Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 12. januar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, tlf Jytte Høyrup, Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V) Carsten Sørensen (DF)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Realkompetence vurdering, januar Leverandør af jobcoaching Evaluering af Projekt Kommuneguider Bycykelprojekt - en fremtid i Frederikshavn Kommune? Virksomhedsrettede initiativer i Center for Arbejdsmarked, januar Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste identificerbare omkostningssted Byrådsseminar Orientering - Projekt Jobstrategi Orientering - Samtaleantal ifm. det nye fælles og intensiverede kontaktforløb Orientering - Samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Eventuelt...24 Underskrifter: Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 2 af 25

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben VS: Glemte sager - Evaluering.docx /14 Åben Evaluering.doc /14 Åben Evaluering af vort arbejde på grene sæsonsommeren 2014.doc 5 974/15 Åben Handlingsplan 2015 for Jobcentret Virksomhedsservice /14 Åben Budgetansvarlige AMU /14 Åben Byrådsseminar Notat /15 Åben Frederikshavn Kommune.pdf Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 3 af 25

4 1. Realkompetence vurdering, januar 2015 Sagsfremstilling Den 18. december 2014 vedtog folketinget Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.). I loven er det vedtaget, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får ret til at få tilbud om en realkompetencevurdering fra 1. juli Åben sag Sagsnr: 14/24242 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU Baggrunden for forslaget er, at ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan få synliggjort og dokumenteret uformelle og skjulte kvalifikationer, som er opnået via erhvervsdeltagelse, og derved styrke ufaglærte dagpengemodtageres job- og uddannelsesmuligheder. Formålet med realkompetencevurderinger er blandt andet at ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år kan få afkortet en ordinær uddannelse gennem en formel anerkendelse af det de allerede kan og ved i forhold til formelt fastsatte uddannelsesmål. Resultaterne af socialfondsprojektet Opkvalificering til nye job viser at de ufaglærte, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse under projektet, har gjort dette via gennemsnitlig 23 ugers opkvalificering. Rapporten Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland udarbejdet af konsulentvirksomheden New Insight viser, at en mindre gruppe ufaglærte i Nordjylland (ca. 2500) på kort tid kan få en erhvervsuddannelse samt at en større gruppe af ufaglærte i Nordjylland (ca ) med en vis indsats og inden for et overskueligt tidsrum vil kunne få et kompetenceløft til erhvervsuddannelsesniveau. Rapporten opdeler gruppen af ufaglærte i 3 profiler; Profil 1 gruppen af ufaglærte er kendetegnet ved, at de har flere års erhvervserfaringer fra en branche og at de gennem kurser og efteruddannelse har holdt sig fagligt ajour. Mange har også et job på et højt fagligt niveau, og er i fuld beskæftigelse. Denne gruppe har ingen tilknytning til jobcentret, og opkvalificeringen sker på virksomhederne. Gruppen udgør ca personer. Profil 2 de ufaglærte i denne gruppe deler sig i to grupper, hvoraf den ene gruppe har stor erhvervserfaring indenfor en branche og den anden gruppe har deltaget i en vis mængde AMU kurser. Ufaglærte i profil 2 gruppen er fra tid til anden ledighedsberørte og har derfor en kontakt med jobcentret. De ufaglærte i denne gruppe vil med en vis opkvalificerende indsats og indenfor et overskueligt tidsrum kunne få en erhvervsuddannelse. Gruppen udgør ca personer hvilket svaret til Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 4 af 25

5 næste 80 % af Nordjylland ufaglærte. Profil 3 gruppen af ufaglærte har en ringere arbejdsmarkeds- og efteruddannelsestilknytning end de ufaglærte i de to andre grupper. De ufaglærte i denne gruppe vurderes at skulle have et fuldt erhvervsuddannelsesforløb for at blive løftet til faglært niveau. Gruppen udgør ca personer i Nordjylland. I Frederikshavn kommune er gruppen af dagpengemodtagere karakteriseret ved, at andelen af ufaglærte er forholdsvis stor og sandsynligheden for, at de ufaglærte bliver langtidsledige er høj. Andelen af ufaglærte, der kan være i målgruppen for et kompetenceløft i forhold til at opnå en status som faglært vurderes at være forholdsvis stor. I denne sammenhæng spiller faktorer som motivation, incitamenter samt investeringsvilje en betydelig rolle for den enkelte. Center for Arbejdsmarked ser retten til en realkompetencevurdering som en vigtig brik i arbejdet med at understøtte og motivere så mange ufaglærte som muligt i/til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse og derved stå bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked. Center for Arbejdsmarked ønske at give dagpengemodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse over 30 år retten til en realkompetencevurdering fra februar Center for Arbejdsmarked vurderer, at ufaglærte borgere karakteriseret som profil 2 vil kunne løftes til en status som faglært ved brug af realkompetencevurdering. Det fremgår af rapporten Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland at den gennemsnitlige varighed for et uddannelsesforløb til status faglært for borgere i profil 2 har en gennemsnitlige varighed på 31 uger til en pris af ca kr., hvilket giver en udgift på mellem kr. og kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at dagpengemodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse over 30 år fra februar 2015 får ret til en realkompetencevurdering. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 5 af 25

6 2. Leverandør af jobcoaching Lukket sag Sagsnr: 14/24240 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 6 af 25

7 3. Evaluering af Projekt Kommuneguider Sagsfremstilling Med udsigt til en forventet tilgang af seniorjobbere på ca. 100 personer, etablerede Center for Arbejdsmarked (CAM) i starten af 2013 Projekt Kommuneguider. Kommuneguiderne er ansat i CAMs projektafdeling, hvorfra projektet drives. Åben sag Sagsnr: 14/24207 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU Opgaverne er at være kommuneguide, ikke turistguide. Opgaverne som kommuneguide er alsidige, herunder at være vært for kommunens mange gæster, at være kommunens opmærksomhedsmedarbejdere, som indrapporterer til fx Park & Vej, hvis de eksempelvis ser skæve fliser eller væltede blomsterkummer. Guidernes primære opgave er først og fremmest at være synlige i gadebilledet, hvor hovedvægten er lagt på de 3 hovedbyer Skagen, Frederikshavn og Sæby. I 2013 har der været 13 personer ansat i kommuneguide projektet. De har løst mange forskellige opgaver til stor tilfredsstillelse. Der er i 2013 udfærdiget en evalueringsrapport, der beskriver kommuneguidernes opgaver i henholdsvis Skagen, Sæby og Frederikshavn. Opgaverne indeholder bl.a. indsamling og servicering af bycykler, modtagelse og guidning af turister ved færger og krydstogtskibe, hjælp ved diverse arrangementer, konstruktive forslag til forbedringer som fx bedre skiltning (fx ved toiletter og i Skagensbanen), opsætning af kummer til cigaret skodder og stativer med hundeposer, bedre parkeringsforhold mm. Efter sæsonen har der været tilrettelagt kursus i sprog, som guiderne har deltaget i, ligesom guiderne i vinterperioden har deltaget i andre opgaver i Projektafdelingen. Ved opstarten i 2014 var der på grund af langtidssygdom kun 6 personer tilknyttet projektet. Tilgangen af seniorjobbere er stærkt aftagende, da borgerne ifølge beskæftigelsesreformen skal have opbrugt deres ret til arbejdsmarkedsydelse inden de er berettiget til et seniorjob. (Den 1. januar 2014 trådte aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i kraft. Ydelsen er tænkt som en ekstra indsats for personer, der opbruger deres ret til dagpenge i perioden fra og med 6. januar 2014 og til og med 3. juli Aftalen betyder også, at borgere først kan få tilbudt et seniorjob, når retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er opbrugt). Indsatsen i 2014 har derfor været en prioritering af, hvor der var størst behov for at løse opgaverne, her er det især serviceringen af Grenen, som har været prioriteret. Med forventninger til 2015 på 4 5 seniorjobbere vil projektet i sin nuværende form ikke kunne gennemføres. Det er ikke muligt på samme måde at løfte opgaverne. Den 22. oktober 2014 har der været afholdt evalueringsmøde med deltagelse af turisterhvervet og handelsstanden i Frederikshavn. Derudover er der modtaget en skriftlig evaluering fra Cruise Skagen og afholdt møde med Sæby handelsstandsforening. Resultatet af tilbagemeldingerne fra ovennævnte er enstemmigt, at kommuneguiderne er en succes. Alle partner har et stort ønske om, at kommuneguiderne kan fortsætte. Der er adskillelige positive tilbagemeldinger fra Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 7 af 25

8 gæster, som har oplevet at blive serviceret af guiderne, ligesom det er opfattelsen, at guiderne er tydelige i gadebilledet. Alt i alt kun positive tilbagemeldinger. For perioden 2013/2014 har CAM i projektafdelingen haft en omkostning på ,- kr., alene til drift, hvilket er udgifter til tøj/udstyr, informationsteknologi (telefoner, Ipads, walkie talkie), transport og kurser/uddannelse. Den største efterspørgsel efter kommuneguider er i Skagen og for at imødekomme efterspørgslen vil det som minimum kræve 6 mand i Skagen for at dække højsæsonen fra 1/6 til 30/ Tilsvarende vil det kræve 2 mand i Frederikshavn og 2 mand i Sæby. Skal projektet forsætte fremadrettet er udfordringen både at få mandskab nok, da projektet ikke kan holdes kørende med seniorjobbere alene, samt at få dækket de årlige driftsudgifter. CAM foreslår, at projektet med kommuneguiderne forsætter og at mandskabsproblemet løses ved at supplere med nyttejobbere. Driftsudgifterne holdes indenfor rammerne af Projektafdelingens budget på konto 5. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager evalueringen af projekt kommuneguider til efterretning og godkender, at projektet i fremadrettet suppleres med borgere i nyttejob samt at driften holdes indenfor Projektafdelings budget på konto 5. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes idet personer under Frederikshavnerordningen også indgår. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen. Bilag VS: Glemte sager - Evaluering.docx (dok.nr /14) Evaluering.doc (dok.nr /14) Evaluering af vort arbejde på grene sæsonsommeren 2014.doc (dok.nr /14) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 8 af 25

9 4. Bycykelprojekt - en fremtid i Frederikshavn Kommune? Sagsfremstilling I 2008 sponsorerede Frederikshavn Havn A/S, Havnebroen A/S og Forsyningen A/S i alt 100 bycykler til Projekt Bycykel Frederikshavn. Initiativet udsprang af en henvendelse fra Stena Line, der ønskede bedre mulighed for, at deres gæster kan transportere sig rundt i Frederikshavn bys seværdigheder og attraktioner. Park & Vej blev projektejer og skulle forestå projektledelsen og administrationen og Projektafdelingen forestod på kontrakt servicering og vedligeholdelse af cyklerne. Der blev indkøbt 95 bycykler, der opstilles fra påske til udgangen af oktober måned på byens hoteller, rekreative havne samt turistbureauet. Bycyklerne udlånes gratis. Bycyklerne kom på gaden i maj Åben sag Sagsnr: 14/24468 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU Økonomi Cyklerne blev anskaffet i 2009 til en samlet pris på kr. fordelingen var 50 % til Frederikshavn Havn A/S, 10 % til Havnebroen A/S og 40 % til Forsyningen A/S. Den årlige drift blev sat til kr. til dækning af Projektafdelingens omkostninger og forventede vedligeholdelsesomkostninger på kr. årligt. Drift og vedligeholdelse skulle dækkes via salg af sponsorater, hvor der desuden skulle være plads til en henlæggelse til indkøb af nye cykler på et givent tidspunkt. I 2011 overgår driften fuldt ud til Projektafdelingen sammen med Turistforeningen, som skal sælge sponsoraterne. Hermed lægges det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse til Projektafdelingen og Turistforeningen har ansvar for salg af reklameaftaler. I efteråret 2013 trækker Turistforeningen sig som ansvarlig for salg af sponsorater. Der har således ikke været indtægter i projektet i Der har desuden ikke været fortaget henlæggelser til investeringer i driftsperioden. Det betyder, at Projektafdelingen dækker alle omkostninger ved driften og vedligeholdelsen af bycyklerne i den ordinære drift. Projektafdelingen har i efteråret 2014 forsøgt at igangsætte en profilering af bycyklerne og sponsoraterne via et eksternt reklamefirma, som også skulle sælge sponsorater. Dette initiativ mødte modstand fra Erhvervsforeningen, hvorfor indsatsen er blevet udskudt. Status Fra foråret 2013 har Projektafdelingen stået for administration og drift alene. 87 cykler er fortsat intakte. De er utidssvarende og tunge i forhold til nutidens krav. De kræver mere og mere vedligeholdelse. Projektafdelingen har snakket med Lene Kappelborg, Turistforeningen og Dan Kobberup, Frederik om deres indstilling til bycyklerne. Lene Kappelborg udtaler, at cyklerne er utidssvarende og det bør være hotellernes egen sag, at tilbyde cykler til gæsterne. Specielt i Skagen er det jo en stor forretning at udleje cykler til gæsterne. Hun anerkender dog, at Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 9 af 25

10 der kan være et særligt behov for en samlet indsats i Frederikshavn by, hvor det ikke kun er turister som anvender cyklerne. Dan Kobberup ser gerne at der fortsat er et tilbud om cykler i Frederikshavn. Han ser det som et godt tilbud til byens gæster, om end hans medlemmer ikke direkte kan aflæse en gevinst. Begge var dog enige om, at såfremt det fortsat skal være et tilbud til byens gæster, skal der ske en opgradering af ordningen med tidssvarende cykler. Bycyklerne anvendes af både turister og andre gæster samt af personer på uddannelsesstederne, som enten er bosat i en periode eller dagligt kommer til byen for at studere. Fremtidsmuligheder Projektafdelingen anser det som en stærk profilering af Frederikshavn Kommune, at have dette tilbud til vores gæster i kommunen. Frederikshavn Kommune har mulighed for en stærk profil som en sund kommune og en kommune, hvor der satses på oplevelser og ikke mindst cykelturisme. Der er nogle forskellige løsningsmodeller, som kan være: 1. fortsætte maksimalt 1 år mere med de nuværende cykler 2. finde sponsorer/søge fonde til investering i nye cykler 3. stoppe med denne service Ved fortsat drift og nyinvestering skal der økonomiske midler til rådighed for at fortsætte. Der skal findes et beløb på op imod kr. til investeringer og ca kr. pr. år i løbende drift. Prisen for nye cykler er kr. pr. cykel. Dertil skal der investeres i mere enkle og tidsvarende parkeringsforanstaltninger. Den løbende drift forventes at kunne dækkes med sponsorater fra kommunens erhvervsdrivende, hvor der er reklamer på cyklerne. Disse sponsorater skal være af minimum 2 års varighed og de sælges af et eksternt firma, som har ansvaret for denne del af opgaven. Projektafdelingen varetager fortsat den løbende drift og vedligeholdelse. Projektafdelingen vil kontakte de oprindelige cykelsponsorer og Stena Line for at afklare et eventuelt bidrag til indkøb af nye cykler. Der vil blive søgt fonde og indgået aftale med Erhvervsforeningen om hvorledes salget af sponsorater kan foregå. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at projektet kører videre i år 2015 med de nuværende cykler, hvor Projektafdelingen samtidig undersøger mulighederne for finansiering af drift og nyinvesteringer via sponsorater. Lykkedes det ikke at finde investorer stopper projektet med bycyklerne ved udgangen af Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at muligheden for en socialøkonomisk Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 10 af 25

11 virksomhed undersøges. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 11 af 25

12 5. Virksomhedsrettede initiativer i Center for Arbejdsmarked, januar 2015 Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 14/18404 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Kategorisering af virksomheder Jobcentrets Virksomhedsservice lægger stor vægt på at tilpasse indsatsen til forskellige typer virksomheder. Afdelingen vil derfor fra 2015 opdele virksomhederne i fire kategorier for at kunne tilrettelægge den opsøgende indsats så effektivt som muligt. De fire kategorier er a-virksomheder, b-virksomheder, c- virksomheder og d-virksomheder. A-virksomheder er defineret som virksomheder, som har været i kontakt med Jobcentrets Virksomhedsservice inden for de seneste 12 måneder, og hvor kontakten har resulteret i en aktivitet. En aktivitet kan f.eks. være en virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud. A-virksomhederne er Jobcentrets tætteste samarbejdspartnere, og det er virksomheder, som ofte hjælper ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet med kort varsel. Pr. 1. januar 2015 tilhørte godt 2100 virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori. B-virksomheder er virksomheder, som har været i kontakt med Jobcentrets Virksomhedsservice inden for de seneste 12 måneder, men hvor kontakten ikke har resulteret i en aktivitet. Pr. 1. januar 2015 tilhørte ca. 150 virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori. C-virksomheder er virksomheder, som Jobcentrets Virksomhedsservice ikke har været i kontakt med de seneste 12 måneder. Pr. 1. januar 2015 tilhørte ca. 650 virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori. D-virksomheder er holdingselskaber eller lignende, hvor der ikke er lønudbetalinger, og de er som udgangspunkt ikke relevante. Da det er Jobcentrets målsætning at øge samarbejdsgraden med kommunens virksomheder, vil Jobcentrets Virksomhedsservice i 2015 have særligt fokus på c- virksomhederne. En stor del af c-virksomhederne vil i løbet af året blive kontaktet af en virksomhedskonsulent, som tilbyder et servicebesøg, hvor Jobcentrets tilbudsvifte bliver præsenteret. Det er intentionen at omdanne c-virksomheder til enten b- eller a-virksomheder. Manøvren er til gavn for de ledige som får flere muligheder for at komme i virksomhedsrettede tilbud eller i ordinær beskæftigelse. Samtidig indsamles der ny viden om arbejdsmarkedet. Der vil også være fokus på at transformere b-virksomheder til a-virksomheder, og herudover ligger der en stor opgave i at vedligeholde relationen til og samarbejdet med a-virksomhederne. Bemanding Jobcentrets Virksomhedsservice er pr. 1. januar 2015 bemandet af ni virksomhedskonsulenter. De tre branchespecialiserede teams er bemandet af i alt Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 12 af 25

13 syv virksomhedskonsulenter, som arbejder med henholdsvis bygge- og anlægsbranchen, handel og servicebranchen samt industri og teknik. Herudover fortsætter jobrotationsteamet, som består af to virksomhedskonsulenter. Handlingsplan 2015 Jobcenter Frederikshavn har netop færdiggjort Handlingsplan 2015 for Jobcentrets Virksomhedsservice. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af intentionerne i beskæftigelsesreformen samt beskæftigelsesplanen for 2015, og den beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats i Ledighedsafdelingen. Virksomhedsindsatsen i 2015 vil i højere grad end tidligere være målrettet den enkelte virksomheds udfordringer og efterspørgsel med fokus på formidling og rekruttering. Virksomhederne skal opleve værdi i samarbejdet med Jobcenter Frederikshavn. Omdrejningspunkterne for virksomhedsindsatsen i 2015 bliver: Rekruttering, dvs. formidling af jobs, rotationsvikariater, løntilskudsjobs og virksomhedspraktikker Opkvalificering, dvs. etablering af jobrotationsprojekter, voksenlærlingepladser og almindelige lærlingeforløb Fastholdelse, dvs. en indsats, der fastholder medarbejdere, som er tæt på en sygemelding i deres jobs Handlingsplanen opstiller følgende konkrete resultatkrav for 2015: Indsats Måltal for 2015 Resultat for 2014 Ordinære stillinger, hvortil der udsøges cv er eller oprettes stillingsannoncer på Jobnet Igangsatte jobrotationsprojekter Etablerede voksenlærlingepladser Servicebesøg i virksomheder, som ikke har haft besøg af Jobcentret de seneste 12 måneder (c-virksomheder) Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder % 41,2 % (2013) Der er ikke måltal på antal etablerede løntilskudsjob og virksomhedspraktikker, idet Jobcentret ønsker at fokusere indsatsen på ordinær beskæftigelse. Der er heller ikke sat måltal i forhold til fastholdelse, idet indsatsen her beror på et tæt samarbejde med Sygedagpengeafdelingen med udgangspunkt i konkrete Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 13 af 25

14 sager. Opkvalificeringsforløb med henblik på ansættelse ved Karstensens Skibsværft Den 5. december 2014 blev der afholdt møde på Karstensen Skibsværft sammen med EUC Nord, og det blev aftalt, at der iværksættes et opkvalificeringsforløb på op til 10 ugers varighed forud for ordinær ansættelse ved Karstensens Skibsværft. Målet er, at der afvikles to opkvalificeringsforløb med 12 ledige på hvert hold. Første hold starter 26. januar For at finde ledige med de rette kompetencer er der, i samarbejde med Karstensens Skibsværft, udsøgt cv er på 36 ledige, som er kvalificeret. 19 ledige fra Frederikshavn Kommune 8 ledige fra Hjørring Kommune 3 ledige fra Brønderslev Kommune 1 ledig fra Aalborg Kommune Der blev den 6. januar 2015 afholdt et informationsmøde for de 31 ledige, hvor EUC Nord, Metal og Karstensens Skibsværft deltog. Efter informationsmødet blev de ledige tilbudt en individuel kompetencevurdering (IKV), der danner grundlag for det videre opkvalificeringsforløb. Såfremt de ledige gennemfører det individuelle opkvalificeringsforløb og erhverver de relevante certifikater, er de efterfølgende garanteret ordinær ansættelse på Karstensens Skibsværft. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget støtter op om de virksomhedsrettede initiativer. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen Bilag Handlingsplan 2015 for Jobcentret Virksomhedsservice (dok.nr.974/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 14 af 25

15 6. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste identificerbare omkostningssted Sagsfremstilling Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er forpligtiget til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder eller funktioner, der opfylder følgende betingelser: Åben sag Sagsnr: 14/11229 Forvaltning: ØKC Sbh: hajk Besl. komp: AMU at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted/funktion kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets/funktionens budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger skal respekteres. Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastlagt i reglerne for økonomisk styring. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender det udarbejdede forslag til uddelegering af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 2015 Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen Bilag Budgetansvarlige AMU 2015 (dok.nr /14) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 15 af 25

16 7. Byrådsseminar 2014 Sagsfremstilling Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i Frederikshavn Kommune som lokalsamfund. Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder. Herefter var der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels Christensen vedrørende Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder. Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder, som blev debatteret ud fra: Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv. Åben sag Sagsnr: 14/520 Forvaltning: LS Sbh: OLMA Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ SOU/SUU/ØU/BR Indstilling Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde. Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015 Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger. Fraværende: Helle Madsen. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere Byrådsseminarets punkter. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015 Temaet blev drøftet. Bilag Byrådsseminar Notat (dok.nr /14) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 16 af 25

17 8. Orientering - Projekt Jobstrategi Sagsfremstilling Projekt Jobstrategi , der havde højtudannet arbejdskraft som omdrejningspunkt, er netop afsluttet med et tilfredsstillende resultat. Projektet var udbredt til hele Nordjylland, og Frederikshavn Kommune udmærker sig ved at have skabt særligt gode resultater. Åben sag Sagsnr: 14/24250 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Projektet blev støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet var forankret ved Karrierecentret på Aalborg Universitet, og samarbejdsparterne var Væksthus Nordjylland, de nordjyske jobcentre, a-kasser og erhvervsfremmeaktører mv. Formål Formålet med Projekt Jobstrategi var at medvirke til af skabe mere vækst i Nordjylland og bidrage til at fastholde og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. Målet var også at udbrede højtuddannet arbejdskraft og skabe flere jobs til højtuddannede i regionen. Virksomhederne blev i projektperioden gjort opmærksomme på vækstpotentialet ved højtuddannet arbejdskraft, og de nyuddannede blev motiverede til at søge og finde job i regionen. Samarbejdsaftale i forhold til virksomhedskontakten Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord underskrev i 2012 en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om at forstærke indsatsen i forhold til at udvide kendskabet til det akademiske arbejdsmarked i kommunen gennem målrettet virksomhedskontakt med information om tilskudsordninger og om fordelene ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. Der blev nedsat en taskforce-gruppe i forbindelse med koordineringen af aktiviteterne i virksomhederne i Frederikshavn Kommune. Gruppen bestod af en medarbejder fra henholdsvis Erhvervshus Nord, Center for Arbejdsmarked, Væksthus Nordjylland og sekretariatet fra Projekt Jobstrategi. Den daglige kontaktperson til sekretariatet var medarbejderen fra Center for Arbejdsmarked. Indsatsen i Frederikshavn Kommune I løbet af projektperioden afviklede Center for Arbejdsmarked ca. 150 virksomhedsbesøg i relation til højtuddannet arbejdskraft. Herudover gennemførte Væksthus Nordjylland og Erhvervshus Nord også en række besøg i kommunens virksomheder. På virksomhedsbesøgene blev der gjort en indsats for at motivere de nordjyske små og mellemstore til at ansætte højtuddannede medarbejdere. På virksomhedsbesøgene blev virksomhedernes vækstmuligheder og kompetencebehov afdækkede, og de blev oplyst om fordelene ved akademisk arbejdskraft, aktuelle tilskudsmuligheder og samarbejdsmuligheder med Aalborg Universitet. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 17 af 25

18 Resultater i Frederikshavn Kommune Virksomhedsbesøgene resulterede i, at der i projektperioden blev skabt 62 jobåbninger for højtuddannede i Frederikshavn Kommunes virksomheder. Samlet set blev der skabt 276 jobåbninger i hele Nordjylland. Frederikshavn Kommune blev kun overgået af Aalborg Kommune. Jobåbninger i alt, september 2011 til august 2014 Kommuner Besat Åben I alt Andel Thisted % Aalborg % Rebild % Mariagerfjord % Jammerbugt % Vesthimmerland % Hjørring % Morsø % Frederikshavn % Læsø % Brønderslev % I alt Årsagen til succesen i Frederikshavn Kommune skyldes flere ting. For det første spillede Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord tæt sammen, og de gav begge kampagnen stor opmærksomhed. For det andet fungerede det koordinerende arbejde godt og gnidningsløst. Virksomhederne oplevede en koordineret indsats, hvor de bl.a. kunne få hjælp til de administrative opgaver i forbindelse med ansøgningsskemaer. Der var endvidere et godt samarbejde med Aalborg Universitet, hvilket gjorde det nemt at rekruttere de rette kandidater til jobåbningerne. En tredje grund til successen var, at Projekt Jobstrategi lægger sig tæt op af andre projekter for højtuddannede, som Center for Arbejdsmarked gennemførte i perioden, nemlig Akademikerkampagnen og Projekt Landdistrikt. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 18 af 25

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Cai Møller, Lingathasan Ramalingam Sornalingam,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere