Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2"

Transkript

1 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2

2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales - kvartalsvis løbende - af unionerne til DBwF. Pensionister og ungdomsbowlere betaler ½ licens og årige betaler ¾ licens. Foreslås ændret til: Stk. 6. Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde. Licensgebyret reguleres årligt pr. 1/6, sådan at det stiger med 3% hvert år (rundet op til nærmeste hele krone). Forslag til anden regulering af licensgebyret skal stilles skriftligt som beskrevet i 10.6 Gebyret for licens indbetales kvartalsvis løbende af unionerne til DBwF. Pensionister og ungdomsbowlere betaler ½ licens og årige betaler ¾ licens. Motivation: I stedet for at der f.eks. hvert 5. eller 7. år sker en større stigning i licensgebyret, er det bedre, at dette sker løbende. Priserne i samfundet stiger løbende, hvilket påfører forbundet øgede driftsomkostninger. Ved løbende at regulere gebyret for licens, tages der højde for dette. Muligheden for at ændre licensgebyret på repræsentantskabsmødet bibeholdes dog også. 6. Licens Nyt stk. 9 Gebyr for kampafgifter fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde. Kampafgifterne reguleres årligt pr. 1/6, sådan at de stiger med 3 % hvert år (rundet op til nærmeste hele krone). Forslag til anden regulering af kampafgifterne skal stilles skriftligt som beskrevet i Motivation: I stedet for at der f.eks. hvert 5. eller 7. år sker en større stigning i kampafgifterne, er det bedre, at dette sker løbende. Priserne i samfundet stiger løbende, hvilket påfører forbundet øgede driftsomkostninger. Ved løbende at regulere kampafgifterne, tages der højde for dette. Muligheden for at ændre kampafgifterne på repræsentantskabsmødet bibeholdes dog også. 1

3 Forslag fra forbundsbestyrelsen 10. Repræsentantskabet Revision: 1/2010 Stk. 12 Nuværende ordlyd: For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter. Foreslås ændret til: For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 25 % af de stemmeberettigede repræsentanter. Motivation: Det har vist sig at kravet om 50 % deltagelse i praksis er for højt til at det kan opfyldes. Det er til stor ulempe for bowlingsporten såfremt et ordinært repræsentantskabsmøde må aflyses som følge af manglende fremmøde. Efter vores vurdering, er det ikke et demokratisk problem, at kravet nedsættes til 25 % som fortsat udgør en meget betydelig andel af klubberne. 2

4 Forslag fra forbundsbestyrelsen 10. Repræsentantskabet Revision: 1/2010 Stk. 23 Nuværende ordlyd: Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til bestemmelserne for ordinært repræsentantskabsmøde, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke være fremmødt 50 % af repræsentantskabets mandater, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. Foreslås ændret til: Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til bestemmelserne for ordinært repræsentantskabsmøde, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke være fremmødt 25 % af repræsentantskabets mandater, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. Såfremt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er indkaldt som følge af, at et ordinært repræsentantskabsmøde jvf. 10 stk. 12 ikke har kunnet gennemføres, er det indkaldte ekstraordinære repræsentantskabsmøde beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. Motivation: Kravet til fremmøde ændres i overensstemmelse med den foreslående ændring til 10, stk. 12. Samtidigt foreslås, at der kan undgås et dobbelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde forløb, såfremt pkt. 12 ikke opfyldes. 3

5 Forslag fra forbundsbestyrelsen 10. Repræsentantskabet Revision: 1/2010 Stk. 8 Nuværende ordlyd: 8.1 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb de i 10 stk og nævnte repræsentanters tilstedeværelse og rettigheder. Klubbernes repræsentanter skal, ved navn og klub, være anmeldt til DBwF senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Benyttes suppleant, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. 8.2 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb øvrige anmeldte deltageres tilstedeværelse og funktion, jævnfør 10 stk. 1.2 og 15. Foreslås ændret til: 8.1 Klubbernes repræsentanter skal, ved navn, klub og medlemsnummer lade sig registrere ved ankomsten til repræsentantskabsmødet hos forbundssekretæren eller dennes hjælpere for at kunne opnå stemmeret. 8.2 Klubbernes repræsentanter skal have gyldig licens i den klub de repræsenterer. 8.3 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb de i 10 stk og nævnte repræsentanters tilstedeværelse og rettigheder. 8.4 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb øvrige deltageres tilstedeværelse og funktion, jævnfør 10 stk. 1.2 og 15. Motivation: Vi har et ønske at om at klubbernes repræsentanter kommer fra klubbens egne medlemmer, dette for at sikre den bredest mulige repræsentation af klubbernes interesser. Samtidig sikrer vi en nemmere proces for repræsentanternes rettigheder, således det kan sikres at repræsentanterne er klubbernes repræsentanter. Vi slipper samtidig også for at spekulere i fuldmagter og disses gyldighed. 4

6 Forslag fra forbundsbestyrelsen 14. Forbundsbestyrelsen Revision: 1/ Forbundsbestyrelsen består af følgende medlemmer: 1.1. Formand Næstformand bestyrelsesmedlemmer Tilforordnet bestyrelsen er: 1.4. DBwF s Direktør 1.5. Sekretær suppleant Ad hoc deltagelse: 1.7. International sportschef 1.8. Breddeleder Foreslås ændret til 1. Forbundsbestyrelsen består af følgende medlemmer: 1.1. Formand Næstformand bestyrelsesmedlemmer Tilforordnet bestyrelsen er: 1.4. DBwF s Direktør 1.5. Sekretær suppleant Ad hoc deltagelse: 1.7. Alle der måtte have relevans for mødets afvikling Motivation: Giver FB mulighed til at indkalde hvem de måtte have behov for i deres virke. 5

7 Forslag fra forbundsbestyrelsen 16. Breddeudvalget Revision: 1/ Breddeudvalget består af følgende medlemmer: 1.1. Breddeleder Seniorleder Ungdomsleder Leder af klubservice Evt. sekretær. 2. Breddelederen vælges for to år ad gangen på DBwF s repræsentantskabsmøde i li-ge år. Breddelederen udpeger seniorleder, ungdomsleder, leder af klubservice og evt. sekretær, der efterfølgende skal godkendes af Forbundsbestyrelsen. Foreslås ændret til 1. Breddeudvalget består af følgende medlemmer: 1.1. Breddeleder Seniorleder Ungdomsleder Leder af klubservice Evt. sekretær. 2. Breddelederen udpeges af bestyrelsen. Breddelederen udpeger seniorleder, ungdomsleder, leder af klubservice og evt. sekretær, der efterfølgende skal godkendes af Forbundsbestyrelsen. Motivation: Vi har to paragraffer der modstrider hinanden, dette ændres der på ved ovenstående. Således paragraffen omkring FBs arbejde, hvor der står at breddeleder udpeges, bliver matchet af denne paragraf, der hidtil har sagt, at breddelederen bliver valgt. FB mener, at det klart er bedst for bowlingen, hvis breddelederen udpeges, da man f.eks. via opslag efter leder, kan sikre sig, at man kan finde en person med vilje og lyst til at løse denne opgave. Dette må klart være i alle medlemmers interesse. 6

8 Forslag fra forbundsbestyrelsen 26. Klasseinddeling Revision: 1/ Klassificering af licenserede bowlere finder sted den 1. juli og 1. januar på baggrund af registrerede serier pr. 1. juni og 1. december. Foreslås ændret til 1. Klassificering af licenserede bowlere finder sted den 15. juli og 15. januar på baggrund af registrerede serier pr. 30. juni og 31. december. Afvikles et mesterskab/stævne på tværs af snitperioder er det datoen for sidste start i mesterskabet/stævnet for alle deltagere der afgør hvilken snitperiode, spillerens resultat, registreres i. Motivation: Vores snitperiode og kampsæson følges ikke af, hvilket giver mange uhensigtsmæssige problemstillinger i forhold til dannelse af snitliste på bowlingportalen, men også i forhold til opfattelsen af hvilket snit man spiller med til et stævne f.eks. især i juleperioden. Mange tror, at fordi et stævne ligger i december måned, så spiller man med snittet for 2. halvår, fordi denne periode jo netop er afsluttet. Herudover er begrundelsen for hvorfor snitperioden er som den er ikke længere aktuel. En af baggrundene var, at det gav licensfolkene mulighed for at få påtrykt rette klassifikation på licenskort der blev udsendt. Således at man ikke skulle udsende kort 2 gange indenfor kort perioden. Men da licenskort slet ikke indeholder klassifikation påtrykt mere og der ikke udsendes nye kort ved licensfornyelse, er denne begrundelse ikke længere relevant. 7

9 Forslag fra forbundsbestyrelsen 33. Danmarksturneringen Revision: 1/2011 Nuværende stk. 7 og 8 7. Udeblivelse: 7.1. Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp, er denne tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får point i henhold til stk. 1.1 eller 1.2, samt det antal kegler, holdet opnår Ved udeblivelse fra eller afbud til mere end én Ligarunde i samme sæson, sker der nedrykning til 1. division, uanset placering. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 1. division i samme sæson, sker nedrykning til 2.division uanset placering. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 2. division i samme sæson, sker nedrykning til Unionsserien uanset placering. 8. Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, nulstilles samtlige kampe og de resterende kampe spilles ikke. Klubben som trækker et hold hæfter for DBwF / unionsafgift samt baneleje til de baner som ikke kan afbestilles. Foreslås ændret til: 7. Udeblivelse: 7.1. Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp, er denne tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får point i henhold til stk. 1.1 eller 1.2, samt det antal kegler, holdet opnår Ved udeblivelse fra eller afbud til mere end én Ligarunde i samme sæson, nulstilles samtlige kampe og de resterende kampe spilles ikke. Klubben hæfter for samtlige DBwF / unionsafgifter samt baneleje til de baner, der ikke kan afbestilles. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 1. division eller 2. division i samme sæson, nulstilles samtlige kampe og de resterende kampe spilles ikke. Klubben hæfter for samtlige DBwF / unionsafgifter samt baneleje til de baner, der ikke kan afbestilles. 8. Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, nulstilles samtlige kampe og de resterende kampe spilles ikke. Klubben, som trækker et hold, hæfter for samtlige DBwF / unionsafgifter samt baneleje til de baner som ikke kan afbestilles. Motivation: De nuværende regler betyder reelt set, at en klub, der er udeblevet mere en én i Ligaen eller 3 gange i 1. eller 2. division, stadig skal spille de resterende kampe (og det skal deres modstandere også). Med dette forslag ønsker vi at præcisere, at de resterende kampe ikke skal spilles og at klubben, der er udeblevet hæfter for samtlige DBwF / unionsafgifter og baneleje for såvel klubbens eget hold, som for modstanderne i de aflyste kampe. 8

10 Forslag fra forbundsbestyrelsen 35. Officielle og godkendte mesterskaber og kampe Revision: 1/ Følgende stævner, turneringer og mesterskaber er godkendte: 2.1. Unionernes mesterskaber Unionernes holdmesterskaber/turneringer Unionernes, regionernes og kredsenes åbningsstævner. JBU området = Regionernes åbningsstævner KBU og SBwU området = Kredsenes åbningsstævner Regionernes og kredsenes mesterskaber. JBU området = Regionernes mesterskaber KBU og SBwU området = Kredsenes mesterskaber Unionernes pokalkampe (f.eks. 3-mands cup) Unionernes stævner Unionskampe Bykampe. Foreslås ændret til 2. Følgende stævner, turneringer og mesterskaber er godkendte: 2.1. Unionernes mesterskaber Unionernes holdmesterskaber/turneringer Unionernes åbningsstævner Regionernes og kredsenes mesterskaber. JBU området = Regionernes mesterskaber KBU og SBwU området = Kredsenes mesterskaber Unionernes pokalkampe (f.eks. 3-mands cup) Unionernes stævner Unionskampe Bykampe For alle ovenstående gælder at den til enhver tid vedtagne procedure for godkendte stævner skal overholdes. Motivation: Sikring af at stævner afvikles efter de retningslinjer forbundet måtte have. Samtidig er det et oplæg til at regioners og kredses åbningsstævner fremover skal godkendes på lige fod med andre stævner. 9

11 Forslag fra forbundsbestyrelsen Forslag til fastsættelse af licensgebyr 1. Alle klubber betaler et engangsbeløb på kr. 100,00 pr. licenseret seniormedlem pr. 1. februar Alle klubber betaler et engangsbeløb på kr. 25,00 pr. licenseret ungdomsmedlem pr. 1. februar Beløbene opkræves pr. 1/ Motivation: Forbundets fremtidige økonomi ser pt. fornuftig ud fra slutningen af 2013, men vi står desværre med nogle store likviditetsmæssige udfordringer i 2012 og Den blideste - og mest fair - måde at løse disse problemer på, er via en ekstra engangsindbetaling fra klubberne. Denne engangsindbetaling vil sikre, at sæson 2012/2013 kan gennemføres uden, at det går ud over de sportslige aktiviteter. 2. Vedtages pkt. 1 ikke, foreslås der i stedet en stigning i licensgebyret på kr. 20,00 for seniorer og kr. 10,00 for ungdom. Motivation: Kan repræsentantskabet ikke støtte ideen om en engangsbetaling, har forbundet stadig akut brug for en forbedring af likviditeten. En mindre del af denne forbedring vil komme fra den foreslåede licensstigning og resten må findes ved nedskæringer på sportslige aktiviteter og andre bowlingsport.dk 3. Vedtages hverken pkt. 1 eller pkt. 2 foreslås der i stedet en stigning i licensgebyret på 3 % (rundet op til nærmeste hele krone). Forslag til fastsættelse af kampafgifter Kampafgifterne foreslås reguleret med en stigning på 3 % (rundet op til nærmeste hele krone) 10

12 Forslag fra Forbundsbestyrelsen / DM DT Rev. 1

13 Nuværende 15E stk. 5.1 Planlægge og administrere Danmarksturneringens liga og planlægge 1.division. Selve administrationen af 1. og 2.division foregår i unionerne Ny 15E stk. 5.1 Udarbejde turneringsplan for Danmarksturneringens bowlingliga. Administrationen af 1. og 2.division foregår i samarbejde med unionerne. I tilfælde af tvivlsspørgsmål eller andet lignende kontaktes DM/DT udvalgets ansvarlige for den pågældende division som også er øverst ansvarlige. DM/DT-Udvalget skal efter udvalget mening kun have ansvaret for turneringsplanlægning af ligaen. Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

14 Nuværende 15E stk. 5.5 Tilrettelægge dommeruddannelsen Flyttes over under uddannelsesudvalget som ny 14 B stk. 6.7 DM/DT-Udvalget har intet belæg for at kunne tilrettelægge dommeruddannelsen, den bør uddannelsesudvalget have ansvaret for, efter vores mening Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

15 Nuværende 15E stk. 5.4 Planlægge brugen af dommere i forbindelse med turneringsplanlægningen, herunder oprettelse af et dommerkorps. Slettes Dette bruges ikke derfor er der ingen grund til at det står i lovene. Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

16 Nuværende 15E stk. 5.6 Ajourføre dommerhåndbog Flyttes over under lovudvalget som ny 14 D stk. 5.5 Opdatering af dommerhåndbogen har igennem en årrække været gjort af lovudvalget, derfor bør dette også rettes til i lovene Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

17 Nuværende: og 2. division division består af 10 hold. Der spilles 6-mandshold 4 serier (AM) i hver kamp og 2. division spiller om følgende matchpoint og kamppoint: 2 matchpoint for vunden serie. 1 matchpoint for uafgjort. 0 matchpoint for tabt serie. Desuden får det hold, som efter 4 serier har opnået det højeste keg-lefald, 2 matchpoints. Er der lighed i keglefaldet, får hvert af holdene 1 matchpoint. Det hold der opnår flest matchpoint får 2 kamppoint. Er der lighed i matchpoint, får hvert hold 1 kamppoint. Stillingen afgøres efter først kamppoint dernæst matchpoint Kampene spilles på 2 banepar ved siden af hinanden med 3 spillere på hver bane. Forslag til ny og 2. division division består af 10 hold. Der spilles 6-mandshold 4 serier (AM) i hver kamp og 2. division spilles om følgende point: 2 point for vunden serie. 1 point for uafgjort. 0 point for tabt serie. Desuden får det hold, som efter 4 serier har opnået det højeste keglefald, 2 points. Er der lighed i keglefaldet, får hvert af holdene 1 point. Stillingen afgøres efter først point, er der lighed tæller indbyrdes kampe Kampene spilles på 2 banepar ved siden af hinanden med 3 spillere på hver bane. Det er DM/DT-Udvalgets opfattelse at mange hold bliver tabere på den nye måde at uddele point på i 1.+2.division, mens det fungerer i bowlingligaen. Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

18 Stk 4 Nuværende ordlyd: I Ligaen og 1. division kan hver klub kun stille med ét hold. Har klubben i forvejen et hold i Ligaen eller 1. division, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorfor det øverst placerede hold i 2. division, der ikke har hold i Ligaen eller 1. division, rykker op i 1. division. Efter 1. division vest deles der i 2 ligestillede 2. divisioner: 2. division nord og 2. division vest. Efter 1. division øst deles der i 2 ligestillede 2. divisioner: 2. division øst og 2. division syd. Opkrævningsmetode af kampafgift i 1. og 2. division bestemmes af de enkelte unioner Foreslås ændret til: I Ligaen og 1. division kan hver klub kun stille med ét hold. Har klubben i forvejen et hold i Ligaen eller 1. division, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorfor det øverst placerede hold i 2. division, der ikke har hold i Ligaen eller 1. division, rykker op i 1. division. I 2. division kan hver klub kun stille med et hold. Efter 1. division vest deles der i 2 ligestillede 2. divisioner: 2. division nord og 2. division vest. Efter 1. division øst deles der i 2 ligestillede 2. divisioner: 2. division øst og 2. division syd. Opkrævningsmetode af kampafgift i 1. og 2. division bestemmes af de enkelte unioner Hvis en klub trækker sit hold inden turneringsplanlægningen gælder følgende: Nedrykning suspenderes Ønsker klubben ikke at blive, spilles der en oprykningskamp Vilkår/priser m.m. for oprykningskampe fastsættes af DM/DT-Udvalget Motivering: Præcisering af fremgangsmåde hvis hold trækkes, samt bestemmelse omkring antal hold i 2. division. Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

19 Nuværende 33 stk Hvis en ligaaktivitet afvikles over en og samme dag, ydes der kun tilskud til kørsel Slettes Da der ikke længere afvikles slutspil er der ingen grund til at have dette stående i lovene Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

20 Nuværende 33 stk Det samlede rejsetilskud og overnatningstilskud kan ikke overstige den af repræsentantskabet vedtagne budgetramme. Ændres til: Det samlede rejsetilskud kan ikke overstige den af repræsentantskabet vedtagne budgetramme. Der har igennem en del år nu ikke været givet overnatningstilskud, derfor bør dette slettes i lovene Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

21 Nuværende 38 stk. 2 Tidspunkt og sted for de i stk. 1 nævnte mesterskaber fastsættes af DM/DTU Mesterskaberne fordeles således: DM - Single / Double: Lige år, Øst Ulige år, Vest DM - Mixdouble: Lige år, Vest Ulige år, Øst DM - Trio: Lige år, Øst Ulige år, Vest FBM - Old Boys/Girls: Lige år, Vest Ulige år, Øst Ændres til: Tidspunkt og sted for de i stk. 1 nævnte mesterskaber fastsættes af DM/DT-Udvalget For at opnå det bedste betingelser for at afvikle et Dansk mesterskab er det vigtigt at DM/DT-Udvalget får tilbud fra så mange centre så muligt. Dette gør man hvis der kan vælges centre fra hele landet. Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

22 Nuværende 38 stk. 5.2 Propositionerne for den kommende sæsons mesterskaber skal være offentliggjort på forbundets internetside d. 1. maj. Ændres til: Propositionerne for den kommende sæsons mesterskaber skal være offentliggjort på forbundets hjemmeside den 1.september For at afviklingen af et Dansk mesterskab hele tiden kan følge udviklingen i verden omkring landet samt i Danmark, bør udvalget have sommeren til at kunne udvikle nye proportioner for mesterskaberne, som selvfølgelig stadig skal godkendes af forbundsbestyrelsen Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

23 Nuværende 46 stk. 11 Landspokalfinalen forestås af DBwF s DM/DTU, i samarbejde med unionen. Banelejen betales af DBwF, og der ydes tilskud til rejse/overnatning hvis et hold har minimum 100 km fra hjemmebane til hallen der spilles i. Ny 46 stk. 11 Landspokalfinalen forestås af DBwF s DM/DTU, i samarbejde med unionen. Banelejen betales af DBwF, og der ydes rejsetilskud ud fra den af repræsentantskabet vedtagne budget ramme Igen har der gennem mange år ikke været udbetalt tilskud til overnatning og derfor bør dette fjernes fra lovene. Forbundsbestyrelsen På vegne af DM/DT-Udvalget Oddervej 157 B, Parterrer 8270 Højbjerg

24 Indkomne forslag fra Unioner og klubber Rev. 1

25 Nørresundby, d. 10. november 2011 Forslag fra Bowlingklubben Stenhuset til behandling på Danmarks Bowling Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde Bowlingklubben Stenhuset stiller forslag om følgende ændringer til Danmarks Bowling Forbunds love 10: 1) Stk. 3.4 a. Nuværende ordlyd: Foretage valg til Forbundsbestyrelse, Ordensudvalg, Revisionen og Dopingudvalget. b. Forslag til ændret ordlyd: Foretage valg til Forbundsbestyrelse, Ordensudvalg, Breddeleder, Revisionen og Dopingudvalget. Motivation: Jf. 16 stk. 2 skal Breddelederen vælges på DBwF s repræsentantskabsmøde. 2) Stk. 6.1 a. Nuværende ordlyd: Forslag stillet af klubberne og unionerne skal fremsendes til forbundsformanden senest d. 1. januar. b. Forslag til ændret ordlyd: Forslag stillet af klubberne og unionerne skal fremsendes til forbundsformanden senest d. 31. marts. Motivation: Den senere frist for fremsættelse af forslag vil give mulighed for drøftelse og dialog i forbindelse med de årlige møder i regions og unionsregi af tanker om lovforslag, der efterfølgende kan konkretiseres og fremsættes rettidigt. Tidligere kunne forslag der blev behandlet og fremmet på unionernes ordinære repræsentantskabsmøder fremsættes på Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde efterfølgende. Efter vores vurdering vil det ikke indebære behandlingsmæssige eller praktiske ulemper at fristen ændres til det senere tidspunkt. 3) Stk 6.2 a. Nuværende ordlyd: Forslag fra Forbundsbestyrelsen eller de faste udvalg omhandlende ændringer til love, regler, bestemmelser, fonde og propositioner samt evt. forslag til ændring af licensog/eller kampafgifter fremsendes, sammen med forslag modtaget fra klubberne og unionerne, klubberne og til unionerne senest d. 1. februar. b. Forslag til ændret ordlyd: Forslag fra Forbundsbestyrelsen eller de faste udvalg omhandlende ændringer til love, regler, bestemmelser, fonde og propositioner samt evt. forslag til ændring af licensog/eller kampafgifter fremsendes, sammen med forslag modtaget fra klubberne og unionerne, klubberne og til unionerne senest samtidigt med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. 10, stk. 5.

26 Motivation: For at skabe sammenhæng med førnævnte forslag til ændring til stk Der gives samtidigt mulighed for en mere aktuel fremsættelse af forslag i overensstemmelse med den drøftelse og dialog der har fundet sted i forbindelse med de årlige møder i regions og unionsregi. 4) Stk. 8 a. Nuværende ordlyd: 8.1 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb de i 10 stk og nævnte repræsentanters tilstedeværelse og rettigheder. Klubbernes repræsentanter skal, ved navn og klub, være anmeldt til DBwF senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Benyttes suppleant, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. 8.2 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb øvrige anmeldte deltageres tilstedeværelse og funktion, jævnfør 10 stk. 1.2 og 15. b. Forslag til ændret ordlyd: 8.1 Klubbernes repræsentanter skal, ved navn, klub og medlemsnummer, af klubbens registrerede formand være anmeldt til DBwF senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Repræsentanter som ikke er anmeldt rettidigt kan ikke godkendes som repræsentant og kan ikke deltage i repræsentantskabsmødet. 8.2 Klubbernes repræsentanter skal have gyldig licens i den klub som de repræsenterer. 8.3 Såfremt klubbens anmeldte repræsentant bliver forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, kan klubben med en skriftlig fuldmagt underskrevet af klubbens registrerede formand, udpege en anden repræsentant. Sammen med den skriftlige fuldmagt skal der forevises gyldigt medlemskort som dokumentation for gyldig licens jf. 10, pkt Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb de i 10 stk og nævnte repræsentanters tilstedeværelse og rettigheder. 8.5 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb øvrige anmeldte deltageres tilstedeværelse og funktion, jævnfør 10 stk. 1.2 og 15. Motivation: Forslaget bygger på et ønske om at klubbernes repræsentanter kommer fra klubbens egne medlemmer, for at sikre den bredest mulige repræsentation af klubbernes interesser. Der ønskes samtidigt en mere sikker proces for repræsentanternes anmeldelse inden mødet, således det kan sikres at repræsentanterne er klubbernes repræsentanter, gennem præciseringer til procedurerne. 5) Stk. 12 a. Nuværende ordlyd: For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter.

27 b. Forslag til ændret ordlyd: For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 25 % af de stemmeberettigede repræsentanter. Motivation: Det har vist sig at kravet om 50% deltagelse i praksis er for højt til at det kan opfyldes. Det er til stor ulempe for bowlingsporten såfremt et ordinært repræsentantskabsmøde må aflyses som følge af manglende fremmøde. Efter vores vurdering er det ikke et demokratisk problem at kravet nedsættes til 25% som fortsat udgør en meget betydelig andel af klubberne. 6) Stk. 19 a. Nuværende ordlyd: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når Forbundsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når 20 % af de klubber der har stemmeret til det ordinære repræsentantskabsmøde, jævnfør 10 stk. 1.1 skriftligt overfor Forbundsbestyrelsen begærer det afholdt med motiveret emne. b. Forslag til ændret ordlyd: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når Forbundsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når 10 % af de klubber der har stemmeret til det ordinære repræsentantskabsmøde, jævnfør 10 stk. 1.1 skriftligt overfor Forbundsbestyrelsen begærer det afholdt med motiveret emne. Motivation: Det skal kræve en betydelig opbakning at anmode om indkaldelse til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, men det skal ikke i praksis være umuligt. Samtidigt ændres kravet proportionalt til den foreslåede ændring til stk ) Stk. 23 a. Nuværende ordlyd: Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til bestemmelserne for ordinært repræsentantskabsmøde, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke være fremmødt 50% af repræsentantskabets mandater, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. b. Forslag til ændret ordlyd: 23.1 Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til bestemmelserne for ordinært repræsentantskabsmøde, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke være fremmødt 25% af repræsentantskabets mandater, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter Såfremt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er indkaldt som følge af at ordinært repræsentantskabsmøde jf. 10, stk. 12 ikke har kunnet gennemføres, er det indkaldte

28 ekstraordinære repræsentantskabsmøde beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. Motivation: Kravet til fremmøde ændres i overensstemmelse med den foreslående ændring til stk. 12. Samtidigt foreslås at der kan undgås et dobbelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde forløb, såfremt pkt. 12 ikke opfyldes.

29 Nørresundby, d. 30. december 2011 Forslag fra Bowlingklubben Stenhuset til behandling på Danmarks Bowling Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde Bowlingklubben Stenhuset stiller forslag om følgende ændringer til Danmarks Bowling Forbunds love 33: 1) Stk. 11 a. Nuværende ordlyd: En runde i Ligaen eller en kamp i 1. division skal flyttes, såfremt mindst 2 spillere fra samme hold er udtaget eller har kvalificeret sig til deltagelse på unions- eller forbundsplan ved VM, EM, NM, landskampe, nettolandsholdaktiviteter arrangeret af DBwF eller unionshold, såfremt klubben ønsker det. Ændres der termin på en eller flere af ovenstående aktiviteter, til en dato hvor der er planlagt afvikling af kampe i Ligaen og 1. division, pålægges det DM/DTU at foretage flytning af hhv. Ligarunden og kampene i 1. division. b. Forslag til ændret ordlyd: En runde i Ligaen eller en kamp i 1. division skal flyttes, såfremt: a) mindst 2 spillere fra samme hold er udtaget eller har kvalificeret sig til deltagelse på unions- eller forbundsplan ved VM, EM, NM, landskampe, nettolandsholdaktiviteter arrangeret af DBwF eller unionshold, såfremt klubben ønsker det. b) landstræneren eller sportschefen stiller krav om at en spiller deltager i et internationalt stævne eller tilsvarende aktivitet, der forhindrer at spilleren kan deltage i den pågældende runde eller kamp. Ændres der termin på en eller flere af ovenstående aktiviteter, til en dato hvor der er planlagt afvikling af kampe i Ligaen og 1. division, pålægges det DM/DTU at foretage flytning af hhv. Ligarunden og kampene i 1. division. Motivation: Det er blevet almindeligt at der stilles krav til potentielle landsholdskandidater om deltagelse i internationale stævner. Der har været situationer hvor en spiller har været mødt af krav om deltagelse i et internationalt stævne, som afholdes samme weekend som en ligarunde. Som udgangspunkt bør sammenfald kunne undgås igennem planlægning, men forslaget stilles med henblik på at sikre at spilleren ikke stilles i et urimeligt loyalitetsdilemma, såfremt situationen mod forventning igen skulle opstå.

30 Forslag til behandling på Danmarks Bowling Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde, lørdag, d. 23. Generelle spilleregler for DBwF-arrangementer Stk. 13 Nuværende ordlyd: Ved holdkampe SKAL hvert hold stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Holdlederen kan evt. være en spiller på holdet. Den i turneringssystemet nævnte arrangerende klub er jourhavende for kampen, hvilket indbefatter ansvaret for indberetning til INFO-sport. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedler eftertælles, og for at scoretavlen udfyldes korrekt med navne, medlemsnumre og score. Det er ikke tilladt at rette på scoretavlens scorede kegler. Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder, rette scoren til de faktisk faldne kegler. Foreslås ændret til: Ved holdkampe SKAL hvert hold stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Holdlederen kan evt. være en spiller på holdet. Den i turneringssystemet nævnte arrangerende klub er jourhavende for kampen, hvilket indbefatter ansvaret for indberetning på forbundets resultatsystem. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedler eftertælles, og for at scoretavlen udfyldes korrekt med navne, medlemsnumre og score. Det er ikke tilladt at rette på scoretavlens scorede kegler. Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder, rette scoren til de faktisk faldne kegler. Motivering: Tilpasning efter skifte af EDB system.

31 Kolding nov Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde maj 2012 Ændringsforslag til 26 Klassificering. Stk. 3 Klasseinddeling. Betegnelsen ændres, således Herre A bliver 200 og derover. B 185 til 199 C 170 til 184 D 155 til 169 E 140 til 154 F 139 og derunder Senior damer ændres tilsvarende. A 190 og derover Ligeledes rykkes ungdommen en tak opad Ynglinge A 190 og derover Sluttende med E 144 og derunder Puslinge sluttende med E 119 og derunder Motivering. Tilretning til normalstandard af klassificeringer, hvor klasse A er bedste klasse, og klasse E er nederste klassificering. B.K Trekanten-KIF Leif Sandberg

32 KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale: Mørkhøjvej Brønshøj København, den 31. december 2011 Forslag til DBwF repræsentantskabsmøde 2012 Bestyrelsen for Københavns Bowling Union stiller følgende forslag til ændring af Danmarks Bowling Forbunds love. 10 Repræsentantskabet. Stk. 1.2 Med taleret, Forbundsbestyrelsen, alle udvalgsformænd i henhold til 9 samt unionernes formænd. Nyt 1.2 Med taleret, Forbundsbestyrelsen, alle udvalgsformænd i henhold til 9 samt unionernes formænd og kasserere. Motivation: Økonomien udgør et væsentligt punkt på vores repræsentantskabsmøde. Det er ikke sikkert, at alle klub repræsentanterne også er regnskabs kyndige. Vi ønsker derfor, at unionernes kasserere også kan deltage på repræsentantskabsmødet med taleret. Unionskassererne har gennem mange år haft et godt kendskab til forbundets regnskab og budgetter. De kan derfor være med til at hjælpe repræsentantskabet og samtidig give forbundet et vist modspil. På unionsbestyrelses vegne Anker Haldbæk Formand for KBU TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND/DANMARKS OLYMPISKE KOMITÉ

33 KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale: Mørkhøjvej Brønshøj København, den 31. december 2011 Forslag til DBwF repræsentantskabsmøde 2012 Bestyrelsen for Københavns Bowling Union stiller følgende forslag til ændring af Danmarks Bowling Forbunds love. 10 Repræsentantskabet. Stk. 12 For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter. Nyt 12 For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter. Hvis de godkendte repræsentanter ikke udgør mindst 50 % af de stemmeberettigede repræsentanter, indkalder Forbundsbestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel. Dette er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. Motivation: Der står ikke i vores love hvad vi gør, hvis repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt. Eneste mulighed er så at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der også skal være 50 % stemmeberettigede repræsentanter for at være beslutningsdygtigt. Først med indkaldelse til endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, er det beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. Med den nye tekst er vi beslutningsdygtig, hvis det er nødvendig at indkalde til nyt repræsentantskabsmøde. På unionsbestyrelses vegne Anker Haldbæk Formand for KBU TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND/DANMARKS OLYMPISKE KOMITÉ

34 KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale: Mørkhøjvej Brønshøj København, den 31. december 2011 Forslag til DBwF repræsentantskabsmøde 2012 Bestyrelsen for Københavns Bowling Union stiller følgende forslag til ændring af Danmarks Bowling Forbunds love. 10 Repræsentantskabet. Stk. 8 Repræsentanternes prøvelse. Stk. 8.1 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb de i 10 stk og nævnte repræsentanters tilstedeværelse og rettigheder. Klubbernes repræsenter skal, ved navn og klub, være anmeldt til DBwF senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Benyttes suppleant, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. Nyt 8.1 Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb de i 10 stk og nævnte repræsentanters tilstedeværelse og rettigheder. Klubbernes repræsentanter skal være licenserede medlemmer af de repræsenterede klubber. Motivation: 14 dages fristen er en praktisk foranstaltning, af hensyn til planlægningen. Det skal være muligt at komme lige op til mødets start, og derfor er der heller ikke brug for fuldmagter. Vi finder det rimeligt, at det er et licenseret medlem der repræsenterer klubben. Af hensyn til planlægningen, kan DBwF i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, opfordre klubberne til at melde tilbage om de agter at deltage i repræsentantskabsmødet. På unionsbestyrelsens vegne Anker Haldbæk Formand for KBU TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND/DANMARKS OLYMPISKE KOMITÉ

35 Forslag til behandling på Danmarks Bowling Forbunds rep. Møde 12. maj 2012 Ændringsforslag til 4 Nuværende tekst 4. Medlemmer 1. For at være medlem af DBwF, igennem en union, skal en bowlingklub eller en selvstændig bowlingafdeling i en idrætsforening have minimum 5 licenserede medlemmer: For at kunne få licens skal klubbens medlemmer være: 1.1. Danske statsborgere bosat i Danmark Danske statsborgere bosat i udlandet, eller 1.3. Udenlandske statsborgere bosat i Danmark Ændres til 4. Medlemmer 1 For at være medlem af DBwF, igennem en union, skal en bowlingklub eller en selvstændig bowlingafdeling i en idrætsforening have minimum 5 licenserede medlemmer: 1.1 Alle, såvel danske som udenlandske statsborgere kan få licens. Motivation for lovforslaget. At få åbnet op for at udlændinge ikke bosat i Danmark, kan deltage i Danmarks turneringen og i de lokalerækker. Plus overholdelse af ETBF s love hvor det er muligt, samt arbejdskræftens fri bevægelighed (EU). Beach Bowl Søndervig Ringkøbing d

36 Forslag til behandling på Danmarks Bowling Forbunds rep. Møde 12. maj 2012 Ændringsforslag til 38 stk. 4 Nuværende tekst 38. Mesterskabsbestemmelser for seniorer 4. Deltagelse i konkurrencen om Danmarksmesterskabet står åben for spillere, der har løst licens under DBwF og er fyldt 15 år Ændres til 4. Deltagelse i konkurrencen om Danmarksmesterskabet står åben for danske statsborgere bosat i Danmark, danske statsborgere bosat i udlandet og udenlandske statsborgere bosat i Danmark der har løst licens under DBwF og er fyldt 15 år Motivation. Der åbnes op for deltagelse af udlændinge i holdturneringen, men vores individuelle, doubleog triomesterskaber skal ikke betegnes som åbne mesterskaber, så derfor holdes der ved de nuværende regler på det område. Beach Bowl Søndervig Ringkøbing d

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2008 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2008 i World Cup Hallen. Sammen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer

Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer Klubberne og spillerne i DT Vest 2., 3. og 4. Div. Herrer har nu haft mulighed for at kommentere det forslag, som blev sendt til klubberne for

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964 1 Klubbens navn og hjemsted 2 Formål Klubbens navn er Bowlingklubben Stenhuset. Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 1 at samle bowlingudøvere. 2 at deltage i de JBU og DBwFs arrangerede holdturneringer

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30.

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2008 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Dommerregulativet 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Dommerregulativet... 3 1 Godkendelse af dommere.... 3 2 Dommernes påklædning.... 3 3 Dommernes udstyr.... 3 4 Honorarer

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014 Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 10.00. Forbundsformand Per Henriksen startede med at byde velkommen. 1. Repræsentanternes

Læs mere

Regler for Cityturneringerne

Regler for Cityturneringerne Regler for Cityturneringerne Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Handicap i Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning

Læs mere

Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler.

Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler. www.bowlinghal.dk Odense Bowlinghal indbyder hermed alle licenserede ungdomsspillere til Ungdomsrankingstævne. Yderligere vil Odense Bowlinghal også gerne indbyde ungseniorer til Odense Eventyrstævne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43262626 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

Turneringsplan. Aktivitetskalender. Classic

Turneringsplan. Aktivitetskalender. Classic Turneringsplan & Aktivitetskalender Classic Sæson 2015-2016 Kontaktpersoner Til klubber 1. Division K.C.K. 1 Finn Hyldmar Tlf. 26 25 28 23 K.C.K. 2 John Frederiksen Tlf. 31 20 85 37 H.C.K. 1 Peter W. Sørensen

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011

Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011 Indbyder til Unions kamp ungdom 2011 Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011 Køge Bowling Center, Ravnsborgvej 1-4600 Køge Der spilles i puslinge, junior og ynglinge drenge / piger, Trio, 5. mandshold

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer

Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer Bowlingsæsonen 2017/2018 for Danmarks Turnering Vest Herrer Klubberne og spillerne i DT Vest 2., 3. og 4. Div. Herrer har nu haft mulighed for at kommentere det forslag, som blev sendt til klubberne for

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Love for Danmarks Bowling Forbund

Love for Danmarks Bowling Forbund Love for Danmarks Bowling Forbund 05/2015 Indhold 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Tilhørsforhold... 3 2. Formål... 3 3 DBwF s formål... 3 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat General forsamling Referat nummer: 2014-03 Mødedato: 19. maj 2014 Fredericia den 19.maj 2014 0. Fremmødte a. Bestyrelsen b. Navne Per Hermansen, Tommy Larsen, Niels

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere