VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder"

Transkript

1 Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad laver de i den container? REJSEGILDE SIDE 18-19: 128 ungdomsboliger på Bispehavevej har fået tag på ALMENE BOLIGDAGE SIDE 28: Østjysk Bolig delte ud af erfaringer med AlmenBolig+

2 LEDER Inddragelse af beboerne er essentielt i dette projekt, som blandt andet skal munde ud i en omfattende renovering af Bispehavens udearealer. Nadia Bjørnson-Langen REDAKTØR BEBOERDEMOKRATIETS BALANCEKUNST September måned er gået, og det betyder, at der kan sættes flueben ved den lange række af veloverståede afdelingsmøder i Østjysk Boligs 33 afdelinger. BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG Bladet udkommer hver anden måned. Stof til næste nummer (udkommer 1. december) skal være redaktionen i hænde senest 1. november. REDAKTION Allan Søstrøm (ansv.), Nadia Bjørnson-Langen, Connie Koppel og Else Christensen. Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl på tlf LAYOUT Ineo Designlab TRYK We Produce POSTADRESSE Vores Blad Mejlgade 47, baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C Att. Nadia Bjørnson-Langen Vores Blad OPLAG 430 eksemplarer Bladet kan også læses online på: Rigtig mange beboere rundt regnet hver tredje valgte at bruge de sidste sommeraftner på at gøre tjeneste i beboerdemokratiets ånd. Der blev diskuteret, der blev lyttet, og der blev stemt. Aftnerne resulterede i en lang række beslutninger. Beslutninger, der rækker ind i fremtiden, og som får betydning for hverdagen i det kommende år. Det er naturligt nok ikke alt i en boligafdeling, der fungerer upåklageligt. Afdelingsmøderne var således også det forum, hvor beboerne havde mulighed for at lufte utilfredsheder og appellere til medbeboere om at stramme op, hvor der bør strammes, for eksempel når det gælder have- og dyrehold. Det er en kunst at finde den gode balance, hvor de fælles skrevne (og uskrevne) regelsæt overholdes, mens der samtidig levnes plads til forskellighed. Men ud fra engagementet på de møder, Vores Blad fik mulighed for at overvære, trænes der flittigt på netop denne disciplin inden for beboerdemokrati på hver eneste afdelingsmøde. På temasiderne kan du få indblik i, hvilke emner der var på tapetet i år. Har vi ikke været omkring den afdeling, hvor du bor, så husk, at du kan finde referatet på søg på Afdelingsmøder I dette blad tager vi dig også med en tur ind i en container. Den sorte container, som for øjeblikket befinder sig i Bispehaven, er nemlig en central del af Tryghedsprojektet. Inddragelse af beboerne er essentielt i dette projekt, som blandt andet skal munde ud i en omfattende renovering af Bispehavens udearealer. Og lige nu inviteres beboere og andre indenfor for at give deres bud på, hvad de drømmer om for Bispehaven. Læs mere om dette og hvad Tryghedsprojektet egentlig går ud på på side Go læselyst! På redaktionens vegne, Nadia Bjørnson-Langen 2

3 INDHOLD SIDE SIDE SIDE BEBOER- DEMO- KRATI September måned stod i afdelingsmødernes tegn. Læs, hvad der blev diskuteret og besluttet rundt om i fælleshusene. TRYGHEDSPROJEKTET Bispehaven står foran en storstilet tryghedsrenovering. Men først skal beboernes meninger og ideer høres det sker blandt andet i en container i Bispehaven. SUCCESFULD KULTURFEST Der var spas og hygge for både store og små. Se billederne fra Bispehavens to-dages kulturfest med fokus på fællesskab på tværs.

4 TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIET HAR TALT September er slut og det er årets afdelingsmøder i Østjysk Bolig dermed også. Møderne har blandt andet budt på nye ansigter i afdelingsbestyrelserne, spændende afstemninger og en masse kopper kaffe. FÆLLESSKAB FREM FOR EGOISME Joan Jensen Når Østjysk Boligs mange afdelingsbestyrelser mødes for at diskutere stort og småt i de enkelte afdelinger, er det blandt andet grundtanken om at løfte i flok, der driver det store, frivillige værk. Nøgternt set handler demokrati om folk og styre. Det er i al fald ordets grundbetydning, der stammer fra det gamle Grækenland. Helt konkret handler beboerdemokrati derfor om folkestyre set med beboernes øjne. Beboerdemokrati er da også en af hjørnestenene i den almene boligsektor i Danmark. Men hvorfor bruge tid på afdelingsarbejde? Det har Else Christensen, der bor i afdeling 2 Præstehaven, flere gode bud og et konkret eksempel på: - Jeg blev engageret i afdelingsarbejdet tilbage i 1988, hvor jeg boede i Ryhaven, og jeg har interesseret mig for arbejdet lige siden. Det er idéen om, at man kan påvirke, hvilken retning afdelingen skal gå, jeg synes er spændende, fortæller Else Christensen, der siden 1995 har været afdelingsformand i afdeling 2 Præstehaven. der kun os selv til at betale for det, så pas på tingene, opfordrer den erfarne kvinde ud i afdelings-engagement. Hun fremhæver renoveringen af Ryhaven, hvor hun boede tidligere, som én af de ting, hun som aktiv i afdelingsbestyrelsen var med til at påvirke: - Jeg var fortaler for en renovering af Ryhaven tilbage i Det første forslag blev dog nedstemt, men vi fik det andet forslag stablet på benene. Her i Præstehaven, hvor jeg bor nu, fik vi en huslejestigning på 450 kroner i Men så fik vi til gengæld nye trapper, nye faldstammer og nye vinduer. Beboerne kunne godt forstå argumenterne for huslejestigningen, og mit indtryk er, at de synes, at pengene er godt givet ud, siger Else Christensen. NOGET FOR NOGET-PRINCIPPET Ud over det nære engagement i sin egen afdeling, er Else Christensen også aktiv i Østjysk Boligs hovedbestyrelse, hvor hun har siddet som formand siden Selve idéen om de almene boliger kan jeg rigtig godt lide. Det med, at vi alle sammen er med til at betale for tingene fordrer fællesskab frem for egoisme. Hvis nogen begår hærværk, så er Beboerdemokrati i aktion her afgiver Else Christensen sin stemme i en af afstemningerne ved årets afdelingsmøde i Præstehaven 2. 4

5 TEMA: AFDELINGSMØDET FAQ OM BEBOERDEMOKRATI Savner du konkret viden om beboerdemokratiets kerne afdelingsmøderne og bestyrelsen? Så læs med her: HVAD ER ET AFDELINGS- MØDE? et årligt møde, der finder sted i din afdeling af boligselskabet. Her kan alle beboere møde op, og hver husstand har to stemmer. Som beboer kan du indsende forslag til emner, som du synes skal diskuteres på mødet. Det kan være alt lige fra, om I må have papegøjer i lejlighederne, til om I skal arbejde på at få en anden leverandør af tv- og internetsignal. Det er også på afdelingsmødet, hvor en repræsentant fra boligselskabet fremlægger regnskabet for din afdeling. Her kan du for eksempel få at vide, hvis og hvorfor din husleje stiger eller falder. Beboerdemokratiet kommer til udtryk i det øjeblik, hvor der skal stemmes om de indsendte forslag og næste års budget for afdelingen. Afstemning foregår enten ved håndsoprækning eller med traditionelle papir-stemmesedler. Det er i øvrigt kutyme mange steder, at de årlige afdelingsmøder afsluttes med smørrebrød og en kold vand. HVAD ER EN AFDELINGS- BESTYRELSE en gruppe beboere fra din afdeling, der på demokratisk vis bliver valgt til at varetage din afdelings interesser opadtil, da afdelingsbestyrelsen er bindeled mellem administrationen i Østjysk Bolig og beboerne. Medlemmerne i bestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde, og deres arbejde består blandt andet i at komme med forslag til budget, vedligeholdelse og udvikling af den enkelte afdeling. Alle beboere over 18 år kan vælges til afdelingsbestyrelsen, der gerne skal bestå af et ulige antal medlemmer. Bestyrelsen holder møder efter behov, og medlemmerne sidder oftest for en 2-årig periode af gangen, afhængig af hvornår de har været på valg. HVAD FÅR JEG UD AF AT DELTAGE PÅ AFDELINGS- MØDERNE? indflydelse. Så let kan det udtrykkes. Afdelingsmøderne er din mulighed for dels at bringe emner, du synes er vigtige, på banen og så er det din mulighed for at give din mening til kende, når der for eksempel skal stemmes om ændringer i husorden, huslejestigninger og håndtering af haveaffald. 5

6 TEMA: AFDELINGSMØDET REFERATER FRA AFDELINGSMØDERNE Alle referater fra Østjysk Boligs afdelingsmøder kan ses på Klik på For beboere > Afdelingsmøder > Afdelingsmøder KLIK IND PÅ GAMLE KENDINGE OG NYE BEKENDTSKABER Joan Jensen At tradition og fornyelse går hånd i hånd er ofte en kliché, der er mere slidt end et par udtrådte gummisko. Ikke desto mindre vidner årets afdelingsmøder i Østjysk Bolig om, at netop kombinationen af gamle kendinge og nyskabende idéer langt fra er en udgået model. Knap hver tredje beboer i Østjysk Boligs 33 afdelinger har taget del i beboerdemokratiet på årets afdelingsmøder. Det viser en optælling af deltagende husstande på de traditionelle afdelingsmøder, hvor stort og småt vendes i plenum til gensidig enighed eller til diskussionslysten debat. Af store emner, der går igen på flere afdelingsmøder som gamle kendinge, er debatter om husdyrhold, parkeringspladser, fællesvaskeri-regler og prioritering af renoveringsopgaver. På de fleste agendaer i år var emnerne da også mere reglen end undtagelsen. FACEBOOK SOM HJÆLPEORGAN Men der er også plads nytænkning. I ungdomsboligafdelingen på Bymosevej i Aarhus V blev der for eksempel stillet forslag om at etablere et udendørs fitnessområde, og i afdeling 9 Rønnehegnet blev afdelingsbestyrelsen opfordret til at arbejde for at få en hjertestarter til afdelingen. Nytænkningen rækker også ud over det fysiske fællesskab i afdelingerne. I Præstehavens afdeling 1 har man oprettet en Facebookside, der også fungerer som en hyggechat for beboerne. Men siden kan også bruges af de ældre beboere i afdelingen, der for eksempel kan efterlyse hjælp til at løfte tunge ting. Også afdeling 16 Rytoften/Ryhavevej har stor succes med intern kommunikation via Facebook. ALLE VIL HØRES At Østjysk Boligs beboere tager beboerdemokratiet alvorligt, var afdelingsmødet i afdeling 9 Rønnehegnet i Tilst et glimrende eksempel på. Her var der stillet forslag om, at det fremover skulle være afdelingsbestyrelsen selv, der skulle varetage valget af formand; altså konstituere sig selv. Men forslaget blev stemt ned, så det fortsat er hele afdelingsmødet altså de mødedeltagende beboere der skal stemme om, hvem der som formand skal arbejde for afdelingens interesser. Et af de nyeste skud på Østjysk Boligs afdelingsstamme afdeling 20 Marienlystvangen kunne for første gang holde afdelingsmøde, efter boligerne blev taget i brug i juni måned. Mødet bød på debat om både hegn og havelåger i afdelingen, der også kendes som Storbylandsbyen, hvor fællesskab på tværs af sociale skel er i fokus. Så selvom emner, der efterhånden kan betegnes som fast inventar på afdelingsmøderne, stadig dominerer agendaerne, emmer beboerdemokratierne rundt omkring i Østjylland også af virkelyst og engagement. Alle sammen initiativer, der er med til at danne bedre rammer fysiske såvel som virtuelle om beboernes liv. GOD LÆSELYST. 6

7 TEMA: AFDELINGSMØDET AFDELING 02 PRÆSTEHAVEN DEBAT MELLEM GENERATIONER Kristian Østerby På papiret kunne årets afdelingsmøde i afdeling 2 Præstehaven, lyde en kende kedsommeligt. Kun tre stillede forslag og en uændret husleje virkede på forhånd som en overkommelig opgave. Det til trods gik bølgerne højt mellem de 25 repræsenterede husstande. Der kan ikke herske megen tvivl om, at man i afdeling 2 Præstehaven har en særdeles kompetent bestyrelse. Både afdelingens bestyrelsesformand, Else Christensen, og bestyrelsesmedlemmet Lene Hansen er engagerede i Østjysk Boligs hovedbestyrelse, og netop de to kunne byde velkommen til det årlige afdelingsmøde. Sidstnævnte skulle vise sig at få brug for alle sine evner, da hun i rollen som dirigent skulle styre mødet sikkert gennem aftenens dagsorden. JA TIL KATTEREGLER MEN NEJ TIL KATTE I LEJLIGHEDERNE Mødets første to af i alt tre indkomne forslag handlede om et efterhånden tilbagevendende emne rundt om på afdelingsmøderne hold af kat indendøre. På foranledning af forrige års afdelingsmøde havde afdelingsbestyrelsen forud for dette møde udarbejdet et sæt regler for kattehold i afdelingen. Med stor enighed blandt beboerne blev disse vedtaget. Herefter tog de fat i næste forslag om det overhovedet skulle være tilladt at have indekat i afdelingen. Mange argumenter blev bragt på banen, og det var tydeligt, at emnet delte rummet i to. I sidste ende måtte ja-sigerne strække gevær, da forslaget faldt med 20 stemmer for og 30 imod. Det sidste forslagspunkt handlede om etablering af et nyt cykelskur i afdelingen. Her nåede beboerne, heriblandt også forslagsstilleren, til enighed om et kompromis. I stedet for et nyt skur arbejdes der i bestyrelsen videre med en mulig forbedring af afdelingens eksisterende skure. Til trods for enigheden åbnede debatten op for en vis uoverensstemmelse blandt de fremmødte. Flere gange stod det klart, at det ikke altid er lige nemt at nå til enighed på tværs af generationer. De yngre beboere har visse ønsker og præferencer, mens den mere modne generation har nogle andre. Nogle af de tilstedeværende efterspurgte i den forbindelse en større respekt for andres meninger undervejes i debatten. Ligeledes måtte Lene Hansen i rollen som dirigent flere gange hæve stemmen og efterspørge en bedre tone. FOKUS PÅ AFFALD Sidste år bød på huslejestigninger, men det har også udmøntet sig i blandt andet nye vinduer og renovering af udvendige trapper. I år skal afdelingen have nye komfurer, og teknisk chef Kristian Wind Jensen kunne i fremlæggelsen af driftsbudgettet fortælle, at der er afsat midler til både reparation af sokler og mur samt nye kælderdøre. Direktør Allan Søstrøm fortalte, at huslejen i det kommende år fortsætter uforandret for de i alt 128 lejemål i afdelingen. Til gengæld mindede han beboerne om, at de i fremtiden skal have fokus på udsmidning af affald. Det viser sig, at man i Præstehaven smider langt flere kilo affald ud om året per beboer end gennemsnittet hos Østjysk Boligs afdelinger. Det betyder, at afdelingen i den sidste ende får en større udgift på renovation. Emnet blev diskuteret videre under punktet eventuelt. Her blev det foreslået, at man skal forsøge at forbedre oplysningen om affaldssortering, så afdelingen i fremtiden kan undgå alt for høje afgifter på affaldet. Efter et par timer med livlig debat kunne beboerne omkring klokken 21 lade stemmebåndene få en smule ro. Den til tider ophedede stemning blev afløst af hyggesnak på tværs af bordene, hvor samtlige fremmødte blev hængende og tog del i samværet. Alt imens blev de obligatoriske smørrebrød hentet frem fra køkkenet til stor glæde blandt de efterhånden sultne beboere. 7

8 TEMA: AFDELINGSMØDET AFDELING 09 RØNNEHEGNET Rønnehegnets afdelingsbestyrelse består fremadrettet af Susanne Hald, Tenna Pedersen, Annette Rugg, Dennis Rasmussen, Lennart Bøgely-Fisker, Lone Jespersen, Poul Hansen, Ole Nielsen og Ingelise Hansen. PARKERINGSPLADSER ER EN VARM KARTOFFEL I TILST Joan Jensen Knap fem kvarters tid, fire indkomne forslag, tre afstemninger med stemmesedler og en debat om to biler var nogle af ingredienserne i afdelingsmødet i afdeling 9 - Rønnehegnet. Omkring 60 beboere og en næsten 20-grader lun septemberaften var medvirkende til vidåbne terrassedøre i fælleshuset på Havkærvænget 100, da der tirsdag den 16. september klokken 19 var indkaldt til det årlige afdelingsmøde. Interessen for beboerdemokrati i Tilst var så stor, at der kort før mødestart måtte opstilles flere borde til de fremmødte, der aldersmæssigt dækkede lige fra det grå guld til morfars dreng, som der stod på en babys hagesmæk. Bestyrelsesmedlem Ingelise Hansen bød de fremmødte velkommen, og Østjysk Boligs direktør Allan Søstrøm blev valgt som mødets dirigent. DET ER JERES VALG Efter indledende formalia og praktik, der blot tog tre minutter, var det tid til behandling af det første indkomne forslag, der omhandlede en ændring omkring valget af formand for afdelingen. Humlen i sagen var, at der var stillet forslag om, at det fremover udelukkende skal være afdelingsbestyrelsen, der skal kunne vælge en formand. I dag er reglerne sådan, at det er selve afdelingsmødet altså de mødedeltagende beboere der kan være med til at stemme om, hvem der skal sidde og varetage afdelingens interesser som formand. Under forslagets behandling blev der fra salen gjort indsigelser om, at det var en måde at fratage beboerne retten til at bestemme. Modsat kunne Annette Rugg fra den siddende bestyrelse berette, at sådan er det i de fleste afdelingsbestyrelser i dag, og at løsningen desuden kan medvirke til, at folk ude fra gaden ikke bare kan komme ind i bestyrelsen. - Det er jeres valg, pointerede Allan Søstrøm, inden han kaldte til den første afstemning med stemmesedler. - Skriv nej, hvis I synes, det skal fortsætte, som det er nu. Skriv ja, hvis I mener, at bestyrelsen fremover skal konstituere sig selv altså selv bestemme, hvem der skal være formand, tilføjede han. Forslaget blev nedstemt med 45 nej-stemmer, 35 ja-stemmer og to blanke stemmesedler. P-PLADSER FØRSTE Næste indkomne forslag handlede om parkeringspladser, der skulle vise sig at blive et varmt emne for aftenens møde. Forslaget handlede konkret om at ændre teksten i husordenens punkt fire vedrørende parkering af motorkøretøjer. Ændringen i tek- 8

9 TEMA: AFDELINGSMØDET sten ville medføre, at beboerne fremover frit vil kunne parkere deres bil nummer to og altså ikke være bundet til bestemte, markerede parkeringspladser. Fra salen blev der stillet spørgsmål til det proportionelle antal parkeringspladser. - Da boligerne blev bygget, var det med cirka halvanden parkeringsplads til hver husstand. Så der burde være overskud, for ikke alle har to biler, pointerede Allan Søstrøm. Afstemningen om forslaget foregik ved håndsoprækning, og stemmeoptællerne kunne hurtigt konkludere, at der ikke var stemning for at vedtage forslaget. Et resultat, der blev mødt med store klapsalver. Hvorvidt varmemester Keld Laursen skal have aftenåbent på sit kontor, er ikke en sag for afdelingsmødet, slog Allan Søstrøm fast, da næste indkomne forslag skulle behandles. Det var ellers en idé indsendt af en beboer på Havkærvænget. - Vi har omkostninger på tid og i kroner og øre, hvis varmemesteren skal have aftenåbent. Så det er ikke noget, I kan stemme om her. Men jeg tager sagen med videre, bebudede Allan Søstrøm. P-PLADSER ANDEN Parkeringspladserne kom atter i vælten, da det sidste indkomne forslag skulle vendes i plenum på afdelingsmødet. Helt konkret handlede det om, hvorvidt den yderste parkeringsplads op mod hækken ved de ulige husnumre skal være en permanent af/ pålæsningsplads, så beboerne på adresserne lettere kan komme ind i deres haveskure med cykler og lignende. Igen blev manglen på parkeringspladser fremhævet fra salen, og forslaget blev da også nedstemt prompte med ikke en gang én hånd i vejret til afstemningen. BESKEDEN HUSLEJESTIGNING For en stund kunne beboerne herefter læne sig tilbage og nyde en kop kaffe eller en kold sodavand. Boligforeningens økonomichef Morten Kraft var nemlig næste mand på scenen, og han gennemgik afdelingens budget overordnet. Han fremhævede den kommende huslejestigning i afdelingen, der ligger på mellem 14 og 66 kroner afhængig af boligstørrelse. Huslejestigningen er et resultat af stigende låneudgifter, omkostninger ved gadebelysning, stigende udgifter til renholdelse af grønne områder samt henlæggelser til Af planlagte vedligeholdelsesposter på næste års budget kunne teknisk chef Kristian Wind Jensen berette om blandt andet en udgift på kroner til et nyt hegn og en regning på knap kroner til klimaskærm, der omfatter blandt andet facaderenoveringer samt udskiftning og maling af lister på skure. Ydermere afsættes der kroner til afdelingens gæsteværelser, der får en overhaling med maling og nye senge. Kristian Wind Jensen kunne også svare på et spørgsmål fra salen vedrørende nye vinduer: Udskiftning er planlagt til Samlet set blev budgettet godkendt af den fremmødte forsamling. RIFT OM PLADSERNE Punkt syv på aftenens dagsorden omhandlede valg til bestyrelsen. Her stillede Lone Jespersen igen op som formand, og hun blev til klapsalver genvalgt uden modkandidater. Til gengæld var der flere kandidater i spil til de to nye menige pladser i bestyrelsen, der skulle vælges. Ingelise Hansen og Lennart Bøgely-Fisker havde i forvejen meldt sig klar til endnu en tørn, men også Jette Holm Dall og Ole Nielsen havde lyst til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet. De fremmødte måtte således atter gribe pen og stemmesedler. Resultatet af afstemningen blev et genvalg til Ingelise Hansen, der fik 51 stemmer, og Ole Nielsen blev stemt ind som ny mand med 48 stemmer. Der var også rift om de to suppleantpladser, hvor fire beboere meldte deres kandidatur. Pladserne gik til Susanne Hald og Lennart Bøgely-Fisker, der fremover kan bryste sig med titel af henholdsvis 1.- og 2.-suppleant. P-PLADSER TREDJE Kort efter klokken 20 nåede aftenens forsamling til eventuelt på dagsorden. Her blev både storskrald og varmemesterens åbningstider igen - debatteret og så kom parkeringspladserne endnu en gang i fokus. Emnet var så varmt, at flere beboere meldte sig ind i debatten, og en overgang føg de personlige anklager rundt i den efterhånden ganske lumre luft i lokalet. - I skal alle overholde reglerne, ellers kan I klage. Det her er person-fnidderfnadder, og det gider vi ikke. Det handler om at være anstændig og have det godt med dem, man bor sammen med, svarede Allan Søstrøm bestemt med venligt. Selvsamme Allan Søstrøm kunne kort efter takke de fremmødte for god ro og orden på årets afdelingsmøde, der traditionen tro blev afsluttet med smørrebrød, inden fælleshusets terrassedøre atter blev lukket i. Et møde, der var præget af et passioneret engagement og et vellevende beboerdemokrati i afdeling 9 - Rønnehegnet. 9

10 TEMA: AFDELINGSMØDET AFDELING 20 MARIENLYSTVANGEN AFDELINGSMØDE #1 I STORBYLANDSBYEN Kristian Østerby Som en helt nyoprettet afdeling var der mange ting at forholde sig til for beboerne i afdeling 20 på Marienlystvangen. Både mødeformen, de fremsatte forslag og afdelingens sociale samvær blev debatteret med stor iver. endnu en ukendt størrelse, og de skulle tydeligvis lige vænne sig til en fast talerække med håndsoprækning. Som mødet skred frem, virkede det dog til, at mødeformen stille og roligt kom ind under huden på beboerne. Med kun få måneder på bagen var det med spænding blandt beboerne, at afdeling 20 Marienlystvangen afholdte det første egentlige afdelingsmøde efter et stiftende møde i august. Mange udfordringer og spørgsmål melder sig naturlig nok, når en helt ny afdeling skal finde sine fødder, og det kunne aflæses i aftenens program. De 19 fremmødte husstande skulle tage stilling til syv forslag, som i høj grad omhandlede rammerne for afdelingens store udendørsarealer. Samtidig var der lagt op til mange indslag under eventuelt med besøg af blandt andet bostøtter fra Aarhus Kommune. HVORNÅR MÅ MAN TALE? Med aftensolen skinnende ind ad fælleshusets vinduer kunne Østjysk Boligs økonomichef, Morten Kraft, byde Storbylandsbyens beboere velkomne. Han fik straks sin sag for, da han som aftenens dirigent flere gange måtte afbryde de ivrigt talende beboere. For hovedparten af de fremmødte er afdelingsmøder Mange af afdelingsbestyrelsens fremsatte forslag omfattede regler og retningslinjer for de nyetablerede haver og udenomsarealer i afdelingen. Meget er nyt for beboerne, og derfor virkede det relevant at blive enige om, hvordan man lever tæt sammen og samtidig kan sætte sit eget præg på de flotte og naturlige omgivelser. Her var muligheden for etableringen af hegn og havelåger omkring haverne samt plantning af træer blandt de mest debatterede forslag. Flere forskellige problematikker kom på banen. For er det muligt at opretholde godt naboskab og socialt samvær, når høje hegn afgrænser husene? Er det i orden at plante æbletræer, hvis de skygger for nabohusets aftensol? Og mister afdelingen sin mangfoldighed, hvis der er begrænsninger på farvevalget på havelågerne? Problemstillingerne blev ivrigt debatteret, og afdelingens beboere udmærkede sig ved både at være grundige og åbne i deres tilgang til forslagene. Hegn og havelåger blev vedtaget, 10

11 TEMA: AFDELINGSMØDET mens en arbejdsgruppe i det kommende år skal undersøge mulighederne for plantning af træer. OMSORG PÅ PROGRAMMET Da tiden var kommet til aftenens sidste punkt, eventuelt, blev der åbnet op for en dialog om de sociale forhold i afdelingen. I den sammenhæng blev ordet indledningsvist givet til Jane Damsgaard og Birte Sloth fra Aarhus Kommunes bostøtteordning. En ordning, som er til for den del af Marienlystvangen, der på den ene eller anden måde har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Beboerne lyttede med interesse til informationer om ordningen, der blandt andet indebærer muligheden for møder og snakke med bostøtterne i fælleshuset på ugentlig basis. Udover hjælpen fra bostøtterne og den boligsociale vicevært er en af grundideerne bag Storbylandsbyen, at beboerne kan støtte sig op ad hinanden i hverdagen. Indslaget fra bostøtterne gav anledning til en dialog mellem beboerne, hvoraf flere udtrykte glæde over det nuværende sociale samvær. Andre beboere var usikre på, hvad det kræver, når man forsøger at være til stede for sine naboer. Alt i alt virkede det til, at beboerne nåede lidt tættere på at finde en fælles forståelse af de sociale udfordringer, man møder i det helt specielle minisamfund i Storbylandsbyen. Og som en beboer ganske rammende afrundede snakken: Man kan efterhånden blive helt i tvivl om, hvem der er udsatte, og hvem der ikke er udsatte. Da klokken nærmede sig 22, og sensommersolen var afløst af mørke, blev mødet hævet fulgt af klapsalver. Kortvarigt fortsatte snakken rundt om i fælleshuset, hvorefter beboerne lidt efter lidt gik hver til sit i de små, omkringliggende huse. 11

12 TEMA: AFDELINGSMØDET AFDELING 78 ISAGERVEJ Billede af den nye bestyrelse (fra venstre mod højre): Nasir Kohistani (medl.), Kent (supp.), Anne Kristensen (medl.), Martin Knudsgaard (medl.), Laila Johansen (form.), Karsten Skov (supp.) ET FRISKT PUST PÅ ISAGERVEJ Kristian Østerby Med i alt 15 forslag på programmet var der i afdeling 78, Isagervej i Ry, dækket op til den helt store stemmeaften. På trods af stor debat og mange punkter på dagsordenen, nåede de fremmødte beboere dog i mål inden klokken passerede Man kunne nemt blive forpustet ved synet af programmet fra årets afdelingsmøde på Isagervej i Ry. Udover et forestående valg af både nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand afslørede dagsordenen, at hele 15 forslag skulle til afstemning. De godt 25 fremmødte beboere fik således rig lejlighed til at lufte deres pegefinger under de mange afstemninger. INITIATIVRIG BEBOER Fælles for mange af forslagene var det, at de havde til formål at forskønne omgivelserne omkring boligerne. Det var også tilfældet med de i alt fem forslag, som alle var stillet af et forholdsvis nyt ansigt i afdelingen. Beboeren Martin Knudsgaard udmærkede sig ved mange initiativrige tiltag, der blandt andet gik på at plante frugttræer, etablere højbede og udskifte udendørs fliser i afdelingen. Med sin baggrund som arkitekt havde den virkelystne beboer gjort et meget detaljeret forarbejde, og derfor var det nogle meget konkrete forslag, der mødte de øvrige beboere. Både udkast til tegninger og beregninger af de forskellige tiltag var forberedt til mødet, og derfor var grundlaget for de efterfølgende afstemninger helt på plads. Ikke alle forslag blev vedtaget til mødet. Alligevel var det tydeligt, at der blandt de øvrige beboere blev sat pris på det friske pust til afdelingen. Flere gange udtrykte medbeboerne deres glæde ved de nye impulser, og det er nok ikke umuligt, at der i fremtiden kommer endnu flere forslag på banen til afdelingsmødet. MANDEFALD I BESTYRELSE Afdelingen skulle dette år også vælge nye ansigter til bestyrelsen tre medlemmer, to suppleanter og en formandspost stod til valg. Desværre var der ikke just kampvalg om de mange pladser. Flere af de tidligere engagerede ønskede ikke at genopstille til bestyrelsesarbejdet, og derfor var det svært at finde ejere til de i alt syv bestyrelseskasketter. I sidste ende måtte afdelingen erkende, at bestyrelsen det næste år kun kommer til at bestå af fire medlemmer. Den ivrige forslagsstiller, Martin Knudsgaard, blev nyt medlem, mens gamle kendinge af afdelingsbestyrelsen indtog de øvrige pladser. I modsætning til valget af bestyrelsesmedlemmer gav budgetgodkendelsen anledning til flere spørgsmål fra beboerne og krævede derfor også en grundig gennemgang. Udgangspunktet var en huslejestigning på 3,6% men en verserende retssag og ændringer i kommunens kvadratmeterberegninger kan potentielt give ændringer for, hvordan huslejestigningerne fordeler sig mellem boligerne. Budgettet blev godkendt for nuværende, mens beboerne i den kommende tid må afvente eventuelle ændringer på huslejeposten. 12

13 ARTIKEL TRYGHEDSPROJEKTET SKAL SKABE TRYGGE RAMMER Nadia Bjørnson-Langen Bispehaven er godt i gang med en proces, der skal gøre området til et tryggere sted at bo og færdes i. En omfattende tryghedsrenovering faktisk den første af slagsen i Danmark venter forude. Men inden da gennemføres en række delprojekter, og et grundigt forarbejde pågår. Få overblikket her. BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Bispehaven er et boligområde med stor mangfoldighed. Og området er hjem for mange forskellige mennesker, der lever i og færdes i området hver dag. Hvor meget af det eksisterende boligsociale arbejde har sit fokus på forebyggelse og social opdragelse gennem sociale aktiviteter, har Tryghedsprojektet fokus på Bispehavens udeområder. Det er her, beboerne møder hinanden. Det er også her, der kan opstå konflikter og utryghed. Oftest handler utryghed i udeområderne om: 1) hvordan områderne ser ud og er indrettet 2) de aktiviteter, der foregår der, og den adfærd, nogle beboere har, når de er der 3) de minder, historier og erfaringer, der forbindes med et sted Tryghedsprojektet fokuserer på alle disse tre ting. FORMÅLET MED PROJEKTET Ved hjælp af Tryghedsprojektet i Bispehaven skal vi finde ud af, hvilke kriminalpræventive og tryghedsmæssige forbedringer, der kan laves i udeområderne i Bispehaven. Projektet skal, sammen med beboerne i forbindelse med forskellige mindre projekter, sørge for, at beboerne kommer til at tage større ansvar for og initiativ til brug af udeområderne, og at der skabes større forståelse beboere imellem. Tryghedsprojektet munder ud i en helhedsorienteret Tryghedsrenovering af Bispehaven, hvor der også er fokus på at knytte området til det omkringliggende miljø. Målet er samlet set, at Tryghedsprojektet bidrager til at gøre Bispehaven til et tryggere sted at bo og færdes i for alle. FORLØBET I PROJEKTET Hele forløbet er opdelt i en række faser. Det arbejde, der indtil nu er foretaget, er: Foråret/sommeren 2012: Køreplan og projektbeskrivelse udarbejdet Efteråret 2012 til sommeren 2013: Forundersøgelse vedr. tryghed i Bispehaven med inddragelse af beboere og interessenter er udarbejdet Efteråret 2013: Rapport sendt til Landsbyggefonden 1. halvår 2014: Landsbyggefonden har givet grønt lys til at udarbejde helhedsplan for Tryghedsrenovering i Bispehaven Lige nu er vi midt i forslagsfasen. Den handler om at få udarbejdet konkurrencematerialet til renoveringen, der skal i udbud, om at inddrage beboerne og ikke mindst om at kommunikere om projektet. Herefter følger projekteringsfase, selve renoveringen og endelig en evaluering. Vil du vide mere om de resultater, forundersøgelsen kom frem til? Find rapporten på under For beboere, Trygheds projektet i Bispehaven 13

14 ARTIKEL HVAD DRØMMER DU OM? Nadia Bjørnson-Langen Måske har du set den sorte container, men endnu ikke været inde og se, hvad der foregår derinde? Vores Blad har været forbi for at høre om containerprojektet og den aktuelle projektfase, hvor formidling og inddragelse er i højsædet. Tryghedsprojektets medarbejdere og skraldebjørnen byder velkommen i info-containeren. Da jeg ankommer til pladsen mellem D4 og D3 i Bispehaven, sidder Trine Blicher Folmer, arkitekt og proceskonsulent fra Bascon, i solskinnet og taler med to beboere. De er stoppet op på vej hjem fra indkøb, og trods den muntre tone er det ganske alvorlige emner, der er genstand for samtalen, nemlig tryghed i relation til udearealerne. Jeg knipser et foto af Trine mellem de to kvinder, hvorefter hun byder indenfor i containeren til en snak om, hvad det egentlig er, hun og en kollega på projektet, Majken, foretager sig herinde det meste af dagen. Containeren er indrettet med møbler, kaffestel og tæppe på gulvet fra Smukt & Brugt og væggene er beklædt med projektbeskrivelser, plancher og en Hall of fame med fotos af containerens gæster. Her er hyggeligt, og det med god grund, for containeren fungerer også både som informationscentral og arbejdsstation for tryghedsprojektet i de godt tre måneder, den skal bo i Bispehaven. Vi har været her i fire uger nu. Og der sker rigtig meget, både i forhold til at få fortalt folk med tilknytning til Bispehaven om, hvad tryghedsrenoveringen går ud på og i forhold til at få et klarere billede af, hvad der er behov for hvad de drømmer om for Bispehaven, siger Trine Blicher Folmer. BYGGER FLYVEMASKINEN, MENS VI FLYVER Præcis hvilke tiltag, der skal prøves af undervejs i containerprojektet, er ikke fastlagt på forhånd. En del af eksperimentet er nemlig at give plads til skæve og utraditionelle ideer undervejs. På samme måde er der ikke blevet fortalt en masse om projektet inden. Vi vil helst, at folk kommer forbi med et nysgerrigt sind, pointerer hun. Og det gør de. I løbet af de fire uger har containeren haft en jævn strøm af besøgende. Mest beboere, hvoraf mange er blevet gengagere, der ofte kigger ind til en lille snak. Men også gårdmænd, rengøringsdamer og sågar politibetjente på cykler har været forbi og givet deres besyv med. Vi har foretaget 80 egentlige interviews indtil nu. Samtidig har vi fået masser af input fra dem, der bare lige har stukket hovedet forbi for at høre, hvad vi laver herinde, siger Trine. KONKRETE IDEER OG GODE HISTORIER Interviewene har givet en klar idé om, hvad der specifikt giver anledning til utryghed, og hvad beboerne kunne tænke sig anderledes i Bispehaven. Her er gennemgående temaer affald, frygt for indvandrerdrenge i grupper og kriminalitet. Det underbygger meget godt det, vi kunne se ud fra forundersøgelsen. Det gode er, at vi her får endnu flere nuancer på og flere fortællinger med om både godt og skidt i Bispehaven. Et eksempel er en ældre mand, som fortalte os, at han var bange for at gå på broen, hvor der tit står en gruppe indvandrerdrenge. De havde spurgt ham, om han var bange, og da han svarede ja, havde de sagt, at det skulle han ikke være, hvorefter de fulgte ham hjem, fortæller Trine Blicher Folmer og fortsætter: Vi har en logbog, hvor vi samler historierne og de ideer, beboere og andre kommer med. Det gør vi dels for at få en idé om, hvordan Bispehavens ånd og identitet er, og så fordi vi får vigtige input til konkurrencematerialet for tryghedsrenoveringen. På den måde sikrer vi, at beboernes ønsker bliver del af de 14

15 ARTIKEL løsninger, som de vindende arkitekter kommer frem til. Her er det vigtigt ikke kun at fokusere på for eksempel hærværkssikring formålet er også at skabe gode miljøer, aktiviteter og liv i området. Det kan være alt fra nye cykelruter over flere siddepladser på legepladserne til, om parkeringskældrene kan udnyttes anderledes. SKAL STÅ FLERE STEDER For at få konkret info om hvilke steder i Bispehaven beboerne oplever som henholdsvis trygge og det modsatte, er de besøgende i containeren blevet bedt om at udpege disse steder på et kort. Og der tegner sig allerede nu et billede af, hvor der er særlig kritiske spots. Projektgruppen vil dog ikke konkludere for meget endnu. Containeren står på sin nuværende plads nogle uger endnu, men herefter skal den stå to andre steder i Bispehaven (er flyttet efter bladet er udkommet, red.). Det er nemlig vigtigt, at vi ikke kun hører dem, der har sin daglige gang forbi dette sted. Vi vil gerne, at så stor en andel af Bispehavens beboere som muligt bliver inddraget. Også de beboere, der normalt ikke møder op på de formelle beboermøder. Det er også for at få flere ideer og inputs med, siger Trine Blicher Folmer. HVOR ER BJØRNEN??? Containerprojektet handler også om inddragelse i en form, hvor man prøver nogle ting af undervejs. Med udspring i beboernes ønsker og tilkendegivelser, men også sammen med beboerne. For eksempel fandt man ud af, at mange synes, der ligger for meget affald på udearealerne. Men også, at det langt hen ad vejen skyldes, at der faktisk ikke er nok skraldespande på dele af udearealerne. En af gårdmændene fandt i kælderen en skraldespand, udformet som en bjørn, som blev stillet op ved legepladsen, og det var mange glade for. Men en dag var den væk, og det blev virkelig til et samtaleemne: Hvor er bjørnen?, Jeg har set nogen smadre den og så videre. Heldigvis dukkede den op igen, så godt som uskadt. Juhu, bjørnen er tilbage! lød det nu. Ja, nu står den så her ved containeren og er blevet vores maskot, griner Trine Blicher Folmer. Det er jo en sød historie, som samtidig vidner om, at mange af Bispehavens beboere er engagerede i og opsatte på, at Bispehaven skal være et velfungerende sted. Og at det faktisk betyder noget for dem, at deres ønsker bliver hørt, siger Trine, som vil forsøge at få firmaet bag bjørnen til at sponsorere nogle forskellige dyre-skraldespande. De skal støbes fast denne gang. Trine Blicher Folmer mellem to Bispehaven-beboere BESØG HJEMMESIDEN Et trygt Bispehaven kræver samarbejde på tværs. Lokalpolitiet er en af de interessenter, som Østjysk bolig arbejder tæt sammen med. Broen, som mange fremhæver som et utrygt sted at færdes især om aftenen. 15

16 PORTRÆT ØSTJYSK BOLIGS ANSIGTER I denne portrætserie vil du hver anden måned kunne møde mennesker, der på den ene eller anden måde har at gøre med Østjysk Bolig. Det kan både være beboere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte. KONTORETS NYE ANSIGT Kristian Østerby Katrine Andersen startede i august som ny kontorelev i Aarhus-afdelingen hos Østjysk Bolig. Elevstillingen har været i hendes kikkert i lang tid, og nu glæder hun sig til endelig at prøve kræfter med de afvekslende arbejdsopgaver. Det er de færreste årige, som har et krystalklart billede af, hvad de vil beskæftige sig med, når de engang skal ud på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre var det tilfældet for Katrine Andersen, som i en meget tidlig alder havde en forestilling om, at hun ville være kontoruddannet. Den forestilling blev for alvor ført ud i livet, da hun den 18. august mødte ind til sin første egentlige arbejdsdag som kontorelev hos Østjysk Bolig. Helt tilfældigt er det ikke, at hendes skrivebord i den kommende til er at finde på kontoret på Søren Frichs Vej. Faktisk har et job hos Østjysk Bolig været i den unge østjydes kikkert gennem en længere periode. For et par år siden fortalte en af min mors veninder, at Østjysk Bolig søgte en kontorelev. På det tidspunkt var jeg meget interesseret i stillingen, men i sidste ende begyndte jeg i stedet på en uddannelse for at ruste mig bedre til et kontorjob efterfølgende, fortæller hun. DER ER MENNESKER BAG PAPIRERNE Katrine valgte at tage en toårig HGuddannelse, som hun supplerede med et halvt års opgradering af forskellige fag. Med uddannelsen i bagagen føler hun sig nu klar til at blive en del af administrationen hos Østjysk Bolig. I sin elevperiode er det planen, at hun skal prøve kræfter med opgaver for flere af de administrative afdelinger. På den måde kommer boligorganisationen til at drage nytte af hendes arbejde på forskellig vis, og samtidig får hun selv mulighed for at danne sig erfaringer inden for økonomi, drift, service og meget mere. Det er dog ikke kun den store alsidighed i de forskellige arbejdsområder, der tiltaler Katrine Andersen ved jobbet. Hun sætter også stor pris på den menneskelige kontakt i boligorganisationen. Det spændende ved arbejdet hos Østjysk Bolig er at snakke med forskellige 16

17 PORTRÆT KORT OM KATRINE ANDERSEN: 20 år gammel og oprindelig fra Knebel på Djursland Netop flyttet til det centrale Aarhus med sin bror Bruger sin fritid på veninder, familie og idræt, når tiden tillader det HG-uddannet og har tidligere arbejdet som telefonsælger mennesker ikke kun på kontoret men også rundt om i de mange afdelinger. Der er selvfølgelig mange praktiske ting i jobbet, men hver dag møder man også mange forskellige ansigter, og det er meget vigtigt for mig, siger Katrine. I de første uger af sin ansættelse har Katrine været med til flere arrangementer rundt om i Østjysk Boligs forskellige afdelinger, hvor hun blandt andre har stiftet bekendtskab med nogle af varmemestrene. Det betyder, at hun stille og roligt er ved at kunne danne sig et overblik over organisationens mange boligområder. Og efterhånden kan hun sætte ansigt på både kollegaer og beboere. Det er rigtig fedt for mig at komme rundt og se, hvordan de forskellige afdelinger ser ud. Vi kan jo sidde her på kontoret og snakke nok så meget om Bispehaven eller andre steder, men det er meget rart også se det hele i levende live, når man skal sidde og arbejde med det. Det kan jeg i hvert fald godt lide, siger hun med et smil på læben, der afslører en udelt begejstring for den nye stilling. REJSELYSTEN I de kommende år skal Katrine som et led i sin videre uddannelse indgå i nogle kortere skoleforløb, der foregår parallelt med stillingen som kontorelev. Dermed er der på arbejdsfronten rigeligt at tage fat på for den unge pige, som på det seneste har oplevet mange ændringer i sit liv. I forbindelse med ansættelsen hos Østjysk Bolig rykkede hun teltpælene op og flyttede fra forældrenes hjem i Knebel på Djursland til en lejlighed i det centrale Aarhus. Selvom hun forlader de trygge ramme i det nære lokalmiljø, har hun set frem til at blive en del af de lidt mere pulserende omgivelser, som byen kan tilbyde. På grund af flytningen og forberedelsen til en køreprøve har Katrine ikke haft megen tid til aktiviteter i den seneste periode af sit liv. Når hun er kommet på plads i lejligheden i Aarhus, håber hun dog på at kunne motionere noget oftere. Tidligere har hun blandt andet spillet håndbold med veninderne på Djursland, hvoraf flere også er flyttet til storbyen. Udover at dyrke idræt elsker den 20-årige også at opleve forskellige dele af verden. Om sommeren hedder destinationen ofte Alanya i Tyrkiet, og sidste sommer nød hun en tur til storbyen New York. Men står det til hende selv, kommer der i fremtiden en endnu mere omfattende rejse på visitkortet. Jeg har en stor drøm om at rejse verden rundt. Når jeg engang får tiden, kunne jeg helt vildt godt tænke mig at rejse i eksempelvis tre måneder og gerne til Australien. Tiden må vise, om en tur rundt om jorden bliver realiseret, men i de kommende to år er det i første omgang Østjysk Boligs kontor, der bliver destinationen for Katrine Andersen. 17

18 REPORTAGE Store glasfacader pryder bygningen Direktør Allan Søstrøm uddelte en skål for byggeriet TAGET BLEV REJST PÅ BISPEHAVEVEJ Kristian Østerby Byggeriet af 128 almene ungdomsboliger på Bispehavevej er i øjeblikket på vej ind i den afsluttende fase. I slutningen af august blev det markeret med et velbesøgt rejsegilde, hvor samarbejdspartnere, håndværkere og øvrige interesserede kunne nyde synet af den imponerende bygning. På en særdeles flot og solbeskinnet eftermiddag kunne direktør for Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, byde velkommen til rejsegilde for det nye byggeri på Bispehavevej. Med en stor overdækket atriumgård som omdrejningspunkt vil byggeriet i sin færdige udgave bestå af 128 moderne ungdomsboliger. Og det var netop i denne gård, at Allan Søstrøm holdt en velkomsttale for de fremmødte, hvor han roste både samarbejdspartnere og håndværkere på projektet. dialog med de forskellige parter i byggeriet, og det vil jeg gerne takke jer alle for, lød det blandt andet fra direktøren. Fra andre involverede i projektet var der ligeledes kun rosende ord til overs for byggeforløbet. Lars Adamsen fra entreprenøren JCN Bolig takkede for det gode samarbejde, og samtidig var han tydeligvis stolt over det foreløbige resultat. De fleste af os har nok på et tidspunkt stiftet bekendtskab med kollegier enten som beboer eller som gæst. Men det er vel de færreste, der har oplevet en så flot bygning til formålet, som den vi står ved i dag. Jeg er helt sikker på, at denne imponerende atriumgård i fremtiden bliver et oplagt centrum for sociale aktiviteter blandt de mange unge mennesker, som flytter ind. bygningens imponerende udseende genstand for megen snak. Med en kold øl i hånden og en bid skipperlabskovs i maven udnyttede mange af gæsterne chancen for at se nærmere på byggeriet. Med genskær af solens stråler i de store vinduesfacader som baggrund spadserede flere interesserede rundt i og omkring byggeriet. Blandt andet var det muligt at få et smugkig inden for i en referencebolig, som til dagens anledning var gjort tilgængelig for andre end blot håndværkere. Her fik de interesserede en god fornemmelse af boligernes færdige udformning, der blandt andet byder på et moderne badeværelse og et opholdsrum med to store vinduer. Det er nærmest som et lækkert hotelværelse, lød det blandt nogle af de småsnakkende og nysgerrige besøgende. I planlægningen af byggeriet kom vi hurtigt frem til den form, som vi i dag kan se den næsten færdige udgave af. Undervejs har vi haft en meget konstruktiv ET IMPONERENDE BYGGERI Ikke kun blandt talerne var der tilfredshed med byggeriets udformning. Også blandt de knap 100 fremmødte blev MED UDSIGT TIL EN KOLLEGIEBOLIG Folk uden højdeskræk kunne fortsætte spadsereturen forbi tagterrassen på den fire etager høje bygning. Her blev de 18

19 REPORTAGE Denne udsigt mødte de fremmødte på bygningens tagterrasse mødt af en betagende udsigt over både byen og Aarhus Bugt i det fjerne. Udsigten i særdeleshed og bygningen i almindelighed var af særlig interesse for en håndfuld kvinder blandt de gæstende på taget. Fælles for dem er det, at de alle er unge mødre og fremtidige beboere i en afdeling, der er med til at gøre ungdomsboligerne på Bispehavevej til noget unikt. I enden af byggeriets ene længe opføres 12 boliger, som tilsammen udgør et mødrekollegium. På nuværende tidspunkt er omkring ti mødre allerede klar til indflytning i det nye år, og flere af disse benyttede muligheden for mod stor interesse at se nærmere på deres kommende hjem. MODERNE OG ATTRAKTIVE BOLIGER Skal man tro Allan Søstrøm, er det ikke kun i mødrekollegiet, der bliver rift om boligerne. Af flere årsager ser han fornuftige perspektiver, når det gælder indflytning i de øvrige 116 almene ungdomsboliger. Selvom vi får indflytning i starten af året, og dermed langt fra studiestart, er jeg meget fortrøstningsfuld. Det er jeg, fordi efterspørgslen på ungdomsboliger i byen er enorm, og fordi beliggenheden på Bispehavevej er meget ideel for unge studerende. Desuden skader det jo ikke, at vi har en flot udformet bygning i høj kvalitet, fortæller direktøren med et glimt i øjet. Netop bygningens udformning og kvalitet er på flere området præget af de mest moderne elementer, hvilket betyder, at den lever op til energiklasse krav. Det indebærer de nyste former for isolering og udluftning samt solceller på bygningens tag. For de fremtidige beboere betyder det helt konkret, at de kan se frem til forholdsvis lave udgifter til el og vand sammenlignet med ældre byggerier. Ungdomsboligerne på Bispehavevej står efter planen klar i januar BYGGERIET... blev påbegyndt 23. oktober 2013 og forventes færdigt 1. januar 2015 kommer til at huse 128 almene ungdomsboliger, hvoraf de 12 indrettes som mødrekollegie-boliger er bygget i energiklasse-2020, hvilket blandt andet betyder, at der monteres solceller på taget vil have en flot tagterrasse med udsigt over hele Aarhus og vandet i det fjerne 19

20 HYGGESIDE SUDOKU DEN LETTE DEN SVÆRE LØSNINGEN PÅ SUDOKUERNE FINDER DU PÅ OPSLAGSTAVLEN STRIBE SØRENSENABDULLAHJØRGENSEN 20

21 ARTIKEL MADPLAN MADPLAN MAN 13/10 Lasagne med salat Dessert: Æblekage for Trivselshusets café TIR 14/10 Shepherdspie ONS 15/10 Skipperlabskovs med rødbeder Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag Fra kl Hasle Centervej 159 / 8210 Aarhus V TOR 16/10 Karbonader med stuvede ærter og gulerødder MAN 20/10 Bøf a la Karoline med flødekartofler Dessert: Æbleskiver TIR 21/10 Kalvelever med bløde løg og mos ONS 22/10 Flæskesteg med kartofler og rødkål TOR 23/10 Kyllingespyd med stegte kartofler MAN 27/10 Kylling i karry med ris Dessert: Trifli med svesker TIR 28/10 Gullasch med mos ONS 29/10 Borgmesterkoteletter TOR 30/10 Fiskefrikadeller med remouladesovs MAN 3/11 Farsbrød med kartofler, tzatziki og græsk salat Dessert: Pandekager TIR 4/11 Gule ærter med oksemedister ONS 5/11 TOR 6/11 Millionbøf med kartoffelmos Gammeldags grydekylling med kartofler og surt MAN 10/11 Kalkungryde med ris og salat Dessert: Æbletærte TIR 11/11 Hamburgerryg med grønlangkål og brune kartofler ONS 12/11 TOR 13/11 Gammeldags oksesteg med surt Hakkebøffer med bløde løg Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (mad ud af huset skal bestilles i forvejen). MAN 17/11 Oksefad med kartoffelmos Dessert: Medaljer TIR 18/11 Hønsekødssuppe og tarteletter med høns i asparges ONS 19/11 Svensk pølseret TOR 20/11 Indbagt laks med stegte kartofler MAN 24/11 Bøf i folie med Kartofler og bearnaise Dessert: Pæretærte 1 middag kr. 25,- TIR 25/11 Stuvet hvidkål med frikadeller Ud af huset kr. 30,- Ekstra kød kr. 10,- ONS 26/11 Boller i karry med ris TOR 27/11 Medister med brun sovs og kartofler Emballage kr. 10,- MAN 1/12 Jule buffet Levering kr. 5,- TIR 2/12 Lasagne med salat 10 klip kr. 230,- 10 klip ud af huset kr. 330,- ONS 3/12 TOR 4/12 Hamburgerryg med hvid sovs og bønner Bøf stroganoff med mos (inkl. emballage og udbringning) 21 21

22 OPSLAGSTAVLE GÅ OPLYST IND I MØRKET! Vi går de mørkere aftener i møde måske de skal bruges på at få lidt ny viden, oplevelser og inspiration med hjem? Her er et udpluk af efterårets aftenskoletilbud i Aarhus og omegn: Folkeuniversitetet er for alle, og de har masser af hold, der begynder i oktober. Se programmet på Kirkerne har ofte arrangementer og foredragsrækker. For eksempel Helligåndskirken i Aarhus V, der tilbyder syv foredrag for 350 kr. De kommende foredrag er En tørlagt voldsmand taler ud (5. november) og 2 år med slædepatruljen Sirius (7. januar 2015). Se mere på Biblioteket er mere end bøger. Her er både it-workshops, foredrag om the Beatles og dokumentarfilm - med mere. Find arrangementer på dit lokale bibliotek på Datoer: Datoer: Emne: Emne: Torsdag Torsdag kl kl Mød en sundhedsplejerske fra området i samvær Mød med en sundhedsplejerske andre kvinder og børn fra området i samvær med andre kvinder og børn Du kan få råd og vejledning om opdragelse, kost, Du kan børns få udvikling råd og vejledning og leg mm. om opdragelse, kost, børns udvikling og leg mm. Se program: Se program: Tilbud i lokalområdet Åbent hus Tilbud i Sundhedsplejen i lokalområdet Åbent hus i Sundhedsplejen 14. august august 2014 Mad til børn Mad til børn 28. august august 2014? til sundhedsplejersken? til sundhedsplejersken 11. september september Mad 2014 til børn Mad til børn 25. september 2014 Massage 25. september 2014 Massage 9. oktober 2014 Mad til børn 9. oktober 2014 Mad til børn 23. oktober 2014 Søvn 23. oktober 2014 Søvn 6. november 2014 Mad til børn 6. november 2014 Mad til børn 20. november 2014 Nærvær og samspil 20. november 2014 Nærvær og samspil 4. december 2014 Mad til børn 4. december 2014 Mad til børn 18. december 2014? til sundhedsplejersken 18. december 2014? til sundhedsplejersken Der er også mulighed for at tale om andre emner, end Der det er der også står mulighed i programmet. for at tale om andre emner, end det der står i programmet. Hilsen Sundhedsplejerskerne Hilsen Sundhedsplejerskerne Annie Damsgaard Pytte Vesterager Annie Damsgaard Lind Joan Pytte Ø. Lund Vesterager Lind Joan Ø. Lund 22

23 OPSLAGSTAVLE BOR DU I RY OG MANGLER PLADS TIL BARNEDÅBEN? Afdeling 78 Isagervej har på afdelingsmødet besluttet, at alle beboere i Ry-afdelingerne kan leje deres gildesal og gæsteværelse. Find kontaktinfo på de sidste sider her i bladet. Er der nogen, der har en stige, jeg må låne om en halv time? Jeg har fundet et vaskekort ovre i vaskeriet er der nogen, der mangler det? MANGE AFDELINGER HAR FACEBOOKGRUPPER En Facebook-side kan bruges til rigtig mange ting og en del af vores afdelinger (blandt andet afdeling 3, 6, 10, 12, 15, 16, 19 og 21) har efterhånden en Facebook-side, hvor de deler stort og småt fra dagligdagen i afdelingen. Husk nu, at der er fælles løbetur i aften kl. 19 fra fælleshuset! Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din afdeling har en Facebook-gruppe eller mangler du et link til den, så tag kontakt til din afdelingsbestyrelse. LØSNINGEN FRA SIDE 15 Den svære Den lette 23

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

VORES BLAD ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder DECEMBER 2013 #08 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG SIDE 4-11 BOLIGER TIL ALLE FRA SIDE

Læs mere

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7 August 2015 #18 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK FAGRE NYE DIGITALE VERDEN SIDE 4-7 TEMA SIDE 4-7: Teknikkens mange muligheder INTERVIEW

Læs mere

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år December 2012 #02 Artikler / Debat / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI KLAR TIL INDFLYTNING! SIDE 4-10 PORTRÆT SIDE 12: Anna har boet i Gyvelparken i 40

Læs mere

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker FEBRUAR 2014 #09 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Vores blad BeboerbladET for Østjysk Bolig Tema: DET GODE naboskab Naboskab på mange niveauer SIDE 4-9 DET gode naboskab FRA SIDE 4: Meget

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015 Kontant repræsentantskabsmøde - side 4 Forsvarsministeren læser også Skræppebladet - side 9 Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt - side 12 Verdens mest berejste pølsevogn - side 15 t 4 9 12 15

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

VORES BLAD STORBYLANDSBYEN ER INDVIET BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG INDFLYTNING: Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-5

VORES BLAD STORBYLANDSBYEN ER INDVIET BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG INDFLYTNING: Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-5 ugust 2014 #12 rtikler / eportager / Billeder / nfo / yheder VOS BLD BBOBLDT FO ØSTJYSK BOLG DFLYTG: STOBYLDSBY DVT SD 4-5 TLBGBLK SD 10-11 Præstehaven anno 1960 FDLGSMØDT SD 12-13 Hvorfor skal jeg komme

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere