Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 12. januar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, tlf Jytte Høyrup, Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V) Carsten Sørensen (DF)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Realkompetence vurdering, januar Leverandør af jobcoaching Evaluering af Projekt Kommuneguider Bycykelprojekt - en fremtid i Frederikshavn Kommune? Virksomhedsrettede initiativer i Center for Arbejdsmarked, januar Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste identificerbare omkostningssted Byrådsseminar Orientering - Projekt Jobstrategi Orientering - Samtaleantal ifm. det nye fælles og intensiverede kontaktforløb Orientering - Samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Eventuelt...24 Underskrifter: Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 2 af 25

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben VS: Glemte sager - Evaluering.docx /14 Åben Evaluering.doc /14 Åben Evaluering af vort arbejde på grene sæsonsommeren 2014.doc 5 974/15 Åben Handlingsplan 2015 for Jobcentret Virksomhedsservice /14 Åben Budgetansvarlige AMU /14 Åben Byrådsseminar Notat /15 Åben Frederikshavn Kommune.pdf Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 3 af 25

4 1. Realkompetence vurdering, januar 2015 Sagsfremstilling Den 18. december 2014 vedtog folketinget Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.). I loven er det vedtaget, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får ret til at få tilbud om en realkompetencevurdering fra 1. juli Åben sag Sagsnr: 14/24242 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU Baggrunden for forslaget er, at ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan få synliggjort og dokumenteret uformelle og skjulte kvalifikationer, som er opnået via erhvervsdeltagelse, og derved styrke ufaglærte dagpengemodtageres job- og uddannelsesmuligheder. Formålet med realkompetencevurderinger er blandt andet at ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år kan få afkortet en ordinær uddannelse gennem en formel anerkendelse af det de allerede kan og ved i forhold til formelt fastsatte uddannelsesmål. Resultaterne af socialfondsprojektet Opkvalificering til nye job viser at de ufaglærte, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse under projektet, har gjort dette via gennemsnitlig 23 ugers opkvalificering. Rapporten Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland udarbejdet af konsulentvirksomheden New Insight viser, at en mindre gruppe ufaglærte i Nordjylland (ca. 2500) på kort tid kan få en erhvervsuddannelse samt at en større gruppe af ufaglærte i Nordjylland (ca ) med en vis indsats og inden for et overskueligt tidsrum vil kunne få et kompetenceløft til erhvervsuddannelsesniveau. Rapporten opdeler gruppen af ufaglærte i 3 profiler; Profil 1 gruppen af ufaglærte er kendetegnet ved, at de har flere års erhvervserfaringer fra en branche og at de gennem kurser og efteruddannelse har holdt sig fagligt ajour. Mange har også et job på et højt fagligt niveau, og er i fuld beskæftigelse. Denne gruppe har ingen tilknytning til jobcentret, og opkvalificeringen sker på virksomhederne. Gruppen udgør ca personer. Profil 2 de ufaglærte i denne gruppe deler sig i to grupper, hvoraf den ene gruppe har stor erhvervserfaring indenfor en branche og den anden gruppe har deltaget i en vis mængde AMU kurser. Ufaglærte i profil 2 gruppen er fra tid til anden ledighedsberørte og har derfor en kontakt med jobcentret. De ufaglærte i denne gruppe vil med en vis opkvalificerende indsats og indenfor et overskueligt tidsrum kunne få en erhvervsuddannelse. Gruppen udgør ca personer hvilket svaret til Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 4 af 25

5 næste 80 % af Nordjylland ufaglærte. Profil 3 gruppen af ufaglærte har en ringere arbejdsmarkeds- og efteruddannelsestilknytning end de ufaglærte i de to andre grupper. De ufaglærte i denne gruppe vurderes at skulle have et fuldt erhvervsuddannelsesforløb for at blive løftet til faglært niveau. Gruppen udgør ca personer i Nordjylland. I Frederikshavn kommune er gruppen af dagpengemodtagere karakteriseret ved, at andelen af ufaglærte er forholdsvis stor og sandsynligheden for, at de ufaglærte bliver langtidsledige er høj. Andelen af ufaglærte, der kan være i målgruppen for et kompetenceløft i forhold til at opnå en status som faglært vurderes at være forholdsvis stor. I denne sammenhæng spiller faktorer som motivation, incitamenter samt investeringsvilje en betydelig rolle for den enkelte. Center for Arbejdsmarked ser retten til en realkompetencevurdering som en vigtig brik i arbejdet med at understøtte og motivere så mange ufaglærte som muligt i/til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse og derved stå bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked. Center for Arbejdsmarked ønske at give dagpengemodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse over 30 år retten til en realkompetencevurdering fra februar Center for Arbejdsmarked vurderer, at ufaglærte borgere karakteriseret som profil 2 vil kunne løftes til en status som faglært ved brug af realkompetencevurdering. Det fremgår af rapporten Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland at den gennemsnitlige varighed for et uddannelsesforløb til status faglært for borgere i profil 2 har en gennemsnitlige varighed på 31 uger til en pris af ca kr., hvilket giver en udgift på mellem kr. og kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at dagpengemodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse over 30 år fra februar 2015 får ret til en realkompetencevurdering. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 5 af 25

6 2. Leverandør af jobcoaching Lukket sag Sagsnr: 14/24240 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 6 af 25

7 3. Evaluering af Projekt Kommuneguider Sagsfremstilling Med udsigt til en forventet tilgang af seniorjobbere på ca. 100 personer, etablerede Center for Arbejdsmarked (CAM) i starten af 2013 Projekt Kommuneguider. Kommuneguiderne er ansat i CAMs projektafdeling, hvorfra projektet drives. Åben sag Sagsnr: 14/24207 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU Opgaverne er at være kommuneguide, ikke turistguide. Opgaverne som kommuneguide er alsidige, herunder at være vært for kommunens mange gæster, at være kommunens opmærksomhedsmedarbejdere, som indrapporterer til fx Park & Vej, hvis de eksempelvis ser skæve fliser eller væltede blomsterkummer. Guidernes primære opgave er først og fremmest at være synlige i gadebilledet, hvor hovedvægten er lagt på de 3 hovedbyer Skagen, Frederikshavn og Sæby. I 2013 har der været 13 personer ansat i kommuneguide projektet. De har løst mange forskellige opgaver til stor tilfredsstillelse. Der er i 2013 udfærdiget en evalueringsrapport, der beskriver kommuneguidernes opgaver i henholdsvis Skagen, Sæby og Frederikshavn. Opgaverne indeholder bl.a. indsamling og servicering af bycykler, modtagelse og guidning af turister ved færger og krydstogtskibe, hjælp ved diverse arrangementer, konstruktive forslag til forbedringer som fx bedre skiltning (fx ved toiletter og i Skagensbanen), opsætning af kummer til cigaret skodder og stativer med hundeposer, bedre parkeringsforhold mm. Efter sæsonen har der været tilrettelagt kursus i sprog, som guiderne har deltaget i, ligesom guiderne i vinterperioden har deltaget i andre opgaver i Projektafdelingen. Ved opstarten i 2014 var der på grund af langtidssygdom kun 6 personer tilknyttet projektet. Tilgangen af seniorjobbere er stærkt aftagende, da borgerne ifølge beskæftigelsesreformen skal have opbrugt deres ret til arbejdsmarkedsydelse inden de er berettiget til et seniorjob. (Den 1. januar 2014 trådte aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i kraft. Ydelsen er tænkt som en ekstra indsats for personer, der opbruger deres ret til dagpenge i perioden fra og med 6. januar 2014 og til og med 3. juli Aftalen betyder også, at borgere først kan få tilbudt et seniorjob, når retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er opbrugt). Indsatsen i 2014 har derfor været en prioritering af, hvor der var størst behov for at løse opgaverne, her er det især serviceringen af Grenen, som har været prioriteret. Med forventninger til 2015 på 4 5 seniorjobbere vil projektet i sin nuværende form ikke kunne gennemføres. Det er ikke muligt på samme måde at løfte opgaverne. Den 22. oktober 2014 har der været afholdt evalueringsmøde med deltagelse af turisterhvervet og handelsstanden i Frederikshavn. Derudover er der modtaget en skriftlig evaluering fra Cruise Skagen og afholdt møde med Sæby handelsstandsforening. Resultatet af tilbagemeldingerne fra ovennævnte er enstemmigt, at kommuneguiderne er en succes. Alle partner har et stort ønske om, at kommuneguiderne kan fortsætte. Der er adskillelige positive tilbagemeldinger fra Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 7 af 25

8 gæster, som har oplevet at blive serviceret af guiderne, ligesom det er opfattelsen, at guiderne er tydelige i gadebilledet. Alt i alt kun positive tilbagemeldinger. For perioden 2013/2014 har CAM i projektafdelingen haft en omkostning på ,- kr., alene til drift, hvilket er udgifter til tøj/udstyr, informationsteknologi (telefoner, Ipads, walkie talkie), transport og kurser/uddannelse. Den største efterspørgsel efter kommuneguider er i Skagen og for at imødekomme efterspørgslen vil det som minimum kræve 6 mand i Skagen for at dække højsæsonen fra 1/6 til 30/ Tilsvarende vil det kræve 2 mand i Frederikshavn og 2 mand i Sæby. Skal projektet forsætte fremadrettet er udfordringen både at få mandskab nok, da projektet ikke kan holdes kørende med seniorjobbere alene, samt at få dækket de årlige driftsudgifter. CAM foreslår, at projektet med kommuneguiderne forsætter og at mandskabsproblemet løses ved at supplere med nyttejobbere. Driftsudgifterne holdes indenfor rammerne af Projektafdelingens budget på konto 5. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager evalueringen af projekt kommuneguider til efterretning og godkender, at projektet i fremadrettet suppleres med borgere i nyttejob samt at driften holdes indenfor Projektafdelings budget på konto 5. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes idet personer under Frederikshavnerordningen også indgår. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen. Bilag VS: Glemte sager - Evaluering.docx (dok.nr /14) Evaluering.doc (dok.nr /14) Evaluering af vort arbejde på grene sæsonsommeren 2014.doc (dok.nr /14) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 8 af 25

9 4. Bycykelprojekt - en fremtid i Frederikshavn Kommune? Sagsfremstilling I 2008 sponsorerede Frederikshavn Havn A/S, Havnebroen A/S og Forsyningen A/S i alt 100 bycykler til Projekt Bycykel Frederikshavn. Initiativet udsprang af en henvendelse fra Stena Line, der ønskede bedre mulighed for, at deres gæster kan transportere sig rundt i Frederikshavn bys seværdigheder og attraktioner. Park & Vej blev projektejer og skulle forestå projektledelsen og administrationen og Projektafdelingen forestod på kontrakt servicering og vedligeholdelse af cyklerne. Der blev indkøbt 95 bycykler, der opstilles fra påske til udgangen af oktober måned på byens hoteller, rekreative havne samt turistbureauet. Bycyklerne udlånes gratis. Bycyklerne kom på gaden i maj Åben sag Sagsnr: 14/24468 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU Økonomi Cyklerne blev anskaffet i 2009 til en samlet pris på kr. fordelingen var 50 % til Frederikshavn Havn A/S, 10 % til Havnebroen A/S og 40 % til Forsyningen A/S. Den årlige drift blev sat til kr. til dækning af Projektafdelingens omkostninger og forventede vedligeholdelsesomkostninger på kr. årligt. Drift og vedligeholdelse skulle dækkes via salg af sponsorater, hvor der desuden skulle være plads til en henlæggelse til indkøb af nye cykler på et givent tidspunkt. I 2011 overgår driften fuldt ud til Projektafdelingen sammen med Turistforeningen, som skal sælge sponsoraterne. Hermed lægges det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse til Projektafdelingen og Turistforeningen har ansvar for salg af reklameaftaler. I efteråret 2013 trækker Turistforeningen sig som ansvarlig for salg af sponsorater. Der har således ikke været indtægter i projektet i Der har desuden ikke været fortaget henlæggelser til investeringer i driftsperioden. Det betyder, at Projektafdelingen dækker alle omkostninger ved driften og vedligeholdelsen af bycyklerne i den ordinære drift. Projektafdelingen har i efteråret 2014 forsøgt at igangsætte en profilering af bycyklerne og sponsoraterne via et eksternt reklamefirma, som også skulle sælge sponsorater. Dette initiativ mødte modstand fra Erhvervsforeningen, hvorfor indsatsen er blevet udskudt. Status Fra foråret 2013 har Projektafdelingen stået for administration og drift alene. 87 cykler er fortsat intakte. De er utidssvarende og tunge i forhold til nutidens krav. De kræver mere og mere vedligeholdelse. Projektafdelingen har snakket med Lene Kappelborg, Turistforeningen og Dan Kobberup, Frederik om deres indstilling til bycyklerne. Lene Kappelborg udtaler, at cyklerne er utidssvarende og det bør være hotellernes egen sag, at tilbyde cykler til gæsterne. Specielt i Skagen er det jo en stor forretning at udleje cykler til gæsterne. Hun anerkender dog, at Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 9 af 25

10 der kan være et særligt behov for en samlet indsats i Frederikshavn by, hvor det ikke kun er turister som anvender cyklerne. Dan Kobberup ser gerne at der fortsat er et tilbud om cykler i Frederikshavn. Han ser det som et godt tilbud til byens gæster, om end hans medlemmer ikke direkte kan aflæse en gevinst. Begge var dog enige om, at såfremt det fortsat skal være et tilbud til byens gæster, skal der ske en opgradering af ordningen med tidssvarende cykler. Bycyklerne anvendes af både turister og andre gæster samt af personer på uddannelsesstederne, som enten er bosat i en periode eller dagligt kommer til byen for at studere. Fremtidsmuligheder Projektafdelingen anser det som en stærk profilering af Frederikshavn Kommune, at have dette tilbud til vores gæster i kommunen. Frederikshavn Kommune har mulighed for en stærk profil som en sund kommune og en kommune, hvor der satses på oplevelser og ikke mindst cykelturisme. Der er nogle forskellige løsningsmodeller, som kan være: 1. fortsætte maksimalt 1 år mere med de nuværende cykler 2. finde sponsorer/søge fonde til investering i nye cykler 3. stoppe med denne service Ved fortsat drift og nyinvestering skal der økonomiske midler til rådighed for at fortsætte. Der skal findes et beløb på op imod kr. til investeringer og ca kr. pr. år i løbende drift. Prisen for nye cykler er kr. pr. cykel. Dertil skal der investeres i mere enkle og tidsvarende parkeringsforanstaltninger. Den løbende drift forventes at kunne dækkes med sponsorater fra kommunens erhvervsdrivende, hvor der er reklamer på cyklerne. Disse sponsorater skal være af minimum 2 års varighed og de sælges af et eksternt firma, som har ansvaret for denne del af opgaven. Projektafdelingen varetager fortsat den løbende drift og vedligeholdelse. Projektafdelingen vil kontakte de oprindelige cykelsponsorer og Stena Line for at afklare et eventuelt bidrag til indkøb af nye cykler. Der vil blive søgt fonde og indgået aftale med Erhvervsforeningen om hvorledes salget af sponsorater kan foregå. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at projektet kører videre i år 2015 med de nuværende cykler, hvor Projektafdelingen samtidig undersøger mulighederne for finansiering af drift og nyinvesteringer via sponsorater. Lykkedes det ikke at finde investorer stopper projektet med bycyklerne ved udgangen af Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at muligheden for en socialøkonomisk Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 10 af 25

11 virksomhed undersøges. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 11 af 25

12 5. Virksomhedsrettede initiativer i Center for Arbejdsmarked, januar 2015 Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 14/18404 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Kategorisering af virksomheder Jobcentrets Virksomhedsservice lægger stor vægt på at tilpasse indsatsen til forskellige typer virksomheder. Afdelingen vil derfor fra 2015 opdele virksomhederne i fire kategorier for at kunne tilrettelægge den opsøgende indsats så effektivt som muligt. De fire kategorier er a-virksomheder, b-virksomheder, c- virksomheder og d-virksomheder. A-virksomheder er defineret som virksomheder, som har været i kontakt med Jobcentrets Virksomhedsservice inden for de seneste 12 måneder, og hvor kontakten har resulteret i en aktivitet. En aktivitet kan f.eks. være en virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud. A-virksomhederne er Jobcentrets tætteste samarbejdspartnere, og det er virksomheder, som ofte hjælper ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet med kort varsel. Pr. 1. januar 2015 tilhørte godt 2100 virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori. B-virksomheder er virksomheder, som har været i kontakt med Jobcentrets Virksomhedsservice inden for de seneste 12 måneder, men hvor kontakten ikke har resulteret i en aktivitet. Pr. 1. januar 2015 tilhørte ca. 150 virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori. C-virksomheder er virksomheder, som Jobcentrets Virksomhedsservice ikke har været i kontakt med de seneste 12 måneder. Pr. 1. januar 2015 tilhørte ca. 650 virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori. D-virksomheder er holdingselskaber eller lignende, hvor der ikke er lønudbetalinger, og de er som udgangspunkt ikke relevante. Da det er Jobcentrets målsætning at øge samarbejdsgraden med kommunens virksomheder, vil Jobcentrets Virksomhedsservice i 2015 have særligt fokus på c- virksomhederne. En stor del af c-virksomhederne vil i løbet af året blive kontaktet af en virksomhedskonsulent, som tilbyder et servicebesøg, hvor Jobcentrets tilbudsvifte bliver præsenteret. Det er intentionen at omdanne c-virksomheder til enten b- eller a-virksomheder. Manøvren er til gavn for de ledige som får flere muligheder for at komme i virksomhedsrettede tilbud eller i ordinær beskæftigelse. Samtidig indsamles der ny viden om arbejdsmarkedet. Der vil også være fokus på at transformere b-virksomheder til a-virksomheder, og herudover ligger der en stor opgave i at vedligeholde relationen til og samarbejdet med a-virksomhederne. Bemanding Jobcentrets Virksomhedsservice er pr. 1. januar 2015 bemandet af ni virksomhedskonsulenter. De tre branchespecialiserede teams er bemandet af i alt Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 12 af 25

13 syv virksomhedskonsulenter, som arbejder med henholdsvis bygge- og anlægsbranchen, handel og servicebranchen samt industri og teknik. Herudover fortsætter jobrotationsteamet, som består af to virksomhedskonsulenter. Handlingsplan 2015 Jobcenter Frederikshavn har netop færdiggjort Handlingsplan 2015 for Jobcentrets Virksomhedsservice. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af intentionerne i beskæftigelsesreformen samt beskæftigelsesplanen for 2015, og den beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats i Ledighedsafdelingen. Virksomhedsindsatsen i 2015 vil i højere grad end tidligere være målrettet den enkelte virksomheds udfordringer og efterspørgsel med fokus på formidling og rekruttering. Virksomhederne skal opleve værdi i samarbejdet med Jobcenter Frederikshavn. Omdrejningspunkterne for virksomhedsindsatsen i 2015 bliver: Rekruttering, dvs. formidling af jobs, rotationsvikariater, løntilskudsjobs og virksomhedspraktikker Opkvalificering, dvs. etablering af jobrotationsprojekter, voksenlærlingepladser og almindelige lærlingeforløb Fastholdelse, dvs. en indsats, der fastholder medarbejdere, som er tæt på en sygemelding i deres jobs Handlingsplanen opstiller følgende konkrete resultatkrav for 2015: Indsats Måltal for 2015 Resultat for 2014 Ordinære stillinger, hvortil der udsøges cv er eller oprettes stillingsannoncer på Jobnet Igangsatte jobrotationsprojekter Etablerede voksenlærlingepladser Servicebesøg i virksomheder, som ikke har haft besøg af Jobcentret de seneste 12 måneder (c-virksomheder) Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder % 41,2 % (2013) Der er ikke måltal på antal etablerede løntilskudsjob og virksomhedspraktikker, idet Jobcentret ønsker at fokusere indsatsen på ordinær beskæftigelse. Der er heller ikke sat måltal i forhold til fastholdelse, idet indsatsen her beror på et tæt samarbejde med Sygedagpengeafdelingen med udgangspunkt i konkrete Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 13 af 25

14 sager. Opkvalificeringsforløb med henblik på ansættelse ved Karstensens Skibsværft Den 5. december 2014 blev der afholdt møde på Karstensen Skibsværft sammen med EUC Nord, og det blev aftalt, at der iværksættes et opkvalificeringsforløb på op til 10 ugers varighed forud for ordinær ansættelse ved Karstensens Skibsværft. Målet er, at der afvikles to opkvalificeringsforløb med 12 ledige på hvert hold. Første hold starter 26. januar For at finde ledige med de rette kompetencer er der, i samarbejde med Karstensens Skibsværft, udsøgt cv er på 36 ledige, som er kvalificeret. 19 ledige fra Frederikshavn Kommune 8 ledige fra Hjørring Kommune 3 ledige fra Brønderslev Kommune 1 ledig fra Aalborg Kommune Der blev den 6. januar 2015 afholdt et informationsmøde for de 31 ledige, hvor EUC Nord, Metal og Karstensens Skibsværft deltog. Efter informationsmødet blev de ledige tilbudt en individuel kompetencevurdering (IKV), der danner grundlag for det videre opkvalificeringsforløb. Såfremt de ledige gennemfører det individuelle opkvalificeringsforløb og erhverver de relevante certifikater, er de efterfølgende garanteret ordinær ansættelse på Karstensens Skibsværft. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget støtter op om de virksomhedsrettede initiativer. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen Bilag Handlingsplan 2015 for Jobcentret Virksomhedsservice (dok.nr.974/15) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 14 af 25

15 6. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste identificerbare omkostningssted Sagsfremstilling Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er forpligtiget til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder eller funktioner, der opfylder følgende betingelser: Åben sag Sagsnr: 14/11229 Forvaltning: ØKC Sbh: hajk Besl. komp: AMU at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted/funktion kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets/funktionens budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger skal respekteres. Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastlagt i reglerne for økonomisk styring. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender det udarbejdede forslag til uddelegering af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 2015 Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen Bilag Budgetansvarlige AMU 2015 (dok.nr /14) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 15 af 25

16 7. Byrådsseminar 2014 Sagsfremstilling Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i Frederikshavn Kommune som lokalsamfund. Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder. Herefter var der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels Christensen vedrørende Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder. Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder, som blev debatteret ud fra: Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv. Åben sag Sagsnr: 14/520 Forvaltning: LS Sbh: OLMA Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ SOU/SUU/ØU/BR Indstilling Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde. Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015 Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger. Fraværende: Helle Madsen. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015 Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere Byrådsseminarets punkter. Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015 Temaet blev drøftet. Bilag Byrådsseminar Notat (dok.nr /14) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 16 af 25

17 8. Orientering - Projekt Jobstrategi Sagsfremstilling Projekt Jobstrategi , der havde højtudannet arbejdskraft som omdrejningspunkt, er netop afsluttet med et tilfredsstillende resultat. Projektet var udbredt til hele Nordjylland, og Frederikshavn Kommune udmærker sig ved at have skabt særligt gode resultater. Åben sag Sagsnr: 14/24250 Forvaltning: CAM Sbh: time Besl. komp: AMU Projektet blev støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet var forankret ved Karrierecentret på Aalborg Universitet, og samarbejdsparterne var Væksthus Nordjylland, de nordjyske jobcentre, a-kasser og erhvervsfremmeaktører mv. Formål Formålet med Projekt Jobstrategi var at medvirke til af skabe mere vækst i Nordjylland og bidrage til at fastholde og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. Målet var også at udbrede højtuddannet arbejdskraft og skabe flere jobs til højtuddannede i regionen. Virksomhederne blev i projektperioden gjort opmærksomme på vækstpotentialet ved højtuddannet arbejdskraft, og de nyuddannede blev motiverede til at søge og finde job i regionen. Samarbejdsaftale i forhold til virksomhedskontakten Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord underskrev i 2012 en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om at forstærke indsatsen i forhold til at udvide kendskabet til det akademiske arbejdsmarked i kommunen gennem målrettet virksomhedskontakt med information om tilskudsordninger og om fordelene ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. Der blev nedsat en taskforce-gruppe i forbindelse med koordineringen af aktiviteterne i virksomhederne i Frederikshavn Kommune. Gruppen bestod af en medarbejder fra henholdsvis Erhvervshus Nord, Center for Arbejdsmarked, Væksthus Nordjylland og sekretariatet fra Projekt Jobstrategi. Den daglige kontaktperson til sekretariatet var medarbejderen fra Center for Arbejdsmarked. Indsatsen i Frederikshavn Kommune I løbet af projektperioden afviklede Center for Arbejdsmarked ca. 150 virksomhedsbesøg i relation til højtuddannet arbejdskraft. Herudover gennemførte Væksthus Nordjylland og Erhvervshus Nord også en række besøg i kommunens virksomheder. På virksomhedsbesøgene blev der gjort en indsats for at motivere de nordjyske små og mellemstore til at ansætte højtuddannede medarbejdere. På virksomhedsbesøgene blev virksomhedernes vækstmuligheder og kompetencebehov afdækkede, og de blev oplyst om fordelene ved akademisk arbejdskraft, aktuelle tilskudsmuligheder og samarbejdsmuligheder med Aalborg Universitet. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 17 af 25

18 Resultater i Frederikshavn Kommune Virksomhedsbesøgene resulterede i, at der i projektperioden blev skabt 62 jobåbninger for højtuddannede i Frederikshavn Kommunes virksomheder. Samlet set blev der skabt 276 jobåbninger i hele Nordjylland. Frederikshavn Kommune blev kun overgået af Aalborg Kommune. Jobåbninger i alt, september 2011 til august 2014 Kommuner Besat Åben I alt Andel Thisted % Aalborg % Rebild % Mariagerfjord % Jammerbugt % Vesthimmerland % Hjørring % Morsø % Frederikshavn % Læsø % Brønderslev % I alt Årsagen til succesen i Frederikshavn Kommune skyldes flere ting. For det første spillede Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord tæt sammen, og de gav begge kampagnen stor opmærksomhed. For det andet fungerede det koordinerende arbejde godt og gnidningsløst. Virksomhederne oplevede en koordineret indsats, hvor de bl.a. kunne få hjælp til de administrative opgaver i forbindelse med ansøgningsskemaer. Der var endvidere et godt samarbejde med Aalborg Universitet, hvilket gjorde det nemt at rekruttere de rette kandidater til jobåbningerne. En tredje grund til successen var, at Projekt Jobstrategi lægger sig tæt op af andre projekter for højtuddannede, som Center for Arbejdsmarked gennemførte i perioden, nemlig Akademikerkampagnen og Projekt Landdistrikt. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2015 Side 18 af 25

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE DECEMBER 2014 1 1.0 Indledning Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Det Lokale Konstituerende møde Dato 8. september 2015 Tid 14:30 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Claus Henrik Nedermark, Jens Nielsen, Jytte Møller

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 10.03.2014 Dato 10. marts 2014 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 10.11.2014 Dato 10. november 2014 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 13. januar 2014 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Mødet afholdes på Frederikshavn Rådhus. Afbud sendes til Susanne Andersen, enten på suan@frederikshavn.dk

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE

UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE Indledning Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 7. september 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere