FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING."

Transkript

1 En første-klasses moderne marina, med alle tænkelige faciliteter og attraktioner, som sejlende gæster fra nær og fjern vil søge til som et oplevelsesmæssigt centrum for deres sommertur, Et maritimt-kulturelt knudepunkt og fristed for byens og kommunens borgere -og for landværts besøgende, -som kan samle og supplere de maritime og vand-orienterede attraktioner, i forening med nye kulturelle tilbud i overensstemmelse med de foreliggende planer for Svendborg Havn. FREDERIKS-Ø. MARITIMT OG KULTURELT CENTER SYDFYN. SKITSEPROJEKT TIL VIDEREUDVIKLING. HENRIK FOG-MØLLER. LANDSKABSARKITEKT MDL.PLR. SKATTERGADE SVENDBORG. Maj. 2008

2 Illustrationer fra workshoppen august om Svendborg havn, -herunder Frederiks-Ø Den lange forudgående debat om havnens fremtid, som naturligvis også har inddraget Frederiks-Ø, har givet mange og kvalificerede bud og ideer. Der er almindelig og overvejende enighed om... -at -at -at -at -at Frederiks-Ø skal være offentlig tilgængelig, Frederiks-Ø skal kunne give plads til mange kulturelle faciliteter, som byen og kommunen mangler eller som kan forbedres afgørende ved en lokalisering her, Frederiks-Ø ikke skal sælges til boligområde, som det er sket i mange havnebyer landet over, og de eksisterende maritime faciliteter, som f.eks. Ring Andersen s skibsværft skal bevares og sikres fremtidig eksistens, og en udbygning af de marimite funktioner ville være naturlig, Nærværende idé-oplæg er i så henseende ikke revolutionerende -indeholder ingen monumentale bygværker, -ingen storladne konstruktioner, men søger i højere grad at konkretisere og bygge videre på grundprincipperne i debatten, at konkludere og sammenfatte... Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 2.

3 INDLEDNING: Det er så afgjort en særlig attraktion at anløbe Svendborg i løbet af sommerturen, -allerede som det er idag. Mange sejlere har opdaget det, kommer igen og igen, år efter år, ligger her i 2-3 dage eller en uge og fortsætter så på vej ud, -eller på vej hjem. Mens de er her, handler de i byens butikker, spiser på byens reatauranter, frekventerer byens og egnens seværdigheder og lægger penge i havnemesterens kasse. Herlighedsværdierne i Svendborg er utallige, -der sker altid noget på havnen eller i byen. Kulinarisk marked, byfester, æbleræs, arrangementer i Maritimt center, -særlige musikalske tilbud på byens mange listige steder... fest og ballade, -sportive arrangementer osv. Der er god stemning i havnen, -mellem lokalbefolkningen, som har deres daglige gang her og gæsterne, -og mellem gæsterne indbyrdes. Det er fordi her er godt at være. Det er karakteristik for Svendborg, at sæsonen for lystbåde er meget lang. De kommer her meget tidligt i april-maj på vej ud, -og igen så sent som oktober, -på vej hjem. I højsæsonen ligger her ca både, nogle for en enkelt nat, nogle (som har været her før) for adskillige dage. Med Frederiksøen har vi en enestående og unik mulighed for at skabe en ganske særlig attraktion for de sejlende turister, som udvider og forbedrer disse forhold, og bringer Svendborg tilbage på sejlernes verdenskort som et must og derved giver et løft til turismen, til byens handel og restaurationsliv, - og til det almindelige omdømme. Danmarks gæstemarina nr. 1. Gæste- og hjemhavn for de store træskibe. Supplerende hjemhavn for byens borgere. Shop for bådudstyr. Mekaniker, værksteder. Gør-det-selv-værksted. Bedding. Travelift. Vinteroplæg under tag. Helårsturisme. Samarbejde med eksisterende værfter. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 3.

4 Med Frederiksøen har vi desuden en enestående og unik mulighed for at samle kulturelle institutioner, -viden-formidlende, kunstneriske, og underholdnings-orienterede til en kulturel højborg for byen, kommunen og regionen. Reminisenser fra en sunden tid, som er med til at fortælle stedets historie, skal bevares. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Bibliotek. Kulturhus. Faciliteter for større mødearrangementer Museum for Svendborgs maritime historie. Troense-museet. Museumsskib, -det arbejdende værksted. Hotel, restaurant, café. Sommerunderholdning. Musik og teater. Svømmehal, Friluftsbad. Faciliteter for maritime sportive aktiviteter Udgave maj Side 4.

5 Attraktioner: Café, Restaurant Hotel, Kongres Underholdning Sommerrevy Leg og ophold Sportive tilbud Fest og musik Kulturhus Bibliotek Koncerthus Museum Museumsskib Historie, Kultur Udstillinger Svømmehal Friluftsbad Levende by Levende havn Nærhed til off. transport Havn Faciliteter: El, Vand Trådløst Net Kiosk, butik Mekaniker Motor og el Rigger, Bådbygger Værksteder, Værft Boat-gear Brændstof Bad og toilet Vaskeri Biludlejning Cykeludlejning Taxa Vinteroplæg Specialister Lokale værfter Hjælp Grundejere: Svendborg Kommune Indretning af havn med alle faciliteter. Byggemodning Vej og parkering Friarealer, Belægning Belysning, Beplantning Udstyr i terræn Bygningsejere: Udviklingsselskabet Sydfyn A/S Nedrivning, ombygninger og nybygninger, til de foreliggende formål. Salg / udlejning. Marketing. Drift og administration. Nye del-investorer: Forretningsdrivende Maritime vireksomheder Hotel-og restaurant, -og i særdeleshed: Svendborg Kommune. Etablering og drift af nye etablissementer. Leje og afgifter til grund- og bygningsejere. Investorerne er de, der ejer grunden. Det er kommunen, -dvs os. Vi vil gerne byens vel, skabe noget, som vi kan være stolte af og som vi kan sige har været til fordel og gevinst for byen. Det er også en slags økonomisk gevinst for os alle. Investorerne er også de, der ejer bygningerne. Det er Udviklingsselskabet Sydfyn A/S, også kaldet Udsyn. Det er private investorer, hvis opgave i sidste instans er at tjene penge. Der er mange delelementer i dette forslag, -også sådanne, som vi måske slet ikke kan komme tanke om endnu. Nogle af disse vil være nemme og lige til at etablere, -andre mere komplicerede. De komplicerede er de, der koster mange penge, og som ikke umiddelbart og direkte kan udvise en forrentning af den investerede kapital. Man kan diskutere kommunens investering i relation til gevinsten ved øget handel og turisme. Man kan overveje investorers økonomi i etablering af nye indtægtsgivende etablissementer. Men det er meget vanskeligt at vurdere de virkelige og samlede økonomiske konsekvenser. Det afgørende er, at vi tror på, at det regnskab, som aldrig lader sig fremlægge fuldstændigt, viser sorte tal på bundlinien. Investorerne er også de, der skal kaste sig ud i at købe, leje og/ eller ombygge de eksisterende bygninger, -eller bygge nyt for at realisere den ene eller anden idé, -måske en butik, en restaurant, et værksted -i henhold til den overordnede idé. Der kan tænkes partnerskaber i mange forskellige konstruktioner. Flere interessenter kan gå sammen om et eller flere del-elementer. En del af de eksisterende bygninger kan -med større eller mindre ombygninger måske indgå i de skitserede kommende funktioner, men set udfra en økonomisk betragtning egner bygningerne sig kun til skibsværft eller anden form for storindustri, -og det kan ingen næppe have regnet med at anvende dem til. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 5.

6 Eksisterende forhold: Området henligger idag som det det er: -et forladt skibsværft med de hertil hørende rester af installationer i terræn, store værkstedshaller, som kun i meget begrænset omfang er genanvendelige -omgivet af et bolværk, som er i stærkt forfald. Der er ikke meget at bygge videre på -uanset hvilket formål vi taler om. Bortset fra små reminisenser af granitbolværker, granitpullerter, som vidner om fortids storhed og derfor bør bevares som remindere, er der ikke belægninger, beplantninger eller møbleringer som tiltrækker sig opmærksomheden i bevaringsøjemed. Vanddybder i det viste område, som planlægges som marina, angives i søkortet som 5-7 m. I den gamle dok er vandybden væsentligt større. De hvide bygninger mod sydvest, -overfor Havnepladsen, er betegnet som bevaringsværdige Bygningsvolumener: -er angivet på tegningsbilag i plan og højde. De store haller er meter høje. Administrationsbygningen bevares som sådan. Se plan. Bevaringsværdige bygninger: I baggrundsmaterialet for workshoppen er enkelte bygninger angivet som bevaringsværdige. De repræsenterer værdifulde reminisenser fra en glorværdig industriel fortid fra øens skibsværfttid, og er arkitektonisk set enestående eksempler på datidens industri-byggeri. I nærværende forslag er disse respekteret, -her angivet med rødt, -bortset fra den sydligste del af maskinhallen. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Den høje del af hallen længst til højre kan (evt. i reduceret højde) bevares f.eks. til vinteropbevaring af både. (Billedet er fra før branden, som lagde den mellemste del af den lavere hal i ruiner). Udgave maj Side 6.

7 Overordnet planlægning: (jfr. Svendborg Havn og banearealer, nov. 2004). Sidste kompleks i den overordnede planlægning omfatter: Kommuneplantillæg 4.4, som fastholder Frederiks-Ø til havnerelaterede formål. Rammelokalplan 349 omhandler de indre havnearealer og banearealerne, og beskæftiger sig ikke med Frederiks-Ø. Perspektivplanen er ikke en del af plankompleksets juridiske dokument, men indeholder visionen om et alternativ, hvis forudsætningerne for kommuneplanen og den gældende lokalplan skulle vise sig ikke at holde stik. Da plankomplekset udkom, var Vestas etableret på Frederiks-Ø, -og der var intet, der tydede på at denne anvendelse var nær sin afslutning. Planen var at fastholde Frederiksøen til havnerelateret virksomhed og mulighed for godshåndtering, -at give mulighed for opfyldning i tilknytning til Frerediksøens sydøstvendte side, -og at sikre bevaringsværdig bebyggelse. Der er sket en del siden. Og forudsætningerne har unægteligt ændret sig. Men der er jo netop hvad perspektivplanen tager højde for. Er det så ikke nu, at vi skal begynde at tænke konstruktivt? Området ligger dødt -sådan da, -indtil der skal udbejdes endelig lokalplan, for en fremtidig anvendelse. Men konkrete planer, organiserede partnerskaber med en klarlagt økonomi, og finansiel og fysisk planlægning, er jo ikke noget der opstår over night. Og inden sådanne kan fremlægges, er der lang vej igen: Sonderinger... Ideer, der skal rodfæstes... Undersøgelser af muligheder... af vilkår... Økonomiske overvejelser... Forhandlinger... Tilpasninger til en fælles idé... Nye overvejelser... Aftaler -foreløbige og betingede... Skitser og ideer... Konkretisering... Indgåelse af partnerskaber... Projekt... Økonomi og beslutning... Det er en del af den overordnede planlægning, -at vi begynder nu. Fra plankompleksets side 50: Og ham her -skal der også være plads til. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 7.

8 Forslagets del-elementer: Danmark gæstemarina nr. 1. Den flotteste, smukkeste og mest attraktive. Luxuriøs, velfungerende -med alle moderne bekvemmeligheder. Hjemmeside, marketing, kort, kontakt, info. Gode besejlingsforhold og god plads til såvel store som små både. El og vand ved alle pladser. Trådløst netværk, -som virker. Netcafé i land for de ikke trådløse. Bade- og toiletforhold -lidt ud over det sædvanlige. Vaskeri. Toilettank. Gode muligheder for tankning af brændstof. Grill- og spisepladser i beskeden afstand fra bådpladsen, specielt hvor der ligger mindre både, der har mest behov for sådant. Gæste- og hjemhavn for de store træskibe. Altså skibe som også anvender træskibsbroen, inderhavnen og måske flere af de ledige bolværker. En del af disse skibe er såkaldte projektskibe, som lever af at kunne tilbyde unge en plads ombord. De mangler faciliteter i land, undervisningslokaler og kontakt med kulturelle undervisningstilbud: Søfartsskolerne naturligvis, værfterne, men også lokale efteruddannelsesinstitutioner, Naturskolen, museet. Forbilledlig public service med henvisning til byens faciliteter, butikker, restauranter, forlystelser, seværdigheder... Havnekontor med Udvidet turistinformation. Kiosk med nødvendige dagligvarer -og morgenbrød, -åben udover alm. lukketider. Bil- og cykeludlejning. Taxaholdeplads med tilkaldetelefon. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 8.

9 Supplerende hjemhavn for byens borgere. Svendborg har ingen hjemhavn for mindre både i centrum. Jo der ligger nogle få både i Mudderhullet og en 5-10 både overvintrer ved den sorte bro i inderhavnen. Men ellers ikke. Frederiksøen skal nok først og fremmest være gæstehavn og trække turister til byen, men der skal også være plads til et vist antal fastliggere, som her får en hjemhavn af meget høj kvalitet med nærhed til udstyr, værft og vinteroplæg -og med plads til de lidt større både, som det kan knibe med at finde plads til andet steds. Også både med hjemmehavn andet sted i det sydfynske vil kunne drage fordel af for en enkelt vinter at komme under tag på Frederiks-Ø, med adgang til værkstedsfaciliteter, professionel hjælp og know-how fra værft, mekaniker, bådbygger osv. De små havne har meget begrænsede faciliteter i så henseende. Shop for bådudstyr: Alt hvad sejleren kan tænkes at få brug for: Elektronik, riggergrej, tovværk, beslag, pantry, trævarer. Størst tænkeligt udvalg. Der findes et par store gode butikker i landet, som man sejler efter, for lige at skaffe nogle specielle beslag, som man har brug for, -nogle særlige blokke eller spil, som de bestemt ikke har alle steder. Sådan et sted skal Svendborg være. Man kunne forestille sig at eksisterende lokale forretninger i fællesskab ville være interesserede Løgstør 2005 i projektet på Frederiks-Ø. Mekaniker, værksted for motorreparationer. Marine-elektriker. Sejlmager. Rigger. Bådebygger, Det er professioner, som allerede findes lokalt, og som kan samles og gives faciliteter på Frederiks-Ø, -eller de kan have repræsentationer, annoncering på stedet, så de kan tilkaldes. Gør-det-selv-værksted. Udlån af special-værktøj, som ikke normalt findes ombord. Ekspertice og vejledning ved hånden. Bedding. Travelift: De helt store skibe skal naturligvis på land hos Ring Andersen. Men selv ret store lystbåde skal kunne anvende en i havnen administreret bedding eller Travelift, hvor de uden de store forberedelser kan komme på land for reparationer og mindre ombygninger, som måske kun tager nogle dage eller uger. Landsætningsgrejet skal også kunne anvendes, når gæster vælger at overvintre under tag, måske i forbindelse med aftale med et af værfterne om ombygninger, reparationer eller vintervedligeholdelse. Svendborg er verdenskendt for sin skibsbygning, -og det vil være ret oplagt at overlade større arbejder på bådene til specialisterne, -om arbejdet så skal foregå på Frederiks-Ø eller på et at de lokale værfter er underordnet. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 9.

10 Vinteroplæg under tag: Udover almindeligt vinteroplæg for lokale både, kan en af de eksisterende haller indrettes til bådeoplæg under tag. Her vil man kunne arbejde året rundt på sin vedligeholdelse, på ombygninger og reparationer. Her vil også gæsteejlere kunne opmagasinere båden under opsyn, og måske alliere sig med et af de lokale værfter for assistance. Hotel, restaurant, café: Det er jo ret indlysende at et publikumsorienteret center som den nye Frederiks-Ø, skal omfatte kvalitets-bespisningsmuligheder og caféer af forskellig art. Her vil sikkert også være fast-food -steder, pizzabarer osv. Det vil udvikle sig som en naturlig følge af den succesive udbygning. Samarbejde med eksisterende værfter: Ring-Andersen har en gammel og ærværdig fortid -og fremtid på Frederiks-Ø. Værftet vil i projektet, ud over sin særlige -og uerstattelige attraktion, få nye funktioner i forbindelse med museumsskibet (side 17). Udover det allerede ekststerende store værft, vil der være plads til de mange hæderkronede småbådsværfter i Svendborgs umiddelbare nærhed. De skal narturligvis ikke nødvendigvis flyttes til Frederiks-Ø, men kan have deres repræsentation her, således at gæstebådene har nem og hurtig adgang til hjælp. Tanken om et hotel er affødt af to forhold: Dels er byen i højsæsonen underforsynet med gæstesenge, og kunne trænge til et supplement, som kunne administreres af et af de eksisterende hoteller, -eller af flere i fællesskab, -dels ville det være en attraktion for de gæstende sejlere at kunne invitere ikke-sejlende gæster til Svendborg i overnatningsmulighederog øvrige faciliteter i marinaen. Hotellet sammenbygges med en mindre svømmehal, havnebad og fitness-center, -se side 11, - og omfatter konference-faciliteter i international standard. Bygningens placering på den syd-østlige udpost, lægger op til et arkitektonisk vartegn for Svendborg, et mærke for tilsejlende turister. Desuden kan man dårligt forestille sig en mere repræsentativ udsigt end netop her. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 10.

11 Sommerunderholdning, musik- og teaterarrangementer: Der skal etableres større -og mindre scener, hvor der kan afholdes forskellige former for sommerundeholdning: Små musik-arrangementer i tilknytning til caféerne, store teater- og musikarrangementer, byfester, som vi er go e til i Svendborg. Frederiks-Ø er den ny store festplads, hvor alt kan foregå. Den store centrale festplads anlægges som en amphiteatralsk cirkulær plads, hvor der er plads til mennesker. Scenen er demonterbar og opbygges efter det foreliggende formål: Teater, musik, dans osv. Svømmehal, welness-center, friluftsbad: Det har været et gennemgående ønske i den førte debat, at etablere sådanne faciliteter. Der er strandbade-muligheder i umiddelbar nærhed, men ingen egentlig friluftsbad/havnebad for byens borgere. En svømmehal kunne det blive et yndet mål for byens ungdom, også om vinteren, hvor der er brug for at skabe liv på Frederiks-Ø. Desuden er faciliteterne et attraktivt supplement til hotel og konferencecenter, som løfter etablissementet til internationalt niveau. Desuden foreslås etableres den helt store scene som er flydende og etableres ved bolværket, -i tilknytning til de grønne områder, -eller i inderhavnen, når det måtte være hensigtsmæssigt. Det er set før, -og det kan fungere. Faciliteter for maritime sportslige aktiviteter: Mange mindre klubber og foreninger vil -alene, -eller i indbyrdes samarbejde kunne tilbydes faciliteter, klub- og møde-lokaler på den ny Frederiks-Ø. Sejlklubben Frederiks-Ø kunne skaffes faciliteter til undervisning og afholdelse af duelighedsprøver og yachtskipper-prøver, -til underholdning, samvær og almindelig udbredning af den maritime interesse. Samværet med de historisk bestemte mange andre maritime aktiviteter på stedet vil gøre denne lokalisering ganske særlig værdifuld. På alle måder er kombinationen af alle disse aktiviteter, som forslaget søger at samle på Frederiks-Ø i en selvforstærkende interferens, som vil repræsentere en ganske særlig kvalitet, og som også vil smitte af på stedet som turistattraktion. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 11.

12 Museum for Svendborgs maritime historie: Frederiks-Ø i sig selv, -hjertet i Svendborg havn, er en så central del af Svendborgs maritime historie, at et museum for skibsfarten, for skibsværftet og for skibsbyggeriet finder en naturlig og selvfølgelig placering her, -under Svendborg Museums kyndige ledelse. Der vil være et stort publikum blandt sejlende gæster og øvrige maritimt engagerede gæster på øen. Søfartsmuseet i Troense, som har pakket flyttekasserne, har allerede lejet sig ind i portnerboligen for at opmaganisere samlingen -og stillet i udsigt, at der måske kan blive plads til en mindre udstilling. Det ville være helt naturligt og selvfølgeligt, at gøre denne situation permanent i tilstrækkelige og egnede lokalefaciliteter. I samarbejde med andre kulturelle institutioner på Frederiks-Ø, kan der skabes faciliteter til større engagemanter, møder, foredrag o.lign. Museumsskib, -det arbejdende værksted: I tilknytning til museet og i samarbejde og supervision fra skibsværftet Ring Andersen kunne etableres et projekt omkring restaureringen af et eller flere af de gamle stolte sejlskibe fra Svendborgs historie. Til det formål er reserveret hallen på nord-østkajen, som ligger i tilknytning til Ring Andersens område. Projektet kunne etableres som beskæftigelsesarbejde, som skoleprojekt, baseret på frivilligt arbejde, eller som foreningsarbejde af en ejerkreds. Pointen er, at skibet værkstedet skal være åbent, således at det gamle skibsbygningshåndværk kan demonstreres for et større publikum. Fra Kamma Sørensen er der på bloggen Mit Svendborg pr bragt forslag om et sådan projekt omkring genskabning af barkentinen Hvide Marie, som blev bygget i 1886 af bygmester Jørgen Ring Andersen, sejlede verdenshavene tynde, men forliste efter en grundstødning på rejse til Kalmar i se Besætningen på Hvide Marie i Port Adelaide på sydkysten af Australien i Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 12.

13 Bibliotek / Kulturhus: Biblioteket har et erklæret og erkendt behov for udvidelser, som er vanskelige at tilfredstillende på den nuværende adresse. Det ligger implicit i planlægningen af havnen, at biblioteket, måske i forbindelse med et kulturhus med udvidede funktioner, skal lokaliseres på havnen. Der er rift om arealerne overalt på havnen. Argumenterne for at lige netop denne eller hin institution hører hjemme på havnen flyver om ørene på os. Og alle planer opererer med små torve og pladser med små hyggelige cafeer, -og ikke mindst en masse mennesker, som går og ser ud som på projekttegningerne. Der er derfor også rift om biblioteket i den overordnede planlægning. For biblioteket er en publikums-magnet, som enhver planlægger vil tage imod med kyshånd i bevidstheden om at det sted hvor biblioteket placeres, netop bliver et meget befolket område, som kan generere det liv i by-billedet, som er visionen. Dette forslag er ingen undtagelse. Spørgsmålet om bibliotekets placering er naturligvist komplekst: Hvor er der plads til en bygning af sådanne dimensioner, som et moderniseret bibliotek forventes at beslaglægge? Hvilke andre institutioner vil det være naturligt at kombinere, -placere i nærheden af biblioteket, -og hvor meget fylder de så? Hvor ligger biblioteket bedst placeret udfra et publikumssynspunkt? Hvis man anlægger det synspunkt, at biblioteket skal medvirke til at levendegøre et område, som ellers er i fare for at være fattigt besøgt, hvilket område har så mest behov for det? Biblioteket beslaglægger idag ca m2 og har ønke og behov for det dobbelte, samt fællesskab med andre ligesindede institutioner i forbindelse med større arrangementer. Disse ligesindede institutioner kunne -mest logisk, være kulturinstitutioner, som appelerer til samme publikum, som f.eks. museet, -eller andre viden-formidlende institutioner, undervisnings- og forskningsinstitutioner og kunstneriske etablissementer m.fl. Sammen med sådanne kunne der etableres fællesskab omkring etablering og anvendelse af møde-og lokale-faciliteter, cafeteria, administrative faciliteter o.lign. Hvis Frederiks-Ø udvikles til et kulturelt fyrtårn på maritim basis er en lokalisering af biblioteket, det maritime museum og øvrige beskrevne institutioner logiske, naturlige og mulige her. Et kulturhus og bibliotek s sammenhæng med en trafikterminal eller en idrætsinstitution er væsentligt vanskelige at forstå. En trafikterminals evne til at tiltrække mennesker, at levendegøre et område, er jo rimelig evident. Yderligere bliver de indre havneområder som planerne tegner sig, et knudepunkt mellem by og havn, som heller ikke får behov for yderligere publikumsmagneter. Det må erkendes, at et bibliotek i de indre havneområder næppe kan tilbydes en mere central beliggenhed i byen end netop på Jessens Mole. Det svarer til at placere Hovedbiblioteket i Kbh. på Rådhuspladsen, -men ville det ikke være smukkere at lade biblioteket i Svendborg være centrum for kulturen på det sted, som er centrum for Svendborg Havn? I skrivende stund synes der et være politisk flertal for en placering af Svendborg ny bibliotek på arealerne bag Jessens Mole. Det kan være, at det er det rigtige, men diskussionen er ikke slut endnu. Og hvis det skulle blive en realitet, er der jo ikke langt fra Frederik-Ø, hvor søfartsmuseet jo i hvertfald har sin naturlige placering. Et indgående samarbejde mellen de to instutioner vil stadigt være naturlig og selvfølgelig. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 13.

14 Indretning af udearealer -udstyr, møblering: På samme måde som arkitekturen i bygninger skal binde området sammen til en helhed, -skal konstruktioner, belægninger, beplantninger, møbleringer, og detaljer i terræn danne en helhed af høj kvalitet. Der skal opereres med gedigne materialer i alle detaljer, som lever op til den kvalitet, som også præger øens og stedets indhold. Det er et specielt sted vi opbygger, et sted hvor gæster kan løfte øjenbrynene og opfatte, at dette er det ypperste af sin art. Men det er også et uprætentiøst sted, hvor der ikke sættes monumenter, -hverken i bygninger eller udearealer. Et sted, der respekterer historien, bygger videre på den på en afslappet og naturlig måde, men uden at gå på akkord med kvaliteten. Parkering for biler og cykler skal indrettes som grønne græs-armerede flader, som i hvert fald for bilerne vedkommende er multifunktionelle, således at de kan anvendes til bådoplæg i vinter-perioder, hvor parkeringsbehovet måske er begrænset. Plantninger skal fortrinsvis være stammede træer, -ikke busketter og hække, men fritstående større og mindre træer, placeret på strategiske steder, hvor de har plads til deres naturlige udvikling. Sommer / Vinter-overvejelser: Arealer på Frederiks-Ø skal være mulifunktionelle. Om vinteren er der bådeoplæg, -om foråret parkering, om sommeren leg og ophold, -og altså f.eks. tilskuerfaciliterer ved store arrangementer. Om sommeren koger hele området af aktiviteter, -havn, butikker, værfter, værksteder, hotel, restaurant, cafeeér osv. Om vinteren er havnen på lavere blus. Gæsterne er sejlet hjem, -eller har lagt sig på land i hallen -eller på et lokalt værft til vintervedligehold. Hotellet er åbent -og fungerer omend måske på nedsat kapacitet. Ligeledes er svømmehallen i funktion, -måske oven i købet på lidt højere omdrejninger end om sommeren. Biblioteket og museet er åbent på fuld styrke året rundt. Der er møder, koncerter, eller teaterforestillinger i salen, og friluftsscenen bliver måske brugt et par gange i vinterens løb til en koncert eller to, -eller måske som overrislet skøjtebane... Som der er forskel på sommer og vinter, vil denne forskel naturligvis også afspejle sig på Frederiks-Ø, -som den gør i resten af havnen -og byen. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 14.

15 Projektets videre færd: Referencer: se og Det er spøgefuldt sagt, at grunden til at Svendborg ikke er så ødelagt, som mange af de byer, som vi kan sammenligne os med, er, at vi ikke kan blive enige om noget som helst, når det gælder den kommende udvikling. Det kan der ligge en sandhed i på den måde, at -når vi har det ekstremt høje niveau i nærdemokratiet, -og den forbilledlige styring af borgerdeltagelsen i debatten, -og en imponerende og kvalificeret deltagelse fra engagerede borgere hver gang der bliver kaldt til debat... ja, - så tager processen jo længere tid. Vi beslutter ikke noget, før alle andre muligheder er absolut udtømte. Det bliver ikke lige med det første, at der træffes endelige beslutninger om fremtiden på Frederiks-Ø. Men vi er undervejs, -undervejs med at udelukke muligheder måske.. Lige nu er sindene optaget af planudviklingen i den indre havn, trafikterminal, DGI-hus, kulturhus, bibliotek på havnen. Og den debat skal formodentligt være mere fremskreden, før der kan tænkes seriøst på Frederiks-Ø. Aug Fyns Amt: Puls Fyn-analysen Aug Svendborg Kommune: Workshop, Planområde Svendborg Havn. Jan Svendborg Kommune: Kortlægning, Planområde Svendborg Havn. Jan Debatavisen: Hvordan havn? Feb Resultater fra workshoppen Aug Kick-start Fyn Det sydfynske vækstsamarbejde. Nov Svendborg Kommune: Svendborg Havn og banearealer. Kommuneplantillæg 4.4 Lokalplan 349. Perspektivplan. Apr City Design: Udvikling af Svendborg -for borgernes skyld. Maj 2007 Niras: Kulturel Markedsundersøgelse. Visit Denmark, Magasin om turismen i oplevelses økonomien. Juni 2007 City Design: Udvikling af Svendborg Kommune, fase 1 og 2.. Juni 2007 Svendborg Kommune / Cowi A/S: Situationsanalyse Aug Borgermøde. Intro ved City Design. Sep Strategikonference om Svendborgs fremtid. City Design. Okt City Design: 3 temaer og vision Dec Frederiksø s historie. Bjarne Bekker. Mar Svendborg Kommune / City Design: Strategi Svendborg. Men tingene hører jo sammen i en løbende udvikling, så det er nu vi skal begynde at diskutere muligheder på Frederiks-Ø. Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 15.

16 Primære høringspartnere: Et projekt som det foreliggende skal naturligvis indgå i den løbende debat, sammenholdes med andre delvis parallelle planer og ideer for havneområderne og for de funktioner og instanser som projektet involverer. Projektet skal, hvis det da ellers vækker genklang, politisk og planteknisk behandles og vurderes i alle konsekvenser af såvel grund- som bygningsejere. Endeligt skal der udarbejdes lokalplan, afholdes høring osv -før den endelige beslutning om realisation kan tegne sig i horizonten. Indledningsvis vil projektet blive bragt i en sonderingsfase -og herunder blive forelagt: Svendborg Kommune, Teknisk Forvaltning. Planafdelingen. Svendborg kommune, Kultur og Planlægning. Svendborg kommune, Miljø og Teknik Udviklingsselskabet Sydfyn A/S Havnebestyrelsen, Svendborg Havn. Pol. Martimt Center, Pol. J. Ring Andersen Skibsværft, Frederiks-Ø. Erhvervsudvalget. Pol. Svendborg Erhvervsråd Virksomheder at orientere / høre / delagtiggøre : Leif Larsen Marine A/S. Håndværkervænget Svendborg. Tlf Sejlerbutikken. Englandsvej Svendborg. Tlf YachtBroker. Englandsvej Svendborg. Tlf K-Marine. Østre Havnevej Svendborg. Tlf , Havnens Fiskeriartikler. Jessens Mole Svendborg. Tlf Gnisten Marine. Porthusvej Svendborg. Tlf Fyns Yachtbureau v/bjarne Hussfeldt. Måroddevej 5, Thurø. Tlf Havnens Marine Service. Englandsvej Svendborg. Tlf Thurøbund Yachtværft a/s. Gambøtvej 26, Thurø Svendborg. Tlf A. Walsteds Baadeværft A/S. Saugskærvej 21, Thurø Svendborg. Svendborg Sejl v/ Peter Brusendorff. Søren Lolksvej, Tåsinge. Se FAA og mange andre... Svendborg og omegns Museum. Svendborg Bibliotek Turistforeningen for Sydfyn. Svendborg Kommune. Kultur og Fritid. Foreningen for Bygnings- og landskabskultur Svendborg Teater. Baggårdsteatret. Svendborg festdage Shopping Svendborg Kulinarisk Sydfyn Svendborg Handelstandsforening Svendborg Idræts Samvirke Svendborg Svømmeland Sportsdykkerklubben Delfinen Svendborg Idrætscenter Frederiks-Ø. Et idéoplæg under udvikling. Udgave maj Side 16.

Den grundlæggende ide. Holdninger. Visioner.

Den grundlæggende ide. Holdninger. Visioner. En første-klasses moderne marina, med alle tænkelige faciliteter og attraktioner, som sejlende gæster fra nær og fjern vil søge til som et oplevelsesmæssigt centrum for deres sommertur, Et maritimt-kulturelt

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013 Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderområde Der har været meget N fokus på omdannelsen af de store havne, hvor man har kunnet profitere af beliggenheden midt i større byer. De små havne som f.eks.

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

Strategi for maritim kulturarv

Strategi for maritim kulturarv 54 Strategi for maritim kulturarv Baggrund Svendborg Havn har i århundreder været udgangspunkt for vækst og udvikling for Sydfyn, og heldigvis kan havnens centrale rolle stadig enkeltbygninger. Tilsammen

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Til Kerteminde Kommune. Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre Havnekaj i Kerteminde.

Til Kerteminde Kommune. Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre Havnekaj i Kerteminde. Fra: Vagn Løye [mailto:vagn.loye@gmail.com] Sendt: 7. november 2016 09:51 Til: Kerteminde Kommune Emne: Byomdannelsesplan Til Kerteminde Kommune Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter STRAM STYRING I EN ÅBEN PROCES Fokuseret og effektiv proces - gennemsigtig - dokumenterende - argumenterende

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS?

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? KVÆGTORVET IT og maritimt iværksætterhus Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? Til december åbner et nyt iværksætterhus i Kvægtorvet på Svendborg havn, nærmere bestemt

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof BW Nordic Hotel Lübecker Hof er perfekt i forhold til at opleve Lübeck Introduktion Det 4-stjernede Nordic Hotel Lübecker Hof ligger lige udenfor den charmerende

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Best Western Hotel Bremen East

Best Western Hotel Bremen East Best Western Hotel Bremen East Velkommen til Best Western Hotel Bremen East! Introduktion Hotellet ligger i rolige omgivelser, tæt på grønne områder. Fra hotellet tager det blot 15 minutter med bus ind

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN Moderne og hyggelige rammer med sjæl og intimitet Best Western Hotel Jens Baggesen er et romantisk og hyggeligt byhotel beliggende i den gamle bydel i Korsør.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005

Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005 Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005 Forslaget er udarbejdet september 2005 af Skovbo Kunstforening i forbindelse med debatten om Borup Bycenter og Rådhusets fremtid Indledning For borgerne

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 13-05-2011 Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia Sagsnr. 2010-184725 Dokumentnr. 2011-346077 Sagsbehandler Mads Kamp Hansen Kultur-

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Projekt status Udvikling af Svendborg Havn 15. April 2008 Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Del projekter - Opdatering...1 1. Slæbested i Frihavnen...1 2. Omlægning af eksisterende

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 28.4.2016 Dagsorden 1) Opfølgning på sidste møde 2) Statusgennemgang projektønsker på hagerne 3) Drøftelse af næste procesfase 4) Husbåde, drøfte ny

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Aktiviteterne kan opdeles i:

Aktiviteterne kan opdeles i: Sag nr. 32 Frederikssund havn - analyse af udviklingsmuligheder Journal nr.: 000608-2009 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Frederikssund Havn rummer i dag ca. 50 bådpladser hvoraf de 8 er udlejet til museumsskibe

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

FLOD BADET. sponsorprospekt

FLOD BADET. sponsorprospekt FLOD BADET sponsorprospekt VISIONEN Et unikt samlingssted i hjertet af Randers Visionen om Flodbadet bygger på en stor og inderlig ambition om at integrere byen og havnen på en måde, der skaber et helt

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Havneprojekter i Kerteminde. 20 l 09 l 2009

Havneprojekter i Kerteminde. 20 l 09 l 2009 Havneprojekter i Kerteminde 20 l 09 l 2009 Renovering af renæssancehavn Nordrehavnekaj og Havneudvidelse Belysning af Isværket Forslag til jollehavn Udviklingsplan Marinatrækning Renæssancehavn Erhverv/Boliger

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Træskibsstævne juni 2017 PROGRAM. #søsatteeventyr #visitmariagerfjord #hobro

Træskibsstævne juni 2017 PROGRAM. #søsatteeventyr #visitmariagerfjord #hobro Eventyr Søsatte Træskibsstævne 1. - 4. juni 2017 PROGRAM #søsatteeventyr #visitmariagerfjord #hobro Velkommen til Danmarks smukkeste fjord Af Borgmester Mogens Jespersen (V), Mariagerfjord Kommune Det

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

NEXØ MOLE TRANSFORMERING AF DLG S BYGNINGER TIL EN NY BORNHOLMSK ATTRAKTION

NEXØ MOLE TRANSFORMERING AF DLG S BYGNINGER TIL EN NY BORNHOLMSK ATTRAKTION NEXØ MOLE TRANSFORMERING AF DLG S BYGNINGER TIL EN NY BORNHOLMSK ATTRAKTION 25 MAJ 2016 2 Sydlige silo i dag NEXØ HAVN EMMER AF ATMOSFÆRE! Flere og flere steder er man ved at få øjnene op for kvaliteterne

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1 Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side 2 Hotel Kalvø

Læs mere

Maritimt Kompetencecenter på Hobro Havn

Maritimt Kompetencecenter på Hobro Havn Maritimt Kompetencecenter på Hobro Havn Havneområdet i dag: Havnemiljøet et i Hobro er et eksempel påp hvordan havnemiljøer er har set ud i en mindre dansk provinsby. Der er endnu ikke plastret til med

Læs mere

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER Let at finde, svært at forlade Smuk BELIGGENHED IMPONERENDE ARKITEKTUR Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere