Ansøgning om medlemskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om medlemskab"

Transkript

1 Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche Ansættelsesstedets navn Post og by Telefon 3 Oplysninger om stilling Titel Ansættelsesdato Eventuel kort funktionsbeskrivelse Månedsløn inkl. pension, tillæg m.v. kr. Er din stilling omfattet af en overenskomst se evt. i din kontrakt? Hvis ja, hvilken overenskomst? 4 Ledernes lokalafdelinger Du bliver automatisk tilknyttet den lokalafdeling, som din bopæl geografisk hører under. Hvis du i stedet ønsker tilknytning til den lokalafdeling, som din arbejdsplads hører under, skal du sætte kryds her 5 Ledernes A-kasse Ønsker du medlemskab af Ledernes A-kasse 6 Hvis ja: Jeg vedlægger udfyldt overflytningsblanket Jeg ønsker overflytningsblanket tilsendt Jeg ønsker blanket til nyoptagelse i A-kassen tilsendt og underskrift Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon Telefax Vend

2 Sådan bliver du medlem Du kan blive medlem af Ledernes Hovedorganisation, hvis du er leder eller særlig betroet medarbejder f.eks. hvis du har et ansvar, en kompetence eller en dispositionsret, der forpligter virksomheden. Du har mulighed for at blive medlem af både Ledernes Hovedorganisation og/eller Ledernes A-kasse. Sådan gør du 1. Udfyld Ansøgningen om medlemskab 2. Ønsker du medlemskab af A-kassen? udfyld overflytningsblanketten og tag en kopi af din ansættelseskontrakt eller lønseddel 3. Send papirerne til: Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Generelt Hvis du ønsker at blive overflyttet til Ledernes A-kasse fra en anden a-kasse, skal du udfylde overflytningsblanketten. Overflytning af a-kasse sker automatisk ved udfyldelse af blanketten, som vi videre sender til din tidligere a-kasse. Ved overflytning beholder du ancienniteten fra din tidligere a-kasse. Hvis du har valgt at betale efterlønsbidrag i din tidligere a-kasse, vil du automatisk blive opkrævet dette i Ledernes A-kasse. Det er vigtigt for din ret til at modtage efterløn. Du skal betale kontingent til din hidtidige a-kasse, indtil du er blevet overflyttet. For meget indbetalt kontingent bliver tilbagebetalt. Er du ikke medlem af en a-kasse, men ønsker du medlemskab af Ledernes A-kasse, skal du sætte kryds i Jeg ønsker blanket til nyoptagelse i A-kassen tilsendt Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte medlemsoptagelsen på telefon , eller læs mere på

3 Ansøgning om optagelse for lønmodtagere, nyuddannede og værnepligtige AR 50 Sæt X her Husk at læse vejledningen på side 3, før De udfylder blanketten. Lønmodtagere mfl. Nyuddannede Værnepligtige Navn mv. Navn Telefonnummer Post By Jeg ønsker optagelse som: Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Har De varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark? (Udfyldes kun, hvis De ikke er statsborger i Danmark) Deres arbejdsforhold, uddannelse eller værnepligt Virksomhedens, uddannelsesstedets eller tjenestestedets navn Telefonnummer Stillingen eller uddannelsen Havde De bopæl i Danmark, indtil De begyndte uddannelsen? Arbejdet, uddannelsen eller tjenesten er begyndt den Uddannelsen er gennemført eller tjenesten er afsluttet den Får De eller arbejdsgiveren tilskud til Deres løn? Arbejder De i Deres egen eller Deres ægtefælles selvstændige virksomhed? Ejer De eller Deres ægtefælle anparter eller aktier i det selskab, hvor De er ansat? Er De eller Deres ægtefælle momsregistreret? Får De førtidspension efter lov om social pension? Er De i fleksjob? Side 1 af 3

4 Udfyldes kun med oplysninger om arbejde før værnepligten Har De haft arbejde før værnepligten? Stilling Hvis I hvilken periode har De haft dette arbejde? Arbejdsgivers eller virksomhedens navn Fra Til Post By Tidligere medlemskab af en a-kasse Har De tidligere været medlem af en a-kasse? Hvilken a-kasse har De senest været medlem af? Eventuelle bemærkninger Skriv Deres eventuelle bemærkninger: Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. 86, stk. 1, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen på side 3. Husk Bemærk: - at dokumentation for arbejde skal vedlægges, fx i form af en lønseddel. - at a-kassen skal have modtaget ansøgning om optagelse senest 2 uger efter, at uddannelsen er afsluttet og senest 5 uger efter, at arbejdet eller tjenesten har fundet sted. - at De først kan optages fra den dato, hvor a-kassen har modtaget Deres skriftlige ansøgning om optagelse. A-kassens noteringer om Ansøgningen modtaget den Optaget med virkning fra Dagpengeret tidligst fra F = fuldtid D = deltid 41, stk. 1, 3, litra a eller b 41, stk. 1, 3, litra e 41, stk. 1, 3, litra f Erhvervsgruppe Faggruppe A-kasse Afdeling Arbejdet er dokumenteret ved Lønseddel Oplysninger fra arbejdsgivere A-kassens stempel og underskrift Andet Side 2 af 3

5 Vejledning Statsborgerskab Hvis De ikke er dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse have betydning for, om De kan få udbetalt dagpenge. Hvis De ikke er dansk statsborger, skal De derfor oplyse, om De har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Lønmodtager De er lønmodtager, når De har lønnet arbejde hos en arbejdsgiver. Når De arbejder som lønmodtager, indbetaler arbejdsgiveren A-skat og bidrag til ATP, og ferieloven gælder for Dem. Nyuddannet De er nyuddannet, hvis De har taget en erhvervsmæssig uddannelse inden for en a-kasses faglige område. Uddannelsen skal have varet mindst 1 1/2 år eller 3 semestre. De skal have bopæl i Danmark umiddelbart før, De begyndte på uddannelsen og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Uddannelsens afslutning Med afsluttet uddannelse menes, at alle karakterer er givet, og al studieaktivitet er ophørt. en på eksamensbeviset kan altid være uddannelsens afslutning, hvis beviset er udstedt ved studieaktivitetens ophør. Offentlige tilskud Hermed menes fx tilskud eller støtte efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller den sociale lovgivning. Selvstændig virksomhed Der er tale om selvstændig virksomhed, når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives som et selskab. De er selvstændig, hvis De ved arbejde for Dem selv eller Deres ægtefælle driver eller er med i en selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis De arbejder i et selskab, hvor De eller Deres ægtefælle ejer hele eller en del af selskabskapitalen. De skal altid svare på spørgsmålene om selvstændig virksomhed, hvis - De eller Deres ægtefælle har ansatte, - De er registreret hos Told og Skat som medarbejdende ægtefælle, - De har bortforpagtet virksomheden, - De har en maskinstation til at udføre arbejdet, eller - De i sæsonen eller ind imellem arbejder som selvstændig. Husk dato og underskrift. Bemærk, at De skriver under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i 86, stk. 1, og 87, stk. 1 og 2, der er gengivet nedenfor. De kan også blive meldt til politiet. Kontrol De oplysninger, som De giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring. Er De i tvivl? - Spørg a-kassen. Uddrag af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 86, stk. 1. Et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra kassen, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget. Godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke omfattet af bestemmelsen. 87, stk. 1. Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig over for kassen, kan direktøren for bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 962 timer. Hvis beløbet, der er udbetalt eller søgt udbetalt med urette, højst svarer til 5 gange dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. 47, træffer arbejdsløshedskassen dog afgørelse. Er medlemmet tidligere pålagt en sanktion for svig, kan direktøren bestemme, at pågældende slettes som medlem af kassen, hvis den seneste forseelse er begået mindre end 5 år efter den første administrative afgørelse i den tidligere sag. Et medlem, som slettes af kassen, kan genoptages som nyt medlem. 87, stk. 2. Har et medlem gjort sig skyldig i anden forseelse over for kassen, kan kassen bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 37 timer. Side 3 af 3

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere