KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 33. ÅRGANG OKTOBER Nr KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Camma,NanogCathrinekommedfrugtoggrønt lauk onenvedhøstgudstjenesteniaversikirke

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Michael Kattrup Lassen Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil TYBJERG ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB (TØF) Formand: Steen Sørensen Tlf SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf

3 SAMMENHOLDGIVERDESMÅSAMFUNDSTYRKE Dadeteryderstvig gt,atviilandområderneholdersammenforatbevarederesurser,somernødvendigeforikkeatblive glemtisystemet,erdetdejligtathaveoplevetinteressenforsidstemånedsak viteter. DelsvarklavereticaféenpåTybjerghusieniordetsbogstaveligsteforstandietdårligt stemthumør,menvedenvenligopfordringgavde,sommedvirkedevedsenestevisea en,etsåklækkeligtbidrag lenklaverstemmer,athankomalleredeenugee er! DelsvardergodopbakningvedTybjerghusnyeste ltaglandbo kken,ogmangevarer blevsolgtalleredepååbningsdagen. MenvedÅbentLandbrugpåAssendruptroppedeikkefærreend2.104(næstensom nuværendeårstal)opforbl.a.atkiggeoglæreommælkensvejsfrako lkarton. Sådererlysforudeforalledearrangementer,derbliversatisceneidennemåned. Seblotdentætbesa e Opslagstavlen påbagsidenafbladet. Lysforudeskøntdagenebliverkortere,menomknapttremånedergårdetdenanden vejigen.såpådenmådeerderogsålysforude.ladosindendaglædeosover,athuseerhule,atvipåforskelligmådekanholdekommendekuldefradørene.ogsåellers beny edemørkea ner latværesammenvedalledesjove,interessanteogmere alvorlige lbud,der lbydes.udvalgeterstort! Godløvfalds d lalle. Annegrete Forside: VedhøstgudstjenesterneiAversiogVrangstupKirkervargavehumøretitop. HeretparungemenneskerfraAversi.Foto:VagnBirkJensen DEADLINE: 15. OKT. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 350,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 87,50 kr. SOGNEBLADET kan også læses via Udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse. 3

4 Kirkelig vejviser Sognepræst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Mandag er fridag. Afløser for sognepræsten i ferier og friweekender er pastor Connie B. Beier, Storegade 24, 4171 Glumsø, tlf.: , Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Sandby Tyvelse Vrangstrup Gudstjenester Kirkens aktivitetskalender. OKTOBER 2. Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg Menighedsråd 2. Salmeværksted. Se side Suså Sognehøjskole: spisning efterfulgt af foredrag v/erik Norman Svendsen. Se side 8 9. Fællesmøde med de to menighedsråd i Tyvelse Pastorat 12. Familiegudstjeneste efterfulgt af spisning i Tybjerg Forsamlingshus / Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren. Se side Næstved Provstis mission. Efter gudstjenesten er der frokost (husk tilmelding) efterfulgt af foredrag. Se side Salmeværksted. Se side Spil Dansk - sangaften v/organist Flemming Mørk Pedersen Se side 10. NOVEMBER 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Aversi Kirke 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Sandby Kirke 16. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Vrangstrup Kirke DECEMBER 7. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Tyvelse Kirke 5 17:30 Tyvelse Præstegård 11:00 Tyvelse Præstedgård 18:00 Tyvelse Præstegård 19:30 Tyvelse Præstegård 10:30 Tybjerg Kirke 10:30 Tyvelse Kirke 11:00 Tyvelse Præstegård 19:00 Tyvelse Præstegård 09:00 Aversis Kirke 10:30 Sandby Kirke 09:00 Vrangstup Kirke 10:30 Tyvelse Kirke

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 2. oktober Connie Beier Torsdag den 6. november Vagn Birk Jensen Alle er velkomne! Udnævnelse pr. 1. oktober Efter indstilling fra Tyvelse Pastorats to menighedsråd har Kirkeministeriet udnævnt sognepræst Mette Blomgren til ny sognepræst på halv tid i pastoratet. Medlemmer af folkekirken vil herefter blive betjent af nævnte samt provst og sognepræst Vagn Birk Jensen. Sognepræst Mette Blomgren Indsættelse sker i pastoratets fem kirker på følgende dage: 12. oktober kl i Tybjerg Kirke, hvor der er familiegudstjeneste med efterfølgende spisning af spaghetti og kødsovs i Tybjerg Forsamlingshus (husk tilmelding til spisning) Se nærmere på side november kl i Aversi Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 9. november kl i Sandby Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 16. november kl i Vrangstrup Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 7. december kl i Tyvelse Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset I næste nummer af Sognebladet, vil Mette skrive lidt om sig selv. Tag godt imod sognepræst Mette Blomgren. HernogleafåretskonfirmanderpåTybjergKirkesnyebænk: F.v.forrest:Claus,Sebas an,mathias,andreas,nicolai, F.v.bagerst:Mikkel,Emely,Freja,Søs,Nan VilDUværejuniorkonfirmand? BørnsomgåriTybjergPrivatskoles3.klasse,vilfåmulighedforatblivejuniorkonfirmande ere erårsferien.undervisningenvilforegåikirkely,somliggerligepådenandensideafkirken. Dervilbliveserveressa evandogkiksundervejs. 6

7 Suså Sognehøjskole Spisning og foredrag i Tyvelse Præstegård om Grundtvigs salmer rsdag den 7. oktober kl Tidligere biskop og kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen har sunget salmer så langt lbage han kan huske: hjemme, i skolen og søndagsskolen og i kirken. Han har skrevet flere bøger om salmer og salmedigtere. Fra 1993 l 2002 var han formand for salmebogskommissionen. Denne a en vil Erik Normann Svendsen fortælle om nogle af Grundtvigs markante salmer, og vi får lejlighed l at røre stemmebåndene. Grundtvigs salmer lærer os om hans forståelse af menneske, folkeliv og kristentro. For Grundtvig består der ingen radikal adskillelse eller modsætning mellem nåden og naturen, skabelsen og frelsen. De står i et indbyrdes vekselvirkningsforhold. Naturbilleder og års dstemaer i de store festsalmer optræder jævnsides med bibelske og liturgiske temaer på en sådan måde, som der næppe er noget sidestykke l, hverken i eller uden for Danmark. Foredraget er det første af tre om Grundtvig. Der indledes med spisning kl i Tyvelse Præstegård. Det koster 60 kr. at deltage i spisningen. Husk lmelding l Kirsten Larsen tlf eller mail: senest fredag den 3. oktober. Alle er velkomne. Ved høstgudstjenesterne i Aversi og Vrangstrup Kirker d. 14. september blev der holdt auk on over de grøntsager og frugter, de deltagende børn medbragte l gavn for SOS - Børnebyerne. Indsamling: 650 kr. i Aversi Kirke og 800 kr. i Vrangstrup Kirke. Ia lt kr. som er sendt l SOS-børnebyerne. Stort tak l alle bidragsyderne! Familiegudstjeneste i Tybjerg Kirke, søndag den 12. oktober kl husk lmelding l spisning! Menighedsrådene håber, at rig g mange af pastoratets børn, konfirmander, forældre og bedsteforældre m.fl. vil møde frem l familiegudstjenesten. Under gudstjenesten indsæ es sognepræst Me e Blomgren som præst i Tybjerg Sogn og Kirke. Derfor er der lagt vægt på, at det bliver rig g festligt. E er gudstjenesten er der spaghe og kødsovs i Tybjerg Forsamlingshus. Tilmelding sker l Je e Berndtson Christensen tlf. nr eller l tlf senest den 9. oktober. Alle er velkomne. 7

8 Månedens salme oktober: DDS 14: Tænk at livet koster livet synges ved gudstjenesterne d. 5.oktober i Vrangstrup kl og Aversi kl Tænk, at livet koster livet! Det er altid samme pris. Kom med glæde! Vær til stede! Tanken spreder øjets dis; rigt og bredt går livet ned i evighed. Hver fornemmer, jeg'ets tremmer rykkes ud i pause-ro. Hvert et skridt, du tar så frit nu, er identisk med din tro. Tyst i midten væksten står med livets vår. Stjernestunder, livets under, luft og smag og syn er nyt! Blodet bruser, løvet suser, havets rum er højt og lydt! Mærk: alt liv går udad! - Giv! For tro er liv. Godt, at livet koster livet! Godt at synge dagens pris. Det er glæde, alt til stede, i ét nu er paradis! Tørstende når roden ned i evighed Høje himle fyldt med svimle fuglefløjt i morgenvind og i suset gennem huset jordisk balsam til mit sind. Fuglen i mit eget bryst må slå med lyst. Høje drømme! Dybe strømme gynger i hvert åndedrag, sangen svinger vide vinger over jorden med Guds dag. Øjets glans er kroppens lys føl livets gys! Leve livet! Ført af livet, som er ét i sjæl og krop, må vi sanse, må vi danse glædens ord i spring og hop. Takke Gud med lovsangs lyd i salig fryd - Månedens salme er denne gang en nyere salme. Den er skrevet af Jørgen Gustava Brandt, der er kendt som én af 60'ernes markante lyrikere. Han har foruden flere digtsamlinger udgivet noveller og essays. Salmen udkom i samlingen Giv dagen dit lys i 1986 med melodier af komponisten Ole Schmidt. Vi er nu et godt stykke inde i trinitatistiden. Her er lov- og takkesalmerne centrale. Vi takker for livet og Guds gaver. Ligesom i høstens salmer, hvor det er naturens og livets afgrøder vi takker og lovpriser. Livet er dog også forgængeligt og noget vi må være taknemmelige for. I første vers hører vi at prisen for livet er selve livet, at livet bærer døden i sig. De første linjer virker som et motto over det som er digtets budskab. Det rummer også en opfordring om at leve livet fuldt ud, at være fuldt og helt tilstede og glæde sig over det. Derefter skildrer digteren livet i alle dets afskygninger. Glæden og begejstringen udtrykkes i store ord. I vers 2 er det stjernevrimlen, der får det til at svimle for jeget og i vers 3 betages man af fuglelivet som et tegn på skaberværket. Vi må hele tiden leve livet i dets fulde intensitet. Vi opfordres til altid at være vågne og bruge vores sanser. Livet har dog sin pris, nemlig selve livet. Dette stemmer overens med Jesu ord i Matthæusevangeliet, at den der vil frelse sit liv skal miste det. Livet er dog noget evigt, som livets træ i paradiset. Vores liv har rod i evigheden. Livstræet er et billede på livet, både i kristendommen og i den nordiske mytologi, hvor træet Yggdrasil rækker fra jord til himmel. 8

9 I Kristendommen har vi med troen på Jesus Kristus rod i evigheden. På korset betalte Jesus med sit liv og derfor kan vores liv fortsætte i evighed. Salmen er en meget følelsesladet lovsang til livet som er så fuldt af glæder, og til Gud, som har givet os livet. Ole Schmidts melodi afspejler både det sanselige og alvorlige i teksten. Starten minder om en traditionel salme, men senere rykker den op i et højere toneleje med store spring i melodien. Alle er velkomne. Organist Flemming Mørk Pedersen. Hør melodien på Salmesangsværkstedet i Tyvelse Pastorat flytter til Tyvelse Præstegård. I oktober er der åbent i salmeværkstedet den 2. oktober kl og den 30. oktober kl Husk at værkstedet nu er flyttet til Tyvelse Præstegård. Alle med lyst til fællessang kan deltage. Organist Flemming Mørk Pedersen leder sangen. Der synges fra salmebogen, både de gode gamle, men også nogle af de nye salmer. Der synges dog ikke kun salmer. Der vil også blive sunget fra Højskolesangbogen. Der vil blive fokuseret på årstiden og tidspunktet i kirkeåret. Endvidere vil der være lejlighed til at tage forsmag på et par af salmerne til den kommende søndagsgudstjeneste. Undervejs vil der være fortællinger om salmedigtere- og komponister og samtale om salmernes indhold og betydning. Det er tanken med salmesangsværkstedet at opmuntre og styrke kendskabet til salmer og sange. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at synge sammen med andre. Er du interesseret, så kik indenfor på værkstedet i Tyvelse Præstegård. MAF flyver for livet Mission Aviation Fellowship (MAF) er en international, fælleskirkelig missionsorganisation, som yder effektiv flytransport til nødhjælpsorganisationer, lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber til de mest isolerede områder i 30 Ulande i fire verdensdele. Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Ordsprogenes Bog 3,27 EFTERÅRSMØDE Folkekirkens Mission i Næstved Provsti - efterårsmøde søndag den 26. oktober kl : gudstjeneste i Tyvelse Kirke, Kl : samling i Tyvelse Præstegård. Programmet byder på fælles spisning og sang, beretning om kristnes liv i Myanmar (Burma), nyt om provstikomiteens virke og planer (se om MAF ovenfor), eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 75, inkl. spisning og kaffe/the betales når mødet begynder. Tilmelding fra 15. september til d. 22. oktober til Inge Strikkertsen, Næstved; tlf eller Karin Schmidt, Toksværd; tlf eller Erling Nielsen, Fuglebjerg; tlf Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf Alle er velkomne 9

10 Alle Helgens Dag med gudstjeneste i Vrangstrup Kirke søndag den 2. november kl Alle Helgen falder altid første søndag i november, som i 2014 er den 2. november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten i Vrangstrup Kirke er lagt an på, gennem bønner og salmer, at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Der er også plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. Her i pastoratet bliver navnene på dem, som i årets løb er døde, læst op og der bliver tændt lys for dem. Kirken er som altid åben for alle Sangaften torsdag den 30. oktober Tyvelse Præstegård kl Hvert år fejrer vi Spil Dansk Dagen, hvor man den sidste torsdag i oktober kan høre dansk musik og synge danske sange. Denne tradition vil vi gerne slutte op om ved at indbyde alle interesserede til at deltage i fællessang i Tyvelse Præstegård. Her vil vi under ledelse af Organist Flemming Mørk Pedersen synge nogle af efterårets salmer. Vi skal synge både kendte salmer og et par af nyere dato. Vi skal dog også synge vore dejlige efterårssange fra Højskolesangbogen. Foruden at synge, er der også mulighed for at høre fortællinger om salmedigtere og komponister. Der serveres kaffe og kage. Alle er velkomne. Præstens hjørne: Hvad betyder gudstjeneste? Det spørgsmål fik jeg besvaret,da jeg gik på pastoralseminariet. Her er svaret: Gud og tjeneste Ordet gudstjeneste er et sammensat ord af ordene gud og tjeneste. Det har en dobbelt betydning: Guds tjeneste for mennesket - og menneskets tjeneste for Gud. Guds tjeneste består i, at han skaber mennesket i sit billede, giver det liv, giver naturen, giver alt og tilmed sig selv i skikkelse af Jesus. Menneskets tjeneste for Gud består i hengivelse til og lydighed mod Gud. Når mennesket er sat til at leve sammen med resten af Guds skaberværk, bør sand gudstjeneste ske i hele hverdagslivet og ikke blot være begrænset til særlige forsamlinger i kirkerum. Gavner det kristne liv Man kan således godt være en god kristen uden at gå til kirkens gudstjenester. Men kirken mener, at det gavner det kristne liv og at Guds egen ånd, Helligånden, kommer til stede, når fortællingen om Jesus lyder og dåb og nadver bliver udført. I Danmark fejrer kirken mange forskellige former for gudstjenester, og der skelnes mellem højmesser (søndagsgudstjenesten) og de andre former for gudstjenester. Med venlig hilsen Vagn Birk Jensen provst og sognepræst 10

11 dækker med sine mange aktiviteter hele den tidligere Suså Kommune, som er identisk med den nordlige del af Næstved Kommune. Det er en aktiv forening med mange spændende tilbud til alle, der har interesse i at lære sin hjemegn og dens historie at kende.foreningen afhenter gerne billeder og andet lokalhistorisk materiale til aflevering på NæstvedArkiverne. Foreningens aktiviteter er: Foredrag om historiske emner, film med lokal interesse, spændende og interessante ture, salg af lokalhistoriske bøger og blade. Udgivelse af Årsskrift, som vi sender gratis til foreningens medlemmer. Pris for Årsskriftet er 60 kr. for ikke-medlememr Husk: Vi indsamler gamle fotografier, erindringer, breve, sange og alt historisk materiale. Kontingent om året: 75 kr. pr. person og 125 kr. pr. husstand. Bestyrelsen er repræsenteret ved: Anni Dam, formand, Guldagervej 3, 4160 Herlufmagle tlf Mail: Svend Hellisen, kasserer, Torpevej 14, 4160 Herlufmagle tlf Mail: Foredragene finder sted på Glumsø Kro, Storegade 2, Glumsø. Pris pr. foredrag: Kr. 40,00 Foreningen er vært med kaffe/te til møderne. Program for sæsonen Mandag den 13. oktober kl Steff fortæller min historie, din historie, vores historie v/steff Ejlertsen. Mandag den 10. november kl Et dansk hjerte i tysk trøje v/frede Tramm. Mandag den 12. januar kl Rejser med gymnastikken v/martin Damgaard.. Mandag den 9. februar kl Våbenmodtagelser på Sjælland v/jonna og John Helmersen. Mandag den 16. marts kl (gratis) Generalforsamling - herefter fortæller Carsten Bitsch Jørgensen fra bogen Talentfulde generationer om livet ved Skelby Præstegård og præstegårdsforpagtning omkring år LÆS MERE OM FORENINGEN OG SÆSONENS PROGRAM PÅ 11

12 Storken sidder på bondens tag... men i Tybjerglille Bakker var nu det et par ligeså eksotiske fugle, som sad på husejernes tage! Gennem sommeren har et par unge påfuglekokke (hanner) nemlig frekventeret området Tybjerglillevej, Plantagevej og nabovejene. Naturligvis vakte de opsigt, men deres besøg var ikke lige mange haveejeres kop te, og der blev diskuteret meget om ejerforholdet, hvad man skulle stille op med de store fugle, alt mens de flittigt blev fotograferet. Heldigvis for fuglene besøgte de også Kirsten Søgaards høns for ligesom at finde mager. Kirsten fodrede dem korrekt, og inden hendes dværgkok eksploderede af raseri og jalousi, fandt hun også et nyt hjem til påfuglene. De bor nu i Præstø sammen med racefæller i en stor voliere, indtil de har fundet ud af, det er her deres fremtidige bopæl er. Så de er som storken draget mod syd Tak til Kirsten for oplysningerne og til hendes mand, Jens, for fotos. Agt. Erhvervssponsorer Tybjerghus 2014 Foreningen Tybjerghus startede op i foråret med at søge erhvervssponsorer i lokalområdet. Det er lykkedes allerede at få 7 lokale erhvervsdrivende til at støtte op om projektet, det synes vi er rigtig godt. Sponsoraterne er i portioner à kr ,- + moms, for et år. For hver sponsorat à kr. 1000,- er der indbygget en invitation til en sponsoraften i Tybjerghus Café, hvor sponsorerne får mulighed for at netværke, der vil være et erhvervsmæssigt indspark i løbet af aftenen og naturligvis et godt måltid mad fra caféens køkken. Har du fået lyst til at blive sponsor og dermed styrke din egen virksomhed ved at være med i et lokalt sponsornetværk og samtidig støtte op om Tybjerghus, så kontakt Tina på eller mail Fra og med denne udgave af Sognebladet, vil nye erhvervssponsorer blive oplyst i her i Sognebladet. Pt. Består sponsornetværket af følgende: Suså Auto Søndergårds Broksø Gods Broksø Gl. Stald PAC - Service Tybjerggaard Tina Olsen, V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S HER ER PLADS TIL DIG! 12

13 GODT NYT FRA HERLUFLILLE MØLLE Herluflille Mølle er et arbejdende museum. I de e e erår (2014) går vi i gang med et superspændende projekt. I samarbejde med lokale skoler vil vi udvikle en udeskole. Her er en udfordring af de sjældne! Desuden kan du blive uddannet l at "køre" med møllen. Hvis du "kun" har lyst l at være blækspru e, når møllen har gæster, så er du også meget velkommen. Læs mere om vores flo e mølle på eller ring på NU BLIVER VORES UDESKOLE ENDNU BEDRE! Vi glæder os over lsagn fra Frilu srådets Tips og Lo omidler l vores projekt "udeskole på møllen". Stø en er på kr Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 13

14 Indkaldelse til Tybjerg Gymnastikforenings ordinære Generalforsamling torsdag d. 23. oktober 2014 kl. 19 på Tybjerg Privatskole Dagsorden: a. Valg af dirigent b. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden c. Forelæggelse af revideret regnskab og budget for kommende år d. Beretning og visioner for de forskellige aktivitetsudvalg e. Indkomne forslag f. Valg g. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle opfordres til at møde op! Særligt hvis du har lyst til at være en del af ledelsesgruppen, er det vigtigt at komme på generalforsamlingen eller give bestyrelsen besked. Vi ser gerne nye og aktive kræfter. Evt. spørgsmål omkring deltagelse i bestyrelsesarbejdet kan rettes til undertegnede eller en af de øvrige personer i ledelsesgruppen (se Forslag fremsendes til Susanne Feldthusen, Tornelundsvej 28, 4690 Haslev - eller på Breaking news fra LOKALRÅDET! Hermed har Lokalrådet fornøjelsen af at kunne offentliggøre de heldige vindere af Spørgeskemakonkurrencen (læs mere om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen på side 16). Vinderneaflodtrækningeniforbindelsemed[Lokalrådets/voresspørgeskemaundersøgelsemellemdem,derhavdeopgivet adressesammenmedbesvarelsen: Igruppenunder25år:CarolineHansen,Teestrupvej44vinderfemtursbillet lglumsøbio Blandtdemover25erudtrukket:Anne elangkjær,petershøjvej20, dermodtagertreflaskervinfra Landbo kken Lokalrådetønskervinderne llykkeogtakkerforbesvarelserne! Samtidig skal oplyses om et par møder i den nærmeste fremtid: Torsdag2.oktoberkl.19.00iHolmegaardhalleniFensmark., BorgermødeomnyBiblioteksstruktur,arrangørFensmarkLokalråd Onsdagden29.oktober2014kl :Handlingsmødevedr.LokalUdviklingsplanTybjerg. Ved redak onens slutning var stedet for mødet endnu ikke fastsat. 14

15 Så inviteres atter til V I S E A F T EN TORSDAG D. 9. OKTOBER KL. 19:30 I TYBJERGHUS CAFÉ Erik Christensen, Sandby, spiller som sædvanligt for, og nu medbringer han Højskolesangbøger, så der kan vælges imellem de mange kendte sange og viser. Kaffe/te og hjemmebagte kager kan købes for kr. 25,00. Øl, vand og vin til de sædvanlige lave priser. GRATIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE! På foreningens vegne Jørn Haaber Christiansen, formand KOM OG SYNG MED TIL DET NYSTEMTE KLAVER! Landbotikken ÅBNINGSTIDER Lørdag: Søndag og helligdage: Onsdag:

16 Nyt fra Lokalrådet: Lidt om resultatet af Spørgeskemaundersøgelsen Så nåede vi langt om længe frem til at kunne afslutte vores spørgeskemaundersøgelse om jeres ønsker og forventninger til udviklingen af Tybjergområdet. Jeg har lige modtaget en opgørelse over svarene opgjort efter deadline fra Kommunen i dag, så der har ikke været tid til at granske detaljerne, men nogle korte konklusioner kan fint bringes videre: Vi har fået i alt 154 svar, af disse er knap 40 fra folk, der ikke er bosiddende i lokalområdet, men fx er brugere af Skolen, Børnehaven eller Tybjerghus eller har boet her tidligere. Det vil sige at lidt over 10 % af samtlige beboere (brystbørn incl.) har svaret. Vi har spurgt ind til en række forskellige tiltag som hovedregel forslag fra borgermødet i marts der vil kunne tænkes at styrke lokalområdet. Der er fire forslag, der slår i gennem som klare favoritter: Cykelsti fra Tybjerglille Bakker til Herlufmagle, Multihal i Tybjerg, Bedre Mobildækning og Fibernet i hele området, alle udvalgt som et af de tre vigtigste forslag af ca. 30 %. Udvikling af Tybjerghus kommer ind på en femteplads med 18 %, mens Udnyttelse af naturen med ride-, cykel- og naturstier, Fælles kulturelt mødested på fx Privatskolen og Landbotik i Tybjerghus alle ligger på ca. 12 %. Øvrige forslag ligger alle under 10 %. Ser vi på, hvilke andre alternativer, folk har foreslået, bakker rigtig mange af forslagene op om en udvikling gennem blandt andet en udbygning af Skolen, ligesom der også er fokus på cykelstier. Hertil kommer rigtig mange ønsker om bedre busruter, særligt til Ringsted og Næstved ikke mindst af hensyn til gymnasieelever og andre uddannelsessøgende. Og så er der en gruppe, der fokuserer på sammenholdet: At få ligesindede mennesker til at mødes i fælles interesser og aktiviteter; skabe mere fællesskab og bedre nærhed mellem mennesker i lokalområdet - ikke bare grundet på at vi bor i samme område, men fremfor alt på at nogle kan finde sjælsfrænder. Alt sådan er godt for lokalområdet. Det ser dermed lige nu ud til, at det vi i Lokalrådet og på de kommende handlingsmøder skal arbejde med, er at undersøge mulighederne for at presse udbyderne til at levere bedre mobildækning og fibernet i de områder, der endnu må undvære det. At fastholde Byrådet på beslutningen om at etablere cykelsti til Herlufmagle samt i samarbejde med Tybjerg Privatskole at undersøge mulighederne for etablering af hal mv. i Tybjerg. Dermed være ikke sagt, at vi ikke skal arbejde for alle de øvrige gode ideer, hvad der også burde blive plads til, ikke mindst i lyset af, at de tre først nævnte områder nok primært skal udmøntes gennem et pres på beslutningstagerne og vi allerede her er ret langt: cykelstien er på budgettet, og en del af fiberkablerne er gravet ned! Tybjerglille d. 18. sept. 16 Peter Seedorff

17 Fællesspisning i Tybjerg Forsamlingshus Mandag den 6. oktober kl serverer vi stegt flæsk og persillesovs ad libitum samt kaffe og kage. Bagefter danses der Lancier hvor alle, der har lyst kan være med, så kom og få en hyggelig aften med dejlig mad og hyggeligt samvær. Tilmelding senest fredag d Tlf eller på Pris voksne : 85,- kr. Børn: 50,- kr. Med venlig hilsen og på gensyn Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 17

18 NytfraTybjergSpejderne En lang sommerferie er forbi, men nu er vi i gang igen. Steen Basse trop tog hul på den nye sæson med en weekend tur. Turen var en rigtig stifinder tur med orienteringsløb, kompas gang og kondi løb på 1,5 km., som spejderne løb på 7 til 9 min. Om natten var der snigning. Men der skulle også laves mad: rullesteg med bagte kartofler og kryddersmør. Vores Åbent Husarrangement gik vældigt godt, også selv om vejrguderne syntes, at vi skulle have en skylle undervejs. Det var ikke alle spejderne (heller ikke lederne), der var lige forberedte på det, så vi blev lidt våde. Men hvad vi er jo blevet tørre igen Vi tog ud på en mindre ekspedition, hvor vi skulle finde nogle små væsener kaldet Gulerodsgnavere Gulerodsgnaverne var nemlig ikke blevet set i lang tid, så nu skulle vi prøve om vi kunne finde dem igen. Der skulle bæres vand til deres græsmarker, deres sang skulle genforfriskes, vi skulle genkende deres små venner i skoven, vi skulle vise, at vi kan færdes i skoven, og til slut fik hver deltager så mulighed for at plukke en gulerod i træerne. Bævergruppen er jo blevet meget lille, så vi er rigtigt glade for, at der kom 5 nye børn, der alle er i bæver-alderen. Nu håber vi så, at de holder ved, for så kan vi få en rigtig god velfungerende gruppe. 18

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Farvelæg 4H tegningen

Farvelæg 4H tegningen Farvelæg 4H tegningen De små Tekst og foto: Jesper Hall Opskrift på integration Uden for Sødalskolen i Brabrand står femten børn med kriller i maven. Det er første mandag i vinterferien. I den kommende

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs.

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs. November 2008 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Julefællesspisning Fredag 5. december kl. 19.00 Menuen er traditionen tro følgende: - Flæskesteg med brune og hvide kartofler,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere.

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere. TORSDAGS-NYT 28. august 2008 Skolestart Det er dejligt at mærke, at skolen nu er i gang efter ferien. Lærings livet blomstrer og glade børn tumler omkring os! Dejligt at opleve de nye 0. klasser er ved

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Bladets indhold. Broen side 1. 26 årgang nummer 2 1. juni 2015. Tårnfalkeunger i Skelby Kirketårn ( vestlige side) Se side 2

Bladets indhold. Broen side 1. 26 årgang nummer 2 1. juni 2015. Tårnfalkeunger i Skelby Kirketårn ( vestlige side) Se side 2 26 årgang nummer 2 1. juni 2015 Tårnfalkeunger i Skelby Kirketårn ( vestlige side) Se side 2 Bladets indhold Side 2 hvad sker der i sognet Side 3 kirkelig vejviser Side 4 generalforsamling i Lokalrådet

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere