2. undervisningslektion på Bibellejr d. 13/2, 2011 Ved Daniel Præstholm Varighed: ca. 75 minutter ialt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. undervisningslektion på Bibellejr d. 13/2, 2011 Ved Daniel Præstholm Varighed: ca. 75 minutter ialt"

Transkript

1 2. undervisningslektion på Bibellejr d. 13/2, 2011 Ved Daniel Præstholm Varighed: ca. 75 minutter ialt Sang: Jesus, du har gjort mig fri (FS 111) [#1] Introduktion til tredje hovedafsnit, Rom 6-8: [#2] Vi er nu nået til tredje hovedafsnit i brevet, og det er dette afsnit vi skal se på i denne time samt næste og sidste time i morgen. Temaet for disse tre kapitler er frihed, som det også fremgår tydeligt af overskrifterne i DO92: Det retfærdiggjorte menneskes frihed. Jeg har valgt, at vi i denne lektion skal se på kapitel 6 og 7, og så se på kapitel 8 i morgen, og dette skyldes simpelthen længden af kapitlerne. Der er ca. 80 vers i alt i de tre kapitler, og det passer omtrent med, at dele mellem kapitel 7 og 8. Derfor skal vi også rimelig hurtigt i gang, hvis vi skal nå i dybden med stoffet. Bøn Tekst: Rom 6-7 [#3] Lad os først se på Rom 6 (læses). Paulus indleder med at stille et spørgsmål, der ligesom skal fungere som opfølgning på det hidtil skrevne, og for kort at resummere, så har de to hovedafsnit indtil nu beskrevet 1) situationen uden Jesus, nemlig følgerne af Adams fald. Udgangpositionen er fortabelse, for vi var vredens børn (jf. Ef 2,3). 2) Situationen efter Jesu handlen ind i historien, hans død og sejr over døden. Ved Jesu død fik vi fred med Gud (5,1), for ved troen er vi retfærdige i Jesu blod. Apostlen afsluttede kapitel 5 ved at skrive således om lovens betydning i forhold til synden: Men loven kom til, for at faldet skulle blive større; og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. (Rom 5,20-21) [#4] Nu stiller han som sagt et spørgsmål, som logisk set vel giver mening i forhold til det, han lige netop har sagt. Hvis nåden bliver større, når synden vokser, ja, hvorfor skal vi så ikke bare synde (se også Gal 5,13)? Der er måske nogle, som har sagt således hos romerne. Denne problematik kendte Paulus fra korintherne. Der havde været nogle blandt disse, der havde tænkt, at når Kristus havde sat dem fri, så var det helt okay at synde løs. I 1 Kor 6,12 skriver Paulus således til korintherne: Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig.. Der havde tydeligvis været nogle blandt korintherne, de stærke, som nu mente de var frie, så de kunne synde, som de ville. Det er især disse Paulus irettesætter i 1 Korintherbrev. Der var eksempler på synd, som var helt absurd blandt korintherne, synd man ikke engang fandt hos hedningerne (jf. 1 Kor 5,1) ~ deraf det græske korinqiazesqai, at hore.

2 Ifølge teologen Gerd Theissen, så har der været tre anklager mod Paulus fra modstandere, anklager, som ligger bag Romerbrevet, og den ene har gået på, at han var foregangsmand for libertinisme, dvs. at han opfordrede til udsvævende adfærd. Anklagen gik på, at apostlen skulle lære folk at gøre ondt, så at det skulle give et godt afkast (Rom 3,8). Ifølge Theissen er det bl.a. denne anklage, som Paulus i Rom 6,2 afviser med et aldeles ikke!. Strukturelt er det som om, at Paulus bruger aldeles ikke (mh genoito), som omkvæd igennem kapitel 6 og 7 (se 6,2.15; 7,7.13). Med disse udbrud viser han tydeligt, at det på ingen måde er det, spørgsmålet forinden udtrykker, han ønsker, at folk skal få ud af hans undervisning. Rom 6,1-14: [#5] Det første mh genoito viser Paulus det absurde ved ved at stille et retorisk spørgsmål: Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den?. Spørgsmålet her viser, at Paulus nu er gået over i tredje hovedafsnit, som omhandler den retfærdiggjortes nye liv. Her dækker vi over Paulus og læserne, i dette tilfælde også os. Hvis vi er døde fra synden, hvordan skulle vi så stadig kunne leve i den? Det er logisk set umuligt, men måske er de, der læser ikke klar over, at vi er døde fra synden. Paulus siger derfor i v. 3: Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?. Prøv engang at lade som om, at det er første gang, at I hører dette vers. Vi er døbte til Jesu død.. Det lyder umiddelbart ikke særlig rart i mine ører, men der er en meget vigtig pointe i det Paulus siger her. Han uddyber v. 3 i de følgende vers: Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. (Rom 6,4-5) I Gal 2,19-20 skriver Paulus således om sit forhold til Kristus: For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. (Gal 2,19-20) Hvem døde på korset? Det spørgsmål stiller en teolog ved navn Raabe i en artikel. Hvem døde på korset? Umiddelbart vil man vel svare Jesus uden at blinke den mindste smule, men læser vi de to forrige citater, så peger Paulus på, at det ikke kun var Jesus. Vi døde med ham. Paulus skriver således videre i Romerbrevet: Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, (Rom 6,6a).

3 Ud fra hvad apostlen skriver i Gal 2,19-20, så har han erfaringen af at være død, men det betyder ikke, at han ikke er levende. Han lever blot ikke mere selv, men Kristus lever i ham. Sandsynligvis er det også dåben Paulus taler om i Gal 2, I dåben døde vi med Kristus, vi blev inkluderet i den død, han led for os. Min bacheloropgave havde titlen: Han for os vi med ham., og handlede om Paulus forståelse af Jesu død i Galaterbrevet. Hos Paulus er der en klar dobbelt forståelse af Jesu død, en eksklusiv forståelse og en inklusiv forståelse. Jesus døde for os, for vor skyld, i stedet for os, til gavn for os, som eksempel for os. Det er det eksklusive ved hans død. Den død, var der ingen anden, der kunne dø. Samtidig er vi døde med ham i dåben. Igennem dåben blev/bliver vi inkluderet i den død, han døde. Vi bliver inddraget i døden, og det er dét, som Paulus taler om, i Rom 6,1-14. Vi, der er døbt, er døde med Kristus fra vort gamle legeme (v. 6). Det var det legeme, som lå under for synden, det menneske, som Paulus beskrev i det første hovedafsnit. Vi kan derfor ikke mere være bundet af synden, for, som han siger i v. 7, så er den, der er død, jo frigjort fra synden. Tanken er taget fra slave-herre-verdenen. Før trællede vi for synden, dvs. var bundet af den, men fordi vort gamle menneske nu er dødt gennem dåben, så er vi friet fra dette slaveskab. Døden frier jo en slave fra trældommen. Dåben har to sider, som det fremgår af v For det første er vi døde med Kristus gennem den, men for det andet skal vi også opstå sammen med ham. Det var også det, som Gal 2,19-20 gav udtryk for. Paulus selv lever ikke mere, men Kristus lever i ham, og det betyder, at Paulus' gamle menneske er dødt, men Kristus giver ham liv til at leve. Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. (v. 11). Lad os kort gøre holdt her i teksten. I dåben døde vi med Kristus, men vi opstod også med ham i dåben. Vil det så sige, at vi er opståede? Lever vi allerede i opstandelsen? Nej, det er noget sludder, men faktisk var der nogle i blandt korintherne, der sandsynligvis havde denne forestilling, og derfor blev Paulus nødt til at give en indtrængende forklaring af opstandelsen til denne menighed (jf. 1 Kor 15). Man skal forstå det således (se figur på næste side [#6]): Der er to forvandlinger, transformationer. Den første sker i dåben, og det er den Paulus taler om her. I dåben blev vi genfødt ved vand og ånd (jf. Joh 3). Man kan med Paulus' ord sige, at vi døde fra vort gamle legeme og blev derved transformerede til et nyt stadium. Det er det stadium, vi der er døbt og tror, befinder os i nu. Det giver derfor ingen mening at ville blive ved med at leve som det gamle menneske for det er jo dødt. Dette stadium er som en ørkenrejse, og er ofte

4 blevet sammenlignet med israelitternes rejse i Sinaj-ørkenen. Vi lever i Ånden (jf. Gal 5,25). Dette stadium er desværre stadig præget af det gamle menneske, af synden, og det er dette problem, som Paulus tager op her, men i særdeleshed i kapitel 7. Den anden transformation er den der sker efter den fysiske død. Da skal vi opstå, og synden skal ikke mere præge vort liv. Da skal vi dø fra vores simul justus et peccator-situation, og vi skal aldrig synde mere. Denne transformation kan man læse mere om i 1 Kor 15. Det gamle Menneske (Adam) Det, der kendetegner transformationerne, er, at der er noget, der er forandret (et brud), men der er også noget, der er det samme (kontinuitet). 1. transformation (dåben) [#7] Vi er altså ikke opståede endnu, men forvandlede i dåben, eller med Paulus' ord, døde fra vort gamle legeme. Derfor kommer han med en opfordring i v. 12: Det kristne, genfødte menneske Simul justus et peccator 2. transformation (opstandelsen) Et åndeligt legeme Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster., og videre: Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. (v. 14). Denne opfordring viser netop, den kristnes, vores, situation. Adam lever stadig i os, og ønsker at herske i vort liv. Vi er i nåden (Rom 5,2), og derfor skal vi ikke lade os styre af synden. Rom 6,15-23: [#8] Nu går apostlen videre til det næste aldeles ikke. Først et spørgsmål, som man måske godt kunne finde på at stille nu: Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? (v. 15). Nu hvor vi er frie fra synden, ja, døde fra den, så er vi ikke mere under loven. Paulus siger således i Galaterbrevet: Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg! Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. (Gal 5,1...13) Man kunne jo godt fristes til at tænke, at når vi nu er i nåden (5,2), og vi er frie for synden, så kunne vi vel blot synde løs. Det er stort set samme tankegang som i det forrige. Vi er døde fra vort gamle legeme, så kan synden vel ikke gøre os mere, og hvorfor skulle vi så ikke bare synde... der er vel ikke tale om synd så eller hva'?

5 Paulus forklarer sin indvending imod en sådan tankegang. Den man adlyder, er man træl for. Om det så er synden, eller om det er lydigheden (v. 16). Man kan ikke trælle for to herrer. Det har selv Jesus pointeret: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. (Matt 6,24) Paulus takker for, at romerne ikke længere er trælle for synden (v. 17). De er jo hedningekristne, som tidligere har fulgt de hedenske skikke, men dem har de nu gjort op med. Man kan ikke være delt! For borgerne i Romerriget var dette ikke noget nyt. Romerriget byggede på, det man kalder, patron-klient-systemet. Man kan sammenligne det lidt med en pyramideopbygning [#9]; fx var kejseren patron for mange klienter, som måske igen var patroner for andre klienter osv. osv. Kejseren så sig selv som klient for guderne, og på den måde var alle under nogle andre. For at dette system skulle fungere, var det vigtigt for patonerne at have trofaste og loyale klienter, som ikke stak deres patron. For klienterne handlede det om, at have en god patron, som ikke behandlede dem dårligt. Derved var der et gensidigt forhold mellem patron og klient. I v. 18 siger Paulus nu noget interessant: Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Han var kort inde på dette i v. 16. Vi er altså stadig trælle (douloi). Vi er vant til i vort nutidige samfund, at man skal tage ansvaret for sig selv, og det, det gælder om, er at være uafhængig af alt og alle. Som voksen skal man kunne tage vare på sig selv, ja, det er nærmest en menneskeret. Denne tankegang er kommet med oplysningstiden, hvor man i den grad gjorde op med de store autoriteter. For en slave handlede det altså ikke om at blive ikke-slave, men snarere om at få en god herre. Dét er, hvad Paulus har oplevet i sit eget liv. Han trællede for synden før, men nu træller han for retfærdigheden, ja, han siger flere steder, at han er Kristi tjener (douloj cristou/) fx Gal 1,10. Han er stolt af sin Herre. Måske er det derfor han fx i Gal 6,17 siger:...jeg bærer Jesu sårmærker (stigmata) på min krop.. Stigmata peger måske nærmere på brændemærker, som slaver jo havde i sin tid. Det mener nogle... Det er dog en illussion, at man kan være fuldstændig fri. Ingen er frie, dvs. uafhængige af alt. Vi kan altså ikke være fuldstændigt frie, men det handler om at have den rigtige herre, og det har vi, når vi følger Kristus.

6 [#10] Før trællede romerne (og vi) for synden, men var frie for retfærdigheden (v. 20). Udbyttet af dette patron-klient-forhold var døden (v. 21). Vil vi virkelig blive i det forhold? Nej, vel! Paulus peger ligefrem på, at romerne nu skammer sig over de frugter, som deres tidligere forhold gav. Heldigvis er vores situation nu, at vi HAR fred med Gud (jf. 5,1), og det betyder, at vi er døde fra synden og ikke mere træller under den. Vi skal i stedet trælle for lydigheden: Hele tiden bede, arbejde for og skærpe viljen til troslydighed. (se 1,5) (Villekjær 37). Det betyder, at vi får del i de frugter, som tjenerskabet under Gud giver, og det er at I helliges, og til sidst evigt liv. (v. 22). Her ses de to førnævnte transformationer. Inden vi fortsætter med kapitel 7, så vil jeg lige læse et citat op, som Paulus skriver i 1 Kor: Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. (1 Kor 15,56). Dette viser, at der er en klar sammenhæng mellem døden, synden og loven. Denne sammenhæng var han også inde på i kapitel 5, hvor han sagde således: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. (Rom 5,12). Her er det tydeligt, at der er en sammenhæng mellem synd og død, men hvor hører loven henne? Loven gør synden tydeligere, ja, loven er faktisk syndens kraft. De fleste kender til trangen at overskride et forbud. Så snart der er et forbud, så er det meget mere fristende at overtræde det, og overtrædelsen er synd. Derved bliver loven syndens kraft. I dåben blev vi første gang forvandlede til det kristne liv, vi nu lever i. Vi lever med Ånden, og det betyder, at vi hver dag vokser i troen, indtil den anden transformation, hvor vi skal opstå til evigt liv. Den dag skal vi være fuldstændigt frie for synden. Når vi lever med Ånden, skal vi også vandre med Ånden. (Gal 5,25). Paulus opsummerer til slut i kapitel 6: For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. (v. 23). Sang: Gud, du er ikke i min verden (gfs 57) [#11-13] Nu går vi videre til Rom 7 (læses). Rom 7,1-6: [#14] Paulus henvender sig nu til de jødekristne i menigheden - jeg taler jo til mennesker, der kender loven (v. 1), og tager udgangspunkt i ægteskabslovgivningen. Tankegangen er den, at man ikke kan afkræve noget af en død. Man kan ikke slå en død mand ihjel, og ligeledes er det med en enke. Når en kvindes mand dør, så er hun fri til at gifte sig med en anden, og gør hun det, begår hun ikke ægteskabsbrud.

7 Det svarer til, at man graver liget op af en røver og forlanger, at han skal straffes. Det giver ingen mening. Døden frier én fra loven. Det er logik for purhøns. Dette billede bruger apostlen til at sige til romerne, at de på samme måde er døde for loven (v. 4). I dåben døde de (og vi) med Kristus. Vi korsfæstede Adam på korset sammen med Kristus, og synden er derfor ikke mere herre over os. Før var vi under loven, og den var tugtemester for os, men nu, hvor vi er døde igennem dåben, og genfødte, da er vi ikke mere under loven. Paulus siger således i v. 6: Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle. Forholdet til loven har altid været et hot emne i kirken, ja, helt tilbage i urkirken var det et omdiskuteret emne. Paulus har tidligere i Romerbrevet flere gange været inde omkring lovens betydning. Han sagde således i 3,28: For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.. I forhold til frelsen er loven altså uden betydning, det er derimod troen, der frelser. Igennem Paulus' virke var denne lære, retfærdiggørelseslæren, et stridspunkt. Især i Galaterbrevet ses dette tydeligt. Nogle var kommet til galaterne og havde krævet, at de lod sig omskære. Paulus siger således til dem: I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. (Gal 5,4). Der er altså ingen tvivl ifølge Paulus' lære. Det er troen der frelser, ikke loven. Luther forklarede loven på denne måde. Loven har to brug, usus civitatis og usus theologicus. Den første brug er den civile eller verdslige brug, loven som sådan. De fleste kan se, at der er behov for en lov i samfundet, og at det giver mening, at man fx ikke går rundt og slår hinanden ihjel. Den anden brug, usus theologicus, er det, at loven giver syndserkendelse (jf. Rom 3,20). Loven bliver derved en tugtemester eller pædagog, som leder hen imod nødvendigheden af evangeliet. Uden loven bliver vi ikke klar over, at vi synder, og derved ikke klar over, at vi har brug for nåden. Der er også en tredje brug, usus in renatis, lovens formanende brug for de kristne. Loven som vejleder for de genfødte. Luther fandt jo ikke på denne forklaring, men fortolkede den ud fra Paulus, og det er noget af det, som apostlen netop i det følgende er inde på. Rom 7,7-11: [#15] Det tredje aldeles ikke kommer nu på banen. Man kunne ud fra det Paulus hidtil har sagt om loven, måske tænke, at loven er lig med synd, men det afviser apostlen blankt. Synden er aldeles ikke det samme som loven, men...

8 Synden er overtrædelse af loven. Først når loven virker ind i mit liv, bliver jeg klar over, at jeg er en synder. Det er jo netop lovens anden brug. Loven virker syndserkendelse (Rom 3,20). Det var det, jeg var inde på tidligere. Først når der opstilles et forbud, får man lyst til at overtræde det. Loven vækker synden, men det er bestemt ikke det samme. Lad os kort se på det første eksempel på dette i Bibelen. I Gen 2,17 siger Gud således til Adam: Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!. Dette er det første bud i Bibelen. Litterært er dette et spor forud for Gen 3, hvor buddet bliver overtrådt. Hvis vi ikke havde fået præsenteret buddet i Gen 2, så ville Gen 3 ikke være nær så spændende. Buddet vækker lysten til at overtræde det. Buddet skulle have givet Adam liv, men det vækkede synden og den forledte ham og dræbte ham ved det (jf. Rom 7,11). Således er det med forholdet mellem synden og loven. Rom 7,12-13: [#16] Loven er god. Det slår Paulus fast. Man kunne jo godt tænke, at loven, som vækker synden, er noget dårligt, men det er den ikke. Det fjerde aldeles ikke kommer nu. Blev loven da min død? Nej! Det var ikke loven, som dræbte Paulus (og os), men derimod synden. Synden brugte loven til at dræbe mig ved. Hvad betyder det nu? Paulus erfarede på vejen til Damaskus (Acta 9), at han ikke var den retfærdige farisæer, som han hidtil havde troet, at han var. Da Kristus viste sig for ham, døde han. Han blev klar over, at den løgn han hidtil havde levet i, blot var indbildning, og at han virkelig var en synder. Loven virker syndserkendelse, og den lyser ind i hjertet og viser, hvad der gemmer sig der. Derved vækkes synden, og vi dør ved synden. Man bliver klar over, at det ikke er muligt at opfylde loven. Rom 7,14-25: [#17] Loven er altså god og af ånd, og det er ikke den, der er dårlig. Det er mig! Selvom jeg er blevet genfødt og nu lever i et nyt kristent genfødt liv efter dåben, så er jeg stadig af kød, og synden virker stadig i mit liv. Den gamle Adam har det med at hoppe ned fra korset. Det er netop det som det lutherske udtryk simul justus et peccator, dækker over. Denne kamp mellem kødet og Ånden er den kristnes kamp. I dåben fik vi Ånden og den kæmper med kødet. I Gal 5,17 skriver Paulus således: For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil.. Præcis samme kamp beskriver han her i Romerbrevet. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. (v. 15b). Det jeg vil, dækker over Åndens, det nye sinds vilje, men selvom jeg ønsker at gøre Guds vilje, så erfarer jeg, at jeg gør det onde.

9 Det er synden i mig, der handler (v. 20). Jeg er en synder, og jeg gør ikke kun synder. Synden er en del af mig. Det gælder ikke kun mig, men os alle (jf. Rom 3,23). v : Paulus glæder sig over loven, for den er god, og uden den, ville han ikke være klar over, at han var en synder. Måske kunne man fristes til at sige, at det var lettere, hvis loven ikke var der, men så ville vi ikke være klar over, at vi var syndere. Hvis vi ikke var klar over det, så ville vi ikke være klar over nødvendigheden af frelsen. Derfor er loven god, og der er grund til at glæde sig over den. Desværre ser jeg bare en anden lov, syndens lov (v. 23). Den handler imod Guds lov, og gør at jeg synder. Denne strid i Paulus' liv får ham til at udbryde: Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? (v. 24). Svaret kommer prompte: Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Jesus Kristus frier os fra dette legeme, når vi engang skal dø den fysiske død. Da skal den anden transformation forvandle os til et åndeligt legeme, som ikke længere skal være befængt med syndens kødelige legeme. Men lige nu er situationen: simul justus et peccator. (v. 25b). Kort opsummering af gennemgang: [#18] 1) i dåben døde vi med Kristus på korset; det betyder, at vi ikke mere skal leve i overensstemmelse med den gamle Adam, og derfor skal vi ikke synde i det nye liv 2) dåben er udtryk for den første transformation, mens opstandelsen er den anden transformation 3) ingen er frie; enten træller man for synden eller også træller man for lydigheden (Rom 6,16). Man kan ikke tjene begge! 4) vi er døde for loven, og derfor ikke længere under loven 5) loven er god, for den viser os vores synd og leder os derved til evangeliet; usus theologicus 6) mens vi endnu er mellem første og anden transformation, da er vi på samme tid syndere og retfærdige; simul justus et peccator. Denne strid vil forblive indtil den fysiske død og opstandelsen Spørgsmål til samtale: [#19-20] Tal først om det, der falder jer først ind ud fra undervisningen. Rom 6: 1) Hvad betyder dåben for dig? Snak om jeres syn på dåben. 2) Gav det mening for dig med billedet af de to transformationer, som Daniel brugte? 3) Vi er døde med Kristus i dåben (v. 4-5). Hvor konkret, mener du, at det skal forstås? Se også Gal 2,19-20.

10 4) Den frihed fra synden, som der tales om, er ikke en total frihed, hvis der med dette forstås en uafhængighed af alt, men derimod er der tale om et tjenerskabsskifte (jf. v. 18). Hvad mener du om det? Rom 7: 5) Prøv at forklare med jeres egne ord, hvordan loven skal forstås. Hvad er lovens funktion? 6) Når Paulus taler om, at han døde ved buddet i v. 10a, hvordan skal det så forstås? 7) Kender du til kampen mellem kødet og Ånden i dit eget liv? Hvordan oplever du den? 8) Skal loven have en funktion i den genfødtes (den døbtes) liv? I så fald: hvilken?

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Den

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm. Varighed: 30-40 minutter. Målgruppe: IMU (ca 16-25 år)

Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm. Varighed: 30-40 minutter. Målgruppe: IMU (ca 16-25 år) Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm Varighed: 30-40 minutter Målgruppe: IMU (ca 16-25 år) Emne: Min plads i fællesskabet Primær tekst: Rom 12,3-8 Indledning: Tak fordi

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Bibeltime 2 på Hurup Bibelcamping d. 22. juli 2011 ved Daniel Præstholm. Emne: Paulus' forståelse af Jesu død i Galaterbrevet Vi med Kristus

Bibeltime 2 på Hurup Bibelcamping d. 22. juli 2011 ved Daniel Præstholm. Emne: Paulus' forståelse af Jesu død i Galaterbrevet Vi med Kristus Bibeltime 2 på Hurup Bibelcamping d. 22. juli 2011 ved Daniel Præstholm Emne: Paulus' forståelse af Jesu død i Galaterbrevet Vi med Kristus Varighed: ca. 45 minutter Sang: Ren og retfærdig (HT 377) Trosbekendelsen

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Det skal vi i eftermiddag møde gennem Jakobsbrevet, som er en af dagens tekster tre tekster. I har fået teksten udleveret af kirketjeneren.

Det skal vi i eftermiddag møde gennem Jakobsbrevet, som er en af dagens tekster tre tekster. I har fået teksten udleveret af kirketjeneren. 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 14. februar 2016 kl. 16.00. Prædikenskitse, stikordsagtig. Salmer: 624/45/439/336/634 Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 1 3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 Åbningshilsen. Foråret har brudt vinterens magt og vi mærker

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30.

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Opstandelsen og livet. Vi lever i lyset af Jesu opstandelse. Også når vi igen hører den historie

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Tale i Engesvang d. 15/4-10

Tale i Engesvang d. 15/4-10 Tale i Engesvang d. 15/4-10 ved Daniel Præstholm (Voldsomt): Hvorfor lever I imod Guds ord? I handler efter jeres egen vilje og ikke efter vor Faders! Hvis I ikke begynder at fokusere på Kristus, som den,

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Tale den 24. januar 2016

Tale den 24. januar 2016 I dag er en særlig søndag, for vi har nemlig dåbsgudstjeneste her til aften. Og det glæder jeg mig helt vildt til! Det plejer at være en kæmpe fest, når der er nogen, der vil døbes. Og i aftener er det

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække

Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke Bededag fredag d. 1. maj 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække Salmer DDS 497: Jeg råber fast, o Herre (mel: Jeg ved, på hvem jeg bygger) DDS

Læs mere

Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen. Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22.

Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen. Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22. Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22. Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274

2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274 1 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274 Åbningshilsen Efter højmessen i dag er der frokost i Sognehuset,

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet.

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. 1 16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. Jesus opvakte Lazarus fra de døde fordi han elskede

Læs mere

Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm

Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm Varighed: 30-45 minutter Emne: Gal 5-6 Indledning: Tak fordi jeg må komme og tale for jer. Vi skal være sammen om Galaterbrevets

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21 1 8. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 26. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 392/434/436/292//390/439/341/391 Åbningshilsen Med denne søndag begynder en række søndage med temaet: De To Veje. I dag

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart.

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. Den står klar. Tung er den, således at den hæmmer min bevægelsesfrihed.

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører (mel: Kommer, sjæle) DDS 371: Du fylder

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

I blev udvalgt tl et liv i frihed!

I blev udvalgt tl et liv i frihed! Prædiken tl konfrmaton, Krist Himmelfarts Dag, den 5. maj 2016 I blev udvalgt tl et liv i frihed! Læsninger: Gal. 5,13 26 og Luk. 24,46-52 Således skriver apostlen Paulus i brevet tl galaterne. Kære brødre,

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Tale i Korning Missionshus d. 28.12.10 Emne: Målgruppe: Varighed: Tekst: Tale:

Tale i Korning Missionshus d. 28.12.10 Emne: Målgruppe: Varighed: Tekst: Tale: Tale i Korning Missionshus d. 28.12.10 ved Daniel Præstholm Emne: juletale Guds kærlighed til mig! Målgruppe: et IM-samfund Varighed: ca. 35 minutter Tekst: Joh 1,1-18; Fil 2,(1-5)6-11 Tale: Indledning:

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Kristne Kerneværdier 2012 2013

Kristne Kerneværdier 2012 2013 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord Rom 10,17 Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i! En kursusaftens forløb:

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: 290 I al sin glans 317 Livets fylde, glædens glans 282 Apostlene sad 294 Talsmand som (Lindemann) 438 Hellig 292.3-5 I det store sjælebad (Barnekow

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Tilblivelsen af "Livet som kristen"

Tilblivelsen af Livet som kristen LIVET SOM KRISTEN Tilblivelsen af "Livet som kristen" I starten af september 2003 gik jeg en tur og bad. Jeg skulle tale i vores menighed den følgende søndag, men havde denne gang virkelig ingen ide om,

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Kristen, discipel eller slave?". af Torben Søndergaard

Kristen, discipel eller slave?. af Torben Søndergaard Kristen, discipel eller slave?". af Torben Søndergaard Hvad er en kristen egentlig? Svaret på dette væsentlige spørgsmål afhænger desværre i dag meget af, hvem man spørger. I denne bog får du det bibelske

Læs mere

Gud, som har forpasset deres chance eller bare ikke tilhører den rigtige gruppe?

Gud, som har forpasset deres chance eller bare ikke tilhører den rigtige gruppe? Epistelprædiken 20. søndag efter Trinitatis Sankt Pauls Kirke Aarhus 2012-10-19 Rom 11,25-32 Inden oplæsning/kort introduktion: Gud ønsker at sige os noget i dag. Igennem Paulus. Jeg vil gerne forberede

Læs mere

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002 ERLING TIEDEMANN Prædiken i Humlebæk Kirke Anden søndag efter påske, 14. april 2002 Læsninger: Salme 23 ("Hyrdesalmen") Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 2 han lader mig ligge i grønne enge, han

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19

1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19 1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19 Opstandne Herre. Kom til mig og hold mig fast i fællesskabet med dig nu og i evighed. AMEN Simon Peter havde været sammen med den discipel,

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere