Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010"

Transkript

1 Statens Teaterskoles Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Udarbejdet af CWD, februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé 3 2. Dataindsamling 4 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen 5 a. Hvor lang tid går der fra færdiggørelsen af uddannelsen til 1. uddannelsesrelevante beskæftigelse? 5 b. Hvad er de uddannedes første uddannelsesrelevante beskæftigelse? 6 c. Hvordan finder de uddannede deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse? 7 d. I hvilket omfang arbejder dimittenderne inden for uddannelsesrelevante områder? 8 e. Hvor stor en del af de uddannedes indkomst stammer fra uddannelsesrelevant beskæftigelse? 9 f. Hvilke arbejdsgivere har de uddannede haft i 2010 og hvilke angiver de selv som de vigtigste? 11 g. I hvilket omfang og hvor er de uddannede fastansat? 18 h. I hvilket omfang driver de færdiguddannede egen virksomhed og i hvilket omfang inden for et uddannelsesrelevant område? 19 i. I hvilket omfang deltager de uddannede i efteruddannelsesaktiviteter og inden for hvilke områder? 20 j. Hvilke andre fagområder arbejder de uddannede inden for? 22 k. Dimittendernes forslag/ønsker til ting, som de gerne ville have lært mere om i deres uddannelsesforløb Konklusioner. 26 a. Ledighedsprocent. 26 b. Beskæftigelsesgrader 26 c. Regional beskæftigelse. 27 d. Arbejdsmarkedsstatus 28 e. Indkomstforhold. 28 f. Andre væsentlige resultater af den kvalitative beskæftigelsesundersøgelse. 28 2

3 1. Indledning og resumé Statens Teaterskole har siden 2005 udarbejdet rapporter om beskæftigelsessituationen for skolens dimittender. Rapporterne er baserede på dataudtræk fra Danmarks Statistik om bl.a. de pågældende personers beskæftigelsesgrader, indkomstforhold m.v. og findes på skolens hjemmeside Den væsentligste begrænsning i disse rapporter er fraværet af kvalitative data om, hvad dimittenderne beskæftiger sig med. Det er således ikke muligt at vurdere, om de reelt arbejder inden for de fagområder, som de er uddannet til på skolen. Derfor har skolen efter aftale med Kulturministeriet udarbejdet denne rapport, som omfatter skolens dimittender fra 2004 og frem til Rapporten er en opfølgning på en tilsvarende rapport fra 2006, hvor dimittender fra på tilsvarende vis blev analyseret. Antallet af besvarelser fra koreografer, danseformidlere og musikakkompagnatør er få, men de er medtaget i undersøgelsen, da deres kvalitative besvarelser kan være nyttige. Desværre har datainformationerne om dansepædagogerne været mangelfulde i vores database og det er derfor ikke lykkedes os indhente informationer fra årgang 2004 og Uddannelsen er dog blev ændret væsentligt fra dansepædagoguddannelsen til danseformidleruddannelsen, hvor de første dimitterede i Undersøgelsen omfatter de uddannelser og det antal dimittender, som er anført i tabel 1.1 (i parentes er anført antallet af dimittender). Tabel 1.1 I procent Uddannelse: I alt I alt Skuespiller 7 (8) 6 (8) 7 (8) 7 (8) 6 (7) 6 (8) 7 (8) 46 (55) 83,6 Instruktør 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (2) 10 (14) 71,4 Scenograf 2 (2) 1 (2) 0 (2) 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 10 (14) 71,4 Teaterteknik 7 (7) 6 (8) 8 (8) 7 (8) 6 (8) 4 (8) 7 (7) 45 (54) 83,3 Danser - 6 (8) - 2 (12) - 6 (11) - 14 (31) 45,2 koreograf - 0 (2) - 0 (2) - 2 (2) - 2 (6) 33.3 Dansepædagog/ 0 (10) 3 (9) (10)* 0 0 (2) 3 (31) 9,7 Danseformidler Musikakkompa (4) 2(4) 50,0 gnatør til dans Sceneproducent (4) 2(5) 5 (9) 55,6 I alt 17 (29) 23 (39) 17 (20) 19 (34) 15 (29) 25 (37) 20 (30) 137(218) 62,8 *deltidsstuderende. Som det fremgår af tabel 1.1. er der kun optag på danseruddannelsen hvert 2. år. Danseformidleruddannelsen og Musikakkompagnatøruddannelsen (MAD) har ligeledes kun optag hvert 2. år. Sceneproducentuddannelsen var en forsøgsuddannelse i 2009 og Resume 3

4 Den vigtigste konklusion er, at 97 % af dimittenderne fra Statens Teaterskoler arbejder inden for det fagområde de er uddannet til, og at 88 % af dimittenderne inden for en periode på 3 måneder efter end uddannelse finder beskæftigelse inden for eget fagområde. En anden vigtig konklusion er, at de fleste dimittender stadig primært får arbejde/jobs ved at blive kontaktet, men at det personlige og faglige netværk er begyndt at spille en mere vigtig rolle for beskæftigelsen end rapporten fra 2006 viste. Andelen af indtjeningen som vedrører det fagområde, dimittenderne er uddannet til, er i 2010 faldet sammenlignet med rapporten fra 2006 og for hele perioden som helhed. Dette kan skyldes, at der er i 2010 var færre penge i omløb til scenekunsten og at dimittender fra 2010 har deltaget i undersøgelsen. Kun 32 % af dimittender har fastansættelser resten 74 % er free lancere dvs. korte ansættelsesforhold med mange forskellige arbejdsgivere dog primært inden for scenekunstområdet. Kun 15 % har egen virksomhed, og der er stort set ingen tradition for egen virksomhed blandt skuespillere og dansere. Procentvis er andelen som tager efteruddannelse faldet fra rapporten fra Dette kan dog være begrundet med, at dimittender fra 2010 er med i undersøgelsen og det er sjældent at nyuddannede tager efteruddannelse. En stor andel af dimittenderne efterspørger undervisning i, hvordan man skal begå sig som free lancer, når man er færdiguddannet fra skolen. De efterspørger også redskaber til at promote sig selv, f.eks. ved at opbygge egen hjemmeside mv. 2. Dataindsamling Der er udarbejdet respondentlister på grundlag af skolens dimittendoversigter for Der er herefter søgt adresser og telefonnumre på de pågældende. Enkelte kunne ikke lokaliseres, f.eks. fordi de ikke længere bor i landet eller fordi de har hemmelig adresse og/eller telefonnummer. Herefter er der forsøgt taget telefonisk kontakt, idet der er foretaget maksimalt 3 opringningsforsøg pr. respondent. Også her har der været et vist frafald, fordi de pågældende ikke er påtruffet. De personer, som er påtruffet, har dog alle besvaret hele eller dele af spørgeskemaet. Som det fremgår af tabel 2.1 nedenfor, så er den samlede svarprocent (målt som antal respondenter i % af det samlede antal dimittender) 63 %. Dette dækker over en variation fra 11 % for dansepædagog/danseformidler til 84 % af skuespillerne. 4

5 Tabel 2.1 Uddannelse Antal dimittender Antal respondenter Respondenter i % af dimittender Skuespiller Instruktør Scenograf Teatertekniker Danser Koreograf Dansepædagog/ Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Metoden har betydet, at besvarelsesprocenten for danserne og koreografer er lavere end de øvrige, givetvis fordi de bor i udlandet og er vanskelige at skaffe kontaktdata på. Endvidere er besvarelsesprocenten fra dansepædagogerne også lav, da databasen med adresseliste ikke har været fuldstændig på dette område. Vi har også valgt at medtage dimittender fra Det betyder, at disse dimittender kun har været 6 måneder på arbejdsmarkedet. Dette kan få betydning for det samlede billede. 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen a. Hvor lang tid går der fra færdiggørelsen af uddannelsen til 1. uddannelsesrelevante beskæftigelse 1? Tabel 3.1.a Hvor lang tid gik der fra du blev færdig med din uddannelse, til du fik dit første job inden for dit fagområde? Uddannelse: < 1 md. 1-3 md. 3-6 md. 6 md. - 1 > 1 år år I alt Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I denne rapport er uddannelsesrelevant defineret som en ansættelse, hvor viden/kunnen fra uddannelsen på skolen var en forudsætning. 5

6 Tabel 3.1.a Uddannelse: Hvor lang tid gik der fra du blev færdig med din uddannelse, til du fik dit første job inden for dit fagområde? < 1 md. 1-3 md. 3-6 md. 6 md. - 1 år > 1 år I alt I alt i % Kommentarer: Den altovervejende del af dimittenderne (88 %) finder beskæftigelse inden for fagområdet inden 3 mdr. efter færdiggørelsen af uddannelsen. På 5 af uddannelserne (skuespillere, teatertekniker, dansere, danseformidlere og sceneproducent) er der et mindre antal personer, som har brugt mere end 6 mdr. på at finde den første uddannelsesrelevante ansættelse. Et stort antal respondenter oplyser, at de allerede var sikret beskæftigelse, inden de var færdige med uddannelsen. Det skal understreges, at det forhold, at en person har fået sin første uddannelsesrelevante beskæftigelse, ikke siger meget om personens samlede beskæftigelsesgrad eller indtægt i perioden. Det skyldes bl.a., at der kun i meget begrænset omfang er tale om fastansættelser, jfr. f.eks. afsnit 3.g nedenfor og den kvantitative beskæftigelsesrapport fra 2010, hvor kun 49,7 % var fuldt beskæftigede. I alt b. Hvad er de uddannedes første uddannelsesrelevante beskæftigelse? Tabel 3.b.1 Hvad var det for et job? (Dit første job inden for dit fagområde, efter at du blev færdig med din uddannelse.) Uddannelse: Svar: Skuespiller - 10 x hovedrolle x stor rolle - 11 x mellemstor rolle - 9 x lille rolle - 6 x birolle - 1 x andet Instruktør - 10 x instruktør Scenograf - 10 x scenograf Teaterteknik - 10 x lyddesigner - 10 x lysdesigner - 6 x produktionsleder - 5 x regissør - 5 x forestillingsleder - 2 x lystekniker - 3 x turnéleder - 1 x projektkoordinator - 3 x andet Danser - 13 x danser - 1 x underviser Koreograf - 2 x koreograf 6

7 Tabel 3.b.1 Hvad var det for et job? (Dit første job inden for dit fagområde, efter at du blev færdig med din uddannelse.) Uddannelse: Svar: Danseformidler - 3 x undervisning MAD - 2 x musikakk. i dans Sceneproducent - 4 x sceneproducent Kommentarer: Det mest interessant i tabel 3.b.1. er bredden i ansættelser hos teaterteknikerne samt at danserne er beskæftiget på to arbejdsmarkeder: dans og undervisning c. Hvordan finder de uddannede deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse? Tabel 3.c.1 Hvordan fik du jobbet blev du kontaktet, var du selv opsøgende, kendte du nogen, der kendte nogen o.s.v.? Uddannelse: Svar: Skuespiller - 25 x blev kontaktet. - 5 x var selv opsøgende x netværk. - 3 x audition - 3 x andet Instruktør - 9 x blev kontaktet. - 1 x var selv opsøgende. - 1 x igennem praktik Scenograf - 8 x blev kontaktet - 1 x selv opsøgende - 1 x igennem praktik Teaterteknik - 22 x blev kontaktet x netværk. - 6 x var selv opsøgende. - 2 x gennem praktik. Danser - 13 x blev kontaktet. - 3 x netværk. - 3 x audition. Koreograf - 1 x kontaktet - 1 x selv opsøgende Danseformidler - 1 x selv opsøgende - 1 x netværk - 1 x andet MAD - 2 x havde job da de startede Sceneproducent - 1 x kontaktet - 3 x netværk Kommentarer: 7

8 Den altovervejende del af dimittenderne (i alt 67 personer ud af 137 respondenter 49 %) oplyser, at de fik den første uddannelsesrelevante beskæftigelse, fordi de blev kontaktet. Og andre 39 stk. svarende til 28 % personer har fundet beskæftigelse via netværk 2 /praktik. I forhold til beskæftigelsesrapporten fra 2006 er netværket blevet en mere vigtig faktor for beskæftigelsen. I rapporten fra 2006 fik kun 10 % job via netværk og 73 %, fordi de blev kontaktet. Beskæftigelse opnås ikke via de kanaler, som er almindelige inden for andre beskæftigelsesområder, d.v.s. stillingsopslag. d. I hvilket omfang arbejder dimittenderne inden for uddannelsesrelevante områder? Tabel 3.d.1 Har du efter at du blev færdiguddannet haft lønnet arbejde inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Tekniker Danser Koreograf Danseformidler Sceneproducent MAD I alt Tabel 3.d.2 Har du i 2010 arbejdet inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Definitionen på netværk er respondentens personlige og faglige netværk. Netværket kan være opbygget inden respondenten startede på skolen, mens respondenten gik på skolen og efter respondenten dimitterede. Dette er ikke blevet uddybet ved denne undersøgelse, men bør uddybes, hvis undersøgelsen skal gentages, da vi kan se, at det begynder at blive en betydelig faktor. 8

9 Tabel 3.d.2 Har du i 2010 arbejdet inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: Den altovervejende del af dimittenderne (97 %) har efter endt uddannelse haft lønnet arbejde inden for fagområdet. 4 personer falder uden for beskæftigelse for hele perioden. Det kan være dimittender fra 2010, som endnu ikke er kommet i arbejde. Andelen af personer med uddannelsesrelevant beskæftigelse i 2010 er kun lidt lavere end andelen for perioden som helhed. I 2010 var 91 % erhvervsaktive inden for det fagområde de er uddannet til. Der er i 2010 et frafald på 12 personer. De 12 personer er 3 skuespillere, 2 scenografer, 1 teatertekniker, 1 danseformidler og 1 sceneproducent og 4 dansere. Dog skal der tages højde for, at dimittender fra 2010 er med i undersøgelsen. De har kun haft 6 måneder til at skabe sig en selvstændig karriere. Denne tendens er den samme som i rapporten fra Det skal bemærkes, at flere af de personer, som ikke længere arbejder inden for fagområdet, i besvarelsen er angivet årsager, som ikke er relateret til jobudbuddet inden for fagområdet, men derimod til private forhold af forskellig art, f.eks. helbredsforhold, barsel m.v. e. Hvor stor en del af de uddannedes indkomst stammer fra uddannelsesrelevant beskæftigelse? Tabel 3.e.1 Uddannelse: Hvor stor en del af din indtægt siden du blev færdiguddannet har du (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? 0% 1-25 % % % % 100 % Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt I alt 9

10 Tabel 3.e.1 Uddannelse: Hvor stor en del af din indtægt siden du blev færdiguddannet har du (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? 0% 1-25 % % % % 100 % I alt i % Kommentarer: Der er markante forskelle på indtægtsprofilerne mellem uddannelserne målt som andelen af dimittenderne, som tjener mere end 75 % af deres indtægt inden for fagområdet. De højeste andele findes hos: o Instruktører og scenografer (70 % af respondenter). o Teaterteknikere (80 % af respondenterne). De laveste andele findes hos: o MAD (0 %) o Koreografer (0 %) o Sceneproducent (40 %) o Danseformidler (33 %) Indtægtsprofilen for dansere er steget for dansere siden 2006 fra 11 % med en indtægtsprofil over 75 % til 50 % med en indtægtsprofil over 75 %. Indtægtsprofilen for skuespillere er faldet siden 2006 fra 56 % i 2006 til 46 % i 2010 med en indtægtsprofil over 75 %. Tabel 3.e.2 I alt Hvor stor en del af din indtægt har du i 2010 (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? % % % % 100 % I alt Uddannelse: 0% Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt I alt i % Kommentarer: Der er en spredning i størrelsen af indtægtsprofil i 2010 end i perioden som helhed: Andelen i øverste kvartil (dvs. gruppen af personer, som tjener % af sin indkomst inden for 10

11 fagområdet) er 18 % lavere i Andelen i nederste kvartil (dvs. hvor personerne tjener 0-25 % af sin indkomst inden for fagområdet) er 5 % -point højere i Denne udvikling var med modsat fortegn i rapporten fra Der kan være 2 grunde til dette. Der er medtaget dimittender fra 2010 i undersøgelse og det kan være et udtryk for færre penge i kultursektoren pga. finanskrisen. Vi har set samme tendens i den kvantitative beskæftigelsesrapport fra f. Hvilke arbejdsgivere har de uddannede haft i 2010 og hvilke angiver de selv som de vigtigste? Identifikationen af dimittendernes arbejdsgiver skal bl.a. gøre det muligt at udpege de arbejdsgivere, som er mest relevante at kontakte med henblik på feedback om dimittendernes stærke og svage sider. Dette kan være et supplement til skolens aftagerpanel. Tabel 3.f.1 Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller Camp David x 10 DR x 9 Grønnegårdsteatret x 8 CafeTeatret x 7 Folketeatret x 6 Det Kongelige Teater x 5 Mungo Park x 6 Ålborg Teater x 5 Zentropa x 5 SDI Media x 4 AudioResort x 4 Statens Teaterskole x 3 Dubberman x 3 Frilandsmuseet x 3 Radiodrama x 2 Dubbing x 2 Teater Vestvolden Teater Nordkraft Nimbus Film Dansescenen Fredericia Musical Academy Randers Egnsteater Filmskolen Dramatikeruddannelsen Det lille Turneteater Katapult Xxx Sun studio x 3 Husets Teater x 3 Super 16 x 2 Østre gasværk x 2 Det lille Teater x 2 Mammutteatret x 2 Teater Glad x 2 Team Teatret x 2 Reklamebureau x 4 Nordisk Film x 2 Zebu Teater x 2 TV2 x 2 Fair Play Svalegangen Alphaville Production Baby film Sorte Hest Akturatet Respirator Film Teater Møllen Moland Film CampagneCompagniet Teater Zeppelin STV Cosmos Film Teater Meridano Interactor 11

12 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Nobody Hotel Proforma AudioEdit Super Sonic Republique Får 302 Blue Lauritz Knudsen JacoBole Teatret Gyldendal Lyd Miso Film TV3 Palystation Character Localization Instruktør Statens Teaterskole x 3 Grønnegårdsteatret x 2 Mungo Park x 2 Ålborg Teater x2 Det Kongelige Teater x 2 Det flydende Teater Teater Zeppelin Katapult Van Baden Nørrebro Teater Baggårdsteatret DR TV2 Betty Nansen Con:tact Husets Teater Scenograf Betty Nansen x 2 EKKO Mungo Park Kolding Folketeatret Teater Batida Odense Teater Teater V Husets Teater Det Flydende Teater Projektgruppen Århus Teater Kulturhus Ålborg Radio NRJ Vendsyssel Teater Thisted Teater Momento Reiner Grasten Landforeningen for Autisme Engage People Greve Konsulenter Børn og unge i Voldsramte Familier Snak om fremtiden (event firma) Folketeatret CafeTeatret Teater Momentum Opgang 2 Rejsescenen Århus Teater Odense Teater Mungo Park Kolding Københavns Musikteater TeaterMasken Østre Gasværk Får 302 Thy Teater The Teater Mammut Dramatikeruddannelsen Århus Nationaltheatret Oslo Københavns Musikteater Dansens Hus Dansescenen Århus Teater Grønnegårdsteatret Teater Zeppelin Republique Teater Zangenberg Teater Team 12

13 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: NIE (engelsk) Baggårdsteatret Odsherred Teater Nationaltheatret Oslo Mungo Park Allerød Århus Teater Gøteborg Stadsteater CafeTeatret Teaterteknik Republique x 12 Ålborg Teater x 7 Grønnegårdsteatret x 5 Bellevue Teater x 4 Det Kongelige Teater x 4 CafeTeatret x 4 Folketeatret x 4 Husets Teater x 3 Mungo Park Allerød x 3 Statens Teaterskole x 3 Baggårdsteatret x 3 Teater Zeppelin x 2 Sceneprojekt.dk x 2 Odense Teater x 2 Københavns Musikteater x2 Mute Comp x 2 Århus Teater x 2 Teater V x 2 Assitej x 3 Stouenborg x 2 Teater Grob x 2 Nørrebro Teater x 2 Teater Zebu x 2 Mammutteatret x 2 Fredericia Teater Nordict Mastodonterne Øksnehallen Teatercentrum Nordic Music DR Dragsholm Revy Nordisk Komponistforening The Theatre Company Østre Gasværk Kunsthallen Brandt Trapholt Kunstmuseum PIS i Comedy Zoo Carte Blanche Teater Meridiano Glory Stories Das Beckwerk Cirkus Ziggarus Copenhagen Operafestival Teater Rich Nørrebro Teater Betty Nansen Hotel Proforma Momentum Teater Reflektion Fronier Dansk Danseteater Det Ny Teater Hamlet scenen Fix og Foxy Produktion Holland house Holbæk Teater Dansescenen Thorshavn Teater Malmø Opera Jyske Opera Videnskabsteateret Svalegangen Tue Bierings Frilandsprojekt Projekt Teater Roskilde Event Musikhuset Aage Jensen Selvstændig konsulentvirksomhed x 2 Das Beckwerk 13

14 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Figura Ensemble Danser AFUK x 2 Egne projekter x 3 Dansens Hus x 2 Dansk Dansescene x 3 Granhøj dans x 2 Projekter i Dansens Hus Uppercut Hotel Proformance Junior Compagniet Martin Forsberg Svanholm Dans Dansekonsulenterne Teater Zebu Tina Tarpgård The Mob, forening Entrescenen, Århus Koreograf Baggårdsteatret Skolen Hamlet Filmskolen Danseformidler Gøteborg Kommune Impuls Dansestudio, Helsingborg MAD We Go Statens Teaterskole x 2 Sceneproducent Dansens Hus x 2 Copenhagen Opera Festival Fredericia Teater Statens Teaterskole Dansestationen Malmø Gabrielle Morianno, NL Hans Frederweis, Tyskland Norrdans, Sverige Riksteatern, Sverige The Place, London Psekh, Moskva Jønkøping Landsting, Sverige Virpi Pahkinen, Stockholm Developing new Art Projekt GNU Foreningen Innerciq Exact Mute Comp The Storm, Musikvideo Danseundervisning Danse Citi Malmø Arnbergs Dansestudio Det Kongelige Teater Århus Teater Ny Aveny Black Box Company Seeacre.com Production Company Kommentarer: Scenekunstområdet er markante arbejdsgivere. Dog kan man se, at også film (inkl. produktion), TV, undervisning og andre områder som konsulentopgaver bidrager til listen af arbejdsgivere. 3.f.2 Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 4 Grønnegårdsteatret x 4 Folketeatret x 4 Husets Teater Teater Zeppelin Katapult 14

15 3.f.2 Uddannelse: Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Ålborg Teater x 4 Det Kongelige Teater x 3 Mungo Park x 3 Teater Zebu x 2 Frilandsmuseet x 2 Cafeteatret x 2 Momentum Camp David Det lille Teater Sorte Hest Akturattet AudioResort Svalegangen Instruktør Det Kongelige Teater Cafeteatret Teater Momentum Århus Teater Grønnegårdsteatret Odense Teater Nørrebro Teater Baggårdsteatret Ålborg Teater Thy Teater Det flydende Teater Scenograf 2 x Århus Teater Odense Teater NIE Gøteborg Stadsteater Københavns Musikteater Teater Zeppelin Team Teatret Betty Nansen Folketeatret Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Republique x 5 Det kongelige Teater x 3 Mungo Park x 3 Århus Teater x 2 Nørrebro Teater x 2 Folketeatret x 2 Cafeteatret x 2 Caseplay.dk Teater Meridiano Mungo Park Kolding Hotel Proforma Teater Vestvolden Østre Gasværk Nimbus Film Holbæk Teater Fredericia Teater Randers Egnsteater Taastrup Teater Øksnehallen Teatercentrum Husets Teater Figura Ensemblet Bellevue Teater Svalegangen Statens Teaterskole 15

16 3.f.2 Uddannelse: Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Mute Comp Holland House Malmø Opera Assitej Danser AFUK Gabrielle Morianno, NL Egen projekter Granhøj dans Uppercut Junior Compagniet Tina Tarpgård The Mob, forening Sceneprojektet.dk Teater Meridiano Teater Grob Stouenborg Fix og Foxy Produktion Teater V Psekh, Moskva Jønkøping Landsting, Sverige Projekt GNU Mute Comp Dansekonsulenterne Koreograf Baggårdssteatret Danseformidler Gøteborg Kommune Danse Citi, Malmø MAD We Go Statens Teaterskole Sceneproducent Dansens Hus Århus Teater By Aveny Seeacre.com Kommentarer: De primære arbejdsgivere er inden for scenekunstområdet. 3.f.3 Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 4 Ålborg Teater x 4 Cafe Teatret x 3 Det Kongelige Teater x 2 Fredericia Teater x 2 Statens Teaterskole x 2 Folketeatret x 2 Teater Zebu x 2 Mungo Park x 2 Svalegangen Teatret Zeppelin Katapult Zentropa Teater Meridiano Husets Teater Teater Nordkraft Nimbus Film Holbæk Teater Frilandsmuseet Randers Egnsteater Sorte Hest Akturettet AudioResort Århus Teater Fair Play Thisted Teater Thy Teater Mungo Park Kolding Teater Momentum Nordisk Film 16

17 3.f.3 Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Instruktør Det Kongelige Teater CafeTeatret Teater Momentum Rejsescenen Mungo Park Kolding Nørrebro Teater Baggårdsteatret Betty Nansen Det Flydende Teater Scenograf Husets Teater Århus Teater Københavns Musik Teater Team Teatret Betty Nansen Folketeatret Mungo Park Kolding Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Republique x 4 CafeTeatret x 3 Det Kongelige Teater x 3 Mute Camp x 2 Århus Teater x 2 Nørrebro teater x 2 Mungo Park Allerød x 2 Fredericia Teater Holland House Baggrundsteatret Betty Nansen Assitej selvstændig Danser Egne projekter x 2 Projekt GNU Gabriellea Morianno, NL Exact Mute Comp Uppercut Mammutteatret Sceneprojektet.dk Hotel Proforma Teater V Fix og Foxy productions Stouenborg Taastrup Teater Husets Teater Figura Ensemble Bellevue Teater Grønnegårdsteatret Svalegangen Statens Teaterskole Psekh, Moskva Tina Tarpgård Jønkøping Landsting, Sverige Hotel Proforma Junior Compagniet Koreograf Baggårdsteatret Danseformidler Gøteborg Kommune Impuls Dancestudio MAD We GO Statens Teaterskole Sceneproducent Dansens Hus Ny Aveny 17

18 3.f.3 Uddannelse: Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Århus Teater Seeacre.com Kommentarer: De primære arbejdsgivere både som mest fagligt interessant eller udfordrende er inden for scenekunstområdet. Skuespillerne peger dog også på tv (DR) og film, som interessante arbejdsgivere. g. I hvilket omfang og hvor er de uddannede fastansat? Tabel 3.g.1 Er du fastansat? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: I rapporten fra 2006 var 29 % fastansat og 71 % uden fastansættelse (free lance). Der er således sket en mindre stigning i antallet af fastansatte på 3 %. Årsagen til dette skal søges i, at sceneproducentuddannelsen (som er ny) har 60 % fastansættelse samt at der er flere scenografer end sidst, som er fastansat. Procentfordelingen i fastansættelser og freelance blandt skuespillere og teaterteknikere er det samme som i rapporten fra Tabel 3.g.3 Hvis du er fastansat, hvor er det så henne? Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 2 Ålborg Teater x 4 Mungo Park Allerød x 2 Det Kongelige teater Mungo Park Kolding Århus Teater Randers Egnsteater 18

19 Tabel 3.g.3 Hvis du er fastansat, hvor er det så henne? Uddannelse: Svar: Instruktør Det Kongelige Teater Ålborg Teater Scenograf Ålborg Teater x 2 Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Mungo Park Allerød x 2 Folketeatret x 2 Århus Teater x 2 Danser Grandhøj Dans Dansk Danseteater Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent Århus Teater Stouenborg x 2 Statens Teaterskole Nørrebro Teater Malmø Teater CafeTeatret Republique Kommentarer: Billedet fra 2006 har ikke ændret sig - Størstedelen af de fastansatte er ansat hos de større institutionelle arbejdsgivere inden for fagområdet og ligeledes altovervejende inden for teaterområdet. Dette afspejler beskæftigelsesstrukturen, hvor f.eks. skuespilleres arbejde inden for filmområdet ifølge sagens natur ikke resulterer i fastansættelser. h. I hvilket omfang driver de færdiguddannede egen virksomhed og i hvilket omfang inden for et uddannelsesrelevant område? Tabel 3.h.1 Har du egen virksomhed? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt

20 Kommentarer: Når man sammenligner med rapporten fra 2006 er der sket et fald i antallet af dimittender med egen virksomhed. I 2006 var der 19 % med egen virksomhed og 81 % uden. Egen virksomhed betyder ikke nødvendigvis etablering af et Aps., men at man er momsregistreret og ikke melder sig ind i dagpengesystemet ved ledighed. Og etablering er eget firma udelukker heller ikke en fastansættelse. Eget firma kan også være en bibeskæftigelse. Det er primært teaterteknikere og sceneproducenter som har egen virksomhed. Der er meget lille tradition for egen virksomhed blandt skuespillere og dansere. Tabel 3.h.3 Hvis du har egen virksomhed, er det så inden for det fagområde du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: Langt den overvejende del (90 %) af respondenterne med egen virksomhed angiver, at det er inden for det fagområde, som de er uddannet til, jfr. den ovennævnte definition af fagområdet. Dette var den samme tendens i rapporten fra i. I hvilket omfang deltager de uddannede i efteruddannelsesaktiviteter og inden for hvilke områder? 3.i.1 Har du deltaget i efteruddannelse, siden du blev færdiguddannet på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Rambøll Management. Dansk Skuespillerforbund. Løn og Køn. Lønanalyse med fokus på køn

Rambøll Management. Dansk Skuespillerforbund. Løn og Køn. Lønanalyse med fokus på køn Rambøll Management Dansk Skuespillerforbund Løn og Køn Lønanalyse med fokus på køn August 2007 Dansk Skuespillerforbund Lønanalyse med fokus på køn Ref Udg. Dato 31-08-2007 Godk. Kontrol Udarb. Rambøll

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (foretaget december 2008) Dimissionsår: 2008 Optagelsesår: 2004 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema,

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3

NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3 1 NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3 Bestyrelsen Der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 05-12-12 (temadag i Odense, Nørregaards Teater) og 14-01-13 (Odense). Næste bestyrelsesmøde ligger d. 14. februar 2013

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Studieordning 2010 Studieordning 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Uddannelsens mål 4 Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: 4

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere