William Demant Holding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "William Demant Holding A/S"

Transkript

1 Å r s b e r e t n i n g William Demant Holding A/S

2 Idegrundlag 3 Bestyrelse og direktion 4 Hovedtal og nøgletal 5 Forretningsoversigt 6 Begivenheder i året 7 Bestyrelsens beretning 8 Øget fokus på individualitet 17 Oticon 2 Bernafon 22 Diagnostiske instrumenter 24 Personlig kommunikation 26 Fællesfunktioner 28 Aktionærinformation 3 Regnskabs og revisionspåtegning 31 Anvendt regnskabspraksis 32 Resultatopgørelse 35 Balance 36 Pengestrømsopgørelse 38 Noter til regnskab 39 Selskabsoversigt 46 Selskaber og adresser 47 Årsberetningen indeholder en række fotografier af medarbejdere på arbejde i koncernens fabrikker og salgsselskaber i Danmark og Australien.

3 I d e g r u n d l a g William Demant Holding koncernen består af en række internationalt orienterede virksomheder, der udvikler, producerer og sælger innovative og højteknologiske løsninger. Disse løsninger kombinerer mikroelektronik, mikromekanik, trådløs teknologi, software og akustik, og de sælges til professionelle kunder i et globalt marked. Koncernens kerneforretning er høreapparater. Ved at kombinere teknologi og software med audiologisk viden udvikler koncernen produkter og løsninger, der hjælper mennesker med nedsat hørelse til at fungere bedre i dagligdagen. Audiologisk viden er afgørende for at levere høj kvalitet på området, og derfor anvendes betydelige ressourcer på audiologisk forskning og udvikling. Koncernen er opdelt i tre forretningsområder. Høreapparater, der omfatter to særskilte virksomheder: Oticon og Bernafon. Diagnostiske instrumenter, der består af tre virksomheder: Maico Audiometer, Interacoustics og RhinoMetrics, og endelig Personlig kommunikation med tre virksomheder: Phonic Ear, DanaCom og Logia. Forretningerne i William Demant Holding arbejder tæt sammen i værdikædens tidlige led (f.eks. indkøb og produktion). I den del af værdikæden, der retter sig mod marked og kunder (f.eks. produktudvikling, markedsføring og salg), har hver forretning sin egen organisation og identitet. William Demant Holding har som mål at blive kundernes foretrukne leverandør af avancerede kvalitetsløsninger og derved skabe basis for fortsat organisk vækst. Det vil ske ved at sikre en høj innovationsgrad og ved at udnytte koncernens teknologiske og audiologiske viden, ledelseskompetencer og økonomiske ressourcer. Endvidere vil koncernen deltage i branchens generelle strukturændringer ved at opkøbe virksomheder inden for eksisterende forretningsområder samt i tilstødende brancher, hvor koncernens styrker kan udnyttes til at skabe øget vækst. Koncernen vil således tilstræbe at forøge selskabets værdi gennem vedvarende vækst i omsætning og resultat. Koncernens virksomheder lever op til høje krav om redelighed, kvalitet og fairness i forretningsførelsen, herunder ansvar for miljøet og det omgivende samfund. Endvidere søger virksomhederne at fremme et udviklende og afvekslende arbejdsmiljø for medarbejderne gennem en fleksibel, videnbaseret organisationsform.

4 William Demant Holding A/S Bestyrelse og direktion 4 Moderselskab William Demant Holding A/S Strandvejen 58, 29 Hellerup, Danmark CVRnr Telefon Telefax Bestyrelse Niels Boserup, formand Adm. direktør for Københavns Lufhavne A/S. Formand for bestyrelsen for JyllandsPosten A/S. Jørgen Mølvang, næstformand Formand for bestyrelsen for Reson System A/S, H+H Holding A/S og Hedorf Holding A/S. Medlem af bestyrelsen for Ferrosan A/S og BRF Holding A/S. Direktion Niels Jacobsen, adm. direktør Formand for bestyrelsen for Hearing Instrument Manufacturers Patent Partnership A/S. Næstformand for bestyrelsen for Carl Bro as. Medlem af bestyrelsen for Micro Matic Holding A/S og Hearing Instrument Manufacturers Software Association A/S. Revision Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG C.Jespersen. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2 i Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 29 Hellerup, Danmark. Franck Fogh Andersen Medarbejdervalgt Lars Nørby Johansen Adm. direktør for Falck A/S. Formand for bestyrelsen for Carl Bro as. Næstformand for bestyrelsen for InWear A/S. Medlem af bestyrelsen for DONG A/S. Jørgen Kornum Medarbejdervalgt Michael Pram Rasmussen Adm. direktør for Topdanmark A/S. Næstformand for bestyrelsen for Bornholms Brandforsikring A/S. Medlem af bestyrelsen for Dampskibsselskabet af 1912 A/S. Hanne Stephensen Medarbejdervalgt

5 Hovedtal og nøgletal Resultatposter, mio. dkk Nettoomsætning 94,2 1.87, , , ,3 Bruttoresultat 511,8 59,7 764,9 892,9 1.45,9 Resultat af primær drift 116,8 139,3 195,6 248,3 337, Finansielle poster, netto 18,5 19,8 14,4 8,5 3,3 Ordinært resultat før skat 136,5 16,3 211,4 259,3 339,7 Ordinært resultat efter skat 99,4 119,8 16,9 199,8 258,1 Ekstraordinære poster, netto 13,5 Årets resultat 99,2 12,3 148,3 2,8 257,4 Balanceposter, mio. dkk Rentebærende balanceposter, netto 236,8 282,8 125,9 33,4 92,5 Samlede aktiver, ultimo 835,6 889,7 1.2,4 1.19,5 1.91,1 Egenkapital, ultimo 448,9 539,8 524,3 54,1 499,4 Øvrige hovedtal, mio. dkk Forsknings og udviklingsomkostninger 78,2 99, 118, 146,4 158,8 Af og nedskrivninger 43,4 52,3 46,6 53,7 57,2 Investeringer i materielle anlægsaktiver 54,3 39,7 76,1 71,3 84, Cash Flow From Operations (CFFO) 43,5 133,5 142,4 198,7 222,5 Cash Earnings (CE) 142,7 172,1 27,4 253,5 315,3 Antal medarbejdere (gns.) Nøgletal Bruttomargin 54,4% 54,3% 54,1% 55,4% 55,5% Overskudsgrad 12,4% 12,8% 13,8% 15,4% 17,9% Egenkapitalens forrentning 25,9% 24,3% 3,6% 35,7% 53,8% Soliditet 53,7% 6,7% 52,3% 49,4% 45,8% Earnings Per Share (EPS), DKK* 6,7 7,9 1,5 13, 17,3 Cash Flow Per Share (CFPS), DKK* 3, 8,7 9,3 12,9 15, Cash Earnings Per Share (CEPS), DKK* 9,7 11,3 13,5 16,4 21,2 Udbytte pr. aktie, DKK* 1, 1,5 1,8 2,35 3, Indre værdi pr. aktie, DKK* 29,4 35,3 33,8 33,5 33,9 Price earnings (P/E) Børskurs pr. aktie, DKK* Markedsværdi, mio. DKK Gennemsnitligt antal aktier, mio. stk. 14,7 15,27 15,36 15,42 14,84 Bemærkninger: De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 1997 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Cash Earnings er beregnet som ordinært resultat efter skat tillagt årets af og nedskrivninger. *Pr. aktie a nom. 5 DKK

6 William Demant Holding A/S Forretningsoversigt 6 William Demant Holding koncernen omfatter i dag tre forretninger, der samarbejder på en lang række områder og i vid udstrækning anvender fælles ressourcer. Samarbejdet omfatter f.eks. fælles produktionsfaciliteter, ITinfrastruktur, systemer til kvalitetsstyring, service og teknisk support, økonomi og administration. Høreapparatforretningen Under dette forretningsområde er der to virksomheder Oticon og Bernafon. Oticon lægger særlig vægt på psykoakustisk forskning og avanceret digital signalbehandling. Oticons mål er at tilbyde løsninger, der giver brugeren den højst opnåelige taleforståelse, og dermed bedst mulige betingelser for at fungere aktivt i dagligdagen. Bernafon tilbyder med udgangspunkt i avanceret digitalteknologi høreapparater, der er enkle og hurtige at tilpasse, og som repræsenterer en af markedets mest attraktive kombinationer af ydeevne, størrelse og pris. Diagnostiske instrumenter Området omfatter Maico Audiometer, Interacoustics og RhinoMetrics. Virksomhederne udvikler løsninger til hurtige, pålidelige og nøjagtige målinger af hørelsen og andre forhold, der hører under audiologers og øre, næse og halslægers arbejdsområde. Personlig kommunikation Under dette område hører Phonic Ear og Logia, som tilbyder trådløse kommunikationssystemer og tekniske hjælpemidler til hørehæmmede. Produkterne anvendes f.eks. i klasseværelser, kirker, sportshaller og teatre. Endvidere DanaCom, som tilbyder headsets til professionelle brugere, der anvender telefon størstedelen af arbejdsdagen. William Demant Holding A/S Høreapparater Høreapparater Diagnostiske instrumenter Personlig kommunikation Oticon Bernafon Maico Audiometer Phonic Ear Interacoustics Logia RhinoMetrics DanaCom Fællesfunktioner Økonomi, produktion, IT, kvalitetskontrol, logistik samt service og teknisk support

7 Bernafon deltager sammen med Oticon og Logia på konferencen World of Hearing i Bruxelles. På Bernafons stand kan den besøgende gå på opdagelse i det indre øre og få et godt indtryk af, hvordan det fungerer. I april deltager den fhv. danske sundhedsminister, Carsten Koch (midt for), i åbningen af Oticons nye Hearing Health Care Center på Riu Jin hospital i Shanghai, Kina. Begivenheder i året April Oticon lancerer en ny, komplet familie af digitale høreapparater, DigiFocus II. Produktfamilien omfatter blandt andet et digitalt completelyinthecanal (CIC) høreapparat. April Maico overtager en mindre amerikansk audiometer producent, American Electromedics, som bl.a. har specialiseret sig inden for børnemarkedet. Maj Bernafon og Oticon er medarrangør af en europæisk konference, World of Hearing, der skal øge politikeres og mediers opmærksomhed om høretab. Konferencen afholdes af EHIMA European Hearing Instrument Manufacturers Association. September William Demant Holding overtager den danske virksomhed DanaCom, som producerer telefon headsets. Oktober Oticon introducerer to nye familier af programmerbare høreapparater til meget konkurrencedygtige priser, Ergo og Swift. Årsskiftet RhinoMetrics introducerer RhinoSleep en målemetode til at lokalisere indre blokeringer ved obstruktiv søvnapnø, der er unormalt lange vejrtrækningspauser under søvn. Koncernen styrker Oticons brasilianske aktiviteter og øger ejerandelen i Centro Auditivo Telex fra 2 til 1%. William Demant Holding overtager Interacoustics og er dermed blandt verdens tre største leverandører af audiometre. William Demant Holding overtager detailkæden Hidden Hearing for at styrke koncernens distribution på bl.a. det engelske og portugisiske marked, hvor kæden står stærkt. William Demant Holding overtager Dahlberg Sciences Ltd. i Canada, der herefter indgår i Bernafongruppen. Oticon inviteres til at deltage med DigiFocus i The Danish Wave, en prestigefyldt designudstilling i Sydney, organiseret af Det Danske Kulturinstitut og den danske ambassade i Australien. 7 audiologistuderende fra USA og Canada deltager i den anden amerikanske Oticon Summer Camp, som afvikles over fire dage i Keystone, Colorado. I august deltager mere end 6 unge audiologer fra hele verden i den internationale Oticon Summer Camp, der foregår over fem dage på Oticons forskningscenter, Eriksholm. Oktober Bernafon introducerer en ny familie af digitale høreapparater, Smile. Produktfamilien omfatter blandt andet et digitalt completelyinthecanal (CIC) høreapparat. December William Demant Holding aktien optages i KFXindekset på Københavns Fondsbørs. Oticon Focus on People Award overrækkes for anden gang ved en konference, arrangeret af American Academy of Audiologists. Fra venstre Oticons amerikanske direktør Søren Holst, de to vindere Linda Day og Kathy Goodman samt adm. direktør Niels Jacobsen. 7

8 William Demant Holding A/S Bestyrelsens beretning 8 Fremgang på alle områder 1999 har bragt fremgang for samtlige af koncernens aktiviteter, og for flere af aktivitetsområderne er der tale om en fremgang, der overstiger de forventninger, bestyrelsen meldte ud i årsregnskabet 1998 og i halvårsmeddelelsen i august produkter hen over sommeren I andet halvår påvirkede især introduktionen af DigiFocus II koncernens salg i en væsentlig positiv retning, hvorimod en række af de øvrige produktintroduktioner blev udskudt, således at de først vil bidrage til koncernens vækst i år Nettoomsætning Forretningsområder 4% 12% mio. DKK 84% Høreapparater Personlig kommunikation Diagnostiske instrumenter Koncernomsætningens fordeling på regioner 12% 6% 12% Omsætningen voksede med 271 mio. DKK, en stigning på 17%. Resultat af primær drift voksede med 36% til i alt 337 mio. DKK. Indtjeningen pr. aktie voksede med 33% fra 13, DKK til 17,3 DKK. Nettoresultatet forrenter egenkapitalen med 54% mod 36% i Koncernbalancen på godt 1 mia. DKK er stort set fastholdt på et uændret niveau i forhold til 1997 og Markedsvilkår og koncernens salg Årets salgsvækst på i alt 271 mio. DKK blev som ventet fortrinsvist realiseret i andet halvår. I årets første halvår voksede omsætningen med 9% eller 74 mio. DKK, hvorimod salget i andet halvår steg med 24% eller knap 2 mio. DKK. I årsberetningen 1998 var bestyrelsens forventninger til 1999resultatet en svag vækst i første halvår og en høj vækst i andet halvår i takt med, at en række af koncernens selskaber ville introducere nye innovative Koncernens salg på forretningsområder er stort set fordelt på tilsvarende vis som i 1998 med Høreapparater som det største forretningsområde med 84% af koncernomsætningen, Personlig kommunikation, som udgør 12%, og Diagnostiske instrumenter med 4%. Målt i faste valutakurser har Diagnostiske instrumenter haft den procentuelt kraftigste omsætningsvækst med 25%. Høreapparater og Personlig kommunikation har oplevet en vækst på hhv. 13% og 1%. Høreapparatmarkedet Konkurrencesituationen på høreapparatmarkedet har i 1999 været præget af to tendenser. For det første fortsætter tidligere års tendenser mod konsolidering af høreapparatindustrien med forøget hast. Således er GN Danavox og ReSound fusioneret i løbet af 1999, ligesom høreapparataktiviteten i Philips er fusioneret med Beltone. Desuden er en række mindre høreapparatvirksomheder blevet købt op af de større høreapparatproducenter. 7% 37% 26% Skandinavien Øvrige Vesteuropa Nordamerika Asien Oceanien Øvrige lande Omsætningsfordeling i koncernen (mio. DKK) 1999* 1998* 1998** Høreapparater Diagnostiske instrumenter Personlig kommunikation I alt *Opgjort til periodens kurs **Opgjort til 1999 kurser I forhold til tidligere praksis er der gennemført en ændring i forbindelse med ovenstående opgørelse af den forretningsopdelte koncernomsætning. Hidtidig praksis har været beregnet ved konsolidering af de juridiske selskaber, der indgår i de respektive forretningsområder. Fra 1999 er det besluttet at opgøre salget pr. produkt, hvorfor ovenstående tabel er udarbejdet på baggrund af det faktiske produktsalg inden for hvert enkelt forretningsområde. Ændringen er gennemført, fordi den øgede integration mellem koncernens selskaber betyder, at en række af høreapparatselskaberne sælger både diagnostiske instrumenter og udstyr til personlig kommunikation, samt at Phonic Ear distribuerer Oticons produkter i Canada. Sammenligningstal for 1998 er ændret tilsvarende.

9 For det andet har 1999 været præget af en fortsat introduktion af nye digitale apparater, således at alle væsentlige producenter på markedet i dag har digital teknologi til rådighed. Dermed skærpes konkurrencen fortsat på høreapparatmarkedet. Det betyder et forøget behov for en fortsat satsning på forskning og udvikling, som kontinuerligt kan give mulighed for at tilbyde markedet de bedste produkter. Samtidig er det nødvendigt at udbygge distributionsapparatet for at kunne allokere udviklingsomkostningerne på et stigende volumen. De seneste år har der været en forventning om, at den fortsatte udvikling af nye digitale apparater ville medføre en forøget priskonkurrence i højprissegmentet. Dette har endnu ikke været tilfældet. De nye produktintroduktioner har kontinuerligt fornyet udbuddet af høreapparatløsninger, der har differentieret sig fra de hidtidige produkter. Dermed har det været muligt at fastholde prisniveauet på de mest avancerede apparater og endog øge det svagt. Til gengæld opleves en stigende konkurrence på pris i et bredere midtprissegment, hvor såvel avancerede analoge apparater som digitale apparater er positionerede. I 1999 viser den geografiske fordeling af koncernens salg størst stigning i Skandinavien, Nordamerika og Australien. Salgsvæksten i Nordamerika har i vidt omfang været drevet af introduktionen af Oticons små iøret apparater og CICapparater i DigiFocus II serien. Det er et segment, som Oticon ikke tidligere har dækket, og netop på det nordamerikanske marked er andelen af iøret apparater meget høj i forhold til øvrige markeder i verden. Omsætningen i Nordamerika udgør nu 37% af koncernens omsætning (3% i 1998). I årsberetningen 1998 blev der omtalt en nedgang i salget af høreapparater på grund af den økonomiske krise i Sydøstasien. Situationen synes nu at være stabil, og salget er begyndt at vokse igen. Derimod er situationen i både Sydamerika og Rusland uændret med stagnerende salg og dårlig betalingsevne til følge. Forretningsområdet har udbygget sin distributionskraft i det seneste år. I sommeren 1999 blev ejerskabet af Oticons distributionsselskab i Sydafrika øget fra 6% til 1%. Tilsvarende har Oticon i januar 2 øget sit ejerskab i den brasilianske distributør Centro Auditivo Telex S.A. fra 2% til 85% i form af tilførsel af ny kapital. Efterfølgende har virksomheden tilbagekøbt resterende aktier, således at koncernen pr. 1. marts 2 ejer selskabet 1%. I februar 2 har Bernafon styrket sin distribution på det nordamerikanske marked gennem købet af det canadiske selskab Dahlberg Sciences, Ltd., der afsætter sine produkter til uafhængige forhandlere på det canadiske marked. Gennem de seneste år har Dahlberg Sciences endvidere fungeret som underleverandør af visse Bernafon iøret apparater. Diagnostiske instrumenter Maico Diagnostics, der fremstiller og distribuerer audiometre, udgør den største del af dette forretningsområde. Maico har i løbet af 1999 afsluttet en stor leverance til det amerikanske forsvar, hvilket har påvirket salget for året positivt og medvirket til forretningsområdets kraftige vækst. I første halvår 1999 overtog Maico produktrettighederne til American Electromedics' audiometre til børnemarkedet. I efteråret 1999 overtog Maico ligeledes Beltones audiometerdivision, der primært producerer screening audiometre. Disse to opkøb vil bidrage til fortsat vækst i audiometersalget i løbet af år 2. I januar 2 overtog koncernen den danske audiometervirksomhed Interacoustics. Dette skal ses som et led i koncernens strategi om vækst inden for hvert forretningsområde, herunder at deltage i den restrukturering og konsolidering, der for tiden finder sted i audiometermarkedet. Interacoustics og Maico er nogenlunde 9

10 William Demant Holding A/S 1 lige store, men den ny virksomhed har en større egenproduktion. Med integrationen af Interacoustics tilføres Diagnostiske instrumenter dels en betydelig udviklingsog produktionskompetence, dels en forøget distributionskraft. RhinoMetrics har i de seneste år arbejdet med at udvikle et instrument, der anvender akustisk rhinometri til at diagnosticere årsagerne til snorken og søvnapnø. Instrumentet er frigivet til salg i slutningen af december 1999, og introduktionen vil foregå successivt på en række europæiske markeder i løbet af første halvår 2. RhinoMetrics vil dermed bidrage til forretningsområdets salgsvækst i 2. Personlig kommunikation Forretningsområdet omfatter dels salg af trådløst kommunikationsudstyr fra Phonic Ear, salg af høretekniske hjælpemidler fra Logia og senest efter erhvervelse af DanaCom i efteråret 1999 også headsets til professionel telekommunikation. Områdets afsætning har levet op til de forventninger, bestyrelsen havde ved indgangen til 1999, og resultatmæssigt er forretningsområdet kommet noget bedre ud. Phonic Ear vil i løbet af første halvår 2 introducere et nyt høreapparat med indbygget FM modtager til kraftige høretab, kaldet Sprite. Ifølge udviklingsplanerne for 1999 skulle produktet have været introduceret i slutningen af året og dermed have haft fuld salgsmæssig effekt i hele 2. Men forsinkelser i udviklingsprocessen har medført, at produktet først introduceres på det amerikanske marked i marts/april måned og herefter på det europæiske marked. Phonic Ear venter pæne salgsstigninger i forbindelse med introduktionen af Sprite. Logia havde i 1998 sit største resultat nogensinde, men har i løbet af 1999 haft et stagnerende salg, dog med en fortsat tilfredsstillende lønsomhed. I august måned 1999 overtog William Demant Holding 5% af aktierne i DanaCom A/S med en option til at overtage selskabet 1% i løbet af de kommende to år. DanaCom udvikler og producerer headsets til professionelle brugere i bl.a. callcentre og receptioner. DanaCom har ikke i væsentligt omfang påvirket omsætning og resultat i 1999, men forretningen er i hastig vækst og ventes allerede i år 2 at bidrage positivt til forretningsområdets vækst i omsætning og resultat. Bidrag og bruttoavance Koncernens høreapparatvirksomheder har i de senere år brugt væsentlige ressourcer på at udvikle nye produktionsteknologier og metoder med det formål at reducere stykomkostningerne. Det gælder f.eks. to nye produktkoncepter, henholdsvis Oticons introduktion af DigiFocus II i juli 1999 og Bernafons introduktion af Smileprodukterne i december. Ligeledes har Oticons introduktion af produkterne Swift og Ergo, der netop er udviklet med henblik på en mere automatiseret produktion, medvirket til en øgning af koncernens dækningsgrad i andet halvår. De omtalte reduktioner i produktionsomkostningerne forventes først at få fuld effekt i løbet af 2 med en fortsat stigende dækningsgrad til følge. Dækningsgraden har ligeledes været positivt påvirket af et fortsat skift i produktmix mod flere højprisapparater. Denne effekt er dog mindre i forhold til i Til gengæld er dækningsgraden negativt påvirket af valutakursudviklingen. Samlet er bruttoavancen øget fra 893 mio. til 1.46 mio. DKK, hvilket er en stigning på 17%. Forsknings og udviklingsomkostninger I de seneste år er indsatsen inden for forsknings og udviklingsaktiviteterne vokset betydeligt. Forsknings og udviklingsomkostninger er vokset fra 146 mio. DKK i 1998 til 159 mio. DKK i 1999 en stigning på 9%, hvilket dog er mindre end omsætningsvæksten. I 1998 udgjorde udviklingsomkostningerne 9,1% af omsætningen, og i ,4%. Den lavere stigningstakt er et udtryk for,

11 at der de senere år har været gjort en ekstraordinær stor indsats for at få fornyet produktprogrammet i både Bernafon og Oticon forretningen, og at resultatet af denne indsats nu giver sig udslag i større organiske vækstrater. Det må forventes, at forsknings og udviklingsomkostningerne også de kommende år vil stige, dog i et lidt lavere tempo end omsætningsvæksten. Distributionsomkostninger Tidligere introducerede koncernens høreapparatvirksomheder primært enkeltprodukter, men nu satser de i højere grad på hele produktfamilier, som dækker spektret fra CICapparater (completelyinthecanal) til bagøret apparater. Dermed er det blevet muligt fortsat at effektivisere distributionssystemet. Samtidig har gruppen af audiologer og dispensere, der foretager tilpasning af høreapparaterne, deltaget i en uddannelsesproces om i højere grad at anvende computere til tilpasning af høreapparater. Det har generelt hævet kompetenceniveauet og betyder, at en større del af salgsselskabernes indsats nu kan rettes mod produkternes audiologiske indhold frem for den mere generelle introduktion til computer og tilpasningssoftware. Dermed øges effektiviteten i distributionssystemet. Målt i forhold til koncernomsætningen er distributionsomkostningerne i 1999 samlet set faldet med et procentpoint fra 23,2% til 22,2%, hvilket har bidraget til at forøge overskudsgraden for koncernen som helhed Forsknings og udviklingsomkostninger 8,4% 9,1% 8,3% 9,1% 8,3% 78 I absolutte tal samt i % af koncernomsætning mio. DKK Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger er steget fra 124 mio. DKK til 132 mio. DKK eller med kun 6%. Det skal sammenholdes med en omsætningsvækst på 17% og er udtryk for, at koncernen har en fortsat effektiv administration. 11 En række af koncernens selskaber har i de senere år fået udskiftet deres administrative systemer, dels som følge af den løbende opdatering, dels for at sikre mod

12 William Demant Holding A/S 12 Overskudsgrad 99 17,9 % 98 15,4 % 97 13,8 % 96 12,8 % 95 12,4 % Samlede aktiver og egenkapital mio. DKK Egenkapital Samlede aktiver eventuelle år 2 problemer. Alle koncernens selskaber kom ind i 2 uden systemmæssige problemer af nogen art. Administrationsomkostningernes andel af koncernomsætningen er således faldet med,7 procentpoint fra 7,7% i 1998 til 7,% i Kapacitetsomkostninger De samlede kapacitetsomkostninger er relativt set øget noget mindre end bruttoavancen, hvorved koncernens overskudsgrad har kunnet udvikle sig positivt gennem I første halvår 1999 udgjorde overskudsgraden 16,7%, og for andet halvår 1999 var den steget til 18,9%, hvilket giver en samlet overskudsgrad for hele 1999 på 17,9%. Til sammenligning var overskudsgraden 15,4% for hele året Årets resultat og egenkapital Koncernens primære driftsresultat udgør 337 mio. DKK eller en stigning på 36% i forhold til sidste år. Den sammenlignelige pengestrøm fra driften før finansielle poster har i 1999 været 311 mio. DKK. I efteråret 1998 igangsatte koncernen et tilbagekøbsprogram af egne aktier med baggrund i den betydelige overskudslikviditet. Formålet med tilbagekøbet er dels at optimere koncernbalancen, dels at øge aktieværdien for de resterende aktionærer. Siden programmets start har koncernen anvendt godt 3 mio. DKK på køb af egne aktier, svarende til 5,1% af aktiekapitalen. Det har bidraget til, at koncernens rentebærende poster netto er faldet med 135 mio. DKK, hvorfor også de finansielle indtægter er faldet fra 8 mio. DKK til 3 mio. DKK. Resultatet før skat er steget med 31% til 34 mio. DKK. Heraf er der beregnet 82 mio. DKK i skat, hvilket giver en skatteprocent på 24% mod 23% i Denne udvikling var forventet. For det kommende år forventes en skatteprocent på uændret niveau, idet der i enkelte udenlandske koncernselskaber findes endnu uudnyttede skattemæssige underskud. Årets resultat efter skat og minoriteter udgør 257 mio. DKK, hvilket er en stigning på 28%. Indtjeningen pr. aktie (EPS) er 17,3 DKK mod 13, DKK i Stigningen i EPS er større end stigningen i nettoresultatet, idet tilbagekøbsprogrammet har reduceret antallet af aktier i omløb til i alt 14,74 mio. stk. Bestyrelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende og indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 1999 udbetales et udbytte på 3, DKK pr. aktie (2,35 DKK i 1998), svarende til en udbytteprocent på 6%. Det samlede udbytte udgør i alt 44 mio. DKK. Bestyrelsen foreslår, at den resterende del af årets overskud overføres til selskabets reserver. Selskabets egenkapital er foruden overskudsdisponeringen påvirket af følgende væsentlige beløb: køb af egne aktier er nedskrevet direkte på egenkapitalen med 153 mio. DKK. nedskrivning af koncerngoodwill ved køb af nye koncernaktiviteter udgør 66 mio. DKK. Ved udgangen af 1999 udgør egenkapitalen herefter 499 mio. DKK, sammenlignet med 54 mio. DKK ved udgangen af Egenkapitalen udgør i forhold til koncernbalancen 46%.

13 Koncernens pengestrømme, finansiering og likviditet Koncernens betydelige pengestrøm fra driftsaktiviteterne (CFFO) er fortsat i 1999 og udgør 223 mio. DKK, hvilket er 86% af nettoresultatet. Koncernens vækst i 1999 har fortsat været styret således, at mindst mulig likviditet bliver bundet i operationelle aktiver. I 1999 udgør Cash Earnings (CE), der er beregnet som nettoresultatet tillagt afog nedskrivninger, 315 mio. DKK, hvilket er en stigning på 24% sammenlignet med 254 mio. DKK i I 1999 har koncernen investeret 164 mio. DKK, hvoraf 69 mio. DKK vedrører tilkøb af nye koncernaktiviteter. Investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 71 mio. DKK, hvoraf 23 mio. DKK er investeringer i grunde og bygninger. For det kommende år forventes det, at investeringerne i materielle anlægsaktiver (ekskl. tilgang ved køb af virksomheder) vil stige moderat, idet der er planlagt en bygningsudvidelse på Oticons forskningscenter Eriksholm. Koncernens finansieringsaktivitet er hovedsageligt påvirket af det tidligere omtalte tilbagekøbsprogram af egne aktier. De rentebærende poster er ændret fra et nettoaktiv på 33 mio. DKK ved starten af 1999 til en nettogæld på 93 mio. DKK ved udgangen af Koncernens kommercielle valutapositioner afdækkes løbende gennem salg af Renterisiko pr (mio. DKK) Vægtet Løbetid < 1år 15år > 5år I alt forrentning Earnings Per Share (EPS) 99 17, , 97 1,5 96 7,9 95 6,7 DKK Cash Flow from Operations (CFFO) Cash Earnings (CE) mio. DKK mio. DKK Finansielle anlægsaktiver 6,9 6,9 Likvide beholdninger 68,7 68,7 Rentebærende aktiver 68,7 6,9 75,6 4,1% Prioritetsgæld 4,7 4,7 Langfristet anlægslån 1,3 36,3 93,2 139,8 Bankgæld 23,6 23,6 Rentebærende gæld 33,9 36,3 97,9 168,1 4,3% Netto position 34,8 36,3 91, 92,5 Udbytte pr. aktie ,8 96 1,5 95 1, 2,35 DKK 3, 13

14 William Demant Holding A/S 14 Soliditet % 49% 52% 61% 54% valuta på termin. Ved udgangen af 1999 er der åbne valutaterminskontrakter for i alt 761 mio. DKK. De vigtigste valutaer er sikret til følgende kurser: USD 76, JPY 6,57 og EUR 75. Det er ledelsens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er væsentlige uafdækkede finansielle risici. Balancen Koncernens samlede balance udgør pr. 31. december 1999 knap 1,1 mia. DKK, hvilket er en mindre stigning i forhold til Denne stigning er imidlertid acceptabel, når der tages forbehold for koncernens kraftige vækst. Ledelsen styrer løbende de operationelle aktiver således, at unødvendig likviditet ikke bindes i balancen. Imidlertid er det nødvendigt at tage højde for koncernens leveringsevne under nyintroduktioner, og i efteråret 1999 har styringen således ikke været helt så stram som under normale omstændigheder, idet der blev opbygget større sikkerhedslagre, end det normalt er tilfældet. I 2 forventes det, at varebeholdningens omsætningshastighed kan øges sammenlignet med Koncernens omsætningsvækst, der i andet halvår var på 24%, har medvirket til, at tilgodehavender sammenlignet med for et år siden er vokset mere end omsætningen, idet tilgodehavender for salg typisk vedrører de seneste måneder. Endvidere udgør øgede kredittider på visse markeder en konkurrenceparameter. Der har i 1999 ikke været nævneværdige tab på debitorer. Ledelse og medarbejdere På selskabets ordinære generalforsamling i 1999 modtog direktør Sven Folmer Thomsen ikke genvalg på grund af alder. Adm. direktør Michael Pram Rasmussen blev nyvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med direktør Niels Boserup som formand og direktør Jørgen Mølvang som næstformand. Koncernens gennemsnitlige medarbejdertal er steget til 2.132, og i 1999 var omsætningen pr. medarbejder 884. DKK mod 838. DKK i Bestyrelsen retter en varm tak til selskabets direktion og koncernens engagerede medarbejdere for en stor og dygtig arbejdsindsats i et år, hvor mange nye produkter er introduceret. Kapitalforhold William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden), Gentofte, har til selskabet oplyst, at fonden besidder 62% af aktierne i selskabet. Pr. 9. marts 2 besidder selskabet egne aktier, svarende til,9% af selskabskapitalen. Ingen anden aktionær har meddelt aktiebesiddelse i henhold til gældende lovgivning.

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

William Demant Holding A/S

William Demant Holding A/S Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 8 William Demant Holding A/S Idegrundlag 3 Bestyrelse og direktion 4 Hovedtal og nøgletal 5 Forretningsoversigt 6 Årets milepæle 7 Bestyrelsens beretning 8 Global infrastruktur

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18 Å r s r a p p o r t 2 4 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 18 Ledelses og revisionspåtegning 19 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Fortsat toplinjevækst og pæne pengestrømme fra driften Oticon Alta og den nye Inium platform skal skabe fornyet vækst

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1 Årsrapport 26 1 26 i overskrifter Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 6 Aktionærinformation 18 God selskabsledelse 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Bestyrelse og direktion 23 Fokus på innovation

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20

Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4. 2010 i overskrifter 6. Hovedtal og nøgletal 8. Beretning 10. Aktionærinformation 20 Årsrapport 21 Bredt forankret vækst lover godt for fremtiden 4 21 i overskrifter 6 Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Ansvarlighed 24 God selskabsledelse

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere