former for arbejde: Montering, serviceftersyn, klargøring m.m. Vi tilbyder også totalaftaler omkring vinterklargøring og landsætning med afrigning efterår og søsætning i foråret. Ring og hør nærmere. / f loor ma r i n e a s e g å h avve j e g å t l f w w w.f l oor.d k 30 31

17 Afsender: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå Egå Sejlklub fylder 40 Lørdag den 22. juni

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

December 2012 Nr. 5 35. årgang

December 2012 Nr. 5 35. årgang December 2012 Nr. 5 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 8. februar. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Februar 2013 Nr. 1 36. årgang

Februar 2013 Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Nr. 1 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni. Nr. 4 d. 6. september.

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Februar 2014 Nr. 1 37. årgang

Februar 2014 Nr. 1 37. årgang Februar 2014 Nr. 1 37. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 2 d. 11. april. Nr. 3 d. 6. juni.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere