Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lektionar fra Jerusalem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lektionar fra Jerusalem"

Transkript

1 Manuskript til artikel, der blev trykt i: Overleveringen fra Herren. Udgivet af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, Sabro 1989, Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lektionar fra Jerusalem af Holger Villadsen Een af de vigtigste kilder til de oldkirkelige perikopeordninger er det gammelarmeniske lektionar. Med denne tekst har vi en forholdsvis sikker og temmelig fuldstændig kilde til forholdene i Jerusalem i midten af det 5. århundrede. I byen Rom skal vi ca.200 år længere op i tiden, til midten af 7. århundrede, før vi har tilsvarende sikre og fuldstændige kilder; og selv på dette væsentligt senere tidspunkt er der i det byromerske system flere usikre punkter, der er åben for forskellig fortolkning. Det er på perikopesystemernes område ikke almindeligt, at vi er så godt underrettede på dette tidlige tidspunkt, som tilfældet er vedrørende Jerusalem. De eneste kendte og nogenlunde komplette ordninger af en tilsvarende alder er det gammelsyriske lektionar fra Østsyrien i det 5. århundrede 1, og det ældste galliske lektionar fra Frankrig i det århundrede 2. Det gammelarmeniske lektionar er genopdaget i dette århundrede og blev først udgivet i 1905 af F.C. Conybeare i en bog med liturgiske tekster fra den armeniske kirke 3. I 1971 udsendte A. Renoux lektionaret i en ny og mere fuldstændig udgave med en fransk oversættelse og indledning 4. 1 Lektionaret er udgivet af F.C. BURKITT, The Early Syriac Lectionary System (i: Proceedings of the British Academy 10, , s ). 2 Alban DOLD, Das älteste Liturgiebuch der lateinischen Kirche. Ein altgallikanische Lektionar des 5./6. Jhs. aus dem Wolfenbütteler Palimpsest-Codex Weissenburgensis 76 (= Texte und Arbeiten herausgegeben durch die Erzabtei Beuron. 1. Abt., Heft Beuron 1936). 3 F.C. CONYBEARE, Rituale Armenorum (Oxford 1905). 4 Athanase RENOUX, Le Codex arménien Jérusalem 121. I. Introduction, Aux origines de la liturgie hiérosolymitaine. Lumière nouvelles (= Patrologia Orientalis tom. 35, fasc. 1, No Turnhout 1969). II. Édition comparée du texte et de deux autres manuscrits. (= Patrologia Orientalis tom. 36, fasc. 2, No Turnhout 1971). Håndskriftsgrundlaget for udgaven er 3 armeniske håndskrifter: Jerusalem 121 (år 1192), Paris 44 (10. årh.), Erevan 985 (10. årh.). HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 1

2 Lektionaret er overleveret i armeniske håndskrifter og er beregnet til brug i den armeniske kirke. Det er imidlertid almindeligt anerkendt, at lektionaret er en oversættelse af et græsk lektionar beregnet til brug i Jerusalem. Den seneste udgiver, A. Renoux, mener, at den græske original, som har tjent som grundlag for oversættelsen, er udarbejdet i perioden mellem 417 og Jeg vil ikke i denne sammenhæng prøve at gå nærmere ind på argumentationen for lektionarets alder og oprindelsessted, men blot anføre, at jeg finder udgiverens argumentation tilstrækkelig overbevisende, og at jeg iøvrigt ikke er bekendt med nogen, der har tilbagevist konklusionen: at lektionaret oprindeligt var beregnet til brug i Jerusalem i 5. århundrede 2 Oversigt over det gammelarmeniske lektionar. Efterfølgende oversigt bygger på Renoux's franske oversættelse, og hvor der er forskel på de tre armeniske håndskrifter, som Renoux har lagt til grund for udgaven, følger oversigten håndskriftet fra Jerusalem 3. Lektionaret indeholder angivelser af, i hvilke kirker i Jerusalem de pågældende gudstjenester holdes, samt forskellige andre "regibemærkninger", hvoraf en del her er udeladt 4.Disse oplysninger om tid og sted og ydre omstændigheder svarer på mange punkter til beskrivelsen i Egeria's rejseberetning om forholdene i Jerusalem i slutningen af 4. århundrede ( ) 5. 1 Renoux (1969) s Den første udgiver, F.C. Conybeare, formodede, at lektionaret stammede fra perioden , og andre liturgihistorikere efter Conybeare og før Renoux har argumenteret for andre terminer i midten af 5. århundrede. Jfr. Renoux (1969) s Jerusalem arm. 121 (J, fra år 1192). Jeg har været nødt til at bygge oversigten på den franske oversættelse, da jeg desværre ikke er i stand til at læse armenisk. Der anvendes i oversigten nogle forkortelser for de gammeltestamentlige bøger, der svarer til Septuaginta's betegnelser; men kapitel og versinddeling er så vidt muligt bragt i overensstemmelse med den danske oversættelse. 4 De, der ønsker at sætte sig nærmere ind i lektionaret, henvises til Renoux's udgave i Patrologia Orientalis, idet efterfølgende oversigt kun er udarbejdet for at give læsere af denne artikel nemmere adgang til at sætte sig ind i lektionarets hovedtræk. 5 Denne rejseberetning findes f.eks. udgivet med fransk oversættelse af P. MARAVAL: Égérie, Journal de voyage (= Sources Chrétiennes 296, Paris 1982). En dansk oversættelse er lavet af Valdemar SCHMIDT: Silvias Pilegrimsfærd til det hellige Land, Ægypten og Mesopotamien i Slutningen af det fjerde Aarhundrede (Kbh. 1896). HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 2

3 I - Epifani, 5. januar, 10. time, på "hyrdernes sted" Ps 23,1 1 Ps 80 2 Lc 2,8-20 [Vigil i Fødselskirken i Bethlehem. Begyndelsen på 1. læsning mangler] Gn 1,28-3,20 Is 7,10-17 Ex 14,24-15,21 Mi 5,1-6 Prv 1,2-9 Is 9,5-7 Is 11,1-9 Is 35,3-8 Is 40,10-17 Is 42,1-8 Dn 3, I b - [6. januar, nat, Bethlehem] Ps 2,7 Tit 2,11-15 Ps 110 Mt 2,1-12 II - [6. januar, morgen] i Martyrium i "byen" [=Jerusalem] Ps 2,7 Tit 2,11-15 Ps 110 Mt 1,18-25 III - 2. dag, Stefanus' Martyrium 4 Ps 5,13 Act. 6,8-8,2 Tit 2,11-15 Ps 21 Jo 12,24-26 IV - [3.dag] Søndag, Martyrium i "byen" Ps 2,7 Hbr 1,1-12 Ps 110 Mt 2,13-23 V - 4. dag, Sion Ps 110,3 Gal 4,1-7 Ps 132 Lc 1,26-38 VI - [5. dag], Oliebjerget Ps 99,9 Hbr 12,18-27 [Ps 15] Lc 1,39-56 VII - 6. dag, Lazarium Ps 30,4 1 Th 4,13-18 Ps 40 Jo 11,1-46 VIII - 7. dag, Golgatha Ps 96,2 Rm 1,1-7 Ps 72 Lc 2,1-7 IX - 8. dag [omskærelsen], Anastasis Ps 98,2 Col 2,8-15 Ps 85 Lc 2,21 (Hermed slutter epifani) X januar: Helgener, Peter og Abisolom Ps 116,15 Rm 8,28-39 Martyrakter Ps 116,1-9 Mt 10, De anførte salmer på denne plads i skemaet er normalt betegnet som "vekselsalmer". Det anførte vers er menighedens omkvæd, og kor eller forsanger har sunget den øvrige del af salmen. 2 De anførte salmer på denne plads forud for evangeliet er normalt betegnet som "hallelujasalmer". 3 Læsningen bliver afbrudt af to små refræner. 4 Det kan også dreje sig om en basilika indviet til Stefanus i 439. Renoux argumenterer dog for, at det her drejer sig om et kapel i tilknytning til kirken på Sion. Dette er et vigtigt punkt i udgiverens argumentation for, at lektionaret er ældre end 439. HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 3

4 XI januar: eremitten Antonios, i Anastasis Ps 116,15 Hbr 11,32-40 Ps 116,1-9 Mt 10,37-42 XII januar: Kejser Theodosios 1, i Anastasis Ps 132,1 1 Tim 2,1-7 Ps 21 Lc 7,1-10 XIII februar: 40. dag efter Jesu Kristi fødsel, i Martyrium Ps 98,3 Gal 3,24-29 Ps 96 Lc 2,22-40 XIV - 9. marts: De 40 martyrer, i Stefanus' Martyrium "Samme kanon 2 " samt deres martyrakter XV marts: Biskop Cyril af Jerusalem 3 Ps 116,15 2 Tim 4,1-8 Ps 116,1-9 Jo 10,11-16 XVI marts: Biskop Johannes af Jerusalem 4 "Samme kanon som for Cyril" XVII - Undervisning for de, der forbereder sig på at modtage dåben Is 1,16-20 Ez 18,20-23 Rm 6,3-14 Col 2,8-3,4 Hbr 11,1-31 Is 45,16-25 Eph 3,14-4,13 Jer 32,19-44 Job 38,2-39,38 1 Cor 8,5-9,23 Hbr 1,1-2,1 Is 7,10-8,10 Is 53,1-54,5 1 Cor 15,1-28 Dn 7, Cor 12,1-7 1 Cor 12,8-27 Ez 37, Tim 3,14-16 Hermed slutter de 19 læsninger for dåbskandidaterne 5. XVIII - Fastetiden, onsdag i 1. uge, 10. time, Sion Ex 1,1-2,10 Joel 1,14-20 Ps 51,3 6 XIX - Fredag i 1. fasteuge, 10. time, Sion Dt 6,4-7,10 Job 6,2-7,13 Is 40,1-8 Ps 41,5 XX - Mandag i 2. fasteuge, 10. time, Anastasis 1 Rg 1,1-23 Prv 1,2-33 Jer 1,1-10 Ps 130,2 1 Død Ordet "kanon" bruges i lektionaret som en fast sammenfattende betegnelse for de efterfølgende salmer og læsninger til en bestemt gudstjeneste. Det er uklart, hvilken dag der her tilbagevises til. 3 Død 386/87. 4 Død 417. Lektionaret må være redigeret efter dette tidspunkt. 5 Jfr. Cyril af Jerusalems 18 dåbskatekeser holdt i Jerusalem ca.350. De anførte læsninger i det gammelarmeniske lektionar er i hovedsagen identiske med de læsninger, der anføres af Cyril. Hos Cyril findes dog ikke nogen dåbskatekese svarende sidste læsning (nr. 19) i det gammelarmeniske lektionar. Dåbskatekeserne findes i dansk oversættelse: J. BELSHEIM, Kyrills Katecheser (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 5, Christiania 1882). 6 De afsluttende salmer ved hverdagsgudstjenesterne i fastetiden er ikke "hallelujasalmer" men "vekselsalmer". HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 4

5 XXI - Tirsdag, 10. time, Anastasis 1 Rg 1,23-2,26 Prv 2,1-3,10 Jer 1,11-2,3 Ps 27,7 XXII - Onsdag, 10. time, Sion Ex 2,11-22 Joel 2,1-11 Mi 4,1-7 Ps 57,2 XXIII - Torsdag, 10. time, Anastasis 1 Rg 3,21-4,18 Prv 3,11-4,14 Jer 2,31-3,16 Ps 39,13 XXIV - Fredag, 10. time, Sion Dt 7,11-8,1 Job 9,2-10,2 Is 40,9-17 Ps 65,6 XXV - Onsdag i 3. fasteuge, 10. time, Sion Ex 2,23-3,15 Joel 2,21-3,5 Ps 71,1 XXVI - [Fredag, 10. time], Sion Dt 8,11-9,10 Job 12,2-13,6 Is 42,1-8 Ps 75,2 XXVII - Onsdag i 4. fasteuge, 10. time, Sion Ex 3,16-22 Joel 3,6-13 Ps 77,2 XXVIII - Fredag, 10. time, Sion Dt 9,11-24 Job 16,2-17,16 Is 43,22-44,8 Ps 83,19 XXIX - Onsdag i 5. fasteuge, 10. time, Sion Ex 4,1-21 Joel 3,14-26 Ps 84,5 XXX - Fredag, 10. time, Sion Dt 10,1-15 Job 19,2-29 Is 45,1-13 Ps 85,8 XXXI - Onsdag i 6. fasteuge, 10. time, Sion Ex 4,21-5,3 Za 9,9-16 Ps 86,15-16 XXXII - Fredag, 10. time, [Sion] Dt 11,10-25 Job 21,2-34 Is 46,3-47,4 Ps 88,3 (Hermed slutter fastens 6. uge) XXXIII - 6. dag før "lovens påske", lørdag, 10. time, Lazarium Ps 30,4 1 Th 4,13-18 Ps 40 Jo 11,55-12,11 XXXIV - Palmesøndag, Martyrium Ps 98,8-9 Eph 1,3-10 Ps 97 Mt 20,29-21,17 XXXIVb - Samme dag, 9. time, opstigen med palmegrene til Olíebjerget Salmesang og bøn indtil 11. time, hvor man går ned til Anastasis syngende: Ps 118,26 XXXV - Mandag i påskens faste, 10. time, Martyrium Gn 1,1-3,24 Prv 1,2-9 Is 40,1-8 Ps 65,6 1 Mt 20, Denne salme, og den tilsvarende salme de to følgende dage, er ikke en hallelujasalme, men en vekselsalme. Det hænger muligvis sammen med, at der ikke er nogen epistellæsning de pågældende dage. HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 5

6 XXXVI - Tirsdag, 10. time, Oliebjerget Gn 6,9-9,17 Prv 9,1-11 Is 40,9-17 Ps 25,1-2 Mt 24,1-26,2 XXXVII - Onsdag, 10. time, Martyrium Gn 18,1-19,30 Prv 1,10-19 Za 11,11-14 Ps 41,5 XXXVIIb - Efter salmen stiger man ned til Anastasis og fortsætter med evangeliet Mt 26,3-26,16 XXXVIII - Torsdag i den "gamle påske", fra 7. time i Martyrium Gn 22,1-18 Is 61,1-6 Act 1,15-26 Ps 55,22 Efter salmen sætter man sig under prædikenen, og katekumenerne sendes bort. XXXIX - Fortsættelse Ps 23,5 1 Cor 11,23-32 Mt 26,17-30 XXXIXb - Fortsættelse, Sion Ps 23,5 1 Cor 11,23-32 Mc 14,1-26 XXXIXc - Fortsættelse, Oliebjerget: Efter aftensangen følger vigil med 5 "gobala", hver bestående af 3 salmer Ps 2[-3-4] Ps 41[-42-43] Ps 59[-60-61] Ps 79[-80-81] Ps 109[ ] 1 Jo 13,16-18,1 2 XL - I samme time om natten går man op til "højen" Ps 109,4 Lc 22,1-65 XLb - I samme time om natten samles man på "disciplenes sted" Mc 14,27-72 XLc - I samme time om natten går man ned fra Oliebjerget til Gethsemane. Mt 26,31-56 XLI - Derefter går man til ypperstepræstens gård til det sted, hvor Peter angrede Mt 26,57-75 XLII - I samme time om natten går man fra "porten" til Golgatha. Ps 118,1 Ps 79 3 Jo 18,2-27 XLIIb - Fortsættelse, daggry Ps 109,4 Jo 18,28-19,16 1 For hver gobala er anført et refræn, og imellem de enkelte gobala har der været bøn. 2 Evangelielæsningen er foregået midt om natten. 3 Omtales som "gobala" og har muligvis også omfattet de to følgende salmer. HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 6

7 XLIII - Fredag, 7. time, Golgatha: 8 salmer, 8 profetlæsninger, 8 apostellæsninger, 4 evangelielæsninger 1 Ps 35,11 Za 11,11-14 Gal 6,14-18 Ps 38,18 Is 3,9-15 Phil 2,5-11 Ps 41,7 Is 50,4-9 Rm 5,6-11 Ps 22,19 Am 8, Cor 1,18-31 [Ps 31,6] Is 52,13-53,12 Hbr 2,11-18 Mt 27,1-56 [Ps 69,22] Is 63,1-6 Hbr 9,11-28 Mc 15,1-41 Ps 88,5 Jer 11,18-20 Hbr 10,19-31 Lc 22,66-23,49 Ps 102,2 Za 14, Tim 6,13-16 Jo 19,16-37 XLIIIb - Fortsættelse, 10. time, Martyrium Jer 11,18-12,8 Is 53,1-12 Ps 22,19 Efter salmen går man op til Anastasis og læser evangeliet Mt 27,57-61 XLIV - Lørdag morgen, Anastasis Ps 88,7 Mt 27,62-66 XLIVb - Lørdag aften i påsken, biskoppen leder salmesangen i Anastasis Ps 113,2 Derefter går man op til Martyrium, tænder lys og påbegynder påskevigilien med 12 læsninger Ps 118,24 Gn 1,1-3,24 Gn 22,1-18 Ex 12,1-24 Jon 1,1-4,11 Ex 14,24-15,21 Is 60,1-13 Job 38, Rg 2,1-22 Jer 31,31-34 Jos 1,1-9 Ez 37,1-14 Dn 3, XLIVc - Fortsættelse midt om natten, efter at de nydøbte er kommet ind Ps 65,2 1 Cor 15,1-11 Ps 30 Mt 28,1-20 I Anastasis Jo 19,38-20,18 XLV - Påskesøndag, morgen, Martyrium Ps 65,2 Act 1,1-14 Ps Mc 15,42-16,8 XLVb - Påskesøndag, aften, Sion (efter en forudgående procession fra Oliebjerget til Anastasis) Ps 149,1 Jo 20,19-25 XLVI - Mandag, Martyrium Ps 65,2 Act 2,22-41 Ps Lc 23,50-24,12 XLVII - Tirsdag, Stefanus' Martyrium Ps 5,13 Act 2,42-3,21 Ps 21 Lc 24, Efter hvert af de 8 afsnit er der bøn. 2 Imellem læsningerne er der oftest bøn og undertiden nogle små refræner. HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 7

8 XLVIII - Onsdag, Sion Ps 147,12 Act 3,22-4,12 Jac 1,1-12 Ps 65 Lc 24,36-40 XLIX - Torsdag, Oliebjerget Ps 99,9 Act 4,13-31 Jac 1,13-27 Ps 15 Mt 5,1-12 L - Fredag, foran Golgatha Ps 98,3 Act 4,32-5,11 Jac 2,1-13 Ps 93 Jo 21,1-14 LI - Lørdag, Anastasis Ps 67,2 Act 5,12-33 Jac 2,14-26 Ps 81 Jo 21,15-25 LII - Søndag, Martyrium Ps 65,2 Act 5,34-6,7 Jac 3,1-13 Ps Jo 1,1-17 LIIb - Samme søndag, Sion (efter en forudgående procession i 10. time fra Oliebjerget til Anastasis) Ps 149,1 Jo 20,26-31 LIIc - Mystagogiske læsninger, i Anastasis (efter nadvergudstjenesten i Martyrium). 2. dag 1 Pt 5, dag 1 Jo 2, dag 1 Cor 11,23-32 Søndag, påskens slutning 1 Pt 2, LIII - 1. maj: Profeten Jeremias, i Anatoth Ps 40,3 Jer 1,1-10 Jer 38, Pt 2,9-22 Ps 30 Mt 2,16-18 LIV - 7. maj: Korsets tilsynekomst, foran Golgatha [Ps 97,6] Cyrils brev til Constantin 2 Ps 96 Mt 24,30-35 LV - 9. maj: Kong Herodes' børnedrab, i Bethlehem Ps 8,3 Act 12,1-24 Hbr 2,14-18 Ps 103 Mt 2,16-18 LVI maj: Kejser Constantin, Martyrium Ps 132,1 1 Tim 2,1-7 Ps 21 Lc 7,1-10 LVII - Kristi himmelfart, på påskens 40. dag Ps 47,6 Act 1,1-14 Ps 24 Lc 24,41-53 LVIII - Pinsedag, søndag, Martyrium Ps 143,10 Act 2,1-21 Ps 94 Jo 14, time, Sion 1 Jfr. Cyril af Jerusalems 5 mystagogiske katekeser (fra ca. 350, eller muligvis af efterfølgeren, Johannes af Jerusalem, død 417). Læsningerne i katekeserne svarer til læsningerne i lektionaret, bortset fra at to af handskjrifterne kun har 4 læsninger. Lektionarhåndskriftet fra Erevan (E) har dog 5 læsninger. 2 Brevet fra biskop Cyril til kejseren handler om korsets tilsynekomst på himlen over Golgatha. HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 8

9 Ps 143,10 Act 2,1-21 Ps 94 Jo 14,25-29 LVIIIb - Samme søndag, 10. time, ved "højen" på Oliebjerget Ps 143,10 Act 2,1-21 Ps 94 Jo 16,5-14 LVIIIc - Aften, Sion Ps 143,10 Jo 14,15-24 LIX juni: Profeten Zacharias Ps 26,8 Za 3,7-4,9 1 Cor Ps Mt 22,34-24,1 LX juni: Profeten Elisa Ps 116,15 4 Rg 13,14-21 Hbr 11,32-40 Ps Lc 4,25-41 LXI - 2. juli: Pagtens ark, i Kirjat-Jearim Ps 132,8 1 Rg 6,19-7,2 2 Rg 6,12-19 Hbr 9,1-10 Ps 98 Mt 5,17-20 LXII - 6. juli: Profeten Esajas Ps 116,15 Is 6,1-10 Eph 4,7-16 Ps Lc 4,14-22 LXIII - 1. august: Makkabæerne Ps 116,15 2 Mcc Hbr Ps Mt 5,17-20 LXIV august: Maria, i Bethlehem Ps 132,8 Is 7,10-16 Gal 3,29-4,7 Ps 110 Lc 2,1-7 LXV august: Apostlen Thomas og andre, i Bethfage Ps 19,5 Act 1, Cor Ps 27 Jo 20,24-31 LXVI august: Johannes Døberen Ps 116,15 Act 13,16-42 Ps Mt 14,1-12 LXVII september: Hellige steder i Jerusalem, Anastasis Ps 65,2 1 Tim 3,14-16 Ps Jo10,22-42 LXVIII - 2. dag, Martyrium "Samme kanon" LXIX november: Apostlen Philip Ps 19,5 Act 8,26-40 Ps 47 Jo 1,43-51 LXX november: Apostlen Andreas Ps 19,5 1 Cor 12,26-14,4 Ps 95 Jo 1,35-44 LXXI december: Jakob og David, Sion. På denne dag fejrer man i andre byer Kristi fødsel. Ps 132,1 2 Rg 5,1-10 Act 15,1-29 Ps 110 Mt 22,41-46 LXXII december: Stefanus Ps 5,13 Act 6,8-8,2 Ps 21 Jo 12,24-26 LXXIII december: Apostlene Paulus og Peter Ps 19,5 2 Pt 1, Tim 4,1-8 Ps 47 Jo 21,15-19 HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 9

10 LXXIV december: Apostlen Jakob og evangelisten Johannes Ps 96,2 Jac 1, Jo 1,1-9 Ps [85] Jo 21,20-25 Beskrivelse af hovedtræk (perikopesystemet) 1 Lektionaret begynder med tekster til epifani, den 6. januar (nr. 1-9). Der er tekster til den indledende vigil, og tekster til alle dage i den efterfølgende uge. Det fremgår af sammenhængen, at epifaniteksten er en fest for Jesu fødsel, og at man ikke på dette tidspunkt fejrede Jesu fødsel den 25. december i Jerusalem. Den efterfølgende blok omfatter tekster til 7 helgendage i perioden januar - marts (nr ). Derefter følger tekster til de 6 uger i fastetiden (nr ). Denne gruppe indledes med en tekstsamling beregnet til katekeser ved dåbsforberedelsen i fastetiden. Den store og helt centrale gruppe i lektionaret udgøres af tekster til kirkeårets intensive højdepunkt omkring påske. Der er i denne periode tekster til alle dage, begyndende med lørdagen forud for palmesøndag (nr. 33), og sluttende med søndagen efter påskedag (nr. 52). Og til selve højdepunktet er der tekster til flere daglige gudstjenester: skærtorsdag, langfredag, påskelørdag og påskesøndag (nr ). Lektionaret afsluttes med tekster til en række dage i perioden 1. maj til 29. december. De fleste af dagene er kalenderfaste (nr ), men Kristi himmelfartsdag og pinse kan dog også findes anbragt i denne gruppe (nr ). Blandt helgendagene i lektionarets afslutning kan der især være grund til at hæfte sig ved 25. december, hvor man fejrer Jakob (Jesu bror) og kong David (nr. 71). Det bemærkes dog i lektionaret, at man på denne dag i andre byer fejrer Kristi fødselsdag. I forhold til senere perikopeordninger er det påfaldende, at der kun er tekster til ganske få søndage. Helt konkret drejer det sig kun om 5 søndage, nemlig påsk- 1 Hovedformålet med det efterfølgende afsnit er at give en beskrivelse af de overordnede principper for, hvor og hvornår der anvendes læsninger fra Det gamle Testamente i det gammel-armeniske lektionar. Først når disse overordnede principper er klarlagt, er der mulighed for at spørge efter den konkrete baggrund for perikopevalget til bestemt gudstjeneste. På de fleste punkter er jeg afhængig af Renoux's udgave og hans forberedende og opfølgende artikler om det gammelarmeniske lektionar, jfr. litteraturoversigten til slut. For en kort oversigt af Renoux's egen hånd vil jeg især henvise til den seneste artikel fra HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 10

11 esøndag og søndagen før og efter, samt pinsesøndag og søndag efter epifani 1. For de andre søndage i kirkeåret kan der ikke findes noget tekstvalg i lektionaret. Standardforklaringen på en sådan observation er en formodning om, at der har været lectio continua på de pågældende dage. Selv om der er meget, der taler for en sådan formodning, vil jeg alligevel mene, at denne standardforklaring i væsentligt omfang er misvisende. Det vil være mere afklarende at sige, at tekstvalget på de pågældende søndage har været frit, i modsætning til det faste tekstvalg på de dage, der er anført i lektionaret. Det frie tekstvalg har formentlig resulteret i en slags lectio continua, fordi det er det princip, der ligger nærmest for, hvis der ikke er nogen speciel grund til at vælge bestemte tekster til den pågældende dag. Men det er langt fra givet, at de tekster, der blev valgt til pågældende søndag, også blev brugt det efterfølgende år, eller når der kom en ny biskop på stedet. Og det er ogå langt fra givet, at kombinationen af tekster har været den samme år efter år på de søndage, hvor lektionaret ikke anfører tekster 2. Mens det forekommer overvejende sandsynligt, at selve tekstvalget til de ordinære søndage har været frit, har selve perikopestrukturen formentlig har været forholdsvis konstant. Og det rejser så spørgsmålet om, hvilken grundlæggende perikopestruktur, der ligger bag det gammelarmeniske lektionar. For at kunne besvare dette spørgsmål er det indledningsvist nødvendigt at gøre sig klart, at de gammeltestamentlige salmer ikke skal betragtes som egentlige læsninger, men snarere som salmer i vores danske betydning af ordet 3. Hvis man altså ser bort fra de gammeltestamentlige salmer, kan det konstateres, at det gammelarmeniske lektionar normalt har en 2-ledet perikopestruktur: først en epistellæsning og dernæst en evangelielæsning. Denne 2-ledede perikopestruktur med udelukkende nytestamentlige læsninger findes på en lang række dage, heriblandt alle kirkeåret hovedpunkter 4 : 1 I dette sidste tilfælde drejer det sig formentlig ikke om en fast "søndag efter epifani" men om en bestemt dato, der i et tilfældigt år netop har været en søndag. 2 Selv om et givet bibelsk skrift har haft en forholdsvis fast perikopeopdeling, som har kunnet anvendes ved en lectio continua, har kombinationen med tilsvarende perikoper fra andre dele af Bibelen ikke været givet på forhånd, før reglerne er blevet formuleret i et lektionar. 3 Dette spørgsmål vil blive behandlet nærmere i det følgende. 4 Denne konstatering gælder nadvergudstjenester. Der findes i det gammelarmeniske lektionar også andre gudstjenesteformer med afvigende perikopestruktur. Jfr. nærmere i det følgende. HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 11

12 1b-2 Epifani 4-9 Ugen efter epifani Helgenfesterne i januar-februar Helgenfester i marts 33 Lørdag før palmesøndag 34 Palmesøndag (44c)-45 Påskesøndag Mandag og tirsdag efter påske 56 Kejser Constantin 57 Kristi himmelfart 58 Pinsedag 66 Johannes Døberen Fest for de hellige steder i Jerusalem Apostlene Philip og Andreas 72 Stefanus På alle de ordinære søndage har der sandsynligvis været en tilsvarende 2-ledet perikopestruktur med udelukkende nytestamentlige læsninger. Dette er dog på ingen måde ensbetydende med, at der ikke er gammeltestamentlige læsninger i det gammelarmeniske lektionar.hvis man laver en lille statistik, kan man konstatere, at der ialt er 315 perikoper. Heriblandt er der nogle perikoper, der er brugt ved flere forskellige lejligheder, sådan at antallet af forskellige perikoper falder til ialt 260. Af disse perikoper er 98 hentet fra Det gamle Testamente, 90 er hentet fra evangelierne og 72 er hentet fra Det nye Testamente udenfor evangelierne 1. Mere end en tredjedel er altså gammeltestamentlige perikoper. Men er det muligt at se et mønster for, hvornår og hvordan disse gammeltestamentlige perikoper bruges? Ved nadvergudstjenesterne kan der findes en del eksempler på dage med 3 (eller evt. 4) perikoper. I alle tilfælde sluttes der med en epistellæsning og en evangelielæsning, svarende til de tilfælde, hvor der kun er to perikoper. Interessen må derfor koncentrere sig om den indledende læsning (eller de indledende læsninger). I nogle tilfælde viser den sig at være en gammeltestamentlig læsning, og i andre tilfælde at være en nytestamentlig læsning. Og det viser sig også ret umiddelbart, at perikopevalget er bestemt af pågældende dags karakter. Den indledende læsninger er en gammeltestamentlig læsning, hvor der er en naturlig grund til det, den f.eks. at dagen er tilegnet en person, der er omtalt i Det gamle Testamente. Og hvis dagens specielle anledning omvendt peger i retning af, at der 1 Renoux (1984) s HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 12

13 skal suppleres med en indledende nytestamentlig læsning, er den taget fra Det nye Testamente. Der er altså ikke spor af en fast skabelon, der foreskriver, at der skal være en indledende gammeltestamentlig læsning før epistellæsningen og evangelielæsningen. I det følgende gennemgås de enkelte eksempler på nadvergudstjenester med mere end to læsninger: (3) Anden dag efter epifani: Act. 6,8-8,2. Denne perikope er knyttet til Stefanus og læses også på hans martyrdag den 27. december (nr. 72). Denne tilknytning til Stefanus er nok også forklaringen på, at perikopen anvendes på denne anden dag efter epifani, idet gudstjenesten er henlagt til Stefanus' Martyrium, som på dette tidspunkt sandsynligvis var et kapel i tilknytning til kirken på Sion. (48-52) Onsdag til søndag i ugen efter påskesøndag. Den første læsning i denne periode er en lectio continua fra Acta. Serien begynder påskesøndag med Acta 1,1 og slutter søndag efter påske med Acta 6,7. Desuden begynder om onsdagen en serie med lectio continua fra Jakobsbrevet (1,1-3,13). Acta-serien er et almindeligt fænomen i tiden efter påske. Serien fra Jakobsbrevet skal sikkert forklares med en henvisning til den særstilling, som netop Jakob, Herrens bror, havde i Jerusalem-kirkens tradition. Man har villet fremhæve ham ved at læse fra hans brev på denne fremhævede plads i kirkeåret, ligesom Jerusalem-liturgien blev opkaldt efter Jakob (Jakobs-liturgien). (53) 1. maj, Jeremias. Denne dag var indviet til den gammeltestamentlige profet Jeremias, og gudstjenesten foregik i Anatoth, 4 km fra Jerusalem. Det er derfor meget naturligt, at gudstjenesten indledes med 2 læsninger fra profeten Jeremias' bog. (55) 9. maj, Barnemordet i Bethlehem. Udover epistellæsningen fra Hebræerbrevet (2,14-18) indledes der med en læsning fra Acta 12. Perikopen er formentlig valgt på grund af vers 23, hvor der berettes om kong Herodes' død, og skal således fungere som en slags modbillede (selv om det jo drejer sig om to forskellige kong Herodes). (59-63) Serie med 5 helgendage. Det drejer sig om gammeltestamentlige personer eller gammeltestamentlige begivenheder: Profeten Zacharias, Elisa, Pagtens Ark, Esajas og Makkabæerne. I alle tilfælde bliver der valgt en gammeltestamentlig perikope, der har en naturlig forbindelse med dagens særlige emne. (64) 15. august, Maria Theotokos. Denne Mariadag indledes meget naturligt med en gammeltestamentlig læsning fra Esajas 7, (65) 23. august, apostlen Thomas og de andre. Der indledes med et kort afsnit fra Acta om apostlene (1,12-14). (71) 25. dec., Jakob og David. HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 13

14 Den Jakob, der holdes fest for, har nok oprindelig været patriarken Jakob, men epistellæsningen fra Acta 15,1-29 viser, at man har fejret dagen for Jesu bror, Jakob. I anledning af kong David læses et afsnit fra 2. Samuelsbog (5,1-10) om kong David. (73-74) dec.: Paulus og Peter, samt Jakob og Johannes. De sidste to numre i lektionaret har 3 læsninger, der alle er hentet fra Det nye Testamente. Og det er umiddelbart forståeligt i betragtning af, at dagene er knyttet til personer med relationer til Det nye Testamente. Der er altså en del undtagelser fra den 2-ledede perikopestruktur, som er det "normale" for Jerusalem; men de 3-ledede eksempler opfattes mest naturligt som udvidelser, der er foranlediget af pågældende helligdags karakter. Og det er kun i forholdsvis begrænset omfang, at der anvendes gammeltestamentlige læsninger, når der anføres supplerende læsninger udover det "normale" dobbeltsæt: epistel og evangelium. De mængdemæssigt tungtvejende eksempler på anvendelse af gammeltestamentlige læsninger skal ikke findes blandt de egentlige nadvergudstjenester, men blandt de forberedende gudstjenester: vigilierne og aftensgudstjenesterne på hverdage i fastetiden. Karakteristisk for disse eksempler er, at de gammeltestamentlige læsninger forekommer alene og ikke er kombineret med nytestamentlige læsninger. Ved vigilierne forekommer de gammeltestamentlige læsninger i lange serier. Og også iøvrigt forekommer de gammeltestamentlige læsninger i denne gruppe ofte i forholdsvis lange serier med 3 til 4 læsninger. (1) Vigilien forud for epifani. Der anføres 11 gammeltestamentlige læsninger. Vigilien efterfølges umiddelbart, eller afsluttes, med en nadvergudstjeneste med 2 nytestamentlige læsninger (nr. 1b). (18-32) Hverdagsgudstjenester i fastetiden. Til fastetiden findes der i lektionaret en lang række hverdagsgudstjenester, som alle holdes ved 10. time (kl. 16, ved dagens slutning). Disse fastegudstjenester har udelukkende gammeltestamentlige læsninger, som er karakteriseret ved lectio continua. I første omgang er det nok lidt svært at se mønsteret, men ved nærmere eftersyn afslører det sig klart. Der er nemlig 2 serier: en onsdags-serie og en fredags-serie. Onsdags-serien har en række fra Exodus (1,1-5,3) og fra Joel (1,14-3,26). Fredags-serien har en tredobbelt række fra Deuteronomium (6,4-11,25), fra Job (6,2-21,34) og fra Esajas (40,1-47,4). Udover disse to gennemgående serier er der fyldt ud med gudstjenester i 2. fasteuge, hvor der også er tekster til mandag, tirsdag og torsdag. Her kan der konstateres en separat tredobbelt serie med lectio continua fra 1. Samuelsbog (1,1-4,18), fra Ordsprogene (1,2-4,14) og fra Jeremias (1,1-3,16). (35-37) Mandag, tirsdag og onsdag før påskesøndag. HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 14

15 Den store og centrale kirkeårsperiode, de 2 uger omkring påskesøndag, følger i nogen grad sine egne love. Vedrørende brugen af gammeltestamentlige læsninger, ser reglen i store træk ud til at være den, at gammeltestamentlige læsninger hører hjemme i den store uge forud for påskesøndag, mens de overhovedet ikke findes i ugen efter påskesøndag. Den første gruppe i "påsken" med gammeltestamentlige læsninger er nr med tekster til mandag, tirsdag og onsdag i "påskens faste". De er beslægtet med den almindelige fastetids hverdagsgudstjenester og foregår ligeledes ved den 10. time (ved dagens afslutning); men de udgør øjensynligt en gruppe for sig. Der er en tredobbelt serie med perikoper fra henholdsvis Genesis, Ordsprogene og Profeterne. Som noget særligt afsluttes disse hverdagsgudstjenester med en evangelielæsning, som i flere henseender falder uden for det generelle mønster. Det gammel-armeniske lektionar ser iøvrigt ud til at følge en uskreven regel gående ud på, at der normalt er en epistellæsning forud for en evangelielæsning. Men det er ikke tilfældet ved disse 3 hverdagsgudstjenester. (38-44) Skærtorsdag, langfredag og påskelørdag. Perikopevalget og gudstjenestestrukturen på disse 3 dage følger i høj grad sin egen helt specielle vej. Vigilien natten mellem skærtorsdag og langfredag (nr. 39c) er bygget op over 5 grupper med hver 3 gammeltestamentlige salmer. Gudstjenesten langfredag ved 7. time (nr. 43) er bygget op med 8 afsnit. Alle 8 afsnit indledes med en profetlæsning og efterfølges af en epistellæsning. De sidste 4 afsluttes med en evangelielæsning fra hver af de 4 evangeliers lidelseshistorie fra det afsnit, der slutter med døden på korset. Vigilien natten mellem påskelørdag og påskesøndag (nr. 44b) er i sin opbygning meget beslægtet med vigilien før epifani og indeholder 12 gammeltestamentlige læsninger. Under påskevigilien foregår dåben, i et rum for sig, og når de nydøbte kommer ind i kirken, tager påskegudstjenesten sin begyndelse (nr. 44c). I den efterfølgende tid læses der ikke fra Det gamle Testamente, med undtagelse af de specielle helgendage, som tidligere er nævnt. Der tegner sig et forholdsvis klart mønster for, hvornår Det gamle Testamente bliver brugt i det gammelarmeniske lektionar. Det drejer sig primært om gudstjenester af forberedende karakter, eller gudstjenester med faste-karakter. Samme observation kan også formuleres på den måde, at Det gamle Testamente især bruges ved gudstjenester på hverdage, især onsdag og fredag, samt vigilierne. Når Det gamle Testamente iøvrigt bruges, sker det ved gudstjenester, hvor der er en speciel og naturlig anledning til at vælge en perikope fra Det gamle Testamente. Det er altså ikke muligt at finde spor af en regel, der foreskriver, at der skal være en gammeltestamentlig læsning ved nadvergudstjenesterne på søn- og festdage. For i de tilfælde, hvor der på søn- og festdage er én eller flere indledende læsninger udover epistlen og evangeliet kan pågældende indledende læsning lige så godt HOLGER VILLADSEN: Brugen af Det gamle Testamente 15

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus Af Kaare Rübner Jørgensen Troen af i går. Nogle kritisk reflekterende bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus (2006) Så kom endelig den store, altomfattende

Læs mere

ARBEJDSKRAFTENS FRIE UBEVÆGELIGHED - EN UNDERSØGELSE AF HJEMLØSE ØSTEUROPÆERE I KØBENHAVN IS05 Gruppe 66 Line Selmer Garbøl & Karina Vendrup Andersen

ARBEJDSKRAFTENS FRIE UBEVÆGELIGHED - EN UNDERSØGELSE AF HJEMLØSE ØSTEUROPÆERE I KØBENHAVN IS05 Gruppe 66 Line Selmer Garbøl & Karina Vendrup Andersen ARBEJDSKRAFTENS FRIE UBEVÆGELIGHED - EN UNDERSØGELSE AF HJEMLØSE ØSTEUROPÆERE I KØBENHAVN IS05 Gruppe 66 Line Selmer Garbøl & Karina Vendrup Andersen Vejledere: Hans-Erik Rasmussen & Mimi Petersen Bachelorprojekt

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen JESPER TANG NIELSEN MARIA MUNKHOLT

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen JESPER TANG NIELSEN MARIA MUNKHOLT dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Det johannæiske problem JESPER TANG NIELSEN En syrisk kilde til den

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse.

Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse. Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse. Teologisk speciale i Praktisk Teologi af Anja Worsøe Reiff Vejleder Bent Flemming Nielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Ægteskab, skilsmisse og gengiftning

Ægteskab, skilsmisse og gengiftning Ægteskab, skilsmisse og gengiftning - et Oase-dokument Dansk Oases lederskab 2007 v/ teologisk rådgiver Morten Munch 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 1 2. De bibelske hovedtekster s. 2 3. Fire hovedtolkninger

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. KIMBALL Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Forslag og kommentarer til denne

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere