Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling... 3 FORENINGERNES ALDER... 3 Tabel 2: Foreninger oprettet før 1980, , , FORENINGERNES FRIVILLIGE OG MEDLEMMER... 4 Frivillige... 4 Medlemmer... 4 FORENINGERNES KENDSKAB TIL OG KONTAKT MED FRIVILLIGCENTRET... 5 Tabel 3: Hvor meget kendskab vurderer du, at din forening har til frivilligcentrets arbejde?... 5 Tabel 4: Hvor ofte er foreningen i kontakt med frivilligcentret?... 5 STØTTE TIL OPRETTELSE AF FORENINGEN ELLER TIL NYE PROJEKTER... 6 TILFREDSHED... 6 FORMIDLING OG MOBILISERING AF FRIVILLIGE... 6 TILFREDSHED... 6 FORENINGSSERVICE... 7 Figur 2: Foreningsservice... 7 TILFREDSHED... 8 Tabel 5: Tilfredshed med foreningsservice...8 SAMARBEJDE... 9 DELTAGELSE I ARRANGEMENTER AFHOLDT AF FRIVILLIGCENTRET... 9 Tabel 6: Deltagelse i arrangementer... 9 Tabel 7: Har deltagelsen i arrangementer afholdt af frivilligcentret skabt større kendskab til andre foreninger? 10 Tabel 8: Har deltagelsen skabt større samarbejde med andre foreninger? HVILKEN BETYDNING HAR DET, AT FRIVILLIGCENTRET AFHOLDER ARRANGEMENTER? FORENINGERNES HOLDNING TIL FRIVILLIGCENTRET FRIVILLIGCENTRETS OPGAVER Figur 3: Frivilligcentrets vigtigste opgaver FORENINGERNES INDSTILLING TIL FRIVILLIGCENTRET...12 Tabel 9: Oversigt over foreningernes svar på holdning til frivilligcentret BILAG OVERSIGT A: TABEL 1: ANTAL FRIVILLIGE TABEL 2: ANTAL MEDLEMMER TABEL 3: VISER DET ANTAL ARRANGEMENTSMULIGHEDER, FORENINGEN ANGIVER AT HAVE DELTAGET I TABEL 4: FORENINGERNES PRIORITERING AF FRIVILLIGCENTRETS OPGAVER

2 Indledning I gennemgangen af resultaterne præsenteres det, hvor mange foreninger der har angivet et bestemt svar, ud af det antal, der har svaret på det pågældende spørgsmål. Da antallet af besvarelser statistisk set er meget begrænset, har jeg valgt ikke at skrive procentandele, da disse kan give et misvisende billede af virkeligheden. Svarprocent I har angivet at have udsendt skemaet til 84 foreninger. Der er 37, der har svaret, hvilket giver en svarprocent på ca. 44%. De 37 har alle udfyldt skemaet elektronisk Det er ikke alle 37 foreninger, der har svaret på samtlige spørgsmål, men det vil fremgå gennem præsentationen, hvor mange der har svaret på de enkelte spørgsmål. Foreningernes karakteristika Af de 37 angiver 32, at foreningen er en lokalafdeling af en større, landsdækkende forening, mens kun 5 har svaret, at de ikke er en del af en større organisation. Målgruppe På spørgsmålet om hvilken målgruppe foreningens aktiviteter er rettet mod, har foreningerne haft mulighed for at sætte kryds ved flere målgrupper. Der er 26, der kun har sat kryds ved én målgruppe, 7 har sat kryds ved to målgrupper og 4 har sat kryds ved 3 eller 4 målgrupper. På baggrund af de målgrupper, som en del af foreningerne har skrevet ind i den åbne andre kategori, har jeg oprettet et antal ekstra målgrupper i bilag 1, oversigt A kan I se den en samlet oversigt over målgruppekategorierne. I nedenstående tabel kan I se, hvor mange der har sat kryds ved de enkelte målgrupper: 2

3 Tabel 1: Målgruppefordeling Børn unge og familier: 16 Personer med fysisk sygdom eller 9 Handicap og/eller deres pårørende: Ældre: 8 Socialt udsatte grupper 5 Misbrugere: 4 Personer med psykiske problemer, 3 psykisk sygdom eller handicap og/eller deres pårørende: Ikke social målgruppe (mennesker uden 3 særlige sociale behov): Flygtninge, indvandrere, etniske 1 minoriteter Førtidspensionister og andre gr. Uden for 1 arbejdsmarkedet Andre: 3 De 3 foreninger, der er placeret under andre har i det åbne felt skrevet førstehjælp, samaritervagter og alle der har lyst som målgruppe. Figur 1: Målgruppefordeling Børn, unge, familier Fysisk sygdom Ældre Socialt udsatte gr. Misbrugere Andre Psykisk sygdom Ikke sociale gr. Målgrupper Flygtning, indvandrere Førtidspensionister Figur 1 er en grafisk fremstilling af fordelingen af svar på de forskellige målgrupper. Foreningernes alder I tabel 2 kan I se, hvor mange af foreningerne der er oprettet før 1980, mellem , mellem og efter Kolonnen viser det konkrete antal foreninger inden for hver kategori. 31 ud af de 37 foreninger har angivet et årstal for oprettelsen. Som I kan se, fordeler foreningerne sig nogenlunde jævnt på de fire tidsintervaller. 3

4 Tabel 2: Foreninger oprettet før 1980, , , Årstal oprettet Oprettet før Oprettet mellem Oprettet mellem Oprettet mellem Total 31 Foreningernes frivillige og medlemmer Frivillige let af frivillig fordeler sig således, at næsten halvdelen (15) af de 33 foreninger, der har angivet et antal, har under 10 frivillige. Den anden halvdel (16) foreninger har mellem 12 og 75 frivillige og der udover har en forening angivet at have 250 frivillige og en anden 2800 frivillige. I bilag 1, Tabel 1, kan I se de præcise antal frivillige, som foreningerne har angivet. Medlemmer På spørgsmålet om, hvor mange medlemmer foreningen har, er der 9 foreninger ud af de 34, der har svaret på spørgsmålet, der har svaret, at foreningen ikke er en medlemsforening. 2 foreninger har svaret ved ikke. Der er 25 foreninger, der har angivet et medlemsantal. Af disse er der 15 foreninger, der har mellem op til 50 medlemmer, 8 foreninger har mellem medlemmer og 2 foreninger har angivet hhv. 250 og 800 medlemmer. I bilag 1, Tabel 2, kan I se det præcise antal medlemmer, foreningerne har angivet. 4

5 Foreningernes kendskab til og kontakt med frivilligcentret Tabel 3: Hvor meget kendskab vurderer du, at din forening har til frivilligcentrets arbejde? Kendskab foreninger Intet kendskab 1 Lidt kendskab 13 Noget kendskab 16 Stort kendskab 6 Total 36 Af ovenstående tabel kan det sluttes, at 22 foreninger mener, de har stort kendskab eller noget kendskab til frivilligcentrets arbejde, mens 13 mener, de kun har lidt kendskab og 1 intet kendskab. I forhold til kontakt med frivilligcentret angiver 7af foreningerne ud af 36, at de aldrig er i kontakt med frivilligcentret. 22 er i kontakt med frivilligcentret mindre end en gang om måneden, mens 3 er i kontakt med centret mindst en gang om måneden, og 4 mindst en gang om ugen. Kontakt er defineret som telefonisk eller personlig kontakt, eller blot tilstedeværelse på frivilligcentret. Tabel 4: Hvor ofte er foreningen i kontakt med frivilligcentret? Kontakt med frivilligcentret foreninger Aldrig 7 Mindre end en gang om måneden 22 Mindst en gang om måneden 3 Mindst en gang om ugen 4 Total 36 I ovenstående har I fået et overblik over hvilke karakteristika, der gør sig gældende for de foreninger, der har besvaret skemaet. Nu følger resultaterne af, hvilken service de har modtaget fra jer, og hvor tilfredse de er. 5

6 Støtte til oprettelse af foreningen eller til nye projekter Der er 6 foreninger, der har svaret ja til, at de har modtaget støtte til opstart af nye projekter inden for foreningen og 3 foreninger der har svaret ja til, at de har modtaget støtte til at starte selve foreningen op. Der er dog to foreninger, der har svaret ja til at have modtaget støtte til både nyt projekt og til opstart af foreningen. Der er således 7 foreninger i alt, der har modtaget støtte. Tilfredshed Af de 7 foreninger, der har angivet at de har modtaget støtte, har 4 svaret at de er meget tilfredse med den hjælp de har fået og 3 har svaret, der er tilfredse. Foreningerne havde mulighed for at uddybe deres tilfredshed, hvilket en enkelt har gjort med denne kommentar: "Kan ikke beskrive med ord da de to som sidder på klostergade 8a er 100% perfekte til deres job." Formidling og mobilisering af frivillige Ud af de 34 foreninger, der har svaret på spørgsmålet, er der 30, der har svaret ja til, at foreningerne har fået nye frivillige inden for det seneste år. 4 har svaret, at de ikke har fået nye frivillige. 7 foreninger ud af 35 svar, har angivet, at de har søgt frivillige gennem frivilligcentret inden for det seneste år. De resterende 28 har svaret nej. Af de 7, der har søgt gennem frivilligcentret har 5 foreninger også modtaget frivillige gennem frivilligcentret, mens 2 foreninger ikke ved det. Tilfredshed Af de 7, der har søgt frivillige gennem frivilligcentret, har 6 angivet, hvor tilfredse de er. 3 foreninger har svaret, at de er hverken tilfredse eller utilfredse, og 3 har svaret tilfreds eller meget tilfreds. To foreninger har kommenteret på deres tilfredshed: "Fin service, opslag kommer op at hænge, men det giver ikke frivillige???" "Foreningen er med til at gøre vores forening synlig i området" 6

7 Foreningsservice Ud af 36 foreninger har 24 sagt nej til at have modtaget nogle af de fem foreningsservice tilbud på listen. De fem tilbud er: Udlån af computer, printer og andre kontorartikler, udlån af lokaler, faglig rådgivning og sparring, kurser samt andet. 8 foreninger har sat kryds ved ét af de fem tilbud, 2 har sat kryds ved to af tilbudene og 2 har krydset af, at de har modtaget tre, typer foreningsservice. I alt er der altså 12 foreninger, der har krydset af, at de har modtaget en eller flere typer foreningsservice. 2 har fået faglig rådgivning 2 har lånt kontorartikler (computer osv.) 7 har lånt lokaler 2 har været på kursus 5 har modtaget anden foreningsservice Se fordelingen i figur 2. Figur 2: Foreningsservice Udlån af lokaler Andet Faglig rådgivning Kurser Udlån af kontorartikler Forenings service De foreninger, der ikke havde krydset af at have modtaget nogen form for foreningsservice, blev i spørgeskemaet præsenteret for en liste med begrundelser for dette, hvor de kunne krydse en eller flere af. 20 af de 24 foreninger det drejer sig om, har valgt en eller flere begrundelser. Foreningernes begrundelser ser således ud: 11 har valgt Vi får tilstrækkelig bistand fra vores egen organisation 6 har valgt Vi er en lille gruppe, der ikke har behov for ret meget assistance 4 har valgt Vi i foreningen var ikke bevidste om, at frivilligcentret tilbyder de nævnte 3 har valgt Pga. kommunesammenlægningen har vores kommune først fået et frivilligcenter efter januar har sat kryds ved Frivilligcentret har ingen relevante tilbud for vores forening 1 har valgt Vores forening har ingen interesse i frivilligcentret typer service 7

8 På spørgsmålet om, hvorvidt foreningen kunne forestille sig, at den i fremtiden vil benytte frivilligcentrets foreningsservice svarer 10 ud af 21 ja, mens 3 svarer nej og 7 ved ikke. Tilfredshed De foreninger, der har modtaget foreningsservice har svaret på, hvor tilfredse de er. Der er 10 af de 12 foreninger, der har svaret på spørgsmålet, og heraf har 4 svaret, at de er meget tilfredse og 5 at de er tilfredse og 1 er hverken tilfreds eller utilfreds. Tabel 5: Tilfredshed med foreningsservice Tilfredshed foreninger Hverken tilfreds eller utilfreds 1 Tilfreds 5 Meget tilfreds 4 Total 10 To foreninger har kommenteret på deres tilfredshed med foreningsservice: "Opstiller telte til foreningsmarked hvor vi bliver synlige sammen med andre tilbud" "Vi gør selv og har ikke benyttet os af centret. Dog skal siges at der har været et samarbejde over tid i forbindelse med planlægning og oprettelse af et Frivilligråd i Svendborg, men det er jo ikke vor lokalforening udelukkende." Tre foreninger er kommet med et forslag til frivilligcentret: "fælles foredrag, fælles julefrokost" "Sammenarbejde mellem foreningerne, evt. bytte medlemmer så de kan prøve forskellige former for arbejde" "Større mødelokaler" 8

9 Samarbejde På spørgsmålet om, hvorvidt foreningen samarbejder med andre frivillige sociale foreninger, ikke - sociale foreninger, kommunen eller private virksomheder, har 29 ud af 37 foreninger svaret, at de samarbejder med en eller flere af de nævnte typer. 17 ud af 35 svarer, at de samarbejder med andre frivillige sociale foreninger. 4 ud af 30 svarer, at de samarbejder med ikke-sociale foreninger 17 ud af 33 svarer, at de samarbejder med kommunen 5 ud af 32 svarer, at de samarbejder med private virksomheder. I forklaringen til spørgsmålet skrev vi, at foreningen kun skulle medregne samarbejde, som har direkte betydning for foreningens målgruppe, det kan f.eks. være samarbejde om et bestemt projekt eller et arrangement. Det er muligt, at foreningerne har tænkt på andre former for samarbejde i besvarelsen af spørgsmålet f.eks. kan der være nogle, der anser det at modtage penge fra kommunen som en form for samarbejde. Det kan være væsentligt at være opmærksom på, hvis I bruger ovenstående tal. Der er 5 foreninger, der har angivet, at frivilligcentret har haft indflydelse på, at samarbejdet kom i gang. 20 har svaret, at frivilligcentret ingen indflydelse har haft, og 1 har svaret ved ikke. Deltagelse i arrangementer afholdt af frivilligcentret I nedenstående tabel kan I se, hvor mange foreninger der har krydset af, at de har deltaget ved de forskellige arrangementstyper. Der er 13 foreninger, der har svaret, at de ikke har deltaget ved nogle arrangementer, I alt har 22 foreninger sat kryds ved et eller flere arrangementer. I bilag 1, Tabel 3, kan I se, hvor mange arrangementstyper, foreningerne har sat kryds ved. Tabel 6: Deltagelse i arrangementer Arrangement: Frivilligmarked 14 Kurser 1 Temadage 4 Netværksarrangementer 5 Møder med kommunen 13 Sociale arrangementer 4 9

10 Af nedenstående tabel 7 fremgår det, at 14 (10+4) foreninger ud af de 22 mener, at deltagelsen i forskellige arrangementer i nogen grad eller i høj grad har gjort, at de har fået større kendskab til andre foreninger. 7 foreninger mener, at deltagelsen i mindre grad eller slet ikke har øget deres kendskab til andre foreninger. Tabel 7: Har deltagelsen i arrangementer afholdt af frivilligcentret skabt større kendskab til andre foreninger? Kendskab foreninger Slet ikke 1 I mindre grad 6 I nogen grad 10 I høj grad 4 Total 21 I forhold til, om deltagelsen har skabt øget samarbejde med andre foreninger, er der 9, der svarer slet ikke og 6 svarer i mindre grad. 2 svarer at deltagelsen i nogen grad har skabt øget samarbejde med andre foreninger og 2 har svaret ved ikke. Tabel 8: Har deltagelsen skabt større samarbejde med andre foreninger? Samarbejde foreninger Slet ikke 9 I mindre grad 6 I nogen grad 2 Ved ikke 3 Total 20 Hvilken betydning har det, at frivilligcentret afholder arrangementer? Der er 6 foreninger ud af de 35, der har svaret på spørgsmålet, der mener, at det har, stor betydning at frivilligcentret afholder arrangementer, hvor foreningerne kan mødes. 12 mener, at det har nogen betydning og ligeledes 12 angiver, at det har mindre betydning samt 5 at det ingen betydning har. Neden for kan I se, hvilke kommentarer foreningerne er kommet med i forhold til betydningen af arrangementer. 10

11 "At man kan blive stærkere ved sammenhold." "At vores forening bliver kendt i lokalområdet er af nogen betydning for os, men også at vi ser hvilke andre foreninger der er." "Det kan få betydning, men foreningen koncentrerer i øjeblikket sin virksomhed i Ringe på grundlag af medlemmernes geografiske placering." "Idet vi er en kristen forening, betyder den enkeltes religiøse holdning mest. Alle kan være med, men det kræver en vis personlig interesse at finde det interessant og godt!" "Til vores forening er det begrænset hvor mange frivillige vi kan optage, og vi har altid nok søgning til det frivillige arbejde." "Vi har brug for et større netværk" "Vi har ikke de samme interesseområder" Foreningernes holdning til frivilligcentret Frivilligcentrets opgaver I nedenstående søjlediagram kan I se, hvordan foreningerne har svaret på spørgsmålet om, hvilke tre opgaver de mener, det er vigtigst frivilligcentret udfører. 24 mener, at en af de vigtigste opgaver er at synliggøre de lokale foreninger. Her efter følger frivilligcentrets opgave med at være bindeled mellem de frivillige sociale foreninger og kommunen som 20 har valgt, og den opgave, som tredje flest har valgt, er frivilligcentrets opgave med at hjælpe foreningerne med at finde frivillige, som 12 har valgt. I kan se fordelingen af de otte opgaver i figur 3, og de præcise tal for, hvor mange der har valgt de resterende opgaver kan ligeledes ses i tabel 6 i bilag 1. Figur 3: Frivilligcentrets vigtigste opgaver 30 foreninger Synliggørelse Være bindeled Finde frivillige Afholde arrangementer Udlån af lokaler/kontorart. Opstart af nye projekter Ansøgninger og lign. Planlægning arrangementer Opgaver 11

12 Foreningernes indstilling til frivilligcentret Nedenstående tabel viser, hvordan foreningerne har svaret på holdningsudsagnene i spørgeskemaet. Jeg har fjernet et udsagn, fordi det tydeligvis var blevet misforstået, derfor er der kun 9 udsagn. Der er derfor fem positive udsagn og fire negative. Generelt viser tabellen, at foreningerne er positivt indstillet overfor frivilligcentret idet størstedelen af foreningerne er enig eller meget enig med de positive udsagn og en stor del er uenig eller meget uenig med de negative udsagn. Der er dog også en god del, der hverken er enige eller uenige i udsagnene, hvilket sandsynligvis indikerer, at foreningerne ikke mener, de har nok kendskab til centret, til at tage stilling til udsagnene. På spørgsmålet om hvorvidt frivilligcentret har bidraget til, at foreningerne inden for det seneste år kunne udføre deres arbejde bedre, end det ellers ville have været muligt svarer 2 foreninger i høj grad. 5 foreninger har svaret i nogen grad, mens 4 foreninger har svaret i mindre grad og 24 har svaret slet ikke. Tabel 9: Oversigt over foreningernes svar på holdning til frivilligcentret Uenig eller meget uenig Hverken enig eller uenig Positive udsagn: Spiller nyttig rolle som bindeled Bidrager til øget synlighed for foreningerne Godt sted at få service og bistand Bidrager til større fællesskab Bidrager til kvaliteten af arbejdet Negative udsagn: Arbejder for meget sammen med kommunen Overtager foreningernes arbejde I højere grad varetager egne interesser end foreningernes Er skyld i, at der er færre midler til foreningerne Enig eller meget enig 12

13 Bilag 1 Oversigt A: Oversigt over den nye målgruppekategorisering: Børn, unge og familier Ældre og pensionister Førtidspensionister Personer med fysisk sygdom eller handicap og/eller deres pårørende Personer psykiske problemer, psykisk sygdom eller handicap og/eller deres pårørende Flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter Misbrugere Tidligere misbrugere og/eller deres pårørende Humanitært hjælp og social indsats i udviklingslande Personer udsat for vold, incest eller overgreb af forskellig art Socialt udsatte grupper fx hjemløse, prostituerede, indsatte og andre med behov for social støtte. Ikke social målgruppe, dvs. mennesker uden særlige sociale problemer eller behov. Fx motionister, grundejere, alle i et bestemt område og lign. Mennesker der har ondt i livet Borgere eller brugere, der er kommet i klemme i systemet Tabel 1: frivillige frivillige foreninger 2,00 1 3,00 1 4,00 1 5,00 7 6,00 4 9, , , , , , , , , , , , , ,

14 Tabel 2: medlemmer medlemmer foreninger 5,00 1 6, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1 Total 25 14

15 Tabel 3: Viser det antal arrangementsmuligheder, foreningen angiver at have deltaget i arrangementsmuligheder foreninger Ingen arrangementer 13 Et arrangement 10 To arr. 8 Tre arr. 2 Fire arr. 1 Fem arr. 1 Total 35 Tabel 4: Foreningernes prioritering af frivilligcentrets opgaver Opgave 1. Synliggørelse af foreningerne Være bindeled mellem kommunen og 20 foreningerne 3. Yde service i forbindelse med at finde 12 frivillige 4. Afholde arrangementer hvor foreningerne møder hinanden 9 5. Udlån af lokaler, computer og lign Yde service i forbindelse med opstart af 7 nye projekter 7. Yde service i forbindelse med 5 ansøgninger og lign 8. Yde service i forbindelse med 3 planlægning arrangementer 15

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Horsens HF & VUC Dato: 15. januar 2016 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: november 2018 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Sammenfatning Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Udarbejdet for Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Del l: Indledning 5. Del ll: Kontanthjælpsmodtagernes styrker og svagheder under Odense projektet og godt et år efter 7

Del l: Indledning 5. Del ll: Kontanthjælpsmodtagernes styrker og svagheder under Odense projektet og godt et år efter 7 Dokumentationsbilag Undersøgelse i Jobcenter Odense af udvalgte aspekter ved sagsbehandlingen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der antages at flytte dem nærmere arbejdsmarkedet alternativt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Læreroplevelser af elever og deres forældre

Læreroplevelser af elever og deres forældre Fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 s undersøgelse oktober 2006 Læreroplevelser af elever og deres forældre Udarbejdet af Scharling Research for bladet fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 oktober 2006

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 Y2RS-91RL-6FV5 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Side 1 af 6 EE88-9NRM-6TTP KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper.

Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper. NOTAT 29-10-2015 Bilag 2: Oversigt over afslag og reduktioner over 35% Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper. Sagsnr. 2015-0028663

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere