HUGin 21. ÅRG. NR. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUGin 21. ÅRG. NR. 4"

Transkript

1 HUGin 21. ÅRG. NR. 4

2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej Skanderborg Tlf Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl er Hydro Texaco Horsensvej 140 Tebstrup 8660 Skanderborg Telefon Telefax Danmarks stærkeste kontantkort Auto-reservedel e til gør-det-selv-folk FYRINGSOLIE kan afhente s. GRATIS lån af trailer. Rep. & Se rvice af dieselmotorer Diesel Specialist Wal ker udstødnings-og katalysat or speci ali st 2

3 Ansvarshavende redaktør Valborg Haagaard Båstrupvej 19, Båstrup Tlf.: Mail: Kasserer Niels Kr. Poulsen Brørupvej 32, Brørup Tlf.: Mail: Fotograf Henning Strand Olsen Lyngvejen, Brørup Tlf.: Mail: Supervisor Mikael Nielsen Hylkevej 126, Hylke Tlf.: Mail: - Annoncer Bladet trykkes i et oplag på 500. Bladet udkommer i februar, april, august og november. Bladet omdeles til alle husstande i Hylkes to postdistrikter. Opsigelse eller ændring af annoncer skal finde sted senest den 1. marts. Har vi ikke hørt fra annoncørerne senest den 1. marts, forudsætter vi, at annoncen kører videre i næste årgang. Deadline Stof til næste nummer skal være afleveret inden den 11 April Hilsen Redaktionen Indhold: Redaktørens klumme... 4 Pædofili... 5 Girospil Nyt fra Spejderne Nyt fra Træningscentert Pileflet Nyt fra Gymnastik Nyt fra Ketchersport Rejsebrev Skolebus Nyt fra Borgerforening Generalforsamling Borgerfor Loppemarked Nyt fra Dagplejen Fem mdr. på ski Yoga Nyt fra Biblioteket Strikkeklub Ugentlig cykeltur Nytårsløb Nyt fra Ungdomsklubben Kalenderen Julemarked Nyt fra Seniorklubben Fodboldafslutning

4 Redaktørens Klumme. Jeg er ikke meget for at indrømme, at siden trykningen af sidste udgave af Hugin, har min tillid til andre lidt et knæk. Jeg havde da aldrig tænkt, at nogen ville drømme om at bryde ind hos mig for at stjæle Hugin s bærbare computer. At computeren er væk er i sig selv træls, at alle kopier af de Hugins, der er lavet gennem tiden, også er væk er faktisk mere træls, men at tanken kan det være nogen, som du kender, der har lavet indbruddet, og det synes jeg er ganske forfærdelig træls, for det er ikke frugtbart for en lille by som Hylke. I et sådant lille samfund vil vi være kendte for bl.a. at have tillid til hinanden, at støtte hinanden og hjælpes ad. Vi vil være et sted, som vi er stolte af at komme fra. Det er vel dybest set grunde til, at man i Idrætsforeningen er i gang med at finde ud af, hvordan man kan signalere at man kommer fra Hylke. Nogle kreative personer er ved at lave et logo, som kan sættes på træningsdragter, som vil kunne købes billigt, da en del af prisen sponsoreres af hovedbestyrelsen. Træningsdragterne vil få ens farve, men materialet kan være forskelligt, afhængig af om man spiller bold eller går stavgang. Logoet skulle derfor gerne kunne symbolisere de mange forskellige tiltag, der er i Hylke. For at man ikke skal være i tvivl om, at nu kører man ind i verdens centrum, Hylke, har jeg observeret, at de byporte, som længe har været på landsbyrådets dagsorden, er ved at sætte rødder. Til dette nr. af Hugin har så mange vist interesse for at skrive, at det har været nødvendigt at rykke tekster sammen og lave fortløbende indlæg. Det er bare SÅ dejligt. Bliv ved med det. Det gør bladet bedre. Og til slut for alle tilfældes skyld: Der er IKKE indkøbt en ny bærbar computer, så der står ikke noget i mit hjem, som er værd at gå efter. Valborg Haagaard. Du kan afleverer stof: Pr. eller i Valborg s postkasse, Båstrupvej 19 Båstrup Mail eller diskette: Når du sender indslag til os, må du gerne tænke på følgende: Word-fil:: Skrifttype: Times New Roman Str. 11 4

5 Indledning Som afslutning på et gennemgående tema på hovedbestyrelsesmøderne i foråret 2004 er det blevet besluttet at nedfælde en beredskabsplan i tilfælde af seksuelt overgreb på børn. Beredskabsplanen tages op til evt. revision mindst én gang om året, umiddelbart efter generalforsamling. Beredskabsplanen skal vejlede i hvordan man skal handle hvis man har mistanke om eller konstatere et overgreb. Beredskabsplanen er udarbejdet på baggrund af DGI s vejledning. Mistanke om overgreb Mistanker om pædofile overgreb er et meget følsomt område. Det er en frygtelig tanke at det kan have fundet sted og det kan have voldsomme konsekvenser at rejse en mistanke som siden viser sig at være grundløs. Det er derfor et område som kræver stor varsomhed. Samtidig bør alle naturligvis bidrage til at begrænse og helst undgå seksuelle overgreb mod børn, også inden for idrætten. Pædofile har ingen særlige kendetegn og der er heller ingen tegn som kan fortælle at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb. Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft og også på dette område er opmærksomhed et Nyt fra Hylke UGF nøgleord. Man kan f.eks. være opmærksom på: Om en træner eller leder har en tendens til at isolere sig med et eller flere børn Om en træner eller leder har børn overnattende Om en træner eller leder har børn der kommer i hjemmet Om en træner eller leder er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn Om en træner eller leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træning Om en træner eller leder altid har en forklaring på hvorfor lige netop han (eller hun) ikke behøver følge de fælles spilleregler Alt dette kan man være opmærksom på og observere uden at komme til at tænke på pædofili. Og uden at der er grund til at tænke på pædofili. Modsat kan man have en vedvarende følelse af at her er noget galt eller måske høre et rygte eller en bemærkning som gør at man bærer på en mistanke man ikke kan ryste af sig. I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter: 5

6 1. Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker og skriv evt. ned hvad du har set eller hørt. 2. Kontakt foreningens formand. Vær diskret. Det er herefter formanden som har ansvar for hvad der videre skal ske. 3. Formanden kan vælge at søge vejledning hos politiet, i kommunens socialforvaltning eller hos amtskommunen. I alle tilfælde kan det ske uden at der nævnes navne. Den lokale amtsforening kan naturligvis også inddrages. Også her anonymt. Politiet kan vejlede om hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse og hvad der vil ske hvis sagen anmeldes formelt. Kommuner og amtskommuner er meget forskelligt rustet på dette område. De har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte. 4. Formanden kan vælge at orientere den mistænkte. Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser. Den mistænkte har krav på at vide at bestyrelsen er ved at undersøge et rygte eller en mistanke. Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion. Vær altid mindst to om en sådan samtale. Det kan forebygge senere misforståelser om hvad der er sagt og ikke sagt. Afslut samtalen med en klar konklusion og klare aftaler om hvad der videre skal ske. I mange tilfælde vil konklusionen være at bestyrelsens repræsentanter har brug for et døgn eller to til at overveje situationen og at man derefter vil vende tilbage. 5. Tag stilling til hvad der videre skal ske. Er der brug for flere samtaler? Er der tale om misforståelser eller rygter? Er der grundlag for en politianmeldelse? Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den der oprindeligt henvendte sig orienteres om beslutningen. Hvis der er tale om misforståelser eller rygter må bestyrelsen diskutere hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden. Samtidig må bestyrelsen diskutere om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende. Er der skabt et dårligt klima som bestyrelsen nødvendigvis må forholde sig til eller er det muligt at lukke sagen og fortsætte samarbejdet af de tidligere aftalte linier. 6. Hvis der er grundlag for en politianmeldelse bør bestyrelsen foretage anmeldelse hurtigst muligt. Barnets forældre skal naturligvis have besked om anmeldelsen og gøres opmærksom på at de kan søge hjælp hos kommunens socialforvaltning. 7. Hvis bestyrelsen vælger at foretage politianmeldelse bør foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen også orienteres. Der vil være brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. 6

7 Orienteringen kan finde sted på møder, gennem breve eller ved forskellige kombinationer heraf. 8. I tilfælde af politianmeldelse bør også pressen orienteres. Det anbefales at foreningen vælger én person som udtaler sig til pressen og at det aftales at alle andre henviser til pågældende. Ved radio- og tv-interview bør man sikre sig en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om. Ved interviews med skrivende journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. Amtsforeningen står naturligvis altid til rådighed med støtte og vejledning og bør inddrages så tidligt i forløbet som nødvendigt. Hvis der bliver tale om politianmeldelse bør foreningen i alle tilfælde kontakte amtsforeningen, som kan formidle kontakt til et medlem af rådgivningspanelet. Konstateret overgreb Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil anbefales følgende: Underret forældrene til barnet eller børnene Kontakt straks foreningens formand Undlad at tale med andre om sagen heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater. Herefter anbefales det at formanden/ bestyrelsen går frem efter følgende punkter: 1. Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder. 2. Underret de sociale myndigheder. 3. Udpeg presseansvarlig. Det anbefales at foreningen vælger én person som udtaler sig til pressen og at det aftales at alle andre henviser til pågældende. Ved radio- og tv-interview bør man sikre sig en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om. Ved interviews med skrivende journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. 4. Udpeg en person med indsigt i sagen som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. 5. Orientér foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Understreg at der er udpeget én 7

8 BYENS MODEMAGAS IN TLF.: ADELGADE SKANDERBORG MATAS SKANDERBORG v/ Anne Mette Kallestrup Reeslev Adelgade Skanderborg Tlf TØMRER og SNEDKERARBEJDE RIIS TØMRER og SNEDKERFORRETNING IS Reparationer Nybygninger Uds kiftn ing af vindue r og døre Alle renoveringsopgaver Riisvej 48, Ri is 8660 Skanderborg

9 presseansvarlig og at alle andre bør afstå fra at udtale sig til pressen. Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos (jv. punkt 4). Tag stilling til hvem som skal orienteres på et møde, og hvem som kan orienteres pr. brev. Amtsforeningen bør inddrages tidligst muligt og kan formidle kontakt til et medlem af rådgivningspanelet. Telefonliste Formand for Hylke UGF Jacob Skaar Ustrupvej Skanderborg Tel.Mobil / Skanderborg/Odder PolitiAdelgade Skanderborg Tel Skanderborg KommuneRådhusetAdelgade Skanderborg Tel Århus Amts rådgivningscenter for børn og ungelangenæs Allé Århus C Tel DGI HorsensegnenLangmarksvej Horsens Tel Vindere Girospil Oktober kvartal 2004 Kr. Nr. Navn Svend Søgård Finn Hansen Anna Therkelsen Karen Hansen 50 9 Ib Larsen Jacob Rasmussen Bente Staldkarl Elna Secher Steen Sønderskov Keld Palmgren Ninni Hansen Jørgen Larsen Judith Jensen Jo flere der spiller, giver flere præmier. Ledige numre henvendelse Til Anna Lise Kun 25 kr. / kvartal for at være med. m.v.h. Støtteforeningen, Banko 9

10 Nyt fra Ejer Baunehøj Gruppen Så er ejer Baunehøj Gruppens 71 spejdere + ledere i gang igen efter juleferien. Grenmæssigt ser det således ud: 27 bævere, 23 ulve, 16 spejdere og 5 seniorspejdere.16 januar lagde vi ud med Nytårsparade, startende med Gudstjeneste i Ousted Kirke, hvor 2 af ulvene læste henholdsvis ind- og udgangsbøn, til slut sang alle spejdere Tak, Gud for denne lyse morgen, akkompagneret af Stoffer på guitar. Derefter var der aktiviteter for spejderne omkring Dalskovhytten, mens forældre og ledere holdt grupperådsvalg. Alle grene er i gang med planlægning af årets aktiviteter.for bævere og ulve gælder det henholdsvis forårshytteture og sommerlejren, som bliver ved Vandværkssøen i Hansted Skov. De store spejdere arbejder med aktiviteter med henblik på Korpslejren ved Guldborgsund. p.g.v. Anny Nyt fra Træningscentret Nye tiltag i træningscenteret siden sidst. Vi er rigtig glade for at det har været muligt for os at købe et gang- løbebånd og en York træningsbænk inklusiv vægtsæt. Træningsbænken er desuden forsynet med både bentræner og curlpude. Vi er i stand til at blive ved med at investere i nyt træningsudstyr og forbedre forholdene i træningscenteret, fordi der lige nu er 60 medlemmer i Hylke Træningscenter. Det betyder at vi inden for det sidste års tid har haft en medlemstilgang på 20 medlemmer. Vi kan stadig være i kælderen med det antal medlemmer der er nu. Vi beder alle medlemmerne om at tage hensyn til hinanden i forhold til træningstidspunkter. Der kan være ca. 4 personer ad gangen der træner; men så bliver luften også tæt. Vi vil opfordre til at der sker almindelig udluftning i forbindelse med træning. D.v.s. at åbne vinduer og/ eller døren med henblik på luftskifte. Vi vil også meget gerne opfordre til at alle medbringer et håndklæde til at lægge på madrasserne/maskinerne m.m., af hensyn til hygiejnen. Vi vil gerne her i Hugin informere om medlemsbetingelser i Hylke Træningscenter: 10

11 Nye medlemmer modtager instruktion 2-3 gange. Indenfor instruktionsperioden beslutter du, om du ønsker medlemskab. Du betaler kontingent og nøgledepositum ved indmeldelsen hos instruktøren ved sidste instruktionsgang. Du er medlem for et år ad gangen. Et års medlemskab koster 500 kr. Du betaler et nøgledepositum på 100 kr. Du er forpligtet til at betale kontingent så længe du har nøglen til træningscentret. Nøgledepositum tilbagebetales ved udmelding efter endt medlemsperiode. Nøgledepositum tilbagebetales således ikke, hvis du overskrider fristen for aflevering af nøglen, eller ikke fortsat betaler kontingent. Du skal være 16 år for at blive medlem. Du er selv ansvarlig for træningen. Der hænger en medlemsliste i træningslokalet, hvor du kan se din indbetalingsperiode. Vi opfordrer medlemmerne til selv at indbetale kontingent på de girokort, der hænger på opslagstavlen (eller ved bankoverførsel). Husk at påføre nøglenummer, navn og indbetalingsperiode. Husk at melde adresseændring ved flytning. Instruktion foregår onsdage fra kl når ikke noget andet er aftalt. Der instrueres til og med d Så starter den nye instruktionsperiode fra Instruktører er: Eigil, Elin, Mike og Karen Har du lyst til at træne, så kan henvendelse ske til Eigil Elin Mike Karen Træningscentret PILEFLET PÅ HYLKE SKOLE Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Vi fletter en rund kurv og lærer her grundprincipperne, som vi kan bruge i andre arbejder, f.eks. i en bakke Hylke El eller et foderhus m.m. Materialer efter forbug, ca kr. v/dennis Winther Hold 90: Pilefelt v/ Jessie Herder Lørdag d. 26. og søndag de. 27. februar kl Pris: 400 kr. Tilmelding senest d. 7. februar til LOF på tlf (bedst mellem og og efter 19.00) Vh Skoleleder Kamma Holm 11

12 Hylke El v/dennis Winther En Grundtvig/Koldsk efterskole for årrige. Sk olefag: Dansk, matematik, e ngelsk, tysk, fysik. (FSA/FSU) Linie fag: Billedkunst, frilufts liv, heste- og r idelinie, idræt, medie (TV/ video), mus ik- og teater. Valgfag. Fællesfag: Fællestimer gymna stik fællessang - tematimer Få den nye skolefolder tilsendt. Telefon: Fax: E-ma il: Forstanderpar: Ingebjørg Sandøy & To rben Ho lmgaard 12

13 Nyt fra Ketchersport Tennis Så nærmer tennissæsonen sig og det er tid af få støvet ketsjeren af. I marts måned kommer tennisfolderen ud, hvor der er informationer om arrangementer, træningstider osv. Tilmelding til tennis den 15. marts kl i klubhuset Standerhejsning den 01. maj kl med kaffe og rundstykker i klubhuset Badminton Badmintonsæsonen er i fuld gang. Ud over de normale spilleaftner, har der været afholdt hyggeturnering, juleafslutning og træningsdag. Juleafslutningen, den sidste mandag inden jul, blev traditionen tro afviklet med en turnering hvor der spilles alle mod alle og hvor både appetitten og tørsten blev skærpet. Det blev der rådet bod på ved efterfølgende smørrebrød, øl og snaps. En rigtigt hyggelig aften. Træningsdagen, lørdag den 8. januar fra 10 14, forsøgte Poul Erik fra DGI at lære os nogle af hemmelighederne ved doublespillet. Hvordan vi skal serve, hvordan man undgår at løbe i vejen for hinanden og i øvrigt fik rettet nogle af vore fejl og dårlige vaner. Dagen blev sluttet af med pølsebord. I lærerig dag, som sandsynligvis vil blive gentaget i næste sæson. Badmintonafslutningen bliver mandag den 21. marts, vor vi slutter med en hyggeturnering og smørrebrød. Der er dog mulighed for at spille 2 mandage i april, det vil sige den sidste spilleaften er den 11. april Leif Madsen. Sæt kryds i kalenderen! Nyt fra gymnastik Da vi afholder den årlige Gymnastikopvisning torsdag d. 17 marts 2005 på Brøruphus Efterskole. Der vil ud over opvisning af vores egne hold også være opvisning af Brøruphus Efterskoles elevhold. Der kommer yderligere oplysninger om arrangementet via opslag i Hylke Nærbutik, på skolen, i børnehaven og i de små skabe rundt omkring. På trænere og bestyrelsens vegne Anitta Jensen formand 13

14 14 REJSEBREV FRA DOWN UNDER. Hej alle sammen, jeg håber I alle sammen har det godt og nyder kulden, mørket, regnen og blæsten hjemme i Danmark. Jeg sidder pt. i Australien, nærmere bestemt Halls Gap i Victoria. Vejret er meget ensformigt, skyfri himmel med temperaturer mellem 27 og 35 gr. Så med de dagtemperaturer er det jo næsten nødvendigt med en trøje når temperaturen falder til gær. om aftenen. Jeg startede min rejse med 3 måneder i New Zealand. Her fordelte jeg min tid nogenlunde ligeligt mellem nord - og sydøen. Nordøen er meget frodig med en masse flotte strande. Her var jeg bl.a. meget ude at fluefiske i området omkring Lake Taupo. Og jeg havde heldet med mig 4 flotte regnbueørreder på omkring 3 kg. Og jeg har beviser i form af fotos. Ellers fik jeg ligeledes i Taupo prøvet at sejle i havkajak. En rigtig god oplevelse som jeg gentog flere steder på sydøen. Når man padler rundt i en kajak mellem høje bjergtinder, får man virkeligt et indtryk af hvor lille man. Ellers var højdepunktet på nordøen en tur i en hule ved Waitomo. På grund af nogle problemer med telefonen i området var jeg den eneste gæst, så jeg fik en særtur med min egen guide. Nede af en bjergside fulgte vi et lille vandløb som løb ind i bjerget. Her fra kravlede, rappelede, vandede gennem vandløb og maste os igennem små sprækker. Inde i hulen var der nogle fantastiske formation af stalakiter og stalamiter. Det var en fantastisk oplevelse af en helt ny August 2004 verden og det viste sig at oplevelsen varede ved, de næste 3 dage gik jeg rundt som en gammel mand, p.g.a. trælår og andre skavanker. Sydøen af New Zealand skulle vise sig at være mere rå og imponerende. Her var jeg på flere vandre- og kajaktulre fra 1 til 3 dages varighed. Ellers var jeg på helikopterhiking på Franz Josef Gletscheren og var 3 dage på Stewart Island, en lille ø syd for sydøen. Her var der et helt fantastisk fugleliv, p.g.a. at der ingen rovdyr var. Fra Stewart Island gik turen nord på igen langs østkysten. Julen blevet holdt i Dunedin, uden der dog var meget ståhej ud af det. Det er første gang (og forhåbentligt sidste) jeg har fået pasta juleaften. Fra Christchurch fløj jeg tilbage til Auckland. Hvor jeg holdt nytår og fik set de ting jeg ikke nåede da jeg ankom til landet. Lige efter nytår gik turen så videre til Australien. I Sydney blev jeg mødt af den sommer som lod vente på sig i New Zealand. Desværre blev starten på mit ophold i Australien ødelagt da min lille rygsæk med alle mine sager, som kamera, mp3- spiller etc. stjålet. Så ind imellem alle serværdighederne skulle jeg også lige håndtere politi, forsikringsselskab og ny indkøb. Heldigvis blev min taske fundet igen, dog uden meget andet indhold et nogle papirer, mit pas og mine saltlakridser. Efter alt det ståhej var overstået fik jeg købt mig en bil. En ordentlig øse. En Ford Falcon stationcar. 3,9 l med 250 HK. Jeg købte den af nogle andre

15 backpackere, så med bilen fulgte en masse campingudstyr. Så her i Australien bor jeg mest på campingpladser. I byerne bor jeg dog fortsat, ligesom i New Zealand på hostler. Efter at have købt bil, skulle jeg lige en tur nord på til Queensland for at få bilen omregistreret. En smuttur på km. Ellers er jeg så ved at arbejde mig rundt om den østlige del af Australien. Efter Sydney var jeg rundt i noget af det øvrige New South Wales, derefter til hovedstaden Canberra og derfra til Melbourne og staten Victoria. Australien er meget anderledes en New Zealand, alt er bygget op på at man har en bil, hvor man i New Zealand kunne komme rundt med bus uden problemer. Jeg har været rundt og se en masse er en dejlig ting når man bor i Hylke. Jeg har 2 børn på Morten Børup skolen inde i Skanderborg og her ender ruten efter at have været omkring Virring og banegården. Jeg sætter dem normalt selv af derinde, når jeg alligevel kører forbi på vej til arbejde - men når jeg arbejder her hjemme eller har fri er det da både økonomisk og miljømæssigt genialt at de kan stå på skolebussen lige ude foran døren. De synes faktisk også det er ret hyggeligt. Men nu er det desværre sådan at det er mere undtagelse end regel at de kan nå i skole til tiden - der er kun 5 minutter at løbe på når den ellers holder tidsplanen. Og dem som Skolebus August 2004 natur og har allerede mødt koalaer, kænguruer, emuer, næbdyr og en masse flotte fugle. I Melbourne var jeg bl.a. ude at se tennis, da det passede med at Australien Open blev afholdt da jeg var i byen. De sidste dage har jeg været i en nationalpark nord vest for Melbourne ved navn Grampian. Her er massere af fantastiske klippeformationer og et rigt dyreliv. I eftermiddag skal jeg så have min debut som rytter, når jeg skal på en 2 timers ridetur i området. Efter 4 måneder ud og 2 tilbage, har jeg endnu ikke fået hjemve, men ind imellem savner jeg nu mine venner og familie. Jeg håber, I alle sammen har det godt og overlever den danske vinter uden at miste humøret. Mange hilsener Jacob Skaar skal med toget til Århus har også et problem. Så det var jo indlysende at rykke morgenafgangen med 10 eller bare 5 minutter. Det ser Connex ikke noget problem i at gøre fra næste gang der laves køreplan - men det skal gå gennem kommunen. Skoleinspektøren på Morten Børup skolen har lovet at se på det - så jeg vil opfordre jer der har samme problem til at tage kontakt til kommunen (Lene H. Hansen), det virker som om de faktisk vil se på det så. L. Nørager 15

16 Uforbindende tilbud gives på alt tømrer - og snedkerarbejde - nybyg og reparation Vi giver gerne en hjælpende hånd til gør det selv - folk. Salg af byggematerialer til billige priser. HYLKE TØMRER- & SNEDKERFORRETNING V/ Aksel Nielsen Hylkevej 92 Hylke 8660 Skanderborg Tlf Biltlf:

17 H.T.M. D IN LO KA LE HÅ N DV Æ R KE R Hovedgård Tømrer og Maskinsnedkeri A/S H.T.M. udfører alt i tømrerarbejde. Kontakt Henrik på HÅNDVÆRK.. KVALITET.. RÅDG IVNING.. HSV s udlejningscentral Skal du holde havefest, gadefest, byfest,rejsegilde eller lignende, så kig her på vore udlejningstilbud: Stole (125 stk.) kr. 4,00 Pølsekoger kr Bordplader (3,5/1,75 m) kr. 15,00 Brødrister kr Flagstænger med flag kr. 10,00 Kaffemaskine (10 L.) kr Grill (2 stk.) kr. 40,00 Højtaleranlæg kr Pølserister kr.100,00 Alle priser er pr.dag pr.stk. Henvendelse til Elmer Nielsen, Stenløkkeparken 8, tlf.:

18 fff MIDTJYSK TRAKTORLAGER A/S Tjek HYLKE MASKINSTATION Spredning af gødning, såning af majs, snitni ng af græs, helsæd og majs, høstning, rotorsåning m.m. Tlf:

19 Nyt fra Borgerforeningen Medlemskab af Hylke Borgerforening Her modtager I også et girokort til betaling af kontingentet for 2005 til Hylke Borgerforening. Vi håber, I vil være medlem og derved støtte op om Forsamlingshuset, og samtidig få en fordel, hvis I skal leje huset. Kontingentet er følgende: Familier Enlige Foreninger 150,00 kr 75,00 kr 150,00 kr Salleje: Hele huset Lille sal Medlemmer 1.000,- kr 600,- kr Ikke medlemmer 1.300,- kr 800,- kr Kontingentet for 2005 bedes betalt inden 20. februar. Se i øvrigt Husk også: Præmiewhist mandag i lige uger Banko hver tirsdag Grumstrup Autoværksted 19

20 Hylke bibliotek Åbningstider: Mandag:15 18 mandag fra kl Tirsdag og Onsdag: tirsdag og Torsdag: onsdag 15 kl torsdag kl Biblioteket ligger på Hylkevej 45. Tlf: Gunner Rasmussen Kran og vognmandsforretning Hylkevej 86, Hylke 8660 Skanderborg Tlf Kør m ed Skanderborg Turistfart p ers. Turist bus ser Ud flu gter og selskabsture Såvel ind som udland Vi hjælper Dem gerne med arrangementer Ove Iversen Danm arksvej Skanderborg Banevænget 3 Telefon Skanderborg Fax Tlf.: Fax:

21 Generalforsamling i Hylke Borgerforening og Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus Torsdag, den 24. februar kl i Forsamlingshuset Borgerforeningen står primært for driften af Forsamlingshuset, og laver også diverse arrangementer i årets løb for at samle Hylkeborgerne, og for at skaffe økonomi til driften af huset, så det er pænt og velfungerende, når DU har brug for at leje det til en eller anden lejlighed. Støtteforeningen arbejder hovedsageligt med at skaffe penge til hjælp ved større investeringer i Huset, og arrangerer bl. a. loppemarked. Arrangementer i Borgerforeningen Jeg kom desværre for sent med et indlæg til sidste nummer af Hugin, derfor først en gammel nyhed. Der er under Borgerforeningen nedsat et udvalg der tager sig af børnearrangementer. De barslede med juletræsfest den 12 december Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med juleklip, pyntning af juletræet, dans om træet og lidt mundgodt. Et større fremmøde kunne godt have været ønskeligt. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at de større børn ikke havde fået indbydelsen, det er beklagelig, og vi vil forsøge at gøre det bedre næste gang. Sæt kryds i kalenderen! Dilettant lørdag den 9. april kl Generalprøve kl Stykket hedder Et barn ingen hindring. Sodavandsdiskotek fredag den 15 april kl Indbydelse via børneudvalget følger senere. Anette Nørskov 21

22 Hylke Ridecenter Tilbyder opstaldning af heste og ponyer i spiltov og boks. Daglig på fold og 3 gange fodring. Vi har bl.a. 2 ridehaller, 2 udendørsba ner, løbefolde og mulighed for græsning. V i tilbyder anparter i heste og ponyer, hvor du råder over hesten en del af ugen og har mulighed for start til stævner. Der tilbydes undervisning på flere niveauer for børn og voksne. Ring og hør nærmere! (bedst efter 18. ) Tjek Vi rr ing : Mandag fr ed a g kl Torsdag kl Tlf.: G adebakken 34, Virring, 8660 Skanderborg PRØV OS WW W..lok alspare ka ss en.dk/fr uering 22

23 Loppemarked i Forsamlingshuset Igen i år er der stort loppemarked i forsamlingshuset til fordel for Hylke Forsamlingshus. Det er søndag den 3. april 2005 kl til Det er alle tiders lejlighed til at få ryddet loftet, kælderen eller alle andre steder, hvor man gemmer de ting, der er for gode til at smide ud, men som man måske ikke har brug for mere. Det kan jo være, at andre kan bruge de ting, som du ikke længere vil gemme. Overskuddet fra loppemarkedet går til vedligeholdelse eller nyanskaffelser til Nyt fra dagplejen Til Hovedbestyrelsen for HUG Dagplejerne i Hylke vil sige mange tak for bevillingen på kr for hvilket vi har fået bygget et legehus på legepladsen.dette er sket i samarbejde med skolen (SFO). Vi har betalt materialerne indkøbt ved Jørgen fra Hylke savværk og skolen har så bekostet opsætningen og naturligvis lagt grund til. Vi syntes at vi har fået et dejligt funktionelt hus der også passer ind i miljøet på legepladsen og som alle børn der har deres gang på pladsen kan have gavn af. Vi håber så blot at alle vil behandle det pænt så vi kan have gavn af det i mange år. Vi siger endnu engang tak og håber vi en anden gang kan komme i betragtning hvis vi får en god ide. Forsamlingshuset, så det kommer alle i Hylke til gode. Der bliver arrangeret indsamling i hele området torsdag, den 31. marts, hvor lopper også kan afleveres i forsamlingshuset. Ligeledes kan lopper afleveres i forsamlingshuset lørdag den 2. april. Har du spørgsmål eller har ting til loppemarkedet, så ring til Leif Madsen, Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus Vi vil komme med en lille henvendelse til nogle hundeejere her i Hylke. Vi ved godt at I holder meget af jeres hunde,men vi holder også af vores dagplejebørn. Vi syntes ikke det er særligt spændende at vi, hver gang vi har været en tur med dem, skal hjem og vaske hundelort af støvlerne, hvis det endda kan gøre det. For at undgå ovennævnte skal vi gå ude på vejen og det må vi ikke!! Det skulle ikke være så vanskeligt at medbringe den berømte pose når hunden skal luftes. Vi håber det hjælper at gøre opmærksom på problemet Venlig hilsen Dagplejerne i Hylke 23

10:19:06 11, 2009 10:19:06 11, 2009 _02T2H_1092346

10:19:06 11, 2009 10:19:06 11, 2009 _02T2H_1092346 HUGin 26. ÅRG. NR. 2 September 2009 Indhold Skynd dig langsomt 3 Afslutningstur med Store Brokkedag 7 Nyt fra træningscenteret Borgerforeningen 9 Biblioteket 11 Markedsdag og veteranløb 13 Bankospil 15

Læs mere

HUGin 100 ÅR - TILLYKKE!

HUGin 100 ÅR - TILLYKKE! HUGin 100 ÅR - TILLYKKE! 100 ÅRS JUBILÆUM 2007 HUGF 100 års jubilæum Som redaktør for HUGin er jeg blevet involveret i at lave et skrift i anledning af HUGF s 100 års jubilæum. Hvad skriver man til en

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5 Nummer 8, 15. årgang, september 2009 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Kubik i Skartved: Klub blev til... Læs side 3 Har TV Bjert overtaget

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

Villy bliver 60 år. Ildsjæle starter kajakklub i Sdr. Stenderup Læs side 13. Stenderup halvøen har fået en borgmester Læs side 3

Villy bliver 60 år. Ildsjæle starter kajakklub i Sdr. Stenderup Læs side 13. Stenderup halvøen har fået en borgmester Læs side 3 Nummer 4, 18. årgang, april 2012 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Udenrigsministeren fylder rundt: Villy bliver 60 år Læs side 4 og 5 Ildsjæle starter kajakklub

Læs mere

S V. Nr. 3 Juni 2014 39. årgang

S V. Nr. 3 Juni 2014 39. årgang Nr. 3 Juni 2014 39. årgang Rid sommer i by. En gammel tradition er forsøgt genoptaget i Ø. Assels og omegn. Vejrguderne var desværre ikke rigtig med arrangementet i år. Se omtale side 20-21. S V SYDVESTMORS

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere