Forsamlingshus nyt marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsamlingshus nyt marts 2012"

Transkript

1 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt marts 2012 Bestyrelsen tog taget i angreb 1

2 kolofon Oplag eksemplarer ISSN: Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør Britta Scholz Tlf (venligst brug telefonsvareren) Produktion: Landsformand: Forsidefoto: DegnGrafisk.dk Anders Sørensen Tlf Bestyrelsen tog taget i angreb redaktørens hjørne Af Britta Scholz Dette blad i det nye layout har som hovedemne, forskellige kommuners holdning til og behandling af forsamlingshusene. Det er meget interessant læsning. I kender det nye format allerede fra særudgaven. Men også indlæg fra huse selv, som fra Skåstrup er vi meget glade for. Husk nu at give landsbladet en kopi, når i arbejder med pressemeddelelser. Tak på forhånd. INDHOLD Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 14 Side 16 Side 18 Formanden har ordet KONTANTER kroner til fordeling... En uheldig udlejning Forsamlingshuset - hvor det blev muligt del 2 Flere kulturtilbud - ved salg af komunale forsamlingshuse Bestyrelsen tog taget i angreb - og har næsten taget alle forhindringer Forsamlingshuset Forsamlingshusene i Roskilde skal bevares Forandring fryder forsamlingshuse 2

3 formanden har ordet Årsmøde i Kværndrup Forsamlingshus Svendborgvej 39, 5772 Kværndrup 24. marts 2012 Af Landsformand, Anders Sørensen Alle er velkomne! Tilmelding nødvendig aht. maden Nu nærmer sig tiden, hvor vi holder generalforsamlinger rundt omkring i de danske forsamlingshuse. Det er også tiden, hvor man bør overveje, om man har lidt ekstra tid til frivilligt foreningsarbejde. Mange bestyrelser søger nye medlemmer, så der er ingen grund til at holde sig tilbage. Husk at vi alle må bidrage med gode ideer, som kan være med til at skabe glæde og inspiration i de små lokale samfund. Landsforeningen har lavet en Bestyrelseshåndbog, som vi mener, kan være til stor hjælp for mange nye bestyrelsesmedlemmer. Indtil videre har mere end 300 huse købt den og vi har flere på lager, som vi sælger til en pris af 150 kr. + porto. Håndbogen kommer også til at ligge på vores hjemmeside. Vi har lavet en særudgave af Forsamlingshus Nyt. Her har vi samlet ideer og inspiration fra Grundtvig og Nye tider i danske forsamlingshuse, de to projekter som Landsforeningen har deltaget i igennem de sidste to år. Vi håber, at I vil tage godt imod den og sørge for, at alle bestyrelsesmedlemmer for mulighed for at læse den. Det er ved at være tid til årsmøde i Landsforeningen. Hvis man kunne tænke sig at komme med, kan man kontakte sin lokalforening omkring en evt. tilmelding. Det er altid hyggeligt når vi kan samle en stor flok, det er også med til at skabe debat og fokus på foreningens arbejde. God læselyst! Undskyld, hvilket tal var det? Selv en lettere hørenedsættelse gør det svært at deltage i fællesarrangementer som f.eks. banko, foredrag, diverse orienteringer, generalforsamlinger mv. Phonic Ear er førende leverandør af professionelle lydløsninger såsom teleslynge- og højttaleranlæg. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på et lydanlæg til jeres forsamlingshus. - Medlemsrabat 5% Kongebakken Smørum Tlf

4 KONTANTER Af Magda Jensen Landsforeningen har fået henvendelse fra et af medlemshusene, som havde følgende problem: Huset havde et arrangement i fredag aften, og for at sikre pengene fra overskuddet, tog kassereren pengene med hjem. Kassereren var imidlertid så uheldig, at hun fik indbrud i sit private hjem. Hendes private forsikring dækkede naturligvis ikke Forsamlingshusets penge! Jeg er sikker på, at mange kassere kan nikke genkendende til denne situation, fordi vi synes, at det oftest er det sikreste, så jeg har derfor rettet henvendelse til Alm. Brand, som har dette tilbud: For kr. 250 pr. år kan man forsikre sig for dette problem. Man er så dækket for forsamlingshus-penge på max kr i sit private hjem (gælder for alle bestyrelsesmedlemmer). Dækningen ophører førstkommende bankdag kl Almindelige forsikringsregler vedrørende tyveri er gældende dvs., at der skal være synlige tegn på voldeligt opbrud. Hvis man ønsker at benytte sig af dette tilbud, skal man rette henvendelse til sin assurandør eller til Alm. Brand kroner til fordeling... Forsamlingsudvalget, Skive Kommune Som svar på jeres mail fra november 2011, sender jeg dette. Vi er et udvalg på 6 personer, 3 personer fra Skive Kommune og 3 personer fra lokalområdet, der er underlagt By- og Landsbyudvikling Skive Kommune. Udvalget har et beløb på kr. til fordeling blandt kommunens 34 forsamlingshuse. En gang om året bliver der holdt et stor møde i kommunen, hvor der typisk kommer 2 personer fra hver hus. På et sådan møde, er de 6 personer i udvalget valgt, og det er også på disse møder, der bliver diskuteret om der skal laves om på fordelingen af puljen. Som det kører nu, får hver hus kr. i fast tilskud hvert år, kr. bliver fastlåst til kulturelle aktiviteter, som husene kan søge tilskud til en gang om året. de sidste kr. er et såkaldt krone til krone tilskud. Husene sender ansøgninger ind, inden 1. nov. til forsamlingshus udvalget, som så fordeler pengene til de forskellige huse. Der er bestemte principper for, hvad der kan søges til, i krone til krone tilskud (disse principper er også bestemt på stormøderne). Det vil sige, at husene selv er med til at fordele penge puljen efter deres ønsker. Alt i alt er alle tilfredse med ordningen, og samarbejdet mellem kommunen og forsamlingshusene er rigtig godt. En gang hvert andet år, afholdes der Forsamlingshusenes dag, med stor succes. Husene viser stor kreativitet ved sådan et arrangement, lige fra kunstudstilling, cirkus, lokalhistorie, udstilling fra lokale foreninger osv. Der bliver gjort et utroligt stort stykke frivilligt arbejde i de forskellige huse. 4

5 En uheldig udlejning Af Lonni Stensdal På Trekantens Forsamlingshuses bestyrelses vegne. Mandag den 17. oktober 2011 blev jeg ringet op af en vred far, hvis søn og dennes kammerat i anledning af en tur til Australien havde lejet et forsamlingshus her i Trekantsområdet. Sønnen havde først i august 2011 forespurgt om at leje forsamlingshuset lørdag den 15. oktober 2011 og havde da fået afslag, da det var lejet ud til anden side den pågældende dag. Midt i august fik han alligevel tilbud om at leje huset den pågældende dag og den 15. august blev der så skrevet kontrakt. Jeg har kopi af kontrakten. Han lejer således huset til lørdag den 15. oktober 2011 og indbetaler det forlangte depositum. Den 13. oktober bliver den unge mand dog ringet op af udlejer, der nu meddeler, at han alligevel ikke kan leje huset, da det er lejet ud til anden side. Han fik dog tilbudt at leje et andet forsamlingshus, og det betalte depositum blev nu overført til det andet hus. De unge mennesker er skuffede over den behandling, som de har fået. De får en opringning torsdag aften, som de skal holde fest samme lørdag aften. Der var bestilt mad udefra til 100 gæster og musikanter. De ca. 100 gæster skulle nu med meget kort varsel orienteres om ændringerne i festen. De anviste forsamlingshus var mindre og har ikke service til mere end 80 personer, så forældrene måtte hjem efter skåle, fade, bestik etc., så alle kunne få noget at spise af og med. De unge mennesker have alligevel (heldigvis) en god fest med farvel til familie og venner, inden de den følgende onsdag fløj til Australien. Som udlejer af et forsamlingshus i Trekantsområdet kan man ikke behandle lejere på denne måde. Det er lejere især de unge - der er med til økonomisk at holde husene kørende fremover. En så dårlig omtale kan man ikke leve af, heller ikke husene i nabolaget. 5

6 Forsamlingshuset - hvor det blev muligt del 2 Af Edvin Larsen Af foreningens protokol fremgår det, at for en stempeltakst på 15 øre blev protokollen godkendt af Svendborg Amt den 16. juli 1892, og det første, der er indført i protokollen er Vedtægterne for Foreningen Kværndrup Forsamlingshus. Af 1 fremgår foreningens formålsparagraf, som lyder Forsamlingshuset, som er opført, dels ved Aktier og dels ved Tilskud fra Kommunen, er rejst for at skaffe Sognets Beboere en god og hensigtsmæssig Plads til Brug for Møder og andre Sammenkomster. Huset blev i 1892 opført på et stykke umatrikuleret jord på den østlige del af bystævnets (tingstedets) grund. At huset blev opført på det lille stykke gadejord i landsbyens midte kan opfattes som et symbolsk udtryk for, at forsamlingshuset var et led i en gammel landsbyfællesskabstradition. To af sognets håndværkere murer Knud Skov og tømrer A. Knudsen stod for opførelsen af huset. Byggesummen beløb sig til kr. Til finansiering af byggesummen blev der udstedt folkeaktier i form af andelsbeviser med et pålydende på kr. 20. Ad den vej indkom kr., som sognerådet supplerede med kr. Det manglende beløb blev efterfølgende fremskaffet ved yderligere aktietegning. Huset kunne vederlagsfrit benyttes af sognerådet til alle kommunale møder. Ligeledes kunne Kværndrup Sangforening og Kværndrup Skytteforening frit anvende huset til deres øvelser, men ved alle andre sammenkomster uanset arrangør skulle der betales husleje. Ved den første generalforsamling - afholdt den 11. november blev etableringsudvalget valgt til bestyrelse, men da bestyrelsen kun skulle være på syv medlemmer, fratrådte Erik Eriksen - efter lodtrækning. Sognerådet supplerede efterfølgende bestyrelsen ved at udpege de to trunderuppere: Hans Lundsgaard og P. Petersen. I begyndelsen af 1890 erne var legemsøvelser begyndt at vinde frem og skydningen, som skytteforeningerne tog sig af, var på tilbagetog. Skydningen havde vanskelige vilkår bl.a. på grund af Estrups provisoriske riffellov. Det var en lov, som også ramte skytteforeningerne og skabte uro blandt de danske skytter. Loven gav splittelse i mange skytteforeninger. En splittelse, som også kom til syne i Kværndrup, da der omkring årsskiftet 1893 var lokale kræfter, der arbejdede på at danne en særlig gymnastikkreds i sognet. Initiativtagerne søgte i den forbindelse bestyrelsen for forsamlingshuset om tilladelse til at drive gymnastik i huset. Det fik forsamlingshusets bestyrelse til politisk at blande sig. 6

7 Flere kulturtilbud ved salg af komunale forsamlingshuse Middelfart Kommune skal være en attraktiv kommune, hvor folk har lyst til at bo og opleve. Derfor er det vigtigt at skabe tiltrækkende og gode levevilkår for alle borgere, uanset om de er bosiddende i kommunens hovedby eller i landdistrikterne. Gennem de seneste år har Middelfart Kommune sat fokus på at fremme kulturen i lokalområderne. Eksempelvis har kommunen netop gennemført projektet Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne med finansiering fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje. Udover at uddele et økonomisk støtte til kulturaktiviteter arrangeret af lokale ildsjæle har kommunen været igangsætteren af netværk mellem lokale foreninger og andre initiativtagere til kulturarrangementer. Netværkene skal holde gang i den kulturelle udvikling i de mindre lokalsamfund, og det derfor hensigten, at netværksdeltagerne kan dele erfaringer og udnytte hinandens ressourcer. Lokalbefolkningen har udvist stor interesse for at skabe kulturelle oplevelser og aktiviteter til glæde for lokalområdet, og i alt 13 foreninger har modtaget støtte til afholdelse af forskellige kulturtilbud. Lokalbefolkningens stærke interesse for bevarelse af et lokalt samlingssted er baggrunden for, at det kunne lade sig gøre at overdrage 5 kommunale forsamlingshuse til lokale foreninger. Da det i år 2010 blev besluttet af Middelfart Kommunes Byråd, at 6 kommunale forsamlingshuse skulle bortsælges, var det ønsket, fra både kommunen og lokalbeboernes side, at forsamlingshusene fremover skulle ejes og drives af borgerne i de pågældende lokalsamfund. Under hele salgsprocessen har der været en tæt kontakt mellem Middelfart Kommune og lokalbefolkningen fra de enkelte områder. Indledningsvist blev der afholdt sonderingsmøder, hvor kommunen gjorde rede for Byrådets beslutning. Dernæst blev det aftalt, at repræsentanter fra forsamlingshusene skulle undersøge 1) forsamlingshusets anvendelsesmuligheder, 2) det økonomiske grundlag for overtagelse af huset og 3) den juridiske enhed bag forsamlingshuset. Med disse oplysninger på plads mødtes repræsentanter fra kommunen og de enkelte forsamlingshuse til en dialog omkring salgspris og vilkår for overtagelse. Resultatet af møderne blev, at 5 kommunale forsamlingshuse i dag ejes og drives af beboerne i lokalområderne. Bag hvert forsamlingshus findes en forening bestående af frivillige lokalbeboere, der brænder for bevarelse af deres lokale samlingssted. Men det er ikke kun foreningens medlemmer, der har arbejdet for overtagelsen af de enkelte forsamlingshuse. Med den brede opbakning fra lokalsamfundet i ryggen har foreningerne haft økonomisk og moralsk støtte til gennemførelse af købet. Kommunens overdragelse af forsamlingshusene til lokalsamfundene bidrager til en positiv udvikling af landdistrikterne i Middelfart Kommune. Lokalbefolkningen har større muligheder for at skabe kulturtilbud for alle borgere i området, idet forsamlingshusene nu ubegrænset står til rådighed for gode oplevelser og aktiviteter. Det store engagement, udvist af foreningerne og lokalbefolkningen, værdsættes i høj grad af Middelfart Kommune. Ved overdragelse af forsamlingshusene til foreninger i lokalområderne er rammerne sikret for afholdelse af endnu flere forskellige aktiviteter og arrangementer. Af Linette Olsen, Staben, Middelfart Kommune 7

8 Bestyrelsen tog taget i angreb - og har næsten taget alle forhindringer Skåstrup Forsamlingshus siger tusind tak til alle som har bidraget med stort og småt i forbindelse med forsamlinghusets tagprojekt. Det er fantastisk, hvad bestyrelserne i Skåstrup Forsamlingshus har udrettet. På generalforsamlingen 2011 blev det vedtaget at målet for 2011 var at få nyt tag. Alle vendte i fællesskab næsen i den rigtige vej mod målet, gik efter det og nåede det. Der er i løbet af året afsøgt mange veje for at nå målet fonde er søgt og afvist, kontakt med fundraiseren i Nordfyns Kommune er afprøvet, hvilket heller ikke lige bar frugt. Kommunen er før blevet afprøvet at søge midler fra, men uden held, så denne mulighed blev på forhånd afskrevet. Det eneste bestyrelsen så som mulighed var at gøre opmærksom på projektet og fortælle om vigtigheden af at få et tæt tag. Havde forsamlingshusets bestyrelse ikke nået målet, havde de været nødt til at dreje nøglen om, indtil midlerne til projektet var i hus. Heldigvis kom det ikke så vidt. Skåstrup forsamlingshus bestyrelse fik tilbud fra en lokal tømrer og fra MM-tag i Vejle. Sten Andersen fra den lokale tømrer så tilbuddet igennem for at se om de kunne gøre det billigere, men de kunne slet ikke matche MM-tags tilbud. Så MM-tag har ydet et rigtig flot bidrag til SKåstrup Forsamlingshus. Prisen på taget er kr + moms. Forsamlingshuset har før nævnt at det kostede kr, da det var dette beløb, de skulle have inde på kontoen for at betale regningen på taget. Den lokale tømrer Sten Andersen lavede en nødreperation på taget sidste sommer, og gav dommen at det ikke ville holde vinteren over. Så bestyrelsen kunne bare smøge ærmerne op og give den en ekstra skalle for at skaffe midler til projekt tag. Midlerne kom fra loppemarked, blev alle gaverne sponsoreret til tombolaen, og alle lokale, som kiggede forbi var gode til at give et ekstra bidrag da, hele overskuddet skulle gå til tagprojektet. Årets byfest, som flere aktører står for, valgte at skænke hele overskuddet til tagprojektet. Også her kunne der opleves velvilje fra alle. Høstfestens og julefrokostens overskud gik også til tagprojektet. OG hver gang puttede folk lidt ekstra i kassen, da alle gerne vil blive ved med at Skåstrup Forsamlingshus består. Der er også nogle borgere som har indleveret pengegaver i konvolutter i postkassen. Det har også været en stor hjælp. Og ellers er det de to aktive bestyrelser der har koordineret og samlet ind alle de steder der var noget at samle ind. 8

9 d. 3/ startede tagfirmaet med at rive taget på Skåstrup Forsamlingshus af, og nu er de helt færdige med taget. De mangler kun at isolere loftet i gangen og sætte loftplader op. Da de kom til strømmen i gangen viste det sig at det ikke var helt lovlige installationer efter nye forskrifter. En udgift bestyrelsen ikke havde kalkuleret med. Og her vil bestyrelsen gerne sige tak til Nordfyns El, for deres velvilje til at lave dette. Bestyrelsen kunne ikke gøre det færdigt uden deres støtte. Grete Andreassen har sponsoreret nye lamper til gang og toilet, da de gamle lamper var udtjente. Tusind tak for denne flotte støtte. Resultatet af taget er super flot. OG det er med stor glæde at forsamlingshuset igen kan lejes. Til rejsegildet var bestyrelsens ønske om pengegaver blevet hørt. Tusind tak for de fine bidrag. Bestyrelsen er ikke helt i mål med at få midler ind til taget, da de har brugt hele deres tegningsret på kassekreditten. De mangler ca. at skaffe kr i kassen for igen at kunne få positive tal på bundlinien, og der håbes stadig på bidrag. Bestyrelsen efterlyser nogen der sidder og tænker at de gerne vil hjælpe til med at skaffe midler, så må man meget gerne melde sig. Al hjælp er kærkommen. ANA er stadig skalstolenes Mercedes... Men går du gerne på kompromis m.h.t. kvalitet, design, siddekomfort, fabriksgaranti og service, er den ikke noget for dig! For samtlige modeller yder RBM nu 6 års fabriksgaranti, og dermed også for det stilrene og praktiske Standard Klapbord, jeg har haft fornøjelsen at levere til danske forsamlingshuse i stort antal gennem årene. Ring/mail og få RBM s priskatalog 2012 med mange nye modeller tilsendt. 3E Møbler Kirsten Rottbøll Thorup Svendborgvej 11, 2. t.h Kolding Telefon

10 Nordsjællands Forsamlingshusforening Landsforeningens kontaktperson Bjarne Klarskov Andersen Holmevej Helsinge Tlf.: Mobil: Formand John B. Andersen Tlf.: Roskilde Amt Forsamlingshusforening Formand Reinar C. S. Jensen Grønagervej 3. Varpelev Hårlev Tlf.: Næstformand og repræsentant i Landsforeningen Alex Kulle Strandvejen Strøby Tlf.: Vestsjællands FORSAMLINGSHUSFORENING Formand og Næstformand for Landsforeningen Svend Arne Petersen Bøstrupvej 28. Løve Høng Tlf.: Mobil: Generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl i Asnæs Forsamlingshus Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs Storstrøms Forsamlingshusforening Formand Helge Holm Jensen Tlf.: Fynske Forsamlingshuse Bestyrelsesformand Gudrun Falk Tlf.: Kasserer og repræsentant i Landsforeningen Hans Erik Hansen Markledet Odense SØ Tlf.: Mobil: Sønderjysk Forsamlingshusforening Formand og Formand for Landsforeningen Anders Sørensen Åbenråvej 133. Øster Gasse Skærbæk Tlf.: Mobil: Repræsentant i Landsforeningen Peter Stange Sdr. Vilstrup Bygade 6. Sdr. Vilstrup 6100 Haderslev Tlf.: Mobil: Generalforsamling mandag d. 26. marts kl Hammelev Forsamlingshus, Hamisgårdvej 1, 6500 Vojens Der tilbydes kaffe og aftenens taler er Peder Damgård, forstander på Gråsten Landbrugsskole. Åbent Forsamlingshus Der afholdes Åbent Forsamlingshus mandag d. 11. Juni kl Deltagerne mødes på Rundemølle Museum, Rundemøllevej 180 B, 6200 Åbenrå. Derefter tager vi til Løjt Forsamlings- og Kulturhus, hvor man har afsluttet en stor renovering. Til sidst er der kaffe og underholdning ved forhenværende telegrafist Marie Finne: 40 år på verdenshavene. 10 Sekretær for Landsforeningen Hanne Hansen Næbvej 5 D Præstø Tlf.: Mobil:

11 Ribe Amts Forsamlingshusforening Formand og repræsentant i Landsforeningen Peter Chr. Larsen Åttevej Føvling Tlf.: Nordjyske Forsamlingshuse Formand Kim Knudsen Tlf.: Repræsentant i Landsforeningen Helle Pedersen Digemarken 3. Ørum Hjallerup trekantens forsamlingshuse Formand Lonni Stensdal Brunhøj 38. Nr. Vilstrup Vejle Tlf.: Mobil: Repræsentant og redaktør i landsforeningen IT-Ansvarlig og kasserer i Trekantens Forsamlingshuse Britta Scholz Hestlundvej 14. Bøllund Give Tlf.: Ringkøbing Amts Forsamlingshusforening Formand og repræsentant i Landsforeningen Tonni Bjerrum Hestbjergvej 3. Vind Holstebro Tlf.: Mobil: Århus amts Forsamlingshusforening Formand Hans Berg Møllebakken 19. Lading Sabro Tlf.: Mobil: Repræsentant, Formand for Landsforeningens IT & blad-udvalg og landskasserer Magda Jensen Toften 7. Vitved Skanderborg Tlf.: Mobil: Generalforsamling hos Ken Storkøkken Runetoften 15-17, 8210 Århus V, torsdag den 22. marts 2012 Foreningen af Forsamlingshuse i Det gamle Viborg Amt Formand Margit Mortensen Anders Sørensens Vej 19. Nederby Fur Tlf.: Repræsentant og Webansvarlig i landsforeningen Kristian Brandt Kristensen Poppelvej Karup J Tlf.: Kom i kontakt med os... For at komme i kontakt med hele bestyrelsen i Landsforeningen Danske For samlingshuse, kan der sendes til: 11

12 - FREMTIDENS Lange borde THE ORIGINAL 122 x 61 cm - Vægt: 10 kg 183 x 76 cm - Vægt: 16 kg 245 x 76 cm - Vægt: 19 kg Farve: Granit og mandel BEMÆRK!! - 28 mm stel Højdejusterbare borde Stabelhøjde 5.5 cm 61 cm 74 cm 91 cm 122 x 61 cm - Vægt: 12 kg 183 x 76 cm - Vægt: 18 kg Farve: Mandel Generelle fordele: Bordplade/sæde/ryg fremstillet i polyethylen Kraftig pulverlakeret stel - med sikkerhedslåse Op til 50 % lettere end træ Utrolig stærke - top kvalitet Nem opbevaring Tåler vand UV beskyttet ( falmer ikke ) Alle møbler er testet af 122 x 76 cm - Vægt: 12 kg Farve: Mandel 183 x 76 cm - Vægt: 18 kg Farve: Mandel Fold in half 183 x 76 cm - Vægt: 1 Vedligeholdelsesfrie Slut med sandpapir, lak og splinter i fingrene Lette at transportere Tåler vand 12

13 MØBLER - NOGET LETTERE - TIL FORSAMLINGSHUSET Rundt bord: Fold in half Ø 153 cm - Vægt: 20 kg Farve: Granit og mandel Runde borde Cafebord Ø 75 cm Vægt: 6 kg 3 højde inst.: cm Farve: Mandel Stole Skån ryggen!! Op til 50 % lettere Rundt bænksæt Ø 118 cm - Vægt: 14 kg Ø 153 cm - Vægt: 21 kg Ø 183 cm - Vægt: 30 kg Farve: Granit og mandel Sammenklappelige bænksæt 2 kg Klapstole Vægt: 5.0 kg Belastning: 175 kg Farve: Mandel STREAMLINE Kirke Værløsevej 16 DK 3500 Værløse Tlf.: Fax Stabelstole Vægt: 5.5 kg Belastning: 175 kg Stabelhøjde: 8-10 stk Farve: Sort / sølv 6 pers. Farve: Stengrå 6/8 pers. Farve: Grå DAG TIL DAG LEVERING 13

14 Af Peter Stenstrup Holm Kultur- og fritidskonsulent Faaborg-Midtfyn kommune har et meget stort antal forsamlingshuse. Ved kommunesammenlægningen var der 28 til en befolkning på knap indbyggere. Det virker som et stort antal, men ikke desto mindre er antallet af forsamlinghuse vokset til 31 i løbet af de sidste 5 år. Hertil kommer et antal andre huse, der har forsamlingshusets karakter, uden at de betegner sig som forsamlinghuse. Alt efter hvor man sætter grænsen er der tale om yderlige 5-8 huse der benyttes til forsamlingsbrug. Ved kommunesammenlægningen stod vi med 5 forskellige regelsæt. En kommune gav meget store tilskud til forsamlingshusene, men andre gav mindre tilskud og en enkelt af de gamle kommuner ydede overhovedet ikke tilskud. Det mærkelige var, at det var meget svært at se en sammenhæng mellem tilskudsstørrelserne og de enkelte forsamlingshuses stand og funktioner. Fra 2007 til 2009 modtog hvert forsamlinghus et beskedent tilskud på godt 8000 kr. Da kommunen skal spare 170 mio. på driftsudgifterne over 4 år, blev det politisk besluttet at tilskud til forsamlinghuse bortfaldt fra Forsamlingshusene må selv sikre sig den nødvendige finansiering af driften. Man kunne have forventer at det ville føre til lukninger, men det har ikke været tilfældet, og som jeg nævnte før, er der i samme periode kommet yderligere 3 forsamlingshuse til. 14

15 Hvordan kan det nu lade sig gøre. Som jeg ser det, er den eneste forklaring, at der bag de enkelte forsamlingshuse står ildsjæle og engagerede borgere, der ikke ønsker deres forsamlingshus lukket. Vi hører ofte at forsamlingshusene er det sidste der er tilbage af samlingsstederne i landsbyerne. Det er dog stor forskel på hvordan forsamlingshusene udvikler sig. Korinth Kulturhus har biograf og teaterscene, ungdomsklub, datastue og mange andre aktiviteter og kan med rette betegnes som kulturhus. 7 forsamlingshuse har værter der driver forsamlinghusene professionelt, som konkurrenter til restaurationsbranchen, mens de fleste af de øvrige huse er nøglehuse med varierede aktiviteter. Af ikke-forsamlinghuse kan nævnes Ferritslev Fritidshus, der igennem de sidste 17 år har udviklet sig med start i et af de ældste forsamlingshuse i Danmark. Her er der i dag et kulturhus der samler hele lokalbefolkningen fra dagplejebørn, juniorklub, læseklub, ældreklub og samtidig fungerer som et topmoderne spillested med mange koncerter året rundt. Huset har plads til knap 300 tilskuere og ønsker at lave yderligere en udvidelse. Ligeledes har musikforeningen Foderstoffen i Rudme ved Ringe netop færdiggjort en stor ombygning med nye sceneforhold, publikumsfaciliteter og gode køkkenfaciliteter. Foderstoffen vil meget gerne udvide sine aktiviteter og brugergrupper, så de også må siges at være en form for forsamlingshus. Faaborg-Midtfyn kommune har 18 sportshaller. De opstod i tresserne og halvfjerdserne som sognenes rammer for idrætsaktiviteter, men det stadig hårdere pres på kommunernes økonomi har medført, at hallerne skal skaffe sig en væsentlig del af deres driftsmidler ved at tænke alternativt. Det betyder at de også udvikler sig til forsamlingshuse. Man kan holde møder i hallernes cafeterier og mødelokaler, der indrettes fitnesscentre og flere haller forsøger sig med forskellige arrangementer på kulturområdet. Det betyder at der er kamp om kunderne og set fra min stol, burde de forskellige bestyrelser nok tænke fremadrettet, så man kan samle kræfterne på gode samlingssteder i lokalområderne, i stedet for, for alt i verden, at søge at bevare alt det der var i tresserne. Faaborg-Midtfyn kommune indgår i Sydfyns udviklingssamarbejde, der er et samarbejde mellem 4 sydfynske kommuner (SUS). I disse dage er vi i kontakt med alle kommunens forsamlingshuse, da vi via midler fra SUS kan tilbyde en enestående teaterforestilling i 14 forsamlingshuse. Det drejer sig om Baggårdsteatret i Svendborg, der har lavet forestillingen Forsamlingshuset. En forestilling der tager udgangspunkt i forsamlinghusets hverdag. Forestillingen spilles ved et festligt opdækket bord, hvor publikum og skuespiller sidder mellem hinanden. Forestillingens udgangspunkt er forsamlinghuset som ramme om livets store fester. Forestillingen tilbydes gratis til forsamlingshusene, der kan opkræve entre og sælge øl, vand og evt. mad. Som modydelse lægger forsamlingshuset lokaler til. Efter ganske få dage har vi modtaget meget positiv respons fra forsamlingshusene. Vi glæder os meget til at kunne vise de 14 forestillinger rundt i kommunens forsamlinghuse. Erfaringerne fra Svendborg har vist, at det bliver 14 forskellige forestillinger, så der venter en god kulturoplevelse 15

16 Forsamlingshusene i Roskilde skal bevares På landsplan bliver der færre forsamlingshuse hvert år. I starten af 1900-tallet var der ca forsamlingshuse, og nu er der nok omkring tilbage. Landsforeningen for Danske Forsamlingshuse regner med at tallet fortsat vil falde med om året. En af grundene til det faldende antal er, at forsamlingshusene har svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Udover den almindelige drift kæmper forsamlingshusene også med at vedligeholde de gamle bygninger. Det er formanden for Kultur- og Idrætsudvalg Birgit Pedersen, som har sat forsamlingshusene på Roskilde Byråds dagsorden de seneste år. Hun tog sagen op i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006, hvor Roskilde Kommune blev fusioneret med Ramsø og Gundsø Kommune. Inden kommunesammenlægningen bestod Roskilde Kommune stort set udelukkende af et stort byområde, hvorimod Ramsø og Gundsø var store landområder med små bysamfund. - I Roskilde Kommune var vi jo vant til, at alle ting kunne nås inden for en radius af få kilometer. Om man skulle i svømmehallen, til koncert eller i biografen, så kunne de fleste enten gå eller tage cyklen. Man kan faktisk godt sige, at vi har været lidt forvænt i Roskilde, og det blev pludseligt meget synligt ved kommunesammenlægningen. Her blev jeg især bevidst om forsamlingshusenes funktion i forhold til lokalsamfundet, og hvor vigtigt det er for os alle at bevare disse samlingssteder, fortæller Birgit Pedersen. Men det var også tydeligt, at forsamlingshusene havde brug for en økonomisk håndsrækning, hvis de ikke skal dreje nøglen om. Derfor satte Birgit sagen på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden allerede i 2007, hvor det med bred opbakning fra resten af udvalget lykkedes at skaffe en pose penge til forsamlingshusene. Pengene blev udbetalt i 2008, og har siden været med til at sætte en proces i gang Tilskuddet fra Roskilde Kommune har givet en tiltrængt økonomisk saltvandsindsprøjtning. En indsprøjtning som også har været mærkbar på bestyrelsens motivationsfaktor. De har gjort en stor frivillig indsats for at få pengene til at række så langt som muligt. Både værktøjskassen og malerpenslerne er blevet brugt flittigt de seneste år. Holger Skovhaug er formand for Gundsømagle forsamlingshus og én af dem, der har oplevet den forskel bevillingen og det lokale engagement har gjort. - Kommunens økonomiske hjælp de seneste år har haft afgørende betydning for vores forsamlingshus. Vi har fået lavet flere energi- 16

17 besparende tiltag, eksempelvis har vi fået nye vinduer og døre, og bygningen er blevet isoleret med skalflex facade system. Varmeregningen vil helt sikkert blive kraftigt reduceret fremover. Bestyrelsen slipper også for at kalke huset hvert andet år. Nu kan vi i stedet for bruge kræfterne på andre og mere væsentlige ting, fortæller Holger Skovhaug med begejstring i stemmen. Et helt nyt handicaptoilet samt handicapslidske er på tegnebrættet til Gundsømagle Forsamlingshus, hvor de glæder sig til at kunne byde de handicappede indenfor til arrangementerne. I skrivende stund er de eksempelvis ved at gøre klar til juletræsfest nr. 110 i Gundsømagle. Vores forsamlingshus er jo af ældre dato, og vi holder fast i nogle af de gamle traditioner. Vi har for eksempel afholdt juetræsfest og dilettantforestilling i huset sinden 1902, så når vi slår dørene op for de næste arrangementer, så er det 110 år siden det hele startede. Men der kommer også nye arrangementer i huset, her kan jeg nævne foreningen Hanebjælken, som laver 6 arrangementer i vinterhalvåret med mad og underholdning. Disse arrangementer er utrolig populære og trækker fuldt hus. Det er også her kommunens lokalplaner bliver drøftet og folk kan afgive deres stemmer til valget. Der bliver holdt barnedåb, konfirmation og 90 års fødselsdag. Forsamlingshuset har stor betydning for vores lokalsamfund. Det glæder mig, at vi kan fortsætte det gode arbejde, udtaler Holger Skovhaug. Roskilde Kommune har givet støtte til vedligeholdelsen af forsamlingshusene i årene 2008, 2010 og 2011 med i alt 1 mio, og i 2012 har kommunen afsat yderligere 0,2 mio. kr. til formålet. Forsamlingshusene ligger i Gundsømagle, Ramsømagle, Dåstrup og Ørsted. Energi til danske forsamlingshuse Fyringsolie Naturgas El Tlf.:

18 Forandring fryder forsamlingshuse Forsamlingshustraditionen står stærkt i Sønderjylland, men gælder det også de enkelte forsamlingshuse? I årene var forsamlingshusene et af indsatsområderne af den Sønderjyske Kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa. Formålet var netop at styrke de forsamlingshuse, der ikke længere formåede at fylde salene med de traditionelle arrangementer. Styregruppen for forsamlingshussamarbejdet og projektleder Susanne Gram Skjønnemann arrangerede en række messer i forskellige forsamlingshuse på skift, som henvendte sig mod husbestyrelserne. På messerne blev der præsenteret et bredt udvalg af kulturtilbud, som forsamlingshusene kunne booke på meget favorable vilkår. Første messe blev afholdt i april 2010 og var en stor succes. Der var virkelig gang i underholdningen med appetitvækkere på folkmusik, klassisk musik, teater, renæssanceforedrag med mad, krimidinner og meget andet. På nogle af de senere messer blev forsamlingshusene opfordret til selv at supplere med egne ideer og finde en partner til at gennemføre aktiviteten sammen med. Nogle huse fandt det imidlertid svært at skulle samarbejde med deres konkurrenter, men mange huse har heldigvis fået øjnene op for, at når de er flere forsamlingshuse som booker samme kulturarrangement, så kan de i højere grad få handlet nogle gode priser på plads. Og i forhold til støtte fra den Sønderjyske Kulturaftale var det simpelthen et krav, at der var mindst to forsamlingshuse, der samarbejdede om en aktivitet. På bundlinjen gav indsatsområdet om forsamlingshusene gode resultater men desværre for alt for få forsamlingshuse. Der er således tale om 6-8 forsamlingshuse spredt godt ud over de fire kommuner, som igen og igen benyttede sig af muligheden for at booke et kulturarrangement. Denne hårde kerne af forsamlingshuse løb en risiko ved at skabe kultur i landdistrikterne. Alle arrangementer solgte ikke lige godt, men husene fik da trukket nye gæster til og afprøvet nye og inspirerende samarbejdsmuligheder. Afslutningen på indsatsen for forsamlingshusene blev en meget velbesøgt aften i selskab med reklamemanden Jørn Duus og folk-bandet Phønix. Hovedbudskabet i Jørn Duus oplæg var, at forsamlingshusene bør turde noget nyt og kombinere det med noget velkendt. Eksempelvis stegt flæsk og folkmusik eller chili con carne og mexicanske rytmer. Kort sagt fra madkultur til kultur med mad. Kultur er i den sammenhæng det krydderi, der kan revitalisere de hendøende forsamlingshuse. Se mere på Andreas Ott, kultur- og landdistriktskonsulent tlf Susanne Gram Skjønnemann, projektkoordinator for den Sønderjyske Kulturaftale tlf

19 Forsikringsaftale med indbygget rabat Hvis du er medlem af Landsforeningen, får du ud over en professionel samarbejdspartner - rabat på forsamlingshusets forsikringer. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse og Alm. Brand har en forsikringsaftale. Den giver medlemmerne rabat på forsamlingshusets forsikringer samt særlige dækninger udviklet til forsamlingshuse. Det gælder f.eks. i forbindelse med dækningerne for erhvervs- og produktansvar. Vi har et godt samarbejde med vores kunder, fordi vi har lokale forsamlingshus-specialister, der kender det lokale område - og har erfaring med forsikring af forsamlingshuse. Ring hvis du vil vide mere - så stiller vi om til den lokale erhvervsassurandør Alm. Brand Midtermolen København Ø 19

20 20 Eventadresse - Den 1. januar 2012 udløber samtlige Berlingske Medias titler (Berlingske Tidende, B.T., Århus Stiftstidende m.fl.), abonnement med Ritzau. Herved skal disse medier, med over 2 millioner læsere og lyttere, i højere grad end nu selv ud aktivt og søge informationer. Det vi blandt andet kommer til at mangle, er informationer om fremtidige begivenheder, events og arrangementer indenfor kultur- og livstilsområdet. Fremadrettet må I derfor meget gerne gøre opmærksom på fremtidige begivenheder I afholder ved at sende en mail til berlingske.dk. Begivenhederne vil herefter blive registreret og ført ind i hele koncernens fælles nyhedskalender. Det er kun info om fremtidige, begivenheder, events eller arrangementer der skal sendes til denne mailadresse, generelle informationer og opdateringer har ingen interesse i denne forbindelse. Returadresse: DegnGrafisk. Skårupvej 28. Ravnkilde Nørager

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal Forsamlingshus NYT September 2010 Tillykke til Havredal 1 EDITORIAL 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon: 75 73

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2011

Forsamlingshus NYT September 2011 Forsamlingshus NYT September 2011 Portræt af Kværndrup Forsamlingshus 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forsamlingshus NYT. februar 2008

Forsamlingshus NYT. februar 2008 Forsamlingshus NYT februar 2008 formanden har ordet K o l o f o n i n d h o l d Oplag 1.800 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1. Stenild. 9500 Hobro Telefon: 98 54 83 83 email:

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Husene har gode kort på hånden

Husene har gode kort på hånden Forsamlingshus NYT Marts 2010 J o k e r J o k e r J o k e r J o k e r J o k e r Husene har gode kort på hånden - med kvinder i bestyrelsen J o k e r 1 EDITORIAL 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag Side

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Nr. 140 Maj 2007. Som I kan se inde i bladet, får revyfestivalen i Juelsminde deltagelse fra SAG, når amatørscener sætter hinanden stævne i efteråret.

Nr. 140 Maj 2007. Som I kan se inde i bladet, får revyfestivalen i Juelsminde deltagelse fra SAG, når amatørscener sætter hinanden stævne i efteråret. Nr. 140 Maj 2007 Der var mere end tryk på, da forsalget gik i gang til årets revy: premierebilletterne blev revet væk samtlige billetter var solgt på en uge. På alle måder er det jo fantastisk, at så mange

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere