Midtvendsyssels Lærerkreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvendsyssels Lærerkreds"

Transkript

1 Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2011 Annus horribilis Kredsformand Inge Haaber Pedersen Det har været et frygteligt år for medlemmerne i begge kredsens kommuner med en politisk proces, der strakte sig flere måneder ud over de først fastsatte datoer. Ventetiden på afgørelserne om skolestrukturændringer har været ulidelig ventetiden på, hvordan ens ansættelsesforhold kom til at se ud, gjorde kun frustrationerne og utrygheden værre. Det har været en helt utilstedelig langstrakt proces lad mig slå det fast med 7 tommer søm. I begge kommuner har der været en voldsom reduktion af lærerstillinger, som kun kan begrundes af budgetmæssige årsager og ikke pga. af fald i børnetallet. Børnetallet falder ikke i Brønderslev Kommune tværtimod er der en svagt stigende tendens. I Jammerbugt Kommune falder børnetallet fra 2008 til 2013 med 4 %. Altså skal lærere og børnehaveklasseledere i begge kommuner undervise det samme antal børn med henholdsvis 27 færre lærere i Brønderslev Kommune efter en besparelse på 12 mill. kr. og omkring 45 lærere færre i Jammerbugt Kommune, hvor der i ressourcetildelingsmodellen opereres med en besparelse på lærerløn på knap 21 mill. kr. Hvor blev løfterne til folkeskolen af? I foråret 2009 i Kommunernes Landsforenings blad Danske Kommuner mente over 60 % af kandidaterne til det dengang forestående kommunalvalg, at folkeskolen var kommunernes flagskib og derfor det absolut vigtigste valgtema! I samme blad fra 26. maj 2011 i artiklen Kommunerne træder på bremsen er det opgjort, at de suverænt største reduktioner har været I dette nummer: på folkeskoleområdet og på dagtilbudsområdet med en negativ realvækst på henholdsvis knap 0,8 mia. kr. og godt 0,8 mia. kr. Hvorfor satser man ikke på skolevæsenet? Krav om bl.a. større faglighed og om inklusion af endnu flere elever hænger ganske simpelt ikke sammen med flere elever i klasserne og de forringede muligheder, som f.eks. tildelingen til holdtimer, for at inkludere flere elever med særlige vanskeligheder på en ordentlig måde. Vi ved, at lærerne og børnehaveklasselederne er dygtige og engagerede, men de kan ikke trylle. Vi er på kredskontoret dybt bekymrede for det psykiske arbejdsmiljø på skolerne i de kommende år. Så kære politikere: Sats på folkeskolen i budget 12! Annus horribilis 1 Nyt fra Brønderslev Kommune 2 Status i Jammerbugt Kommune 3 LØNTRÆK I FERIEN? 4 Nyt fra Fraktion 4 4 Hovedpunkterne i efterlønsaftalen 5 Kredsens arbejde i næste skoleår 6 Medlemsbutik med store rabatter i City Syd Aalborg 7-9

2 Nyt fra Brønderslev Kommune FTR Grete Andersen Besparelser Solen skinner, og ferien nærmer sig med hastige skridt, og alligevel fornemmes modløsheden på skolerne i takt med, at konsekvenserne af de alvorlige besparelser bliver synlige. Selvfølgelig vil en personalereduktion på 27 lærere sætte sine spor, men de alvorlige forringelser på alle skoler, som vi kan se frem til, må ryste selv erfarne politikere: Holdtimer fjernes, vejledende timetal forlades, specialundervisningstimer forsvinder eller reduceres, lejrskoler bortfalder osv. Listen er lang. Dertil kommer, at tiden til andre opgaver er beskåret kraftigt på skolerne, hvilket blandt andet går ud over skolebibliotekstimer, tilsyn og lærernes efteruddannelse. Jo, det kan være svært at bevare optimismen. Heldigvis for eleverne i Brønderslev Kommune får de af fagligt dygtige lærere en undervisning, der betyder, at deres udbytte af undervisningen er en del højere, end man umiddelbart kunne forvente, viser de netop offentliggjorte tal fra Krevi, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, i rapporten: Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt. Undervisningseffekten viser undervisningens effekt på elevernes karakterer, når der tages højde for deres sociale baggrund. En positiv undervisningseffekt udtrykker, at eleverne karaktermæssigt klarer sig bedre, end man skulle forvente ud fra deres sociale baggrund. Omvendt betyder en negativ undervisningseffekt, at eleverne klarer sig dårligere end forventet. Alle de kommunale skoler i Brønderslev har en positiv undervisningseffekt tillykke med det flotte resultat, der med al tydelighed viser, at der ikke er problemer med den faglige kvalitet i undervisningen. Mon de politikere, der har besluttet besparelser på budget 2011, og endnu inden de besparelser er effektueret, allerede er begyndt at tale om yderligere besparelser, er klar over de alvorlige konsekvenser, det vil få for eleverne, når lærerne ikke længere gives mulighed for at tilbyde en undervisning af den kvalitet, som vi tidligere har haft mulighed for i klasser af passende størrelse med timer til holddannelse, specialundervisning osv.? Arbejdet med budget 2012 er i fuld gang. Som sædvanlig, fristes man til at sige, skal der udarbejdes et afdækningskatalog (læs: spareforslag). De politiske fagudvalg skal hver foreslå besparelser på 4 % af det samlede budget, og som noget nyt skal der prioriteres 2 %. Inden udvalget foretager denne prioritering, vil der blive afholdt et dialogmøde for skoleledere, tillidsrepræsentanter, formand og næstformand i skolebestyrelserne samt MEDudvalget for Børn og Kultur, hvor de foreslåede besparelser debatteres. De foreløbig ideer til besparelser er: Reduktion på elevernes timetal (fra vejledende til minimumstimetal), nedsættelse af holdtimerne, nedsættelse af omregningsfaktor fra 2,48 til 2,47 og en rammebesparelse på specialundervisningsområdet. Lad os håbe, at folke- skolen denne gang kan gå fri for besparelser netop på grund af de besparelser, som vi blev pålagt i budget Seniortiltag Ved trepartsforhandlingerne i 2007 blev der frigivet særlige midler til seniorpolitiske tiltag i de enkelte kommuner. I Brønderslev Kommune er der stadig penge på kontoen. Alle penge skal være øremærket inden udgangen af dette år, ellers er de tabte. FTF-gruppen har derfor besluttet at sænke grænsen for, hvornår man kan søge disse midler til 56 år (født i 1955 eller tidligere). Udvalget har tidligere givet til: Op til 5 ekstra seniordage pr. kalenderår, motionstilbud, seniorstillinger, fysioterapi mv. Ansøgningsfristen for den sidste runde er den 15. august. Din TR har vejledning og ansøgningsskema. Henvendelse til kredsen Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev Tlf: Fax: Kredskontoret er åbent: Man. - tors. kl Fredag kl

3 Status i Jammerbugt Kommune FTR Elly Christensen Sommerferien nærmer sig, og for mange kolleger bliver det nogle vemodige dage. Der skal tages afsked med skolen, kolleger, forældrekredsen og det sværeste, eleverne. Dette efter et skoleår, hvor bekymringerne har været en fast følgesvend. Spørgsmål som: Bliver min skole nedlagt? Beslutter politikerne, at der skal være lys i alle vinduer, så forældrenes manglende opbakning i sidste ende lukker skolen? Skal jeg forflyttes eller i værste fald, mister jeg mit arbejde? Spørgsmålene har rumsteret hos os alle. For 68 lærere blev nogle af bekymringerne desværre til virkelighed. Det projekt, som politikerne har fastholdt som værende en kvalitetssikring af skolen, er endt som en forringelse af det samlede skolevæsen. Resultatet af omstruktureringen har vanskeliggjort lærernes mulighed for at levere undervisning af høj kvalitet. Næste skoleår er der færre lærere til at undervise det samme antal elever. Specialundervisningstildelingen er reduceret med 11 % i gennemsnit, en administrativ øvelse, som er lavet for at undgå at udvide rammen for visitationsudvalget. Halvdelen af et beløb på kr. afsat til kompetenceudvikling er brugt til et tværfagligt projekt. Antal elever i klasserne er steget. Inklusion er kommet på dagsordenen, hvilket mange lærere først blev bekendt med, da en stor spørgeskemaundersøgelse om graden af inklusion blev sat i gang i vinteren. Løftet om, at alle skoler skal have mulighed for at læse det vejledende timetal, bliver selvsagt en stor udfordring. For nogle skoler vil det være endog meget svært, da de er nødt til at tilbagebetale det opsparede underskud fra års underbudgettering. Politikerne fortæller os, at pengene er blevet i skolevæsenet. Lærerkredsen er bekendt med, at der er oprettet en vikarkonto, og at it udgifterne også har fået en selvstændig tildeling. Desuden er der transaktionsomkostninger i forbindelse med afskedigelserne, men hvad med resten af midlerne? Skal de bruges til udviklingsprojekter, til anlæg, til kommunekassen eller? For lærerkredsen havde håbet på, at lærernes bidrag til fastholdelse af arbejdspladser gennem nedskrivning af årsnormen med 6. ferieuge samt nedsættelse af arbejdstiden ved hjælp af seniorpolitiske midler havde resulteret i, at færre blev afskedigede eller forflyttede. En drøm om bare rimelige klassestørrelser, tid til den enkelte elev, tid til sociale og kulturelle arrangementer, systematisk kompetenceudvikling, der kan skabe fælles viden og praksis, en arbejdstidsaftale baseret på læreren som professionsudøver, en hverdag, hvor arbejdsmiljøet for elever, lærere og ledere er sat i centrum, kan sammen med andre tiltag give den meget omtalte kvalitetssikring af skolevæsenet. Lad os gå på sommerferie med håbet om, at vores kommunalbestyrelse vil lade det blive til mere end bare en drøm.

4 LØNTRÆK I FERIEN? Sagsbehandler Johnny Hydén Som nyansat kan man komme i den situation, at man er tvunget til at holde ferie i den kollektive ferielukningsperiode men ikke har optjent ferie nok. Det er typisk, hvis man begynder som nydimitteret lærer i august måned eller kommer fra en arbejdsplads, hvor ferien allerede er afholdt. Skolevæsenets kollektive ferielukningsperiode er for Jammerbugt Kommunes vedkommende uge 28, 29, 30 og uge 42 i 2011 samt uge 8 i For Brønderslev Kommune er det uge i 2011 samt uge 8 i For at have fuld ret til samtlige ferieuger skal man have arbejdet i hele optjeningsåret fra 1. januar 2010 til 31. december Hvis man har været ansat en del af optjeningsåret, vil man have optjent en del af ferien, og man vil blive trukket i løn for den del af ferien, som ikke er optjent. Hvad så? Løntræk i ferien betyder ikke nødvendigvis, at man skal stå helt uden indtægt. Der er følgende muligheder for indtægt i ferien, som skal bruges i nævnte rækkefølge. 1. Feriekort fra tidligere arbejdsgiver. Hvis du har feriekort fra en anden arbejdsgiver optjent i 2010 eller overført til ferieåret 2011, skal du bruge det først. Som lønmodtager i beskæftigelse kan man selv attestere sit feriekort. 2. Feriedagpenge fra a-kassen. Hvis du har været ledig i 2010 eller er nydimitteret kan du være berettiget til feriedagpenge fra a-kassen. Kontakt Lærernes a-kasse herom: tlf eller se Feriedagpenge skal søges før feriens afholdelse. Retten til at få feriedagpenge som nyuddannet (dimittend) bortfalder fra den 1. maj Har du fået ret til feriedagpenge som nyuddannet før den 1. maj 2011, bortfalder retten ikke. Hvis du er optaget i en a-kasse med status som nyuddannet (dimittend), har du ret til 5, 10 eller 15 dage med feriedagpenge i det ferieår, hvor du er blevet optaget. Antallet af dage afhænger af, hvornår du er blevet optaget. I det følgende ferieår har du ret til 15 dage med feriedagpenge. Der vil dog i begge ferieår ske et fradrag for den ferie, som du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver. Kontakt a-kassen for rådgivning. 3. Almindelige dagpenge fra a-kassen. I den del af skolernes kollektive lukningsperiode, som du ikke har optjent ferie til, hverken fra tidligere arbejdsgiver eller feriedagpenge fra a-kassen, kan du melde dig ledig i jobcenter og hos a-kassen og modtage almindelige arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du er berettiget hertil i øvrigt. Kontakt a-kassen og jobcenteret for nærmere rådgivning. Nyt fra Fraktion 4: Tur til Skagen og Sæby Mandag den 5. til tirsdag den 6. september. Se programmet på Hjemmesiden eller i det udsendte program. Da der er ledige pladser, er sidste tilmelding flyttet til den 23. juni 2011 Pris: 500 kr. Med i prisen: alt undtagen drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse 200 kr. Deltagerantal max 54.

5 Hovedpunkterne i efterlønsaftalen Sagsbehandler Johnny Hydén Kredsen rådgiver ikke om efterløn. Det er et anliggende for Lærernes a-kasse. Dog vil vi gerne bidrage til, at vores medlemmer ikke handler overilet i forbindelse med den omstridte efterlønsaftale. Derfor bringer vi - med tilladelse og uredigeret en artikel fra hjemmesiden for Lærernes a-kasse. For konkret, personlig rådgivning henviser vi til Lærernes a- kasse tlf Her er hovedpunkterne i efterlønsaftalen Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har aftalt store ændringer for efterløn og folkepension, hvis de sammen har flertal for det efter det kommende valg til Folketinget. Aftalen indeholder i store træk: Efterlønsalderen stiger gradvist fra 60 år til 67½ år Folkepensionsalderen stiger gradvist fra 65 til 70½ år Efterlønsperioden afkortes gradvist fra 5 til 3 år Alle der er født i 1956 eller senere bliver omfattet af skærpede fradragsregler for pensioner i hele efterlønsperioden Der er stadig skattefri bonus for at forblive på arbejdsmarkedet, efter man har ret til at gå på efterløn Der kan komme en mulighed for i en kort periode i 2012 at få indbetalte bidrag retur skattefrit Fortsæt indbetalingen Det er under alle omstændigheder fornuftigt at vente med at fortage sig noget, til aftalen eventuelt bliver lov, hvilket først kan ske efter det kommende valg. Du bør derfor fortsætte med at betale til ordning. Hvad betyder ændringerne? Du kan på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside se, hvad de aftalte ændringer betyder for dig, hvis der er flertal for det efter et valg. Vi vil på et senere tidspunkt stille en oversigt med beregning af pensionsfradrag til rådighed, hvor du med dine aktuelle pensionsoplysninger kan orientere dig om konsekvenserne for din efterløn, hvis aftalen bliver til lov. Beregningen vil omfatte alle typer af pensionsopsparinger, som er relevante i beregningen af din efterløn.

6 Kredsens arbejde i næste skoleår Næstformand Grete Andersen Kredsstyrelsen planlægning af det næste års arbejde, hvor følgerne af de voldsomme besparelser og strukturændringer i de 2 kommuner selvsagt er prioriteret højt, er i fuld gang. Kredsen vil udvide sine aktiviteter for de ledige medlemmer i det kommende år. Som et nyt tiltag har vi planlagt et åbent kursus for aktive medlemmer. Kredsens strategi i forbindelse med eventuelle yderligere besparelser drøftes i øjeblikket i kredsstyrelsen, men de faste udvalg i kredsen har allerede udvalgt fokuspunkter for det kommende år. Skolepolitisk udvalg. Udvalget vil i samarbejde med de øvrige udvalg og kommunegrupperne have særligt fokus på DLF s projekt Vi læser for livet. Udvalget vil naturligt være tovholder og katalysator for kredsens samlede arbejde med projektet. Pædagogers arbejde i folkeskolen blev på generalforsamlingen taget op som et særligt emne. Skolepolitisk udvalg har besluttet at foretage en nærmere analyse af de forskellige opgaver, som pædagoger løser i folkeskolen et emne som hænger en del sammen med et andet fokusområde eller opmærksomhedspunkt nemlig undervisningsassistenter. Udvalget følger de 2 kommuners arbejde med inklusion, som sammen med specialundervisning udgør et væsentligt arbejdsområde for udvalget. Arbejdsmiljøudvalg Udvalget har fokus på 2 store områder i det kommende år: Implementeringen af den ny lovgivning om arbejdsmiljø og at følge udviklingen af arbejdsmiljøet på skolerne efter besparelser og strukturændringer. Udvalget arrangerer desuden 2 temamøder for skolernes arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanterne.

7 Medlemsbutik med store rabatter i City Syd Aalborg Nordjylland fik i april en helt ny indkøbsmulighed med en LIC butik på Løven 19, City Syd - tæt ved Harald Nyborg og Elgiganten. LIC har eksisteret siden 1960 og har i forvejen to butikker i Aarhus og Herlev. Den nye butik i Aalborg sælger nonfoodvarer med op til 20% rabat. Du kan finde mange af mærkevarerne indenfor isenkram, som f.eks. Eva Trio, Stelton, Bodum og Zwilling, og der er et godt udvalg af fritidsbeklædning fra Fjällräven og Haglöfs. LIC har også en afdeling med legetøj, hvor du finder klassikere fra Brio, Krea, Lego og Schleich samt et stort showroom med bl.a. møbler og lamper fra Le Klint. Alle varer i butikken sælges med rabat i forhold til leverandørernes vejledende priser, og der udvælges hver uge særlige tilbud med endnu større besparelser! Det er let at foretage sommerens gavekøb i butikken, der også har et mindre udvalg af specialiteter, Kusmi te, kaffe og vin fra verdens førende vinhuse. Som en ekstra fordel for medlemmer af Midtvendsyssels Lærerkreds fratrækker vi yderligere 10% rabat på alle varer ved kassen i uge 26 og uge 30! Du skal blot printe denne annonce ud og medbringe den i butikken. Er du ikke allerede medlem af LIC kan du blive det i butikken eller på det koster kun 100 kr. som hurtigt er tjent ind. Vi ses på Løven 19! Venlig hilsen LIC

8

9

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev 1. november 2011 2011 Hovedstyrelsesvalg 2011 Kredsformand Inge Haaber Pedersen Fra 24. november til 6. december afholdes der hovedstyrelsesvalg for perioden 1. januar

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev oktober 2010 2 Overenskomst 2011 010 Kredsformand Inge Haaber Pedersen hed, kan man tage fat på at forhandle de andre krav, herunder bl.a. lønforhøjelser og forhøjelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev 31 august 2011 Kredsens strategi for budgetarbejde vedr. budget 2012. Kredsformand Inge Haaber Pedersen Kredsstyrelsen har i juni måned evalueret strategien fra 2010

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev September 2012 Mere tilstedeværelse på skolerne? Kredsformand Grete Andersen Henover sommeren har ét af de store diskussionspunkter om folkeskolen været, at lærerne

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2010

NYHEDSBREV MARTS 2010 NYHEDSBREV MARTS 2010 MIDTVENDSYSSELS LÆRERKREDS Udfordringer for den nye kredsstyrelse i den kommende periode. Af formand Inge Haaber Pedersen Det næste år i en ny kredsstyrelsesperiode vil byde på mange

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev september 2010 2 010 Skolestrukturdebatter Kredsformand Inge Haaber Pedersen Skolestrukturdebatten raser i Jammerbugt Kommune. I Brønderslev Kommune er der her i august

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev december 2011 2011 Hvorfor arbejde med social kapital? Kredsformand Inge Haaber Pedersen I disse nedskæringstider med bl.a. reduktion i medarbejderstaben, flere børn

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

NYT fra Hedensted Lærerkreds

NYT fra Hedensted Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2015 Årgang 5, nummer 6 NYT fra Hedensted Lærerkreds Et anderledes skoleår går på hæld Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand Hvordan forholder du dig, hvis du bliver syg i ferien? Din

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Nyheder fra DSA direkte til dig

Nyheder fra DSA direkte til dig DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 31-03-08 Nyheder fra DSA direkte til dig Måske kender du i forvejen vores nyhedsbrev DSA Nyt eller måske er det et helt nyt tilbud til

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Nr. 12 september 2008

Nr. 12 september 2008 Fremtidens skole Fremtidens skole blev skudt i gang med en startkonference i slutningen af august i Nationalmuseets festsal. Her blev der givet bud på, hvordan vi udvikler den folkeskole, som vi har i

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere