ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP"

Transkript

1 Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1

2 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen. 05 Rochef søges. 06 Tirsdag Ekstra. 07 Langture. 08 Roning i Grækenland 09 Nyt fra Øresunds Ældreroere. 10 Julefrokost 2012, nytårsbadet svømning nu med spisning. 10 Teateraften. 11 Klabautermandfest, Forårsrengøring. 11 Standerhejsning. 12 Kalender. Redaktion: Lene Jacobsen (Redaktør) Hanne Vinther. Wickie G. Nielsen Mail: Har du en spændende historie, en vittighed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så mail din historie til os. Deadline for indlæg til næste Stroke er den 6. Marts 2013 Kilometerjægerfest HUSK SÅ LIGE at man automatisk er tilmeldt til festen, som afholdes fredag den 25. januar 2013, kl 18:00 hvis man står på listen, som blev udsendt med sidste nummer af stroken. Hvis man ikke kan deltage i festen, så MELD AFBUD. Dette fritager dog ikke for indbetaling a f skyldigt beløb. Hilsen festudvalget Generalforsa mling Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 5. februar Poul Jahn ønsker ikke at fortsætte som rochef, men ellers er den øvrige bestyrelse villige til genvalg. Hvem skal være ny rochef og være med til at præge udviklingen i vores roklub? Det er vores fælles ansvar at finde Pouls afløser. Mht. regnskabet, så ser det OK ud, selvom vi mangler medlemmer. Hanne Vinther, formand Side 2

3 ROKLUBBEN ØRESUND INDKALDELSE TIL G E N E R A L F O R S A M L I N G Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler med følgende dagsorden: tirsdag den 5. februar 2013 kl Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag - Bestyrelsen har forslag til ny medlemsgruppe, til vedtægterne under kontingent. (Se vedlagte) 7. Valg: til bestyrelse i henhold til lovene. h. (Formand, Rochef, Materielforvalter (udvalg), Husforvalter (udvalg) og Ungdomsleder) Formand Hanne Vinther er villig til genvalg. Rochef Poul Jahn er ikke villig til genvalg. Materielforvalter (udvalg) Allan Elgaard og Mogens Jørgensen er villig til genvalg. Husforvalter (udvalg) Anne Gredsted rengøring, Mette Grau udlejning, begge er villige til genvalg. i. 2 suppleanter. Kirsten Bendiksen og Kurt Holm er villige til genvalg. j. 2 revisorer. Kim Westphall og Irene Dahl er villige til genvalg. k. 1 revisorsuppleant. Freddy Bregendahl er villig til genvalg. 8. Eventuelt Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være i bestyrelsen hænder senest 14 dage før generalforsamlingen Kastrup, den 12. januar 2013 Roklubben Øresund Nonnie Westphall Næstformand/sekretær Amager Strandvej Kastrup Telefon Side 3

4 Nyt fra bestyrelsen Generalforsamlingen Tirsdag den 5. februar skal vi have generalforsamling i Roklubben Øresund. Rochef Vi skal have valgt en ny rochef, da Poul Jahn ikke ønsker at fortsætte. Posten som rochef er en meget vigtig post i bestyrelsen, da rochefen står for alle vores roaktiviteter. Se jobannonce andetsteds i bladet. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer, materiel- og hus-udvalg fortsætter eller er villige til genvalg. Husudvalg handy man søges Anne Gredsted, som står for huset, kan godt bruge en person til at hjælpe til at få udført det praktiske arbejde. En person man kan kontakte, når noget går i stykker i klubben og kræver reparation enten ved hjælp af klubbens egne medlemmer, Øresunds Ældreroere eller ved tilkald af håndværkere. Anne G. har kontakten til rengøringen, står for den årlige forårsrengøring, har kontakten til Øresunds Ældreroere mht. husarbejde og sørger for indkøb af diverse ting til klubben som køkkenruller, opvaskemiddel, affaldssække, etc. Og så holder Anne G. bestyrelsen orienteret om husudvalgets arbejde. I dag er det lidt tilfældigt, hvem der tager sig af reparationsarbejderne i klubben og heldigvis er der mange, der gerne hjælper. Øresunds Ældreroere er også super flinke til at klare diverse opgaver, da der er mange håndværkere iblandt dem, men det ville være dejligt, om vi havde én person at henvende sig til f.eks. når ituslåede ruder skal afdækkes/udskiftes, når gasfyret skal tilses, når opvaskemaskinen går i stykker, etc. Henvendelse til bestyrelsen. Øl/vand-indkøber søges På årsbasis mener vi, at kunne spare kr. på indkøb af øl og vand til Tutten, hvis en vil stå for indkøb af drikkevarer, når disse er på tilbud i diverse supermarkeder. I dag køber vi øl og vand hos et depot, som leverer de fyldte kasser og tager den tomme emballage med igen. Og det skal de naturligvis have penge for. Vi lægger ikke skjul på, at det er tidskrævende at købe drikkevarer ind til klubben, det kræver man har bil, og man er stærk nok til at slæbe en ølkasse. Men der er altså penge at hente ved selv at købe ind og her taler vi ikke om at køre syd for grænsen og købe ind. Det er nemlig kun tilladt at hjemtage drikkevarer til eget forbrug ikke til videresalg. Henvendelse til bestyrelsen. Ny medlemsgruppe Vi har fået en henvendelse fra et medlem af sejlklubben om at måtte benytte vores kondirum, når vi ikke selv bruger det. I bestyrelsen synes vi, det lyder som en rigtig god idé. Måske flere kunne tænke sig det samme? Det kunne også være nogen af vores egne passive medlemmer kunne tænke sig muligheden af at benytte motionsrummet. Jo mere aktivitet i klubben, jo bedre. Man kunne jo håbe på, at motionsmedlemmerne også fik lyst til at ro på vandet om sommeren? Kontingentet for medlemsgruppen fastsættes på den årlige generalforsamlig i lighed kontingentet for de øvrige medlemsgrupper. Ordlyden af forslaget er: 5.a. Som motionsmedlem kan optages enhver mand eller kvinde. Motionsmedlemmer har ret til at deltage i klubbens generalforsamling, men har ingen stemmeret. Motionsmedlemmerne har adgang til klubben og må benytte motionsrum og bad. Klubben må ikke benyttes af motionsmedlemmer tirsdag aften og onsdage før kl Forsikring Ingolf Pedersen har været behjælpelig med at gennemgå vores forsikringer for at finde mulige besparelser. Foreløbig er det lykkes at spare kr. pr. år, men jagten på billigere forsikringer fortsætter. Energibesparende foranstaltninger Alex Vestergaard er i gang med at se på, hvordan vi kan spare på el, vand og varme. Side 4

5 Instruktører Nonnie, Kim, Lene, Irene og Mogens er tilmeldt instruktørkursus modul B, så til denne sæson får vi yderligere fem nye dygtige instruktører. Facebook Vores opfordring til medlemmerne om at melde sig ind i Roklubben Øresunds Facebook gruppe har ikke rigtig båret frugt. Vi har brug for alle medlemmer, der er på Facebook, tilmelder sig gruppen, så vi kan benytte Facebook til at sende hurtige beskeder til hinanden. Har du f.eks. lyst til at tage en rotur en søndag formiddag, så skriv en besked til gruppen på Facebook, og se om der ikke er nogen af de øvrige medlemmer, som gerne vil med. Næste bestyrelsesmøde Vi har møde i bestyrelsen næste gang den 4. marts. Hanne Vinther Rochef søges På Roklubbens generalforsamling skal vi have valgt en ny rochef. En meget vigtig post i bestyrelsen, for man kan jo ikke rigtig forestille sig en roklub uden en chef for roaktiviteterne, vel? For at du kan tage stilling til, om det er et job for dig, er her en oversigt over rochefens ansvar og opgaver: Sommer Instruktion af nye medlemmer i inriggere. Instruktion af medlemmer i outriggere. Ansvar for den daglige roning inkl. motionstræning. Udstede roforbud, hvis vejret ikke tillader roning. Sætte kaproningshold til Amagerregatta, og deltager i 2 årlige regatta-møder. Koordinere hold tilmelding til Sved På Panden motionsroning. Arrangere langture f.eks. søndagsture, madpakketure, fredag aftenture. Arrangere evt. ro-weekend med forskellige aktiviteter a la Vi Ror Danmark Rundt Vinter Afholde svømmeprøver. Afholde lokalstyrmandskursus, afholde styrmandsprøver og udstede lokalstyrmandsbeviser. Tilmelde roere til instruktørkurser og langtursstyrmandskurser. Koordinere hold til Otter Grand Prix roning og evt. anden motion i romaskinerne. Deltage i rochefsmøde i Ronetværk København Øvrigt Rochefen sørger for opslag til tavlen i roklubben og omtale af arrangementerne i Stroken. Bestyrelsen i Roklubben Øresund holder ca. 8 bestyrelsesmøder om året, hvor rochefen naturligvis deltager. Og så skal det lige siges, at vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Vi har det sjovt sammen, og møderne er rigtig hyggelige. Er det noget for dig at blive vores ny rochef eller er der nogen af ovenstående opgaver, du har lyst at tage dig af sammen med rochefen? Bestyrelsen Side 5

6 Tirsdags Ekstra Den 15. januar havde vi indlæg omkring roning i Grækenland med Bo Marcussen og Søren Uldall fra Tolo Roklub. Tirsdag den 19.februar kl 18:00 i motionsrummet, er der introduktion af kondirummets muligheder. Poul Jahn vil gennemgå træningsmulighederne i Multimaskinen, og Hanne introducerer Fiskespillet i romaskinerne. Hvis nogen har spørgsmål til romaskinerne eller kondicyklerne, så klarer vi nok også det. Og hvis nogen har gode ribbeøvelser eller gulvøvelser, så mød gerne frem og vis os andre dem. Måske det er på tide også at lære noget om udstrækning efter roning. Måske nogen kan vise nogle gode øvelser her? Tirsdag den 19. marts kl 19:30 er der vinsmagning i klubben. Preben Henningsen står for vin-arrangementet, hvor han introducerer forårets vine. Tutten sørger lidt spiseligt til vinsmagningen. Vi skal være minimum 15 deltagere, så tilmelding på opslagstavlen tirsdag den 12. marts. Tag gerne en ven med. Prisen bliver 30 kr. for mad og 70 kr. for vin, dvs. 100 kr. i alt. Hanne Vinther Side 6

7 DFfR Ferielangture Danmark dejligst Tag med på Dansk Forenings for Rosports sommerferie-langtur i Danmark dette år i Sønderjylland. Starten går i Sønderborg og herfra går roturen dels ned gennem Flensborg fjord med Gråsten, Okseøerne og flere smukke steder, og dels tage turen hele vejen rundt om øen Als. Ruten er naturligvis afhængig af vejr og vind. Tidsrum: Uge 30, dvs fra lørdag den 20. juli lørdag d. 27. juli Turen starter og slutter i Sønderborg. Tilmelding: Senest den 1. marts via tilmeldingsblanket. Langturen findes på Red. Floder og kanaler i Frankrig og Belgien I uge 27 og 28 udbyder Dansk Forening for Rosport 2 ens ture til Frankrig og Belgien. Turene forløber ad floder og kanaler i grænseområdet mellem Frankrig og Belgien, nærmere betegnet mellem Nord-Pasde-Calais regionen og det vestlige Flandern. Begge ture starter og slutter ved Kolding Roklub. Uge 27-turen starter fredag d. 28. juni 2013 og slutter søndag d. 7. juli. Uge 28-turen starter fredag d. 5. juli og slutter søndag d. 14. juli. Prisen for DFfR s sommer tur til udlandet er kr , som dækker transport, forsikring af både, forplejning, overnatning og oplevelser. Tilmelding: Senest den 1. marts via tilmeldingsblanket. Roning i Kroatien Ud over roning i Grækenland/Tolo er der nu også mulighed for at ro i Kroatien. Se opslag på tavlen i klubben. DM-SeaSport har indgået en aftale med den Kroatiske Roklub Glagoljas, der placeret i byen Omisjal på øen Krk. Her har man mulighed for at benytte 2 inriggere og roklubbens faciliteter. Klubben ligger i den gamle by Omisjal, og er ideel placeret i lystbadehavnen. Der er direkte adgang til vandet via ramper og der er ogsa en flydebro hvor man kan lægge til. Omisjal er en smuk gammel by der er under UNESCO s beskyttelse. Denne er i sig selv et besøg værd. Øen Krk er et meget smukt sted, og der er mange muligheder for at se sig omkring både på land og vand. Det er et fantastik farvand at ro i. Vandet er krystalklart, og kysten meget smuk, og så er det stadig billigt at besøge Kroatien. Der er gode flyforbindelser. For at kunne benytte bådene skal man blive medlem af den Kroatiske roklub. Dette medlemskab gælder for 2 måneder, og koster 200 kr. pr. person. Leje af båd koster 300 kr. pr. dag. For yderligere information se website eller mail Hans Kristian Nielsen DM SeaSport Mobil: , Langturen findes på Red Side 7

8 Roning i Grækenland Den 15. januar havde vi Tirsdags Ekstra; altså et special arrangement i forbindelse med vores klubaften om tirsdagen. Bo Markussen og Søren Uldall, hhv. formand og kasserer for den nyoprettede Tolo Roklub, besøgte os og fortalte om mulighederne for at ro i det Græske øhav. Tolo Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport, og er dermed undergivet DFfRs love og reglementer for langtursroning; dvs. samme regler gælder for leje af udstationerede både i Grækenland som i Danmark. Roklubben er nystartet, har ca. 30 medlemmer, og ligger i Tolo, Argolida ved Nafplio på Peloponnes. Klubben råder over nogle to-åres inriggere af Ndr. Røse typen altså plastbåde med masser af stuveplads. Bådene ligger ved Hotel Romvi, hvor man så passende også kan bo. Der findes også Xeni Camping 2 km længere oppe ad stranden med mulighed for overnatning i bungalows eller telte. Bådene ligger på bådvogne, og man benytter oppustelige bådruller til at trille båden ud i vandet på. Man kan altså godt bare være 3 roere på tur, men det er en god idé at være nogle flere, så man kan hjælpes ad med at få bådene i vandet. Det anbefales også f.eks. at have to roere på land med en bil, så man har mulighed for at lade båden ligge et sted og køre hjem og overnatte på hotellet/campingpladsen, eller deles om roturen, så nogen ror ud og andre ror hjem. I Grækenland blæser det som regel op om eftermiddagen, og derfor er det også en god idé med en bil, hvis man blæser inde og ikke kan ro hjem. Bilen er jo også nyttig, når man skal ud og opleve gammel græsk kultur og seværdigheder og så er transporttiden fra Athens lufthavn til Tolo jo forholdsvis kort. Alternativt kører der bus fra Athen city til Nafplio, hvor bussen går til Tolo. Det koster 500 kr. pr. uge at leje et rosæde plus et års medlemskab af Tolo Roklub til 200 kr. pr. roer. Yderligere oplysninger på eller ved henvendelse til Bo på eller Søren Der er masser af muligheder for roture ud fra Tolo i flot natur til dejlige strande og hyggelige havne med restauranter og fantastisk græsk mad. Hanne Vinther PS Til denne Tirsdags Ekstra var der Ouzo til velkomstdrink, efterfulgt af græsk salat, tzaziki og Moussaka. Uhm! Lækkert. 21 personer var mødt op for at høre om roning i Grækenland. Side 8

9 Sæsonens første vinsmagning - blev en dejlig dag for deltagerne. Bent havde med vanlig sans for druernes magi fundet vine, som passede til sæsonens tema: Under Sydkorset. Første vinsmagning omhandlede landenes nationale drue. New Zealand var repræsenteret af en hvidvin fra Neudorf, som er det førende vinhus på de breddegrader. Australien stillede op med en shiraz fra Brown Brothers Heatcote Adelaide Hills. Herfra gik turen videre til Sydafrika, Argentina og Chile. Da præsentationen af vinene blev ledsaget af Bents causeri over oplevelser, han havde haft i vinenes hjemlande, kunne det jo heller ikke blive andet end en vellykket eftermiddag. Alle glædede sig til næste seance. Ingen kan vel være i tvivl om seriøsiteten? Sæsonens første onsdagsfrokost - v/peter, Ole O. og Benny. Menu: Hamburgerryg m/stuvet grønlangkål. Til kaffen skøn hjemmebagt kage v/ Torben (eller måske fru Torben?) herligt! Herlig fest, herlig mad, herligt selskab og skønt vejr, - mere kan der vist ikke siges om den ting! Sæsonens anden onsdagsfrokost d. 9/1 v/jørn og Freddy T.: Opskriften hed MØRBRADGRYDE DER SMAGER (som den vi fik i gamle dage på "Det lille Apotek") med kartoffelmos - hertil vin i rimelige mængder!!! Der var selvfølgelig - as every time - kaffe med hjemmebag som dessert. Jeg mener, så svært er det da heller ikke at vente på standerhejsningen! Vintersæsonen er, som det fremgår, nu godt i gang, og der vil helt sikkert blive festet, men også arbejdet for fuldt tryk i kondi rummet, - og vi skal også huske at aflægge svømmeprøve. Hvad der også er meget vigtigt, er den årlige gennemgang af RED LIV programmet, som finder sted den 20. februar. Husk: Kontingent, kr. 600,-, skal være indbetalt senest udgangen af februar til: reg. nr konto nr Husk endelig at anføre jeres navn, så kassereren ikke skal bruge tid på at finde ud af, hvor pengene kommer fra! Fortsat rigtig god vintersæson med Rohilsen fra Mary, Side 9

10 Julefrokost 2012 Årets julefrokost sidste tirsdag før jul var igen et tilløbsstykke. Rigtig mange medlemmer var mødt op for at ønske hinanden God Jul og Godt Nytår, men ikke mindst at nyde den lækre mad, som var blevet tilberedt. Årets bankospil blev i år til et spørgeskema, hvor vi skulle sætte kryds ved det svar, vi mente var det rigtige. Da alle havde sat deres kryds, blev det så sidemanden, der skulle rette skemaet, så der ingen snyd var. Nonnie læste de rigtige svar op. En vinder skulle findes. Der var dog ingen, der havde fuldt hus, men den nærmeste der havde flest point blev Kim! Lugtede lidt af insider -handel, men Nonnie bedyrede at Kim var uvidende ;o) Det var en rigtig hyggelig aften. Tak til alle kokke og borddækkere. Lene NYTÅRSBAD Så blev det atter en gang årets sidste dag, og det skulle som sædvanligt fejres i roklubben. Vi var nogle få, der mødte kl. 11:00, hvor saunaen var varm. En meget stor tak til Allan for at have sørget for dette. Som sagt var vi kun nogle få (4) der var mødt op på det nævnte tidspunkt, selv om det havde stået skrevet i Stroken. Nå men vi fik da noget varme i saunaen, ligesom væskebalancen blev vedligeholdt. Herefter var der smurt lidt spiseligt, som blev indtaget i opholdsstuen. Der dukkede herefter flere op, som også ønskede at sige Godt Nytår, men de havde lige glemt at læse om de nye mødetider. De påstod, at det var en tradition, at man først mødtes kl Da der nu ikke er så mange af dem tilbage, som kender til traditionerne, blev det foreslået, at de gamle fremover sørgede for Nytårsbadet. Det må vi så se om sker. Godt NYTÅR til alle i roklubben med håb om en fin sæson i Rohilsen fra Kurt. Svømning nu med spisning! Der var ikke stor tilslutning til den første gang svømning den 30. november. Forhåbentlig kommer der flere de næste to gange, hvor vi bringer redningsveste og årer op i Korsvejens Skoles svømmehal på Tårnbyvej. Fredag 22. februar 2013 kl Fredag 22. marts 2013 kl Som noget nyt lokker vi medlemmerne til at øve sig i at iføre sig redningsveste og svømme mellem årer samt aflægge svømmeprøve ved at byde på lidt ost/pølsebord (mod betaling) i Roklubben Øresund de to fredage efter svømning, dvs. ca. kl Tilmelding på opslagstavlen senest tirsdagen før af hensyn til indkøb. Der kræves adgangskort for at komme ind i svømmehallen, og derfor anbefales det at møde op kl , hvor dørene er åbne. Er dørene lukkede, så ring på klokken udenfor, så kommer der et badedyr og åbner. Den første dør, du kommer til, er ind til damernes omklædning. Døren længst væk er ind til herrernes. Hanne Vinther Teateraften 2. marts 44 er tilmeldt roklubbens årlige teateraften. Vi skal se HAIR PÅ Østre Gasværk Teater, Nyborggade 17, 2100 København Ø, lørdag den 2. marts kl Og bagefter er der selvfølgelig spisning i roklubben. Da det kan være lidt besværligt at komme frem og tilbage mellem roklub og teater, håber vi, alle hjælpes ad med enten at give et lift i bil eller finde et lift i en bil. Teatret har en kæmpe parkeringsplads, så det skulle være nemt at finde et sted at stille bilen. Vi glæder os til at se jer. Else Marie & Hanne Side 10

11 Klabautermandsfest Lørdag d. 9. februar 2013, kl 15:00 I år er det vores tur til at holde Klabautermandsfest. På opslagstavlen vil I finde en tilmeldingsliste. Husk, når I tilmelder jer, at skrive hvilken ret, I ønsker at tage med til festen. Red. For at give en lille appetitvækker inden vinderen offentliggøres d. 9. februar viser nedenstående oversigt ankomst og afgang for Klabautermanden, fra d. 1. maj til d. 30. sep. 12 Ankomst Afgang dage 2. maj 4.maj 2 6.maj 22.maj maj set 24.maj maj 29. maj 1 4. juni set 4 juni juni 12 juni juni set 18. juni juni set 22. juni juni 30. juni 2 3. juli set 3. juli 0 5. juli set 14. juli juli 17. juli juli set 24. juli juli 26. juli juli set 31. juli 2 2. aug set 5. aug 3 7. aug 9. aug aug set 12. aug aut set 14. aug 1? 17. aug? 18. aug 19. aug aug 11. sep 21? 23. sep set 30. sep 7 Forårsrengøring Lørdag den 16. marts 2013 kl er det tid til årets forårsrengøring, så vi er klar til sæson start. Vi starter med morgenmad, hvorefter opgaverne bliver delt ud. Hold øje med opslagstavlen for tilmelding. Red. Standerhejsning 23. marts 2013 Vi har fastsat standerhejsningen meget tidligt i år, så der er mulighed for at komme ud at ro i påsken uden at skulle have vinterroningstilladelse. Lørdag den 23. marts kl hejses standeren, hvorefter klubben byder på en lille én i klubstuen. Herefter er der mulighed for at ro sig en lille tur, inden der er frokost kl Bestyrelsen Overnatninger ca. 69 dage Side 11

12 KALENDER januar februar marts ti 1 fr 1 fr 1 on 2 lø 2 lø 2 Teateraften to 3 sø 3 sø 3 fr 4 ma 4 ma 4 lø 5 ti 5 Generalforsamling ti 5 medlemsmøde sø 6 on 6 on 6 ma 7 to 7 to 7 ti 8 Medlemsmøde fr 8 fr 8 on 9 lø 9 Klabautermand fest lø 9 to 10 sø 10 sø 10 fr 11 ma 11 ma 11 lø 12 ti 12 ti 12 sø 13 on 13 on 13 ma 14 to 14 to 14 ti 15 fr 15 fr 15 on 16 lø 16 lø 16 Forårsrengøring to 17 sø 17 sø 17 fr 18 ma 18 ma 18 lø 19 ti 19 Motionsrummet ti 19 Vin smagning sø 20 on 20 on 20 ma 21 to 21 to 21 ti 22 fr 22 Svømmeprøve fr 22 svømmeprøve on 23 lø 23 lø 23 Standerhejsning to 24 sø 24 sø 24 fr 25 Kilometerjægerfest ma 25 ma 25 lø 26 ti 26 ti 26 sø 27 on 27 on 27 ma 28 to 28 to 28 ti 29 fr 29 on 30 lø 30 to 31 sø 31 Side 12

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

30.11 svømning nu med spisning

30.11 svømning nu med spisning Nummer 7 November 30.11 svømning nu med spisning Julering d. 15. december Juleokost d. 18. december ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1-2012 Indhold 03 04 04 05 06 07 07 07 07 08 08 08 09 11 12 Standerstrygning

Læs mere

Stroken. Nr. 7 November/December 2009. Det er norsk tekst

Stroken. Nr. 7 November/December 2009. Det er norsk tekst Stroken Nr. 7 November/December 2009 Det er norsk tekst Medlemsmøde i november Kim Westphall overtager hvervet som web-redaktør, og Wickie Gjesing (nu Nielsen) overtager hvervet som medredaktør af Stroken,

Læs mere

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00 Nr. 1 Januar/Februar 2010 Rettelse Stroken - ny redaktør Der har desværre indsneget sig en tastefejl i den fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen d. 9. februar 2010. Stroken har fået en ny redaktør.

Læs mere

STROKEN NR. 4 JUNI 2015. Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni

STROKEN NR. 4 JUNI 2015. Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni MEDLEMSBLAD FOR ROKLUBBEN ØRESUND STROKEN NR. 4 JUNI 2015 Grill på Stranden tirsdag den 9. juni Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni Nyttige informationer: Bestyrelse:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Standerstrygning. Kontingent 2013. Oktober 2013. Frederikshavn Roklub

Standerstrygning. Kontingent 2013. Oktober 2013. Frederikshavn Roklub «Virksomhedsnavn» «Fornavn» «Efternavn» «Adresse» «Postnr» «Bynavn» Frederikshavn Roklub Frederikshavn Roklub UNDER DANSK FORENING FOR ROSPORT, STIFTET 13. MAJ 1943 Ndr. Strandvej 58 Standerstrygning Oktober

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

KR - for alle på tværs af landegrænserne

KR - for alle på tværs af landegrænserne KR - for alle på tværs af landegrænserne Juli, 3. kvartal 2009 - nr. 3-83. årgang Forsidefoto 12 kaniner fra ni lande på instruktionsweekend. Indhold 02 Indhold og redaktion 03 Leder 04 Standerhejsning

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

239 39. Årgang Juli 2014

239 39. Årgang Juli 2014 239 39. Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade 7 47938574 hundestedroklub@gmail.com Næstformand Tor Petersen,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere