Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og Baggrundsstof... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og... 3. Baggrundsstof... 4"

Transkript

1 Skabelsen

2 Indholdsfortegnelse Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og Baggrundsstof... 4 Første skabelsesberetningen i dag 4 En bogstavelig forståelse af skabelsesberetningen... 4 Poetisk/mytisk forståelse af skabelsesberetningen... 5 Big Bang-teorien en videnskabelig teori om jordens tilblivelse... 6 Skabelsesmyter. 7 Skabelsesberetningerne i Det Gamle Testamente. 7 Skabelsen i den nordiske mytologi... 8 Den første skabelsesberetning, Første Mosebog kap. 1,1-2, Skabelsesmyten fra den nordiske mytologi Se et frø spire Besøg af billedkunstneren Malene Hartmann Opgaveforslag 18 Oplæg til præster, organister og sognemedhjælpere.. 20 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Litteratur m.m

3 Projektets opbygning Fase 1 Klasserne modtager et materiale bestående af: Undervisningsoplæg til lærerne med tekster og billeder, beskrivelse af projektets forløb samt opgaveforslag til brug i klasserne. Datoer for besøg af kunstner og kirkebesøg aftales, hvis det ikke allerede er gjort ved tilmelding til projektet. Fase 2 I hæftematerialet findes to fortællinger om verdens skabelse. Læreren læser eller fortæller de to skabelsesmyter for eleverne og taler med dem om dem. Fase 3 Eleverne planter frø for at se, hvordan de spirer. Klassen kan dag for dag se, hvordan frøet spirer og hvad der sker i denne proces. Fase 4 Billedkunstneren Malene Hartmann kommer ud på skolen i 2 lektioner og hjælper eleverne med at skabe deres egen forestilling om, hvad skabelsen betyder. Fase 5 Klasserne kommer ud i den lokale kirke, hvor de møder den lokale præst eller sognemedhjælper, som vil fortælle en skabelsesberetning. Eleverne synger 4 vers fra salmen Op al den ting som Gud har gjort og bagefter kan eleverne stille spørgsmål. De forskellige faser kan byttes om, så det passer med besøg af kunstneren og besøget i kirken. 2

4 Fælles mål for faget kristendom I udarbejdelsen af projektet Skabelsen har vi taget udgangspunkt i undervisningsministeriets fagformål for faget kristendomskundskab. Projektet inddrager to trinmål for 1-3 klassetrin. Det er livsfilosofi og etik samt bibelske fortællinger. Eleverne vil igennem arbejdet med de to skabelsesmyter tale om almene tilværelsesspørgsmål: Hvad er vores eksistens og hvor kommer vi fra? Samtidig skal de selv være med til kunstnerisk at udtrykke, hvordan de forstår den bibelske fortælling, hvorved den praktisk musiske dimension bliver integreret i undervisningen. Eleverne gøres bekendt med fortællingen om skabelsen fra Det Gamle Testamente, hvilket vil styrke deres forståelse af det bibelske univers. De vil også blive bekendt med en skabelseshistorie fra den nordiske mytologi og dermed inddrage andre religioner. I klassen snakker man om fortællingerne, hvorved eleverne lærer at sætte indholdet af bibelske og religiøse fortællinger i forhold til nutiden. Dette er et udkast til et undervisningsforløb. I kan vælge at bruge det hele eller bare dele af forløbet. Projektet er tiltænkt som et tværfagligt projekt mellem fagene kristendomskundskab, billedkunst og naturteknik. Det kan også bruges som et undervisningsmateriale kun for faget kristendomskundskab. Tid: 8-12 lektioner Fortæl de to skabelsesmyter og tal med klassen om hvordan verden blev skabt Plant er frø og se det spire Besøg af kunstner som hjælper eleverne med at sætte kunstnerisk udtryk på deres oplevelse af hvad skabelsen er. Besøg i kirken, hvor præsten fortæller om skabelsen 2-3 lektioner 1-2 lektioner 2-3 lektioner 2-3 lektioner 3

5 Baggrundsstof Alle børn spørger på et tidspunkt Hvor kommer jeg fra?, Hvor var jeg henne før jeg blev født? og Hvordan er alt liv blevet til?. Det er eksistentielle spørgsmål, som mennesket altid har stillet og altid har prøvet at besvare. Nogle af svarene finder vi i religionernes skabelsesberetninger. Projektet Skabelsen vil tage nogle af disse spørgsmål op og få eleverne til at undre sig og forundres over, hvordan jorden og menneskene er blevet skabt/blevet til. Dette afsnit er baggrundsstof og inspiration til læreren. Det er ikke ment som en del af undervisningen i klasserne. Det er en kort beskrivelse af forskellige opfattelser af, hvordan jorden er blevet skabt. Nedenfor er der kort beskrevet tre opfattelser om jordens skabelse, en bogstavelig bibelsk, en poetisk/mytisk og en videnskabelig forståelse. Sidst i afsnittet er der en gennemgang af, hvad en skabelsesmyte er samt skabelsesmyterne fra Det Gamle Testamente og den nordiske mytologi. Første skabelsesberetning i dag Det spørgsmål som de fleste moderne mennesker stiller i dag er: Hvordan kan man tro på, at Gud skabte jorden og menneskene på 6 dage? Sådan var opfattelsen i den kristne tro indtil midten af 1800-tallet. Den første skabelsesberetning i Det Gamle Testamente blev læst som en ligefrem historisk beretning om, hvordan verden blev skabt. Skriften var ufejlbarlig og samtidig en pålidelig historisk kilde. Det blev ændret, da Charles Darwin fremlagde sin evolutionsteori i Jorden havde nu en lang historie før mennesket kom til. Mennesket var en sen frugt af en langvarig udviklingsproces. Der er forskellige fortolkninger af skabelsesberetningen i dag, ligesom der er mange forskellige kirkelige retninger indenfor kristendommen. Tre fortolkninger vil blive beskrevet her. 4

6 En bogstavelig forståelse af skabelsesberetningen Der findes visse kristne retninger i dag, som tror bogstaveligt på biblens fortællinger, de bliver kaldt kreationister. De mener, at jorden og alt hvad der er derpå, inklusiv mennesket, blev skabt af Gud, over en afgrænset periode på 6 dage, på hver 24 timer, og at Gud på den syvende dag hvilede. Kreationister hævder, at de kan finde beviser på, at de faktiske begivenheder i Første Mosebog har fundet sted, og at de derfor kan forkaste udviklingslæren. Baseret på slægtstavlerne i Første Mosebog, og andre bibelske skrifter, har både ortodokse jøder og kreationister, uafhængigt af hinanden, hævdet tidspunktet for jordens skabelse til at skulle have fundet sted i begyndelsen af det 4 årtusinde f. Kr. Verden er derfor ca år gammel. Denne datering er baseret på en bogstavelig tolkning af Første Mosebog; at Gud skabte jorden på seks dage, at Adam og Eva og Edens have har eksisteret, og at de bibelske begivenheder historisk kan kædes sammen med senere kendte begivenheder. Der er ikke megen støtte blandt professionelle videnskabsfolk til den position. Poetisk/mytisk forståelse af skabelsesberetningen De fleste kristne tilslutter sig den videnskabelige forklaring, at verden er blevet skabt ved en evolutionær proces som har taget næsten 14 milliarder år. Skabelsesberetningen i bibelen er en mytisk fortælling, som fortæller om Guds skaberkraft og som forsøger at give et billedet af forholdet mellem verden og Gud. Det kan være at en dag svarer til en milliard år, ligesom Metusalems 969 år måske svarer til 90 menneske-år. Med en mytisk fortolkning af Første Mosebog menes en symbolsk fortolkning, i modsætning til en bogstavelig fortolkning. De to fortolkninger modsiger ikke nødvendigvis hinanden; fortolkere og kirkefædre som Origenes og Augustin fastholdt, at Bibelen er sand på flere forskellige niveauer på samme tid. Augustin mente, at alt i universet blev skabt af Gud på ét øjeblik, og ikke på seks dage som beretningen ellers beskriver. Det rejser spørgsmålet om verden har en absolut begyndelse i tiden eller om skaberværket kan tænkes som en endeløs pågående proces, der sker hele tiden. 5

7 Big Bang-teorien en videnskabelig teori om jordens tilblivelse Den mest udbredte videnskabelige teori om universets skabelse er "Big Bang-teorien". Ifølge denne teori opstod universet ved en gigantisk ur-eksplosion, hvis resultater vi stadig kan følge. Ved hjælp af avancerede teleskoper er det muligt at se ufatteligt langt ud i rummet og hente billeder ned til nærmere undersøgelser. Det har således vist sig, at universet til stadighed udvider sig. De store stofsamlinger, vi kalder galakser, bevæger sig bort fra hinanden med meget stor hastighed, og på baggrund af beregninger af galaksernes nuværende hastighed ser det ud til, at "The Big Bang" fandt sted for milliarder år siden. Men hvad var der så før eksplosionen? Hvis vi spørger kosmologerne vil de sige at der ingenting var - i hvert fald ikke noget vi kan beskrive med vores kendskab til fysiske love. Der var intet stof, ingen energi, ingen tid, ingen rum. Først da eksplosionen fandt sted blev tid og rum skabt. Men der er endnu ingen, der kan forklare hvorfor "The Big Bang" fandt sted. I starten af eksplosionen var temperaturen i den første brøkdel måske var over 100 milliarder grader. Allerede efter 3 minutter faldt temperaturen til 1 milliard grader og i løbet af denne tid blev alt stof dannet. I den første milliard år dannedes de store galakser eller stjernetåger. Spørgsmålet er om universet vil fortsætte med at udvide sig. Nogle videnskabsmænd hælder til den anskuelse, at udvidelsen på et tidspunkt vil standse, og derefter vil universet begynde at trække sig sammen igen og ende med "The Big Crunch", hvorefter der igen vil ske en ny eksplosion. Andre mener at udvidelsen vil fortsætte i det uendelige. Hvordan kan bibelens skabelsesberetning og videnskabens kosmologi forholde sig til hinanden? Det er et spørgsmål, som med jævne mellemrum bliver taget op til debat. En gængs opfattelse i dag er, at tro og videnskab forholder sig til to forskellige tydninger/aspekter af verden. Den ene er ikke mere sand end den anden, for de bevæger sig på to forskellige niveauer. Den gamle konflikt mellem tro og videnskab, hvor de skændes om at have patent på sandheden, eksisteret i dag kun mellem scientister (hævder at videnskaben har patent på at beskæftige sig med tilblivelsen af verden) og kreationister. Bibelens skabelsesberetning er ikke en forklaring, men en tydning af verden, som vi alle fødes ind i. 6

8 Skabelsesmyter Religioner og folkeslag har op gennem tiden givet deres svar på, hvordan verden og menneskene er blevet til, og hvorfor tilværelsen hænger sammen som den gør. I Det Gamle Testamente er det Gud som skaber verden gennem sit ord, i den nordiske mytologi sker verdens skabelse ved et mord på jætten Ymer og i hinduismen er det Brahman, som skaber verden. Enhver kultur har deres fortælling om, hvordan verden blev til, og det fortæller os noget om kulturens egen selvforståelse. Hovedparten af disse forestillinger er skabelsesmyter og legender, der handler om det mest elementære: tilværelsens grundvilkår og menneskets placering i verden. Myter beskriver kontrasten mellem den nuværende tilstand og den mytiske tilstand. Skabelsesmyter starter ofte med kaos, hvor der ingen regler er og ender i kosmos, hvor der er en orden og en forklaring på tilværelsen. Det er en overgang, som fandt sted i urtiden ved en dramatisk handling, som ændrede verden til at blive, som vi forstår den i dag. Fortællingerne er ikke bundet til et bestemt tidspunkt, men er en beretning, som er almenmenneskelig. I mytens verden er tiden ikke en lineær bevægelse, som hele tiden bevæger sig frem mod et mål. Det er en cirkulær tidsopfattelse, hvor begivenheden kan ske igen og igen. Skabelsesmyter er fortællinger, som ofte har været knyttet til en religiøs kult og enkeltritualer, som giver en forklaring på verdens tilblivelse. Det er eksistentielle trosudsagn. Den første skabelsesberetning i Det Gamle Testamente I den første skabelsesberetning Første Mose bog 1,1-2,4a skaber Gud verden på 6 dage. Den er meget strengt opbygget og nærmest videnskabelig. Der findes ingenting før Gud skaber det med sine ord. Jorden var dengang tomhed og øde og ud af intet skaber han verden. I kap. 1,3 10 giver Gud tre ordre, hvor han skiller ting ad. Ud af det bliver der skabt lys (dag)/mørke (nat), himmel/hav og jord/hav. Nu er tid og rum skabt. Fra kap. 1,11 25 giver Gud en ordre om, at jorden skal blive grøn og frugtbar, så alt levende opstår. Først skaber Gud planteriget derefter sol/måne, så planterne kan eksistere. Efter dette bliver vandet fyldt med levende væsener og fugle fylder himmelhvælvingen. 7

9 På den sjette dag bliver alle dyr på landjorden skabt og til sidst mennesket. Mennesket får at vide, at de skal leve af føde fra jorden og herske over den og alle dyrene. Gud siger flere gange, at alt er godt. Den syvende dag hviler Gud. Skabelsesberetningen er påvirket af myterne fra Den Nære Orient, hvor skabelsen blev beskrevet som en kamp mellem guderne. Israel, som Guds udvalgte folk blev kaldt, blev påvirket af sin omverden og den kultur de levede i og nær. I det babylonske skabelsesepos Enuma Elish er skabelsen en kamp mellem guden Marduk og kaosuhyret Tiamat. På oldhebraisk, som Det Gamle Testamente er skrevet på, er ordet for havet (tehom) i familie med ordet for uhyre (tiamat). Når Guds ånd svæver over havene, så svæver den over uhyrene, kaosmagterne. I den første skabelsesberetning hører vi Jorden var dengang tomhed og øde. Det virker stille og roligt, men tomhed og øde er også kaosmagter og vi må forestille os et mere voldsomt scenario dengang verden blev skabt. Det er dog ingen reel kamp, da Jahve er den suveræne skaber. Jødedommen har kun en Gud, derfor er han altings skaber og opretholder. Skabelsen i den nordiske mytologi Den nordiske mytologi har spillet en betydelig rolle gennem tiderne og gør det fortsat. Den nordiske mytologi er betegnelsen for den tro vikingerne dyrkede. Her herskede der mange guder og magter, som var en del af hverdagen og naturen. Samfundet bestod hovedsageligt af bønder, der havde en høvding over sig. De var afhængige af naturen og tilbad derfor de kræfter i naturen, som de mente kunne hjælpe dem. De anså naturen som menneskets ophav og livgiver. Den nordiske skabelsesmyte er præget af den natur og kultur, som herskede i norden, hvor blandt andet menneskeofringer var velkendte. Brødrene Odin, Ve og Vile slog urjætten Ymer ihjel og brugte hans krop til at skabe jorden. Den nordiske mytologi kom senere til at indtage en central position i middelalderkulturens litterære konstruktion af fortiden. Mytologien har siden spillet en vigtig rolle som samlingssymbol for skabelsen af en nordisk identitet. Snorri Struluson ( ), den middelalderlige lærde islandske historiker og digter, fortæller i indledningen til sin krønike Heimskringla at han har ladet skrive på denne bog gamle fortællinger 8

10 om høvdinger og konger, der har haft magt i norden, og som har brugt den danske tunge (er á danska tungu hafa mælt). Der er mange myter, legender og teorier om, hvordan jorden blev skabt. Vi har kort skitseret tre bud på, hvordan jorden blev. Det er lidt baggrundsstof til at tale og diskutere skabelsen med jeres elever. 9

11 Den første skabelsesberetning, Første Mosebog kap. 1,1-2,4 I begyndelsen skabte Gud Himlen og Jorden, og Jorden var øde og tom. Der var mørke over Verdensdybet, men Guds ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: Der skal blive lys! Og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt. Gud satte skel mellem lyset og mørket. Mørket kaldte han nat, og det blev aften, og det blev morgen Første Dag. På den Anden Dag sagde Gud: Der skal blive en hvælving, som skal skille vandet nede og oppe. Og der blev en stor hvælving og Gud kaldte den Himmel. På den Tredje Dag skabte Gud floder og søer, og han skabte bjerge og ørkener og øer og strande; Han plantede træer og såede græs og blomster i alle farver. Da så den Fjerde Dag kom, satte Gud lysene på himlen: Den skinnende Sol til at lyse om dagen, og den glødende Måne og de funklende Stjerner til natten. På den Femte Dag fyldte Gud vandet med fisk og andre svømmende havdyr, og han skabte alle fugle, der svæver under himlen. På den Sjette Dag skabte Gud alle andre dyr, vilde dyr og tamme dyr og kvæg og kryb, og på samme dag skabte han også mennesket. I sit eget billede skabte han mennesket og kaldte ham Adam. Og Gud så, at alt, hvad han havde skabt, var godt. Og på den Syvende Dag hvilede Gud sig. Teksten er taget fra Alle børns bibel det største for de mindste, Genfortalt af Johannes Møllehave 10

12 Skabelsesmyten fra den nordiske mytologi Før alting blev til, var der midt i verden et kæmpestort gab, det var tomt. Gabet hed Ginnungagap. På den ene side af gabet var der knitrende, gnistrende ild, som var brandvarmt. Det var mod syd. På den anden side af gabet var der glitrende mægtige isbjerge og de var iskolde. Det var mod nord. Ilden kaldtes Muspelheim, mens kulden hed Nifelheim. Så begyndte ilden at springe frem mod det store tomme gab, gnisterne føg. Samtidig begyndte isbjergene også at vandre frem mod gabet. Da ilden og isen mødtes, viste det sig at varmen var stærkere end kulden. For nu begyndte isen at smelte. Først blev isen til rim, rimen til damp, og dampen blev til dråber, og dråberne tog form og blev først til jætten Ymer og siden til koen Audhumbla. Ymer levede af den mælk som strømmede ud fra Audhumlas yver. Koen selv fik næring ved at slikke rimfrost af en sten. Mens Audhumla sov, voksede der en mand og en kvinde ud af hendes svedige armhuler. Fra dem stammer troldfolket, rimturserne. Den første dag Audhumbla slikkede på sin sten stak der noget hår frem. Næste dag kom et hoved til syne, og tredje dag koen slikkede på stenen, kom hele kroppen. Frem kom Bure. Han blev stamfar til gudeslægten aserne; derfra stammer Odin, Vile og Ve, som var gudesønner. De tre gudesønner slog jætten Ymer ihjel. Ymers blod strømmede ud over hele Ginnungagap og lavede oversvømmelse. Blodet blev til havet, og Ymers krop, kødet, blev til jorden. Guderne havde nu fast grund under fødderne. De ville også have noget at klatre i, så Ymers knogler blev til klipper; de små og store sten blev dannet af hans tænder. De satte hans hjerneskal op som et himmelhvælv. Øst, vest, nord og syd blev dannet af dværgene, der holdt i hver sit hjørne. Hjernen på Ymer rev de i småstykker og bagefter kastede de stykkerne højt op i luften. Her drev de nu rundt som mørke skyer på himlen. Nu da guderne var godt i gang med at skabe verden, skabte de også en vogn, og de spændte hesten Skinfakse foran, den skinnede om dagen og lyste op som solen. Om natten sendte de en anden vogn af sted med hesten Rimfakse og den skinnede ligesom månen. Den lyste ikke så meget og varmede heller ikke, men skummet fra dens bidsel faldt hver morgen som rim på jorden. 11

13 Nu da solen, varmen og regnen kom fra himlen blev jorden grøn, og græs og træer skød frem. Da gudesønnerne: Odin og Ville og Ve gik en tur på stranden, fik de øje på et par træstammer; af dem lavede de et par skabninger, som lignede dem selv, de fik navnet Ask, som betyder mand og Embla, som betyder kvinde. Og de var hverken guder eller jætter men mennesker, og fra dem stammer hele menneskeslægten. De fik en bolig midt i den hele verden, og der blev sat et hegn op, så ingen kunne gøre dem noget ondt. Hegnet var Ymers øjenvipper. Så var det også slut med Ymer. Det var med ofringen af ham det hele begyndte, dengang verden blev til. Guderne trak sig tilbage og byggede deres eget hjem, det kaldte de Asgård. Da det var gjort, plantede de et træ i midten, et asketræ der hed Ygdrasill, det træ skulle bære og støtte hele verden. 12

14 Se et frø spire I naturteknik eller i kristendomsundervisningen kan eleverne selv være med til at skabe et træ. Her vil de se, hvordan et lille frø begynder at spire for senere at udvikle sig til et træ. Eleverne kan dag for dag se udviklingen. Snak med klassen om, hvad det betyder at noget gror. Beskrivelse Du kan så frø i vindueskarmen og se hvad der sker når det spirer. Her kan du læse hvordan du lavet et lille bøgetræ. Lidt om aktiviteten Bøgetræets frø hedder bog. Bog er en lille trekantet nød som bliver dannet i løbet af sommeren. I oktober måned er de modne og de falder til jorden. Bøgetræet får 1-6 kg bog. Der går ca bog på 1 kg. Bogfrøene ligger i skovbunden hele vinteren godt gemt mellem de visne blade. I marts måned begynder de at spire og de små nye bøgetræ titter frem i april/maj måned. Her er den bøgens brune frugt: bogen 13

15 Hvis du vil se hvad der sker når bog spirer, kan du samle bog i skovbunden fra oktober til marts måned. Tag dem med hjem og plant dem i vindueskarmen. Spiring Når frøet ligger på eller i jorden suger det vand til sig. Når frøet har suget så meget vand, at det består af 25% vand eller mere, så kan frøet spire. Nu skal det bare vente på at jorden bliver varm nok. Det gør den om foråret, når solen giver mere varme. For at kunne spire skal frøet også bruge luft (ilt). Hvis der er meget vand i jorden kan frøet ikke få luft nok til at spire. Det er det samme der sker hvis du vander en potteplante for meget. Hvis rødderne står i vand, kan planten ikke få luft nok gennem rødderne og den visner. Det første der sker, er at en lille kimrod vokser ud. Kimroden ligner en hvid snor og er den første rod. Den sørger for at planten står fast i jorden og den suger vand og næring op. Rødderne udvikler sig ret hurtigt. Den lille bog bruger cirka halvdelen af sin energi til at udvikle rodsystemet. Det næste der, sker er at kimstænglen og kimbladene vokser frem. Kimstænglen vokser opad. Det er begyndelsen til træstammen. Når kimbladene er kommet frem er bøgeplanterne lette at få øje på. Den lille bøgeplante kan man kende på kimbladene der sidder som en to hjerter hvor spidsen er klippet af og lagt sammen. Kimbladene sidder som en krave rundt om stilken. Det er først nu at bøgeplanten kan begynde at lave fotosyntese dvs. at omdanne lys og kuldioxid til energi. Indtil nu har den levet af den madpakke som ligger inde i frøet, som den har fået fra modertræet. 14

16 Her ser du de to kimblade nederst og de to første spæde bøgeblade øverst Nu begynder de første rigtig blade at udvikle sig et nyt træ er blevet til. Hvad skal du bruge bog (et par stykker) et glas kaffefilter eller trækpapir jord tape evt. kopiark med tegninger der viser hvordan du gør. Hvor lang tid tager aktiviteten 15 minutter at gøre glasset klar 1 uges tid for at se spiringen afhængig af bl.a. varmen Sådan gør du Gå i skoven og finde bog. Du kan finde dem fra omkring oktober måned indtil det tidlige forår (når jorden bliver varm nok omkring marts måned, spirer bøge-frøene i skoven). 15

17 1. Sæt et kaffefilter eller et stykke trækpapir fast med tape på indersiden af glasset. 2. Fyld glasset med jord. 3. Læg frøet ned mellem papiret og glasset. 4. Vand så jorden er fugtig og sæt glasset i vindueskarmen. Solen ikke skinner direkte på frøet. 5. Søg for at holde jorden fugtig. 16

18 Tips! Du kan lave flere glas og stille dem ved forskellig temperatur og give dem forskellig mængde vand. Husk at skriv ned hvor meget vand og hvilken temperatur de forskellige glas har stået ved. Hvilke frø spire først? Du kan forsøg med andre frø agern, lindefrø, ahornfrø eller frø fra nåletræer (se Find frø og frugter i skoven ). Tekst og tegninger er venligt udlånt af Skoven i Skolen Forfatter Eva Skytte, naturvejleder i Dansk Skovforening + Skoven i Skolen Tegner Eva Wulff 17

19 Besøg af billedkunstneren Malene Hartmann Når eleverne har fået fortalt de to skabelsesberetninger får de besøg af kunstneren Malene Hartmann. Hun kommer ud på skolerne og vil inspirere eleverne til at skabe deres egen opfattelse af skabelsen. Der er afsat to lektioner til besøget. Klassen kan arbejde videre med deres værker, hvis de ikke når at blive færdig i de to lektioner. Til undervisningen skal eleverne bruge en papkasse (ca. på størrelse med en kasse med 6 flasker vin). Vi kan skaffe kasser, hvis det ikke er muligt for klassen. Eleverne skal dekorere kassen (en lidt firkantet globus). Det kan være at det er en tegning, papirstykker limet på, tændstikker limet på, maling. Alt afhængig af, hvad læreren ønsket at arbejde med og hvad der findes i billedkunst lokalet. Globusserne kan hænges op i klasselokalet. 18

20 Opgaveforslag Nedenfor er der forskellige opgaveforslag, som I kan benytte i timerne. I kan bruge dem alle eller kun et eller to forslag. Det er helt op til den enkelte lærer. Hvordan er jorden og menneskene skabt? Skriv i fællesskab op, hvad I kan komme i tanke om, når I tænker på, hvordan jorden og menneskene er skabt. Hvor kommer vi fra? Hvordan blev verden til? Hvem var de første mennesker på jorden? Tag billedet af verden set fra verdensrummet og billedet malet af Michelangelo Adams skabelse (bilag 1) og snak om, hvordan verden og mennesket er skabt? Tag en kurv/kasse med 5-10 ting. Tag tingene op en af gangen og spørg eleverne, hvordan tingen er skabt. Tag f.eks. et krus. Det er lavet af ler, som er brændt, men hvor kommer leret fra? Det kan være en blyantspidser, der er lavet af plastik. Hvor kommer det fra? Forskellige frugter, måske et æg. Skabelsesberetningen i Det Gamle Testamente Læs eller fortæl den første skabelsesberetning fra Det Gamle Testamente. Snak om fortællingen. Skriv op på tavlen i stikord, hvad der blev skabt hver dag (se bilag 2). Hvorfor har vi hviledag om søndagen? Hvorfor tror I at Gud så at det var godt? Hvad kan det betyde? Tegn skabelsesberetningen Den nordiske skabelsesmyte Læs eller fortæl skabelsesmyten. Hvad er en jætte? Hvordan blev jorden skabt? Kan man have flere guder? Kan mennesker og guder bo sammen? Hvad er Ygdrasil? 19

21 Lege og sange om skabelsen Del klassen op i to hold. Leg gæt og grimasser med klassen. En elev trækker et ord. Ordet mimer eleven overfor sit hold, som så skal gætte ordet. I bilag tre er der et antal ord, som I kan benytte eller I kan selv finde på ord, som har med skabelsen at gøre. Nogle af ordene kan være svære, så kan man hjælpe med at skrive et ord op på tavlen f.eks. kan man skrive frugt, når eleverne skal forestille en banan eller et jordbær. Syng salmen Op al den ting som Gud har gjort med klassen. Der er taget 4 vers ud af 10. I bilag 4 er der tekst og noder. I kan synge salmen, når I kommer på besøg i kirken. Hvad har du skabt? Eleverne sidder i en rundkreds. En af eleverne hvisker til sidemanden, hvad han/hun har skabt. Sidemanden hvisker det videre til sin sidemand, som så hvisker det videre til sin sidemand osv. Den elev som sad ved siden af eleven, som fandt på ordet, skal sige, hvad eleven havde skabt. Se et frø spire Snak om hvordan planter og træer gror. Et lille bitte frø kan spire og blive til en plante eller et kæmpe træ. Børnene sår frøene og skal se, hvordan de gror til ugen efter. Fortæl en skabelseshistorie Eleverne skal hver især skrive deres historie om skabelsen. Historierne hænges op i klasselokalet. Det kan være at nogle af eleverne vil læse deres historie op for resten af klassen? Spørgsmål til præsten Skriv spørgsmål op på tavlen, som I kan stille præsten, når I kommer på besøg i kirken 20

22 Oplæg til præster, organister og sognemedhjælpere Skabelsesberetningen i den lokale kirke. For at eleverne ikke skal blive præsenteret for de samme fortællinger flere gange har vi delt det op. På skolen vil læreren gennemgå den første skabelsesberetning 1 Mose bog kap. 1,1-2,3 med eleverne. Her vil de tale om, hvordan Gud har skabt jorden på 6 dage og hvad det betyder at være skabt. Eleverne vil også høre den nordiske mytologis skabelsesmyte. Ude på skolerne vil klasserne få besøg af kunstneren Malene Hartmann, som vil hjælpe eleverne med at skabe deres opfattelse af skabelsen. I kirken er det den anden skabelsesberetning om Adam og Eva, som vil blive fortalt. Eller det kan være historien om kampen mellem kaosmyterne, som er på efterfølgende side. Præsten kan læse eller fortælle en af historierne eller begge to, hvorefter eleverne kan stille spørgsmål. Eleverne har en opgave, som de har lavet i skolen, hvor de har nedskrevet spørgsmål til præsten. Nedenfor er der forslag til lege/sange man kan lave med klasserne. Syng salmen Op al den ting. Der er udvalgt 4 vers (bilag 4), som klasserne har øvet sig på i skolen. Skabe-leg: Alle stiller sig i rundkreds. Præsten former med hænderne en usynlig kugle af skabelses-stof og modellerer den derefter til noget, som børnene skal gætte. En saks? En cykel? En Når tingen er gættet, kastes den usynlige kugle videre til et af børnene, som griber og skaber, og de andre gætter. Kuglen kastes så videre til en af de andre børn og sådan fortsætter det. Sang 1 (bilag 5) 21

23 Alternativ skabelsesberetning - Livjatan I begyndelsen var der ikke noget tørt land, kun et kæmpehav. Gud bad havet om trække sig tilbage, så den tørre jord til dyr og planter og mennesker kunne komme frem. Men Gud havde glemt Livjatan, det kæmpemæssige uhyggelige uhyre der boede i havet. Og Livjatan som herskede her, ville ikke finde sig i at dens boplads blev indskrænket. Den steg op af havet og var klar til krig. Livjatan var større end de største huse, mere grøn end det grønneste græs, dens gab var så stort at den kunne sluge et helt lands befolkning, hvis der ellers var nogen at sluge. Dens tænder roterede rundt i gabet, så enhver der kom i forbindelse med dem, ville blive kværnet til grød. Dens øjne stod på stilke, de kunne se forlæns og baglæns og til siden, alting på en gang. På den ru tunge var der modhager, der som et lyn kunne indfange enhver der vovede at forstyrre. De fedtede skæl på hele uhyrets kæmpemæssige krop var et panser, der skulle holde fjender væk, så de gled af hvis den da ellers havde nogen fjender. Da Gud så Livjatan, blev han bange og vendte sig om og var lige ved at løbe væk. Så kom han i tanker om, at det kunne han jo ikke blive bange for han var Gud. Han måtte i kamp med dragen. Men han havde det problem, at han ikke havde skabt et eneste våben. Hvad gør jeg? Sagde han. Så vendte han sig om og sagde til uhyret: Store havuhyre, fald til RO! Og så skete der det mærkelige at det gjorde det! Livjatan blev fromt som et lam, faldt ned på alle fire som en hundehvalp. Gud sagde: SIT og så sittede den og Gud kunne lægge et halsbånd omkring den og den fulgte efter Ham, som var den det fredeligste badedyr. Og Gud havde lært af det før frygtelige Uhyre, at han kunne noget bare ved at sige et ord, han kunne skabe ro, orden og harmoni. Og så begyndte Gud derefter at tale i seks dage, han talte hele verden frem. Denne 3. Skabelsesberetning står ikke i Gamle Testamente, men den bygger på billeder som optræder i salmerne : 74, vers 13ff og i Jobs bog 26,12. Livjatan bruges af Herman Melville i Moby Dick. 22

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA OM FRUGT Æbler Delemne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Vikingekongens Grav. Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby

Vikingekongens Grav. Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby Vikingekongens Grav Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby Kim Linnet, Kulturregion Fyn Foråret 2014 Introduktion til læreren Velkommen til Vikingekongens Grav. Dette læringsmateriale er tilrettelagt

Læs mere

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6 FORTID FOR BEGYNDERE INDHOLD 3 Introduktion til pædagogen 3 6 Ægte vikingeskatte 6 8 Vikingernes mange rejser 8 10 Hvordan så vikingerne ud? 10 12 Gunulf og Ragnhild 12 17 Vikingernes tro 17 21 Odins visdom

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE S KABALE Indskoling og mellemtrin Udarbejdet i samarbejde med Astrid Guldhammer og Anne Kleberg Børnekulturhuset i Aarhus Kommune 2 INDHOLD PRAKTISK INFO S

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere