LEVIATHAN. LEVIATHAN/ undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVIATHAN. LEVIATHAN/ undervisningsmateriale"

Transkript

1 LEVIATHAN Et undervisningsmateriale Fag: historie, samfundsfag, kristendomskundskab, filosofi og geografi. Niveau: gymnasiale uddannelser Forfatter: Birgitte Maria Smidt. 1. Bag om filmen 2. Synopse 3. Filmens mytekompleks Dyret Leviathan Mennesket Job 4. Mennesket og maskinen: Thomas Hobbes og den pessimistiske antropologi 5. Manden og landet Geografien Moskva

2 Bag om filmen Russiske Andrey Zvyagintsev havde verdenspremiere med sin monstrøse samfundsfabel Leviathan i Cannes i 2014, hvor filmen om korruption og chikane i det russiske rige vandt prisen for bedste manuskript og for alvor satte Rusland som filmland på verdenskortet. Leviathan er Ruslands officielle Oscar-kandidat, og filmen er nomineret i fire kategorier ved den kommende European Film Awardsuddeling. Instruktøren har skabt et socialrealistisk drama over det moderne Rusland, der under Putins fjerne blik er et høvdingevælde for mænd af systemet, der for ikke længe siden var indiskutabelt kommunistisk. Synopse Vi er så langt nordpå, man kan komme i Europa, når man til kontinentet også medregner verdens største land, Rusland. På Kolahalvøen i det nordligste Rusland, ud mod Barentshavet, bor en mand, der lever som bilmekaniker. Det er den midaldrende Kolja, og med sig har han sin yngre hustru Lilja og sin teenagesøn fra et tidligere ægteskab. Der er en familie, og der er et hjem. Livet er ikke ideelt, men tingene fungerer, forstår vi; figurernes eventuelle problemer er genkendelige for de fleste. Mellem ruskende vinde og kyster og et bagland, hvis veje alle fører til Moskva, lever tre eksistenser i harmoni med Koljas fædrene ophav,

3 historien, jorden, huset, arbejdet og hverdagen der. Det viser sig at være både deres held og uheld at være i besiddelse af noget så beskedent. For de er ikke alene om at forvalte deres tilværelse. Den lokale borgmester Vadim, der hurtigt viser sig gennemkorrupt og utilregnelig, går med store byggeplaner for grunden ud til havet og lægger kontant pression på Kolja for at skaffe sig af med familien og få adgang til økonomisk gevinst. Koljas gamle soldaterkammerat Dimitri, der med tiden er blevet Moskva-advokat, viser sig umiddelbart i stand til at holde systemet og uretfærdigheden fra døren, men også Dimitri og juraen må se sig prisgivet magtens uigennemskuelighed, ineffektivitet og totale grænseløshed, samtidig med, at Dimitris motiver får stadig mere uklare toner. Kolja mister således gradvist og i store fald fodfæstet i sit eget liv. Vodkaen taler efterhånden det mest forståelige sprog, og da sandheden om hans allernærmeste en dag trænger sig på, står det klart, at denne lille mands ulige kamp mod overmagten er det eneste princip, der ikke er suspenderet i Udkantsrusland. Filmens mytekompleks To gammeltestamentlige myter rumsterer i filmen. Den første beretter om det dæmoniske, der er uden for menneskets kontrol, den anden om de prøvelser, det guddommelige og det dæmoniske udsætter mennesket for. Vi taler om Leviathan- og Job-myten. Lad os se nærmere herpå.

4 1. Dyret Leviathan Søger man på Leviathan på Wikipedia, når man frem til et link til myten om havuhyret Livjatan, der berettes om i den jødiske helligtekst Tanach og dermed også i de kristnes første del af deres hellige tekst Biblen den del, som de kristne valgte at kalde det Gamle Testamente for at markere pladsen for den ifølge kristenheden endelige sandhed om Jesus Kristus, en sandhed for sig, omhandlende den guddommelige inkarnation, Jesus Kristus, der berettes om i den kristne fortsættelse, det Nye Testamente. På Wikipedia er endvidere nævnt filosoffen Hobbes anerkendte storværk Leviathan samt seks links, der alle referer til hard core amerikanske og skotske heavy metal- og punkbands. Lidt af en kontrast, kunne første indskydelse nemt være. Hvad mon forbindelsen er? Og hvad mon kom først? Myten, naturligvis. Men hvad er myter? Læs med. Myter er mundtligt overleverede eller for længst nedskrevne verdensforklaringer om de største og de mindste fænomener i livet. Myter fortæller om alle de ting, menneskene gennem tiden har haft brug for at få klarhed over for at kunne fungere som etnisk og/eller religiøst fællesskab, og fordi der er så mange forskellige former for myter, har religionsvidenskaben valgt at strukturere dem i en række kategorier, der kan se forskellige ud, alt efter tidspunkt for teorien. En mulig strukturering kommer her: 1. Kosmologiske og goniske myter: Om verdens indretning og dens skabelse 2. Teologiske og goniske myter: Om det helliges væsen og dets skabelse (skabelsesberetninger her eksisterer nødvendigvis kun ved polyteistiske religioner hvor guder skaber guder) 3. Antropologiske og goniske myter: Om menneskets væsen og dets skabelse 4. Ætiologiske myter: En mindre fortælling og forklaring på en konkret situation eller tilstands tilblivelse (fx hvorfor kvinder føder i smerte) 5. Ritualmyter: En forklaring på procedurer og handlingers betydning i forbindelse med bestemte ritualer og den rituelle praksis, der er tilknyttet det hellige rum eller den hellige tid, fx bestemte helligsteder eller helligdage). Disse myter kan også kaldes oprindelsesmyter i begge tilfælde er de ætiologiske i deres funktion (men altså centreret omkring det ritiske) Med Leviathan-myten er der tale om en kosmologisk myte; den omhandler et aspekt i verdensbalancen: Kampen mellem det gode og det onde. Konteksten er jødisk-gammeltestamentlig. Leviathan er den latinske (og dermed kirkelige) benævnelse for den hebraiske teksts Livjatan, et kæmpemæssigt havuhyre,

5 der spiller en vigtig rolle i den jødiske kosmologi. Livjatan omtales i det Gamle Testamente (GT) som det uhyre, Jahve skabte, før han skabte verden, og i urtiden besejrede og dræbte ved selve skabelsen. Urtiden er som fænomen den tid, der ligger før den ordnede verdens tid, i jødedommen forstået som Jahves og menneskenes tid; urtiden er med andre ord kaostiden, tiden før tiden, en tid, hvor elementerne raser inden den endelige udskillelse i verdenslag, tider, kategorier osv. Myter er her ikke altid logiske, sammenhængende og udtømmende, og derfor skal de også læses allegorisk i overført betydning. Denne urkamp mellem Jahve og Livjatan, som udgør det fundamentale handlingsaspekt i Leviathan-myten, omtales i brudte bider rundt omkring i GT, blandt andet i Salmernes Bog 74,14: Du knuste Livjatans hoveder og gav dem som føde til havets fisk. En enkelt strofe, der fortæller om udseende og undergang. Læser man I Salme 104,26 forstår man endvidere, at Livjatan er et havuhyre, som har havet til legeplads, men tillige er en kaosmagt, der skabt af Jahve, altså kosmos per se. Uhyret er nævnt for at markere Jahves enhed og storhed og har ingen selvstændig fortælling over sig: Der sejler skibene, der er Livjatan, som du skabte til at lege i det. I Jobs Bog 40,25 41,26 er vi tilbage til kampmotivet i en dialog, hvor Jahve spørger Job, om denne kunne kæmpe på samme måde, som han kæmpede mod Livjatan. Det er herfra, den lokale præst i Leviathan citerer, som han står foran den af systemet efterhånden totalt vingeskudte Kolja: Kunne du trække Livjatan op med en krog, holde dens tunge i ave med reb? Kan du sætte et sivreb i næsen på den og bore en krog gennem dens kæber? Ville den så trygle dig om nåde, ville den indsmigre sig hos dig? Ville den slutte pagt med dig, så du altid havde den som træl? Kan du lege med den som med en fugl eller holde den i en snor til dine piger? Købslår handelsmænd om den og fordeler den til købmænd? Kan du sprække dens hud med harpuner,

6 dens hoved med kastespyd? Læg din hånd på den! Den kamp kommer du til at huske. Du gør det aldrig mere! Nej, den forventning ville være bedrag; blot ved synet af den ville man falde omkuld. Ingen er så dumdristig, at han tør tirre den, og hvor er han, der kan holde stand mod den? Hvem indlod sig i kamp med den og slap fra det? Ingen under hele himlen! ( ) Leviathan-figuren, der kun optræder enkelte andre steder, synes, urkampmotivet til trods, at spille en begrænset rolle i GT ved første øjekast. Hvorfor hører vi ikke mere om dette monster, der udfordrer Jahve og menneskene? Her er det vigtigt at forstå forudsætningen for dyrets eksistens; Leviathans fader er verdensskaberen Jahve, der i de ældste jødiske tekster er en størrelse, der betragtes som værende så enerådende og fuldkommen, at der ikke er (egentlige) modstandere. At forestille sig et havdyr af større vigtighed ville være modstridende den grundlæggende teologi i GTs ældste tekster. Bevidstheden om det onde der er en forudsætning for bevidstheden om det gode strækker sig - fra den ældste jødedom til den sene kristendom - fra teologisk monisme til kosmologisk dualisme: Den tidlige Jahve rummer derfor fordi han er enestående aspektet af det onde (dette princip ses også i den nordiske mytologi, hvor frygten for det onde også var rettet mod den hævnende og justerende Odin Wotan), for så senere, i den sene jødedom og med ét, næsten eksplosivt, i kristendommen at indgå i et separat og mere personificeret dobbeltpar som den Gode og den Onde, Gud og Satan. Leviathan er Biblens tidlige kaosmagt, et vanddyr, der er i opposition til Jahve og kosmos, men dog som en del af det hele er skabt af det guddommelige selv og udelukkende nævnes i det israelitiske folks hyldest af netop det udvalgte folks egen gud. På nedenstående tegning af ukendt tegner ses en privat, men illustrativ og kendetegnende fortolkning af Leviathan-myten. Bemærk, at den næppe kan være skabt i jødisk regi, da jøder ikke tegner Jahve. Snarere er tegningen udformet i ateistisk eller eventuelt et moderne kristent miljø.

7 Tegningen illustrerer blandt andet, hvordan elementerne raser i Leviathan-myten. Dyret er, dyret eksisterer i kraft af elementet vand. Det er fortællingen om elementet vand over for luften (himlen, det guddommelige) og jorden (landjorden, det menneskelige). Vand er godt når det er tæmmet, og vi kan tænde og slukke for det - men i førindustrielle tider og samfund var vandet genstand for mange bekymringer og blev derfor i de fleste religiøse systemer repræsentant for noget vildt og kaotisk, der lever et liv, mennesket ikke kontrollerer, og som kun viger for Gud.

8 Gå i grupper og undersøg, hvilke kulturer, der har beskæftiget sig med fænomenet vandet som kosmoselement (liv) og kaoselement (død). Udvælg en religion og sæt dig ind i de konkrete myter, hvori vand indgår som en del af kosmologien, teologien og antropologien. Til perspektivering: Læs i GT Genesis, dvs. Første Mosebog, de to skabelsesmyter (kosmogonier), der indtil nyere tid var indiskutable verdensforklaringer for mennesker, der tilhørte jødedommen, kristendommen og islam: 1Mos 1,1-1Mos 2,25. Hvilke to forskellige roller spiller vandelementet her? Hvad fortæller det om ændringer i klima, vejr og miljø mellem de to tekster, der er skrevet med et skel på et par århundrede år? Husk på, at man søger det, man mangler og har behov for, og man frygter det, man har negative erfaringer med. Det ondes princip får op igennem jødedommen og kristendommen forskellige navne som Satan (GT og NT), Djævlen (GT og NT) og Antikrist (NT) for blot at nævne nogle få, men her er vi i en dualitet med det guddommelige, og der kommer altså et bredere figurgalleri og større personlighedsfortælling for det onde. Leviathan er med andre ord ligesom slangen en tidlig figur for det, mennesker har frygtet, og fungerer altid som en betoning af Jahves uindskrænkede magt. Kampmotivet er derfor det interessante: Noget er sat i verden, og det bevæger sig i periferien af menneskers kontrol. Så der er et element af noget utæmmeligt - af natur - i nærheden af den menneskeskabte kultur. I filmen er der ikke tale om noget direkte søuhyre i modsætning til flere andre katastrofefilm fra de senere år, bærende samme filmtitel men Leviathan er symbolet på det konkrete: havet, hvalen. I flere scener betragter vi det, vandet. På intet tidspunkt føler vi os alene. Der er noget derude. Dette noget indgår dog ikke som en aktiv aktør og dog: Mange hvaler strander bogstaveligt talt på kysten foran Koljas bolig, Koljas søn søger trøst i nærheden af et hvalskelet, og Lilja møder og er tæt ved at kommunikere med en hval, der desperat pruster i klippernes bølgemassiv. Menneskene er omgivet af dem hvalerne, havets store dyr, der strander og dør omkring dem. Kolja bliver selv en strandet hval, der kun venter på døden. Så hvad er Leviathan?: Det er fortællingen om både vildskab og undergang. 2. Mennesket Job Når man ser Leviathan, får man ret hurtigt en fornemmelse af, at det ikke kan være rigtigt; at det, man ser, ikke kan lade sig gøre. Men det kan det. Og det gør det. Koljas muligheder for at forvalte sit liv formindskes gradvist, selvom man kan hævde, at han har handlet på bedst mulige vis inden for de givne præmisser.

9 Hans skæbne forekommer med andre ord uretfærdig. Denne menneskelige grundfølelse uretfærdighedsfølelsen har sin helt egen myte i det Gamle Testamente, endog en hel bog: Jobs Bog. Jobs Bog behandler positionen menneske-gud. Fra menneskets side stilles spørgsmålet om ret og uret, om rimelighed og urimelighed og bag dette spørgsmål ligger tvivlen om den retfærdige, gudledede verdensorden over for en kaostilværelse af ren vilkårlighed eller ligefrem dæmonisk ondskab. Skriftet er en lang række dialoger mellem Gud (Jahve), Satan og Job om fænomenet lidelse; Satan frister Gud til at lade uret ske, og Gud prøver Job, den retfærdige af de retfærdige, der i sine lidelser momentant vakler i sin gudstro, men vælger fromheden og troen på en utilgængelig Gud, der i sin fordeling af lidelsen forbliver et mysterium og altså står uden for vurderingskrav (ligesom Gud med Jesus i NTs evangelier står uden for tegnkrav, jf. Jesu prøvelser i ørkenen og den jødiske mistro, Jesus forkynder i). Satan taber Job og taber til Gud, Job vinder sig selv og sit forhold til Gud. Det guddommelige forbliver et mysterium i Jobs Bog. Guds vilje er uigennemsigtig og uigennemskuelig. På samme måde er sandheden en uhåndgribelig og næsten ikke-eksisterende størrelse i Leviathan. Det, som vi tror på, holder ikke vand; selv det bedste falder for egoismen og de personlige interesser. Koljas

10 tilværelse går til grunde for hans eget blik, men hvad der præcis sker, er ikke til at gennemskue, for de forskellige konfrontationer og dialoger vises ikke eller kun delvis. Hvordan udformer den lyssky kærlighedsaffære bag Kojlas ryg sig? Vi ved det ikke. Alt hemmeligholdes, vi ser reaktionerne alene. Kolja kæmper med sin tro og tillid ligesom den bibelske figur Job, men Kolja taber i modsætning til Job på alle planer: i forhold til systemet, sin tro, sig selv. Alligevel optræder Jobs Bog i den lokale præsts monolog, der skal vende Kolja fra det onde fra alkoholen, fra fornedrelsen. Hvilken del af Jobs Bog citerer præsten? Diskutér budskabet. Hvilken rolle spiller troen og tilliden på systemet (Gud)? Hvilken rolle spiller det enkelte individ? Mener I, at der er tale om en bevidst udpegning af et centralt budskab i den hellige tekst, eller virker det nærmere som en floskel, der måske citeres lidt for hyppigt? Begrund jeres opfattelse og den konsekvens den har for forholdet mellem kirke og individ.

11 Mennesket i maskinen: Thomas Hobbes og den pessimistiske antropologi Myterne om det gode og det onde levede i allerbedste velgående op gennem middelalderen og renæssancen, og Leviathan bliver som nævnt også navnet på den engelske filosof Thomas Hobbes politiske, filosofiske og antropologiske hovedværk fra midten af 1600-tallet. Her er Leviathan med ét en metafor for statsmagten, og på mange måder vendes billedet betragteligt, da mennesket hos Hobbes står i et afhængighedsforhold til staten. Lad os se nærmere på, hvad der rører sig her. Hobbes, der tilhørte den dannede adel og som akademiker og privat huslærer fungerede inden for adskillige videnskabsgrene, oplevede med baggrund i den Engelske Borgerkrig ( ) en tid uden ro, tryghed og vished om fremtiden, da kongemagten og parlamentet (og dermed i store træk folket) stod i et blødende modsætningsforhold, der kom til at betyde en todeling af magten mellem konge og ting. Hobbes udformede en flerstrenget teori om magtens udelelighed, som han med Leviathan i 1651 og videre op gennem 1650 erne gennemarbejdede, og som skulle blive et af de mest markante forsvar for enevælden. Hobbes teori gav mening for absolutismens fanskarer rundt omkring i Europa, og blandt andet den danske enevælde, som blev udformet af Peder Schumacher Griffenfeld i form af Kongeloven i 1665, fandt sin antropologiske og statslige filosofi heri. Uden Hobbes, ingen enevælde i Danmark. Hobbes binder antropologi, psykologi og statslære sammen i sin skildring af mennesket og samfundet og tager i sin teori udgangspunkt i en naturretstænkning, der bygger på en forestilling om en naturtilstand uden statsmagt. Her er mennesket et grådigt, vildt og nydelsessøgende dyr, der altid, med dyrets præmisser, søger egen vinding og forøgelse af magten, og som af ren og skær syndefaldsnatur har et behov for at handle egensindigt og ureflekteret. Konklusionen på den tanke er, at mennesket har entydig fordel af at underkaste sig fællesskabets love.

12 Med inspiration i det gammeltestamentlige havuhyre tegner Hobbes et billede af menneskets indgåelse af en kontrakt med en dødelig gud, staten, som mennesket næst efter den udødelige (kristne) gud i kraft af denne kontrakt - skylder et liv i fred og rimelighed. Alle andre alternativer hvor naturlige og umiddelbart tilfredsstillende de end må forekomme vil ifølge Hobbes føre til frygt. Alliancen med staten er, når først den er indgået, bindende og en pligt. Og da alle mennesker lever i stater, er det alles pligt at påtage sig pligten, at udleve samfundspagten og helt og holdent at afgive den naturgivne ret til frihed og til selvforvaltning, til en magthaver eller en suveræn, hvis vilje er lov. Mennesket deltager med andre ord i den menneskeskabte samfundspagt for at undvige naturtilstanden, en alles krig mod alle (en bellum omnium contra omnes), et ukontrollabelt impulsrige, byggende på fjende- og territorialfølelser. Hobbes er blevet kritiseret for at tilsidesætte menneskets frihedsbehov og kapacitet for fornuftig tænkning. Denne overstregning af menneskets iboende sociale styrke og evne til samarbejde har givet Hobbes-filosofien emblemet mekanistisk.

13 Diskutér Instruktøren Andrey Zvyagintsevs statsblik. Hvordan fungerer staten? Ad hvilke veje løber kommunikationen og beslutningerne? Se nærmere på scenerne fra retten. Staten har ret, og staten er rettens ord. Hvordan er relationen til det enkelte menneske i retsafgørelserne? Mener du, at filmen taler for, at troen på frihed i dette system er naivt, eller på, at de etablerede sandheder ikke kan bestå, men vil betvinges af den personlige søgen efter det gode? Er Kojla i den sammenhæng en taber eller en (tragisk) helt? Hvilken rolle spiller advokaten efter jeres mening? Er han en sandsiger eller en forræder? Giv eksempler på, hvordan de enkelte figurer indser, at det personlige valg ikke er en mulighed. Giv eksempler på det modsatte; sammenhænge, hvor figurerne indser, at de skal handle i kraft af den indre overbevisning.

14 Manden og landet Filmen tegner et billede af et integritetsforladt Rusland, hvor værdierne er i forfald. Staten og kirken taler samme sprog, og det er ikke menneskets, men magtens sprog. Lad os se nærmere på dette landområde, den russiske statsmagt og den kirke, der er landets altdominerende religiøse institution. 1. Geografien Vi er i et ganske afsides hjørne af det russiske rige. Kolahalvøen et sted, der sjældent når de danske medier - har sit navn fra det samiske sprog og udgør som område størstedelen af den nordvestlige region Murmansk oblast, der er en del af det større Lapland, som strækker sig over flere nationer. Murmansk oblast ligger nord for polarcirklen, men den varme Golfstrøm fra Atlanterhavet gør klimaet langs havet mildere, og havet forbliver isfrit og dermed sejlbart året rundt. Det har stor betydning for handlens og industriens muligheder så langt mod nord. Kolahalvøen er sjældent genstand for international opmærksomhed; her bor få mennesker gennem historien har halvøen altid haft en forholdsvis lav befolkningstæthed og disse mennesker forsørger sig langt overvejende ved mineindustri dette er et område med ekstremt mange mineraler (en fjerdedel af alle kendte på kloden) og ved fiskeri. De fleste indbyggere ved kysterne ernærer sig ved dette traditionelle erhverv, der ikke forudsætter et varieret uddannelsessystem for at fungere, og forlader man kysterne, er skibsfremstilling eller mineraludvinding de to muligheder. Her bor få mennesker, og befolkningstætheden er for nedadgående. Fra Moskva bliver der gjort meget lidt for at modernisere og fremtidssikre regionen; tværtimod er området udvalgt til at konservere brændselsaffald fra 250

15 atomreaktorer fra den Kolde Krig. Disse er i øvrigt fortsat radioaktive, og affaldet ligger i flere områder helt åbent hen i åbne og ubeskyttede containere, hvilket sammen med udvindingen og forarbejdningen af nikkel og aluminium og der fra kommende tonstunge svovludslip - gør dele af Kolahalvøen til nogle af de mest forurenede områder i verden. Omfanget af forureningen er katastrofal, og ødelæggelserne anses for uoprettelige. Forureningen er faktisk så omfattende, at den er Norges og Finlands største forureningsproblem. Men Kolahalvøen er en af de rigeste regioner på mineraler i hele Rusland, og i og med at både nikkel og aluminium er vigtige eksportvarer, som prioriteres højt af centralregeringen, har forhandlingerne været resultatløse. Derimod er det her, man finder verdens største borehul på over 12 km i dybde. Ved siden af atomreaktorerne og mineralindustrien udgør brændstoffet fra områdets atomubåde en alvorlig trussel for miljøet på grund af deres radioaktive stråling. Sådan er situationen en generation efter Sovjetunionens fald. Moskva ser ikke mod nordvest. Find fotos af Kolahalvøen eller Murmansk oblast på nettet. Hvad forestiller disse fotos? Hvad fortæller de? Hvad har formålet med fotoene været? Hvilke følelser sætter de i gang hos jer? Sæt ord på og find substantivet, der bedst beskriver det, I ser. Er der noget, der undrer jer? Tænk nationalt og internationalt. Udvælg et konkret, industrielt foretagende: Research og præsenter for klassen. Oplægget skal rumme en historisk, problematiserende og perspektiverende vinkel. 2. Moskva Mens Kolya er inkarnationen af den retfærdige Job, er staten det kaosuhyre, ingen ønsker at slås med Leviathan. Statens verden er styret af fulde, depressive og aggressive mænd, mange af dem nyrige og ridende på den økonomiske optur i visse sociale lag, og alle mennesker, der alle tænker korrupt, og det i en sådan grad, at korruptionen især trives i toppen. Al moral, lov og ret er suspenderet til fordel for penge og magt. Alt socialt liv udspiller sig om vodka, eventuelt kombineret med gamle rifler og skydekonkurrencer. Der er overalt en stemning af enten grådighed eller afmagt. Vodkaen sættes frem som kaffe til alle anledninger.

16 På en skovtur skydes der med flasken i hånden efter rækken af russiske ledere fra Brezhnev til Gorbatjov. Jeltsin er ikke med; manden, der ejer portrætterne siger, at han gemmer de nyeste, til de får et historisk perspektiv. Andetsteds ser vi præsident Vladimir Putins ansigt. Det sker der, hvor stor og lille kolliderer: Et lille autoværksted ud til Barentshavet har dårlige odds i det spil om prestige, der udspiller sig på det lokale borgmesterkontor med en stiliseret Putinportræt på væggen. Scenen er nærmest ikonisk og i øvrigt reel (den er optaget direkte og uden iscenesættelse i et borgmesterkontor): Det er en stille tilkendegivelse af den fine linje mellem lokal magt og national magt; der refereres direkte til Moskva. Det betyder så også, at korruptionen sker med Putins tilladelse. Og mens korruptionen vokser sig tykkere og tykkere i det offentlige rum, ser vi statsfunktionærer læse op af landets lovbøger i lange scener, scener, hvor de, der har ansvaret og kunne gøre en forskel, opfører sig som robotter og taler et dikteret sprog, der udvikler sig til kynisk nonsens for den udenforstående, os publikum. Filmen åbner i en scene af lang, monoton og bevidstløs tale, der bringer minder om Kafkas litteratur. Interessant nok betyder dette dog ikke, at Putin står langt fra sin befolkning: Han er tværtimod meget populær hos russerne bl.a. på grund af den økonomiske vækst i Rusland. Mindre populær har Putin været i udlandet, hvor kritikere frygter for det russiske demokrati, specielt for den centraliserende tendens i det politiske liv (regionale ledere i dette verdens største land udpeges direkte af Putin selv) og statens kontrol af medierne og NGO erne. Tag en rundspørge i klassen: Hvad ved I om præsident Putin? Hvad er den positive historie om Putin? Og hvad er den negative? I fortællingen om Putin indgår også et aspekt om præsidenten som en maskulin statsleder. Mange russere, især kvinder, er optaget af hans intime liv og hans kvinder. Hvad skal den fortælling gøre godt for? Kan nogen i klassen mon give en forklaring på, hvordan en så Putin-kritisk film som Leviathan kan være understøttet af det russiske Kulturministerium og være landets officielle Oscar-kandidat? Religionen den russisk ortodokse kristendom italesættes konsekvent filmen igennem som et alternativ til tingenes bitre tilstand, som et potentiale i dvale, der bare venter på desperationen fra de svage og angeren fra de stærke. Det er et stærkt klichépræget og gensidigt understøttende broderskab, vi ser udspille sig mellem den sekulære stats mand, borgmesteren, og den ortodokse præst; de er på samme hold magtmisbrugets hold. Billedet af denne organisation kunne ikke være fjernere fra det, det officielle Rusland ellers har ønsket at illustrere for folket og folkene i verden uden for Rusland. Ikke desto mindre er

17 filmen gået igennem. Kulturministeriet har dog efterfølgende pointeret, at propagandafilm ikke en anden gang vil få støtte, kun patriotiske film 1. Kirken står altså lige så stærkt som det politiske magtapparat. Går man tilbage til den Kolde Krig, finder man en helt anden position for den russiske ortodokse kirke, hvis medlemmer oplevede forfølgelse i den ateistiske kommunismes navn. Kirken fik efter USSRs opløsning omfattende indflydelse i det Rusland, og der er i dag tale om en reel institution i institutionen. Læs om den russisk ortodokse kirkes udvikling i med- og modgang gennem det sidste århundrede. Hvad har præget forholdet til staten? Hvordan har situationen for de øvrige trossystemer været? Kolja befinder sig således i centrum af det, man på engelsk kunne kalde a perfect storm af skæbne og gift. Han har alt det, andre kunne ønske sig: en smuk kvinde, der villigt lader sig håndtere i kælderen og rydder af efter dem, der måtte kigge ind i deres liv, samt en pæn ejendom. Han befinder sig dog i skudlinjen for Ruslands farligste kræfter: smarte advokater, gangsterlignende politikere, arrogante præster alle med egen agenda, der aldrig udtrykkes fuldt og klart. Kolja er prisgivet hændelser, der sker bag hans ryg, og som vi kun delvis følger med i; vi forstår de fleste nøglescener, men de finder sted off-screen, og Kolya er den sidste, der involveres, og hans dilemma omkring det at konfrontere statsmonsteret tager til sidst livet af ham som et frit menneske. 1 Jf. interviewet af 6. november 2014 i The Guardian.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Menneskesyn Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning Vejleder: Johannes Gregers Jensen Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2004 Indledning Som emne for eksamensoplæg

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,5-15. 1. tekstrække. Salmer. DDS 402 Den signede dag med fryd vi ser. DDS 317 Livets fylde,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere