HUGin 21. ÅRG. NR. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUGin 21. ÅRG. NR. 4"

Transkript

1 HUGin 21. ÅRG. NR. 4

2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej Skanderborg Tlf Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl er Hydro Texaco Horsensvej 140 Tebstrup 8660 Skanderborg Telefon Telefax Danmarks stærkeste kontantkort Auto-reservedel e til gør-det-selv-folk FYRINGSOLIE kan afhente s. GRATIS lån af trailer. Rep. & Se rvice af dieselmotorer Diesel Specialist Wal ker udstødnings-og katalysat or speci ali st 2

3 Ansvarshavende redaktør Valborg Haagaard Båstrupvej 19, Båstrup Tlf.: Mail: Kasserer Niels Kr. Poulsen Brørupvej 32, Brørup Tlf.: Mail: Fotograf Henning Strand Olsen Lyngvejen, Brørup Tlf.: Mail: Supervisor Mikael Nielsen Hylkevej 126, Hylke Tlf.: Mail: - Annoncer Bladet trykkes i et oplag på 500. Bladet udkommer i februar, april, august og november. Bladet omdeles til alle husstande i Hylkes to postdistrikter. Opsigelse eller ændring af annoncer skal finde sted senest den 1. marts. Har vi ikke hørt fra annoncørerne senest den 1. marts, forudsætter vi, at annoncen kører videre i næste årgang. Deadline Stof til næste nummer skal være afleveret inden den 11 April Hilsen Redaktionen Indhold: Redaktørens klumme... 4 Pædofili... 5 Girospil Nyt fra Spejderne Nyt fra Træningscentert Pileflet Nyt fra Gymnastik Nyt fra Ketchersport Rejsebrev Skolebus Nyt fra Borgerforening Generalforsamling Borgerfor Loppemarked Nyt fra Dagplejen Fem mdr. på ski Yoga Nyt fra Biblioteket Strikkeklub Ugentlig cykeltur Nytårsløb Nyt fra Ungdomsklubben Kalenderen Julemarked Nyt fra Seniorklubben Fodboldafslutning

4 Redaktørens Klumme. Jeg er ikke meget for at indrømme, at siden trykningen af sidste udgave af Hugin, har min tillid til andre lidt et knæk. Jeg havde da aldrig tænkt, at nogen ville drømme om at bryde ind hos mig for at stjæle Hugin s bærbare computer. At computeren er væk er i sig selv træls, at alle kopier af de Hugins, der er lavet gennem tiden, også er væk er faktisk mere træls, men at tanken kan det være nogen, som du kender, der har lavet indbruddet, og det synes jeg er ganske forfærdelig træls, for det er ikke frugtbart for en lille by som Hylke. I et sådant lille samfund vil vi være kendte for bl.a. at have tillid til hinanden, at støtte hinanden og hjælpes ad. Vi vil være et sted, som vi er stolte af at komme fra. Det er vel dybest set grunde til, at man i Idrætsforeningen er i gang med at finde ud af, hvordan man kan signalere at man kommer fra Hylke. Nogle kreative personer er ved at lave et logo, som kan sættes på træningsdragter, som vil kunne købes billigt, da en del af prisen sponsoreres af hovedbestyrelsen. Træningsdragterne vil få ens farve, men materialet kan være forskelligt, afhængig af om man spiller bold eller går stavgang. Logoet skulle derfor gerne kunne symbolisere de mange forskellige tiltag, der er i Hylke. For at man ikke skal være i tvivl om, at nu kører man ind i verdens centrum, Hylke, har jeg observeret, at de byporte, som længe har været på landsbyrådets dagsorden, er ved at sætte rødder. Til dette nr. af Hugin har så mange vist interesse for at skrive, at det har været nødvendigt at rykke tekster sammen og lave fortløbende indlæg. Det er bare SÅ dejligt. Bliv ved med det. Det gør bladet bedre. Og til slut for alle tilfældes skyld: Der er IKKE indkøbt en ny bærbar computer, så der står ikke noget i mit hjem, som er værd at gå efter. Valborg Haagaard. Du kan afleverer stof: Pr. eller i Valborg s postkasse, Båstrupvej 19 Båstrup Mail eller diskette: Når du sender indslag til os, må du gerne tænke på følgende: Word-fil:: Skrifttype: Times New Roman Str. 11 4

5 Indledning Som afslutning på et gennemgående tema på hovedbestyrelsesmøderne i foråret 2004 er det blevet besluttet at nedfælde en beredskabsplan i tilfælde af seksuelt overgreb på børn. Beredskabsplanen tages op til evt. revision mindst én gang om året, umiddelbart efter generalforsamling. Beredskabsplanen skal vejlede i hvordan man skal handle hvis man har mistanke om eller konstatere et overgreb. Beredskabsplanen er udarbejdet på baggrund af DGI s vejledning. Mistanke om overgreb Mistanker om pædofile overgreb er et meget følsomt område. Det er en frygtelig tanke at det kan have fundet sted og det kan have voldsomme konsekvenser at rejse en mistanke som siden viser sig at være grundløs. Det er derfor et område som kræver stor varsomhed. Samtidig bør alle naturligvis bidrage til at begrænse og helst undgå seksuelle overgreb mod børn, også inden for idrætten. Pædofile har ingen særlige kendetegn og der er heller ingen tegn som kan fortælle at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb. Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft og også på dette område er opmærksomhed et Nyt fra Hylke UGF nøgleord. Man kan f.eks. være opmærksom på: Om en træner eller leder har en tendens til at isolere sig med et eller flere børn Om en træner eller leder har børn overnattende Om en træner eller leder har børn der kommer i hjemmet Om en træner eller leder er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn Om en træner eller leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træning Om en træner eller leder altid har en forklaring på hvorfor lige netop han (eller hun) ikke behøver følge de fælles spilleregler Alt dette kan man være opmærksom på og observere uden at komme til at tænke på pædofili. Og uden at der er grund til at tænke på pædofili. Modsat kan man have en vedvarende følelse af at her er noget galt eller måske høre et rygte eller en bemærkning som gør at man bærer på en mistanke man ikke kan ryste af sig. I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter: 5

6 1. Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker og skriv evt. ned hvad du har set eller hørt. 2. Kontakt foreningens formand. Vær diskret. Det er herefter formanden som har ansvar for hvad der videre skal ske. 3. Formanden kan vælge at søge vejledning hos politiet, i kommunens socialforvaltning eller hos amtskommunen. I alle tilfælde kan det ske uden at der nævnes navne. Den lokale amtsforening kan naturligvis også inddrages. Også her anonymt. Politiet kan vejlede om hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse og hvad der vil ske hvis sagen anmeldes formelt. Kommuner og amtskommuner er meget forskelligt rustet på dette område. De har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte. 4. Formanden kan vælge at orientere den mistænkte. Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser. Den mistænkte har krav på at vide at bestyrelsen er ved at undersøge et rygte eller en mistanke. Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion. Vær altid mindst to om en sådan samtale. Det kan forebygge senere misforståelser om hvad der er sagt og ikke sagt. Afslut samtalen med en klar konklusion og klare aftaler om hvad der videre skal ske. I mange tilfælde vil konklusionen være at bestyrelsens repræsentanter har brug for et døgn eller to til at overveje situationen og at man derefter vil vende tilbage. 5. Tag stilling til hvad der videre skal ske. Er der brug for flere samtaler? Er der tale om misforståelser eller rygter? Er der grundlag for en politianmeldelse? Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den der oprindeligt henvendte sig orienteres om beslutningen. Hvis der er tale om misforståelser eller rygter må bestyrelsen diskutere hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden. Samtidig må bestyrelsen diskutere om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende. Er der skabt et dårligt klima som bestyrelsen nødvendigvis må forholde sig til eller er det muligt at lukke sagen og fortsætte samarbejdet af de tidligere aftalte linier. 6. Hvis der er grundlag for en politianmeldelse bør bestyrelsen foretage anmeldelse hurtigst muligt. Barnets forældre skal naturligvis have besked om anmeldelsen og gøres opmærksom på at de kan søge hjælp hos kommunens socialforvaltning. 7. Hvis bestyrelsen vælger at foretage politianmeldelse bør foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen også orienteres. Der vil være brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. 6

7 Orienteringen kan finde sted på møder, gennem breve eller ved forskellige kombinationer heraf. 8. I tilfælde af politianmeldelse bør også pressen orienteres. Det anbefales at foreningen vælger én person som udtaler sig til pressen og at det aftales at alle andre henviser til pågældende. Ved radio- og tv-interview bør man sikre sig en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om. Ved interviews med skrivende journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. Amtsforeningen står naturligvis altid til rådighed med støtte og vejledning og bør inddrages så tidligt i forløbet som nødvendigt. Hvis der bliver tale om politianmeldelse bør foreningen i alle tilfælde kontakte amtsforeningen, som kan formidle kontakt til et medlem af rådgivningspanelet. Konstateret overgreb Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil anbefales følgende: Underret forældrene til barnet eller børnene Kontakt straks foreningens formand Undlad at tale med andre om sagen heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater. Herefter anbefales det at formanden/ bestyrelsen går frem efter følgende punkter: 1. Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder. 2. Underret de sociale myndigheder. 3. Udpeg presseansvarlig. Det anbefales at foreningen vælger én person som udtaler sig til pressen og at det aftales at alle andre henviser til pågældende. Ved radio- og tv-interview bør man sikre sig en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om. Ved interviews med skrivende journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. 4. Udpeg en person med indsigt i sagen som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. 5. Orientér foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Understreg at der er udpeget én 7

8 BYENS MODEMAGAS IN TLF.: ADELGADE SKANDERBORG MATAS SKANDERBORG v/ Anne Mette Kallestrup Reeslev Adelgade Skanderborg Tlf TØMRER og SNEDKERARBEJDE RIIS TØMRER og SNEDKERFORRETNING IS Reparationer Nybygninger Uds kiftn ing af vindue r og døre Alle renoveringsopgaver Riisvej 48, Ri is 8660 Skanderborg

9 presseansvarlig og at alle andre bør afstå fra at udtale sig til pressen. Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos (jv. punkt 4). Tag stilling til hvem som skal orienteres på et møde, og hvem som kan orienteres pr. brev. Amtsforeningen bør inddrages tidligst muligt og kan formidle kontakt til et medlem af rådgivningspanelet. Telefonliste Formand for Hylke UGF Jacob Skaar Ustrupvej Skanderborg Tel.Mobil / Skanderborg/Odder PolitiAdelgade Skanderborg Tel Skanderborg KommuneRådhusetAdelgade Skanderborg Tel Århus Amts rådgivningscenter for børn og ungelangenæs Allé Århus C Tel DGI HorsensegnenLangmarksvej Horsens Tel Vindere Girospil Oktober kvartal 2004 Kr. Nr. Navn Svend Søgård Finn Hansen Anna Therkelsen Karen Hansen 50 9 Ib Larsen Jacob Rasmussen Bente Staldkarl Elna Secher Steen Sønderskov Keld Palmgren Ninni Hansen Jørgen Larsen Judith Jensen Jo flere der spiller, giver flere præmier. Ledige numre henvendelse Til Anna Lise Kun 25 kr. / kvartal for at være med. m.v.h. Støtteforeningen, Banko 9

10 Nyt fra Ejer Baunehøj Gruppen Så er ejer Baunehøj Gruppens 71 spejdere + ledere i gang igen efter juleferien. Grenmæssigt ser det således ud: 27 bævere, 23 ulve, 16 spejdere og 5 seniorspejdere.16 januar lagde vi ud med Nytårsparade, startende med Gudstjeneste i Ousted Kirke, hvor 2 af ulvene læste henholdsvis ind- og udgangsbøn, til slut sang alle spejdere Tak, Gud for denne lyse morgen, akkompagneret af Stoffer på guitar. Derefter var der aktiviteter for spejderne omkring Dalskovhytten, mens forældre og ledere holdt grupperådsvalg. Alle grene er i gang med planlægning af årets aktiviteter.for bævere og ulve gælder det henholdsvis forårshytteture og sommerlejren, som bliver ved Vandværkssøen i Hansted Skov. De store spejdere arbejder med aktiviteter med henblik på Korpslejren ved Guldborgsund. p.g.v. Anny Nyt fra Træningscentret Nye tiltag i træningscenteret siden sidst. Vi er rigtig glade for at det har været muligt for os at købe et gang- løbebånd og en York træningsbænk inklusiv vægtsæt. Træningsbænken er desuden forsynet med både bentræner og curlpude. Vi er i stand til at blive ved med at investere i nyt træningsudstyr og forbedre forholdene i træningscenteret, fordi der lige nu er 60 medlemmer i Hylke Træningscenter. Det betyder at vi inden for det sidste års tid har haft en medlemstilgang på 20 medlemmer. Vi kan stadig være i kælderen med det antal medlemmer der er nu. Vi beder alle medlemmerne om at tage hensyn til hinanden i forhold til træningstidspunkter. Der kan være ca. 4 personer ad gangen der træner; men så bliver luften også tæt. Vi vil opfordre til at der sker almindelig udluftning i forbindelse med træning. D.v.s. at åbne vinduer og/ eller døren med henblik på luftskifte. Vi vil også meget gerne opfordre til at alle medbringer et håndklæde til at lægge på madrasserne/maskinerne m.m., af hensyn til hygiejnen. Vi vil gerne her i Hugin informere om medlemsbetingelser i Hylke Træningscenter: 10

11 Nye medlemmer modtager instruktion 2-3 gange. Indenfor instruktionsperioden beslutter du, om du ønsker medlemskab. Du betaler kontingent og nøgledepositum ved indmeldelsen hos instruktøren ved sidste instruktionsgang. Du er medlem for et år ad gangen. Et års medlemskab koster 500 kr. Du betaler et nøgledepositum på 100 kr. Du er forpligtet til at betale kontingent så længe du har nøglen til træningscentret. Nøgledepositum tilbagebetales ved udmelding efter endt medlemsperiode. Nøgledepositum tilbagebetales således ikke, hvis du overskrider fristen for aflevering af nøglen, eller ikke fortsat betaler kontingent. Du skal være 16 år for at blive medlem. Du er selv ansvarlig for træningen. Der hænger en medlemsliste i træningslokalet, hvor du kan se din indbetalingsperiode. Vi opfordrer medlemmerne til selv at indbetale kontingent på de girokort, der hænger på opslagstavlen (eller ved bankoverførsel). Husk at påføre nøglenummer, navn og indbetalingsperiode. Husk at melde adresseændring ved flytning. Instruktion foregår onsdage fra kl når ikke noget andet er aftalt. Der instrueres til og med d Så starter den nye instruktionsperiode fra Instruktører er: Eigil, Elin, Mike og Karen Har du lyst til at træne, så kan henvendelse ske til Eigil Elin Mike Karen Træningscentret PILEFLET PÅ HYLKE SKOLE Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Vi fletter en rund kurv og lærer her grundprincipperne, som vi kan bruge i andre arbejder, f.eks. i en bakke Hylke El eller et foderhus m.m. Materialer efter forbug, ca kr. v/dennis Winther Hold 90: Pilefelt v/ Jessie Herder Lørdag d. 26. og søndag de. 27. februar kl Pris: 400 kr. Tilmelding senest d. 7. februar til LOF på tlf (bedst mellem og og efter 19.00) Vh Skoleleder Kamma Holm 11

12 Hylke El v/dennis Winther En Grundtvig/Koldsk efterskole for årrige. Sk olefag: Dansk, matematik, e ngelsk, tysk, fysik. (FSA/FSU) Linie fag: Billedkunst, frilufts liv, heste- og r idelinie, idræt, medie (TV/ video), mus ik- og teater. Valgfag. Fællesfag: Fællestimer gymna stik fællessang - tematimer Få den nye skolefolder tilsendt. Telefon: Fax: E-ma il: Forstanderpar: Ingebjørg Sandøy & To rben Ho lmgaard 12

13 Nyt fra Ketchersport Tennis Så nærmer tennissæsonen sig og det er tid af få støvet ketsjeren af. I marts måned kommer tennisfolderen ud, hvor der er informationer om arrangementer, træningstider osv. Tilmelding til tennis den 15. marts kl i klubhuset Standerhejsning den 01. maj kl med kaffe og rundstykker i klubhuset Badminton Badmintonsæsonen er i fuld gang. Ud over de normale spilleaftner, har der været afholdt hyggeturnering, juleafslutning og træningsdag. Juleafslutningen, den sidste mandag inden jul, blev traditionen tro afviklet med en turnering hvor der spilles alle mod alle og hvor både appetitten og tørsten blev skærpet. Det blev der rådet bod på ved efterfølgende smørrebrød, øl og snaps. En rigtigt hyggelig aften. Træningsdagen, lørdag den 8. januar fra 10 14, forsøgte Poul Erik fra DGI at lære os nogle af hemmelighederne ved doublespillet. Hvordan vi skal serve, hvordan man undgår at løbe i vejen for hinanden og i øvrigt fik rettet nogle af vore fejl og dårlige vaner. Dagen blev sluttet af med pølsebord. I lærerig dag, som sandsynligvis vil blive gentaget i næste sæson. Badmintonafslutningen bliver mandag den 21. marts, vor vi slutter med en hyggeturnering og smørrebrød. Der er dog mulighed for at spille 2 mandage i april, det vil sige den sidste spilleaften er den 11. april Leif Madsen. Sæt kryds i kalenderen! Nyt fra gymnastik Da vi afholder den årlige Gymnastikopvisning torsdag d. 17 marts 2005 på Brøruphus Efterskole. Der vil ud over opvisning af vores egne hold også være opvisning af Brøruphus Efterskoles elevhold. Der kommer yderligere oplysninger om arrangementet via opslag i Hylke Nærbutik, på skolen, i børnehaven og i de små skabe rundt omkring. På trænere og bestyrelsens vegne Anitta Jensen formand 13

14 14 REJSEBREV FRA DOWN UNDER. Hej alle sammen, jeg håber I alle sammen har det godt og nyder kulden, mørket, regnen og blæsten hjemme i Danmark. Jeg sidder pt. i Australien, nærmere bestemt Halls Gap i Victoria. Vejret er meget ensformigt, skyfri himmel med temperaturer mellem 27 og 35 gr. Så med de dagtemperaturer er det jo næsten nødvendigt med en trøje når temperaturen falder til gær. om aftenen. Jeg startede min rejse med 3 måneder i New Zealand. Her fordelte jeg min tid nogenlunde ligeligt mellem nord - og sydøen. Nordøen er meget frodig med en masse flotte strande. Her var jeg bl.a. meget ude at fluefiske i området omkring Lake Taupo. Og jeg havde heldet med mig 4 flotte regnbueørreder på omkring 3 kg. Og jeg har beviser i form af fotos. Ellers fik jeg ligeledes i Taupo prøvet at sejle i havkajak. En rigtig god oplevelse som jeg gentog flere steder på sydøen. Når man padler rundt i en kajak mellem høje bjergtinder, får man virkeligt et indtryk af hvor lille man. Ellers var højdepunktet på nordøen en tur i en hule ved Waitomo. På grund af nogle problemer med telefonen i området var jeg den eneste gæst, så jeg fik en særtur med min egen guide. Nede af en bjergside fulgte vi et lille vandløb som løb ind i bjerget. Her fra kravlede, rappelede, vandede gennem vandløb og maste os igennem små sprækker. Inde i hulen var der nogle fantastiske formation af stalakiter og stalamiter. Det var en fantastisk oplevelse af en helt ny August 2004 verden og det viste sig at oplevelsen varede ved, de næste 3 dage gik jeg rundt som en gammel mand, p.g.a. trælår og andre skavanker. Sydøen af New Zealand skulle vise sig at være mere rå og imponerende. Her var jeg på flere vandre- og kajaktulre fra 1 til 3 dages varighed. Ellers var jeg på helikopterhiking på Franz Josef Gletscheren og var 3 dage på Stewart Island, en lille ø syd for sydøen. Her var der et helt fantastisk fugleliv, p.g.a. at der ingen rovdyr var. Fra Stewart Island gik turen nord på igen langs østkysten. Julen blevet holdt i Dunedin, uden der dog var meget ståhej ud af det. Det er første gang (og forhåbentligt sidste) jeg har fået pasta juleaften. Fra Christchurch fløj jeg tilbage til Auckland. Hvor jeg holdt nytår og fik set de ting jeg ikke nåede da jeg ankom til landet. Lige efter nytår gik turen så videre til Australien. I Sydney blev jeg mødt af den sommer som lod vente på sig i New Zealand. Desværre blev starten på mit ophold i Australien ødelagt da min lille rygsæk med alle mine sager, som kamera, mp3- spiller etc. stjålet. Så ind imellem alle serværdighederne skulle jeg også lige håndtere politi, forsikringsselskab og ny indkøb. Heldigvis blev min taske fundet igen, dog uden meget andet indhold et nogle papirer, mit pas og mine saltlakridser. Efter alt det ståhej var overstået fik jeg købt mig en bil. En ordentlig øse. En Ford Falcon stationcar. 3,9 l med 250 HK. Jeg købte den af nogle andre

15 backpackere, så med bilen fulgte en masse campingudstyr. Så her i Australien bor jeg mest på campingpladser. I byerne bor jeg dog fortsat, ligesom i New Zealand på hostler. Efter at have købt bil, skulle jeg lige en tur nord på til Queensland for at få bilen omregistreret. En smuttur på km. Ellers er jeg så ved at arbejde mig rundt om den østlige del af Australien. Efter Sydney var jeg rundt i noget af det øvrige New South Wales, derefter til hovedstaden Canberra og derfra til Melbourne og staten Victoria. Australien er meget anderledes en New Zealand, alt er bygget op på at man har en bil, hvor man i New Zealand kunne komme rundt med bus uden problemer. Jeg har været rundt og se en masse er en dejlig ting når man bor i Hylke. Jeg har 2 børn på Morten Børup skolen inde i Skanderborg og her ender ruten efter at have været omkring Virring og banegården. Jeg sætter dem normalt selv af derinde, når jeg alligevel kører forbi på vej til arbejde - men når jeg arbejder her hjemme eller har fri er det da både økonomisk og miljømæssigt genialt at de kan stå på skolebussen lige ude foran døren. De synes faktisk også det er ret hyggeligt. Men nu er det desværre sådan at det er mere undtagelse end regel at de kan nå i skole til tiden - der er kun 5 minutter at løbe på når den ellers holder tidsplanen. Og dem som Skolebus August 2004 natur og har allerede mødt koalaer, kænguruer, emuer, næbdyr og en masse flotte fugle. I Melbourne var jeg bl.a. ude at se tennis, da det passede med at Australien Open blev afholdt da jeg var i byen. De sidste dage har jeg været i en nationalpark nord vest for Melbourne ved navn Grampian. Her er massere af fantastiske klippeformationer og et rigt dyreliv. I eftermiddag skal jeg så have min debut som rytter, når jeg skal på en 2 timers ridetur i området. Efter 4 måneder ud og 2 tilbage, har jeg endnu ikke fået hjemve, men ind imellem savner jeg nu mine venner og familie. Jeg håber, I alle sammen har det godt og overlever den danske vinter uden at miste humøret. Mange hilsener Jacob Skaar skal med toget til Århus har også et problem. Så det var jo indlysende at rykke morgenafgangen med 10 eller bare 5 minutter. Det ser Connex ikke noget problem i at gøre fra næste gang der laves køreplan - men det skal gå gennem kommunen. Skoleinspektøren på Morten Børup skolen har lovet at se på det - så jeg vil opfordre jer der har samme problem til at tage kontakt til kommunen (Lene H. Hansen), det virker som om de faktisk vil se på det så. L. Nørager 15

16 Uforbindende tilbud gives på alt tømrer - og snedkerarbejde - nybyg og reparation Vi giver gerne en hjælpende hånd til gør det selv - folk. Salg af byggematerialer til billige priser. HYLKE TØMRER- & SNEDKERFORRETNING V/ Aksel Nielsen Hylkevej 92 Hylke 8660 Skanderborg Tlf Biltlf:

17 H.T.M. D IN LO KA LE HÅ N DV Æ R KE R Hovedgård Tømrer og Maskinsnedkeri A/S H.T.M. udfører alt i tømrerarbejde. Kontakt Henrik på HÅNDVÆRK.. KVALITET.. RÅDG IVNING.. HSV s udlejningscentral Skal du holde havefest, gadefest, byfest,rejsegilde eller lignende, så kig her på vore udlejningstilbud: Stole (125 stk.) kr. 4,00 Pølsekoger kr Bordplader (3,5/1,75 m) kr. 15,00 Brødrister kr Flagstænger med flag kr. 10,00 Kaffemaskine (10 L.) kr Grill (2 stk.) kr. 40,00 Højtaleranlæg kr Pølserister kr.100,00 Alle priser er pr.dag pr.stk. Henvendelse til Elmer Nielsen, Stenløkkeparken 8, tlf.:

18 fff MIDTJYSK TRAKTORLAGER A/S Tjek HYLKE MASKINSTATION Spredning af gødning, såning af majs, snitni ng af græs, helsæd og majs, høstning, rotorsåning m.m. Tlf:

19 Nyt fra Borgerforeningen Medlemskab af Hylke Borgerforening Her modtager I også et girokort til betaling af kontingentet for 2005 til Hylke Borgerforening. Vi håber, I vil være medlem og derved støtte op om Forsamlingshuset, og samtidig få en fordel, hvis I skal leje huset. Kontingentet er følgende: Familier Enlige Foreninger 150,00 kr 75,00 kr 150,00 kr Salleje: Hele huset Lille sal Medlemmer 1.000,- kr 600,- kr Ikke medlemmer 1.300,- kr 800,- kr Kontingentet for 2005 bedes betalt inden 20. februar. Se i øvrigt Husk også: Præmiewhist mandag i lige uger Banko hver tirsdag Grumstrup Autoværksted 19

20 Hylke bibliotek Åbningstider: Mandag:15 18 mandag fra kl Tirsdag og Onsdag: tirsdag og Torsdag: onsdag 15 kl torsdag kl Biblioteket ligger på Hylkevej 45. Tlf: Gunner Rasmussen Kran og vognmandsforretning Hylkevej 86, Hylke 8660 Skanderborg Tlf Kør m ed Skanderborg Turistfart p ers. Turist bus ser Ud flu gter og selskabsture Såvel ind som udland Vi hjælper Dem gerne med arrangementer Ove Iversen Danm arksvej Skanderborg Banevænget 3 Telefon Skanderborg Fax Tlf.: Fax:

21 Generalforsamling i Hylke Borgerforening og Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus Torsdag, den 24. februar kl i Forsamlingshuset Borgerforeningen står primært for driften af Forsamlingshuset, og laver også diverse arrangementer i årets løb for at samle Hylkeborgerne, og for at skaffe økonomi til driften af huset, så det er pænt og velfungerende, når DU har brug for at leje det til en eller anden lejlighed. Støtteforeningen arbejder hovedsageligt med at skaffe penge til hjælp ved større investeringer i Huset, og arrangerer bl. a. loppemarked. Arrangementer i Borgerforeningen Jeg kom desværre for sent med et indlæg til sidste nummer af Hugin, derfor først en gammel nyhed. Der er under Borgerforeningen nedsat et udvalg der tager sig af børnearrangementer. De barslede med juletræsfest den 12 december Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med juleklip, pyntning af juletræet, dans om træet og lidt mundgodt. Et større fremmøde kunne godt have været ønskeligt. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at de større børn ikke havde fået indbydelsen, det er beklagelig, og vi vil forsøge at gøre det bedre næste gang. Sæt kryds i kalenderen! Dilettant lørdag den 9. april kl Generalprøve kl Stykket hedder Et barn ingen hindring. Sodavandsdiskotek fredag den 15 april kl Indbydelse via børneudvalget følger senere. Anette Nørskov 21

22 Hylke Ridecenter Tilbyder opstaldning af heste og ponyer i spiltov og boks. Daglig på fold og 3 gange fodring. Vi har bl.a. 2 ridehaller, 2 udendørsba ner, løbefolde og mulighed for græsning. V i tilbyder anparter i heste og ponyer, hvor du råder over hesten en del af ugen og har mulighed for start til stævner. Der tilbydes undervisning på flere niveauer for børn og voksne. Ring og hør nærmere! (bedst efter 18. ) Tjek Vi rr ing : Mandag fr ed a g kl Torsdag kl Tlf.: G adebakken 34, Virring, 8660 Skanderborg PRØV OS WW W..lok alspare ka ss en.dk/fr uering 22

23 Loppemarked i Forsamlingshuset Igen i år er der stort loppemarked i forsamlingshuset til fordel for Hylke Forsamlingshus. Det er søndag den 3. april 2005 kl til Det er alle tiders lejlighed til at få ryddet loftet, kælderen eller alle andre steder, hvor man gemmer de ting, der er for gode til at smide ud, men som man måske ikke har brug for mere. Det kan jo være, at andre kan bruge de ting, som du ikke længere vil gemme. Overskuddet fra loppemarkedet går til vedligeholdelse eller nyanskaffelser til Nyt fra dagplejen Til Hovedbestyrelsen for HUG Dagplejerne i Hylke vil sige mange tak for bevillingen på kr for hvilket vi har fået bygget et legehus på legepladsen.dette er sket i samarbejde med skolen (SFO). Vi har betalt materialerne indkøbt ved Jørgen fra Hylke savværk og skolen har så bekostet opsætningen og naturligvis lagt grund til. Vi syntes at vi har fået et dejligt funktionelt hus der også passer ind i miljøet på legepladsen og som alle børn der har deres gang på pladsen kan have gavn af. Vi håber så blot at alle vil behandle det pænt så vi kan have gavn af det i mange år. Vi siger endnu engang tak og håber vi en anden gang kan komme i betragtning hvis vi får en god ide. Forsamlingshuset, så det kommer alle i Hylke til gode. Der bliver arrangeret indsamling i hele området torsdag, den 31. marts, hvor lopper også kan afleveres i forsamlingshuset. Ligeledes kan lopper afleveres i forsamlingshuset lørdag den 2. april. Har du spørgsmål eller har ting til loppemarkedet, så ring til Leif Madsen, Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus Vi vil komme med en lille henvendelse til nogle hundeejere her i Hylke. Vi ved godt at I holder meget af jeres hunde,men vi holder også af vores dagplejebørn. Vi syntes ikke det er særligt spændende at vi, hver gang vi har været en tur med dem, skal hjem og vaske hundelort af støvlerne, hvis det endda kan gøre det. For at undgå ovennævnte skal vi gå ude på vejen og det må vi ikke!! Det skulle ikke være så vanskeligt at medbringe den berømte pose når hunden skal luftes. Vi håber det hjælper at gøre opmærksom på problemet Venlig hilsen Dagplejerne i Hylke 23

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

HUGin. Mon der anes en succes for diletant i fremtiden? 21. ÅRG. NR. 1

HUGin. Mon der anes en succes for diletant i fremtiden? 21. ÅRG. NR. 1 HUGin Mon der anes en succes for diletant i fremtiden? 21. ÅRG. NR. 1 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. september 2016 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m.

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m. Særslev den 18. december 2012 Kære forældre Så har juleugen her på Nordfyns Efterskole taget sin begyndelse. I går var vi på julehandel i Odense. Byen er rigtig julepyntet og på pladsen foran rådhuset

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet.

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet. Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Så tænder vi træet November 2011 www.krejbjerg.dk Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på

Læs mere

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Gallamiddag Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Maj BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere