mennesket kommer i munden, er fremstillet med hjælp fra bierne, så det er en sag med store konsekvenser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mennesket kommer i munden, er fremstillet med hjælp fra bierne, så det er en sag med store konsekvenser."

Transkript

1 Genmodificerede bier? Bringes med tilladelse fra forfatteren, Hans Henrik Fafner, journalist på weekendavisen. Titlen her er Mere end bier og blomster. TEL AVIV - Honningbierne er i fare. Siden en californisk biavler i vinteren 2006 rapporterede, at hans arbejdsbier var forsvundet, har en sand gyserhistorie bredt sig fra bistade til bistade. Efter at fænomenet har sat ind i stor stil i Sydeuropa, har danske biavlere nu også grund til at være urolige, fordi det breder sig nordpå op gennem Tyskland. Fænomenet hedder Colony Collapse Disorder, eller CCD, men man har hidtil manglet sikre forklaringer på, hvordan det hele er opstået og har derfor heller ikke kunnet finde virksomme midler imod dets hærgen. Virkningerne har der derimod ikke været skyggen af tvivl om, og de er enorme, for dette drejer sig ikke bare om at sikre folks honningmadder. Tilstanden betyder, at mere end hundrede afgrøder - lige fra kløver til frugttræer - ikke længere bliver bestøvet ordentligt, og det medfører enorme økonomiske tab for landbruget, og det er særlig problematisk i en tid, hvor de globale fødevarepriser i forvejen stiger voldsomt. Får dette lov til at brede sig, taler eksperterne ligefrem om fødevarekrise som følge af CCD. De siger, at hver tredje bid mad, mennesket kommer i munden, er fremstillet med hjælp fra bierne, så det er en sag med store konsekvenser. Men tilsyneladende er en redning inden for synsvidde. En israelsk forsker har identificeret problemet som en virus, og hen over sommeren har et andet forskerteam, israelere og amerikanere, bragt udviklingen af et middel så langt, at det nu testes. Og indtil videre er resultaterne positive. Bier er følsomme dyr. De er meget lidt sygdomsresistente, og de lader sig let forstyrre af ændringer i det miljø, de færdes i. Forstyrrelser var i første omgang nøgleordet, da man begyndte at søge efter årsagen til CCD. Anklagende fingre blev rettet mod højspændingsledninger, hvis spændingsfelt vides at kunne forstyrre biernes navigationssystem, og mens mobiltelefonien bredte sig, blev andre overbevist om at have fundet den skyldige her. Genmodificerede planter og monokultur kom også ind i billedet, og visse med hang til det konspiratoriske har endog teoretiseret over, om Osama bin Laden skulle stå bag et nederdrægtigt angreb på Vestens fødevarestabilitet.

2 På et mere videnskabeligt grundlag holder mange dog på en biologisk forklaring med den såkaldte varroa-mide på anklagebænken. Varroa destructor, som snylteren også hedder, tømmer den enkelte bi for, hvad der svarer til insektets blod, hæmolymfe. Følgerne er åbenbare, og når først en bi er angrebet breder det sig hurtigt til hele stadet. Varroa-angreb er en af biavlernes store fjender, men andre forskere tvivler på, at det kan få så omfattende omfang som det, vi i dag står overfor. Den israelske professor Ilan Sela, der egentlig er ekspert i plantesygdomme ved Institut for Plantevidenskab og Genetik i Landbrug under Det Hebraiske Universitet, er blandt dem, og han fik sin tvivl underbygget, da han fandt en hidtil ukendt virus allerede i 2004.»Jeg blev kontaktet af israelske biavlere, der var udsat for, at deres arbejdsbier forsvandt, om end i langt mindre grad end den nuværende epidemi,«siger han. Han påtog sig opgaven, fordi han kunne se, at der var noget, der ikke passede sammen i det kendte materiale, og hans arbejde førte til opdagelsen af, hvad er blevet kendt som IAPV, eller Israel Acute Paralysis Virus. Det er en stærkt smitsom virus, der primært hærger i vinterhalvåret - ligesom en influenza, selvom professor Sela ikke bryder sig om sammenligningen. Den slår ud ved, at den enkelte bi bliver usikker på vingerne. Næste stade er lammelser i kroppen, og herfra er der ikke langt til, at den falder død til jorden. På grund af deres følsomhed har bierne udviklet særlige forholdsregler for at holde sygdom fra livet, og det var det, som vakte Ilan Selas mistanke om, at noget nyt var på spil. Bier har hele 170 duftmodtagelige gener, hvilket er langt mere end de 62 i en flue eller myggens 70. Den har med andre ord en eminent lugtesans. Eftersom hvert enkelt bistade dufter en lille smule forskelligt fra de andre, vil beboerne straks opdage en fremmed og potentielt syg bi og jage den bort. Det er i sig selv et ganske effektivt værn. Bier er også gode til at lugte sig frem til syge larver, som straks bliver fjernet fra stadet. Derimod har de kun 10 smagsreceptorer mod typisk 70 i andre insekter, og disse vil blive yderlige reduceret ved mødet med pesticider og anden kemisk plantebehandling. Når det sker, indtræder en generel svækkelse, som påvirker biens i forvejen ikke voldsomt stærke immunforsvar, og så er den med ét ekstra blottet over for en fremmed virus. Sædvanligvis finder syge bier selv ud af, at den er gal og forlader stadet for at dø i ensomhed. Men fordi IAPV er en ukendt virus, identificerer bien den ikke som en sygdom, før den allerede har været flere gange inde og ude af bistadet, hvor problemet

3 så breder sig som en steppebrand. Derfor er en enkelt smittet bi i dette tilfælde med stor sikkerhed en dødsdom over samtlige stadets arbejdsbier. Spredningen sker således ikke fra bistade til bistade, men ved at flere bier fra forskellige bistader uafhængigt af hinanden færdes i samme lokalområde, hvor de dels er svækkede som følge af pesticider, og hvor IAPV så er til stede i plantelivet. IAPV bærer kun navnet, fordi den blev opdaget i Israel. Foreløbig har man sporet den tilbage til Australien, og dens store spredning hænger sammen med, at også biavl er blevet del af den globale samhandel. Forskerne etablerede en forbindelse til amerikanske biavleres storindkøb af australske bier et par år før det store udbrud i vinteren 2006, og med i handelen fulgte syge bier, som hurtigt fik spredt virussen. Avlerne ville styrke den lokale bestand, men opnåede det stik modsatte, og det gik særlig hurtigt, fordi det i USA er langt mere udbredt end i Europa at leje bistader ud til bestøvning, hvorfor de bliver kørt rundt på kryds og tværs af landet. En del som aktive smittebærere. Europa kom lidt senere ind i billedet, igen ved køb af bier fra andre kontinenter, og nu er IAPV også her godt på vej til at brede sig nordpå fra Spanien og Frankrig, hvor den seneste vinter krævede mange ofre. Skaderne har ikke været så omfattende som i USA, men de vokser hurtigt, og det er også kun et spørgsmål om tid, før virussen slår ned i de danske bistader. I USA, som er hårdest ramt, har skaden været massiv. Her omfatter kollapset 36 procent af samtlige bistader, hvilket i tal svarer til 2,4 millioner, og tabstallene fra epidemiens to første vintre viser en voldsom acceleration. Da sagen i langt højere grad drejer sig om bestøvning af landbrugets afgrøder end om honning på supermarkedshylderne, måler man også primært sagens omfang som tab for landmændene, og det løber alene i USA op i 15 milliarder dollar siden vinteren Der er endnu ikke fundet sikkert bevis for, at CCD er en direkte følge af IAPV, men sandsynligheden er så stor, at man næsten kan tage det for givet. Det tror i hvert tilfælde det nævnte israelsk-amerikanske forskerhold, der udviklede et middel mod IAPV og efter et omfattende testarbejde i løbet af den kommende vinter vil markedsføre produktet gennem deres selskab med det sigende navn Beeologics. Hvis prøverne vel at mærke falder positivt ud.»efter vores opfattelse har vi at gøre med noget, der arbejder sammen med pesticider, fejlernæring på grund af indgreb i naturen og almindelig stress,«siger

4 direktøren for Beeologics, Eyal Ben Hanoch over telefonen fra selskabets hovedkvarter i Miami.»Men disse faktorer er i sig selv ikke dræbende for bierne. Dødsårsagen er en virus, og vi tror, det er IAPV.«Med afsæt i dette har selskabet udviklet et middel, der bygger på en teknik med betegnelsen RNAinterferens. Det består i, at man tilfører det sunde bistade naturlige stoffer, som sætter biens gener bedre i stand til at modstå genetisk påvirkning udefra. Man opbygger med andre ord immunforsvaret ad genetisk vej, og samtidig styrker man dem mod den almindelige svækkelse, der som hos mennesker altid viser sig i årets mørke måneder. Man kunne sammenligne det med en vaccination kombineret med vitaminpiller. Efter de første laboratorietests i slutningen af 2007 og en lille prøvekørsel i hundrede bistader, søsatte Beeologics i oktober sidste år et meget omfattende testforløb i USA. De fik grønt lys fra The Federal Food and Drug Administration (FDA) til at afprøve remediet i stader. Reelt blev antallet en smule mindre, men i samarbejde med et par amerikanske universiteter har Beeologics nu gennemført den langt mere grundige afprøvning ude i biernes virkelige verden. Nærmere betegnet fandt det sted i de to amerikanske stater Florida og Pennsylvania, hvor den internationalt anerkendte ekspert på området, professor Diana Cox- Foster fra Penn State University, deltog. Resultaterne er overordentligt gode, siger Gal Yarden, én af selskabets forskere i Israel, der dog også understreger, at det store materiale er ved at blive gennemanalyseret grundigt. Men han kan allerede nu sige, at i en koloni i testområdet, som var blevet vaccineret med Remebee, som produktet hedder, var 85 procent af bierne i live otte dage efter at kolonien var blevet inficeret med IAPV. Til sammenligning fortæller han om en tilsvarende koloni i samme område og uden vaccination dér var kun 20 procent af bierne, og primært de helt unge, i live efter tilsvarende otte dage. Molekylære analyser viser også en stærk RNA-reaktion hos bier, som er blevet behandlet for IAPV. Gal Yarden fortæller videre, at FDA forventes at godkende Remebee tidligt på sommeren, hvorved man kan markedsføre produktet kommercielt. Efter allerede nu at have modtaget mange forespørgsler fra europæiske avlere, planlægger Beeologics også at indsende en lignende ansøgning til de veterinære myndigheder i EU. Vi er så tilfredse med udviklingen, at vi allerede er gået i gang

5 med næste fase, tilføjer han. Det er udviklingen af en pakke, der samlet behandler bier mod IAPV og de seks andre, mest udbredte virusformer. Det drejer sig om Kashmir bivirus (KBV), Deformed Wing Virus (DWV), Acute Bee Paralysis Virus (ABPV), Sacbrood Virus (SBV), Black Queen Cell Virus (BQCV) og Kakugo Virus (KV). Og det israelsk-amarikanske forskerteam har også gjort sig tanker om at udvikle et middel mod Nosema, hvilket kan gøres ved anvendelse af samme teknologi, hvorfra det hele startede. Bier er forsvundet før under lignende forhold. Både i 1960erne og 80erne skyllede bølger af CCD over store dele af den vestlige verden, og i 1920rne blev den amerikanske biavl næsten udslettet af, hvad man dengang kaldte forsvindingssygen. Om det også dengang var IAPV, som var på spil, ved ingen, og det vil nok heller aldrig kunne påvises. Men man ved, at forskerne for første gang ser ud til at have fat i den lange ende, til gode for bierne og dermed også for os alle sammen.

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem!

brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Børnecancerfonden har brug for din hjælp Børnecancerfonden giver børn med kræft håb Bliv støttemedlem! Bliv personlig donor, det koster 200 kr. årligt. Bliv virksomhedsdonor, det koster 5.000 kr. årligt.

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning KAPITEL 1 Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning Hvis du vil være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Hvis du vil være lykkelig et år, så gift dig. Hvis du vil være lykkelig resten af dit

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Min historie med ITP. Foto: Privat

Min historie med ITP. Foto: Privat Min historie med ITP Martin var 26 år, da han i marts 2013 fik konstateret ITP. Her kan du læse hans historie og hans oplevelse af hele forløbet fra de første sygdomstegn til i dag, hvor han er uden for

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Arbejde - mere end penge

Arbejde - mere end penge SYMBIOSE Juni 2006 Nyt om vækst og virksomheder på 5te og i Symbion Penge er ikke engang det næst vigtigste. Jeg ville noget, der var for alvor. Det var et eksistentielt sving. Anders Colding-Jørgensen,

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer. Temahæfte om GMO. Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer. Temahæfte om GMO. Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer Temahæfte om GMO Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai Forord I forbindelse med fødevareministerens intentioner om at

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere