MOLS-LINIEN A/S. Årsrapport CVR-nr Dirigent Advokat Poul Flemming Hansen. (perioden )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLS-LINIEN A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 17 88 12 48. Dirigent Advokat Poul Flemming Hansen. (perioden 01.01.13 31.12.13)"

Transkript

1 MOLS-LINIEN A/S CVR-nr Årsrapport 2013 (perioden ) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23. april 2014 Dirigent Advokat Poul Flemming Hansen

2 Mols-Linien A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Mols-Liniens mål og vision 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 29 Resultatopgørelse for Totalindkomstopgørelse for Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter 37

3 Mols-Linien A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Mols-Linien A/S Sverigesgade Aarhus C CVR-nr Hjemstedskommune: Aarhus Telefon Internet Dattervirksomhed Kattegatruternes Reparationsselskab ApS, Aarhus C (100%) Bestyrelse Advokat Frantz Palludan, formand* Direktør Bo Jagd, næstformand* Direktør Kaare Vagner, næstformand Senior Vice President Lars Christensen Administrerende direktør Jens Peter Toft* Chefkaptajn Flemming Ejlersen, medarbejderrepræsentant Overstyrmand Nis Svenstrup Pedersen, medarbejderrepræsentant * Medlem af Revisionsudvalget Direktion Administrerende direktør, Søren Jespersen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 23. april 2014, kl på PwC s kontor i Aarhus, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C.

4 Mols-Linien A/S 2 Året i hovedtræk Mols-Linien overførte personbiler i 2013, hvilket var 24,9% flere biler end i Antallet af personbiler på Storebæltsbroen faldt med 0,3% i 2013 i forhold til Det samlede antal personbiler via Storebæltsbroen og Mols-Linien steg med 1,5% i 2013, hvorfor Mols- Liniens markedsandel steg i Mols-Linien indsatte i maj 2013 den nybyggede hurtigfærge KatExpress 2, hvorefter rederiet har sat to af de største hurtigfærger i verden i drift sammen med hurtigfærgen Max Mols. Den nye rute 21 fra Holbækmotorvejen til nord for Vig, der åbnede den , har forbedret tilkørslen markant til Mols-Liniens færger, og kunderne har taget særdeles godt imod de væsentligt forbedrede til- og frakørselsforhold til Mols-Liniens færger i Odden Færgehavn. Kørselstiden mellem Odden og København er blevet forkortet med mindst 15 minutter, hvorved man opnår en samlet rejsetid mellem Aarhus og Storkøbenhavn på ca. 2 timer. Rederiets omsætning steg med 70,8 MDKK i 2013 til i alt 535,5 MDKK, en stigning på 15,2%. Selskabets driftsresultat (EBIT) blev overskud på 7,4 MDKK mod et underskud på 60,6 MDKK i Årets resultat blev et underskud på 35,1 MDKK sammenlignet med et underskud på 88,5 MDKK i Ved indgangen til 2013 forventede Mols-Linien et positivt resultat for 2013, men omsætningsvæksten var langsommere end forventet og medførte en nedjustering til ca. minus 20 MDKK i august Stormen Bodil og varsling af en ny storm, som påvirkede udrejsetrafikken til julen, påvirkede yderligere resultatet negativt og årets resultat blev et underskud på 35,1 MDKK. Pengestrømmen fra driften i 2013 var positiv med 14,1 MDKK mod et negativt bidrag i 2012 på 20,0 MDKK. Mols-Linien har afdisponeret de to Seajetfærger Mie og Mai Mols til recycling i henholdsvis 4. kvartal 2013 og 1. kvartal De forventede salgsværdier af skibene samt reservedele hertil vil være på niveau med de bogførte værdier af Seajetfærgerne. Forventninger til 2014 Mols-Linien A/S forventer i 2014 at kunne afslutte regnskabet med et positivt resultat efter skat i intervallet 0 MDKK til 10 MDKK. Kapitalberedskab og kapitaltab På baggrund af det for 2014 forventede driftsresultat og den i forbindelse med driften genererede likviditet samt på baggrund af den for hele 2014 etablerede kreditfacilitet anser ledelsen kapitalberedskabet for tilstrækkeligt. Der henvises i øvrigt til omtalen i note 2. Med indsættelsen af KatExpress 1 i 2012 og KatExpress 2 i 2013 har selskabet sikret sig et driftsøkonomisk hurtigfærgekoncept, som med de sikrede oliepriser forventes at give både et regnskabsmæssigt overskud og et samlet positivt cash-flow i 2014.

5 Mols-Linien A/S 3 Egenkapitalen pr er opgjort til 47,9 MDKK, hvilket er under 50% af selskabets aktiekapital. Ledelsen har på generalforsamlingen den i overensstemmelse med selskabsloven redegjort for selskabets økonomiske stilling. Mols-Liniens mål og vision Mols-Liniens vision er at være en vigtig, effektiv og værdsat del af trafikløsningen mellem Øst- og Vestdanmark, således at Mols-Linien opfattes som et vigtigt supplement / alternativ til den faste broforbindelse over Storebælt samt til tog og idenrigsfly. Mols-Linien kendetegnes ved et højt serviceniveau i alle dele af kundeoplevelsen.

6 Mols-Linien A/S 4 Ledelsesberetning Selskabets hoved- og nøgletal MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK Hovedtal Resultatopgørelse Nettoomsætning 535,5 464,7 501,1 491,5 507,1 Omkostninger ekskl. nedskrivninger 528,1 476,0 569,4 535,8 489,2 Nedskrivninger 0 49,3 65,0 0 0 Driftsresultat (EBIT) 7,4-60,6-133,3-44,3 16,9 Resultat af finansielle poster -42,4-24,2-8,5-7,1-6,7 Resultat af fortsættende aktiviteter -35,1-84,9-141,9-48,0 10,6 Resultat af ophørende aktiviteter 0-3,6 23,0-29,5-12,4 Årets resultat -35,1-88,5-118,9-77,5-1,8 Balance pr. 31. december Skibe 898,3 469,9 171,7 374,9 382,1 Øvrige langfristede aktiver 25,7 27,7 36,7 64,7 75,2 Kortfristede aktiver, fortsættende aktiviteter 41,0 51,5 97,2 223,6 221,8 Kortfristede aktiver, ophørende aktiviteter 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Aktiver i alt 965,0 549,1 305,7 663,2 679,1 Egenkapital 47,9 82,3 171,1 285,0 354,4 Langfristede forpligtelser 785,1 361,3 10,1 136,7 169,2 Kortfristede forpligtelser, fortsættende aktiviteter 129,2 102,4 115,1 241,5 155,5 Kortfristede forpligtelser, ophørende aktiviteter 2,8 3,1 9,4 0,0 0,0 Passiver i alt 965,0 549,1 305,7 663,2 679,1 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme vedrørende drift 14,1-20,0-10,6 10,2 77,9 Pengestrømme vedrørende investeringer, netto -23,0-8,0 89,1-53,2 29,6 Pengestrømme vedrørende finansiering -11,1-8,1-11,3-22,3-22,0 Pengestrømme vedrørende ophørte aktiviteter -0,3-9,9 65,8-18,8-5,5 Ændring i likviditet -20,3-46,0 132,9-84,2 79,9 Likvider -15,3 5,0 51,0-81,9 2,2 Øvrige hovedtal Overførte personbiler (stk.) Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte, inkl. ophørende aktiviteter Gennemsnitligt antal aktier (t.stk.) Gennemsnitligt antal aktier, udvandet (t.stk.)

7 Mols-Linien A/S 5 Ledelsesberetning Nøgletal Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (DKK) -2,5-6,3-8,5-5,6-0,1 Resultat pr. aktie, udvandet (DKK) -2,5-6,3-8,5-5,6-0,1 Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter (DKK)-2,5-6,1-10,2-3,4 0,8 Resultat pr. aktie, fortsættende aktiviteter udvandet (DKK) -2,5-6,1-10,0-3,4 0,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) 3,4 5,8 12,1 20,1 25,0 Børskurs ultimo (DKK) 16,2 13,8 14,0 27,0 48,0 Driftsrelaterede nøgletal Egenkapitalforrentning (%) -53,9-69,8-52,1-26,0-0,5 Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) 1,4-13,0-26,6-9,0 3,3 Soliditetsgrad (%) 5,0 15,0 56,0 43,0 52,2 Definitioner og beregningsformler Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Overskudsgrad (%) Egenkapitalforrentning (%) Gennemsnitligt antal aktier (stk.) Soliditetsgrad (%) Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Det vægtede gennemsnitlige antal aktier i omløb i en given periode, eksklusiv selskabets egne aktier. Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver ultimo Beregning af resultat pr. aktie er specificeret i note 11.

8 Mols-Linien A/S 6 Udvikling i 2013 for Mols-Linien A/S Hurtigfærgeruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden Ændring i % Personbiler ,9% Biler pr. afgang ,7% Passagerer ,8% Mols-Linien overførte personbiler i 2013, hvilket var 24,9% flere biler end i Antallet af personbiler pr. afgang steg med 22,7%. Antallet af personbiler på Storebæltsbroen faldt med 0,3% i 2013 i forhold til Det samlede antal personbiler via Storebælt og Mols-Linien steg med 1,5%, hvor Mols-Liniens markedsandel steg i Antallet af overførte passagerer steg med 20,8% i 2013 i forhold til samme periode sidste år som følge af flere personbiler om bord. Mols-Linien arbejder løbende på at maksimere den samlede omsætning pr. afgang. I 2013 blev omsætningen 84 TDKK pr. afgang mod 74 TDKK i 2012, svarende til en stigning på 13,5%. Mols-Linien har også i 2013 tilbudt billetpriser helt ned til 220 kr., hvilket har betydet mange nye rejsende. Cateringkonceptet gennemgår løbende ændringer med en række nye tilbud på mad- og drikkevarer, herunder åbnede en Baresso kaffebar på KatExpress 2 i maj 2013 efter at Baresso kaffebar blev etableret på KatExpress 1 i 2012 med betydelig succes. I 4. kvartal 2013 startede en ny fragtrute med selskabets hurtigfærger mellem Aarhus og Odden om aftenen. Årets resultat Samlet blev årets resultat et underskud på 35,1 MDKK sammenlignet med et underskud på 88,5 MDKK i Generelt Mols-Liniens ledelse ønsker at takke medarbejderne i rederiet for en meget positiv og engageret indsats.

9 Mols-Linien A/S 7 Forventninger til 2014 Selskabet har følgende forudsætninger for 2014: Markedet Mols-Linien forventer, at det totale marked for personbiler mellem Øst- og Vestdanmark i 2014 vil stige med ca. 1,0%. På baggrund af den gennem 2013 stigende trafikmængde og forventningen til det totale marked for 2014 forventes der i 2014 overført ca. 1,0 million biler, hvilket er ca. 6% flere end i Afvigelser i antallet af overførte personbiler eller gennemsnitspriser på +/-5% påvirker resultatet med +/- 23 MDKK. Oliepriser Rederiet har gennem CAP-kontrakter og faste kontrakter sikret prisen på al olie til driften i Forventning Med udgangspunkt i disse forudsætninger forventer Mols-Linien et positivt resultat i 2014 i intervallet 0 MDKK til 10 MDKK efter skat.

10 Mols-Linien A/S 8 Regnskabsberetning Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Resultatopgørelsen Omsætning Selskabets omsætning er i 2013 opgjort til 535,5 MDKK mod en omsætning i 2012 på 464,7 MDKK, en stigning på 70,8 MDKK, hvilket svarer til en stigning på 15,2% i forhold til Trafikomsætningen på hurtigfærgerne blev i 2013 på 462,7 MDKK, hvilket var 55,3 MDKK større end i Overførte personbiler Omsætningen i Mols-Liniens cateringafdeling blev i 2013 på 72,8 MDKK mod 57,3 MDKK i 2012, hvilket er en stigning på 27,0%. Omkostninger Selskabets samlede omkostninger inkl. af- og nedskrivninger udgjorde 528,1 MDKK i 2013 sammenlignet med 525,3 MDKK i Selskabets nye tonnage samt markant øgede overførselstal har medført stigende omkostninger til brændstof på 10,0 MDKK samt terminal og havne, som i 2013 i alt udgjorde 44,5 MDKK. Rederiets salg- og administrationsomkostninger er i 2013 på samme niveau som i 2012.

11 Mols-Linien A/S 9 Medarbejdere Personaleomkostningerne blev i 2013 på 126,7 MDKK mod 112,8 MDKK i 2012, som følge af større tonnage og flere sejlede afgange. Mols-Linien beskæftigede i 2013 i gennemsnit 233 medarbejdere mod 223 i Gennemsnitligt antal beskæftigede Den faste stab af medarbejdere blev i årets løb suppleret med en række afløsere, primært i cateringafdeling og billettering/booking i forbindelse med de travle ferieperioder, ved højtiderne og lignende. Alle afløsere gennemgår et fast tilrettelagt kursusforløb for at sikre, at de kan leve op til Mols-Liniens høje krav til sikkerhed og service om bord på rederiets færger. Afskrivninger Afskrivningerne på anlægsaktiverne blev i 2013 på 51,3 MDKK mod 91,5 MDKK i Afskrivningerne i 2012 inkluderede en nedskrivning på 46,1 MDKK på selskabets Seajet-færger. Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver blev i 2013 på 9,8 MDKK mod 9,7 MDKK i Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver vedrører primært gevinst ved salg af rampeanlæg m.v. Finansielle poster Nettofinansieringsudgifterne i 2013 på 42,4 MDKK er 18,2 MDKK større end i 2012 som følge af indregning af en finansiel leasingaftale vedrørende ny tonnage. Skat Mols-Linien er omfattet af skattereglerne for tonnagebeskatning. Rederier, som er omfattet af ordningen for tonnagebeskatning, bliver beskattet efter rederiets samlede nettotonnage. For Mols-Liniens nuværende antal skibe medfører dette en årlig beskatning på 0,1 MDKK.

12 Mols-Linien A/S 10 Balancen Aktiver De samlede aktiver udgjorde ved slutningen af ,0 MDKK mod 549,1 MDKK ved udgangen af 2012, som inkluderer ny tonnage i De materielle aktiver steg til 923,9 MDKK i Årets tilgang på skibe var 493,8 MDKK. 444,8 MDKK vedrørende KatExpress 2 på en finansiel leasingkontrakt samt 19,9 MDKK vedrørende aktivering af periodiske eftersyn i forbindelse med dokophold for rederiets færger. Denne post bliver afskrevet frem til næste dokeftersyn eller turbineoverhaling. De materielle anlægsaktiver blev reduceret med periodens af- og nedskrivninger på 51,3 MDKK. De finansielle anlægsaktiver udgjorde 0,1 MDKK og omfattede kapitalandele i et datterselskab. De kortfristede aktiver udgjorde i ,0 MDKK og bestod af varebeholdninger på 24,0 MDKK, tilgodehavender på 15,8 MDKK og likvide beholdninger på i alt 1,2 MDKK. Passiver Selskabets egenkapital udgjorde ultimo ,9 MDKK, et fald på 34,3 MDKK i forhold til ultimo Egenkapitalen er reduceret med årets resultat på 35,1 MDKK. Desuden er dagsværdiregulering af finansielle instrumenter mv. på 0,7 MDKK reguleret på egenkapitalen. Se desuden afsnitet Kapitalberedskab og kapitaltab på side 2-3. Selskabet har i 2013 indcharteret KatExpress 2 på en finansiel leasingkontrakt. Leverandørgæld i 2013 var på 51,8 MDKK. Pengestrøm og likviditet Mols-Liniens drift bidrog i 2013 positivt til pengestrømmen med 14,1 MDKK. I 2013 har der været de investeringer, som er beskrevet i afsnittet om selskabets aktiver. Samlet var der en negativ ændring i selskabets likviditet på 20,3 MDKK i I 2. halvår har rederiet haft et positivt cash-flow på 13,1 MDKK. Ved slutningen af 2013 var rederiets likvide beholdninger negativ med netto 15,3 MDKK. Selskabet har pr. januar 2014 en trækningsret på selskabets driftskredit på 40 MDKK.

13 Mols-Linien A/S 11 Regnskabsåret 2013 Vedrørende regnskabsposter, hvor der er væsentlig usikkerhed ved indregning og måling, henvises til regnskabets note 2 Væsentlige regnskabsmæssige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn. Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som påvirker det aflagte årsregnskab.

14 Mols-Linien A/S 12 Mols-Liniens flåde KatExpress 1 Bygget: 2009, Yard No. 066 Type: Incat 112 m Wave Piercing Catamaran Dødvægt: 940 tons (highspeed) (lowspeed) Kapacitet: 417 biler og passagerer Længde: 112,6 meter Bredde: 30,5 meter Hastighed: 36 knob (67 km/t) Overfartstid: ca. 75 minutter på Odden-Aarhus Hovedmaskiner: MAN 28/33D (4 x kw) Værft: Incat Tasmania Pty., Australien KatExpress 2 Bygget: 2013, Yard No. 067 Type: Incat 112 m Wave Piercing Catamaran Dødvægt: 940 tons (highspeed) (lowspeed) Kapacitet: 417 biler og passagerer Længde: 112,6 meter Bredde: 30,5 meter Hastighed: 36 knob (67 km/t) Overfartstid: ca. 75 minutter på Odden-Aarhus Hovedmaskiner: MAN 28/33D (4 x kw) Værft: Incat Tasmania Pty., Australien KatExpress 1 og 2 har restaurant, separat VIP Lounge, bistro med kiosk og hvilestole samt Baresso Kaffebar. Til børn er der legerum med video. Indretningen er i et internationalt design, med god plads til passagererne overalt.

15 Mols-Linien A/S 13 Max Mols Bygget: 1998, Yard No. 048 Type: Incat 91 m Wave Piercing Catamaran Dødvægt: 509 ton Kapacitet: 220 biler/780 passagerer Længde: 91,3 meter Bredde: 26 meter Hastighed: 45 knob (84 km/t) Overfartstid: ca. 70 minutter på Odden - Aarhus og ca. 50 minutter på Odden - Ebeltoft Hovedmaskiner: 4 x Ruston 20RK270-4 x kw Værft: Incat Tasmania Pty., Australien Max Mols har restaurant, separat VIP Lounge, café med kiosk, hvilestole og flere udvendige dæk. Til børnene er der legerum med video. Indretningen af denne færge er i et internationalt design og med en opbygning i to etager er der god plads til passagererne overalt.

16 Mols-Linien A/S 14 Mols-Linien & miljøet På miljøområdet bestræber Mols-Linien sig på at være en ansvarlig og professionelt drevet virksomhed. Mols-Liniens energiforbrug I 2013 brugte Mols-Liniens hurtigfærger ca. 1,4 mio. GJ til brændstof, hvilket er ca. 7% højere end i 2012, men ca. 30% mindre end energiforbruget i 2009 og Den gennemsnitlige emission af CO2 pr. transporteret personbil faldt i 2013 med 11% i forhold til Emissionen af CO2 pr. transporteret personbil er reduceret med ca. 50% i forhold til niveauet i 2009 og ,5 2 1,5 1 0, Energiforbrug i Mio.GJ Index for CO2 emission pr. transporteret personbil Trafikpolitik er også miljøpolitik I disse år føres en intensiv debat om infrastrukturen i Danmark, ikke mindst forbindelsen mellem Øst- og Vestdanmark. Placeringen af Mols-Liniens færgeruter på Kattegat udgør en naturlig genvej i Danmark, som sparer de rejsende mellem Storkøbenhavn og Øst-/Midt- eller Nordjylland for ca. 200 km bilkørsel hver vej. De langsigtede prognoser for trafikudviklingen indikerer, at der vil være vækst i antallet af personbiler på de danske landeveje. Prognoserne lægger op til, at trafiktætheden og antallet af bilkøer vil vokse markant i de kommende år med endnu længere transporttider til følge. I den forbindelse spiller Mols-Linien en afgørende rolle både til aflastning af trafikken, og på det miljømæssige område. Derfor er det Mols-Liniens miljømæssige målsætning at bidrage til: Fortsat reduktion af CO2- emissionen pr. transporteret enhed Reduktion af alle øvrige emissioner Reduktion af alle former for affald

17 Mols-Linien A/S 15 Samfundsansvar Corporate Social Responsibility (CSR) Mols-Liniens aktiviteter er via færgedrift at fragte passagerer, personbiler og busser mellem Jylland og Sjælland, herunder at levere serviceydelser i forbindelse hermed før, under og efter overfarten. Mols- Linien bestræber sig i den forbindelse på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde og ønsker at leve op til lovgivningen inden for de områder der udøves virksomhed i. Mols-Linien arbejder med konkrete målsætninger for en række væsentlige og relevante områder, men der er ikke vedtaget en samlet politik for samfundsansvar i selskabets strategi. For 2013 indeholder Mols-Liniens redegørelse for samfundsansvar derfor ikke særlige oplysninger om de standarder, selskabet følger, hvordan Mols-Linien omsætter politikker til handling, en vurdering af, hvad Mols-Linien har opnået samt forventninger til det fremtidige arbejde. Helt generelt består Mols-Liniens aktiviteter af danske aktiviteter, hvor der allerede eksisterer love og retningslinjer for blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder (herunder sikkerhed og arbejdsmiljø), miljø og anti-korruption, som Mols-Linien er underlagt og overholder. Endvidere foretager Mols-Linien sine væsentligste indkøb hos leverandører i Norden, medlemslande i EU samt i Nordamerika. Mols-Linien har fået oplyst, at der for leverandører i disse lande ligeledes eksisterer love og principper for samfundsansvarsbegreberne. Mols-Linien er endvidere underlagt og følger de restriktive retningslinjer og love, der gælder for søfarende på danske skibe, samt for service- og cateringområdet og rederiets kontorer og terminaler. Arbejdet med ovennævnte områder, herunder politikkerne herfor, sker ved løbende opfølgning og kommunikation, således at der sker en forankring af disse hos såvel ledelse som medarbejdere, hvorved Mols-Linien opnår en fælles holdning til begreberne omkring samfundsansvar jf. ovenfor. Det betyder, at ovenstående grundholdninger afspejler sig i indgåelse af kontrakter og aftaler, hvor det overordnede mål først og fremmest er at skabe de nødvendige rammer for et tillidsfuldt, ordentligt og udviklende samarbejde, hvor social ansvarlighed er en naturlig følge af Mols-Liniens overordnede holdninger. Corporate Governance og redegørelse for virksomhedsledelse Mols-Linien A/S har udarbejdet en lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret Den lovpligtige redegørelse er opdelt i tre afsnit: En redegørelse for Mols-Linien A/S arbejde med Anbefalingerne om god selskabsledelse (Corporate governance). En beskrivelse af hovedelementerne i Mols-Linien A/S interne kontrol- og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. En beskrivelse af sammensætningen af Mols-Linien A/S ledelsesorganer, deres udvalg og disses funktion.

18 Mols-Linien A/S 16 Coporate Governance Mols-Linien A/S bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at selskabets ledelsesstruktur og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende. En række interne politikker og procedurer er vedtaget i relevante fora og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigstmæssig og passende styring af selskabet. Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorde 6. maj 2013 ajourførte Anbefalinger for god selskabsledelse, baseret på følg eller forklar -princippet. Det er bestyrelsens opfattelse, at Anbefalingerne for god selskabsledelse følges i et væsentligt omfang. En nærmere gennemgang af anbefalingerne sammenholdt med Mols-Liniens politikker fremgår af selskabets hjemmeside, Såvel anbefalingerne om god selskabsledelse som Mols-Linien A/S politikker ajourføres løbende, og offentliggøres én gang årligt i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten. For at tiltrække og fastholde selskabets ledelsesmæssige kompetencer er direktionens og de ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i sammenlignelige virksomheder. Der har tidligere været fastlagt et incitamentsprogram for de ledende medarbejdere i rederiet som en del af de berørte lederes samlede vederlag, men dette program er ikke videreført af den nuværende bestyrelse. Overordnede retningslinjer i henhold til selskabslovens 139 vedrørende incitamentsaflønning af direktionen forefindes på Selskabets hjemmeside, Bestyrelsen modtager et fast honorar som vederlag for arbejdet i selskabet og medlemmerne har ikke noget incitamentsprogram. Bestyrelsen har fastsat konkrete mål for at sikre mangfoldigheden i selskabets ledelsesniveauer samt gjort status over opfyldelsen heraf. Der henvises til hjemmesiden, hvor måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i Mols-Linien A/S er offentliggjort. Hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Formålet med de interne kontrol- og risikostyringssystemer er dels at sikre, at Mols-Liniens regnskab aflægges i henhold til gældende regnskabslovgivning og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, dels for at sikre en retvisende og informativ rapportering uden væsentlige fejl og mangler. De interne kontrol- og risikostyringssystemer har til formål at sikre, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder i rapporteringen opdages og korrigeres, men giver ikke en absolut sikkerhed for, at alle fejl opdages og korrigeres. Systemerne kan opdeles i følgende områder: Kontrolmiljø

19 Mols-Linien A/S 17 Risikovurdering Kontrolaktiviteter Information og kommunikation Overvågning Kontrolmiljø Bestyrelsen overvåger regnskabsaflæggelsen og de interne kontrol- og risikostyringssystemers effektivitet, samt drøfter væsentlige skøn og usikkerheder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Direktionen har ansvaret for, at risikostyringssystemer og kontroller er effektive, og direktionen har implementeret kontroller til at imødegå risici vedrørende regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen vurderer mindst en gang årligt selskabets organisationsstruktur og bemanding på væsentlige områder, herunder inden for områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen inklusive blandt andet it og skat. Risikovurdering Bestyrelse, herunder det nedsatte revisionsudvalg, og direktion foretager løbende en vurdering af risici, som påhviler Mols-Linien, inklusive risici ved regnskabsaflæggelsen. Som led heri vurderes risikoen for svig og uregelmæssigheder. For alle væsentlige regnskabsområder er systemer, procedurer og kontrolaktiviteter til minimering af risikoen for væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen beskrevet og dokumenteret. Bestyrelse og direktion tager, som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere og/eller eliminere disse risici. Herunder vurderer bestyrelsen den daglige ledelses mulighed for at tilsidesætte kontroller og for at udøve upassende indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med selskabets kontrolaktiviteter er at sikre, at de af ledelsen udstukne mål, politikker, manualer, procedurer mv. opfyldes for rettidigt at forebygge, opdage og rette eventuelle fejl, afvigelser eller mangler. Kontrolaktiviteterne er integreret i regnskabs- og rapporteringssystemer og omfatter blandt andet procedurer for godkendelse og attestation, systemmæssige kontroller, afstemninger og analytiske kontroller. Direktionen følger op på, at der sker en korrektion af eventuelle svagheder i de interne kontroller, og at eventuelle fejl og mangler, som bliver konstateret og rapporteret, bliver afhjulpet.

20 Mols-Linien A/S 18 Information og kommunikation Bestyrelse og direktion har en informations- og kommunikationsprocedure, der blandt andet overordnet fastlægger kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Informationssystemerne er indrettet med henblik på at der under hensyntagen til den for børsnoterede selskaber foreskrevne fortrolighed løbende på relevant niveau identificeres, opsamles og kommunikeres relevant information, rapporter mv., som gør det muligt for den enkelte effektivt og pålideligt at udføre opgaverne og at udføre kontroller. De informationer og transaktioner, som danner grundlaget for den regnskabsmæssige rapportering, opsamles og registreres således i et integreret regnskabs- og informationssystem efter ensartede principper og definitioner. Overvågning Overvågningen sker ved løbende, periodiske vurderinger og kontroller på alle niveauer i selskabet, herunder ved anvendelse af selskabets økonomi- og informationssystem til at overvåge den regnskabsmæssige information. Systemet gør det muligt at afdække væsentlige fejl og mangler i regnskabsaflæggelsen, herunder væsentlige svagheder i de interne kontroller og systemer. Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere modtager løbende intern regnskabsrapportering, som de blandt andet sammenholder med deres egen viden og forventninger. Den løbende rapportering udvikles løbende. Bestyrelsesmedlemmer og direktion Frantz Palludan Født den 4. april 1953, køn: Mand Bestyrelsesformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2009 Medlem af revisionsudvalget Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Arista S.A. SICAV-SIF ASX A/S Biludan Gruppen A/S Berlin High End A/S Britannia Invest A/S HD Ejendomme A/S John Mast A/S Stilling Advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Melitta Nordic A/S Svenningsens Maskinforretning A/S Vinni Bergkvist A/S LUPA ApS Foreningen European Retail Samt ledelseshverv i koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør stk. (2012: stk.)

21 Mols-Linien A/S 19 Kaare Vagner Jensen Født den 1. marts 1946, køn: Mand Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 24. april 2008 Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Strandøre Invest A/S ERRIA A/S Skako A/S Skako Vibration A/S Skako Concrete A/S Nordatlantisk Venture A/S Copenhagen Engineering A/S LS Stålmontage ApS Stilling Direktør / maskinmester Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Medlem af bestyrelsen i: Riegens Investment A/S Riegens A/S Management Equity Vietnam ApS Erria Container Service J/S Medlem af Investeringskomiteen for LD Invest Vietnam K/S Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør stk. (2012: stk.) Bo Jagd Født den 11. marts 1943, køn: Mand Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2009 Formand for revisionsudvalget Stilling Direktør i Bojacon ApS Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Offshore Wind Capital ApS Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør 0 stk. (2012: 0 stk.) Medlem af bestyrelsen i: Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Wide Invest ApS

22 Mols-Linien A/S 20 Lars Christensen Født den 10. juli 1966, køn: Mand Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2009 Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Lindcom A/S Chris Shipping ApS Stilling Senior Vice President Torm A/S Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Christe Shipping ApS Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør 0 stk. (2012: 0 stk.) Jens Peter Toft Født den 30. september 1954, køn: Mand Bestyrelsesmedlem Indtrådt i bestyrelsen den 20. april 2009 Medlem af revisionsudvalget Ledelseshverv Formand for bestyrelsen i: Mipsalus Holding ApS samt et datterselskab Medlem af bestyrelsen i: Bitten og Mads Clausens Fond Biludan Gruppen A/S samt fire datterselskaber Investeringsforeningen Danske Invest Investeringsforeningen Danske Invest Select Specialforeningen Danske Invest Stilling Adm. direktør i Selskabet af 11. december 2008 ApS samt et datterselskab Uafhængighed Betragtes som uafhængig. Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør stk. (2012: 0 stk.) Medlem af bestyrelsen i: Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional Placeringsforeningen Profil Invest Den professionelle Forening Danske Invest Institutional Enid Ingemanns Fond A/S Damskibsselskabet DFK Solar A/S PNO Holding A/S samt fem datterselskaber Selskabet Af 11. december 2008 ApS Nis Svenstrup Pedersen Født den 3. juli 1969, køn: Mand Medarbejdervalgt selskabsrepræsentant Indtrådt i bestyrelsen den 18. august 2011 Stilling Overstyrmand i Mols-Linien A/S Aktiebeholdning Beholdningen af aktier i Mols-Linien A/S udgør 180 stk. (2012: 180 stk.) Uafhængighed Betragtes ikke som uafhængig grundet ansættelse i Mols-Linien A/S.

MOLS-LINIEN A/S CVR-nr. 17 88 12 48 Årsrapport 2014

MOLS-LINIEN A/S CVR-nr. 17 88 12 48 Årsrapport 2014 MOLS-LINIEN A/S CVR-nr. 17 88 12 48 Årsrapport 2014 (perioden 01.01.14 31.12.14) Mols-Linien A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 5 Ledelsespåtegning 24 Den uafhængige revisors

Læs mere

MOLS-LINIEN A/S. CVR-nr. 17 88 12 48

MOLS-LINIEN A/S. CVR-nr. 17 88 12 48 MOLS-LINIEN A/S CVR-nr. 17 88 12 48 Årsrapport 2012 Mols-Linien A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Mols-Liniens mål og vision 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 22 Ledelsespåtegning

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 28 67 41 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/4 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

MOLS-LINIEN A/S CVR-nr. 17 88 12 48 Årsrapport 2015

MOLS-LINIEN A/S CVR-nr. 17 88 12 48 Årsrapport 2015 MOLS-LINIEN A/S CVR-nr. 17 88 12 48 Årsrapport 2015 (perioden 01.01.15 31.12.15) Mols-Linien A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors erklæringer 27

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

MOLS-LINIEN A/S. CVR.nr. 17 88 12 48 DELÅRSRAPPORT FOR

MOLS-LINIEN A/S. CVR.nr. 17 88 12 48 DELÅRSRAPPORT FOR MOLS-LINIEN A/S CVR.nr. 17 88 12 48 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01. JANUAR 30. JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Resume for 1. halvår 2013... 2 Hoved- og nøgletal... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere