LEVIATHAN. LEVIATHAN/ undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVIATHAN. LEVIATHAN/ undervisningsmateriale"

Transkript

1 LEVIATHAN Et undervisningsmateriale Fag: historie, samfundsfag, kristendomskundskab, filosofi og geografi. Niveau: gymnasiale uddannelser Forfatter: Birgitte Maria Smidt. 1. Bag om filmen 2. Synopse 3. Filmens mytekompleks Dyret Leviathan Mennesket Job 4. Mennesket og maskinen: Thomas Hobbes og den pessimistiske antropologi 5. Manden og landet Geografien Moskva

2 Bag om filmen Russiske Andrey Zvyagintsev havde verdenspremiere med sin monstrøse samfundsfabel Leviathan i Cannes i 2014, hvor filmen om korruption og chikane i det russiske rige vandt prisen for bedste manuskript og for alvor satte Rusland som filmland på verdenskortet. Leviathan er Ruslands officielle Oscar-kandidat, og filmen er nomineret i fire kategorier ved den kommende European Film Awardsuddeling. Instruktøren har skabt et socialrealistisk drama over det moderne Rusland, der under Putins fjerne blik er et høvdingevælde for mænd af systemet, der for ikke længe siden var indiskutabelt kommunistisk. Synopse Vi er så langt nordpå, man kan komme i Europa, når man til kontinentet også medregner verdens største land, Rusland. På Kolahalvøen i det nordligste Rusland, ud mod Barentshavet, bor en mand, der lever som bilmekaniker. Det er den midaldrende Kolja, og med sig har han sin yngre hustru Lilja og sin teenagesøn fra et tidligere ægteskab. Der er en familie, og der er et hjem. Livet er ikke ideelt, men tingene fungerer, forstår vi; figurernes eventuelle problemer er genkendelige for de fleste. Mellem ruskende vinde og kyster og et bagland, hvis veje alle fører til Moskva, lever tre eksistenser i harmoni med Koljas fædrene ophav,

3 historien, jorden, huset, arbejdet og hverdagen der. Det viser sig at være både deres held og uheld at være i besiddelse af noget så beskedent. For de er ikke alene om at forvalte deres tilværelse. Den lokale borgmester Vadim, der hurtigt viser sig gennemkorrupt og utilregnelig, går med store byggeplaner for grunden ud til havet og lægger kontant pression på Kolja for at skaffe sig af med familien og få adgang til økonomisk gevinst. Koljas gamle soldaterkammerat Dimitri, der med tiden er blevet Moskva-advokat, viser sig umiddelbart i stand til at holde systemet og uretfærdigheden fra døren, men også Dimitri og juraen må se sig prisgivet magtens uigennemskuelighed, ineffektivitet og totale grænseløshed, samtidig med, at Dimitris motiver får stadig mere uklare toner. Kolja mister således gradvist og i store fald fodfæstet i sit eget liv. Vodkaen taler efterhånden det mest forståelige sprog, og da sandheden om hans allernærmeste en dag trænger sig på, står det klart, at denne lille mands ulige kamp mod overmagten er det eneste princip, der ikke er suspenderet i Udkantsrusland. Filmens mytekompleks To gammeltestamentlige myter rumsterer i filmen. Den første beretter om det dæmoniske, der er uden for menneskets kontrol, den anden om de prøvelser, det guddommelige og det dæmoniske udsætter mennesket for. Vi taler om Leviathan- og Job-myten. Lad os se nærmere herpå.

4 1. Dyret Leviathan Søger man på Leviathan på Wikipedia, når man frem til et link til myten om havuhyret Livjatan, der berettes om i den jødiske helligtekst Tanach og dermed også i de kristnes første del af deres hellige tekst Biblen den del, som de kristne valgte at kalde det Gamle Testamente for at markere pladsen for den ifølge kristenheden endelige sandhed om Jesus Kristus, en sandhed for sig, omhandlende den guddommelige inkarnation, Jesus Kristus, der berettes om i den kristne fortsættelse, det Nye Testamente. På Wikipedia er endvidere nævnt filosoffen Hobbes anerkendte storværk Leviathan samt seks links, der alle referer til hard core amerikanske og skotske heavy metal- og punkbands. Lidt af en kontrast, kunne første indskydelse nemt være. Hvad mon forbindelsen er? Og hvad mon kom først? Myten, naturligvis. Men hvad er myter? Læs med. Myter er mundtligt overleverede eller for længst nedskrevne verdensforklaringer om de største og de mindste fænomener i livet. Myter fortæller om alle de ting, menneskene gennem tiden har haft brug for at få klarhed over for at kunne fungere som etnisk og/eller religiøst fællesskab, og fordi der er så mange forskellige former for myter, har religionsvidenskaben valgt at strukturere dem i en række kategorier, der kan se forskellige ud, alt efter tidspunkt for teorien. En mulig strukturering kommer her: 1. Kosmologiske og goniske myter: Om verdens indretning og dens skabelse 2. Teologiske og goniske myter: Om det helliges væsen og dets skabelse (skabelsesberetninger her eksisterer nødvendigvis kun ved polyteistiske religioner hvor guder skaber guder) 3. Antropologiske og goniske myter: Om menneskets væsen og dets skabelse 4. Ætiologiske myter: En mindre fortælling og forklaring på en konkret situation eller tilstands tilblivelse (fx hvorfor kvinder føder i smerte) 5. Ritualmyter: En forklaring på procedurer og handlingers betydning i forbindelse med bestemte ritualer og den rituelle praksis, der er tilknyttet det hellige rum eller den hellige tid, fx bestemte helligsteder eller helligdage). Disse myter kan også kaldes oprindelsesmyter i begge tilfælde er de ætiologiske i deres funktion (men altså centreret omkring det ritiske) Med Leviathan-myten er der tale om en kosmologisk myte; den omhandler et aspekt i verdensbalancen: Kampen mellem det gode og det onde. Konteksten er jødisk-gammeltestamentlig. Leviathan er den latinske (og dermed kirkelige) benævnelse for den hebraiske teksts Livjatan, et kæmpemæssigt havuhyre,

5 der spiller en vigtig rolle i den jødiske kosmologi. Livjatan omtales i det Gamle Testamente (GT) som det uhyre, Jahve skabte, før han skabte verden, og i urtiden besejrede og dræbte ved selve skabelsen. Urtiden er som fænomen den tid, der ligger før den ordnede verdens tid, i jødedommen forstået som Jahves og menneskenes tid; urtiden er med andre ord kaostiden, tiden før tiden, en tid, hvor elementerne raser inden den endelige udskillelse i verdenslag, tider, kategorier osv. Myter er her ikke altid logiske, sammenhængende og udtømmende, og derfor skal de også læses allegorisk i overført betydning. Denne urkamp mellem Jahve og Livjatan, som udgør det fundamentale handlingsaspekt i Leviathan-myten, omtales i brudte bider rundt omkring i GT, blandt andet i Salmernes Bog 74,14: Du knuste Livjatans hoveder og gav dem som føde til havets fisk. En enkelt strofe, der fortæller om udseende og undergang. Læser man I Salme 104,26 forstår man endvidere, at Livjatan er et havuhyre, som har havet til legeplads, men tillige er en kaosmagt, der skabt af Jahve, altså kosmos per se. Uhyret er nævnt for at markere Jahves enhed og storhed og har ingen selvstændig fortælling over sig: Der sejler skibene, der er Livjatan, som du skabte til at lege i det. I Jobs Bog 40,25 41,26 er vi tilbage til kampmotivet i en dialog, hvor Jahve spørger Job, om denne kunne kæmpe på samme måde, som han kæmpede mod Livjatan. Det er herfra, den lokale præst i Leviathan citerer, som han står foran den af systemet efterhånden totalt vingeskudte Kolja: Kunne du trække Livjatan op med en krog, holde dens tunge i ave med reb? Kan du sætte et sivreb i næsen på den og bore en krog gennem dens kæber? Ville den så trygle dig om nåde, ville den indsmigre sig hos dig? Ville den slutte pagt med dig, så du altid havde den som træl? Kan du lege med den som med en fugl eller holde den i en snor til dine piger? Købslår handelsmænd om den og fordeler den til købmænd? Kan du sprække dens hud med harpuner,

6 dens hoved med kastespyd? Læg din hånd på den! Den kamp kommer du til at huske. Du gør det aldrig mere! Nej, den forventning ville være bedrag; blot ved synet af den ville man falde omkuld. Ingen er så dumdristig, at han tør tirre den, og hvor er han, der kan holde stand mod den? Hvem indlod sig i kamp med den og slap fra det? Ingen under hele himlen! ( ) Leviathan-figuren, der kun optræder enkelte andre steder, synes, urkampmotivet til trods, at spille en begrænset rolle i GT ved første øjekast. Hvorfor hører vi ikke mere om dette monster, der udfordrer Jahve og menneskene? Her er det vigtigt at forstå forudsætningen for dyrets eksistens; Leviathans fader er verdensskaberen Jahve, der i de ældste jødiske tekster er en størrelse, der betragtes som værende så enerådende og fuldkommen, at der ikke er (egentlige) modstandere. At forestille sig et havdyr af større vigtighed ville være modstridende den grundlæggende teologi i GTs ældste tekster. Bevidstheden om det onde der er en forudsætning for bevidstheden om det gode strækker sig - fra den ældste jødedom til den sene kristendom - fra teologisk monisme til kosmologisk dualisme: Den tidlige Jahve rummer derfor fordi han er enestående aspektet af det onde (dette princip ses også i den nordiske mytologi, hvor frygten for det onde også var rettet mod den hævnende og justerende Odin Wotan), for så senere, i den sene jødedom og med ét, næsten eksplosivt, i kristendommen at indgå i et separat og mere personificeret dobbeltpar som den Gode og den Onde, Gud og Satan. Leviathan er Biblens tidlige kaosmagt, et vanddyr, der er i opposition til Jahve og kosmos, men dog som en del af det hele er skabt af det guddommelige selv og udelukkende nævnes i det israelitiske folks hyldest af netop det udvalgte folks egen gud. På nedenstående tegning af ukendt tegner ses en privat, men illustrativ og kendetegnende fortolkning af Leviathan-myten. Bemærk, at den næppe kan være skabt i jødisk regi, da jøder ikke tegner Jahve. Snarere er tegningen udformet i ateistisk eller eventuelt et moderne kristent miljø.

7 Tegningen illustrerer blandt andet, hvordan elementerne raser i Leviathan-myten. Dyret er, dyret eksisterer i kraft af elementet vand. Det er fortællingen om elementet vand over for luften (himlen, det guddommelige) og jorden (landjorden, det menneskelige). Vand er godt når det er tæmmet, og vi kan tænde og slukke for det - men i førindustrielle tider og samfund var vandet genstand for mange bekymringer og blev derfor i de fleste religiøse systemer repræsentant for noget vildt og kaotisk, der lever et liv, mennesket ikke kontrollerer, og som kun viger for Gud.

8 Gå i grupper og undersøg, hvilke kulturer, der har beskæftiget sig med fænomenet vandet som kosmoselement (liv) og kaoselement (død). Udvælg en religion og sæt dig ind i de konkrete myter, hvori vand indgår som en del af kosmologien, teologien og antropologien. Til perspektivering: Læs i GT Genesis, dvs. Første Mosebog, de to skabelsesmyter (kosmogonier), der indtil nyere tid var indiskutable verdensforklaringer for mennesker, der tilhørte jødedommen, kristendommen og islam: 1Mos 1,1-1Mos 2,25. Hvilke to forskellige roller spiller vandelementet her? Hvad fortæller det om ændringer i klima, vejr og miljø mellem de to tekster, der er skrevet med et skel på et par århundrede år? Husk på, at man søger det, man mangler og har behov for, og man frygter det, man har negative erfaringer med. Det ondes princip får op igennem jødedommen og kristendommen forskellige navne som Satan (GT og NT), Djævlen (GT og NT) og Antikrist (NT) for blot at nævne nogle få, men her er vi i en dualitet med det guddommelige, og der kommer altså et bredere figurgalleri og større personlighedsfortælling for det onde. Leviathan er med andre ord ligesom slangen en tidlig figur for det, mennesker har frygtet, og fungerer altid som en betoning af Jahves uindskrænkede magt. Kampmotivet er derfor det interessante: Noget er sat i verden, og det bevæger sig i periferien af menneskers kontrol. Så der er et element af noget utæmmeligt - af natur - i nærheden af den menneskeskabte kultur. I filmen er der ikke tale om noget direkte søuhyre i modsætning til flere andre katastrofefilm fra de senere år, bærende samme filmtitel men Leviathan er symbolet på det konkrete: havet, hvalen. I flere scener betragter vi det, vandet. På intet tidspunkt føler vi os alene. Der er noget derude. Dette noget indgår dog ikke som en aktiv aktør og dog: Mange hvaler strander bogstaveligt talt på kysten foran Koljas bolig, Koljas søn søger trøst i nærheden af et hvalskelet, og Lilja møder og er tæt ved at kommunikere med en hval, der desperat pruster i klippernes bølgemassiv. Menneskene er omgivet af dem hvalerne, havets store dyr, der strander og dør omkring dem. Kolja bliver selv en strandet hval, der kun venter på døden. Så hvad er Leviathan?: Det er fortællingen om både vildskab og undergang. 2. Mennesket Job Når man ser Leviathan, får man ret hurtigt en fornemmelse af, at det ikke kan være rigtigt; at det, man ser, ikke kan lade sig gøre. Men det kan det. Og det gør det. Koljas muligheder for at forvalte sit liv formindskes gradvist, selvom man kan hævde, at han har handlet på bedst mulige vis inden for de givne præmisser.

9 Hans skæbne forekommer med andre ord uretfærdig. Denne menneskelige grundfølelse uretfærdighedsfølelsen har sin helt egen myte i det Gamle Testamente, endog en hel bog: Jobs Bog. Jobs Bog behandler positionen menneske-gud. Fra menneskets side stilles spørgsmålet om ret og uret, om rimelighed og urimelighed og bag dette spørgsmål ligger tvivlen om den retfærdige, gudledede verdensorden over for en kaostilværelse af ren vilkårlighed eller ligefrem dæmonisk ondskab. Skriftet er en lang række dialoger mellem Gud (Jahve), Satan og Job om fænomenet lidelse; Satan frister Gud til at lade uret ske, og Gud prøver Job, den retfærdige af de retfærdige, der i sine lidelser momentant vakler i sin gudstro, men vælger fromheden og troen på en utilgængelig Gud, der i sin fordeling af lidelsen forbliver et mysterium og altså står uden for vurderingskrav (ligesom Gud med Jesus i NTs evangelier står uden for tegnkrav, jf. Jesu prøvelser i ørkenen og den jødiske mistro, Jesus forkynder i). Satan taber Job og taber til Gud, Job vinder sig selv og sit forhold til Gud. Det guddommelige forbliver et mysterium i Jobs Bog. Guds vilje er uigennemsigtig og uigennemskuelig. På samme måde er sandheden en uhåndgribelig og næsten ikke-eksisterende størrelse i Leviathan. Det, som vi tror på, holder ikke vand; selv det bedste falder for egoismen og de personlige interesser. Koljas

10 tilværelse går til grunde for hans eget blik, men hvad der præcis sker, er ikke til at gennemskue, for de forskellige konfrontationer og dialoger vises ikke eller kun delvis. Hvordan udformer den lyssky kærlighedsaffære bag Kojlas ryg sig? Vi ved det ikke. Alt hemmeligholdes, vi ser reaktionerne alene. Kolja kæmper med sin tro og tillid ligesom den bibelske figur Job, men Kolja taber i modsætning til Job på alle planer: i forhold til systemet, sin tro, sig selv. Alligevel optræder Jobs Bog i den lokale præsts monolog, der skal vende Kolja fra det onde fra alkoholen, fra fornedrelsen. Hvilken del af Jobs Bog citerer præsten? Diskutér budskabet. Hvilken rolle spiller troen og tilliden på systemet (Gud)? Hvilken rolle spiller det enkelte individ? Mener I, at der er tale om en bevidst udpegning af et centralt budskab i den hellige tekst, eller virker det nærmere som en floskel, der måske citeres lidt for hyppigt? Begrund jeres opfattelse og den konsekvens den har for forholdet mellem kirke og individ.

11 Mennesket i maskinen: Thomas Hobbes og den pessimistiske antropologi Myterne om det gode og det onde levede i allerbedste velgående op gennem middelalderen og renæssancen, og Leviathan bliver som nævnt også navnet på den engelske filosof Thomas Hobbes politiske, filosofiske og antropologiske hovedværk fra midten af 1600-tallet. Her er Leviathan med ét en metafor for statsmagten, og på mange måder vendes billedet betragteligt, da mennesket hos Hobbes står i et afhængighedsforhold til staten. Lad os se nærmere på, hvad der rører sig her. Hobbes, der tilhørte den dannede adel og som akademiker og privat huslærer fungerede inden for adskillige videnskabsgrene, oplevede med baggrund i den Engelske Borgerkrig ( ) en tid uden ro, tryghed og vished om fremtiden, da kongemagten og parlamentet (og dermed i store træk folket) stod i et blødende modsætningsforhold, der kom til at betyde en todeling af magten mellem konge og ting. Hobbes udformede en flerstrenget teori om magtens udelelighed, som han med Leviathan i 1651 og videre op gennem 1650 erne gennemarbejdede, og som skulle blive et af de mest markante forsvar for enevælden. Hobbes teori gav mening for absolutismens fanskarer rundt omkring i Europa, og blandt andet den danske enevælde, som blev udformet af Peder Schumacher Griffenfeld i form af Kongeloven i 1665, fandt sin antropologiske og statslige filosofi heri. Uden Hobbes, ingen enevælde i Danmark. Hobbes binder antropologi, psykologi og statslære sammen i sin skildring af mennesket og samfundet og tager i sin teori udgangspunkt i en naturretstænkning, der bygger på en forestilling om en naturtilstand uden statsmagt. Her er mennesket et grådigt, vildt og nydelsessøgende dyr, der altid, med dyrets præmisser, søger egen vinding og forøgelse af magten, og som af ren og skær syndefaldsnatur har et behov for at handle egensindigt og ureflekteret. Konklusionen på den tanke er, at mennesket har entydig fordel af at underkaste sig fællesskabets love.

12 Med inspiration i det gammeltestamentlige havuhyre tegner Hobbes et billede af menneskets indgåelse af en kontrakt med en dødelig gud, staten, som mennesket næst efter den udødelige (kristne) gud i kraft af denne kontrakt - skylder et liv i fred og rimelighed. Alle andre alternativer hvor naturlige og umiddelbart tilfredsstillende de end må forekomme vil ifølge Hobbes føre til frygt. Alliancen med staten er, når først den er indgået, bindende og en pligt. Og da alle mennesker lever i stater, er det alles pligt at påtage sig pligten, at udleve samfundspagten og helt og holdent at afgive den naturgivne ret til frihed og til selvforvaltning, til en magthaver eller en suveræn, hvis vilje er lov. Mennesket deltager med andre ord i den menneskeskabte samfundspagt for at undvige naturtilstanden, en alles krig mod alle (en bellum omnium contra omnes), et ukontrollabelt impulsrige, byggende på fjende- og territorialfølelser. Hobbes er blevet kritiseret for at tilsidesætte menneskets frihedsbehov og kapacitet for fornuftig tænkning. Denne overstregning af menneskets iboende sociale styrke og evne til samarbejde har givet Hobbes-filosofien emblemet mekanistisk.

13 Diskutér Instruktøren Andrey Zvyagintsevs statsblik. Hvordan fungerer staten? Ad hvilke veje løber kommunikationen og beslutningerne? Se nærmere på scenerne fra retten. Staten har ret, og staten er rettens ord. Hvordan er relationen til det enkelte menneske i retsafgørelserne? Mener du, at filmen taler for, at troen på frihed i dette system er naivt, eller på, at de etablerede sandheder ikke kan bestå, men vil betvinges af den personlige søgen efter det gode? Er Kojla i den sammenhæng en taber eller en (tragisk) helt? Hvilken rolle spiller advokaten efter jeres mening? Er han en sandsiger eller en forræder? Giv eksempler på, hvordan de enkelte figurer indser, at det personlige valg ikke er en mulighed. Giv eksempler på det modsatte; sammenhænge, hvor figurerne indser, at de skal handle i kraft af den indre overbevisning.

14 Manden og landet Filmen tegner et billede af et integritetsforladt Rusland, hvor værdierne er i forfald. Staten og kirken taler samme sprog, og det er ikke menneskets, men magtens sprog. Lad os se nærmere på dette landområde, den russiske statsmagt og den kirke, der er landets altdominerende religiøse institution. 1. Geografien Vi er i et ganske afsides hjørne af det russiske rige. Kolahalvøen et sted, der sjældent når de danske medier - har sit navn fra det samiske sprog og udgør som område størstedelen af den nordvestlige region Murmansk oblast, der er en del af det større Lapland, som strækker sig over flere nationer. Murmansk oblast ligger nord for polarcirklen, men den varme Golfstrøm fra Atlanterhavet gør klimaet langs havet mildere, og havet forbliver isfrit og dermed sejlbart året rundt. Det har stor betydning for handlens og industriens muligheder så langt mod nord. Kolahalvøen er sjældent genstand for international opmærksomhed; her bor få mennesker gennem historien har halvøen altid haft en forholdsvis lav befolkningstæthed og disse mennesker forsørger sig langt overvejende ved mineindustri dette er et område med ekstremt mange mineraler (en fjerdedel af alle kendte på kloden) og ved fiskeri. De fleste indbyggere ved kysterne ernærer sig ved dette traditionelle erhverv, der ikke forudsætter et varieret uddannelsessystem for at fungere, og forlader man kysterne, er skibsfremstilling eller mineraludvinding de to muligheder. Her bor få mennesker, og befolkningstætheden er for nedadgående. Fra Moskva bliver der gjort meget lidt for at modernisere og fremtidssikre regionen; tværtimod er området udvalgt til at konservere brændselsaffald fra 250

15 atomreaktorer fra den Kolde Krig. Disse er i øvrigt fortsat radioaktive, og affaldet ligger i flere områder helt åbent hen i åbne og ubeskyttede containere, hvilket sammen med udvindingen og forarbejdningen af nikkel og aluminium og der fra kommende tonstunge svovludslip - gør dele af Kolahalvøen til nogle af de mest forurenede områder i verden. Omfanget af forureningen er katastrofal, og ødelæggelserne anses for uoprettelige. Forureningen er faktisk så omfattende, at den er Norges og Finlands største forureningsproblem. Men Kolahalvøen er en af de rigeste regioner på mineraler i hele Rusland, og i og med at både nikkel og aluminium er vigtige eksportvarer, som prioriteres højt af centralregeringen, har forhandlingerne været resultatløse. Derimod er det her, man finder verdens største borehul på over 12 km i dybde. Ved siden af atomreaktorerne og mineralindustrien udgør brændstoffet fra områdets atomubåde en alvorlig trussel for miljøet på grund af deres radioaktive stråling. Sådan er situationen en generation efter Sovjetunionens fald. Moskva ser ikke mod nordvest. Find fotos af Kolahalvøen eller Murmansk oblast på nettet. Hvad forestiller disse fotos? Hvad fortæller de? Hvad har formålet med fotoene været? Hvilke følelser sætter de i gang hos jer? Sæt ord på og find substantivet, der bedst beskriver det, I ser. Er der noget, der undrer jer? Tænk nationalt og internationalt. Udvælg et konkret, industrielt foretagende: Research og præsenter for klassen. Oplægget skal rumme en historisk, problematiserende og perspektiverende vinkel. 2. Moskva Mens Kolya er inkarnationen af den retfærdige Job, er staten det kaosuhyre, ingen ønsker at slås med Leviathan. Statens verden er styret af fulde, depressive og aggressive mænd, mange af dem nyrige og ridende på den økonomiske optur i visse sociale lag, og alle mennesker, der alle tænker korrupt, og det i en sådan grad, at korruptionen især trives i toppen. Al moral, lov og ret er suspenderet til fordel for penge og magt. Alt socialt liv udspiller sig om vodka, eventuelt kombineret med gamle rifler og skydekonkurrencer. Der er overalt en stemning af enten grådighed eller afmagt. Vodkaen sættes frem som kaffe til alle anledninger.

16 På en skovtur skydes der med flasken i hånden efter rækken af russiske ledere fra Brezhnev til Gorbatjov. Jeltsin er ikke med; manden, der ejer portrætterne siger, at han gemmer de nyeste, til de får et historisk perspektiv. Andetsteds ser vi præsident Vladimir Putins ansigt. Det sker der, hvor stor og lille kolliderer: Et lille autoværksted ud til Barentshavet har dårlige odds i det spil om prestige, der udspiller sig på det lokale borgmesterkontor med en stiliseret Putinportræt på væggen. Scenen er nærmest ikonisk og i øvrigt reel (den er optaget direkte og uden iscenesættelse i et borgmesterkontor): Det er en stille tilkendegivelse af den fine linje mellem lokal magt og national magt; der refereres direkte til Moskva. Det betyder så også, at korruptionen sker med Putins tilladelse. Og mens korruptionen vokser sig tykkere og tykkere i det offentlige rum, ser vi statsfunktionærer læse op af landets lovbøger i lange scener, scener, hvor de, der har ansvaret og kunne gøre en forskel, opfører sig som robotter og taler et dikteret sprog, der udvikler sig til kynisk nonsens for den udenforstående, os publikum. Filmen åbner i en scene af lang, monoton og bevidstløs tale, der bringer minder om Kafkas litteratur. Interessant nok betyder dette dog ikke, at Putin står langt fra sin befolkning: Han er tværtimod meget populær hos russerne bl.a. på grund af den økonomiske vækst i Rusland. Mindre populær har Putin været i udlandet, hvor kritikere frygter for det russiske demokrati, specielt for den centraliserende tendens i det politiske liv (regionale ledere i dette verdens største land udpeges direkte af Putin selv) og statens kontrol af medierne og NGO erne. Tag en rundspørge i klassen: Hvad ved I om præsident Putin? Hvad er den positive historie om Putin? Og hvad er den negative? I fortællingen om Putin indgår også et aspekt om præsidenten som en maskulin statsleder. Mange russere, især kvinder, er optaget af hans intime liv og hans kvinder. Hvad skal den fortælling gøre godt for? Kan nogen i klassen mon give en forklaring på, hvordan en så Putin-kritisk film som Leviathan kan være understøttet af det russiske Kulturministerium og være landets officielle Oscar-kandidat? Religionen den russisk ortodokse kristendom italesættes konsekvent filmen igennem som et alternativ til tingenes bitre tilstand, som et potentiale i dvale, der bare venter på desperationen fra de svage og angeren fra de stærke. Det er et stærkt klichépræget og gensidigt understøttende broderskab, vi ser udspille sig mellem den sekulære stats mand, borgmesteren, og den ortodokse præst; de er på samme hold magtmisbrugets hold. Billedet af denne organisation kunne ikke være fjernere fra det, det officielle Rusland ellers har ønsket at illustrere for folket og folkene i verden uden for Rusland. Ikke desto mindre er

17 filmen gået igennem. Kulturministeriet har dog efterfølgende pointeret, at propagandafilm ikke en anden gang vil få støtte, kun patriotiske film 1. Kirken står altså lige så stærkt som det politiske magtapparat. Går man tilbage til den Kolde Krig, finder man en helt anden position for den russiske ortodokse kirke, hvis medlemmer oplevede forfølgelse i den ateistiske kommunismes navn. Kirken fik efter USSRs opløsning omfattende indflydelse i det Rusland, og der er i dag tale om en reel institution i institutionen. Læs om den russisk ortodokse kirkes udvikling i med- og modgang gennem det sidste århundrede. Hvad har præget forholdet til staten? Hvordan har situationen for de øvrige trossystemer været? Kolja befinder sig således i centrum af det, man på engelsk kunne kalde a perfect storm af skæbne og gift. Han har alt det, andre kunne ønske sig: en smuk kvinde, der villigt lader sig håndtere i kælderen og rydder af efter dem, der måtte kigge ind i deres liv, samt en pæn ejendom. Han befinder sig dog i skudlinjen for Ruslands farligste kræfter: smarte advokater, gangsterlignende politikere, arrogante præster alle med egen agenda, der aldrig udtrykkes fuldt og klart. Kolja er prisgivet hændelser, der sker bag hans ryg, og som vi kun delvis følger med i; vi forstår de fleste nøglescener, men de finder sted off-screen, og Kolya er den sidste, der involveres, og hans dilemma omkring det at konfrontere statsmonsteret tager til sidst livet af ham som et frit menneske. 1 Jf. interviewet af 6. november 2014 i The Guardian.

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Barnetro og voksentro

Barnetro og voksentro Carsten Hjorth Pedersen Barnetro og voksentro Hvilken forskel er der på barnets og den voksnes tro - og hvad betyder det for forkyndelse og oplæring? Kristent Pædagogisk Institut 2007 barn-voksen-tro.indd

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Liv, død og evigt liv

Liv, død og evigt liv Liv, død og evigt liv På baggrund af den opgivne litteratur ønskes en redegørelse for livsforståelse i tidlig eskimoisk kultur, i det gamle Israel og i nyere teologi Bachelorprojekt januar 2005 Stud. theol.

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

TAMIL NADU Hinduisme, film, politik og samfund i Tamil Nadu

TAMIL NADU Hinduisme, film, politik og samfund i Tamil Nadu INDIEN D TAMIL NADU Hinduisme, film, politik og samfund i Tamil Nadu Indsamlet af Lars Kjærholm i 1982-1990. Etableret i 1990-91 af Jens Seeberg og Lars Kjærholm. Hent den aktuelle tekstsamling eller læs

Læs mere

BILLEDMAGEREN. - ledelse i kaos. Forlag Wise Mind. Peter Scheidelin Espersen og Aksel Blaabjerg

BILLEDMAGEREN. - ledelse i kaos. Forlag Wise Mind. Peter Scheidelin Espersen og Aksel Blaabjerg 2 BILLEDMAGEREN - ledelse i kaos Peter Scheidelin Espersen og Aksel Blaabjerg Forlag Wise Mind 3 Billedmageren, - ledelse i kaos. 2204. Peter Scheidelin Espersen og Aksel Blaabjerg Forlag, Wise Mind. Tlf.

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere