KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 33. ÅRGANG OKTOBER Nr KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Camma,NanogCathrinekommedfrugtoggrønt lauk onenvedhøstgudstjenesteniaversikirke

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Michael Kattrup Lassen Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil TYBJERG ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB (TØF) Formand: Steen Sørensen Tlf SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf

3 SAMMENHOLDGIVERDESMÅSAMFUNDSTYRKE Dadeteryderstvig gt,atviilandområderneholdersammenforatbevarederesurser,somernødvendigeforikkeatblive glemtisystemet,erdetdejligtathaveoplevetinteressenforsidstemånedsak viteter. DelsvarklavereticaféenpåTybjerghusieniordetsbogstaveligsteforstandietdårligt stemthumør,menvedenvenligopfordringgavde,sommedvirkedevedsenestevisea en,etsåklækkeligtbidrag lenklaverstemmer,athankomalleredeenugee er! DelsvardergodopbakningvedTybjerghusnyeste ltaglandbo kken,ogmangevarer blevsolgtalleredepååbningsdagen. MenvedÅbentLandbrugpåAssendruptroppedeikkefærreend2.104(næstensom nuværendeårstal)opforbl.a.atkiggeoglæreommælkensvejsfrako lkarton. Sådererlysforudeforalledearrangementer,derbliversatisceneidennemåned. Seblotdentætbesa e Opslagstavlen påbagsidenafbladet. Lysforudeskøntdagenebliverkortere,menomknapttremånedergårdetdenanden vejigen.såpådenmådeerderogsålysforude.ladosindendaglædeosover,athuseerhule,atvipåforskelligmådekanholdekommendekuldefradørene.ogsåellers beny edemørkea ner latværesammenvedalledesjove,interessanteogmere alvorlige lbud,der lbydes.udvalgeterstort! Godløvfalds d lalle. Annegrete Forside: VedhøstgudstjenesterneiAversiogVrangstupKirkervargavehumøretitop. HeretparungemenneskerfraAversi.Foto:VagnBirkJensen DEADLINE: 15. OKT. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 350,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 87,50 kr. SOGNEBLADET kan også læses via Udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse. 3

4 Kirkelig vejviser Sognepræst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Mandag er fridag. Afløser for sognepræsten i ferier og friweekender er pastor Connie B. Beier, Storegade 24, 4171 Glumsø, tlf.: , Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Sandby Tyvelse Vrangstrup Gudstjenester Kirkens aktivitetskalender. OKTOBER 2. Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg Menighedsråd 2. Salmeværksted. Se side Suså Sognehøjskole: spisning efterfulgt af foredrag v/erik Norman Svendsen. Se side 8 9. Fællesmøde med de to menighedsråd i Tyvelse Pastorat 12. Familiegudstjeneste efterfulgt af spisning i Tybjerg Forsamlingshus / Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren. Se side Næstved Provstis mission. Efter gudstjenesten er der frokost (husk tilmelding) efterfulgt af foredrag. Se side Salmeværksted. Se side Spil Dansk - sangaften v/organist Flemming Mørk Pedersen Se side 10. NOVEMBER 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Aversi Kirke 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Sandby Kirke 16. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Vrangstrup Kirke DECEMBER 7. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Tyvelse Kirke 5 17:30 Tyvelse Præstegård 11:00 Tyvelse Præstedgård 18:00 Tyvelse Præstegård 19:30 Tyvelse Præstegård 10:30 Tybjerg Kirke 10:30 Tyvelse Kirke 11:00 Tyvelse Præstegård 19:00 Tyvelse Præstegård 09:00 Aversis Kirke 10:30 Sandby Kirke 09:00 Vrangstup Kirke 10:30 Tyvelse Kirke

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 2. oktober Connie Beier Torsdag den 6. november Vagn Birk Jensen Alle er velkomne! Udnævnelse pr. 1. oktober Efter indstilling fra Tyvelse Pastorats to menighedsråd har Kirkeministeriet udnævnt sognepræst Mette Blomgren til ny sognepræst på halv tid i pastoratet. Medlemmer af folkekirken vil herefter blive betjent af nævnte samt provst og sognepræst Vagn Birk Jensen. Sognepræst Mette Blomgren Indsættelse sker i pastoratets fem kirker på følgende dage: 12. oktober kl i Tybjerg Kirke, hvor der er familiegudstjeneste med efterfølgende spisning af spaghetti og kødsovs i Tybjerg Forsamlingshus (husk tilmelding til spisning) Se nærmere på side november kl i Aversi Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 9. november kl i Sandby Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 16. november kl i Vrangstrup Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 7. december kl i Tyvelse Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset I næste nummer af Sognebladet, vil Mette skrive lidt om sig selv. Tag godt imod sognepræst Mette Blomgren. HernogleafåretskonfirmanderpåTybjergKirkesnyebænk: F.v.forrest:Claus,Sebas an,mathias,andreas,nicolai, F.v.bagerst:Mikkel,Emely,Freja,Søs,Nan VilDUværejuniorkonfirmand? BørnsomgåriTybjergPrivatskoles3.klasse,vilfåmulighedforatblivejuniorkonfirmande ere erårsferien.undervisningenvilforegåikirkely,somliggerligepådenandensideafkirken. Dervilbliveserveressa evandogkiksundervejs. 6

7 Suså Sognehøjskole Spisning og foredrag i Tyvelse Præstegård om Grundtvigs salmer rsdag den 7. oktober kl Tidligere biskop og kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen har sunget salmer så langt lbage han kan huske: hjemme, i skolen og søndagsskolen og i kirken. Han har skrevet flere bøger om salmer og salmedigtere. Fra 1993 l 2002 var han formand for salmebogskommissionen. Denne a en vil Erik Normann Svendsen fortælle om nogle af Grundtvigs markante salmer, og vi får lejlighed l at røre stemmebåndene. Grundtvigs salmer lærer os om hans forståelse af menneske, folkeliv og kristentro. For Grundtvig består der ingen radikal adskillelse eller modsætning mellem nåden og naturen, skabelsen og frelsen. De står i et indbyrdes vekselvirkningsforhold. Naturbilleder og års dstemaer i de store festsalmer optræder jævnsides med bibelske og liturgiske temaer på en sådan måde, som der næppe er noget sidestykke l, hverken i eller uden for Danmark. Foredraget er det første af tre om Grundtvig. Der indledes med spisning kl i Tyvelse Præstegård. Det koster 60 kr. at deltage i spisningen. Husk lmelding l Kirsten Larsen tlf eller mail: senest fredag den 3. oktober. Alle er velkomne. Ved høstgudstjenesterne i Aversi og Vrangstrup Kirker d. 14. september blev der holdt auk on over de grøntsager og frugter, de deltagende børn medbragte l gavn for SOS - Børnebyerne. Indsamling: 650 kr. i Aversi Kirke og 800 kr. i Vrangstrup Kirke. Ia lt kr. som er sendt l SOS-børnebyerne. Stort tak l alle bidragsyderne! Familiegudstjeneste i Tybjerg Kirke, søndag den 12. oktober kl husk lmelding l spisning! Menighedsrådene håber, at rig g mange af pastoratets børn, konfirmander, forældre og bedsteforældre m.fl. vil møde frem l familiegudstjenesten. Under gudstjenesten indsæ es sognepræst Me e Blomgren som præst i Tybjerg Sogn og Kirke. Derfor er der lagt vægt på, at det bliver rig g festligt. E er gudstjenesten er der spaghe og kødsovs i Tybjerg Forsamlingshus. Tilmelding sker l Je e Berndtson Christensen tlf. nr eller l tlf senest den 9. oktober. Alle er velkomne. 7

8 Månedens salme oktober: DDS 14: Tænk at livet koster livet synges ved gudstjenesterne d. 5.oktober i Vrangstrup kl og Aversi kl Tænk, at livet koster livet! Det er altid samme pris. Kom med glæde! Vær til stede! Tanken spreder øjets dis; rigt og bredt går livet ned i evighed. Hver fornemmer, jeg'ets tremmer rykkes ud i pause-ro. Hvert et skridt, du tar så frit nu, er identisk med din tro. Tyst i midten væksten står med livets vår. Stjernestunder, livets under, luft og smag og syn er nyt! Blodet bruser, løvet suser, havets rum er højt og lydt! Mærk: alt liv går udad! - Giv! For tro er liv. Godt, at livet koster livet! Godt at synge dagens pris. Det er glæde, alt til stede, i ét nu er paradis! Tørstende når roden ned i evighed Høje himle fyldt med svimle fuglefløjt i morgenvind og i suset gennem huset jordisk balsam til mit sind. Fuglen i mit eget bryst må slå med lyst. Høje drømme! Dybe strømme gynger i hvert åndedrag, sangen svinger vide vinger over jorden med Guds dag. Øjets glans er kroppens lys føl livets gys! Leve livet! Ført af livet, som er ét i sjæl og krop, må vi sanse, må vi danse glædens ord i spring og hop. Takke Gud med lovsangs lyd i salig fryd - Månedens salme er denne gang en nyere salme. Den er skrevet af Jørgen Gustava Brandt, der er kendt som én af 60'ernes markante lyrikere. Han har foruden flere digtsamlinger udgivet noveller og essays. Salmen udkom i samlingen Giv dagen dit lys i 1986 med melodier af komponisten Ole Schmidt. Vi er nu et godt stykke inde i trinitatistiden. Her er lov- og takkesalmerne centrale. Vi takker for livet og Guds gaver. Ligesom i høstens salmer, hvor det er naturens og livets afgrøder vi takker og lovpriser. Livet er dog også forgængeligt og noget vi må være taknemmelige for. I første vers hører vi at prisen for livet er selve livet, at livet bærer døden i sig. De første linjer virker som et motto over det som er digtets budskab. Det rummer også en opfordring om at leve livet fuldt ud, at være fuldt og helt tilstede og glæde sig over det. Derefter skildrer digteren livet i alle dets afskygninger. Glæden og begejstringen udtrykkes i store ord. I vers 2 er det stjernevrimlen, der får det til at svimle for jeget og i vers 3 betages man af fuglelivet som et tegn på skaberværket. Vi må hele tiden leve livet i dets fulde intensitet. Vi opfordres til altid at være vågne og bruge vores sanser. Livet har dog sin pris, nemlig selve livet. Dette stemmer overens med Jesu ord i Matthæusevangeliet, at den der vil frelse sit liv skal miste det. Livet er dog noget evigt, som livets træ i paradiset. Vores liv har rod i evigheden. Livstræet er et billede på livet, både i kristendommen og i den nordiske mytologi, hvor træet Yggdrasil rækker fra jord til himmel. 8

9 I Kristendommen har vi med troen på Jesus Kristus rod i evigheden. På korset betalte Jesus med sit liv og derfor kan vores liv fortsætte i evighed. Salmen er en meget følelsesladet lovsang til livet som er så fuldt af glæder, og til Gud, som har givet os livet. Ole Schmidts melodi afspejler både det sanselige og alvorlige i teksten. Starten minder om en traditionel salme, men senere rykker den op i et højere toneleje med store spring i melodien. Alle er velkomne. Organist Flemming Mørk Pedersen. Hør melodien på Salmesangsværkstedet i Tyvelse Pastorat flytter til Tyvelse Præstegård. I oktober er der åbent i salmeværkstedet den 2. oktober kl og den 30. oktober kl Husk at værkstedet nu er flyttet til Tyvelse Præstegård. Alle med lyst til fællessang kan deltage. Organist Flemming Mørk Pedersen leder sangen. Der synges fra salmebogen, både de gode gamle, men også nogle af de nye salmer. Der synges dog ikke kun salmer. Der vil også blive sunget fra Højskolesangbogen. Der vil blive fokuseret på årstiden og tidspunktet i kirkeåret. Endvidere vil der være lejlighed til at tage forsmag på et par af salmerne til den kommende søndagsgudstjeneste. Undervejs vil der være fortællinger om salmedigtere- og komponister og samtale om salmernes indhold og betydning. Det er tanken med salmesangsværkstedet at opmuntre og styrke kendskabet til salmer og sange. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at synge sammen med andre. Er du interesseret, så kik indenfor på værkstedet i Tyvelse Præstegård. MAF flyver for livet Mission Aviation Fellowship (MAF) er en international, fælleskirkelig missionsorganisation, som yder effektiv flytransport til nødhjælpsorganisationer, lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber til de mest isolerede områder i 30 Ulande i fire verdensdele. Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Ordsprogenes Bog 3,27 EFTERÅRSMØDE Folkekirkens Mission i Næstved Provsti - efterårsmøde søndag den 26. oktober kl : gudstjeneste i Tyvelse Kirke, Kl : samling i Tyvelse Præstegård. Programmet byder på fælles spisning og sang, beretning om kristnes liv i Myanmar (Burma), nyt om provstikomiteens virke og planer (se om MAF ovenfor), eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 75, inkl. spisning og kaffe/the betales når mødet begynder. Tilmelding fra 15. september til d. 22. oktober til Inge Strikkertsen, Næstved; tlf eller Karin Schmidt, Toksværd; tlf eller Erling Nielsen, Fuglebjerg; tlf Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf Alle er velkomne 9

10 Alle Helgens Dag med gudstjeneste i Vrangstrup Kirke søndag den 2. november kl Alle Helgen falder altid første søndag i november, som i 2014 er den 2. november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten i Vrangstrup Kirke er lagt an på, gennem bønner og salmer, at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Der er også plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. Her i pastoratet bliver navnene på dem, som i årets løb er døde, læst op og der bliver tændt lys for dem. Kirken er som altid åben for alle Sangaften torsdag den 30. oktober Tyvelse Præstegård kl Hvert år fejrer vi Spil Dansk Dagen, hvor man den sidste torsdag i oktober kan høre dansk musik og synge danske sange. Denne tradition vil vi gerne slutte op om ved at indbyde alle interesserede til at deltage i fællessang i Tyvelse Præstegård. Her vil vi under ledelse af Organist Flemming Mørk Pedersen synge nogle af efterårets salmer. Vi skal synge både kendte salmer og et par af nyere dato. Vi skal dog også synge vore dejlige efterårssange fra Højskolesangbogen. Foruden at synge, er der også mulighed for at høre fortællinger om salmedigtere og komponister. Der serveres kaffe og kage. Alle er velkomne. Præstens hjørne: Hvad betyder gudstjeneste? Det spørgsmål fik jeg besvaret,da jeg gik på pastoralseminariet. Her er svaret: Gud og tjeneste Ordet gudstjeneste er et sammensat ord af ordene gud og tjeneste. Det har en dobbelt betydning: Guds tjeneste for mennesket - og menneskets tjeneste for Gud. Guds tjeneste består i, at han skaber mennesket i sit billede, giver det liv, giver naturen, giver alt og tilmed sig selv i skikkelse af Jesus. Menneskets tjeneste for Gud består i hengivelse til og lydighed mod Gud. Når mennesket er sat til at leve sammen med resten af Guds skaberværk, bør sand gudstjeneste ske i hele hverdagslivet og ikke blot være begrænset til særlige forsamlinger i kirkerum. Gavner det kristne liv Man kan således godt være en god kristen uden at gå til kirkens gudstjenester. Men kirken mener, at det gavner det kristne liv og at Guds egen ånd, Helligånden, kommer til stede, når fortællingen om Jesus lyder og dåb og nadver bliver udført. I Danmark fejrer kirken mange forskellige former for gudstjenester, og der skelnes mellem højmesser (søndagsgudstjenesten) og de andre former for gudstjenester. Med venlig hilsen Vagn Birk Jensen provst og sognepræst 10

11 dækker med sine mange aktiviteter hele den tidligere Suså Kommune, som er identisk med den nordlige del af Næstved Kommune. Det er en aktiv forening med mange spændende tilbud til alle, der har interesse i at lære sin hjemegn og dens historie at kende.foreningen afhenter gerne billeder og andet lokalhistorisk materiale til aflevering på NæstvedArkiverne. Foreningens aktiviteter er: Foredrag om historiske emner, film med lokal interesse, spændende og interessante ture, salg af lokalhistoriske bøger og blade. Udgivelse af Årsskrift, som vi sender gratis til foreningens medlemmer. Pris for Årsskriftet er 60 kr. for ikke-medlememr Husk: Vi indsamler gamle fotografier, erindringer, breve, sange og alt historisk materiale. Kontingent om året: 75 kr. pr. person og 125 kr. pr. husstand. Bestyrelsen er repræsenteret ved: Anni Dam, formand, Guldagervej 3, 4160 Herlufmagle tlf Mail: Svend Hellisen, kasserer, Torpevej 14, 4160 Herlufmagle tlf Mail: Foredragene finder sted på Glumsø Kro, Storegade 2, Glumsø. Pris pr. foredrag: Kr. 40,00 Foreningen er vært med kaffe/te til møderne. Program for sæsonen Mandag den 13. oktober kl Steff fortæller min historie, din historie, vores historie v/steff Ejlertsen. Mandag den 10. november kl Et dansk hjerte i tysk trøje v/frede Tramm. Mandag den 12. januar kl Rejser med gymnastikken v/martin Damgaard.. Mandag den 9. februar kl Våbenmodtagelser på Sjælland v/jonna og John Helmersen. Mandag den 16. marts kl (gratis) Generalforsamling - herefter fortæller Carsten Bitsch Jørgensen fra bogen Talentfulde generationer om livet ved Skelby Præstegård og præstegårdsforpagtning omkring år LÆS MERE OM FORENINGEN OG SÆSONENS PROGRAM PÅ 11

12 Storken sidder på bondens tag... men i Tybjerglille Bakker var nu det et par ligeså eksotiske fugle, som sad på husejernes tage! Gennem sommeren har et par unge påfuglekokke (hanner) nemlig frekventeret området Tybjerglillevej, Plantagevej og nabovejene. Naturligvis vakte de opsigt, men deres besøg var ikke lige mange haveejeres kop te, og der blev diskuteret meget om ejerforholdet, hvad man skulle stille op med de store fugle, alt mens de flittigt blev fotograferet. Heldigvis for fuglene besøgte de også Kirsten Søgaards høns for ligesom at finde mager. Kirsten fodrede dem korrekt, og inden hendes dværgkok eksploderede af raseri og jalousi, fandt hun også et nyt hjem til påfuglene. De bor nu i Præstø sammen med racefæller i en stor voliere, indtil de har fundet ud af, det er her deres fremtidige bopæl er. Så de er som storken draget mod syd Tak til Kirsten for oplysningerne og til hendes mand, Jens, for fotos. Agt. Erhvervssponsorer Tybjerghus 2014 Foreningen Tybjerghus startede op i foråret med at søge erhvervssponsorer i lokalområdet. Det er lykkedes allerede at få 7 lokale erhvervsdrivende til at støtte op om projektet, det synes vi er rigtig godt. Sponsoraterne er i portioner à kr ,- + moms, for et år. For hver sponsorat à kr. 1000,- er der indbygget en invitation til en sponsoraften i Tybjerghus Café, hvor sponsorerne får mulighed for at netværke, der vil være et erhvervsmæssigt indspark i løbet af aftenen og naturligvis et godt måltid mad fra caféens køkken. Har du fået lyst til at blive sponsor og dermed styrke din egen virksomhed ved at være med i et lokalt sponsornetværk og samtidig støtte op om Tybjerghus, så kontakt Tina på eller mail Fra og med denne udgave af Sognebladet, vil nye erhvervssponsorer blive oplyst i her i Sognebladet. Pt. Består sponsornetværket af følgende: Suså Auto Søndergårds Broksø Gods Broksø Gl. Stald PAC - Service Tybjerggaard Tina Olsen, V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S HER ER PLADS TIL DIG! 12

13 GODT NYT FRA HERLUFLILLE MØLLE Herluflille Mølle er et arbejdende museum. I de e e erår (2014) går vi i gang med et superspændende projekt. I samarbejde med lokale skoler vil vi udvikle en udeskole. Her er en udfordring af de sjældne! Desuden kan du blive uddannet l at "køre" med møllen. Hvis du "kun" har lyst l at være blækspru e, når møllen har gæster, så er du også meget velkommen. Læs mere om vores flo e mølle på eller ring på NU BLIVER VORES UDESKOLE ENDNU BEDRE! Vi glæder os over lsagn fra Frilu srådets Tips og Lo omidler l vores projekt "udeskole på møllen". Stø en er på kr Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 13

14 Indkaldelse til Tybjerg Gymnastikforenings ordinære Generalforsamling torsdag d. 23. oktober 2014 kl. 19 på Tybjerg Privatskole Dagsorden: a. Valg af dirigent b. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden c. Forelæggelse af revideret regnskab og budget for kommende år d. Beretning og visioner for de forskellige aktivitetsudvalg e. Indkomne forslag f. Valg g. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle opfordres til at møde op! Særligt hvis du har lyst til at være en del af ledelsesgruppen, er det vigtigt at komme på generalforsamlingen eller give bestyrelsen besked. Vi ser gerne nye og aktive kræfter. Evt. spørgsmål omkring deltagelse i bestyrelsesarbejdet kan rettes til undertegnede eller en af de øvrige personer i ledelsesgruppen (se Forslag fremsendes til Susanne Feldthusen, Tornelundsvej 28, 4690 Haslev - eller på Breaking news fra LOKALRÅDET! Hermed har Lokalrådet fornøjelsen af at kunne offentliggøre de heldige vindere af Spørgeskemakonkurrencen (læs mere om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen på side 16). Vinderneaflodtrækningeniforbindelsemed[Lokalrådets/voresspørgeskemaundersøgelsemellemdem,derhavdeopgivet adressesammenmedbesvarelsen: Igruppenunder25år:CarolineHansen,Teestrupvej44vinderfemtursbillet lglumsøbio Blandtdemover25erudtrukket:Anne elangkjær,petershøjvej20, dermodtagertreflaskervinfra Landbo kken Lokalrådetønskervinderne llykkeogtakkerforbesvarelserne! Samtidig skal oplyses om et par møder i den nærmeste fremtid: Torsdag2.oktoberkl.19.00iHolmegaardhalleniFensmark., BorgermødeomnyBiblioteksstruktur,arrangørFensmarkLokalråd Onsdagden29.oktober2014kl :Handlingsmødevedr.LokalUdviklingsplanTybjerg. Ved redak onens slutning var stedet for mødet endnu ikke fastsat. 14

15 Så inviteres atter til V I S E A F T EN TORSDAG D. 9. OKTOBER KL. 19:30 I TYBJERGHUS CAFÉ Erik Christensen, Sandby, spiller som sædvanligt for, og nu medbringer han Højskolesangbøger, så der kan vælges imellem de mange kendte sange og viser. Kaffe/te og hjemmebagte kager kan købes for kr. 25,00. Øl, vand og vin til de sædvanlige lave priser. GRATIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE! På foreningens vegne Jørn Haaber Christiansen, formand KOM OG SYNG MED TIL DET NYSTEMTE KLAVER! Landbotikken ÅBNINGSTIDER Lørdag: Søndag og helligdage: Onsdag:

16 Nyt fra Lokalrådet: Lidt om resultatet af Spørgeskemaundersøgelsen Så nåede vi langt om længe frem til at kunne afslutte vores spørgeskemaundersøgelse om jeres ønsker og forventninger til udviklingen af Tybjergområdet. Jeg har lige modtaget en opgørelse over svarene opgjort efter deadline fra Kommunen i dag, så der har ikke været tid til at granske detaljerne, men nogle korte konklusioner kan fint bringes videre: Vi har fået i alt 154 svar, af disse er knap 40 fra folk, der ikke er bosiddende i lokalområdet, men fx er brugere af Skolen, Børnehaven eller Tybjerghus eller har boet her tidligere. Det vil sige at lidt over 10 % af samtlige beboere (brystbørn incl.) har svaret. Vi har spurgt ind til en række forskellige tiltag som hovedregel forslag fra borgermødet i marts der vil kunne tænkes at styrke lokalområdet. Der er fire forslag, der slår i gennem som klare favoritter: Cykelsti fra Tybjerglille Bakker til Herlufmagle, Multihal i Tybjerg, Bedre Mobildækning og Fibernet i hele området, alle udvalgt som et af de tre vigtigste forslag af ca. 30 %. Udvikling af Tybjerghus kommer ind på en femteplads med 18 %, mens Udnyttelse af naturen med ride-, cykel- og naturstier, Fælles kulturelt mødested på fx Privatskolen og Landbotik i Tybjerghus alle ligger på ca. 12 %. Øvrige forslag ligger alle under 10 %. Ser vi på, hvilke andre alternativer, folk har foreslået, bakker rigtig mange af forslagene op om en udvikling gennem blandt andet en udbygning af Skolen, ligesom der også er fokus på cykelstier. Hertil kommer rigtig mange ønsker om bedre busruter, særligt til Ringsted og Næstved ikke mindst af hensyn til gymnasieelever og andre uddannelsessøgende. Og så er der en gruppe, der fokuserer på sammenholdet: At få ligesindede mennesker til at mødes i fælles interesser og aktiviteter; skabe mere fællesskab og bedre nærhed mellem mennesker i lokalområdet - ikke bare grundet på at vi bor i samme område, men fremfor alt på at nogle kan finde sjælsfrænder. Alt sådan er godt for lokalområdet. Det ser dermed lige nu ud til, at det vi i Lokalrådet og på de kommende handlingsmøder skal arbejde med, er at undersøge mulighederne for at presse udbyderne til at levere bedre mobildækning og fibernet i de områder, der endnu må undvære det. At fastholde Byrådet på beslutningen om at etablere cykelsti til Herlufmagle samt i samarbejde med Tybjerg Privatskole at undersøge mulighederne for etablering af hal mv. i Tybjerg. Dermed være ikke sagt, at vi ikke skal arbejde for alle de øvrige gode ideer, hvad der også burde blive plads til, ikke mindst i lyset af, at de tre først nævnte områder nok primært skal udmøntes gennem et pres på beslutningstagerne og vi allerede her er ret langt: cykelstien er på budgettet, og en del af fiberkablerne er gravet ned! Tybjerglille d. 18. sept. 16 Peter Seedorff

17 Fællesspisning i Tybjerg Forsamlingshus Mandag den 6. oktober kl serverer vi stegt flæsk og persillesovs ad libitum samt kaffe og kage. Bagefter danses der Lancier hvor alle, der har lyst kan være med, så kom og få en hyggelig aften med dejlig mad og hyggeligt samvær. Tilmelding senest fredag d Tlf eller på Pris voksne : 85,- kr. Børn: 50,- kr. Med venlig hilsen og på gensyn Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 17

18 NytfraTybjergSpejderne En lang sommerferie er forbi, men nu er vi i gang igen. Steen Basse trop tog hul på den nye sæson med en weekend tur. Turen var en rigtig stifinder tur med orienteringsløb, kompas gang og kondi løb på 1,5 km., som spejderne løb på 7 til 9 min. Om natten var der snigning. Men der skulle også laves mad: rullesteg med bagte kartofler og kryddersmør. Vores Åbent Husarrangement gik vældigt godt, også selv om vejrguderne syntes, at vi skulle have en skylle undervejs. Det var ikke alle spejderne (heller ikke lederne), der var lige forberedte på det, så vi blev lidt våde. Men hvad vi er jo blevet tørre igen Vi tog ud på en mindre ekspedition, hvor vi skulle finde nogle små væsener kaldet Gulerodsgnavere Gulerodsgnaverne var nemlig ikke blevet set i lang tid, så nu skulle vi prøve om vi kunne finde dem igen. Der skulle bæres vand til deres græsmarker, deres sang skulle genforfriskes, vi skulle genkende deres små venner i skoven, vi skulle vise, at vi kan færdes i skoven, og til slut fik hver deltager så mulighed for at plukke en gulerod i træerne. Bævergruppen er jo blevet meget lille, så vi er rigtigt glade for, at der kom 5 nye børn, der alle er i bæver-alderen. Nu håber vi så, at de holder ved, for så kan vi få en rigtig god velfungerende gruppe. 18

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf.

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe. Stjær Spejderne i færd med at lære at bruge kompas og lave aftryk af dyrespor i gips.

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe. Stjær Spejderne i færd med at lære at bruge kompas og lave aftryk af dyrespor i gips. STJÆR AVIS med Storring, Høver og Søballe Nr. 48 13. årgang Februar, marts, april og halvdelen af maj 2014 Stjær Spejderne i færd med at lære at bruge kompas og lave aftryk af dyrespor i gips. Til venstre:

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Mørke skyer over børnehuset...

Mørke skyer over børnehuset... Mørke skyer over børnehuset... Frederik er en gut med krummer i Vinderkagen September - Oktober 2014 5. udgave - årgang 10 Sommerfesten 2014... Vinderkagen fra byens sommerfest 2014 Bagt af Willy Venstad

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING

Læs mere

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF Foto: Thomas Boesdal I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere