Kristoffer Fuglestad. Ea Katja Andersen. Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Antal anslag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristoffer Fuglestad. Ea Katja Andersen. Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Antal anslag: 269.853"

Transkript

1 Leasing på balancen Analyse af nytteværdi ved den foreslåede IFRS Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Kandidatafhandling den Kristoffer Fuglestad Ea Katja Andersen Vejleder: Morten Høgh-Petersen Censor: Antal anslag:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Executive summary... 5 Kapitel Indledning Problemformulering Teori og metode Empiri Merværdi af finansiel information for regnskabsbrugerne Omkostninger ved udarbejdelse af finansiel rapportering Cost/benefit analyse Afgrænsninger Kildekritik Struktur Strukturfigur Strukturbeskrivelse Kapitel 2 Formålet med leasing Likviditet og finansieringsmuligheder Fleksibilitet og risikominimering Fokus på kerneforretning Window dressing Kapitel 3 IAS 17 i forhold til den foreslåede standard Definition Scope Indregning og måling af simple leasingkontrakter Indregning og måling af kontrakter med optioner og betingede ydelser Fastlæggelse af leasingkontraktens længde Måling af kontrakter med optioner og betingede ydelser Side 1 af 132

3 3.5 Leasingkontrakter med serviceelementer Begrebsrammen Definition af et aktiv Definition af et passiv Indregning af eventualaktiver efter IAS Konklusion Kapitel 4 Analyse af benefits for regnskabsbruger Brugsretsmodellen Core og non-core aktiver Leasingkontrakter med optioner Respons på Exposure Draft Evaluering af den efterfølgende tentative afgørelse Leasingkontrakter med betingede ydelser Beregningsmetode Typer af betingede ydelser Leasingkontrakter med serviceelementer Brugsretmodellen kontra andre modeller Specifikt aktiv kontra specifik type aktiv Serviceelement Konklusion Kapitel 5 Analyse af costs For regnskabsproducenten Interne omkostninger Identifikation af leasing Eksisterende kontrakter og indgåelse af nye kontrakter Skat Konsolidering og koncernrapportering Krav til ERP-system Medarbejderkompetencer Side 2 af 132

4 5.1.7 Revision Leasing- og servicekontrakter Leasingkontrakter med optioner på opsigelse eller forlængelse Betingede leasingydelser Eksterne omkostninger Betydning for måling af performance Kapitalisering af leasingydelser for SAS Konklusion Kapitel 6 Analyse af kontrakter Huslejekontrakter Specifikt aktiv i huslejekontrakt Kontrakters længde Huslejekontrakter med betingede ydelser Leasing af fly Specifikt aktiv i leasingkontrakter på fly Generelle betragtninger Konklusion Kapitel 7 - Cost/Benefit analyse Brugsretsmodellen Benefits for regnskabsbrugeren Cost for regnskabsproducenten Cost vs. Benefit Leasingkontrakter med optioner Betingede ydelser Leasingkontrakter med serviceelement Modstand mod forandring Kapitel 8 - Konklusion Kapitel 9 Perspektivering Side 3 af 132

5 9.1 Effekten på Årsregnskabsloven Modifikationer af den foreslåede standard Litteraturliste Bilag 1 - Ordliste Bilag 2 Leasingforpligtelser for SAS Group Bilag 3 Option til indre værdi Bilag 4 Economic incentive i huslejekontrakter Bilag 5 Kontrakters længde Bilag 6 Kapitalisering af leasingydelser i SAS Side 4 af 132

6 EXECUTIVE SUMMARY The accounting treatment of leasing under IAS 17 has been criticized for not providing the users of financial statements with a faithful representation of lease transactions. The main criticism concerns the possibility of structuring lease contracts into operating leases that are not recognized on the balance sheet. Already in 1996, a project was initiated by international standard-setter to improve the accounting treatment of leasing. This led to the IASB and FASB publishing an Exposure Draft in September 2010 where the concept of operating and finance leases from IAS 17 was replaced with a model in which leases are accounted for according to a right-of-use model. The Exposure Draft received heavy criticism through comment letters, because many respondents questioned whether it would give users a more faithful representation and because many respondents argued that the cost would far outweigh the benefits. In the past two years, the IASB and FASB have published a number of tentative decisions to respond to these concerns. The purpose of this thesis is to analyze the benefits for users and costs for manufacturers. In regards to simple leases, the right of-use model provides users with a more faithful representation than under IAS 17, because the accounting for rights and obligations in leases is more consistent with the Conceptual Framework when it comes to recognizing assets and liabilities on the balance sheet. However, for more complex lease transactions the conclusion is less clear. It is problematic that the new standard will lead to the reorganization of service elements in lease contracts on the balance sheet, because of the definition of a lease and the strict requirements on how to separate service components from lease components. This however, in our opinion, is better than the alternative that would lead to structuring and off balance sheet lease assets and liabilities. In the new standard, payments in options to extend a lease shall be recognized on the balance sheet if the lessee has a significant economic incentive to exercise the option. In some situations, this will lead to assets and liabilities on the balance sheet that do not meet the requirements in the Conceptual Framework. Regarding contingent lease payments, these are only recognized on the balance sheet when they depend on an index or a rate. In some situations, this will mean that significant assets and liabilities will not be recognized on the balance sheet. In our opinion, the IASB and FASB have not performed adequate research into the needs of users regarding their options to extend or terminate a lease and contingent lease payments. It is therefore not possible to conclude whether the new standard provides users with better information regarding options and contingent leases. What is certain; is that preparers will be required to use a significant amount of extra resources to comply with the new standard in comparison to the requirements under IAS 17. The IASB and FASB should therefore consider the benefits and costs carefully before issuing the new standard. Side 5 af 132

7 KAPITEL INDLEDNING Leasing er blevet et udbredt fænomen. Der blev alene i 2011 indgået leasingkontrakter for 224 milliarder Euro i Europa 1. Men leasing er ikke bare stort, det er også meget komplekst. Der bliver i dag indgået alt fra store komplekse leasingaftaler med optioner og betingede ydelser til mere enkle aftaler for leasing af computere og kopimaskiner. I takt med denne udvikling har der været stor debat omkring, hvorvidt den nuværende regnskabsmæssige regulering under IFRS er tilstrækkelig. Den primære kritik går på, at virksomheder, ved dagens IAS 17, kan bruge leasing som finansieringsform og på den måde foretage såkaldt Window Dressing 2. Dette betyder, at virksomheder bruger operationel leasing til at finansiere kapitalapparatet for at få virksomheden til at se mere rentabel og mindre gældstung ud, da operationel leasing ikke skal indregnes på balancen. Analytikere skal derfor estimere de tilhørende aktiver og forpligtelser, som virksomheden har på operationelle kontrakter i forbindelse med analyse og værdiansættelse, ved at foretage kapitalisering af noten for operationel leasing. Det fremgår af årsrapporten for SAS for 2011, at de leaser cirka halvdelen af deres fly på operationelle leasingkontrakter 3. For at kunne sammenligne return on assets for SAS med et flyselskab som ejer alle sine fly, vil det være nødvendigt at foretage en kapitalisering af disse operationelle kontrakter. Såfremt denne kapitalisering ikke foretages, vil den finansielle rapportering være mindre sammenlignelig, og prognoseværdien vil dermed være forringet. En arbejdsgruppe udarbejdede allerede i 1996 et discussion paper med forslag om en ny metode til indregning og måling af leasing 4. I 2006 indgik IASB og FASB 5 et Memorandum of Understanding 6 om, at leasing skulle blive en del af konvergensprojektet mellem IFRS og US GAAP 7. Dette udmøntede sig i, at IASB og FASB i 2009 udgav et discussion paper som grundlag for en ny standard. Efter at have lyttet til responsen på discussion paper udgav IASB og FASB deres forslag til ny standard for behandling af leasing i efteråret Forslaget lagde op til en radikal ændring af behandling af leasing i forhold til IAS 17. Standarden 1 Leaseurope, Open Letter to IASB on the Accounting of Leases, October Se bilag 1 for ordliste 3 SAS Group, årsrapport Arbejdsgruppen bestod af standardsættere fra Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien, USA samt forgængeren for IASB. 5 Se bilag 1 for ordliste 6 A Roadmap for Convergence between IFRSs and US GAAP , Memorandum of Understanding between the FASB and the IASB, 27 February Leases, Preliminary Views, DP/2009/1. Se desuden bilag 1 for ordliste 8 Exposure Draft, ED/2010/9 (herefter ED 2010) Side 6 af 132

8 lagde op til, at leasingtager indregner nutidsværdien af de forventede fremtidige leasingydelser, ud fra ledelsens bedste skøn, på balancen. Dette medførte en massiv kritik, blandt andet gennem 786 offentliggjorte høringssvar 9. Meget af denne kritik omhandler de store omkostninger, der måtte forventes at ramme regnskabsproducenter for at efterleve Exposure Draft. IASB og FASB har taget meget af denne kritik til sig, og har i den efterfølgende periode offentliggjort en række tentative afgørelser, som har medført en standard, der i højere grad ligner dagens IAS 17. IASB har givet udtryk for, at de nu er klar til at offentliggøre et nyt Exposure Draft i første kvartal af Selvom det er 16 år siden, at det første discussion paper blev offentliggjort, er der mange, som mener, at vi ikke er kommet nærmere en standard, hvor brugernes behov og producenternes omkostninger er i rimelig balance. Dette er senest kommet til udtryk i åbne breve fra Leaseurope 11 og Equipment Leasing and Finance Association 12 til henholdsvis IASB og FASB, hvor de anbefaler at den nye standard helt droppes, og der i stedet arbejdes på at forbedre notekravene under IAS PROBLEMFORMULERING Som følge af omfanget af leasing er det vigtigt, at regnskabsreglerne for leasing giver regnskabsbrugerne et fuldstændigt og forståeligt billede af en virksomheds aktiviteter i gennem den finansielle rapportering 13. IASB og FASB har kritiseret den nuværende model for [ ] failing to meet the needs of users of financial statements because they do not provide a faithful representation of leasing transactions. 14 Dette vedrører særligt operationel leasing, idet der ved indgåelse af en sådan kontrakt opnås rettigheder og forpligtelser, som ikke indregnes på balancen. Et andet kritikpunkt fra IASB og FASB er, at sondringen mellem operationel og finansiel leasing betyder, at årsrapporterne er mindre sammenlignelige 15. Dette skyldes, at udformningen af kontrakten kan medføre, at kontrakter med tilnærmelsesvis de samme transaktioner vil blive klassificeret forskelligt. Netop dette betyder også, at muligheden for spekulation i udformning af kontrakter bliver større og mere relevant for den enkelte virksomhed. Det er herved muligt at opnå off-balance sheet finansiering 16, såfremt kontrakten udformes korrekt Leaseurope, Open Letter to IASB on the Accounting of Leases, October ELFA, Final Tentative Decisions in the Lease Project, August Leases, Preliminary Views, DP/2009/1, p ED 2010, p Leases, Preliminary Views, DP/2009/1, p Se bilag 1 for ordliste Side 7 af 132

9 IASB og FASB s mål med den foreslåede standard er derfor at øge værdien af den finansielle rapportering gennem et mere retvisende billede, samt opnå en større sammenlignelighed mellem virksomheder, der anvender forskellige finansieringsformer. Samtidig vil denne kapitalisering af leasingydelser på balancen dog medføre store omkostninger for regnskabsproducenten. Et af de store spørgsmål ved den foreslåede standard er derfor, hvorvidt merværdien for regnskabsbrugeren opvejer udfordringerne og meromkostningerne ved implementering og anvendelse af standarden. Afhandlingen vil derfor have følgende hovedspørgsmål; I hvilken grad vil den foreslåede standard for indregning af leasingkontrakter under IFRS medføre en øget værdi for brugerne af finansiel rapportering i forhold til meromkostninger for regnskabsproducenten? For at kunne besvare det overordnede spørgsmål vil det være relevant at se på de materielle regler for indregning og måling af leasing i forhold til det ændrede forslag, i form af en teoretisk gennemgang af den nuværende IAS 17 i forhold til den foreslåede standard. Afhandlingens første delspørgsmål vil derfor være; 1) Hvorledes indregnes leasingkontrakter under den nuværende IAS 17 i forhold til den foreslåede standard? For at kunne afgøre, hvorvidt den foreslåede standard er værdiskabende, vil det være essentielt at analysere, hvilke fordele den foreslåede standard har for regnskabsbrugers anvendelse af finansiel rapportering, og i hvilket omfang ændringen opfylder de ønskede mål hermed samt kort overveje de alternative løsninger til udformning. Afhandlingens andet delspørgsmål vil derfor være; 2) I hvilket omfang vil den foreslåede standard øge årsrapportens værdi for regnskabsbrugeren gennem et mere retvisende billede samt øget sammenlignelighed? Eftersom den foreslåede standard vil få store konsekvenser for regnskabsproducenten, vil det være vitalt at analysere, hvilke udfordringer og meromkostninger som vil blive pålagt regnskabsproducenten ved implementering af de nye regler. Afhandlingens tredje delspørgsmål vil derfor være; 3) Hvilke udfordringer og meromkostninger, vil den foreslåede standard om behandling af leasing medføre ved virksomheders finansielle rapportering? Side 8 af 132

10 Før det kan vurderes, hvorvidt fordelene opvejer ulemperne eller omvendt, skal det undersøges, hvorvidt den foreslåede standard får påvirkning på leasingtagers beslutningsproces ved indgåelse af nye kontrakter, herunder hvorvidt den foreslåede standard åbner op for spekulation. Afhandlingens fjerde delspørgsmål vil derfor være; 4) Hvorledes vil den foreslåede standard påvirke leasingtagers beslutningsproces, og hvilke konsekvenser vil det få for regnskabsproducenters indgåelse af leasingkontrakter? 1.3 TEORI OG METODE Metodeafsnittet indeholder indledningsvist en gennemgang af de overordnede metodiske tilgange i afhandlingen. Afhandlingen vil være en problemidentificerende undersøgelse 17, som har til formål at analysere nytteværdien ved den foreslåede standard for indregning og måling af leasing. Afhandlingen vil tage sit udspring i den gældende standard om indregning og måling, IAS 17 Leasing 18. De internationale regnskabsstandarder under IFRS er implementeret ved EU ved Kommissionens Forordning (EF) nr. 1753/2003 af 29. september 2003 og senere ændret ved Kommissionens Forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november I henhold til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmådes 19 artikel 288 er forordninger bindende sekundærregulering i alles dens enkeltheder og gælder umiddelbart i hver stat. Offentliggørelsen er en betingelse for en forordnings bindende virkning 20. IASB og FASB udgav den 15. december 2010 et forslag til en ny standard for indregning og måling af leasing under IFRS, som en del af konvergensprojektet mellem IASB og FASB 21. FASB har udgivet en anden version af standarden under US GAAP, hvor der kun er få forskelle. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i versionen under IFRS. Efter udgivelse af ED 2010 har FASB og IASB offentliggjort en række tentative afgørelser til ændringer i forhold til det oprindelige udkast. Der er her tale om tentative afgørelser, som ikke er udtryk for en endelige standard. Det fremgår af IASB s hjemmeside, at IASB er klar til at udgive et nyt exposure draft, og kun afventer de sidste detaljer fra FASB. Det nye exposure draft forventes offentliggjort i første kvartal af 17 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 2. udgave, 2. oplag 2003, s Det forventes, at læseren har kendskab til IAS 17, hvorfor bestemmelserne kun vil blive berørt, hvor det findes relevant i forhold til afhandlingens problemstilling 19 EUT C 115 af , (TEUF) 20 Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: Retskilder og Retsteorier, 2. reviderede udgave, s ED 2010 Side 9 af 132

11 Det er derfor vores vurdering, at disse tentative afgørelser ligger fast, således det giver mening at anse disse afgørelser som et udtryk for, hvordan standarden vil se ud, hvis den skulle implementeres i dag. Ændringerne er baseret på høringssvar samt IASB/FASB Staff Papers. Staff Papers er offentliggjorte redegørelser for tilbagemeldingerne på den forslåede standard. Disse redegørelser indeholder ligeledes alternative metoder samt en anbefaling til bestyrelserne om, hvilke ændringer og tilføjelser som bør foretages. Disse redegørelser er at betragte som en pendant til forarbejder i dansk lovgivning, og vil derfor udelukkende i afhandlingen blive anvendt som et fortolkningsbidrag, idet der ikke er hjemmel heri. IASB og FASB giver klart udtryk for, at disse Staff Papers ikke skal anvendes som fortolkningsbidrag, når den endelige standard implementeres, da de vil blive indarbejdet i den endelige lovtekst. Målgruppen for afhandlingen er primært standardsættere og sekundært regnskabsproducenter analytikere, revisorer, og andre med særlig interesse i regnskabsregulering under IFRS. Det vil derfor forventes, at læseren har et grundlæggende kendskab til nuværende regnskabsregulering og leasing EMPIRI Vores undersøgelsesdesign tager udgangspunkt i sekundærdata i form af høringssvar. I forbindelse med diskussion af den foreslåede standard er der udvalgt syv høringssvar 23, nemlig fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), Nordea Finance, AP Møller-Mærsk, British Airways, Standard & Poor s, Deloitte samt Deutsche Bank. Der er ved udvælgelse af høringssvar taget udgangspunkt i en totalliste over alle indkomne høringssvar 24, hvorefter der er brugt klyngeudvælgelse 25 til valg af stikprøver. Denne metode er fundet mest retvisende, da vi ønsker at repræsentere forskellige interessenters synsvinkel. Klyngegrupper 1. Regnskabsproducenter (leasingtagere) 3. Rådgivere 2. Regnskabsbrugere 4. Leasinggivere 2a. Kreditgivere 2b. Analytikere Ved valg af denne udvælgelsesmetode er repræsentativitet ikke vægtet højt, da der er tale om en kvalitativ udvælgelse inden for de forskellige klynger. De enkelte høringssvar er udvalgt inden for de definerede Se bilag 1 for ordliste Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 2. udgave, 2. oplag 2003, s. 145 Side 10 af 132

12 klynger ud fra en kvalitativ metode, hvor flere høringssvar er gennemlæst og de mest anvendelige og relevante derefter er udvalgt. De udvalgte høringssvar er dog endeligt sammenholdt med IASB/FASB s mødereferat fra januar , hvor der er givet en kort opsummering af de indkomne svar. De udvalgte høringssvar repræsenterer således regnskabsproducenter i form af AP Møller-Mærsk og British Airways, som begge er repræsentanter for anlægstunge industrier med mange leasingkontrakter. Regnskabsbrugere er repræsenteret i form af Deutsche Bank som kreditgiver samt Standard & Poor s som analytiker. Deutsche Bank er også selv en leasingtager, som er underlagt strenge krav til nøgletal i form af krav til soliditetsgrader for banker. De vil derfor have en dobbeltrolle i deres høringssvar. Som uafhængige rådgivere er udvalgt høringssvar fra Deloitte og EFRAG. Endeligt er der udvalgt en leasinggiver i form af Nordea Finance. Der er altså tale om induktive slutninger, da der tages udgangspunkt i enkelte observationer til at slutte noget generelt. Da høringssvarene er udvalgt som en kvalitativ klyngeudvælgelse, og der dermed ikke er tale om en repræsentativ stikprøve, vil det ikke være muligt at udtale sig om, hvad høringssvarene generelt giver udtryk for. Høringssvarene vil derfor anvendes som fortolkningsbidrag til diskussionerne og konklusionerne. Vi er samtidig opmærksomme på induktionsproblemet 27, og har dermed forsøgt at indarbejde principper fra falsifikationismen, hvor vi vil forsøge at indarbejde muligheder for at falsificere vores påstande, og dermed bedre sikre os bevis for de endelige konklusioner og påstande 28. Der vil i afhandlingen blive anvendt enkelte andre høringssvar, hvor dette findes relevant for specifikke problemstillinger. Afhandlingen vil altså udelukkende behandle sekundærdata, da høringssvarene er gennemarbejdet, seriøse og repræsentative for den enkelte virksomheds holdning, hvilket vi har vurderet ikke i samme omfang kunne opnås ved indsamling af primærdata. Årsrapporten for SAS 2011 vil blive anvendt som praktisk eksempel på en virksomhed, der anvender leasing i større omfang. Der er udvalgt et nordeuropæisk selskab i en branche, som er kendt for stor anvendelse og afhængighed af leasing af fly. Desuden er der tale om en branche, hvor den foreslåede standard vil få stor betydning for nøgletal. 26 IASB/FASB Meeting January 2011, ref. 5A 27 Christian Knudsen, Økonomisk metodologi Om videnskabsidealer, forklaringstyper og forskningstraditioner, 1. udgave, 1. oplag 1991, s Christian Knudsen, Økonomisk metodologi Om videnskabsidealer, forklaringstyper og forskningstraditioner, 1. udgave, 1. oplag 1991, s. 96 Side 11 af 132

13 Dataindsamlingen er afsluttet medio oktober 2012, hvorfor begivenheder efter denne dato ikke vil være behandlet i afhandlingen MERVÆRDI AF FINANSIEL INFORMATION FOR REGNSKABSBRUGERNE BEGREBSRAMMEN OG GRUNDLÆGGENDE KRAV TIL ÅRSRAPPORTEN IASB udgav i 1989 et Framework som grundlag for IFRS-reguleringen. Efterfølgende har IASB haft et projekt om opdatering af denne begrebsramme, blandt andet som følge af konvergensprojektet med FASB, som startede i IASB offentliggjorde i september 2010 Conceptual Framework 30. Dette indeholder en opdatering af kapitel 1-3 af Framework fra 1989, mens de resterende dele endnu er uændret. Når projektet er færdigt, vil hele Framework fra 1989 være opdateret under Conceptual Framework for Financial Reporting. Projektet er i øjeblikket sat på pause 31, og afhandlingen vil derfor tage udgangspunkt i udkastet fra september Projektet er udelukkende sat på pause af administrative årsager, hvorfor det vurderes mest retvisende at tage udgangspunkt i denne udgave frem for Framework fra Formålet med Conceptual Framework er at assistere IASB ved udarbejdelse af nye IFRS standarder, ved revision af de nuværende standarder samt at harmonisere standarderne 32. Derudover har IASB oplistet en række øvrige formål for Conceptual Framework, herunder at assistere interessenter, producenter og revisorer ved behandling og brug af IFRS-standarder. Begrebsrammen er ikke nogen egentlig IFRS-standard, men er udarbejdet i tilknytning til de internationale standarder. Conceptual Framework er således, i modsætning til Årsregnskabslovens begrebsramme, ikke en del af regnskabsreguleringen under IFRS. Det betyder, hvis Conceptual Framework afviger fra en IFRS-standard, har standarden forrang i forhold til begrebsrammen 33. Under Årsregnskabsloven er kravet om et retvisende billede indarbejdet som en generalklausul i 11. Dette er i den internationale regnskabsregulering fastsat i IAS 1 ved fair presentation, som dog automatisk opnås ved overholdelse af IFRS 34. Begrebsindholdet af retvisende billede er blevet defineret som begrebsrammens to øverste niveauer. Begrebsrammen er bygget op af fem niveauer, hvoraf niveau 1 udgøres af brugernes informationsbehov 35, og niveau 2 udgøres af de kvalitative egenskaber i årsrapporter. 29 Memorandum of Understanding, The Norwalk Agreement, IASB og FASB, 18. september Conceptual Framework, IASB, September Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A25 33 Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A25 34 Jens O. Elling, Finansiel rapportering teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s Se afsnit Side 12 af 132

14 Ifølge Conceptual Framework er formålet med finansiel rapportering, at dette skal give finansiel information om den rapporterende virksomhed, som er brugbar for nuværende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer i deres beslutningsproces 36. For at bibringe dette er der i begrebsrammens niveau 2 fastsat to fundamentale, kvalitative karakteristika, som finansiel information bør efterleve for at være brugbar, nemlig relevans og troværdig repræsentation 37. Relevans betyder, at informationen kan gøre en forskel i regnskabsbrugerens beslutningsproces. Kravet om det troværdig repræsentation medfører, at den finansielle information ikke kun skal være relevant for brugeren, men også skal give et troværdigt billede af det pågældende fænomen, hvilket betyder, at informationen skal være fuldstændig, neutral og fejlfri 38. Begge fundamentale krav skal altså altid være opfyldt. Figur 1 Kilde: Jens O. Elling: Finansiel rapportering teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s. 187 Der er tilknyttet fire andre karakteristika til kravene om relevans og troværdig repræsentation, som er sekundære karakteristika. Disse karakteristika skal være med til at styrke de fundamentale krav, men kan ikke stå alene, hvis de fundamentale krav ikke er opfyldt. Det drejer sig om sammenlignelighed, verificerbarhed, rettighed og forståelighed 39. For afhandlingens formål vil det primært være sammenlignelighed, som er en relevant sekundær karakteristik. Der er ingen rangorden imellem de 36 Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A25 (Original tekst: Relevance and Faithful Representation) 37 Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A33 38 Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A34 39 Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A36 Side 13 af 132

15 sekundære, men verificerbarhed, rettidighed og forståelighed vurderes ikke at være problematisk i forhold til den foreslåede standard om indregning og måling af leasing. Sammenlignelighed er den faktor, som får brugerne til at identificere og forstå forskelle og ligheder mellem forskellige regnskaber 40. Noget sammenlignelighed opstår allerede i form af opfyldelse af de fundamentale krav, men er altså ikke et krav, som nødvendigvis er opfyldt, fordi den finansielle information er relevant og giver en troværdig repræsentation, ligesom det heller ikke nødvendigvis omvendt er opfyldt. Det er altså vigtigt at bemærke, at sammenlignelighed ikke er synonymt med ensretning, og sammenlignelighed først er opnået, når informationerne sætter regnskabsbrugeren i stand til at træffe bedre beslutninger 41. I afhandlingen vil der konkluderes på merværdien for brugeren som følge af den forslåede standard. Disse konklusioner vil tage udgangspunkt i begrebsrammens definitioner og krav, samt kravet om det retvisende billede i IAS 1. Det forudsættes derfor, at begrebet retvisende billede dækker over de to øverste niveauer i begrebsrammen, og kravene om relevans og troværdig repræsentation samt brugernes informationsbehov dermed er inkluderet. Der vil i afhandlingen være særligt fokus på sammenlignelighed udover det retvisende billede, idet IASB og FASB selv har lagt vægt på disse parametre som formålene med den foreslåede standard 42. Det essentielle ved niveau 2 i begrebsrammen er de to tærskelværdier for væsentlighed og nytteværdi i forhold til omkostninger. Disse to tærskelværdier skal være opfyldt, førend information overhovedet kan komme i betragtning til den finansielle rapportering 43. Såfremt informationerne ikke er væsentlige, risikeres information overload, og brugerne vil miste overblikket og træffe dårligere beslutninger. Nytten skal være større end omkostninger, hvilket ikke vil give anledning til problemer under frie markedsforhold. Når reguleringen derimod er op til standardsætterne, skal der sikres, at der ikke sker standards overload, hvor regnskabsproducenterne bliver påført for store omkostninger i forhold til brugernes nytteværdi FINANSIEL RAPPORTERING OG REGNSKABSBRUGERE Begrebsrammens niveau 1 dækker regnskabsbrugerne og deres informationsbehov. IASB har tidligere anlagt et shareholder perspektiv på definitionen af regnskabsbrugere, da deres informationsbehov er så omfattende, at det ligeledes vil dække øvrige interessenters behov for finansiel information 44. Dette synspunkt er ligeledes viderebragt i konvergensprojektet og det omtalte Conceptual Framework. 40 Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A36 41 Jens O. Elling, Finansiel rapportering teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s ED 2010, p Jens O. Elling, Finansiel rapportering teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s Jens O. Elling, Finansiel rapportering teori og regulering, 1. udgave, 2.oplag 2009, s. 182 Side 14 af 132

16 Regnskabsbrugerne omtales her som [ ] existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. 45 Da IASB og FASB anlægger denne definition af regnskabsbrugere, vil afhandlingens definition af regnskabsbrugere ligeledes være den samme. Årsregnskabsloven definerer regnskabsbrugere ud fra et stakeholder perspektiv i henhold til 12, stk. 2. Da den foreslåede standard indtil videre kun får effekt for virksomheder, som rapporterer under IFRS og US GAAP, vil det i første omgang ikke være relevant at analysere den foreslåede standard ud fra et stakeholder perspektiv. De primære regnskabsbrugere træffer beslutning om ressourceallokering primært vedrørende investering og kreditgivning. Disse beslutninger baseres på forventning til fremtidige pengestrømme i forhold til både beløbsstørrelse, tidsmæssig fordeling samt usikkerhed, hvorfor den finansielle information bør afspejle disse behov. Prognoseopgaven er derfor den primære under konvergensprojektet, og er en fremadrettet opgave OMKOSTNINGER VED UDARBEJDELSE AF FINANSIEL RAPPORTERING Opgørelse af regnskabsproducentens omkostninger i forbindelse med implementering af den forslåede standard vil ikke være en kvantitativ opgørelse, men derimod en kvalitativ afvejning af de forskellige konsekvenser for regnskabsproducenten. Der vil, med andre ord, i hovedtræk foretages en analyse af standarden med henblik på at identificere, hvilke yderligere omkostninger regnskabsproducenten vil blive pålagt i form af øget tidsforbrug i forbindelse med udarbejdelsen af den finansielle rapportering herunder uddannelse af medarbejdere og lignende. Derudover vil det analyseres, om virksomheder vil blive negativt påvirket som følge af regnskabsbrugeres fortolkning af den finansielle rapportering, herunder investorer og långivere. Hvorvidt den foreslåede standard får betydning for leasingtagers beslutningsproces og indgåelse af leasingkontrakter, vil søges afdækket af konkrete eksempler på kontrakter. Analysen vil tage udgangspunkt i huslejekontrakter samt leasing af fly. Huslejekontrakter er meget udbredt og bliver generelt ikke vurderet at indgås af finansieringshensyn. Alligevel giver den foreslåede standard en række udfordringer for virksomheder med huslejekontrakter. Kontrakterne er ofte af en betydelig størrelse for virksomheden, og det vil derfor være interessant at analysere huslejekontrakter generelt for eventuelle struktureringsmuligheder. Leasing af fly har traditionelt været en klassisk type leasingkontrakt, som er blevet kritiseret for at være off-balance sheet finansiering. Det vil derfor foretages en analyse af, hvorvidt 45 Conceptual Framework, IASB, September 2010, p. A27 Side 15 af 132

17 det under den nye standard stadig vil være muligt at strukturere kontrakterne, således at disse ikke skal indregnes på balancen med udgangspunkt i en specifik kontrakttype. Kontrakterne er endvidere udvalgt, idet de typisk indeholder flere former for optioner, betingede ydelser samt service, som netop er de former for leasingkontrakter, som afhandlingen vil afgrænse sig til at behandle COST/BENEFIT ANALYSE De to væsentligste efficienskriterier er Pareto-kriteriet og Kaldor-Hicks-kriteriet 47. I den retsøkonomiske teori antages det, at der sker en omfordeling af ressourcerne som følge af en ændring i retstilstanden 48. Denne omfordeling kan maksimere den økonomiske samfundsmæssige velfærd, hvis ressourcerne placeres der, hvor de tillægges størst værdi 49. Ønsket er altså at finde den mest efficiente omfordeling, så nytten for samfundet bliver størst mulig. Når man ikke kan stille én bedre, uden at andre derved stilles værre, anses retstilstanden for at være optimal efter Pareto-kriteriet. Skal retstilstanden være optimal efter Kaldor- Hicks-kriteriet, kræves en situation, hvor vinderne ikke kan vinde mere, end taberne taber, altså hvor den samlede nytte er størst. Dermed må en Kaldor-Hicks-efficiens altid være Pareto-efficient. Kaldor-Hicks-kriteriet bruges ofte i forbindelse med retspolitisk arbejde, hvor man sammenligner to situationer - med og uden en bestemt retsregel. Da vi netop ønsker et økonomisk argument for, om den foreslåede standard er samfundsmæssig optimal, må Kaldor-Hicks-kriteriet betragtes som det mest relevante kriterium 50. Derudover vil en Kaldor-Hicks-efficiens netop altid være pareto-efficient, hvorfor der benyttes Kaldor-Hicks frem for Pareto. Analysen vil basere sig på antagelsen af, at investorerne vil kunne opnå en større værdi af den finansielle rapportering, hvis denne er mere relevant og giver et mere retvisende billede, samt en øget sammenlignelighed, og derigennem kunne tage bedre beslutninger om anbringelse af kapital (benefit). Denne øgede værdi vil, på den anden side, give øgede omkostninger for regnskabsproducenten, som derefter vil medføre et forringet afkast for investorerne (cost). Det vil ikke være muligt at drage nogle endelige konklusioner på baggrund af den foretagne analyse, da det i afhandlingen ikke vil være muligt at foretage konkrete beregninger på hverken costs eller benefits. Der vil dog gennem analysen, ved hjælp af kvalitative data samt konkrete eksempler, forsøges at komme med velovervejede argumenter, der vil være 46 Se afgrænsninger, afsnit Thomas Riis, Retsøkonomi, s Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1155, l Thomas Riis, Retsøkonomi, s. 1155, l Erling Eide og Endre Stavang, Rettsøkonomi analyse for privatrett og miljørett; 1. udgave 2001, 2. oplag 2003, s. 23, l Side 16 af 132

18 nyttige i diskussionen af, om den nye standard medfører en Kaldor-Hicks-forbedring i forhold til den nuværende regulering. 1.4 AFGRÆNSNINGER Afhandlingen vil udelukkende afgrænse sig til at berøre indregning og måling af leasingkontrakter efter den foreslåede brugsretsmodel samt tre specifikke forhold i kontrakter, nemlig optioner på opsigelse og forlængelse, betingede ydelser samt serviceelementer. Disse elementer er udvalgt på baggrund af, at de har mødt meget kritik i høringssvarene, idet de vil give anledning til størst ændring og dermed de største konsekvenser for regnskabsbrugere og regnskabsproducenter. Afhandlingen vil afgrænse sig til at undersøge effekten af den foreslåede standard indenfor rammerne af IFRS. Der vil således ikke blive taget stilling til, hvorledes standarden vil påvirke finansiel rapportering indenfor eksempelvis US GAAP eller Årsregnskabsloven. Der vil dog i afhandlingens perspektivering, ses på, hvorvidt det kan forventes, at lignende regelændringer vil ses i Årsregnskabsloven. Afhandlingen afgrænser sig til udelukkende at behandle indregning for leasingtagere, da omfanget ellers ikke vil kunne rummes i denne opgave. Derudover vurderes det, at reguleringen for leasingtager vil have effekt for langt flere brugere og producenter. Afhandlingen vil kun fokusere på balanceeffekten ved indregning og måling af leasingkontrakter, og vil således ikke afdække eksempelvis sale and lease back-transaktioner, sub-leases, oplysningskrav, præsentation i resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse samt overgangsregler. Disse afgrænsninger er foretaget for at kunne gå i dybden med de identificerede kontrakttyper. Afhandlingen vil udelukkende behandle indregning og måling af leasingkontrakter første gang, og vil derfor ikke berøre behandling af leasingkontrakter efter første indregning. Emnet er dog yderst relevant under afhandlingens problemfelt, da det i høj grad er et spørgsmål om, hvorvidt der skal tages hensyn til regnskabsbrugeren, og således have større krav til revurdering, eller om det med hensyn til arbejdsbyrden til regnskabsproducenten skal være en mere lempelig regulering. Da vi alligevel har valgt at afgrænse os fra behandlingen heraf, skyldes det, at vi mener, at det i første omgang er vigtig, at reguleringen for første indregning er velovervejet, og at konsekvenserne heraf er gennemtænkt. Side 17 af 132

19 1.5 KILDEKRITIK Der er i afhandlingen anvendt høringssvar fra forskellige interessenter og aktører. Disse høringssvar vil være præget af den enkelte interessents subjektive holdning ud fra egen sammensætning af finansiering og leasingkontrakter samt konsekvenserne ved den foreslåede standard. Dette skal holdes for øje ved anvendelse af disse som fortolkningsbidrag, således konklusionerne ikke bliver farvet af interessenternes egen nytte på bekostning af den samfundsmæssige nytteværdi. De udvalgte høringssvar fra Deloitte og EFRAG anser vi som mere uafhængige og mindre farvede i deres holdninger, da disse ikke i samme omfang har en interessekonflikt, som har indflydelse på deres holdning. Det forventes, at høringssvarene er et udtryk for interessentens faktiske holdninger, da det formodes at være gennemarbejdede svar, som ledelsen støtter op om. Der er anvendt IASB/FASB Staff Papers som bidrag til fortolkning af den foreslåede standard. Disse er som udgangspunkt objektive, men tager holdning til problemstillingen, hvorfor deres analyse kan være påvirket heraf. Endvidere arbejder de i IASB og FASB s interesse, hvilket endvidere skal holdes for øje. Som sekundære kilder er anvendt øvrig litteratur i form af artikler, bøger med videre. Denne litteratur anses for subjektiv, idet denne er udtryk for enkelte personers og interessegruppers syn på de behandlede problemstillinger. Disse må dog alligevel betragtes som indeholdende en vis form for objektivitet, idet kilderne er beskrivelser af, eller vejledninger til, den aktuelle regnskabsregulering. Side 18 af 132

20 1.6 STRUKTUR STRUKTURFIGUR Figur 2 Kilde: Egen tilvirkning Side 19 af 132

21 1.6.2 STRUKTURBESKRIVELSE FORMÅL MED LEASING OG ÆNDRING AF STANDARDEN Kapitel 2 vil beskrive, hvilke forskellige formål indgåelse af leasingkontrakter kan have, herunder både driftsøkonomiske, finansielle samt regnskabsmæssige formål. Kapitlet vil blive anvendt til at give læseren en generel forståelse for leasing som operationelt virkemiddel i en virksomhed BESKRIVELSE AF NUVÆRENDE REGULERING I FORHOLD TIL DET FORSLÅEDE, OG SENERE ÆNDREDE, FORSLAG TIL FREMTIDIG REGULERING Kapitel 3 indeholder afhandlingens deskriptive afsnit og afdækker problemformuleringens delspørgsmål 1 i forhold til, hvorledes leasingkontrakter indregnes under den nuværende IAS 17 og det forslåede Exposure Draft med de efterfølgende tentative afgørelser fra IASB og FASB. Vi vil her sammenligne definition af leasingkontrakter, scope, indregning og måling af simple kontrakter, fastlæggelse af leasingkontraktens længde, leasingkontrakter med optioner og betingede ydelser samt leasingkontrakter med serviceelementer MERVÆRDI FOR REGNSKABSBRUGERNE Kapitel 4 vil indeholde en diskussion af brugsretsmodellen generelt samt de tre typer af kontrakter, som opgaven er afgrænset til at omfatte, nemlig leasingkontrakter med optioner, betingede ydelser samt serviceelementer. Dette kapitel vil afdække problemformuleringens delspørgsmål 2, nemlig i hvilket omfang den foreslåede standard vil øge årsrapportens værdi for brugeren. Diskussionen vil primært tage udgangspunkt i de udvalgte høringssvar samt IASB/FASB Staff Papers. Diskussionen vil tage udgangspunkt i kritikpunkterne til det forslåede Exposure Draft sammenholdt med de tentative ændringer, som bestyrelserne efterfølgende har foretaget. Kritikpunkterne og ændringerne vil blive sammenholdt med begrebsrammens definitioner samt formålet med ændringen af standarden. Vi vil slutteligt konkludere på, hvorvidt den foreslåede standard øger værdien for regnskabsbrugeren OMKOSTNINGER FOR REGNSKABSPRODUCENTEN Kapitel 5 indeholder en diskussion af meromkostninger for regnskabsproducenterne ved implementering af den forslåede standard, og vil besvare afhandlingens delspørgsmål 3. Der vil her fokuseres på interne og eksterne omkostninger, hvor de interne omkostninger defineres som de meromkostninger og byrder, som bliver pålagt producenten gennem øgede krav til uddannelse af medarbejdere, ERP-systemer med videre. De eksterne omkostninger er i form af negative konsekvenser som følge af påvirkning på Side 20 af 132

22 performancemåling, som vil blive eksemplificeret med konsekvensberegninger for SAS. Herefter vil meromkostninger og byrder blive diskuteret i forhold til de tre typer af kontrakter, som afhandlingen afgrænser sig til at omhandle ANALYSE AF FREMTIDIGE KONTRAKTER Kapitel 6 vil svare på afhandlingens delspørgsmål 4 og indeholde en diskussion af, hvorvidt den foreslåede standard vil påvirke udformningen af fremtidige leasingkontrakter samt valg af finansieringsform. Analysen vil blive foretaget med udgangspunkt i eksempeldiskussioner af huslejekontrakter samt leasing af fly COST/BENEFIT ANALYSE Afhandlingens kapitel 7 er en sammenholdelse af de forskellige diskussioner i de foregående kapitler, som skal holde de forskellige fordele og omkostninger op mod hinanden for at kunne konkludere endeligt på afhandlingens hovedspørgsmål. Side 21 af 132

23 KAPITEL 2 FORMÅLET MED LEASING 2.1 LIKVIDITET OG FINANSIERINGSMULIGHEDER Når en virksomhed har behov for et aktiv, står den overfor mindst to alternative anskaffelsesmuligheder. Virksomheden kan vælge at købe aktivet, hvilket medfører et træk på likviditeten her og nu på hele anskaffelsessummen, eller virksomheden kan vælge at lease aktivet, hvilket medfører, at der sædvanligvis betales en fast leje i hele lejeperioden. Der vil i denne situation, rent likviditetsmæssigt, være en fordel for virksomheden at leje. Leasing kan derfor for mange virksomheder være likviditetsmæssigt begrundet. En virksomhed vil kunne opnå det samme cash flow ved køb som ved leje, hvis virksomheden samtidig optager et lån, som afdrages med samme profil, som betalingerne i leasingkontrakten, under antagelse af, at lånet forrentes med samme rente som den interne rente i leasingkontrakten. Den likviditetsmæssige forskel vil, i denne situation, potentielt først opstå ved leasingkontraktens udløb, hvor virksomheden ved køb af aktivet har risikoen for aktivets residualværdi. Ved leje af aktivet bærer udlejer denne risiko 51. En risiko, som naturligt nok vil være afspejlet i prisen. Figur 3 Kilde: Egen tilvirkning 51 Se i øvrigt afsnit Kontrakten kan også indeholde en residualværdi-garanti fra udlejer til lejer, hvilket betyder, at lejer har overtaget denne risiko. Side 22 af 132

24 Figur 4 Kilde: Egen tilvirkning Efter ovenstående teoretiske eksempel, skulle likviditet ikke være et væsentligt argument for leasing. Problemet er dog, at virksomheder, i mange tilfælde, ikke vil være i stand til at optage et lån tilsvarende det implicitte lån i en leasingaftale. Dette skyldes blandt andet, at en udlejer i mange tilfælde bedre kan sikre sig mod tab, end en långiver kan. Eksempelvis kan det være lettere for en udlejer at annullere en lejekontrakt, og kræve aktivet tilbage ved manglende betaling, end det er for en långiver at foretage udlæg i det samme aktiv på baggrund af en pantsætning, eller som simpel kreditor. Hvorledes disse forhold spiller ind, er afhængig af national lovgivning vedrørende sikringsakter, udlægsforretning, konkursret og lignende. I ovenstående eksempel er der taget udgangspunkt i en lejeaftale, som løber over hele aktivets økonomiske levetid. Ved leje af et aktiv, hvor lejeaftalen løber over en forholdsvis kort del af aktivets økonomiske levetid, vil det alternative kreditkøb i flere tilfælde ikke være muligt. Likviditet er, med andre ord, en af årsagerne til, at virksomheder leaser deres aktiver. En given virksomhed har ikke altid mulighed for at opnå et tilsvarende cash flow gennem et lånefinansieret køb, hvorfor leasing altså øger virksomhedernes mulighed for at opnå finansiering. Leasing står blandt andet for 20 pct. af finansieringen i materielle anlægsaktiver til SME-virksomheder i Europa 52. Nordea Finance argumenterer for, at for mange af disse virksomheder er leasing den eneste mulighed for at finansiere denne type investeringer. Der kan argumenteres for, at virksomheder underlagt IFRS er store virksomheder, hvor muligheden for alternativ finansiering er større end for de nævnte SME-virksomheder. 52 Nordea Finance, Comment letter No. 559, p. 1 Side 23 af 132

Trine Bundgaard Cand.merc.aud. Aalborg Universitet [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] 2 Executive Summary

Trine Bundgaard Cand.merc.aud. Aalborg Universitet [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] 2 Executive Summary 2 Executive Summary Trine Bundgaard Titelblad Dette speciale er udarbejdet som led i gennemførelsen af cand.merc.aud. på. Afhandlingen er skrevet inden for fagområdet eksternt regnskab ud fra en selvvalgt

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT - med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing Copenhagen Business School

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard

Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard SØREN GJERSTRUP PEDERSEN MICHAEL KOFOD LIND VEJLEDER: PEER BRUSGAARD ANTAL ANSLAG: 171.251 ANTAL NORMALSIDER: 75,3 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HD(R) HOVEDOPGAVE

Læs mere

Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard

Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard Erhvervsøkonomisk institut Cand. Merc. Aud Forfattere: Daniel Gaye Anette Højberg Nielsen Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Leasing - Ændringer og konsekvenser ved ny regnskabsstandard Aarhus Universitet,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Leasing / Leases. hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter påvirke det eksterne årsregnskab?

Leasing / Leases. hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter påvirke det eksterne årsregnskab? Kandidatafhandling cand.merc.aud studiet Copenhagen Business School 2012/13 Institut for Regnskab og Revision Leasing / Leases hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing efter ny IFRS

Regnskabsmæssig behandling af leasing efter ny IFRS Copenhagen Business School 2011 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud Regnskabsmæssig behandling af leasing efter ny IFRS - en teoretisk gennemgang og analyse af den nye

Læs mere

Ny leasingstandard. - Mon 3. gang er lykkens gang? Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud. Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard

Ny leasingstandard. - Mon 3. gang er lykkens gang? Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud. Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard Erhvervsøkonomisk Institut Cand. Merc. Aud Forfattere: Anita Sundgaard Larsen Dorthe Overgaard Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Antal anslag: 208.220 Ny leasingstandard - Mon 3. gang er lykkens gang?

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING]

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] Aalborg Universitet cand.merc.aud Vejleder: Hans Vistisen Udarbejdet af: Helle Lei Thomas Møller Nielsen Kandidatafhandling, januar 2010 [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] - med fokus på diskussionsoplægget

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6 Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2011-12 Institut for Regnskab og Revision Fremtidens Leasingstandard Ændring af IAS 17 - Leases Studerende: Martin Langhoff Hansen Vejleder:

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Hovedopgave. Christine Lund. Exposure Draft 2013/06 effekt for den regnskabsmæssige behandling af leasing for leasingtager.

Hovedopgave. Christine Lund. Exposure Draft 2013/06 effekt for den regnskabsmæssige behandling af leasing for leasingtager. 1 Resume Gennem de senere år har leasing vundet større indpas hos virksomhederne til brug for finansiering. Som følge af det stigende omfang af leasingkontrakter, er en korrekt og gennemsigtig regnskabsmæssig

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark

Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Aarhus Universitet Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark Forfatter: Vejleder: Jeanet Lassen Simon Frank Thinggaard

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Exposure Draft Leases

Exposure Draft Leases Kandidatafhandling Aalborg Universitet cand. merc. aud. august 2011 Exposure Draft Leases En vurdering af betydningen for leasingtagers regnskab og værdien for regnskabsbrugeren Af Morten Fuglsang Nielsen

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013

Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013 Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, og indførelsen af en ny standard Aarhus Universitet april 2013 Erhvervsøkonomisk institut HD(R) afhandling Forfatter: Troels Rømer Andersen TR86577

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!)

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren fra økonomistyring HA 50/50 HA (int) 40/60 Omeksamen i august Pensum Stickney & Weil, Financial Accounting Fredslund

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af den reviderede

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager IAS 17 ED 2013 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 Opgaveløser: Tinne Sauer Christensen Vejleder:

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut Jane Thorhauge Møllmann. IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver

Erhvervsøkonomisk Institut Jane Thorhauge Møllmann. IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Anita Pedersen Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver Aarhus

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

1 Executive summary 1.1 Introduction

1 Executive summary 1.1 Introduction Forord Denne afhandling udgør det afsluttende projekt på HD-R-studiet og er samtidig udarbejdet som et led i den afsluttende del på HD. 2 del i Regnskab og Økonomistyring på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasing hos leasingtager

Den regnskabsmæssige behandling af leasing hos leasingtager Institut for Økonomi Kandidatafhandling Forfatter Sarah Dilbjerg Sørensen (SS94701) Vejleder Frank Thinggaard Den regnskabsmæssige behandling af leasing hos leasingtager En komparativ analyse af IFRS 16

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

IASBs nye leasingstandard

IASBs nye leasingstandard Copenhagen Business School Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling IASBs nye leasingstandard - Er den bedre end IAS 17? IASB's new leases standard - Is it better than

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning - En konsekvensanalyse af Exposure Draft 2011- Revenue from Contracts with Customers i forhold til den nuværende praksis for indregning og måling af omsætning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

En sammenligning af reglerne i IAS 17 med DP/2009/1 med fokus på ændringernes betydning for informationsværdien for regnskabsbrugerne

En sammenligning af reglerne i IAS 17 med DP/2009/1 med fokus på ændringernes betydning for informationsværdien for regnskabsbrugerne Erhvervsøkonomiske Institut Cand.merc.aud. kandidatafhandling Forfattere: Mette Rodenberg Nielsen Mikala Ingemann Olesen Vejleder: Frank Thinggaard En sammenligning af reglerne i IAS 17 med DP/2009/1 med

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing Aalborg Universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling, april 2008 Regnskabsmæssig behandling af leasing - en vurdering af hensigtsmæssigheden i de nuværende regler og de fremsatte ændringsforslag Udarbejdet

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016.

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. 2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Information Overload

Information Overload Institut for Økonomi Cand.merc.aud Kandidatafhandling Forfattere Dennis Nielsen (DN84235) René Lyngs Houmøller (RH84206) Vejleder Jane Thorhauge Møllmann Information Overload Vil en begrebsramme for noterne

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Revenue from Contracts with Customers

Revenue from Contracts with Customers Cand.merc.aud Kandidatafhandling Aalborg Universitet Forfatter: Jonas Agesen Larsen Vejleder: Hans B. Vistisen Revenue from Contracts with Customers En analyse af ændringsforslagenes betydning for regnskabsbrugerens

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere