Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev TAKSTER 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016"

Transkript

1 Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev TAKSTER 2016 I det reviderede takstbilag er for alle udvalgsområder angivet takster for både 2015 og 2016 Derudover er taktbilaget revideret for BY's beslutninger på møder den 8. og den 26. oktober

2 Indholdsfortegnelse Teknisk Udvalg... 3 Planudvalget... 7 Børneudvalget... 9 Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Økonomiudvalget Side 2

3 Teknisk Udvalg TAKSTOVERSIGT Note incl. Moms incl. moms Private Dagrenovation (pr. år) 1 Pr. ejendom kr , ,50 1 ekstra rød spand 190 L, tømmes hver 2. uge kr. 601,63 698,04 1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. uge kr. 648,38 514,34 1 ekstra stativ, tømmes hver uge kr , ,50 Erstatningspris ved køb af ny spand: Rød spand 190 L inkl. udbringning kr. 473,00 477,45 Grøn spand 140 L inkl. udbringning kr. 422,13 426,09 Renovationsstativer incl. udbringning kr. 834,63 842,47 Containere 400 l grøn, tømmes hver 2. uge kr ,03 916, l rød, tømmes hver 2. uge kr , , l rød, tømmes hver uge kr , ,61 600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge kr , ,66 600/660 l rød, tømmes hver 2. uge kr , ,11 600/660 l rød, tømmes hver uge kr , ,61 770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge kr , ,90 770/800 l rød, tømmes hver 2. uge kr , ,61 770/800 l rød, tømmes hver uge kr , ,61 Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling kr. 25,25 25,50 Foringspose til 190 l spand pr. rulle a 10 stk. kr. - 87,50 Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk. kr ,00 Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk. kr , ,50 Genbrugsstation m.m. Gebyr for administration for private kr. 187,50 178,75 Gebyr for glas, pap og papir for private kr. 17,50 15,00 Gebyr for genbrugsstationer for private kr , ,25 Gebyr for afvikling af Mårum Losseplads for private kr. 29,69 18,75 Gebyr for anvisning af jord private kr. 5,00 5,00 Side 3

4 Erhverv Øvrige ordninger Gebyr for afvikling af Mårum Losseplads for erhverv kr. 30,75 25,00 Gebyr for farligt affald for erhverv kr. 177,50 179,17 Gebyr for anvisning af jord for erhverv kr. 102,50 102,50 Gebyr for administration for erhverv kr. 247,50 247,50 Gebyr for genbrugsstationer for erhverv jf. betaling pr. besøg: Personbiler (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 187,50 125,00 Kassevogn (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 187,50 187,50 Ladvogn (inkl. 0-5 kg. Farligt affald) kr. 250,00 250,00 10 kg. farligt affald (tillæg) kr. 45,00 50,00 Årsabonnement til genbrugsstationer Bygge og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr ,00 Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr ,00 Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr ,00 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr ,00 Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr ,00 Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr ,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte Personbil kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr , ,00 Kassevogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr , ,00 Ladvogn kr./bil/år (inkl. 0-5 kg farligt affald) kr ,00 Farligt affald Alle virksomhedskategorier, alle biltyper, hvert kilo ud over de første 5 kg kr. 45,00 50,00 Dagrenovation 1 ekstra rød spand 190 L kr. 601,63 698,04 1 ekstra grøn spand 140 L kr. 648,38 514,34 1 ekstra stativ, tømmes hver uge kr , ,50 Erstatningspris ved køb af ny spand: Rød spand til 190 l inkl. udbringning kr. 473,00 477,45 Grøn spand til 140 l inkl. udbringning kr. 422,13 426,09 Renovationsstativer incl. udbringning kr. 834,63 842,47 Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling kr. 25,25 25,50 Foringspose til 190 l spand pr. rulle a 10 stk. kr. - 87,50 Foringspose til 400 l spand pr. rulle a 100 stk. kr ,00 Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk. kr , ,50 Side 4

5 Containere 400 l grøn, tømmes hver 2. uge kr ,03 916, l rød, tømmes hver 2. uge kr , , l rød, tømmes hver uge kr , ,61 600/660 l grøn, tømmes hver 2. uge kr , ,66 600/660 l rød, tømmes hver 2. uge kr , ,36 600/660 l rød, tømmes hver uge kr , ,61 770/800 l grøn, tømmes hver 2. uge kr , ,90 770/800 l rød, tømmes hver 2. uge kr , ,61 770/800 l rød, tømmes hver uge kr , ,61 Containerordninger der tømmes mere end 1 gang om ugen betales for det faktiske antal tømninger via scanning: Pris pr. scannet tømning af rød 400 l container kr. 59,98 43,48 Pris pr. scannet tømning af rød 600/660 l container kr. 79,23 82,25 Pris pr. scannet tømning af rød 770/800 l container kr. 89,73 93,75 Rottebekæmpelse 2 Gebyr til rottebekæmpelse udgør en procentmæssig andel af kommunens udgifter til bekæmpelsen beregnet som den aktuelle ejendomsværdis andel af den totale ejendomsværdi i kommunen. Parkeringsfond Bidrag til parkeringsfonden udgør senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m2 i gældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn. Kørsel Kørsel til træning og aktivitet, pr. måned Kr. 162,51 164,05 Kørsel til beskyttet beskæftigelse, pr. måned kr. 180,09 181,75 Kørsel til special undervisning/usb Som udgangspunkt skal en borger, der er visiteret til specialundervisning eller USB selv sørge for transport til og fra uddannelsesstedet. Ifølge lovgivningen skal borgere, der har længere end 22 km tur/retur mellem hjem og uddannelsessted have de fulde udgifter til transport refunderet fra kommunen. Borgere der har under 22 km tur/retur skal selv afholde udgiften til befordring. Side 5

6 Note Bemærkning til takster for Teknisk Udvalg 1 Renovation Taksterne for renovationsområdet er opdelt således, at alle ordninger (genbrugsstationer, dagrenovation, administration, Mårum losseplads, anvisning af jord mm.) har en selvstændig takst. Yderligere er der jf. Affaldsbekendtgørelse sket en opdeling i ordninger for erhverv og private. Det vil sige, at erhverv har selvstændige ordninger med selvstændigt budget. F.eks. betaler erhverv via CVR nummer for anvendelse af genbrugsstationerne samt for deltagelse i den kommunale dagrenovationsordning. Med hensyn til dagrenovation så fastholdes 600/660 liter og på 770/800 liter containere, dog med den praksis, at der ikke indkøbes og opsættes 600 og 800 liter containere fremover. I særlige tilfælde kan der opstilles containere af andre størrelser end i takstbladet angivet. Disse vil blive afregnet ud fra de forholdsmæssige størrelser containerne er angivet med i takstbladet. Gebyr for anvisning af jord for erhverv er indarbejdet jf. Byrådets beslutning d om gebyrfastsættelse af udgiften til administration og planlægning af jordflytning. Der henvises i øvrigt til lovgrundlaget for området Jordregulativet for Gribskov Kommune vedtaget af Byrådet d med ikrafttrædelse d og affaldsbekendtgørelsen, den seneste er: Miljøministeriets bek. nr. 224 af 7. marts Rottebekæmpelse Iht bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter kan kommunalbestyrelsen opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret er efter bekendtgørelsen ikke en fast størrelse, men beregnes som angivet i takstbladet. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten. Side 6

7 Plan- og Miljøudvalget GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Taksterne vedr. byggesagsbehandling for 2016 er opgivet som en timepris, som følge af en ændring af Bygningsreglement BR 10, hvor der indføres krav om at kommunerne pr. 1. januar 2015 opkræver byggesagsgebyrer på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte byggesag. Timeprisen er for: 2015: 289,29 kr. 2016: 712,58 kr., som beregnes pr. på begyndt 15. minut. BLINDE ALARMER FRA AUTOMATISKE BRANDSIKRINGSANLÆG Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg jf. bekendtgørelse 1556 af om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer og tilslutningsaftaler, pr. gang. Beløbet reguleres årligt, opdaterede tal for 2016 indsættes når de er oplyst af Beredskabsstyrelsen. SKORSTENSFEJNING incl. Moms incl. Moms kr , ,25 Taksterne følger KL's vejledende takster på området. For første skorsten indtil 10 m højde kr. 123,16 124,83 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom I denne sammenhæng skal en ejendom forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere For rensning af centralkedler For rensning af brændeovne For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150% kr. 96,25 97,80 kr. 4,36 4,43 kr. 280,00 285,00 kr. 140,55 142,45 For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales: For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm invendigt mål for første m For efterfølgende påbegyndt m For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m For efterfølgende påbegyndt m For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. kr. 65,15 66,03 kr. 31,79 32,21 kr. 129,91 131,66 kr. 65,15 66,03 For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. Side 7

8 For brandpræventivt tilsyn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes Påtegning af prøvningsattest MILJØTILSYN OG MILJØGODKENDELSER kr. 123,16 124,83 kr. 466,88 473,18 kr. 128,08 129,80 Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser er fastsat i bek. 463 af om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Taksterne offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside og sættes ind i dette takstblad når de regulerede takster for 2014 er fastsat. Vejsyn private fællesveje Taksterne vedr. private fællesvej for 2016 er opgivet som en timepris, som følge af ikræft træden af Lov om Offentlige vej, hvor kommunerne kan opkræve et gebyr for behandling af vejsynssager på private fællesveje på baggrund af en timepris og et eksakt tidsforbrug ved den enkelte sag. Timeprisen er for 2016: 679,- kr. Side 8

9 Børneudvalget - forældrebetaling Ugentlige åbningstimer Ugentlige åbnings-timer 2016 Takst pr. måned i kr. Takst pr. måned i kr Takst pr. måned i kr. Takst pr. måned i kr. Daginstitutioner Integrerede institutioner - børn under 3 år Integrerede institutioner - børn over 3 år Børnehaver Institutionsplads med udvidet åbningstid børn under 3 år Institutionsplads med udvidet åbningstid børn over 3 år Søborg Private Børnehave Daginstitutioner med frokostmåltidsordning* Integrerede institutioner - børn under 3 år** Integrerede institutioner - børn over 3 år** Børnehaver** Dagpleje Heltidsplads Deltidsplads Privat pasning Tilskud til privat pasning - børn under 3 år Tilskud til privat pasning - børn over 3 år til skolestart Fritidsordninger (FO) - juli måned er betalingsfri*** Morgenmodul (0.-5.klasse)**** Eftermiddagsmodul (0.-2.klasse)**** 14,5/44, Eftermiddagsmodul (3.-5.klasse)**** 11,5/44, Klippekort til FO for 6. klasse (10 gange)**** Klubtilbud for 6.klasser Klubtilbud for 6. klasser**** * Gribskov Naturbørnehave, Sandslottet, Bjørnegården og Bakketoppen. ** Forældrebetalingstakst for institutioner med frokostmåltidsordning består af alm. Forældrebetaling samt betaling for frokostmåltid. Betalingen for frokostmåltid udgør 500 kr./mdr. ***Juli måned er betalingsfri i FO. ****Er fremskrevet med forventningen til prisudviklingen i 2016 som er 1,79 % for løn og 1,70% for øvrige priser. Løn er vægtet med 75 % og øvrige med 25%. Side 9

10 Social- og sundhedsudvalget Takster vedr. borgeres betaling Takster for opholdsbetaling Aflastning/flexboliger pr. døgn kr. 38,00 kr. 38,00 Takster for borgere på center Fuldkost med 2 retter mad pr. md kr ,00 kr ,00 Takster for borgere i eget hjem Stor hovedret pr. dag kr. 41,00 kr. 41,00 Mellem/alm. hovedret pr. dag kr. 35,00 kr. 35,00 Lille hovedret pr. dag kr. 34,00 kr. 34,00 Biret pr. dag kr. 14,00 kr. 15,00 Madpakke 2/2 pr. dag kr. 12,00 kr. 13,00 Madpakke 3/2 pr. dag kr. 18,00 kr. 19,00 Madpakke 3/2 + ostemad pr. dag kr. 20,00 kr. 21,00 Ekstra stk. mad i fbm. Madpakke pr. dag kr. 6,00 kr. 6,00 Vask af tøj i eget hjem Vasketøj pr. kg kr. 13,00 kr. 13,00 Selvtræning Egenbetaling pr. år kr. 250,00 kr. 275,00 Betaling vedr. mellemkommunal refusion - andre kommuners betaling Takster for opholdsbetaling Centerbolig (mellemkommunal takst) pr. døgn kr ,00 kr ,00 Sociale tilbud Vask og papir mv. for døgndækkede botilbud pr. md kr. 350,00 350,00 Side 10

11 Kultur- og Idrætsudvalget Biblioteker Takster 2015 Takster 2016 Gebyr ved overskridelse af lånetid Børn under 18 år: Efter 1 uges varsling kun via 0 0 kr. Efter 2 ugers varsling via og brev 0 0 kr. Efter 31 dage og derover 0 0 kr. Efter 31 dage udsendes via eller brev erstatningsregning for materialet Voksne: Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via kr. Overskridelse med dage. Efter 2 ugers varsling via og brev kr. Efter 31 dage og derover via eller brev. Gebyr + erstatningspris for materiale kr. Biblioteket kommer brugere (Borgere, der pga handicap ikke selv kan komme på biblioteket) Ingen varsling og forlænget lånetid. 0 0 kr. Ved bortkommet eller beskadiget materiale via eller brev erstatningsregning for materialet 0 0 kr. Institutioner: Ingen gebyr som standard 0 0 kr. Efter 2 ugers hjemkaldelse via og brev 0 0 kr. Efter 31 dage via eller brev. Erstatningsregning for materialet 0 0 kr. Kopier Enkeltpersoner: A4 sort/hvid pr. stk. 2 2 kr. A4 sort/hvid begge sider pr. stk. 4 4 kr. A3 sort/hvid pr. stk. 4 4 kr. A3 sort/hvid begge sider pr. stk. 8 8 kr. A4 farve pr. stk. 2 2 kr. A4 farve begge sider pr. stk. 4 4 kr. A3 farve pr. stk. 4 4 kr. A3 farve begge sider pr. stk. 8 8 kr. Foreninger/institutioner: A4 sort/hvid pr. stk. 0,50 0,50 kr. A4 sort/hvid begge sider pr. stk. 1 1 kr. A3 sort/hvid pr. stk. 1 1 kr. A3 sort/hvid begge sider pr. stk. 2 2 kr. A4 farve pr. stk. 1 1 kr. A4 farve begge sider pr. stk. 2 2 kr. A3 farve pr. stk. 2 2 kr. A3 farve begge sider pr. stk. 4 4 kr. Side 11

12 Print Sort/hvid pr. stk. 2 2 kr. Farve pr. stk. 2 2 kr. Transparenter A4 pr. stk. 5 5 kr. Laminering A4 150 micron pr. stk. 5 5 kr. A4 150 micron med lim pr. stk kr. A3 150 micron pr. stk kr. Ved store opgaver aftales pris. Musikskolen Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) pr.år kr. Gruppeundervisning Musikalsk legestue og Musikalsk forskole pr. mdr kr. Musikværksted pr. mdr kr. Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge pr. mdr kr. Band-undervisning ved 4 tilmeldte 80 min. pr. uge pr. mdr kr. Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte 80 min pr. uge pr. mdr kr. Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge pr. mdr. 295 kr. Soloundervisning Soloundervisning i 20 min. pr. uge pr. mdr kr. Soloundervisning i 30 min. pr. uge pr. mdr kr. Sammenspil For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor pr. mdr kr. For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i sammenspil pr. mdr kr. Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner betaler den fulde lærerløn, da der ikke ydes kommunale eller statslige tilskud til denne gruppe: Instrumentalundervisning på hold i 45 minutter med 4 elever pr. mdr kr. Soloundervisning i 20 minutter pr. mdr kr. Der gives ingen rabat Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2016 er for skoleåret 2015/2016 Billedskolen pr. mdr kr. Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2015 er for skoleåret 2014/2054. Side 12

13 Kultursalen Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring - Foreninger minimumspris for 5 timer pr. lån kr. - Foreninger heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanding efter aftale pr. lån kr. - Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere minimumspris for 5 timer pr. lån kr. - Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanding efter aftale pr. lån kr. Ekstra udstyr/lyd og lys Efter aftale Efter aftale Udvidet oprydning og rengøring efter aftale Min. pr. gang kr. Foreningstelt (slidtagegebyr) Lån af hele foreningstelt pr. lån kr. Lån af enkelt stående sektioner pr. sektion 450 kr. Opsætning inkl. kørsel afhængig timer og bemanding pr. lån kr. Kørsel uden opsætning pr. lån 500 kr. Gribskov Svømmehal Voksen Engangsbillet kr. 10 turskort kr. Børn til og med 15 år Engangsbillet kr. 10 turskort kr. Pensionist + 65 år 10 turskort kr. Familiebillet 2 voksne og 2 børn kr. 2 voksne og 1 barn kr. 1 voksen og 2 børn kr. 1 voksen og 3 børn kr. 1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet kr. 1 voksen og barn med barnevogn 10 turskort kr. Årskort Voksen/Pensionist +65 år kr. Børn til og med 15 år kr. Halvårskort Voksen/Pensionist +65 år kr. Børn til og med 15 år kr. Side 13

14 Billetter til kørestolsbrugere Handicap og hjælper kr. Handicap og hjælper 10 turskort kr. Handicap uden ledsager kr. Handicap uden ledsager 10 turskort kr. Senior Aqua fit Senior Aqua fit årskort kr. Senior Aqua fit ½ årskort kr. Senior Aqua fit 10 turskort kr. Senior Aqua fit Endagsbillet kr. Svømmehjælp Svømmehjælp 5 turs billet kr. Vandskræk Vandskræk 5 turs billet kr. Vandskræk Eneundervisning kr. Babysvøm 8 gange (eskl. Indgang for forældre, købes ved siden af) 420 kr. Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune Hele hallen pr. timer kr. 1 bane pr. time kr. Leje - GK-foreninger offentlige event med betaling, hvor svømning ikke er deres primær idræt Hele hallen pr. time kr. 1 bane pr. time kr. Kunstgræsbaner Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune Hele banen pr. time kr. ½ bane pr. time kr. Side 14

15 Økonomiudvalget Lovbestemte og ministerielt fastsatte takster: Sundhedskort Sundhedskort 190,00 kr. kr. Taksten fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og udmeldes normalt i november. Derfor kendes taksten for 2016 ikke endnu. Takster, der godkendes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget: Opkrævning Gebyr på rykkerskrivelse 250,00 kr. 250,00 kr. I henhold til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af kommuner (LBK nr 66 af 21/01/2010) er der fastsat et maksimum på taksten for gebyr på rykkerskrivelser på 250,00 kr. Folkeregister Gebyr for adresse forespørgsel og bopælsattest 75,00 kr. 75,00 kr. I henhold til Lov om Det Centrale Personregister 51 kan Kommunalbestyrelsen fastsætte et gebyr på indtil 75,00 kr. til dækning af sine omkostninger. Ejendomsoplysning og skatteattest BBR-meddelelser *) 70,00 kr. 70,00 kr. Ejeroplysninger **) 75,00 kr. 75,00 kr. Skatteattest **) 75,00 kr. 75,00 kr. *) Jfr. Bek.nr. 195 af 7/ kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr op til 70 kr. for en BBRmeddelelse. BBR-meddelelser kan hentes gratis på **) Jfr. Bek. nr. 234 af 15/ kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr på højest 400 kr. for Ejeroplysninger og Skatteattest. Gebyr for fotokopier A4, første 19 kopier 0,00 kr. 0,00 kr. A4, kopi nr. 20 og følgende, pr. stk. 0,50 kr. 0,50 kr. A3, første 19 kopier 0,00 kr. 0,00 kr. A3, kopi nr. 20 og følgende, pr. stk. 1,00 kr. 1,00 kr. Større kopier, pr. stk. 40,00 kr. 40,00 kr. Lokalplaner, kommuneplaner og andre planer der findes digitalt, f.eks. på kommunens hjemmeside, udleveres ikke i papirform. Planerne kan downloades fra nettet, f.eks. til egen computer eller på bibliotekerne. Side 15

Bilag 4. Takster 2018

Bilag 4. Takster 2018 Bilag 4 Takster 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Teknisk Udvalg...2 Plan- og Miljøudvalget...6 Børneudvalget...8 Social- og Sundhedsudvalget...9 Kultur- og Idrætsudvalget...11 Økonomiudvalget...16

Læs mere

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Biblioteker Gebyr ved overskridelse af lånetid Børn under 18 år: Efter 1 uges varsling kun via e-mail 0,00 0,00 Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev 0,00 0,00 Efter 31 dage

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016 Bilag 1 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 22. august 2016 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er inkl.

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Foreløbige takster 2018

Foreløbige takster 2018 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 8. august 2017 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Foreløbige takster 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-2015

Takstkatalog budget 2012-2015 Takstkatalog -2015 Takstkatalog -2015 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner* Dagpleje, heltid 2.687,00 2.899,00 Dagpleje, deltid 1.923,00 2.074,00 Vuggestue, int. Institutioner,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TEKNIK & MILJØUDVALGET

TEKNIK & MILJØUDVALGET 1 TEKNIK & MILJØUDVALGET TAKSTBLAD 2016 Dagrenovation (ekskl. moms) Dagrenovation - restaffald Tømningspriser 14 dages tømning: Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad) 880,00 880,00 Enkelt restaffaldsstativ

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010 Taksthæfte SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,30 12,15 0 / 00 Dækningsafgift

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.450,00 1.480,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.220,00 1.245,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 410,00

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Social...

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

TAKSTKATALOG 2016. Takster budget 2016. Takster budget 2015. Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO

TAKSTKATALOG 2016. Takster budget 2016. Takster budget 2015. Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO TAKSTKATALOG Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner (Der betales vuggestuetakst til barnet er fyldt 3 år. ) Dagpleje 3.075 3.104 Daginstitutioner, 0-2 årige 3.075 3.104

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.010,00 *) 1.060,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER BEREDSKAB Kommunale takster og gebyrer, som er frie 2015 2016 Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer - fastsættes i december 2015 5.125,00 Afventer BYGGESAGSGEBYRER Kommunale takster

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV

TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 7230 9520 E-mail: mes@balk.dk Kontakt: Mette Svindt Sagsnr: 20.00.00-S29-2-14 Dok: Takstblad 2016 TAKSTER BUDGET 2016 Side 2 Musikundervisning for

Læs mere

Takstoversigt Takst 2017 Takst 2018

Takstoversigt Takst 2017 Takst 2018 Takstoversigt Takst 2017 Takst 2018 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.060,00 *) 1.053,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2018 Takst 2019

Takstoversigt. Takst 2018 Takst 2019 Takstoversigt Takst 2018 Takst 2019 Renovation m.v. *) incl. moms *) incl. moms Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.053,00 *) 1.082,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Bilag 8. Takstoversigt

Bilag 8. Takstoversigt Budget 19 Takstoversigt 8. Takstoversigt Budget -19 8 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

OVERSIGT OVER TAKSTER OG GEBYRER

OVERSIGT OVER TAKSTER OG GEBYRER Kultur- og Fritidsudvalget Biografer Reprise Teatret Taksterne er incl. moms Normalforestilling 50,00 kr. Helaftensforestilling, minimum 60,00 kr. Forestillinger for børn, minimum 45,00 kr. Der kan forekomme

Læs mere

Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid 426

Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid 426 Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jfr. udbud Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid 426 Timepris - regningsarbejder

Læs mere

Takstoversigt. Takstoversigt

Takstoversigt. Takstoversigt Takstoversigt Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 50 48 Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag Hovedret stor 50 48 Udbragt middagsmad (køle/vakuum)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2014 Takst Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2014 Takst Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2014 Takst 2015 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Økonomiforvaltningens takstbilag 2013

Økonomiforvaltningens takstbilag 2013 TAKSTBILAG : Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningens takstbilag Alle tal er oplyst i løbende p/l. Side 1 af 12 TAKSTBILAG : Økonomiforvaltningen Skorstensfejning og tilhørende arbejdsopgaver Københavns

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Prisfremskrivning 2,4

Prisfremskrivning 2,4 ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.244 1.215 pr. hegnsyn Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Gældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid

Gældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jf. udbud Timepris - regningsarbejder inkl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2018 2019 Kommuneskat Lov om kommunal indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille Lov om kommunal ejendomsskat 2

Læs mere

Mad- og restaffald Ugentlig tømning 240 liter 2-kammerbeholder 1.510

Mad- og restaffald Ugentlig tømning 240 liter 2-kammerbeholder 1.510 Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2019 (kr. inkl. moms) HUSHOLDNINGSAFFALD FRA HAVEBOLIGER Dagrenovation 110 liter sæk 1.110 140 liter beholder 1.180 190 liter beholder 1.320 240 liter beholder

Læs mere

Gældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid

Gældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jf. udbud Timepris - regningsarbejder inkl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder

Læs mere

Takster behandling

Takster behandling Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jfr. udbud Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Takstoversigt for 2008

Takstoversigt for 2008 HEDENSTED KOMMUNE 1 Takstoversigt for 2008 Børnepasning: Daginstitutioner og dagpleje: Fuld tid 1.503,00 1.545,00 25 timer 979,00 945,00 35 timer 1.262,00 1.193,00 45 timer 1.503,00 1.545,00 Dagpleje 2.075,00

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2019

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2019 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2019 Børnepasning Dagpleje 2.999,00 3.077,00 Vuggestue Børnehave 2.125,00 2.229,00 Vuggestue 3.300,00 3.411,00 Daginstitutioner inkl. madordning Børnehave 2.680,00

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.529 Vuggestuer* 3.018 Børnehaver* 1.741 SFO* 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 491 Frokostordning,

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2017 2018 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,93% 0,93% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Kørselsordninger August 2013

Kørselsordninger August 2013 Kørselsordninger August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fribefordring kørsel til egen læge og speciallæge 2. Kørsel til genoptræning (Sundhedsloven) 3. Kørsel til træning (Serviceloven) 4. Kørsel til Tale-,

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Takstblad 2019 pr. december 2018

Takstblad 2019 pr. december 2018 Dagtilbud - almindelig fuldtidsplads Dagpleje * Kr. 3.547 3.258 Vuggestuer med mad * Kr. 3.358 3.053 Gældende indtil 31. marts 2019 Vuggestuer uden mad * Kr. - 2.810 Gældende fra 1. april 2019 Kr. Børnehave

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009 Børnepasning: Daginstitutioner og dagpleje: Fuld tid 1.545,00 1.642,00 25 timer 945,00 Udgår 35 timer 1.193,00 1.422,00 Småbørnspladser

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Skatter og takster Budget Teknisk budgetforslag 2020 Ringsted Kommune 25. september 2019

Skatter og takster Budget Teknisk budgetforslag 2020 Ringsted Kommune 25. september 2019 Budget 2020 2 Teknisk budgetforslag 2020 1.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2019 2020 Kommuneskat Kirkeskat Grundskyldspromille Grundskyldspromille - produktionsjord Dækningsafgift på forretningsejendomme

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Forslag til gebyrer og takster 2016

Forslag til gebyrer og takster 2016 Forslag til gebyrer og takster 2016 FORSYNING Øvrige gebyrer - samt administrative gebyrer Rykker 100,00 100,00 100,00 Ejerskifte/flyttere 125,00 125,00 125,00 Kontrolaflæsning 500,00 500,00 500,00 Utidig

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016 Takstoversigt til brug for budgetlægning Dragør Kommuen - Takstblad 2012 2013 2014 2015 Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.153 3.138 2.997 2.677 2.822 Vuggestuer 2.924

Læs mere

Takst 2012 Takst 2013

Takst 2012 Takst 2013 Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Renovation m.v. *) incl. moms *) incl. moms Dagrenovationstakster: Container tømning

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse. Sydthy Svømmebad. Der pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien Promille 0,035 0,035. Muldvarpe og mosegrise:

Skadedyrsbekæmpelse. Sydthy Svømmebad. Der pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien Promille 0,035 0,035. Muldvarpe og mosegrise: TAKSTOVERSIGT 2016 Taksterne for 2016 er foreløbige, da ændringer som følge af sommerens lov- og cirkulæreprogram endnu ikke er indregnede. herudover kan der inden buddgetvedtagelsen komme nye pris- og

Læs mere