ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP"

Transkript

1 Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1

2 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen. 05 Rochef søges. 06 Tirsdag Ekstra. 07 Langture. 08 Roning i Grækenland 09 Nyt fra Øresunds Ældreroere. 10 Julefrokost 2012, nytårsbadet svømning nu med spisning. 10 Teateraften. 11 Klabautermandfest, Forårsrengøring. 11 Standerhejsning. 12 Kalender. Redaktion: Lene Jacobsen (Redaktør) Hanne Vinther. Wickie G. Nielsen Mail: Har du en spændende historie, en vittighed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så mail din historie til os. Deadline for indlæg til næste Stroke er den 6. Marts 2013 Kilometerjægerfest HUSK SÅ LIGE at man automatisk er tilmeldt til festen, som afholdes fredag den 25. januar 2013, kl 18:00 hvis man står på listen, som blev udsendt med sidste nummer af stroken. Hvis man ikke kan deltage i festen, så MELD AFBUD. Dette fritager dog ikke for indbetaling a f skyldigt beløb. Hilsen festudvalget Generalforsa mling Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 5. februar Poul Jahn ønsker ikke at fortsætte som rochef, men ellers er den øvrige bestyrelse villige til genvalg. Hvem skal være ny rochef og være med til at præge udviklingen i vores roklub? Det er vores fælles ansvar at finde Pouls afløser. Mht. regnskabet, så ser det OK ud, selvom vi mangler medlemmer. Hanne Vinther, formand Side 2

3 ROKLUBBEN ØRESUND INDKALDELSE TIL G E N E R A L F O R S A M L I N G Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler med følgende dagsorden: tirsdag den 5. februar 2013 kl Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag - Bestyrelsen har forslag til ny medlemsgruppe, til vedtægterne under kontingent. (Se vedlagte) 7. Valg: til bestyrelse i henhold til lovene. h. (Formand, Rochef, Materielforvalter (udvalg), Husforvalter (udvalg) og Ungdomsleder) Formand Hanne Vinther er villig til genvalg. Rochef Poul Jahn er ikke villig til genvalg. Materielforvalter (udvalg) Allan Elgaard og Mogens Jørgensen er villig til genvalg. Husforvalter (udvalg) Anne Gredsted rengøring, Mette Grau udlejning, begge er villige til genvalg. i. 2 suppleanter. Kirsten Bendiksen og Kurt Holm er villige til genvalg. j. 2 revisorer. Kim Westphall og Irene Dahl er villige til genvalg. k. 1 revisorsuppleant. Freddy Bregendahl er villig til genvalg. 8. Eventuelt Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være i bestyrelsen hænder senest 14 dage før generalforsamlingen Kastrup, den 12. januar 2013 Roklubben Øresund Nonnie Westphall Næstformand/sekretær Amager Strandvej Kastrup Telefon Side 3

4 Nyt fra bestyrelsen Generalforsamlingen Tirsdag den 5. februar skal vi have generalforsamling i Roklubben Øresund. Rochef Vi skal have valgt en ny rochef, da Poul Jahn ikke ønsker at fortsætte. Posten som rochef er en meget vigtig post i bestyrelsen, da rochefen står for alle vores roaktiviteter. Se jobannonce andetsteds i bladet. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer, materiel- og hus-udvalg fortsætter eller er villige til genvalg. Husudvalg handy man søges Anne Gredsted, som står for huset, kan godt bruge en person til at hjælpe til at få udført det praktiske arbejde. En person man kan kontakte, når noget går i stykker i klubben og kræver reparation enten ved hjælp af klubbens egne medlemmer, Øresunds Ældreroere eller ved tilkald af håndværkere. Anne G. har kontakten til rengøringen, står for den årlige forårsrengøring, har kontakten til Øresunds Ældreroere mht. husarbejde og sørger for indkøb af diverse ting til klubben som køkkenruller, opvaskemiddel, affaldssække, etc. Og så holder Anne G. bestyrelsen orienteret om husudvalgets arbejde. I dag er det lidt tilfældigt, hvem der tager sig af reparationsarbejderne i klubben og heldigvis er der mange, der gerne hjælper. Øresunds Ældreroere er også super flinke til at klare diverse opgaver, da der er mange håndværkere iblandt dem, men det ville være dejligt, om vi havde én person at henvende sig til f.eks. når ituslåede ruder skal afdækkes/udskiftes, når gasfyret skal tilses, når opvaskemaskinen går i stykker, etc. Henvendelse til bestyrelsen. Øl/vand-indkøber søges På årsbasis mener vi, at kunne spare kr. på indkøb af øl og vand til Tutten, hvis en vil stå for indkøb af drikkevarer, når disse er på tilbud i diverse supermarkeder. I dag køber vi øl og vand hos et depot, som leverer de fyldte kasser og tager den tomme emballage med igen. Og det skal de naturligvis have penge for. Vi lægger ikke skjul på, at det er tidskrævende at købe drikkevarer ind til klubben, det kræver man har bil, og man er stærk nok til at slæbe en ølkasse. Men der er altså penge at hente ved selv at købe ind og her taler vi ikke om at køre syd for grænsen og købe ind. Det er nemlig kun tilladt at hjemtage drikkevarer til eget forbrug ikke til videresalg. Henvendelse til bestyrelsen. Ny medlemsgruppe Vi har fået en henvendelse fra et medlem af sejlklubben om at måtte benytte vores kondirum, når vi ikke selv bruger det. I bestyrelsen synes vi, det lyder som en rigtig god idé. Måske flere kunne tænke sig det samme? Det kunne også være nogen af vores egne passive medlemmer kunne tænke sig muligheden af at benytte motionsrummet. Jo mere aktivitet i klubben, jo bedre. Man kunne jo håbe på, at motionsmedlemmerne også fik lyst til at ro på vandet om sommeren? Kontingentet for medlemsgruppen fastsættes på den årlige generalforsamlig i lighed kontingentet for de øvrige medlemsgrupper. Ordlyden af forslaget er: 5.a. Som motionsmedlem kan optages enhver mand eller kvinde. Motionsmedlemmer har ret til at deltage i klubbens generalforsamling, men har ingen stemmeret. Motionsmedlemmerne har adgang til klubben og må benytte motionsrum og bad. Klubben må ikke benyttes af motionsmedlemmer tirsdag aften og onsdage før kl Forsikring Ingolf Pedersen har været behjælpelig med at gennemgå vores forsikringer for at finde mulige besparelser. Foreløbig er det lykkes at spare kr. pr. år, men jagten på billigere forsikringer fortsætter. Energibesparende foranstaltninger Alex Vestergaard er i gang med at se på, hvordan vi kan spare på el, vand og varme. Side 4

5 Instruktører Nonnie, Kim, Lene, Irene og Mogens er tilmeldt instruktørkursus modul B, så til denne sæson får vi yderligere fem nye dygtige instruktører. Facebook Vores opfordring til medlemmerne om at melde sig ind i Roklubben Øresunds Facebook gruppe har ikke rigtig båret frugt. Vi har brug for alle medlemmer, der er på Facebook, tilmelder sig gruppen, så vi kan benytte Facebook til at sende hurtige beskeder til hinanden. Har du f.eks. lyst til at tage en rotur en søndag formiddag, så skriv en besked til gruppen på Facebook, og se om der ikke er nogen af de øvrige medlemmer, som gerne vil med. Næste bestyrelsesmøde Vi har møde i bestyrelsen næste gang den 4. marts. Hanne Vinther Rochef søges På Roklubbens generalforsamling skal vi have valgt en ny rochef. En meget vigtig post i bestyrelsen, for man kan jo ikke rigtig forestille sig en roklub uden en chef for roaktiviteterne, vel? For at du kan tage stilling til, om det er et job for dig, er her en oversigt over rochefens ansvar og opgaver: Sommer Instruktion af nye medlemmer i inriggere. Instruktion af medlemmer i outriggere. Ansvar for den daglige roning inkl. motionstræning. Udstede roforbud, hvis vejret ikke tillader roning. Sætte kaproningshold til Amagerregatta, og deltager i 2 årlige regatta-møder. Koordinere hold tilmelding til Sved På Panden motionsroning. Arrangere langture f.eks. søndagsture, madpakketure, fredag aftenture. Arrangere evt. ro-weekend med forskellige aktiviteter a la Vi Ror Danmark Rundt Vinter Afholde svømmeprøver. Afholde lokalstyrmandskursus, afholde styrmandsprøver og udstede lokalstyrmandsbeviser. Tilmelde roere til instruktørkurser og langtursstyrmandskurser. Koordinere hold til Otter Grand Prix roning og evt. anden motion i romaskinerne. Deltage i rochefsmøde i Ronetværk København Øvrigt Rochefen sørger for opslag til tavlen i roklubben og omtale af arrangementerne i Stroken. Bestyrelsen i Roklubben Øresund holder ca. 8 bestyrelsesmøder om året, hvor rochefen naturligvis deltager. Og så skal det lige siges, at vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Vi har det sjovt sammen, og møderne er rigtig hyggelige. Er det noget for dig at blive vores ny rochef eller er der nogen af ovenstående opgaver, du har lyst at tage dig af sammen med rochefen? Bestyrelsen Side 5

6 Tirsdags Ekstra Den 15. januar havde vi indlæg omkring roning i Grækenland med Bo Marcussen og Søren Uldall fra Tolo Roklub. Tirsdag den 19.februar kl 18:00 i motionsrummet, er der introduktion af kondirummets muligheder. Poul Jahn vil gennemgå træningsmulighederne i Multimaskinen, og Hanne introducerer Fiskespillet i romaskinerne. Hvis nogen har spørgsmål til romaskinerne eller kondicyklerne, så klarer vi nok også det. Og hvis nogen har gode ribbeøvelser eller gulvøvelser, så mød gerne frem og vis os andre dem. Måske det er på tide også at lære noget om udstrækning efter roning. Måske nogen kan vise nogle gode øvelser her? Tirsdag den 19. marts kl 19:30 er der vinsmagning i klubben. Preben Henningsen står for vin-arrangementet, hvor han introducerer forårets vine. Tutten sørger lidt spiseligt til vinsmagningen. Vi skal være minimum 15 deltagere, så tilmelding på opslagstavlen tirsdag den 12. marts. Tag gerne en ven med. Prisen bliver 30 kr. for mad og 70 kr. for vin, dvs. 100 kr. i alt. Hanne Vinther Side 6

7 DFfR Ferielangture Danmark dejligst Tag med på Dansk Forenings for Rosports sommerferie-langtur i Danmark dette år i Sønderjylland. Starten går i Sønderborg og herfra går roturen dels ned gennem Flensborg fjord med Gråsten, Okseøerne og flere smukke steder, og dels tage turen hele vejen rundt om øen Als. Ruten er naturligvis afhængig af vejr og vind. Tidsrum: Uge 30, dvs fra lørdag den 20. juli lørdag d. 27. juli Turen starter og slutter i Sønderborg. Tilmelding: Senest den 1. marts via tilmeldingsblanket. Langturen findes på Red. Floder og kanaler i Frankrig og Belgien I uge 27 og 28 udbyder Dansk Forening for Rosport 2 ens ture til Frankrig og Belgien. Turene forløber ad floder og kanaler i grænseområdet mellem Frankrig og Belgien, nærmere betegnet mellem Nord-Pasde-Calais regionen og det vestlige Flandern. Begge ture starter og slutter ved Kolding Roklub. Uge 27-turen starter fredag d. 28. juni 2013 og slutter søndag d. 7. juli. Uge 28-turen starter fredag d. 5. juli og slutter søndag d. 14. juli. Prisen for DFfR s sommer tur til udlandet er kr , som dækker transport, forsikring af både, forplejning, overnatning og oplevelser. Tilmelding: Senest den 1. marts via tilmeldingsblanket. Roning i Kroatien Ud over roning i Grækenland/Tolo er der nu også mulighed for at ro i Kroatien. Se opslag på tavlen i klubben. DM-SeaSport har indgået en aftale med den Kroatiske Roklub Glagoljas, der placeret i byen Omisjal på øen Krk. Her har man mulighed for at benytte 2 inriggere og roklubbens faciliteter. Klubben ligger i den gamle by Omisjal, og er ideel placeret i lystbadehavnen. Der er direkte adgang til vandet via ramper og der er ogsa en flydebro hvor man kan lægge til. Omisjal er en smuk gammel by der er under UNESCO s beskyttelse. Denne er i sig selv et besøg værd. Øen Krk er et meget smukt sted, og der er mange muligheder for at se sig omkring både på land og vand. Det er et fantastik farvand at ro i. Vandet er krystalklart, og kysten meget smuk, og så er det stadig billigt at besøge Kroatien. Der er gode flyforbindelser. For at kunne benytte bådene skal man blive medlem af den Kroatiske roklub. Dette medlemskab gælder for 2 måneder, og koster 200 kr. pr. person. Leje af båd koster 300 kr. pr. dag. For yderligere information se website eller mail Hans Kristian Nielsen DM SeaSport Mobil: , Langturen findes på Red Side 7

8 Roning i Grækenland Den 15. januar havde vi Tirsdags Ekstra; altså et special arrangement i forbindelse med vores klubaften om tirsdagen. Bo Markussen og Søren Uldall, hhv. formand og kasserer for den nyoprettede Tolo Roklub, besøgte os og fortalte om mulighederne for at ro i det Græske øhav. Tolo Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport, og er dermed undergivet DFfRs love og reglementer for langtursroning; dvs. samme regler gælder for leje af udstationerede både i Grækenland som i Danmark. Roklubben er nystartet, har ca. 30 medlemmer, og ligger i Tolo, Argolida ved Nafplio på Peloponnes. Klubben råder over nogle to-åres inriggere af Ndr. Røse typen altså plastbåde med masser af stuveplads. Bådene ligger ved Hotel Romvi, hvor man så passende også kan bo. Der findes også Xeni Camping 2 km længere oppe ad stranden med mulighed for overnatning i bungalows eller telte. Bådene ligger på bådvogne, og man benytter oppustelige bådruller til at trille båden ud i vandet på. Man kan altså godt bare være 3 roere på tur, men det er en god idé at være nogle flere, så man kan hjælpes ad med at få bådene i vandet. Det anbefales også f.eks. at have to roere på land med en bil, så man har mulighed for at lade båden ligge et sted og køre hjem og overnatte på hotellet/campingpladsen, eller deles om roturen, så nogen ror ud og andre ror hjem. I Grækenland blæser det som regel op om eftermiddagen, og derfor er det også en god idé med en bil, hvis man blæser inde og ikke kan ro hjem. Bilen er jo også nyttig, når man skal ud og opleve gammel græsk kultur og seværdigheder og så er transporttiden fra Athens lufthavn til Tolo jo forholdsvis kort. Alternativt kører der bus fra Athen city til Nafplio, hvor bussen går til Tolo. Det koster 500 kr. pr. uge at leje et rosæde plus et års medlemskab af Tolo Roklub til 200 kr. pr. roer. Yderligere oplysninger på eller ved henvendelse til Bo på eller Søren Der er masser af muligheder for roture ud fra Tolo i flot natur til dejlige strande og hyggelige havne med restauranter og fantastisk græsk mad. Hanne Vinther PS Til denne Tirsdags Ekstra var der Ouzo til velkomstdrink, efterfulgt af græsk salat, tzaziki og Moussaka. Uhm! Lækkert. 21 personer var mødt op for at høre om roning i Grækenland. Side 8

9 Sæsonens første vinsmagning - blev en dejlig dag for deltagerne. Bent havde med vanlig sans for druernes magi fundet vine, som passede til sæsonens tema: Under Sydkorset. Første vinsmagning omhandlede landenes nationale drue. New Zealand var repræsenteret af en hvidvin fra Neudorf, som er det førende vinhus på de breddegrader. Australien stillede op med en shiraz fra Brown Brothers Heatcote Adelaide Hills. Herfra gik turen videre til Sydafrika, Argentina og Chile. Da præsentationen af vinene blev ledsaget af Bents causeri over oplevelser, han havde haft i vinenes hjemlande, kunne det jo heller ikke blive andet end en vellykket eftermiddag. Alle glædede sig til næste seance. Ingen kan vel være i tvivl om seriøsiteten? Sæsonens første onsdagsfrokost - v/peter, Ole O. og Benny. Menu: Hamburgerryg m/stuvet grønlangkål. Til kaffen skøn hjemmebagt kage v/ Torben (eller måske fru Torben?) herligt! Herlig fest, herlig mad, herligt selskab og skønt vejr, - mere kan der vist ikke siges om den ting! Sæsonens anden onsdagsfrokost d. 9/1 v/jørn og Freddy T.: Opskriften hed MØRBRADGRYDE DER SMAGER (som den vi fik i gamle dage på "Det lille Apotek") med kartoffelmos - hertil vin i rimelige mængder!!! Der var selvfølgelig - as every time - kaffe med hjemmebag som dessert. Jeg mener, så svært er det da heller ikke at vente på standerhejsningen! Vintersæsonen er, som det fremgår, nu godt i gang, og der vil helt sikkert blive festet, men også arbejdet for fuldt tryk i kondi rummet, - og vi skal også huske at aflægge svømmeprøve. Hvad der også er meget vigtigt, er den årlige gennemgang af RED LIV programmet, som finder sted den 20. februar. Husk: Kontingent, kr. 600,-, skal være indbetalt senest udgangen af februar til: reg. nr konto nr Husk endelig at anføre jeres navn, så kassereren ikke skal bruge tid på at finde ud af, hvor pengene kommer fra! Fortsat rigtig god vintersæson med Rohilsen fra Mary, Side 9

10 Julefrokost 2012 Årets julefrokost sidste tirsdag før jul var igen et tilløbsstykke. Rigtig mange medlemmer var mødt op for at ønske hinanden God Jul og Godt Nytår, men ikke mindst at nyde den lækre mad, som var blevet tilberedt. Årets bankospil blev i år til et spørgeskema, hvor vi skulle sætte kryds ved det svar, vi mente var det rigtige. Da alle havde sat deres kryds, blev det så sidemanden, der skulle rette skemaet, så der ingen snyd var. Nonnie læste de rigtige svar op. En vinder skulle findes. Der var dog ingen, der havde fuldt hus, men den nærmeste der havde flest point blev Kim! Lugtede lidt af insider -handel, men Nonnie bedyrede at Kim var uvidende ;o) Det var en rigtig hyggelig aften. Tak til alle kokke og borddækkere. Lene NYTÅRSBAD Så blev det atter en gang årets sidste dag, og det skulle som sædvanligt fejres i roklubben. Vi var nogle få, der mødte kl. 11:00, hvor saunaen var varm. En meget stor tak til Allan for at have sørget for dette. Som sagt var vi kun nogle få (4) der var mødt op på det nævnte tidspunkt, selv om det havde stået skrevet i Stroken. Nå men vi fik da noget varme i saunaen, ligesom væskebalancen blev vedligeholdt. Herefter var der smurt lidt spiseligt, som blev indtaget i opholdsstuen. Der dukkede herefter flere op, som også ønskede at sige Godt Nytår, men de havde lige glemt at læse om de nye mødetider. De påstod, at det var en tradition, at man først mødtes kl Da der nu ikke er så mange af dem tilbage, som kender til traditionerne, blev det foreslået, at de gamle fremover sørgede for Nytårsbadet. Det må vi så se om sker. Godt NYTÅR til alle i roklubben med håb om en fin sæson i Rohilsen fra Kurt. Svømning nu med spisning! Der var ikke stor tilslutning til den første gang svømning den 30. november. Forhåbentlig kommer der flere de næste to gange, hvor vi bringer redningsveste og årer op i Korsvejens Skoles svømmehal på Tårnbyvej. Fredag 22. februar 2013 kl Fredag 22. marts 2013 kl Som noget nyt lokker vi medlemmerne til at øve sig i at iføre sig redningsveste og svømme mellem årer samt aflægge svømmeprøve ved at byde på lidt ost/pølsebord (mod betaling) i Roklubben Øresund de to fredage efter svømning, dvs. ca. kl Tilmelding på opslagstavlen senest tirsdagen før af hensyn til indkøb. Der kræves adgangskort for at komme ind i svømmehallen, og derfor anbefales det at møde op kl , hvor dørene er åbne. Er dørene lukkede, så ring på klokken udenfor, så kommer der et badedyr og åbner. Den første dør, du kommer til, er ind til damernes omklædning. Døren længst væk er ind til herrernes. Hanne Vinther Teateraften 2. marts 44 er tilmeldt roklubbens årlige teateraften. Vi skal se HAIR PÅ Østre Gasværk Teater, Nyborggade 17, 2100 København Ø, lørdag den 2. marts kl Og bagefter er der selvfølgelig spisning i roklubben. Da det kan være lidt besværligt at komme frem og tilbage mellem roklub og teater, håber vi, alle hjælpes ad med enten at give et lift i bil eller finde et lift i en bil. Teatret har en kæmpe parkeringsplads, så det skulle være nemt at finde et sted at stille bilen. Vi glæder os til at se jer. Else Marie & Hanne Side 10

11 Klabautermandsfest Lørdag d. 9. februar 2013, kl 15:00 I år er det vores tur til at holde Klabautermandsfest. På opslagstavlen vil I finde en tilmeldingsliste. Husk, når I tilmelder jer, at skrive hvilken ret, I ønsker at tage med til festen. Red. For at give en lille appetitvækker inden vinderen offentliggøres d. 9. februar viser nedenstående oversigt ankomst og afgang for Klabautermanden, fra d. 1. maj til d. 30. sep. 12 Ankomst Afgang dage 2. maj 4.maj 2 6.maj 22.maj maj set 24.maj maj 29. maj 1 4. juni set 4 juni juni 12 juni juni set 18. juni juni set 22. juni juni 30. juni 2 3. juli set 3. juli 0 5. juli set 14. juli juli 17. juli juli set 24. juli juli 26. juli juli set 31. juli 2 2. aug set 5. aug 3 7. aug 9. aug aug set 12. aug aut set 14. aug 1? 17. aug? 18. aug 19. aug aug 11. sep 21? 23. sep set 30. sep 7 Forårsrengøring Lørdag den 16. marts 2013 kl er det tid til årets forårsrengøring, så vi er klar til sæson start. Vi starter med morgenmad, hvorefter opgaverne bliver delt ud. Hold øje med opslagstavlen for tilmelding. Red. Standerhejsning 23. marts 2013 Vi har fastsat standerhejsningen meget tidligt i år, så der er mulighed for at komme ud at ro i påsken uden at skulle have vinterroningstilladelse. Lørdag den 23. marts kl hejses standeren, hvorefter klubben byder på en lille én i klubstuen. Herefter er der mulighed for at ro sig en lille tur, inden der er frokost kl Bestyrelsen Overnatninger ca. 69 dage Side 11

12 KALENDER januar februar marts ti 1 fr 1 fr 1 on 2 lø 2 lø 2 Teateraften to 3 sø 3 sø 3 fr 4 ma 4 ma 4 lø 5 ti 5 Generalforsamling ti 5 medlemsmøde sø 6 on 6 on 6 ma 7 to 7 to 7 ti 8 Medlemsmøde fr 8 fr 8 on 9 lø 9 Klabautermand fest lø 9 to 10 sø 10 sø 10 fr 11 ma 11 ma 11 lø 12 ti 12 ti 12 sø 13 on 13 on 13 ma 14 to 14 to 14 ti 15 fr 15 fr 15 on 16 lø 16 lø 16 Forårsrengøring to 17 sø 17 sø 17 fr 18 ma 18 ma 18 lø 19 ti 19 Motionsrummet ti 19 Vin smagning sø 20 on 20 on 20 ma 21 to 21 to 21 ti 22 fr 22 Svømmeprøve fr 22 svømmeprøve on 23 lø 23 lø 23 Standerhejsning to 24 sø 24 sø 24 fr 25 Kilometerjægerfest ma 25 ma 25 lø 26 ti 26 ti 26 sø 27 on 27 on 27 ma 28 to 28 to 28 ti 29 fr 29 on 30 lø 30 to 31 sø 31 Side 12

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00 Nr. 1 Januar/Februar 2010 Rettelse Stroken - ny redaktør Der har desværre indsneget sig en tastefejl i den fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen d. 9. februar 2010. Stroken har fået en ny redaktør.

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Nr. 7 November 2011. Standerstrygning 2011. Julefrokost 13.12. Nytårsbad 31.12 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - Side 1 -

Nr. 7 November 2011. Standerstrygning 2011. Julefrokost 13.12. Nytårsbad 31.12 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - Side 1 - Nr. 7 November 2011 Standerstrygning 2011 Julefrokost 13.12. Nytårsbad 31.12 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1 - - Indhold - 03 Medlemsmøde - oktober 04 Medlemsmøde - november 05 Standerstrygning 05 Formandens

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Stroken. Stander- Strygning 2008. God jul og godt nytår. Nr. 7 November/December 2008

Stroken. Stander- Strygning 2008. God jul og godt nytår. Nr. 7 November/December 2008 Stroken Nr. 7 November/December 2008 Stander- Strygning 2008 God jul og godt nytår Medlemsmøde 2. oktober 2008 Sundhedsuge i Tårnby Sundhedsugen blev ikke med deltagelse af roklubben. Vi kunne ikke nå

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Stroken. Nr. 7 November/December 2009. Det er norsk tekst

Stroken. Nr. 7 November/December 2009. Det er norsk tekst Stroken Nr. 7 November/December 2009 Det er norsk tekst Medlemsmøde i november Kim Westphall overtager hvervet som web-redaktør, og Wickie Gjesing (nu Nielsen) overtager hvervet som medredaktør af Stroken,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nr. 6 September 2010. Standerstrygning. Lørdag d. 30. oktober

Nr. 6 September 2010. Standerstrygning. Lørdag d. 30. oktober Nr. 6 September 2010 Standerstrygning Lørdag d. 30. oktober og bådeklargøring til ro-sæson 2011 STANDERSTRYGNING LØRDAG den 30. oktober 2010 Så er det atter tid til standerstrygning. Programmet for dagen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

30.11 svømning nu med spisning

30.11 svømning nu med spisning Nummer 7 November 30.11 svømning nu med spisning Julering d. 15. december Juleokost d. 18. december ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1-2012 Indhold 03 04 04 05 06 07 07 07 07 08 08 08 09 11 12 Standerstrygning

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015

Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Nyhedsbrev nr. 04. 2015. Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 Vi var 23 klubmedlemmer som denne onsdag havde valgt at møde op til klubaftenen, og det blev næsten lige så hyggeligt som det plejer at være.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Stroken. God Påske. God Påske. God Påske. God Påske. Nr. 2 April 2006

Stroken. God Påske. God Påske. God Påske. God Påske. Nr. 2 April 2006 Stroken Nr. 2 April 2006 God Påske God Påske God Påske God Påske Besøg på Nordisk Film Allan Elgaard har fået en aftale i stand med Nordisk Film om rundvisning. Rundvisningen er lørdag den 6. maj 2006.

Læs mere