Alle tiders legebørn. I GLADSAXE BOLIG BLADET. September ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG"

Transkript

1 Alle tiders legebørn Leg med side 8 Fuld musik i Egeparkerne Se side 4 Få nysgerrigheden stillet side 12 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET September ÅRGANG??

2 Støttet byggeri i klar bedring Byggeskadefondens første opgørelse over 1-års eftersyn er opløftende. Resultaterne ved 5-års eftersynene peger også i den rigtige retning I lange tider har Byggeskadefondens årsberetninger stort set kun kastet én slags avisoverskrifter af sig. De har gået på melodien»støttet byggeri fyldt med fejl«. Den må efterhånden skifte toneart. Byggeskadefondens årsberetning for 1999 kan fortælle om en stigende kvalitet. Optimismen bygger både på resultaterne ved de nye 1-års eftersyn og ved 5-års eftersynene. Der blev konstateret alvorlige svigt ved 12 procent af de bebyggelser, som var til 1-års eftersyn og ved 24 procent af de, der var til 5-års eftersyn. I 1998 havde 26 procent af bebyggelserne alvorlige svigt ved 5-års eftersynet. Ingen tvivl i fonden Alvorlige svigt gælder forhold, som kræver indgreb straks eller umiddelbart efter eftersynet, og som fonden normalt vil dække. Fonden er ikke i tvivl om, at forskellen i resultaterne ved 1-års og 5-års eftersyn er udtryk for, at den byggetekniske kvalitet er blevet bedre, selv om tallene ikke direkte kan sammenlignes. En del skader har ganske enkelt ikke nået at vise sig ved 1-års eftersynet. Desuden er flere nye bebyggelser præget af en form, som kaldes minimalisme, og som indeholder flere skjulte konstruktioner, der ikke altid bliver tjekket fuldt ud ved 1-års eftersyn. Lavt byggeri, store forskelle Både 1-års og 5-års eftersyn i 1999 afslører, at andelen af alvorlige svigt er mere end dobbelt så stor blandt private andelsboliger som i andet støttet boligbyggeri. Private andelsboliger har dårligere resultater, uanset hvilke af de andre boligtyper der sammenlignes med her. Andelen af alvorlige svigt ved 1-års/ 5-års eftersyn i forhold til antal bebyggelser har for de forskellige boligtyper disse procenter: Almene familieboliger 11/18, private andelsboliger 22/48, ældreboliger 8/20 og ungdomsboliger 18/9. Andelen af alvorlige svigt er klart højest inden for det lave byggeri, men det er ikke tilfældigt, hvor det sker. De alvorlige svigt i lavt byggeri er mest udbredt i private andelsboliger og i små kommuner. 2

3 Det viser beregninger, Boligen har foretaget på baggrund af årsberetningens tal fra samtlige 5-års eftersyn i byggeri fra perioden Målt på antallet af lave bebyggelser med alvorlige svigt drejer det sig om 40 procent af de private andelsboliger og 19 procent af det øvrige støttede byggeri samt 25 procent i storbyerne (København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg) og 30 procent i kommuner under indbyggere. Dyrest ikke bedst En klassisk undskyldning for svigt får et skud for boven i det tillæg, der følger årsberetningen. Her kan der læses af en analyse med sammenligning af 100 bebyggelser med og 100 bebyggelser uden væsentlige svigt. Der viste sig ikke at være nogen forskel på kvadratmeterprisen mellem de to kategorier.»det taler for, at det ikke koster noget at bruge indersiden af hovedet«, som sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden, udtrykker det. Årsberetningen viser konkrete eksempler på de 200 bebyggelser i sammenligningen. Tekst, tegninger og billeder viser, hvorfor det er gået godt eller galt. Og ikke nok med det: Navnene på bygherrer og deres rådgivere er nævnt. Andel bebyggelser med alvorlige svigt ved eftersyn i års eftersyn 5-års eftersyn Private andelsboliger % 48% Andre støttede boliger % 18% Andel lave bebyggelser med alvorlige svigt Registreret ved 5-års eftersyn for byggeri fra perioden Storbyer Små kommuner (København, (Under Frederiksberg, indbyggere) Odense, Århus og Aalborg) Private andelsboliger % 43% Andre støttede boliger % 24% svigt, som udgør fire femtedele af de væsentlige svigt. Alt i alt venter Byggeskadefonden på den baggrund, at den ene procent af anskaffelsessummen, som den får indbetalt, fortsat vil være tilstrækkelig. Endelig bringer årsberetningen en solstråle på en ellers trist baggrund. Orkanen i december udløste ikke nær så mange skader, som man kunne have frygtet ovenpå de mange alvorlige svigt. Det er udtryk for, at der i forvejen er blevet gjort noget ved de svigt, der er opdaget. Andelen af alvorlige svigt er klart højest inden for det lave byggeri. Flere solstråler De positive træk fra eftersynene i 1999 viser sig også på størrelsen af de udgifter, som udbedringerne af de alvorlige svigt er beregnet til at løbe op i. De er væsentlige lavere end året før.»det ser dermed ud til, at byggeriets parter har taget konsekvensen af den kritik, som blandt andet skiftende byog boligministre de sidste seks-otte år har fremført på baggrund af fondens beretninger«, hedder det. Årsberetningen er optimistisk med hensyn til de kommende år. Der kan ventes færre konstruktive svigt i de byggerier, som har fået grønt lys efter 1. januar i år. Herefter er statiske beregninger en betingelse for at kunne gå i gang med støttet boligbyggeri. Det skulle gerne reducere de konstruktive 3

4 Afdelingsbestyrelse og funktionærer holdt rundskuedage i Skoleparken 1. En ide til efterfølgelse. En dejlig sommerdag. 24. maj havde afdelingsbestyrelse og funktionærer i Skoleparken 1 inviteret til åbent hus arrangement for beboerne. I timerne mellem kl. 16 og 20 kunne alle interesserede komme til at bese»staldene«. Det vil sige vaskeriet, varmecentralen, hvor der var fremlagt forskellige statistiker for forbrug af vand, el og gas samt Varmemesterkontoret med bl.a. demonstration af afdelingens hjemmeside på Internettet. Prøv selv på adressen Desuden kunne man besøge afdelingens sauna og funktionærernes værksted samt garage, traktorer og anden maskinpark. Ligeledes var fritidsudvalget på plads med fremvisning af 4

5 parken.dk klublokalerne for billard, gymnastik o.s.v. Vi synes selv, at ideen er god og kan varmt anbefale andre afdelinger at gøre ligeså. Især i afdelinger med mange tilflytninger er det en god måde at udbrede kendskabet til faciliteter og muligheder på. Det kunne naturligvis have været dejligt med mange flere fremmødte, men det skønnes at omkring et lille halvt hundrede beboere fandt vej til»rundskuet«i løbet af de fire timer. Benny Sørensen.

6 I parken netop nu: Alternativt bekæmpelse Søren Duun fik i sommeren 1999 mulighed for at afprøve alternativer til bekæmpelse af ukrudt. Alternativerne kan erstatte de kendte og miljø skadelige sprøjtemidler. I foråret 1999 blev»dampmetoden«for alvor lanceret, og denne metode er med tiden blevet meget efterspurgt. Den består af en specialbygget lynkoger med en»lang næse«. Lynkogeren fyldes med koldt vand, der efter få minutter koger og sender damp ud via næsen. Næsens udmunding holdes få centimeter over planterne, hvorefter planterne koger ihjel. En miljøvenlig men langsommelig bekæmpelsesmetode. En lynkoger rummer ca. to liter vand og det rækker til max. 20 m 2 alt efter ukrudtsmængde og størrelse. Strømforbruget er cirka en krone per liter vand, hvilket svarer til cirka 10 øre per m 2. Der findes i øjeblikket kun et firma Fiskars der producerer disse lynkogere. For den professionelle bruger er lynkogeren ikke særlig effektiv Til den lille have er lynkogeren ganske udmærket men pas på, hvis arbejdet udføres i sandaler. Flammebehandling En anden metode, som allerede benyttes mange steder, er flammebehandling. Det vil sige afbrænding af ukrudt. Her bliver planten også kogt ihjel, men metoden er dog forbundet med en vis risiko. Især i tørre perioder. I sommeren 1999 skulle en kollega og jeg bekæmpe ukrudt med flammemetoden. Vi var i gang med at fjerne ukrudt på en parkeringsplads og ved nogle indgangspartier, da vi kom lidt for tæt på et bed, hvor der lå en del visne blade. I løbet af få sekunder havde ilden fået fat i de visne blade og bredte sig videre op i busken. Efter få minutter var der ikke meget liv tilbage i de buske. Man skal derfor være meget opmærksom på faren,som lurer når man benytter flammebehandling. En anden ulempe ved flammebehandlingen er, at man stimulerer ukrudtets frø, så spiringshastigheden øges. Grunden hertil er, at man ved afbrænding bruger af den ilt, som er lige ved jordoverfladen og i stedet afleverer en større mængde kuldioxid til frøet, som så vokser hurtigere. Dette var en af årsagerne til at bønderne brændte deres halmstubbe af. Simpelthen for at stimulere den næste afgrøde. I dag er markafbrænding forbudt til gavn for miljøet, men det er en anden snak. Fedtsyrer Firmaet Dæhnfeldt har i gennem nogle år haft et produkt ved navn Gardenline på markedet. Produktet indeholder 40 % fedtsyrer. Fedtsyrer finder man mange steder i naturen og i vores dagligvarer blandt andet i kød og sæbe. Fedtsyre er organisk og kan nedbrydes på få dage. Fedtsyrer blandes med vand, og virker ved at den opløser det beskyttende voks, der sidder på ukrudtets blade, og som hindrer at en voldsom fordampning fra planten finder sted. I løbet af to til tre timer efter behandlingen med fedtsyre hænger ukrudtet, og efter to dage er den visnet helt ned og kan fejes væk. Gardenline har en behageligt duft af kokos. At fedtsyre har en kraftigt syrevirkning fandt jeg ud af efter nogle måneder, hvor jeg brugte det ca. 1 gang om ugen: Sålen på mine nye træsko blev ætset væk. Gardenline koster cirka 350 kroner per liter og rækker til cirka 200 til 300 m 2, hvilket svarer fra 1,16 kroner til 1,75 kroner per m 2. Fedtsyren er desuden skadelig for insekter og tåler ikke frost. Midlet er godkendt som et ukrudtsbekæmpelsesmiddel i Danmark. Eddike til haven Et andet billigt alternativ til Gardenline fandt jeg i Sverige.»Eddike til haven«hed det og kostede 50 svenske kroner for fem liter. Midlet, som var effektivt, bestod af 12 % eddikesyre og vand. Eddikesyre er det samme, som benyttes til afkalkning af kaffemaskiner. Eddikesyre har samme virkning som fedtsyren, der opløser vokset på planterne, endvidere virker eddikesyren som salt ved at trække vandet ud af bladene. Midlet kan man selv fremstille ved at købe en flaske 32 % eddikesyre og blande denne med 2 ltr. vand. Dette giver en 10,6 % blanding. Denne blanding rækker til cirka 5-12 m 2. pr ltr. og koster ca. 26 øre per m 2. Eddikesyren er som fedtsyren organisk og nedbrydes efter få dage i jorden. Vil man forstærke virkningen kan man blande lidt salt i. Eddikesyreblandingen kan holde i årevis og tåler frost. Hvidløg imod ukrudt? Det sidste bekæmpelsesmiddel er meget interessant idet det opstod lidt tilfældigt. Hvidløg imod ukrudt? Da jeg hørte om det første gang, blev jeg en smule forundret. I min familie holder vi meget af at spise hvidløg og har hørt og læst om, hvor godt hvidløg er for mange ting. Men at dette skulle»slå ukrudt ihjel«, overraskede mig meget. 6

7 af ukrudt Efter at have snakket med dem som havde prøvet dette nye alternative middel, fandt jeg frem til firmaet Agrosam, der solgte det. Forklaringen, som jeg fik via telefonen, var, at man havde opdaget virkningen af midlet på en fabrik, som fremstiller tørrede hvidløgspiller. Når man rensede maskinerne bagefter, brugte man masser af salt og vand. Denne blanding, der også kom til at bestå af rester af hvidløg, blev hældt ud på en gårdsplads, og efterhånden forsvandt ukrudtet. Derfor mente man, at denne blanding af hvidløg, salt og vand blanding måtte være effektivt imod ukrudt. Jeg spurgte, om man havde prøvet en salt og vand blanding uden hvidløg? Det havde man dog ikke. Man indrømmede også at midlet ikke havde solgt så godt som forventet. Blandingen kostede 15 kroner per liter ved køb af en 25 liters dunk, men kan fremstilles billigere selv. Ikke godkendt Bruger du eddikesyrer eller»hvidløgs«blandinger, skal du huske på, at de ikke er godkendt som bekæmpelsesmidler, da man ikke kender de langsigtede skadevirkninger, de eventuelt kan påføre miljøet. Men med mit kendskab til stofferne, tror jeg ikke på, at de gør større skader på miljøet. Vi kender deres indhold og kemiske sammensætninger. Dog kan et overdrevet brug af salt skade stauder, træer og buske og fliser tåler ikke syre i store mængder. Benyttes midlerne med måde begrænser vi skadevirkningerne. Man kan i øvrigt neutralisere syrepåvirkningerne ved at drysse kalk ud på de sprøjtede arealer. Fedtsyren kan der være en smule tvivl om, da denne kan påvirke det mikrobiologiske liv i jorden. Derfor bør det ikke benyttes på steder hvor jorden dyrkes for eksempel i køkkenhaven. Men alene prisen på dette middel kan formentlig også holde de fleste fra at benytte det. Eddikesyren koster kun en tredjedel af fedtsyren. Søren Duun. Store forskelle i vurderingerne Arbejdernes Boligselskab modtog sidst på foråret 2000 meddelelse om grundvurderingerne pr. 1. januar 2000 for boligafdelingerne. Det er grundvurderingerne på denne dato, der danner basis for beregningen af ejendomsskatterne fra 1. januar For etageejendomme er der tale om uændrede eller nedsatte vurderinger fra 1999, medens der for rækkehusbebyggelser er sket ændringer. Boligselskabets vurderingsudvalg har gennemgået materialet og har forholdt sig til hvor stigningerne i grundværdierne, var større, end hvad der måtte forventes. Generelt foreligger det oplyst, at stigningerne i gennemsnit ligger omkring 8 %, men med store variationer på helt op til 25 procent. På baggrund af vurderingsudvalgets gennemgang er der klaget over grundværdiansættelsen for: Dødsfald Stengårdsparken, hvor der er tale om en stigning på 14,7 procent. Borreparken, hvor der er tale om en stigning på 16,6 procent. Skoleparken 1, hvor der er tale om en stigning på 19,7 procent. Skoleparken 2, hvor der er tale om en stigning på 16,6 procent. Samtidig er der klaget over vurderingen for en del af Moseparken, som følge af opfølgning på ændring i vurderingsprincip. Vurderingsrådet, der er første klageinstans, forventer at kunne give boligselskabet svar inden udgangen af tredje kvartal Ud over de nævnte klager over vurderingerne pr. 1. januar 2000, mangler der stadig en afklaring af tidligere vurderinger for Skoleparken 1 og Kongshvileparken. Disse forhold er anket til Landsskatteretten, der endnu ikke har behandlet sagerne. Ved Lizzi Madsens død har Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe mistet en meget aktiv og engageret beboerdemokrat. Lizzi Madsen havde i adskillige år været tilknyttet beboerarbejdet i afdelingsbetyrelserne, hvor hun og familien havde bopæl i Stengårdsparken og Skoleparken 1. Med sin utrættelige indsats søgte hun at opfylde de ønsker, som beboerne fremførte. Samtidig engagerede Lizzi Madsen sig dybt i de sociale forhold i boligafdelingerne og var med sin ildhu med til at fremme beboeraktiviteterne lokalt samt i Fritidsudvalget, som hun også stærkt engagerede sig i. Beboerpolitisk rakte kræfterne til også at deltage i det omfattende arbejde, det var at gå ind i bestyrelsesarbejdet i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds. Vi er mange, der takker Lizzi Madsen for indsatsen og vil huske hende som et varmt og engageret menneske, der varetog sit beboerdemokratiske arbejde med en stærk social bevidsthed. Ryno Scheil / Sv.Aa.Hansen 7

8 Alle tiders lege På et tidspunkt i en hver rask drengs liv, vender man tilbage til forældrenes loft for at se, hvad der er tilbage af det legetøj, der blev gemt væk, da man blev for stor og fik andre interesser end at tøffe rundt på gulvet med en bil fra Tekno eller trække en fjederdreven motorcyklist med styrthjelm på to hjul fra Schuco. Da Kim Kristiansen for en halv snes år siden kiggede på loftet, var der ikke mere tilbage af barndommens legetøj. Det havde forældrene delt ud med rund hånd til fætrene.»så var der ikke andet at gøre end at begynde at samle på legetøj igen, hvis klodset udført. Men så svingede interessen over til modelbiler. Så blev det igen til andre former for mekanisk legetøj og bliklegetøj. Men det første jeg købte var en abe i en trapez. Det var i 1989«, fortæller Kim Kristiansen, der gerne vedstår at han både er et legebarn og en samler. Af alt muligt. Ofte for at bytte med andre. Nogle gange er det glas som byttes med legetøj. Helst bliklegetøj med optræk Andre gange får Kim Kristiansen også legetøj foræret, lige som andre køber til ham. Til rimelige priser forstås. Når det er fødselsdag står gaverne ofte på gammelt legetøj eller bøger om gammelt legetøj. jeg ville have noget«, konstaterer Kim Kristiansen, der bor i Arbejdernes Boligselskab, med et stort smil. Derfor begyndte Kim og Inga der er Kims kone at suse rundt på loppemarkeder for at kigge efter gammelt legetøj. Specielt motorcyklister»specielt kiggede vi efter motorcyklister i miniformat, og dem har jeg da også en hel del af. Blandt andet et par gamle Nimbus er fra BP, der er lidt Ikke til Teknobiler Og når man spørger, om det er noget, Kim ikke samler på, så kommer svaret rimeligt hurtigt: Jeg samler på alting. Bare ikke elektrisk tog og Tekno biler. Dem er er så mange af. Han er heller ikke medlem af en legetøjssamlerklub. Men et par gange om året dukker Kim og Inga selv op med en bod på kræmmermarkeder. Specielt på Bellahøj Kræmmermarkedet altså det om foråret, fordi hverken Kim eller Inga har den store lyst til at stå og fryse på det marked, som holdes i september. Det andet marked, de stiller op med egen bod, er i Forum. Her står man lunt indendøre. Forskel på loppemarkeder»der er stor forskel på loppemarkeder. De steder, hvor man kan gøre de bedste fund er, hvor det er spejdere, som står for indsamlingen og det senere salg. Også på plejehjem kan der være god- 8

9 børn Kim Kristiansen er tit sammen med sin kone Inga rundt på landets loppemarkeder for at opsnuse og købe gammelt legetøj. Det er der kommet en ganske net samling ud af. Specielt gammel bliklegetøj. bidder at hente. Men vi er ikke alene om at søge efter gammelt legetøj. Der er gået mode i legetøj, med stigende priser til følge, så der er tilfælde, hvor jeg ikke vil give den pris, der forlanges«, fortæller Kim Kristiansen, der selv i en periode drev en antikvitetsforretning i Vangede, men det gav for meget arbejde, når den skulle drives i fritiden. Så nu er det bare hobbydelen, der er tilbage. Men det er ikke kun på loppemarkedet, at legetøjet findes. Også på Internettet søger Kim Kristiansen efter legetøj. Derfor er der indlemmet legetøj fra så fjerne steder som Australien og New Zealand samt Hawaii.»Man skriver lidt frem og tilbage og bliver enige om en pris. Så må man jo tro på hinanden om varen og pengene kommer de rette i hænde, og vi har indtil nu ikke haft problemer med handel via Internettet«, konstaterer Kim Kristiansen. Dukker og nisser Inga Kristiansen er også samler, men det er af bamser, dukker og ikke mindst nisser.»min mor havde en samling dukker og bamser, så det er nok der, jeg har fået interessen. Den ældste bamse er tæt ved hundrede år gammel. I samlingen er også Kims mormors minibamse fra hun var barn. Den sidder pænt i vetrinen og kigger ud med en lille brandbil i favnen«, fortæller Inga Kristiansen. Sæsonens legetøj Ægteparret Kristiansen har så meget legetøj eller også er boligen for lille at det ikke alt sammen er fremme på samme tid. Der er sæson: Kims legetøj må ved juletid vige pladsen for Ingas samling af nisser. Men det vender vi tilbage til, når det lakker mere mod jul. 9

10 50 års jubilæum i Pileparken 2 AB-kalender Tirsdag 19. september 2000 Introduktionskursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer Torsdag 21. september 2000 Selskabsbestyrelsesmøde Mandag 25. September 2000 Sidste frist for indlæg til Boligbladet for oktober 2000 Torsdag 5. oktober 2000 Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen Torsdag 26. oktober 2000 Selskabsbestyrelsesmøde Lørdag 27. maj kunne Pileparken 2 fejre 50 års jubilæum, som en af de mange afdelinger i boligselskabet, der inden for de seneste par år har rundet den første halve sekel. Afdelingen blev færdig i november 1949, og de første beboere flyttede ind i januar 1950, så selve jubilæumsdagen var i januar, men i afdelingen syntes man, at jubilæumsfesten skulle fejres om sommeren, så festen kunne holdes udendørs. Og der var i dagens anledning arrangeret fest for store og små. Om eftermiddagen var der underholdning for børnene, og om aftenen var der fest for afdelingens beboere. Desværre var vejrguderne i dårligt humør, så det var en regnvåd eftermiddag, men humøret hos deltagerne fejlede bestemt ikke noget, selv om underholdningen var trukket ind i det store telt, som var opstillet til lejligheden. Tirsdag 31. oktober 2000 Boligbladet udkommer Mange gratulanter Selskabslokalerne i Stationsparkerne var godt udnyttet, og stemningen var høj, da varmester Dan Jørgensen tirsdag 1. August 2000 kunne fejre sit 25 års jubilæum i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Beboere, medlemmer af afdelingsbestyrelser og selskabets bestyrelse, kolleger fra andre afdelinger samt administrationen mødte frem ved receptionen og var med til at hylde den popu- Direktør Svend Aa. Hansen ønsker Dan Jørgensen(tv) til lykke med jubilæet. lære varmemester, der samtidig er formand for ejendomsfunktionærernes klub i boligselskabet. Dan Jørgensen er også medlem af boligselskabets bestyrelsen. Endnu en gang til lykke til Dan med jubilæet. Tak En stor tak til alle der var med til at gøre mit jubilæum til en festlig og god dag. Dan Jørgensen 10

11 Grøn hyldest til Torveparken Endnu en gang har det flotte have- og parkanlæg ved Torveparken påkaldt sig opmærksom langt uden for Arbejdernes Boligselskabs rækker og Gladsaxe Kommunens grænser, idet Friluftsrådet har tildelt Torveparken Byens grønne blad i For to år siden modtog Torveparken også Byens grønne blad. Denne gang fik Torveparken Byens grønne blad for temaet pleje, som et led i kampagen Byens grønne steder grønne glæder. Om denne kampagne kan du læse mere på Torveparkens arealer plejes efter princippet om, at mennesker i alle aldre skal have glæde af de grønne omgivelser. Interessen fra brugerne er med til at skabe et indholdsrigt område, hvor ukrudt bekæmpes med barkflis, hvidløgssaft, mekanisk eller ved afbrænding. Hvem er bedst til hvad? Boligselskabernes Landsforenings kongres vedtog i 1999, at bestyrelsen skulle sætte en debat i gang blandt medlemmer om lokalt samarbejde. Inden for 18 måneder skulle der holdes møde i hver af de 11 kredse, hvor debatoplægget blev præsenteret. Den 25. maj indkaldte Boligselskabernes Landsforeningens 9. Kreds hvor Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er medlem til en medlemsdebat om lokalt samarbejde. Mødet blev holdt på DSB Kursuscenter Østerport. Efter kredsformand Vinie Hansen havde budt velkommen, tog Bjarne Zetterstrøm fra Boligselskabernes Landsforening over. Debatoplægget belyste den aktuelle struktur og de udfordringer, som den almene boligsektor står over for. Den almene boligsektor har i dag cirka lejligheder, der er fordelt på afdelinger i 700 boligorganisationer. Så spørgsmålet var om vi er organiseret på den bedste måde. Lokalt samarbejde kan ske på mange niveauer. Lige fra samtaler til samliv. For eksempel sammenlægning af ventelister og/eller samarbejde om markedsføring og opnotering. På lang sigt er målet færre administrationer, og der er flere løsninger at vælge imellem for at nå målet. I alle tilfælde kan eksisterende boligorganisationer og bestyrelser bevares. Man skal starte med at finde ud af hvem, der er bedst til hvad og derefter udnytte denne styrke til alles bedste. Lokalt samarbejde lyder som en god ide for de små boligorganisationer, men da de mest findes i Jylland, er det ikke særligt aktuelt i 9. Kreds, og at få skabt en ordentlig debat var derfor ikke særlig nemt. Annette Andersen 11

12 Egeparken Egeparkerne 25 år 12

13 veringen af den sidste af de to afdelinger på dette tidspunkt var afsluttet og må man sige for begge afdelingers vedkommende med et godt og vellykket re- Boligbladet søger at være forud vedrørende afdelinger, der fylder rundt og havde da også noteret sig, at der nok ville ske noget i Egeparkerne. Alligevel lykkedes det for festudvalget i afdelingerne at overraske redaktionen med at holde 25 års jubilæumsfestligheder i Egeparkerne lørdag 12. august Men i virkeligheden er der lidt snyd med i valget af datoen, for Egeparken 1 er fra 1. april 1974 og Egeparken 2 fra 1. november At datoen for markering af festlighederne vælges til lørdag 12. august skyldes, dels ønsket om at markere begivenheden ved en fælles festligholdelse, dels at reno- sultat, som virkelig har tilført bomiljøet et reelt løft. Jubilæumsdagen oprandt, og bistået af vejrguderne, afvikledes dagens arrangementer med festligheder for børnene, taler og flaghejsning, hvor en ny flagstang blev indviet og Egeparkernes nye flag blev hejst. Der var også en fodboldkamp mellem de to afdelinger samt konkurrencer, hvor alle kunne deltage. Dagen afsluttedes med fælles fest for beboerne om aftenen i et stort telt, og med et flot festfyrværkeri som punktum. Til lykke med de to gange 25 års jubilæer i Egeparkerne. Foto: Kaj Bonne Mortensen 13

14 Mulighed for flere almene boliger Med indgåelse af aftalen om kommunernes finanser mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er det nu blevet muligt at låne penge til grundkapitalen, hvis kommunerne ønsker at opføre almene boliger eller ombygge plejehjem m.v. Dermed er der skabt mulighed for at bygge flere almene boliger i kommunerne, som netop har begrundet det manglende byggeri af almene boliger med, at de 14 procent af grundkapitalen skulle tages af kommunekassen. Nu er det altså muligt at låne. Muligheden for disse lån træder i kraft fra 1. januar Nye regler for selskabslokaler Rundt i afdelingerne inden for Arbejdernes Boligselskab er der møde- og selskabslokaler, som er omfattet af de nye regler om flugtveje og brandværnsforanstaltninger. Baggrunden for de nye regler er branden i Gøteborg i oktober 1998, hvor 63 unge mennesker omkom og 195 kom mere eller mindre alvorligt til skade. Det nye består i, at alle forsamlingslokaler, der kan rumme mere end 50 personer skal anmeldes til brandmyndighederne og være omfattet af en række retningslinjer. Tidligere gjaldt kravet kun lokaler, hvor der kunne være flere end 150 personer. De nye regler fastsætter, at der som hovedregel skal udarbejdes brand- og evakueringsinstruks. Er der tale om såkaldte ukomplicerede tilfælde, kan udarbejdelsen udelades. Der er krav om, at personale instrueres i ordensregler, brug og placering af brandmateriel samt brand- og evakueringsinstruksens indhold. Før enhver brug af lokalet skal der føres en driftsjournal, hvor den ansvarlige for arrangementet kvitterer for, at blandt andet flugtveje, nød- og panikbelysning, slukningsmateriel er i orden. Samtidig forpligter lejeren sig til at sørge for, at der ikke er flere personer i lokalerne, end de er godkendt til. Der skal også i lokalet være opslag med tydelig angivelse af, hvor mange personer, der må være i lokalet. Er der tale om lokaler som kan rumme mellem 50 og 150 personer kan der af brandmyndighederne fastsættes driftsmæssige forskrifter, som kan omfatte alt lige fra snerydning på de udvendige flugtveje over pynten på juletræer til opstilling af borde og stole i lokalerne. Brandmyndighederne fører en gang om året tilsyn med de lokaler, hvor der er udstedt driftsmæssige forskrifter. Tid til gymnastik og Bowling Fritidsudvalget har søgt Gladsaxe Kommune om tildeling af gymnastiksale og bowlingbaner. Ansøgningen har i år og i første halvdel af 2001 givet os følgende muligheder: Tre timer i gymnastiksal B på Mørkhøj skole. Fredage fra kl til frem til 22. juni Bowlingbaner i perioden frem til 31. maj Mandage har vi bane fra kl til Torsdage har vi bane 7-9 fra kl Har du lyst til at komme i betragtning, så skriv til Fritidsudvalget, Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Haves 3 værelses lejlighed på 76,1 m 2 i Kildeparken 1 (Solnavej) med altan. Husleje kroner, 395 kroner i varmebidrag og 122 kroner til hybridnet. I alt kroner. Ønskes 4-5 værelsers lejlighed i same område. Husleje max kroner. Henvendelse på telefon eller Haves En lys, venlig og ugenet 3 værelses lejlighed på 80 m 2 med moderniseret køkken og dejlig solrig altan med udsigt til et stort grønt område med store træer. Lejligheden ligger i Kildeparken 1 på Solnavej 90, 1. sal på den modsatte side af toget (- togstøj). Den ligger tæt på offentlig transport og forretninger. Der må holdes kat. Husleje kroner incl. varme. Ønskes Da vi venter familieforøgelse, ønsker vi os et rækkehus på 4-5 værelser. Alt har interesse. Henvendelse på telefon

15 Haves Stor 3 værelses lejlighed på 90 m 2 med stor lukket altan/terrasse i Egeparken 1. Nye vinduer og nyt badeværelse samt stort kælderrum og stort fælles vaskeri. Husleje på kroner. Ønskes Rækkehus med mindst tre værelser. Henvendelse på telefon Haves Stor 2 værelses stuelejlighed på 68 m 2 i Kildeparken 1. Udsigt til grønne områder. Tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder. Husleje kroner incl. vask, varme og tv. Ønskes 4-5 værelses rækkehus eller 4 rums lejlighed. Ikke Høje Gladsaxe. Henvendelse på telefon Haves 2 værelser og 2 kamre på i alt 79 m 2 i Pileparken 2 (stuelejlighed). Stor lukket altan cirka 8 m 2. Husleje per måned kroner, varme 474 kroner. Tilladelse til at holde kat. Ønskes 4 rums rækkehus eller 5 rums. Henvendelse på telefon Haves 4 rums lejlighed i Stationsparken 1, husleje kroner incl. varme og antenneafgift. Ønskes 2 værelses lejlighed Stationsparken 1 numrene Lejlighed i god stand foretrækkes. Henvendelse efter klokken 18 på telefon Haves 3 værelses lejlighed i Pileparken 2. Lyse, store rum med udsigt over grønne områder. Stor glasoverdækket altan med skydedøre. Fælles vaskeri. Husleje kroner månedligt. Ønskes Rækkehus i Torveparken eller 4 værelses lejlighed i Mørkhøj. Men andet har også interesse. Henvendelse på telefon Haves Dejlig lys 3 værelses lejlighed på 91,3 m 2 i Høje Gladsaxe i den høje blok længst fra centret, god udsigt, elevator, perfekt lejlighed med grønne områder. Leje incl. kabel-tv og varme kroner. Tæt til togstation, busser og gode indkøbsmuligheder samt stor p-plads, vaskeri og masser af fritidsaktiviteter. Ønskes Rækkehus eller lejlighed med have, minimum 4 rum eller 94 m 2. Henvendelse på telefon ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Telefax Redaktionsudvalg Finn Sørensen, Tinghøjparken Thomas H. Larsen, medarbejderrepræsentant Pileparken 4 Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Benny Sørensen, Skoleparken Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Anette Andersen, Stationsparken 1 Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Bolette koger grøntsagerne inden hun tager dem ind i huset Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer tirsdag 31. oktober. Indlæg og annoncer til oktober-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest mandag 25. september Forsidefoto: Kaj Bonne Mortensen. Tryk: Hafnia tryk a-s, Rødovre 15

16 Sol, sommer og Legoland Fritidsudvalget Lørdag 26. august 2000 var det tid til Fritidsudvalgets sommertur, hvor den første bus kørte fra Buddinge Station klokken 7.10 med kurs mod Billund. Der skulle i alt fem busser til at fragte de næsten 250 deltagere til det jyske. Turen derover gik fint, og det var en dejlig dag derovre med underholdning og seværdigheder for alle. Vejrguderne viste sig fra deres venlige side og lod solen skinne hele dagen. Klokken var det atter tid til at vende hjemad. Hjemturen gik også godt og alle havde haft en dejlig dag. 16

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12.

BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11 Prøv www.abg.dk Kunst i hverdagen Se side 5 Klar til at bygge 1.000 nye boliger Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2001 12. ÅRGANG

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger:

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger: ENHEDER: Andelsmæssigt er hele ejendommen og øvrige aktiver opdelt i 110 enheder. De enkelte andelsbeviser udstedes på et antal enheder, der svarer til det antal enheder, der er gældende for den bolig,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

BLADET. Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår. Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene. Egeparken før og nu Se side 13

BLADET. Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår. Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene. Egeparken før og nu Se side 13 Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene Se side 2 Egeparken før og nu Se side 13 Hold dig gode venner med nissen Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

PARK NYT. Forår 2015 SKOLEPARKERNE. Fastelavnsfest den 15. februar 2015 se side15. Indhold i dette nr.:

PARK NYT. Forår 2015 SKOLEPARKERNE. Fastelavnsfest den 15. februar 2015 se side15. Indhold i dette nr.: PARK NYT Forår 2015 SKOLEPARKERNE Fastelavnsfest den 15. februar 2015 se side15 Indhold i dette nr.: Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen s. 2 Undgå tricktyve s. 5 Nytårsstatus s. 6 Tøjaften i fritidslokalerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere