MOLS-LINIEN A/S. Årsrapport CVR-nr Dirigent Advokat Poul Flemming Hansen. (perioden )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLS-LINIEN A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 17 88 12 48. Dirigent Advokat Poul Flemming Hansen. (perioden 01.01.13 31.12.13)"

Transkript

1 MOLS-LINIEN A/S CVR-nr Årsrapport 2013 (perioden ) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23. april 2014 Dirigent Advokat Poul Flemming Hansen

2 Mols-Linien A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Mols-Liniens mål og vision 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 29 Resultatopgørelse for Totalindkomstopgørelse for Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter 37

3 Mols-Linien A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Mols-Linien A/S Sverigesgade Aarhus C CVR-nr Hjemstedskommune: Aarhus Telefon Internet Dattervirksomhed Kattegatruternes Reparationsselskab ApS, Aarhus C (100%) Bestyrelse Advokat Frantz Palludan, formand* Direktør Bo Jagd, næstformand* Direktør Kaare Vagner, næstformand Senior Vice President Lars Christensen Administrerende direktør Jens Peter Toft* Chefkaptajn Flemming Ejlersen, medarbejderrepræsentant Overstyrmand Nis Svenstrup Pedersen, medarbejderrepræsentant * Medlem af Revisionsudvalget Direktion Administrerende direktør, Søren Jespersen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 23. april 2014, kl på PwC s kontor i Aarhus, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C.

4 Mols-Linien A/S 2 Året i hovedtræk Mols-Linien overførte personbiler i 2013, hvilket var 24,9% flere biler end i Antallet af personbiler på Storebæltsbroen faldt med 0,3% i 2013 i forhold til Det samlede antal personbiler via Storebæltsbroen og Mols-Linien steg med 1,5% i 2013, hvorfor Mols- Liniens markedsandel steg i Mols-Linien indsatte i maj 2013 den nybyggede hurtigfærge KatExpress 2, hvorefter rederiet har sat to af de største hurtigfærger i verden i drift sammen med hurtigfærgen Max Mols. Den nye rute 21 fra Holbækmotorvejen til nord for Vig, der åbnede den , har forbedret tilkørslen markant til Mols-Liniens færger, og kunderne har taget særdeles godt imod de væsentligt forbedrede til- og frakørselsforhold til Mols-Liniens færger i Odden Færgehavn. Kørselstiden mellem Odden og København er blevet forkortet med mindst 15 minutter, hvorved man opnår en samlet rejsetid mellem Aarhus og Storkøbenhavn på ca. 2 timer. Rederiets omsætning steg med 70,8 MDKK i 2013 til i alt 535,5 MDKK, en stigning på 15,2%. Selskabets driftsresultat (EBIT) blev overskud på 7,4 MDKK mod et underskud på 60,6 MDKK i Årets resultat blev et underskud på 35,1 MDKK sammenlignet med et underskud på 88,5 MDKK i Ved indgangen til 2013 forventede Mols-Linien et positivt resultat for 2013, men omsætningsvæksten var langsommere end forventet og medførte en nedjustering til ca. minus 20 MDKK i august Stormen Bodil og varsling af en ny storm, som påvirkede udrejsetrafikken til julen, påvirkede yderligere resultatet negativt og årets resultat blev et underskud på 35,1 MDKK. Pengestrømmen fra driften i 2013 var positiv med 14,1 MDKK mod et negativt bidrag i 2012 på 20,0 MDKK. Mols-Linien har afdisponeret de to Seajetfærger Mie og Mai Mols til recycling i henholdsvis 4. kvartal 2013 og 1. kvartal De forventede salgsværdier af skibene samt reservedele hertil vil være på niveau med de bogførte værdier af Seajetfærgerne. Forventninger til 2014 Mols-Linien A/S forventer i 2014 at kunne afslutte regnskabet med et positivt resultat efter skat i intervallet 0 MDKK til 10 MDKK. Kapitalberedskab og kapitaltab På baggrund af det for 2014 forventede driftsresultat og den i forbindelse med driften genererede likviditet samt på baggrund af den for hele 2014 etablerede kreditfacilitet anser ledelsen kapitalberedskabet for tilstrækkeligt. Der henvises i øvrigt til omtalen i note 2. Med indsættelsen af KatExpress 1 i 2012 og KatExpress 2 i 2013 har selskabet sikret sig et driftsøkonomisk hurtigfærgekoncept, som med de sikrede oliepriser forventes at give både et regnskabsmæssigt overskud og et samlet positivt cash-flow i 2014.

5 Mols-Linien A/S 3 Egenkapitalen pr er opgjort til 47,9 MDKK, hvilket er under 50% af selskabets aktiekapital. Ledelsen har på generalforsamlingen den i overensstemmelse med selskabsloven redegjort for selskabets økonomiske stilling. Mols-Liniens mål og vision Mols-Liniens vision er at være en vigtig, effektiv og værdsat del af trafikløsningen mellem Øst- og Vestdanmark, således at Mols-Linien opfattes som et vigtigt supplement / alternativ til den faste broforbindelse over Storebælt samt til tog og idenrigsfly. Mols-Linien kendetegnes ved et højt serviceniveau i alle dele af kundeoplevelsen.

6 Mols-Linien A/S 4 Ledelsesberetning Selskabets hoved- og nøgletal MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK Hovedtal Resultatopgørelse Nettoomsætning 535,5 464,7 501,1 491,5 507,1 Omkostninger ekskl. nedskrivninger 528,1 476,0 569,4 535,8 489,2 Nedskrivninger 0 49,3 65,0 0 0 Driftsresultat (EBIT) 7,4-60,6-133,3-44,3 16,9 Resultat af finansielle poster -42,4-24,2-8,5-7,1-6,7 Resultat af fortsættende aktiviteter -35,1-84,9-141,9-48,0 10,6 Resultat af ophørende aktiviteter 0-3,6 23,0-29,5-12,4 Årets resultat -35,1-88,5-118,9-77,5-1,8 Balance pr. 31. december Skibe 898,3 469,9 171,7 374,9 382,1 Øvrige langfristede aktiver 25,7 27,7 36,7 64,7 75,2 Kortfristede aktiver, fortsættende aktiviteter 41,0 51,5 97,2 223,6 221,8 Kortfristede aktiver, ophørende aktiviteter 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Aktiver i alt 965,0 549,1 305,7 663,2 679,1 Egenkapital 47,9 82,3 171,1 285,0 354,4 Langfristede forpligtelser 785,1 361,3 10,1 136,7 169,2 Kortfristede forpligtelser, fortsættende aktiviteter 129,2 102,4 115,1 241,5 155,5 Kortfristede forpligtelser, ophørende aktiviteter 2,8 3,1 9,4 0,0 0,0 Passiver i alt 965,0 549,1 305,7 663,2 679,1 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme vedrørende drift 14,1-20,0-10,6 10,2 77,9 Pengestrømme vedrørende investeringer, netto -23,0-8,0 89,1-53,2 29,6 Pengestrømme vedrørende finansiering -11,1-8,1-11,3-22,3-22,0 Pengestrømme vedrørende ophørte aktiviteter -0,3-9,9 65,8-18,8-5,5 Ændring i likviditet -20,3-46,0 132,9-84,2 79,9 Likvider -15,3 5,0 51,0-81,9 2,2 Øvrige hovedtal Overførte personbiler (stk.) Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte, inkl. ophørende aktiviteter Gennemsnitligt antal aktier (t.stk.) Gennemsnitligt antal aktier, udvandet (t.stk.)

7 Mols-Linien A/S 5 Ledelsesberetning Nøgletal Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (DKK) -2,5-6,3-8,5-5,6-0,1 Resultat pr. aktie, udvandet (DKK) -2,5-6,3-8,5-5,6-0,1 Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter (DKK)-2,5-6,1-10,2-3,4 0,8 Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter udvandet (DKK) -2,5-6,1-10,0-3,4 0,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) 3,4 5,8 12,1 20,1 25,0 Børskurs ultimo (DKK) 16,2 13,8 14,0 27,0 48,0 Driftsrelaterede nøgletal Egenkapitalforrentning (%) -53,9-69,8-52,1-26,0-0,5 Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) 1,4-13,0-26,6-9,0 3,3 Soliditetsgrad (%) 5,0 15,0 56,0 43,0 52,2 Definitioner og beregningsformler Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Overskudsgrad (%) Egenkapitalforrentning (%) Gennemsnitligt antal aktier (stk.) Soliditetsgrad (%) Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Det vægtede gennemsnitlige antal aktier i omløb i en given periode, eksklusiv selskabets egne aktier. Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver ultimo Beregning af resultat pr. aktie er specificeret i note 11.

8 Mols-Linien A/S 6 Udvikling i 2013 for Mols-Linien A/S Hurtigfærgeruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden Ændring i % Personbiler ,9% Biler pr. afgang ,7% Passagerer ,8% Mols-Linien overførte personbiler i 2013, hvilket var 24,9% flere biler end i Antallet af personbiler pr. afgang steg med 22,7%. Antallet af personbiler på Storebæltsbroen faldt med 0,3% i 2013 i forhold til Det samlede antal personbiler via Storebælt og Mols-Linien steg med 1,5%, hvor Mols-Liniens markedsandel steg i Antallet af overførte passagerer steg med 20,8% i 2013 i forhold til samme periode sidste år som følge af flere personbiler om bord. Mols-Linien arbejder løbende på at maksimere den samlede omsætning pr. afgang. I 2013 blev omsætningen 84 TDKK pr. afgang mod 74 TDKK i 2012, svarende til en stigning på 13,5%. Mols-Linien har også i 2013 tilbudt billetpriser helt ned til 220 kr., hvilket har betydet mange nye rejsende. Cateringkonceptet gennemgår løbende ændringer med en række nye tilbud på mad- og drikkevarer, herunder åbnede en Baresso kaffebar på KatExpress 2 i maj 2013 efter at Baresso kaffebar blev etableret på KatExpress 1 i 2012 med betydelig succes. I 4. kvartal 2013 startede en ny fragtrute med selskabets hurtigfærger mellem Aarhus og Odden om aftenen. Årets resultat Samlet blev årets resultat et underskud på 35,1 MDKK sammenlignet med et underskud på 88,5 MDKK i Generelt Mols-Liniens ledelse ønsker at takke medarbejderne i rederiet for en meget positiv og engageret indsats.

9 Mols-Linien A/S 7 Forventninger til 2014 Selskabet har følgende forudsætninger for 2014: Markedet Mols-Linien forventer, at det totale marked for personbiler mellem Øst- og Vestdanmark i 2014 vil stige med ca. 1,0%. På baggrund af den gennem 2013 stigende trafikmængde og forventningen til det totale marked for 2014 forventes der i 2014 overført ca. 1,0 million biler, hvilket er ca. 6% flere end i Afvigelser i antallet af overførte personbiler eller gennemsnitspriser på +/-5% påvirker resultatet med +/- 23 MDKK. Oliepriser Rederiet har gennem CAP-kontrakter og faste kontrakter sikret prisen på al olie til driften i Forventning Med udgangspunkt i disse forudsætninger forventer Mols-Linien et positivt resultat i 2014 i intervallet 0 MDKK til 10 MDKK efter skat.

10 Mols-Linien A/S 8 Regnskabsberetning Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Resultatopgørelsen Omsætning Selskabets omsætning er i 2013 opgjort til 535,5 MDKK mod en omsætning i 2012 på 464,7 MDKK, en stigning på 70,8 MDKK, hvilket svarer til en stigning på 15,2% i forhold til Trafikomsætningen på hurtigfærgerne blev i 2013 på 462,7 MDKK, hvilket var 55,3 MDKK større end i Overførte personbiler Omsætningen i Mols-Liniens cateringafdeling blev i 2013 på 72,8 MDKK mod 57,3 MDKK i 2012, hvilket er en stigning på 27,0%. Omkostninger Selskabets samlede omkostninger inkl. af- og nedskrivninger udgjorde 528,1 MDKK i 2013 sammenlignet med 525,3 MDKK i Selskabets nye tonnage samt markant øgede overførselstal har medført stigende omkostninger til brændstof på 10,0 MDKK samt terminal og havne, som i 2013 i alt udgjorde 44,5 MDKK. Rederiets salg- og administrationsomkostninger er i 2013 på samme niveau som i 2012.

11 Mols-Linien A/S 9 Medarbejdere Personaleomkostningerne blev i 2013 på 126,7 MDKK mod 112,8 MDKK i 2012, som følge af større tonnage og flere sejlede afgange. Mols-Linien beskæftigede i 2013 i gennemsnit 233 medarbejdere mod 223 i Gennemsnitligt antal beskæftigede Den faste stab af medarbejdere blev i årets løb suppleret med en række afløsere, primært i cateringafdeling og billettering/booking i forbindelse med de travle ferieperioder, ved højtiderne og lignende. Alle afløsere gennemgår et fast tilrettelagt kursusforløb for at sikre, at de kan leve op til Mols-Liniens høje krav til sikkerhed og service om bord på rederiets færger. Afskrivninger Afskrivningerne på anlægsaktiverne blev i 2013 på 51,3 MDKK mod 91,5 MDKK i Afskrivningerne i 2012 inkluderede en nedskrivning på 46,1 MDKK på selskabets Seajet-færger. Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver blev i 2013 på 9,8 MDKK mod 9,7 MDKK i Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver vedrører primært gevinst ved salg af rampeanlæg m.v. Finansielle poster Nettofinansieringsudgifterne i 2013 på 42,4 MDKK er 18,2 MDKK større end i 2012 som følge af indregning af en finansiel leasingaftale vedrørende ny tonnage. Skat Mols-Linien er omfattet af skattereglerne for tonnagebeskatning. Rederier, som er omfattet af ordningen for tonnagebeskatning, bliver beskattet efter rederiets samlede nettotonnage. For Mols-Liniens nuværende antal skibe medfører dette en årlig beskatning på 0,1 MDKK.

12 Mols-Linien A/S 10 Balancen Aktiver De samlede aktiver udgjorde ved slutningen af ,0 MDKK mod 549,1 MDKK ved udgangen af 2012, som inkluderer ny tonnage i De materielle aktiver steg til 923,9 MDKK i Årets tilgang på skibe var 493,8 MDKK. 444,8 MDKK vedrørende KatExpress 2 på en finansiel leasingkontrakt samt 19,9 MDKK vedrørende aktivering af periodiske eftersyn i forbindelse med dokophold for rederiets færger. Denne post bliver afskrevet frem til næste dokeftersyn eller turbineoverhaling. De materielle anlægsaktiver blev reduceret med periodens af- og nedskrivninger på 51,3 MDKK. De finansielle anlægsaktiver udgjorde 0,1 MDKK og omfattede kapitalandele i et datterselskab. De kortfristede aktiver udgjorde i ,0 MDKK og bestod af varebeholdninger på 24,0 MDKK, tilgodehavender på 15,8 MDKK og likvide beholdninger på i alt 1,2 MDKK. Passiver Selskabets egenkapital udgjorde ultimo ,9 MDKK, et fald på 34,3 MDKK i forhold til ultimo Egenkapitalen er reduceret med årets resultat på 35,1 MDKK. Desuden er dagsværdiregulering af finansielle instrumenter mv. på 0,7 MDKK reguleret på egenkapitalen. Se desuden afsnitet Kapitalberedskab og kapitaltab på side 2-3. Selskabet har i 2013 indcharteret KatExpress 2 på en finansiel leasingkontrakt. Leverandørgæld i 2013 var på 51,8 MDKK. Pengestrøm og likviditet Mols-Liniens drift bidrog i 2013 positivt til pengestrømmen med 14,1 MDKK. I 2013 har der været de investeringer, som er beskrevet i afsnittet om selskabets aktiver. Samlet var der en negativ ændring i selskabets likviditet på 20,3 MDKK i I 2. halvår har rederiet haft et positivt cash-flow på 13,1 MDKK. Ved slutningen af 2013 var rederiets likvide beholdninger negativ med netto 15,3 MDKK. Selskabet har pr. januar 2014 en trækningsret på selskabets driftskredit på 40 MDKK.

13 Mols-Linien A/S 11 Regnskabsåret 2013 Vedrørende regnskabsposter, hvor der er væsentlig usikkerhed ved indregning og måling, henvises til regnskabets note 2 Væsentlige regnskabsmæssige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn. Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som påvirker det aflagte årsregnskab.

14 Mols-Linien A/S 12 Mols-Liniens flåde KatExpress 1 Bygget: 2009, Yard No. 066 Type: Incat 112 m Wave Piercing Catamaran Dødvægt: 940 tons (highspeed) (lowspeed) Kapacitet: 417 biler og passagerer Længde: 112,6 meter Bredde: 30,5 meter Hastighed: 36 knob (67 km/t) Overfartstid: ca. 75 minutter på Odden-Aarhus Hovedmaskiner: MAN 28/33D (4 x kw) Værft: Incat Tasmania Pty., Australien KatExpress 2 Bygget: 2013, Yard No. 067 Type: Incat 112 m Wave Piercing Catamaran Dødvægt: 940 tons (highspeed) (lowspeed) Kapacitet: 417 biler og passagerer Længde: 112,6 meter Bredde: 30,5 meter Hastighed: 36 knob (67 km/t) Overfartstid: ca. 75 minutter på Odden-Aarhus Hovedmaskiner: MAN 28/33D (4 x kw) Værft: Incat Tasmania Pty., Australien KatExpress 1 og 2 har restaurant, separat VIP Lounge, bistro med kiosk og hvilestole samt Baresso Kaffebar. Til børn er der legerum med video. Indretningen er i et internationalt design, med god plads til passagererne overalt.

15 Mols-Linien A/S 13 Max Mols Bygget: 1998, Yard No. 048 Type: Incat 91 m Wave Piercing Catamaran Dødvægt: 509 ton Kapacitet: 220 biler/780 passagerer Længde: 91,3 meter Bredde: 26 meter Hastighed: 45 knob (84 km/t) Overfartstid: ca. 70 minutter på Odden - Aarhus og ca. 50 minutter på Odden - Ebeltoft Hovedmaskiner: 4 x Ruston 20RK270-4 x kw Værft: Incat Tasmania Pty., Australien Max Mols har restaurant, separat VIP Lounge, café med kiosk, hvilestole og flere udvendige dæk. Til børnene er der legerum med video. Indretningen af denne færge er i et internationalt design og med en opbygning i to etager er der god plads til passagererne overalt.

16 Mols-Linien A/S 14 Mols-Linien & miljøet På miljøområdet bestræber Mols-Linien sig på at være en ansvarlig og professionelt drevet virksomhed. Mols-Liniens energiforbrug I 2013 brugte Mols-Liniens hurtigfærger ca. 1,4 mio. GJ til brændstof, hvilket er ca. 7% højere end i 2012, men ca. 30% mindre end energiforbruget i 2009 og Den gennemsnitlige emission af CO2 pr. transporteret personbil faldt i 2013 med 11% i forhold til Emissionen af CO2 pr. transporteret personbil er reduceret med ca. 50% i forhold til niveauet i 2009 og ,5 2 1,5 1 0, Energiforbrug i Mio.GJ Index for CO2 emission pr. transporteret personbil Trafikpolitik er også miljøpolitik I disse år føres en intensiv debat om infrastrukturen i Danmark, ikke mindst forbindelsen mellem Øst- og Vestdanmark. Placeringen af Mols-Liniens færgeruter på Kattegat udgør en naturlig genvej i Danmark, som sparer de rejsende mellem Storkøbenhavn og Øst-/Midt- eller Nordjylland for ca. 200 km bilkørsel hver vej. De langsigtede prognoser for trafikudviklingen indikerer, at der vil være vækst i antallet af personbiler på de danske landeveje. Prognoserne lægger op til, at trafiktætheden og antallet af bilkøer vil vokse markant i de kommende år med endnu længere transporttider til følge. I den forbindelse spiller Mols-Linien en afgørende rolle både til aflastning af trafikken, og på det miljømæssige område. Derfor er det Mols-Liniens miljømæssige målsætning at bidrage til: Fortsat reduktion af CO2- emissionen pr. transporteret enhed Reduktion af alle øvrige emissioner Reduktion af alle former for affald

17 Mols-Linien A/S 15 Samfundsansvar Corporate Social Responsibility (CSR) Mols-Liniens aktiviteter er via færgedrift at fragte passagerer, personbiler og busser mellem Jylland og Sjælland, herunder at levere serviceydelser i forbindelse hermed før, under og efter overfarten. Mols- Linien bestræber sig i den forbindelse på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde og ønsker at leve op til lovgivningen inden for de områder der udøves virksomhed i. Mols-Linien arbejder med konkrete målsætninger for en række væsentlige og relevante områder, men der er ikke vedtaget en samlet politik for samfundsansvar i selskabets strategi. For 2013 indeholder Mols-Liniens redegørelse for samfundsansvar derfor ikke særlige oplysninger om de standarder, selskabet følger, hvordan Mols-Linien omsætter politikker til handling, en vurdering af, hvad Mols-Linien har opnået samt forventninger til det fremtidige arbejde. Helt generelt består Mols-Liniens aktiviteter af danske aktiviteter, hvor der allerede eksisterer love og retningslinjer for blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder (herunder sikkerhed og arbejdsmiljø), miljø og anti-korruption, som Mols-Linien er underlagt og overholder. Endvidere foretager Mols-Linien sine væsentligste indkøb hos leverandører i Norden, medlemslande i EU samt i Nordamerika. Mols-Linien har fået oplyst, at der for leverandører i disse lande ligeledes eksisterer love og principper for samfundsansvarsbegreberne. Mols-Linien er endvidere underlagt og følger de restriktive retningslinjer og love, der gælder for søfarende på danske skibe, samt for service- og cateringområdet og rederiets kontorer og terminaler. Arbejdet med ovennævnte områder, herunder politikkerne herfor, sker ved løbende opfølgning og kommunikation, således at der sker en forankring af disse hos såvel ledelse som medarbejdere, hvorved Mols-Linien opnår en fælles holdning til begreberne omkring samfundsansvar jf. ovenfor. Det betyder, at ovenstående grundholdninger afspejler sig i indgåelse af kontrakter og aftaler, hvor det overordnede mål først og fremmest er at skabe de nødvendige rammer for et tillidsfuldt, ordentligt og udviklende samarbejde, hvor social ansvarlighed er en naturlig følge af Mols-Liniens overordnede holdninger. Corporate Governance og redegørelse for virksomhedsledelse Mols-Linien A/S har udarbejdet en lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret Den lovpligtige redegørelse er opdelt i tre afsnit: En redegørelse for Mols-Linien A/S arbejde med Anbefalingerne om god selskabsledelse (Corporate governance). En beskrivelse af hovedelementerne i Mols-Linien A/S interne kontrol- og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. En beskrivelse af sammensætningen af Mols-Linien A/S ledelsesorganer, deres udvalg og disses funktion.

18 Mols-Linien A/S 16 Coporate Governance Mols-Linien A/S bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at selskabets ledelsesstruktur og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende. En række interne politikker og procedurer er vedtaget i relevante fora og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigstmæssig og passende styring af selskabet. Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorde 6. maj 2013 ajourførte Anbefalinger for god selskabsledelse, baseret på følg eller forklar -princippet. Det er bestyrelsens opfattelse, at Anbefalingerne for god selskabsledelse følges i et væsentligt omfang. En nærmere gennemgang af anbefalingerne sammenholdt med Mols-Liniens politikker fremgår af selskabets hjemmeside, Såvel anbefalingerne om god selskabsledelse som Mols-Linien A/S politikker ajourføres løbende, og offentliggøres én gang årligt i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten. For at tiltrække og fastholde selskabets ledelsesmæssige kompetencer er direktionens og de ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i sammenlignelige virksomheder. Der har tidligere været fastlagt et incitamentsprogram for de ledende medarbejdere i rederiet som en del af de berørte lederes samlede vederlag, men dette program er ikke videreført af den nuværende bestyrelse. Overordnede retningslinjer i henhold til selskabslovens 139 vedrørende incitamentsaflønning af direktionen forefindes på Selskabets hjemmeside, Bestyrelsen modtager et fast honorar som vederlag for arbejdet i selskabet og medlemmerne har ikke noget incitamentsprogram. Bestyrelsen har fastsat konkrete mål for at sikre mangfoldigheden i selskabets ledelsesniveauer samt gjort status over opfyldelsen heraf. Der henvises til hjemmesiden, hvor måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i Mols-Linien A/S er offentliggjort. Hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Formålet med de interne kontrol- og risikostyringssystemer er dels at sikre, at Mols-Liniens regnskab aflægges i henhold til gældende regnskabslovgivning og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, dels for at sikre en retvisende og informativ rapportering uden væsentlige fejl og mangler. De interne kontrol- og risikostyringssystemer har til formål at sikre, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder i rapporteringen opdages og korrigeres, men giver ikke en absolut sikkerhed for, at alle fejl opdages og korrigeres. Systemerne kan opdeles i følgende områder: Kontrolmiljø

19 Mols-Linien A/S 17 Risikovurdering Kontrolaktiviteter Information og kommunikation Overvågning Kontrolmiljø Bestyrelsen overvåger regnskabsaflæggelsen og de interne kontrol- og risikostyringssystemers effektivitet, samt drøfter væsentlige skøn og usikkerheder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Direktionen har ansvaret for, at risikostyringssystemer og kontroller er effektive, og direktionen har implementeret kontroller til at imødegå risici vedrørende regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen vurderer mindst en gang årligt selskabets organisationsstruktur og bemanding på væsentlige områder, herunder inden for områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen inklusive blandt andet it og skat. Risikovurdering Bestyrelse, herunder det nedsatte revisionsudvalg, og direktion foretager løbende en vurdering af risici, som påhviler Mols-Linien, inklusive risici ved regnskabsaflæggelsen. Som led heri vurderes risikoen for svig og uregelmæssigheder. For alle væsentlige regnskabsområder er systemer, procedurer og kontrolaktiviteter til minimering af risikoen for væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen beskrevet og dokumenteret. Bestyrelse og direktion tager, som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere og/eller eliminere disse risici. Herunder vurderer bestyrelsen den daglige ledelses mulighed for at tilsidesætte kontroller og for at udøve upassende indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med selskabets kontrolaktiviteter er at sikre, at de af ledelsen udstukne mål, politikker, manualer, procedurer mv. opfyldes for rettidigt at forebygge, opdage og rette eventuelle fejl, afvigelser eller mangler. Kontrolaktiviteterne er integreret i regnskabs- og rapporteringssystemer og omfatter blandt andet procedurer for godkendelse og attestation, systemmæssige kontroller, afstemninger og analytiske kontroller. Direktionen følger op på, at der sker en korrektion af eventuelle svagheder i de interne kontroller, og at eventuelle fejl og mangler, som bliver konstateret og rapporteret, bliver afhjulpet.

20 Mols-Linien A/S 18 Information og kommunikation Bestyrelse og direktion har en informations- og kommunikationsprocedure, der blandt andet overordnet fastlægger kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Informationssystemerne er indrettet med henblik på at der under hensyntagen til den for børsnoterede selskaber foreskrevne fortrolighed løbende på relevant niveau identificeres, opsamles og kommunikeres relevant information, rapporter mv., som gør det muligt for den enkelte effektivt og pålideligt at udføre opgaverne og at udføre kontroller. De informationer og transaktioner, som danner grundlaget for den regnskabsmæssige rapportering, opsamles og registreres således i et integreret regnskabs- og informationssystem efter ensartede principper og definitioner. Overvågning Overvågningen sker ved løbende, periodiske vurderinger og kontroller på alle niveauer i selskabet, herunder ved anvendelse af selskabets økonomi- og informationssystem til at overvåge den regnskabsmæssige information. Systemet gør det muligt at afdække væsentlige fejl og mangler i regnskabsaflæggelsen, herunder væsentlige svagheder i de interne kontroller og systemer. Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere modtager løbende intern regnskabsrapportering, som de blandt andet sammenholder med deres egen viden og forventninger. Den løbende rapportering udvikles løbende. Bestyrelsesmedlemmer og direktion Frantz Palludan Født den 4. april 1953, køn: Mand Bestyrelsesformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2009 Medlem af revisionsudvalget Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Arista S.A. SICAV-SIF ASX A/S Biludan Gruppen A/S Berlin High End A/S Britannia Invest A/S HD Ejendomme A/S John Mast A/S Stilling Advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Melitta Nordic A/S Svenningsens Maskinforretning A/S Vinni Bergkvist A/S LUPA ApS Foreningen European Retail Samt ledelseshverv i koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør stk. (2012: stk.)

21 Mols-Linien A/S 19 Kaare Vagner Jensen Født den 1. marts 1946, køn: Mand Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 24. april 2008 Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Strandøre Invest A/S ERRIA A/S Skako A/S Skako Vibration A/S Skako Concrete A/S Nordatlantisk Venture A/S Copenhagen Engineering A/S LS Stålmontage ApS Stilling Direktør / maskinmester Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Medlem af bestyrelsen i: Riegens Investment A/S Riegens A/S Management Equity Vietnam ApS Erria Container Service J/S Medlem af Investeringskomiteen for LD Invest Vietnam K/S Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør stk. (2012: stk.) Bo Jagd Født den 11. marts 1943, køn: Mand Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2009 Formand for revisionsudvalget Stilling Direktør i Bojacon ApS Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Offshore Wind Capital ApS Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør 0 stk. (2012: 0 stk.) Medlem af bestyrelsen i: Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Wide Invest ApS

22 Mols-Linien A/S 20 Lars Christensen Født den 10. juli 1966, køn: Mand Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2009 Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Lindcom A/S Chris Shipping ApS Stilling Senior Vice President Torm A/S Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Christe Shipping ApS Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør 0 stk. (2012: 0 stk.) Jens Peter Toft Født den 30. september 1954, køn: Mand Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2009 Medlem af revisionsudvalget Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Mipsalus Holding ApS samt et datterselskab Medlem af bestyrelsen i: Bitten og Mads Clausens Fond Biludan Gruppen A/S samt fire datterselskaber Investeringsforeningen Danske Invest Investeringsforeningen Danske Invest Select Specialforeningen Danske Invest Stilling Adm. direktør i Selskabet af 11. december 2008 ApS samt et datterselskab Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør stk. (2012: 0 stk.) Medlem af bestyrelsen i: Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional Placeringsforeningen Profil Invest Den professionelle Forening Danske Invest Institutional Enid Ingemanns Fond A/S Damskibsselskabet DFK Solar A/S PNO Holding A/S samt fem datterselskaber Selskabet Af 11. december 2008 ApS Nis Svenstrup Pedersen Født den 3. juli 1969, køn: Mand Medarbejdervalgt selskabsrepræsentant Indtrådt i bestyrelsen den 18. august 2011 Stilling Overstyrmand i Mols-Linien A/S Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør 180 stk. (2012: 180 stk.) Uafhængighed Betragtes ikke som uafhængig grundet ansættelse i Mols-Linien A/S.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere