ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP"

Transkript

1 Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1

2 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen. 05 Rochef søges. 06 Tirsdag Ekstra. 07 Langture. 08 Roning i Grækenland 09 Nyt fra Øresunds Ældreroere. 10 Julefrokost 2012, nytårsbadet svømning nu med spisning. 10 Teateraften. 11 Klabautermandfest, Forårsrengøring. 11 Standerhejsning. 12 Kalender. Redaktion: Lene Jacobsen (Redaktør) Hanne Vinther. Wickie G. Nielsen Mail: Har du en spændende historie, en vittighed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så mail din historie til os. Deadline for indlæg til næste Stroke er den 6. Marts 2013 Kilometerjægerfest HUSK SÅ LIGE at man automatisk er tilmeldt til festen, som afholdes fredag den 25. januar 2013, kl 18:00 hvis man står på listen, som blev udsendt med sidste nummer af stroken. Hvis man ikke kan deltage i festen, så MELD AFBUD. Dette fritager dog ikke for indbetaling a f skyldigt beløb. Hilsen festudvalget Generalforsa mling Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 5. februar Poul Jahn ønsker ikke at fortsætte som rochef, men ellers er den øvrige bestyrelse villige til genvalg. Hvem skal være ny rochef og være med til at præge udviklingen i vores roklub? Det er vores fælles ansvar at finde Pouls afløser. Mht. regnskabet, så ser det OK ud, selvom vi mangler medlemmer. Hanne Vinther, formand Side 2

3 ROKLUBBEN ØRESUND INDKALDELSE TIL G E N E R A L F O R S A M L I N G Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler med følgende dagsorden: tirsdag den 5. februar 2013 kl Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag - Bestyrelsen har forslag til ny medlemsgruppe, til vedtægterne under kontingent. (Se vedlagte) 7. Valg: til bestyrelse i henhold til lovene. h. (Formand, Rochef, Materielforvalter (udvalg), Husforvalter (udvalg) og Ungdomsleder) Formand Hanne Vinther er villig til genvalg. Rochef Poul Jahn er ikke villig til genvalg. Materielforvalter (udvalg) Allan Elgaard og Mogens Jørgensen er villig til genvalg. Husforvalter (udvalg) Anne Gredsted rengøring, Mette Grau udlejning, begge er villige til genvalg. i. 2 suppleanter. Kirsten Bendiksen og Kurt Holm er villige til genvalg. j. 2 revisorer. Kim Westphall og Irene Dahl er villige til genvalg. k. 1 revisorsuppleant. Freddy Bregendahl er villig til genvalg. 8. Eventuelt Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være i bestyrelsen hænder senest 14 dage før generalforsamlingen Kastrup, den 12. januar 2013 Roklubben Øresund Nonnie Westphall Næstformand/sekretær Amager Strandvej Kastrup Telefon Side 3

4 Nyt fra bestyrelsen Generalforsamlingen Tirsdag den 5. februar skal vi have generalforsamling i Roklubben Øresund. Rochef Vi skal have valgt en ny rochef, da Poul Jahn ikke ønsker at fortsætte. Posten som rochef er en meget vigtig post i bestyrelsen, da rochefen står for alle vores roaktiviteter. Se jobannonce andetsteds i bladet. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer, materiel- og hus-udvalg fortsætter eller er villige til genvalg. Husudvalg handy man søges Anne Gredsted, som står for huset, kan godt bruge en person til at hjælpe til at få udført det praktiske arbejde. En person man kan kontakte, når noget går i stykker i klubben og kræver reparation enten ved hjælp af klubbens egne medlemmer, Øresunds Ældreroere eller ved tilkald af håndværkere. Anne G. har kontakten til rengøringen, står for den årlige forårsrengøring, har kontakten til Øresunds Ældreroere mht. husarbejde og sørger for indkøb af diverse ting til klubben som køkkenruller, opvaskemiddel, affaldssække, etc. Og så holder Anne G. bestyrelsen orienteret om husudvalgets arbejde. I dag er det lidt tilfældigt, hvem der tager sig af reparationsarbejderne i klubben og heldigvis er der mange, der gerne hjælper. Øresunds Ældreroere er også super flinke til at klare diverse opgaver, da der er mange håndværkere iblandt dem, men det ville være dejligt, om vi havde én person at henvende sig til f.eks. når ituslåede ruder skal afdækkes/udskiftes, når gasfyret skal tilses, når opvaskemaskinen går i stykker, etc. Henvendelse til bestyrelsen. Øl/vand-indkøber søges På årsbasis mener vi, at kunne spare kr. på indkøb af øl og vand til Tutten, hvis en vil stå for indkøb af drikkevarer, når disse er på tilbud i diverse supermarkeder. I dag køber vi øl og vand hos et depot, som leverer de fyldte kasser og tager den tomme emballage med igen. Og det skal de naturligvis have penge for. Vi lægger ikke skjul på, at det er tidskrævende at købe drikkevarer ind til klubben, det kræver man har bil, og man er stærk nok til at slæbe en ølkasse. Men der er altså penge at hente ved selv at købe ind og her taler vi ikke om at køre syd for grænsen og købe ind. Det er nemlig kun tilladt at hjemtage drikkevarer til eget forbrug ikke til videresalg. Henvendelse til bestyrelsen. Ny medlemsgruppe Vi har fået en henvendelse fra et medlem af sejlklubben om at måtte benytte vores kondirum, når vi ikke selv bruger det. I bestyrelsen synes vi, det lyder som en rigtig god idé. Måske flere kunne tænke sig det samme? Det kunne også være nogen af vores egne passive medlemmer kunne tænke sig muligheden af at benytte motionsrummet. Jo mere aktivitet i klubben, jo bedre. Man kunne jo håbe på, at motionsmedlemmerne også fik lyst til at ro på vandet om sommeren? Kontingentet for medlemsgruppen fastsættes på den årlige generalforsamlig i lighed kontingentet for de øvrige medlemsgrupper. Ordlyden af forslaget er: 5.a. Som motionsmedlem kan optages enhver mand eller kvinde. Motionsmedlemmer har ret til at deltage i klubbens generalforsamling, men har ingen stemmeret. Motionsmedlemmerne har adgang til klubben og må benytte motionsrum og bad. Klubben må ikke benyttes af motionsmedlemmer tirsdag aften og onsdage før kl Forsikring Ingolf Pedersen har været behjælpelig med at gennemgå vores forsikringer for at finde mulige besparelser. Foreløbig er det lykkes at spare kr. pr. år, men jagten på billigere forsikringer fortsætter. Energibesparende foranstaltninger Alex Vestergaard er i gang med at se på, hvordan vi kan spare på el, vand og varme. Side 4

5 Instruktører Nonnie, Kim, Lene, Irene og Mogens er tilmeldt instruktørkursus modul B, så til denne sæson får vi yderligere fem nye dygtige instruktører. Facebook Vores opfordring til medlemmerne om at melde sig ind i Roklubben Øresunds Facebook gruppe har ikke rigtig båret frugt. Vi har brug for alle medlemmer, der er på Facebook, tilmelder sig gruppen, så vi kan benytte Facebook til at sende hurtige beskeder til hinanden. Har du f.eks. lyst til at tage en rotur en søndag formiddag, så skriv en besked til gruppen på Facebook, og se om der ikke er nogen af de øvrige medlemmer, som gerne vil med. Næste bestyrelsesmøde Vi har møde i bestyrelsen næste gang den 4. marts. Hanne Vinther Rochef søges På Roklubbens generalforsamling skal vi have valgt en ny rochef. En meget vigtig post i bestyrelsen, for man kan jo ikke rigtig forestille sig en roklub uden en chef for roaktiviteterne, vel? For at du kan tage stilling til, om det er et job for dig, er her en oversigt over rochefens ansvar og opgaver: Sommer Instruktion af nye medlemmer i inriggere. Instruktion af medlemmer i outriggere. Ansvar for den daglige roning inkl. motionstræning. Udstede roforbud, hvis vejret ikke tillader roning. Sætte kaproningshold til Amagerregatta, og deltager i 2 årlige regatta-møder. Koordinere hold tilmelding til Sved På Panden motionsroning. Arrangere langture f.eks. søndagsture, madpakketure, fredag aftenture. Arrangere evt. ro-weekend med forskellige aktiviteter a la Vi Ror Danmark Rundt Vinter Afholde svømmeprøver. Afholde lokalstyrmandskursus, afholde styrmandsprøver og udstede lokalstyrmandsbeviser. Tilmelde roere til instruktørkurser og langtursstyrmandskurser. Koordinere hold til Otter Grand Prix roning og evt. anden motion i romaskinerne. Deltage i rochefsmøde i Ronetværk København Øvrigt Rochefen sørger for opslag til tavlen i roklubben og omtale af arrangementerne i Stroken. Bestyrelsen i Roklubben Øresund holder ca. 8 bestyrelsesmøder om året, hvor rochefen naturligvis deltager. Og så skal det lige siges, at vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Vi har det sjovt sammen, og møderne er rigtig hyggelige. Er det noget for dig at blive vores ny rochef eller er der nogen af ovenstående opgaver, du har lyst at tage dig af sammen med rochefen? Bestyrelsen Side 5

6 Tirsdags Ekstra Den 15. januar havde vi indlæg omkring roning i Grækenland med Bo Marcussen og Søren Uldall fra Tolo Roklub. Tirsdag den 19.februar kl 18:00 i motionsrummet, er der introduktion af kondirummets muligheder. Poul Jahn vil gennemgå træningsmulighederne i Multimaskinen, og Hanne introducerer Fiskespillet i romaskinerne. Hvis nogen har spørgsmål til romaskinerne eller kondicyklerne, så klarer vi nok også det. Og hvis nogen har gode ribbeøvelser eller gulvøvelser, så mød gerne frem og vis os andre dem. Måske det er på tide også at lære noget om udstrækning efter roning. Måske nogen kan vise nogle gode øvelser her? Tirsdag den 19. marts kl 19:30 er der vinsmagning i klubben. Preben Henningsen står for vin-arrangementet, hvor han introducerer forårets vine. Tutten sørger lidt spiseligt til vinsmagningen. Vi skal være minimum 15 deltagere, så tilmelding på opslagstavlen tirsdag den 12. marts. Tag gerne en ven med. Prisen bliver 30 kr. for mad og 70 kr. for vin, dvs. 100 kr. i alt. Hanne Vinther Side 6

7 DFfR Ferielangture Danmark dejligst Tag med på Dansk Forenings for Rosports sommerferie-langtur i Danmark dette år i Sønderjylland. Starten går i Sønderborg og herfra går roturen dels ned gennem Flensborg fjord med Gråsten, Okseøerne og flere smukke steder, og dels tage turen hele vejen rundt om øen Als. Ruten er naturligvis afhængig af vejr og vind. Tidsrum: Uge 30, dvs fra lørdag den 20. juli lørdag d. 27. juli Turen starter og slutter i Sønderborg. Tilmelding: Senest den 1. marts via tilmeldingsblanket. Langturen findes på Red. Floder og kanaler i Frankrig og Belgien I uge 27 og 28 udbyder Dansk Forening for Rosport 2 ens ture til Frankrig og Belgien. Turene forløber ad floder og kanaler i grænseområdet mellem Frankrig og Belgien, nærmere betegnet mellem Nord-Pasde-Calais regionen og det vestlige Flandern. Begge ture starter og slutter ved Kolding Roklub. Uge 27-turen starter fredag d. 28. juni 2013 og slutter søndag d. 7. juli. Uge 28-turen starter fredag d. 5. juli og slutter søndag d. 14. juli. Prisen for DFfR s sommer tur til udlandet er kr , som dækker transport, forsikring af både, forplejning, overnatning og oplevelser. Tilmelding: Senest den 1. marts via tilmeldingsblanket. Roning i Kroatien Ud over roning i Grækenland/Tolo er der nu også mulighed for at ro i Kroatien. Se opslag på tavlen i klubben. DM-SeaSport har indgået en aftale med den Kroatiske Roklub Glagoljas, der placeret i byen Omisjal på øen Krk. Her har man mulighed for at benytte 2 inriggere og roklubbens faciliteter. Klubben ligger i den gamle by Omisjal, og er ideel placeret i lystbadehavnen. Der er direkte adgang til vandet via ramper og der er ogsa en flydebro hvor man kan lægge til. Omisjal er en smuk gammel by der er under UNESCO s beskyttelse. Denne er i sig selv et besøg værd. Øen Krk er et meget smukt sted, og der er mange muligheder for at se sig omkring både på land og vand. Det er et fantastik farvand at ro i. Vandet er krystalklart, og kysten meget smuk, og så er det stadig billigt at besøge Kroatien. Der er gode flyforbindelser. For at kunne benytte bådene skal man blive medlem af den Kroatiske roklub. Dette medlemskab gælder for 2 måneder, og koster 200 kr. pr. person. Leje af båd koster 300 kr. pr. dag. For yderligere information se website eller mail Hans Kristian Nielsen DM SeaSport Mobil: , Langturen findes på Red Side 7

8 Roning i Grækenland Den 15. januar havde vi Tirsdags Ekstra; altså et special arrangement i forbindelse med vores klubaften om tirsdagen. Bo Markussen og Søren Uldall, hhv. formand og kasserer for den nyoprettede Tolo Roklub, besøgte os og fortalte om mulighederne for at ro i det Græske øhav. Tolo Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport, og er dermed undergivet DFfRs love og reglementer for langtursroning; dvs. samme regler gælder for leje af udstationerede både i Grækenland som i Danmark. Roklubben er nystartet, har ca. 30 medlemmer, og ligger i Tolo, Argolida ved Nafplio på Peloponnes. Klubben råder over nogle to-åres inriggere af Ndr. Røse typen altså plastbåde med masser af stuveplads. Bådene ligger ved Hotel Romvi, hvor man så passende også kan bo. Der findes også Xeni Camping 2 km længere oppe ad stranden med mulighed for overnatning i bungalows eller telte. Bådene ligger på bådvogne, og man benytter oppustelige bådruller til at trille båden ud i vandet på. Man kan altså godt bare være 3 roere på tur, men det er en god idé at være nogle flere, så man kan hjælpes ad med at få bådene i vandet. Det anbefales også f.eks. at have to roere på land med en bil, så man har mulighed for at lade båden ligge et sted og køre hjem og overnatte på hotellet/campingpladsen, eller deles om roturen, så nogen ror ud og andre ror hjem. I Grækenland blæser det som regel op om eftermiddagen, og derfor er det også en god idé med en bil, hvis man blæser inde og ikke kan ro hjem. Bilen er jo også nyttig, når man skal ud og opleve gammel græsk kultur og seværdigheder og så er transporttiden fra Athens lufthavn til Tolo jo forholdsvis kort. Alternativt kører der bus fra Athen city til Nafplio, hvor bussen går til Tolo. Det koster 500 kr. pr. uge at leje et rosæde plus et års medlemskab af Tolo Roklub til 200 kr. pr. roer. Yderligere oplysninger på eller ved henvendelse til Bo på eller Søren Der er masser af muligheder for roture ud fra Tolo i flot natur til dejlige strande og hyggelige havne med restauranter og fantastisk græsk mad. Hanne Vinther PS Til denne Tirsdags Ekstra var der Ouzo til velkomstdrink, efterfulgt af græsk salat, tzaziki og Moussaka. Uhm! Lækkert. 21 personer var mødt op for at høre om roning i Grækenland. Side 8

9 Sæsonens første vinsmagning - blev en dejlig dag for deltagerne. Bent havde med vanlig sans for druernes magi fundet vine, som passede til sæsonens tema: Under Sydkorset. Første vinsmagning omhandlede landenes nationale drue. New Zealand var repræsenteret af en hvidvin fra Neudorf, som er det førende vinhus på de breddegrader. Australien stillede op med en shiraz fra Brown Brothers Heatcote Adelaide Hills. Herfra gik turen videre til Sydafrika, Argentina og Chile. Da præsentationen af vinene blev ledsaget af Bents causeri over oplevelser, han havde haft i vinenes hjemlande, kunne det jo heller ikke blive andet end en vellykket eftermiddag. Alle glædede sig til næste seance. Ingen kan vel være i tvivl om seriøsiteten? Sæsonens første onsdagsfrokost - v/peter, Ole O. og Benny. Menu: Hamburgerryg m/stuvet grønlangkål. Til kaffen skøn hjemmebagt kage v/ Torben (eller måske fru Torben?) herligt! Herlig fest, herlig mad, herligt selskab og skønt vejr, - mere kan der vist ikke siges om den ting! Sæsonens anden onsdagsfrokost d. 9/1 v/jørn og Freddy T.: Opskriften hed MØRBRADGRYDE DER SMAGER (som den vi fik i gamle dage på "Det lille Apotek") med kartoffelmos - hertil vin i rimelige mængder!!! Der var selvfølgelig - as every time - kaffe med hjemmebag som dessert. Jeg mener, så svært er det da heller ikke at vente på standerhejsningen! Vintersæsonen er, som det fremgår, nu godt i gang, og der vil helt sikkert blive festet, men også arbejdet for fuldt tryk i kondi rummet, - og vi skal også huske at aflægge svømmeprøve. Hvad der også er meget vigtigt, er den årlige gennemgang af RED LIV programmet, som finder sted den 20. februar. Husk: Kontingent, kr. 600,-, skal være indbetalt senest udgangen af februar til: reg. nr konto nr Husk endelig at anføre jeres navn, så kassereren ikke skal bruge tid på at finde ud af, hvor pengene kommer fra! Fortsat rigtig god vintersæson med Rohilsen fra Mary, Side 9

10 Julefrokost 2012 Årets julefrokost sidste tirsdag før jul var igen et tilløbsstykke. Rigtig mange medlemmer var mødt op for at ønske hinanden God Jul og Godt Nytår, men ikke mindst at nyde den lækre mad, som var blevet tilberedt. Årets bankospil blev i år til et spørgeskema, hvor vi skulle sætte kryds ved det svar, vi mente var det rigtige. Da alle havde sat deres kryds, blev det så sidemanden, der skulle rette skemaet, så der ingen snyd var. Nonnie læste de rigtige svar op. En vinder skulle findes. Der var dog ingen, der havde fuldt hus, men den nærmeste der havde flest point blev Kim! Lugtede lidt af insider -handel, men Nonnie bedyrede at Kim var uvidende ;o) Det var en rigtig hyggelig aften. Tak til alle kokke og borddækkere. Lene NYTÅRSBAD Så blev det atter en gang årets sidste dag, og det skulle som sædvanligt fejres i roklubben. Vi var nogle få, der mødte kl. 11:00, hvor saunaen var varm. En meget stor tak til Allan for at have sørget for dette. Som sagt var vi kun nogle få (4) der var mødt op på det nævnte tidspunkt, selv om det havde stået skrevet i Stroken. Nå men vi fik da noget varme i saunaen, ligesom væskebalancen blev vedligeholdt. Herefter var der smurt lidt spiseligt, som blev indtaget i opholdsstuen. Der dukkede herefter flere op, som også ønskede at sige Godt Nytår, men de havde lige glemt at læse om de nye mødetider. De påstod, at det var en tradition, at man først mødtes kl Da der nu ikke er så mange af dem tilbage, som kender til traditionerne, blev det foreslået, at de gamle fremover sørgede for Nytårsbadet. Det må vi så se om sker. Godt NYTÅR til alle i roklubben med håb om en fin sæson i Rohilsen fra Kurt. Svømning nu med spisning! Der var ikke stor tilslutning til den første gang svømning den 30. november. Forhåbentlig kommer der flere de næste to gange, hvor vi bringer redningsveste og årer op i Korsvejens Skoles svømmehal på Tårnbyvej. Fredag 22. februar 2013 kl Fredag 22. marts 2013 kl Som noget nyt lokker vi medlemmerne til at øve sig i at iføre sig redningsveste og svømme mellem årer samt aflægge svømmeprøve ved at byde på lidt ost/pølsebord (mod betaling) i Roklubben Øresund de to fredage efter svømning, dvs. ca. kl Tilmelding på opslagstavlen senest tirsdagen før af hensyn til indkøb. Der kræves adgangskort for at komme ind i svømmehallen, og derfor anbefales det at møde op kl , hvor dørene er åbne. Er dørene lukkede, så ring på klokken udenfor, så kommer der et badedyr og åbner. Den første dør, du kommer til, er ind til damernes omklædning. Døren længst væk er ind til herrernes. Hanne Vinther Teateraften 2. marts 44 er tilmeldt roklubbens årlige teateraften. Vi skal se HAIR PÅ Østre Gasværk Teater, Nyborggade 17, 2100 København Ø, lørdag den 2. marts kl Og bagefter er der selvfølgelig spisning i roklubben. Da det kan være lidt besværligt at komme frem og tilbage mellem roklub og teater, håber vi, alle hjælpes ad med enten at give et lift i bil eller finde et lift i en bil. Teatret har en kæmpe parkeringsplads, så det skulle være nemt at finde et sted at stille bilen. Vi glæder os til at se jer. Else Marie & Hanne Side 10

11 Klabautermandsfest Lørdag d. 9. februar 2013, kl 15:00 I år er det vores tur til at holde Klabautermandsfest. På opslagstavlen vil I finde en tilmeldingsliste. Husk, når I tilmelder jer, at skrive hvilken ret, I ønsker at tage med til festen. Red. For at give en lille appetitvækker inden vinderen offentliggøres d. 9. februar viser nedenstående oversigt ankomst og afgang for Klabautermanden, fra d. 1. maj til d. 30. sep. 12 Ankomst Afgang dage 2. maj 4.maj 2 6.maj 22.maj maj set 24.maj maj 29. maj 1 4. juni set 4 juni juni 12 juni juni set 18. juni juni set 22. juni juni 30. juni 2 3. juli set 3. juli 0 5. juli set 14. juli juli 17. juli juli set 24. juli juli 26. juli juli set 31. juli 2 2. aug set 5. aug 3 7. aug 9. aug aug set 12. aug aut set 14. aug 1? 17. aug? 18. aug 19. aug aug 11. sep 21? 23. sep set 30. sep 7 Forårsrengøring Lørdag den 16. marts 2013 kl er det tid til årets forårsrengøring, så vi er klar til sæson start. Vi starter med morgenmad, hvorefter opgaverne bliver delt ud. Hold øje med opslagstavlen for tilmelding. Red. Standerhejsning 23. marts 2013 Vi har fastsat standerhejsningen meget tidligt i år, så der er mulighed for at komme ud at ro i påsken uden at skulle have vinterroningstilladelse. Lørdag den 23. marts kl hejses standeren, hvorefter klubben byder på en lille én i klubstuen. Herefter er der mulighed for at ro sig en lille tur, inden der er frokost kl Bestyrelsen Overnatninger ca. 69 dage Side 11

12 KALENDER januar februar marts ti 1 fr 1 fr 1 on 2 lø 2 lø 2 Teateraften to 3 sø 3 sø 3 fr 4 ma 4 ma 4 lø 5 ti 5 Generalforsamling ti 5 medlemsmøde sø 6 on 6 on 6 ma 7 to 7 to 7 ti 8 Medlemsmøde fr 8 fr 8 on 9 lø 9 Klabautermand fest lø 9 to 10 sø 10 sø 10 fr 11 ma 11 ma 11 lø 12 ti 12 ti 12 sø 13 on 13 on 13 ma 14 to 14 to 14 ti 15 fr 15 fr 15 on 16 lø 16 lø 16 Forårsrengøring to 17 sø 17 sø 17 fr 18 ma 18 ma 18 lø 19 ti 19 Motionsrummet ti 19 Vin smagning sø 20 on 20 on 20 ma 21 to 21 to 21 ti 22 fr 22 Svømmeprøve fr 22 svømmeprøve on 23 lø 23 lø 23 Standerhejsning to 24 sø 24 sø 24 fr 25 Kilometerjægerfest ma 25 ma 25 lø 26 ti 26 ti 26 sø 27 on 27 on 27 ma 28 to 28 to 28 ti 29 fr 29 on 30 lø 30 to 31 sø 31 Side 12

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Nr. 1 Januar År 2014. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 18.30 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP

Nr. 1 Januar År 2014. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 18.30 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP Nr. 1 Januar År 2014 Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 18.30 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Indhold - 03 Indkaldelse til Generalforsamling 04 Forslag tol Generalforsamling 04 Velux fonden 05 Medlemsmøde januar

Læs mere

Kilometerjæger fest den 22. januar kl. 18:30. Klabautermandsfest den 5. marts kl. 15:00 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 -

Kilometerjæger fest den 22. januar kl. 18:30. Klabautermandsfest den 5. marts kl. 15:00 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 - Nr. 1 Januar/Februar 2011 Kilometerjæger fest den 22. januar kl. 18:30. Klabautermandsfest den 5. marts kl. 15:00 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - side 1 - SE HER SE HER Generalforsamlingen nærmer sig, og dermed

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NYHEDSARKIV 2008. Nytårskur 2008. Årets sidste 8 Grand Prix. Regnskabsår. Julefrokost. 12-12-2008. Generalforsamlig i Roklubbens Venner

NYHEDSARKIV 2008. Nytårskur 2008. Årets sidste 8 Grand Prix. Regnskabsår. Julefrokost. 12-12-2008. Generalforsamlig i Roklubbens Venner Nytårskur 2008 NYHEDSARKIV 2008 Tillader vejret det, startes kl. 9.30 med roning til Kulturøen. Efterfølgende frokost kl. 12.00 i klubben. Der er sørget for kransekage. 200821.dec Årets sidste 8 Grand

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 1 Januar 2016 35. årgang Faaborg Fjord 1. januar 2016 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007 Lapning i fin stil Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2007 Turudvalget Møder med Teknisk Forvaltning VCTA Indkaldelse til generalforsamling 29. 3 Göta kanal/göta Elv H.P. s fotos fra efterårets cykelture DANSK

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00 Nr. 1 Januar/Februar 2010 Rettelse Stroken - ny redaktør Der har desværre indsneget sig en tastefejl i den fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen d. 9. februar 2010. Stroken har fået en ny redaktør.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts:

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts: ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Juni 2016 Nr. 2 Standerhejsning lørdag den 19. marts: Vores formand Marianne Hørup holdt standerhejsningstalen. 2. Et fåtal af de mange medlemmer, der deltog. Rochef Hanne

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 AABENRAA ROKLUB Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 Der afholdes generalforsamling i Aabenraa Roklub torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden i henhold til klublovens

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 19.04.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.00 Olav Knudsen Søren Kabel Mette Juul-Larsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere