Medlemsinfo foråret 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinfo foråret 2016"

Transkript

1 Medlemsinfo foråret årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7)

2 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle Web: CVR-nr.: Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg (sek) = Sekretariat Formand (FU) Niels Risak Skovstien 3, 7300 Jelling Næstformand Morten Løyche Kærbøllingvej 126, 7182 Bredsten Kasserer Per Holbæk Kristiansen Ruevej 219, Skibet, 7100 Vejle Sekretær Uffe Ladegaard (sek) Eskelunden 5, 7300 Jelling Søren Lauridsen (FU) Skrænten 159, 7120 Vejle Øst Arne Rasmussen Niels Skous Vej 50, 7100 Vejle Mathias Rieper Andersen Vandmøllevej 30, 8723 Løsning Ole Damsgaard Grejsdalsvej 88, 7100 Vejle Bent Vilain (FU, sek) Mølkærparken 65, Ødsted, 7100 Vejle Joe Ejlertsen Hostrupvej 2, 7100 Vejle Sekretariatet Telefonsvarer: Morten Løyche, Bent Vilain, Dorthe Brejndahl, Uffe Ladegaard og Henrik Hauge Jacobsen Fiskeriopsynet Joe Ejlertsen (formand) Tom Jensen Henrik Bach Kent Gude Leif Rasmussen Michael Christensen Per Andersen Per Palm Niels Høppner Arr.-udvalg Erik Nielsen (formand) Arne Rasmussen Kasper Emil Nielsen Annette Dalsgaard Christensen Thomas Samuelsen Georgina Lomasney Bjarne Laursen Lodsejerudvalg Arne Rasmussen (form.) Knud Jørgensen Flemming Maack Brian Petrowski Kurt Jørgensen Simon V. Hansen Å-udvalg Ole Damsgaard (formand) Claus Bjerremand Kim Andersen Bent Friborg Per Holbæk Kristiansen Jimmie Arnholtz Klubhus-udvalg Niels Risak (fdm.) Leo Mikkelsen Arne Rasmussen Peder Rasmussen John Pedersen Anders Christian Rasmussen Klub 60+ Kurt Jørgensen Knud Jørgensen Jørgen Asger Nielsen Sponsorudvalg Søren Lauridsen Arne Rasmussen Morten Løyche Kogræsserlaug Peder Rasmussen Junior-afdelingen Kim Bentzen Per F. Kristensen Kaj Olander Pedersen Rasmus Kjeldsen Frank Brammann Mathias Rieper Andersen Juniorbestyrelse: Mikkel Eiberg Møller (formand) Sebastian Brammann Jeppe Almquist Viktor Meinert Larsen Sebastian Jepsen Side 2

3 Kære medlemmer og lodsejere Vores formand Jørgen Asger Nielsen har af personlige grunde valgt at træde ud af bestyrelsen og dermed også stoppe som formand for foreningen. Det er der god grund til at beklage, for Jørgen Asger har været en særdeles god og aktiv formand, og vi vil komme til at savne hans store viden og gode humør i bestyrelsesarbejdet fremover. Heldigvis fortsætter han sit virke i klub 60+, som han er med til at styre med hård og kærlig hånd. Bestyrelsen har efterfølgende ny-konstitueret sig med undertegnede som formand (igen) og Morten Løyche som næstformand, og sådan håber vi på at kunne arbejde for foreningen og medlemmerne indtil generalforsamlingen til november. Det er jeg nu også sikker på, at vi kan. Vi har i bestyrelsen allerede haft flere ekstraordinære møder med drøftelser om bl.a. honorering af bestyrelse og udvalgsmedlemmer, adgang til klubhuset, tilgængelighed til fiskevandene og flere andre vigtige forhold, hvoraf en del blev diskuteret på sidste generalforsamling. Brug af klubhuset Der er i bestyrelsen vedtaget et nyt sæt regler for brug af klubhuset, og de vil blive lagt på hjemmesiden snarest. For foreningens medlemmer betyder det, at man ved henvendelse kan bruge klubhuset til foreningsrelaterede arrangementer og formål. Der åbnes også mulighed for, at en gruppe medlemmer kan holde klubhuset åbent på bestemte dage og tidspunkter, såfremt gruppen vil påtage sig ansvaret for huset og brugen af det. Man kan f.eks. forestille sig, at en gruppe går sammen om at etablere en turnusordning for at passe huset i en bestemt åbningstid, hvor man på skift har ansvaret for huset. Det vil bestyrelsen anse for et stort aktiv for foreningens sociale samvær, og jeg melder mig hermed til at være med i en sådan turnus. (der kommer mere om det på hjemmesiden) Honorering af foreningens særligt aktive I al den tid jeg kan huske, har det været fast praksis, at bestyrelse og udvalgsmedlemmer blev honoreret med et frikontingent for deres særlige indsats for foreningen (dog ikke særkontingent og bidrag til DSF). Sådan er det også nu. Til gengæld bliver disse personer ikke honoreret på anden vis. Det vil sige, at de ikke får kørepenge til møder og almindeligt udvalgsarbejde. De får heller ikke kompensation for brug af telefoner, pc`er, printerpatroner, papir og lignende. Vi har regnet på det, og udgifterne til disse ting overstiger udgifterne til frikontingenter. Der er antageligt ikke ret mange der forventer, at bestyrelse og udvalgsmedlemmer skal lave det store arbejde uden at få kompensation for de udgifter, de har i forbindelse med foreningsarbejdet Dertil kommer, at det vil medføre en betydeligt forøget administration at udbetale alle de små beløb løbende. Endvidere er bestyrelsen vidende om, at det vil blive vanskeligt at fastholde en del af disse aktive medlemmers arbejde, hvis vi går over til at føre et større bogholderi til betaling af sådanne udgifter. Derfor har bestyrelsen besluttet at blive ved med at honorere en særlig indsats for Vejle Sportsfiskerforening med et frikontingent. Økonomien og administrationsbesværet er dog ikke den væsentligste grund til at fortsætte med at honorere indsatsen med et frikontingent. Det væsentligste er, at foreningen på denne måde kan takke og anerkende de særlige ildsjæle, der brænder for Vejle Sportsfiskerforening, for en ekstraordinær arbejdsindsats til gavn for at vi alle kan have et fremragende fiskeri og gode klubfaciliteter. Tak til ildsjælene. Samtidig har bestyrelsen besluttet at se på, om der over nogle år kan skæres lidt ned på antallet af medlemmer med frikontingent. Det bliver ikke en let øvelse, fordi vi jo samtidig gerne vil have fuld valuta og service for pengene. Det er samtidig også sådan, at mange af de aktive sidder i både bestyrelse og indtil flere udvalg og på den måde arbejder de ofte dobbelt. Men, bestyrelsen kigger på det. Side 3

4 Havørredfiskeriet 2016 Det bliver utroligt spændende at fiske i åen dette år. Meget tyder nemlig på, at der både bliver rigtig mange havørreder i de generationer, der kommer op i åen i år. Der er faktisk også noget, der tyder på, at fiskene bliver med en større gennemsnitsvægt end sidste år, hvor der jo som bekendt blev fanget vældig mange, men ret små fisk. Jeg har talt med Jan Nielsen fra DTU-AQUA, som er af den opfattelse, at det må gælde for rigtig mange af landets havørredåer, som i 2015 fiskede fantastisk godt. Så forhåbentlig får vi mange og store glæder, når havørredsæsonen for alvor sætter ind. Regnbuer i åen Der er med de voldsomme regnmængder, der kom i juledagene, sket store oversvømmelser i ådalen, og det har afstedkommet, at nogle af dambrugernes damme med regnbuer er gået over deres breder hvilket har forårsaget en kraftig forurening med regnbueørreder. Der skal derfor lyde en appel til alle foreningens medlemmer om at komme ud at fiske efter buerne så tidligt som muligt, så de ikke kan gå på hugst i den nyudklækkede yngel eller den udtrækkende smolt. Så Knæk & Bræk og god fornøjelse! Oversvømmelse Og apropos oversvømmelse, så stod også klubhuset under vand. Det gik ud over linoleum, tæpper, skabe, opvaskemaskine IT grej og en hel del andet. Heldigvis har vores generøse udlejer, Vejle Kommune, foreløbig dækket en stor del af skaderne. Men hvor er det da træls at opleve værdier gå tabt på den måde. En håndfuld af Tordenskjolds soldater fik dog ryddet op, så der kunne komme affugtere i sving, og så lokalerne igen kunne bruges. Tyveri fra klubhuset Foreningen har desværre også oplevet tyveri fra udhuset, hvor der blev stjålet splinternyt beskæringsgrej og plæneklipper. Det er mindst lige så træls, at vi ikke kan have vores grej i fred. Det er godt nok forsikret, men der forestår en masse bøvl og frivilligt arbejde med at registrere, opgøre skadernes værdi og lave anmeldelser til politi og forsikringsselskab m.v.. Det kunne foreningens aktivmedlemmer (se ovenfor) godt være foruden. Men også tak til dem, der hjalp med dette arbejde. Shelters Foreningens sponsorudvalg er lige nu i fuld gang med at søge midler fra kommunens stipulje og andre fonde til opførelse af et shelter ved klubhuset og et shelter ved parkeringspladsen ved Knabberup. Det er tanken, at vores juniorer skal kunne bruge dem, når de i fiskesæsonen overnatter i weekenden. Måske også til brug for langvejsfra kommende medlemmer og dagkortkøbere. Det er din fiskeklub I foreningens bestyrelse og i udvalgene arbejders der hårdt og seriøst på at opfylde medlemmernes behov og drømme. Det gøres på en måde, hvor der hele tiden skal afvejes forskellige hensyn mod hinanden. Det betyder naturligvis, at bestyrelsen ind imellem kommer i modvind, og det betyder også, at det enkelte medlem ikke i alle tilfælde kan få sine individuelle ønsker opfyldt. Det er præcist disse afvejninger en bestyrelse er valgt til at foretage og udmønte i praktisk gøren og laden. Bestyrelsen har ikke monopol på sandheden, og har ikke til alle tider de bedste ideer. Derfor ser vi frem til, at flere medlemmer henvender sig til bestyrelsen eller udvalgsmedlemmer, når I har gode ideer eller ser forhold, der kunne forbedres. Skriv en mail om det, så kigger bestyrelsen på det. Knæk & Bræk Niels Risak formand Akvarel på forsiden Akvarellen på forsiden er blot én af en serie på i alt 21 akvareller fra steder langs Vejle å, malet af Jørgen Vind. Akvarellerne kan købes ved at rette henvendelse til Jørgen på tlf Side 4

5 Tilgængelighed ved vores fiskevand Tilgængelighed ved vores fiskevand har været behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. januar 2016, og du kan finde referatet fra mødet på hjemmesiden under Alle Nyheder. Å-udvalget er på skrivende tidspunkt i gang med at gennemgå alt vores lejede fiskevand for at kortlægge, hvor der kan laves bedre tilgængelighed. En del af denne tilgængelighed vil udvalget ligesom tidligere år selv løbende foretage henover året. Herudover er det besluttet at udføre tre større tilgængelighedsprojekter, som kræver din hjælp. Da vi pt. ikke har projekterne klar, kan der på nuværende tidspunkt kun fastlægges datoerne for projekterne. Når de aktuelle projekter er fastlagt, vil de blive offentliggjort på hjemmesiden. Følgende datoer er fastlagt for tilgængelighedsprojekterne: 3. april 2016: Vejle Å 6. maj 2016: Vejle Å 19. juni 2016: Rohden Å For at projekterne kan gennemføres, er det nødvendigt at du som medlem melder dig som frivillig til tilgængelighedsprojekterne. Hvis der ikke er tilstrækkelig tilmelding til de enkelte projekter, vil de ikke blive gennemført. Endelig skal det indskærpes, at der på ingen måde må gribes til selvtægt. Hvis medlemmer begynder at beskære grene eller andet, risikerer foreningen at miste fiskevandet, og de pågældende medlemmer risikerer at miste deres medlemskab af VSF. Har I konkrete steder, hvor I mener der bør laves bedre tilgængelighed, skal I sende en mail til Ole Damsgaard Å-udvalget Information fra sekretariatet Vedtægter, regler for fiskeri og etik På generalforsamlingen blev der vedtaget en enkelt tilføjelse til vedtægternes 2, stk. 4: Som minifiskere optages børn fra det fyldte 10. år til og med det fyldte 12. år, og som juniorer optages unge fra det fyldte 13. år til og med det fyldte 18. år. Tilføjelsen er udelukkende af teknisk karakter og har til formål at harmonisere aldersgrænserne i DSF og VSF. Hvis nogen har lyst til at læse foreningens vedtægter eller lave opslag heri, så kan de ajourført ses på foreningens hjemmeside Her før sæsonstart kan det også stærkt anbefales at gå ind på hjemmesiden og læse foreningens Regler for fiskeri og Etiske regler. Det er god viden og bagage at have med på fisketuren. Skælprøver For at få bedre indsigt i fiskenes livshistorie og de faktorer, som påvirker bestandens størrelse, fortsætter skælprojektet i Det omfatter analyse af skælprøver udtaget på havørred, laks og bækørred fanget i foreningens fiskevande og i Vejle Fjord. Så husk at udtage skælprøve fra de fisk, du hjemtager i den kommende sæson og aflever dem i de dertil indrettede kasser ved fiskevandet og klubhuset. Kontingent og medlemskort Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) har overtaget udsendelse af girokort til indbetaling af kontingent for Når du har betalt, vil du efter nogle dage modtage dit medlemskort for 2016 pr. mail. Hvis du ikke har modtaget et girokort til indbetaling, eller hvis du ikke kan modtage medlemskort pr. mail, bedes du kontakte Anne Holbæk hos DSF eller tlf ) for at få tilsendt girokort eller medlemskort pr. brev. Side 5 Gældende fiskekort I forbindelse med overgang til DSF opkrævning er det tidligere VSF-medlemskort udstedt af VSF udgået.

6 Medlemskortet til VSF udstedt af DSF (blåt) er fremtidigt gyldig fiskekort til VSFs fiskevand. HUSK: Fiskekortet skal bæres synligt. Persondata Hvis du vil sikre dig, at du får tilsendt information fra DSF og VSF, skal du selv sørge for at adresse, mail og tlf. nr. er opdateret. Du kan logge ind på Min side på VSF s hjemmeside med dit VSF eller DSF medlemsnummer og din adgangskode til VSF og ajourføre dine data. Tilsvarende kan du logge ind på forbundets hjemmeside med dit DSF medlemsnummer og den dertil hørende adgangskode og ajourføre dine data der. Hvis du ønsker at ændre medlemstype, skal det altid ske ved henvendelse til Fangstrapportering I 2015 var det næsten halvdelen af fangsterne for Vejle Å, der blev rapporteret uden angivelse af, hvilken zone, de er fanget i. Det gør det meget vanskeligt at opfylde vores kontraktlige forpligtelser til at oplyse, hvor meget der er fanget på fiskevand lejet af Vejle Kommune og Naturstyrelsen. Oplysning om fangststed er også vigtig i vores forhandling med lodsejere ang. fiskeleje og evt. opsigelse af lejemål de steder, hvor fangsterne ikke står mål med fiskelejen. Derfor har vi fjernet muligheden for blot at rapportere fiskevand Vejle Å eller Rohden Å. Derved tvinges man til at angive zone. Til gengæld vil fangststedet på den offentlige fangstrapport ikke fremgå med zone nr., men blot som Vejle Å eller Rohden Å. Vi arbejder også på indførelse af en funktion, hvormed man kan vælge, at ens navn ikke må fremgå på den offentlige fangstrapport. Endelig bliver der også mulighed for at tage stilling til, om de billeder, I vedhæfterfangstrapporterne må offentliggøres i anden forbindelse. HUSK: at rapportere alle dine fangster og at aflevere skælprøver. med 24 timers interval. Dvs. at man som medlem af VSF kan tage en ven med ud og fiske hen over døgnet. F.eks. på et gæstekort, der er udstedt gyldigt fra kl og 24 timer frem. Med dette tiltag håber vi, at vi som ambassadører for VSF måske på den måde kan få flere medlemmer til vores forening. Medlemmer Som det ser ud lige nu, kommer foreningen måske atter i år til at mangle lidt medlemmer for at få økonomien til at løbe bedre rundt. Der skal derfor opfordres til, at alle vi medlemmer fortæller vores fiskekammerater og andre sportsfiskere, at foreningen ikke længere har venteliste - og at det er en super god forening at være medlem af. Hvis du gerne vil give en af dine venner et førstehåndsindtryk af vores fiskevand og klubfaciliteter, kan du jo starte med at købe et gæstekort (24-timers) til vedkommende og tage ham/hende med på fisketur. Benyt alle vores fiskevande Udover foreningens primære fiskevande ved Vejle Å og Rohden Å har vi også en række andre fiskevande, som vi enten lejer alene eller lejer i samarbejde med andre foreninger. Det drejer sig om Grejs Å, Omme Å, Gels Å samt Fåruphuse Sø og Spjarup Mose og måske Vingsted Sø. Bestyrelsen opfordrer til, at vi også benytter disse fiskevande, som byder på et anderledes fiskeri. Både Gels Å og Omme Å er potentielle lakseåer. Grejs Å har både en havørred og en bækørredbestand. Søerne byder på varieret gedde- aborre- og suderfiskeri. Hjemmesiden Alle henvendelser omkring ting, der skal lægges på hjemmesiden skal ske pr.mail til Husk, at alle nyheder, der bringes på hjemmesiden, også bringes via Facebook - samt at du kan poste og dele dine fiskehistorier og billeder og evt. film gennem sæsonen hurtigt og nemt via Facebook. Sekretariatet Gæstekort I løbet af 2016 bliver der mulighed for køb af gæstekort Side 6

7 ANNONCE Foreningens sekretariat søger hjælp Sekretariatet søger en ildsjæl, som vil hjælpe med Drift og udvikling af hjemmesiden Medlemsadministration Fangststatistikker Hvis du er velbevandret i IT og er rutineret bruger af Word og Excel, vil vi meget gerne høre fra dig. Hvis du ønsker mere detaljeret information om opgaverne, kan du henvende dig til Henrik Hauge Jacobsen mobil ). Bestyrelsen Fredag den 1. april På Premieredagen fredag den 1. april er der gratis rundstykker og kaffe i klubhuset fra kl til 9.00 serveret af juniorafdelingen og sponsoreret af Uhrhøj Bageren. Hvis der kan blive tilstrækkelige forudbestillinger serverer Klub 60+ gule ærter fra kl til 13.00, og samtidig griller juniorafdelingen pølser på terrassen De gule ærter koster 60,- kr. pr. kuvert og skal forudbestilles hos Arne Rasmussen på mail eller på telefon senest tirsdag den 29. marts kl Juniorafdelingen afholder efter middag auktion primært over fiskegrej, men også andet bliver sat under hammeren, så mød op og byd. Så støtter du Juniorernes tur til Norge Hvis du har noget du gerne vil have solgt, vil juniorerne meget gerne sælge det for dig mod et lille salær på min.15 % af salgsprisen. Kig på loftet, i udhuset, i kældre eller i fiskeværelset. Kontakt Frank Brammann på tlf.: eller mail: senest 25. marts Juniorafdelingen, Klub 60 +og Arrangementsudvalget Forårets og sommerens arrangementer 2016 Arrangementsudvalget, ser frem til en spændende sæson ved vore fiskevande, hvor vi som sædvanlig vil være værter ved å-premieren d. 1 april. Vi ser også frem til Naturens Dag, Lystfiskeriets Dag, og især DM i Fluekast, som Vejle Sportsfiskerforening har fået glæden og æren af at stå som værtsklub for i år. Så sæt et kryds i kalenderen på de datoer, der kommer for disse arrangementer, så vi kan støtte op vores klub på bedste vis. Vi vil i år prøve at arrangere fælles fisketure. Vi vil bl.a. tage til Gels å og fiske efter de laks, der bliver flere og flere af i denne perle af en å i det sydjyske. Hvad vi ellers finder på, må man følge på hjemmesiden, på Facebook, eller tjekke i opslag ved klubhuset. Vi vil også forsøge at gennemføre, at vi et par gange i sommerperioden starter grillen op ved klubhuset, hvor man kan få grillet sin medbragte mad og hygge sig over en god snak om fisk og meget andet. Disse hyggeaftner og de andre arrangementer vil blive annonceret på hjemmesiden, så: HUSK!!! at holde øje med hjemmesiden og Facebook-siden. Med ønsket om Tight lines Erik Nielsen Arrangementsudvalget Åbent klubhus hver mandag formiddag I fiskesæsonen holder vi åbent hus hver mandag formiddag kl for foreningsmedlemmer i alle aldre. Kom og hør sidste nyt om fiskeriet ved vores fiskevand og fortæl om dine egne oplevelser. Der er kaffe på kanden, og den er gratis. Klub 60+ Side 7

8 Ændringer i fiskevandet Kogræsserlauget Der er ikke er sket nogen ændringer i bestående lejekontrakter for Det kan oplyses, at da kontrakten med Naturstyrelsen om Vingsted Sø udløb med udgangen af 2015, blev det meddelt foreningen, at Naturstyrelsen havde valgt at udbyde fiskeriet i søen i en ny periode. Vejle Sportsfiskerforening kan så afgive bud på fiskelejen, og det forventes at ske i løbet af foråret Det vil blive meddelt på hjemmesiden, hvis foreningen får fiskeretten på søen. Foreningen har besluttet at åbne for fiskeriet i Zone 4 på sydsiden af Vejle å på Haraldskær Avlsgårds område fra i år. Der bliver i den forbindelse etableret en ny parkeringsplads på Vejle Kommunes areal langs venstre side af markvejen med indkørsel fra Ruevej. Arne Rasmussen Lodsejerudvalget På samme måde som sidste år, vil der igen i 2016 komme til at gå et antal Hereford-kreaturer til afgræsning af engarealet omkring VSF s klubhus. Og igen i år vil der blive startet et kogræsserlaug, der har til formål at tilse indhegningen og holde øje med, om kreaturerne har det godt. Til gengæld for dette arbejde, vil Kogræsserlaugets medlemmer få mulighed for at købe en anpart eller to af det herlige økologiske oksekød til en fornuftig pris, når de skal slagtes til oktober/november. Vil du vide mere om lauget eller tegne en anpart, så kan du kontakte Peder Rasmussen på eller Peder Rasmussen Kogræsserlauget Fangstrapportering inden 10 dage Husk at dine fangster skal være indrapporteret senest 10 dage efter fangstdatoen (jf. vedtægterne 7, stk. 5). Hvis du har adgang til internettet, opfordrer vi dig til at rapportere via hjemmesiden Log ind på din personlige side og åben menupunktet Fangster. Selvom de er nødt til at kane fisken hjem, skal vi have endnu flere kvinder ud at fiske Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du aflevere/indsende din rapport pr. brev til VSF, Buldalen 13, 7100 Vejle, hvor du eventuelt også kan afhente skema. Sekretariatet Side 8

9 Affaldsindsamling Vejle Sportsfiskerforening har som de foregående år tilmeldt sig affaldsindsamling i Vejle Kommunes natur, så vi har brug for din hjælp til at give naturen en håndsrækning. Dato: lørdag den 16. og søndag 17. april Sted: Langs vores fiskevand ved Vejle Å samt arealerne vi benytter ved parkering og færdsel til og fra fiskevandet. Sådan tilmelder du dig: Send en mail til eller ring på: Hvis I får lyste til at samle affald i løbet af weekenden og ikke lige har fået jer tilmeldt, kan der afhentes handsker og affaldssække ved klubhuset Buldalen 13. Her vil der være en liste med angivelse af de områder, hvor der er samlet affald. Vi ser meget frem til at bruge en hyggelig weekend i fællesskab på at gøre Vejle kommune endnu grønnere. Ole Damsgaard Side 9

10 Side 10

11 VSF medl. nr. Dato VSF medl. nr. Dato VSF medl. nr. Dato Fiskevand Fiskevand Fiskevand Art Art Art Navn Køn Navn Køn Navn Køn Længde cm Længde cm Længde cm Vægt kg Vægt kg Vægt kg Hjem Ja/nej Hjem Ja/nej Hjem Ja/nej Offentlig Ja /nej Offentlig Ja /nej Offentlig Ja /nej Side 11

12 Side 12

Medlemsinfo foråret 2015

Medlemsinfo foråret 2015 Medlemsinfo foråret 2015 20. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: ONSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 30. MARTS (se side 4) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2013

Medlemsinfo foråret 2013 Medlemsinfo foråret 2013 18. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK 2. PÅSKEDAG: PREMIERE MANDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 1. december 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge

Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Redaktion: www.kaj.flindt@hotmail.dk Nyhedsbrev januar 2011 Udsendt den 30/12 2010 Klubmøder Mød op på Sydgården til hyggelig samvær uden cykel, vi skal fastlægge

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 15-02-2016 Kl.18.00 MØDESTED: Klubhuset, Grønningen 15, Kld., 1270 Kbh. K MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem Suppleant Suppleant Friis

Læs mere

HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november. DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. Nr. 4. oktober kvartal 2015

HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november. DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. Nr. 4. oktober kvartal 2015 Nr. 4. oktober kvartal 2015 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november Geværer Pistoler

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Opstartsmøde 27. januar 2015. Velkommen

Opstartsmøde 27. januar 2015. Velkommen Opstartsmøde 27. januar 2015 Velkommen Praktisk information Trup, Målsætning og værdier Træning og træningskultur Træningsturnering Træningslejr/samling Kriterierne for holdudtagelse Sæsonopstart DGU turneringer

Læs mere

Punkt 6 flyttes til næste møde. Punkt 3 kommer på næste møde, efter en kort gennemgang i dag.

Punkt 6 flyttes til næste møde. Punkt 3 kommer på næste møde, efter en kort gennemgang i dag. 1 Horsens d. 9.3.2016 referat fra bestyrelsesmøde den 29.2.2016 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere: Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Kristian Trøst Smedegaard, Bjarne Hansen Afbud

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

SOMMEREN ER OVER OS IGEN...

SOMMEREN ER OVER OS IGEN... NMFK NYT Maj 2009 Så blev køerne sat på græs! SOMMEREN ER OVER OS IGEN......Og der er stadig opgaver vi skal have løst! Af formanden. Som overskriften siger, er sommeren ved at være over os igen. Det betyder

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende:

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Postbesørget blad 50375 7007 (FAC) Medlemsblad Nr. 1 2003 8. Årgang Januar. Kan i huske da reglen med synlig fiskekort blev indført

Postbesørget blad 50375 7007 (FAC) Medlemsblad Nr. 1 2003 8. Årgang Januar. Kan i huske da reglen med synlig fiskekort blev indført Postbesørget blad 50375 7007 (FAC) Medlemsblad Nr. 1 2003 8. Årgang Januar Kan i huske da reglen med synlig fiskekort blev indført Medlemmer af bestyrelsen Formand: Alvin Balle Klækkehuset Glentevej 8

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2012

Medlemsinfo foråret 2012 Medlemsinfo foråret 2012 17. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK: PREMIEREN SØNDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen Formand Anders Chr. Rasmussen (FU) 75 88 05 50 Engbakken 11,7100 Vejle 26 70 13

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2016. Sommerhuskolonien Afd. A

NYHEDSBREV MAJ 2016. Sommerhuskolonien Afd. A NYHEDSBREV MAJ 2016 Sommerhuskolonien Afd. A Sommerhuskolonien Afd. A Nørrevangen 43 2610 Rødovre afdelinga.dk Kære alle Jeg vil jeg takke alle for et godt møde ved den ordinære generalforsamling og for

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

VESTERGÅRDENS. nyhedsbrev

VESTERGÅRDENS. nyhedsbrev VESTERGÅRDENS nyhedsbrev november nyt Kære Forældre og børn på Vestergården Så blev det tid til et nyt nyhedsbrev. Vi vil starte med at ønske Dorte velkommen tilbage fra barsel. Dorte starter i o.y, og

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor/frokoststuen) Tilstedeværende: Kenneth Primdal-Bengtson(formand), Taitsiannguaq Tróndheim, Jonas Elgaard (næstformand),

Læs mere

VEJLE TAEKWONDO KLUB

VEJLE TAEKWONDO KLUB VELKOMMEN TIL VEJLE TAEKWONDO KLUB Horsensvej 74A 7100 Vejle T: 75 72 37 74 www.vejle-taekwondo.dk Indhold - Vejle Taekwondo klub - Hvad er Taekwondo? - Fysiske og mentale udfordringer - Hold oversigt

Læs mere

September 2010 22. ÅRGANG

September 2010 22. ÅRGANG September 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2015

VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 90. ordinære

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

REFERAT. Emne: Referat af bestyrelsesmøde. Formål med mødet: At behandle dagsordenen og evt. indkomne spørgsmål. Dato: 4-5-2011

REFERAT. Emne: Referat af bestyrelsesmøde. Formål med mødet: At behandle dagsordenen og evt. indkomne spørgsmål. Dato: 4-5-2011 Emne: Referat af bestyrelsesmøde Formål med mødet: At behandle dagsordenen og evt. indkomne spørgsmål. Mødeleder: Referent: Elsebeth Dagsorden: Dato: 4-5-2011 Kl.: 19.00 Sted: hos Konklusion: Til Stede:,

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Vejle sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 26. november 2015 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Afholdt torsdag d. 19. November kl. 19.00 i DGI-byen Vejle 2015

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere