Internationale casestudier til inspiration for Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale casestudier til inspiration for Region Sjælland"

Transkript

1 Internationale casestudier til inspiration for Region Sjælland Erfaringer fra undersøgelser af byer og regioner, som er lokaliseret uden for storbyer/hovedstæder Byen Stirling og Forth Valley samarbejdet i nærheden af Glasgow/Edinburgh Østfold fylke og samarbejdet omkring Osloregionen Byen Playford i udkanten af Adelaide Södermanlands Län og det regionale samarbejde omkring Stockholm Udarbejdet af Oxford Research A/S for det midlertidige vækstforum i Region Sjælland Marts 2006

2 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Metode: Målrettede casestudier...8 Kapitel 2. Sammenfatning og strategianbefalinger Tværgående konklusioner Sammenfattende overblik over de 4 cases...12 Kapitel 3. Stirling og Forth Valley regionen Fakta om Stirling og Forth Valley Vigtigste læringsperspektiver for Region Sjælland Quality of life som prioriteret målsætning Ambitiøs turismestrategi Rob Roy & William Wallace vs. Gøngehøvdingen Struktureret erhvervspolitik Inddragelse af private aktører i regionale udviklingsprojekter Organisering af den regionale erhvervspolitik Samspil mellem administrative niveauer Offentlig-privat samspil Inspiration relateret til at skabe intern dynamik og vækst Klyngestrategier Turisme Triple-helixmodeller Iværksætterstrategier Inspiration relateret til uden for storbyerne lokaliseringen Samspil med storbyerne og omkringliggende regioner Bosætningsinitiativer - fokus på livskvaliteten Inspiration relateret til globalisering og grænseregionale strategier Links og kontaktpersoner...33 Kapitel 4. Østfold og Oslosamarbejdet Fakta om Østfold Fylkeskommune og regionssamarbejdet omkring Oslo Vigtigste læringsperspektiver for Region Sjælland Satsning på infrastruktur Kompetenceudvikling for hele regionen

4 4.2.3 Offentlig støtte til innovation Organisering af den regionale erhvervspolitik Væsentlige regionale udviklingsaktører i Østfold fylke Kommunerne som førstelinje for småskala erhvervsudvikling Adgang til kompetence, netværk og kapital Inspiration relateret til at skabe intern dynamik og vækst Halden Kommune Den centrale periferi eller Den perifere central Oplev Frederikstad Kompetenceudvikling for hele regionen Inspiration relateret til at være nabo til en storby Samarbejdet omkring Oslo-regionen Østlandssamarbejdet Satsning på infrastrukturen Inspiration relateret til globalisering og grænseregionale strategier Göteborg-Oslo samarbejdet (GO) Den skandinaviske arena Links og kontaktpersoner Relevante links: Program for besøg i Østfold, Norge...50 Kapitel 5. City of Playford, Adelaide - Australien Kort om Playford De vigtigste læringserfaringer fra Playford New Regionalism: Kombination af strategisk virksomhedsrådgivning, klyngeanalyser og klyngestrategier Kobling mellem teori og praksis Metodik: Systematisk kortlægning af værdikæder identificerer strategiske muligheder Mulighederne i internationale værdikæder Organisering af den regionale erhvervspolitik En økonomisk strateg med frie beføjelser Ressourcerne skal bruges på virksomhedsudvikling New Regionalism - Det offentlige som offensiv katalysator Inspiration relateret til at skabe intern dynamik og vækst Playfordmodellen det handler om at engagere virksomheder til at investere i udviklingsprojekter

5 5.4.2 Udgangspunktet for erhvervsudvikling: Working with what you have Klyngestrategien mere proces end strategi Strategic-Supply-Chain-Partnerships En metode til at styrke grundlaget for erhvervsudvikling Inspiration relateret til globalisering og grænseregionale strategier Skabe eksportnetværk i stor stil Ambitiøs tiltrækningspolitik Kilder og links til yderligere materiale...65 Kapitel 6. Södermanland Fakta om Södermanland Samspil med omkringliggende regioner At tænke som en sammenhængende region Regionalt samarbejde Stockholm-Mälarregionen Ambitiøs klyngepolitik i Södermanlands Län Biotechvalley Robotdalen TOWER INTERREG IIIC grænseoverskridende samarbejde Mälardalens Højskole Links til yderligere informationer

6 6

7 Kapitel 1. Indledning Det midlertidige Vækstforum på Sjælland har til opgave at skabe et solidt fundament, som det permanente Vækstforum efter 1. april 2006 kan bruge som afsæt til det regionale erhvervsudviklingsarbejde for Region Sjælland. Der skal bl.a. tilvejebringes et solidt faktabaseret beslutningsgrundlag, hvorfor det midlertidige Vækstforum har igangsat en mængde analyser. Som supplement til de forskellige faktabaserede analyser har det midlertidige Vækstforum besluttet at få udarbejdet en række internationale casebeskrivelser, der kan inspirere til det kommende strategiske arbejde i regionen. Oxford Research har derfor gennemført regionale analyser af 4 specifikke internationale cases. Analysearbejdet er gennemført i perioden fra december 2005 til februar De internationale cases er udvalgt med fokus på de specifikke udfordringer, som Region Sjælland står overfor. De specifikke udfordringer, som Region Sjælland står overfor, kan sammenfattes under følgende hovedoverskrifter. Regionen er nabo til en storby. Regionens arbejdskraft, erhvervsliv og øvrige liv er præget af naboskabet til en storby. Regionen er præget af mange mellemstore provinsbyer. Med byer som Roskilde, Næstved, Slagelse, Holbæk, Ringsted, Sorø mv. er regionen ikke præget af et oplagt center men derimod mange mindre delcentre (samt at det egentlige center ligger uden for regionen) Regionen har få markante erhvervsklynger. Dels har regionen sammenlignet med andre regioner relativt få klynger og dels har regionen i kraft af tilknytningen til København netop et stort ønske om at blive mere selvforsynende hvorfor udviklingen af stærkere klynger kunne være en mulig strategi. Det midlertidige Vækstforum har ønsket at få udarbejdet en række casebeskrivelser, der kan inspirere inden for de tre ovennævnte hovedoverskrifter. Læringsperspektiverne for Region Sjælland skal dække bredt og bl.a. komme omkring følgende områder: 3 overordnede læringsperspektiver Hvordan regionen kan blive bedre til at skabe vækst og dynamik internt i regionen. Hvordan regionen kan blive bedre til at udnytte de vækstperspektiver, der ligger i at være nabo til en storby. Hvordan regionen kan blive bedre til at udnytte globaliseringen og specielt de grænseregionale muligheder til at skabe vækst og dynamik. 7

8 1.1 Metode: Målrettede casestudier Formålet med casestudierne er at inspirere til regional udvikling på Sjælland. Cases, især når de er fra andre lande, vil aldrig kunne sammenlignes og bruges på fuldstændig samme måde i andre sammenhænge. Selvom vi har valgt regioner, der har udfordringer, der minder om Sjællands, vil der således være en mængde historiske, kulturelle og geografiske forskelle, som man skal tage højde for, når man skal arbejde videre med case-studierne. Fokus har været lagt på at samle så meget inspiration som muligt i forhold til Region Sjælland, men oftest vil der skulle arbejdes videre og laves yderligere detaljeret research, hvis de forskellige inspirationselementer skal bruges i praksis. De fire cases er udvalgt, fordi det forventes, at de hver især kan bidrage med forskellige vinkler, der kan inspirere til den fremtidige udvikling i Region Sjælland. Ikke alle læringsperspektiverne vil således blive afdækket for hver enkelt case men tilsammen vil de fire cases naturligvis forholde sig til de tre ovenstående læringsperspektiver. Vi har således ikke ambition om at give en ensartet beskrivelse af hver case. Playford i Australien er eksempelvis primært udvalgt med henblik på at inspirere til avancerede klyngestrategier og her vil vi derfor ikke bruge kræfterne på at afdække bosætningspolitikken på regionalt niveau. Casestudierne er udført med forskellige grader af dybde. Södermanland er analyseret på screeningsniveau. Her har formålet primært været at identificere, om der kunne være nogle læringsperspektiver, man burde undersøge nærmere. Diverse hjemmesider og publikationer er blevet afsøgt. Der er foretaget enkelte opklarende telefoninterview, men der er ikke foretaget egentlig analyse af det indhentede materiale. Playford er analyseret på desk research-niveau. Her har formålet primært været at forklare deres avancerede klyngetilgang ved at gennemgå den megen litteratur, der eksisterer om den relativt velbeskrevne case. Der er indhentet og analyseret på en stor mængde skriftligt materiale. Derudover er der foretaget personligt interview med den centrale strateg bag Playford-tilgangen. Østfold/Oslo og Stirling/ForthValley er begge analyseret på dybdeniveau. Her har formålet været at komme i bredden og i dybden med at forstå hvor og hvordan, der præcist kan identificeres inspiration for Region Sjælland. I dybdeanalyserne har der været afholdt feltstudier med interview i de pågældende regioner. Begge regioner blev besøgt gennem 3-4 dages besøg i januar Rapporten er bygget op efter følgende struktur: I kapitel 2 sammenfattes de overordnede læringsperspektiver på tværs af de 4 casebeskrivelser. Kapitel 3, 4, 5 og 6 indeholder individuelle analyser af de forskellige cases. Hver casebeskrivelse indledes med et kapitel, der sammenfatter de væsentligste læringsperspektiver målrettet Region Sjælland. Her diskuteres samtidig, hvordan Region Sjælland kan arbejde videre med de forskellige inspirationselementer. 8

9 Kapitel 2. Sammenfatning og strategianbefalinger I dette kapitel sammenfattes de vigtigste læringsperspektiver i forhold til Region Sjælland ud fra de fire casestudier. Først diskuteres de tværgående erfaringer og konklusioner og derefter sammenfattes de overordnede læringsaspekter fra de fire cases individuelt. 2.1 Tværgående konklusioner Fire overordnede konklusioner kan fremhæves på tværs af de individuelle casestudier: 1. Regionale strategier må udarbejdes i samspil med storbyen og andre regioner 2. Der kan overvejes en mere aktiv offentlig rolle i den regionale erhvervspolitik 3. Opkvalificering/kompetenceudvikling skal understøtte de regionale erhvervsstyrker 4. Målsætningen om det gode liv kan opprioriteres i forhold til traditionelle målsætninger om vækst og erhvervsudvikling. 1. Regionale strategier kan med fordel udarbejdes i samspil med storbyen Koordinering og sammenhæng med aktiviteter og initiativer i storbyerne er et gennemgående tema for de områder, vi har analyseret. Alle fremhæver nødvendigheden af, at den regionale udviklingsstrategi tænkes sammen med strategier i de omkringliggende regioner. Man kan sige, at fælles problemer peger mod fælles løsninger, men samtidig er det afgørende at finde den rette balance mellem fælles udfordringer og målsætninger, samtidig med at den enkelte region dyrker en klar og selvstændig profil mod omverden. I Södermanlands Län har man eksempelvis udarbejdet klyngestrategier inden for bio/medico området, der klart tager højde for, at det forskningsmæssige centrum ligger i Stockholm. Södermanlands biostrategi fokuserer derfor primært på fremstillings- og produktionssiden et eksempel på et klyngeinitiativ hvor koordineret samspil frem for konkurrence med storbyen er i centrum. I forhold til Region Sjælland er det oplagt at tænke den regionale udviklingsstrategi sammen med Hovedstadsregionens strategi og fokusere på, hvordan en region uden for storbyen kan supplere udviklingen i metropolen. Specielt inden for Biotek synes der at være oplagte lighedspunkter i forhold til Södermanland Stockholm casen og på Sjælland kan man på tilsvarende vis arbejde på at få udarbejdet en koordineret klyngestrategi, der tager højde for, at det forskningsmæssige hovedkvarter ligger i Hovedstadsregionen. Flere steder er et tværregionalt samarbejde på politisk niveau fulgt op af en selvstændig implementeringsstruktur, der bl.a. åbner mulighed for at satse mere individuelt f.eks. i forhold til byudvikling, fælles ansvarsfølelse og lokale ildsjæle i en erkendelse af, at regionalt lederskab ofte udøves af enkeltpersoner. 9

10 Mange har fremhævet problematikken i forhold til bl.a. globalisering, hvor virksomhederne godt nok er placeret i området, men politiske/strategiske beslutninger træffes andre steder. 2. Satse mere aggressivt på udvikling af eksisterende styrker, klynger og grupper af virksomheder Et centralt læringselement relaterer sig til den grundlæggende måde, det offentlige involverer sig i regional udviklingsarbejde og egentlig erhvervsudvikling. Specielt fra Playford Casen er det en markant inspiration, at man kan overveje at involvere sig mere direkte i egentlig udvikling af erhvervslivet. Gennem en mere kvalitativ kortlægning af eksisterende forsyningskæder (klynger) og ved at inddrage et bredere spektrum af aktører, jf. Strategic-Supply-Chain- Partnership-metoden, er det muligt, at skabe en øget interaktion mellem aktørerne i værdikæden. Dette arbejde har i Playford samtidig skabt grundlag for en række innovative idéer i forhold til, hvordan virksomhederne kan blive bedre til at udfylde deres roller i de globale værdikæder. Men samtidig er man også gået skridtet videre man har rådgivet virksomheder om, hvordan de strategisk kan forme nye joint-venture virksomheder, der kan udnytte globale innovative muligheder. Via denne meget aktive erhvervspolitik kaldet new regionalism har man i Playford aktivt medvirket til at få startet en række nye virksomheder op, som ellers ikke ville have været startet. I region Sjælland kunne denne inspiration om at gå mere aktivt ind i den strategiske udvikling af individuelle virksomheder og grupper af virksomheder eksempelvis implementeres inden for energi/miljø området. Her har Region Sjælland i anden sammenhæng identificeret store potentielle, men uudnyttede muligheder i forhold til at få udnyttet de interne ressourcer på den globale markedsplads Opkvalificere uddannelserne i regionen I takt med globaliseringen er der øget fokus på kvaliteten af uddannelser. Det handler i stigende grad om at tilbyde den bedste uddannelse samtidig med, at virksomhedernes behov og efterspørgsel efter arbejdskraft tilgodeses. Det er en gennemgående udfordring for de fire cases, at udvikle sig så studerende/kandidater bliver i regionen efter endt uddannelse. I den sammenhæng har flere valgt at satse på at analysere regionens behov for viden indenfor strategiske satsningsområder og samtidig skræddersy kompetenceudviklingen gennem et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet for på den måde at sikre flere job til kandidater i lokale virksomheder. I f.eks. Østfold har denne satsning bl.a. på sundhedsområdet ført til et tæt samarbejde mellem højskolen og sygehuset omkring pilotforsøg med nye driftsformer inden for sundhed, pleje og omsorg, og et af resultaterne heraf er, at der er udviklet en bachelor-uddannelse til ambulance-chauffør. Ligeledes har der været en spændende udvikling på medieområdet, idet politikernes og erhvervslivets ønske om at udvikle en Mediepark i Frederiksstad gjorde det nødvendigt at skabe et kompetencegrundlag og Højskolen udbyder i dag en bachelorgrad indenfor Digital Medie. 1 * Jf. klynger i Region Sjælland, Oxford Research

11 Måske ligger en del af de fremtidig udviklingsmuligheder for regioner uden for en storby, der satser på at styrke kompetenceudvikling netop i koblingen mellem forskningsmiljøer og produktionsmiljøer, hvor der er adgang til laboratorier og test-miljøer og hvor iværksætterkulturen er udpræget samtidig med, at befolkningen har de efterspurgte kompetencer. I Region Sjælland er der eksempelvis inden for energi/miljø området identificeret en betydelig afstand mellem de eksisterende videninstitutioner og den relativt avancerede produktion, der finder sted i regionen. Erfaringerne fra casebeskrivelserne bekræfter, at man kan blive langt bedre til at håndtere denne udfordring. 4. Det gode liv (quality of life) Casegennemgangen bekræfter, at en målrettet satsning på attraktive erhvervs- og bosætningsområder, sammenholdt med en høj livskvalitet generelt, kan være målet for en regional udviklingsstrategi. Både i Skotland og Sverige har man i flere år arbejdet med begrebet Det gode liv som udtryk for en vision for den regionale udvikling. Visionen formuleres som en overordnet ramme for det fælles udviklingsarbejde og har forankring i hele det politiske felt, dvs. både i regionen og kommunerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer. I Stirling/Forth Valley er det meget markant, at denne quality of life satsning overskygger satsning på kortsigtet økonomisk udvikling. Følgende elementer har en særlig betydning for visionen om Det gode liv : Højt serviceniveau Ledende inden for viden, uddannelse og kompetenceudvikling (regioner med en veluddannet befolkning er attraktive, tiltrækker investeringer og udvikles hurtigere) Infrastruktur og kommunikation (gode og sikre transportforhold er vigtige for menneskers adgang til arbejde, uddannelse og fritid) En ledende kulturregion (en attraktiv natur- og kulturarv, der kan bidrage til at give regionen identitet og særpræg), Et højt sundhedsniveau og ikke mindst Et dynamisk erhvervsliv. Region Sjælland kan her lære, at man ikke nødvendigvis behøver at arbejde udelukkende efter de meget økonomiske vækstparametre, som tendensen i Danmark har været gennem de sidste år. Regional udvikling fokuserer andre steder i verden primært på at skabe rammer for det gode liv. Et dynamisk erhvervsliv er en del af dette gode liv, men kun en del på linje med en række andre parametre. Sammenfattende kan det konkluderes, at Region Sjælland kan lære rigtig meget af de internationale erfaringer. Man står langt fra alene i forhold til at håndtere udfordringen med at være lokaliseret som pendlingsopland til en storby det er noget, man arbejder meget målrettet på andre steder. På de følgende sider sammenfattes de vigtigste læringsperspektiver målrettet Region Sjælland ud fra de fire individuelle casestudier. 11

12 2.2 Sammenfattende overblik over de 4 cases Skemaet nedenfor sammenfatter de vigtigste læringselementer fra de fire caseanalyser. Tre opadgående pile er en indikator for, hvor Oxford Research vurderer Region Sjælland virkelig kan lære noget mens nedadgående pile er negative erfaringer, som man selvfølgelig også kan lære af. Tabel 2.1: internationale cases Vigtigste læringsperspektiver Organisering af den regionale innovationspolitik Interne vækst og innovationsinspiration Uden for storbyerne inspiration Stirling- ForthValley Østfold-Oslo Playford Sõdermanland God koordinering mellem adm. niveauer og erhvervslivet Erfaringer med brede regionale bestyrelser Mindre godt samspil ml. regionerne direkte Ambitiøs og succesfuld turismesatsning Reel lokalisering i midten bliver brugt Mindre gode triple-helix erfaringer Gennemført quality of life tilgang Fokus på udpendlernes ægtefæller Partnerskabsarena og triple-helix initiativer. Programsatsninger i stedet for mange initiativer I forskellige retninger. Kompetenceudvikling for hele regionen. Klyngespecifik kompetenceudvikling. Offentlig-privat samarbejde Strategisk infrastruktursatsning Aktive bosætningstiltag overfor bl.a. studerende New Regionalism. Det offentlige som aktiv erhvervsrådgiver og egentlig igangsætter af nye joint-venture virksomheder Kobling af teori og praksis Avanceret værdikæde-analyse kombineret med reelt strategisk virksomhedsrådgivning som innovationsmetodik Veludviklet samspil med andre regioner og med Centerregionen Lang tradition for klyngestrategisk arbejde på regionalt niveau Har klyngestrategier i koordineret samspil med Stockholm. Eks. Biotek Globaliseringsinspiration Alternativ inspiration Udnytter den gode adgang til lufthavne Kontakter til erhverv der eksporterer til UK Koble universitetspark med kontorhotelløsning Iværksætterrollemodelsprojekt: Local Heroes projekt Socialt ansvar i byggeprojekter Grænseregionalt samarbejde, herunder GOsamarbejdet Kobling mellem forskningsmiljøer og produktionsmiljøer (laboratorier, testmiljøer). Repræsentanter for erhvervslivet og uddannelsessektoren kobles med regionale politiske partiprogrammer Struktureret kommercialisering i forhold til turisme har ikke fungeret. Succes med at tiltrække udenlandske investeringer via aktiv New Regionalism. Succes med at få de lokale virksomheder til at skabe joint ventures og netværk der gør dem globaliseringsmestre Deltager i INTERREG III projekter, hvor man løbende erfaringsudveksler med regioner i andre lande. Man har samlet forskellige lokaliserede læringsinstitutioner til et samlet universitet. 12

13 Stirling/Fort Valley er først og fremmest casen, der viser, at man regionalt kan opprioritere fokus på det gode liv, mens erhvervsudvikling og vækstpolitik kan komme i anden række. Kombineret med en meget ambitiøs satsning på turisme viser casen, at man ved at satse på det gode liv rent faktisk også kan skabe netto-indpendling til områder, der er lokaliseret uden for storbyerne. Derudover viser casen, hvor langt man kan komme med at skabe en struktureret og koordineret arbejdsdeling mellem nationale, regionale og lokale strategiske niveauer, der arbejder med regionaludvikling. Østfold-Oslo casen viser, at uden-for-storbyerne regioner kan satse stort på at udvikle infrastrukturløsninger, der understøtter deres lokaliseringsfordele og samtidig at man også som lillebroderen kan tage initiativ til større strategisk infrastrukturelt samarbejde med storbyerne. Derudover kan casen inspirere i forhold til, hvordan man i højere grad kan målrette kompetenceudviklingsaktører til at understøtte regionale klynger og styrkepositioner. Playford casen viser, at den gængse tilgang til regional erhvervsudvikling, hvor man analyserer, laver overordnende strategier og forsøger at påvirke rammevilkårene, kan erstattes af en langt mere aktiv form for erhvervspolitik kaldet new regionalism. Det er virksomhederne der i sidste ende skal investere ressourcer i innovative projekter, men ofte har de mindre virksomheder ikke den strategiske indsigt i de globale muligheder, som er påkrævet. I Playford har man ansat en erhvervsstrateg, der udarbejder innovative idéer for virksomhederne, og som rådgiver dem i detaljer i forhold til, hvordan de eksempelvis kan etablere jointventures, der kan implementere de innovative idéer. Södermanland er casen, der viser, at uden-for-storby-regioner godt kan arbejde med ambitiøse klyngestrategier, selvom det forskningsmæssige centrum ligger i den nærliggende storby. I Södermanland forsøger man ikke at konkurrere med storbyen omkring erhvervsspecialiseringer. Man erkender, at man pga. lokaliseringsforholdene naturligt vil have andre mere produktionstunge dele af klyngerne og så arbejder man i fællesskab med storbyen om at udvikle en koordineret og sammenhængende klyngestrategi. De efterfølgende fire kapitler gennemgår de 4 cases individuelt. Omfanget og den konkrete udformning af forskellige casebeskrivelser varierer. Denne afvigelse skyldes, at casestudierne er gennemført på forskellige dybdeniveauer. 13

14 14

15 Kapitel 3. Stirling og Forth Valley regionen Figur 3.1: Kort over Forth Valley-området I det sydlige Skotland Tre local councils og en større nationalpark der hører til Stirling Counsil Nationalpark (Stirling) Clackmannanshire Stirling Falkirk Glasgow Edinburgh Kilde: Kapitlet om Stirling er opbygget efter følgende struktur I afsnit 3.1 gives et kort faktuelt overblik over byen og regionen I afsnit 3.2 opridses de væsentligste læringsperspektiver i forhold til Region Sjælland. Samtidig diskuteres mulige strategiovervejelser for Region Sjælland I afsnit 3.3 beskrives, hvordan man overordnet har organiseret den regionale erhvervspolitik i Stirling og Forth Valley I afsnit 3.4 beskrives inspirationselementer, der relaterer sig til at skabe dynamik og erhvervsmæssig vækst på baggrund af intern udvikling af erhvervslivet I afsnit 3.5 beskrives inspirationselementer relateret til lokaliseringen uden for en storby 15

16 I afsnit 3.6 beskrives inspirationselementer relateret til globaliseringen og grænseregionale muligheder I afsnit 3.7 angives interviewpersoner og links til yderligere information 3.1 Fakta om Stirling og Forth Valley Stirling Council er geografisk placeret midt i Skotland og udgør sammen med Falkirk Council og Clackmannanshire Council området Forth Valley. Forth Valley er en statslig geografisk enhed med ansvar for økonomisk udvikling og uddannelse/forskning. 2 Fra byen Stirling når man centrum af både Glasgow og Edinburgh på mindre end en time i bil, mens afstanden til de to respektive byers lufthavne er 45 og 35 minutter. Endvidere er Skotlands største containerhavn, Grangemouth, mindre end en halv times kørsel væk. Den centrale beliggenhed gør, at man inden for en times kørsel kan nå en befolkning på mere end 3,2 millioner, heraf små 2,3 millioner i den arbejdsdygtige alder. Befolkningstallet er stigende. Befolkningstallet i Stirling Council har siden starten af 1990 erne ligget stabilt omkring de I hele Forth Valley området er befolkningstallet på ca Befolkningstallet forventes at stige i hele området i fremtiden til omkring i Stirling i Befolkningstætheden er på 39 personer/kvadratkilometer. Den suverænt største by i Stirling Council er Stirling med indbyggere (2001). Den næststørste by er Dunblane med indbyggere. Erhvervsstrukturen er differentieret og koordineret. Som det ses af tabel 3.1 er Stirling i høj grad en serviceby med høje beskæftigelsesandele inden for hoteller, uddannelse, forretningsservice etc., mens Falkirk er industriområdet med mange arbejdspladser inden for fremstilling. Denne specialisering spiller i praksis en stor rolle i forhold til, hvordan ressourcerne til erhvervsfremme prioriteres på lokalt og regionalt niveau. Tabel 3.1: Beskæftigelse efter industri For personer i arbejde i alderen år Kilde: Scottish Enterprise Forth Valley 2 Der findes ikke regioner i Skotland, Skotland er en region i Storbritannien 16

17 Lav arbejdsløshed. Arbejdsløsheden i Stirling er meget lav både relativt og absolut. I maj 2004 var arbejdsløshedsprocenten 2,0 i forhold til et gennemsnit i Forth Valley på 2,8 % og i hele Skotland på 3,0 %. Relativt højtuddannet arbejdskraft i Stirling. Tabel 3.2 viser uddannelsesniveauet blandt arbejdsstyrken. Befolkningen i Stirling Council er markant bedre uddannet end tilfældet er for både resten af Forth Valley og Skotland som helhed, idet over en fjerdedel af befolkningen i alderen år er højtuddannede. Dette ligger væsentligt over andelen i Clackmannanshire Council og Falkirk Council, som begge også ligger under det samlede gennemsnit for Skotland Det bekræfter en tendens til, at mange Tabel 3.2: Befolkningens kvalifikationer For alderen år Kilde: Scottish Enterprise Forth Valley højtuddannede bor i Stirling pga. nærheden til storbyerne og det høje serviceniveau. Et område præget af lavtlønsarbejdspladser. Tabel 3.3 nedenfor viser, at Forth Valley, hvad angår lønniveauet, ligger relativt lavt i forhold til resten af Skotland. Dette kan i høj grad forklares ved udpendlingen af højtuddannede. Tabel 3.3: Gennemsnitlig bruttoløn Beløb i udregnet for fuldtidsansatte Kilde: Scottish Enterprise Forth Valley 3.2 Vigtigste læringsperspektiver for Region Sjælland De vigtigste læringsperspektiver for Region Sjælland i Stirling og Fort Valley findes under følgende hovedoverskrifter: Regionen satser med succes på quality of life issues eller det gode liv Regionen satser meget ambitiøst og succesfuldt på turisme Skotland og Stirling/Forth Valley har generelt skabt en meget velkoordineret erhvervspolitik mellem forskellige geografiske niveauer Omfattende inddragelse af private aktører i finansieringen af regionale udviklingsinitiativer 17

18 3.2.1 Quality of life som prioriteret målsætning Stort set alle vores interviewpersoner har fremhævet den gennemførte og langsigtede fokusering på quality of life issues som den mest afgørende faktor for hvorfor de synes, Stirling og Forth Valley er en succes. Det bliver fremhævet, at man har en meget holistisk tilgang til regionaludvikling det er meget mere end erhvervsudvikling. Social udvikling, kultur (biografer, teatre), naturen etc. er højt profilerede og prioriterede områder. Man arbejder derfor målrettet på hele tiden at kunne styre udviklingen, når der eksempelvis bygges erhvervsområder, butikker ol. Det er begrundelsen for, at man i Stirling i højere grad end andre steder i Storbritannien benytter sig af offentlige-private partnerskaber med det offentlige som den styrende part. Effekterne af denne strategi har været, at man har fået skabt en levende by, der fremstår som et service og kulturmæssigt alternativ til Edinburgh og Glasgow. Little Edinburgh kaldes byen eksempelvis i Turen går til Skotland og sådan opfattes byen også i praksis. Strategiovervejelser: Ved at besøge bykernen og shoppingscentret i Stirling fremgår det tydeligt, at her har været anlagt en bevidst strategi. Kontrasten til traditionelle sjællandske storcentre i Region Sjælland, som Holbæk Megacenter og Næstved Storcenter, er i den forbindelse slående. I Stirling er centret lokaliseret i selve bykernen og fungerer i praksis som et overdækket handelsstrøg - det bidrager til at holde liv i bykernen i et land, hvor klimaet er mindst lige så koldt som i Danmark. Regionaludvikling er i Stirling først og fremmest livskvalitet erhvervsudvikling kommer i anden række. Det har betydet, at der trods lokaliseringen uden for de store byer ses en netto-indpendling. Selvom det er de højtuddannede, der pendler ud og de lavtuddannede, der pendler ind, er livet og dynamikken bevaret. Region Sjælland kan her først og fremmest lære, at succesfuld regionaludvikling ikke udelukkende handler om arbejdspladser det handler om at skabe rammer for det gode liv og det har man gjort godt i Stirling Ambitiøs turismestrategi Rob Roy & William Wallace vs. Gøngehøvdingen I forlængelse af Quality of life satsningen ligger der i Stirling og i Forth Valley meget inspiration i forhold til at satse helhjertet på turismestrategier. To elementer er her værd at hæfte sig ved. For det første, at man for 20 år siden stort set ikke havde nogen turisme af betydning i Stirling. Dengang fremlagde man en ambitiøs plan, der i første fase gik ud på at skabe attraktioner, som kunne tiltrække turister. Man ville være den bedste by med god adgang til naturen og det er lykkedes i stor stil. Samtidig arbejdede man meget aktivt på at opprioritere de historiske faktorer relateret til området. Godt hjulpet på vej af populære film fra Hollywood har man formået at skabe sammenhæng mellem historiske personer og bestemte steder/lokaliteter. Den store nationalpark er eksempelvis nærmest blevet til Rob Roy land, mens Stirling Bridge og Wallace-monumentet er blevet Braveheart-steder. Turistantallet er fordoblet ved attraktionerne som samtidig er blevet væsentlig dyrere at besøge. Planen indebar bl.a. en ambitiøs investering i omdannelse af bykernen investeringsmæssigt indgik man også her i et offentlig-privat samspil. Anden fa- 18

19 se går så ud på at få turisterne til at overnatte og til at bliver der længere hvilket man arbejder ambitiøst og målrettet på. Men arbejder målrettet på at skabe samspil mellem de forskellige tilbud, og man har allerede øget antallet af sengepladser på både luksus og middelhoteller men pga. den store turistefterspørgsel er man i gang med at øge antallet af luksushotelsengepladser med 50 % (Ca. 500 yderligere sengepladser i nye hoteller). For det andet, at man lige har fået udarbejdet en meget ambitiøs turisthandlingsplan, der bygger videre på den 20 år gamle oprindelige strategi. Området har opnået markante resultater, men man vil langt videre. Man har som mål at skaffe 20 % flere turister og samtidig hæve værditilvæksten med 50 % fra turisterne. Denne plan er kommet til veje gennem et bredt partnerskab mellem private og offentlige aktører og har resulteret i en detaljeret handlingsplan med 138 handlingsbaserede initiativer, som man nu arbejder videre med. Strategiovervejelser: Først og fremmest kan Region Sjælland her lære, at turismen med fordel kan prioriteres som et reelt erhvervsområde, med betydelige vækstperspektiver. Region Sjælland har en mængde attraktioner og historiske værdier men fra Stirling kan man lære meget om, hvordan man kan arbejde målrettet på at udnytte disse værdier til at skabe langsigtet vækst. Turismeinvesteringer er i Stirling investeringer, der naturligt kobles sammen med investeringer i det gode liv, og på den måde har man formået at skabe en stor mængde arbejdspladser og gøre en by som Stirling til en naturlig ramme for et liv uden for storbyerne, der alligevel har storbyernes niveau, hvad angår service og kulturtilbud. På Sjælland er Bonbonland jo netop eksemplet på, at man kan trække turister til områder ved at investere i attraktioner næste skridt kunne være at arbejde i et ambitiøst offentligt-privat samspil for at få turisterne til at blive lidt længere i regionen hvilket man med fordel kunne fokusere på i Region Sjælland.Attraktionerne skal kobles til overnatningsmuligheder og andre seværdigheder Struktureret erhvervspolitik En meget vigtig erfaring fra Stirling, Forth Valley og Skotland ligger i hele den måde, de har organiseret erhvervspolitikken på. De store lokale kommuner på indbyggere har en relativ slagkraftig storebror i Scottish Enterprise Forth Valley. Organisatorisk er den statslige Scottish Enterprise 3, regionaliseret i stærke regionale enheder (Local Enterprise Companies, LEC). Forth Valley er en sådan LECenhed, der dækker 3 kommuner med ca indbyggere i alt. Her er ansat 60 medarbejdere på regionalt niveau som refererer til en stærk, nationalt koordinerende enhed. På den måde sikres en meget direkte adgang fra den overordnede skotske økonomiske strategi til det regionale niveau og Forth Valley er derudover meget aktiv i forhold til at sikre koordineringen helt ned til det lokale niveau. Det er således svært at finde lokale projekter i en by som Stirling, hvor der ikke på en eller anden måde er sat et Forth Valley logo på her er en storebror, som støtter op omkring lokale projekter, og sikrer den regionale koordinering. 3 Scottish Enterprise svarer i Danmark til Erhvervs- & Byggestyrelsen koblet med en kompetenceudviklings- /uddannelsesindsats 19

20 Denne strukturerede top-down tilgang er nu på de forskellige administrative niveauer anerkendt som en stor succes i forhold til at skabe koordinerede strategier fra det nationale til det lokale niveau. Arbejdsdelingen mellem kommunerne i Forth Valley er ligeledes meget klar og anerkendt. Stirling er quality of life og turisme mens den anden kommune Falkirk i kraft af sin store industrihavn er kendetegnet af og prioriteret som kemisk industriområde. Denne koordinerede arbejdsdeling fungerer godt i praksis. Det er samtidig en vigtig lære fra Stirling, at det veludviklede vertikale samspil også har betydet, at det horisontale samspil på tværs af regioner og områder ikke har fungeret optimalt i Skotland. Strategiovervejelser: Læringen er her mere af generel karakter men strategisk kan en region som Sjælland her arbejde videre med at skabe reel koordination og arbejdsdeling mellem de forskellige niveauer. Kommunernes strategier skal være koordinerede i forholdt til vækstforumstrategien også når man kigger på indikatorer og evalueringsdata mv. Samtidig er det erfaringen, at man i Forth Valley godt kan have en koordineret arbejdsdeling mellem kommuner i et større regionalt samarbejde en erfaring der kan blive vigtig i det kommende Vækstforumarbejde i Region Sjælland. Men samtidig er det også afgørende, at hele vækstforummodellen gennemtænkes i forhold til mulighederne for samspil på tværs af de nye regioner, samt koordineringen i forhold til den nationale strategi. I Skotland har der været tendens til grænsedragninger omkring regionale enheder så vurderingen efter 10 år har været, at man på den måde ikke har arbejdet målrettet nok for at opprioritere de nationale styrkepositioner, og at det direkte samspil mellem regionerne har været mangelfuldt. Disse negative erfaringer må man arbejde på at undgå allerede i startfasen af vækstforummodellen i Danmark Inddragelse af private aktører i regionale udviklingsprojekter Generelt er man i Stirling/Forth Valley meget aktive i forholdt til offentlig-private partnerskaber. Liberalisering er generelt mere udbredt i UK end i Danmark, så i en UK sammenhæng adskiller man sig i Forth Valley i kraft af, at man i høj grad arbejder på at få styret de private midler via partnerskaber med det offentlige. Eksempelvis er den ambitiøse turismestrategi/byudviklingsprojekt finansieret via et Joint-Venture mellem Stirling Council og private developere. Ved at kombinere udviklingen af bymidten med udviklingen af et meget attraktivt erhvervsområde sikrede man, at private developere også havde interesse i at deltage i den kvalitative omdannelse af bymidten. Et andet eksempel kan være det storstilede byfornyelsesprojekt i bydelen Raploch. Her arbejder man målrettet på at sikre at de private virksomheder, der får de store byggeopgaver, også tager aktivt del i udviklingen af lokale medarbejdere, lokale virksomheder mv. Konkret gøres dette ved, at 10 % af tildelingskriterierne er bundet på community benefits. 20

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere