FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING."

Transkript

1 En første-klasses moderne marina, med alle tænkelige faciliteter og attraktioner, som sejlende gæster fra nær og fjern vil søge til som et oplevelsesmæssigt centrum for deres sommertur, Et maritimt-kulturelt knudepunkt og fristed for byens og kommunens borgere -og for landværts besøgende, -som kan samle og supplere de maritime og vand-orienterede attraktioner, i forening med nye kulturelle tilbud i overensstemmelse med de foreliggende planer for Svendborg Havn. FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING. HENRIK FOG-MØLLER. LANDSKABSARKITEKT MDL.PLR. SKATTERGADE SVENDBORG. Maj. 2008

2 Illustrationer fra workshoppen august om Svendborg havn, -herunder Frederiks-Ø Den lange forudgående debat om havnens fremtid, som naturligvis også har inddraget Frederiks-Ø, har givet mange og kvalificerede bud og ideer. Der er almindelig og overvejende enighed om... -at -at -at -at -at Frederiks-Ø skal være offentlig tilgængelig, Frederiks-Ø skal kunne give plads til mange kulturelle faciliteter, som byen og kommunen mangler eller som kan forbedres afgørende ved en lokalisering her, Frederiks-Ø ikke skal sælges til boligområde, som det er sket i mange havnebyer landet over, og de eksisterende maritime faciliteter, som f.eks. Ring Andersen s skibsværft skal bevares og sikres fremtidig eksistens, og en udbygning af de marimite funktioner ville være naturlig, Nærværende idé-oplæg er i så henseende ikke revolutionerende -indeholder ingen monumentale bygværker, -ingen storladne konstruktioner, men søger i højere grad at konkretisere og bygge videre på grundprincipperne i debatten, at konkludere og sammenfatte... Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 2.

3 INDLEDNING: Det er så afgjort en særlig attraktion at anløbe Svendborg i løbet af sommerturen, -allerede som det er idag. Mange sejlere har opdaget det, kommer igen og igen, år efter år, ligger her i 2-3 dage eller en uge og fortsætter så på vej ud, -eller på vej hjem. Mens de er her, handler de i byens butikker, spiser på byens reatauranter, frekventerer byens og egnens seværdigheder og lægger penge i havnemesterens kasse. Herlighedsværdierne i Svendborg er utallige, -der sker altid noget på havnen eller i byen. Kulinarisk marked, byfester, æbleræs, arrangementer i Maritimt center, -særlige musikalske tilbud på byens mange listige steder... fest og ballade, -sportive arrangementer osv. Der er god stemning i havnen, -mellem lokalbefolkningen, som har deres daglige gang her og gæsterne, -og mellem gæsterne indbyrdes. Det er fordi her er godt at være. Det er karakteristik for Svendborg, at sæsonen for lystbåde er meget lang. De kommer her meget tidligt i april-maj på vej ud, -og igen så sent som oktober, -på vej hjem. I højsæsonen ligger her ca både, nogle for en enkelt nat, nogle (som har været her før) for adskillige dage. Med Frederiksøen har vi en enestående og unik mulighed for at skabe en ganske særlig attraktion for de sejlende turister, som udvider og forbedrer disse forhold, og bringer Svendborg tilbage på sejlernes verdenskort som et must og derved giver et løft til turismen, til byens handel og restaurationsliv, - og til det almindelige omdømme. Danmarks gæstemarina nr. 1. Gæste- og hjemhavn for de store træskibe. Supplerende hjemhavn for byens borgere. Shop for bådudstyr. Mekaniker, værksteder. Gør-det-selv-værksted. Bedding. Travelift. Vinteroplæg under tag. Helårsturisme. Samarbejde med eksisterende værfter. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 3.

4 Med Frederiksøen har vi desuden en enestående og unik mulighed for at samle kulturelle institutioner, -viden-formidlende, kunstneriske, og underholdnings-orienterede til en kulturel højborg for byen, kommunen og regionen. Reminisenser fra en sunden tid, som er med til at fortælle stedets historie, skal bevares. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Bibliotek. Kulturhus. Faciliteter for større mødearrangementer Museum for Svendborgs maritime historie. Troense-museet. Museumsskib, -det arbejdende værksted. Hotel, restaurant, café. Sommerunderholdning. Musik og teater. Svømmehal, Friluftsbad. Faciliteter for maritime sportive aktiviteter Udgave maj Side 4.

5 Attraktioner: Café, Restaurant Hotel, Kongres Underholdning Sommerrevy Leg og ophold Sportive tilbud Fest og musik Kulturhus Bibliotek Koncerthus Museum Museumsskib Historie, Kultur Udstillinger Svømmehal Friluftsbad Levende by Levende havn Nærhed til off. transport Havn Faciliteter: El, Vand Trådløst Net Kiosk, butik Mekaniker Motor og el Rigger, Bådbygger Værksteder, Værft Boat-gear Brændstof Bad og toilet Vaskeri Biludlejning Cykeludlejning Taxa Vinteroplæg Specialister Lokale værfter Hjælp Grundejere: Svendborg Kommune Indretning af havn med alle faciliteter. Byggemodning Vej og parkering Friarealer, Belægning Belysning, Beplantning Udstyr i terræn Bygningsejere: Udviklingsselskabet Sydfyn A/S Nedrivning, ombygninger og nybygninger, til de foreliggende formål. Salg / udlejning. Marketing. Drift og administration. Nye del-investorer: Forretningsdrivende Maritime vireksomheder Hotel-og restaurant, -og i særdeleshed: Svendborg Kommune. Etablering og drift af nye etablissementer. Leje og afgifter til grund- og bygningsejere. Investorerne er de, der ejer grunden. Det er kommunen, -dvs os. Vi vil gerne byens vel, skabe noget, som vi kan være stolte af og som vi kan sige har været til fordel og gevinst for byen. Det er også en slags økonomisk gevinst for os alle. Investorerne er også de, der ejer bygningerne. Det er Udviklingsselskabet Sydfyn A/S, også kaldet Udsyn. Det er private investorer, hvis opgave i sidste instans er at tjene penge. Der er mange delelementer i dette forslag, -også sådanne, som vi måske slet ikke kan komme tanke om endnu. Nogle af disse vil være nemme og lige til at etablere, -andre mere komplicerede. De komplicerede er de, der koster mange penge, og som ikke umiddelbart og direkte kan udvise en forrentning af den investerede kapital. Man kan diskutere kommunens investering i relation til gevinsten ved øget handel og turisme. Man kan overveje investorers økonomi i etablering af nye indtægtsgivende etablissementer. Men det er meget vanskeligt at vurdere de virkelige og samlede økonomiske konsekvenser. Det afgørende er, at vi tror på, at det regnskab, som aldrig lader sig fremlægge fuldstændigt, viser sorte tal på bundlinien. Investorerne er også de, der skal kaste sig ud i at købe, leje og/ eller ombygge de eksisterende bygninger, -eller bygge nyt for at realisere den ene eller anden idé, -måske en butik, en restaurant, et værksted -i henhold til den overordnede idé. Der kan tænkes partnerskaber i mange forskellige konstruktioner. Flere interessenter kan gå sammen om et eller flere del-elementer. En del af de eksisterende bygninger kan -med større eller mindre ombygninger måske indgå i de skitserede kommende funktioner, men set udfra en økonomisk betragtning egner bygningerne sig kun til skibsværft eller anden form for storindustri, -og det kan ingen næppe have regnet med at anvende dem til. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 5.

6 Eksisterende forhold: Området henligger idag som det det er: -et forladt skibsværft med de hertil hørende rester af installationer i terræn, store værkstedshaller, som kun i meget begrænset omfang er genanvendelige -omgivet af et bolværk, som er i stærkt forfald. Der er ikke meget at bygge videre på -uanset hvilket formål vi taler om. Bortset fra små reminisenser af granitbolværker, granitpullerter, som vidner om fortids storhed og derfor bør bevares som remindere, er der ikke belægninger, beplantninger eller møbleringer som tiltrækker sig opmærksomheden i bevaringsøjemed. Vanddybder i det viste område, som planlægges som marina, angives i søkortet som 5-7 m. I den gamle dok er vandybden væsentligt større. De hvide bygninger mod sydvest, -overfor Havnepladsen, er betegnet som bevaringsværdige Bygningsvolumener: -er angivet på tegningsbilag i plan og højde. De store haller er meter høje. Administrationsbygningen bevares som sådan. Se plan. Bevaringsværdige bygninger: I baggrundsmaterialet for workshoppen er enkelte bygninger angivet som bevaringsværdige. De repræsenterer værdifulde reminisenser fra en glorværdig industriel fortid fra øens skibsværfttid, og er arkitektonisk set enestående eksempler på datidens industri-byggeri. I nærværende forslag er disse respekteret, -her angivet med rødt, -bortset fra den sydligste del af maskinhallen. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Den høje del af hallen længst til højre kan (evt. i reduceret højde) bevares f.eks. til vinteropbevaring af både. (Billedet er fra før branden, som lagde den mellemste del af den lavere hal i ruiner). Udgave maj Side 6.

7 Overordnet planlægning: (jfr. Svendborg Havn og banearealer, nov. 2004). Sidste kompleks i den overordnede planlægning omfatter: Kommuneplantillæg 4.4, som fastholder Frederiks-Ø til havnerelaterede formål. Rammelokalplan 349 omhandler de indre havnearealer og banearealerne, og beskæftiger sig ikke med Frederiks-Ø. Perspektivplanen er ikke en del af plankompleksets juridiske dokument, men indeholder visionen om et alternativ, hvis forudsætningerne for kommuneplanen og den gældende lokalplan skulle vise sig ikke at holde stik. Da plankomplekset udkom, var Vestas etableret på Frederiks-Ø, -og der var intet, der tydede på at denne anvendelse var nær sin afslutning. Planen var at fastholde Frederiksøen til havnerelateret virksomhed og mulighed for godshåndtering, -at give mulighed for opfyldning i tilknytning til Frerediksøens sydøstvendte side, -og at sikre bevaringsværdig bebyggelse. Der er sket en del siden. Og forudsætningerne har unægteligt ændret sig. Men der er jo netop hvad perspektivplanen tager højde for. Er det så ikke nu, at vi skal begynde at tænke konstruktivt? Området ligger dødt -sådan da, -indtil der skal udbejdes endelig lokalplan, for en fremtidig anvendelse. Men konkrete planer, organiserede partnerskaber med en klarlagt økonomi, og finansiel og fysisk planlægning, er jo ikke noget der opstår over night. Og inden sådanne kan fremlægges, er der lang vej igen: Sonderinger... Ideer, der skal rodfæstes... Undersøgelser af muligheder... af vilkår... Økonomiske overvejelser... Forhandlinger... Tilpasninger til en fælles idé... Nye overvejelser... Aftaler -foreløbige og betingede... Skitser og ideer... Konkretisering... Indgåelse af partnerskaber... Projekt... Økonomi og beslutning... Det er en del af den overordnede planlægning, -at vi begynder nu. Fra plankompleksets side 50: Og ham her -skal der også være plads til. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 7.

8 Forslagets del-elementer: Danmark gæstemarina nr. 1. Den flotteste, smukkeste og mest attraktive. Luxuriøs, velfungerende -med alle moderne bekvemmeligheder. Hjemmeside, marketing, kort, kontakt, info. Gode besejlingsforhold og god plads til såvel store som små både. El og vand ved alle pladser. Trådløst netværk, -som virker. Netcafé i land for de ikke trådløse. Bade- og toiletforhold -lidt ud over det sædvanlige. Vaskeri. Toilettank. Gode muligheder for tankning af brændstof. Grill- og spisepladser i beskeden afstand fra bådpladsen, specielt hvor der ligger mindre både, der har mest behov for sådant. Gæste- og hjemhavn for de store træskibe. Altså skibe som også anvender træskibsbroen, inderhavnen og måske flere af de ledige bolværker. En del af disse skibe er såkaldte projektskibe, som lever af at kunne tilbyde unge en plads ombord. De mangler faciliteter i land, undervisningslokaler og kontakt med kulturelle undervisningstilbud: Søfartsskolerne naturligvis, værfterne, men også lokale efteruddannelsesinstitutioner, Naturskolen, museet. Forbilledlig public service med henvisning til byens faciliteter, butikker, restauranter, forlystelser, seværdigheder... Havnekontor med Udvidet turistinformation. Kiosk med nødvendige dagligvarer -og morgenbrød, -åben udover alm. lukketider. Bil- og cykeludlejning. Taxaholdeplads med tilkaldetelefon. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 8.

9 Supplerende hjemhavn for byens borgere. Svendborg har ingen hjemhavn for mindre både i centrum. Jo der ligger nogle få både i Mudderhullet og en 5-10 både overvintrer ved den sorte bro i inderhavnen. Men ellers ikke. Frederiksøen skal nok først og fremmest være gæstehavn og trække turister til byen, men der skal også være plads til et vist antal fastliggere, som her får en hjemhavn af meget høj kvalitet med nærhed til udstyr, værft og vinteroplæg -og med plads til de lidt større både, som det kan knibe med at finde plads til andet steds. Også både med hjemmehavn andet sted i det sydfynske vil kunne drage fordel af for en enkelt vinter at komme under tag på Frederiks-Ø, med adgang til værkstedsfaciliteter, professionel hjælp og know-how fra værft, mekaniker, bådbygger osv. De små havne har meget begrænsede faciliteter i så henseende. Shop for bådudstyr: Alt hvad sejleren kan tænkes at få brug for: Elektronik, riggergrej, tovværk, beslag, pantry, trævarer. Størst tænkeligt udvalg. Der findes et par store gode butikker i landet, som man sejler efter, for lige at skaffe nogle specielle beslag, som man har brug for, -nogle særlige blokke eller spil, som de bestemt ikke har alle steder. Sådan et sted skal Svendborg være. Man kunne forestille sig at eksisterende lokale forretninger i fællesskab ville være interesserede Løgstør 2005 i projektet på Frederiks-Ø. Mekaniker, værksted for motorreparationer. Marine-elektriker. Sejlmager. Rigger. Bådebygger, Det er professioner, som allerede findes lokalt, og som kan samles og gives faciliteter på Frederiks-Ø, -eller de kan have repræsentationer, annoncering på stedet, så de kan tilkaldes. Gør-det-selv-værksted. Udlån af special-værktøj, som ikke normalt findes ombord. Ekspertice og vejledning ved hånden. Bedding. Travelift: De helt store skibe skal naturligvis på land hos Ring Andersen. Men selv ret store lystbåde skal kunne anvende en i havnen administreret bedding eller Travelift, hvor de uden de store forberedelser kan komme på land for reparationer og mindre ombygninger, som måske kun tager nogle dage eller uger. Landsætningsgrejet skal også kunne anvendes, når gæster vælger at overvintre under tag, måske i forbindelse med aftale med et af værfterne om ombygninger, reparationer eller vintervedligeholdelse. Svendborg er verdenskendt for sin skibsbygning, -og det vil være ret oplagt at overlade større arbejder på bådene til specialisterne, -om arbejdet så skal foregå på Frederiks-Ø eller på et at de lokale værfter er underordnet. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 9.

10 Vinteroplæg under tag: Udover almindeligt vinteroplæg for lokale både, kan en af de eksisterende haller indrettes til bådeoplæg under tag. Her vil man kunne arbejde året rundt på sin vedligeholdelse, på ombygninger og reparationer. Her vil også gæsteejlere kunne opmagasinere båden under opsyn, og måske alliere sig med et af de lokale værfter for assistance. Hotel, restaurant, café: Det er jo ret indlysende at et publikumsorienteret center som den nye Frederiks-Ø, skal omfatte kvalitets-bespisningsmuligheder og caféer af forskellig art. Her vil sikkert også være fast-food -steder, pizzabarer osv. Det vil udvikle sig som en naturlig følge af den succesive udbygning. Samarbejde med eksisterende værfter: Ring-Andersen har en gammel og ærværdig fortid -og fremtid på Frederiks-Ø. Værftet vil i projektet, ud over sin særlige -og uerstattelige attraktion, få nye funktioner i forbindelse med museumsskibet (side 17). Udover det allerede ekststerende store værft, vil der være plads til de mange hæderkronede småbådsværfter i Svendborgs umiddelbare nærhed. De skal narturligvis ikke nødvendigvis flyttes til Frederiks-Ø, men kan have deres repræsentation her, således at gæstebådene har nem og hurtig adgang til hjælp. Tanken om et hotel er affødt af to forhold: Dels er byen i højsæsonen underforsynet med gæstesenge, og kunne trænge til et supplement, som kunne administreres af et af de eksisterende hoteller, -eller af flere i fællesskab, -dels ville det være en attraktion for de gæstende sejlere at kunne invitere ikke-sejlende gæster til Svendborg i overnatningsmulighederog øvrige faciliteter i marinaen. Hotellet sammenbygges med en mindre svømmehal, havnebad og fitness-center, -se side 11, - og omfatter konference-faciliteter i international standard. Bygningens placering på den syd-østlige udpost, lægger op til et arkitektonisk vartegn for Svendborg, et mærke for tilsejlende turister. Desuden kan man dårligt forestille sig en mere repræsentativ udsigt end netop her. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 10.

11 Sommerunderholdning, musik- og teaterarrangementer: Der skal etableres større -og mindre scener, hvor der kan afholdes forskellige former for sommerundeholdning: Små musik-arrangementer i tilknytning til caféerne, store teater- og musikarrangementer, byfester, som vi er go e til i Svendborg. Frederiks-Ø er den ny store festplads, hvor alt kan foregå. Den store centrale festplads anlægges som en amphiteatralsk cirkulær plads, hvor der er plads til mennesker. Scenen er demonterbar og opbygges efter det foreliggende formål: Teater, musik, dans osv. Svømmehal, welness-center, friluftsbad: Det har været et gennemgående ønske i den førte debat, at etablere sådanne faciliteter. Der er strandbade-muligheder i umiddelbar nærhed, men ingen egentlig friluftsbad/havnebad for byens borgere. En svømmehal kunne det blive et yndet mål for byens ungdom, også om vinteren, hvor der er brug for at skabe liv på Frederiks-Ø. Desuden er faciliteterne et attraktivt supplement til hotel og konferencecenter, som løfter etablissementet til internationalt niveau. Desuden foreslås etableres den helt store scene som er flydende og etableres ved bolværket, -i tilknytning til de grønne områder, -eller i inderhavnen, når det måtte være hensigtsmæssigt. Det er set før, -og det kan fungere. Faciliteter for maritime sportslige aktiviteter: Mange mindre klubber og foreninger vil -alene, -eller i indbyrdes samarbejde kunne tilbydes faciliteter, klub- og møde-lokaler på den ny Frederiks-Ø. Sejlklubben Frederiks-Ø kunne skaffes faciliteter til undervisning og afholdelse af duelighedsprøver og yachtskipper-prøver, -til underholdning, samvær og almindelig udbredning af den maritime interesse. Samværet med de historisk bestemte mange andre maritime aktiviteter på stedet vil gøre denne lokalisering ganske særlig værdifuld. På alle måder er kombinationen af alle disse aktiviteter, som forslaget søger at samle på Frederiks-Ø i en selvforstærkende interferens, som vil repræsentere en ganske særlig kvalitet, og som også vil smitte af på stedet som turistattraktion. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 11.

12 Museum for Svendborgs maritime historie: Frederiks-Ø i sig selv, -hjertet i Svendborg havn, er en så central del af Svendborgs maritime historie, at et museum for skibsfarten, for skibsværftet og for skibsbyggeriet finder en naturlig og selvfølgelig placering her, -under Svendborg Museums kyndige ledelse. Der vil være et stort publikum blandt sejlende gæster og øvrige maritimt engagerede gæster på øen. Søfartsmuseet i Troense, som har pakket flyttekasserne, har allerede lejet sig ind i portnerboligen for at opmaganisere samlingen -og stillet i udsigt, at der måske kan blive plads til en mindre udstilling. Det ville være helt naturligt og selvfølgeligt, at gøre denne situation permanent i tilstrækkelige og egnede lokalefaciliteter. I samarbejde med andre kulturelle institutioner på Frederiks-Ø, kan der skabes faciliteter til større engagemanter, møder, foredrag o.lign. Museumsskib, -det arbejdende værksted: I tilknytning til museet og i samarbejde og supervision fra skibsværftet Ring Andersen kunne etableres et projekt omkring restaureringen af et eller flere af de gamle stolte sejlskibe fra Svendborgs historie. Til det formål er reserveret hallen på nord-østkajen, som ligger i tilknytning til Ring Andersens område. Projektet kunne etableres som beskæftigelsesarbejde, som skoleprojekt, baseret på frivilligt arbejde, eller som foreningsarbejde af en ejerkreds. Pointen er, at skibet værkstedet skal være åbent, således at det gamle skibsbygningshåndværk kan demonstreres for et større publikum. Fra Kamma Sørensen er der på bloggen Mit Svendborg pr bragt forslag om et sådan projekt omkring genskabning af barkentinen Hvide Marie, som blev bygget i 1886 af bygmester Jørgen Ring Andersen, sejlede verdenshavene tynde, men forliste efter en grundstødning på rejse til Kalmar i se Besætningen på Hvide Marie i Port Adelaide på sydkysten af Australien i Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 12.

13 Bibliotek / Kulturhus: Biblioteket har et erklæret og erkendt behov for udvidelser, som er vanskelige at tilfredstillende på den nuværende adresse. Det ligger implicit i planlægningen af havnen, at biblioteket, måske i forbindelse med et kulturhus med udvidede funktioner, skal lokaliseres på havnen. Der er rift om arealerne overalt på havnen. Argumenterne for at lige netop denne eller hin institution hører hjemme på havnen flyver om ørene på os. Og alle planer opererer med små torve og pladser med små hyggelige cafeer, -og ikke mindst en masse mennesker, som går og ser ud som på projekttegningerne. Der er derfor også rift om biblioteket i den overordnede planlægning. For biblioteket er en publikums-magnet, som enhver planlægger vil tage imod med kyshånd i bevidstheden om at det sted hvor biblioteket placeres, netop bliver et meget befolket område, som kan generere det liv i by-billedet, som er visionen. Dette forslag er ingen undtagelse. Spørgsmålet om bibliotekets placering er naturligvist komplekst: Hvor er der plads til en bygning af sådanne dimensioner, som et moderniseret bibliotek forventes at beslaglægge? Hvilke andre institutioner vil det være naturligt at kombinere, -placere i nærheden af biblioteket, -og hvor meget fylder de så? Hvor ligger biblioteket bedst placeret udfra et publikumssynspunkt? Hvis man anlægger det synspunkt, at biblioteket skal medvirke til at levendegøre et område, som ellers er i fare for at være fattigt besøgt, hvilket område har så mest behov for det? Biblioteket beslaglægger idag ca m2 og har ønke og behov for det dobbelte, samt fællesskab med andre ligesindede institutioner i forbindelse med større arrangementer. Disse ligesindede institutioner kunne -mest logisk, være kulturinstitutioner, som appelerer til samme publikum, som f.eks. museet, -eller andre viden-formidlende institutioner, undervisnings- og forskningsinstitutioner og kunstneriske etablissementer m.fl. Sammen med sådanne kunne der etableres fællesskab omkring etablering og anvendelse af møde-og lokale-faciliteter, cafeteria, administrative faciliteter o.lign. Hvis Frederiks-Ø udvikles til et kulturelt fyrtårn på maritim basis er en lokalisering af biblioteket, det maritime museum og øvrige beskrevne institutioner logiske, naturlige og mulige her. Et kulturhus og bibliotek s sammenhæng med en trafikterminal eller en idrætsinstitution er væsentligt vanskelige at forstå. En trafikterminals evne til at tiltrække mennesker, at levendegøre et område, er jo rimelig evident. Yderligere bliver de indre havneområder som planerne tegner sig, et knudepunkt mellem by og havn, som heller ikke får behov for yderligere publikumsmagneter. Det må erkendes, at et bibliotek i de indre havneområder næppe kan tilbydes en mere central beliggenhed i byen end netop på Jessens Mole. Det svarer til at placere Hovedbiblioteket i Kbh. på Rådhuspladsen, -men ville det ikke være smukkere at lade biblioteket i Svendborg være centrum for kulturen på det sted, som er centrum for Svendborg Havn? I skrivende stund synes der et være politisk flertal for en placering af Svendborg ny bibliotek på arealerne bag Jessens Mole. Det kan være, at det er det rigtige, men diskussionen er ikke slut endnu. Og hvis det skulle blive en realitet, er der jo ikke langt fra Frederik-Ø, hvor søfartsmuseet jo i hvertfald har sin naturlige placering. Et indgående samarbejde mellen de to instutioner vil stadigt være naturlig og selvfølgelig. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 13.

14 Indretning af udearealer -udstyr, møblering: På samme måde som arkitekturen i bygninger skal binde området sammen til en helhed, -skal konstruktioner, belægninger, beplantninger, møbleringer, og detaljer i terræn danne en helhed af høj kvalitet. Der skal opereres med gedigne materialer i alle detaljer, som lever op til den kvalitet, som også præger øens og stedets indhold. Det er et specielt sted vi opbygger, et sted hvor gæster kan løfte øjenbrynene og opfatte, at dette er det ypperste af sin art. Men det er også et uprætentiøst sted, hvor der ikke sættes monumenter, -hverken i bygninger eller udearealer. Et sted, der respekterer historien, bygger videre på den på en afslappet og naturlig måde, men uden at gå på akkord med kvaliteten. Parkering for biler og cykler skal indrettes som grønne græs-armerede flader, som i hvert fald for bilerne vedkommende er multifunktionelle, således at de kan anvendes til bådoplæg i vinter-perioder, hvor parkeringsbehovet måske er begrænset. Plantninger skal fortrinsvis være stammede træer, -ikke busketter og hække, men fritstående større og mindre træer, placeret på strategiske steder, hvor de har plads til deres naturlige udvikling. Sommer / Vinter-overvejelser: Arealer på Frederiks-Ø skal være mulifunktionelle. Om vinteren er der bådeoplæg, -om foråret parkering, om sommeren leg og ophold, -og altså f.eks. tilskuerfaciliterer ved store arrangementer. Om sommeren koger hele området af aktiviteter, -havn, butikker, værfter, værksteder, hotel, restaurant, cafeeér osv. Om vinteren er havnen på lavere blus. Gæsterne er sejlet hjem, -eller har lagt sig på land i hallen -eller på et lokalt værft til vintervedligehold. Hotellet er åbent -og fungerer omend måske på nedsat kapacitet. Ligeledes er svømmehallen i funktion, -måske oven i købet på lidt højere omdrejninger end om sommeren. Biblioteket og museet er åbent på fuld styrke året rundt. Der er møder, koncerter, eller teaterforestillinger i salen, og friluftsscenen bliver måske brugt et par gange i vinterens løb til en koncert eller to, -eller måske som overrislet skøjtebane... Som der er forskel på sommer og vinter, vil denne forskel naturligvis også afspejle sig på Frederiks-Ø, -som den gør i resten af havnen -og byen. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 14.

15 Projektets videre færd: Referencer: se og Det er spøgefuldt sagt, at grunden til at Svendborg ikke er så ødelagt, som mange af de byer, som vi kan sammenligne os med, er, at vi ikke kan blive enige om noget som helst, når det gælder den kommende udvikling. Det kan der ligge en sandhed i på den måde, at -når vi har det ekstremt høje niveau i nærdemokratiet, -og den forbilledlige styring af borgerdeltagelsen i debatten, -og en imponerende og kvalificeret deltagelse fra engagerede borgere hver gang der bliver kaldt til debat... ja, - så tager processen jo længere tid. Vi beslutter ikke noget, før alle andre muligheder er absolut udtømte. Det bliver ikke lige med det første, at der træffes endelige beslutninger om fremtiden på Frederiks-Ø. Men vi er undervejs, -undervejs med at udelukke muligheder måske.. Lige nu er sindene optaget af planudviklingen i den indre havn, trafikterminal, DGI-hus, kulturhus, bibliotek på havnen. Og den debat skal formodentligt være mere fremskreden, før der kan tænkes seriøst på Frederiks-Ø. Aug Fyns Amt: Puls Fyn-analysen Aug Svendborg Kommune: Workshop, Planområde Svendborg Havn. Jan Svendborg Kommune: Kortlægning, Planområde Svendborg Havn. Jan Debatavisen: Hvordan havn? Feb Resultater fra workshoppen Aug Kick-start Fyn Det sydfynske vækstsamarbejde. Nov Svendborg Kommune: Svendborg Havn og banearealer. Kommuneplantillæg 4.4 Lokalplan 349. Perspektivplan. Apr City Design: Udvikling af Svendborg -for borgernes skyld. Maj 2007 Niras: Kulturel Markedsundersøgelse. Visit Denmark, Magasin om turismen i oplevelses økonomien. Juni 2007 City Design: Udvikling af Svendborg Kommune, fase 1 og 2.. Juni 2007 Svendborg Kommune / Cowi A/S: Situationsanalyse Aug Borgermøde. Intro ved City Design. Sep Strategikonference om Svendborgs fremtid. City Design. Okt City Design: 3 temaer og vision Dec Frederiksø s historie. Bjarne Bekker. Mar Svendborg Kommune / City Design: Strategi Svendborg. Men tingene hører jo sammen i en løbende udvikling, så det er nu vi skal begynde at diskutere muligheder på Frederiks-Ø. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 15.

16 Primære høringspartnere: Et projekt som det foreliggende skal naturligvis indgå i den løbende debat, sammenholdes med andre delvis parallelle planer og ideer for havneområderne og for de funktioner og instanser som projektet involverer. Projektet skal, hvis det da ellers vækker genklang, politisk og planteknisk behandles og vurderes i alle konsekvenser af såvel grund- som bygningsejere. Endeligt skal der udarbejdes lokalplan, afholdes høring osv -før den endelige beslutning om realisation kan tegne sig i horizonten. Indledningsvis vil projektet blive bragt i en sonderingsfase -og herunder blive forelagt: Svendborg Kommune, Teknisk Forvaltning. Planafdelingen. Svendborg kommune, Kultur og Planlægning. Svendborg kommune, Miljø og Teknik Udviklingsselskabet Sydfyn A/S Havnebestyrelsen, Svendborg Havn. Pol. Martimt Center, Pol. J. Ring Andersen Skibsværft, Frederiks-Ø. Erhvervsudvalget. Pol. Svendborg Erhvervsråd Virksomheder at orientere / høre / delagtiggøre : Leif Larsen Marine A/S. Håndværkervænget Svendborg. Tlf Sejlerbutikken. Englandsvej Svendborg. Tlf YachtBroker. Englandsvej Svendborg. Tlf K-Marine. Østre Havnevej Svendborg. Tlf , Havnens Fiskeriartikler. Jessens Mole Svendborg. Tlf Gnisten Marine. Porthusvej Svendborg. Tlf Fyns Yachtbureau v/bjarne Hussfeldt. Måroddevej 5, Thurø. Tlf Havnens Marine Service. Englandsvej Svendborg. Tlf Thurøbund Yachtværft a/s. Gambøtvej 26, Thurø Svendborg. Tlf A. Walsteds Baadeværft A/S. Saugskærvej 21, Thurø Svendborg. Svendborg Sejl v/ Peter Brusendorff. Søren Lolksvej, Tåsinge. Se FAA og mange andre... Svendborg og omegns Museum. Svendborg Bibliotek Turistforeningen for Sydfyn. Svendborg Kommune. Kultur og Fritid. Foreningen for Bygnings- og landskabskultur Svendborg Teater. Baggårdsteatret. Svendborg festdage Shopping Svendborg Kulinarisk Sydfyn Svendborg Handelstandsforening Svendborg Idræts Samvirke Svendborg Svømmeland Sportsdykkerklubben Delfinen Svendborg Idrætscenter Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 16.

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde.

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde. Den levende havn Gennem årene har mange forskellige planer for Københavns havn været udarbejdet, ofte i stor detaljerigdom. På trods heraf er Københavns Havn stadig ikke velfungerende og har store uudnyttede

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT HUSET TAVI : på SKAGEN HAVN midt i Skagen nu til salg!! Blad mulighederne igennem samlet på næste 11 sider 2.248 m 2 Rustikke lokaler 2oo m fra SKAGEN HAVNS myldrende liv klar til: MUSIK : BUTIKKER : EVENTS

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Mange af vore sommerhuse trænger til en kærlig hånd. Det ses straks, når man på en vilkårlig hjemmeside for sommerhusudlejning

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

22 20 24 30 24 36 32 - Repræsentationslokale 2 Store del af

22 20 24 30 24 36 32 - Repræsentationslokale 2 Store del af Atletion Professionelle møde- og konferencefaciliteter for 2 250 personer Kongres- og sportshaller for op til 4.700 personer Solid know-how om små og store arrangementer Hotel med 28 dobbeltværelser CafeBreak,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi motivation koncept planlægning ideer visioner 1 Biblioteks- og medborgerhus i Them, den 14.4.2015

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Vinter/Forårs program 2010

Vinter/Forårs program 2010 Vinter/Forårs program 2010 10/2 Fællesspisning. Kom og vær med til en hyggelig Aften på plantagevej 37 hvor vi forbereder En hyggelig middag sammen og spiser den i Lysets skær. Og vi hjælpes ad Med at

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Det gode liv på kanten om at sætte havnen i bevægelse

Det gode liv på kanten om at sætte havnen i bevægelse Vand I Byer Konferencen Teknologisk Institut 3. september 2015 Mariane Vistisen Lindskov, Arkitekt og projektleder Klimatilpasning i det store perspektiv Lemvig for enden af tunneldalen Lemvig for enden

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Hertugbyen Augustenborg - fra fortid til nutid - en by i forvandling - fra forfald til kulturperle

Hertugbyen Augustenborg - fra fortid til nutid - en by i forvandling - fra forfald til kulturperle - fra fortid til nutid - en by i forvandling - fra forfald til kulturperle - projektet / visionen - behov og drømme - en plan for fremtiden - et oplæg fra en flok ildsjæle Dec. 2014 - fra fortid til nutid

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere