PRIAM Psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIAM Psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker"

Transkript

1 PRIAM Psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 29. Okt Mogens Agervold Prof. Cand.psych. Århus Universitet

2 Psykosocialt arbejdsmiljø, kompetence og arbejdsrelateret følelsesmæssig nedslidning i arbejdet med mennesker. Baggrund, problemstilling og resultater.

3 Disposition Formålet med PRIAM Arbejdsmiljø, people work, følelsesmæssig nedslidning og stress En model for undersøgelsen Metode Resultater Konklusion

4 PRIAM-projektet: /08 finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden Gennemføres af CASA Jørgen Møller Christiansen Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Mogens Agervold

5 PRIAM Rapporter 1-4 Agervold, M. (2005). Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø blandt socialrådgivere i Sønderjylland. Århus: PRIAM Rapport 1:2005 Agervold, M. (2005). Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø blandt socialrådgivere i Sønderjylland. Århus: PRIAM Rapport 1:2005 Agervold, M. (2008c). Priam Projektets baggrund, teori og centrale resultater. Århus: PRIAM Rapport 3:2008 Agervold, M. & Kreiner, S. (2008). Metode og metodeudvikling: Udvikling og afprøvning af spørgeskema PWSQ. Århus: PRIAM Rapport 4:2008

6 PRIAM Rapporter 5-8 Agervold, M. (2008d). Udbrændthed og følelser i arbejdet ved people work. Århus: PRIAM Rapport 5:2008 Agervold, M. (2008e). Ressourcer i arbejdet: kvalifikationer og kompetence. Århus: PRIAM Rapport 6:2008 Christiansen, J.M. og Sørensen, A.. (2008). Organisatorisk kompetence potentialer for læring på arbejdspladsen. Århus: PRIAM Rapport 7:2008 Agervold, M., Christiansen, J.M. & Sørensen, A. (2008). PRIAM: Sammenfatning af baggrund, formål, metode og resultater. Århus: PRIAM Rapport 8:2008

7 Artikler m.m. Agervold, M. (2008a). People work : at arbejde med mennesker belastninger og reaktioner. Tidsskrift for Arbejdsliv, 2, Agervold, M. (2008b). Emotional Dissonance and Burnout. International Journal of Work, Organization and Emotions. In press. Agervold, M. The significance of organisational factors for the incidence of bullying. Scandinavian Journal of Psychology. In press.. Agervold, M. (2008f). Arbejde med mennesker kan føre til udbrændthed. Tidsskriftet Arbejdsmiljø. Juni Arbejdet med mennesker slider. Af Tina Juul Rasmussen. Socialrådgiveren Socialrådgivere på flugt fra arbejdspres. Ugebrevet A4, 2005, 33 (Interview).

8 Hjemmeside psy.au.dk/ forskning/ aktuelt/ priam

9 Formål med PRIAM: at undersøge om og hvorledes organisatoriske og psykosociale arbejdsforhold påvirker forekomsten af følelsesmæssig nedslidning i arbejdet med mennesker people work om kvalifikationer og kompetence kan forebygge følelsesmæssig nedslidning ved at virke som buffer mellem arbejdsbelastningerne og stressreaktionerne.

10 People work? People work? Burnout Organisatorisk kynisme Emotional labor Emotionel dissonans

11 People work? People work? Burnout Organisatorisk kynisme Følelsesmæssig udmattelse Depersonalisering Emotional labor Personlig effektivitet Udmattelse Følelser af kynisme og tilbagetrækning Emotional (Følelse af ineffektivitet) dissonanse Maslach & Jackson 1981 Maslach 2003

12 Burnout Følelse af udmattelse = stress symptom Følelse af kynisme = emotionsfokuseret coping Ineffektivitet = undertiden årsag undertiden konsekvens = kan vel så ikke være en del af syndromet?

13 People work? People work? Burnout Organisatorisk kynisme Emotional labor Håndteringen af følelser for at skabe en passende Emotional facade Service dissonanse with a smile Hochchild 1983

14 Emotional labor den anstrengelse, planlægning og kontrol der er nødvendig for at udtrykke organisatorisk ønskede følelser ved interpersonelle transaktioner Frekvens/hyppighed Varighed Emotionel dissonans ANTAGELSE: AT DENNE ANSTRENGELSE ER UDTRYK FOR EN BELASTNING = STRESS Hochschild 1983; Morris & Feldmand 1996, 1997

15 Emotional labor Modstridende forsknings resultater: Nogle viser at konsonans mellem ekspression og følelse opleves positivt (Adelmann 1995) At give udtryk for positive følelser positive sundhedssymptomer (Côté & Morgan, 2002; Diefendorff & Richard, 2002; Schaubroeck & Jones 2000) Selv ved konsonans kræves der anstrengelse stress (Morris & Feldman 1996)

16 People work? People work? Burnout Emotionel dissonans Organisatorisk kynisme Emotional labor Misforholdet mellem oplevede følelser og kravet om at vise bestemte følelser Hochschild 1983

17 Emotionel dissonans Vise positive følelser selv om man er neutral eller negativ Undertrykke negative følelser: vrede og irritation

18 Emotionel dissonans Surface acting = at simulere følelser man ikke har = coping Deep acting = forsøg på faktisk at føle hvad der forventes ( den venlige og forstående og empatiske sagsbehandler ) = re-appraisal (Lazarus) Hochschild 1983

19 Emotionel dissonans Emotionel dissonans stress, udmattelse og lav tilfredshed Abraham, 1998; Agervold, 2008; Brotherdge & Grandey, 2002; Côté & Morgan, 2002; Diefendorff & Richard, 2002; Heuven & Bakker, 2993; Lewig & Dollard, 2003; Morris & Feldman, 1997.

20 People work? People work? Burnout Organisatorisk kynisme vs. commitment Emotional labor Afsky, frustration og mistillid til arbejdet Emotional eller aspekter ved dissonanse arbejdet vs. Følelsesmæssig tilknytning til organisationen (Dean, Brandes & Dharwadkar 1998, Wanous, Reichers & Austin 1994, 2000).

21 Hvad er fælles ved disse reaktioner? Reguleringsindsats: man prøver at gøre noget = coping: ved situationen trækker sig følelsesmæssigt væk Regulerer sine følelser og nedsætter sit engagement i personen Reaktion på en belastning = symptomer: Træthed og udmattelse Stress symptomer i øvrigt Negative følelser og depressive reaktioner

22 Klassificering af reaktioner: Følelsesmæssig reaktion Burnout Emotional labor Emotional dissonanse Organisatorisk kynisme/ commitment Coping Kynisme og tilbagetrækning Undertrykkelse af følelser Distancering Stress symptomer Udmattelse Stress og utilfredshed? Stress og udmattelse Utilfredshed

23 Disse reaktioner kan alle passes ind i en psykologisk stressmodel Richard Lazarus

24 Stress definition i flg. Lazarus: en særlig relation mellem personen og miljøet som af personen vurderes som belastende og udfordre hans eller hendes ressourcer og er til fare for hans eller hendes velbefindende (Lazarus & Folkman 1984, p. 19).

25 MILJØ KRAV PRIMÆR VURDERING SKADE TAB TRUSSEL INDIVID RESSOURCER SEKUNDÆR VURDERING HANDLEMULIGHEDER COPING PROBLEMFOKUS EMOTIONSFOKUS STRESS psykisk udmattelse følelsesmæssig nedslidning psykisk og psykosomatisk stress

26 KLASSISK ARBEJDS MILJØ MODEL MILJØ KRAV DET GODE ARBEJDE POSITIV VURDERING PSYKOSOCIALE FAKTORER NEGATIV VURDERING INDIVID RESSOUR CER DET SKADELIGE ARBEJDE

27 Det gode arbejde er karakteriseret udfra: Autonomi Kooperation og samarbejde Integration: læring og udvikling, mening i arbejdet Som kan sættes ind i stressmodellen som vurderingsfaktorer:

28 MILJØ KRAV VURDERING pres og krav lav autonomi manglende kooperation ingen udvikling og læring INDIVID RESSOURCER Psykosocial arbejdsmiljø model COPING PROBLEMFOKUS EMOTIONSFOKUS STRESS psykisk udmattelse følelsesmæssig nedslidning psykisk og psykosomatisk stress Feedback

29 Som efterfølgende har dannet baggrund for udviklingen af spørgeskemaet PWSQ Psychosocial Work Environment and Stress Questionnaire

30 Mogens Agervold Svend Kreiner METODE OG METODEUDVIKLING: Udvikling og afprøvning af spørgeskema PRIAM RAPPORT 4:2008

31 Dette danner baggrund for PRIAM UNDERSØGELSEN

32 Mogens Agervold Projektets BAGGRUND, TEORI OG centrale RESULTATER PRIAM RAPPORT 3:2008

33 Datamateriale: PRIAM De følgende analyser er baseret på en undersøgelse af 900 sagsbehandlere Fordelt på 12 kommuner Med en svar procent på 88 % 59% arbejder med sagsbehandling og klienter, resten ikke Indsamlet i 2005

34 Sample I alt blev der udleveret 1023 skemaer, og afleveret 898, anonymt og udfyldt i arbejdstiden 16% (n=145) mænd og 84% (n=751) kvinder 10.0% < 30 år, 20.0% mellem 30 og 39, 30.0% mellem 40 og 49 og 40.4% var >= % kontoruddannelse, 45.6% var socialrådgivere, resten pædagoger 6.6% var gruppeledere. 9.5 års gs. ansættelse, 79.6% fuld tid 83.2% arbejdede i grupper

35 Oversigt over de centrale variable Arbejdspres og -krav Kontrol og indflydelse Ledelse og rolleklarhed Social kontakt og klima Arbejdets centralitet og udviklingsmulighed Engagement Bekymringer i arbejdet Mobning Følelsesmæssig nedslidning (EWS): Psykisk udmatning og udbrændthed Stress og psykosomatiske symptomer Arbejde-familie konflikter Følelsesmæssig udbrændthed Kynisme, negative følelser Følelsesmæssig dissonans

36 Sags- og klientarbejde Krav i arbejdet Sagsprofil Kontaktomfang Flere eller færre sager Ændringer i arbejdspres Bemanding Sagsbelastning Klientbelastning Klienttidspres Ressourcer Kvalifikationer Kompetence Syntesekompetence Professionalisme Supervision Efteruddannelse

37 Ny udviklede skalaer: Klient kynisme: afstandtagen (3 items) Professionalisme: undgår overengagement og involvering i klienternes problemer (5 items) Følelsesmæssig dissonans: skjule følelser, vise andre følelser end man har (4 items) Udbrændthed mangler engagement i arbejdet, orker ikke og følelsesmæssig nedslidning (5 items) Klient- og sagsbehandlings belastningsskalaer Kvalifikations- og kompetence skalaer (5-6 items)

38 Formål med PRIAM: Projektets overordnede formål er at undersøge om og hvorledes organisatoriske og psykosociale arbejdsforhold påvirker forekomsten af følelsesmæssig nedslidning i arbejdet med mennesker at undersøge om kvalifikationer og kompetence er faktorer der kan forebygge følelsesmæssig nedslidning

39 Centrale begreber i PRIAM: People work, at arbejde med mennesker, klienter og belastninger hidrørende herfra Kvalifikationer og kompetencer som ressourcer Copingstrategier: Offensive: problemfokuserede, fx øge kompetence og professionalisme Defensive: tilbagetrækning, kynisme, undertrykke følelser Følelsesmæssig nedslidning EWS

40 MILJØ KRAV INDIVID RESSOURCER VURDERING - klientbelastning - sagsbelastning COPING - professionalisme -støtte og hjælp fra ledelse og kolleger PEOPLE WORK COPING - tilbagetrækning -kynisme - følelsesmæssig undertrykkelse FØLELSESMÆSSIG NEDSLIDNING - psykisk udmattelse - udbrændthed -stress - psykosomatiske symptomer - sygefravær

41 Antagelse 1 Klientarbejde er belastende fordi: Tidspresset er stort Klienterne er vanskelige og har problemer

42 BELASTNINGER HIDRØRENDE FRA KLIENTARBEJDET KLIENTBELASTNING HELT HELT ENIG UENIG ENIG UENIG I de senere år er flere og flere klienter blevet opfarende og aggressive 11% 33% 48% 8% Det er efterhånden sjældent at klienten er glad og tilfreds efter behandlingsforløbet 3% 22% 68% 7% Ofte er klienterne sure og vrisne når de møder op 3% 19% 67% 11% Sagsbehandlingsarbejdet vanskeliggøres ofte af, at klienterne har misbrugsproblemer som præger mødet 6% 25% 54% 15% med dem Sagsbehandlingsarbejdet vanskeliggøres ofte af at klienterne har personlighedsforstyrrelser som præger mødet med dem 6% 39% 45% 10% 44% 25% 22% 31% 45% KLIENT TIDSPRES Tiden er knap for at jeg kan betjene klienten som jeg synes jeg burde i forhold til hans/hendes problem Med den begrænsede tid jeg har til rådighed, er det vanskeligt at nå at behandle sagerne fagligt forsvarligt Med den begrænsede tid jeg har til rådighed, er det vanskeligt at nå at behandle klienterne menneskeligt forsvarligt HELT HELT ENIG UENIG ENIG UENIG 23% 43% 31% 3% 13% 39% 44% 4% 8% 29% 55% 8% 66% 52% 37%

43 SAGSBELASTNING Nej, SAGSBELASTNING Ja, høj I nogen Nej, slet egentlig Det er karakteristisk for m it arbejde. grad grad ikke ikke At jeg hele tiden har sager liggende, som venter på at blive taget op 57% 32% 10% 1% At jeg sjældent kan nå det antal sager om dagen, jeg har sat mig for 45% 38% 16% 1% At jeg i forbindelse med f.eks. et par sygedage blot har endnu flere sager liggende end før 57% 31% 10% 2% At jeg har svært ved at nå at holde mig fagligt ajour 35% 47% 17% 1% At jeg ikke har tid nok til klienten, til at kunne forstå sagens sammenhæng fuldt ud 14% 38% 43% 5% At der sjældent er tid til at konferere en vanskelig sag med en kollega eller overordnet 4% 28% 54% 14% Nej, VIDENSMÆSSIGE KRAV Ja, høj I nogen Nej, slet egentlig Mit arbejde gøres lettere af: grad grad ikke ikke At love, regler, cirkulæ r form idles således at det er let at danne sig overblik og forståelse af ændringer 14% 44% 33% 9% At vi har gode efter- og videreuddannelseskurser, således at vi holdes fagligt ajour 12% 44% 32% 12% At vi internt afholder opdateringsmøder for at vi kan holdes fagligt ajour 15% 52% 24% 9% At der på arbejdspladsen er bred og omfattende viden og erfaring, således at der altid er en der kan give hjælp ved komplicerede sager 33% 55% 10% 2% 89% 83% 88% 82% 52% 32%

44 Konklusion 1 Belastninger fra sager og klienter er udbredte og høje

45 Antagelse 2: At arbejde med klienter (emotional labor) er associeret med følelsesmæssig nedslidning EWS Men: også de arbejdsmæssige belastninger er generelt større

46 Mogens Agervold Udbrændthed og følelser i arbejdet ved people work PRIAM RAPPORT 5:2008 Agervold, M. (2008a). People work : at arbejde med mennesker belastninger og reaktioner. Tidsskrift for Arbejdsliv, 2,

47 STRESS BLANDT KLIENT- SAGSBEHANDLERE OG ANDRE

48 ARBEJDSBELASTNINGER BLANDT KLIENT-SAGSBEHANDLERE OG ANDRE Arbejdspres Arbejdskrav Ledelsesstil

49 LILLE HENHOLDSVIS STOR DAGLIG KLIENTKONTAKT KUN FÅ FORSKELLE

50 Konklusion 2 Klientkontakten i sig selv synes ikke at være relateret til stress og følelsesmæssig nedslidning

51 Antagelse 3: Kvalifikationer og kompetence er associeret med reduceret følelsesmæssig nedslidning, EWS: Effekten af klientbelastninger på stress modereres af kvalifikationer og kompetence

52 Mogens Agervold Ressourcer i arbejdet: Kvalifikationer og kompetence PRIAM RAPPORT 6:2008 Christiansen, J.M. og Sørensen, A. Organisatorisk kompetence potentialer for læring på arbejdspladsen. PRIAM Rapport 7:2008.

53 Kvalifikationer og kompetence Kvalifikationer er noget man tilegner sig i fx et uddannelsesforløb Kompetence er kvalifikationer som under anvendelse i praksis: kombineres med en metalæring som er knyttet til den konkrete anvendelse erfaringsbaseret og udøves i en konkret social praksis som akkumuleres og beskrives som kompetence eller kompetent handlen.

54 KVALIFIKATIONER MINE UDDANNELSESMÆSSIGE KVAL. ER GOD % OPLÆRINGEN TIL ARBEJDET TILSTRÆKKELIG % MULIGHEDERNE FOR AT VEDLIGEHOLDE VIDE% MIN VIDEN ER TILSTRÆKKELIG TIL AT KLARE A% MIN ERFARING OG RUTINE SLÅR TIL % JA FULDT JA UD NOGENLUNDE NEJ IKKE HELT NEJ MANGLER EN DEL 32% 56% 11% 1% 21% 55% 20% 5% 7% 45% 40% 8% 19% 62% 16% 2% 24% 58% 16% 2% KOMPETENCE GOD TIL AT ANALYSERE PROBLEMET KLIENTEN HAR GOD TIL AT EVALUERE KONSEKVENSER A % TILTAG GOD TIL AT DANNE SIG SAMLET BILLEDE A % SAGEN GOD TIL AT FÅ OVERBLIK OVER % HANDLEMULIGHEDER GOD TIL AT FÅ AFSLUTTET SAGEN % % MEGET GOD GOD IKKE SÅ GOD DÅRLIG 32% 67% 2% 19% 71% 10% 31% 65% 4% 20% 66% 14% 1% 17% 49% 30% 5%

55 Høj klientbelastning Lav kompetence Sagsbelastning kombineret med kompetence i forhold til stress Lav belastning og høj kompetence

56 Sagsbelastning kombineret med kvalifikationer i forhold til stress

57 Højt tidspres + lav kompetence Lavt tidspres + høj kompetence KlitidKomp HØJE SAMLEDE Mean BELASTNINGER N MELLEM BELASTNINGERMean N MELLEM BELASTNINGERMean N LAVE SAMLEDE Mean BELASTNINGER N Total Mean N PSYKISK UDMATNING *** PSYKISK STRESS *** PSYKOSOMATI SKE SYMPT. *** FØLELSESMÆSSIG UDBRÆNDTHED **' KOLLEGIAL KYNISME, TILBAGETRÆKNING * SYGEFRAVÆR * 48,05 31,86 21,30 41,74 25,54 10, ,48 30,52 22,24 34,35 22,35 11, ,93 15,71 13,54 27,03 22,27 7, ,87 12,34 12,84 21,03 21,03 6, ,40 23,62 17,85 32,32 23,16 8,

58 Udbrændthed

59 Det kvalitative studie

60 3-deling af arbejdssteder Gs. EWS N Lav belastnings afdeling Lav belastnings afdeling Lav belastnings afdeling

61 HORISONTAL ANALYSE Læringsrum beskrivelse, der afbilder forholdene indenfor de enkelte læringsrum, ved at inddrage analysen af alle 8 enheder Enhed Læringsrum i selve arbejdet Organisatoriske læringsrum Tekniske læringsrum VERTIKAL ANALYSE Case beskrivelse, der uddyber en enkelt enhed ved at beskrive forholdene indenfor de fem forskellige læringsrum Ledelsesskabte læringsrum Arbejdspladskultur læringsrum

62 Læring: gennemsnit totalt i forhold til afdelingsbelastning Læringsrum. Total score per enhed Højt belastede score Enheder (1-4 høj belastede lav belastede) Lavt belastede

63 Læring i arbejdet Læringsrum i selve arbejdet Organisatoriske læringsrum Tekniske Læringsrum Ledelsesskabte læringsrum Kulturskabte læringsrum Samlet Rating Høj belastede enheder Lav belastede enheder

64 Indhold og feedback i arbejdet Høje belastede enheder Lave belastede enheder Ratingsværdi Variation Tilbagemelding Ansvar Helhed

65 Supervision i forhold til afdeling Mulighed for.. Kollegial supervision Supervision ved leder Ekstern supervisor Lav belastede enheder Høj belastede enheder 75 % 66 % 47 % 55 % 30 % 32 %

66 Konklusion 3 Selvvurderede kvalifikationer og kompetence er høje Kvalifikationer og kompetence fungerer som buffer i forhold til EWS Afdelinger med større følelsesmæssig nedslidning har dårligere muligheder for at fastholde og udvikle kvalifikationer og kompetence

67 Antagelse 4a: Problemfokuseret coping: handlemuligheder og ledelsesmæssig støtte er associeret til reduceret følelsesmæssig nedslidning, EWS:

68 PROBLEMFOKUSERET COPING: HANDLEMULIGHEDER OG STRESS Udbrændthed Stress

69 COPING: HJÆLP OG STØTTE FRA LEDELSE OG STRESS Udbrændthed Stress

70 Antagelse 4b: Problemfokuseret coping: professionel orientering er associeret til reduceret følelsesmæssig nedslidning, EWS Effekten af klientbelastninger modereres af en professionel orientering

71 Professionalisme En professionel orientering til klienter vil sige at man hverken overinvolverer sig i klienterne problemer, man tager dem ikke på sig - og at man på den anden side ikke er kynisk eller distancerende

72 PROBLEMFOKUSERET COPING: PROFESSIONEL ORIENTERING OG STRESS Udbrændthed Stress

73 Professionel orientering kombineret med klienttidspres i forhold til psykiske stresssymptomer

74 Konklusion 4 Problemfokuseret coping = professionalisme, handlemuligheder og støtte er buffer i forhold til EWS

75 Antagelse 5: Emotionsfokuseret coping: Undertrykkelse af følelser (emotional dissonans) øger EWS ved klientbelastninger:

76 Agervold, M. (2008b). Emotional Dissonance and Burnout. International Journal of Work, Organization and Emotions. In press.

77 Emotionel dissonans Vise positive følelser selv om man er neutral eller negativ Undertrykke negative følelser: vrede og irritation

78 MILJØ KRAV PRIMÆR VURDERING INDIVID RESSOURCER Vis positive følelser Coping: undertryk negative følelser vis positive Føler vrede og irritation Kynisme, tilbagetrækning, utilfredshed og udmattelse Lazarus stressmodel i forhold til emotionel dissonans

79 FØLELSESMÆSSIG DISSONANS MÅ GIVE UDTRYK FOR POSISTIVE FØ % VISE POSITIVE FØLELSER TRODS VR % MÅ UNDERTRYKKE MINE FØLELSER % KAN IKKE VISE MINE SPONTANE FØLE% Aldrig/sjældent gange/månedgange/uge Næsten dagligt 53% 32% 10% 4% 50% 37% 10% 3% 41% 40% 12% 7% 51% 31% 12% 7% + 14% 13% 19% 19%

80 Sagsbelastning og emotionel dissonans - stress

81 . LOW CASE-LOAD & LOW EMOTIONAL DISSONANCE Psychol ogical Stress *** Emotion al burnout *** Depres sion CES-D *** Frustrati on *** Exhaustion (GB) *** 10,17 21,64 7,29 29,69 17,52 LOW CASE-LOAD & HIGH EMOTIONAL DISSONANCE 21,26 28,67 13,97 40,33 28,92 HIGH CASE-LOAD & LOW EMOTIONAL DISSONANCE 25,98 33,58 14,82 42,02 30,46 HIGH CASE-LOAD & HIGH EMOTIONAL DISSONANCE 35,79 42,58 22,33 51,52 40,97

82 Konklusion 5 Emotionsfokuseret coping = kynisme og følelsesmæssig undertrykkelse øger EWS

83 Antagelse 6 Udbrændthed øger EWS

84 Udbrændthed definition: Følelsesmæssig udmattelse Depersonalisering/kynisme Effektivitet

85 KRAV VURDERING KLIENT KRAV RESSOURCER COPING TILBAGETRÆKNING KYNISME BURN OUT Sekundære effekter STRESS UDMATTELSE FØLELSESMÆSSIG NEDSLIDNING EFFEKTIVITET REDUCERET EFFEKTIVITET NEGATIV SELV EFFEKTIVITET Agervold, M. (2006). Er det gode arbejde stressende? In: T.Dalsgaard: Stress - et vilkår i det moderne arbejdsliv?. København : Jurist- og Økonomforb. Forlag, s

86 Maslach udbrændthed: forekomst baseret på alle 3 dimensioner udmattelse, kynisme og effektivitet MASLACH UDBRÆNDTHED ANTAL % LAV PÅ ALLE 3 DIMENSIONER 67 7,5% MIDDEL GRUPPE ,1% HØJ PÅ ALLE 3 DIMENSIONER 85 9,5% UDBRÆNDT

87 UDBRÆNDTHED OG KLIENTARBEJDE MASLACH UDBRÆNDT PÅ ALLE 3 DIMENSIONER Total ARBEJDER MED SAGSBEHANDLING ARBEJDER IKKE MED SAGSBEHANDLING ANTAL % ANTAL % ANTAL % LAV PÅ ALLE 3 DIMENSIONER MIDTER- GRUPPE HØJ PÅ ALLE 3 DIMENSIONER ,1% 82,4% 12,6% ,3% 84,5% 5,2% ,2% 83,3% 9,5%

88 Udbrændthed og stress Udbrændt Stress Depression

89 Konklusion 6 Udbrændthed øger EWS

90 Sammenfatning: Belastninger fra sager og klienter er udbredte og høje Klientkontakten i sig selv synes ikke at være relateret til EWS Selvvurderede kvalifikationer og kompetence er høje Kvalifikationer og kompetence fungerer som buffer i forhold til EWS Problemfokuseret coping = handlemuligheder og støtte er buffer i forhold til EWS Emotionsfokuseret coping = kynisme og følelsesmæssig undertrykkelse øger EWS Udbrændthed øger EWS

91 Hjemmeside psy.au.dk/ forskning/ aktuelt/ priam

MOGENS AGERVOLD JØRGEN MØLLER CHRISTIANSEN ANNEKIE SØRENSEN PRIAM: SAMMENFATNING AF BAGGRUND, FORMÅL, METODE OG RESULTATER

MOGENS AGERVOLD JØRGEN MØLLER CHRISTIANSEN ANNEKIE SØRENSEN PRIAM: SAMMENFATNING AF BAGGRUND, FORMÅL, METODE OG RESULTATER MOGENS AGERVOLD JØRGEN MØLLER CHRISTIANSEN ANNEKIE SØRENSEN PRIAM: SAMMENFATNING AF BAGGRUND, FORMÅL, METODE OG RESULTATER PRIAM RAPPORT 8:2008 Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1 PRIAM er finansieret

Læs mere

People work : at arbejde med mennesker. belastninger og reaktioner

People work : at arbejde med mennesker. belastninger og reaktioner People work : at arbejde med mennesker belastninger og reaktioner Mogens Agervold At arbejde med mennesker vil sige, at man i sit daglige arbejde skal bruge sig selv i forhold til en klient, en elev, en

Læs mere

PSYKOSOCIALTARBEJDSMILJØ, FØLELSESMÆSSIG BELASTNING OG KOMPETENCE VED ARBEJDET MED MENNESKER

PSYKOSOCIALTARBEJDSMILJØ, FØLELSESMÆSSIG BELASTNING OG KOMPETENCE VED ARBEJDET MED MENNESKER MOGENS AGERVOLD ANNEKIE SØRENSEN PSYKOSOCIALTARBEJDSMILJØ, FØLELSESMÆSSIG BELASTNING OG KOMPETENCE VED ARBEJDET MED MENNESKER EN UNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGSARBEJDET I 12 KOMMUNER PRIAM RAPPORT 2:2006

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ BLANDT SOCIALRÅDGIVERE I SØNDERJYLLAND

UNDERSØGELSE AF DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ BLANDT SOCIALRÅDGIVERE I SØNDERJYLLAND MOGENS AGERVOLD UNDERSØGELSE AF DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ BLANDT SOCIALRÅDGIVERE I SØNDERJYLLAND PRIAM RAPPORT 1:05 PSYKOLOGISK INSTITUT 05 AARHUS UNIVERSITET Copyright Mogens Agervold Rapporten må

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden - overvejelser om, hvad begrebet omfatter Reiner Rugulies Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) København, 30. oktober 2015 Mit foredrag 1. Hvad er

Læs mere

UDBRÆNDTHED OG FØLELSER I ARBEJDET VED PEOPLE WORK

UDBRÆNDTHED OG FØLELSER I ARBEJDET VED PEOPLE WORK MOGES AGERVOLD UDBRÆDTHED OG FØLELSER I ARBEJDET VED PEOPLE WORK PRIAM RAPPORT 5:2008 Psykologisk Institut 2008 Aarhus Universitet 1 Copyright Mogens Agervold Rapporten må ikke citeres eller kopieres uden

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø 2. Udgave 2 Baggrunden for det korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

METODE OG METODEUDVIKLING: UDVIKLING OG AFPRØVNING AF SPØRGESKEMA

METODE OG METODEUDVIKLING: UDVIKLING OG AFPRØVNING AF SPØRGESKEMA MOGENS AGERVOLD SVEND KREINER METODE OG METODEUDVIKLING: UDVIKLING OG AFPRØVNING AF SPØRGESKEMA PRIAM RAPPORT 4:2008 PSYKOLOGISK INSTITUT 2008 AARHUS UNIVERSITET 1 Copyright Mogens Agervold Rapporten må

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

PROJEKTETS BAGGRUND, TEORI OG CENTRALE RESULTATER

PROJEKTETS BAGGRUND, TEORI OG CENTRALE RESULTATER MOGENS AGERVOLD PROJEKTETS BAGGRUND, TEORI OG CENTRALE RESULTATER PRIAM RAPPORT 3:2008 PSYKOLOGISK INSTITUT 2008 AARHUS UNIVERSITET 1 Copyright Mogens Agervold Rapporten må ikke citeres eller kopieres

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF www.thomasmilsted.dk Www.thomasmilsted.dk Forventning om omstrukturering, Job-usikkerhed og stress Dårligt helbred Forhøjet

Læs mere

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljødage Stress til trivsel Den 26. marts 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Magasinet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

20-05-2016. Hvad er stress?

20-05-2016. Hvad er stress? 1 Hvad er stress? 2 1 Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definitionen af stress, men ifølge international stress-litteratur arbejdes der især ud fra tre definitioner: 1.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Psykologisk intervention og metode Ledende psykolog Pia Ryom, Arbejdsmedicinsk Klinik Teoretisk baggrund Arbejdets udvikling Fra - Den disciplinære struktur metafor

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Odder kommune 1. februar 2010

Odder kommune 1. februar 2010 Odder kommune 1. februar 2010 Fra Stress til trivsel - Hvordan kommer vi fra retningslinjer til handling Jette Vangslev Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016 Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Ændringer i funktionsniveau hos den stressramte og udfordringer i den professionelle relation. 5. Marts 2015

Ændringer i funktionsniveau hos den stressramte og udfordringer i den professionelle relation. 5. Marts 2015 Ændringer i funktionsniveau hos den stressramte og udfordringer i den professionelle relation. 5. Marts 2015 Program Hvad kan psykologerne på arbejdsmedicinsk afdeling tilbyde? -Stresshåndteringstilbud

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Stress fylder en del på de danske arbejdspladser.

Stress fylder en del på de danske arbejdspladser. 60 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Dorte Sch. Andersen Hvordan har du det? plusser og minusser i sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø Denne artikel 1 sætter fokus på plusser og minusser i sygeplejerskernes psykiske

Læs mere

Ikke-høreskadende. støj (non-auditive. effekter) Jesper Kristiansen, Arbejdsmiljøinstituttet

Ikke-høreskadende. støj (non-auditive. effekter) Jesper Kristiansen, Arbejdsmiljøinstituttet Ikke-høreskadende støj (non-auditive effekter) Jesper Kristiansen, Arbejdsmiljøinstituttet Hvor og hvorfor er non-auditive effekter interessante? Kontorarbejde (stress, gene, produktivitet) Kontrol og

Læs mere

Ledelse af videnarbejdere

Ledelse af videnarbejdere Signe Pihl-Thingvad Ledelse af videnarbejdere Selvledelse og psykisk arbejdsmiljø V selvledelse Antagelser om selvledelse og psykisk arbejdsmiljø Selvledelse Signe Pihl-Thingvad Adjunkt ved Institut for

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Workshop om vejlederrollen - når forsvar støder sammen og negative dynamikker opstår. Temaeftermiddag for praktikvejledere d. 29.5.

Workshop om vejlederrollen - når forsvar støder sammen og negative dynamikker opstår. Temaeftermiddag for praktikvejledere d. 29.5. Workshop om vejlederrollen - når forsvar støder sammen og negative dynamikker opstår Temaeftermiddag for praktikvejledere d. 29.5.2013 Program 1) Formålet med workshoppen 2) Når forsvar støder sammen og

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Tal på børn og unges mentale sundhed

Tal på børn og unges mentale sundhed Tal på børn og unges mentale sundhed Præsentation ved Sundhedsstyrelsens seminar om mental sundhed, København 11.2.2 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Afgrænsning a)

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Tjeklister Robusthed

Tjeklister Robusthed r Robusthed i arbejdet med konflikter og vold rne er udarbejdet i tilknytningen til temahæftet Robusthed i arbejdet med konflikter og vold Hans Old Jensen og Vold som Udtryksform 2016 www.voldsomudtryksform.dk

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 1 AARHUS 2016 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP, CRF, AU DAGEN I DAG 9.00 10.30: Velkomst, om antisocial personlighedsforstyrrelse,

Læs mere

MOGENS AGERVOLD RESSOURCER I ARBEJDET: KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCE PRIAM RAPPORT 6:2008 PSYKOLOGISK INSTITUT 2008 AARHUS UNIVERSITET

MOGENS AGERVOLD RESSOURCER I ARBEJDET: KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCE PRIAM RAPPORT 6:2008 PSYKOLOGISK INSTITUT 2008 AARHUS UNIVERSITET MOGES AGERVOLD RESSOURCER I ARBEJDET: KVALIFIKATIOER OG KOMPETECE PRIAM RAPPORT 6:2008 PSYKOLOGISK ISTITUT 2008 AARHUS UIVERSITET Copyright Mogens Agervold Rapporten må ikke citeres eller kopieres uden

Læs mere

Arbejdsmiljø, livsstil og fravær. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadag om sygefraværsprojekt for SOSU-personale Århus 28.

Arbejdsmiljø, livsstil og fravær. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadag om sygefraværsprojekt for SOSU-personale Århus 28. Arbejdsmiljø, livsstil og fravær Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadag om sygefraværsprojekt for SOSU-personale Århus 28.april 2005 Fraværets omfang? Der mangler god fraværsstatistik i Danmark!

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

I kampens hede. Contrazone ved Jens Hyldahl

I kampens hede. Contrazone ved Jens Hyldahl . I kampens hede Formål: At sikre, at følelsesmæssige reaktioner i konfliktsituationer ikke spænder ben for faglighed, men derimod bliver anvendt til opbygningen af tillid i samarbejdsrelationer med henblik

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Hvordan passer vi bedre på os selv og hinanden? Fra viden til handling. V. Helle Niewald, Ergoterapeut, MeD Videncenter for Arbejdsmiljø

Hvordan passer vi bedre på os selv og hinanden? Fra viden til handling. V. Helle Niewald, Ergoterapeut, MeD Videncenter for Arbejdsmiljø Hvordan passer vi bedre på os selv og hinanden? Fra viden til handling V. Helle Niewald, Ergoterapeut, MeD Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø?

Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø? Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø konference 2008 Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen Program Hvorfor er ledelse vigtigt? Ledelsesstrategier, det personlige lederskabs praksis

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Inspirations-workshop Næstved Kommunes temadag 3. november 2009 Sidsel Westi Kragh og Rikki Hørsted, Rejseholdet rejsehold@vfa.dk Videncenter for Arbejdsmiljø Et formidlingscenter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Sammenfatning Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Udarbejdet for Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Moderniseringsstyrelsens konference om sygefravær - Fra fravær til fremmøde 12. december 2012 Irene Andersen, NFA & Inge Larsen, VFA Videncenter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere