Fik Maria én over næsen ved brylluppet i Kana?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fik Maria én over næsen ved brylluppet i Kana?"

Transkript

1 Fik Maria én over næsen ved brylluppet i Kana? Af Erling Tiedemann, Pastoral-Centret MANGE VIL SIKKERT umiddelbart finde, at sådan et spørgsmål er respektløst, - og jeg giver dem ganske ret! Men hvis spørgsmålet er respektløst, så måtte det dog være endnu værre, hvis svaret var ja. Og faktisk har det ofte været tilfældet: man har måske undgået spørgsmålet, men alligevel svaret bekræftende! Let er det heller ikke. Hvordan skal man undgå at få indtryk af, at Maria blev vist af, når man står i kirken og hører evangeliet blive læst op:»da nu vinen slap op, siger Jesu moder til ham: De har ikke mere vin. Jesus svarede hende: Kvinde! lad mig i fred; min time er endnu ikke kommet. «Mon ikke enhver kvinde, hun være sig mor eller hustru, ville føle, at hun havde fået den kolde skulder, hvis hendes søn eller mand sagde til hende:»kvinde! lad mig i fred«? Og sådan er teksten rent faktisk blevet læst og udlagt. Jeg kan endog fra min tidligste ungdom huske, at en præst fra et andet kirkesamfund ved en sammenkomst i den kristelige gymnasiastbevægelse brugte dette Jesus-ord for at advare os katolikker mod at komme for godt i gang med Maria-dyrkelsen: Jesus havde jo selv sat Maria på plads, da hun trængte sig frem...! Nå, æret være præstens minde; jeg var jo selv i den apologetiske alder og har måske lagt alt for meget i dét, han sagde. Men tilbage bliver alligevel spørgsmålet: fik Maria én over næsen, ja eller nej? Inden det kan besvares og begrundes i relation til, hvad vi har hørt så tit, skal vi først kigge på, hvad der egentlig står i evangeliet, - og så viser det sig, at bare dét at få oversat teksten åbenbart slet ikke er så ligetil. Hvad står der overhovedet?»kvinde! lad mig i fred,«hedder det ganske rigtigt i det lektionar, som vi stadig bruger ved søndagsmessen, og som gengiver Det danske Bibelselskabs 1948-oversættelse af Det ny Testamente. Men i den»nye«oversættelse fra 1992 hedder det:»hvad vil du mig, kvinde?«- Det vil jo i hvert fald sige, at oversættelsen i løbet af 44 år har ændret sig fra at være en opfordring til at være et spørgsmål, - og at»kvinde«er blevet flyttet hen bagved. Går vi tilbage til Skat Rørdams oversættelse fra 1908, finder vi også et spørgsmål:»kvinde, hvad har jeg med dig at gøre?«- Og kigger vi på vores egen Peter Schindlers oversættelse fra 1953, er udtrykket blevet til en konstate- Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham:»de har ikke mere vin.«jesus sagde til hende:»hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.«hans mor sagde til tjenerne:»gør, hvad som helst han siger til jer.«der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem:»fyld karrene med vand.«og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem:»øs nu op og bær det hen til skafferen.«det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op kaldte han på brudgommen og sagde til ham:»man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.«dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. (Joh 2,1-11) 1

2 ring:»mor, det er egentlig ikke vor sag.«(for mit indre øre kan jeg straks høre den forlængst afdøde teolog fra min gymnasietid hviske, at onkel Peter vist har sat lidt katolsk pynt på teksten, - men det vender vi tilbage til). Kaster vi imidlertid et blik ud i den store verden, ser vi en hel vifte af oversættelser, der er med til at vise, at teksten nok kan have givet mere end en enkelt oversætter grå hår i hovedet: Den tyske økumeniske Einheitsübersetzung:»Was willst du von mir, Frau?«Den franske Jerusalem-Bibel:»Que me veux-tu, femme?«- som svarer meget godt til den tyske gengivelse og til vores egen oversættelse. La TOB, den økumeniske bibel i Frankrig, oversætter på ganske tilsvarende måde. Nok så interessant bliver det, når vi kigger de forskellige engelsksprogede bibeludgaver igennem: New International Version (NIV):»Dear woman, why do you involve me?«det ligger ikke fjernt fra oversættelsen i World English Bible (WE):»Woman, why are you telling me about it?«- bortset fra, at NIV har et»dear«med, som vi også skal kigge nærmere på. King James Version (KJV), der hedder sådan, fordi oversættelsen blev foretaget under den engelske kong Jacob den Første (James) i 1611, har:»woman, what have I to do with thee?«revised Standard Version (RSV) oversætter sådan:»o woman, what have you to do with me?«(bemærk ombytningen mellem»mig«og»dig«i forhold til King James Version). Den ombytning har New American Standard Bible (NASB) sat sig ud over ved at samle det hele i et enkelt»os«:»woman, what does Græsk Transskription Oversættelse Ti emoi kai soi, gynai? Den græske linie ovenfor ender med, hvad der på dansk ville være et semikolon, men det skal faktisk læses som et spørgsmålstegn. Dermed kunne vi måske mene, at vi havde fået afklaret, om der er tale om et spørgsmål, en opfordring eller en konstatering, - men sådan er det ikke. I de ældste håndskrifter findes der slet ikke sådan en tegnsætning; det er noget, som først er kommet til langt senere, så man kan roligt sige, at når der her står et spørgsmålstegn i den græske tekst, så er det, fordi udgiverne har sat det i vore dages trykte udgave - og dermed indirekte har tolket teksten. Og ikke nok med dét: ved at sætte spørgsmålstegnet efter kvinde har de anbragt dette ord som hørende sammen med de foregående ord; men hvem siger egentlig, at ordet ikke snarere hører sammen med de efterfølgende - altså:»kvinde, min time er endnu ikke kommet.«og hvem siger forresten, at denne sidste sætning om timen ikke også burde ende med et spørgsmålstegn...? Det bliver hurtigt klart, at det that have to do with us?«young s Literal Translation (forkortet YLT) kommer måske kernen nærmest med oversættelsen:»what to me and to thee, woman?«- thi hvad står der egentlig i den græske grundtekst? Nu må vi vel snart nærme os svaret på, om Maria fik én over næsen... Ti, evmoi. kai. soi,( gu,naiè Hvad for mig og for dig, kvinde? ikke er så mærkeligt, at oversættelserne er så forskellige, for oversættes teksten bare helt ordret, kommer det ikke rigtigt til at betyde noget (selv om det faktisk er, hvad Young s Literal Translation har gjort).»hvad for mig og for dig, kvinde?«- det kan man jo i hvert fald ikke meningsfyldt sige på dansk. Hvad gør man så? Når bibeloversætterne står over for sådant et udtryk, er de nødt til at prøve at finde ud af, hvad der er den dybere mening med teksten; den var måske ikke kryptisk, da evangeliet blev skrevet, men en direkte oversættelse ville være det i dag. Når oversætterne er nået så vidt, må de prøve at gengive denne mening på nutidens sprog, selv om der dermed ikke bliver tale om en ordret oversættelse ord til ord. Det forklarer altsammen de forskellige forsøg, som er gengivet ovenfor; de er først og fremmest udtryk for, at teksten ikke er så let at gengive, og der er da også brugt mange liter blæk og farvebånd på at argumentere for både det ene og det andet. 2

3 En bestemt talemåde? Mange oversættere er i den forbindelse standset ved - og måske blevet hængende i, - at»hvad for mig og for dig?«er et udtryk, der andre steder i datiden fremstår som en bestemt talemåde. Det optræder i politisk-diplomatisk forhandlingssprog, og her kommer også Det gamle Testamente ind i billedet. Nok er Det ny Testamente skrevet på græsk og Det gamle Testamente næsten helt på hebraisk, men det er ikke gået de nytestamentlige forfattere meget anderledes, end det går os selv, når vi skal prøve at tale udenlandsk: vi er tilbøjelige til at bruge vores danske talemåder og ordstillinger og så oversætte dem ord for ord til det fremmede sprog (hvad der som bekendt kan komme megen morskab ud af). Tilsvarende er Det ny Testamente fuldt af udtryk og vendinger, som nok er skrevet på græsk, men som i virkeligheden er inspireret af Det gamle Testamentes hebraisk - eller af»kusine-sproget«aramaisk, som på Jesu tid var det mest almindelige talesprog i Jødeland. Semitismer kalder man den slags tilfælde, hvor talemåder fra et semitisk sprog genfindes i ikke-semitiske skrifter. Paralleller i GT? Der er faktisk steder i Det gamle Testamente, hvor vi kan finde udtrykket»hvad for mig og dig«som et spørgsmål. Men nogle af dem forekommer ikke særligt relevante i sammenhæng med brylluppet i Kana. Dommerbogen 11,12:»Jefta sendte bud til ammoritterkongen og sagde: Hvad er der os imellem, siden du går til angreb på mit land? «2 Krønikebog 35,21: Egypterkongen»Neko sendte bud til ham og sagde: Hvad er der os imellem, Judas konge? «Første Kongebog 17,18: Kvinden»sagde til Elias: Hvad har jeg med dig at gøre, gudsmand? Du er kommet til mig for at gøre Gud opmærksom på min skyld og få min søn slået ihjel! «Selv om de græske ord her er nøjagtigt de samme i Johannes Evangeliet og i Septuaginta (den græske oversættelse af Det gamle Testamente), nemlig ti emoi kai soi, og selv om de i alle tre tilfælde afspejler det samme udtryk på hebraisk (mah-lij walak), så er det jo indlysende, at parallellerne ikke er relevante. I de tre tekster fra Det gamle Testamente drejer det sig om noget fra fortiden, som har skabt et modsætningsforhold, der nu ønskes forklaret:»hvad er der fra fortiden i vejen os imellem, som gør, at du nu vil... osv. osv.«og sådan er scenen ved brylluppet i Kana jo ikke. %l'w" yli-hm; mah-lij walak Prøv igen! Mere relevante er måske følgende steder: Anden Kongebog 3,13:»Men Elisa sagde til Israels konge: Hvad har du og jeg med hinanden at gøre? «Josvas bog 22,24:»Hvad har I med Herren, Israels Gud, at gøre?«her er ikke tale om en modsætning fra fortiden, men om et fællesskab i nutiden, - og hvis det er sådan, det skal forstås, så rammer Peter Schindler måske slet ikke så meget ved siden af med sit»mor, det er egentlig ikke vor sag.«- thi vor sag har jo som udtryk netop at gøre med noget, man har i fællesskab. Hvad har vi med dig at gøre? Også Det ny Testamente rummer imidlertid nogle få andre steder af interesse. I Matthæus 8,29 råber dæmonerne i den besatte således til Jesus:»Hvad har vi med dig at gøre?«- og helt klart er det jo, at de urene ånder aldeles ikke ønsker noget fællesskab med Jesus. En fejlslutning Det fremgår altså, at udtrykket»hvad for mig og for dig«kan dække over mere end et enkelt meningsindhold. Det er lige så klart, at den konkrete betydning af et sådant udsagn lige så meget afhænger af tonefald og kropssprog. Det får vi til gengæld ikke noget at vide om i evangeliet, - og generelt bør man undgå at psykologisere følelser ind i personerne, som teksten ikke selv giver dækning for. Alligevel har mange på baggrund af de nævnte paralleller og ikke-paralleller i Det gamle og Det ny Testamente sluttet, at Jesus stillede et hårdt og afvisende retorisk spørgsmål til sin mor - kort sagt: hun fik én over næsen! I sig selv er det jo ikke forkert at lede efter parallelle steder, som kan kaste lys over, hvordan et ord 3

4 eller et udtryk skal forstås. Tværtimod, det er en helt nødvendig øvelse, når man skal prøve at få fat på noget, som ikke er umiddelbart indlysende. Men det er ikke en øvelse, som kan stå alene, og gør den det alligevel, kan den nemt føre til fejlslutninger. Se på sammenhængen Ordene»hvad for mig og for dig«står jo heller ikke alene i Joh 2,4. De står sammen med både ordet kvinde og med udsagnet om timen, som ikke er kommet. Og hele verset er ikke frit i luften svævende, men er led i den samlede fortælling om brylluppet i Kana, som ender med de konkluderende ord:»dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham«joh 2,11. Som bekendt betegner man de tre første evangelier som synoptiske, fordi de har en fælles optik, d.v.s. samme synsvinkel på tingene. Johannes Evangeliet er vinklet anderledes, - ikke fordi det er mindre sandt eller virkeligt end de tre andre, men fordi forløbene fortrinsvis arrangeres og præsenteres under anvendelse af symboler, der giver adgang til en endnu dybere virkelighed. Det er måske overdrevet, men ikke helt forkert, når det engang er blevet sagt, at hver gang man læser i Johannesevangeliet, opdager man et nyt lag, man ikke fik øje forrige gang. Det er derfor også kun at vente, at Johannes ikke vil beskrive brylluppet i Kana på samme måde som Matthæus, Markus eller Lukas - bortset fra, at de overhovedet ikke har De har ikke mere vin... fortællingen med i deres evangelier. For synoptikerne ville forvandlingen af vand til vin have været en dynamis, d.v.s. en mægtig gerning, en undergerning. Men ordet dynamis findes overhovedet ikke i Johannesevangeliet. Her finder vi til gengæld, langt hyppigere end hos synoptikerne, ordet sèmeion: ved brylluppet gjorde Jesus begyndelsen på sine tegn. Et signal Alle drenge (store og små...), der leger med modeljernbaner, ved, hvad en semafor er, men de tænker nok ikke på, at ordet kommer af det samme ord, som tegnet ved brylluppet i Kana. En semafor er en signalmast, og i stedet for at sige, at Jesus gjorde et tegn, kunne man såmænd godt sige, at han satte signal. Ved brylluppet i Kana gik signalet op, og det hele begyndte at rulle - frem mod det endelige og sidste signal: den totale hengivelse på korset i herlighedens time. Signaler benytter sig af tegnsprog, og skal man forstå signalet, må man kende sproget. Og her er vi så igen ved brylluppet i Kana, som netop er en rigtig signal-fortælling, spækket med meningsfyldte signaler, der angiver, at her er vi ikke bare tilskuere til et ordinært bryllup, hvor vinen slap op, men hvor man var så heldig at have en mand med, der havde særlige evner på det felt. Historien handler nok om bryllup og om vin, men i en langt dybere betydning. Både bryllup og vin er nemlig signalord, hentet fra Det gamle Testamentes store forråd. Vinen som tegn Lad os tage vinen først.»kostens tre grundpiller«i Bibelen er vin, hvede og olie. Det er i øvrigt typisk for hele Middelhavskulturen, at de tre næringsmidler betragtes som Guds gaver:»du vander bjergene fra din højsal, jorden mættes med frugten af dit værk [...] så der frembringes brød af jorden og vin, der giver mennesker glæde. Deres ansigt glinser af olie, og brødet giver mennesket nye kræfter«sl 104, Vin som udtryk for velstand er knyttet sammen med den gensidige troskab mellem Gud og hans folk:»når I hører disse retsregler og omhyggeligt følger dem, vil Herren din Gud bevare den pagt og troskab, han tilsvor dine fædre. Han vil elske dig og velsigne dig og gøre dig talrig; han vil velsigne [...] dit korn, din vin og din olie...«5 Mos 7, Men pagten rækker længere frem, og også i den messianske opfyldelse i fremtiden indgår vinen. Profeterne ender i reglen - måske efter en serie trusler! - med udtryk for håb - og ofte med vin:»der skal komme dage, siger Herren [...] Jeg vender mit folk Israels skæbne [...] de 4

5 skal plante vingårde og drikke vinen, de skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud«Amos 9, Vin indgår - som endnu et sidste eksempel - i Jacobs velsignelse af Juda, som nærmest fremstår som dyppet i vin:»scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal folkene adlyde. Han binder sit æsel til vinstokken, sit æselføl til vinranken; han vasker sin klædning i vin, sin dragt i drueblod. Hans øjne er mørkere end vin, hans tænder hvidere end mælk«1 Mos 49,10-12 På denne baggrund ser vi pludselig, at Marias ord får en helt ny rækkevidde, når hun som en Sions datter siger:»de har ikke mere vin...«, og vi begynder at fornemme, at fortællingen drejer sig om noget langt større end om en tørlagt fest. Et bryllup! Bryllup - et dejligt ord i enhver familie! Men i høj grad også et signalord fra Det gamle Testamente, hvor billedet af brylluppet massivt er knyttet til forventningen: brylluppet, foreningen, relationen til Gud, de sidste tider, det universelle perspektiv - vi finder det hele kædet sammen hos profeterne:»på den dag, siger Herren, skal du kalde mig Min Mand, du skal ikke længere kalde mig Min Ba al. [...] Jeg trolover mig med dig for evigt; jeg trolover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg trolover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren«Hoseas 2, (Og læg mærke til, at hveden, vinen og olien følger lige i kølvandet på disse vers:»jorden skal svare kornet, vinen og olien...«hoseas 2,24) Også hos Esaias finder vi signalord, som peger frem mod brylluppet i Kana:»Du skal ikke længere hedde Den Forladte, og dit land ikke længere Den Forstødte. Men du skal kaldes Elsket, og dit land kaldes Hustru. For Herren elsker dig og tager dit land til hustru. Som den unge mand tager Bryllup - et dejligt ord i enhver familie jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru, og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig«es 62,3-5. Til disse tekster kan så naturligvis helt klart føjes Højsangen, der jo er gennemtrængt af kærlighed mellem kvinde og mand som symbol på Guds kærlighed til sit folk. Nu begynder vi også at ane, at Jesus ikke bare - mere eller mindre tilfældigt - er kommet med til et bryllup, hvor brudgommen ikke har sørget for vin nok, men at fortællingens dybere lag handler om Jesus som den egentlige brudgom, der nu kommer som opfyldelsen af profeternes forjættelser - kommer som brudgom for at tage sit folk til ægte. Men hvor er bruden? Og nu kan det godt blive lidt vanskeligt at følge med (som om det ikke allerede havde været det længe, tænker måske den læser, som har holdt ud så langt!), for ligesom Jesus symbolsk har overtaget 5

6 brudgommens rolle ved det symbol-bryllup, som bryllupsfesten i Kana udvikler sig til, hvem har så overtaget rollen at stå der som symbol for det Israels folk, som Herren har trolovet sig med? Svaret på dette spørgsmål finder vi, når vi indser, at det ikke er for at være afvisende over for sin mor, at Jesus siger»kvinde!«til hende (og at det måske alligevel ikke var så godt, at Peter Schindler for at komme væk fra den misforståelse i stedet valgte at oversætte ved»mor«!). Maria står der som kvinde, som Sions datter, som symbol for hele Israels folk, som nu tager imod sin brudgom, men også udtrykker folkets behov for frelse:»de har ikke mere vin...!«jesus siger»kvinde«til Maria på en meget personlig måde, i en meget speciel grammatisk form, som vi også møder i Joh 19,26:»Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: Kvinde, dér er din søn. Derpå sagde han til disciplen: Dér er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.«igen: Johannesevangeliet rummer lag på lag. På overfladen er det en information om, hvordan der herefter blev sørget for Maria. I dybden handler det om Marias rolle som mor for disciplen, det vil sige: som mor for den Kirke, som betegnes som Kristi brud. Det lille ord kvinde i fortællingen om det første tegn ved brylluppet i Kana viser frem mod det samme lille ord kvinde i beretningen om det sidste tegn: herliggørelsens time på korset. Og ingen tvivl om, at kvinde her - både efter sammenhængen, den grammatiske form og andre anvendelser i Johannesevangeliet - ikke er brugt afvisende, men endog særdeles kærligt (hvad NIV-oversættelsen netop har forstået gennem indsættelsen af et»dear«- og Peter Schindler i øvrigt også gennem sin mildest talt ikke ordrette anvendelse af ordet»mor«). Der er for mig og for dig Med ordene»hvad for mig og for dig«distancerer Jesus sig altså overhovedet ikke fra sin mor. Nej, han drager hende tværtimod med ind i det forløb, som nu vil komme, og hvor der - selv om rollerne er væsensforskellige - er en rolle at spille for dem begge: der er en for mig og der er en for dig! Så det er ikke, fordi Maria ikke har fattet en afvisning, at hun går videre til tjenerne; hun går tværtimod videre med en besked, der har sin egen signalværdi, fordi også den giver mindelser om Det gamle Testamente og drejer sig om opfyldelsen af pagten mellem Gud og mennesker:»gør, hvad som helst han siger til jer!moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord og alle retsreglerne for folket, og folket svarede med én røst og sagde: Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre.«(2 Mos 24,3-4) Men hvad med timen? Men sagde Jesus da ikke:»min time er endnu ikke kommet«? Det skal vi også lige nå at kigge på, men vi må nødvendigvis starte med at konstatere, at hverken Maria, 6

7 som går til tjenerne, eller Jesus, som giver dem besked om at fylde vand i karrene, har handlet, som om det endnu var for tidligt. Tværtimod, begges adfærd illustrerer, tiden er inde til noget. Men igen viser det sig, at de lærde ej heller her er helt enige om, hvordan ordene skal forstås. Er det med»timen«en konstatering? Eller er det et spørgsmål? Der er nok flest af de belæste, som har forstået det som en konstatering, men både mellem kirkefædre og moderne bibelforskere er der sandelig også sværvægtere, som når til den modsatte konklusion, herunder den kendte franske jesuit Xavier Léon- Dufour, der finder, at vi skal forstå Jesu ord som et spørgsmål:»er den endnu ikke kommet, min time?«skal man se på, hvordan Jesus (og Maria) nu handler - og hvordan det i øvrigt går for sig i resten af Johannesevangeliet - er man nok nødt til at svare både ja og nej på det spørgsmål, for her gælder det kendte paradoks om allerede nu og dog endnu ikke. Eller for at blive i paradokset: Timen er inde, men den er endnu ikke kommet - d.v.s. noget er begyndt (Jesus gjorde begyndelsen til sine tegn), men det er ikke nået til fuld udfoldelse - og timen indtræffer først fuldt og helt på Golgata. Konklusion: Jesus handler ikke mod sin mor, men sammen med sin mor, til hvem han siger det kærligt udtrykte kvinde. Det sker i en sammenhæng, der er mættet af bibelsk symbolik, som angiver fortællingens dybere betydning. At vand bliver til vin er det første tegn på vejen frem mod den dag, hvor Jesus på korset igen siger et kærligt kvinde til sin mor og fuldender hende i rollen som Kirkens mor, - den rolle, som hun som Sions datter og som symbolsk repræsentant for Israel tog op ved brylluppet i Kana. Fik hun så én over næsen? Nej, da...! Tværtimod, da...! 7

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Tid og sted: d. 15/1 2017 kl. 9.00 og 10.30 i Jerlev og Ødsted Salmevalg 747: Lysets engel går med glans 22: Gådefuld er du, vor Gud 143: Med den Enbårnes herlighed 319:

Læs mere

Prædiken til anden søndag efter Helligtrekonger, 18/1-15.

Prædiken til anden søndag efter Helligtrekonger, 18/1-15. Prædiken til anden søndag efter Helligtrekonger, 18/1-15. /Søren Peter Villadsen Salmer; 16,22/144,399. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 745: Vågn op og slå på dine strenge Dåb: DDS

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til d.15. januar Lemvig Bykirke kl v/brian Christensen. Tekster: 2 Mos 33, 18-23: Rom 12,6-16a; Joh 2,1-11

Prædiken til d.15. januar Lemvig Bykirke kl v/brian Christensen. Tekster: 2 Mos 33, 18-23: Rom 12,6-16a; Joh 2,1-11 Prædiken til d.15. januar 2017. Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tekster: 2 Mos 33, 18-23: Rom 12,6-16a; Joh 2,1-11 Dette hellige evangelium til 2.s.e.helligtrekonger skriver evangelisten Johannes

Læs mere

Dernæst siger Jesus: Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.

Dernæst siger Jesus: Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. 2.s.e. trinitatis 402 Den signede dag 289 Nu bede vi den Helligånd 710 Kærlighed til fædrelandet 491 O store Gud, din kærlighed 266 Mægtigste Kriste, menighedens Herre Jesu ord i dag er rystende. Først

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

I Jesu fodspor. Disciplene. q Andreas q Filip q Judas q Thomas q Simon

I Jesu fodspor. Disciplene. q Andreas q Filip q Judas q Thomas q Simon I Jesu fodspor Er der forskel på mennesker, der er kristne, og på mennesker, der ikke er det? Hvad tror du, der får mennesker til at vælge at følge Jesus og leve som kristne? Hvorfor tror du, at Jesus

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers Tekster: Es 35, 1 Kor 4,1-5, Matt 11,2-10 Salmer: 733: Skyerne gråner 78: Blomstre 89: Vi sidder - 86: Hvorledes skal jeg 438 Hellig 79.6 Velsignet være Gud, vor drot (Mel Alt hvad som fuglevinger) 80:

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme.

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde:»rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv,

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 2. påskedag 408 Nu ringer alle klokker 222 Opstanden er den Herre Krist 234 Som forårssolen 241 Tag det sorte kors fra graven Nadververs 478 v. 4 af Han står

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv!

Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Så vælg da livet og elsk din Gud, af hele dit hjerte - og din næste som dig selv! Prædiken i TV nytårsnat 2002-03 1. læsning (5 Mos 30,11-15.19-20) Nytårsnats første læsning er fra Det gamle Testamente.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425.

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425. 1 2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl. 10.00. Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vi er

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014.

Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014. Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014. Stine Munch Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste Jesu kærlighed er en kærlighed til det sidste. En fuldkommen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

2. søndag i fasten. Salmevalg

2. søndag i fasten. Salmevalg 2. søndag i fasten Salmevalg Som tørstige hjort monne skrige, 410 Dommer over levende og døde, 276 Kvindelil, din tro er stor, 158 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Palmesøndag. 13.april 2014. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30 (da b)

Palmesøndag. 13.april 2014. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30 (da b) Palmesøndag. 13.april 2014. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30 (da b) Salmer: Vinderslev kl.9: 209-172/ 122-182 Hinge kl.10.30 : 209/432-172- 448.v-1-3 (dåb) v-4-6/ 122-208- 182 Tekst Joh 12,1-16;

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Salmer 736 Den mørke nat forgangen er 441 Alle mine kilder 70 Du kom til vor runde jord --- 141 Mig lyster nu at træde 192,7 Du, som har dig selv mig givet 192 Hil

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

4.2 Du må også være discipel

4.2 Du må også være discipel 42 Du må også være discipel - Lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 42 Du må også være discipel Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften skal handle om, at Guds plan stadig involverer os Disciple

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live?

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Appetizer til prædikenen: Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Skærtorsdagsaften 2014 Skærtorsdag.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 8. december 2013 Kirkedag: 2.s.i advent/b Tekst: Matt 25,1-13 Salmer: SK: 268 * 447 * 49 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6 LL: 268 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere