HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:"

Transkript

1 LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen af de individuelle lønsamtaler 2007 LTD generalforsamling den 27. marts 2008 Valg af LTD Talsmand for Heldbredsforsikring i TDC Skatteoplysninger om kontingent og ydelser FTF-A ydelser og kontingent 2008 Foreningskontoret Glædelig jul og godt nytår Lederen: Klimamålingen 2007 Årets klimamåling i TDC viste, hvad man kunne frygte, at der er problemer i virksomheden. Nogle af de mest markante områder med lavest scorer er topledelse, omdømme og samarbejde på tværs i organisationen. Heldigvis er der fremgang i scoringen for nærmeste leder, hvilket viser, at når der er problemer med at få forretningen til at kører på tværs i organisationen, så rykker medarbejderne og nærmeste leder sammen for at få hverdagen til at fungere. Det vil så være nødvendigt, at der fra ledelsen i TDC, hvis One Company skal fungere optimalt, gøres forskellige tiltag vedrørende samarbejde på tværs i organisationen. Det kunne for eksempel være en ide, hvis topledelsen fremover inddrog linjelederne noget mere i ledelsen af TDC. Det kunne måske også få de interne processer til at fungere bedre. Medarbejdernes tillid til den øverste ledelse påvirkes også af usikkerheden om, hvor der næste gang meldes ud om overtallighed i TDC. Selskabet har meldt ud, at der for 2008 skal nedskæres med 5 % i virksomheden. Lederforeningen har i 2007 oplevet, at flere og flere af vores kollegaer vælger at søge andre græsgange i erhvervslivet, da de finder, at de er ansat i en virksomhed, hvor der konstant skæres ned. Hvis en sådan udvikling skal ændres, trænges der til nogle mere positive budskaber fra topledelsen. Endvidere er det nødvendigt, at TDC og foreningerne får aftalt processer og spilleregler for næste års fratrædelser, så der er muligheder for at afbøde de værste skævheder i sagsbehandlingen af de sager, der opstår i overtallighedsprocessen. Bo Magnussen Formand VENNEMINDEVEJ 39, 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON: FAX:

2 2 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Valgperioden for de medarbejdervalgte medlemmer af TDC A/S bestyrelsen udløber i foråret 2008, og der skal derfor foretages nyvalg. Ved valget skal der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen og 4 suppleanter. Som det sikkert er alle bekendt er LTD s formand Bo Magnussen i dag medarbejderrepræsentant og LTD s næstformand Gert Winkelmann er suppleant til Bo i TDC bestyrelsen. Bo Magnussen og Gert Winkelmann har indvilget i at stille op til valget endnu engang som henholdsvis medarbejderrepræsentant og suppleant i TDC bestyrelsen. LTD bestyrelsen og LTD talsmænd har indstillet begge til valg over for valgudvalget i TDC. Da det er vigtigt for Lederforeningen, at være repræsenteret i de organer i TDC, hvor de store beslutninger træffes, er det nødvendigt med en stor opbakning til valget af Bo Magnussen og Gert Winkelmann fra LTD s mange medlemmer. Det er besluttet, at valget afholdes i perioden fra den 17. januar til og med den 31. januar Stemmesedler udsendes med brev til alle medarbejdere. LTD vil løbende holde medlemmerne orienteret om processen. Revision af Overenskomst 2007 I protokollen fra Overenskomst 2007 blev det aftalt, at der hurtigst muligt efter overenskomstfornyelsen skulle foretage en redaktionel revision af overenskomsten på baggrund af protokollens bestemmelser og ændringer aftalt i den foregående overenskomstperiode. Arbejdet med revision af overenskomsten og protokoller i perioden er nu afsluttet. Den reviderede overenskomst 2007 ligger på foreningens hjemmeside og vil i nærmeste fremtid blive trykt i en A5 format pjece. Pjecen vil blive sendt til LTD medlemmernes privatadresse. Spørgeskemaundersøgelsen af de Individuelle lønsamtaler 2007 LTD har igen i år gennemført en medlemsundersøgelse om de individuelle lønsamtaler. 47 % af medlemmerne har besvaret undersøgelsen, hvilket er på samme niveau som sidste år. Vi har endnu ikke analyseret undersøgelsen i detaljer, men allerede overordnet kan der drages nogle spændende konklusioner. Der har været en markant stigning i tilfredsheden med måden samtalen blev afholdt på. Det lader til, at man har reageret på den dårlige tilbagemelding i sidste års undersøgelse, hvor der var et kraftigt fald. Også i foreningen må vi konstatere, at antallet af henvendelser i den forbindelse har været lavt i år. Det er dog vigtigt at notere sig, at der stadig er mange der skriver i tilbagemeldingen, at der har været tale om løndiktat uden reel mulighed for drøftelse.

3 3 Andelen af medarbejdere, der har fået en lønregulering er også steget. Fra at have ligget på 86 % de sidste to år, er andelen i år steget til 92 %. (% -tallene i parentes er resultatet fra undersøgelserne i 2006 og 2005) 47 % af medlemmerne har deltaget i undersøgelsen (47 %) (61 %) 31 % af deltagerne er ledere (34 %) (40 %) 69 % af deltagerne er særligt betroede medarbejdere (66 %) (64 %) 94 % har været til en lønsamtale (94 %) (96 %) 74 % har været tilfredse med måden samtalen blev afholdt på (61 %) (70 %) 94 % synes, at de var indkaldt til lønsamtalen med et rimeligt varsel (93 %) (91 %) 93 % synes, at de var godt forberedt til lønsamtalen (94 %) (90 %) 55 % fik en kopi af lønsamtaleskemaet (nyt spørgsmål) 92 % af de der har været til lønsamtale, har fået en regulering (86 %) (86 %) 92 % af lederne, der har været til lønsamtale, har fået en regulering (87 %) (85 %) 92 % af særligt betroede, der har været til lønsamtale, har fået en regulering (85 %) (86 %) 73 % af alle er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (68 %) (74 %) 67 % af lederne er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (67 %) (64 %) 75 % af særligt betroede medarbejdere er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (70 %) (74 %) 6 % har opnået goder ud over løn (9 %) (9 %) 56 % af alle oplyser, at de har bonusløn i 2006 (58 %) (59 %) 92 % af lederne oplyser, at de har bonusløn i 2006 (95 %) (92 %) 40 % af særligt betroede medarbejdere oplyser, at de har bonusløn i 2006 (39 %) (40 %) 88 % af alle oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (90 %) (90 %) 88 % af lederne oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (91 %) (90 %) 88 % af særligt betroede oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (90 %) (90 %) 63 % af alle oplyser, at de er tilfredse med mål og måleparametre (62 %) (65 %) 72 % af alle oplyser, at de kendte mål og parametre ved indgåelsen (85 %) (90 %) 79 % af lederne oplyser, at de kendte mål og parametre ved indgåelsen (85 %) (93 %) 83 % af særligt betroede oplyser, at de kendte mål og parametre ved indgåelsen (79 %) (85 %) Du kan se hele medlemsundersøgelsen på foreningens hjemmeside. (klik her) I lighed med tidligere skal LTD og TDC sammen evaluere årets individuelle lønsamtaler og der udarbejdes i januar/februar 2008 en fælles evalueringsrapport. Du er meget velkommen til at kontakte din lokale talsmand eller LTD s sekretariat, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen. Vinderne af 3 flasker god vin blev i år: Steen Engholm, TDC Business Nordic, Enterprise Helle Vibeke Skovsgaard, TDC Fastnet Norden, Installation Anne Aaen, TDC Stabe Foreningen ønsker tillykke til de heldige vindere, der vil blive kontaktet direkte.

4 4 LTD Generalforsamling den 27. marts 2008 LTD s ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 27. marts 2008 kl på Telehøjen i Odense. Der vil blive arrangeret fælles transport fra Jylland og Sjælland. Der vil i god tid før generalforsamlingen tilgå medlemmerne yderligere information. Slå derfor allerede nu et kryds i kalenderen, så vi kan mødes og få en konstruktiv dialog om foreningens arbejde i 2007/2008 og i tiden fremover mod og ind i år Valg af LTD talsmænd for Som nævnt i foregående indlæg nærmer den årlige generalforsamling sig med hurtige skridt. Det betyder også, at der er valg af enhedernes talsmænd. Talsmænd vælges, i henhold til foreningens vedtægter, for 2 år. Talsmandsvalget i de enkelte enheder sættes derfor i gang i januar måned Der vil fra foreningens valgudvalg i januar blive udsendt materiale omkring indkaldelse af kandidater til talsmandsvalget til hvert enkelt medlem. I områder, hvor der er flere stillet op, vil der herefter blive afholdt valg. Helbredsforsikring i TDC Den nye helbredsforsikring trådte i kraft den 1. november Du skulle gerne på nuværende tidspunkt have modtaget din police og information om forsikringen. Du skal i den forbindelse huske, at alle medarbejdere betaler for børnedækning, hvad enten man har børn eller ej. Du er selv ansvarlig for at framelde denne dækning og det skal ske senest pr. 31. januar Husk også at overveje, om din ægtefælle skal medforsikres mod en merpris. Skatteoplysninger om kontingent og ydelser FTF-A sender ikke opgørelser til medlemmerne med oplysninger om, hvad man har betalt i kontingent og fået i ydelser i Oplysningerne bliver automatisk indberettet til Skat. Alle kan på se, hvor meget, FTF-A har indberettet. Oplysningerne er ifølge Skat tilgængelige fra ca. 1. februar Inden du godkender eller afleverer din selvangivelse, bør du tjekke "Personlige skattekortoplysninger" i søjlen Skattemappen, hvad der er indberettet for dig. Alle borgere har sammen med forskudsopgørelsen for 2008 fået besked om, hvordan de finder de indberettede oplysninger på nettet. LTD sender heller ikke opgørelse til medlemmerne med oplysning om, hvad man har betalt i kontingent i Derfor kan ovenstående link også anvendes, hvis man ønsker at se hvad LTD har indberettet til Skat omkring kontingent.

5 5 FTF-A ydelser og kontingent 2008 Der er følgende FTF-A kontingent og ydelser for 2008: Hvad koster det i kontingent? Priser i 2008 pr. måned for fuldtidsforsikrede Medlemskab med efterlønsbidrag Medlemskab uden efterlønsbidrag På efterløn Priser i 2008 pr. måned for deltidsforsikrede Medlemskab med efterlønsbidrag Medlemskab uden efterlønsbidrag På efterløn 775 kr. 365 kr. 364 kr. 546 kr. 272 kr. 271 kr. FTF-A fortsætter med uændret administrationskontingent på 83 kr. om måneden. Dette kontingent indgår i det samlede kontingent, som FTF-A opkræver. Husk at hele kontingentet kan trækkes fra i skat. Hvad kan du i få i ydelser? For fuldtidsforsikrede pr. dag 100 % satsen (dagpenge, efterløn) 703 kr. 91 % satsen (efterløn) 640 kr. 82 % satsen (nyuddannet) 576 kr. For deltidsforsikrede pr. dag 100 % satsen (dagpenge, efterløn) 469 kr. 91 % satsen (efterløn) 427 kr. 82 % satsen (nyuddannet) 385 kr. Hvad kræver det at få de forskellige satser? For at opnå den maksimale sats på 100 % i dagpenge eller efterløn, skal du inden for de seneste tre måneder have haft mindst kroner i gennemsnitlig månedsløn. Hvis du går på efterløn, inden du opfylder 2-års-reglen, kan du få op til 91 % satsen. Det kræver, at du inden for de seneste tre måneder har haft mindst kroner i gennemsnitlig månedsløn. Optages du i a-kassen som nyuddannet, er satsen fastlagt til 82 %. Satsen ligger fast frem til 7 måneder efter, du afsluttede din uddannelse. FTF-A er stadig blandt de absolut billigste a-kasser. Foreningskontoret Foreningskontoret er åbent helt frem til og med den 21. december 2007 og vil også i dagene mellem jul og nytår være betjent. Vi er der også næste år, når du har brug for os, alle ugens dage fra mandag til fredag fra kl til kl på telefon , fax eller Du vil fortsat blive betjent af Thomas Lech Pedersen og John Müermann.

6 6 Glædelig Jul og Godt Nytår Bestyrelsen og talsmænd ønsker hermed foreningens medlemmer og deres familie en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi vil samtidig benytte lejligheden til sige jer tak for den store opbakning, I har udvist overfor foreningen og dens arbejde i Der har også i år været god brug for den. satser i 2008

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere