Alle tiders legebørn. I GLADSAXE BOLIG BLADET. September ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG"

Transkript

1 Alle tiders legebørn Leg med side 8 Fuld musik i Egeparkerne Se side 4 Få nysgerrigheden stillet side 12 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET September ÅRGANG??

2 Støttet byggeri i klar bedring Byggeskadefondens første opgørelse over 1-års eftersyn er opløftende. Resultaterne ved 5-års eftersynene peger også i den rigtige retning I lange tider har Byggeskadefondens årsberetninger stort set kun kastet én slags avisoverskrifter af sig. De har gået på melodien»støttet byggeri fyldt med fejl«. Den må efterhånden skifte toneart. Byggeskadefondens årsberetning for 1999 kan fortælle om en stigende kvalitet. Optimismen bygger både på resultaterne ved de nye 1-års eftersyn og ved 5-års eftersynene. Der blev konstateret alvorlige svigt ved 12 procent af de bebyggelser, som var til 1-års eftersyn og ved 24 procent af de, der var til 5-års eftersyn. I 1998 havde 26 procent af bebyggelserne alvorlige svigt ved 5-års eftersynet. Ingen tvivl i fonden Alvorlige svigt gælder forhold, som kræver indgreb straks eller umiddelbart efter eftersynet, og som fonden normalt vil dække. Fonden er ikke i tvivl om, at forskellen i resultaterne ved 1-års og 5-års eftersyn er udtryk for, at den byggetekniske kvalitet er blevet bedre, selv om tallene ikke direkte kan sammenlignes. En del skader har ganske enkelt ikke nået at vise sig ved 1-års eftersynet. Desuden er flere nye bebyggelser præget af en form, som kaldes minimalisme, og som indeholder flere skjulte konstruktioner, der ikke altid bliver tjekket fuldt ud ved 1-års eftersyn. Lavt byggeri, store forskelle Både 1-års og 5-års eftersyn i 1999 afslører, at andelen af alvorlige svigt er mere end dobbelt så stor blandt private andelsboliger som i andet støttet boligbyggeri. Private andelsboliger har dårligere resultater, uanset hvilke af de andre boligtyper der sammenlignes med her. Andelen af alvorlige svigt ved 1-års/ 5-års eftersyn i forhold til antal bebyggelser har for de forskellige boligtyper disse procenter: Almene familieboliger 11/18, private andelsboliger 22/48, ældreboliger 8/20 og ungdomsboliger 18/9. Andelen af alvorlige svigt er klart højest inden for det lave byggeri, men det er ikke tilfældigt, hvor det sker. De alvorlige svigt i lavt byggeri er mest udbredt i private andelsboliger og i små kommuner. 2

3 Det viser beregninger, Boligen har foretaget på baggrund af årsberetningens tal fra samtlige 5-års eftersyn i byggeri fra perioden Målt på antallet af lave bebyggelser med alvorlige svigt drejer det sig om 40 procent af de private andelsboliger og 19 procent af det øvrige støttede byggeri samt 25 procent i storbyerne (København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg) og 30 procent i kommuner under indbyggere. Dyrest ikke bedst En klassisk undskyldning for svigt får et skud for boven i det tillæg, der følger årsberetningen. Her kan der læses af en analyse med sammenligning af 100 bebyggelser med og 100 bebyggelser uden væsentlige svigt. Der viste sig ikke at være nogen forskel på kvadratmeterprisen mellem de to kategorier.»det taler for, at det ikke koster noget at bruge indersiden af hovedet«, som sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden, udtrykker det. Årsberetningen viser konkrete eksempler på de 200 bebyggelser i sammenligningen. Tekst, tegninger og billeder viser, hvorfor det er gået godt eller galt. Og ikke nok med det: Navnene på bygherrer og deres rådgivere er nævnt. Andel bebyggelser med alvorlige svigt ved eftersyn i års eftersyn 5-års eftersyn Private andelsboliger % 48% Andre støttede boliger % 18% Andel lave bebyggelser med alvorlige svigt Registreret ved 5-års eftersyn for byggeri fra perioden Storbyer Små kommuner (København, (Under Frederiksberg, indbyggere) Odense, Århus og Aalborg) Private andelsboliger % 43% Andre støttede boliger % 24% svigt, som udgør fire femtedele af de væsentlige svigt. Alt i alt venter Byggeskadefonden på den baggrund, at den ene procent af anskaffelsessummen, som den får indbetalt, fortsat vil være tilstrækkelig. Endelig bringer årsberetningen en solstråle på en ellers trist baggrund. Orkanen i december udløste ikke nær så mange skader, som man kunne have frygtet ovenpå de mange alvorlige svigt. Det er udtryk for, at der i forvejen er blevet gjort noget ved de svigt, der er opdaget. Andelen af alvorlige svigt er klart højest inden for det lave byggeri. Flere solstråler De positive træk fra eftersynene i 1999 viser sig også på størrelsen af de udgifter, som udbedringerne af de alvorlige svigt er beregnet til at løbe op i. De er væsentlige lavere end året før.»det ser dermed ud til, at byggeriets parter har taget konsekvensen af den kritik, som blandt andet skiftende byog boligministre de sidste seks-otte år har fremført på baggrund af fondens beretninger«, hedder det. Årsberetningen er optimistisk med hensyn til de kommende år. Der kan ventes færre konstruktive svigt i de byggerier, som har fået grønt lys efter 1. januar i år. Herefter er statiske beregninger en betingelse for at kunne gå i gang med støttet boligbyggeri. Det skulle gerne reducere de konstruktive 3

4 Afdelingsbestyrelse og funktionærer holdt rundskuedage i Skoleparken 1. En ide til efterfølgelse. En dejlig sommerdag. 24. maj havde afdelingsbestyrelse og funktionærer i Skoleparken 1 inviteret til åbent hus arrangement for beboerne. I timerne mellem kl. 16 og 20 kunne alle interesserede komme til at bese»staldene«. Det vil sige vaskeriet, varmecentralen, hvor der var fremlagt forskellige statistiker for forbrug af vand, el og gas samt Varmemesterkontoret med bl.a. demonstration af afdelingens hjemmeside på Internettet. Prøv selv på adressen Desuden kunne man besøge afdelingens sauna og funktionærernes værksted samt garage, traktorer og anden maskinpark. Ligeledes var fritidsudvalget på plads med fremvisning af 4

5 parken.dk klublokalerne for billard, gymnastik o.s.v. Vi synes selv, at ideen er god og kan varmt anbefale andre afdelinger at gøre ligeså. Især i afdelinger med mange tilflytninger er det en god måde at udbrede kendskabet til faciliteter og muligheder på. Det kunne naturligvis have været dejligt med mange flere fremmødte, men det skønnes at omkring et lille halvt hundrede beboere fandt vej til»rundskuet«i løbet af de fire timer. Benny Sørensen.

6 I parken netop nu: Alternativt bekæmpelse Søren Duun fik i sommeren 1999 mulighed for at afprøve alternativer til bekæmpelse af ukrudt. Alternativerne kan erstatte de kendte og miljø skadelige sprøjtemidler. I foråret 1999 blev»dampmetoden«for alvor lanceret, og denne metode er med tiden blevet meget efterspurgt. Den består af en specialbygget lynkoger med en»lang næse«. Lynkogeren fyldes med koldt vand, der efter få minutter koger og sender damp ud via næsen. Næsens udmunding holdes få centimeter over planterne, hvorefter planterne koger ihjel. En miljøvenlig men langsommelig bekæmpelsesmetode. En lynkoger rummer ca. to liter vand og det rækker til max. 20 m 2 alt efter ukrudtsmængde og størrelse. Strømforbruget er cirka en krone per liter vand, hvilket svarer til cirka 10 øre per m 2. Der findes i øjeblikket kun et firma Fiskars der producerer disse lynkogere. For den professionelle bruger er lynkogeren ikke særlig effektiv Til den lille have er lynkogeren ganske udmærket men pas på, hvis arbejdet udføres i sandaler. Flammebehandling En anden metode, som allerede benyttes mange steder, er flammebehandling. Det vil sige afbrænding af ukrudt. Her bliver planten også kogt ihjel, men metoden er dog forbundet med en vis risiko. Især i tørre perioder. I sommeren 1999 skulle en kollega og jeg bekæmpe ukrudt med flammemetoden. Vi var i gang med at fjerne ukrudt på en parkeringsplads og ved nogle indgangspartier, da vi kom lidt for tæt på et bed, hvor der lå en del visne blade. I løbet af få sekunder havde ilden fået fat i de visne blade og bredte sig videre op i busken. Efter få minutter var der ikke meget liv tilbage i de buske. Man skal derfor være meget opmærksom på faren,som lurer når man benytter flammebehandling. En anden ulempe ved flammebehandlingen er, at man stimulerer ukrudtets frø, så spiringshastigheden øges. Grunden hertil er, at man ved afbrænding bruger af den ilt, som er lige ved jordoverfladen og i stedet afleverer en større mængde kuldioxid til frøet, som så vokser hurtigere. Dette var en af årsagerne til at bønderne brændte deres halmstubbe af. Simpelthen for at stimulere den næste afgrøde. I dag er markafbrænding forbudt til gavn for miljøet, men det er en anden snak. Fedtsyrer Firmaet Dæhnfeldt har i gennem nogle år haft et produkt ved navn Gardenline på markedet. Produktet indeholder 40 % fedtsyrer. Fedtsyrer finder man mange steder i naturen og i vores dagligvarer blandt andet i kød og sæbe. Fedtsyre er organisk og kan nedbrydes på få dage. Fedtsyrer blandes med vand, og virker ved at den opløser det beskyttende voks, der sidder på ukrudtets blade, og som hindrer at en voldsom fordampning fra planten finder sted. I løbet af to til tre timer efter behandlingen med fedtsyre hænger ukrudtet, og efter to dage er den visnet helt ned og kan fejes væk. Gardenline har en behageligt duft af kokos. At fedtsyre har en kraftigt syrevirkning fandt jeg ud af efter nogle måneder, hvor jeg brugte det ca. 1 gang om ugen: Sålen på mine nye træsko blev ætset væk. Gardenline koster cirka 350 kroner per liter og rækker til cirka 200 til 300 m 2, hvilket svarer fra 1,16 kroner til 1,75 kroner per m 2. Fedtsyren er desuden skadelig for insekter og tåler ikke frost. Midlet er godkendt som et ukrudtsbekæmpelsesmiddel i Danmark. Eddike til haven Et andet billigt alternativ til Gardenline fandt jeg i Sverige.»Eddike til haven«hed det og kostede 50 svenske kroner for fem liter. Midlet, som var effektivt, bestod af 12 % eddikesyre og vand. Eddikesyre er det samme, som benyttes til afkalkning af kaffemaskiner. Eddikesyre har samme virkning som fedtsyren, der opløser vokset på planterne, endvidere virker eddikesyren som salt ved at trække vandet ud af bladene. Midlet kan man selv fremstille ved at købe en flaske 32 % eddikesyre og blande denne med 2 ltr. vand. Dette giver en 10,6 % blanding. Denne blanding rækker til cirka 5-12 m 2. pr ltr. og koster ca. 26 øre per m 2. Eddikesyren er som fedtsyren organisk og nedbrydes efter få dage i jorden. Vil man forstærke virkningen kan man blande lidt salt i. Eddikesyreblandingen kan holde i årevis og tåler frost. Hvidløg imod ukrudt? Det sidste bekæmpelsesmiddel er meget interessant idet det opstod lidt tilfældigt. Hvidløg imod ukrudt? Da jeg hørte om det første gang, blev jeg en smule forundret. I min familie holder vi meget af at spise hvidløg og har hørt og læst om, hvor godt hvidløg er for mange ting. Men at dette skulle»slå ukrudt ihjel«, overraskede mig meget. 6

7 af ukrudt Efter at have snakket med dem som havde prøvet dette nye alternative middel, fandt jeg frem til firmaet Agrosam, der solgte det. Forklaringen, som jeg fik via telefonen, var, at man havde opdaget virkningen af midlet på en fabrik, som fremstiller tørrede hvidløgspiller. Når man rensede maskinerne bagefter, brugte man masser af salt og vand. Denne blanding, der også kom til at bestå af rester af hvidløg, blev hældt ud på en gårdsplads, og efterhånden forsvandt ukrudtet. Derfor mente man, at denne blanding af hvidløg, salt og vand blanding måtte være effektivt imod ukrudt. Jeg spurgte, om man havde prøvet en salt og vand blanding uden hvidløg? Det havde man dog ikke. Man indrømmede også at midlet ikke havde solgt så godt som forventet. Blandingen kostede 15 kroner per liter ved køb af en 25 liters dunk, men kan fremstilles billigere selv. Ikke godkendt Bruger du eddikesyrer eller»hvidløgs«blandinger, skal du huske på, at de ikke er godkendt som bekæmpelsesmidler, da man ikke kender de langsigtede skadevirkninger, de eventuelt kan påføre miljøet. Men med mit kendskab til stofferne, tror jeg ikke på, at de gør større skader på miljøet. Vi kender deres indhold og kemiske sammensætninger. Dog kan et overdrevet brug af salt skade stauder, træer og buske og fliser tåler ikke syre i store mængder. Benyttes midlerne med måde begrænser vi skadevirkningerne. Man kan i øvrigt neutralisere syrepåvirkningerne ved at drysse kalk ud på de sprøjtede arealer. Fedtsyren kan der være en smule tvivl om, da denne kan påvirke det mikrobiologiske liv i jorden. Derfor bør det ikke benyttes på steder hvor jorden dyrkes for eksempel i køkkenhaven. Men alene prisen på dette middel kan formentlig også holde de fleste fra at benytte det. Eddikesyren koster kun en tredjedel af fedtsyren. Søren Duun. Store forskelle i vurderingerne Arbejdernes Boligselskab modtog sidst på foråret 2000 meddelelse om grundvurderingerne pr. 1. januar 2000 for boligafdelingerne. Det er grundvurderingerne på denne dato, der danner basis for beregningen af ejendomsskatterne fra 1. januar For etageejendomme er der tale om uændrede eller nedsatte vurderinger fra 1999, medens der for rækkehusbebyggelser er sket ændringer. Boligselskabets vurderingsudvalg har gennemgået materialet og har forholdt sig til hvor stigningerne i grundværdierne, var større, end hvad der måtte forventes. Generelt foreligger det oplyst, at stigningerne i gennemsnit ligger omkring 8 %, men med store variationer på helt op til 25 procent. På baggrund af vurderingsudvalgets gennemgang er der klaget over grundværdiansættelsen for: Dødsfald Stengårdsparken, hvor der er tale om en stigning på 14,7 procent. Borreparken, hvor der er tale om en stigning på 16,6 procent. Skoleparken 1, hvor der er tale om en stigning på 19,7 procent. Skoleparken 2, hvor der er tale om en stigning på 16,6 procent. Samtidig er der klaget over vurderingen for en del af Moseparken, som følge af opfølgning på ændring i vurderingsprincip. Vurderingsrådet, der er første klageinstans, forventer at kunne give boligselskabet svar inden udgangen af tredje kvartal Ud over de nævnte klager over vurderingerne pr. 1. januar 2000, mangler der stadig en afklaring af tidligere vurderinger for Skoleparken 1 og Kongshvileparken. Disse forhold er anket til Landsskatteretten, der endnu ikke har behandlet sagerne. Ved Lizzi Madsens død har Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe mistet en meget aktiv og engageret beboerdemokrat. Lizzi Madsen havde i adskillige år været tilknyttet beboerarbejdet i afdelingsbetyrelserne, hvor hun og familien havde bopæl i Stengårdsparken og Skoleparken 1. Med sin utrættelige indsats søgte hun at opfylde de ønsker, som beboerne fremførte. Samtidig engagerede Lizzi Madsen sig dybt i de sociale forhold i boligafdelingerne og var med sin ildhu med til at fremme beboeraktiviteterne lokalt samt i Fritidsudvalget, som hun også stærkt engagerede sig i. Beboerpolitisk rakte kræfterne til også at deltage i det omfattende arbejde, det var at gå ind i bestyrelsesarbejdet i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds. Vi er mange, der takker Lizzi Madsen for indsatsen og vil huske hende som et varmt og engageret menneske, der varetog sit beboerdemokratiske arbejde med en stærk social bevidsthed. Ryno Scheil / Sv.Aa.Hansen 7

8 Alle tiders lege På et tidspunkt i en hver rask drengs liv, vender man tilbage til forældrenes loft for at se, hvad der er tilbage af det legetøj, der blev gemt væk, da man blev for stor og fik andre interesser end at tøffe rundt på gulvet med en bil fra Tekno eller trække en fjederdreven motorcyklist med styrthjelm på to hjul fra Schuco. Da Kim Kristiansen for en halv snes år siden kiggede på loftet, var der ikke mere tilbage af barndommens legetøj. Det havde forældrene delt ud med rund hånd til fætrene.»så var der ikke andet at gøre end at begynde at samle på legetøj igen, hvis klodset udført. Men så svingede interessen over til modelbiler. Så blev det igen til andre former for mekanisk legetøj og bliklegetøj. Men det første jeg købte var en abe i en trapez. Det var i 1989«, fortæller Kim Kristiansen, der gerne vedstår at han både er et legebarn og en samler. Af alt muligt. Ofte for at bytte med andre. Nogle gange er det glas som byttes med legetøj. Helst bliklegetøj med optræk Andre gange får Kim Kristiansen også legetøj foræret, lige som andre køber til ham. Til rimelige priser forstås. Når det er fødselsdag står gaverne ofte på gammelt legetøj eller bøger om gammelt legetøj. jeg ville have noget«, konstaterer Kim Kristiansen, der bor i Arbejdernes Boligselskab, med et stort smil. Derfor begyndte Kim og Inga der er Kims kone at suse rundt på loppemarkeder for at kigge efter gammelt legetøj. Specielt motorcyklister»specielt kiggede vi efter motorcyklister i miniformat, og dem har jeg da også en hel del af. Blandt andet et par gamle Nimbus er fra BP, der er lidt Ikke til Teknobiler Og når man spørger, om det er noget, Kim ikke samler på, så kommer svaret rimeligt hurtigt: Jeg samler på alting. Bare ikke elektrisk tog og Tekno biler. Dem er er så mange af. Han er heller ikke medlem af en legetøjssamlerklub. Men et par gange om året dukker Kim og Inga selv op med en bod på kræmmermarkeder. Specielt på Bellahøj Kræmmermarkedet altså det om foråret, fordi hverken Kim eller Inga har den store lyst til at stå og fryse på det marked, som holdes i september. Det andet marked, de stiller op med egen bod, er i Forum. Her står man lunt indendøre. Forskel på loppemarkeder»der er stor forskel på loppemarkeder. De steder, hvor man kan gøre de bedste fund er, hvor det er spejdere, som står for indsamlingen og det senere salg. Også på plejehjem kan der være god- 8

9 børn Kim Kristiansen er tit sammen med sin kone Inga rundt på landets loppemarkeder for at opsnuse og købe gammelt legetøj. Det er der kommet en ganske net samling ud af. Specielt gammel bliklegetøj. bidder at hente. Men vi er ikke alene om at søge efter gammelt legetøj. Der er gået mode i legetøj, med stigende priser til følge, så der er tilfælde, hvor jeg ikke vil give den pris, der forlanges«, fortæller Kim Kristiansen, der selv i en periode drev en antikvitetsforretning i Vangede, men det gav for meget arbejde, når den skulle drives i fritiden. Så nu er det bare hobbydelen, der er tilbage. Men det er ikke kun på loppemarkedet, at legetøjet findes. Også på Internettet søger Kim Kristiansen efter legetøj. Derfor er der indlemmet legetøj fra så fjerne steder som Australien og New Zealand samt Hawaii.»Man skriver lidt frem og tilbage og bliver enige om en pris. Så må man jo tro på hinanden om varen og pengene kommer de rette i hænde, og vi har indtil nu ikke haft problemer med handel via Internettet«, konstaterer Kim Kristiansen. Dukker og nisser Inga Kristiansen er også samler, men det er af bamser, dukker og ikke mindst nisser.»min mor havde en samling dukker og bamser, så det er nok der, jeg har fået interessen. Den ældste bamse er tæt ved hundrede år gammel. I samlingen er også Kims mormors minibamse fra hun var barn. Den sidder pænt i vetrinen og kigger ud med en lille brandbil i favnen«, fortæller Inga Kristiansen. Sæsonens legetøj Ægteparret Kristiansen har så meget legetøj eller også er boligen for lille at det ikke alt sammen er fremme på samme tid. Der er sæson: Kims legetøj må ved juletid vige pladsen for Ingas samling af nisser. Men det vender vi tilbage til, når det lakker mere mod jul. 9

10 50 års jubilæum i Pileparken 2 AB-kalender Tirsdag 19. september 2000 Introduktionskursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer Torsdag 21. september 2000 Selskabsbestyrelsesmøde Mandag 25. September 2000 Sidste frist for indlæg til Boligbladet for oktober 2000 Torsdag 5. oktober 2000 Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen Torsdag 26. oktober 2000 Selskabsbestyrelsesmøde Lørdag 27. maj kunne Pileparken 2 fejre 50 års jubilæum, som en af de mange afdelinger i boligselskabet, der inden for de seneste par år har rundet den første halve sekel. Afdelingen blev færdig i november 1949, og de første beboere flyttede ind i januar 1950, så selve jubilæumsdagen var i januar, men i afdelingen syntes man, at jubilæumsfesten skulle fejres om sommeren, så festen kunne holdes udendørs. Og der var i dagens anledning arrangeret fest for store og små. Om eftermiddagen var der underholdning for børnene, og om aftenen var der fest for afdelingens beboere. Desværre var vejrguderne i dårligt humør, så det var en regnvåd eftermiddag, men humøret hos deltagerne fejlede bestemt ikke noget, selv om underholdningen var trukket ind i det store telt, som var opstillet til lejligheden. Tirsdag 31. oktober 2000 Boligbladet udkommer Mange gratulanter Selskabslokalerne i Stationsparkerne var godt udnyttet, og stemningen var høj, da varmester Dan Jørgensen tirsdag 1. August 2000 kunne fejre sit 25 års jubilæum i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Beboere, medlemmer af afdelingsbestyrelser og selskabets bestyrelse, kolleger fra andre afdelinger samt administrationen mødte frem ved receptionen og var med til at hylde den popu- Direktør Svend Aa. Hansen ønsker Dan Jørgensen(tv) til lykke med jubilæet. lære varmemester, der samtidig er formand for ejendomsfunktionærernes klub i boligselskabet. Dan Jørgensen er også medlem af boligselskabets bestyrelsen. Endnu en gang til lykke til Dan med jubilæet. Tak En stor tak til alle der var med til at gøre mit jubilæum til en festlig og god dag. Dan Jørgensen 10

11 Grøn hyldest til Torveparken Endnu en gang har det flotte have- og parkanlæg ved Torveparken påkaldt sig opmærksom langt uden for Arbejdernes Boligselskabs rækker og Gladsaxe Kommunens grænser, idet Friluftsrådet har tildelt Torveparken Byens grønne blad i For to år siden modtog Torveparken også Byens grønne blad. Denne gang fik Torveparken Byens grønne blad for temaet pleje, som et led i kampagen Byens grønne steder grønne glæder. Om denne kampagne kan du læse mere på Torveparkens arealer plejes efter princippet om, at mennesker i alle aldre skal have glæde af de grønne omgivelser. Interessen fra brugerne er med til at skabe et indholdsrigt område, hvor ukrudt bekæmpes med barkflis, hvidløgssaft, mekanisk eller ved afbrænding. Hvem er bedst til hvad? Boligselskabernes Landsforenings kongres vedtog i 1999, at bestyrelsen skulle sætte en debat i gang blandt medlemmer om lokalt samarbejde. Inden for 18 måneder skulle der holdes møde i hver af de 11 kredse, hvor debatoplægget blev præsenteret. Den 25. maj indkaldte Boligselskabernes Landsforeningens 9. Kreds hvor Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er medlem til en medlemsdebat om lokalt samarbejde. Mødet blev holdt på DSB Kursuscenter Østerport. Efter kredsformand Vinie Hansen havde budt velkommen, tog Bjarne Zetterstrøm fra Boligselskabernes Landsforening over. Debatoplægget belyste den aktuelle struktur og de udfordringer, som den almene boligsektor står over for. Den almene boligsektor har i dag cirka lejligheder, der er fordelt på afdelinger i 700 boligorganisationer. Så spørgsmålet var om vi er organiseret på den bedste måde. Lokalt samarbejde kan ske på mange niveauer. Lige fra samtaler til samliv. For eksempel sammenlægning af ventelister og/eller samarbejde om markedsføring og opnotering. På lang sigt er målet færre administrationer, og der er flere løsninger at vælge imellem for at nå målet. I alle tilfælde kan eksisterende boligorganisationer og bestyrelser bevares. Man skal starte med at finde ud af hvem, der er bedst til hvad og derefter udnytte denne styrke til alles bedste. Lokalt samarbejde lyder som en god ide for de små boligorganisationer, men da de mest findes i Jylland, er det ikke særligt aktuelt i 9. Kreds, og at få skabt en ordentlig debat var derfor ikke særlig nemt. Annette Andersen 11

12 Egeparken Egeparkerne 25 år 12

13 veringen af den sidste af de to afdelinger på dette tidspunkt var afsluttet og må man sige for begge afdelingers vedkommende med et godt og vellykket re- Boligbladet søger at være forud vedrørende afdelinger, der fylder rundt og havde da også noteret sig, at der nok ville ske noget i Egeparkerne. Alligevel lykkedes det for festudvalget i afdelingerne at overraske redaktionen med at holde 25 års jubilæumsfestligheder i Egeparkerne lørdag 12. august Men i virkeligheden er der lidt snyd med i valget af datoen, for Egeparken 1 er fra 1. april 1974 og Egeparken 2 fra 1. november At datoen for markering af festlighederne vælges til lørdag 12. august skyldes, dels ønsket om at markere begivenheden ved en fælles festligholdelse, dels at reno- sultat, som virkelig har tilført bomiljøet et reelt løft. Jubilæumsdagen oprandt, og bistået af vejrguderne, afvikledes dagens arrangementer med festligheder for børnene, taler og flaghejsning, hvor en ny flagstang blev indviet og Egeparkernes nye flag blev hejst. Der var også en fodboldkamp mellem de to afdelinger samt konkurrencer, hvor alle kunne deltage. Dagen afsluttedes med fælles fest for beboerne om aftenen i et stort telt, og med et flot festfyrværkeri som punktum. Til lykke med de to gange 25 års jubilæer i Egeparkerne. Foto: Kaj Bonne Mortensen 13

14 Mulighed for flere almene boliger Med indgåelse af aftalen om kommunernes finanser mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er det nu blevet muligt at låne penge til grundkapitalen, hvis kommunerne ønsker at opføre almene boliger eller ombygge plejehjem m.v. Dermed er der skabt mulighed for at bygge flere almene boliger i kommunerne, som netop har begrundet det manglende byggeri af almene boliger med, at de 14 procent af grundkapitalen skulle tages af kommunekassen. Nu er det altså muligt at låne. Muligheden for disse lån træder i kraft fra 1. januar Nye regler for selskabslokaler Rundt i afdelingerne inden for Arbejdernes Boligselskab er der møde- og selskabslokaler, som er omfattet af de nye regler om flugtveje og brandværnsforanstaltninger. Baggrunden for de nye regler er branden i Gøteborg i oktober 1998, hvor 63 unge mennesker omkom og 195 kom mere eller mindre alvorligt til skade. Det nye består i, at alle forsamlingslokaler, der kan rumme mere end 50 personer skal anmeldes til brandmyndighederne og være omfattet af en række retningslinjer. Tidligere gjaldt kravet kun lokaler, hvor der kunne være flere end 150 personer. De nye regler fastsætter, at der som hovedregel skal udarbejdes brand- og evakueringsinstruks. Er der tale om såkaldte ukomplicerede tilfælde, kan udarbejdelsen udelades. Der er krav om, at personale instrueres i ordensregler, brug og placering af brandmateriel samt brand- og evakueringsinstruksens indhold. Før enhver brug af lokalet skal der føres en driftsjournal, hvor den ansvarlige for arrangementet kvitterer for, at blandt andet flugtveje, nød- og panikbelysning, slukningsmateriel er i orden. Samtidig forpligter lejeren sig til at sørge for, at der ikke er flere personer i lokalerne, end de er godkendt til. Der skal også i lokalet være opslag med tydelig angivelse af, hvor mange personer, der må være i lokalet. Er der tale om lokaler som kan rumme mellem 50 og 150 personer kan der af brandmyndighederne fastsættes driftsmæssige forskrifter, som kan omfatte alt lige fra snerydning på de udvendige flugtveje over pynten på juletræer til opstilling af borde og stole i lokalerne. Brandmyndighederne fører en gang om året tilsyn med de lokaler, hvor der er udstedt driftsmæssige forskrifter. Tid til gymnastik og Bowling Fritidsudvalget har søgt Gladsaxe Kommune om tildeling af gymnastiksale og bowlingbaner. Ansøgningen har i år og i første halvdel af 2001 givet os følgende muligheder: Tre timer i gymnastiksal B på Mørkhøj skole. Fredage fra kl til frem til 22. juni Bowlingbaner i perioden frem til 31. maj Mandage har vi bane fra kl til Torsdage har vi bane 7-9 fra kl Har du lyst til at komme i betragtning, så skriv til Fritidsudvalget, Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Haves 3 værelses lejlighed på 76,1 m 2 i Kildeparken 1 (Solnavej) med altan. Husleje kroner, 395 kroner i varmebidrag og 122 kroner til hybridnet. I alt kroner. Ønskes 4-5 værelsers lejlighed i same område. Husleje max kroner. Henvendelse på telefon eller Haves En lys, venlig og ugenet 3 værelses lejlighed på 80 m 2 med moderniseret køkken og dejlig solrig altan med udsigt til et stort grønt område med store træer. Lejligheden ligger i Kildeparken 1 på Solnavej 90, 1. sal på den modsatte side af toget (- togstøj). Den ligger tæt på offentlig transport og forretninger. Der må holdes kat. Husleje kroner incl. varme. Ønskes Da vi venter familieforøgelse, ønsker vi os et rækkehus på 4-5 værelser. Alt har interesse. Henvendelse på telefon

15 Haves Stor 3 værelses lejlighed på 90 m 2 med stor lukket altan/terrasse i Egeparken 1. Nye vinduer og nyt badeværelse samt stort kælderrum og stort fælles vaskeri. Husleje på kroner. Ønskes Rækkehus med mindst tre værelser. Henvendelse på telefon Haves Stor 2 værelses stuelejlighed på 68 m 2 i Kildeparken 1. Udsigt til grønne områder. Tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder. Husleje kroner incl. vask, varme og tv. Ønskes 4-5 værelses rækkehus eller 4 rums lejlighed. Ikke Høje Gladsaxe. Henvendelse på telefon Haves 2 værelser og 2 kamre på i alt 79 m 2 i Pileparken 2 (stuelejlighed). Stor lukket altan cirka 8 m 2. Husleje per måned kroner, varme 474 kroner. Tilladelse til at holde kat. Ønskes 4 rums rækkehus eller 5 rums. Henvendelse på telefon Haves 4 rums lejlighed i Stationsparken 1, husleje kroner incl. varme og antenneafgift. Ønskes 2 værelses lejlighed Stationsparken 1 numrene Lejlighed i god stand foretrækkes. Henvendelse efter klokken 18 på telefon Haves 3 værelses lejlighed i Pileparken 2. Lyse, store rum med udsigt over grønne områder. Stor glasoverdækket altan med skydedøre. Fælles vaskeri. Husleje kroner månedligt. Ønskes Rækkehus i Torveparken eller 4 værelses lejlighed i Mørkhøj. Men andet har også interesse. Henvendelse på telefon Haves Dejlig lys 3 værelses lejlighed på 91,3 m 2 i Høje Gladsaxe i den høje blok længst fra centret, god udsigt, elevator, perfekt lejlighed med grønne områder. Leje incl. kabel-tv og varme kroner. Tæt til togstation, busser og gode indkøbsmuligheder samt stor p-plads, vaskeri og masser af fritidsaktiviteter. Ønskes Rækkehus eller lejlighed med have, minimum 4 rum eller 94 m 2. Henvendelse på telefon ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Telefax Redaktionsudvalg Finn Sørensen, Tinghøjparken Thomas H. Larsen, medarbejderrepræsentant Pileparken 4 Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Benny Sørensen, Skoleparken Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Anette Andersen, Stationsparken 1 Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Bolette koger grøntsagerne inden hun tager dem ind i huset Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer tirsdag 31. oktober. Indlæg og annoncer til oktober-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest mandag 25. september Forsidefoto: Kaj Bonne Mortensen. Tryk: Hafnia tryk a-s, Rødovre 15

16 Sol, sommer og Legoland Fritidsudvalget Lørdag 26. august 2000 var det tid til Fritidsudvalgets sommertur, hvor den første bus kørte fra Buddinge Station klokken 7.10 med kurs mod Billund. Der skulle i alt fem busser til at fragte de næsten 250 deltagere til det jyske. Turen derover gik fint, og det var en dejlig dag derovre med underholdning og seværdigheder for alle. Vejrguderne viste sig fra deres venlige side og lod solen skinne hele dagen. Klokken var det atter tid til at vende hjemad. Hjemturen gik også godt og alle havde haft en dejlig dag. 16

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker blandt andet fordi der over de næste år

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER

JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER . JEG GENTAGER DEN SAMME GAMLE LEKTIE. DET ER EN LEKTIE I LIVET. JEG KASTER EN MASSE TILLID AF MIG OG NÆRMER MIG SELV MED EN FORUDINDTAGET SKEPSIS DER GÅR OVER I SYGELIGE FORHOLD TIL GULE TING. DE SIGER

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen.

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Boligselskab afdeling 9. Tirsdag d. 17. jan. 2017 kl. 17.00, Diget 17, kælderen. Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl. 17.00 i Diget 17, kælderen. side 1 Deltagere:

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Februar 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.3/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Køretøjer af alle slags NB. Hvis

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

fsa 1. Børnefødselsdag 2. Café 3. Bowlingkugle og Saturn 4. Værkstedet 5. Biblioteket Frijsenborg Efterskole MATEMATISK PROBLEMLØSNING januar 2012

fsa 1. Børnefødselsdag 2. Café 3. Bowlingkugle og Saturn 4. Værkstedet 5. Biblioteket Frijsenborg Efterskole MATEMATISK PROBLEMLØSNING januar 2012 fsa Frijsenborg Efterskole MATEMATISK PROBLEMLØSNING januar 2012 1. Børnefødselsdag 2. Café 3. Bowlingkugle og Saturn 4. Værkstedet 5. Biblioteket 1. Børnefødselsdag Mor Susanne skal arrangere Lasses fødselsdag

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl DIRIGENT: Pia K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Afbud fra David, Per Chr. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Rettelse til pkt.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014

Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014 Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014 Kære beboere Jeg vil indlede den her beretning med en kort gennemgang af, hvilke opgaver denne bestyrelse egentlig udfører.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 25 2010

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 25 2010 Fælles info Sol, varme solcreme og skygge. Høj sol, blå himmel og bare tæer i sandalerne... Husk derfor at smøre børnene med solcreme om morgenen. Børnene må gerne selv tage solcreme med, så I selv kontrollerer

Læs mere