Årbog Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

2 Indenlandsk Sømandsmission Hjemmeside: Hermed udsendes 11. årgang af Inden - landsk Sømandsmissions Årbog. Den udkommer i år i en ny opsætning og et nyt layout. Vi glæder os over at få mange gode tilbagemeldinger om dette skrift og dets brug. Den kan bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Årbogen er et kalajdoskop over 2008 set fra alle sider af vores arbejde. God læsning og godt efterår. Redaktionen. Gaver, gavebreve og testamenter til Indenlandsk Sømandsmission. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevs forpligtelsen er bindende i 10 år. Testamenter Vi yder ligeledes gratis hjælp til udfærdigelse af testamenter, hvor Inden landsk Sømandsmission betænkes. Rekvirer brochure fra Hovedkontoret, som mere specifikt fortæller om de forskellige satser. 2 Gaver Forudsætningen for fradrag for gaven er, at den er på mindst kr. 500,- pr. organisation. Fradrag kan kun foretages for det beløb, hvormed de ydede gaver overstiger kr. 500,- Hver skatteyder kan fradrage: Kr ,- ud over de første 500,-. Det er endvidere nødvendigt at registrere cpr-numre. Indenlandsk Sømandsmission København 2008

3 Formandens hilsen v/ Ole Dahl Det var lidt af en overraskelse i november sidste år, da hovedbestyrelsen (HB) opfordrede mig til at blive bevægelsens formand. Jeg havde ikke meget kendskab til Indenlandsk Sømandsmission (ISM) og havde kun siddet i bestyrelsen et år. Men jeg har mærket fuld opbakning fra kollegaerne i HB, og det gør utrolig godt. Om mig selv kan jeg oplyse, at jeg er 61 år og har været gift med Ruth i snart 39 år. Vi har tre piger, alle gift og har 6 børnebørn. Vi er begge to opvokset på Fur, og derfor kan jeg bryste mig af, at jeg har sejlet hele mit liv! Ja, altså de 3 minutter, det tager med færgen til fastlandet! Ellers har vi sammen drevet forretning med fiskenet i 36 år, så det lugter da lidt af hav og vand! I hvertfald er fiskere ikke fremmed for mig og er et folkefærd, jeg har lært at sætte stor pris på. For - retningen blev solgt for to år siden, så nu nyder vi begge vores 3. alder. Så er der måske mange, der er spændt på at høre, hvad er så mine tanker for ISM? Før jeg kom i HB, har jeg fulgt det lidt fra sidelinjen, og efter har jeg fået stor kærlighed til denne lille, men særlige gren af missionsarbejdet i Danmark og Grønland. Vi har nogle fantastiske muligheder, som mange kunne misunde os. Vi får lov til at møde fiskeren og sømanden midt i hans arbejde. Får lov at hjælpe med rent praktiske ting, men også i flere tilfælde mulighed for at række ham et ord fra Gud. Når håndens og åndens gerning på den måde følges ad, åbner det døre for evangeliet om ham, vi er sendt af, vor Herre Jesus Kristus. Skal der så laves noget om, når der kommer en ny formand? Ikke når vi taler om det ovennævnte håndens og åndens gerning. Det tror jeg, er en fantastisk god måde, at arbejde på. At tage vare også på sømandens praktiske behov, tror jeg skaber grobund hos ham for at høre evangeliet. Men derfor vil der vel alligevel være ting, som jeg gør anderledes end min forgænger. Og sådan må det være. Jeg var i juni måned efter beslutning i HB gæst på Norsk Sømandsmissions landsmøde på Karmøy, Norge. De var i Danmark i marts måned for at se vort skib, og der blev kontakten knyttet. Vi har aftalt, at vi fremover er repræsenteret på hinandens årsmøder for at finde gensidig inspiration. Det var en særdeles god oplevelse, at gæste vore norske brødre og søstre. Der var en god ånd og en nød og glød for mission blandt kystens folk. De har eksisteret i snart 130 år og har i over 100 år haft et skib sejlende langs kysten med evangeliet. Vi kan helt sikkert lære en del af dem. Jeg tror også, at deres engagement i tjenesten for evangeliet til søfolk og fiskere vil kunne smitte os på en god måde. Midt i alt praktisk er det vigtigt, at vi holder os vor egentlige opgave Formandens hilsen 3

4 Formandens hilsen 4 klar: Menneskers frelse ved Jesus. Det vil jeg gerne være med til, at vi må opflamme hinanden til, og hjælpe hinanden til at holde os målet for øje. Uden at glemme sømandens menneskelige behov. Vore sømandshjem i Danmark og Grøn - land er frontposter, og flere af jer kæmper en sej kamp med at få de økonomiske ender til at nå sammen. Det er lidt af en kunst at være både missionerende og samtidig drive forretning. Men I skal have en stor tak for jeres strid og møje. Selv om hjemmene i Danmark er selvstændige og som sådan uden for ISM s indflydelse, føler jeg alligevel, at vi står i samme tjeneste. Sådan er det vist i folks bevidsthed. Og sådan bør det være. I er i en nøgleposition i ISM s arbejde. Vi har en flok medarbejdere, missionærer, sekretærer såvel som administrativ ansatte samt medarbejdere på sømandshjemmene, som brænder for sagen. Det er ISM s vigtigste ressourcer. Dem skal vi værne om og bære frem for Gud i vor bøn og omslutte med menneskelig omsorg og opmærksomhed. Vi har også en flok ulønnede, der i kredsene gør en kæmpe indsats for ISM. Tak for jeres arbejde. Mange har gjort det i rigtig mange år, og undervejs er hårene grånet og ansigtet blevet furet. Jeg tænker ofte på, hvordan vi kan tiltrække yngre kræfter. Hvordan vi kan vise unge, at her er der missionsmuligheder i uanede dimensioner. Jeg tænker mig, at vi i HB skal have dette punkt op, men skal det lykkes, må vi have hjælp af jer, Sømandsmissionens venner, der brænder for sagen. Den, der brænder, har mulighed for at tænde! Er sagen ikke for vigtig til, at den skal dø med denne generation? Jeg har en fornemmelse af, at vi fører en lidt skjult tilværelse i mange folks bevidsthed. Måske har vi også et image-problem (at missionsfolk ikke véd, at vi vil mission)? Vor opgave er for vigtig til at leve i ubemærkethed. Mit spørgsmål er da: Hvordan får vi mange flere til at folde deres hænder for Sømandsmissionen? Jeg tror, at vort flydende sømandshjem Bethel er et godt redskab i denne opgave. At troens folk kommer ombord, når vi anløber havnene i løbet af sommeren, og ved samtale med besætningen får kærlighed til arbejdet. Hvad vi ellers kan gøre for at vinde flere venner for Sømandsmissionens sag, vil jeg meget gerne høre gode forslag om fra jer, vores trofaste sømandsvenner. Ole Dahl Formand Storkredsstævne i Hobro

5 Generalsekretærens årsberetning v/verner Villensgaard Paulus skriver: I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft. Efeserbrevet 5,1-2. Vort arbejdes grundlag Indenlandsk Sømandsmission eksisterer som organisation i denne verden kun fordi evangeliet om Jesus Kristus, verdens frelser, skal forkyndes for søfolk af alle slags til alle tider. Det skal hele vort arbejde være indrettet efter. Vores indbyrdes forhold skal præges af dette, så vi vandrer i kærlighed som søskende med samme kærlige fader. Når vi har det for øje, vil vi være i stand til at møde de udfordringer og forandringer, der trænger sig på. I en verden, der bliver mere og mere selvoptaget, er det vigtigt, at vi er optaget af at leve i det kald, vi har fået til at bringe evangeliet til søens folk. Forandringer kan være smertelige, f. eks. når et sømandshjem lukker, men når vi møder sådanne voldsomme ændringer i vore vante arbejdsmetoder med åbenhed og lyst til at finde nye veje, så er vi på rette vej i at gå i de forud beredte gerninger. Sømandshjemmene i Grønland På tre af sømandshjemmene i Grønland er der sket udskiftning blandt bestyrerne. Lena og Marni Gaard stoppede i Sisimiut i november. Vi ønsker dem Guds velsignelse over fremtiden. I deres sted har vi budt velkommen til Henriette og Martin Faldt, som vi ønsker Guds vejledning og velsignelse. I Qaqortoq tog vi afsked med Kirsten og John Aaen. I skal have mange tak for en fin indsats både i Nuuk og Qaqortoq, og vi ønsker jer Guds velsignelse over dagene der kommer. Marianne og Thomas Petersen blev ansat i foråret, men har desværre af helbredsmæssige grunde måttet sige deres stillinger op med udgangen af juli. Vi ønsker jer Guds velsignelse. Vi står derfor uden bestyrerpar i Qaqortoq. I Aasiaat er Malan og Jacob Myri ansat og vi byder også jer velkommen i tjenesten og ønsker jer Guds velsignelse over alle dagene. Med så megen ledighed i bestyrerstillingerne har det været nødvendigt med afløsere, og vi siger tak til alle, der har givet en hånd med. Tak fordi I så beredvilligt har sagt ja til at tage en tørn når det var det nødvendigt. Takken går til Lis og Anton Primdahl, Henning Harbo, Anna Isaksen, Simony og Amaliel Knudsen, Jon Olsen, Barbara Holm, Bodil og Malmberg Olsen og Jørgen Møller. Generalsekretærens årsberetning 5

6 Generalsekretærens årsberetning 6 Sømandshjemmene i Danmark Bodil og Gert Svendsen stoppede på Sømandshjemmet i Hvide Sande i april. Bodil og Gert Svendsen har taget en stor tørn, ved at være med til ombygningen og renoveringen, således at hjemmet i dag fremstår i så god stand, at der er håb for fremtiden. Vi siger Bodil og Gert tak for hele tiden at have for øje, at Sømandshjemmet skulle fungere i dagligdagen, samtidig med at der var byggerod alle vegne. Tak for jeres store indsats og Gud velsigne jeres dage. I lang tid søgte bestyrelsen efter nyt bestyrerpar og den 1. juli blev Ruth og Poul Nielsen ansat. Dem kender vi godt! De har tidligere været på sømandshjemmet i Hirtshals og Poul har været sømandsmissionær. Velkommen i jeres nye tjeneste og vi beder Gud velsigne jer og jeres arbejde. Vi måtte desværre se, at Sømandshjemmet i Thyborøn ikke kunne klare driften mere, og bestyrelsen besluttede derfor at hjemmet skulle sælges, medens det endnu var muligt at svare enhver sit. Sømands - hjemmet er blevet solgt i foråret og der er afregnet med alle, der havde penge til gode. Vi takker for den indsats som frivillige har ydet igennem 90 år, og vi takker Malene Toft for hendes store indsats, og ønsker hende Guds velsignelse over fremtiden. Skibet Bethel Tænk, det er allerede den anden sommer vores skib sejler i de danske farvande og tilbyder en kop kaffe og en samtale! Det skib er en god historie om mission! Som missionærer kan vi alle bruge forskellige måder at komme ind i en samtale med vor næste. Det kan være vejret, vort daglige arbejde eller når hunden skal luftes. Det særlige ved vores skib er, at på kajen kommer søfolk og andre i alle aldre, så når en nysgerrig nuværende eller tidligere sømand eller landkrabbe gerne vil vide hvorfor skibet hedder sådan og hvad det bruges til, så er der en god anledning til en samtale, der kan føre en masse med sig. Skibet har ingen indtægter, kun udgifter, men det gør intet for med skibets funktion som missionsredskab, så er vi tro mod det som er Sømandsmissionens opgave: at være tilstede på havnen med evangeliet! Mindeord Det er vigtigt for sømandshjemmene og for Indenlandsk Sømandsmission at have gode og trofaste frivillige og ansatte medarbejdere. Men vi er her alle kun en kort stund og derfor vil vi nu mindes de, der er døde i årets løb. Den 17. januar døde sognepræst Ole Askov Olsen, formand for Sømands - hjemmet Bethel i København, 61 år gammel. Den 17. maj døde assistent på Nuuk Sømandshjem Birthe Morre Pedersen, 28 år gammel, efter et fald, da hun var på vandretur i fjeldet. Birthe havde været ansat både i Sisimiut og Aasiaat inden hun kom til Nuuk. Edith Frikke-Schmidt døde den 15. juni, 96 år gammel. Edith har været med som frivillig medarbejder i mange år. Som enke efter en sømand var det hendes store glæde at komme på Aggers - høj. Vi takker for deres trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionen. Ære være deres minde. Hovedbestyrelsen I hovedbestyrelsen er der sket nogle ændringer. Nye medlemmer er sognepræst Thomas Uth og direktør Hans Peter Kristensen. Undertegnede, Verner Villensgaard, er trådt ud af hovedbestyrelsen, som har konstitueret sig med Ole Dahl som formand. Kredse, sognerepræsentanter og frivillige medarbejdere Tak til alle jer venner rundt omkring. Meget kan klares af ansatte, men vort arbejde kan kun bære velsignelse

7 videre fordi alle I frivillige er så trofaste. I støtter arbejdet på mange måder, og vi vil især sige jer tak for jeres forbøn. Tak fordi I tager Sømandsmissionens opgave og os med i jeres daglige andagt. Vi ved, at vi er med på mange bedelister og det siger vi jer tak for. I er ikke blot vore venner, men også søskende i Guds riges fællesskab. Gud velsigne jer for jeres tjeneste. Medarbejdere Som nævnt tidligere, er sømandsmissionær Poul Nielsen sammen med fru Ruth blevet bestyrer på Hvide Sande Sø mandshjem og Poul er derfor trådt ud af tjenesten den 30. juni. En stor tak til Poul for indsatsen som sømandsmissionær i det nordvestjyske og senest i den nordlige del af Vendsyssel. Hovedbestyrelsen har endnu ikke haft mulighed for at drøfte fremtiden med hensyn til antallet af sømandsmissionærer, men det vil ske snart. I foråret tog vi afsked med økonomichef Steen Andersen. Vi takker for lang og tro tjeneste og ønsker dig og din familie Guds velsignelse. Bogholder Finn Juhl Nielsen er nu blevet ansat som regnskabschef. Velkommen til den nye opgave. Til hjælp med alle tallene er Lis Teglgaard Christensen blevet ansat på kontoret. Den tekniske udvikling har medført, at meget kan klares fra Nyhavn, så regnskabsfunktionen vedrørendede grønlandske sømandshjem kan nu også ordnes på kontoret. Vi ønsker jer begge velkommen i tjenesten og beder Gud velsigne jer og jeres familier. Færøerne Karin og Finn Juhl Nielsen har i år været til kvindekredsstævne på Færøerne, og oplevet den glæde og varme dette stævne er udtryk for. Vi ønsker Guds velsignelse over Den Færøske Sø - mands mission, vi er glade for samarbejdet om at give evangeliet til søensfolk Genbrug De tre genbrugsbutikker, som frivillige venner af Indenlandsk Sømandsmission er med til at drive i Fredericia, Hvide Sande og Thyborøn giver tiltrængt økonomi til sømandshjemmene, og vi takker for jeres indsats og beder Gud velsigne jer. Aggershøj Feriehjemmet Aggershøj på Ærø er glædens hjem! Hjemmet er til stor velsignelse, og vi er glade for at vi stadig kan tilbyde enker efter søfolk og fiskere et ferieophold, hvor de kan slappe af og finde ny energi til hverdagene. Stor tak til dem, der har givet gaver, så driften af huset kan klares. Vi er frimodige og vil gerne bede om flere gaver, så vi kan holde trit med de stadige reparationsopgaver. Tak til Simony og Amaliel Knudsen for engageret arbejde med at give enkerne et livs-tilskud. Tak til medarbejderne fordi I ser vigtigheden i denne opgave. Indre Mission, Broderkredsen på Havet og Søfartsskolen I Indenlandsk Sømandsmission ved vi godt hvem vi er i familie med, og vi siger mange tak for det gode samarbejde og det stærke slægtskab med Indre Mission. Tak til Broderkredsen på Havet for medleven i vores arbejde. Vi vil gerne indbyde jer til aktivt arbejde på skibet Bethel. Der er brug for alle, der har mulighed for at være med til at forkynde evangeliet i ord og gerning. Tak til Søfartsskolen i Svendborg, fordi I på så glimrende vis tager de unge ved hånden, både den praktiske uddannelse og det ekstra de får med i bagagen ved bl.a. morgenandagterne. Lad os vandre i kærlighed Sidste år var min overskrift til årsberetningen: Opgaveår. Det forgange år og de kommende, kommer til at stå i forandringernes tegn. Vi skal i den kommende tid have klaret de udfordringer, der er lagt hen til os. Dertil har vi brug for støtte og forbøn. Vi beder jer alle tage del i dette, så arbejdet i alle kroge af Sømands missionen gøres ved, at vi vandrer i kærlighed og giver os selv Generalsekretærens årsberetning 7

8 Generalsekretærens årsberetning 8 som gave til Kristus, så det bliver til velsignelse for mennesker. Vi gør det, fordi vi er overbeviste om, at Jesus selv er med os i arbejdet for søens folk og for os, og derfor kan vi også trygt gå fremtiden i møde for vi er Hans værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Vi beder Gud velsigne os alle i tjenesten. Verner Villensgaard generalsekretær Juleaften i Nyhavn Ovenstående billede er taget af Bjarne Hansen, juleaften 2007 ved den traditionsrige andagt ved Mindeankeret i Nyhavn. Denne andagt har været afholdt siden juleaften 1945 og tidligere blev den transmitteret i Danmarks Radio med Gunnar Nu Hansen som reporter. Efter andagten er der juleaftensgudstjeneste i Sømandskirken som ofte er fyldt. Sømandspræst Verner Villensgaard prædiker og med julens budskab fra Lukasevangeliet kap. 2 ønskes gudstjenestedeltagerne og søens folk en glædelig og velsignet jul.

9 Ole Dahl Jyllandsgade Skive Tlf f g med Ruth f Indtrådt i HB 2006 Formand 2007 Johannes Christoffersen Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf f g med Birgit f Indtrådt i HB 2000 Næstformand 2002 Hans Peter Kristensen Mågevej Hvide Sande Tlf f g med Birgitte f Indtrådt i HB 2008 Hovedkasserer 2008 Sofie Petersen Biskop over Grønlands Stift Box Nuuk Tlf Fax f Indtrådt i HB 1997 Niels Aage Hansen Sømandshjemsbestyrer Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf Fax f g med Kirsten f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm 1986 Aalborg Indtrådt i HB 1992 Næstformand Hovedbestyrelsen 9

10 Hovedbestyrelsen Alfred Wejse Koordinator Poseidonvej Aalborg SØ Tlf Mobil f g med Stinne f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB 1980 Næstformand 1994 Formand Ellen Margrethe Lomholt Pædagog Lundbjergvej 3, Gårslev 7080 Børkop Tlf f g med Hans Oluf f Indtrådt i HB 2001 Jørgen Erik Larsen Islandsvej Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Jytte Kusk Jens Baggesens Vej Aalborg Tlf.: f g med Benny f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB Thomas Uth Rebildparken Aalborg Ø Tlf f g med Pia Indtrådt i HB 2008

11 Verner Villensgaard Generalsekretær Formand sømandspræst Peter Bangs Vej 50, 2. th Frederiksberg Tlf Mobil f g med Anni f Administrationschef Generalsekretær Formand for»aggershøjs Venner«Indtrådt i HB 2000, Formand Generalsekretær 2008 Jørgen Møller Grønlandssekretær Fornæsvej Randers Tlf Fax Mobil f g med Ann- Inge f Ansat 1990 Finn Juhl Nielsen Regnskabschef Smøgen Hårlev Tlf Mobil f g med Karin f Sømandshjemsbestyrer Christianshåb Regnskabsmedarbejder Ansat 2002 Sonja Josefsen Eriksen Sekretær Brønshøj Kirkevej 3, 2. th Brønshøj Tlf.: Mobil f Ansat 1991 Arne E. Sørensen Redaktionssekretær Hallingparken 17, 1. th Brøndby Strand Tlf Mobil f g med Rita f Sømandshjemsbestyrer Kolding Sømandsmissionær Medlem af HB 2002 Sømandshjemsbestyrer Maniitsoq Redaktionssekretær 2005 Lis Teglgaard Christensen Regnskabsmedarbejder Ligustervangen Allerød Tlf f g med Bonde f Ansat 2008 Sekretariatet 11

12 Sømandsmissionærer og pensionerede medarbejdere 12 Jørgen Erik Larsen Islandsvej Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Sømandshjemmet Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Finn Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf Mobil f g med Susanne f Sømandsmissionær 2006 Keld Østergaard Præstegårdsvænget Bedsted Tlf Mobil f g med Anni f Sømandsmissionær 2006 Simon Skovgaard Ambrosen Ringkøbingvej Aalborg Ø Tlf f g med Margit f Sømandsmissionær 2007 PENSIONEREDE MEDARBEJDERE Osvald Mouritzen Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf f g med Helle f Generalsekretær Anker Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Lis f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Hovedkasserer Lis Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Anker f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Indsamling og salg af brugte frimærker Bent Muff Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf fax Mobil f g med Etna f Sømandsmissionær Medlem af HB Klaus Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Tinne f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Sømandsmissionær

13 Tage Grønkjær Åstien 11, Klitmøller 7700 Thisted Tlf f g med Karen f Sømandshjemsbestyrer Hirtshals Jens Christian Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax tele.dk f g med Editha f Editha Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Jens Chr. f Anne Mie Thomasen Danmarksgade Fredricia Tlf f Sømandshjemsbestyrer Grimsby Esbjerg Gl. Havn Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv s Genbrug, Fredericia Magnus Søndergaard Tøndervej Aabenraa Tlf f Sømandshjemsbestyrer Aabenraa Sømandsmissionær Marie Brunsnæs Kallemosen 3, 1.tv 6200 Aabenraa Tlf.: f g med Mogens f Mogens Brunsnæs Kallemosen 3, 1.tv 6200 Aabenraa Tlf f g med Marie f Fritidsmedarbejdere 13

14 Sømandshjemmene 14 Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange tror, kun for søfolk. Som det fremgår af de forskellige beretninger, er sømandshjemmene også familiehoteller med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekend-tur, eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende. Flere af vore sømandshjem arrangerer ligeledes fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Alle vore sømandshjem er alkoholfrie spisesteder. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Aalborg Sømandshjem Østerbro Aalborg Tlf Fax Hjemmeside: Bestyrerpar: Kirsten og Niels Aage Hansen Kirsten f Niels Aage f g blev Aalborg Sømandshjems bedste år i dens 49 års historie, både hvad omsætning og overskud angår! 2007 blev også året hvor Indenlandsk Sømands mission ansatte sømandsmissionær Simon Ambrosen i Aalborg, med Aalborg og omliggende havne som arbejdsområde, har det betydet en forbedring af servicen på Aalborg Havn. Gennem ca. 50 år eller mere har Aalborg Sømandshjem samarbejdet med Aalborg Søfart Service om at gøre søfolks ophold i Aalborg Havn til en god oplevelse. Søfart Service besøger skibene om formiddagen og hjælper med bog- og videobytning, sport, udflugter m.m. Sømandshjemmet besøger skibene over middag med invitation til at besøge Sømandshjemmet, telefonere eller gå på nettet, ligesom vi havde den glæde, at besøge Bethel medens hun lå i Aalborg Havn, det var de meget glade for! Vi uddeler traktater og bibler, internet aviser på deres eget sprog, afholder juleaften og sømandsaftener. Der har været tradition for, at vi prøver at undgå at gå ind på hinandens opgaver, men henviser til hinanden. Der er en lille sømandskvindekreds som samles på Sømandshjemmet den 3. torsdag hver måned.

15 Fredericia Sømandshjem Året 2007 var et rigtigt godt år på Fredericia Sømandshjem. Det ser bedre ud med tallene, efterdønningerne fra stormfloden er ved at lægge sig, og det første halve år af 2008 har vi lagt stærkt fra land, vi har haft meget travlt og kan nu begynde at høste frugterne af det hårde slid. Fredericia havn havde i 2007 godt 1800 skibsanløb, vi havde rigtig mange søfolk i vores stuer, alt i alt blev det til godt Det var en blanding af gamle kendte og nye der aldrig havde været i Fredericia før, så der har været mange gode timer på havnen og på skibene. Juleaften på Sømandshjemmet, havde vi 10 gæster til spisning og julehygge, ydermere havde vi en besætning inde, der ikke havde fået aftensmad ombord af uforståelige grunde, så ved tiden gik Else og Tinna i køkkenet og lavede mad til dem. Vi havde den glæde, at holde jul sammen med vores køkkenassistent Else Gravesens familie de kom helt fra Aalborg og Thisted, og det var rigtigt hyggeligt. Der var en del fillipinere der blev fulgt til midnatsmesse i den Katolske Kirke. En dejlig aften med mange gode minder at se tilbage på. Året blev/bliver brugt på at søsætte nye traditioner, med alt lige fra julebanko til sommer loppemarked pølsegrilning St. bededags sang december julehygge div. foredrag, alt sammen med det formål, at skaffe nogle midler til at kunne lave noget sjovt med søfolkene, uden at det påvirker Sømandshjemmets økonomi. Vi har bl.a haft den fornøjelse at tage en skibsbesætning med ud at køre Go-cart og en anden besætning fik en tur i Legoland. Det har været stort at opleve søfolkene når vi kunne give dem nogle ud af huset oplevelser. Sømandshjemmene Ligeledes går børnetøjsindsamlingsprojektet også godt, vi får rigtigt meget fint børnetøj og uddeler ca sække om ugen til skibene. 15

16 Sømandshjemmene 16 Det har været et rigtig godt år, både for os og personalet, der har været meget mere ro på, kontra året før,. Vi har været på personaleudflugt en dejlig søndag i maj, hvor vi fik hjælp fra Sømands hjemmet Bethel i København, de kom herover og passede vores hjem, mens vi alle sammen tog ud af huset. Det er ikke sidste gang vi laver en sådan personaletur, idet vi vurdere, at det er yderst vigtigt at have en fasttømret personalegruppe, der både kan hygge sig sammen i fritiden og på arbejde. Næste personaleudflugt er så småt planlagt, personalet har selv valgt at undvære julegaven fra Sømands - hjemmet og i stedet drage sammen en tur på Bakken i København, og afslutte dagen med aftensmad og rundvisning på Sømandshjemmet i Nyhavn. Bestyrerparret er blevet bedre til at holde lidt fri, men vi skal dog øve os lidt mere, heldigvis er der stor opbakning fra personalet om vigtigheden i, at vi også holder fri. Frederik vores store dreng havde 3 dejlige, men hårde måneder i Grønland, hvor han fik sig nogle dejlige oplevelser, han drager af sted igen her i juli måned, men skal kun være af sted 1 måned denne gang. Begge de 2 store børn er startet i FDF og spiller i tamburkorps, Frederik er begyndt i en fritidsklub der hedder Hang Out, en klub med gode solide kristne værdier. Asbjørn fylder 3 år til januar og er godt på vej med hans sprog, han skal starte i børnehave efter jul. Til august sender vi en medarbejder en tur til København en uges tid, Kate skal i praktik i Ida Davidsens smørrebrødsforretning, det er ikke første gang vi benytter os af en sådan mulighed, og det er jo vigtigt at give sit personale den mulighed, at udfolde sig og dygtiggøre sig, det kan jo kun komme vores hjem tilgode. Til november er det Mattias ( vores EGU elev) og Tinnas tur til at få noget input, de tager en tur til Dalum kursuscenter og skal lære en masse om chokoladefremstilling og pyntning af festkager. Vi har desuden indgået en ny partnerskabs aftale med Fredericia kommune, om at være kickstarter sted for mennesker med særlige vanskelige forhold, både af social og faglig karakter. Et meget spændende projekt, der giver os en masse ekstra hænder i dagligdagen, men samtidig et stort pædagogisk arbejde for os. Tinna er startet med at læse en Master Coach på nettet, en uddannelse der giver nogle gode solide værktøjer til at takle menneskers forskelligheder. Som noget nyt lancerer vi Tirsdags cafe fra august, et projekt der måske kan gøre, at det bliver lidt nemmere at få skrabet alle julegaverne til søfolkene sammen. Planen er at det skal kombineres med forskellige arrangementer. Det kunne være Ikonmaleri, fællessang med en af byens dygtige kirkesangere, foredrag osv. Vi begynder aftenen med en lille andagt og en sang og derefter er der frit spil for hvad der skal ske, meget baseret på brugerenes lyst. Vi skal så sammen, få skrevet julebreve og pakket pakker når tiden for det nærmere sig, og måske på den måde få flere af byens borgere, både de unge, voksne og ældre til at være interesseret i Sømandshjemmets arbejde. Så hver tirsdag fra til er der mulighed for sysler i den store sal. Vi har annonceret det i dagbladene og sendt indbydelser rundt til forskellige foreninger og til Indre Mission. Vi vil hertil sidst gerne takke alle der har medvirket til at året 2007 og starten af 2008 er blevet så godt, tak til sømandskredsene, søfolkene, personalet, de frivillige og vores faste gæster, uden jer og vor Gud var vi ikke nået så langt. Guds Fred og velsignelse til jer alle fra Tinna og Mark Glisbo.

17 Hanstholm Sømandshjem Her på Sømandshjemmet i Hanstholm, er vi velsignet med gode medarbejdere, der er med til at løfte opgaven på tilfredsstillende måde. Vi oplever i det daglige, at vore gæster nyder den måde vi håndterer tingene på. Flere af vore gæster vender da også tilbage, når de først har været her én gang. Dette ser vi som tegn på, at vi også fortsat skal være i Hanstholm. Vi føler selv, vi har en mission, som endnu ikke er fuldført. Vi har i det forløbne år, foretaget nogle af de nødvendige reparationer af rør, som giver sikkerhed for den fortsatte drift. Vi har også fået malet og hængt nye gardiner på et par værelser, så de igen kan fremstå præsentable. Resultatet for 2007 blev dog ikke tilfredsstillende. Især de sidste 3 mdr. var ved at tage pusten fra os. Men vi har endnu ikke tabt modet helt. På markedsføringssiden, er Vestkystens sømandshjem ophørt, dette bliver så videreført under de danske sømandshjem, hvor alle sømandshjem er med. Samarbejdet med rederierne, turistforeningen og Hanstholm gruppen fortsætter. Det er dog blevet besluttet at reducere omkostningerne hertil, i de næste år. Vi skal dække, det behov der er, og ikke nødvendigvis skabe et nyt. I 2008, har vi minimeret vores a la carte, så vi udover dagens ret, har stegt rødspætte og biksemad. Selvfølgelig har vi også 2 børnemenuer m. pommes frites. Dette for, at minimere vore omkostninger mest mulig, og kun dække de mere basale behov. Vi har her i 1. halvår af 2008, haft en lidt bedre belægning end sidste år og resultatet er da også blevet forbedret, selvom vi ønsker det går endnu hurtigere fremad. Noget af det der har fyldt rigtig meget i det forløbne år, er samarbejde. Her har vi oplevet ledelsesskift, såvel i vores bestyrelse, som vore nære samarbejdspartnere. Når noget sådan sker, giver det altid lidt uro, omkring fremtiden og stilen vi kører efter. Ind imellem, kan dagene være hårde at komme igennem. De mange mennesker vi møder, er forskellige også deres opfattelse af, hvad der er op og ned. Men gang på gang møder vi opmunt - ring, i mødet med mennesker og ved vore daglige andagter. Vi tror, at i den daglige omgang med Guds ord, bliver vi mere lydhøre for hvad han vil sige til os og, hvordan vi skal handle. Derfor virker det underligt, hvorfor det indimellem kan være så svært, at finde tid til daglig læsning, vi ved jo, hvad der giver ro i sjælen. En stor tak til alle, der har os med i tanker og forbøn, uden jer kunne vi slet ikke klare at være på en så betroet post som det er. Vi vil så gerne følge opfordringen fra Paulus`s 1. Thesaloniker brev kap. 5 v Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. De kærligste hilsner, tanker og bønner fra medarbejderne i Hanstholm. Birthe & Arne Silkjær Sømandshjemmene 17

18 Sømandshjemmene 18 Frederikshavn Sømandshjem Hermed en hilsen fra Frederikshavn Sømandshjem og Hotel blev året, hvor vi skulle lære en masse nyt og få en Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Fax Bestyrerpar: Tina og Lars Risager Tina f Lars f g god fornemmelse af huset, området, opgaverne osv. Ved årets afslutning måtte vi konstatere, at vi er landet i et dejligt hus og på alle måder i gode omgivelser. Det går godt og vi har det godt. Året 2008 startede med, at vi reno verede 18 værelser og malede op - gangen og værelsesgangene. Det har været et større projekt, men resultatet er blevet godt og det glæder både gæsterne og vi os over. I Privaten har vi fået et køkken, skabe og trægulve. Lejligheden er blevet lys og det nyder vi hver dag. I december 2007 holdt vi den årlige Adventsfest, hvor Simon Ambrosen talte til os og i april 2008 besøgte Ole Dahl os til Forårsfesten. Det var nogle gode dage med amerikansk lotteri, taler, kagebord og hyggeligt samvær. Dagligdagen er fyldt med mange praktiske og administrative opgaver. I dagtimerne fylder turister og håndværkere mest i huset, men hen ad aften dukker søfolkene op. De sidder i receptionen og dagligstuen og hygger sig, mens de bruger internet eller taler i telefon med dem derhjemme. Der er heldigvis også travlt med værelsesudlejning og vi nyder at se fremgang i huset. Det bekræfter os i, at der er brug for et sømandshjem i Frederikshavn. I løbet af juni måned rejste både Stinne og Alfred Wejse og Ruth og Poul Nielsen herfra. De har været gode støtter og vi kommer til at savne dem. Nu ser vi frem til også at få et godt samarbejde med en ny sømands missionær. Mange kærlige hilsener sender vi fra Frederikshavn. Tak for forbøn.

19 Hvide Sande Sømandshjem Bredgade Hvide Sande Tlf Fax Bestyrerpar: Ruth og Poul Nielsen Ruth f Poul f g Hvide Sande Sømandshjem ligger centralt midt i byen tæt på havnen. Her er der flot og dejligt efter at der for få år siden blev totalrenoveret. At det er samlingspunktet for mange forskellige mennesker lokalt understreges af, at det fungerer som sømandshjem, missionshus, kirkecenter og værested. Her samles Y s Mens klubben, mødregruppen, juniorklubben og mange flere. Her er stedet hvor familien samles til familiefesten, når det er livskvalitet og samvær, der tæller højere end vin til maden. Og frem for alt er det et hjem for alle, der af den ene eller anden grund trænger til samvær i gode, trygge rammer. Der er stor lokal opbakning til hjemmet, hvilket ses af at mange kommer forbi til en lille snak, nogle for at hjælpe med at servere til en fest eller for at luge i blomsterbedene, så der er flot og rent overalt. De flotte, nyrenoverede værelser benyttes flittigt, hvilket er en meget nødvendig indtægt for at kunne bevare Sømandshjemmet og de mange gode faciliteter her ude på klitten. På Sømandshjemmet fås den bedste stegte rødspætte i hele området Det var beskeden til en af vore gæster i restauranten, da hun spurgte ude i byen, og hun var ikke mindre begejstret, da hun var færdig og skulle betale for oplevelsen. Og midt i alle de mange gøremål fungerer hjemmet som en missionsstation, hvor vi ønsker at vise mennesker hen til Jesus. Det er den akse, hvorom alting drejer sig. Så velkommen til Hvide Sande Sømandshjem. Kærlig hilsen Ruth og Poul Nielsen Sømandshjemmene 19

20 Sømandshjemmene 20 Aarhus Sømandshjem Sverigesgade Århus C Tlf Fax Mobil: Bestyrer: Aage Christensen Aage f Berith f g På Århus Sømandshjem var årets største begivenhed, så ubetinget afholdelse af det internationale skibsstævne Tall Ships Race, der blev afholdt i Århus i Stævnet har deltagelse af unge mennesker fra stort set hele verdenen. Disse unge mennesker, der ikke nødvendigvis har tilknytning til søfarten, påmønstrer gamle sejlskibe, der så konkurrerer om at sejle hurtigst til næste havn. Fra Århus gik turen til Helsingfors. Ideen med stævnet er, at skabe kontakt mellem unge fra forskellige nationer. Vi var crewcenter for de unge mennesker der ønskede at benytte vor Netcafe, der var blevet udvidet til at omfatte otte pc ere, de var i konstant brug fra kl. 10 til kl. 24. Over 900 unge mennesker besøgte os i de fire dage arrangementet varede. Da vi vidste, at der ville komme sejlere til byen og mange af dem ville besøge os, havde vi selvfølgelig indkøbt ekstra frimærker, således at disse unge mennesker kunne skrive hjem. Men nej, tiderne er løbet fra snailmail. Vi solgte 10 frimærker, men som nævnt var vore Internetforbindelser ikke ledige i fem minutter. Det var en stor glæde for os, at vi fik besøg af korpset af Sømands - missionærer, der med Verner Vi llens - gaard i spidsen besøgte samtlige skibe, og der fik lejlighed til at invitere de søfarende til et besøg på Sømands - hjemmet, samt fik lejlighed til en god snak med personer fra alverdens lande. En stor tak skal lyde til vore mis - sionærer, der med deres smittende entu siasme virker så inspirerende. Men dagligdagen hos os har også budt på andre positive tiltag. Efter år med en meget anstrengt økonomi, er vi kommet i mere smuldt vande og bestyrelsen besluttede at ansætte Paw Ankjær som assistent. Paw har arbejdet som speditør på Århus Havn, så han har et bredt kendskab til miljøet på havnen, hvilketkommer os og de søfarende til gode. Og så har han i nogle år arbejdet hos os i sin fritid. Hverdagen på vort Sømandshjem er normalt præget af uforudsigelighed og en hverdag med broget indhold, og det forgangne år, har ikke været nogen undtagelse. Vi har haft alvorlige samtaler med søfolk, der har haft behov for dette og vi har været guide for søfolk, der har haft lyst til at se noget af byen og dens seværdigheder. Vi har hjulpet med specialindkøb af fødevarer til besætninger fra fjernøsten, der i flere måneder ikke har fået den kost, de er vant til. Og vi har transporteret over 3000 sømænd med vor lille bus. I årets løb har vi besøgt ca skibe og haft over 3000 søfolk som besøgende hos os. Men intet af alt det positive kunne ske, hvis ikke Herren havde holdt sin beskyttende hånd over os.

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Nr. 8 juli 2006 153. årgang

Nr. 8 juli 2006 153. årgang Tør vi tale om at give?? Nr. 8 juli 2006 153. årgang Stine Frandsen Mission skal være dét, der styrer os På trods af et budgetteret underskud på 180.000 kr. lykkedes det Bethelkirken at komme ud af regnskabsåret

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere