KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 33. ÅRGANG OKTOBER Nr KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Camma,NanogCathrinekommedfrugtoggrønt lauk onenvedhøstgudstjenesteniaversikirke

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Michael Kattrup Lassen Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil TYBJERG ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB (TØF) Formand: Steen Sørensen Tlf SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf

3 SAMMENHOLDGIVERDESMÅSAMFUNDSTYRKE Dadeteryderstvig gt,atviilandområderneholdersammenforatbevarederesurser,somernødvendigeforikkeatblive glemtisystemet,erdetdejligtathaveoplevetinteressenforsidstemånedsak viteter. DelsvarklavereticaféenpåTybjerghusieniordetsbogstaveligsteforstandietdårligt stemthumør,menvedenvenligopfordringgavde,sommedvirkedevedsenestevisea en,etsåklækkeligtbidrag lenklaverstemmer,athankomalleredeenugee er! DelsvardergodopbakningvedTybjerghusnyeste ltaglandbo kken,ogmangevarer blevsolgtalleredepååbningsdagen. MenvedÅbentLandbrugpåAssendruptroppedeikkefærreend2.104(næstensom nuværendeårstal)opforbl.a.atkiggeoglæreommælkensvejsfrako lkarton. Sådererlysforudeforalledearrangementer,derbliversatisceneidennemåned. Seblotdentætbesa e Opslagstavlen påbagsidenafbladet. Lysforudeskøntdagenebliverkortere,menomknapttremånedergårdetdenanden vejigen.såpådenmådeerderogsålysforude.ladosindendaglædeosover,athuseerhule,atvipåforskelligmådekanholdekommendekuldefradørene.ogsåellers beny edemørkea ner latværesammenvedalledesjove,interessanteogmere alvorlige lbud,der lbydes.udvalgeterstort! Godløvfalds d lalle. Annegrete Forside: VedhøstgudstjenesterneiAversiogVrangstupKirkervargavehumøretitop. HeretparungemenneskerfraAversi.Foto:VagnBirkJensen DEADLINE: 15. OKT. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 350,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 87,50 kr. SOGNEBLADET kan også læses via Udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse. 3

4 Kirkelig vejviser Sognepræst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Mandag er fridag. Afløser for sognepræsten i ferier og friweekender er pastor Connie B. Beier, Storegade 24, 4171 Glumsø, tlf.: , Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Sandby Tyvelse Vrangstrup Gudstjenester Kirkens aktivitetskalender. OKTOBER 2. Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg Menighedsråd 2. Salmeværksted. Se side Suså Sognehøjskole: spisning efterfulgt af foredrag v/erik Norman Svendsen. Se side 8 9. Fællesmøde med de to menighedsråd i Tyvelse Pastorat 12. Familiegudstjeneste efterfulgt af spisning i Tybjerg Forsamlingshus / Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren. Se side Næstved Provstis mission. Efter gudstjenesten er der frokost (husk tilmelding) efterfulgt af foredrag. Se side Salmeværksted. Se side Spil Dansk - sangaften v/organist Flemming Mørk Pedersen Se side 10. NOVEMBER 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Aversi Kirke 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Sandby Kirke 16. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Vrangstrup Kirke DECEMBER 7. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Tyvelse Kirke 5 17:30 Tyvelse Præstegård 11:00 Tyvelse Præstedgård 18:00 Tyvelse Præstegård 19:30 Tyvelse Præstegård 10:30 Tybjerg Kirke 10:30 Tyvelse Kirke 11:00 Tyvelse Præstegård 19:00 Tyvelse Præstegård 09:00 Aversis Kirke 10:30 Sandby Kirke 09:00 Vrangstup Kirke 10:30 Tyvelse Kirke

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 2. oktober Connie Beier Torsdag den 6. november Vagn Birk Jensen Alle er velkomne! Udnævnelse pr. 1. oktober Efter indstilling fra Tyvelse Pastorats to menighedsråd har Kirkeministeriet udnævnt sognepræst Mette Blomgren til ny sognepræst på halv tid i pastoratet. Medlemmer af folkekirken vil herefter blive betjent af nævnte samt provst og sognepræst Vagn Birk Jensen. Sognepræst Mette Blomgren Indsættelse sker i pastoratets fem kirker på følgende dage: 12. oktober kl i Tybjerg Kirke, hvor der er familiegudstjeneste med efterfølgende spisning af spaghetti og kødsovs i Tybjerg Forsamlingshus (husk tilmelding til spisning) Se nærmere på side november kl i Aversi Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 9. november kl i Sandby Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 16. november kl i Vrangstrup Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 7. december kl i Tyvelse Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset I næste nummer af Sognebladet, vil Mette skrive lidt om sig selv. Tag godt imod sognepræst Mette Blomgren. HernogleafåretskonfirmanderpåTybjergKirkesnyebænk: F.v.forrest:Claus,Sebas an,mathias,andreas,nicolai, F.v.bagerst:Mikkel,Emely,Freja,Søs,Nan VilDUværejuniorkonfirmand? BørnsomgåriTybjergPrivatskoles3.klasse,vilfåmulighedforatblivejuniorkonfirmande ere erårsferien.undervisningenvilforegåikirkely,somliggerligepådenandensideafkirken. Dervilbliveserveressa evandogkiksundervejs. 6

7 Suså Sognehøjskole Spisning og foredrag i Tyvelse Præstegård om Grundtvigs salmer rsdag den 7. oktober kl Tidligere biskop og kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen har sunget salmer så langt lbage han kan huske: hjemme, i skolen og søndagsskolen og i kirken. Han har skrevet flere bøger om salmer og salmedigtere. Fra 1993 l 2002 var han formand for salmebogskommissionen. Denne a en vil Erik Normann Svendsen fortælle om nogle af Grundtvigs markante salmer, og vi får lejlighed l at røre stemmebåndene. Grundtvigs salmer lærer os om hans forståelse af menneske, folkeliv og kristentro. For Grundtvig består der ingen radikal adskillelse eller modsætning mellem nåden og naturen, skabelsen og frelsen. De står i et indbyrdes vekselvirkningsforhold. Naturbilleder og års dstemaer i de store festsalmer optræder jævnsides med bibelske og liturgiske temaer på en sådan måde, som der næppe er noget sidestykke l, hverken i eller uden for Danmark. Foredraget er det første af tre om Grundtvig. Der indledes med spisning kl i Tyvelse Præstegård. Det koster 60 kr. at deltage i spisningen. Husk lmelding l Kirsten Larsen tlf eller mail: senest fredag den 3. oktober. Alle er velkomne. Ved høstgudstjenesterne i Aversi og Vrangstrup Kirker d. 14. september blev der holdt auk on over de grøntsager og frugter, de deltagende børn medbragte l gavn for SOS - Børnebyerne. Indsamling: 650 kr. i Aversi Kirke og 800 kr. i Vrangstrup Kirke. Ia lt kr. som er sendt l SOS-børnebyerne. Stort tak l alle bidragsyderne! Familiegudstjeneste i Tybjerg Kirke, søndag den 12. oktober kl husk lmelding l spisning! Menighedsrådene håber, at rig g mange af pastoratets børn, konfirmander, forældre og bedsteforældre m.fl. vil møde frem l familiegudstjenesten. Under gudstjenesten indsæ es sognepræst Me e Blomgren som præst i Tybjerg Sogn og Kirke. Derfor er der lagt vægt på, at det bliver rig g festligt. E er gudstjenesten er der spaghe og kødsovs i Tybjerg Forsamlingshus. Tilmelding sker l Je e Berndtson Christensen tlf. nr eller l tlf senest den 9. oktober. Alle er velkomne. 7

8 Månedens salme oktober: DDS 14: Tænk at livet koster livet synges ved gudstjenesterne d. 5.oktober i Vrangstrup kl og Aversi kl Tænk, at livet koster livet! Det er altid samme pris. Kom med glæde! Vær til stede! Tanken spreder øjets dis; rigt og bredt går livet ned i evighed. Hver fornemmer, jeg'ets tremmer rykkes ud i pause-ro. Hvert et skridt, du tar så frit nu, er identisk med din tro. Tyst i midten væksten står med livets vår. Stjernestunder, livets under, luft og smag og syn er nyt! Blodet bruser, løvet suser, havets rum er højt og lydt! Mærk: alt liv går udad! - Giv! For tro er liv. Godt, at livet koster livet! Godt at synge dagens pris. Det er glæde, alt til stede, i ét nu er paradis! Tørstende når roden ned i evighed Høje himle fyldt med svimle fuglefløjt i morgenvind og i suset gennem huset jordisk balsam til mit sind. Fuglen i mit eget bryst må slå med lyst. Høje drømme! Dybe strømme gynger i hvert åndedrag, sangen svinger vide vinger over jorden med Guds dag. Øjets glans er kroppens lys føl livets gys! Leve livet! Ført af livet, som er ét i sjæl og krop, må vi sanse, må vi danse glædens ord i spring og hop. Takke Gud med lovsangs lyd i salig fryd - Månedens salme er denne gang en nyere salme. Den er skrevet af Jørgen Gustava Brandt, der er kendt som én af 60'ernes markante lyrikere. Han har foruden flere digtsamlinger udgivet noveller og essays. Salmen udkom i samlingen Giv dagen dit lys i 1986 med melodier af komponisten Ole Schmidt. Vi er nu et godt stykke inde i trinitatistiden. Her er lov- og takkesalmerne centrale. Vi takker for livet og Guds gaver. Ligesom i høstens salmer, hvor det er naturens og livets afgrøder vi takker og lovpriser. Livet er dog også forgængeligt og noget vi må være taknemmelige for. I første vers hører vi at prisen for livet er selve livet, at livet bærer døden i sig. De første linjer virker som et motto over det som er digtets budskab. Det rummer også en opfordring om at leve livet fuldt ud, at være fuldt og helt tilstede og glæde sig over det. Derefter skildrer digteren livet i alle dets afskygninger. Glæden og begejstringen udtrykkes i store ord. I vers 2 er det stjernevrimlen, der får det til at svimle for jeget og i vers 3 betages man af fuglelivet som et tegn på skaberværket. Vi må hele tiden leve livet i dets fulde intensitet. Vi opfordres til altid at være vågne og bruge vores sanser. Livet har dog sin pris, nemlig selve livet. Dette stemmer overens med Jesu ord i Matthæusevangeliet, at den der vil frelse sit liv skal miste det. Livet er dog noget evigt, som livets træ i paradiset. Vores liv har rod i evigheden. Livstræet er et billede på livet, både i kristendommen og i den nordiske mytologi, hvor træet Yggdrasil rækker fra jord til himmel. 8

9 I Kristendommen har vi med troen på Jesus Kristus rod i evigheden. På korset betalte Jesus med sit liv og derfor kan vores liv fortsætte i evighed. Salmen er en meget følelsesladet lovsang til livet som er så fuldt af glæder, og til Gud, som har givet os livet. Ole Schmidts melodi afspejler både det sanselige og alvorlige i teksten. Starten minder om en traditionel salme, men senere rykker den op i et højere toneleje med store spring i melodien. Alle er velkomne. Organist Flemming Mørk Pedersen. Hør melodien på Salmesangsværkstedet i Tyvelse Pastorat flytter til Tyvelse Præstegård. I oktober er der åbent i salmeværkstedet den 2. oktober kl og den 30. oktober kl Husk at værkstedet nu er flyttet til Tyvelse Præstegård. Alle med lyst til fællessang kan deltage. Organist Flemming Mørk Pedersen leder sangen. Der synges fra salmebogen, både de gode gamle, men også nogle af de nye salmer. Der synges dog ikke kun salmer. Der vil også blive sunget fra Højskolesangbogen. Der vil blive fokuseret på årstiden og tidspunktet i kirkeåret. Endvidere vil der være lejlighed til at tage forsmag på et par af salmerne til den kommende søndagsgudstjeneste. Undervejs vil der være fortællinger om salmedigtere- og komponister og samtale om salmernes indhold og betydning. Det er tanken med salmesangsværkstedet at opmuntre og styrke kendskabet til salmer og sange. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at synge sammen med andre. Er du interesseret, så kik indenfor på værkstedet i Tyvelse Præstegård. MAF flyver for livet Mission Aviation Fellowship (MAF) er en international, fælleskirkelig missionsorganisation, som yder effektiv flytransport til nødhjælpsorganisationer, lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber til de mest isolerede områder i 30 Ulande i fire verdensdele. Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Ordsprogenes Bog 3,27 EFTERÅRSMØDE Folkekirkens Mission i Næstved Provsti - efterårsmøde søndag den 26. oktober kl : gudstjeneste i Tyvelse Kirke, Kl : samling i Tyvelse Præstegård. Programmet byder på fælles spisning og sang, beretning om kristnes liv i Myanmar (Burma), nyt om provstikomiteens virke og planer (se om MAF ovenfor), eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 75, inkl. spisning og kaffe/the betales når mødet begynder. Tilmelding fra 15. september til d. 22. oktober til Inge Strikkertsen, Næstved; tlf eller Karin Schmidt, Toksværd; tlf eller Erling Nielsen, Fuglebjerg; tlf Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf Alle er velkomne 9

10 Alle Helgens Dag med gudstjeneste i Vrangstrup Kirke søndag den 2. november kl Alle Helgen falder altid første søndag i november, som i 2014 er den 2. november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten i Vrangstrup Kirke er lagt an på, gennem bønner og salmer, at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Der er også plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. Her i pastoratet bliver navnene på dem, som i årets løb er døde, læst op og der bliver tændt lys for dem. Kirken er som altid åben for alle Sangaften torsdag den 30. oktober Tyvelse Præstegård kl Hvert år fejrer vi Spil Dansk Dagen, hvor man den sidste torsdag i oktober kan høre dansk musik og synge danske sange. Denne tradition vil vi gerne slutte op om ved at indbyde alle interesserede til at deltage i fællessang i Tyvelse Præstegård. Her vil vi under ledelse af Organist Flemming Mørk Pedersen synge nogle af efterårets salmer. Vi skal synge både kendte salmer og et par af nyere dato. Vi skal dog også synge vore dejlige efterårssange fra Højskolesangbogen. Foruden at synge, er der også mulighed for at høre fortællinger om salmedigtere og komponister. Der serveres kaffe og kage. Alle er velkomne. Præstens hjørne: Hvad betyder gudstjeneste? Det spørgsmål fik jeg besvaret,da jeg gik på pastoralseminariet. Her er svaret: Gud og tjeneste Ordet gudstjeneste er et sammensat ord af ordene gud og tjeneste. Det har en dobbelt betydning: Guds tjeneste for mennesket - og menneskets tjeneste for Gud. Guds tjeneste består i, at han skaber mennesket i sit billede, giver det liv, giver naturen, giver alt og tilmed sig selv i skikkelse af Jesus. Menneskets tjeneste for Gud består i hengivelse til og lydighed mod Gud. Når mennesket er sat til at leve sammen med resten af Guds skaberværk, bør sand gudstjeneste ske i hele hverdagslivet og ikke blot være begrænset til særlige forsamlinger i kirkerum. Gavner det kristne liv Man kan således godt være en god kristen uden at gå til kirkens gudstjenester. Men kirken mener, at det gavner det kristne liv og at Guds egen ånd, Helligånden, kommer til stede, når fortællingen om Jesus lyder og dåb og nadver bliver udført. I Danmark fejrer kirken mange forskellige former for gudstjenester, og der skelnes mellem højmesser (søndagsgudstjenesten) og de andre former for gudstjenester. Med venlig hilsen Vagn Birk Jensen provst og sognepræst 10

11 dækker med sine mange aktiviteter hele den tidligere Suså Kommune, som er identisk med den nordlige del af Næstved Kommune. Det er en aktiv forening med mange spændende tilbud til alle, der har interesse i at lære sin hjemegn og dens historie at kende.foreningen afhenter gerne billeder og andet lokalhistorisk materiale til aflevering på NæstvedArkiverne. Foreningens aktiviteter er: Foredrag om historiske emner, film med lokal interesse, spændende og interessante ture, salg af lokalhistoriske bøger og blade. Udgivelse af Årsskrift, som vi sender gratis til foreningens medlemmer. Pris for Årsskriftet er 60 kr. for ikke-medlememr Husk: Vi indsamler gamle fotografier, erindringer, breve, sange og alt historisk materiale. Kontingent om året: 75 kr. pr. person og 125 kr. pr. husstand. Bestyrelsen er repræsenteret ved: Anni Dam, formand, Guldagervej 3, 4160 Herlufmagle tlf Mail: Svend Hellisen, kasserer, Torpevej 14, 4160 Herlufmagle tlf Mail: Foredragene finder sted på Glumsø Kro, Storegade 2, Glumsø. Pris pr. foredrag: Kr. 40,00 Foreningen er vært med kaffe/te til møderne. Program for sæsonen Mandag den 13. oktober kl Steff fortæller min historie, din historie, vores historie v/steff Ejlertsen. Mandag den 10. november kl Et dansk hjerte i tysk trøje v/frede Tramm. Mandag den 12. januar kl Rejser med gymnastikken v/martin Damgaard.. Mandag den 9. februar kl Våbenmodtagelser på Sjælland v/jonna og John Helmersen. Mandag den 16. marts kl (gratis) Generalforsamling - herefter fortæller Carsten Bitsch Jørgensen fra bogen Talentfulde generationer om livet ved Skelby Præstegård og præstegårdsforpagtning omkring år LÆS MERE OM FORENINGEN OG SÆSONENS PROGRAM PÅ 11

12 Storken sidder på bondens tag... men i Tybjerglille Bakker var nu det et par ligeså eksotiske fugle, som sad på husejernes tage! Gennem sommeren har et par unge påfuglekokke (hanner) nemlig frekventeret området Tybjerglillevej, Plantagevej og nabovejene. Naturligvis vakte de opsigt, men deres besøg var ikke lige mange haveejeres kop te, og der blev diskuteret meget om ejerforholdet, hvad man skulle stille op med de store fugle, alt mens de flittigt blev fotograferet. Heldigvis for fuglene besøgte de også Kirsten Søgaards høns for ligesom at finde mager. Kirsten fodrede dem korrekt, og inden hendes dværgkok eksploderede af raseri og jalousi, fandt hun også et nyt hjem til påfuglene. De bor nu i Præstø sammen med racefæller i en stor voliere, indtil de har fundet ud af, det er her deres fremtidige bopæl er. Så de er som storken draget mod syd Tak til Kirsten for oplysningerne og til hendes mand, Jens, for fotos. Agt. Erhvervssponsorer Tybjerghus 2014 Foreningen Tybjerghus startede op i foråret med at søge erhvervssponsorer i lokalområdet. Det er lykkedes allerede at få 7 lokale erhvervsdrivende til at støtte op om projektet, det synes vi er rigtig godt. Sponsoraterne er i portioner à kr ,- + moms, for et år. For hver sponsorat à kr. 1000,- er der indbygget en invitation til en sponsoraften i Tybjerghus Café, hvor sponsorerne får mulighed for at netværke, der vil være et erhvervsmæssigt indspark i løbet af aftenen og naturligvis et godt måltid mad fra caféens køkken. Har du fået lyst til at blive sponsor og dermed styrke din egen virksomhed ved at være med i et lokalt sponsornetværk og samtidig støtte op om Tybjerghus, så kontakt Tina på eller mail Fra og med denne udgave af Sognebladet, vil nye erhvervssponsorer blive oplyst i her i Sognebladet. Pt. Består sponsornetværket af følgende: Suså Auto Søndergårds Broksø Gods Broksø Gl. Stald PAC - Service Tybjerggaard Tina Olsen, V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S HER ER PLADS TIL DIG! 12

13 GODT NYT FRA HERLUFLILLE MØLLE Herluflille Mølle er et arbejdende museum. I de e e erår (2014) går vi i gang med et superspændende projekt. I samarbejde med lokale skoler vil vi udvikle en udeskole. Her er en udfordring af de sjældne! Desuden kan du blive uddannet l at "køre" med møllen. Hvis du "kun" har lyst l at være blækspru e, når møllen har gæster, så er du også meget velkommen. Læs mere om vores flo e mølle på eller ring på NU BLIVER VORES UDESKOLE ENDNU BEDRE! Vi glæder os over lsagn fra Frilu srådets Tips og Lo omidler l vores projekt "udeskole på møllen". Stø en er på kr Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 13

14 Indkaldelse til Tybjerg Gymnastikforenings ordinære Generalforsamling torsdag d. 23. oktober 2014 kl. 19 på Tybjerg Privatskole Dagsorden: a. Valg af dirigent b. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden c. Forelæggelse af revideret regnskab og budget for kommende år d. Beretning og visioner for de forskellige aktivitetsudvalg e. Indkomne forslag f. Valg g. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle opfordres til at møde op! Særligt hvis du har lyst til at være en del af ledelsesgruppen, er det vigtigt at komme på generalforsamlingen eller give bestyrelsen besked. Vi ser gerne nye og aktive kræfter. Evt. spørgsmål omkring deltagelse i bestyrelsesarbejdet kan rettes til undertegnede eller en af de øvrige personer i ledelsesgruppen (se Forslag fremsendes til Susanne Feldthusen, Tornelundsvej 28, 4690 Haslev - eller på Breaking news fra LOKALRÅDET! Hermed har Lokalrådet fornøjelsen af at kunne offentliggøre de heldige vindere af Spørgeskemakonkurrencen (læs mere om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen på side 16). Vinderneaflodtrækningeniforbindelsemed[Lokalrådets/voresspørgeskemaundersøgelsemellemdem,derhavdeopgivet adressesammenmedbesvarelsen: Igruppenunder25år:CarolineHansen,Teestrupvej44vinderfemtursbillet lglumsøbio Blandtdemover25erudtrukket:Anne elangkjær,petershøjvej20, dermodtagertreflaskervinfra Landbo kken Lokalrådetønskervinderne llykkeogtakkerforbesvarelserne! Samtidig skal oplyses om et par møder i den nærmeste fremtid: Torsdag2.oktoberkl.19.00iHolmegaardhalleniFensmark., BorgermødeomnyBiblioteksstruktur,arrangørFensmarkLokalråd Onsdagden29.oktober2014kl :Handlingsmødevedr.LokalUdviklingsplanTybjerg. Ved redak onens slutning var stedet for mødet endnu ikke fastsat. 14

15 Så inviteres atter til V I S E A F T EN TORSDAG D. 9. OKTOBER KL. 19:30 I TYBJERGHUS CAFÉ Erik Christensen, Sandby, spiller som sædvanligt for, og nu medbringer han Højskolesangbøger, så der kan vælges imellem de mange kendte sange og viser. Kaffe/te og hjemmebagte kager kan købes for kr. 25,00. Øl, vand og vin til de sædvanlige lave priser. GRATIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE! På foreningens vegne Jørn Haaber Christiansen, formand KOM OG SYNG MED TIL DET NYSTEMTE KLAVER! Landbotikken ÅBNINGSTIDER Lørdag: Søndag og helligdage: Onsdag:

16 Nyt fra Lokalrådet: Lidt om resultatet af Spørgeskemaundersøgelsen Så nåede vi langt om længe frem til at kunne afslutte vores spørgeskemaundersøgelse om jeres ønsker og forventninger til udviklingen af Tybjergområdet. Jeg har lige modtaget en opgørelse over svarene opgjort efter deadline fra Kommunen i dag, så der har ikke været tid til at granske detaljerne, men nogle korte konklusioner kan fint bringes videre: Vi har fået i alt 154 svar, af disse er knap 40 fra folk, der ikke er bosiddende i lokalområdet, men fx er brugere af Skolen, Børnehaven eller Tybjerghus eller har boet her tidligere. Det vil sige at lidt over 10 % af samtlige beboere (brystbørn incl.) har svaret. Vi har spurgt ind til en række forskellige tiltag som hovedregel forslag fra borgermødet i marts der vil kunne tænkes at styrke lokalområdet. Der er fire forslag, der slår i gennem som klare favoritter: Cykelsti fra Tybjerglille Bakker til Herlufmagle, Multihal i Tybjerg, Bedre Mobildækning og Fibernet i hele området, alle udvalgt som et af de tre vigtigste forslag af ca. 30 %. Udvikling af Tybjerghus kommer ind på en femteplads med 18 %, mens Udnyttelse af naturen med ride-, cykel- og naturstier, Fælles kulturelt mødested på fx Privatskolen og Landbotik i Tybjerghus alle ligger på ca. 12 %. Øvrige forslag ligger alle under 10 %. Ser vi på, hvilke andre alternativer, folk har foreslået, bakker rigtig mange af forslagene op om en udvikling gennem blandt andet en udbygning af Skolen, ligesom der også er fokus på cykelstier. Hertil kommer rigtig mange ønsker om bedre busruter, særligt til Ringsted og Næstved ikke mindst af hensyn til gymnasieelever og andre uddannelsessøgende. Og så er der en gruppe, der fokuserer på sammenholdet: At få ligesindede mennesker til at mødes i fælles interesser og aktiviteter; skabe mere fællesskab og bedre nærhed mellem mennesker i lokalområdet - ikke bare grundet på at vi bor i samme område, men fremfor alt på at nogle kan finde sjælsfrænder. Alt sådan er godt for lokalområdet. Det ser dermed lige nu ud til, at det vi i Lokalrådet og på de kommende handlingsmøder skal arbejde med, er at undersøge mulighederne for at presse udbyderne til at levere bedre mobildækning og fibernet i de områder, der endnu må undvære det. At fastholde Byrådet på beslutningen om at etablere cykelsti til Herlufmagle samt i samarbejde med Tybjerg Privatskole at undersøge mulighederne for etablering af hal mv. i Tybjerg. Dermed være ikke sagt, at vi ikke skal arbejde for alle de øvrige gode ideer, hvad der også burde blive plads til, ikke mindst i lyset af, at de tre først nævnte områder nok primært skal udmøntes gennem et pres på beslutningstagerne og vi allerede her er ret langt: cykelstien er på budgettet, og en del af fiberkablerne er gravet ned! Tybjerglille d. 18. sept. 16 Peter Seedorff

17 Fællesspisning i Tybjerg Forsamlingshus Mandag den 6. oktober kl serverer vi stegt flæsk og persillesovs ad libitum samt kaffe og kage. Bagefter danses der Lancier hvor alle, der har lyst kan være med, så kom og få en hyggelig aften med dejlig mad og hyggeligt samvær. Tilmelding senest fredag d Tlf eller på Pris voksne : 85,- kr. Børn: 50,- kr. Med venlig hilsen og på gensyn Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 17

18 NytfraTybjergSpejderne En lang sommerferie er forbi, men nu er vi i gang igen. Steen Basse trop tog hul på den nye sæson med en weekend tur. Turen var en rigtig stifinder tur med orienteringsløb, kompas gang og kondi løb på 1,5 km., som spejderne løb på 7 til 9 min. Om natten var der snigning. Men der skulle også laves mad: rullesteg med bagte kartofler og kryddersmør. Vores Åbent Husarrangement gik vældigt godt, også selv om vejrguderne syntes, at vi skulle have en skylle undervejs. Det var ikke alle spejderne (heller ikke lederne), der var lige forberedte på det, så vi blev lidt våde. Men hvad vi er jo blevet tørre igen Vi tog ud på en mindre ekspedition, hvor vi skulle finde nogle små væsener kaldet Gulerodsgnavere Gulerodsgnaverne var nemlig ikke blevet set i lang tid, så nu skulle vi prøve om vi kunne finde dem igen. Der skulle bæres vand til deres græsmarker, deres sang skulle genforfriskes, vi skulle genkende deres små venner i skoven, vi skulle vise, at vi kan færdes i skoven, og til slut fik hver deltager så mulighed for at plukke en gulerod i træerne. Bævergruppen er jo blevet meget lille, så vi er rigtigt glade for, at der kom 5 nye børn, der alle er i bæver-alderen. Nu håber vi så, at de holder ved, for så kan vi få en rigtig god velfungerende gruppe. 18

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG NOVEMBER 2014 Nr. 9 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Tybjerg Privatskole indledte kartoffelferien på deres helt egen facon! FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NR. 7 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere