S ø g,- s å s k a l I f i n d e. - J e s u B j e r g p r æ d i k e n -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S ø g,- s å s k a l I f i n d e. - J e s u B j e r g p r æ d i k e n -"

Transkript

1 1(34) S ø g,- s å s k a l I f i n d e - J e s u B j e r g p r æ d i k e n - Bed, så skal der gives jer søg, så skal I finde, bank på,- så skal der lukkes op for jer. Thi - enhver, - som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op Matt. 7,7. År 31. e.kr - men

2 2(34) M e n d u, n å r d u b e d e r - så gå ind i dit Kammer og luk din Dør og bed til din Fader, som ser i det skjulte, og din Fader, som er i det skjulte, og din Fader,- som ser i det skjulte, - skal bønhøre dig. Matt. 6,6. men

3 3(34) - M e n n å r I b e d e r - må I ikke bruge mange Gentagelser, som Hedningerne gør; Thi de mener, de bliver bønhørt for deres mange Ord. Dem må I derfor ikke ligne; Thi jeres Fader ved, - hvad I trænger til, før I beder ham. Matt. 6, 7. Derfor

4 4(34) Derfor skal I bede således: F a d e r v o r Du som er i Himmelen! Helliget være dit Navn, komme dit Rige; ske din Vilje på Jorden, som den sker i Himmelen; giv os i Dag vort daglige Brød; og forlad os vor Skyld, som også vi forlader vore Skyldnere; og led os ikke ind i Fristelse, men fri os fra det onde. Matt. 6, 9. - og

5 5(34) Og der blev Kamp i Himmelen: J E S U K R I S T I Å B E N B A R I N G Åb.1,1.-12, År. 69 e.kr år senere: Og jeg hørte en høj Røst i Himmelen sige: Fra nu af er Frelsen og Kraften og Riget vor GUDS og Magten hans Salvedes; KAMPEN I HIMMELEN ER VUNDET GUDS ER RIGET OG MAGTEN HANS SALVEDES. (KRISTUS) Thi nedstyrtet er vore Brødres Anklager, som anklagede Dem for vor GUD Dag og Nat. Åb. 12,10. Glæd jer derfor, I Himle, og I, som bor i dem! Åb. 12,12. Ve Jorden >

6 6(34) Ve Jorden og Havet! Thi Djævelen er kommen ned til Jer; hans Harme er stor, fordi han ved, hans Tid er kort. Åb.12,12. Og Dragen vrededes på Kvinden og gik bort for at føre Krig mod de andre af hendes Slægt, dem, der holder: GUDS BUD og bevarer JESU VIDNESBYRD. Åb. 12, 17. Og jeg (Johannes) så >

7 7(34) Og jeg så noget ligesom et Glarhav, isprængt med Ild. Og jeg så dem, som var gået sejrende ud af Kampen med Dyret og dets Billede og dets Navns Tal, stå ved Glarhavet med GUDS Harper i deres Hænder. Og de sang Moses GUDS Tjeners Sang, og - LAMMETS SANG - Store og underfulde er dine Gerninger, HERRE VOR GUD, DU ALMÆGTIGE! retfærdige og sande er dine Veje, DU ER DE HELLIGES KONGE! Hvem skulde ikke frygte dig, HERRE! og prise Dit Navn? - THI DU ALENE ER HELLIG - Ja, alle Folkene skal komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine retfærdige Domme er blevet åbenbaret. Åb. 15, 3-4.

8 8(34) - JESU KRISTI ÅBENBARING - Åb. 1,1. - Som GUD gav ham for at vise sine Tjenere, hvad der skal ske i en Hast. Og han sendte Bud ved sin Engel og gav det til Kende i Billeder for sin Tjener Johannes, som her vidner om: - GUDS ORD - og - JESU KRISTI VIDNESBYRD - - alt, hvad han selv har set. Salig er den, som oplæser, og de, som hører - PROFETIENS ORD - og holder fast ved det, der er skrevet i den; - THI TIDEN ER NÆR! - Åb. 1, 1-3.

9 9(34) APOSTELEN JOHANNES VIDNESBYRD Åb. 1,7. Se, i Skyerne kommer han, og alles Øjne skal se ham, også deres, som har gennemstunget ham, og alle Jordens Stammer skal jamre ved hans Komme. J a, - A m e n. J E G E R A L F A o g O M E G A S i g e r - G U D H E R R E N - H a n, S o m E R, O g S o m V A R O g S o m K O M M E R - D E N A L M Æ G T I G E - Åb. 1,8.

10 10(34) APOSTELEN JOHANNES VIDNESBYRD Åb. 1, e.kr. Jeg, Johannes jeres Broder, som er fælles med jer om Trængselen og Kongedømmet (Guds Rige) og Udholdenheden i JESUS, jeg var på den Ø, som hedder Patmos, for GUDS ORDS og JESU Vidnesbyrds Skyld. På HERRENS DAG kom jeg under Åndens Magt, og jeg hørte bag mig en stærk Røst som Lyden af en Basun, og den sagde: Hvad du ser, skriv det i en Bog, og send det til de syv Menigheder. Og jeg vendte mig om for at se, hvad det var for en Røst, der talte med mig; og da jeg vendte mig om, så jeg syv Guldlysestager og midt imellem Lysestagerne én, som lignede en MENNESKESØN, klædt i fodsid Kjortel og,med et Guldbælte om Brystet.

11 11(34) Åb. 1, Hans Hoved og Hår var hvidt som hvid Uld, som Sne, og hans Øjne som flammende Ild; Og hans Fødder lignede skinnende Malm, når den gløder i Ovnen, og hans Røst var som mange Vandes Brusen; i sin højre Hånd havde han syv Stjerner, og af hans Mund udgik et tveægget, skarpt Sværd, og hans Udseende var som Solen, når den skinner i sin Kraft. Og da jeg så ham, faldt jeg som død ned for hans Fødder; Og han lagde sin højre Hånd på mig og sagde:

12 12(34) JESU KRISTI VIDNESBYRD ÅB. 1, 18. Frygt ikke! JEG ER - den første og den sidste og den, som lever; - JEG VAR død - men se, - JEG LEVER - i Evighedernes Evigheder, og - JEG HAR - DØDEN og DØDSRIGETS NØGLER. Så skriv da ned, hvad du har set, både det, som ER, og det, som siden SKAL SKE. Åb. 1,19.

13 13(34) D Å B S B E F A L I N G E N Matt. 28, 19: Gå derfor hen og gør alle Folkeslag til mine Disciple, idet I døber dem i mit Navn, - Ap. 2,38. - Apostlene - Ap. 10,48. - og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. J E S U S B E F A L I N G E R Matt. 5.e 6.e 7:e Kapitel Thi jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som har sendt mig, Han har givet mig Befaling om, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale; Joh. 12, 49.

14 14(34) Og jeg ved, at - HANS BEFALING ER EVIGT LIV. Derfor, hvad jeg taler, taler jeg således, som Faderen har sagt mig. Joh. 12,50. Og se, - JEG ER - med jer Alle Dage indtil - VERDENS ENDE - Matt. 28,20.

15 15(34) EN NY BEFALING Joh. 13, 34. En ny Befaling giver Jeg jer, at I skal elske hverandre: ligesom Jeg har elsket jer, skal også I elske hverandre. Derpå skal alle kende, at I er mine Disciple, om I har indbyrdes Kærlighed. Den, som har mine Befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; og den, som elsker mig, skal elskes af min Fader, og Jeg skal elske ham og - åbenbare mig for ham. Joh. 14, 21.

16 16(34) TALSMANDEN HELLIGÅNDEN Joh. 14, Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit Ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage Bolig hos ham. Men Talsmanden Helligånden, som Faderen vil sende i mit Navn, han skal lære jer alle Ting og minde jer om alt, hvad Jeg har sagt jer. MIN FRED GIVER JEG JER Fred efterlader Jeg jer, min Fred giver Jeg jer; Jeg giver jer ikke, som Verden giver. Jeres Hjerte forfærdes ikke og være ikke modløst! I hørte, at Jeg sagde til jer: Jeg går bort, og Jeg kommer til jer igen. `Hvis I elskede mig, vilde I glæde jer over, at Jeg går til Faderen; - THI FADEREN ER STØRRE END JEG

17 17(34) A P O S T L E N E S G E R N I N G E R 1 Kapitel - 33 e.kr. I mit første Skrift fortalte jeg (Luk.1,3.) dig, Teofilus, om alt, hvad Jesus gjorde og lærte fra Begyndelsen af og indtil den Dag, da Han blev optaget, efter at Han ved Helligånden havde givet sine Befalinger til Apostlene, som Han havde udvalgt sig. 3 For dem havde Han også, efter sin Lidelse, med mange Beviser fremstillet sig som den levende, idet Han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om, hvad der hører GUDS Rige til. Og engang, da Han holdt Måltid sammen med dem, bød Han dem ikke at vige fra Jerusalem, men oppebie det, som I, har hørt mig tale om. Thi Johannes døbte med Vand; men I skal om ikke mange Dage døbes med Helligånden. Ap.G.1,5.

18 18(34) K R I S T I H I M M E L F A R T Ap.G. 1, e.Kr. 6 Medens de nu var samlede, spurgte de Ham og sagde: Herre! er Tiden nu kommet, da du vil genoprette Kongeriget for Israel? " (eng. kingdom) Da svarede Han dem: Det tilkommer ikke jer at kende Tider eller Timer, som Faderen har fastsat af egen Magt. Men når Helligånden kommer over jer, skal I få Kraft, og I skal være mine Vidner, både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria, ja, indtil Jordens Ende. 9 Og da Han havde sagt dette, løftedes Han op, medens de så derpå, og en Sky tog Ham bort fra deres Øjne. Som de nu stirrede op imod Himmelen, medens Han fo r bort, se, da stod der hos dem to Mænd i hvide Klæder, og de sagde: I galilæiske Mænd, hvorfor står I og ser op imod Himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, Han skal komme igen på samme Måde, som I har set Ham fare til Himmelen. 12 Derefter vendte de tilbage til Jerusalem fra det Bjerg, som hedder Oliebjerget og ligger nær ved Jerusalem, en Sabbatsvej derfra.

19 19(34) - 10 Dage senere - HELLIGÅNDENS UDGYDELSE Pinsedagen 33 e.kr. Ap.G. 2, Apostelen Simon Peters Tale Ap.G. 2, Denne JESUS har GUD ladet opstå, derom er VI- alle VIDNER. Efter at Han ved GUDS højre Hånd er ophøjet og af Faderen har fået Helligånden, som var forjættet os, har Han udgydt den, således som I både ser og hører. 36 Så skal da hele Israels Hus vide for vist, at den Jesus, som I korsfæstede, ham har GUD gjort både til Herre og Kristus. Da de hørte dette, stak det dem i Hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige Apostle: Brødre! hvad skal vi gøre?

20 20(34) DEN FØRSTE DÅBS HANDLING I JESU NAVN! Ap.G. 2, Peter sagde til dem: Omvend jer og lad jer døbe hver især i JESU KRISTI NAVN til jeres Synders Forladelse, så skal I få HELLIGÅNDEN som GAVE. De, som nu tog imod hans Ord, blev døbt; og på den Dag blev der føjet omtrent tre Tusinde Sjæle til. F Æ L L E S S K A B E T Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og ved Fællesskabet, ved Brødsbrydelsen og Bønnerne. Og der kom Frygt over enhver Sjæl, og der skete mange Undere og Tegn ved Apostlene. Og alle de, som kom til Troen, holdt sig sammen og havde alle Ting fælles; de solgte tit Ejendom og Gods og delte det ud iblandt alle, efter hvad enhver trængte til. Ap.G. 2, 44.

21 21(34) A P O S T L E N E S L Æ R E Ap.G. 4, Medens de talte til Folket, kom Præsterne og Anføreren for Tempelvagten og Saddukæerne over dem, da de tog dem det ilde op, at de lærte Folket og I JESUS forkyndte Opstandelsen fra de døde. 3 Og de lagde Hånd på dem og satte dem i Forvaring til næste Dag; 4 Men mange af dem, som havde hørt Ordet, kom til Tro og Tallet på Mændene nåede op på omtrent fem Tusinde. Dagen derefter skete det, at deres Rådsherrer og Ældste og Skriftkloge trådte sammen i Jerusalem. 7 Og de lod dem føre frem i Forsamlingen og spurgte: Med hvilken Magt eller i hvilket Navn har I gjort dette? 8 Fyldt af Helligånden svarede Peter dem da: så skal alle I og hele Israels Folk vide, at det er ved Navnet JESUS KRISTUS fra Nazaret, Ham hvem I korsfæstede, men som GUD har opvakt fra de døde- det er ved Hans NAVN, at Manden her står rask for jeres Øjne. 11 Denne JESUS ER STENEN, som blev agtet for intet af jer Bygmestre, men som er blevet Hovedhjørnesten.

22 22(34) PETER OG JOHANNES VIDNER FOR RÅDET Ap.G.4, Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke under Himmelen givet Mennesker noget andet Navn, hvorved vi kan frelses. 13 Men da de så Peters og Johannes Frimodighed og kunde mærke at de var ulærde Mænd og Lægfolk, undrede de sig, men så kendte de dem igen og huskede, at de havde været sammen med Jesus. 17 Men for at det ikke skal komme videre ud iblandt Folket, så lad os true dem til ikke mere at tale til noget Menneske i dette Navn. 19 Men Peter og Johannes svarede og sagde til dem: Døm selv, om det i GUDS Øjne er ret at lyde jer mere end GUD, for vi kan ikke lade være at tale om det, vi har set og hørt. Og med stor Kraft aflagde Apostlene Vidnesbyrdet om Herren JESU Opstandelse, og alle havde de stor Yndest hos Folket. Ap.G.4, 33.

23 23(34) APOSTLENE STILLES IGEN FOR RÅDET Ap.G. 5, Da kom er en og meldte: Se, de Mænd, som I satte i Fængsel, står i Helligdommen og lærer Folket. Så gik Anføreren sammen med Tjenerne hen og hentede dem, dog ikke med Magt, thi de var bange for, at de skulde blive stenet af Folket. Og da de have hentet dem førte de dem frem for Rådet. Og Ypperstepræsten forhørte dem og sagde: 28 Vi har jo udtrykkelig forbudt jer at lære i dette Navn, og se, nu har I fyldt Jerusalem med jeres Lære og vil bringe dette Menneskes Blod over os! 29 Da svarede Peter og de andre Apostle og sagde: Man bør adlyde GUD mere end Mennesker. Vore Fædres GUD har opvakt JESUS, som I tog af Dage ved at hænge ham på et Træ. Ham har GUD med sin højre Hånd ophøjet til HERRE og FRELSER for at give Israel Omvendelse og Syndernes Forladelse. 32 Og Vidner om disse Ting er vi og Helligånden, som GUD har givet dem, der adlyder ham. 42 Og de holdt ikke op med hver Dag at lære i Helligdommen og i Hjemmene og at forkynde Evangeliet om, at: - JESUS ER KRISTUS -

24 24(34) STEFANUS ANKLAGES FOR RÅDET Ap.G. 6,7-15. Og GUDS ORD havde Fremgang, og Disciplenes Tal voksede meget i Jerusalem; og en Mængde af Præsterne adlød Troen. Stefanus, der var fuld af Nåde og Kraft, gjorde store Undere og Tegn blandt Folket. Da stod nogle frem af den Synagoge - og de indlod sig i ORDSTRID med Stefanus. 10 Men de kunde ikke modstå den Visdom og den Ånd, hvormed han talte. 11 Da traf de hemmelig Aftale med nogle Mænd, om at de skulde sige: Vi har hørt ham tale bespottelige Ord imod Moses og imod GUD. Således ophidsede de Folket og de Ældste og de Skriftkloge, og de overfaldt ham og slæbte ham med sig og bragte ham for Rådet; og de førte falske Vidder, som sagde: Den Mand taler stadig imod dette hellige Sted og imod Loven. Thi var hørt ham sige: Denne JESUS fra NAZARET skal nedbryde dette Sted og forandre de Skikke, som Moses har overleveret os. 15 Og alle de, som sad i Rådet, stirrede på ham, og hans Ansigt var, for dem at se, som en ENGELS Ansigt. STEFANUS FORSVARSTALE Ap.G. 7, Men Ypperstepræsten spurgte: Forholder dette sig således? Stefanus viser, at GUDS Nærværelse ikke er bundet til Templet og minder om Jødefolkets Genstridighed mod Moses og Profeterne.

25 25(34) STEFANUS MARTYRDØD Ap.G. 7, Da de hørte dette, blev de forbitrede i deres Hjerter og skar Tænder. Men opfyldt af HELLIGÅNDEN stirrede han op imod Himmelen og så GUDS HERLIGHED og JESUS stående ved GUDS højre Hånd. Og hans sagde: Se, jeg skuer Himlene åbne og Menneskesønnen stående ved GUDS højre Hånd. 57 Da skreg de med høj Røst og holdt sig for Ørene og stormede alle som én ind på ham; 0g de slæbte ham uden for Byen og stenede ham. og Vidnerne lagde deres Klæder ved Fødderne af en ung Mand, som hed Saulus. Så stenede de Stefanus, medens han bad og sagde: HERRE JESUS, tag imod min Ånd! Og han faldt på Knæ og råbte med høj Røst: Herre, tilregn dem ikke denne Synd! Og da han havde sagt dette, sov han hen.

26 26(34) SAULS OMVENDELSE Ap.G. 9, Men Saulus, der stadig fnyste med Trusel og Mord imod Herrens Disciple, gik til Ypperstepræsten og bad om at få Breve til Synagogerne i Damaskus, for at han, hvis han fandt nogen, Mænd eller Kvinder, som holdt sig til Vejen, da kunde føre dem bundne til Jerusalem. 3 Men det skete, da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus, at et Lys fra Himmelen pludselig strålede om ham. Og han faldt til Jorden og hørte en Røst, som sagde til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? 5 Han sagde: Hvem er du Herre? Han svarede: JEG ER JESUS, som du forfølger. Men stå op og gå ind i Byen, så skal det blive sagt dig, hvad du bør gøre. 7 Hans Rejsefæller stod målløse, da de nok hørte Røsten, men ikke så nogen. Og Saulus rejste sig op fra Jorden; men da han åbnede sine Øjne, kunde han ikke se. De ledede ham så ved Hånden og førte ham ind i Damaskus. Og i tre Dage kunde han ikke se, og han hverken spiste eller drak.

27 27(34) D A M A S K U S Ap.G. 9, I Damaskus var der en Discipel ved Navn Ananias; til ham sagde Herren i et Syn: Ananias! Og Han svarede: Se, her er jeg, Herre! Og Herren sagde til ham: Stå op, gå hen i den Gade, som kaldes den lige, og spørg i Judas Hus efter en ved Navn Saulus fra Tarsus: thi se, han beder. Og han har i et Syn set en Mand ved Navn Ananias komme ind og lægge Hænderne på ham, for at han skulde få sit Syn igen. 13 Men Ananias svarede: Herre! jeg har hørt af mange om den Mand, hvor meget ondt han har gjort dine hellige i Jerusalem. Og her har han Fuldmagt fra Ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, som påkalder dit Navn.

28 28(34) SAULS UDVÆLGELSE Ap.G. 9, Men Herren sagde til Ananias: Gå! thi denne Mand er mit Redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit Navn frem både for Hedninger og Konger og Israels Børn; og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit Navns Skyld. 17 Så gik Ananias derhen, og da han kom ind i Huset, lagde han Hænderne på ham og sagde: Broder Saul! det er Herren, som har sendt mig, JESUS, der viste sig for dig på Vejen, du kom ad, for at du skal få dit Syn igen og blive fyldt med HELLIGÅNDEN. 18 Og straks faldt der ligesom Skæl fra hans Øjne, og han fik sit Syn igen, og han stod op og blev døbt. Han blev nogle Dage hos Disciplene i Damaskus. Og straks begyndte han i Synagogerne at prædike om: - JESUS, AT HAN ER GUDS SØN -

29 29(34) FLUGTEN FRA DAMASKUS Ap.G.9, Og alle, som hørte det, var ude af sig selv af Forundring og sagde: Er det ikke ham, som i Jerusalem søgte at udrydde dem, der påkalder dette Navn? Og var han ikke kommen hertil for at føre dem bundne til Ypperstepræsterne? 22 Men Saulus voksede i Kraft og gendrev Jøderne, som boede i Damaskus, idet han beviste at: - JESUS ER KRISTUS - 23 Men da en rum Tid var gået, holdt Jøderne Rådslagning om at slå ham ihjel; men Saulus fik at vide, at de efterstræbte ham. Da de nu endogså holdt Vagt ved Portene både Dag og Nat for at få ham slået ihjel, tog hans Disciple ham ved Nattetid og fik ham ud gennem Muren ved at fire ham ned i en Kurv. 26 Da han siden kom til Jerusalem, gjorde han Forsøg på at slutte sig til Disciplene; men de frygtede alle for ham, da de ikke troede på, at han var en Discipel. //

30 30(34) BARNABAS TAGER SIG AF SAULUS Ap. G. 9, Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til Apostlene og fortalte dem, hvordan han på Vejen havde set Herren, som havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus havde vidnet frimodigt i Jesu Navn. Så gik han ind og ud hos dem i Jerusalem og vidnede frimodigt i Herrens Navn. Og han talte og stredes med de græsktalende Jøder dér; og de forsøgte at slå ham ihjel. Men da Brødrene fik dette at vide, førte de ham ned til Kæsarea og sendte ham derfra videre til Tarsus. DISCIPLENE KALDES KRISTNE FØRST I ANTIOKIA Ap.G. 11, Barnabas drog til Tarsus for at opsøge Saulus; og da han havde truffet ham, tog han ham med til Antiokia. Og det skete, at de et helt År igennem færdedes sammen i Menigheden og underviste en talrig Skare. Og det var i Antiokia, at Disciplene først fik Navnet Kristne. Medens de nu holdt Gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: Udtag mig Barnabas og Saulus til denne Gerning, Jeg har kaldet dem til. Ap.G. 13, 2-4. Så fastede de og bad og lagde Hænderne på dem og lod dem drage af Sted. Da de således var udsendt af Helligånden, drog de ned til Seleukia og sejlede derfra til Kypern.

31 31(34) DE ORTODOKSE JØDER FORKASTER EVANGELIET, MEN HEDNINGERNE TAGER IMOD DET Apg. 13, Paulus Tale i Synagogen i Antiokia 14 Men selv drog de videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidien. Og på Sabbatsdagen gik de ind og satte sig i Synagogen. Efter at Loven og Profeterne var oplæst, sendte Synagogeforstanderne Bud til dem og lod sige: Brødre! har I et Formaningsord til Folket, så sig frem! 16 Da stod Paulus op og slog til Lyd med Hånden og sagde: Israelitiske Mænd og I andre, som frygter GUD, hør på mig! 17 Dette Folks GUD, Israels GUD, udvalgte vore Fædre og gjorde Folket stort i Udlændigheden i Egyptens Land og førte dem siden ud derfra med løftet Arm. 18 Og omtrent fyrretyve År fandt han sig i deres Færd i ørkenen. 19 Og han udryddede syv Folk i Kana ans Land, Og deres Land fordelte han iblandt dem. 20 Derefter, i omtrent fire Hundrede og halvtredsinds- 21 tyve År, gav han dem Dommere indtil Profeten Samuel.

32 32(34) 22 Derpå bad de om en Konge, og GUD gav dem Saul, Kis Søn, en Mand af Benjamins Stamme, i fyrretyve År. Og da han havde fjernet ham, satte han David til Konge over dem. Ham gav han også det Vidnesbyrd: Jeg har fundet David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte; han skal gøre min Vilje. I alle Ting 23 Af hans Slægt lod GUD, således som han havde forjættet, en FRELSER fremstå for Israel- der er JESUS. 38 Så skal I da vide Brødre, at ved ham forkyndes jer - SYNDERNES FORLADELSE - 39 og ved ham bliver enhver, der tror, retfærdiggjort fra alt det, som I ikke ved Mose Lov kunde blive retfærdiggjort fra. 48 Da Hedningerne hørte dette, blev de glade og priste HERRENS ORD, og de kom til Troen, så mange, som var bestemt til evigt Liv. 49 Og HERRENS ORD udbredtes over hele Egnen. 50 Men Jøderne ophidsede de fornemme gudfrygtige Kvinder og de første Mænd i Byen; og de rejste en Forfølgelse mod Paulus og Barnabas og fik dem jaget bort fra deres Enemærker. 51 Så rystede de Støvet af deres Fødder imod dem og drog til Ikonium. 52 Men Disciplene fyldtes af Glæde og af Helligånd.

33 33(34) HELLIGÅNDENS VIDNESBYRD Ap.G. 20, 23. Kun ved jeg, at HELLIGÅNDEN i den ene By efter den anden - VIDNER - for mig THI HELLIGÅNDEN OG PROFETIENS ÅND ER JESU VIDNESBYRD Men når Helligånden kommer over jer, skal I få Kraft; - og I skal være mine Vidner Ap.G. 1,8. Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som bevarer Jesu Vidnesbyrd GUD SKAL DU TILBEDE! THI JESU VIDNESBYRD ER PROFETIENS ÅND Åb. 19,10.

34 34(34) PAULUS AFSKED Ap.G. 20.Kap. Og nu overgiver jeg jer til: G U D O G H A N S N Å D E S O R D Som formår at opbygge jer og at give jer Arven iblandt alle de helligede. Matt. 7,7. Ap.G. 17,11. Ap.G. 20,

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde:»fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples 2. juledag 2013 Livet er også i mørket Bøn: Send flere engle i det nye år salmer: Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus Prædiken til 5. april 2014 ved Brian Christensen. Lemvig Bykirke 10.30 Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus v1

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører (mel: Kommer, sjæle) DDS 371: Du fylder

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheden som ressourcecenter Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheder i NT Apg 13:1 I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002 ERLING TIEDEMANN Prædiken i Humlebæk Kirke Anden søndag efter påske, 14. april 2002 Læsninger: Salme 23 ("Hyrdesalmen") Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 2 han lader mig ligge i grønne enge, han

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Åndelige manifestationer i Bibelen

Åndelige manifestationer i Bibelen Åndelige manifestationer i Bibelen De sidste år så har der været en del fokus rundt det med åndelige manifestationer. Nogle har vært meget imod det, andre har omfavnet det mere ekstreme og mange ved ikke

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Den

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på.

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på. Jeg har sammen med LMs afdelingsstyrelse for Sønderjylland-Fyn, lavet et notat om de fem videoer som Tommy Gubi (TG) har lagt ud på You tube. I disse videoer henvender han sig bl.a. direkte til os i Luthersk

Læs mere

Johannes-evangeliet. Kapitel 1

Johannes-evangeliet. Kapitel 1 Johannes-evangeliet Kapitel 1 1. I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3. Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Relevant kirke i samfundet

Relevant kirke i samfundet hvordan bygger bro til ikke kirkevante? Relevant kirke i samfundet Machiavelli i Fyrsten 1519 Man bør stadig have sig for øje, at der ikke findes noget, der er vanskeligere at tilrettelægge, mere tvivlsomt

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det

1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det 1 1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er. 4 I det

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Find ud af, hvor meget af din egen jul, der går helt tilbage til dengang Jesus blev født. Antikmuseet Aarhus universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C Se vores hjemmeside for

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække

Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. januar 2016 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 749: I østen stiger solen op DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud Gudsperlen Denne perle er tegnet for den treenige, hellige Gud. Han er overalt, og har al magt. Han har en plan med hver enkelt af os, og han giver alle store og små en plads, vi skal udfylde. Johannes

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Nu kan jeg se! Lektie 7. Ugens tekst og referencer ApG 9,10-19 ME kap. 12. Månedens tema Gud holder aldrig op med at elske os.

Nu kan jeg se! Lektie 7. Ugens tekst og referencer ApG 9,10-19 ME kap. 12. Månedens tema Gud holder aldrig op med at elske os. Lektie 7 Ugens tekst og referencer ApG 9,10-19 ME kap. 12 Huskeverset For han er det redskab, jeg har udvalgt. (ApG 9,15) Hovedformålet er, at børnene forstår, at Guds nåde aldrig slutter. er taknemlige

Læs mere

Det skal vi i eftermiddag møde gennem Jakobsbrevet, som er en af dagens tekster tre tekster. I har fået teksten udleveret af kirketjeneren.

Det skal vi i eftermiddag møde gennem Jakobsbrevet, som er en af dagens tekster tre tekster. I har fået teksten udleveret af kirketjeneren. 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 14. februar 2016 kl. 16.00. Prædikenskitse, stikordsagtig. Salmer: 624/45/439/336/634 Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: 290 I al sin glans 317 Livets fylde, glædens glans 282 Apostlene sad 294 Talsmand som (Lindemann) 438 Hellig 292.3-5 I det store sjælebad (Barnekow

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Evangeliet, s.246-248 og Kjær, Jesus, s.114-120. 2 Kjær, Markus-Evangeliet, s.246-248 og Kjær, Jesus, s.114-120.

Evangeliet, s.246-248 og Kjær, Jesus, s.114-120. 2 Kjær, Markus-Evangeliet, s.246-248 og Kjær, Jesus, s.114-120. Harmonisering af opstandelsesberetningerne De fire evangelier i Bibelen (Matt, Mark, Luk og Joh) har nogle beretninger om, hvad der sker påskemorgen ved Jesu grav og senere den dag, og når vi læser de

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8,42-51. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 28. februar 2016 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8,42-51. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 28. februar 2016 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 28. februar 2016 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8,42-51. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje Dåb DDS 448,1-3 + 4-6: Fyldt af glæde

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30. v/brian Christensen. Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29

Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30. v/brian Christensen. Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29 Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29 Jesus sagde: Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere