Forsamlingshus nyt marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsamlingshus nyt marts 2012"

Transkript

1 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt marts 2012 Bestyrelsen tog taget i angreb 1

2 kolofon Oplag eksemplarer ISSN: Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør Britta Scholz Tlf (venligst brug telefonsvareren) Produktion: Landsformand: Forsidefoto: DegnGrafisk.dk Anders Sørensen Tlf Bestyrelsen tog taget i angreb redaktørens hjørne Af Britta Scholz Dette blad i det nye layout har som hovedemne, forskellige kommuners holdning til og behandling af forsamlingshusene. Det er meget interessant læsning. I kender det nye format allerede fra særudgaven. Men også indlæg fra huse selv, som fra Skåstrup er vi meget glade for. Husk nu at give landsbladet en kopi, når i arbejder med pressemeddelelser. Tak på forhånd. INDHOLD Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 14 Side 16 Side 18 Formanden har ordet KONTANTER kroner til fordeling... En uheldig udlejning Forsamlingshuset - hvor det blev muligt del 2 Flere kulturtilbud - ved salg af komunale forsamlingshuse Bestyrelsen tog taget i angreb - og har næsten taget alle forhindringer Forsamlingshuset Forsamlingshusene i Roskilde skal bevares Forandring fryder forsamlingshuse 2

3 formanden har ordet Årsmøde i Kværndrup Forsamlingshus Svendborgvej 39, 5772 Kværndrup 24. marts 2012 Af Landsformand, Anders Sørensen Alle er velkomne! Tilmelding nødvendig aht. maden Nu nærmer sig tiden, hvor vi holder generalforsamlinger rundt omkring i de danske forsamlingshuse. Det er også tiden, hvor man bør overveje, om man har lidt ekstra tid til frivilligt foreningsarbejde. Mange bestyrelser søger nye medlemmer, så der er ingen grund til at holde sig tilbage. Husk at vi alle må bidrage med gode ideer, som kan være med til at skabe glæde og inspiration i de små lokale samfund. Landsforeningen har lavet en Bestyrelseshåndbog, som vi mener, kan være til stor hjælp for mange nye bestyrelsesmedlemmer. Indtil videre har mere end 300 huse købt den og vi har flere på lager, som vi sælger til en pris af 150 kr. + porto. Håndbogen kommer også til at ligge på vores hjemmeside. Vi har lavet en særudgave af Forsamlingshus Nyt. Her har vi samlet ideer og inspiration fra Grundtvig og Nye tider i danske forsamlingshuse, de to projekter som Landsforeningen har deltaget i igennem de sidste to år. Vi håber, at I vil tage godt imod den og sørge for, at alle bestyrelsesmedlemmer for mulighed for at læse den. Det er ved at være tid til årsmøde i Landsforeningen. Hvis man kunne tænke sig at komme med, kan man kontakte sin lokalforening omkring en evt. tilmelding. Det er altid hyggeligt når vi kan samle en stor flok, det er også med til at skabe debat og fokus på foreningens arbejde. God læselyst! Undskyld, hvilket tal var det? Selv en lettere hørenedsættelse gør det svært at deltage i fællesarrangementer som f.eks. banko, foredrag, diverse orienteringer, generalforsamlinger mv. Phonic Ear er førende leverandør af professionelle lydløsninger såsom teleslynge- og højttaleranlæg. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på et lydanlæg til jeres forsamlingshus. - Medlemsrabat 5% Kongebakken Smørum Tlf

4 KONTANTER Af Magda Jensen Landsforeningen har fået henvendelse fra et af medlemshusene, som havde følgende problem: Huset havde et arrangement i fredag aften, og for at sikre pengene fra overskuddet, tog kassereren pengene med hjem. Kassereren var imidlertid så uheldig, at hun fik indbrud i sit private hjem. Hendes private forsikring dækkede naturligvis ikke Forsamlingshusets penge! Jeg er sikker på, at mange kassere kan nikke genkendende til denne situation, fordi vi synes, at det oftest er det sikreste, så jeg har derfor rettet henvendelse til Alm. Brand, som har dette tilbud: For kr. 250 pr. år kan man forsikre sig for dette problem. Man er så dækket for forsamlingshus-penge på max kr i sit private hjem (gælder for alle bestyrelsesmedlemmer). Dækningen ophører førstkommende bankdag kl Almindelige forsikringsregler vedrørende tyveri er gældende dvs., at der skal være synlige tegn på voldeligt opbrud. Hvis man ønsker at benytte sig af dette tilbud, skal man rette henvendelse til sin assurandør eller til Alm. Brand kroner til fordeling... Forsamlingsudvalget, Skive Kommune Som svar på jeres mail fra november 2011, sender jeg dette. Vi er et udvalg på 6 personer, 3 personer fra Skive Kommune og 3 personer fra lokalområdet, der er underlagt By- og Landsbyudvikling Skive Kommune. Udvalget har et beløb på kr. til fordeling blandt kommunens 34 forsamlingshuse. En gang om året bliver der holdt et stor møde i kommunen, hvor der typisk kommer 2 personer fra hver hus. På et sådan møde, er de 6 personer i udvalget valgt, og det er også på disse møder, der bliver diskuteret om der skal laves om på fordelingen af puljen. Som det kører nu, får hver hus kr. i fast tilskud hvert år, kr. bliver fastlåst til kulturelle aktiviteter, som husene kan søge tilskud til en gang om året. de sidste kr. er et såkaldt krone til krone tilskud. Husene sender ansøgninger ind, inden 1. nov. til forsamlingshus udvalget, som så fordeler pengene til de forskellige huse. Der er bestemte principper for, hvad der kan søges til, i krone til krone tilskud (disse principper er også bestemt på stormøderne). Det vil sige, at husene selv er med til at fordele penge puljen efter deres ønsker. Alt i alt er alle tilfredse med ordningen, og samarbejdet mellem kommunen og forsamlingshusene er rigtig godt. En gang hvert andet år, afholdes der Forsamlingshusenes dag, med stor succes. Husene viser stor kreativitet ved sådan et arrangement, lige fra kunstudstilling, cirkus, lokalhistorie, udstilling fra lokale foreninger osv. Der bliver gjort et utroligt stort stykke frivilligt arbejde i de forskellige huse. 4

5 En uheldig udlejning Af Lonni Stensdal På Trekantens Forsamlingshuses bestyrelses vegne. Mandag den 17. oktober 2011 blev jeg ringet op af en vred far, hvis søn og dennes kammerat i anledning af en tur til Australien havde lejet et forsamlingshus her i Trekantsområdet. Sønnen havde først i august 2011 forespurgt om at leje forsamlingshuset lørdag den 15. oktober 2011 og havde da fået afslag, da det var lejet ud til anden side den pågældende dag. Midt i august fik han alligevel tilbud om at leje huset den pågældende dag og den 15. august blev der så skrevet kontrakt. Jeg har kopi af kontrakten. Han lejer således huset til lørdag den 15. oktober 2011 og indbetaler det forlangte depositum. Den 13. oktober bliver den unge mand dog ringet op af udlejer, der nu meddeler, at han alligevel ikke kan leje huset, da det er lejet ud til anden side. Han fik dog tilbudt at leje et andet forsamlingshus, og det betalte depositum blev nu overført til det andet hus. De unge mennesker er skuffede over den behandling, som de har fået. De får en opringning torsdag aften, som de skal holde fest samme lørdag aften. Der var bestilt mad udefra til 100 gæster og musikanter. De ca. 100 gæster skulle nu med meget kort varsel orienteres om ændringerne i festen. De anviste forsamlingshus var mindre og har ikke service til mere end 80 personer, så forældrene måtte hjem efter skåle, fade, bestik etc., så alle kunne få noget at spise af og med. De unge mennesker have alligevel (heldigvis) en god fest med farvel til familie og venner, inden de den følgende onsdag fløj til Australien. Som udlejer af et forsamlingshus i Trekantsområdet kan man ikke behandle lejere på denne måde. Det er lejere især de unge - der er med til økonomisk at holde husene kørende fremover. En så dårlig omtale kan man ikke leve af, heller ikke husene i nabolaget. 5

6 Forsamlingshuset - hvor det blev muligt del 2 Af Edvin Larsen Af foreningens protokol fremgår det, at for en stempeltakst på 15 øre blev protokollen godkendt af Svendborg Amt den 16. juli 1892, og det første, der er indført i protokollen er Vedtægterne for Foreningen Kværndrup Forsamlingshus. Af 1 fremgår foreningens formålsparagraf, som lyder Forsamlingshuset, som er opført, dels ved Aktier og dels ved Tilskud fra Kommunen, er rejst for at skaffe Sognets Beboere en god og hensigtsmæssig Plads til Brug for Møder og andre Sammenkomster. Huset blev i 1892 opført på et stykke umatrikuleret jord på den østlige del af bystævnets (tingstedets) grund. At huset blev opført på det lille stykke gadejord i landsbyens midte kan opfattes som et symbolsk udtryk for, at forsamlingshuset var et led i en gammel landsbyfællesskabstradition. To af sognets håndværkere murer Knud Skov og tømrer A. Knudsen stod for opførelsen af huset. Byggesummen beløb sig til kr. Til finansiering af byggesummen blev der udstedt folkeaktier i form af andelsbeviser med et pålydende på kr. 20. Ad den vej indkom kr., som sognerådet supplerede med kr. Det manglende beløb blev efterfølgende fremskaffet ved yderligere aktietegning. Huset kunne vederlagsfrit benyttes af sognerådet til alle kommunale møder. Ligeledes kunne Kværndrup Sangforening og Kværndrup Skytteforening frit anvende huset til deres øvelser, men ved alle andre sammenkomster uanset arrangør skulle der betales husleje. Ved den første generalforsamling - afholdt den 11. november blev etableringsudvalget valgt til bestyrelse, men da bestyrelsen kun skulle være på syv medlemmer, fratrådte Erik Eriksen - efter lodtrækning. Sognerådet supplerede efterfølgende bestyrelsen ved at udpege de to trunderuppere: Hans Lundsgaard og P. Petersen. I begyndelsen af 1890 erne var legemsøvelser begyndt at vinde frem og skydningen, som skytteforeningerne tog sig af, var på tilbagetog. Skydningen havde vanskelige vilkår bl.a. på grund af Estrups provisoriske riffellov. Det var en lov, som også ramte skytteforeningerne og skabte uro blandt de danske skytter. Loven gav splittelse i mange skytteforeninger. En splittelse, som også kom til syne i Kværndrup, da der omkring årsskiftet 1893 var lokale kræfter, der arbejdede på at danne en særlig gymnastikkreds i sognet. Initiativtagerne søgte i den forbindelse bestyrelsen for forsamlingshuset om tilladelse til at drive gymnastik i huset. Det fik forsamlingshusets bestyrelse til politisk at blande sig. 6

7 Flere kulturtilbud ved salg af komunale forsamlingshuse Middelfart Kommune skal være en attraktiv kommune, hvor folk har lyst til at bo og opleve. Derfor er det vigtigt at skabe tiltrækkende og gode levevilkår for alle borgere, uanset om de er bosiddende i kommunens hovedby eller i landdistrikterne. Gennem de seneste år har Middelfart Kommune sat fokus på at fremme kulturen i lokalområderne. Eksempelvis har kommunen netop gennemført projektet Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne med finansiering fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje. Udover at uddele et økonomisk støtte til kulturaktiviteter arrangeret af lokale ildsjæle har kommunen været igangsætteren af netværk mellem lokale foreninger og andre initiativtagere til kulturarrangementer. Netværkene skal holde gang i den kulturelle udvikling i de mindre lokalsamfund, og det derfor hensigten, at netværksdeltagerne kan dele erfaringer og udnytte hinandens ressourcer. Lokalbefolkningen har udvist stor interesse for at skabe kulturelle oplevelser og aktiviteter til glæde for lokalområdet, og i alt 13 foreninger har modtaget støtte til afholdelse af forskellige kulturtilbud. Lokalbefolkningens stærke interesse for bevarelse af et lokalt samlingssted er baggrunden for, at det kunne lade sig gøre at overdrage 5 kommunale forsamlingshuse til lokale foreninger. Da det i år 2010 blev besluttet af Middelfart Kommunes Byråd, at 6 kommunale forsamlingshuse skulle bortsælges, var det ønsket, fra både kommunen og lokalbeboernes side, at forsamlingshusene fremover skulle ejes og drives af borgerne i de pågældende lokalsamfund. Under hele salgsprocessen har der været en tæt kontakt mellem Middelfart Kommune og lokalbefolkningen fra de enkelte områder. Indledningsvist blev der afholdt sonderingsmøder, hvor kommunen gjorde rede for Byrådets beslutning. Dernæst blev det aftalt, at repræsentanter fra forsamlingshusene skulle undersøge 1) forsamlingshusets anvendelsesmuligheder, 2) det økonomiske grundlag for overtagelse af huset og 3) den juridiske enhed bag forsamlingshuset. Med disse oplysninger på plads mødtes repræsentanter fra kommunen og de enkelte forsamlingshuse til en dialog omkring salgspris og vilkår for overtagelse. Resultatet af møderne blev, at 5 kommunale forsamlingshuse i dag ejes og drives af beboerne i lokalområderne. Bag hvert forsamlingshus findes en forening bestående af frivillige lokalbeboere, der brænder for bevarelse af deres lokale samlingssted. Men det er ikke kun foreningens medlemmer, der har arbejdet for overtagelsen af de enkelte forsamlingshuse. Med den brede opbakning fra lokalsamfundet i ryggen har foreningerne haft økonomisk og moralsk støtte til gennemførelse af købet. Kommunens overdragelse af forsamlingshusene til lokalsamfundene bidrager til en positiv udvikling af landdistrikterne i Middelfart Kommune. Lokalbefolkningen har større muligheder for at skabe kulturtilbud for alle borgere i området, idet forsamlingshusene nu ubegrænset står til rådighed for gode oplevelser og aktiviteter. Det store engagement, udvist af foreningerne og lokalbefolkningen, værdsættes i høj grad af Middelfart Kommune. Ved overdragelse af forsamlingshusene til foreninger i lokalområderne er rammerne sikret for afholdelse af endnu flere forskellige aktiviteter og arrangementer. Af Linette Olsen, Staben, Middelfart Kommune 7

8 Bestyrelsen tog taget i angreb - og har næsten taget alle forhindringer Skåstrup Forsamlingshus siger tusind tak til alle som har bidraget med stort og småt i forbindelse med forsamlinghusets tagprojekt. Det er fantastisk, hvad bestyrelserne i Skåstrup Forsamlingshus har udrettet. På generalforsamlingen 2011 blev det vedtaget at målet for 2011 var at få nyt tag. Alle vendte i fællesskab næsen i den rigtige vej mod målet, gik efter det og nåede det. Der er i løbet af året afsøgt mange veje for at nå målet fonde er søgt og afvist, kontakt med fundraiseren i Nordfyns Kommune er afprøvet, hvilket heller ikke lige bar frugt. Kommunen er før blevet afprøvet at søge midler fra, men uden held, så denne mulighed blev på forhånd afskrevet. Det eneste bestyrelsen så som mulighed var at gøre opmærksom på projektet og fortælle om vigtigheden af at få et tæt tag. Havde forsamlingshusets bestyrelse ikke nået målet, havde de været nødt til at dreje nøglen om, indtil midlerne til projektet var i hus. Heldigvis kom det ikke så vidt. Skåstrup forsamlingshus bestyrelse fik tilbud fra en lokal tømrer og fra MM-tag i Vejle. Sten Andersen fra den lokale tømrer så tilbuddet igennem for at se om de kunne gøre det billigere, men de kunne slet ikke matche MM-tags tilbud. Så MM-tag har ydet et rigtig flot bidrag til SKåstrup Forsamlingshus. Prisen på taget er kr + moms. Forsamlingshuset har før nævnt at det kostede kr, da det var dette beløb, de skulle have inde på kontoen for at betale regningen på taget. Den lokale tømrer Sten Andersen lavede en nødreperation på taget sidste sommer, og gav dommen at det ikke ville holde vinteren over. Så bestyrelsen kunne bare smøge ærmerne op og give den en ekstra skalle for at skaffe midler til projekt tag. Midlerne kom fra loppemarked, blev alle gaverne sponsoreret til tombolaen, og alle lokale, som kiggede forbi var gode til at give et ekstra bidrag da, hele overskuddet skulle gå til tagprojektet. Årets byfest, som flere aktører står for, valgte at skænke hele overskuddet til tagprojektet. Også her kunne der opleves velvilje fra alle. Høstfestens og julefrokostens overskud gik også til tagprojektet. OG hver gang puttede folk lidt ekstra i kassen, da alle gerne vil blive ved med at Skåstrup Forsamlingshus består. Der er også nogle borgere som har indleveret pengegaver i konvolutter i postkassen. Det har også været en stor hjælp. Og ellers er det de to aktive bestyrelser der har koordineret og samlet ind alle de steder der var noget at samle ind. 8

9 d. 3/ startede tagfirmaet med at rive taget på Skåstrup Forsamlingshus af, og nu er de helt færdige med taget. De mangler kun at isolere loftet i gangen og sætte loftplader op. Da de kom til strømmen i gangen viste det sig at det ikke var helt lovlige installationer efter nye forskrifter. En udgift bestyrelsen ikke havde kalkuleret med. Og her vil bestyrelsen gerne sige tak til Nordfyns El, for deres velvilje til at lave dette. Bestyrelsen kunne ikke gøre det færdigt uden deres støtte. Grete Andreassen har sponsoreret nye lamper til gang og toilet, da de gamle lamper var udtjente. Tusind tak for denne flotte støtte. Resultatet af taget er super flot. OG det er med stor glæde at forsamlingshuset igen kan lejes. Til rejsegildet var bestyrelsens ønske om pengegaver blevet hørt. Tusind tak for de fine bidrag. Bestyrelsen er ikke helt i mål med at få midler ind til taget, da de har brugt hele deres tegningsret på kassekreditten. De mangler ca. at skaffe kr i kassen for igen at kunne få positive tal på bundlinien, og der håbes stadig på bidrag. Bestyrelsen efterlyser nogen der sidder og tænker at de gerne vil hjælpe til med at skaffe midler, så må man meget gerne melde sig. Al hjælp er kærkommen. ANA er stadig skalstolenes Mercedes... Men går du gerne på kompromis m.h.t. kvalitet, design, siddekomfort, fabriksgaranti og service, er den ikke noget for dig! For samtlige modeller yder RBM nu 6 års fabriksgaranti, og dermed også for det stilrene og praktiske Standard Klapbord, jeg har haft fornøjelsen at levere til danske forsamlingshuse i stort antal gennem årene. Ring/mail og få RBM s priskatalog 2012 med mange nye modeller tilsendt. 3E Møbler Kirsten Rottbøll Thorup Svendborgvej 11, 2. t.h Kolding Telefon

10 Nordsjællands Forsamlingshusforening Landsforeningens kontaktperson Bjarne Klarskov Andersen Holmevej Helsinge Tlf.: Mobil: Formand John B. Andersen Tlf.: Roskilde Amt Forsamlingshusforening Formand Reinar C. S. Jensen Grønagervej 3. Varpelev Hårlev Tlf.: Næstformand og repræsentant i Landsforeningen Alex Kulle Strandvejen Strøby Tlf.: Vestsjællands FORSAMLINGSHUSFORENING Formand og Næstformand for Landsforeningen Svend Arne Petersen Bøstrupvej 28. Løve Høng Tlf.: Mobil: Generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl i Asnæs Forsamlingshus Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs Storstrøms Forsamlingshusforening Formand Helge Holm Jensen Tlf.: Fynske Forsamlingshuse Bestyrelsesformand Gudrun Falk Tlf.: Kasserer og repræsentant i Landsforeningen Hans Erik Hansen Markledet Odense SØ Tlf.: Mobil: Sønderjysk Forsamlingshusforening Formand og Formand for Landsforeningen Anders Sørensen Åbenråvej 133. Øster Gasse Skærbæk Tlf.: Mobil: Repræsentant i Landsforeningen Peter Stange Sdr. Vilstrup Bygade 6. Sdr. Vilstrup 6100 Haderslev Tlf.: Mobil: Generalforsamling mandag d. 26. marts kl Hammelev Forsamlingshus, Hamisgårdvej 1, 6500 Vojens Der tilbydes kaffe og aftenens taler er Peder Damgård, forstander på Gråsten Landbrugsskole. Åbent Forsamlingshus Der afholdes Åbent Forsamlingshus mandag d. 11. Juni kl Deltagerne mødes på Rundemølle Museum, Rundemøllevej 180 B, 6200 Åbenrå. Derefter tager vi til Løjt Forsamlings- og Kulturhus, hvor man har afsluttet en stor renovering. Til sidst er der kaffe og underholdning ved forhenværende telegrafist Marie Finne: 40 år på verdenshavene. 10 Sekretær for Landsforeningen Hanne Hansen Næbvej 5 D Præstø Tlf.: Mobil:

11 Ribe Amts Forsamlingshusforening Formand og repræsentant i Landsforeningen Peter Chr. Larsen Åttevej Føvling Tlf.: Nordjyske Forsamlingshuse Formand Kim Knudsen Tlf.: Repræsentant i Landsforeningen Helle Pedersen Digemarken 3. Ørum Hjallerup trekantens forsamlingshuse Formand Lonni Stensdal Brunhøj 38. Nr. Vilstrup Vejle Tlf.: Mobil: Repræsentant og redaktør i landsforeningen IT-Ansvarlig og kasserer i Trekantens Forsamlingshuse Britta Scholz Hestlundvej 14. Bøllund Give Tlf.: Ringkøbing Amts Forsamlingshusforening Formand og repræsentant i Landsforeningen Tonni Bjerrum Hestbjergvej 3. Vind Holstebro Tlf.: Mobil: Århus amts Forsamlingshusforening Formand Hans Berg Møllebakken 19. Lading Sabro Tlf.: Mobil: Repræsentant, Formand for Landsforeningens IT & blad-udvalg og landskasserer Magda Jensen Toften 7. Vitved Skanderborg Tlf.: Mobil: Generalforsamling hos Ken Storkøkken Runetoften 15-17, 8210 Århus V, torsdag den 22. marts 2012 Foreningen af Forsamlingshuse i Det gamle Viborg Amt Formand Margit Mortensen Anders Sørensens Vej 19. Nederby Fur Tlf.: Repræsentant og Webansvarlig i landsforeningen Kristian Brandt Kristensen Poppelvej Karup J Tlf.: Kom i kontakt med os... For at komme i kontakt med hele bestyrelsen i Landsforeningen Danske For samlingshuse, kan der sendes til: 11

12 - FREMTIDENS Lange borde THE ORIGINAL 122 x 61 cm - Vægt: 10 kg 183 x 76 cm - Vægt: 16 kg 245 x 76 cm - Vægt: 19 kg Farve: Granit og mandel BEMÆRK!! - 28 mm stel Højdejusterbare borde Stabelhøjde 5.5 cm 61 cm 74 cm 91 cm 122 x 61 cm - Vægt: 12 kg 183 x 76 cm - Vægt: 18 kg Farve: Mandel Generelle fordele: Bordplade/sæde/ryg fremstillet i polyethylen Kraftig pulverlakeret stel - med sikkerhedslåse Op til 50 % lettere end træ Utrolig stærke - top kvalitet Nem opbevaring Tåler vand UV beskyttet ( falmer ikke ) Alle møbler er testet af 122 x 76 cm - Vægt: 12 kg Farve: Mandel 183 x 76 cm - Vægt: 18 kg Farve: Mandel Fold in half 183 x 76 cm - Vægt: 1 Vedligeholdelsesfrie Slut med sandpapir, lak og splinter i fingrene Lette at transportere Tåler vand 12

13 MØBLER - NOGET LETTERE - TIL FORSAMLINGSHUSET Rundt bord: Fold in half Ø 153 cm - Vægt: 20 kg Farve: Granit og mandel Runde borde Cafebord Ø 75 cm Vægt: 6 kg 3 højde inst.: cm Farve: Mandel Stole Skån ryggen!! Op til 50 % lettere Rundt bænksæt Ø 118 cm - Vægt: 14 kg Ø 153 cm - Vægt: 21 kg Ø 183 cm - Vægt: 30 kg Farve: Granit og mandel Sammenklappelige bænksæt 2 kg Klapstole Vægt: 5.0 kg Belastning: 175 kg Farve: Mandel STREAMLINE Kirke Værløsevej 16 DK 3500 Værløse Tlf.: Fax Stabelstole Vægt: 5.5 kg Belastning: 175 kg Stabelhøjde: 8-10 stk Farve: Sort / sølv 6 pers. Farve: Stengrå 6/8 pers. Farve: Grå DAG TIL DAG LEVERING 13

14 Af Peter Stenstrup Holm Kultur- og fritidskonsulent Faaborg-Midtfyn kommune har et meget stort antal forsamlingshuse. Ved kommunesammenlægningen var der 28 til en befolkning på knap indbyggere. Det virker som et stort antal, men ikke desto mindre er antallet af forsamlinghuse vokset til 31 i løbet af de sidste 5 år. Hertil kommer et antal andre huse, der har forsamlingshusets karakter, uden at de betegner sig som forsamlinghuse. Alt efter hvor man sætter grænsen er der tale om yderlige 5-8 huse der benyttes til forsamlingsbrug. Ved kommunesammenlægningen stod vi med 5 forskellige regelsæt. En kommune gav meget store tilskud til forsamlingshusene, men andre gav mindre tilskud og en enkelt af de gamle kommuner ydede overhovedet ikke tilskud. Det mærkelige var, at det var meget svært at se en sammenhæng mellem tilskudsstørrelserne og de enkelte forsamlingshuses stand og funktioner. Fra 2007 til 2009 modtog hvert forsamlinghus et beskedent tilskud på godt 8000 kr. Da kommunen skal spare 170 mio. på driftsudgifterne over 4 år, blev det politisk besluttet at tilskud til forsamlinghuse bortfaldt fra Forsamlingshusene må selv sikre sig den nødvendige finansiering af driften. Man kunne have forventer at det ville føre til lukninger, men det har ikke været tilfældet, og som jeg nævnte før, er der i samme periode kommet yderligere 3 forsamlingshuse til. 14

15 Hvordan kan det nu lade sig gøre. Som jeg ser det, er den eneste forklaring, at der bag de enkelte forsamlingshuse står ildsjæle og engagerede borgere, der ikke ønsker deres forsamlingshus lukket. Vi hører ofte at forsamlingshusene er det sidste der er tilbage af samlingsstederne i landsbyerne. Det er dog stor forskel på hvordan forsamlingshusene udvikler sig. Korinth Kulturhus har biograf og teaterscene, ungdomsklub, datastue og mange andre aktiviteter og kan med rette betegnes som kulturhus. 7 forsamlingshuse har værter der driver forsamlinghusene professionelt, som konkurrenter til restaurationsbranchen, mens de fleste af de øvrige huse er nøglehuse med varierede aktiviteter. Af ikke-forsamlinghuse kan nævnes Ferritslev Fritidshus, der igennem de sidste 17 år har udviklet sig med start i et af de ældste forsamlingshuse i Danmark. Her er der i dag et kulturhus der samler hele lokalbefolkningen fra dagplejebørn, juniorklub, læseklub, ældreklub og samtidig fungerer som et topmoderne spillested med mange koncerter året rundt. Huset har plads til knap 300 tilskuere og ønsker at lave yderligere en udvidelse. Ligeledes har musikforeningen Foderstoffen i Rudme ved Ringe netop færdiggjort en stor ombygning med nye sceneforhold, publikumsfaciliteter og gode køkkenfaciliteter. Foderstoffen vil meget gerne udvide sine aktiviteter og brugergrupper, så de også må siges at være en form for forsamlingshus. Faaborg-Midtfyn kommune har 18 sportshaller. De opstod i tresserne og halvfjerdserne som sognenes rammer for idrætsaktiviteter, men det stadig hårdere pres på kommunernes økonomi har medført, at hallerne skal skaffe sig en væsentlig del af deres driftsmidler ved at tænke alternativt. Det betyder at de også udvikler sig til forsamlingshuse. Man kan holde møder i hallernes cafeterier og mødelokaler, der indrettes fitnesscentre og flere haller forsøger sig med forskellige arrangementer på kulturområdet. Det betyder at der er kamp om kunderne og set fra min stol, burde de forskellige bestyrelser nok tænke fremadrettet, så man kan samle kræfterne på gode samlingssteder i lokalområderne, i stedet for, for alt i verden, at søge at bevare alt det der var i tresserne. Faaborg-Midtfyn kommune indgår i Sydfyns udviklingssamarbejde, der er et samarbejde mellem 4 sydfynske kommuner (SUS). I disse dage er vi i kontakt med alle kommunens forsamlingshuse, da vi via midler fra SUS kan tilbyde en enestående teaterforestilling i 14 forsamlingshuse. Det drejer sig om Baggårdsteatret i Svendborg, der har lavet forestillingen Forsamlingshuset. En forestilling der tager udgangspunkt i forsamlinghusets hverdag. Forestillingen spilles ved et festligt opdækket bord, hvor publikum og skuespiller sidder mellem hinanden. Forestillingens udgangspunkt er forsamlinghuset som ramme om livets store fester. Forestillingen tilbydes gratis til forsamlingshusene, der kan opkræve entre og sælge øl, vand og evt. mad. Som modydelse lægger forsamlingshuset lokaler til. Efter ganske få dage har vi modtaget meget positiv respons fra forsamlingshusene. Vi glæder os meget til at kunne vise de 14 forestillinger rundt i kommunens forsamlinghuse. Erfaringerne fra Svendborg har vist, at det bliver 14 forskellige forestillinger, så der venter en god kulturoplevelse 15

16 Forsamlingshusene i Roskilde skal bevares På landsplan bliver der færre forsamlingshuse hvert år. I starten af 1900-tallet var der ca forsamlingshuse, og nu er der nok omkring tilbage. Landsforeningen for Danske Forsamlingshuse regner med at tallet fortsat vil falde med om året. En af grundene til det faldende antal er, at forsamlingshusene har svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Udover den almindelige drift kæmper forsamlingshusene også med at vedligeholde de gamle bygninger. Det er formanden for Kultur- og Idrætsudvalg Birgit Pedersen, som har sat forsamlingshusene på Roskilde Byråds dagsorden de seneste år. Hun tog sagen op i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006, hvor Roskilde Kommune blev fusioneret med Ramsø og Gundsø Kommune. Inden kommunesammenlægningen bestod Roskilde Kommune stort set udelukkende af et stort byområde, hvorimod Ramsø og Gundsø var store landområder med små bysamfund. - I Roskilde Kommune var vi jo vant til, at alle ting kunne nås inden for en radius af få kilometer. Om man skulle i svømmehallen, til koncert eller i biografen, så kunne de fleste enten gå eller tage cyklen. Man kan faktisk godt sige, at vi har været lidt forvænt i Roskilde, og det blev pludseligt meget synligt ved kommunesammenlægningen. Her blev jeg især bevidst om forsamlingshusenes funktion i forhold til lokalsamfundet, og hvor vigtigt det er for os alle at bevare disse samlingssteder, fortæller Birgit Pedersen. Men det var også tydeligt, at forsamlingshusene havde brug for en økonomisk håndsrækning, hvis de ikke skal dreje nøglen om. Derfor satte Birgit sagen på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden allerede i 2007, hvor det med bred opbakning fra resten af udvalget lykkedes at skaffe en pose penge til forsamlingshusene. Pengene blev udbetalt i 2008, og har siden været med til at sætte en proces i gang Tilskuddet fra Roskilde Kommune har givet en tiltrængt økonomisk saltvandsindsprøjtning. En indsprøjtning som også har været mærkbar på bestyrelsens motivationsfaktor. De har gjort en stor frivillig indsats for at få pengene til at række så langt som muligt. Både værktøjskassen og malerpenslerne er blevet brugt flittigt de seneste år. Holger Skovhaug er formand for Gundsømagle forsamlingshus og én af dem, der har oplevet den forskel bevillingen og det lokale engagement har gjort. - Kommunens økonomiske hjælp de seneste år har haft afgørende betydning for vores forsamlingshus. Vi har fået lavet flere energi- 16

17 besparende tiltag, eksempelvis har vi fået nye vinduer og døre, og bygningen er blevet isoleret med skalflex facade system. Varmeregningen vil helt sikkert blive kraftigt reduceret fremover. Bestyrelsen slipper også for at kalke huset hvert andet år. Nu kan vi i stedet for bruge kræfterne på andre og mere væsentlige ting, fortæller Holger Skovhaug med begejstring i stemmen. Et helt nyt handicaptoilet samt handicapslidske er på tegnebrættet til Gundsømagle Forsamlingshus, hvor de glæder sig til at kunne byde de handicappede indenfor til arrangementerne. I skrivende stund er de eksempelvis ved at gøre klar til juletræsfest nr. 110 i Gundsømagle. Vores forsamlingshus er jo af ældre dato, og vi holder fast i nogle af de gamle traditioner. Vi har for eksempel afholdt juetræsfest og dilettantforestilling i huset sinden 1902, så når vi slår dørene op for de næste arrangementer, så er det 110 år siden det hele startede. Men der kommer også nye arrangementer i huset, her kan jeg nævne foreningen Hanebjælken, som laver 6 arrangementer i vinterhalvåret med mad og underholdning. Disse arrangementer er utrolig populære og trækker fuldt hus. Det er også her kommunens lokalplaner bliver drøftet og folk kan afgive deres stemmer til valget. Der bliver holdt barnedåb, konfirmation og 90 års fødselsdag. Forsamlingshuset har stor betydning for vores lokalsamfund. Det glæder mig, at vi kan fortsætte det gode arbejde, udtaler Holger Skovhaug. Roskilde Kommune har givet støtte til vedligeholdelsen af forsamlingshusene i årene 2008, 2010 og 2011 med i alt 1 mio, og i 2012 har kommunen afsat yderligere 0,2 mio. kr. til formålet. Forsamlingshusene ligger i Gundsømagle, Ramsømagle, Dåstrup og Ørsted. Energi til danske forsamlingshuse Fyringsolie Naturgas El Tlf.:

18 Forandring fryder forsamlingshuse Forsamlingshustraditionen står stærkt i Sønderjylland, men gælder det også de enkelte forsamlingshuse? I årene var forsamlingshusene et af indsatsområderne af den Sønderjyske Kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa. Formålet var netop at styrke de forsamlingshuse, der ikke længere formåede at fylde salene med de traditionelle arrangementer. Styregruppen for forsamlingshussamarbejdet og projektleder Susanne Gram Skjønnemann arrangerede en række messer i forskellige forsamlingshuse på skift, som henvendte sig mod husbestyrelserne. På messerne blev der præsenteret et bredt udvalg af kulturtilbud, som forsamlingshusene kunne booke på meget favorable vilkår. Første messe blev afholdt i april 2010 og var en stor succes. Der var virkelig gang i underholdningen med appetitvækkere på folkmusik, klassisk musik, teater, renæssanceforedrag med mad, krimidinner og meget andet. På nogle af de senere messer blev forsamlingshusene opfordret til selv at supplere med egne ideer og finde en partner til at gennemføre aktiviteten sammen med. Nogle huse fandt det imidlertid svært at skulle samarbejde med deres konkurrenter, men mange huse har heldigvis fået øjnene op for, at når de er flere forsamlingshuse som booker samme kulturarrangement, så kan de i højere grad få handlet nogle gode priser på plads. Og i forhold til støtte fra den Sønderjyske Kulturaftale var det simpelthen et krav, at der var mindst to forsamlingshuse, der samarbejdede om en aktivitet. På bundlinjen gav indsatsområdet om forsamlingshusene gode resultater men desværre for alt for få forsamlingshuse. Der er således tale om 6-8 forsamlingshuse spredt godt ud over de fire kommuner, som igen og igen benyttede sig af muligheden for at booke et kulturarrangement. Denne hårde kerne af forsamlingshuse løb en risiko ved at skabe kultur i landdistrikterne. Alle arrangementer solgte ikke lige godt, men husene fik da trukket nye gæster til og afprøvet nye og inspirerende samarbejdsmuligheder. Afslutningen på indsatsen for forsamlingshusene blev en meget velbesøgt aften i selskab med reklamemanden Jørn Duus og folk-bandet Phønix. Hovedbudskabet i Jørn Duus oplæg var, at forsamlingshusene bør turde noget nyt og kombinere det med noget velkendt. Eksempelvis stegt flæsk og folkmusik eller chili con carne og mexicanske rytmer. Kort sagt fra madkultur til kultur med mad. Kultur er i den sammenhæng det krydderi, der kan revitalisere de hendøende forsamlingshuse. Se mere på Andreas Ott, kultur- og landdistriktskonsulent tlf Susanne Gram Skjønnemann, projektkoordinator for den Sønderjyske Kulturaftale tlf

19 Forsikringsaftale med indbygget rabat Hvis du er medlem af Landsforeningen, får du ud over en professionel samarbejdspartner - rabat på forsamlingshusets forsikringer. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse og Alm. Brand har en forsikringsaftale. Den giver medlemmerne rabat på forsamlingshusets forsikringer samt særlige dækninger udviklet til forsamlingshuse. Det gælder f.eks. i forbindelse med dækningerne for erhvervs- og produktansvar. Vi har et godt samarbejde med vores kunder, fordi vi har lokale forsamlingshus-specialister, der kender det lokale område - og har erfaring med forsikring af forsamlingshuse. Ring hvis du vil vide mere - så stiller vi om til den lokale erhvervsassurandør Alm. Brand Midtermolen København Ø 19

20 20 Eventadresse - Den 1. januar 2012 udløber samtlige Berlingske Medias titler (Berlingske Tidende, B.T., Århus Stiftstidende m.fl.), abonnement med Ritzau. Herved skal disse medier, med over 2 millioner læsere og lyttere, i højere grad end nu selv ud aktivt og søge informationer. Det vi blandt andet kommer til at mangle, er informationer om fremtidige begivenheder, events og arrangementer indenfor kultur- og livstilsområdet. Fremadrettet må I derfor meget gerne gøre opmærksom på fremtidige begivenheder I afholder ved at sende en mail til berlingske.dk. Begivenhederne vil herefter blive registreret og ført ind i hele koncernens fælles nyhedskalender. Det er kun info om fremtidige, begivenheder, events eller arrangementer der skal sendes til denne mailadresse, generelle informationer og opdateringer har ingen interesse i denne forbindelse. Returadresse: DegnGrafisk. Skårupvej 28. Ravnkilde Nørager

125 år et samlingssted Sandbjerghus i Søvind - men 3 bygninger på 125 år

125 år et samlingssted Sandbjerghus i Søvind - men 3 bygninger på 125 år Forsamlingshus NYT marts 2011 125 år et samlingssted Sandbjerghus i Søvind - men 3 bygninger på 125 år 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej

Læs mere

Forsamlingshus NYT JUNI 2011. Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte.

Forsamlingshus NYT JUNI 2011. Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte. Forsamlingshus NYT JUNI 2011 Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte. 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion:

Læs mere

Forsamlingshus nyt juni 2012

Forsamlingshus nyt juni 2012 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt juni 2012 Generalforsamlingernes tid 1 kolofon Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal Forsamlingshus NYT September 2010 Tillykke til Havredal 1 EDITORIAL 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon: 75 73

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Projektet Nye tider i forsamlingshusene

Projektet Nye tider i forsamlingshusene Forsamlingshus NYT december 2010 Projektet Nye tider i forsamlingshusene 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give Telefon:

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2011

Forsamlingshus NYT September 2011 Forsamlingshus NYT September 2011 Portræt af Kværndrup Forsamlingshus 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Forsamlingshus NYT december 2011

Forsamlingshus NYT december 2011 Forsamlingshus NYT december 2011 Krolf kunne samle en landsby omkring forsamlingshuset Forsamlingshuset tager ansvar for børn og unge... 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forsamlingshus NYT Juni 2010

Forsamlingshus NYT Juni 2010 Forsamlingshus NYT Juni 2010 Generalforsamling 2010 i Årslev Forsamlingshus 1 EDITORIAL 2K o l o f o n Oplag Side 3 Formandens beretning Side 6 Generalforsamlingen 2010 Side 10 Nyt fra landsdelene Side

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 5 april 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sønderjyland/Sydslesvig

Sønderjyland/Sydslesvig Sønderjyland/Sydslesvig 2. årg. nr. 2 1 5. maj 201 3 GE ERALFORSAMLI G SØ DERJYSK HUSFLID DE 18. APRIL 2013, REFERAT FRA GE ERALFORSAMLI GE : 1. Dirigent - Margit Sørensen 2. Referent - Gerd Bargum Petersen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Super 98. Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012

Super 98. Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012 Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012 Blev nr. 3 i Vintercup. Begivenhedsrigt 2011 Spillede i foråret 9 mands og slutte midt i rækken (nr. 5) men viste igennem hele foråret bedre og bedre spil. Det hele kulminerede

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk Kære børn og forældre. Den 3.september 2012 Katrinedalskolen er en realitet og vi er bestemt kommet godt fra start her i Kundby.

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Hammel Idrætscenter FORÅRS MESSE 18. APRIL 2015

Hammel Idrætscenter FORÅRS MESSE 18. APRIL 2015 Hammel Idrætscenter FORÅRS MESSE 18. APRIL 2015 F RÅRS MESSE INFO Hammel Forårs Messe er blevet en stor succes, de sidste 2 år, med henholdsvis 2.000 & 2.500 glade publikummer og over 60 entusiastiske

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere