Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens"

Transkript

1 Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste år, men kommunen har stadig flere langtidsledige end region Syddanmark i gennemsnit og specielt ledige der er forsikret hos 3F. Der er derfor behov for at arbejde målrettet på, at forebygge langtidsledighed blandt denne gruppe borgere. Der er endvidere nogle forhold på beskæftigelsesområdet som gør det oplagt at have fokus på forebyggelse af langtidsledighed netop nu: Forkortelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år har medført, at det er endnu vigtigere end tidligere at have stor fokus på tidlig afklaring og tidlig indsats ift. forsikrede ledige. Ekspertudvalgets anbefalinger er netop blevet offentliggjort og her er der bl.a. fokus på screening af ledige, for at identificere de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Disse skal have en styrket indsats ifølge udvalgets anbefalinger. Store offentlige anlægsinvesteringer: De kommende år er der planlagt en række store offentlige byggerier på Fyn bl.a. skal der bygges et nyt supersygehus i Odense, en letbane i Odense og flere steder på Fyn skal vejnettet udvides. Dette betyder, at der de kommende år vil være en stigende efterspørgsel på arbejdskraft indenfor bygge og anlæg, hvorfor det er afgørende at klæde de ledige 3F ere på til at kunne komme i betragtning til disse jobs. Bekæmpelse af langtidsledighed er generelt et fokuspunkt i disse år. Det er et af ministermålene i Beskæftigelsesplanen for 2014 og vil også være det i Endvidere har Beskæftigelsesregion Syddanmark fokus på området med et projekt Jobrettet opkvalificering af langtidsledige.

2 Definition af langtidsledighed: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering definerer langtidsledige som jobparate/uddannelsesparate ledige der har været ledige i min. 80% af tiden indenfor de seneste 52 uger. Projektperiode: 1. august januar Formål: Formålet med projektet er, at styrke den tidlige, jobrettede indsats overfor borgere i risiko for langtidsledighed og dermed bekæmpe den samlede langtidsledighed. Målet er, at de ledige kommer i beskæftigelse. Desuden ønskes det med projektet, at bygge videre dels på de konkrete erfaringer der er opnået gennem projektet jobrettet opkvalificering af langtidsledige samt Ekspertudvalgets anbefalinger således, at man allerede har gjort sig nogle indledende erfaringer når disse munder ud i konkrete tiltag. Målgruppe: Nyledige medlemmer af 3F, som, pba. af screening og første samtale, vurderes at være i risiko for langtidsledighed. Erfaringer fra Jobrettet opkvalificering af langtidsledige : I perioden september 2013 juni 2014 deltager Jobcenter Assens i et projekt under Beskæftigelsesregion Syddanmark Jobrettet opkvalificering af langtidsledige. Dette projekt har til formål at forebygge langtidsledighed ved hjælp af screening, hyppige samtaler og coaching samt et målrettet jobfokus. Målgruppen er hhv. nyledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år og forsikrede ledige under 30 år med op til 2 måneders ledighed. Projektet er ikke afsluttet endnu, men de foreløbige erfaringer viser, at en tidlig indsats med hyppige coachende samtaler og et virksomhedsfokus ift. borgere i risiko for at blive langtidsledige har en effekt. Ud af 66 borgere er 1/3 pr. 1. marts 2014 selvforsørgende. Dette antal skal ses i lyset af, at borgerne i projektet ved start alle blev vurderet at have nogle barrierer ift. at komme i job. Ekspertudvalgets anbefalinger: I Ekspertudvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Veje til job som udkom i februar 2014 er en af de centrale anbefalinger, at en ny beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige skal tilrettelægges individuelt efter den enkelte lediges behov og være jobrettet. Der skal være en styrket inddeling af ledige efter risiko for langtidsledighed og skærpet pligt til at understøtte ledige i høj risiko. Ekspertudvalget anbefaler at dette gøres ved at alle lediges behov og muligheder afdækkes systematisk i en profilafklaring/screening ved ledighedens start. Side 2 af 5

3 Indhold i projektet: Omdrejningspunktet i projektet er et samarbejde mellem Jobcentret og 3F om en tidlig screening af nyledige borgere, som er forsikrede hos 3F. Ved screeningen vurderes det om de er i risiko for at blive langtidsledige. Screeningen finder sted ved første samtale hos 3F, hvor Jobcentret også deltager. Borgerne deltager aktivt i screeningen og informeres om udfaldet og betydningen heraf, således at de bliver aktive medspillere i processen. Borgere der vurderes at være i risiko for langtidsledighed skal have en intensiv jobrettet indsats i et samarbejde mellem Jobcentret og 3F. Indsatsen består af: Hyppige målrettede samtaler med sagsbehandler på Jobcentret (1 samtale om måneden) i tæt samarbejde med virksomhedskonsulenterne på Jobcentret. Et målrettet jobfokus, hvor den lediges faglige og geografiske mobilitet udfordres. Hurtig afklaring af om der er behov for andre beskæftigelsesrettede aktiviteter Deltagelse i tilbud på Job- og Kompetencecentret Screening: Ledige vurderes i risiko for at blive langtidsledige efter nedenstående kriterier. Kriterierne må dog aldrig stå alene, men skal sammenholdes med sagsbehandlers vurdering af den ledige borger i fællesskab med borgeren selv. Ledige, der vurderes i risiko for langtidsledighed er: Ufaglærte ledige med mange korte ansættelsesforløb bag sig. Ufaglærte/faglærte ledige, hvis faglige kompetencer ikke matcher kravene på arbejdsmarkedet. Ufaglærte/faglærte ledige, hvis personlige kompetencer ikke matcher kravene på arbejdsmarkedet. Ufaglærte/faglærte ledige med problemer ud over ledighed. Unge nyuddannede ledige inden for områder, hvor der skønnes svært at få ordinær beskæftigelse Enlige forsørgere med problemstillinger ud over ledighed Ledige kvinder med flere barselsforløb (forældede uddannelser/manglende erfaring inden for egen branche). Svært overvægtige ledige. Den endelige screeningsmodel skal udarbejdes i et samarbejde med 3F. Jobrettet aktiv indsats på Job- og Kompetencecentret: Ledige borgere med risiko for langtidsledighed kan henvises til forløbet Jobrettet aktiv indsats på Job- og Kompetencecentret. Forløbet er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, ressourcer, handlekapacitet og udfordringer Side 3 af 5

4 ift. at komme i job igen. Fokus er på målrettet jobsøgning og støtte og coaching i jobsøgningen samt virksomhedsrettede indsatser, såsom virksomhedspraktik, målrettet opkvalificering og kompetenceafklaring. Den enkelte ledige får udarbejdet en profilafklaring ift. at kunne iværksætte en individuel indsats for den enkelte og give et klart billede af vedkommendes muligheder på arbejdsmarkedet. Samarbejdsparter Projektet ønskes gennemført i et samarbejde med a-kassen 3F. Dette skyldes flere faktorer. For det første er næsten 1/3 af dagpengemodtagerne i Assens kommune medlem af 3F. 3F er således den a-kasse med den højeste ledighedsprocent i Assens. Dette skyldes, at 3F omfatter brancher, der har været hårdt ramt af den økonomiske krise. Det er dog også indenfor disse brancher, at der er størst forventning til jobåbninger i den nærmeste fremtid, jf. de kommende store offentlige anlægsprojekter. Beskæftigelsesregion Syddanmark forventer således en vækst i beskæftigelsen i løbet af 2014 og 2015, som især drives af en vækst indenfor byggeri 1 Det er afgørende at de ledige 3F ere er klar til at påtage sig disse jobs. For det andet bygger projektet på en tidlig identificering af potentielle langtidsledige gennem screening. For at denne tidlige identificering kan finde sted er det nødvendigt at det foregår i et samarbejde med den respektive a-kasse, da a-kasserne afholder de første samtaler med nyledige forsikrede borgere. Derudover kan projekt Byggepladsen være en potentiel samarbejdspartner. Byggepladsen er et kompetenceforløb for ledige 3F ere, der skal opkvalificere dem til bygge- og anlægsbranchen. Deltagerantal Forventeligt ca. 30% af alle nyledige borgere forsikret hos 3F i løbet af projektperioden. I 2. halvår af 2013 var der 103 nyledige 3F ere, hvis dette niveau bibeholdes i projektperioden betyder det, at ca. 30 borgere vil indgå i projektet. Organisering Den konkrete organisering af projektet aftales nærmere med 3F, idet det også afhænger af deres behov samt hvor ofte de afholder 1. samtaler. Resultatmål Projektet forventes, at medføre samme afgang fra offentlig forsørgelse som projektet Jobrettet opkvalificering for langtidsledige, hvor ca. 1/3 er kommet i selvforsørgelse. 1 Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmarks debatoplæg for Assens kommune februar 2014 Side 4 af 5

5 Ressourcer ½ årsværk for nyuddannet socialrådgiver: kr ,50 (inkl. ferieberegning og pension) Det forventede ressourceforbrug svarer til et ½ årsværk, men fordeles ud på flere medarbejdere. Én medarbejder vil have hovedansvaret for samarbejdet med 3F og selve screeningen. Efter screeningen fordeles borgere i risiko for langtidsledighed hos Jobcentrets sagsbehandlere. Dette gøres for at videndele samt udbrede metoden til flere end blot en enkelt medarbejder samt udbrede erfaringerne fra Jobrettet opkvalificering for langtidsledige. Side 5 af 5

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere