Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Teaterskoles. Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010"

Transkript

1 Statens Teaterskoles Kvalitativ beskæftigelsesrapport 2010 Udarbejdet af CWD, februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé 3 2. Dataindsamling 4 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen 5 a. Hvor lang tid går der fra færdiggørelsen af uddannelsen til 1. uddannelsesrelevante beskæftigelse? 5 b. Hvad er de uddannedes første uddannelsesrelevante beskæftigelse? 6 c. Hvordan finder de uddannede deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse? 7 d. I hvilket omfang arbejder dimittenderne inden for uddannelsesrelevante områder? 8 e. Hvor stor en del af de uddannedes indkomst stammer fra uddannelsesrelevant beskæftigelse? 9 f. Hvilke arbejdsgivere har de uddannede haft i 2010 og hvilke angiver de selv som de vigtigste? 11 g. I hvilket omfang og hvor er de uddannede fastansat? 18 h. I hvilket omfang driver de færdiguddannede egen virksomhed og i hvilket omfang inden for et uddannelsesrelevant område? 19 i. I hvilket omfang deltager de uddannede i efteruddannelsesaktiviteter og inden for hvilke områder? 20 j. Hvilke andre fagområder arbejder de uddannede inden for? 22 k. Dimittendernes forslag/ønsker til ting, som de gerne ville have lært mere om i deres uddannelsesforløb Konklusioner. 26 a. Ledighedsprocent. 26 b. Beskæftigelsesgrader 26 c. Regional beskæftigelse. 27 d. Arbejdsmarkedsstatus 28 e. Indkomstforhold. 28 f. Andre væsentlige resultater af den kvalitative beskæftigelsesundersøgelse. 28 2

3 1. Indledning og resumé Statens Teaterskole har siden 2005 udarbejdet rapporter om beskæftigelsessituationen for skolens dimittender. Rapporterne er baserede på dataudtræk fra Danmarks Statistik om bl.a. de pågældende personers beskæftigelsesgrader, indkomstforhold m.v. og findes på skolens hjemmeside Den væsentligste begrænsning i disse rapporter er fraværet af kvalitative data om, hvad dimittenderne beskæftiger sig med. Det er således ikke muligt at vurdere, om de reelt arbejder inden for de fagområder, som de er uddannet til på skolen. Derfor har skolen efter aftale med Kulturministeriet udarbejdet denne rapport, som omfatter skolens dimittender fra 2004 og frem til Rapporten er en opfølgning på en tilsvarende rapport fra 2006, hvor dimittender fra på tilsvarende vis blev analyseret. Antallet af besvarelser fra koreografer, danseformidlere og musikakkompagnatør er få, men de er medtaget i undersøgelsen, da deres kvalitative besvarelser kan være nyttige. Desværre har datainformationerne om dansepædagogerne været mangelfulde i vores database og det er derfor ikke lykkedes os indhente informationer fra årgang 2004 og Uddannelsen er dog blev ændret væsentligt fra dansepædagoguddannelsen til danseformidleruddannelsen, hvor de første dimitterede i Undersøgelsen omfatter de uddannelser og det antal dimittender, som er anført i tabel 1.1 (i parentes er anført antallet af dimittender). Tabel 1.1 I procent Uddannelse: I alt I alt Skuespiller 7 (8) 6 (8) 7 (8) 7 (8) 6 (7) 6 (8) 7 (8) 46 (55) 83,6 Instruktør 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 0 (2) 10 (14) 71,4 Scenograf 2 (2) 1 (2) 0 (2) 1 (2) 1 (2) 2 (2) 2 (2) 10 (14) 71,4 Teaterteknik 7 (7) 6 (8) 8 (8) 7 (8) 6 (8) 4 (8) 7 (7) 45 (54) 83,3 Danser - 6 (8) - 2 (12) - 6 (11) - 14 (31) 45,2 koreograf - 0 (2) - 0 (2) - 2 (2) - 2 (6) 33.3 Dansepædagog/ 0 (10) 3 (9) (10)* 0 0 (2) 3 (31) 9,7 Danseformidler Musikakkompa (4) 2(4) 50,0 gnatør til dans Sceneproducent (4) 2(5) 5 (9) 55,6 I alt 17 (29) 23 (39) 17 (20) 19 (34) 15 (29) 25 (37) 20 (30) 137(218) 62,8 *deltidsstuderende. Som det fremgår af tabel 1.1. er der kun optag på danseruddannelsen hvert 2. år. Danseformidleruddannelsen og Musikakkompagnatøruddannelsen (MAD) har ligeledes kun optag hvert 2. år. Sceneproducentuddannelsen var en forsøgsuddannelse i 2009 og Resume 3

4 Den vigtigste konklusion er, at 97 % af dimittenderne fra Statens Teaterskoler arbejder inden for det fagområde de er uddannet til, og at 88 % af dimittenderne inden for en periode på 3 måneder efter end uddannelse finder beskæftigelse inden for eget fagområde. En anden vigtig konklusion er, at de fleste dimittender stadig primært får arbejde/jobs ved at blive kontaktet, men at det personlige og faglige netværk er begyndt at spille en mere vigtig rolle for beskæftigelsen end rapporten fra 2006 viste. Andelen af indtjeningen som vedrører det fagområde, dimittenderne er uddannet til, er i 2010 faldet sammenlignet med rapporten fra 2006 og for hele perioden som helhed. Dette kan skyldes, at der er i 2010 var færre penge i omløb til scenekunsten og at dimittender fra 2010 har deltaget i undersøgelsen. Kun 32 % af dimittender har fastansættelser resten 74 % er free lancere dvs. korte ansættelsesforhold med mange forskellige arbejdsgivere dog primært inden for scenekunstområdet. Kun 15 % har egen virksomhed, og der er stort set ingen tradition for egen virksomhed blandt skuespillere og dansere. Procentvis er andelen som tager efteruddannelse faldet fra rapporten fra Dette kan dog være begrundet med, at dimittender fra 2010 er med i undersøgelsen og det er sjældent at nyuddannede tager efteruddannelse. En stor andel af dimittenderne efterspørger undervisning i, hvordan man skal begå sig som free lancer, når man er færdiguddannet fra skolen. De efterspørger også redskaber til at promote sig selv, f.eks. ved at opbygge egen hjemmeside mv. 2. Dataindsamling Der er udarbejdet respondentlister på grundlag af skolens dimittendoversigter for Der er herefter søgt adresser og telefonnumre på de pågældende. Enkelte kunne ikke lokaliseres, f.eks. fordi de ikke længere bor i landet eller fordi de har hemmelig adresse og/eller telefonnummer. Herefter er der forsøgt taget telefonisk kontakt, idet der er foretaget maksimalt 3 opringningsforsøg pr. respondent. Også her har der været et vist frafald, fordi de pågældende ikke er påtruffet. De personer, som er påtruffet, har dog alle besvaret hele eller dele af spørgeskemaet. Som det fremgår af tabel 2.1 nedenfor, så er den samlede svarprocent (målt som antal respondenter i % af det samlede antal dimittender) 63 %. Dette dækker over en variation fra 11 % for dansepædagog/danseformidler til 84 % af skuespillerne. 4

5 Tabel 2.1 Uddannelse Antal dimittender Antal respondenter Respondenter i % af dimittender Skuespiller Instruktør Scenograf Teatertekniker Danser Koreograf Dansepædagog/ Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Metoden har betydet, at besvarelsesprocenten for danserne og koreografer er lavere end de øvrige, givetvis fordi de bor i udlandet og er vanskelige at skaffe kontaktdata på. Endvidere er besvarelsesprocenten fra dansepædagogerne også lav, da databasen med adresseliste ikke har været fuldstændig på dette område. Vi har også valgt at medtage dimittender fra Det betyder, at disse dimittender kun har været 6 måneder på arbejdsmarkedet. Dette kan få betydning for det samlede billede. 3. Gennemgang af svarene på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen a. Hvor lang tid går der fra færdiggørelsen af uddannelsen til 1. uddannelsesrelevante beskæftigelse 1? Tabel 3.1.a Hvor lang tid gik der fra du blev færdig med din uddannelse, til du fik dit første job inden for dit fagområde? Uddannelse: < 1 md. 1-3 md. 3-6 md. 6 md. - 1 > 1 år år I alt Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I denne rapport er uddannelsesrelevant defineret som en ansættelse, hvor viden/kunnen fra uddannelsen på skolen var en forudsætning. 5

6 Tabel 3.1.a Uddannelse: Hvor lang tid gik der fra du blev færdig med din uddannelse, til du fik dit første job inden for dit fagområde? < 1 md. 1-3 md. 3-6 md. 6 md. - 1 år > 1 år I alt I alt i % Kommentarer: Den altovervejende del af dimittenderne (88 %) finder beskæftigelse inden for fagområdet inden 3 mdr. efter færdiggørelsen af uddannelsen. På 5 af uddannelserne (skuespillere, teatertekniker, dansere, danseformidlere og sceneproducent) er der et mindre antal personer, som har brugt mere end 6 mdr. på at finde den første uddannelsesrelevante ansættelse. Et stort antal respondenter oplyser, at de allerede var sikret beskæftigelse, inden de var færdige med uddannelsen. Det skal understreges, at det forhold, at en person har fået sin første uddannelsesrelevante beskæftigelse, ikke siger meget om personens samlede beskæftigelsesgrad eller indtægt i perioden. Det skyldes bl.a., at der kun i meget begrænset omfang er tale om fastansættelser, jfr. f.eks. afsnit 3.g nedenfor og den kvantitative beskæftigelsesrapport fra 2010, hvor kun 49,7 % var fuldt beskæftigede. I alt b. Hvad er de uddannedes første uddannelsesrelevante beskæftigelse? Tabel 3.b.1 Hvad var det for et job? (Dit første job inden for dit fagområde, efter at du blev færdig med din uddannelse.) Uddannelse: Svar: Skuespiller - 10 x hovedrolle x stor rolle - 11 x mellemstor rolle - 9 x lille rolle - 6 x birolle - 1 x andet Instruktør - 10 x instruktør Scenograf - 10 x scenograf Teaterteknik - 10 x lyddesigner - 10 x lysdesigner - 6 x produktionsleder - 5 x regissør - 5 x forestillingsleder - 2 x lystekniker - 3 x turnéleder - 1 x projektkoordinator - 3 x andet Danser - 13 x danser - 1 x underviser Koreograf - 2 x koreograf 6

7 Tabel 3.b.1 Hvad var det for et job? (Dit første job inden for dit fagområde, efter at du blev færdig med din uddannelse.) Uddannelse: Svar: Danseformidler - 3 x undervisning MAD - 2 x musikakk. i dans Sceneproducent - 4 x sceneproducent Kommentarer: Det mest interessant i tabel 3.b.1. er bredden i ansættelser hos teaterteknikerne samt at danserne er beskæftiget på to arbejdsmarkeder: dans og undervisning c. Hvordan finder de uddannede deres første uddannelsesrelevante beskæftigelse? Tabel 3.c.1 Hvordan fik du jobbet blev du kontaktet, var du selv opsøgende, kendte du nogen, der kendte nogen o.s.v.? Uddannelse: Svar: Skuespiller - 25 x blev kontaktet. - 5 x var selv opsøgende x netværk. - 3 x audition - 3 x andet Instruktør - 9 x blev kontaktet. - 1 x var selv opsøgende. - 1 x igennem praktik Scenograf - 8 x blev kontaktet - 1 x selv opsøgende - 1 x igennem praktik Teaterteknik - 22 x blev kontaktet x netværk. - 6 x var selv opsøgende. - 2 x gennem praktik. Danser - 13 x blev kontaktet. - 3 x netværk. - 3 x audition. Koreograf - 1 x kontaktet - 1 x selv opsøgende Danseformidler - 1 x selv opsøgende - 1 x netværk - 1 x andet MAD - 2 x havde job da de startede Sceneproducent - 1 x kontaktet - 3 x netværk Kommentarer: 7

8 Den altovervejende del af dimittenderne (i alt 67 personer ud af 137 respondenter 49 %) oplyser, at de fik den første uddannelsesrelevante beskæftigelse, fordi de blev kontaktet. Og andre 39 stk. svarende til 28 % personer har fundet beskæftigelse via netværk 2 /praktik. I forhold til beskæftigelsesrapporten fra 2006 er netværket blevet en mere vigtig faktor for beskæftigelsen. I rapporten fra 2006 fik kun 10 % job via netværk og 73 %, fordi de blev kontaktet. Beskæftigelse opnås ikke via de kanaler, som er almindelige inden for andre beskæftigelsesområder, d.v.s. stillingsopslag. d. I hvilket omfang arbejder dimittenderne inden for uddannelsesrelevante områder? Tabel 3.d.1 Har du efter at du blev færdiguddannet haft lønnet arbejde inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Tekniker Danser Koreograf Danseformidler Sceneproducent MAD I alt Tabel 3.d.2 Har du i 2010 arbejdet inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Definitionen på netværk er respondentens personlige og faglige netværk. Netværket kan være opbygget inden respondenten startede på skolen, mens respondenten gik på skolen og efter respondenten dimitterede. Dette er ikke blevet uddybet ved denne undersøgelse, men bør uddybes, hvis undersøgelsen skal gentages, da vi kan se, at det begynder at blive en betydelig faktor. 8

9 Tabel 3.d.2 Har du i 2010 arbejdet inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Nej Ja (%) (%) Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: Den altovervejende del af dimittenderne (97 %) har efter endt uddannelse haft lønnet arbejde inden for fagområdet. 4 personer falder uden for beskæftigelse for hele perioden. Det kan være dimittender fra 2010, som endnu ikke er kommet i arbejde. Andelen af personer med uddannelsesrelevant beskæftigelse i 2010 er kun lidt lavere end andelen for perioden som helhed. I 2010 var 91 % erhvervsaktive inden for det fagområde de er uddannet til. Der er i 2010 et frafald på 12 personer. De 12 personer er 3 skuespillere, 2 scenografer, 1 teatertekniker, 1 danseformidler og 1 sceneproducent og 4 dansere. Dog skal der tages højde for, at dimittender fra 2010 er med i undersøgelsen. De har kun haft 6 måneder til at skabe sig en selvstændig karriere. Denne tendens er den samme som i rapporten fra Det skal bemærkes, at flere af de personer, som ikke længere arbejder inden for fagområdet, i besvarelsen er angivet årsager, som ikke er relateret til jobudbuddet inden for fagområdet, men derimod til private forhold af forskellig art, f.eks. helbredsforhold, barsel m.v. e. Hvor stor en del af de uddannedes indkomst stammer fra uddannelsesrelevant beskæftigelse? Tabel 3.e.1 Uddannelse: Hvor stor en del af din indtægt siden du blev færdiguddannet har du (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? 0% 1-25 % % % % 100 % Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt I alt 9

10 Tabel 3.e.1 Uddannelse: Hvor stor en del af din indtægt siden du blev færdiguddannet har du (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? 0% 1-25 % % % % 100 % I alt i % Kommentarer: Der er markante forskelle på indtægtsprofilerne mellem uddannelserne målt som andelen af dimittenderne, som tjener mere end 75 % af deres indtægt inden for fagområdet. De højeste andele findes hos: o Instruktører og scenografer (70 % af respondenter). o Teaterteknikere (80 % af respondenterne). De laveste andele findes hos: o MAD (0 %) o Koreografer (0 %) o Sceneproducent (40 %) o Danseformidler (33 %) Indtægtsprofilen for dansere er steget for dansere siden 2006 fra 11 % med en indtægtsprofil over 75 % til 50 % med en indtægtsprofil over 75 %. Indtægtsprofilen for skuespillere er faldet siden 2006 fra 56 % i 2006 til 46 % i 2010 med en indtægtsprofil over 75 %. Tabel 3.e.2 I alt Hvor stor en del af din indtægt har du i 2010 (skønsmæssigt) tjent ved arbejde inden for det fagområde, som du er uddannet til? % % % % 100 % I alt Uddannelse: 0% Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt I alt i % Kommentarer: Der er en spredning i størrelsen af indtægtsprofil i 2010 end i perioden som helhed: Andelen i øverste kvartil (dvs. gruppen af personer, som tjener % af sin indkomst inden for 10

11 fagområdet) er 18 % lavere i Andelen i nederste kvartil (dvs. hvor personerne tjener 0-25 % af sin indkomst inden for fagområdet) er 5 % -point højere i Denne udvikling var med modsat fortegn i rapporten fra Der kan være 2 grunde til dette. Der er medtaget dimittender fra 2010 i undersøgelse og det kan være et udtryk for færre penge i kultursektoren pga. finanskrisen. Vi har set samme tendens i den kvantitative beskæftigelsesrapport fra f. Hvilke arbejdsgivere har de uddannede haft i 2010 og hvilke angiver de selv som de vigtigste? Identifikationen af dimittendernes arbejdsgiver skal bl.a. gøre det muligt at udpege de arbejdsgivere, som er mest relevante at kontakte med henblik på feedback om dimittendernes stærke og svage sider. Dette kan være et supplement til skolens aftagerpanel. Tabel 3.f.1 Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller Camp David x 10 DR x 9 Grønnegårdsteatret x 8 CafeTeatret x 7 Folketeatret x 6 Det Kongelige Teater x 5 Mungo Park x 6 Ålborg Teater x 5 Zentropa x 5 SDI Media x 4 AudioResort x 4 Statens Teaterskole x 3 Dubberman x 3 Frilandsmuseet x 3 Radiodrama x 2 Dubbing x 2 Teater Vestvolden Teater Nordkraft Nimbus Film Dansescenen Fredericia Musical Academy Randers Egnsteater Filmskolen Dramatikeruddannelsen Det lille Turneteater Katapult Xxx Sun studio x 3 Husets Teater x 3 Super 16 x 2 Østre gasværk x 2 Det lille Teater x 2 Mammutteatret x 2 Teater Glad x 2 Team Teatret x 2 Reklamebureau x 4 Nordisk Film x 2 Zebu Teater x 2 TV2 x 2 Fair Play Svalegangen Alphaville Production Baby film Sorte Hest Akturatet Respirator Film Teater Møllen Moland Film CampagneCompagniet Teater Zeppelin STV Cosmos Film Teater Meridano Interactor 11

12 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Nobody Hotel Proforma AudioEdit Super Sonic Republique Får 302 Blue Lauritz Knudsen JacoBole Teatret Gyldendal Lyd Miso Film TV3 Palystation Character Localization Instruktør Statens Teaterskole x 3 Grønnegårdsteatret x 2 Mungo Park x 2 Ålborg Teater x2 Det Kongelige Teater x 2 Det flydende Teater Teater Zeppelin Katapult Van Baden Nørrebro Teater Baggårdsteatret DR TV2 Betty Nansen Con:tact Husets Teater Scenograf Betty Nansen x 2 EKKO Mungo Park Kolding Folketeatret Teater Batida Odense Teater Teater V Husets Teater Det Flydende Teater Projektgruppen Århus Teater Kulturhus Ålborg Radio NRJ Vendsyssel Teater Thisted Teater Momento Reiner Grasten Landforeningen for Autisme Engage People Greve Konsulenter Børn og unge i Voldsramte Familier Snak om fremtiden (event firma) Folketeatret CafeTeatret Teater Momentum Opgang 2 Rejsescenen Århus Teater Odense Teater Mungo Park Kolding Københavns Musikteater TeaterMasken Østre Gasværk Får 302 Thy Teater The Teater Mammut Dramatikeruddannelsen Århus Nationaltheatret Oslo Københavns Musikteater Dansens Hus Dansescenen Århus Teater Grønnegårdsteatret Teater Zeppelin Republique Teater Zangenberg Teater Team 12

13 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: NIE (engelsk) Baggårdsteatret Odsherred Teater Nationaltheatret Oslo Mungo Park Allerød Århus Teater Gøteborg Stadsteater CafeTeatret Teaterteknik Republique x 12 Ålborg Teater x 7 Grønnegårdsteatret x 5 Bellevue Teater x 4 Det Kongelige Teater x 4 CafeTeatret x 4 Folketeatret x 4 Husets Teater x 3 Mungo Park Allerød x 3 Statens Teaterskole x 3 Baggårdsteatret x 3 Teater Zeppelin x 2 Sceneprojekt.dk x 2 Odense Teater x 2 Københavns Musikteater x2 Mute Comp x 2 Århus Teater x 2 Teater V x 2 Assitej x 3 Stouenborg x 2 Teater Grob x 2 Nørrebro Teater x 2 Teater Zebu x 2 Mammutteatret x 2 Fredericia Teater Nordict Mastodonterne Øksnehallen Teatercentrum Nordic Music DR Dragsholm Revy Nordisk Komponistforening The Theatre Company Østre Gasværk Kunsthallen Brandt Trapholt Kunstmuseum PIS i Comedy Zoo Carte Blanche Teater Meridiano Glory Stories Das Beckwerk Cirkus Ziggarus Copenhagen Operafestival Teater Rich Nørrebro Teater Betty Nansen Hotel Proforma Momentum Teater Reflektion Fronier Dansk Danseteater Det Ny Teater Hamlet scenen Fix og Foxy Produktion Holland house Holbæk Teater Dansescenen Thorshavn Teater Malmø Opera Jyske Opera Videnskabsteateret Svalegangen Tue Bierings Frilandsprojekt Projekt Teater Roskilde Event Musikhuset Aage Jensen Selvstændig konsulentvirksomhed x 2 Das Beckwerk 13

14 Tabel 3.f.1 Uddannelse: Hvilke arbejdsgivere har du haft i 2010 inden for det fagområde, som du blev uddannet til på Statens Teaterskole? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Figura Ensemble Danser AFUK x 2 Egne projekter x 3 Dansens Hus x 2 Dansk Dansescene x 3 Granhøj dans x 2 Projekter i Dansens Hus Uppercut Hotel Proformance Junior Compagniet Martin Forsberg Svanholm Dans Dansekonsulenterne Teater Zebu Tina Tarpgård The Mob, forening Entrescenen, Århus Koreograf Baggårdsteatret Skolen Hamlet Filmskolen Danseformidler Gøteborg Kommune Impuls Dansestudio, Helsingborg MAD We Go Statens Teaterskole x 2 Sceneproducent Dansens Hus x 2 Copenhagen Opera Festival Fredericia Teater Statens Teaterskole Dansestationen Malmø Gabrielle Morianno, NL Hans Frederweis, Tyskland Norrdans, Sverige Riksteatern, Sverige The Place, London Psekh, Moskva Jønkøping Landsting, Sverige Virpi Pahkinen, Stockholm Developing new Art Projekt GNU Foreningen Innerciq Exact Mute Comp The Storm, Musikvideo Danseundervisning Danse Citi Malmø Arnbergs Dansestudio Det Kongelige Teater Århus Teater Ny Aveny Black Box Company Seeacre.com Production Company Kommentarer: Scenekunstområdet er markante arbejdsgivere. Dog kan man se, at også film (inkl. produktion), TV, undervisning og andre områder som konsulentopgaver bidrager til listen af arbejdsgivere. 3.f.2 Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 4 Grønnegårdsteatret x 4 Folketeatret x 4 Husets Teater Teater Zeppelin Katapult 14

15 3.f.2 Uddannelse: Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Ålborg Teater x 4 Det Kongelige Teater x 3 Mungo Park x 3 Teater Zebu x 2 Frilandsmuseet x 2 Cafeteatret x 2 Momentum Camp David Det lille Teater Sorte Hest Akturattet AudioResort Svalegangen Instruktør Det Kongelige Teater Cafeteatret Teater Momentum Århus Teater Grønnegårdsteatret Odense Teater Nørrebro Teater Baggårdsteatret Ålborg Teater Thy Teater Det flydende Teater Scenograf 2 x Århus Teater Odense Teater NIE Gøteborg Stadsteater Københavns Musikteater Teater Zeppelin Team Teatret Betty Nansen Folketeatret Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Republique x 5 Det kongelige Teater x 3 Mungo Park x 3 Århus Teater x 2 Nørrebro Teater x 2 Folketeatret x 2 Cafeteatret x 2 Caseplay.dk Teater Meridiano Mungo Park Kolding Hotel Proforma Teater Vestvolden Østre Gasværk Nimbus Film Holbæk Teater Fredericia Teater Randers Egnsteater Taastrup Teater Øksnehallen Teatercentrum Husets Teater Figura Ensemblet Bellevue Teater Svalegangen Statens Teaterskole 15

16 3.f.2 Uddannelse: Hvilke 1-2 af disse arbejdsgivere arbejdede du mest for? (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Mute Comp Holland House Malmø Opera Assitej Danser AFUK Gabrielle Morianno, NL Egen projekter Granhøj dans Uppercut Junior Compagniet Tina Tarpgård The Mob, forening Sceneprojektet.dk Teater Meridiano Teater Grob Stouenborg Fix og Foxy Produktion Teater V Psekh, Moskva Jønkøping Landsting, Sverige Projekt GNU Mute Comp Dansekonsulenterne Koreograf Baggårdssteatret Danseformidler Gøteborg Kommune Danse Citi, Malmø MAD We Go Statens Teaterskole Sceneproducent Dansens Hus Århus Teater By Aveny Seeacre.com Kommentarer: De primære arbejdsgivere er inden for scenekunstområdet. 3.f.3 Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 4 Ålborg Teater x 4 Cafe Teatret x 3 Det Kongelige Teater x 2 Fredericia Teater x 2 Statens Teaterskole x 2 Folketeatret x 2 Teater Zebu x 2 Mungo Park x 2 Svalegangen Teatret Zeppelin Katapult Zentropa Teater Meridiano Husets Teater Teater Nordkraft Nimbus Film Holbæk Teater Frilandsmuseet Randers Egnsteater Sorte Hest Akturettet AudioResort Århus Teater Fair Play Thisted Teater Thy Teater Mungo Park Kolding Teater Momentum Nordisk Film 16

17 3.f.3 Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Uddannelse: Svar: Instruktør Det Kongelige Teater CafeTeatret Teater Momentum Rejsescenen Mungo Park Kolding Nørrebro Teater Baggårdsteatret Betty Nansen Det Flydende Teater Scenograf Husets Teater Århus Teater Københavns Musik Teater Team Teatret Betty Nansen Folketeatret Mungo Park Kolding Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Republique x 4 CafeTeatret x 3 Det Kongelige Teater x 3 Mute Camp x 2 Århus Teater x 2 Nørrebro teater x 2 Mungo Park Allerød x 2 Fredericia Teater Holland House Baggrundsteatret Betty Nansen Assitej selvstændig Danser Egne projekter x 2 Projekt GNU Gabriellea Morianno, NL Exact Mute Comp Uppercut Mammutteatret Sceneprojektet.dk Hotel Proforma Teater V Fix og Foxy productions Stouenborg Taastrup Teater Husets Teater Figura Ensemble Bellevue Teater Grønnegårdsteatret Svalegangen Statens Teaterskole Psekh, Moskva Tina Tarpgård Jønkøping Landsting, Sverige Hotel Proforma Junior Compagniet Koreograf Baggårdsteatret Danseformidler Gøteborg Kommune Impuls Dancestudio MAD We GO Statens Teaterskole Sceneproducent Dansens Hus Ny Aveny 17

18 3.f.3 Uddannelse: Hvem synes du selv var din vigtigste arbejdsgiver i 2010 (F.eks. den fagligt mest interessante eller udfordrende.) (For de arbejdsgivere, som er nævnt mere end én gang, er antallet af nævnelser anført.) Svar: Århus Teater Seeacre.com Kommentarer: De primære arbejdsgivere både som mest fagligt interessant eller udfordrende er inden for scenekunstområdet. Skuespillerne peger dog også på tv (DR) og film, som interessante arbejdsgivere. g. I hvilket omfang og hvor er de uddannede fastansat? Tabel 3.g.1 Er du fastansat? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: I rapporten fra 2006 var 29 % fastansat og 71 % uden fastansættelse (free lance). Der er således sket en mindre stigning i antallet af fastansatte på 3 %. Årsagen til dette skal søges i, at sceneproducentuddannelsen (som er ny) har 60 % fastansættelse samt at der er flere scenografer end sidst, som er fastansat. Procentfordelingen i fastansættelser og freelance blandt skuespillere og teaterteknikere er det samme som i rapporten fra Tabel 3.g.3 Hvis du er fastansat, hvor er det så henne? Uddannelse: Svar: Skuespiller DR x 2 Ålborg Teater x 4 Mungo Park Allerød x 2 Det Kongelige teater Mungo Park Kolding Århus Teater Randers Egnsteater 18

19 Tabel 3.g.3 Hvis du er fastansat, hvor er det så henne? Uddannelse: Svar: Instruktør Det Kongelige Teater Ålborg Teater Scenograf Ålborg Teater x 2 Teaterteknik Ålborg Teater x 6 Mungo Park Allerød x 2 Folketeatret x 2 Århus Teater x 2 Danser Grandhøj Dans Dansk Danseteater Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent Århus Teater Stouenborg x 2 Statens Teaterskole Nørrebro Teater Malmø Teater CafeTeatret Republique Kommentarer: Billedet fra 2006 har ikke ændret sig - Størstedelen af de fastansatte er ansat hos de større institutionelle arbejdsgivere inden for fagområdet og ligeledes altovervejende inden for teaterområdet. Dette afspejler beskæftigelsesstrukturen, hvor f.eks. skuespilleres arbejde inden for filmområdet ifølge sagens natur ikke resulterer i fastansættelser. h. I hvilket omfang driver de færdiguddannede egen virksomhed og i hvilket omfang inden for et uddannelsesrelevant område? Tabel 3.h.1 Har du egen virksomhed? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt

20 Kommentarer: Når man sammenligner med rapporten fra 2006 er der sket et fald i antallet af dimittender med egen virksomhed. I 2006 var der 19 % med egen virksomhed og 81 % uden. Egen virksomhed betyder ikke nødvendigvis etablering af et Aps., men at man er momsregistreret og ikke melder sig ind i dagpengesystemet ved ledighed. Og etablering er eget firma udelukker heller ikke en fastansættelse. Eget firma kan også være en bibeskæftigelse. Det er primært teaterteknikere og sceneproducenter som har egen virksomhed. Der er meget lille tradition for egen virksomhed blandt skuespillere og dansere. Tabel 3.h.3 Hvis du har egen virksomhed, er det så inden for det fagområde du blev uddannet til på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler MAD Sceneproducent I alt Kommentarer: Langt den overvejende del (90 %) af respondenterne med egen virksomhed angiver, at det er inden for det fagområde, som de er uddannet til, jfr. den ovennævnte definition af fagområdet. Dette var den samme tendens i rapporten fra i. I hvilket omfang deltager de uddannede i efteruddannelsesaktiviteter og inden for hvilke områder? 3.i.1 Har du deltaget i efteruddannelse, siden du blev færdiguddannet på Statens Teaterskole? Uddannelse: Ja Nej Ja (%) Nej (%) Skuespiller Instruktør Scenograf Teaterteknik Danser Koreograf Danseformidler

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE

HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE EN ANALYSE UDARBEJDET FOR UNDERVISNINGSMINISTERIET AF LO STORKØBENHAVN

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere