FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING."

Transkript

1 En første-klasses moderne marina, med alle tænkelige faciliteter og attraktioner, som sejlende gæster fra nær og fjern vil søge til som et oplevelsesmæssigt centrum for deres sommertur, Et maritimt-kulturelt knudepunkt og fristed for byens og kommunens borgere -og for landværts besøgende, -som kan samle og supplere de maritime og vand-orienterede attraktioner, i forening med nye kulturelle tilbud i overensstemmelse med de foreliggende planer for Svendborg Havn. FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING. HENRIK FOG-MØLLER. LANDSKABSARKITEKT MDL.PLR. SKATTERGADE SVENDBORG. Maj. 2008

2 Illustrationer fra workshoppen august om Svendborg havn, -herunder Frederiks-Ø Den lange forudgående debat om havnens fremtid, som naturligvis også har inddraget Frederiks-Ø, har givet mange og kvalificerede bud og ideer. Der er almindelig og overvejende enighed om... -at -at -at -at -at Frederiks-Ø skal være offentlig tilgængelig, Frederiks-Ø skal kunne give plads til mange kulturelle faciliteter, som byen og kommunen mangler eller som kan forbedres afgørende ved en lokalisering her, Frederiks-Ø ikke skal sælges til boligområde, som det er sket i mange havnebyer landet over, og de eksisterende maritime faciliteter, som f.eks. Ring Andersen s skibsværft skal bevares og sikres fremtidig eksistens, og en udbygning af de marimite funktioner ville være naturlig, Nærværende idé-oplæg er i så henseende ikke revolutionerende -indeholder ingen monumentale bygværker, -ingen storladne konstruktioner, men søger i højere grad at konkretisere og bygge videre på grundprincipperne i debatten, at konkludere og sammenfatte... Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 2.

3 INDLEDNING: Det er så afgjort en særlig attraktion at anløbe Svendborg i løbet af sommerturen, -allerede som det er idag. Mange sejlere har opdaget det, kommer igen og igen, år efter år, ligger her i 2-3 dage eller en uge og fortsætter så på vej ud, -eller på vej hjem. Mens de er her, handler de i byens butikker, spiser på byens reatauranter, frekventerer byens og egnens seværdigheder og lægger penge i havnemesterens kasse. Herlighedsværdierne i Svendborg er utallige, -der sker altid noget på havnen eller i byen. Kulinarisk marked, byfester, æbleræs, arrangementer i Maritimt center, -særlige musikalske tilbud på byens mange listige steder... fest og ballade, -sportive arrangementer osv. Der er god stemning i havnen, -mellem lokalbefolkningen, som har deres daglige gang her og gæsterne, -og mellem gæsterne indbyrdes. Det er fordi her er godt at være. Det er karakteristik for Svendborg, at sæsonen for lystbåde er meget lang. De kommer her meget tidligt i april-maj på vej ud, -og igen så sent som oktober, -på vej hjem. I højsæsonen ligger her ca både, nogle for en enkelt nat, nogle (som har været her før) for adskillige dage. Med Frederiksøen har vi en enestående og unik mulighed for at skabe en ganske særlig attraktion for de sejlende turister, som udvider og forbedrer disse forhold, og bringer Svendborg tilbage på sejlernes verdenskort som et must og derved giver et løft til turismen, til byens handel og restaurationsliv, - og til det almindelige omdømme. Danmarks gæstemarina nr. 1. Gæste- og hjemhavn for de store træskibe. Supplerende hjemhavn for byens borgere. Shop for bådudstyr. Mekaniker, værksteder. Gør-det-selv-værksted. Bedding. Travelift. Vinteroplæg under tag. Helårsturisme. Samarbejde med eksisterende værfter. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 3.

4 Med Frederiksøen har vi desuden en enestående og unik mulighed for at samle kulturelle institutioner, -viden-formidlende, kunstneriske, og underholdnings-orienterede til en kulturel højborg for byen, kommunen og regionen. Reminisenser fra en sunden tid, som er med til at fortælle stedets historie, skal bevares. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Bibliotek. Kulturhus. Faciliteter for større mødearrangementer Museum for Svendborgs maritime historie. Troense-museet. Museumsskib, -det arbejdende værksted. Hotel, restaurant, café. Sommerunderholdning. Musik og teater. Svømmehal, Friluftsbad. Faciliteter for maritime sportive aktiviteter Udgave maj Side 4.

5 Attraktioner: Café, Restaurant Hotel, Kongres Underholdning Sommerrevy Leg og ophold Sportive tilbud Fest og musik Kulturhus Bibliotek Koncerthus Museum Museumsskib Historie, Kultur Udstillinger Svømmehal Friluftsbad Levende by Levende havn Nærhed til off. transport Havn Faciliteter: El, Vand Trådløst Net Kiosk, butik Mekaniker Motor og el Rigger, Bådbygger Værksteder, Værft Boat-gear Brændstof Bad og toilet Vaskeri Biludlejning Cykeludlejning Taxa Vinteroplæg Specialister Lokale værfter Hjælp Grundejere: Svendborg Kommune Indretning af havn med alle faciliteter. Byggemodning Vej og parkering Friarealer, Belægning Belysning, Beplantning Udstyr i terræn Bygningsejere: Udviklingsselskabet Sydfyn A/S Nedrivning, ombygninger og nybygninger, til de foreliggende formål. Salg / udlejning. Marketing. Drift og administration. Nye del-investorer: Forretningsdrivende Maritime vireksomheder Hotel-og restaurant, -og i særdeleshed: Svendborg Kommune. Etablering og drift af nye etablissementer. Leje og afgifter til grund- og bygningsejere. Investorerne er de, der ejer grunden. Det er kommunen, -dvs os. Vi vil gerne byens vel, skabe noget, som vi kan være stolte af og som vi kan sige har været til fordel og gevinst for byen. Det er også en slags økonomisk gevinst for os alle. Investorerne er også de, der ejer bygningerne. Det er Udviklingsselskabet Sydfyn A/S, også kaldet Udsyn. Det er private investorer, hvis opgave i sidste instans er at tjene penge. Der er mange delelementer i dette forslag, -også sådanne, som vi måske slet ikke kan komme tanke om endnu. Nogle af disse vil være nemme og lige til at etablere, -andre mere komplicerede. De komplicerede er de, der koster mange penge, og som ikke umiddelbart og direkte kan udvise en forrentning af den investerede kapital. Man kan diskutere kommunens investering i relation til gevinsten ved øget handel og turisme. Man kan overveje investorers økonomi i etablering af nye indtægtsgivende etablissementer. Men det er meget vanskeligt at vurdere de virkelige og samlede økonomiske konsekvenser. Det afgørende er, at vi tror på, at det regnskab, som aldrig lader sig fremlægge fuldstændigt, viser sorte tal på bundlinien. Investorerne er også de, der skal kaste sig ud i at købe, leje og/ eller ombygge de eksisterende bygninger, -eller bygge nyt for at realisere den ene eller anden idé, -måske en butik, en restaurant, et værksted -i henhold til den overordnede idé. Der kan tænkes partnerskaber i mange forskellige konstruktioner. Flere interessenter kan gå sammen om et eller flere del-elementer. En del af de eksisterende bygninger kan -med større eller mindre ombygninger måske indgå i de skitserede kommende funktioner, men set udfra en økonomisk betragtning egner bygningerne sig kun til skibsværft eller anden form for storindustri, -og det kan ingen næppe have regnet med at anvende dem til. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 5.

6 Eksisterende forhold: Området henligger idag som det det er: -et forladt skibsværft med de hertil hørende rester af installationer i terræn, store værkstedshaller, som kun i meget begrænset omfang er genanvendelige -omgivet af et bolværk, som er i stærkt forfald. Der er ikke meget at bygge videre på -uanset hvilket formål vi taler om. Bortset fra små reminisenser af granitbolværker, granitpullerter, som vidner om fortids storhed og derfor bør bevares som remindere, er der ikke belægninger, beplantninger eller møbleringer som tiltrækker sig opmærksomheden i bevaringsøjemed. Vanddybder i det viste område, som planlægges som marina, angives i søkortet som 5-7 m. I den gamle dok er vandybden væsentligt større. De hvide bygninger mod sydvest, -overfor Havnepladsen, er betegnet som bevaringsværdige Bygningsvolumener: -er angivet på tegningsbilag i plan og højde. De store haller er meter høje. Administrationsbygningen bevares som sådan. Se plan. Bevaringsværdige bygninger: I baggrundsmaterialet for workshoppen er enkelte bygninger angivet som bevaringsværdige. De repræsenterer værdifulde reminisenser fra en glorværdig industriel fortid fra øens skibsværfttid, og er arkitektonisk set enestående eksempler på datidens industri-byggeri. I nærværende forslag er disse respekteret, -her angivet med rødt, -bortset fra den sydligste del af maskinhallen. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Den høje del af hallen længst til højre kan (evt. i reduceret højde) bevares f.eks. til vinteropbevaring af både. (Billedet er fra før branden, som lagde den mellemste del af den lavere hal i ruiner). Udgave maj Side 6.

7 Overordnet planlægning: (jfr. Svendborg Havn og banearealer, nov. 2004). Sidste kompleks i den overordnede planlægning omfatter: Kommuneplantillæg 4.4, som fastholder Frederiks-Ø til havnerelaterede formål. Rammelokalplan 349 omhandler de indre havnearealer og banearealerne, og beskæftiger sig ikke med Frederiks-Ø. Perspektivplanen er ikke en del af plankompleksets juridiske dokument, men indeholder visionen om et alternativ, hvis forudsætningerne for kommuneplanen og den gældende lokalplan skulle vise sig ikke at holde stik. Da plankomplekset udkom, var Vestas etableret på Frederiks-Ø, -og der var intet, der tydede på at denne anvendelse var nær sin afslutning. Planen var at fastholde Frederiksøen til havnerelateret virksomhed og mulighed for godshåndtering, -at give mulighed for opfyldning i tilknytning til Frerediksøens sydøstvendte side, -og at sikre bevaringsværdig bebyggelse. Der er sket en del siden. Og forudsætningerne har unægteligt ændret sig. Men der er jo netop hvad perspektivplanen tager højde for. Er det så ikke nu, at vi skal begynde at tænke konstruktivt? Området ligger dødt -sådan da, -indtil der skal udbejdes endelig lokalplan, for en fremtidig anvendelse. Men konkrete planer, organiserede partnerskaber med en klarlagt økonomi, og finansiel og fysisk planlægning, er jo ikke noget der opstår over night. Og inden sådanne kan fremlægges, er der lang vej igen: Sonderinger... Ideer, der skal rodfæstes... Undersøgelser af muligheder... af vilkår... Økonomiske overvejelser... Forhandlinger... Tilpasninger til en fælles idé... Nye overvejelser... Aftaler -foreløbige og betingede... Skitser og ideer... Konkretisering... Indgåelse af partnerskaber... Projekt... Økonomi og beslutning... Det er en del af den overordnede planlægning, -at vi begynder nu. Fra plankompleksets side 50: Og ham her -skal der også være plads til. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 7.

8 Forslagets del-elementer: Danmark gæstemarina nr. 1. Den flotteste, smukkeste og mest attraktive. Luxuriøs, velfungerende -med alle moderne bekvemmeligheder. Hjemmeside, marketing, kort, kontakt, info. Gode besejlingsforhold og god plads til såvel store som små både. El og vand ved alle pladser. Trådløst netværk, -som virker. Netcafé i land for de ikke trådløse. Bade- og toiletforhold -lidt ud over det sædvanlige. Vaskeri. Toilettank. Gode muligheder for tankning af brændstof. Grill- og spisepladser i beskeden afstand fra bådpladsen, specielt hvor der ligger mindre både, der har mest behov for sådant. Gæste- og hjemhavn for de store træskibe. Altså skibe som også anvender træskibsbroen, inderhavnen og måske flere af de ledige bolværker. En del af disse skibe er såkaldte projektskibe, som lever af at kunne tilbyde unge en plads ombord. De mangler faciliteter i land, undervisningslokaler og kontakt med kulturelle undervisningstilbud: Søfartsskolerne naturligvis, værfterne, men også lokale efteruddannelsesinstitutioner, Naturskolen, museet. Forbilledlig public service med henvisning til byens faciliteter, butikker, restauranter, forlystelser, seværdigheder... Havnekontor med Udvidet turistinformation. Kiosk med nødvendige dagligvarer -og morgenbrød, -åben udover alm. lukketider. Bil- og cykeludlejning. Taxaholdeplads med tilkaldetelefon. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 8.

9 Supplerende hjemhavn for byens borgere. Svendborg har ingen hjemhavn for mindre både i centrum. Jo der ligger nogle få både i Mudderhullet og en 5-10 både overvintrer ved den sorte bro i inderhavnen. Men ellers ikke. Frederiksøen skal nok først og fremmest være gæstehavn og trække turister til byen, men der skal også være plads til et vist antal fastliggere, som her får en hjemhavn af meget høj kvalitet med nærhed til udstyr, værft og vinteroplæg -og med plads til de lidt større både, som det kan knibe med at finde plads til andet steds. Også både med hjemmehavn andet sted i det sydfynske vil kunne drage fordel af for en enkelt vinter at komme under tag på Frederiks-Ø, med adgang til værkstedsfaciliteter, professionel hjælp og know-how fra værft, mekaniker, bådbygger osv. De små havne har meget begrænsede faciliteter i så henseende. Shop for bådudstyr: Alt hvad sejleren kan tænkes at få brug for: Elektronik, riggergrej, tovværk, beslag, pantry, trævarer. Størst tænkeligt udvalg. Der findes et par store gode butikker i landet, som man sejler efter, for lige at skaffe nogle specielle beslag, som man har brug for, -nogle særlige blokke eller spil, som de bestemt ikke har alle steder. Sådan et sted skal Svendborg være. Man kunne forestille sig at eksisterende lokale forretninger i fællesskab ville være interesserede Løgstør 2005 i projektet på Frederiks-Ø. Mekaniker, værksted for motorreparationer. Marine-elektriker. Sejlmager. Rigger. Bådebygger, Det er professioner, som allerede findes lokalt, og som kan samles og gives faciliteter på Frederiks-Ø, -eller de kan have repræsentationer, annoncering på stedet, så de kan tilkaldes. Gør-det-selv-værksted. Udlån af special-værktøj, som ikke normalt findes ombord. Ekspertice og vejledning ved hånden. Bedding. Travelift: De helt store skibe skal naturligvis på land hos Ring Andersen. Men selv ret store lystbåde skal kunne anvende en i havnen administreret bedding eller Travelift, hvor de uden de store forberedelser kan komme på land for reparationer og mindre ombygninger, som måske kun tager nogle dage eller uger. Landsætningsgrejet skal også kunne anvendes, når gæster vælger at overvintre under tag, måske i forbindelse med aftale med et af værfterne om ombygninger, reparationer eller vintervedligeholdelse. Svendborg er verdenskendt for sin skibsbygning, -og det vil være ret oplagt at overlade større arbejder på bådene til specialisterne, -om arbejdet så skal foregå på Frederiks-Ø eller på et at de lokale værfter er underordnet. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 9.

10 Vinteroplæg under tag: Udover almindeligt vinteroplæg for lokale både, kan en af de eksisterende haller indrettes til bådeoplæg under tag. Her vil man kunne arbejde året rundt på sin vedligeholdelse, på ombygninger og reparationer. Her vil også gæsteejlere kunne opmagasinere båden under opsyn, og måske alliere sig med et af de lokale værfter for assistance. Hotel, restaurant, café: Det er jo ret indlysende at et publikumsorienteret center som den nye Frederiks-Ø, skal omfatte kvalitets-bespisningsmuligheder og caféer af forskellig art. Her vil sikkert også være fast-food -steder, pizzabarer osv. Det vil udvikle sig som en naturlig følge af den succesive udbygning. Samarbejde med eksisterende værfter: Ring-Andersen har en gammel og ærværdig fortid -og fremtid på Frederiks-Ø. Værftet vil i projektet, ud over sin særlige -og uerstattelige attraktion, få nye funktioner i forbindelse med museumsskibet (side 17). Udover det allerede ekststerende store værft, vil der være plads til de mange hæderkronede småbådsværfter i Svendborgs umiddelbare nærhed. De skal narturligvis ikke nødvendigvis flyttes til Frederiks-Ø, men kan have deres repræsentation her, således at gæstebådene har nem og hurtig adgang til hjælp. Tanken om et hotel er affødt af to forhold: Dels er byen i højsæsonen underforsynet med gæstesenge, og kunne trænge til et supplement, som kunne administreres af et af de eksisterende hoteller, -eller af flere i fællesskab, -dels ville det være en attraktion for de gæstende sejlere at kunne invitere ikke-sejlende gæster til Svendborg i overnatningsmulighederog øvrige faciliteter i marinaen. Hotellet sammenbygges med en mindre svømmehal, havnebad og fitness-center, -se side 11, - og omfatter konference-faciliteter i international standard. Bygningens placering på den syd-østlige udpost, lægger op til et arkitektonisk vartegn for Svendborg, et mærke for tilsejlende turister. Desuden kan man dårligt forestille sig en mere repræsentativ udsigt end netop her. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 10.

11 Sommerunderholdning, musik- og teaterarrangementer: Der skal etableres større -og mindre scener, hvor der kan afholdes forskellige former for sommerundeholdning: Små musik-arrangementer i tilknytning til caféerne, store teater- og musikarrangementer, byfester, som vi er go e til i Svendborg. Frederiks-Ø er den ny store festplads, hvor alt kan foregå. Den store centrale festplads anlægges som en amphiteatralsk cirkulær plads, hvor der er plads til mennesker. Scenen er demonterbar og opbygges efter det foreliggende formål: Teater, musik, dans osv. Svømmehal, welness-center, friluftsbad: Det har været et gennemgående ønske i den førte debat, at etablere sådanne faciliteter. Der er strandbade-muligheder i umiddelbar nærhed, men ingen egentlig friluftsbad/havnebad for byens borgere. En svømmehal kunne det blive et yndet mål for byens ungdom, også om vinteren, hvor der er brug for at skabe liv på Frederiks-Ø. Desuden er faciliteterne et attraktivt supplement til hotel og konferencecenter, som løfter etablissementet til internationalt niveau. Desuden foreslås etableres den helt store scene som er flydende og etableres ved bolværket, -i tilknytning til de grønne områder, -eller i inderhavnen, når det måtte være hensigtsmæssigt. Det er set før, -og det kan fungere. Faciliteter for maritime sportslige aktiviteter: Mange mindre klubber og foreninger vil -alene, -eller i indbyrdes samarbejde kunne tilbydes faciliteter, klub- og møde-lokaler på den ny Frederiks-Ø. Sejlklubben Frederiks-Ø kunne skaffes faciliteter til undervisning og afholdelse af duelighedsprøver og yachtskipper-prøver, -til underholdning, samvær og almindelig udbredning af den maritime interesse. Samværet med de historisk bestemte mange andre maritime aktiviteter på stedet vil gøre denne lokalisering ganske særlig værdifuld. På alle måder er kombinationen af alle disse aktiviteter, som forslaget søger at samle på Frederiks-Ø i en selvforstærkende interferens, som vil repræsentere en ganske særlig kvalitet, og som også vil smitte af på stedet som turistattraktion. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 11.

12 Museum for Svendborgs maritime historie: Frederiks-Ø i sig selv, -hjertet i Svendborg havn, er en så central del af Svendborgs maritime historie, at et museum for skibsfarten, for skibsværftet og for skibsbyggeriet finder en naturlig og selvfølgelig placering her, -under Svendborg Museums kyndige ledelse. Der vil være et stort publikum blandt sejlende gæster og øvrige maritimt engagerede gæster på øen. Søfartsmuseet i Troense, som har pakket flyttekasserne, har allerede lejet sig ind i portnerboligen for at opmaganisere samlingen -og stillet i udsigt, at der måske kan blive plads til en mindre udstilling. Det ville være helt naturligt og selvfølgeligt, at gøre denne situation permanent i tilstrækkelige og egnede lokalefaciliteter. I samarbejde med andre kulturelle institutioner på Frederiks-Ø, kan der skabes faciliteter til større engagemanter, møder, foredrag o.lign. Museumsskib, -det arbejdende værksted: I tilknytning til museet og i samarbejde og supervision fra skibsværftet Ring Andersen kunne etableres et projekt omkring restaureringen af et eller flere af de gamle stolte sejlskibe fra Svendborgs historie. Til det formål er reserveret hallen på nord-østkajen, som ligger i tilknytning til Ring Andersens område. Projektet kunne etableres som beskæftigelsesarbejde, som skoleprojekt, baseret på frivilligt arbejde, eller som foreningsarbejde af en ejerkreds. Pointen er, at skibet værkstedet skal være åbent, således at det gamle skibsbygningshåndværk kan demonstreres for et større publikum. Fra Kamma Sørensen er der på bloggen Mit Svendborg pr bragt forslag om et sådan projekt omkring genskabning af barkentinen Hvide Marie, som blev bygget i 1886 af bygmester Jørgen Ring Andersen, sejlede verdenshavene tynde, men forliste efter en grundstødning på rejse til Kalmar i se Besætningen på Hvide Marie i Port Adelaide på sydkysten af Australien i Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 12.

13 Bibliotek / Kulturhus: Biblioteket har et erklæret og erkendt behov for udvidelser, som er vanskelige at tilfredstillende på den nuværende adresse. Det ligger implicit i planlægningen af havnen, at biblioteket, måske i forbindelse med et kulturhus med udvidede funktioner, skal lokaliseres på havnen. Der er rift om arealerne overalt på havnen. Argumenterne for at lige netop denne eller hin institution hører hjemme på havnen flyver om ørene på os. Og alle planer opererer med små torve og pladser med små hyggelige cafeer, -og ikke mindst en masse mennesker, som går og ser ud som på projekttegningerne. Der er derfor også rift om biblioteket i den overordnede planlægning. For biblioteket er en publikums-magnet, som enhver planlægger vil tage imod med kyshånd i bevidstheden om at det sted hvor biblioteket placeres, netop bliver et meget befolket område, som kan generere det liv i by-billedet, som er visionen. Dette forslag er ingen undtagelse. Spørgsmålet om bibliotekets placering er naturligvist komplekst: Hvor er der plads til en bygning af sådanne dimensioner, som et moderniseret bibliotek forventes at beslaglægge? Hvilke andre institutioner vil det være naturligt at kombinere, -placere i nærheden af biblioteket, -og hvor meget fylder de så? Hvor ligger biblioteket bedst placeret udfra et publikumssynspunkt? Hvis man anlægger det synspunkt, at biblioteket skal medvirke til at levendegøre et område, som ellers er i fare for at være fattigt besøgt, hvilket område har så mest behov for det? Biblioteket beslaglægger idag ca m2 og har ønke og behov for det dobbelte, samt fællesskab med andre ligesindede institutioner i forbindelse med større arrangementer. Disse ligesindede institutioner kunne -mest logisk, være kulturinstitutioner, som appelerer til samme publikum, som f.eks. museet, -eller andre viden-formidlende institutioner, undervisnings- og forskningsinstitutioner og kunstneriske etablissementer m.fl. Sammen med sådanne kunne der etableres fællesskab omkring etablering og anvendelse af møde-og lokale-faciliteter, cafeteria, administrative faciliteter o.lign. Hvis Frederiks-Ø udvikles til et kulturelt fyrtårn på maritim basis er en lokalisering af biblioteket, det maritime museum og øvrige beskrevne institutioner logiske, naturlige og mulige her. Et kulturhus og bibliotek s sammenhæng med en trafikterminal eller en idrætsinstitution er væsentligt vanskelige at forstå. En trafikterminals evne til at tiltrække mennesker, at levendegøre et område, er jo rimelig evident. Yderligere bliver de indre havneområder som planerne tegner sig, et knudepunkt mellem by og havn, som heller ikke får behov for yderligere publikumsmagneter. Det må erkendes, at et bibliotek i de indre havneområder næppe kan tilbydes en mere central beliggenhed i byen end netop på Jessens Mole. Det svarer til at placere Hovedbiblioteket i Kbh. på Rådhuspladsen, -men ville det ikke være smukkere at lade biblioteket i Svendborg være centrum for kulturen på det sted, som er centrum for Svendborg Havn? I skrivende stund synes der et være politisk flertal for en placering af Svendborg ny bibliotek på arealerne bag Jessens Mole. Det kan være, at det er det rigtige, men diskussionen er ikke slut endnu. Og hvis det skulle blive en realitet, er der jo ikke langt fra Frederik-Ø, hvor søfartsmuseet jo i hvertfald har sin naturlige placering. Et indgående samarbejde mellen de to instutioner vil stadigt være naturlig og selvfølgelig. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 13.

14 Indretning af udearealer -udstyr, møblering: På samme måde som arkitekturen i bygninger skal binde området sammen til en helhed, -skal konstruktioner, belægninger, beplantninger, møbleringer, og detaljer i terræn danne en helhed af høj kvalitet. Der skal opereres med gedigne materialer i alle detaljer, som lever op til den kvalitet, som også præger øens og stedets indhold. Det er et specielt sted vi opbygger, et sted hvor gæster kan løfte øjenbrynene og opfatte, at dette er det ypperste af sin art. Men det er også et uprætentiøst sted, hvor der ikke sættes monumenter, -hverken i bygninger eller udearealer. Et sted, der respekterer historien, bygger videre på den på en afslappet og naturlig måde, men uden at gå på akkord med kvaliteten. Parkering for biler og cykler skal indrettes som grønne græs-armerede flader, som i hvert fald for bilerne vedkommende er multifunktionelle, således at de kan anvendes til bådoplæg i vinter-perioder, hvor parkeringsbehovet måske er begrænset. Plantninger skal fortrinsvis være stammede træer, -ikke busketter og hække, men fritstående større og mindre træer, placeret på strategiske steder, hvor de har plads til deres naturlige udvikling. Sommer / Vinter-overvejelser: Arealer på Frederiks-Ø skal være mulifunktionelle. Om vinteren er der bådeoplæg, -om foråret parkering, om sommeren leg og ophold, -og altså f.eks. tilskuerfaciliterer ved store arrangementer. Om sommeren koger hele området af aktiviteter, -havn, butikker, værfter, værksteder, hotel, restaurant, cafeeér osv. Om vinteren er havnen på lavere blus. Gæsterne er sejlet hjem, -eller har lagt sig på land i hallen -eller på et lokalt værft til vintervedligehold. Hotellet er åbent -og fungerer omend måske på nedsat kapacitet. Ligeledes er svømmehallen i funktion, -måske oven i købet på lidt højere omdrejninger end om sommeren. Biblioteket og museet er åbent på fuld styrke året rundt. Der er møder, koncerter, eller teaterforestillinger i salen, og friluftsscenen bliver måske brugt et par gange i vinterens løb til en koncert eller to, -eller måske som overrislet skøjtebane... Som der er forskel på sommer og vinter, vil denne forskel naturligvis også afspejle sig på Frederiks-Ø, -som den gør i resten af havnen -og byen. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 14.

15 Projektets videre færd: Referencer: se og Det er spøgefuldt sagt, at grunden til at Svendborg ikke er så ødelagt, som mange af de byer, som vi kan sammenligne os med, er, at vi ikke kan blive enige om noget som helst, når det gælder den kommende udvikling. Det kan der ligge en sandhed i på den måde, at -når vi har det ekstremt høje niveau i nærdemokratiet, -og den forbilledlige styring af borgerdeltagelsen i debatten, -og en imponerende og kvalificeret deltagelse fra engagerede borgere hver gang der bliver kaldt til debat... ja, - så tager processen jo længere tid. Vi beslutter ikke noget, før alle andre muligheder er absolut udtømte. Det bliver ikke lige med det første, at der træffes endelige beslutninger om fremtiden på Frederiks-Ø. Men vi er undervejs, -undervejs med at udelukke muligheder måske.. Lige nu er sindene optaget af planudviklingen i den indre havn, trafikterminal, DGI-hus, kulturhus, bibliotek på havnen. Og den debat skal formodentligt være mere fremskreden, før der kan tænkes seriøst på Frederiks-Ø. Aug Fyns Amt: Puls Fyn-analysen Aug Svendborg Kommune: Workshop, Planområde Svendborg Havn. Jan Svendborg Kommune: Kortlægning, Planområde Svendborg Havn. Jan Debatavisen: Hvordan havn? Feb Resultater fra workshoppen Aug Kick-start Fyn Det sydfynske vækstsamarbejde. Nov Svendborg Kommune: Svendborg Havn og banearealer. Kommuneplantillæg 4.4 Lokalplan 349. Perspektivplan. Apr City Design: Udvikling af Svendborg -for borgernes skyld. Maj 2007 Niras: Kulturel Markedsundersøgelse. Visit Denmark, Magasin om turismen i oplevelses økonomien. Juni 2007 City Design: Udvikling af Svendborg Kommune, fase 1 og 2.. Juni 2007 Svendborg Kommune / Cowi A/S: Situationsanalyse Aug Borgermøde. Intro ved City Design. Sep Strategikonference om Svendborgs fremtid. City Design. Okt City Design: 3 temaer og vision Dec Frederiksø s historie. Bjarne Bekker. Mar Svendborg Kommune / City Design: Strategi Svendborg. Men tingene hører jo sammen i en løbende udvikling, så det er nu vi skal begynde at diskutere muligheder på Frederiks-Ø. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 15.

16 Primære høringspartnere: Et projekt som det foreliggende skal naturligvis indgå i den løbende debat, sammenholdes med andre delvis parallelle planer og ideer for havneområderne og for de funktioner og instanser som projektet involverer. Projektet skal, hvis det da ellers vækker genklang, politisk og planteknisk behandles og vurderes i alle konsekvenser af såvel grund- som bygningsejere. Endeligt skal der udarbejdes lokalplan, afholdes høring osv -før den endelige beslutning om realisation kan tegne sig i horizonten. Indledningsvis vil projektet blive bragt i en sonderingsfase -og herunder blive forelagt: Svendborg Kommune, Teknisk Forvaltning. Planafdelingen. Svendborg kommune, Kultur og Planlægning. Svendborg kommune, Miljø og Teknik Udviklingsselskabet Sydfyn A/S Havnebestyrelsen, Svendborg Havn. Pol. Martimt Center, Pol. J. Ring Andersen Skibsværft, Frederiks-Ø. Erhvervsudvalget. Pol. Svendborg Erhvervsråd Virksomheder at orientere / høre / delagtiggøre : Leif Larsen Marine A/S. Håndværkervænget Svendborg. Tlf Sejlerbutikken. Englandsvej Svendborg. Tlf YachtBroker. Englandsvej Svendborg. Tlf K-Marine. Østre Havnevej Svendborg. Tlf , Havnens Fiskeriartikler. Jessens Mole Svendborg. Tlf Gnisten Marine. Porthusvej Svendborg. Tlf Fyns Yachtbureau v/bjarne Hussfeldt. Måroddevej 5, Thurø. Tlf Havnens Marine Service. Englandsvej Svendborg. Tlf Thurøbund Yachtværft a/s. Gambøtvej 26, Thurø Svendborg. Tlf A. Walsteds Baadeværft A/S. Saugskærvej 21, Thurø Svendborg. Svendborg Sejl v/ Peter Brusendorff. Søren Lolksvej, Tåsinge. Se FAA og mange andre... Svendborg og omegns Museum. Svendborg Bibliotek Turistforeningen for Sydfyn. Svendborg Kommune. Kultur og Fritid. Foreningen for Bygnings- og landskabskultur Svendborg Teater. Baggårdsteatret. Svendborg festdage Shopping Svendborg Kulinarisk Sydfyn Svendborg Handelstandsforening Svendborg Idræts Samvirke Svendborg Svømmeland Sportsdykkerklubben Delfinen Svendborg Idrætscenter Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 16.

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde.

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde. Den levende havn Gennem årene har mange forskellige planer for Københavns havn været udarbejdet, ofte i stor detaljerigdom. På trods heraf er Københavns Havn stadig ikke velfungerende og har store uudnyttede

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Strategiplan 2 0 2 0

Strategiplan 2 0 2 0 Strategiplan 2020 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere