Godter til auktionen. Billeder fra Stenvennernes aktiviteter 2004/2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godter til auktionen. Billeder fra Stenvennernes aktiviteter 2004/2005"

Transkript

1 Billeder fra Stenvennernes aktiviteter 2004/2005 Godter til auktionen STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 31. årg. nr. 2 APRIL 2005 Vægmaleri i Nefertaris grav i Vest Theben, læs Hans Klosters artikel om de mineralske farvers historie

2 2 Jernmeteorit fundet på Mars I over et år har to små biler kørt rundt på Mars, og de har bl.a. taget en masse billeder. Kameraet på den ene Mars-bil tog d. 6 januar i år et billede af en sten, der ikke ligner noget, man har set før på Mars. Foruden kamera sidder der også andre instrumenter på Mars-bilerne, og med dem har man bestemt, at stenen består af jern og nikkel og derfor må være en jernmeteorit. Den er på størrelse med en basketball. På jorden opkalder man meteoritter efter, hvor de bliver fundet. Det gør man også på Mars. Meteoritten har fået navnet Heat Shield Rock (varmeskjoldsklippe), fordi den ligger meget tæt ved resterne af det varmeskjold, der beskyttede den lille Mars-bil, mens denne faldt ned gen nem atmosfæren ved landsætningen på Mars. Hvad er dine hovedinteresser, indenfor klubarbejdet? Ved generalforsamlingen, stillede jeg forslag om at tilføje klubmedlemmernes hovedinteresser til medlemslisten, det blev vedtaget at prøve ideen af på den liste der udsendes med næste nr. af Lapidomanen. Jeg tror mange kan have glæde af en sådan tilføjelse, især nyere medlemmer, får mulighed for at finde lidelsesfælder indenfor deres specielle interesse områder. Af pladshensyn bliver området tilføjet som enkelte bogstaver i en anden typografi efter navnet, det er vigtigt at man vælger højest 3 kategorier og er man i tvivl kan man jo bare vælge kategori A som viser interesse for lidt af hvert indenfor vort område. Sammen med dette nr. vedlægges en afkrydsningsliste, der kan udfyldes, og enten afleveres i klubben, eller sendes til Peter Myrhøj, Søtoften 15, 2820 Gentofte, eller pr. e-post: har vi listen inden 1. juli, bliver interesserne påført næste adresseliste, jeg håber det bliver et nyttigt redskab. Peter Myrhøj. Liste over interesseområder A Almen bred orientering og klub samvær. B Bjergarter, vulkanisme og pladetektonik. F Fossiler, samling, præparering, bestemmelse. G Geologi, alment, historisk. Im,Iu Interesse i småture, samkøring m. eller u. Bil. K Krystaller, krystallografi m.m. M Mineraler, samling, bestemmelse. S Stenslibning og smykkefremstilling. U Udviklingslære, palæobiologi, palæogeografi. KLUBLOKALE ADRESSE : 19 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE GLADSAXEVEJ lokale G ALLE MØDER BEGYNDER KL OG DØRENE LUKKES KL SLIBEVÆRKSTEDET ER ÅBENT HVER FREDAG KL Skriv til Lapidomanen... i hånden, på den gamle skrivemaskine, på Pc'en - lige meget - bare vi får godt eller spændende stof DEADLINE FOR NÆSTE LAPIDOMAN 1. JULI 2005 Hvis bladet udebliver, ring til Robert Rusbjerg a STENVENNERNES KONTAKTPERSONER : Formand Hans Kloster, Vagtelvej 25, 3. th, 2000 Frederiksberg Webmaster Mads P. S. Trans, Skråvej 4, 2880 Bagsværd Sekretær Jytte Leopold, Søndertoften 160, 2630 Tåstrup Kasserer Robert Rusbjerg, Egevolden 210, 2650 Hvidovre Giro Foreningen af Stenvenner Bibliotekar Tom Jørgensen, Henriksvej 4, 2400 Kbh. NV Domicilsuppleant Eva-Maria Schulze, Skråvej 4, 2880 Bagsværd Suppleant Steen Elborne, Frederik 7 Vej, 3450 Allerød Redaktør Niels Peter Myrhøj, Søtoften 15, 2820 Gentofte Slibeværksted Eveline Sakslund, Tibberup Allé 54, 3500 Værløse Stenvennernes mobiltelefon (kun åben lidt før møder og ture) ARTIKLER MÅ GENGIVES MED KILDEANGIVELSE Andre klubbers blade til Stenvennerne bedes sendt til formanden Hans Kloster, Vagtelvej 25, 3. th, 2000 Frederiksberg

3 Sidste nyt om hobbitterne. 18 Efter der har været rejst tvivl om Homo floresiensis, som værende en meget gammel gren på menneskets stamtræ, har computermodeller af deres hjerner understreget, at de virkeligt var en ny menneskeart med ret små og primitive hjerner. De nye analyser af kranierne, viser at de har indeholdt hjerner der var små og væsentligt mere primitive end nulevende menneskers. De adskilte sig både fra pygmæer og fra patienter med hæmmet hjernevækst, det er hjerner som hvad størrelse angår kan sammenlignes med der levede for flere millioner år siden, og som regnes for kun lidt mere intelligent end nutidens menneskeaber. Homo floresiensis blev imidlertid fundet sammen med stenredskaber samt tegn på at de har brugt ild, og det er en usædvanlig adfærd for væsner med små hjerner, men det kan måske forklares med at deres hjerner mere lignede dem fra vore nærmere slægtninge Homo erectus, som levede for mellem 1,8 millioner og år siden, bl.a. på grund af en større temporallap, som måske kan forklare deres brug af redskaber og ild. Homo sapiens er dog istand til mere avanceret tænkning, så der er måske en god grund til hobbitternes uddøen. Referat fra Politiken 6. marts Red. Orkanen afdækkede geologisk sensation - Indenfor den videnskabelige verden er det en international sensation. Det vil give geologer verden rundt ny erkendelse om, hvad det skete for 55 millioner år siden, da hovedparten af datidens pattedyr på Jorden uddøde. Det siger Bo Pagh Schultz, geolog og leder af Fur Museum til NORDJYSKE Stiftstidende, efter at han har fundet fire små askelag på Fur, og i samarbejde med geolog Steen Laursen netop har publiceret en artikel om fundet i fagbladet Geologisk Nyt. Det var januarorkanen, der blotlagde de hidtil ukendte askelag på Furs nordkyst, som viser den 55 millioner gamle grænse mellem de geologiske perioder Palæocæn og Eocæn. - Grænsen er meget spændende, fordi Jordens klima for 55 millioner år siden pludselig blev så meget varmere, at Jorden blev ramt af en ny masseuddøen af næsten lige så stort omfang, som 10 millioner år tidligere, da dinosaurerne uddøde. Det varme vejr på Jorden holdt kun i år, men det var tilstrækkeligt til, at de fleste af de pattedyr, der havde taget over på Jorden efter dinosaurernes endeligt, nu også forsvandt for stedse. Derpå udviklede de moderne grupper af pattedyr sig, forklarer Bo Pagh Schultz. JP Nyheder på nette 3 Geologisk Nyt har fået ny hjemmeside på siden er fyldt med geologisk nyhedsartikler, samt et arkiv med gamle artikler, samt link til en række geologisk sider på nette. To be or not to be a hobbit, that s the question Geoportalen på er en anden spændende hjemmeside, hvor du finder en meget stor link samling til geologiske hjemmesider. Det er National komiteen for Geologi som har lavet siden. Sidst men ikke mindst er der Skov og Naturstyrelsen hjemmeside. skovognatur.dk som indeholde en masse spændende, og omhandler de mange måder naturen kan bruges på, både som stensamler og naturelsker. Link direkte til den geologiske information. GeologiskeInteresser Alle Link kan findes på samt en masse flere.

4 4 17 Formandens beretning Så er det sidste gang jeg sætter pennen til papiret og skriver formandens beretning. I en tid, hvor formænd næsten går af på stribe er jeg i den heldige situation, at forlade formandsposten i en forening, der går rigtig godt. Og 2004 har været et godt år. Det var året, hvor vi sagde ja til at deltage i vedligeholdelsen af et lerprofil i Tokkekøb Hegn lergrav efter at have beset det. Og i maj måned skal vi for første gang ud med vore små skovle og gøre os nyttige. På generalforsamlingen sidste år blev der rejst et ønske om at medlemmer kunne få ordet om fredagen før eller efter foredragsholderen. Selv om der ikke er så mange der har benyttet sig af det, så er man naturligvis altid velkommen. Ønsker du at modtage information om noget helt aktuelt kan du oplyse din adresse til web-master Mads Trans. Det vil kun være Mads, der har adressen, så den vil den være beskyttet, hvis man ikke ønsker den offentliggjort, og for at man ikke får spam (uønskede mails). En anden ting fra det elektroniske univers vi har haft stor glæde af er den LCD projektor vi har lejet, så vi fortsætter endnu et år på samme betingelser. Den absolut mest spændende, flotte, anstrengende - og ikke mindst dyre - tur siden sidste generalforsamling, har været den store ture til Island. En rejse på vulkaner, og ikke en ren mineraltur, hvor vi kunne samle en hel masse, men en tur der primært handlede om geologi. I september havde vi en dejlig endags tur til Ignaberga kalkbrud, og der var noget at finde og tage med hjem. Turen til messen i Hamburg sammen med Næstved klubben er også et godt sted at samle, idet der både findes bøger, fossiler, mineraler, sten til slibning og meget andet. Eneste ulemper er der skal betales for det hele. Det gode samvær i foreningen kommer klart til udtryk på både rejser, ture, julefrokosten, auktionen, vort jubilæum for 2 1/2 år siden, på slibeværkstedet og på vore fredagsforedrag. Her tales, diskuteres og glædes over hinandens fund og stenene der er blevet forarbejdet til flotte smykker beundres. Nysgerrigheden og entusiasmen over andres køb eller den nybagte kage fejler heller ikke noget. Til alle jer: guides, auktionsholder, foredragsholdere, madkunstnere, kaffe/kagemænd og -koner, bestyreren af slibeværkstedet samt revisorerne et rigtigt stort tak for jeres indsats. En anden jeg gerne vil takke er Riber Steenstrup, som har besluttet at forlade bestyrelsen. Det er ikke alle poster der er lige synlige, men det store arbejde Riber har gjort med blandt at få udstillere til montren, så det passede med foredragene synes jeg bør fremhæves. Før jeg sætter punktum for min tid som formand vil jeg runde af med en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, lange og mange møder samt hyggelige stunder. Det har været en spændende og udfordrende tid, men efter 4 år synes jeg det er passende at lade formandsposten gå videre og jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke fremover. PLANLAGTE TURE : Maj. Kristi Himmelfarts turen, se annoncen i Lapidomanen nr. 1. Turen er fuldt tegnet, og der står flere på ventelisten. Turen går til Limfjords området (Mors, Fur, Salling mm.), hvor der er mange fine lokaliteter. 22. Maj Tokkekøb Hegn, se side 15. Arrangementer ude i byen, der kan have interesse for medlemmerne De populære tirsdags foredrag på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 københavn, foredragene begynder kl præsis og er gratis. Tir. d. 29. marts Trine Dahl Jensen, GEUS: Om jordskælvs målinger på Grønland. Tir. d. 5. april Erik Schou Jensen og Henning Haack, Geologisk Museum: Tsunamivarsling, og om forskellige geologiske årsager til tsunamier, og om spor efter forhistoriske tsunamier. Tir. d. 19. april Jesper Milán, Geologisk Institut: På sporet af de danske dinosaurer, om fundet af forstenede dinosaurer spor på Bornholm, maj 2004, og om forskellige typer dinosaurer spor fra andre steder I verden, hvad kan man lære af dyrene ved at studere deres spor? Tir. d. 3. maj Christopher Ries, Geologisk Museum: Om Proavis og fuglenes oprindelse i Gerhard Heilmanns kunst og videnskab Geologisk Museum arrangerer også i løbet af foråret to bus ekskursioner, begge ledet af Erik Schou Jensen, tilmelding til Geologisk Museums reception, tlf , senest onsdag kl.12, før den enkelte tur, begge ture udgår fra Geologisk Museum kl.8,00, hjemkomst ca. kl.19. Søn. d. 1. maj Ekskursion til NV Skåne, pris 250,- børn 100,- Søn. d. 22. maj Ekskursion til NV Sjælland, pris 175,- børn 50,- Jette Wagner

5 16 5 STENVENNERNES FORÅRSPROGRAM 2005 APRIL 1. Niels Stentoft: Hvad mon der sker, når CO2 pumpes ned i et oliefelt? Hvorfor skulle man dog injicere CO 2 dybt ned i undergrunden? Ideelt set kunne det alene være for at nedbringe CO 2 koncentrationen i atmosfæren; i lighed med en del andre gasser, f.eks. methan og vanddamp, er CO 2 nemlig en såkaldt drivhusgas, der reflekterer den langbølgede (infrarøde) varmestråling tilbage mod jorden. Af den grund vil en øget koncentration af CO 2 på sigt medføre en uønsket temperaturstigning på jordens overfladen. En sådan CO 2 -deponering i undergrunden, svarende til ca. 3% af Norges samlede CO 2 -udslip, finder faktisk allerede sted ved det norske Sleipner felt i Nordsøen, om end den først og fremmest skyldes den særlige norske beskatning af CO 2! I det canadiske Weyburn felt bliver CO 2 også deponeret i dybet; men injektionen af CO 2 i oliereservoiret har her først og fremmest til formål at øge indvindingsgraden af olie. Under de givne temperatur- og trykforhold vil CO 2 være blandbar med olien og få denne til at svulme op, hvad der fører til et øget tryk. CO 2 -en nedsætter samtidig oliens viskositet samt fase-spændingen mellem vand og olie. Det er alt sammen meget godt, men hvad sker der på langt sigt med selve reservoirbjergarten, som her består af karbonat (dolomit og kalk)? Vil bjergarten blive ustabil på grund af injektionen? Vil dens produktionsegenskaber blive forringet? Vil nogle utilsigtede kemiske reaktioner finde sted? Og endelig, vil CO 2 -en overhovedet forblive nede i undergrunden, men i stedet sive op og samle sig i lavninger på jordoverfladen til fare for både køer og mennesker! Specielt til belysning af de kemisk/fysiske interaktioner af CO 2 og bjergart er der i Weyburn-projektet anstillet en række forsøg. I nærværende foredrag vil især resultaterne af disse blive behandlet. 8. Ole V. Petersen: Grønland som typelokalitet et historisk tilbageblik 15. Kl : Allan B. Larsen: Nyt om opaler, især fra Honduras 29. Susanne Matthiasen: De kongelige skatte Skatkamrene i de europæiske kongehuse har hvert sit speciale. England har f.eks de store og berygtede diamanter. Østrig har de farvede som smaragd, safir og rubin. Danmark har en imponerende samling af elfenben og koral - og naturligvis rav. Rosenborg gemmer på en imponerende samling af smykkesten af de ædle mineraler og organiske materialer som elfenben og koral. I anledning af særudstillingen vil forskellige smykkesten og objekter herfra blive præsenteret.

6 Generalforsamling den 4. marts Valg af dirigent: Som dirigent valgtes Lise Vistisen. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 14 dages varsel i Lapidomanen 1/ Formandens beretning: Jette Wagner oplæste beretningen og den blev godkendt. Jens Erik efterlyste bestyrelsens holdning til privat køb af frimærker. Bestyrelsen ønsker af juridiske grunde kun at købe hos postvæsenet. 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent: Robert gennemgik posterne i regnskabet. Kontingent for 2005, som er betalt i 2004 burde stå som en aktivpost og ikke som en indtægt i Leje af LCD-projektor er medtaget under udgifter til foredrag. Det er billigere at leje projektoren end at købe én. Samtidig slipper vi for opbevaring og vedligeholdelse. Regnskabet blev godkendt. Til orientering blev budgettet gennemgået. Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret. 4. Indkomne forslag: Ingen forslag er indkommet. 5. Valg af formand: Jette genopstiller ikke og Hans Kloster blev valgt som ny formand. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Jytte Leopold, Tom Jørgensen og Peter Myrhøj blev valgt til bestyrelsen. Steen Elborne og Jens Erik Laursen stillede op til suppleantposten. En skriftlig afstemning gav 33 stemmer til Steen, 4 til Jens Erik, 2 ugyldige og 4 blanke. Steen blev hermed valgt som suppleant. 7. Valg af en person og en suppleant, med bopæl i den kommune, hvor foreningen har lokaler: Mads Trans og Eva Schulze (suppleant) stillede op som domicilrepræsentant og blev valgt. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Lise Vistisen, Finn Kiilerich- Jensen og Alice Rosenstand (suppleant) genopstillede som revisorer og blev valgt. 9. Eventuelt: Peter Myrhøj og Mads Trans har overtaget redaktionen af Lapidomanen efter Nelly. Peter opfordrede medlemmerne til at komme med indlæg til Lapidomanen. Medlemslisten udkommer i Lapidomanens augustnummer. Peter foreslog, at medlemslisten blev udvidet med koder for de enkelte medlemmers interesseområder. Spørgeskema og forklaring til koder udsendes sammen med næste nr. af Lapidomanen. Medlemslisten ønskes sorteret på fornavn og ikke på efternavn. Forslag fra medlemmerne: flere 'åbent hus' med tid til fordybelse, præparationsøvelser, geologisk quiz, tur til Øland, medbragt mad og drikke til sidste aften i sæsonen. Julelotteriet blev diskuteret. Der var forslag om kun ét lotteri og at vi skal bruge sten fra vores lager som gaver i stedet for dyrere ting. Det nye operahus er beklædt med jura kalksten med fossiler. Det er et besøg værd (uden hammer). Hans takkede Jette og Riber for deres store arbejde i bestyrelsen og uddelte blomster og checks. Nelly fik også en blomst for hendes store indsats som redaktør. Efter generalforsamlingen serverede Margit, Leise og Elena sandwich. Tak for det gode initiativ. Der var 43 deltagere til generalforsamlingen og den varede fra kl. 19:00 20:10 / jyl 6 Allerød Station Ringsbjerg 15 Lereltestenen Tokkekøb Hegn Lergrav d. 22. maj 2005 Vi mødes på Allerød Station kl på parkeringspladsen mod nord Herefter vandrer vi i samlet flok til Ringsbjerg gennem skoven og videre ad Ringsbjergvej og Egemosevej hen til Lereltestenen hvor denne studeres nøjere (medbring evt. lup). Herefter går vi ad Bomvej og over den åbne mark hen til Kongedyssen. Herfra går vi til vores endemål, lergravsprofilet, som skal have en let afrensning (medbring en lille håndskovl). Der holdes frokostpause ved den smukke lergrav. Hvis tiden tillader det, går vi også hen til det sted, hvor Donse Krudtværk lå. Geologen Niels Hald vil deltage i denne tur. Medlemmer af Naturfredningsforeningen deltager også. Lergrav

7 14 Nye bøger: Da mennesket blev menneske Af Peter K. A. Jensen. (Gyldendal, 336 sider, ill., 349 kr.) Forfatteren der er genetisk overlæge i Århus, beskriver de sidste 70 mill. års historie som optakt til menneskets historie, han gennemgår menneskets udvikling, som blev fremprovokeret da det østafrikanske riftlandskab, pludseligt erstattede datidens skove med græsstepper, og hvor Australopethicinerne udviklede deres oprette gang. Fra disse tidlige menneskelignende arter udviklede Homo linien sig, og det er specielt disses kreative evolution, bogen omhandler. Denne evolution tog fart for til år siden med Cro-magnon mennesket, som var dem, hvis hænder skabte de første hulemalerier, instrumenter og statuetter, det er genstande der vidner om et intellekt omtrent som vores. Et afsnit i bogen behandler den store oversvømmelse af Sortehavet for ca år siden, en hændelse som gav grundlag for de forskellige Syndflodsmyter, som kendes fra de omliggende folkeslag, og som gav en opblomstring af det vi kender som de store oldtidskulturer og som sandsynligvis blev grundlagt af de agerdyrkere der reddede sig fra de oversvømmede frugtbare Sortehavsområder. Referat af anmeldelse i Politiken 15. jan Red. NB. Det kan tilføjes at forfatteren er medl. af Jysk Stenklubs bestyrelse, og at han har skrevet andre bøger om menneskets udvikling. Når stenene fortæller Af Johannes Stræde. (Forlaget Poul Kristensen, 158 sider, 248 kr. Henv eller ) Om sten der blev ført til Danmark under istiderne. Det er sten i alle størrelser, en mangfoldighed af historier, lige fra de store sagnsten, til sten med bynavne, gravsten og kunstværker. I ni kapitler fortæller tidligere forstander for Gerlev idrætshøjskole og højskolelærer, Johannes Stræde om sten i danskernes liv. Fra Udspil nr Den gamle Redakteur takker af.. Det er med vemod, jeg holder op med at lave Lapidomanen, men nu har jeg lavet 23 numre og så er det tid for nye kræfter. Det har været sjovt og spændende at lave bladet og jeg siger tak til jer, der gad læse det jeg tror bladet kommer i gode hænder med den nye redaktion og jeg glæder mig til at læse en Lapidoman, hvor jeg ikke kender indholdet i forvejen! Med kærlig hilsen Nelly E Jensen 7 Og den nye redaktion træder til. Først en tak til Nelly, for et flot og stort arbejde gennem mange år, Lapidomanen er blevet et meget professionelt blad under dit regime. Den nye redaktion får følgende sammensætning: Ansvarshavende redaktør: Peter Myrhøj. Teknisk ansvarlig: Mads Trans. Korrektur: Lise Vistisen. Der går jo nok lidt tid inden vi finder ben at stå på, så lidt overbærenhed i begyndelsen vil være dejligt. Ønsker nogen af jer at bidrage med stof og ideer til bladet, hører vi gerne fra jer. Mange hilsener redaktionen. Nye medlemmer Vi byder velkommen til : En gevaldig tyrkfejl!!! Jan Helbo Pedersen. Britt-Marie Rasmussen. Tom Weidner. Godt nok var det en meget fin hveps, Karl havde fundet, men den var nu nok ikke på størrelse med en lille fugleunge, så vingefanget skulle være 12 mm (ikke cm!) Jeg beklager.. Nelly E Jensen

8 Mineraler, farvestoffer og 7 ægtemænd Af Hans Kloster 8 Cro-Magnon huler i Frankrig og Spanien var beboede for år siden. Hulernes vægge var farvelagt med kunstbilleder af dyr malet med lerjord, okker og naturlige mineraler, metaloxider, blandet op i fedt, blod eller urin. Gul og rød jord er farvet af et højt jernindhold: Limonit eller Hæmatit. Til sort farve brugtes sod fra ildsteder og til hvid maling brugtes kridt. Bindemidlet var oftest animalsk fedt. Ægypterne brugte meget bedre farver end deres forgængere fra stenalderen og de tilførte nye mineraler: kobberkarbonater, grøn Malakit, blå Azurit, hvide blymineraler, rød Cinnober og gul Auripigment og Realgar. Malakit findes i alle perioder af malerier frem til år 1800, især til maling af træer og løv. Azurit brugtes til slutningen af det 17. århundrede, ofte blandet med blyhvidt for at opnå nuancer og dybde på himlen og til øjne. Azurit var billigere end ultramarin af Lazurit og brugtes derfor i så lang tid. Franske forskere har analyseret de farver, som ægypterne brugte mellem 2000 og 1200 år f.kr. Som ventet fandt de blymineralerne Galenit og Cerussit, men helt uventet fandt de også to sjældne blymineraler: Laurionit og Phosgenit. Phosgenit dannes ved forvitring af blymineraler, der kommer i kontakt med karbonater og havvand. I betragtning af de brugte mængder til make-up fastslår forskerne, at Laurionit og Phosgenit blev fremstillet syntetisk i det gamle Ægypten. Til hvid farve brugtes kridt, evt. blandet med knust glas, men også gips og kalk blev brugt. Blyhvidt, blykarbonat, blev lavet af eddike (gæret øl og vin) og bly. Plinius den Ældre beskrev før år 79 fremstillingen af blyhvidt således: bly blev lagt i lerpotter med et særskilt rum til eddike. Potterne blev lagt på hylder med brugt garverbark eller dyregødning mellem potterne i et lille hus. Huset blev lukket i ca tre måneder. Virkningen af syre, kuldioxid, ilt og fugt omdannede blyet til basisk blykarbonat: blyhvidt. Metoden blev brugt til ca Kviksølvmineralet Cinnober/Zinnober var det eneste kendte røde farvestof i antikken. Zinnober betyder drageblod på persisk. Purpur-klæder blev kun båret af de højest rangerede personer og farven skyldes det giftige kviksølvmineral Cinnober. Malet cinnober rørt op i hørfrøolie er beskrevet af Theofrastos år 315 f.kr. og Plinius den Ældre år 79. De fik cinnober fra Almaden s sølvminer i Spanien, mens det først ifølge navnet må være opdaget i Persien. Hobbiterne fra indonesien. En ny menneskeart fundet? 13 I oktober måned 2004 genlød pressen af nyheden om at en ny menneskeart var fundet. Der var tale om skeletrester af 5 til 7 dværg individer som levede på den indonesiske ø Flores, for til år siden, og som blev navngivet Homo floresiensis. Fundet er blevet beskrevet i Nature, af professor Richard Roberts, fra University of Wollongong i Australien. Denne beskrivelse går ud fra at Homo Floresiensis enten er en udvikling fra Australopitheciner eller mere sandsynligt fra Homo erectus. Hvis det er rigtigt, revolutionerer det tidligere mere linære oprindelseslinier af menneskets udvikling, evolutionen ville i så fald have haft et mere busket forløb d.v.s. at flere menneskearter udvikles sideløbende. Homo floresiensis var en dvægrart på ca. 1 m., med lille hjerne, vigende hage, fortykkelse oven på kraniet, fladt ansigt og små kindtænder, og minder dermed om Homo erectus, der levede fra for 1,8 mill. til for år siden. Der er ved skeletresterne fundet avancerede stenredskaber, som økser, knive, skrabere og spydspidser, som har været fæstede til træstave. Afstamningstræ, visende de to forskellige opfattelser, en tidlig udskillelse eller tvivlernes sene udskillelse. Der er imidlertid opstået tvivl om fortolkningen af fundet fra flere sider, bl.a. fra professor Teuca Jacob, fra laboratoriet for bioantropologi og palæoantropologi ved Gadjah Mada universitetet, han har undersøgt materialet og mener ikke det stammer fra en ny art af slægten Homo, men at det er en pygmæ udgave af nutidsmennesket Homo sapiens. Sådanne pygmæer har tidligere været ganske udbredte, men i dag er der kun små enklaver tilbage, i fortiden var der en langt større mangfoldighed. Richard Roberts afviser at han og hans forskerhold har sjusket med arbejdet og antyder at kritikken fra Jacob og andre skyldes at fundet fra Flores undergraver deres egen overordnede evolutions teori. Det bliver spændende at følge udviklingen, det ville jo være interessant med en anden menneskeart så langt op i tiden. Referat fra Politiken 28. okt og 14. jan Red.

9 12 Pigmentet er et opakt materiale, der har et refraktionsindeks, der adskiller det fra oliefilmen. Refraktionsindeks er forholdet mellem lysets hastighed i luft og i stoffet. Forklaringen kræver lidt kendskab til farveteori: Når et molekyle udsættes for elektromagnetisk stråling, kan molekylet ændre sit energiindhold ved at absorbere den elektromagnetiske strålingsenergi. Den molekylære energi kan udtrykkes som en sum af elektronisk energi, vibrationsenergi og rotationsenergi. En ændring af den elektroniske energimængde sker ved molekylets absorption af elektromagnetisk stråling i det ultraviolette og synlige område, det vil sige fra 200 til 800 nm. Disse spektre skyldes altså energiabsorption ved elektronspring til højere energiniveauer. På grund af molekylets vibrationsenergi er der dog i stedet for skarpt adskilte absorptionslinjer brede absorptionsbånd. Disse bånd er karakteriserede ved deres beliggenhed og intensitet. Beliggenheden af et stofs absorptionsbånd bestemmes af den energi, der skal til for at anslå elektronerne i stoffets bindinger. Mættede forbindelser kræver høj energi, der findes i det kortbølgede ultraviolette område. Finder energiabsorptionen sted inden for det synlige område af spektret, vil stofferne være farvede. Kilder: Nature, 11. februar The Tate Gallery: Paint & Painting. London Sven Rydberg: Det Stora Kopparberget. Hedemora suppleret med diverse leksika, kemi-bøger o.a. NB: Denne artikel bliver i næste nr. af Lapidomanen, fulgt op med artikel om mineralernes anvendelse til fremstilling af glas, keramik og porselæn. Annonce fra medlemmerne : Har du dine mineraler eller fossiler på dias og kunne du tænke dig at nyde dem i stor størrelse, skulle du måske se på denne annonce. LYSBILLEDFREMVISER med TILBEHØR Voigtländer, PERKEO automatisk lysbilledfremviser med kassetter, fjernbetjening via kabel og perlelærred på gulvstativ. Pris 495 kr. Besigtigelse kan ske efter aftale på tlf Anette eller Erik 9 De rigeste huse i Europa, som Fugger og Rothschild, har ejet eller forpagtet Almaden. Vermilion, kviksølvsulfid, var kendt i oldtiden og blev fremstillet af kviksølv og svovl i en flaske, der blev varmet op. Den krystalliserer i toppen af flasken og er da sort. Først ved maling af krystallerne kommer den røde farve frem. Cennino Cennini skrev i 1437, at hvis du maler den hver dag i 20 år, bliver farven stadig finere og mere brugbar. (Kap. XL, side 41) Til gul brugtes okker, jernilte, evt. blandet med kridt og kulsur kalk, sjældent findes okker af blyoxid-mineralet Mennige. Gul arsen brugtes måske, men ikke til freskomalerier. Okker var formentlig lerokker, men også de giftige arsensulfider Realgar og Auripigment blev brugt. Auripigment betyder guldfarve og ægypterne fik det fra Syrien. Det blev kendt som kongegult og blev helst undgået, da det er meget giftigt. Udvindingen af Realgar, Auripigment og sølv i underjordiske miner var mest farlig. Georgius Agricola ( ) beskrev problemet ganske enkelt: Hvis støvet har en korrosiv kvalitet, æder det lungerne bort og poder tæring ind i kroppen; derfor kan der findes kvinder i Karpatherbjergene, som har været gift med syv ægtemænd, hvilke denne skrækkelige tæring alle har revet bort til en forhastet død. Grækerne producerede rødt bly af blymonoxid og blyperoxid. Bly blev smeltet og sikret kontakt med luften, ilten, i 5-6 timer, mens blyet mistede væskeformen og blev et grågult pulver. Pulveret blev malet og vasket, opløst i vand og metallet sank. Den gule væske aflejrede dets gule sediment og det rene blyoxid, der kaldtes Massicot, blev omdannet til rødt bly ved opvarmning og omrøring. Massicot findes som et mineral. Det er et mindre holdbart farvestof. Grækerne opfandt spanskgrønt eller ir: basisk kobberacetat, der blev fremstillet af kobber og gærende vindrueskaller. Det blev foretrukket af de første italienske malere, men med tiden ændredes farven fra grøn til brun. Spanskgrønt var billig og blev især produceret i Montpellier, Frankrig i det 17. og 18. århundrede af sur rødvin i lerkrukke, mens drue-stængler og kobber blev lagt over væsken og processen blev fremskyndet ved opvarmning. Spanskgrønt rørt op i æggeblommer var perfekt til maling af græs på papir. De italienske malere i Middelalderen indførte blyantimonat, der blev opsamlet fra Vesuvs vulkanskråninger. Ret hurtig blev blyantimonat fremstillet syntetisk af alkymister og det blev længst brugt i den keramiske industri. Napoli-gul forveksles ofte med tin-gul, der ofte blev brugt mellem det 14. og 18. århundrede. Tin-gul er en meget stabil farve, mens jordfarver er mindre stabile. Italienerne brugte mange kulørte jordarter: Umber er mørkbrun af manganoxid og jernholdig ler, der kom fra Umbrien. Før umber blandedes sort med rød og gul farve for at få brun farve. Mørkbrun umber fås ved brænding af leret. Ler fra Sienna var i rå tilstand gulbrun og blev brændt til en varm rødbrun farve. Den betydeligste ændring med den italienske renæssence var udtrækning af brilliant blåt pigment fra mineralet Lazurit. Tidligere havde man brugt malet Lazurit: ultramarin. Da kun 10 % af Lazurit er blå pigment betød det en meget bedre farve. Lazurit kom fra Iran, Kina, Chile og Rusland, men det bedste kom fra Kokchadalen i Afghanistan. Cenno Cennini beskrev fremstillingen af ultramarin således i 1437:

10 10 Lazurit males til et fint pulver, der blandes med harpiks, der æltes under vand eller lud. Det blå pigment opløses i vand, mens Calcit og jernpyrit bliver i harpiksen. Koboltmineralerne Skutterudit og Nikkelskutterudit = Speiskobalt = Smaltin er en del af de såkaldte fem grundstofdannelser i hydrothermale gange: nikkel, kobolt, wismut, sølv og uran. Sammen med dem findes ofte Nickelin, Safflorit, Rammelsbergit og Maucherit. Smaltin har givet navn til smalte, et koboltsilikat, der blev brugt som blåt farvestof ved dekorering af porcelæn, glasurfarve i keramik og emalje. Mine- og glasindustrien i Italien 16. årh. producerede smalte, men det er en kinesisk opfindelse. Den svenske konge Johan 3. ( ) forlangte, at tagene på slottene i Stockholm og Åbo skulle males røde, så de lignede tegltag. De fleste svenskere havde ikke råd til at bygge med teglsten. I stedet vandt de social prestige ved at male træhusene røde. Det blev især Anders Lundström, Kopparberget i Falun, der tog fat og opførte et anlæg til rød maling og senere et anlæg til blå vitriol. Vitriolfremstillingen var kendt i Kobberberget fra 1540, men blev en fiasko. Falurødt blev derimod Sveriges tredje nationalfarve. Det blå vitriol dannedes naturligt i minens vand, hvor Pyrit opløstes til svovlsyre og sammen med Kobberkis blev iltet til kobbervitriol. Jernvitriol eller grøn vitriol fremstilles ved at riste Svovlkis (=Pyrit), som ved henliggen i luft iltes. I naturen sker processen simpelthen ved, at Markasit beliggende i fugtig luft omdannes til jernvitriol. Albertus Magnus ( ) kendte vitriol og andre syrer særdeles godt, mens ældre oplysninger om syre er uklart defineret. Alun blev beskrevet i Lapidomanen 1999:4. Salpetersyre brugtes til raffinering af sølv og som biprodukt fik man blå og grønne farver. Diesbach opfandt berlinerblåt = pariserblåt, ferri-ferrocyanid eller blåsyre, engang mellem 1704 og 1710, beskrevet af den tyske kemiker Stahl i Alkymisten Dippel fremstillede en animalsk olie som medicin. Diesbach fremstillede lak af karminrødt fra den mexicanske skjoldlus Cochenille, ferrosulfat og alkali, men løb tør for kali, fordi et uheld havde sprøjtet destilleret olie over kalien. Diesbach spurgte Dippel, om han kunne bruge den forurenede kali. Lakken blev meget lys og da han prøvede at forstærke lakken, blev den purpurrød og derefter mørkblå. Berlinerblåt var almindelig i 1730, da det var meget billigere end ultramarin. Ulempen var, at berlinerblåt blev misfarvet af alkalier, mens ultramarin kun mistede farve i syre. Thénard opdagede koboltblå i Først blev koboltfosfat fikseret på en aluminiumbase, senere fremstillet af koboltilte og aluminiumhydrat ved grader. Koboltblåt er særdeles lysfast og transparent i vandfarver. Braconnot og Fiebig beskrev et meget giftigt farvestof i 1822: smaragdgrøn eller schweinfurter-grøn. Spanskgrønt, basisk kobberacetat, opløstes i eddike. Hvid arsenopløsning i vand tilførtes til dannelse af et beskidt grønt bundfald. Eddike hældtes på for at opløse bundfaldet og når opløsningen blev kogt dannedes et skinnende grønt pigment som bundfald. Denne gift brugtes til 1970, især til tapeter og var i øvrigt en fortræffelig rottegift og mordgift. Kobolt-rødt blev lavet i 1875 som kobolt-blåt, dog af zinkoxid i stedet for aluminiumoxid og det bruges stadig. 11 I 1770 blev mineralet Krokoit opdaget i Beresof guldmine, Sibirien og opkaldt efter krokus-safran. Nogle malere brugte krokoit som orange farvestof, men Vauquelin lavede et gult pigment ved at blande blyacetat eller blynitrat med kaliumkromat til produktion af gule, orange og røde pigmenter. Det fik dog først større betydning fra 1820, da krommalm blev opdaget i USA. Kromgult erstattede det giftige Auripigment/Orpiment, men kromgult har en tendens til at misfarves i lys. Det brugtes alligevel, fordi det var billigt. Udover kromgult fremkom bariumkromat, strontiumkromat og det ugiftige zinkgult. Pannetier, Paris 1838, lavede viridingrønt, en hydreret form af kromoxid. Kadmium blev opdaget af Stromeyer i 1817, og i 1840`erne produceredes kadmiumgult, et kadmiumsulfid. Det findes også som meget sjældne mineraler, f.eks. Xanthochroit. Kadmiumrød solgtes i 1910 og indeholdt både krom og selen. Henschel isolerede zink i 1721, og zinkoxid er kendt som farvestof fra slutningen af det 18. århundrede. Zinkoxid blev ikke sort i luften som hvidt bly i vandfarve gjorde og det var ikke giftig, men det havde den ulempe ikke at være opak. Problemet blev løst ved høj opvarmning og kaldtes da kineserhvidt. Det blev afløst i 1920 erne af titandioxid. Klaproth opdagede titan i 1795, men en økonomisk produktion med Ilmenit, sjældent Anatas og Rutil, som råvare begyndte først i Siden har titandioxid været helt dominerende som hvidt farvestof. Brugen af de antikke farvestoffer ændredes først radikalt med englænderen William H. Perkin, der opfandt de syntetiske oliefarver i Allerede i 1888 fremstillede Hoechst i Tyskland ca farvestoftyper. De syntetiske farver dannede grundlaget for kunststoffer. Syntetisk betyder fremstillet ved en kemisk proces. Oliefarver består af en tørrende olie, pigment, fortynder og et tørrende stof.

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag.

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum

Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum Når planter skal lave fotosyntese absorberer de lys fra solen. Sollys består af lys med forskellige bølgelængder. Når en plante bruger sollys til fotosyntese absorberer

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere