HUGin 21. ÅRG. NR. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUGin 21. ÅRG. NR. 4"

Transkript

1 HUGin 21. ÅRG. NR. 4

2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej Skanderborg Tlf Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl er Hydro Texaco Horsensvej 140 Tebstrup 8660 Skanderborg Telefon Telefax Danmarks stærkeste kontantkort Auto-reservedel e til gør-det-selv-folk FYRINGSOLIE kan afhente s. GRATIS lån af trailer. Rep. & Se rvice af dieselmotorer Diesel Specialist Wal ker udstødnings-og katalysat or speci ali st 2

3 Ansvarshavende redaktør Valborg Haagaard Båstrupvej 19, Båstrup Tlf.: Mail: Kasserer Niels Kr. Poulsen Brørupvej 32, Brørup Tlf.: Mail: Fotograf Henning Strand Olsen Lyngvejen, Brørup Tlf.: Mail: Supervisor Mikael Nielsen Hylkevej 126, Hylke Tlf.: Mail: - Annoncer Bladet trykkes i et oplag på 500. Bladet udkommer i februar, april, august og november. Bladet omdeles til alle husstande i Hylkes to postdistrikter. Opsigelse eller ændring af annoncer skal finde sted senest den 1. marts. Har vi ikke hørt fra annoncørerne senest den 1. marts, forudsætter vi, at annoncen kører videre i næste årgang. Deadline Stof til næste nummer skal være afleveret inden den 11 April Hilsen Redaktionen Indhold: Redaktørens klumme... 4 Pædofili... 5 Girospil Nyt fra Spejderne Nyt fra Træningscentert Pileflet Nyt fra Gymnastik Nyt fra Ketchersport Rejsebrev Skolebus Nyt fra Borgerforening Generalforsamling Borgerfor Loppemarked Nyt fra Dagplejen Fem mdr. på ski Yoga Nyt fra Biblioteket Strikkeklub Ugentlig cykeltur Nytårsløb Nyt fra Ungdomsklubben Kalenderen Julemarked Nyt fra Seniorklubben Fodboldafslutning

4 Redaktørens Klumme. Jeg er ikke meget for at indrømme, at siden trykningen af sidste udgave af Hugin, har min tillid til andre lidt et knæk. Jeg havde da aldrig tænkt, at nogen ville drømme om at bryde ind hos mig for at stjæle Hugin s bærbare computer. At computeren er væk er i sig selv træls, at alle kopier af de Hugins, der er lavet gennem tiden, også er væk er faktisk mere træls, men at tanken kan det være nogen, som du kender, der har lavet indbruddet, og det synes jeg er ganske forfærdelig træls, for det er ikke frugtbart for en lille by som Hylke. I et sådant lille samfund vil vi være kendte for bl.a. at have tillid til hinanden, at støtte hinanden og hjælpes ad. Vi vil være et sted, som vi er stolte af at komme fra. Det er vel dybest set grunde til, at man i Idrætsforeningen er i gang med at finde ud af, hvordan man kan signalere at man kommer fra Hylke. Nogle kreative personer er ved at lave et logo, som kan sættes på træningsdragter, som vil kunne købes billigt, da en del af prisen sponsoreres af hovedbestyrelsen. Træningsdragterne vil få ens farve, men materialet kan være forskelligt, afhængig af om man spiller bold eller går stavgang. Logoet skulle derfor gerne kunne symbolisere de mange forskellige tiltag, der er i Hylke. For at man ikke skal være i tvivl om, at nu kører man ind i verdens centrum, Hylke, har jeg observeret, at de byporte, som længe har været på landsbyrådets dagsorden, er ved at sætte rødder. Til dette nr. af Hugin har så mange vist interesse for at skrive, at det har været nødvendigt at rykke tekster sammen og lave fortløbende indlæg. Det er bare SÅ dejligt. Bliv ved med det. Det gør bladet bedre. Og til slut for alle tilfældes skyld: Der er IKKE indkøbt en ny bærbar computer, så der står ikke noget i mit hjem, som er værd at gå efter. Valborg Haagaard. Du kan afleverer stof: Pr. eller i Valborg s postkasse, Båstrupvej 19 Båstrup Mail eller diskette: Når du sender indslag til os, må du gerne tænke på følgende: Word-fil:: Skrifttype: Times New Roman Str. 11 4

5 Indledning Som afslutning på et gennemgående tema på hovedbestyrelsesmøderne i foråret 2004 er det blevet besluttet at nedfælde en beredskabsplan i tilfælde af seksuelt overgreb på børn. Beredskabsplanen tages op til evt. revision mindst én gang om året, umiddelbart efter generalforsamling. Beredskabsplanen skal vejlede i hvordan man skal handle hvis man har mistanke om eller konstatere et overgreb. Beredskabsplanen er udarbejdet på baggrund af DGI s vejledning. Mistanke om overgreb Mistanker om pædofile overgreb er et meget følsomt område. Det er en frygtelig tanke at det kan have fundet sted og det kan have voldsomme konsekvenser at rejse en mistanke som siden viser sig at være grundløs. Det er derfor et område som kræver stor varsomhed. Samtidig bør alle naturligvis bidrage til at begrænse og helst undgå seksuelle overgreb mod børn, også inden for idrætten. Pædofile har ingen særlige kendetegn og der er heller ingen tegn som kan fortælle at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb. Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft og også på dette område er opmærksomhed et Nyt fra Hylke UGF nøgleord. Man kan f.eks. være opmærksom på: Om en træner eller leder har en tendens til at isolere sig med et eller flere børn Om en træner eller leder har børn overnattende Om en træner eller leder har børn der kommer i hjemmet Om en træner eller leder er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn Om en træner eller leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træning Om en træner eller leder altid har en forklaring på hvorfor lige netop han (eller hun) ikke behøver følge de fælles spilleregler Alt dette kan man være opmærksom på og observere uden at komme til at tænke på pædofili. Og uden at der er grund til at tænke på pædofili. Modsat kan man have en vedvarende følelse af at her er noget galt eller måske høre et rygte eller en bemærkning som gør at man bærer på en mistanke man ikke kan ryste af sig. I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter: 5

6 1. Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker og skriv evt. ned hvad du har set eller hørt. 2. Kontakt foreningens formand. Vær diskret. Det er herefter formanden som har ansvar for hvad der videre skal ske. 3. Formanden kan vælge at søge vejledning hos politiet, i kommunens socialforvaltning eller hos amtskommunen. I alle tilfælde kan det ske uden at der nævnes navne. Den lokale amtsforening kan naturligvis også inddrages. Også her anonymt. Politiet kan vejlede om hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse og hvad der vil ske hvis sagen anmeldes formelt. Kommuner og amtskommuner er meget forskelligt rustet på dette område. De har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte. 4. Formanden kan vælge at orientere den mistænkte. Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser. Den mistænkte har krav på at vide at bestyrelsen er ved at undersøge et rygte eller en mistanke. Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion. Vær altid mindst to om en sådan samtale. Det kan forebygge senere misforståelser om hvad der er sagt og ikke sagt. Afslut samtalen med en klar konklusion og klare aftaler om hvad der videre skal ske. I mange tilfælde vil konklusionen være at bestyrelsens repræsentanter har brug for et døgn eller to til at overveje situationen og at man derefter vil vende tilbage. 5. Tag stilling til hvad der videre skal ske. Er der brug for flere samtaler? Er der tale om misforståelser eller rygter? Er der grundlag for en politianmeldelse? Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den der oprindeligt henvendte sig orienteres om beslutningen. Hvis der er tale om misforståelser eller rygter må bestyrelsen diskutere hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden. Samtidig må bestyrelsen diskutere om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende. Er der skabt et dårligt klima som bestyrelsen nødvendigvis må forholde sig til eller er det muligt at lukke sagen og fortsætte samarbejdet af de tidligere aftalte linier. 6. Hvis der er grundlag for en politianmeldelse bør bestyrelsen foretage anmeldelse hurtigst muligt. Barnets forældre skal naturligvis have besked om anmeldelsen og gøres opmærksom på at de kan søge hjælp hos kommunens socialforvaltning. 7. Hvis bestyrelsen vælger at foretage politianmeldelse bør foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen også orienteres. Der vil være brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. 6

7 Orienteringen kan finde sted på møder, gennem breve eller ved forskellige kombinationer heraf. 8. I tilfælde af politianmeldelse bør også pressen orienteres. Det anbefales at foreningen vælger én person som udtaler sig til pressen og at det aftales at alle andre henviser til pågældende. Ved radio- og tv-interview bør man sikre sig en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om. Ved interviews med skrivende journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. Amtsforeningen står naturligvis altid til rådighed med støtte og vejledning og bør inddrages så tidligt i forløbet som nødvendigt. Hvis der bliver tale om politianmeldelse bør foreningen i alle tilfælde kontakte amtsforeningen, som kan formidle kontakt til et medlem af rådgivningspanelet. Konstateret overgreb Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil anbefales følgende: Underret forældrene til barnet eller børnene Kontakt straks foreningens formand Undlad at tale med andre om sagen heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater. Herefter anbefales det at formanden/ bestyrelsen går frem efter følgende punkter: 1. Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder. 2. Underret de sociale myndigheder. 3. Udpeg presseansvarlig. Det anbefales at foreningen vælger én person som udtaler sig til pressen og at det aftales at alle andre henviser til pågældende. Ved radio- og tv-interview bør man sikre sig en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om. Ved interviews med skrivende journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. 4. Udpeg en person med indsigt i sagen som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. 5. Orientér foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Understreg at der er udpeget én 7

8 BYENS MODEMAGAS IN TLF.: ADELGADE SKANDERBORG MATAS SKANDERBORG v/ Anne Mette Kallestrup Reeslev Adelgade Skanderborg Tlf TØMRER og SNEDKERARBEJDE RIIS TØMRER og SNEDKERFORRETNING IS Reparationer Nybygninger Uds kiftn ing af vindue r og døre Alle renoveringsopgaver Riisvej 48, Ri is 8660 Skanderborg

9 presseansvarlig og at alle andre bør afstå fra at udtale sig til pressen. Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos (jv. punkt 4). Tag stilling til hvem som skal orienteres på et møde, og hvem som kan orienteres pr. brev. Amtsforeningen bør inddrages tidligst muligt og kan formidle kontakt til et medlem af rådgivningspanelet. Telefonliste Formand for Hylke UGF Jacob Skaar Ustrupvej Skanderborg Tel.Mobil / Skanderborg/Odder PolitiAdelgade Skanderborg Tel Skanderborg KommuneRådhusetAdelgade Skanderborg Tel Århus Amts rådgivningscenter for børn og ungelangenæs Allé Århus C Tel DGI HorsensegnenLangmarksvej Horsens Tel Vindere Girospil Oktober kvartal 2004 Kr. Nr. Navn Svend Søgård Finn Hansen Anna Therkelsen Karen Hansen 50 9 Ib Larsen Jacob Rasmussen Bente Staldkarl Elna Secher Steen Sønderskov Keld Palmgren Ninni Hansen Jørgen Larsen Judith Jensen Jo flere der spiller, giver flere præmier. Ledige numre henvendelse Til Anna Lise Kun 25 kr. / kvartal for at være med. m.v.h. Støtteforeningen, Banko 9

10 Nyt fra Ejer Baunehøj Gruppen Så er ejer Baunehøj Gruppens 71 spejdere + ledere i gang igen efter juleferien. Grenmæssigt ser det således ud: 27 bævere, 23 ulve, 16 spejdere og 5 seniorspejdere.16 januar lagde vi ud med Nytårsparade, startende med Gudstjeneste i Ousted Kirke, hvor 2 af ulvene læste henholdsvis ind- og udgangsbøn, til slut sang alle spejdere Tak, Gud for denne lyse morgen, akkompagneret af Stoffer på guitar. Derefter var der aktiviteter for spejderne omkring Dalskovhytten, mens forældre og ledere holdt grupperådsvalg. Alle grene er i gang med planlægning af årets aktiviteter.for bævere og ulve gælder det henholdsvis forårshytteture og sommerlejren, som bliver ved Vandværkssøen i Hansted Skov. De store spejdere arbejder med aktiviteter med henblik på Korpslejren ved Guldborgsund. p.g.v. Anny Nyt fra Træningscentret Nye tiltag i træningscenteret siden sidst. Vi er rigtig glade for at det har været muligt for os at købe et gang- løbebånd og en York træningsbænk inklusiv vægtsæt. Træningsbænken er desuden forsynet med både bentræner og curlpude. Vi er i stand til at blive ved med at investere i nyt træningsudstyr og forbedre forholdene i træningscenteret, fordi der lige nu er 60 medlemmer i Hylke Træningscenter. Det betyder at vi inden for det sidste års tid har haft en medlemstilgang på 20 medlemmer. Vi kan stadig være i kælderen med det antal medlemmer der er nu. Vi beder alle medlemmerne om at tage hensyn til hinanden i forhold til træningstidspunkter. Der kan være ca. 4 personer ad gangen der træner; men så bliver luften også tæt. Vi vil opfordre til at der sker almindelig udluftning i forbindelse med træning. D.v.s. at åbne vinduer og/ eller døren med henblik på luftskifte. Vi vil også meget gerne opfordre til at alle medbringer et håndklæde til at lægge på madrasserne/maskinerne m.m., af hensyn til hygiejnen. Vi vil gerne her i Hugin informere om medlemsbetingelser i Hylke Træningscenter: 10

11 Nye medlemmer modtager instruktion 2-3 gange. Indenfor instruktionsperioden beslutter du, om du ønsker medlemskab. Du betaler kontingent og nøgledepositum ved indmeldelsen hos instruktøren ved sidste instruktionsgang. Du er medlem for et år ad gangen. Et års medlemskab koster 500 kr. Du betaler et nøgledepositum på 100 kr. Du er forpligtet til at betale kontingent så længe du har nøglen til træningscentret. Nøgledepositum tilbagebetales ved udmelding efter endt medlemsperiode. Nøgledepositum tilbagebetales således ikke, hvis du overskrider fristen for aflevering af nøglen, eller ikke fortsat betaler kontingent. Du skal være 16 år for at blive medlem. Du er selv ansvarlig for træningen. Der hænger en medlemsliste i træningslokalet, hvor du kan se din indbetalingsperiode. Vi opfordrer medlemmerne til selv at indbetale kontingent på de girokort, der hænger på opslagstavlen (eller ved bankoverførsel). Husk at påføre nøglenummer, navn og indbetalingsperiode. Husk at melde adresseændring ved flytning. Instruktion foregår onsdage fra kl når ikke noget andet er aftalt. Der instrueres til og med d Så starter den nye instruktionsperiode fra Instruktører er: Eigil, Elin, Mike og Karen Har du lyst til at træne, så kan henvendelse ske til Eigil Elin Mike Karen Træningscentret PILEFLET PÅ HYLKE SKOLE Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Vi fletter en rund kurv og lærer her grundprincipperne, som vi kan bruge i andre arbejder, f.eks. i en bakke Hylke El eller et foderhus m.m. Materialer efter forbug, ca kr. v/dennis Winther Hold 90: Pilefelt v/ Jessie Herder Lørdag d. 26. og søndag de. 27. februar kl Pris: 400 kr. Tilmelding senest d. 7. februar til LOF på tlf (bedst mellem og og efter 19.00) Vh Skoleleder Kamma Holm 11

12 Hylke El v/dennis Winther En Grundtvig/Koldsk efterskole for årrige. Sk olefag: Dansk, matematik, e ngelsk, tysk, fysik. (FSA/FSU) Linie fag: Billedkunst, frilufts liv, heste- og r idelinie, idræt, medie (TV/ video), mus ik- og teater. Valgfag. Fællesfag: Fællestimer gymna stik fællessang - tematimer Få den nye skolefolder tilsendt. Telefon: Fax: E-ma il: Forstanderpar: Ingebjørg Sandøy & To rben Ho lmgaard 12

13 Nyt fra Ketchersport Tennis Så nærmer tennissæsonen sig og det er tid af få støvet ketsjeren af. I marts måned kommer tennisfolderen ud, hvor der er informationer om arrangementer, træningstider osv. Tilmelding til tennis den 15. marts kl i klubhuset Standerhejsning den 01. maj kl med kaffe og rundstykker i klubhuset Badminton Badmintonsæsonen er i fuld gang. Ud over de normale spilleaftner, har der været afholdt hyggeturnering, juleafslutning og træningsdag. Juleafslutningen, den sidste mandag inden jul, blev traditionen tro afviklet med en turnering hvor der spilles alle mod alle og hvor både appetitten og tørsten blev skærpet. Det blev der rådet bod på ved efterfølgende smørrebrød, øl og snaps. En rigtigt hyggelig aften. Træningsdagen, lørdag den 8. januar fra 10 14, forsøgte Poul Erik fra DGI at lære os nogle af hemmelighederne ved doublespillet. Hvordan vi skal serve, hvordan man undgår at løbe i vejen for hinanden og i øvrigt fik rettet nogle af vore fejl og dårlige vaner. Dagen blev sluttet af med pølsebord. I lærerig dag, som sandsynligvis vil blive gentaget i næste sæson. Badmintonafslutningen bliver mandag den 21. marts, vor vi slutter med en hyggeturnering og smørrebrød. Der er dog mulighed for at spille 2 mandage i april, det vil sige den sidste spilleaften er den 11. april Leif Madsen. Sæt kryds i kalenderen! Nyt fra gymnastik Da vi afholder den årlige Gymnastikopvisning torsdag d. 17 marts 2005 på Brøruphus Efterskole. Der vil ud over opvisning af vores egne hold også være opvisning af Brøruphus Efterskoles elevhold. Der kommer yderligere oplysninger om arrangementet via opslag i Hylke Nærbutik, på skolen, i børnehaven og i de små skabe rundt omkring. På trænere og bestyrelsens vegne Anitta Jensen formand 13

14 14 REJSEBREV FRA DOWN UNDER. Hej alle sammen, jeg håber I alle sammen har det godt og nyder kulden, mørket, regnen og blæsten hjemme i Danmark. Jeg sidder pt. i Australien, nærmere bestemt Halls Gap i Victoria. Vejret er meget ensformigt, skyfri himmel med temperaturer mellem 27 og 35 gr. Så med de dagtemperaturer er det jo næsten nødvendigt med en trøje når temperaturen falder til gær. om aftenen. Jeg startede min rejse med 3 måneder i New Zealand. Her fordelte jeg min tid nogenlunde ligeligt mellem nord - og sydøen. Nordøen er meget frodig med en masse flotte strande. Her var jeg bl.a. meget ude at fluefiske i området omkring Lake Taupo. Og jeg havde heldet med mig 4 flotte regnbueørreder på omkring 3 kg. Og jeg har beviser i form af fotos. Ellers fik jeg ligeledes i Taupo prøvet at sejle i havkajak. En rigtig god oplevelse som jeg gentog flere steder på sydøen. Når man padler rundt i en kajak mellem høje bjergtinder, får man virkeligt et indtryk af hvor lille man. Ellers var højdepunktet på nordøen en tur i en hule ved Waitomo. På grund af nogle problemer med telefonen i området var jeg den eneste gæst, så jeg fik en særtur med min egen guide. Nede af en bjergside fulgte vi et lille vandløb som løb ind i bjerget. Her fra kravlede, rappelede, vandede gennem vandløb og maste os igennem små sprækker. Inde i hulen var der nogle fantastiske formation af stalakiter og stalamiter. Det var en fantastisk oplevelse af en helt ny August 2004 verden og det viste sig at oplevelsen varede ved, de næste 3 dage gik jeg rundt som en gammel mand, p.g.a. trælår og andre skavanker. Sydøen af New Zealand skulle vise sig at være mere rå og imponerende. Her var jeg på flere vandre- og kajaktulre fra 1 til 3 dages varighed. Ellers var jeg på helikopterhiking på Franz Josef Gletscheren og var 3 dage på Stewart Island, en lille ø syd for sydøen. Her var der et helt fantastisk fugleliv, p.g.a. at der ingen rovdyr var. Fra Stewart Island gik turen nord på igen langs østkysten. Julen blevet holdt i Dunedin, uden der dog var meget ståhej ud af det. Det er første gang (og forhåbentligt sidste) jeg har fået pasta juleaften. Fra Christchurch fløj jeg tilbage til Auckland. Hvor jeg holdt nytår og fik set de ting jeg ikke nåede da jeg ankom til landet. Lige efter nytår gik turen så videre til Australien. I Sydney blev jeg mødt af den sommer som lod vente på sig i New Zealand. Desværre blev starten på mit ophold i Australien ødelagt da min lille rygsæk med alle mine sager, som kamera, mp3- spiller etc. stjålet. Så ind imellem alle serværdighederne skulle jeg også lige håndtere politi, forsikringsselskab og ny indkøb. Heldigvis blev min taske fundet igen, dog uden meget andet indhold et nogle papirer, mit pas og mine saltlakridser. Efter alt det ståhej var overstået fik jeg købt mig en bil. En ordentlig øse. En Ford Falcon stationcar. 3,9 l med 250 HK. Jeg købte den af nogle andre

15 backpackere, så med bilen fulgte en masse campingudstyr. Så her i Australien bor jeg mest på campingpladser. I byerne bor jeg dog fortsat, ligesom i New Zealand på hostler. Efter at have købt bil, skulle jeg lige en tur nord på til Queensland for at få bilen omregistreret. En smuttur på km. Ellers er jeg så ved at arbejde mig rundt om den østlige del af Australien. Efter Sydney var jeg rundt i noget af det øvrige New South Wales, derefter til hovedstaden Canberra og derfra til Melbourne og staten Victoria. Australien er meget anderledes en New Zealand, alt er bygget op på at man har en bil, hvor man i New Zealand kunne komme rundt med bus uden problemer. Jeg har været rundt og se en masse er en dejlig ting når man bor i Hylke. Jeg har 2 børn på Morten Børup skolen inde i Skanderborg og her ender ruten efter at have været omkring Virring og banegården. Jeg sætter dem normalt selv af derinde, når jeg alligevel kører forbi på vej til arbejde - men når jeg arbejder her hjemme eller har fri er det da både økonomisk og miljømæssigt genialt at de kan stå på skolebussen lige ude foran døren. De synes faktisk også det er ret hyggeligt. Men nu er det desværre sådan at det er mere undtagelse end regel at de kan nå i skole til tiden - der er kun 5 minutter at løbe på når den ellers holder tidsplanen. Og dem som Skolebus August 2004 natur og har allerede mødt koalaer, kænguruer, emuer, næbdyr og en masse flotte fugle. I Melbourne var jeg bl.a. ude at se tennis, da det passede med at Australien Open blev afholdt da jeg var i byen. De sidste dage har jeg været i en nationalpark nord vest for Melbourne ved navn Grampian. Her er massere af fantastiske klippeformationer og et rigt dyreliv. I eftermiddag skal jeg så have min debut som rytter, når jeg skal på en 2 timers ridetur i området. Efter 4 måneder ud og 2 tilbage, har jeg endnu ikke fået hjemve, men ind imellem savner jeg nu mine venner og familie. Jeg håber, I alle sammen har det godt og overlever den danske vinter uden at miste humøret. Mange hilsener Jacob Skaar skal med toget til Århus har også et problem. Så det var jo indlysende at rykke morgenafgangen med 10 eller bare 5 minutter. Det ser Connex ikke noget problem i at gøre fra næste gang der laves køreplan - men det skal gå gennem kommunen. Skoleinspektøren på Morten Børup skolen har lovet at se på det - så jeg vil opfordre jer der har samme problem til at tage kontakt til kommunen (Lene H. Hansen), det virker som om de faktisk vil se på det så. L. Nørager 15

16 Uforbindende tilbud gives på alt tømrer - og snedkerarbejde - nybyg og reparation Vi giver gerne en hjælpende hånd til gør det selv - folk. Salg af byggematerialer til billige priser. HYLKE TØMRER- & SNEDKERFORRETNING V/ Aksel Nielsen Hylkevej 92 Hylke 8660 Skanderborg Tlf Biltlf:

17 H.T.M. D IN LO KA LE HÅ N DV Æ R KE R Hovedgård Tømrer og Maskinsnedkeri A/S H.T.M. udfører alt i tømrerarbejde. Kontakt Henrik på HÅNDVÆRK.. KVALITET.. RÅDG IVNING.. HSV s udlejningscentral Skal du holde havefest, gadefest, byfest,rejsegilde eller lignende, så kig her på vore udlejningstilbud: Stole (125 stk.) kr. 4,00 Pølsekoger kr Bordplader (3,5/1,75 m) kr. 15,00 Brødrister kr Flagstænger med flag kr. 10,00 Kaffemaskine (10 L.) kr Grill (2 stk.) kr. 40,00 Højtaleranlæg kr Pølserister kr.100,00 Alle priser er pr.dag pr.stk. Henvendelse til Elmer Nielsen, Stenløkkeparken 8, tlf.:

18 fff MIDTJYSK TRAKTORLAGER A/S Tjek HYLKE MASKINSTATION Spredning af gødning, såning af majs, snitni ng af græs, helsæd og majs, høstning, rotorsåning m.m. Tlf:

19 Nyt fra Borgerforeningen Medlemskab af Hylke Borgerforening Her modtager I også et girokort til betaling af kontingentet for 2005 til Hylke Borgerforening. Vi håber, I vil være medlem og derved støtte op om Forsamlingshuset, og samtidig få en fordel, hvis I skal leje huset. Kontingentet er følgende: Familier Enlige Foreninger 150,00 kr 75,00 kr 150,00 kr Salleje: Hele huset Lille sal Medlemmer 1.000,- kr 600,- kr Ikke medlemmer 1.300,- kr 800,- kr Kontingentet for 2005 bedes betalt inden 20. februar. Se i øvrigt Husk også: Præmiewhist mandag i lige uger Banko hver tirsdag Grumstrup Autoværksted 19

20 Hylke bibliotek Åbningstider: Mandag:15 18 mandag fra kl Tirsdag og Onsdag: tirsdag og Torsdag: onsdag 15 kl torsdag kl Biblioteket ligger på Hylkevej 45. Tlf: Gunner Rasmussen Kran og vognmandsforretning Hylkevej 86, Hylke 8660 Skanderborg Tlf Kør m ed Skanderborg Turistfart p ers. Turist bus ser Ud flu gter og selskabsture Såvel ind som udland Vi hjælper Dem gerne med arrangementer Ove Iversen Danm arksvej Skanderborg Banevænget 3 Telefon Skanderborg Fax Tlf.: Fax:

21 Generalforsamling i Hylke Borgerforening og Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus Torsdag, den 24. februar kl i Forsamlingshuset Borgerforeningen står primært for driften af Forsamlingshuset, og laver også diverse arrangementer i årets løb for at samle Hylkeborgerne, og for at skaffe økonomi til driften af huset, så det er pænt og velfungerende, når DU har brug for at leje det til en eller anden lejlighed. Støtteforeningen arbejder hovedsageligt med at skaffe penge til hjælp ved større investeringer i Huset, og arrangerer bl. a. loppemarked. Arrangementer i Borgerforeningen Jeg kom desværre for sent med et indlæg til sidste nummer af Hugin, derfor først en gammel nyhed. Der er under Borgerforeningen nedsat et udvalg der tager sig af børnearrangementer. De barslede med juletræsfest den 12 december Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med juleklip, pyntning af juletræet, dans om træet og lidt mundgodt. Et større fremmøde kunne godt have været ønskeligt. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at de større børn ikke havde fået indbydelsen, det er beklagelig, og vi vil forsøge at gøre det bedre næste gang. Sæt kryds i kalenderen! Dilettant lørdag den 9. april kl Generalprøve kl Stykket hedder Et barn ingen hindring. Sodavandsdiskotek fredag den 15 april kl Indbydelse via børneudvalget følger senere. Anette Nørskov 21

22 Hylke Ridecenter Tilbyder opstaldning af heste og ponyer i spiltov og boks. Daglig på fold og 3 gange fodring. Vi har bl.a. 2 ridehaller, 2 udendørsba ner, løbefolde og mulighed for græsning. V i tilbyder anparter i heste og ponyer, hvor du råder over hesten en del af ugen og har mulighed for start til stævner. Der tilbydes undervisning på flere niveauer for børn og voksne. Ring og hør nærmere! (bedst efter 18. ) Tjek Vi rr ing : Mandag fr ed a g kl Torsdag kl Tlf.: G adebakken 34, Virring, 8660 Skanderborg PRØV OS WW W..lok alspare ka ss en.dk/fr uering 22

23 Loppemarked i Forsamlingshuset Igen i år er der stort loppemarked i forsamlingshuset til fordel for Hylke Forsamlingshus. Det er søndag den 3. april 2005 kl til Det er alle tiders lejlighed til at få ryddet loftet, kælderen eller alle andre steder, hvor man gemmer de ting, der er for gode til at smide ud, men som man måske ikke har brug for mere. Det kan jo være, at andre kan bruge de ting, som du ikke længere vil gemme. Overskuddet fra loppemarkedet går til vedligeholdelse eller nyanskaffelser til Nyt fra dagplejen Til Hovedbestyrelsen for HUG Dagplejerne i Hylke vil sige mange tak for bevillingen på kr for hvilket vi har fået bygget et legehus på legepladsen.dette er sket i samarbejde med skolen (SFO). Vi har betalt materialerne indkøbt ved Jørgen fra Hylke savværk og skolen har så bekostet opsætningen og naturligvis lagt grund til. Vi syntes at vi har fået et dejligt funktionelt hus der også passer ind i miljøet på legepladsen og som alle børn der har deres gang på pladsen kan have gavn af. Vi håber så blot at alle vil behandle det pænt så vi kan have gavn af det i mange år. Vi siger endnu engang tak og håber vi en anden gang kan komme i betragtning hvis vi får en god ide. Forsamlingshuset, så det kommer alle i Hylke til gode. Der bliver arrangeret indsamling i hele området torsdag, den 31. marts, hvor lopper også kan afleveres i forsamlingshuset. Ligeledes kan lopper afleveres i forsamlingshuset lørdag den 2. april. Har du spørgsmål eller har ting til loppemarkedet, så ring til Leif Madsen, Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus Vi vil komme med en lille henvendelse til nogle hundeejere her i Hylke. Vi ved godt at I holder meget af jeres hunde,men vi holder også af vores dagplejebørn. Vi syntes ikke det er særligt spændende at vi, hver gang vi har været en tur med dem, skal hjem og vaske hundelort af støvlerne, hvis det endda kan gøre det. For at undgå ovennævnte skal vi gå ude på vejen og det må vi ikke!! Det skulle ikke være så vanskeligt at medbringe den berømte pose når hunden skal luftes. Vi håber det hjælper at gøre opmærksom på problemet Venlig hilsen Dagplejerne i Hylke 23

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

HUGin Lopper 2 22. ÅRG. NR. 1 April 2005

HUGin Lopper 2 22. ÅRG. NR. 1 April 2005 HUGin Lopper 2 22. ÅRG. NR. 1 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni & Allan Zink Jakobsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen.

HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. HUGin Årets Hylke Borgerere 2004 Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. 21. ÅRG. NR. 2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

HUGin. Anna Rasmussen ved receptionen

HUGin. Anna Rasmussen ved receptionen HUGin Anna Rasmussen ved receptionen 22. ÅRG. NR. 4 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

HUGin. billed 1. Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet

HUGin. billed 1. Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet HUGin billed 1 Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet 23. ÅRG. NR. 1 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE. SKANDERBORG TURISTFART BUSTIDER for afgang til BANKO i Hylke Forsamlingshus. Skanderborg Politi 86 56 14 48

NYTTIGE TELEFONNUMRE. SKANDERBORG TURISTFART BUSTIDER for afgang til BANKO i Hylke Forsamlingshus. Skanderborg Politi 86 56 14 48 NYTTIGE TELEFONNUMRE Skanderborg Politi 86 56 14 48 Lægevagt 86 20 10 22 Falck, assistance 70 10 20 30 Borgerbutikken, Skanderborg 87 94 20 00 Skanderborg Apotek 86 52 03 11 Taxa 86 51 00 00 Teletaxa 86

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere