Arbejdere på Panum foren jer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdere på Panum foren jer"

Transkript

1 Nr XXIII 9 april 35 årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift FADLS 1 MAJ Arbejdere på Panum foren jer For 5 år i træk vil FADLs Røde Baroner afholde 1. maj i Studenterklubben. Her kan alle kommunistiske, maoistiske, proletaristiske, marxistiske, socialistiske, anarkistiske, leninistiske, feministiske, anti-istiske m.m. mødes med ligesindede. Traditionen tro vil der blive serveret morgenmad og en lille én(eller 2). Efter bolsjevistiske brandtaler, socialistiske slangsange, maoistiske moves, kommunistisk klappen og andre traditionelle indslag vil vi i fælles flok vandre med fanen hævet og tilslutte os vore brødre og søstre i Fælledparken. Arrangementet er gratis og afholdes torsdag d. 1. maj kl i Studenterklubben. Det er forbeholdt FADL medlemmer og kræver tilmelding. Grundet pladskapacitetsproblemer kan vi evt. blive nødsaget til at afvise nogle tilmeldinger, tilmeld dig derfor i god tid(her hersker kun den stærkes ret, da vi fordeler efter først til mølle princippet!!!!). Tilmelding sker på e-post til eller via nedenstående tilmeldingsblanket der afleveres på FADLs Sekretariat på Panum. Kommunistiske Hilsner fra FADLs Røde Baroner Jeg kammerat kommer til FADLs 1. maj arrangement som den sande Proletar jeg er.

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2002/2003 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 23, årgang 35 udkommer Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Mandag: Intet MOK i denne uge Tirsdag: Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg Denne uges forside: Denne redaktion

3 Mok udkommer ikke i næste uge, men fortvivl ej... Vi vender stærkt til bage med MOK nummer 24 den 23. april. God påske. Husk nu at nyde fridagene... MOK-redaktionen MOK & STUDIET Styrende organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Grete Rossing, lokale , Sekretær Gitte Birkbøll, lokale ( disp. og holdsætning semester) Mette kristensen, lokale (lektionskataloger) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Lisbeth Jensen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Thielsen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Mikkel Westen og Mads Falk Træffetid: Mandage fra Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Line M. Brixen Onsdage fra kl STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNA- TIONAL STUDIEVEJLEDNING TRÆFFETIDER UGE 14 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT Man 31/ Camilla Grønlund Hiul MED Tir 01/ Ture Karbo MED Ons 02/ Tina Gottlieb INT Ons 02/ Lone Rasmussen MED Tor 03/ Tina Gottlieb INT Tor 03/ Jes Braagaard MED TRÆFFETIDER UGE 15 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT Man 07/ Camilla Grønlund Hiul MED Tir 08/ Ture Karbo MED Ons 09/ Ulrik Bodholdt MED Ons 09/ Tina Gottlieb INT Tor 10/ Lone Rasmussen MED Tor 10/ Tina Gottlieb INT TRÆFFETIDER UGE 16 Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT Man 14/ Camilla Grønlund Hiul MED Tir 15/ Ture Karbo MED Ons 16/ Tina Gottlieb INT Ons 16/ Lone Rasmussen MED Tor 17/ Jes Braagaard MED Studievejledningen for Medicin: telefonnummer er: adresse er: træffetidslokale er: a Den Internationale Studievejledningen: telefonnummer er: adresse er: træffetidslokale er: a Gordon Thomas Jehu vil ikke være at træffe i Studievejledningen - før medio maj. Lone Rasmussen vikarierer for Gordon i den mellemliggende periode. Der tages forbehold for ændringer. Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale b / tlf Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: og fredag: Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf Sekretær Birthe Brogaard Sekretær Anna-Lise Lindahl Træffetid Man-fre Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester) Studentersekretær Marie Bønnelycke ( semester) Klinikudvalgets hjemmeside: Studievejledningen ORLOV, SEMESTER FRI ELLER HVAD? Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er forskellen? Semesterfri: Dette vil være at fortrække for langt de fleste. Det indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til det kommende semester. På den måde vedbliver man at være immatrikuleret. Man kan deltage i eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU, såfremt man overholder studieaktivitetskravene, du er valg berettiget og du kan købe bøger med studierabat i bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder studerende har, men du følger ikke undervisning i semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til semesteret. Orlov: Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige problemer, og det anbefales derfor, at du tager en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen. Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen af årskortet til studieekspeditionen på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede semesters undervisning. Orlov - hvornår og hvor længe. Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1. år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.

4 4 Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til at få gentaget den undervisning, som du er gået glip af. Afbrydelse og ophør af orlov. En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut, sender studie- og eksamenskontoret årskort til den studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og den studerende søger forlængelse af orlovsperioden ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel indsendes anmodning om fornyelse af årskort. Konsekvenser af at have orlov Den studerende har ikke årskort under orlov. Den studerende kan ikke deltage i undervisningen inden for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse til de styrende organer i orlovsperioden. Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har haft orlov. SU og orlov. Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910 Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov. Se mere på FADL og orlov. Under orlov kan man fortsat være medlem af, og dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovsperioden, men derved mister man retten til at tage vagter. Bistandshjælp og understøttelse under orlov. Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til kommune, men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl. tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om gældende regler i din arbejdsløshedskasse. Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/ Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen inklusive orlovsperioder, uret tikker altså videre selvom du har orlov. Skal / skal ikke Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig hvis du har brug for en pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne), for langt de fleste er semester fri nok det smarteste - så kontakt din studievejleder før du søger orlov. FØR DET ER FOR SENT! I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var også studerende som ikke opnåede dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg. Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg. STUDIET Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende problemer! Studienævnet OVERGANGSORDNINGER VED IMPLEMENTERING AF STUDIE- PLAN 2000 Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på at skabe mindst muligt besvær for den enkelte studerende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige afvikling af den gamle studieordning (G). En overgang fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere og tænke på til en anden er aldrig uden problemer. Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi indhøster erfaringer, blive foretaget løbende justeringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen om at skabe de bedste rammer for den enkelte studerende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke være endelig eftersom der vil være uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har taget højde for. Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning: Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksamen efter gammel ordning i de to efterfølgende semestre, således at der i alt gives yderligere 2 eksamensmuligheder. De studerende skal i den forbindelse være opmærksomme på, at der ikke, som normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksamen indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet til ny studieplan det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstående. Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil blive udbudt til og med foråret Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne, tilbydes undervisningsplads indenfor ny studieordning (N) (studieplan 2000) og ved eksamen efter ny ordning fritages de for eventuelle dele af de nye eksaminer, som de har bestået efter gammel ordning. Gentagelse af semestre / undervisning: Generelt vil det være således at undervisningen efter gammel ordning vil følge den normale studieordning for de hold som begyndte 1. semester februar Det vil i realiteten betyde, at følger de studerende den normerede studietid og bliver færdige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddelbart ikke komme i kontakt med den nye studieordning. Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs, vil man blive overflyttet til ny studieordning efter de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil en overflytning til ny ordning stadig være en realitet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige problemer og det tidstab som ellers kunne opstå ved samkøring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskellig vis. De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af undervisningen er 4., 6., 7., 8., 11. og 12. sem. hvoraf 11. og 12.sem. vil blive ekstra udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen på disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret 2006 og efteråret I henhold til dette vil det for den enkelte student betyde, at overflytning er en realitet såfremt man i forhold til sin studiestart blive forsinket mere end det, der følger af nedenstående: feb. 1998; ved mere end 4 sem. sep. 1998; ved mere end 3 sem. feb. 1999; ved mere end 2 sem. sep. 1999; overflytning ved forsinkelse på mere end 1. sem. Hvad de semestre, som den enkelte studerende bliver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet. DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER- GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE- PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME- NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT. Nedenstående er udarbejdet for den studerende der er startet februar 2000, som forsinkes efter.. 6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering på 6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et helt andet med fag der på gammelordning primært lå på fase I. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt omhandle disse nye fag. Der vil blive udbudt et ekstraordinært kursus i løbet af august 2003, indeholdende de elementer man mangler fra gammel studieordning ved overgangen til ny studieordning. 7. semester: Indplacering på (N) er ikke hensigtsmæssig, hvorfor 8. sem. (G) udbydes en ekstra gang. Herefter indplacering som efter 8. sem. (G). 8. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter: 11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II periode herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem. (N) og 12. sem. (N). 9. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter: 11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden, herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N). 10. semester: Herefter vil der ikke være nogen logisk indplacering, hvorfor 11. sem. (G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyttet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11. sem. (G). 11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N). 12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem. (N). Er du i tvivl så kom ned forbi studievejledningen. Der tages forbehold for eventuelle ændringer! UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSAFVIKLING EFTER GAMMEL STUDIEORDNING for02 eft02 for03 eft03 for04 eft04 for05 eft05 for06 eft06 for07 6. und und und/ eks eks 7. und und und und/ gen gen gen gen 8. und und und und und/ eks eks 9. und und und und und (eks) (eks) 10. und und und und und und (eks) (eks) 11. und und und und und und und und/ eks und/ eks eks 12. und und und und und und und und und/ eks und/ eks eks 13. und und und und und und und und und (eks) (eks) und = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret eks = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning (eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer i form eller indhold gen = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i forbindelse med et sommerkursus Studienævnet kræver at man har haft en personlig samtale med en studievejleder før sager af denne karakter kan behandles. Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin

5 MIKROSKOPISK STUDIESALS ÅBNINGSTIDER I FORÅRS- SEMESTERET 2003 Alle åbningstider 9-13 April Katrine Christian Urfan Katrine Katrine Katrine Katrine Maj Anna (?) Demo Christian Demo ÅBENT Christian Demo ÅBENT Christian Karen Christian Anna Anna Anna Juni Anna Katrine Demo Urfan Demo Christian Demo Christian Demo Urfan Demo Karen Demo OBS: Ekstra åbent d. 2. og 10. april samt ekstra dage i maj!! Gem denne oversigt over mikroskopisk studiesals åbningstider. Salen har kun åbent på de angivne tidspunkter, og kun fra 9-13! Sørg derfor for at spotte løbende gennem semesteret for at undgå yderligere panik i ugerne op til eksamen. Åbningstiderne kan også ses på døren af studiesalen. /TA-gruppen AUSTRALIEN OPHOLD!!! Jeg er en medicin studerende på 4 semester som ønsker et klinisk ophold i Australien på 7 semester. Eftersom Universitet ikke har nogen kontakt med universiteterne i Australien, håber jeg, at der er nogen studerende som kan hjælpe mig. Hvis I har haft et ophold i Australien eller har nogen gode kontakter må i gerne kontakte mig. Med håbefulde hilsner, Maria Tel DET STORE BOGTILBUD The Black Mask Boys - Masters in the Hard- Boiled School of Detective Fiction - Ja, denne fantastiske bog om amerikansk privat detektiv litteratur omkring 1920 erne kan blive din for kun 50 kroner! Jeg vil også gerne sælge et par kemi bøger og en psykologi bog: Helge Mygind kemi 1-2-3: 350 kr. Wedding, Behavior and Medicine, Second Edition: 250 kr. eller giv et bud (på det du skal bruge). Alle 5 bøger er uden understregningerne og i ganske god stand de er ikke ligefrem blevet skamlæst J Ring/skriv på eller skriv til Mvh Mattis LEJLIGHED FREMLEJES Lys 2V, 65kvm m/køkken/bad, min fra Panum, fremlejes fra til med 2 måneders opsigelse. Husleje 3100,-/mnd incl vand/ varme, excl. el/kabel-tv. Dep. 3mdr s leje. Med venlig hilsen Morten Højlund STUDIET & ANNONCER Fase I ORIENTERING OM VALG AF UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II! Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7. semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II. Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om: - fagene på Fase II - hvordan foregår undervisningen på Fase II - introduktion til de enkelte Klinikudvalg - praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m. Orienteringsmødet afholdes Tirsdag d. 29. april 2002 kl I Lundsgaard auditoriet Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer. Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du hente et skema på studienævnskontoret, lokale eller på studie- og eksamenskontoret. Vel mødt! Annoncer BØGER SÆLGES Den nye lærebog i almen medicin (Ivar Østergaard, 1. udg. 2003), 250 kr. Miljø og arbejdsmedicin, (Herman Autrup, FADLs forlag, 1. udg. 2000), 200 kr. Bøgerne er uden overstregninger og kaffepletter. Henvendelse til Sara BYTTELEJLIGHED Er du evt.på vej til Odense? - og har du en lejlighed i København du gerne vil bytte med? Så har jeg lejelejligheden til dig pr 1/6-2003: Rummelig, lys og velholdt toværelses lejlighed ( 68kvm) centralt placeret i Odense i et roligt, attraktivt og børnevenligt kvarter. Lejligheden har stor stue ( der tidligere har været to værelser) og et lidt mindre rum med fire gode rummelige indbyggede skabe. I begge rum er der afhøvlede trægulve. Lejligheden indeholder også godt køkken, vaskemaskine med indbygget tørretumbler og badeværelse med brusebad. Jeg har aftale med ejendomsselskabet om at bytte lejligheden, så lejlighedsbyttet kan være permanent. Husleje ex forbrug: 3394,- Ved indflytning betales depositum: 3 mdr. leje+ 2 måneders forudbetalt leje + den første måneds leje Jeg vil meget gerne bytte til en lejlighed i København med eget bad, køkken og toilet. Huslejen skal helst være på højst 5000 kr pr måned. ( Har du en lignende lejlighed til leje er jeg også interesseret uden bytte) Kontakt: Signe S Frederiksen , mail Fase II 5 VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. VIDENSKABSTEORI II (8 SEME- STER) Hold KKA 5&6 I kan få opgave I tilbage til undervisningen på torsdag d. 10/4 (Så har I god tid til at rette den, for at få den godkendt) Jeg siger i den forbindelse lidt om generelle fejl i forbindelse med opgaven. De, der ikke har fået godkendt opgaven kan jeg evt. tale med enkeltvis. (Se i øvrigt opslagstavlen for ændringer) Studietilbud CLINICAL AND ETHICAL DECISION-MAKING: ARE THEY INSEPARABLE OR DISTINCT PROCESSES? Foredrag ved Pamela J. Grace, RN CS, PhD, Fulbright Senior Scholar. Tid og sted: Tirsdag d. 6. maj i Store Mødesal, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N. Arrangør: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode. Kontakt: Bo Rud Christoffersen, LITTMAN CLASSIC STETOSKOP SÆLGES Fuldstændig nyt, aldrig brugt. sort. pris. 400 kr. Mikkel. tlf.nr DANMARK PÅ VERDENSKORTET Af Louise Christiansen, stud.mag. 25 april 27 august 2003 Diamanten, Det Kongelige Bibliotek Kort og glober over lande er fascinerende. De fortæller en historie om kortenes egen tidsperiode og giver et billede af samtidens politiske, teknologiske og økonomiske forhold. Men kort fungerer også som redskab til information, som led i militære aktioner, eller simpelthen som et nyttigt middel til at finde vej på rejsen! Især ældre kort og glober er utroligt æstetiske nærmest kunstneriske med meget smukke illustrationer. Det Kongelige Bibliotek tilbyder en enestående nu eller aldrig mulighed for at se en samlet udstilling af de spektakulære, store og smukke Danmarkskort fra 1500-tallet og frem. Den store kartografiudstilling fortæller historien om kortlægningens udvikling fra de første spæde forsøg med korttegning til de seneste satellitoptagelser. Der er eksempler på vægkort med stater formet som sjove mennesker eller dyr, kort fra Grønland, Island og Færøerne, og der er 1500-tallets første danske kort og en af de ældste glober, der findes i Danmark, fra 1640 erne dediceret til Christian IV m.m. Udstillingen Danmark på verdenskortet er en unik mulighed for at se kortenes fortælling om Danmark - og resten af verden - i forandring. Den viser kortlægningen i fortiden og nutiden, men giver også et bud på fremtiden i det digitale værksted, hvor man kan forsøge sig som korttegner for en dag. Åbningstider: 10-21, man-lør. Pris 30 kr.

6 6 VAGTBUREAUET HUSK DE OBLIGATORISKE GENOPLIVNINGSKURSER Kurset er for ALLE og der er ledige pladser i april. Du kan ringe til Tina på tlf og tilmelde dig. FERIEPENGE 2003/2004 Udbetaling af feriepenge 2003/2004 sker i år på følgende måde. 1. Beløb på under kr ,00 (efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag FL 30 stk. 3) udbetales automatisk i forbindelse med løn kørslen ultimo april Såfremt beløbet er over kr ,- sendes der feriekort ud i løbet af uge 14.03, og beløbet kan først udbetales når der afholdes ferie (FL 29). 3. Udbetalingen kan derfor tidligst finde sted ultimo måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at feriekortet indleveres inden den 20 i måneden forud. 4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge. Med venlig hilsen og god ferie Vagtbureauet HVAD HAR DU OPLEVET SOM FADL-VAGT??? Kære FADL-vagt! I forbindelse med udarbejdningen af en ny SPV-bog, søger vi historier fra det virkelige vagt-liv til brug i den Case-baserede undervisning på kurset. Arbejdet som FADL-vagt, giver mange oplevelser, gode som mindre gode især oplever mange at stå i en situation hvor man ikke er klar over hvordan man skal handle eller om det man har gjort nu også var det mest rigtige... Flere har oplevet disse dilemmaer eller måske frustrationer, og vi vil nu gerne give de nyuddannede FADL-vagter muligheden for at lære af andres oplevelser. Det behøver ikke være en god historie med høj underholdningsværdi, men blot en situation, du mener kunne give baggrund for en god debat omkring arbejdet som FADL-vagt. Din historie vil selvfølgelig blive behandlet anonymt, ligesom vi forventer at du overholder din tavshedspligt, når du videregiver den til os. Det vil altså sige, at historierne ikke må gengives så det er muligt at kende personerne i eller stedet for hændelsen. Vi håber meget I vil hjælpe os med dette projekt. Vi trækker lod om en flaske vin blandt de indsendte historier. Indlæg kan sendes som eller vedhæftet fil til eller afleveres på Vagtbureauet. På forhånd tak for hjælpen Kristine Sarauw, sundhedsfaglig konsulent. Sundhedsfaglige Konsulenter: Tlf.: Niclas Seierby: Kristine Sarauw: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . Husk at du kan læse jobannoncer samt andre nyheder på vores hjemmeside på ovenstående adresse. NATVAGTER til velfungerende hjemmehold Vi er et VT hjemmhold 4630 som søger 3-4 nye medlemmer som ønsker min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt mulig at tage hensyn til medlemmernes vagt ønsker og vi tager gerne ansøgere sidst på studiet. Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en sød, stille dreng på 3½ år, der har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades via en PG-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og omsorg. Der stiles mod at han sover mest muligt om natten. Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er særdeles gode, (TV, video, computer, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på 7 medlemmer. Der er kat i hjemmet. Holdet dækker nattevagter alle nætter.vagttiderne er fra til søndag til torsdag og til fredag og lørdag. Desuden dækkes enkelte aftenvagter. Krav til dig: Du skal have haft over 150 VT-timer (gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav) Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde i et privat hjem. Der ydes 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette nødvendigt Ansøgning og yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf: / HÆMODIALYSEHOLD 4202 på Amtssygehuset i Herlev søger 2 nye holdmedlemmer Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige fod med dialysesygeplejeskerne. Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/ time mod at vi dækker min. 70 vagter pr. 4-ugers plan. For at opnå rutine i jobbet dækker hver dialyseassistent minimum 8 vagter pr. 4 uger. Når du har arbejdet 600 timer, er der mulighed for at gå ned til 6 vagter og efter 800 timer 4 vagter pr. plan. Oplæring: Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 12 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld løn under din oplæring. Arbejdsplanlægning: Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter. Afdelingen tilbyder os traditionelt et stort antal vagter, og vi kan ofte vælge og vrage mht. arbejdsdage. Arbejdstider: mandag-fredag og lørdag og søndag Fase II-studerende som enten har bestået eller forventer at bestå farmakologi indenfor et år fra ansættelse. 150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring. Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. . Er du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for en uforpligtigende snak. Mette Marie Berg - holdleder hold 4202 Tlf: NOVO NORDISK SØGER TO STUDENTER. Til indtastning af data i Clinical Trial Database, søges to medicinstuderende. Krav: Basalt kendskab til anvendelse af computer, gerne godt kendskab til engelsk. Arbejdstid: Fuld tid (evt. mindre, hvis ej muligt) i ca. to måneder. Start: Snarest muligt. Yderligere information/ansøgning: Kontakt Jouni Ruuth/ NOVO på telefon SPV-FLYVERHOLD 1501 Vil du være 100% sikker på at få dine vagter?? Til etablering af nyt SPV-flyverhold primært til dækning af langtidsvagter på somatiske og psykiatriske afdelinger søges ca. 20 medlemmer. Når holdet er ude udbetales SPV-holdløn (pt. ca. 143 kr./time) uanset vagttidspunkt. Hvis holdet i en periode ikke er ude, garanteres medlemmerne en løs vagt, som afregnes efter normal timeløn. Krav: Min. 200 SPV-timer. Skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Ansøgningsfrist: 10/4-03 på Vagtbureauet Yderligere info: Kontakt sundhedsfaglig konsulent Niclas Seierby/Vagtbureauet

7 MSR 7 Referat af MSR møde 27. marts 2003 Til stede: Helene Hvidman, 4. sem; Rune Tønnesen, 4 sem; Anne Holm, 3. sem; Urfan Z. Ahmed, semesterfri efter 6. sem; Jacob Gren, semesterfri efter 6. sem; Nadia Eriksen, 3. sem; Christina Jensen-Dahm, 4.sem; Simon Serbian, 9. sem; Liv Lauritsen, 5. sem; Lasse Krogsbøll, 4. sem; Kirstine F. Fabritius, 5. sem; Bo Biering- Sørensen, 8. sem og Karina Heuer Bach, sekretær Dagsorden: 1. Formalia 2. Nyt fra semestrene 3. Nyt fra udvalg 4. Referat af stormøde 5. Studienævnsmøde 6. Udvalgsmappe 7. Integration og SAU 8. Målbeskrivelser 9. Kursus for rusvejledere 10. Billedetagning 11. Afskafning af 5 sidet gennemslagspapir 12. Meddelelser 13. Evt. 1. Formalia Bo var dirigent 2. Nyt fra semestrene 4. semester: SAU kører dårligt på nogle biokemi kurser. Dårlig information til underviserne om SAU; det kører forskelligt på holdene. Der har også været spørgsmål om pensum og målbeskrivelse. 5. semester: Undervisningen kører godt. 6. semester (gammel): Der er nu kommet information ud om overgangsordningen fra gammel studieordning til ny. Der er oprettet en mailliste : Fristen for dispensationer for overflytning var ikke 1. marts, men er dog endnu ikke fastlagt. 8. semester: Alle gamle pensumlister er blevet fjernet fordi de var for detaljerige. Tilbage er så en liste med 150 medikamenter, men ingen beskrivelse af hvad man skal kunne om dem. 3. Nyt fra udvalg OSVAL: har holdt møde med studieleder. Introduktionen til OSVAL kommer formentlig til at ligge på 4. sem, de 4 ugers OSVAL undervisning på 5. sem, umiddelbart midt i, men den endelig placering afventer studieordningsjusteringer af 4. og 5. sem. 2 uger efter undervisningen skal de studerende fremlægge deres opgave for holdet og efter endnu 2 uger skal opgaven afleveres, således at kritik fra fremlæggelsen kan blive medtaget i opgaven. Kommunikationsundervisningen kommer til at ligge i forlængelse af OSVAL introduktionen. Følgegruppen: Har startet diskussionen om OSVAL II og har indstillet af de studerende efter introduktionen på 7. sem. selv kan vælge hvornår de vil til eksamen. Henvendelse fra læge på Rigshospitalet om inddragelse væskeog smertebehandling. Følgegruppen har kigget på det og anbefaler at 3. og 4. del inddrager det i semesterplanlægningen. 1. sem. udvalg: Har diskuteret reeksamen efter 1. sem. Arbejdet med revidering af TAS går fremad. 2. sem. udvalg: Har været til møde med studieleder og formandskabet for følgegruppen om problemerne i forhold til nyt cellebiologikursus. 5. sem. udvalg: Har endelig afholdt møde. Evaluering fra sidste semester: Biokemi case og PIL undervisningen er ikke god nok. Der er taget initiativer til forbedringer. Kursusudbyttet af organkursus 5 er ikke godt nok. Forbedringer er sat i gang. Kommunikationskurset mangler målbeskrivelse og fungerer dårligt. Har diskuteret evt. rokeringer i 5. sem. så bedre kommer til at lægge i forlængelse af 4. sem. 4. Referat af stormøde Yderst vellykket arrangement med Odense og Århus, hvor MSR har sat nye standarder for afholdelsen. Der blev diskuteret fælles evaluering af de nye studieordninger og der er blevet skrevet et papir, der anmoder evalueringsinstituttet til at følge op på deres egen evaluering fra 90 erne. Der blev også diskuteret merit, overflytning og national eksamen, dog uden en egentlig konklusion. Punktet national eksamen efter 6. semester bliver et punkt til efterårets stormøde, der afholdes i Århus. 5. Studienævnsmøde Overgangsordning: Suppleringsundvisning finder sted i august. Genetikeksamen kommer til at ligge i første uge af september. Problemer om de studerende skal til forkortet 5. sem integreret eksamen afklares. Evt. obligatoriske kurser i stedet for. Ændring i studie- og eksamensordning: 1. sem: reeksamen skal ligge i august og det er vigtigt at der er lige adgang til reeksamen. 6. sem: forslag om at sem skal være bestået inden man indstiller sig til eksamen efter 6. sem i stedet for sem. OSVAL II: Der bør Det Medicinske Studenterråd ikke være noget fast tidspunkt for afleveringen, blot det sker inden 12. sem. Rapport fra 7. semester: Om opbygningen af semesteret. Lægges ud på hjemmesiden. Klage over studienævnets afgørelse: nogle undervisere har klaget over studienævnets afgørelse i forbindelse med spot-eksamen på 4. semesters afskaffelse til universitetet, der dog ikke mener at der er hold i klagen. 6. Udvalgsmappe Udvalgsmappen er næsten færdig, dog mangler repræsentanter fra de forskellige udvalg at lave deres sider til mappen. Der vil blive lavet særskilte mapper for semesterudvalgene med referater. 7. Integration og SAU Der ønskes en status på SAU og integration på de forskellige semestre med henblik på at få rettet op på evt. problemer med undervisningen på de forskellige semestre. Christina, Rune og Lasse udarbejder et debatoplæg til næste MSR møde, hvor punktet tages op igen. 8. Målbeskrivelser Problematikken med målbeskrivelserne undersøges nærmere, herunder formulering af hvad man som studerende har brug for. Der foreligger en ramme for målbeskrivelser, men denne bruges kun sjældent. Arbejdet pågår i løbet af semesteret og tages op igen lige inden sommerferien. Gruppe: Helene, Rune, Simon og Bo 9. Kursus for rusvejledere MSR skal informere om sig selv til nye 1. årsstuderende samt både tutorer og rusvejledere. Gruppe nedsat til udarbejdelse af oplæg m.m.: Bo, Anne, Kirstine og Liv 10. Billedetagning Billeder af indvalgte i studienævn og udvalg bliver lagt ud på hjemmesiden og sat i MOK. 11. Afskafning af 5 sidet gennemslagspapir Udvalg blev nedsat bestående af Anne, Kirstine og Rune 12. Meddelelser Turnus: Der bliver ikke ændret ved turnusordning til efteråret, da de nye målbeskrivelser får en chance for at virke. 13. Evt. Intet under eventuelt Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage:

8 8 Jesper O., som er en udsendt på projektet Internation Medical Observer in Palestine - IMOP, har sendt følgende rejsebeskrivelse hjem fra Jerusalem. Under opholdet fungerer Jesper som led i sundhedspersonalet i området, tager med på sygebesøg og kører med i ambulancer. Projektet, som er et samarbejde mellem SCORP (IMCC) og Folkekirkens nødhjælp, har til formål at lette sundhedsarbejdet i Palæstina. Ved at følge med i Jesper rejsebeskrivelse kan du få et indblik i, hvilke udfordringer hverdagen byder på for sundhedspersonalet i de besatte områder. En rejsebeskrivelse: Mandag morgen mødtes jeg for første gang med dr. Habbab. Jeg skulle følges med ham, to sygeplejersker, en bioanalytiker og vores chaffør til en lille sundhedsklinik nord for Ramallah. På vejen er det meningen, at vi skal hente endnu en læge. Han har svært ved at nå til Jerusalem pga. af de mange checkpoints og det er derfor nemmere hvis vi henter ham. Vi korer fra Augusta Victoria hospitalet klokken otte, men istedet for at køre direkte mod Ramallah, hvor vi skal samle den anden laege op, bliver vi nodt til at bruge de store omfartsveje rundt om Jerusalem. Dette skyldes at Qalandia checkpointet, der ligger paa den direkte vej til Ramallah, til tider er naesten umugligt at komme igennem, baade pga. den strikse kontrol og den meget taette trafik. De bredde nye omfartsveje er naesten tomme. Meget faa palaestinenserer bruger disse veje, da disse hovedsagligt er bygget for, at beboerne i bosaettelserne rundt om Jerusalem, let kan naa Israel. Frakørsler ses saaledes sjaeldent til de palaestinensiske landsbyer, som ligger langs vejen, og de faa, der findes er spaerret med en stor jordvold, saakaldte roadblocks. Efter en halv times kørsel naar vi det forste checkpointet. De faa biler foran GENERALFORSAMLING OG IDÉMØDED Skal vi have flere foredrag? Med Moses Hansen eller Tove Fergo? Vildere fester? Eller flere bibelcitater på hjemmesiden? Skal præsten komme og yde sjælesorg i fredagsbaren? Hvad kan lokalerne på Skt. Hans Torv bruges til? Er der basis for at synge morgensang? Eller skal vi tage på pilgrimsrejse til Sverige? Kom med dine ideer til det kommende semesters aktiviteter. Vi foretager valg til bestyrelsen. Du har mulighed for stor indflydelse! Vi serverer lidt lækker mad for at få tankerne til at flyve. Tid: To 10. april kl Sted: Sct. Andreas Kirke, præsteværelset, Gothersgade 148 Tilmelding: Til Lise Lotz på senest onsdag den 9. april af hensyn til indkøb af mad NYHEDSBREV FRA STUDENTER- PRÆSTEN APRIL 2003 Kære læser Foråret sniger sig frem, vejret skifter lunefuldt mellem skønt og hundekoldt, og inden vi får set os om er semesteret allerede ved at rinde ud igen. Men rolig nu! Der er et par dejlige, lyse måneder at muntre sig med, inden sommerferien indfinder sig. Vi har både påske og lysegrønne bøgeblade foran os. Og med blikket således rettet mod fremtiden er det meget passende at minde om, at vi på torsdag i næste uge har generalforsamling og idémøde. Det er altså allerede tid til at begynde at tænke på, hvad vi skal finde på i efterårssemesteret, og vi vil gerne opfordre enhver med interesse for sagen det er altså fx DIG! - at overveje kraftigt at dukke op! Du INDRE ORGANER IMCC faar lov at passere, men da vi naar frem til soldaterne bliver vi vinket ind til siden. En af de tre soldater ved checkpointet kommer over til os og vores chaffør snakker med ham paa hebrarisk. Han beder om vores pas, faar dem og studerer dem grundigt. Jeg for hurtigt mit danske pas tilbage og det samme gør de tre fra sundhedsteamet som har det blaa Jerusalem ID. De to sidste grønne westbank ID tager han med sig over til en telefon et par meter vaek. Efter at have snakket i telefonen i godt fem minutter kommer han tilbage og forklarer at han desvaere ikke kan lade dem med westbank ID igennem, selvom de er sundhedspersonel. Det drejer sig om dr. Habbab og den ene af sygeplejerskerne, hvis navn er Reta. Vi bliver derfor nødt til at vende om og køre cirka to kilometer tilbage til en frakørsel, som er blokeret med store sten og bunker af jord og grus. Her bliver dr. Habbab, Reta og jeg sat af og det er nu meningen, at vi skal prove at naa klinikken paa egen haand. Vores bil med resten af gruppen køre tilbage til checkpointet, og de haaber, at de kan naa klinikken uden flere problemer. Vi kravler over jordvolden og begynder at gaa ned mod en tunnel, der fører under omfartsvejen. Efter vi har gaaet lidt, kommer der en hvid van, magen til de service taxier, som kører overalt i Isreal og paa Vestbredden, mod os. Vi stopper den og dr. Habbab overtaler chaførren til at kore os til vores bestemmelsessted. Vejene her paa de palaestinensisk kontollerede omraader er i en helt anden stand end de fine nye veje vi lige har forladt. De er kun lige bredde nok til at to biler kan passere hinanden og store huller i vejen gor at vi ofte maa saette farten kraftig ned. Vejena bliver stadig smallere og efter ti minutters kørsel drejer vi ned af Basisgrupperne har her en enestående chance for at få indflydelse, for at komme ud med dine dybsindige ideer, for at udtale dig om hvordan kirken kan gøre sig relevant i det 21. århundrede, og alt den slags. Og så kan du få en gratis håndmad. Lidt har også ret. Vi forestiller os at dele af efterårssemesterets aktiviteter tilrettelægges i et relativt nært samarbejde med vores gode venner fra Indre By. Det vil give os mulighed for at lave et eller evt. flere store og dyre arrangementer uden at gå økonomisk i gulvet og for at lave små og smalle arrangementer uden at gå deltagermæssigt helt ned. Vi har haft nogle indledende drøftelser om at kredse tematisk omkring USA, med arbejdstitlen In God We Trust? Vi kan allerede nu røbe, at efterårets fest efter al sandsynlighed IKKE bliver en oktoberfest i tysk snit, men snarere et amerikansk party med rodeo-elementer, Budweiser og linedance. Du kan godt begynde at glæde dig og pudse slangeskindsstøvlerne! For lige at følge op på føljetonen om vores økonomi, kan vi fortælle, at 2003 er helt under kontrol og vi har penge at arbejde med som før krisen bare fra andre kanaler og der er netop indløbet besked om, at 2004 også skulle være økonomisk sikret. Der er med andre ord penge at arbejde med. Men altså, vi brainstormer på torsdag den 10. april kl i præsteværelset i Sct. Andreas Kirke og du er mere end velkommen. På hjemmesiden sker der hele tiden lidt nyt. Der er lagt nye salmemelodier ind som du kan nyde i ro og mag på din computer, og som noget helt nyt har vi nu en informationsside om kirkelige handlinger. Hvis du skal have dit barn døbt (eller selv vil døbes), skal giftes med dit hjertes udkårne eller - mere sørgeligt - skal have nogen begravet, så kan du nu se, hvordan studenterpræsten kan spille en rolle i de sager. Der er også links til fx ritualerne og flere informationer. Vi har ikke andre udadvendte aktiviteter i april måned, som er ramt af både den akademiske medarbejders sviptur til Polen sammen med søstermenigheden i Indre By april og af påsken som lægger beslag på april. Den sidste dag i måneden onsdag den afholder studenterpræsten dog 3. del af sin studiekreds Skabelse og Tilintetgørelse, og nye kan godt nå at en lille grusvej. Det er umugligt at køre hurtigere en 20 km i timen pga. store huller og sten paa vejen. Overalt langs vejen ligger der gamle udbraendte og rustne biler, og ofte ses ogsaa store bunker af skrald. Vi køre en halv times tid paa grusvejen. Imens snakker jeg lidt med Reta. Hun bor i Bethlehem, almindeligvis en kvarters køretur fra Jerusalem, men som situationen har vaeret de sidste to aar bliver hun nødt til at tage hjemmefra klokken halvseks for at naa til Augosta Victoria klokken otte. Paa vejen passerer hun tre checkpoints. Naesten hver dag er hun nervøs for, at hun ikke kan komme hjem igen, pga. IDF (Israelien Defence Force) kan finde paa at lukke Bethlehem naar som helst, saakaldt closure. Vi naar nu en vej, som er i bedre stand, og efter endnu et kvarters kørsel naar vi klinikken. De andre er her allerede. Laegen fra Ramallah og den ene af sygeplejerskerne bliver paa denne klinik, mens dr. Habbab, Reta, bioanalytikeren Amira og jeg selv fortsaetter til en anden klinik cirka en halv times kørsel herfra. Lidt over ti om formiddagen naar vi vores bestemmelsested. Det er saaledes ikke umugligt at naa ud til de lokale sundhedsklinikker i de palaestinensiske omraader. Vejen dertil er dog ofte baade lang og besvaerlig, men som dr. Habbab siger: We will always find away. Saaledes kan man ogsaa spørge sig selv om det sikkerhedsmaessige aspekt i checkpoints ne er saerlig velbegrundet. For det lille team jeg følges med er det uanset hvad, et stort usikkerhedsmoment, som gør det naesten umugligt at planlaegge noget, og agertil naar de klinikken saa sent, at patienterne er gaaet hjem igen. Andre gange naar de aldrig frem. Jesper O., Jerusalem komme på banen. Se mere på vores hjemmeside eller kontakt studenterpræsten. Og allerede fredag den 2. maj optræder den akademiske medarbejder som gæsteprædikant ved fredagsstudentergudstjenesten i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Prædiketeksten er til 2. søndag efter påske om den gode hyrde (Joh 10, 11-16). I marts måned havde vi besøg af Malene Grøndahl, som med lysbilleder som supplement til ordene fortalte om, hvor forskellige muslimer kan være. Det var på samme tid indlysende og tankevækkende, og de godt 10 meget interesserede fremmødte fik en god og intens diskussion efter Malenes oplæg. Det kom i vid udstrækning til at handle om storpolitik og propaganda, men også mere nære tanker blev vendt om fx hvorvidt det er de nye muslimske borgere, som skal lære at leve som os, eller om vi som danskere måske kan lære noget af de familiemønstre, som en del af vores nye muslimske naboer lever under. Det var en god eftermiddag, som viste, at det giver god mening at holde den slags eftermiddagsdebatter på Panum. Arrangementet om Bibelsk Gastronomi måtte vi desværre aflyse/udsætte på grund af for få tilmeldinger inden tilmeldingsfristens udløb. Vi prøver at få arrangementet på benene igen til efteråret. Studenterpræstens træffetids og stedsproblemer på HCØ er endnu ikke endeligt løst, så natur-folk må prøve at finde ham på anden vis. Telefon, og kontoret på Panum virker heldigvis helt upåklageligt. Med ønsket om et glædeligt forår hilsener fra Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai Halvorsen, studenterpræst Præstens planer Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale , tirsdag og torsdag Desuden kan han træffes efter aftale; ring på / eller send en mail til

9 INDRE ORGANER & DIALOG 9 HJERTESTOP KURSUS I AVANCERET HJERTESTOPBEHANDLING FOR MEDICINSTUDERENDE - 26 APRIL 2003 TID STED EMNE KONFERENCE- Introduktion og teoretiske oplæg: LOKALE HERMED INDKALDES TIL EKSTRAORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I STUDENTER- KLUBBEN Mandag den 14. april 2003 kl i Studenterklubben Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab & budget 5. Evt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune postkasse uden for Det Medicinske Studenterråd (1.2.5, Panum). På bestyrelsens vegne Med venlig hilsen Jacob Rasmussen & Bo Gregers Winkel 1. Medicinering 2. Behandlingsprotokol 3. Kommunikation, ledelse og samarbejde M1 og M2 Færdighedstræning: - Defibrillator - Hjertemassage og medicinering - Ventilation med maske og posecases KONFERENCE- Frokost LOKALE M1 og M2 Cases KONFERENCE- Afrunding LOKALE Tid: 26 april Sted: Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Amtssygehus (53K) Kursusafgift: 30 kr. Tilmelding: Mødested og tid: Foyer kl PROLETARER FOREN JER! Den verdensomspændende voksende folkebevægelse Panums Marxistiske Maoistiske Mixkor er vokset med 20% siden sidst, men der er stadigvæk plads til DIG! Holder du af at synge kommunistiske slagsange i kammeratligt lag så mød op tirsdag d. 15. april kl i Studenterklubben. Vores mål er at højne den socialistiske sangstandard på FADLs 1. maj. Kammeratlige hilsner Panums Marxistiske Maoistiske Mixkor BAND SØGES... til påskefesten d. 16. april. Kom ned i Studenterklubben med demo, tlf.nummer og et overskueligt prisoverslag. MVH Studenterklubben v. Lise S, Morten S, Steffan & Line T FADL MEDICINSTUDERENDE OG BARSEL Kære medstuderende FADL s Overenskomstudvalg er gået i gang med at udarbejde en barselspjece omkring rettigheder og muligheder for dig som medicinstuderende, og evt. medlem af FADL, hvis du skal på barsel hvad enten du er mand eller kvinde. I den forbindelse vil vi gerne høre fra nogle studerende der har været på barsel. Vi vil vide, hvad I gerne ville have vidst inden for: - økonomi (SU, lån og løn), - rettigheder (orlov fra studie eller job), - hvor I fandt informationen - og øvrige ting I gerne ville have vidst i forbindelse med barsel. Desuden hører vi meget gerne fra jer med gode råd og/eller kommentarer. Vi håber at høre fra jer. Skriv til Anders Juul på eller til Bo Christensen på Med venlige hilsner Anders Juul, Formand for FADL s Overenskomstudvalg For et nuanceret syn på krigen Svar og uddybning Det er godt at se de mange indlæg omkring krigen i Irak. Jeg vil gerne starte med at sige, at indlægget Hvem har tænkt på de humanitære konsekvenser? er noget af det mest fornuftige, jeg har læst fra begge parter i debatten. Det tydeligvis velgennemarbejdede indlæg refererer omtalte rapporter på en saglig måde uden at hindre forfatternes holdning i at står klart frem. Mit første indlæg blev for farvet af min personlige holdning til krigen og mit budskab stod ikke frem klart nok. Mit Budskab er, at alle parter i debatten skal tage og sætte sig grundigt ind i sagerne; at man aldrig skal blive for skråsikker i sin holdninger; at man skal prøve at se sagen fra begge sider. Jeg vil påstå, at hvis man anser modpartens holdninger i en debat, der mere eller mindre har splittet den vestlige verden i to, som værende åbenlyst idiotiske og fejlagtige, så er man selv idioten. Når begge lejre er så store, som de er i denne sag, vil der altid være fornuftige og vidende mennesker, som er værd at lytte til, på begge sider. Derfor bryder jeg mig ikke om når retorikken bliver for hård, og freddemonstranter bliver kaldt for nyttige idioter eller når statsministeren bliver beskyldt for at have blod på hænderne. Det er manglende respekt for modparten i debatten. I to indlæg bliver der sat spørgsmåltegn ved min brug af en Gallup meningsmåling. Meningsmålingen var refereret i Politiken mandag den 16. marts, hvor Debat der stod, at den blev offentliggjort dagen efter i Berlingske Tidende. Jeg læster ikke Berlingske Tidende dagen efter, og ved altså ikke om den var i avisen. Jeg brugte meningsmålingen for at vise at befolkningen måske var imod krigen under de givne omstændigheder, men ikke generelt imod krigen, på trods af, at de civile omkostninger ville være de samme med eller uden FN-mandat. Det er korrekt, at det måske ikke er så interessant, at spekulere over omstændigheder, der aldrig blev til noget, og jeg tager kritikken til efterretning. I indlægget Et nuanceret syn på krigen i Irak er forfatterne af den mening, at jeg fremstiller fredsbevægelsen, som mennesker uden selvstændig tankevirksomhed. Jeg beklager, hvis det er tilfældet. Det var ikke min intention. Jeg tror helt bestemt af kernen af fredsbevægelsen har gjort sig mange tanke og lavet meget forarbejde. Men jeg tvivler på, at man kan sige det samme om alle der deltager i demonstrationerne. Desuden mener jeg ikke, at jeg fremstiller fredsbevægelsen som anti-jødisk. Jeg påpeger, at en organisation, som der bliver henvist til, har en noget radikal retorik mht. Israelkonflikten. Noget, som jeg går ud fra, at de fleste vil tilslutte sig. Mht. til sammenligningen med tabstal i Kosovo og Afghanistan, mente jeg ikke, at der vil være det samme antal af ofre i denne krig. Jeg menter at man måske kunne forvente det samme forhold mellem de af fredsbevægelsen opgivne estimater og det faktiske antal, opgjort efter krigen. Et antal som i både Kosovo og Afghanistan lå langt under hvad fredsbevægelsen gættede på før krigene. Mange ville nok overveje at ændre metode, når man to gange i træk har estimeret grumt forkert. Jeg har desuden svært ved at se hvorfor en undskyldning for at have misinformeret folk, dog skulle være en foragt for ofrene for krigen. Dermed bliver deres lidelser vel ikke negligeret? I skriver desuden, at havde vi været modige nok til at sige fra overfra vores politikere, havde mange menneskeliv været sparet. For det første sagde cirka halvdelen af befolkningen rent faktisk fra, for det andet er det næppe en modig handling af sige fra over for regeringen i Danmark, det ville det derimod være i Irak. I indlægget Kære Anders slår forfatteren ned på to sætninger i mit indlæg. Forfatteren til indlægget vælger desuden af fejlciterer mig lige under det korrekte citat, da hun i citationstegn angiver, at jeg har skrevet uden tvivl. Mit indlæg var aldrig ment som en kommentar til Israelkonflikten og jeg synes netop, at jeg valgte mine ord med omhu, for at vise, at jeg ikke tog side i konflikten. Jeg undgik derfor det nedladende uden tvivl og skrev hævet over enhver tvivl istedet for. Der er derimod ingen tvivl om hvilken side forfatteren er på, og jeg henviser til afsnit nr. 2 i mit indlæg. Anders Gaarsdal Holst

10 10 INDRE ORGANER FOREDRAG OM LÆGER UDEN GRÆNSER FADL arrangerer, den 10.april 2003 kl i DAM auditoriet på Panum, i samarbejde med FADL s Forlag og Forstædernes bank en eftermiddag med Læger uden grænser. Vi har inviteret Læge Jens Hillingsø, tidligere formand for Læger uden grænser og forfatter af bogen Øjenvidner, til at komme og vise lysbilleder og fortælle om hans arbejde og oplevelser med Læger uden grænser. Forlagets nye bog Øjenvidner om Læger uden grænser vil blive præsenteret af Forlaget og der vil være udlodning af 30 eksemplarer af bogen til de fremmødte!! I pausen vil vi byde på forfriskninger. Der vil desuden være mulighed for at høre om at være frivillig medicinstuderende i Læger uden grænser, eller blive aktiv i FADL eller FADLs forlag. Arrangeres af: Så sæt kryds i kalender torsdag d. 10 april kl !!

11 Øjenvidnerne... 9 læger uden grænser beretter De gør det ikke for at blive berømte. De gør det ikke for pengenes skyld. I en ny bog fortæller 9 danskere åbenhjertigt om at arbejde i nogle af verdens brændpunkter for Læger uden Grænser. Historierne er fyldt med beskrivelser af farlige situationer, besværlige kulturforskelle og livsbekræftende oplevelser. Læs bl.a. om kirurgiske operationer i lommelygtens skær, samarbejde med Kalasjnikov-bevæbnede klankrigere og evakuering fra krig. Bogen markerer også, at det er 10 år siden den danske afdeling af Læger uden Grænser blev stiftet. Læs uddrag fra bogen på - bl.a. om Afghanistan, Congo, Sierra Leone og Somalia. Brug nedenstående kupon eller bestil bogen på og få den tilsendt. BESTILLINGSKUPON Jeg bestiller (antal eksemplarer) - ISBN: Øjenvidnerne - 1. udg FADL s Forlag Pris 350 kr. inkl. 25% moms Bøgerne leveres via Universitetsbogladen i København Sendes ufrankeret Modtager betaler portoen Navn: Adresse: Postnummer: By: FADL s Forlag Blegdamsvej København Forbehold for trykfejl og prisændringer

12 12 PRÆSENTERER Peter Q TV-læge Jesper Formands-læge Niels Mikrobe-læge Peter L Psykiater-læge Kamal Politiker-læge Arne Mad-læge Her er højdepunkter fra DAG 5 i Big Mother huset: Peter Q vågner som den første og starter den dejlige morgen med at tage en velfortjent kold tyrker. Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds ud i den femte af mange politiske diskussioner. Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at han ikke når at få sin morgencigar. Peter L betror Jørgen at han savner sin 4-hjuls trækker, men Jørgen er god til at trøste og efter få minutter er Peter L "helt klar igen". Niels og Jesper spiller Pacman. Jesper vinder og kalder Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke umiddelbart kan afvise empirisk. Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne snøfter, men Niels kan berolige alle i kraft af sin store viden på feltet. Filmklubben P8'n præsenterer Lars Politiker-læge Jørgen Regerings-læge Pernille Studie-læge Ralf Dekan-læge Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne er at chlamydia-pode med bind for øjnene. Det er Pernille god til, men Søren snyder og derfor får deltagerne ingen toiletpapir. Hen på eftermiddagen opstår der nærmest tumultagtige scener da Nils og Ralf vil spise citronhalvmånen samtidig. Konflikten løses dog i al fordragelighed. Nils får lov at spise først. Nils Film-læge Kl (ca) ryger Jesper en stille fest-bong, mens Nils kigger nærmere på den skjulte kamera-installation i haven. Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det er at være Gudsbenådet i dagens Danmark. Til aften laver Arne en super lækker gang lam stegt med hvidløg og rosmarin, hertil Chianti. Lars leger kokke-elev. Under middagen forsøger Søren at blive venner med Jesper. Efter et par flasker vodka bliver stemningen anspændt, men da det bliver en lang dag i Big Mother huset i morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng. Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde ved brun neglelak, så mens de andre deltagere sover sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer brune. Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK. Torsdag den 10 april klokken KLASSIKEREN Søren Holisme-læge PROGRAM FORÅR /4 Casablanca 24/4 Vanilla sky OBS: Ingen film i næste uge da det er skærtorsdag. Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Supertilbud: Går du på 1 semester og har meldt dig ind i Fadl er der gratis adgang resten af semesteret!

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HVOR SKAL VI HEN DU?

HVOR SKAL VI HEN DU? Nr. XI 19. nov. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift HVOR SKAL VI HEN DU? 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Nyt medlemstilbud til fadl medlemmer

Nyt medlemstilbud til fadl medlemmer Nr. XVIII 5. marts 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Får du takykardi når du tænker på ord som Romano-Wards syndrom, Long-Ganong-Levine

Læs mere

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 28. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 28. maj 35. årgang 2002-2003 ISSN 0907-5658 Nr. XXIX 28. maj 35. årgang 2002-2003 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr III 20 sept 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Mere om festen side 19 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Nr. VII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 22. oktober 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. VII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 22. oktober 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. VII 22. oktober 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XVII 27.februar 34. årgang 2001-2002 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift P8 n præsenterer 90 ER FEST tors. 7. marts Traditionen tro holder filmklubben p8n

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIII 4 dec 35 årgang 0907-5658 2002-2003M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK præsenterer den årlige tradition: Venstrehåndsnissen (og ikke mindst en enkelt højrehåndsnisse)

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 1. Formalia Valg af dirigent Christian Wolff Nygaard Valg af referent Rune L Andersen Godkendelse af referater fra

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XI 17 nov 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift JULEÅNDEN HAR LAGT SIN KLAMME HÅND PÅ MOK-REDAKTIONEN FREM MED GUIRLANDERNE! 2 Tryk: Tryk

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN!

KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN! Nr. XXIV 5. april 38. årgang 2005-2006 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ENDELIG: KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XV 2 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere