William Demant Holding A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "William Demant Holding A/S"

Transkript

1 Å r s b e r e t n i n g William Demant Holding A/S

2 Idegrundlag 3 Bestyrelse og direktion 4 Hovedtal og nøgletal 5 Forretningsoversigt 6 Begivenheder i året 7 Bestyrelsens beretning 8 Øget fokus på individualitet 17 Oticon 2 Bernafon 22 Diagnostiske instrumenter 24 Personlig kommunikation 26 Fællesfunktioner 28 Aktionærinformation 3 Regnskabs og revisionspåtegning 31 Anvendt regnskabspraksis 32 Resultatopgørelse 35 Balance 36 Pengestrømsopgørelse 38 Noter til regnskab 39 Selskabsoversigt 46 Selskaber og adresser 47 Årsberetningen indeholder en række fotografier af medarbejdere på arbejde i koncernens fabrikker og salgsselskaber i Danmark og Australien.

3 I d e g r u n d l a g William Demant Holding koncernen består af en række internationalt orienterede virksomheder, der udvikler, producerer og sælger innovative og højteknologiske løsninger. Disse løsninger kombinerer mikroelektronik, mikromekanik, trådløs teknologi, software og akustik, og de sælges til professionelle kunder i et globalt marked. Koncernens kerneforretning er høreapparater. Ved at kombinere teknologi og software med audiologisk viden udvikler koncernen produkter og løsninger, der hjælper mennesker med nedsat hørelse til at fungere bedre i dagligdagen. Audiologisk viden er afgørende for at levere høj kvalitet på området, og derfor anvendes betydelige ressourcer på audiologisk forskning og udvikling. Koncernen er opdelt i tre forretningsområder. Høreapparater, der omfatter to særskilte virksomheder: Oticon og Bernafon. Diagnostiske instrumenter, der består af tre virksomheder: Maico Audiometer, Interacoustics og RhinoMetrics, og endelig Personlig kommunikation med tre virksomheder: Phonic Ear, DanaCom og Logia. Forretningerne i William Demant Holding arbejder tæt sammen i værdikædens tidlige led (f.eks. indkøb og produktion). I den del af værdikæden, der retter sig mod marked og kunder (f.eks. produktudvikling, markedsføring og salg), har hver forretning sin egen organisation og identitet. William Demant Holding har som mål at blive kundernes foretrukne leverandør af avancerede kvalitetsløsninger og derved skabe basis for fortsat organisk vækst. Det vil ske ved at sikre en høj innovationsgrad og ved at udnytte koncernens teknologiske og audiologiske viden, ledelseskompetencer og økonomiske ressourcer. Endvidere vil koncernen deltage i branchens generelle strukturændringer ved at opkøbe virksomheder inden for eksisterende forretningsområder samt i tilstødende brancher, hvor koncernens styrker kan udnyttes til at skabe øget vækst. Koncernen vil således tilstræbe at forøge selskabets værdi gennem vedvarende vækst i omsætning og resultat. Koncernens virksomheder lever op til høje krav om redelighed, kvalitet og fairness i forretningsførelsen, herunder ansvar for miljøet og det omgivende samfund. Endvidere søger virksomhederne at fremme et udviklende og afvekslende arbejdsmiljø for medarbejderne gennem en fleksibel, videnbaseret organisationsform.

4 William Demant Holding A/S Bestyrelse og direktion 4 Moderselskab William Demant Holding A/S Strandvejen 58, 29 Hellerup, Danmark CVRnr Telefon Telefax Bestyrelse Niels Boserup, formand Adm. direktør for Københavns Lufhavne A/S. Formand for bestyrelsen for JyllandsPosten A/S. Jørgen Mølvang, næstformand Formand for bestyrelsen for Reson System A/S, H+H Holding A/S og Hedorf Holding A/S. Medlem af bestyrelsen for Ferrosan A/S og BRF Holding A/S. Direktion Niels Jacobsen, adm. direktør Formand for bestyrelsen for Hearing Instrument Manufacturers Patent Partnership A/S. Næstformand for bestyrelsen for Carl Bro as. Medlem af bestyrelsen for Micro Matic Holding A/S og Hearing Instrument Manufacturers Software Association A/S. Revision Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG C.Jespersen. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2 i Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 29 Hellerup, Danmark. Franck Fogh Andersen Medarbejdervalgt Lars Nørby Johansen Adm. direktør for Falck A/S. Formand for bestyrelsen for Carl Bro as. Næstformand for bestyrelsen for InWear A/S. Medlem af bestyrelsen for DONG A/S. Jørgen Kornum Medarbejdervalgt Michael Pram Rasmussen Adm. direktør for Topdanmark A/S. Næstformand for bestyrelsen for Bornholms Brandforsikring A/S. Medlem af bestyrelsen for Dampskibsselskabet af 1912 A/S. Hanne Stephensen Medarbejdervalgt

5 Hovedtal og nøgletal Resultatposter, mio. dkk Nettoomsætning 94,2 1.87, , , ,3 Bruttoresultat 511,8 59,7 764,9 892,9 1.45,9 Resultat af primær drift 116,8 139,3 195,6 248,3 337, Finansielle poster, netto 18,5 19,8 14,4 8,5 3,3 Ordinært resultat før skat 136,5 16,3 211,4 259,3 339,7 Ordinært resultat efter skat 99,4 119,8 16,9 199,8 258,1 Ekstraordinære poster, netto 13,5 Årets resultat 99,2 12,3 148,3 2,8 257,4 Balanceposter, mio. dkk Rentebærende balanceposter, netto 236,8 282,8 125,9 33,4 92,5 Samlede aktiver, ultimo 835,6 889,7 1.2,4 1.19,5 1.91,1 Egenkapital, ultimo 448,9 539,8 524,3 54,1 499,4 Øvrige hovedtal, mio. dkk Forsknings og udviklingsomkostninger 78,2 99, 118, 146,4 158,8 Af og nedskrivninger 43,4 52,3 46,6 53,7 57,2 Investeringer i materielle anlægsaktiver 54,3 39,7 76,1 71,3 84, Cash Flow From Operations (CFFO) 43,5 133,5 142,4 198,7 222,5 Cash Earnings (CE) 142,7 172,1 27,4 253,5 315,3 Antal medarbejdere (gns.) Nøgletal Bruttomargin 54,4% 54,3% 54,1% 55,4% 55,5% Overskudsgrad 12,4% 12,8% 13,8% 15,4% 17,9% Egenkapitalens forrentning 25,9% 24,3% 3,6% 35,7% 53,8% Soliditet 53,7% 6,7% 52,3% 49,4% 45,8% Earnings Per Share (EPS), DKK* 6,7 7,9 1,5 13, 17,3 Cash Flow Per Share (CFPS), DKK* 3, 8,7 9,3 12,9 15, Cash Earnings Per Share (CEPS), DKK* 9,7 11,3 13,5 16,4 21,2 Udbytte pr. aktie, DKK* 1, 1,5 1,8 2,35 3, Indre værdi pr. aktie, DKK* 29,4 35,3 33,8 33,5 33,9 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, DKK* Markedsværdi, mio. DKK Gennemsnitligt antal aktier, mio. stk. 14,7 15,27 15,36 15,42 14,84 Bemærkninger: De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 1997 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Cash Earnings er beregnet som ordinært resultat efter skat tillagt årets af og nedskrivninger. *Pr. aktie a nom. 5 DKK

6 William Demant Holding A/S Forretningsoversigt 6 William Demant Holding koncernen omfatter i dag tre forretninger, der samarbejder på en lang række områder og i vid udstrækning anvender fælles ressourcer. Samarbejdet omfatter f.eks. fælles produktionsfaciliteter, ITinfrastruktur, systemer til kvalitetsstyring, service og teknisk support, økonomi og administration. Høreapparatforretningen Under dette forretningsområde er der to virksomheder Oticon og Bernafon. Oticon lægger særlig vægt på psykoakustisk forskning og avanceret digital signalbehandling. Oticons mål er at tilbyde løsninger, der giver brugeren den højst opnåelige taleforståelse, og dermed bedst mulige betingelser for at fungere aktivt i dagligdagen. Bernafon tilbyder med udgangspunkt i avanceret digitalteknologi høreapparater, der er enkle og hurtige at tilpasse, og som repræsenterer en af markedets mest attraktive kombinationer af ydeevne, størrelse og pris. Diagnostiske instrumenter Området omfatter Maico Audiometer, Interacoustics og RhinoMetrics. Virksomhederne udvikler løsninger til hurtige, pålidelige og nøjagtige målinger af hørelsen og andre forhold, der hører under audiologers og øre, næse og halslægers arbejdsområde. Personlig kommunikation Under dette område hører Phonic Ear og Logia, som tilbyder trådløse kommunikationssystemer og tekniske hjælpemidler til hørehæmmede. Produkterne anvendes f.eks. i klasseværelser, kirker, sportshaller og teatre. Endvidere DanaCom, som tilbyder headsets til professionelle brugere, der anvender telefon størstedelen af arbejdsdagen. William Demant Holding A/S Høreapparater Høreapparater Diagnostiske instrumenter Personlig kommunikation Oticon Bernafon Maico Audiometer Phonic Ear Interacoustics Logia RhinoMetrics DanaCom Fællesfunktioner Økonomi, produktion, IT, kvalitetskontrol, logistik samt service og teknisk support

7 Bernafon deltager sammen med Oticon og Logia på konferencen World of Hearing i Bruxelles. På Bernafons stand kan den besøgende gå på opdagelse i det indre øre og få et godt indtryk af, hvordan det fungerer. I april deltager den fhv. danske sundhedsminister, Carsten Koch (midt for), i åbningen af Oticons nye Hearing Health Care Center på Riu Jin hospital i Shanghai, Kina. Begivenheder i året April Oticon lancerer en ny, komplet familie af digitale høreapparater, DigiFocus II. Produktfamilien omfatter blandt andet et digitalt completelyinthecanal (CIC) høreapparat. April Maico overtager en mindre amerikansk audiometer producent, American Electromedics, som bl.a. har specialiseret sig inden for børnemarkedet. Maj Bernafon og Oticon er medarrangør af en europæisk konference, World of Hearing, der skal øge politikeres og mediers opmærksomhed om høretab. Konferencen afholdes af EHIMA European Hearing Instrument Manufacturers Association. September William Demant Holding overtager den danske virksomhed DanaCom, som producerer telefon headsets. Oktober Oticon introducerer to nye familier af programmerbare høreapparater til meget konkurrencedygtige priser, Ergo og Swift. Årsskiftet RhinoMetrics introducerer RhinoSleep en målemetode til at lokalisere indre blokeringer ved obstruktiv søvnapnø, der er unormalt lange vejrtrækningspauser under søvn. Koncernen styrker Oticons brasilianske aktiviteter og øger ejerandelen i Centro Auditivo Telex fra 2 til 1%. William Demant Holding overtager Interacoustics og er dermed blandt verdens tre største leverandører af audiometre. William Demant Holding overtager detailkæden Hidden Hearing for at styrke koncernens distribution på bl.a. det engelske og portugisiske marked, hvor kæden står stærkt. William Demant Holding overtager Dahlberg Sciences Ltd. i Canada, der herefter indgår i Bernafongruppen. Oticon inviteres til at deltage med DigiFocus i The Danish Wave, en prestigefyldt designudstilling i Sydney, organiseret af Det Danske Kulturinstitut og den danske ambassade i Australien. 7 audiologistuderende fra USA og Canada deltager i den anden amerikanske Oticon Summer Camp, som afvikles over fire dage i Keystone, Colorado. I august deltager mere end 6 unge audiologer fra hele verden i den internationale Oticon Summer Camp, der foregår over fem dage på Oticons forskningscenter, Eriksholm. Oktober Bernafon introducerer en ny familie af digitale høreapparater, Smile. Produktfamilien omfatter blandt andet et digitalt completelyinthecanal (CIC) høreapparat. December William Demant Holding aktien optages i KFXindekset på Københavns Fondsbørs. Oticon Focus on People Award overrækkes for anden gang ved en konference, arrangeret af American Academy of Audiologists. Fra venstre Oticons amerikanske direktør Søren Holst, de to vindere Linda Day og Kathy Goodman samt adm. direktør Niels Jacobsen. 7

8 William Demant Holding A/S Bestyrelsens beretning 8 Fremgang på alle områder 1999 har bragt fremgang for samtlige af koncernens aktiviteter, og for flere af aktivitetsområderne er der tale om en fremgang, der overstiger de forventninger, bestyrelsen meldte ud i årsregnskabet 1998 og i halvårsmeddelelsen i august produkter hen over sommeren I andet halvår påvirkede især introduktionen af DigiFocus II koncernens salg i en væsentlig positiv retning, hvorimod en række af de øvrige produktintroduktioner blev udskudt, således at de først vil bidrage til koncernens vækst i år Nettoomsætning Forretningsområder 4% 12% mio. DKK 84% Høreapparater Personlig kommunikation Diagnostiske instrumenter Koncernomsætningens fordeling på regioner 12% 6% 12% Omsætningen voksede med 271 mio. DKK, en stigning på 17%. Resultat af primær drift voksede med 36% til i alt 337 mio. DKK. Indtjeningen pr. aktie voksede med 33% fra 13, DKK til 17,3 DKK. Nettoresultatet forrenter egenkapitalen med 54% mod 36% i Koncernbalancen på godt 1 mia. DKK er stort set fastholdt på et uændret niveau i forhold til 1997 og Markedsvilkår og koncernens salg Årets salgsvækst på i alt 271 mio. DKK blev som ventet fortrinsvist realiseret i andet halvår. I årets første halvår voksede omsætningen med 9% eller 74 mio. DKK, hvorimod salget i andet halvår steg med 24% eller knap 2 mio. DKK. I årsberetningen 1998 var bestyrelsens forventninger til 1999resultatet en svag vækst i første halvår og en høj vækst i andet halvår i takt med, at en række af koncernens selskaber ville introducere nye innovative Koncernens salg på forretningsområder er stort set fordelt på tilsvarende vis som i 1998 med Høreapparater som det største forretningsområde med 84% af koncernomsætningen, Personlig kommunikation, som udgør 12%, og Diagnostiske instrumenter med 4%. Målt i faste valutakurser har Diagnostiske instrumenter haft den procentuelt kraftigste omsætningsvækst med 25%. Høreapparater og Personlig kommunikation har oplevet en vækst på hhv. 13% og 1%. Høreapparatmarkedet Konkurrencesituationen på høreapparatmarkedet har i 1999 været præget af to tendenser. For det første fortsætter tidligere års tendenser mod konsolidering af høreapparatindustrien med forøget hast. Således er GN Danavox og ReSound fusioneret i løbet af 1999, ligesom høreapparataktiviteten i Philips er fusioneret med Beltone. Desuden er en række mindre høreapparatvirksomheder blevet købt op af de større høreapparatproducenter. 7% 37% 26% Skandinavien Øvrige Vesteuropa Nordamerika Asien Oceanien Øvrige lande Omsætningsfordeling i koncernen (mio. DKK) 1999* 1998* 1998** Høreapparater Diagnostiske instrumenter Personlig kommunikation I alt *Opgjort til periodens kurs **Opgjort til 1999 kurser I forhold til tidligere praksis er der gennemført en ændring i forbindelse med ovenstående opgørelse af den forretningsopdelte koncernomsætning. Hidtidig praksis har været beregnet ved konsolidering af de juridiske selskaber, der indgår i de respektive forretningsområder. Fra 1999 er det besluttet at opgøre salget pr. produkt, hvorfor ovenstående tabel er udarbejdet på baggrund af det faktiske produktsalg inden for hvert enkelt forretningsområde. Ændringen er gennemført, fordi den øgede integration mellem koncernens selskaber betyder, at en række af høreapparatselskaberne sælger både diagnostiske instrumenter og udstyr til personlig kommunikation, samt at Phonic Ear distribuerer Oticons produkter i Canada. Sammenligningstal for 1998 er ændret tilsvarende.

9 For det andet har 1999 været præget af en fortsat introduktion af nye digitale apparater, således at alle væsentlige producenter på markedet i dag har digital teknologi til rådighed. Dermed skærpes konkurrencen fortsat på høreapparatmarkedet. Det betyder et forøget behov for en fortsat satsning på forskning og udvikling, som kontinuerligt kan give mulighed for at tilbyde markedet de bedste produkter. Samtidig er det nødvendigt at udbygge distributionsapparatet for at kunne allokere udviklingsomkostningerne på et stigende volumen. De seneste år har der været en forventning om, at den fortsatte udvikling af nye digitale apparater ville medføre en forøget priskonkurrence i højprissegmentet. Dette har endnu ikke været tilfældet. De nye produktintroduktioner har kontinuerligt fornyet udbuddet af høreapparatløsninger, der har differentieret sig fra de hidtidige produkter. Dermed har det været muligt at fastholde prisniveauet på de mest avancerede apparater og endog øge det svagt. Til gengæld opleves en stigende konkurrence på pris i et bredere midtprissegment, hvor såvel avancerede analoge apparater som digitale apparater er positionerede. I 1999 viser den geografiske fordeling af koncernens salg størst stigning i Skandinavien, Nordamerika og Australien. Salgsvæksten i Nordamerika har i vidt omfang været drevet af introduktionen af Oticons små iøret apparater og CICapparater i DigiFocus II serien. Det er et segment, som Oticon ikke tidligere har dækket, og netop på det nordamerikanske marked er andelen af iøret apparater meget høj i forhold til øvrige markeder i verden. Omsætningen i Nordamerika udgør nu 37% af koncernens omsætning (3% i 1998). I årsberetningen 1998 blev der omtalt en nedgang i salget af høreapparater på grund af den økonomiske krise i Sydøstasien. Situationen synes nu at være stabil, og salget er begyndt at vokse igen. Derimod er situationen i både Sydamerika og Rusland uændret med stagnerende salg og dårlig betalingsevne til følge. Forretningsområdet har udbygget sin distributionskraft i det seneste år. I sommeren 1999 blev ejerskabet af Oticons distributionsselskab i Sydafrika øget fra 6% til 1%. Tilsvarende har Oticon i januar 2 øget sit ejerskab i den brasilianske distributør Centro Auditivo Telex S.A. fra 2% til 85% i form af tilførsel af ny kapital. Efterfølgende har virksomheden tilbagekøbt resterende aktier, således at koncernen pr. 1. marts 2 ejer selskabet 1%. I februar 2 har Bernafon styrket sin distribution på det nordamerikanske marked gennem købet af det canadiske selskab Dahlberg Sciences, Ltd., der afsætter sine produkter til uafhængige forhandlere på det canadiske marked. Gennem de seneste år har Dahlberg Sciences endvidere fungeret som underleverandør af visse Bernafon iøret apparater. Diagnostiske instrumenter Maico Diagnostics, der fremstiller og distribuerer audiometre, udgør den største del af dette forretningsområde. Maico har i løbet af 1999 afsluttet en stor leverance til det amerikanske forsvar, hvilket har påvirket salget for året positivt og medvirket til forretningsområdets kraftige vækst. I første halvår 1999 overtog Maico produktrettighederne til American Electromedics' audiometre til børnemarkedet. I efteråret 1999 overtog Maico ligeledes Beltones audiometerdivision, der primært producerer screening audiometre. Disse to opkøb vil bidrage til fortsat vækst i audiometersalget i løbet af år 2. I januar 2 overtog koncernen den danske audiometervirksomhed Interacoustics. Dette skal ses som et led i koncernens strategi om vækst inden for hvert forretningsområde, herunder at deltage i den restrukturering og konsolidering, der for tiden finder sted i audiometermarkedet. Interacoustics og Maico er nogenlunde 9

10 William Demant Holding A/S 1 lige store, men den ny virksomhed har en større egenproduktion. Med integrationen af Interacoustics tilføres Diagnostiske instrumenter dels en betydelig udviklingsog produktionskompetence, dels en forøget distributionskraft. RhinoMetrics har i de seneste år arbejdet med at udvikle et instrument, der anvender akustisk rhinometri til at diagnosticere årsagerne til snorken og søvnapnø. Instrumentet er frigivet til salg i slutningen af december 1999, og introduktionen vil foregå successivt på en række europæiske markeder i løbet af første halvår 2. RhinoMetrics vil dermed bidrage til forretningsområdets salgsvækst i 2. Personlig kommunikation Forretningsområdet omfatter dels salg af trådløst kommunikationsudstyr fra Phonic Ear, salg af høretekniske hjælpemidler fra Logia og senest efter erhvervelse af DanaCom i efteråret 1999 også headsets til professionel telekommunikation. Områdets afsætning har levet op til de forventninger, bestyrelsen havde ved indgangen til 1999, og resultatmæssigt er forretningsområdet kommet noget bedre ud. Phonic Ear vil i løbet af første halvår 2 introducere et nyt høreapparat med indbygget FM modtager til kraftige høretab, kaldet Sprite. Ifølge udviklingsplanerne for 1999 skulle produktet have været introduceret i slutningen af året og dermed have haft fuld salgsmæssig effekt i hele 2. Men forsinkelser i udviklingsprocessen har medført, at produktet først introduceres på det amerikanske marked i marts/april måned og herefter på det europæiske marked. Phonic Ear venter pæne salgsstigninger i forbindelse med introduktionen af Sprite. Logia havde i 1998 sit største resultat nogensinde, men har i løbet af 1999 haft et stagnerende salg, dog med en fortsat tilfredsstillende lønsomhed. I august måned 1999 overtog William Demant Holding 5% af aktierne i DanaCom A/S med en option til at overtage selskabet 1% i løbet af de kommende to år. DanaCom udvikler og producerer headsets til professionelle brugere i bl.a. callcentre og receptioner. DanaCom har ikke i væsentligt omfang påvirket omsætning og resultat i 1999, men forretningen er i hastig vækst og ventes allerede i år 2 at bidrage positivt til forretningsområdets vækst i omsætning og resultat. Bidrag og bruttoavance Koncernens høreapparatvirksomheder har i de senere år brugt væsentlige ressourcer på at udvikle nye produktionsteknologier og metoder med det formål at reducere stykomkostningerne. Det gælder f.eks. to nye produktkoncepter, henholdsvis Oticons introduktion af DigiFocus II i juli 1999 og Bernafons introduktion af Smileprodukterne i december. Ligeledes har Oticons introduktion af produkterne Swift og Ergo, der netop er udviklet med henblik på en mere automatiseret produktion, medvirket til en øgning af koncernens dækningsgrad i andet halvår. De omtalte reduktioner i produktionsomkostningerne forventes først at få fuld effekt i løbet af 2 med en fortsat stigende dækningsgrad til følge. Dækningsgraden har ligeledes været positivt påvirket af et fortsat skift i produktmix mod flere højprisapparater. Denne effekt er dog mindre i forhold til i Til gengæld er dækningsgraden negativt påvirket af valutakursudviklingen. Samlet er bruttoavancen øget fra 893 mio. til 1.46 mio. DKK, hvilket er en stigning på 17%. Forsknings og udviklingsomkostninger I de seneste år er indsatsen inden for forsknings og udviklingsaktiviteterne vokset betydeligt. Forsknings og udviklingsomkostninger er vokset fra 146 mio. DKK i 1998 til 159 mio. DKK i 1999 en stigning på 9%, hvilket dog er mindre end omsætningsvæksten. I 1998 udgjorde udviklingsomkostningerne 9,1% af omsætningen, og i ,4%. Den lavere stigningstakt er et udtryk for,

11 at der de senere år har været gjort en ekstraordinær stor indsats for at få fornyet produktprogrammet i både Bernafon og Oticon forretningen, og at resultatet af denne indsats nu giver sig udslag i større organiske vækstrater. Det må forventes, at forsknings og udviklingsomkostningerne også de kommende år vil stige, dog i et lidt lavere tempo end omsætningsvæksten. Distributionsomkostninger Tidligere introducerede koncernens høreapparatvirksomheder primært enkeltprodukter, men nu satser de i højere grad på hele produktfamilier, som dækker spektret fra CICapparater (completelyinthecanal) til bagøret apparater. Dermed er det blevet muligt fortsat at effektivisere distributionssystemet. Samtidig har gruppen af audiologer og dispensere, der foretager tilpasning af høreapparaterne, deltaget i en uddannelsesproces om i højere grad at anvende computere til tilpasning af høreapparater. Det har generelt hævet kompetenceniveauet og betyder, at en større del af salgsselskabernes indsats nu kan rettes mod produkternes audiologiske indhold frem for den mere generelle introduktion til computer og tilpasningssoftware. Dermed øges effektiviteten i distributionssystemet. Målt i forhold til koncernomsætningen er distributionsomkostningerne i 1999 samlet set faldet med et procentpoint fra 23,2% til 22,2%, hvilket har bidraget til at forøge overskudsgraden for koncernen som helhed Forsknings og udviklingsomkostninger 8,4% 9,1% 8,3% 9,1% 8,3% 78 I absolutte tal samt i % af koncernomsætning mio. DKK Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger er steget fra 124 mio. DKK til 132 mio. DKK eller med kun 6%. Det skal sammenholdes med en omsætningsvækst på 17% og er udtryk for, at koncernen har en fortsat effektiv administration. 11 En række af koncernens selskaber har i de senere år fået udskiftet deres administrative systemer, dels som følge af den løbende opdatering, dels for at sikre mod

12 William Demant Holding A/S 12 Overskudsgrad 99 17,9 % 98 15,4 % 97 13,8 % 96 12,8 % 95 12,4 % Samlede aktiver og egenkapital mio. DKK Egenkapital Samlede aktiver eventuelle år 2 problemer. Alle koncernens selskaber kom ind i 2 uden systemmæssige problemer af nogen art. Administrationsomkostningernes andel af koncernomsætningen er således faldet med,7 procentpoint fra 7,7% i 1998 til 7,% i Kapacitetsomkostninger De samlede kapacitetsomkostninger er relativt set øget noget mindre end bruttoavancen, hvorved koncernens overskudsgrad har kunnet udvikle sig positivt gennem I første halvår 1999 udgjorde overskudsgraden 16,7%, og for andet halvår 1999 var den steget til 18,9%, hvilket giver en samlet overskudsgrad for hele 1999 på 17,9%. Til sammenligning var overskudsgraden 15,4% for hele året Årets resultat og egenkapital Koncernens primære driftsresultat udgør 337 mio. DKK eller en stigning på 36% i forhold til sidste år. Den sammenlignelige pengestrøm fra driften før finansielle poster har i 1999 været 311 mio. DKK. I efteråret 1998 igangsatte koncernen et tilbagekøbsprogram af egne aktier med baggrund i den betydelige overskudslikviditet. Formålet med tilbagekøbet er dels at optimere koncernbalancen, dels at øge aktieværdien for de resterende aktionærer. Siden programmets start har koncernen anvendt godt 3 mio. DKK på køb af egne aktier, svarende til 5,1% af aktiekapitalen. Det har bidraget til, at koncernens rentebærende poster netto er faldet med 135 mio. DKK, hvorfor også de finansielle indtægter er faldet fra 8 mio. DKK til 3 mio. DKK. Resultatet før skat er steget med 31% til 34 mio. DKK. Heraf er der beregnet 82 mio. DKK i skat, hvilket giver en skatteprocent på 24% mod 23% i Denne udvikling var forventet. For det kommende år forventes en skatteprocent på uændret niveau, idet der i enkelte udenlandske koncernselskaber findes endnu uudnyttede skattemæssige underskud. Årets resultat efter skat og minoriteter udgør 257 mio. DKK, hvilket er en stigning på 28%. Indtjeningen pr. aktie (EPS) er 17,3 DKK mod 13, DKK i Stigningen i EPS er større end stigningen i nettoresultatet, idet tilbagekøbsprogrammet har reduceret antallet af aktier i omløb til i alt 14,74 mio. stk. Bestyrelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende og indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 1999 udbetales et udbytte på 3, DKK pr. aktie (2,35 DKK i 1998), svarende til en udbytteprocent på 6%. Det samlede udbytte udgør i alt 44 mio. DKK. Bestyrelsen foreslår, at den resterende del af årets overskud overføres til selskabets reserver. Selskabets egenkapital er foruden overskudsdisponeringen påvirket af følgende væsentlige beløb: køb af egne aktier er nedskrevet direkte på egenkapitalen med 153 mio. DKK. nedskrivning af koncerngoodwill ved køb af nye koncernaktiviteter udgør 66 mio. DKK. Ved udgangen af 1999 udgør egenkapitalen herefter 499 mio. DKK, sammenlignet med 54 mio. DKK ved udgangen af Egenkapitalen udgør i forhold til koncernbalancen 46%.

13 Koncernens pengestrømme, finansiering og likviditet Koncernens betydelige pengestrøm fra driftsaktiviteterne (CFFO) er fortsat i 1999 og udgør 223 mio. DKK, hvilket er 86% af nettoresultatet. Koncernens vækst i 1999 har fortsat været styret således, at mindst mulig likviditet bliver bundet i operationelle aktiver. I 1999 udgør Cash Earnings (CE), der er beregnet som nettoresultatet tillagt afog nedskrivninger, 315 mio. DKK, hvilket er en stigning på 24% sammenlignet med 254 mio. DKK i I 1999 har koncernen investeret 164 mio. DKK, hvoraf 69 mio. DKK vedrører tilkøb af nye koncernaktiviteter. Investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 71 mio. DKK, hvoraf 23 mio. DKK er investeringer i grunde og bygninger. For det kommende år forventes det, at investeringerne i materielle anlægsaktiver (ekskl. tilgang ved køb af virksomheder) vil stige moderat, idet der er planlagt en bygningsudvidelse på Oticons forskningscenter Eriksholm. Koncernens finansieringsaktivitet er hovedsageligt påvirket af det tidligere omtalte tilbagekøbsprogram af egne aktier. De rentebærende poster er ændret fra et nettoaktiv på 33 mio. DKK ved starten af 1999 til en nettogæld på 93 mio. DKK ved udgangen af Koncernens kommercielle valutapositioner afdækkes løbende gennem salg af Renterisiko pr (mio. DKK) Vægtet Løbetid < 1år 15år > 5år I alt forrentning Earnings Per Share (EPS) 99 17, , 97 1,5 96 7,9 95 6,7 DKK Cash Flow from Operations (CFFO) Cash Earnings (CE) mio. DKK mio. DKK Finansielle anlægsaktiver 6,9 6,9 Likvide beholdninger 68,7 68,7 Rentebærende aktiver 68,7 6,9 75,6 4,1% Prioritetsgæld 4,7 4,7 Langfristet anlægslån 1,3 36,3 93,2 139,8 Bankgæld 23,6 23,6 Rentebærende gæld 33,9 36,3 97,9 168,1 4,3% Netto position 34,8 36,3 91, 92,5 Udbytte pr. aktie ,8 96 1,5 95 1, 2,35 DKK 3, 13

14 William Demant Holding A/S 14 Soliditet % 49% 52% 61% 54% valuta på termin. Ved udgangen af 1999 er der åbne valutaterminskontrakter for i alt 761 mio. DKK. De vigtigste valutaer er sikret til følgende kurser: USD 76, JPY 6,57 og EUR 75. Det er ledelsens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er væsentlige uafdækkede finansielle risici. Balancen Koncernens samlede balance udgør pr. 31. december 1999 knap 1,1 mia. DKK, hvilket er en mindre stigning i forhold til Denne stigning er imidlertid acceptabel, når der tages forbehold for koncernens kraftige vækst. Ledelsen styrer løbende de operationelle aktiver således, at unødvendig likviditet ikke bindes i balancen. Imidlertid er det nødvendigt at tage højde for koncernens leveringsevne under nyintroduktioner, og i efteråret 1999 har styringen således ikke været helt så stram som under normale omstændigheder, idet der blev opbygget større sikkerhedslagre, end det normalt er tilfældet. I 2 forventes det, at varebeholdningens omsætningshastighed kan øges sammenlignet med Koncernens omsætningsvækst, der i andet halvår var på 24%, har medvirket til, at tilgodehavender sammenlignet med for et år siden er vokset mere end omsætningen, idet tilgodehavender for salg typisk vedrører de seneste måneder. Endvidere udgør øgede kredittider på visse markeder en konkurrenceparameter. Der har i 1999 ikke været nævneværdige tab på debitorer. Ledelse og medarbejdere På selskabets ordinære generalforsamling i 1999 modtog direktør Sven Folmer Thomsen ikke genvalg på grund af alder. Adm. direktør Michael Pram Rasmussen blev nyvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med direktør Niels Boserup som formand og direktør Jørgen Mølvang som næstformand. Koncernens gennemsnitlige medarbejdertal er steget til 2.132, og i 1999 var omsætningen pr. medarbejder 884. DKK mod 838. DKK i Bestyrelsen retter en varm tak til selskabets direktion og koncernens engagerede medarbejdere for en stor og dygtig arbejdsindsats i et år, hvor mange nye produkter er introduceret. Kapitalforhold William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden), Gentofte, har til selskabet oplyst, at fonden besidder 62% af aktierne i selskabet. Pr. 9. marts 2 besidder selskabet egne aktier, svarende til,9% af selskabskapitalen. Ingen anden aktionær har meddelt aktiebesiddelse i henhold til gældende lovgivning.

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

1. januar juni. William Demant Holding A/S

1. januar juni. William Demant Holding A/S H a l v å r s r a p p o r t 2 2 1. januar - 3. juni William Demant Holding A/S Hovedtal og nøgletal Resultatposter, mio. dkk 1. halvår 22 1. halvår 21 Ændring i procent Året 21 Nettoomsætning 1.976,8 1.648,5

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

William Demant Holding A/S

William Demant Holding A/S Å r s b e r e t n i n g 2 William Demant Holding A/S Forretningsområder 4 Bestyrelse og direktion 6 Hovedtal og nøgletal 7 Bestyrelsens beretning 8 Aktionærinformation 16 Regnskabs og revisionspåtegning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004

William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 H a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 4 1. januar - 30. juni 2004 William Demant Holding-koncernen i flot vækst opjustering af resultatforventninger til 2004 Koncernomsætningen på DKK 2.067 mio. steg med 11%

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

William Demant Holding A/S

William Demant Holding A/S Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 8 William Demant Holding A/S Idegrundlag 3 Bestyrelse og direktion 4 Hovedtal og nøgletal 5 Forretningsoversigt 6 Årets milepæle 7 Bestyrelsens beretning 8 Global infrastruktur

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 19

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 19 Å r s r a p p o r t 2 3 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 19 Ledelses og revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 2004-02 3. marts 2004 Offentliggørelse af Årsrapport 2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 2004-02 3. marts 2004 Offentliggørelse af Årsrapport 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 242 3. marts 24 Offentliggørelse af Årsrapport 23 Solid organisk vækst i William Demant Holding A/S Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag godkendt Årsrapport 23.

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 2005-01 7. marts 2005 Offentliggørelse af Årsrapport 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 2005-01 7. marts 2005 Offentliggørelse af Årsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 251 7. marts 25 Offentliggørelse af Årsrapport 24 Rekordår for William Demant Holdingkoncernen Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag godkendt Årsrapport 24. Nærværende

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere