Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010"

Transkript

1 Statens Teaterskoles Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Udarbejdet af CWD, februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé 3 2. Dataindsamling 4 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen 5 a. Hvor lang tid går der fra færdiggørelsen af uddannelsen til 1. uddannelsesrelevante beskæftigelse? 5 b. Hvad er de uddannedes første uddannelsesrelevante beskæftigelse? 6 c. Hvordan finder de uddannede deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse? 7 d. I hvilket omfang arbejder dimittenderne inden for uddannelsesrelevante områder? 8 e. Hvor stor en del af de uddannedes indkomst stammer fra uddannelsesrelevant beskæftigelse? 9 f. Hvilke arbejdsgivere har de uddannede haft i 2010 og hvilke angiver de selv som de vigtigste? 11 g. I hvilket omfang og hvor er de uddannede fastansat? 18 h. I hvilket omfang driver de færdiguddannede egen virksomhed og i hvilket omfang inden for et uddannelsesrelevant område? 19 i. I hvilket omfang deltager de uddannede i efteruddannelsesaktiviteter og inden for hvilke områder? 20 j. Hvilke andre fagområder arbejder de uddannede inden for? 22 k. Dimittendernes forslag/ønsker til ting, som de gerne ville have lært mere om i deres uddannelsesforløb Konklusioner. 26 a. Ledighedsprocent. 26 b. Beskæftigelsesgrader 26 c. Regional beskæftigelse. 27 d. Arbejdsmarkedsstatus 28 e. Indkomstforhold. 28 f. Andre væsentlige resultater af den kvalitative beskæftigelsesundersøgelse. 28 2

3 1. Indledning og resumé Statens Teaterskole har siden 2005 udarbejdet rapporter om beskæftigelsessituationen for skolens dimittender. Rapporterne er baserede på dataudtræk fra Danmarks Statistik om bl.a. de pågældende personers beskæftigelsesgrader, indkomstforhold m.v. og findes på skolens hjemmeside Den væsentligste begrænsning i disse rapporter er fraværet af kvalitative data om, hvad dimittenderne beskæftiger sig med. Det er således ikke muligt at vurdere, om de reelt arbejder inden for de fagområder, som de er uddannet til på skolen. Derfor har skolen efter aftale med Kulturministeriet udarbejdet denne rapport, som omfatter skolens dimittender fra 2004 og frem til Rapporten er en opfølgning på en tilsvarende rapport fra 2006, hvor dimittender fra på tilsvarende vis blev analyseret. Antallet af besvarelser fra koreografer, danseformidlere og musikakkompagnatør er få, men de er medtaget i undersøgelsen, da deres kvalitative besvarelser kan være nyttige. Desværre har datainformationerne om dansepædagogerne været mangelfulde i vores database og det er derfor ikke lykkedes os indhente informationer fra årgang 2004 og Uddannelsen er dog blev ændret væsentligt fra dansepædagoguddannelsen til danseformidleruddannelsen, hvor de første dimitterede i Undersøgelsen omfatter de uddannelser og det antal dimittender, som er anført i tabel 1.1 (i parentes er anført antallet af dimittender). Tabel 1.1 I procent Uddannelse: I alt I alt Skuespiller 7 (8) 6 (8) 7 (8) 7 (8) 6 (7) 6 (8) 7 (8) 46 (55) 83,6 Instruktør 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (2) 10 (14) 71,4 Scenograf 2 (2) 1 (2) 0 (2) 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 10 (14) 71,4 Teaterteknik 7 (7) 6 (8) 8 (8) 7 (8) 6 (8) 4 (8) 7 (7) 45 (54) 83,3 Danser - 6 (8) - 2 (12) - 6 (11) - 14 (31) 45,2 koreograf - 0 (2) - 0 (2) - 2 (2) - 2 (6) 33.3 Dansepædagog/ 0 (10) 3 (9) (10)* 0 0 (2) 3 (31) 9,7 Danseformidler Musikakkompa (4) 2(4) 50,0 gnatør til dans Sceneproducent (4) 2(5) 5 (9) 55,6 I alt 17 (29) 23 (39) 17 (20) 19 (34) 15 (29) 25 (37) 20 (30) 137(218) 62,8 *deltidsstuderende. Som det fremgår af tabel 1.1. er der kun optag på danseruddannelsen hvert 2. år. Danseformidleruddannelsen og Musikakkompagnatøruddannelsen (MAD) har ligeledes kun optag hvert 2. år. Sceneproducentuddannelsen var en forsøgsuddannelse i 2009 og Resume 3

4 Den vigtigste konklusion er, at 97 % af dimittenderne fra Statens Teaterskoler arbejder inden for det fagområde de er uddannet til, og at 88 % af dimittenderne inden for en periode på 3 måneder efter end uddannelse finder beskæftigelse inden for eget fagområde. En anden vigtig konklusion er, at de fleste dimittender stadig primært får arbejde/jobs ved at blive kontaktet, men at det personlige og faglige netværk er begyndt at spille en mere vigtig rolle for beskæftigelsen end rapporten fra 2006 viste. Andelen af indtjeningen som vedrører det fagområde, dimittenderne er uddannet til, er i 2010 faldet sammenlignet med rapporten fra 2006 og for hele perioden som helhed. Dette kan skyldes, at der er i 2010 var færre penge i omløb til scenekunsten og at dimittender fra 2010 har deltaget i undersøgelsen. Kun 32 % af dimittender har fastansættelser resten 74 % er free lancere dvs. korte ansættelsesforhold med mange forskellige arbejdsgivere dog primært inden for scenekunstområdet. Kun 15 % har egen virksomhed, og der er stort set ingen tradition for egen virksomhed blandt skuespillere og dansere. Procentvis er andelen som tager efteruddannelse faldet fra rapporten fra Dette kan dog være begrundet med, at dimittender fra 2010 er med i undersøgelsen og det er sjældent at nyuddannede tager efteruddannelse. En stor andel af dimittenderne efterspørger undervisning i, hvordan man skal begå sig som free lancer, når man er færdiguddannet fra skolen. De efterspørger også redskaber til at promote sig selv, f.eks. ved at opbygge egen hjemmeside mv. 2. Dataindsamling Der er udarbejdet respondentlister på grundlag af skolens dimittendoversigter for Der er herefter søgt adresser og telefonnumre på de pågældende. Enkelte kunne ikke lokaliseres, f.eks. fordi de ikke længere bor i landet eller fordi de har hemmelig adresse og/eller telefonnummer. Herefter er der forsøgt taget telefonisk kontakt, idet der er foretaget maksimalt 3 opringningsforsøg pr. respondent. Også her har der været et vist frafald, fordi de pågældende ikke er påtruffet. De personer, som er påtruffet, har dog alle besvaret hele eller dele af spørgeskemaet. Som det fremgår af tabel 2.1 nedenfor, så er den samlede svarprocent (målt som antal respondenter i % af det samlede antal dimittender) 63 %. Dette dækker over en variation fra 11 % for dansepædagog/danseformidler til 84 % af skuespillerne. 4

5 Tabel 2.1 Uddannelse Antal dimittender Antal respondenter Respondenter i % af dimittender Skuespiller Instruktør Scenograf Teatertekniker Danser Koreograf Dansepædagog/ Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Metoden har betydet, at besvarelsesprocenten for danserne og koreografer er lavere end de øvrige, givetvis fordi de bor i udlandet og er vanskelige at skaffe kontaktdata på. Endvidere er besvarelsesprocenten fra dansepædagogerne også lav, da databasen med adresseliste ikke har været fuldstændig på dette område. Vi har også valgt at medtage dimittender fra Det betyder, at disse dimittender kun har været 6 måneder på arbejdsmarkedet. Dette kan få betydning for det samlede billede. 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen a. Hvor lang tid går der fra færdiggørelsen af uddannelsen til 1. uddannelsesrelevante beskæftigelse 1? Tabel 3.1.a Hvor lang tid gik der fra du blev færdig med din uddannelse, til du fik dit første job inden for dit fagområde? Uddannelse: < 1 md. 1-3 md. 3-6 md. 6 md. - 1 > 1 år år I alt Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I denne rapport er uddannelsesrelevant defineret som en ansættelse, hvor viden/kunnen fra uddannelsen på skolen var en forudsætning. 5

6 Tabel 3.1.a Uddannelse: Hvor lang tid gik der fra du blev færdig med din uddannelse, til du fik dit første job inden for dit fagområde? < 1 md. 1-3 md. 3-6 md. 6 md. - 1 år > 1 år I alt I alt i % Kommentarer: Den altovervejende del af dimittenderne (88 %) finder beskæftigelse inden for fagområdet inden 3 mdr. efter færdiggørelsen af uddannelsen. På 5 af uddannelserne (skuespillere, teatertekniker, dansere, danseformidlere og sceneproducent) er der et mindre antal personer, som har brugt mere end 6 mdr. på at finde den første uddannelsesrelevante ansættelse. Et stort antal respondenter oplyser, at de allerede var sikret beskæftigelse, inden de var færdige med uddannelsen. Det skal understreges, at det forhold, at en person har fået sin første uddannelsesrelevante beskæftigelse, ikke siger meget om personens samlede beskæftigelsesgrad eller indtægt i perioden. Det skyldes bl.a., at der kun i meget begrænset omfang er tale om fastansættelser, jfr. f.eks. afsnit 3.g nedenfor og den kvantitative beskæftigelsesrapport fra 2010, hvor kun 49,7 % var fuldt beskæftigede. I alt b. Hvad er de uddannedes første uddannelsesrelevante beskæftigelse? Tabel 3.b.1 Hvad var det for et job? (Dit første job inden for dit fagområde, efter at du blev færdig med din uddannelse.) Uddannelse: Svar: Skuespiller - 10 x hovedrolle x stor rolle - 11 x mellemstor rolle - 9 x lille rolle - 6 x birolle - 1 x andet Instruktør - 10 x instruktør Scenograf - 10 x scenograf Teaterteknik - 10 x lyddesigner - 10 x lysdesigner - 6 x produktionsleder - 5 x regissør - 5 x forestillingsleder - 2 x lystekniker - 3 x turnéleder - 1 x projektkoordinator - 3 x andet Danser - 13 x danser - 1 x underviser Koreograf - 2 x koreograf 6

7 Tabel 3.b.1 Hvad var det for et job? (Dit første job inden for dit fagområde, efter at du blev færdig med din uddannelse.) Uddannelse: Svar: Danseformidler - 3 x undervisning MAD - 2 x musikakk. i dans Sceneproducent - 4 x sceneproducent Kommentarer: Det mest interessant i tabel 3.b.1. er bredden i ansættelser hos teaterteknikerne samt at danserne er beskæftiget på to arbejdsmarkeder: dans og undervisning c. Hvordan finder de uddannede deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse? Tabel 3.c.1 Hvordan fik du jobbet blev du kontaktet, var du selv opsøgende, kendte du nogen, der kendte nogen o.s.v.? Uddannelse: Svar: Skuespiller - 25 x blev kontaktet. - 5 x var selv opsøgende x netværk. - 3 x audition - 3 x andet Instruktør - 9 x blev kontaktet. - 1 x var selv opsøgende. - 1 x igennem praktik Scenograf - 8 x blev kontaktet - 1 x selv opsøgende - 1 x igennem praktik Teaterteknik - 22 x blev kontaktet x netværk. - 6 x var selv opsøgende. - 2 x gennem praktik. Danser - 13 x blev kontaktet. - 3 x netværk. - 3 x audition. Koreograf - 1 x kontaktet - 1 x selv opsøgende Danseformidler - 1 x selv opsøgende - 1 x netværk - 1 x andet MAD - 2 x havde job da de startede Sceneproducent - 1 x kontaktet - 3 x netværk Kommentarer: 7

8 Den altovervejende del af dimittenderne (i alt 67 personer ud af 137 respondenter 49 %) oplyser, at de fik den første uddannelsesrelevante beskæftigelse, fordi de blev kontaktet. Og andre 39 stk. svarende til 28 % personer har fundet beskæftigelse via netværk 2 /praktik. I forhold til beskæftigelsesrapporten fra 2006 er netværket blevet en mere vigtig faktor for beskæftigelsen. I rapporten fra 2006 fik kun 10 % job via netværk og 73 %, fordi de blev kontaktet. Beskæftigelse opnås ikke via de kanaler, som er almindelige inden for andre beskæftigelsesområder, d.v.s. stillingsopslag. d. I hvilket omfang arbejder dimittenderne inden for uddannelsesrelevante områder? Tabel 3.d.1 Har du efter at du blev færdiguddannet haft lønnet arbejde inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Tekniker Danser Koreograf Danseformidler Sceneproducent MAD I alt Tabel 3.d.2 Har du i 2010 arbejdet inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Definitionen på netværk er respondentens personlige og faglige netværk. Netværket kan være opbygget inden respondenten startede på skolen, mens respondenten gik på skolen og efter respondenten dimitterede. Dette er ikke blevet uddybet ved denne undersøgelse, men bør uddybes, hvis undersøgelsen skal gentages, da vi kan se, at det begynder at blive en betydelig faktor. 8

9 Tabel 3.d.2 Har du i 2010 arbejdet inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: Den altovervejende del af dimittenderne (97 %) har efter endt uddannelse haft lønnet arbejde inden for fagområdet. 4 personer falder uden for beskæftigelse for hele perioden. Det kan være dimittender fra 2010, som endnu ikke er kommet i arbejde. Andelen af personer med uddannelsesrelevant beskæftigelse i 2010 er kun lidt lavere end andelen for perioden som helhed. I 2010 var 91 % erhvervsaktive inden for det fagområde de er uddannet til. Der er i 2010 et frafald på 12 personer. De 12 personer er 3 skuespillere, 2 scenografer, 1 teatertekniker, 1 danseformidler og 1 sceneproducent og 4 dansere. Dog skal der tages højde for, at dimittender fra 2010 er med i undersøgelsen. De har kun haft 6 måneder til at skabe sig en selvstændig karriere. Denne tendens er den samme som i rapporten fra Det skal bemærkes, at flere af de personer, som ikke længere arbejder inden for fagområdet, i besvarelsen er angivet årsager, som ikke er relateret til jobudbuddet inden for fagområdet, men derimod til private forhold af forskellig art, f.eks. helbredsforhold, barsel m.v. e. Hvor stor en del af de uddannedes indkomst stammer fra uddannelsesrelevant beskæftigelse? Tabel 3.e.1 Uddannelse: Hvor stor en del af din indtægt siden du blev færdiguddannet har du (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? 0% 1-25 % % % % 100 % Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt I alt 9

10 Tabel 3.e.1 Uddannelse: Hvor stor en del af din indtægt siden du blev færdiguddannet har du (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? 0% 1-25 % % % % 100 % I alt i % Kommentarer: Der er markante forskelle på indtægtsprofilerne mellem uddannelserne målt som andelen af dimittenderne, som tjener mere end 75 % af deres indtægt inden for fagområdet. De højeste andele findes hos: o Instruktører og scenografer (70 % af respondenter). o Teaterteknikere (80 % af respondenterne). De laveste andele findes hos: o MAD (0 %) o Koreografer (0 %) o Sceneproducent (40 %) o Danseformidler (33 %) Indtægtsprofilen for dansere er steget for dansere siden 2006 fra 11 % med en indtægtsprofil over 75 % til 50 % med en indtægtsprofil over 75 %. Indtægtsprofilen for skuespillere er faldet siden 2006 fra 56 % i 2006 til 46 % i 2010 med en indtægtsprofil over 75 %. Tabel 3.e.2 I alt Hvor stor en del af din indtægt har du i 2010 (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? % % % % 100 % I alt Uddannelse: 0% Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt I alt i % Kommentarer: Der er en spredning i størrelsen af indtægtsprofil i 2010 end i perioden som helhed: Andelen i øverste kvartil (dvs. gruppen af personer, som tjener % af sin indkomst inden for 10

11 fagområdet) er 18 % lavere i Andelen i nederste kvartil (dvs. hvor personerne tjener 0-25 % af sin indkomst inden for fagområdet) er 5 % -point højere i Denne udvikling var med modsat fortegn i rapporten fra Der kan være 2 grunde til dette. Der er medtaget dimittender fra 2010 i undersøgelse og det kan være et udtryk for færre penge i kultursektoren pga. finanskrisen. Vi har set samme tendens i den kvantitative beskæftigelsesrapport fra f. Hvilke arbejdsgivere har de uddannede haft i 2010 og hvilke angiver de selv som de vigtigste? Identifikationen af dimittendernes arbejdsgiver skal bl.a. gøre det muligt at udpege de arbejdsgivere, som er mest relevante at kontakte med henblik på feedback om dimittendernes stærke og svage sider. Dette kan være et supplement til skolens aftagerpanel. Tabel 3.f.1 Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller Camp David x 10 DR x 9 Grønnegårdsteatret x 8 CafeTeatret x 7 Folketeatret x 6 Det Kongelige Teater x 5 Mungo Park x 6 Ålborg Teater x 5 Zentropa x 5 SDI Media x 4 AudioResort x 4 Statens Teaterskole x 3 Dubberman x 3 Frilandsmuseet x 3 Radiodrama x 2 Dubbing x 2 Teater Vestvolden Teater Nordkraft Nimbus Film Dansescenen Fredericia Musical Academy Randers Egnsteater Filmskolen Dramatikeruddannelsen Det lille Turneteater Katapult Xxx Sun studio x 3 Husets Teater x 3 Super 16 x 2 Østre gasværk x 2 Det lille Teater x 2 Mammutteatret x 2 Teater Glad x 2 Team Teatret x 2 Reklamebureau x 4 Nordisk Film x 2 Zebu Teater x 2 TV2 x 2 Fair Play Svalegangen Alphaville Production Baby film Sorte Hest Akturatet Respirator Film Teater Møllen Moland Film CampagneCompagniet Teater Zeppelin STV Cosmos Film Teater Meridano Interactor 11

12 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Nobody Hotel Proforma AudioEdit Super Sonic Republique Får 302 Blue Lauritz Knudsen JacoBole Teatret Gyldendal Lyd Miso Film TV3 Palystation Character Localization Instruktør Statens Teaterskole x 3 Grønnegårdsteatret x 2 Mungo Park x 2 Ålborg Teater x2 Det Kongelige Teater x 2 Det flydende Teater Teater Zeppelin Katapult Van Baden Nørrebro Teater Baggårdsteatret DR TV2 Betty Nansen Con:tact Husets Teater Scenograf Betty Nansen x 2 EKKO Mungo Park Kolding Folketeatret Teater Batida Odense Teater Teater V Husets Teater Det Flydende Teater Projektgruppen Århus Teater Kulturhus Ålborg Radio NRJ Vendsyssel Teater Thisted Teater Momento Reiner Grasten Landforeningen for Autisme Engage People Greve Konsulenter Børn og unge i Voldsramte Familier Snak om fremtiden (event firma) Folketeatret CafeTeatret Teater Momentum Opgang 2 Rejsescenen Århus Teater Odense Teater Mungo Park Kolding Københavns Musikteater TeaterMasken Østre Gasværk Får 302 Thy Teater The Teater Mammut Dramatikeruddannelsen Århus Nationaltheatret Oslo Københavns Musikteater Dansens Hus Dansescenen Århus Teater Grønnegårdsteatret Teater Zeppelin Republique Teater Zangenberg Teater Team 12

13 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: NIE (engelsk) Baggårdsteatret Odsherred Teater Nationaltheatret Oslo Mungo Park Allerød Århus Teater Gøteborg Stadsteater CafeTeatret Teaterteknik Republique x 12 Ålborg Teater x 7 Grønnegårdsteatret x 5 Bellevue Teater x 4 Det Kongelige Teater x 4 CafeTeatret x 4 Folketeatret x 4 Husets Teater x 3 Mungo Park Allerød x 3 Statens Teaterskole x 3 Baggårdsteatret x 3 Teater Zeppelin x 2 Sceneprojekt.dk x 2 Odense Teater x 2 Københavns Musikteater x2 Mute Comp x 2 Århus Teater x 2 Teater V x 2 Assitej x 3 Stouenborg x 2 Teater Grob x 2 Nørrebro Teater x 2 Teater Zebu x 2 Mammutteatret x 2 Fredericia Teater Nordict Mastodonterne Øksnehallen Teatercentrum Nordic Music DR Dragsholm Revy Nordisk Komponistforening The Theatre Company Østre Gasværk Kunsthallen Brandt Trapholt Kunstmuseum PIS i Comedy Zoo Carte Blanche Teater Meridiano Glory Stories Das Beckwerk Cirkus Ziggarus Copenhagen Operafestival Teater Rich Nørrebro Teater Betty Nansen Hotel Proforma Momentum Teater Reflektion Fronier Dansk Danseteater Det Ny Teater Hamlet scenen Fix og Foxy Produktion Holland house Holbæk Teater Dansescenen Thorshavn Teater Malmø Opera Jyske Opera Videnskabsteateret Svalegangen Tue Bierings Frilandsprojekt Projekt Teater Roskilde Event Musikhuset Aage Jensen Selvstændig konsulentvirksomhed x 2 Das Beckwerk 13

14 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Figura Ensemble Danser AFUK x 2 Egne projekter x 3 Dansens Hus x 2 Dansk Dansescene x 3 Granhøj dans x 2 Projekter i Dansens Hus Uppercut Hotel Proformance Junior Compagniet Martin Forsberg Svanholm Dans Dansekonsulenterne Teater Zebu Tina Tarpgård The Mob, forening Entrescenen, Århus Koreograf Baggårdsteatret Skolen Hamlet Filmskolen Danseformidler Gøteborg Kommune Impuls Dansestudio, Helsingborg MAD We Go Statens Teaterskole x 2 Sceneproducent Dansens Hus x 2 Copenhagen Opera Festival Fredericia Teater Statens Teaterskole Dansestationen Malmø Gabrielle Morianno, NL Hans Frederweis, Tyskland Norrdans, Sverige Riksteatern, Sverige The Place, London Psekh, Moskva Jønkøping Landsting, Sverige Virpi Pahkinen, Stockholm Developing new Art Projekt GNU Foreningen Innerciq Exact Mute Comp The Storm, Musikvideo Danseundervisning Danse Citi Malmø Arnbergs Dansestudio Det Kongelige Teater Århus Teater Ny Aveny Black Box Company Seeacre.com Production Company Kommentarer: Scenekunstområdet er markante arbejdsgivere. Dog kan man se, at også film (inkl. produktion), TV, undervisning og andre områder som konsulentopgaver bidrager til listen af arbejdsgivere. 3.f.2 Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 4 Grønnegårdsteatret x 4 Folketeatret x 4 Husets Teater Teater Zeppelin Katapult 14

15 3.f.2 Uddannelse: Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Ålborg Teater x 4 Det Kongelige Teater x 3 Mungo Park x 3 Teater Zebu x 2 Frilandsmuseet x 2 Cafeteatret x 2 Momentum Camp David Det lille Teater Sorte Hest Akturattet AudioResort Svalegangen Instruktør Det Kongelige Teater Cafeteatret Teater Momentum Århus Teater Grønnegårdsteatret Odense Teater Nørrebro Teater Baggårdsteatret Ålborg Teater Thy Teater Det flydende Teater Scenograf 2 x Århus Teater Odense Teater NIE Gøteborg Stadsteater Københavns Musikteater Teater Zeppelin Team Teatret Betty Nansen Folketeatret Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Republique x 5 Det kongelige Teater x 3 Mungo Park x 3 Århus Teater x 2 Nørrebro Teater x 2 Folketeatret x 2 Cafeteatret x 2 Caseplay.dk Teater Meridiano Mungo Park Kolding Hotel Proforma Teater Vestvolden Østre Gasværk Nimbus Film Holbæk Teater Fredericia Teater Randers Egnsteater Taastrup Teater Øksnehallen Teatercentrum Husets Teater Figura Ensemblet Bellevue Teater Svalegangen Statens Teaterskole 15

16 3.f.2 Uddannelse: Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Mute Comp Holland House Malmø Opera Assitej Danser AFUK Gabrielle Morianno, NL Egen projekter Granhøj dans Uppercut Junior Compagniet Tina Tarpgård The Mob, forening Sceneprojektet.dk Teater Meridiano Teater Grob Stouenborg Fix og Foxy Produktion Teater V Psekh, Moskva Jønkøping Landsting, Sverige Projekt GNU Mute Comp Dansekonsulenterne Koreograf Baggårdssteatret Danseformidler Gøteborg Kommune Danse Citi, Malmø MAD We Go Statens Teaterskole Sceneproducent Dansens Hus Århus Teater By Aveny Seeacre.com Kommentarer: De primære arbejdsgivere er inden for scenekunstområdet. 3.f.3 Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 4 Ålborg Teater x 4 Cafe Teatret x 3 Det Kongelige Teater x 2 Fredericia Teater x 2 Statens Teaterskole x 2 Folketeatret x 2 Teater Zebu x 2 Mungo Park x 2 Svalegangen Teatret Zeppelin Katapult Zentropa Teater Meridiano Husets Teater Teater Nordkraft Nimbus Film Holbæk Teater Frilandsmuseet Randers Egnsteater Sorte Hest Akturettet AudioResort Århus Teater Fair Play Thisted Teater Thy Teater Mungo Park Kolding Teater Momentum Nordisk Film 16

17 3.f.3 Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Instruktør Det Kongelige Teater CafeTeatret Teater Momentum Rejsescenen Mungo Park Kolding Nørrebro Teater Baggårdsteatret Betty Nansen Det Flydende Teater Scenograf Husets Teater Århus Teater Københavns Musik Teater Team Teatret Betty Nansen Folketeatret Mungo Park Kolding Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Republique x 4 CafeTeatret x 3 Det Kongelige Teater x 3 Mute Camp x 2 Århus Teater x 2 Nørrebro teater x 2 Mungo Park Allerød x 2 Fredericia Teater Holland House Baggrundsteatret Betty Nansen Assitej selvstændig Danser Egne projekter x 2 Projekt GNU Gabriellea Morianno, NL Exact Mute Comp Uppercut Mammutteatret Sceneprojektet.dk Hotel Proforma Teater V Fix og Foxy productions Stouenborg Taastrup Teater Husets Teater Figura Ensemble Bellevue Teater Grønnegårdsteatret Svalegangen Statens Teaterskole Psekh, Moskva Tina Tarpgård Jønkøping Landsting, Sverige Hotel Proforma Junior Compagniet Koreograf Baggårdsteatret Danseformidler Gøteborg Kommune Impuls Dancestudio MAD We GO Statens Teaterskole Sceneproducent Dansens Hus Ny Aveny 17

18 3.f.3 Uddannelse: Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Århus Teater Seeacre.com Kommentarer: De primære arbejdsgivere både som mest fagligt interessant eller udfordrende er inden for scenekunstområdet. Skuespillerne peger dog også på tv (DR) og film, som interessante arbejdsgivere. g. I hvilket omfang og hvor er de uddannede fastansat? Tabel 3.g.1 Er du fastansat? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: I rapporten fra 2006 var 29 % fastansat og 71 % uden fastansættelse (free lance). Der er således sket en mindre stigning i antallet af fastansatte på 3 %. Årsagen til dette skal søges i, at sceneproducentuddannelsen (som er ny) har 60 % fastansættelse samt at der er flere scenografer end sidst, som er fastansat. Procentfordelingen i fastansættelser og freelance blandt skuespillere og teaterteknikere er det samme som i rapporten fra Tabel 3.g.3 Hvis du er fastansat, hvor er det så henne? Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 2 Ålborg Teater x 4 Mungo Park Allerød x 2 Det Kongelige teater Mungo Park Kolding Århus Teater Randers Egnsteater 18

19 Tabel 3.g.3 Hvis du er fastansat, hvor er det så henne? Uddannelse: Svar: Instruktør Det Kongelige Teater Ålborg Teater Scenograf Ålborg Teater x 2 Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Mungo Park Allerød x 2 Folketeatret x 2 Århus Teater x 2 Danser Grandhøj Dans Dansk Danseteater Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent Århus Teater Stouenborg x 2 Statens Teaterskole Nørrebro Teater Malmø Teater CafeTeatret Republique Kommentarer: Billedet fra 2006 har ikke ændret sig - Størstedelen af de fastansatte er ansat hos de større institutionelle arbejdsgivere inden for fagområdet og ligeledes altovervejende inden for teaterområdet. Dette afspejler beskæftigelsesstrukturen, hvor f.eks. skuespilleres arbejde inden for filmområdet ifølge sagens natur ikke resulterer i fastansættelser. h. I hvilket omfang driver de færdiguddannede egen virksomhed og i hvilket omfang inden for et uddannelsesrelevant område? Tabel 3.h.1 Har du egen virksomhed? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt

20 Kommentarer: Når man sammenligner med rapporten fra 2006 er der sket et fald i antallet af dimittender med egen virksomhed. I 2006 var der 19 % med egen virksomhed og 81 % uden. Egen virksomhed betyder ikke nødvendigvis etablering af et Aps., men at man er momsregistreret og ikke melder sig ind i dagpengesystemet ved ledighed. Og etablering er eget firma udelukker heller ikke en fastansættelse. Eget firma kan også være en bibeskæftigelse. Det er primært teaterteknikere og sceneproducenter som har egen virksomhed. Der er meget lille tradition for egen virksomhed blandt skuespillere og dansere. Tabel 3.h.3 Hvis du har egen virksomhed, er det så inden for det fagområde du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: Langt den overvejende del (90 %) af respondenterne med egen virksomhed angiver, at det er inden for det fagområde, som de er uddannet til, jfr. den ovennævnte definition af fagområdet. Dette var den samme tendens i rapporten fra i. I hvilket omfang deltager de uddannede i efteruddannelsesaktiviteter og inden for hvilke områder? 3.i.1 Har du deltaget i efteruddannelse, siden du blev færdiguddannet på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Oktober 212 Forord Beskæftigelsesrapport

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet September 212 Forord Beskæftigelsesrapport 212 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt. Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt. Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner August 2007 Rabatordninger på institutioner, der modtager driftsstøtte efter teater- og musikloven

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 21 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 21 Forord Beskæftigelsesrapport 21 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Karin Ørum. Blød håndværker

Karin Ørum. Blød håndværker CV Personlige oplysninger NAVN ADRESSE TLF. E-MAIL ØNSKET STILLING Karin Ørum Woltersgade 1, 2.tv. 2300 Kbh. S +45 26 22 56 20 orum.karin@gmail.com Blød håndværker Arbejdserfaring FAGOMRÅDER Oktober 2013

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Nynne Roberta Pedersen

Nynne Roberta Pedersen Instruktør Nynne Roberta Pedersen 2015 Instruktion: De resistente teaterserie i en villa på Krausesvej 2014 Instruktion: Sommerdrenge på Planeten / Teatret ved Sorte Hest 2014 Instruktion: Reach for the

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer November 2008 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2005-2007 pr. 1. august 2008 Udarbejdet af: Gitte Damgaard, Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2008 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet oktober 2008 1 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) Oktober 2008 Kulturministeriets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Skolemateriale. TØRST en poetisk sønderknusende fortælling om tab og smerte og om at genfinde livsglæden.

Skolemateriale. TØRST en poetisk sønderknusende fortælling om tab og smerte og om at genfinde livsglæden. Skolemateriale TØRST en poetisk sønderknusende fortælling om tab og smerte og om at genfinde livsglæden. Et fald på flere hundrede meter. Kroppen knækket, slagtet. Da du døde ville jeg ønske jeg kunne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2009 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 2009 Forord Beskæftigelsesrapport 2009 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT DIMITTENDÅRGANGE 2012-2016 SMALL TEXT HERE EXTRA SMALL TEXT HERE DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 INDHOLD INDLEDNING... 2 RESUMÉ AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 4 1. HOVEDTAL

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2011) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Bikubenfonden offentliggør nomineringerne til Årets Reumert 2015

Bikubenfonden offentliggør nomineringerne til Årets Reumert 2015 Pressemeddelelse 5. maj 2015 Bikubenfonden offentliggør nomineringerne til Årets Reumert 2015 De tre nominerede i kategorien Årets Forestilling er Romeo og Julie på Det Kongelige Teater, Beton på Aalborg

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium, KarriereCentret på Aalborg Universitet og

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 4 2.0 Konservatoriets sammenfattende vurdering

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere