Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning"

Transkript

1 Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som er en del af Den Kostelige Perle. Sammen giver disse bøger os en beretning om Herrens handlemåde med sit folk lige fra tiden for Det Store Råd i himlen til nogle få århundreder før Frelserens fødsel. De giver storslåede eksempler på konsekvenserne ved at glemme, være ulydig eller gøre oprør mod Gud. Profetierne i disse bøger bærer vidnesbyrd om Frelserens fødsel, forsoning, andet komme og tusindårige regering. Denne studievejledning skitserer hver uges læseopgave, stiller spørgsmål om anvendelse af lærdommene og foreslår yderligere skriftstedshenvisninger, der kan øge din forståelse og din kundskab. Denne studievejledning er beregnet til følgende: 1. Personligt skriftstudium. De spørgsmål om anvendelse, som er medtaget i hver læseopgave, vil hjælpe dig med at forstå, hvordan Det Gamle Testamentes profeters lærdomme kan gøre, at du kommer nærmere Kristus. 2. Skriftstudium med familien. Denne studievejledning kan blive et værdifuldt redskab i forbindelse med lektioner ved familieaftenerne og ved andre samtaler i familien. 3. Forberedelse til klassetiden. Når du studerer læseopgaverne og overvejer spørgsmålene, vil du være bedre forberedt til at give et meningsfyldt bidrag i seniorklassen. Vejledt af Ånden i dit studium vil du blive i stand til sammen med Job at bære vidnesbyrd: "Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden" (Job 19:25) "Dette er min gerning og herlighed" 02 - "Du blev udvalgt, før du blev født" 03 - Skabelsen 04 - "På grund af min overtrædelse er mine øjne blevet åbnet" 05 - "Dersom du gør godt, skal du blive antaget" 06 - "Noa... byggede... en ark til frelse for sit hus" 07 - Abrahams pagt 08 - Et retskaffent liv i en ugudelig verden 09 - "Gud vil selv udse sig et offerlam" 10 - Førstefødselsret, ægteskab i pagten 11 - "Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt?" 12 - "Frugtbar i min lidelses land" 13 - Trældom, påskefest og udvandring 14 - "I skal være min ejendom" 15 - "Se frem til Gud og lev" 16 - Jeg kan ikke gøre noget, der går imod Herrens befaling Side 1 af 50

2 17 - "Tag dig i agt, at du ikke glemmer" 18 - "Vær modig og stærk" 19 - Dommernes regering 20 - "Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde" 21 - Gud vil ære dem, som ærer ham 22 - "Herren ser på hjertet" 23 - "Herren er i evighed vidne mellem os" 24 - "Skab et rent hjerte i mig" 25 - "Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren" 26 - Kong Salomo: Vis og tåbe 27 - Ugudelige og retskafne lederes påvirkning 28 - "Efter ilden lød der en sagte susen" 29 - "Han tog kappen, som var faldet af Elias" 30 - Kom til Herrens tempel 31 - "Lykkeligt det menneske, der har vundet visdom" 32 - "Dog ved jeg, at min løser lever" 33 - Del evangeliet med verden 34 - "Jeg forlover mig med dig i troskab" 35 - Gud åbenbarer sine planer til profeterne 36 - Zions herlighed vil være et forsvar 37 - "Underfuldt har du ført dine planer igennem" 38 - "Der er ingen anden frelser end mig" 39 - "Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin" 40 - "Gør mere plads i dit telt" 41 - "Jeg gør dig i dag til en søjle af jern" 42 - "Jeg... skriver den i deres hjerte" 43 - Israels hyrder 44 - "Alle levende væsener... skal kunne leve overalt, hvor strømmene kommer" 45 - "Skal jeg dø, så lad mig dø!" 46 - "Et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde" 47 - "Vi vil gå i gang med at bygge!" 48 - "Herrens dag... den store og frygtelige" Forsiden: Hanna præsenterer sin søn, Samuel, for Eli, af Robert T. Barrett (C) 1997, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Printed in Germany. Engelsk original godkendt: 09/95 Godkendt til oversættelse: 09/95 Oversættelse af Old Testament Class Member Study Guide Danish Side 2 af 50

3 01 - "Dette er min gerning og herlighed" Moses 1 1. Moses 1:1-11. Moses ser Gud og taler med ham ansigt til ansigt. Moses lærer, at han er Guds søn i Faderens Enbårnes lignelse. 2. Moses 1: Satan konfronterer Moses; Moses byder ham at vige bort. 3. Moses 1: Gud viser sig igen og underviser Moses om sin gerning og herlighed. Hvad lærte Moses om Gud i den oplevelse, der er beskrevet i Moses 1:1-7? Hvad lærte Moses om sig selv? Hvilken betydning kan det have for os at vide, at vi er Guds børn, som er skabt i hans Søns lignelse? Hvordan modtog Moses styrke til at modstå Satans fristelser? (Se Moses 1:18, 20-21). Hvordan fik Moses Satan til at forsvinde? Hvordan kan bøn give os styrke til at modstå fristelser? Hvad kan vi ellers gøre for at få denne styrke? Selv om Gud har skabt verdener og folk, som er utallige for os, så forsikrede han Moses om, at for ham er de talte (Moses 1:35). Hvordan har du følt, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus kender dig personligt og elsker dig? Hvorfor er det vigtigt for os at vide, hvad Guds gerning og herlighed er? Nævn nogle bestemte måder, hvorpå vi kan hjælpe ham i denne store gerning. Side 3 af 50

4 02 - "Du blev udvalgt, før du blev født" Abraham 3; Moses 4: Abraham 3:11-12, 22-23; Lære og Pagter 138: Abraham taler med Herren ansigt til ansigt og lærer, at i forudtilværelsen blev mange "ædle og store" ånder forudordineret til deres jordiske mission (Abraham 3:11-12, 22-23). Præsident Joseph F. Smith lærte mere om de "ædle og store" i et syn om Frelserens besøg til åndeverdenen før hans opstandelse (L&P 138:53-57). 2. Abraham 3:24-28; Moses 4:1-4. Abraham og Moses ser i et syn, at Jesus Kristus blev udvalgt i et råd i Himlen til at blive vores Frelser, og at vi valgte at følge ham. De så også, at Lucifer (Satan) og de ånder, som fulgte ham, blev kastet ud af Himlen. Hvem så præsident Smith i sit syn om åndeverdenen? (Se L&P 138:53). Hvad var disse mennesker forudordineret til at gøre? (Se L&P 138:56). Foruden forudordinationen af profeter til deres kaldelser forudordinerede Gud mange "andre udvalgte ånder" til at hjælpe med opbygningen af riget på forskellige måder. Hvad kan vi være forudordineret til at gøre? (se L&P 138:56). Hvem var de to ånder, der tilbød at blive vores Frelser? (Se Abraham 3:27; Moses 4:1-2). Hvad var forskellen mellem deres tilbud? Hvorfor valgte vor himmelske Fader Jesus Kristus til at være vores Forløser? (Se Moses 4:2-3). Yderligere læsestof: Es 14:12-15; Åb 12:7-9; Alma 13:3-5; L&P 29:36-39; samt resten af Abraham 3 og L&P 138. Side 4 af 50

5 03 - Skabelsen Moses 1:27-42; Moses 1: Moses ser i et syn Guds skaberværk og får befaling om at skrive en beretning om jordens skabelse. 2. Moses 2:1-25; 3:1-14. Moses lærer, at Gud er skaber af alle ting. 3. Moses 2:26-31; 3:7, Moses lærer, at mænd og kvinder er skabt i Guds billede. Hvad har Gud åbenbaret om skabelsens formål? (Se Moses 1:39; Abraham 3:24-25; se også 1 Nephi 17:36). Hvilke af Guds skabninger er især smukke for dig? Hvordan kan vi have gavn af at lægge mærke til skabelsens skønhed hver dag? Hvorledes bærer skabelsen vidnesbyrd om Gud? (se Moses 6:63; Alma 30:44). Yderligere læsestof: Abraham 4-5; 1 Mos 1-2. Side 5 af 50

6 04 - "På grund af min overtrædelse er mine øjne blevet åbnet" Moses 4; 5:1-15; 6: Moses 4; 5:10-11; 6:48-49, Satan kommer til Edens Have og forsøger at bedrage Eva. Eva og Adam spiser af frugten fra træet til kundskab om godt og ondt (4:5-12). Efter faldet bliver Adam og Eva bortvist fra haven (4:13-31). Adam og Eva glæder sig senere over faldets velsignelser (5:10-11). Enok underviser i faldets virkninger (6:48-49, 55-56). 2. Moses 5:14-15; 6:50-54, På grund af Jesu Kristi forsoning bliver dødelige mennesker frelst fra den fysiske død gennem opstandelsen og frelst fra den åndelige død gennem tro, omvendelse, dåb, Helligåndens gave og lydighed mod befalingerne. 3. Moses 5:1-9, 12. Adam og Eva begynder tilværelsen som dødelige. De underviser deres børn i evangeliske sandheder (5:1-4, 12). Adam ofrer i lighed med den Enbårnes offer (5:5-9). Hvad var resultaterne af faldet for Adam og Eva - og for os? (Se Moses 4:22-29; 5:10-11; 6:48-49, 55-56; 2 Nephi 2:22-23; 9:6; 1 Mos 3:16-23). Når profeterne underviser os i Adams og Evas fald, underviser de os ofte også i Jesu Kristi forsoning (Moses 5:10-15; 6:48-62; 2 Nephi 9:6-10). Hvorfor er det vigtig at undervise i forsoningen sammen med faldet? Hvad var formålet med de ofre, som Adam bragte? (Se Moses 5:7-9). Hvilke påmindelser om disse lærdomme har vi fået? Yderligere læsestof: 1 Mos 2-3; 1 Kor 15:20-22; 2 Nephi 2:5-30; 2 Nephi 9:3-10; Helaman 14:15-18; L&P 19:15-19; 29:34-44; 2. Trosartikel. Side 6 af 50

7 05 - "Dersom du gør godt, skal du blive antaget" Moses Moses 5: Kain elsker Satan mere end Gud og adlyder Satans befaling om at bringe Herren et offer (5:16-19). Herren afviser Kains offer og befaler Kain at omvende sig (5:20-25). Kain indgår pagt med Satan om at dræbe Abel (5:26-33). Herren forbander Kain, og Kain bliver udelukket fra Herrens åsyn (5:34-41). 2. Moses 6: Enok, Adams tiptipoldesøn, bliver kaldet af Herren til at forkynde omvendelse for folket (6:26-36). Enok adlyder Herrens befaling (6:37-63). 3. Moses 7:13, 17-21, 23-47, Enoks tro er så stærk, at bjerge flytter sig, floder ændrer deres løb og alle nationer frygter (7:13, 17). Herren og Enok sørger over folkets ugudelighed på jorden (7:23-47). Folket i Enoks by er af ét hjerte og ét sind med Herren, og hele byen bliver optaget til Himlen (7:18-21, 68-69). Hvad svarede Kain, da Herren spurgte, hvor Abel var? (Se Moses 5:34). Hvad vil det sige, at være vores broders vogter? (Se 1 Joh 3:11, 17-18). Hvorfor kaldte Herren Enok og hans folk for Zion? (Se Moses 7:18). Hvad vil det sige, at være "af ét hjerte og ét sind"? Hvad kan vi gøre for at blive af ét hjerte og ét sind med Herren? - i vores familier? - i Kirken? Yderligere læsestof: Moses 5:42-55; 6:10-23; 7:14-16, 59-64; 2 Nephi 2:25-27; 1 Mos 4:1-16. Side 7 af 50

8 06 - "Noa... byggede... en ark til frelse for sit hus" Moses 8:19-30; 1 Mosebog 6-9; 11: Moses 8:19-30; 1 Mos 6:5-22; 7:1-10. Noa forkynder evangeliet, men menneskene lytter ikke (Moses 8:19-25). På grund af menneskenes ondskab, erklærer Herren, at han vil gøre ende på alt kød på jorden (Moses 8:26-30; 1 Mos 6:5-13). Herren befaler Noa at bygge en ark og tage sin familie og et par af alle levende væsener med i den (1 Mos 6:14-22; 7:1-10) Mos 7:11-24; 8; 9:8-17. Det regner i 40 dage og 40 nætter (7:11-12). Alle væsener, som ikke er på arken, dør (7:13-24). Da vandet trækker sig tilbage, forlader Noa, hans familie og alle dyrene arken (8:1-19), og Noa bringer Herren et offer (8:20-22). Herren opretter sin pagt med Noa og sætter regnbuen som et tegn på pagten (9:8-17) Mos 11:1-9. Nogle få generationer efter oversvømmelsen begynder nogle mennesker at bygge et tårn til himlen (Babelstårnet). Herren forvirrer deres sprog, så de ikke kan forstå hinanden, og spreder dem over hele jorden. Hvordan var verden, da Herren kaldte Noa til at forkynde evangeliet? (Se Moses 8:20-22). Hvilke ligheder kan du se mellem menneskene på Noas tid og menneskene i vore dage? Hvordan kunne menneskene på Noas tid have undgået ødelæggelsen? (Se Moses 8:23-24). Hvordan kan det at lytte til og følge profeterne hjælpe os med at undgå åndelig og timelig ødelæggelse? Hvorfor byggede Noa arken? (Se Hebr 11:7). Hvilke former for "arker" har vi i dag, som kan hjælpe med at frelse os fra det onde omkring os? (Du kan eventuelt benytte pjecen Til styrke for de unge [36550] til at besvare dette spørgsmål). Hvordan kan vi hjælpe andre med at finde tilflugt i disse "arker"? Yderligere læsestof: Hebr 11:7; Moses 7: Side 8 af 50

9 07 - Abrahams pagt Abraham 1:1-4; 2:1-11; 1 Mosebog 12:1-8; 17:1-9 Studér Abraham 1:1-4; 2:1-11; 1 Mosebog 12:1-8; 17:1-9. I disse skriftsteder forsøger Abraham at være retskaffen og leve værdigt for at modtage Guds velsignelser. Gud indgår pagt med Abraham og lover ham, at han vil få utallige efterkommere, som vil modtage et forjættet land samt præstedømmets og evangeliets velsignelser. Alle medlemmer af Kirken er "Abrahams sæd", hvilket betyder, at vi er hans efterkommere og arvinger til de velsignelser og ansvar, der er indeholdt i Abrahams pagt. Disse store velsignelser bliver vore, når vi holde evangeliets pagter. Den første pagt, vi indgår, er dåben. Senere modtager vi fylden af Abrahams pagt i templet. Hvilke velsignelser lovede Gud Abraham som en del af Abrahams pagt? (Se Abraham 2:6-11; 1 Mos 12:1-8; 17:1-9. Hvori består vores ansvar som arvinger til Abrahams pagt? (Se Abraham 2:9, 11; 1 Mos 18:19). Yderligere læsestof: 1 Mos 15; L&P 132:19-24, Side 9 af 50

10 08 - Et retskaffent liv i en ugudelig verden 1 Mosebog 13-14; Mos 13. Efter at Abraham og hans familie havde boet i Egypten i nogen tid, vendte de tilbage til Kana'an. Abraham bosætter sig i Hebron og hans nevø, Lot, bosætter sig nær Sodoma Mos 14:1-2, Lot tages til fange og bliver reddet af Abraham (14:1-2, 8-16). Abraham betaler tiende til Melkisedek og nægter at modtage krigsbytte fra Sodomas konge (14:17-24) Mos. 18:16-33; 19:1-29. Herren siger, at han vil ødelægge Sodoma og Gomorra på grund af folkets ugudelighed (18:16-22). Abraham trygler Herren om at skåne byerne, hvis han kan finde retfærdige mennesker, der bor der (18:23-33). Lot og hans familie får befaling om at forlade Sodoma (19:1-23). Herren ødelægger Sodoma og Gomorra (19:24-29). I begyndelsen slog Lot "sig ned i Jordandalens byer" uden for Sodoma, men han "teltede, indtil han nåede Sodoma" (1 Mos 13:12). Senere boede han i selve Sodoma (1 Mos 14:12). Hvad kan vi gøre åndeligt, som kunne sammenlignes med det at slå vores telt op med retning mod Sodoma? Hvad bad Abraham Herren om, efter at han var blevet klar over, at Herren ville ødelægge Sodoma og Gomorra? (Se 1 Mos 18:23-32). Hvad kan vi lære af den kendsgerning, at Herren var villig til at skåne byerne, hvis der kunne findes retfærdige mennesker i dem? Yderligere læsestof: 1 Mos 12; Joseph Smiths oversættelse, 1 Mos 14:25-40; 19:9-15. Side 10 af 50

11 09 - "Gud vil selv udse sig et offerlam" Abraham 1; 1 Mosebog 15-17; Abraham 1:1, Som ung mand bliver Abraham forfulgt af Faraos falske præster. De forsøger at ofre ham, men han frelses af Jehova Mos 15-17; 21. Senere i livet ønsker Abraham afkom og får løfte om det (15:1-6). Sara giver Hagar til Abraham som hustru; Hagar føder Ismael (16:1-16). Gud taler igen om sin pagt med Abraham og lover ham, at han skal blive far til en mængde folkeslag (17:1-14; se lektion 7). Isaks fødsel, gennem hvem pagten skulle fortsætte, bliver bekendtgjort (17:16-22). Sara føder Isak (21:1-12) Mos 22. Gud befaler Abraham at ofre Isak (22:1-2). Abraham forbereder sig på at ofre Isak, men Gud sørger for en vædder, der kan ofres i stedet (22:3-19). Bemærk: 1 Mos 17 fortæller om dengang Herren ændrede Abrams navn til Abraham og Sarajs navn til Sara (se vers 5, 15). Navnene Abraham og Sara bruges i hele denne lektion. Hvordan reagerede Abraham over for Guds befaling om at ofre Isak? (Se 1 Mos 22:2-3). Hvordan reagerede Isak i denne situation? (Se 1 Mos 22:3-10). Hvad kan vi lære af Abraham og Isak om tro og lydighed? (Se Hebr 11:17-19; Jakobs Brev 2:21-23). Abrahams villighed til at ofre Isak var ligesom vor himmelske Faders villighed til at ofre sin Enbårne Søn (Jakobs Bog 4:5; 1 Mos 22:8, 13). Nævn nogle ligheder mellem Abrahams oplevelse og vor himmelske Faders. Hvad er den største forskel? Yderligere læsestof: Hebr 11:8-19; Jakobs Brev 2:21-23; Jakobs Bog 4:5; L&P 132: Side 11 af 50

12 10 - Førstefødselsret, ægteskab i pagten 1 Mosebog Mos 24. Abraham understreger betydningen af ægteskab i pagten (evigt ægteskab) ved at udvælge en værdig hustru til Isak Mos 25: Rebekka modtager en åbenbaring om sine ufødte tvillingesønner (25:22-23). Da disse sønner er blevet voksne, sælger Esau sin førstefødselsret til Jakob (25:29-34) Mos Isak og hans efterkommere får løfte om Abrahams pagts velsignelser (26:1-5). Esau gifter sig uden for pagten og forårsager sorg hos sine forældre (26:34-35). Isak velsigner Jakob, at han skal regere over folk og nationer (27:1-46). Isak udtaler Abrahams pagts velsignelser over Jakob og sender ham bort, så Jakob kan finde en værdig hustru (28:1-10). Jakob gifter sig med Lea og Rakel i pagten (29:1-30). Hvordan kan nogle af os gøre fejl, som kan sammenlignes med Esaus, ved at vælge det, som giver umiddelbar tilfredsstillelse, i stedet for det, som har evig værdi? Hvad kan vi lære om Jakob på baggrund af hans indsats for at gifte sig i pagten? (Se 1 Mos 28:1-5; 29:1-28). Nævn nogle ting, som børn og unge kan gøre for at forberede sig til evigt ægteskab? Efter at to mennesker er blevet gift i templet, hvad skal de så gøre for at sikre sig, at de virkelig får et evigt ægteskab? Side 12 af 50

13 11 - "Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt?" 1 Mosebog 34; Mos 37. Josef, Jakobs 11. søn, hades af sine brødre og bliver solgt som slave Mos 39. Josef har fremgang som slave, men bliver beskyldt for umoral og kastes i fængsel (39:1-20). Arrestforvareren giver Josef ansvar for de andre fanger (39:21-23) Mos 34:1-12; 35:22; 38:1-30. Umoralsk synd har negative konsekvenser for Jakobs familie (34:1-12; 35:22; 38:1-30). Jakobs hustruer fødte ham 12 sønner, som blev ophav til Israels 12 stammer (Herren ændrede Jakobs navn til Israel; se 1 Mos 32:28). Jakobs 11. søn var Josef. Som den ældste søn af Jakob og Rakel, modtog Josef førstefødselsretten, da Ruben, den ældste søn af Jakob og Lea, mistede den på grund af uretfærdighed fra hans side (1 Krøn 5:1-2). Hvad gjorde Josef, da Potifars hustru prøvede at friste ham til at handle forkert? (Se 1 Mos 39: Hvordan kan vi følge Josefs eksempel, når vi bliver fristet? Hvad kan vi lære af Josef om at vende dårlige oplevelser og situationer til gode? (Se 1 Mos 39:20-23; se også Rom 8:28). Yderligere læsestof: 1 Mos 34: Side 13 af 50

14 12 - "Frugtbar i min lidelses land" 1 Mosebog Mos I fængslet tyder Josef Faraos hofmænds drømme rigtigt. Derpå tyder han Faraos drøm om køerne og aksene. Josef bliver sat lige under Farao som hele Egyptens hersker og forbereder folket til den kommende hungersnød Mos Jakob sender to gange sine sønner til Egypten for at købe korn. Josef giver sig til kende for sine brødre, tilgiver dem og de glæder sig sammen. Hvad siger verden, at vi skal gøre, når nogen har handlet forkert over for os, ligesom Josefs brødre gjorde over for ham? Hvad siger Herren, at vi skal gøre? (Se L&P 64:8-11). Hvordan er I blevet velsignet, når I har handlet venligt over for nogen, som har behandlet jer dårligt? Hvordan kan vi blive mere tilgivende? Hvordan blev Josefs fængsling i Egypten, hvilket var en prøvelse for ham, til en velsignelse for ham, hans familie og hele Egypten? (Se 1 Mos 45:4-8). Hvilke personlige erfaringer har du haft, hvor en begivenhed, som i begyndelsen så negativ ud, senere blev en velsignelse. Yderligere læsestof: 2 Nephi 2:2; L&P 64:8-11; 122:5-9. Side 14 af 50

15 13 - Trældom, påskefest og udvandring 2 Mosebog 1-3; 5-6; Mos 1-3. Israels børn bliver egypternes slaver (1:1-14). Farao giver ordre til, at alle drengebørn, der fødes af israelitterne, skal dræbes (1:15-22). Moses bliver født og opdrages af Faraos datter (2:1-10). Herren viser sig for Moses i en brændende tornebusk og kalder ham til at udfri israelitterne af fangenskab (3: Mos 5-6. Moses og Aron beder Farao om at befri Israel, men Farao nægter og lægger større byrder på folket (5:1-23). Herren lover at opfylde den pagt, som han indgik med Abraham (6:1-8) Mos Efter mange plager lover Herren at sende endnu en plage over Egypten, hvor den førstefødte i alle hjem skal dø (11:1-10). Herren instruerer Moses i hvilke forberedelser, der skal laves til påsken, som vil beskytte Israel fra plagen (12:1-20). De førstefødte i Egypten bliver dræbt (12:29-30). Farao beder Moses om at tage folket med ud af Egypten, og israelitterne rejser (12:31-42). Moses befaler folket at fejre de usyrede brøds fest i fremtiden som minde om deres udfrielse (13:1-16). Herren går foran Israel i en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten (13:17-22) Mos 14. Farao og hans hær forfølger Israels børn (14:1-9). Folket er skræmte, og Moses beder Herren om hjælp (14:10-18). Israels børn frelses fra hæren og går gennem Det Røde Hav på tør grund. Faraos mænd forfølger dem og drukner (14:19-31). Ved det sidste måltid indstiftede Frelseren nadveren i stedet for påsken (Matt 26:19, 26-28). Hvilke ligheder er der mellem påsken og nadveren? (Se 2 Mos 12:14; 13:9-10; L&P 20:75-79). Hvad sagde Moses til Israels børn, da de så Faraos hær og deres tro vaklede? (Se 2 Mos 14:13-14). Hvordan kan vi udvikle en tro, som er stærk nok til at holde os oppe, når vi er fyldt med frygt? Hvordan frelste Herren Israels børn fra den fremrykkende egyptiske hær? (Se 2 Mos 14:21-31). Hvordan kan denne beretning hjælpe os i tider med modgang? Yderligere læsestof: 2 Mos 4; 7-10; 15. Side 15 af 50

16 14 - "I skal være min ejendom" 2 Mosebog 15-20; Mos 15:22-27; 16:1-31; 17:1-7. Israels børn beklager sig, fordi de er tørstige og sultne, og Herren sørger for vand, manna og vagtler Mos 17:8-13; 18: Amalekitterne kommer for at kæmpe mod Israel. Israel sejrer, når Moses holder sine arme oppe, men amalekitterne får overhånd, når Moses bliver træt og sænker sine arme. Aron og Hur støtter Moses' arme, og Israel vinder slaget (17:8-13). Moses følger Jetros råd om at udpege dommere og give dem myndighed (18:13-26) Mos Herren møder Moses på Sinaj og giver Israel De Ti Bud Mos Moses modtager stentavlerne, der indeholder befalinger fra Herren, men knuser dem, da han vender tilbage fra Sinaj og ser, at folket tilbeder en guldkalv (31:18; 32:1-24). Herren tager Det Melkisedekske Præstedømmes ordinancer fra Israel og giver dem en mindre lov, Moseloven (Joseph Smiths oversættelse af 2 Mos 34:1-2). Moses udhugger nye stentavler, men de nye stentavler indeholder ikke det hellige præstedømmes evige pagts ord (2 Mos 34:1-5; Joseph Smiths oversættelse af 5 Mos 10:2). Folket indgår pagt om at adlyde Moseloven (34:10-35). Hvordan symboliserer manna Jesus Kristus? (Se Joh 6:35). Hvilken forskel er der på Kristi levende brød og manna? (Se Joh 6:48-51). Hvordan kan vi dagligt nyde Kristi levende brød? Hvad lovede Herren israelitterne, hvis de ville være lydige? (Se 2 Mos 19:3-6). Hvordan gælder disse løfter os i dag? Hvorfor gav Herren Israels børn Moseloven? (Se Gal 3:23-24; Mosiah 13:29; Alma 25:15-16; L&P 84:19-27). Hvordan skulle denne lov gøre Israel hellig og bringe dem til Kristus? (Se Mosiah 13:30; Alma 34:14-15). Hvornår blev Moseloven opfyldt? (Se 3 Nephi 15:4-10). Nu hvor Herren ikke længere kræver dyreofre, som var en betydningsfuld del af Moseloven, hvilke ofre beder han os så om at bringe? (Se 3 Nephi 9:19-22). Hvad vil det sige at ofre et sønderknust hjerte og en angergiven ånd? Yderligere læsestof: Sl 78; 1 Kor 10:1-11; L&P 84: Side 16 af 50

17 15 - "Se frem til Gud og lev" 4 Mos 11-14; 21: Mos 11. Israelitterne klager over mannaen og ønsker at få kød (11:1-9). Som befalet af Herren samler Moses 70 ældster, som skal hjælpe (11:10-17, 24-30). Herren opfylder israelitternes ønske om at få kød ved at sende dem en overflødighed af vagtler og rammer dem derpå med sygdom på grund af deres grådighed og frådseri (11:18-23, 31-35) Mos 12. Mirjam og Aron taler mod Moses (12:1-3). Herren irettesætter og straffer Mirjam og Aron for deres beklagelser (12:4-16) Mos Moses befaler 12 mænd at udspejde Kana'ans land (13:1-20). De vender tilbage med lovende rapporter om landets ressourcer, men alle, med undtagelse af Josva og Kaleb, frygter indbyggerne og ønsker at vende tilbage til Egypten (13:21-14:10). Herren fortæller Moses, at de troløse og beklagende israelitter skal vandre i ørkenen i 40 år, indtil alle fra den voksne generation er døde, med undtagelse af Josva og Kaleb Mos 21:1-9. Israelitterne ødelægger kana'anæerne, som kommer imod dem (21:1-3). Herren sender slanger som straf for israelitternes uophørlige beklagen (21:4-6). Moses laver en kobberslange, sætter den på en stang og siger til folket, at hvis de vil se på den, vil de leve (21:7-9). Hvorfor beklagede israelitterne sig over mannaen? (Se 4 Mos 11:4-6). Hvad er faren ved at ønske mere, end det vi allerede har? Ligesom Israels børn havde brug for at se på kobberslangen, har vi brug for at se hen til Jesus Kristus for at modtage evigt liv (Alma 37:46-47; Helaman 8:15). Hvad vil det sige at se hen til Kristus? Yderligere læsestof: Joh 3:14-16; 1 Nephi 17:41; Alma 33:18-22; 37:46-47; Helaman 8: Side 17 af 50

18 16 - Jeg kan ikke gøre noget, der går imod Herrens befaling 4 Mos 22-24; 31: Mos 22:1-21. Balak, Moabs konge, bliver rædselsslagen, da israelitterne nærmer sig. Han tilbyder Bileam en belønning, hvis han vil komme til Moab og forbande israelitterne. Gud befaler Bileam at nægte det, og Bileam adlyder (22:1-14). Balak tilbyder Bileam yderligere ære og rigdom, hvis han vil komme til Moab og forbande Israel. Gud fortæller Bileam, at han kan tage afsted, hvis han ønsker det, men at han ikke må gøre andet end det, som Gud siger til ham (22:15-21). Bileam beslutter sig til at tage afsted Mos 22: Gud er vred på Bileam, fordi han tager med til Moab, og fordi han ved, at Bileam håber på en eller anden belønning fra Balak. På vejen lærer Bileam faren ved at mishage Gud, da hans æsel og en engel taler til ham Mos 22:36-24:25. Tre gange beder Balak Bileam om at forbande Israel, men Bileam adlyder Gud og velsigner Israel hver gang (22:36-24:9). Derpå forbander han Moab og profeterer om Jesus Kristus (24:10-25) Mos 31:1-16. Israelitterne sejrer over midjanitterne og slår Bileam ihjel. Moses forklarer, at Bileam havde rådet midjanitterne til at lokke israelitterne til synd. (Konsekvenserne af Bileams råd beskrives i 4 Mos 25:1-3. Selv om Bileam ikke direkte ville forbande Israel, så ønskede han tilsyneladende alligevel en belønning fra Balak så meget, at han foreslog at lokke Israel til synd, hvilket forårsagede, at de mistede Guds beskyttelse). Hvordan reagerede Bileam over for tilbudet om belønning for at tage til Moab og forbande israelitterne? (Se 4 Mos 22:5-14). Hvilke såkaldte belønninger bliver vi af og til tilbudt for at være ulydige mod Gud? På vej til Moab prøvede Bileam tre gange at tvinge sit æsel at gå fremad (4 Mos 22:22-30). Hvordan kan det sammenlignes med Bileams forhold til Herren? Hvilke nutidige paralleller findes der til situationer, hvor personer eller grupper stædigt prøver at gøre det, de ønsker, i stedet for at underlægge sig Guds vilje eller retfærdige råd fra forældre eller ledere? Tre af skribenterne i Det Nye Testamente henviste til Bileam (2 Pet 2:15-16; Judas 1:11; Åb 2:14). Hvad var deres indtryk af ham? Hvad kan vi lære af beretningen om Bileam? Side 18 af 50

19 17 - "Tag dig i agt, at du ikke glemmer" 5 Mosebog 6; 8; 11; Mos 6:1-9; 11: Moses giver israelitterne befalinger, som skal hjælpe dem med at huske på deres pagter. Han belærer forældrene om at undervise deres børn i hans ord Mos 6:10-12; 8:1-20. Moses minder israelitterne om Guds velsignelser til dem. Han advarer dem om, at de vil omkomme, hvis de ikke adlyder Guds befalinger og erindrer ham Mos 32:1-4, 15-18, 30-40, Moses råder israelitterne til at være opmærksomme på deres "frelses klippe" (Jesus Kristus). Efter at Herren havde prøvet, irettesat og belært israelitterne i ørkenen i 40 år, sagde han, at de var rede til at gå ind i det forjættede land. Men først havde han nogle vigtige instruktioner til dem. Moses gav disse instruktioner i tre taler, som er optegnet i 5 Mosebog. Hvorfor tror du, at Moses bad folket om at placere skriftsteder på deres pande, om deres håndled og på dørstolperne i deres hjem og i deres porte? Hvordan ville sådanne konstante påmindelser påvirke vores handlinger? Hvad kan vi gøre i vores hjem for at minde os om Herren, hans ord og vores pagter med ham? Minder billederne på vores vægge, de bøger, vi læser, og de film og fjernsynsudsendelser, som vi ser, os om Herren, eller får det os til at længes efter verden? Hvad var Moses' hovedbudskab i 5 Mosebog 6:10-12 og 8:1-20? Hvad vil det sige at glemme Herren? (Se 5 Mos 8:19). Hvad er konsekvenserne ved at glemme ham (Se 5 Mos 18:19). Hvem er den klippe, der omtales i 5 Mosebog 32:3-4? (Jesus Kristus). Hvorfor tror du, at Jesus af og til kaldes klippen? (Se Helaman 5:12). Hvad vil det sige at bygge på klippen? (Se 5 Mos 32:46-47; Matt 7:24-27; L&P 50:44). Yderligere læsestof: 5 Mos 4; 7:1-4; 13:1-8; 34. Side 19 af 50

20 18 - "Vær modig og stærk" Josva 1-6; Jos 1. Herren kalder Josva til at efterfølge Moses. Josva forbereder israelitterne til at tage det land, Herren havde lovet dem, i besiddelse. 2. Jos 3-4; 6. Israelitterne går over Jordanfloden på tør jord og placerer 12 sten som et minde om deres overgang. Jeriko bliver ødelagt på grund af israelitternes tro. 3. Jos 23; 24: Josva og hans folk indgår pagt om at tjene Herren. Moses var den eneste leder, som israelitterne havde haft i en hel generation. Men Herren tog ham til sig ved afslutningen af deres vandring - lige da de stod over for en stor prøvelse. I erindring om løfterne til Israel oprejste Herren en ny leder, Josva. Hvad sagde Herren til Josva, at han skulle gøre for at "have lykken med" sig? (Se Jos 1:8). Hvorfor tror du, at skriftstudium var vigtigt for Josva for at have succes i sin kaldelse? Hvordan hjælper regelmæssig studium af skriften os? Hvilket vigtigt råd gav Josva ved afslutningen af sit liv? (Se Jos 24:14-15). Hvorfor er det vigtig, at vi i dag vælger at tjene Herren? Hvordan kan vi vise, at vi har valgt at tjene ham? Yderligere læsestof: Jos 7; 14. Side 20 af 50

21 19 - Dommernes regering Dommerbogen 2; 4; 6-7; Dom 2:6-23. Frafaldets cyklus begynder, da den opvoksende generation af Israels børn svigter Herren for at tjene det omgivende folks guder. 2. Dom 4:1-16. Barak får befaling om at befri Israel fra kana'anæerkongen Jabin (4:1-7). Han indvilliger i at tage afsted, hvis Debora tager med ham (4:8-9). Debora og Barak udfrier Israel fra kana'anæerne (4:10-16). 3. Dom 6-7. Gideon får befaling om at udfri Israel fra midjanitterne (6:1-24). Han og ti andre mænd ødelægger Ba'als alter om natten (6:25-35). Herren forsikrer Gideon, at han vil hjælpe ham ved at vise ham to tegn (6:36-40). Gideon og 300 andre mænd udfrier Israel fra midjanitterne (7:1-25). 4. Dom En engel befaler Samsons forældre at opdrage ham som nasiræer (13:1-25). Samson udfører storslåede styrkeprøver, men bryder mange af sine nasiræerløfter (14-15). Samson giver efter for Dalilas fristelser; hans hår bliver klippet og han bliver svag, fanges af filistrene og dør, mens han nedriver deres tempel (16:1-31). Efter Josvas død virkede dommere som Israels regering og militære ledere. Det meste af deres regeringstid var tragisk, fordi Israel gik gennem frafaldets cyklus, fangenskab, omvendelse og udfrielse, mange gange. For at opveje de tragiske dele af denne beretning findes beretningerne om Debora og Gideon, som var trofaste og udøvede tro og mod, da de hjalp med at udfri deres folk. Hvad kan vi lære af Debora om at være en sand ven? Hvordan har dine venner hjulpet dig med at klare vanskelige udfordringer og adlyde Herrens befalinger? Hvordan kan vi blive bedre venner? Som nasiræer og som medlem af Israels hus indgik Samson pagter med Herren. Hvilke pagter, indgår vi med Herren? Hvorledes har disse pagter styrket dig? Hvad var konsekvenserne af, at Samson brød sine pagter? (Se Dom 16:17-21). Hvad sker der, når vi bryder vore pagter? Side 21 af 50

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige August 1987 136. årgang Nummer 8 August 1987 136. årgang Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De

Læs mere

Kirkens præsidenter. Religion 345

Kirkens præsidenter. Religion 345 Kirkens præsidenter E LEVENS Religion 345 HÆFTE Kirkens præsidenter Elevens hæfte Religion 345 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City,

Læs mere