Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning"

Transkript

1 Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som er en del af Den Kostelige Perle. Sammen giver disse bøger os en beretning om Herrens handlemåde med sit folk lige fra tiden for Det Store Råd i himlen til nogle få århundreder før Frelserens fødsel. De giver storslåede eksempler på konsekvenserne ved at glemme, være ulydig eller gøre oprør mod Gud. Profetierne i disse bøger bærer vidnesbyrd om Frelserens fødsel, forsoning, andet komme og tusindårige regering. Denne studievejledning skitserer hver uges læseopgave, stiller spørgsmål om anvendelse af lærdommene og foreslår yderligere skriftstedshenvisninger, der kan øge din forståelse og din kundskab. Denne studievejledning er beregnet til følgende: 1. Personligt skriftstudium. De spørgsmål om anvendelse, som er medtaget i hver læseopgave, vil hjælpe dig med at forstå, hvordan Det Gamle Testamentes profeters lærdomme kan gøre, at du kommer nærmere Kristus. 2. Skriftstudium med familien. Denne studievejledning kan blive et værdifuldt redskab i forbindelse med lektioner ved familieaftenerne og ved andre samtaler i familien. 3. Forberedelse til klassetiden. Når du studerer læseopgaverne og overvejer spørgsmålene, vil du være bedre forberedt til at give et meningsfyldt bidrag i seniorklassen. Vejledt af Ånden i dit studium vil du blive i stand til sammen med Job at bære vidnesbyrd: "Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden" (Job 19:25) "Dette er min gerning og herlighed" 02 - "Du blev udvalgt, før du blev født" 03 - Skabelsen 04 - "På grund af min overtrædelse er mine øjne blevet åbnet" 05 - "Dersom du gør godt, skal du blive antaget" 06 - "Noa... byggede... en ark til frelse for sit hus" 07 - Abrahams pagt 08 - Et retskaffent liv i en ugudelig verden 09 - "Gud vil selv udse sig et offerlam" 10 - Førstefødselsret, ægteskab i pagten 11 - "Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt?" 12 - "Frugtbar i min lidelses land" 13 - Trældom, påskefest og udvandring 14 - "I skal være min ejendom" 15 - "Se frem til Gud og lev" 16 - Jeg kan ikke gøre noget, der går imod Herrens befaling Side 1 af 50

2 17 - "Tag dig i agt, at du ikke glemmer" 18 - "Vær modig og stærk" 19 - Dommernes regering 20 - "Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde" 21 - Gud vil ære dem, som ærer ham 22 - "Herren ser på hjertet" 23 - "Herren er i evighed vidne mellem os" 24 - "Skab et rent hjerte i mig" 25 - "Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren" 26 - Kong Salomo: Vis og tåbe 27 - Ugudelige og retskafne lederes påvirkning 28 - "Efter ilden lød der en sagte susen" 29 - "Han tog kappen, som var faldet af Elias" 30 - Kom til Herrens tempel 31 - "Lykkeligt det menneske, der har vundet visdom" 32 - "Dog ved jeg, at min løser lever" 33 - Del evangeliet med verden 34 - "Jeg forlover mig med dig i troskab" 35 - Gud åbenbarer sine planer til profeterne 36 - Zions herlighed vil være et forsvar 37 - "Underfuldt har du ført dine planer igennem" 38 - "Der er ingen anden frelser end mig" 39 - "Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin" 40 - "Gør mere plads i dit telt" 41 - "Jeg gør dig i dag til en søjle af jern" 42 - "Jeg... skriver den i deres hjerte" 43 - Israels hyrder 44 - "Alle levende væsener... skal kunne leve overalt, hvor strømmene kommer" 45 - "Skal jeg dø, så lad mig dø!" 46 - "Et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde" 47 - "Vi vil gå i gang med at bygge!" 48 - "Herrens dag... den store og frygtelige" Forsiden: Hanna præsenterer sin søn, Samuel, for Eli, af Robert T. Barrett (C) 1997, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Printed in Germany. Engelsk original godkendt: 09/95 Godkendt til oversættelse: 09/95 Oversættelse af Old Testament Class Member Study Guide Danish Side 2 af 50

3 01 - "Dette er min gerning og herlighed" Moses 1 1. Moses 1:1-11. Moses ser Gud og taler med ham ansigt til ansigt. Moses lærer, at han er Guds søn i Faderens Enbårnes lignelse. 2. Moses 1: Satan konfronterer Moses; Moses byder ham at vige bort. 3. Moses 1: Gud viser sig igen og underviser Moses om sin gerning og herlighed. Hvad lærte Moses om Gud i den oplevelse, der er beskrevet i Moses 1:1-7? Hvad lærte Moses om sig selv? Hvilken betydning kan det have for os at vide, at vi er Guds børn, som er skabt i hans Søns lignelse? Hvordan modtog Moses styrke til at modstå Satans fristelser? (Se Moses 1:18, 20-21). Hvordan fik Moses Satan til at forsvinde? Hvordan kan bøn give os styrke til at modstå fristelser? Hvad kan vi ellers gøre for at få denne styrke? Selv om Gud har skabt verdener og folk, som er utallige for os, så forsikrede han Moses om, at for ham er de talte (Moses 1:35). Hvordan har du følt, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus kender dig personligt og elsker dig? Hvorfor er det vigtigt for os at vide, hvad Guds gerning og herlighed er? Nævn nogle bestemte måder, hvorpå vi kan hjælpe ham i denne store gerning. Side 3 af 50

4 02 - "Du blev udvalgt, før du blev født" Abraham 3; Moses 4: Abraham 3:11-12, 22-23; Lære og Pagter 138: Abraham taler med Herren ansigt til ansigt og lærer, at i forudtilværelsen blev mange "ædle og store" ånder forudordineret til deres jordiske mission (Abraham 3:11-12, 22-23). Præsident Joseph F. Smith lærte mere om de "ædle og store" i et syn om Frelserens besøg til åndeverdenen før hans opstandelse (L&P 138:53-57). 2. Abraham 3:24-28; Moses 4:1-4. Abraham og Moses ser i et syn, at Jesus Kristus blev udvalgt i et råd i Himlen til at blive vores Frelser, og at vi valgte at følge ham. De så også, at Lucifer (Satan) og de ånder, som fulgte ham, blev kastet ud af Himlen. Hvem så præsident Smith i sit syn om åndeverdenen? (Se L&P 138:53). Hvad var disse mennesker forudordineret til at gøre? (Se L&P 138:56). Foruden forudordinationen af profeter til deres kaldelser forudordinerede Gud mange "andre udvalgte ånder" til at hjælpe med opbygningen af riget på forskellige måder. Hvad kan vi være forudordineret til at gøre? (se L&P 138:56). Hvem var de to ånder, der tilbød at blive vores Frelser? (Se Abraham 3:27; Moses 4:1-2). Hvad var forskellen mellem deres tilbud? Hvorfor valgte vor himmelske Fader Jesus Kristus til at være vores Forløser? (Se Moses 4:2-3). Yderligere læsestof: Es 14:12-15; Åb 12:7-9; Alma 13:3-5; L&P 29:36-39; samt resten af Abraham 3 og L&P 138. Side 4 af 50

5 03 - Skabelsen Moses 1:27-42; Moses 1: Moses ser i et syn Guds skaberværk og får befaling om at skrive en beretning om jordens skabelse. 2. Moses 2:1-25; 3:1-14. Moses lærer, at Gud er skaber af alle ting. 3. Moses 2:26-31; 3:7, Moses lærer, at mænd og kvinder er skabt i Guds billede. Hvad har Gud åbenbaret om skabelsens formål? (Se Moses 1:39; Abraham 3:24-25; se også 1 Nephi 17:36). Hvilke af Guds skabninger er især smukke for dig? Hvordan kan vi have gavn af at lægge mærke til skabelsens skønhed hver dag? Hvorledes bærer skabelsen vidnesbyrd om Gud? (se Moses 6:63; Alma 30:44). Yderligere læsestof: Abraham 4-5; 1 Mos 1-2. Side 5 af 50

6 04 - "På grund af min overtrædelse er mine øjne blevet åbnet" Moses 4; 5:1-15; 6: Moses 4; 5:10-11; 6:48-49, Satan kommer til Edens Have og forsøger at bedrage Eva. Eva og Adam spiser af frugten fra træet til kundskab om godt og ondt (4:5-12). Efter faldet bliver Adam og Eva bortvist fra haven (4:13-31). Adam og Eva glæder sig senere over faldets velsignelser (5:10-11). Enok underviser i faldets virkninger (6:48-49, 55-56). 2. Moses 5:14-15; 6:50-54, På grund af Jesu Kristi forsoning bliver dødelige mennesker frelst fra den fysiske død gennem opstandelsen og frelst fra den åndelige død gennem tro, omvendelse, dåb, Helligåndens gave og lydighed mod befalingerne. 3. Moses 5:1-9, 12. Adam og Eva begynder tilværelsen som dødelige. De underviser deres børn i evangeliske sandheder (5:1-4, 12). Adam ofrer i lighed med den Enbårnes offer (5:5-9). Hvad var resultaterne af faldet for Adam og Eva - og for os? (Se Moses 4:22-29; 5:10-11; 6:48-49, 55-56; 2 Nephi 2:22-23; 9:6; 1 Mos 3:16-23). Når profeterne underviser os i Adams og Evas fald, underviser de os ofte også i Jesu Kristi forsoning (Moses 5:10-15; 6:48-62; 2 Nephi 9:6-10). Hvorfor er det vigtig at undervise i forsoningen sammen med faldet? Hvad var formålet med de ofre, som Adam bragte? (Se Moses 5:7-9). Hvilke påmindelser om disse lærdomme har vi fået? Yderligere læsestof: 1 Mos 2-3; 1 Kor 15:20-22; 2 Nephi 2:5-30; 2 Nephi 9:3-10; Helaman 14:15-18; L&P 19:15-19; 29:34-44; 2. Trosartikel. Side 6 af 50

7 05 - "Dersom du gør godt, skal du blive antaget" Moses Moses 5: Kain elsker Satan mere end Gud og adlyder Satans befaling om at bringe Herren et offer (5:16-19). Herren afviser Kains offer og befaler Kain at omvende sig (5:20-25). Kain indgår pagt med Satan om at dræbe Abel (5:26-33). Herren forbander Kain, og Kain bliver udelukket fra Herrens åsyn (5:34-41). 2. Moses 6: Enok, Adams tiptipoldesøn, bliver kaldet af Herren til at forkynde omvendelse for folket (6:26-36). Enok adlyder Herrens befaling (6:37-63). 3. Moses 7:13, 17-21, 23-47, Enoks tro er så stærk, at bjerge flytter sig, floder ændrer deres løb og alle nationer frygter (7:13, 17). Herren og Enok sørger over folkets ugudelighed på jorden (7:23-47). Folket i Enoks by er af ét hjerte og ét sind med Herren, og hele byen bliver optaget til Himlen (7:18-21, 68-69). Hvad svarede Kain, da Herren spurgte, hvor Abel var? (Se Moses 5:34). Hvad vil det sige, at være vores broders vogter? (Se 1 Joh 3:11, 17-18). Hvorfor kaldte Herren Enok og hans folk for Zion? (Se Moses 7:18). Hvad vil det sige, at være "af ét hjerte og ét sind"? Hvad kan vi gøre for at blive af ét hjerte og ét sind med Herren? - i vores familier? - i Kirken? Yderligere læsestof: Moses 5:42-55; 6:10-23; 7:14-16, 59-64; 2 Nephi 2:25-27; 1 Mos 4:1-16. Side 7 af 50

8 06 - "Noa... byggede... en ark til frelse for sit hus" Moses 8:19-30; 1 Mosebog 6-9; 11: Moses 8:19-30; 1 Mos 6:5-22; 7:1-10. Noa forkynder evangeliet, men menneskene lytter ikke (Moses 8:19-25). På grund af menneskenes ondskab, erklærer Herren, at han vil gøre ende på alt kød på jorden (Moses 8:26-30; 1 Mos 6:5-13). Herren befaler Noa at bygge en ark og tage sin familie og et par af alle levende væsener med i den (1 Mos 6:14-22; 7:1-10) Mos 7:11-24; 8; 9:8-17. Det regner i 40 dage og 40 nætter (7:11-12). Alle væsener, som ikke er på arken, dør (7:13-24). Da vandet trækker sig tilbage, forlader Noa, hans familie og alle dyrene arken (8:1-19), og Noa bringer Herren et offer (8:20-22). Herren opretter sin pagt med Noa og sætter regnbuen som et tegn på pagten (9:8-17) Mos 11:1-9. Nogle få generationer efter oversvømmelsen begynder nogle mennesker at bygge et tårn til himlen (Babelstårnet). Herren forvirrer deres sprog, så de ikke kan forstå hinanden, og spreder dem over hele jorden. Hvordan var verden, da Herren kaldte Noa til at forkynde evangeliet? (Se Moses 8:20-22). Hvilke ligheder kan du se mellem menneskene på Noas tid og menneskene i vore dage? Hvordan kunne menneskene på Noas tid have undgået ødelæggelsen? (Se Moses 8:23-24). Hvordan kan det at lytte til og følge profeterne hjælpe os med at undgå åndelig og timelig ødelæggelse? Hvorfor byggede Noa arken? (Se Hebr 11:7). Hvilke former for "arker" har vi i dag, som kan hjælpe med at frelse os fra det onde omkring os? (Du kan eventuelt benytte pjecen Til styrke for de unge [36550] til at besvare dette spørgsmål). Hvordan kan vi hjælpe andre med at finde tilflugt i disse "arker"? Yderligere læsestof: Hebr 11:7; Moses 7: Side 8 af 50

9 07 - Abrahams pagt Abraham 1:1-4; 2:1-11; 1 Mosebog 12:1-8; 17:1-9 Studér Abraham 1:1-4; 2:1-11; 1 Mosebog 12:1-8; 17:1-9. I disse skriftsteder forsøger Abraham at være retskaffen og leve værdigt for at modtage Guds velsignelser. Gud indgår pagt med Abraham og lover ham, at han vil få utallige efterkommere, som vil modtage et forjættet land samt præstedømmets og evangeliets velsignelser. Alle medlemmer af Kirken er "Abrahams sæd", hvilket betyder, at vi er hans efterkommere og arvinger til de velsignelser og ansvar, der er indeholdt i Abrahams pagt. Disse store velsignelser bliver vore, når vi holde evangeliets pagter. Den første pagt, vi indgår, er dåben. Senere modtager vi fylden af Abrahams pagt i templet. Hvilke velsignelser lovede Gud Abraham som en del af Abrahams pagt? (Se Abraham 2:6-11; 1 Mos 12:1-8; 17:1-9. Hvori består vores ansvar som arvinger til Abrahams pagt? (Se Abraham 2:9, 11; 1 Mos 18:19). Yderligere læsestof: 1 Mos 15; L&P 132:19-24, Side 9 af 50

10 08 - Et retskaffent liv i en ugudelig verden 1 Mosebog 13-14; Mos 13. Efter at Abraham og hans familie havde boet i Egypten i nogen tid, vendte de tilbage til Kana'an. Abraham bosætter sig i Hebron og hans nevø, Lot, bosætter sig nær Sodoma Mos 14:1-2, Lot tages til fange og bliver reddet af Abraham (14:1-2, 8-16). Abraham betaler tiende til Melkisedek og nægter at modtage krigsbytte fra Sodomas konge (14:17-24) Mos. 18:16-33; 19:1-29. Herren siger, at han vil ødelægge Sodoma og Gomorra på grund af folkets ugudelighed (18:16-22). Abraham trygler Herren om at skåne byerne, hvis han kan finde retfærdige mennesker, der bor der (18:23-33). Lot og hans familie får befaling om at forlade Sodoma (19:1-23). Herren ødelægger Sodoma og Gomorra (19:24-29). I begyndelsen slog Lot "sig ned i Jordandalens byer" uden for Sodoma, men han "teltede, indtil han nåede Sodoma" (1 Mos 13:12). Senere boede han i selve Sodoma (1 Mos 14:12). Hvad kan vi gøre åndeligt, som kunne sammenlignes med det at slå vores telt op med retning mod Sodoma? Hvad bad Abraham Herren om, efter at han var blevet klar over, at Herren ville ødelægge Sodoma og Gomorra? (Se 1 Mos 18:23-32). Hvad kan vi lære af den kendsgerning, at Herren var villig til at skåne byerne, hvis der kunne findes retfærdige mennesker i dem? Yderligere læsestof: 1 Mos 12; Joseph Smiths oversættelse, 1 Mos 14:25-40; 19:9-15. Side 10 af 50

11 09 - "Gud vil selv udse sig et offerlam" Abraham 1; 1 Mosebog 15-17; Abraham 1:1, Som ung mand bliver Abraham forfulgt af Faraos falske præster. De forsøger at ofre ham, men han frelses af Jehova Mos 15-17; 21. Senere i livet ønsker Abraham afkom og får løfte om det (15:1-6). Sara giver Hagar til Abraham som hustru; Hagar føder Ismael (16:1-16). Gud taler igen om sin pagt med Abraham og lover ham, at han skal blive far til en mængde folkeslag (17:1-14; se lektion 7). Isaks fødsel, gennem hvem pagten skulle fortsætte, bliver bekendtgjort (17:16-22). Sara føder Isak (21:1-12) Mos 22. Gud befaler Abraham at ofre Isak (22:1-2). Abraham forbereder sig på at ofre Isak, men Gud sørger for en vædder, der kan ofres i stedet (22:3-19). Bemærk: 1 Mos 17 fortæller om dengang Herren ændrede Abrams navn til Abraham og Sarajs navn til Sara (se vers 5, 15). Navnene Abraham og Sara bruges i hele denne lektion. Hvordan reagerede Abraham over for Guds befaling om at ofre Isak? (Se 1 Mos 22:2-3). Hvordan reagerede Isak i denne situation? (Se 1 Mos 22:3-10). Hvad kan vi lære af Abraham og Isak om tro og lydighed? (Se Hebr 11:17-19; Jakobs Brev 2:21-23). Abrahams villighed til at ofre Isak var ligesom vor himmelske Faders villighed til at ofre sin Enbårne Søn (Jakobs Bog 4:5; 1 Mos 22:8, 13). Nævn nogle ligheder mellem Abrahams oplevelse og vor himmelske Faders. Hvad er den største forskel? Yderligere læsestof: Hebr 11:8-19; Jakobs Brev 2:21-23; Jakobs Bog 4:5; L&P 132: Side 11 af 50

12 10 - Førstefødselsret, ægteskab i pagten 1 Mosebog Mos 24. Abraham understreger betydningen af ægteskab i pagten (evigt ægteskab) ved at udvælge en værdig hustru til Isak Mos 25: Rebekka modtager en åbenbaring om sine ufødte tvillingesønner (25:22-23). Da disse sønner er blevet voksne, sælger Esau sin førstefødselsret til Jakob (25:29-34) Mos Isak og hans efterkommere får løfte om Abrahams pagts velsignelser (26:1-5). Esau gifter sig uden for pagten og forårsager sorg hos sine forældre (26:34-35). Isak velsigner Jakob, at han skal regere over folk og nationer (27:1-46). Isak udtaler Abrahams pagts velsignelser over Jakob og sender ham bort, så Jakob kan finde en værdig hustru (28:1-10). Jakob gifter sig med Lea og Rakel i pagten (29:1-30). Hvordan kan nogle af os gøre fejl, som kan sammenlignes med Esaus, ved at vælge det, som giver umiddelbar tilfredsstillelse, i stedet for det, som har evig værdi? Hvad kan vi lære om Jakob på baggrund af hans indsats for at gifte sig i pagten? (Se 1 Mos 28:1-5; 29:1-28). Nævn nogle ting, som børn og unge kan gøre for at forberede sig til evigt ægteskab? Efter at to mennesker er blevet gift i templet, hvad skal de så gøre for at sikre sig, at de virkelig får et evigt ægteskab? Side 12 af 50

13 11 - "Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt?" 1 Mosebog 34; Mos 37. Josef, Jakobs 11. søn, hades af sine brødre og bliver solgt som slave Mos 39. Josef har fremgang som slave, men bliver beskyldt for umoral og kastes i fængsel (39:1-20). Arrestforvareren giver Josef ansvar for de andre fanger (39:21-23) Mos 34:1-12; 35:22; 38:1-30. Umoralsk synd har negative konsekvenser for Jakobs familie (34:1-12; 35:22; 38:1-30). Jakobs hustruer fødte ham 12 sønner, som blev ophav til Israels 12 stammer (Herren ændrede Jakobs navn til Israel; se 1 Mos 32:28). Jakobs 11. søn var Josef. Som den ældste søn af Jakob og Rakel, modtog Josef førstefødselsretten, da Ruben, den ældste søn af Jakob og Lea, mistede den på grund af uretfærdighed fra hans side (1 Krøn 5:1-2). Hvad gjorde Josef, da Potifars hustru prøvede at friste ham til at handle forkert? (Se 1 Mos 39: Hvordan kan vi følge Josefs eksempel, når vi bliver fristet? Hvad kan vi lære af Josef om at vende dårlige oplevelser og situationer til gode? (Se 1 Mos 39:20-23; se også Rom 8:28). Yderligere læsestof: 1 Mos 34: Side 13 af 50

14 12 - "Frugtbar i min lidelses land" 1 Mosebog Mos I fængslet tyder Josef Faraos hofmænds drømme rigtigt. Derpå tyder han Faraos drøm om køerne og aksene. Josef bliver sat lige under Farao som hele Egyptens hersker og forbereder folket til den kommende hungersnød Mos Jakob sender to gange sine sønner til Egypten for at købe korn. Josef giver sig til kende for sine brødre, tilgiver dem og de glæder sig sammen. Hvad siger verden, at vi skal gøre, når nogen har handlet forkert over for os, ligesom Josefs brødre gjorde over for ham? Hvad siger Herren, at vi skal gøre? (Se L&P 64:8-11). Hvordan er I blevet velsignet, når I har handlet venligt over for nogen, som har behandlet jer dårligt? Hvordan kan vi blive mere tilgivende? Hvordan blev Josefs fængsling i Egypten, hvilket var en prøvelse for ham, til en velsignelse for ham, hans familie og hele Egypten? (Se 1 Mos 45:4-8). Hvilke personlige erfaringer har du haft, hvor en begivenhed, som i begyndelsen så negativ ud, senere blev en velsignelse. Yderligere læsestof: 2 Nephi 2:2; L&P 64:8-11; 122:5-9. Side 14 af 50

15 13 - Trældom, påskefest og udvandring 2 Mosebog 1-3; 5-6; Mos 1-3. Israels børn bliver egypternes slaver (1:1-14). Farao giver ordre til, at alle drengebørn, der fødes af israelitterne, skal dræbes (1:15-22). Moses bliver født og opdrages af Faraos datter (2:1-10). Herren viser sig for Moses i en brændende tornebusk og kalder ham til at udfri israelitterne af fangenskab (3: Mos 5-6. Moses og Aron beder Farao om at befri Israel, men Farao nægter og lægger større byrder på folket (5:1-23). Herren lover at opfylde den pagt, som han indgik med Abraham (6:1-8) Mos Efter mange plager lover Herren at sende endnu en plage over Egypten, hvor den førstefødte i alle hjem skal dø (11:1-10). Herren instruerer Moses i hvilke forberedelser, der skal laves til påsken, som vil beskytte Israel fra plagen (12:1-20). De førstefødte i Egypten bliver dræbt (12:29-30). Farao beder Moses om at tage folket med ud af Egypten, og israelitterne rejser (12:31-42). Moses befaler folket at fejre de usyrede brøds fest i fremtiden som minde om deres udfrielse (13:1-16). Herren går foran Israel i en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten (13:17-22) Mos 14. Farao og hans hær forfølger Israels børn (14:1-9). Folket er skræmte, og Moses beder Herren om hjælp (14:10-18). Israels børn frelses fra hæren og går gennem Det Røde Hav på tør grund. Faraos mænd forfølger dem og drukner (14:19-31). Ved det sidste måltid indstiftede Frelseren nadveren i stedet for påsken (Matt 26:19, 26-28). Hvilke ligheder er der mellem påsken og nadveren? (Se 2 Mos 12:14; 13:9-10; L&P 20:75-79). Hvad sagde Moses til Israels børn, da de så Faraos hær og deres tro vaklede? (Se 2 Mos 14:13-14). Hvordan kan vi udvikle en tro, som er stærk nok til at holde os oppe, når vi er fyldt med frygt? Hvordan frelste Herren Israels børn fra den fremrykkende egyptiske hær? (Se 2 Mos 14:21-31). Hvordan kan denne beretning hjælpe os i tider med modgang? Yderligere læsestof: 2 Mos 4; 7-10; 15. Side 15 af 50

16 14 - "I skal være min ejendom" 2 Mosebog 15-20; Mos 15:22-27; 16:1-31; 17:1-7. Israels børn beklager sig, fordi de er tørstige og sultne, og Herren sørger for vand, manna og vagtler Mos 17:8-13; 18: Amalekitterne kommer for at kæmpe mod Israel. Israel sejrer, når Moses holder sine arme oppe, men amalekitterne får overhånd, når Moses bliver træt og sænker sine arme. Aron og Hur støtter Moses' arme, og Israel vinder slaget (17:8-13). Moses følger Jetros råd om at udpege dommere og give dem myndighed (18:13-26) Mos Herren møder Moses på Sinaj og giver Israel De Ti Bud Mos Moses modtager stentavlerne, der indeholder befalinger fra Herren, men knuser dem, da han vender tilbage fra Sinaj og ser, at folket tilbeder en guldkalv (31:18; 32:1-24). Herren tager Det Melkisedekske Præstedømmes ordinancer fra Israel og giver dem en mindre lov, Moseloven (Joseph Smiths oversættelse af 2 Mos 34:1-2). Moses udhugger nye stentavler, men de nye stentavler indeholder ikke det hellige præstedømmes evige pagts ord (2 Mos 34:1-5; Joseph Smiths oversættelse af 5 Mos 10:2). Folket indgår pagt om at adlyde Moseloven (34:10-35). Hvordan symboliserer manna Jesus Kristus? (Se Joh 6:35). Hvilken forskel er der på Kristi levende brød og manna? (Se Joh 6:48-51). Hvordan kan vi dagligt nyde Kristi levende brød? Hvad lovede Herren israelitterne, hvis de ville være lydige? (Se 2 Mos 19:3-6). Hvordan gælder disse løfter os i dag? Hvorfor gav Herren Israels børn Moseloven? (Se Gal 3:23-24; Mosiah 13:29; Alma 25:15-16; L&P 84:19-27). Hvordan skulle denne lov gøre Israel hellig og bringe dem til Kristus? (Se Mosiah 13:30; Alma 34:14-15). Hvornår blev Moseloven opfyldt? (Se 3 Nephi 15:4-10). Nu hvor Herren ikke længere kræver dyreofre, som var en betydningsfuld del af Moseloven, hvilke ofre beder han os så om at bringe? (Se 3 Nephi 9:19-22). Hvad vil det sige at ofre et sønderknust hjerte og en angergiven ånd? Yderligere læsestof: Sl 78; 1 Kor 10:1-11; L&P 84: Side 16 af 50

17 15 - "Se frem til Gud og lev" 4 Mos 11-14; 21: Mos 11. Israelitterne klager over mannaen og ønsker at få kød (11:1-9). Som befalet af Herren samler Moses 70 ældster, som skal hjælpe (11:10-17, 24-30). Herren opfylder israelitternes ønske om at få kød ved at sende dem en overflødighed af vagtler og rammer dem derpå med sygdom på grund af deres grådighed og frådseri (11:18-23, 31-35) Mos 12. Mirjam og Aron taler mod Moses (12:1-3). Herren irettesætter og straffer Mirjam og Aron for deres beklagelser (12:4-16) Mos Moses befaler 12 mænd at udspejde Kana'ans land (13:1-20). De vender tilbage med lovende rapporter om landets ressourcer, men alle, med undtagelse af Josva og Kaleb, frygter indbyggerne og ønsker at vende tilbage til Egypten (13:21-14:10). Herren fortæller Moses, at de troløse og beklagende israelitter skal vandre i ørkenen i 40 år, indtil alle fra den voksne generation er døde, med undtagelse af Josva og Kaleb Mos 21:1-9. Israelitterne ødelægger kana'anæerne, som kommer imod dem (21:1-3). Herren sender slanger som straf for israelitternes uophørlige beklagen (21:4-6). Moses laver en kobberslange, sætter den på en stang og siger til folket, at hvis de vil se på den, vil de leve (21:7-9). Hvorfor beklagede israelitterne sig over mannaen? (Se 4 Mos 11:4-6). Hvad er faren ved at ønske mere, end det vi allerede har? Ligesom Israels børn havde brug for at se på kobberslangen, har vi brug for at se hen til Jesus Kristus for at modtage evigt liv (Alma 37:46-47; Helaman 8:15). Hvad vil det sige at se hen til Kristus? Yderligere læsestof: Joh 3:14-16; 1 Nephi 17:41; Alma 33:18-22; 37:46-47; Helaman 8: Side 17 af 50

18 16 - Jeg kan ikke gøre noget, der går imod Herrens befaling 4 Mos 22-24; 31: Mos 22:1-21. Balak, Moabs konge, bliver rædselsslagen, da israelitterne nærmer sig. Han tilbyder Bileam en belønning, hvis han vil komme til Moab og forbande israelitterne. Gud befaler Bileam at nægte det, og Bileam adlyder (22:1-14). Balak tilbyder Bileam yderligere ære og rigdom, hvis han vil komme til Moab og forbande Israel. Gud fortæller Bileam, at han kan tage afsted, hvis han ønsker det, men at han ikke må gøre andet end det, som Gud siger til ham (22:15-21). Bileam beslutter sig til at tage afsted Mos 22: Gud er vred på Bileam, fordi han tager med til Moab, og fordi han ved, at Bileam håber på en eller anden belønning fra Balak. På vejen lærer Bileam faren ved at mishage Gud, da hans æsel og en engel taler til ham Mos 22:36-24:25. Tre gange beder Balak Bileam om at forbande Israel, men Bileam adlyder Gud og velsigner Israel hver gang (22:36-24:9). Derpå forbander han Moab og profeterer om Jesus Kristus (24:10-25) Mos 31:1-16. Israelitterne sejrer over midjanitterne og slår Bileam ihjel. Moses forklarer, at Bileam havde rådet midjanitterne til at lokke israelitterne til synd. (Konsekvenserne af Bileams råd beskrives i 4 Mos 25:1-3. Selv om Bileam ikke direkte ville forbande Israel, så ønskede han tilsyneladende alligevel en belønning fra Balak så meget, at han foreslog at lokke Israel til synd, hvilket forårsagede, at de mistede Guds beskyttelse). Hvordan reagerede Bileam over for tilbudet om belønning for at tage til Moab og forbande israelitterne? (Se 4 Mos 22:5-14). Hvilke såkaldte belønninger bliver vi af og til tilbudt for at være ulydige mod Gud? På vej til Moab prøvede Bileam tre gange at tvinge sit æsel at gå fremad (4 Mos 22:22-30). Hvordan kan det sammenlignes med Bileams forhold til Herren? Hvilke nutidige paralleller findes der til situationer, hvor personer eller grupper stædigt prøver at gøre det, de ønsker, i stedet for at underlægge sig Guds vilje eller retfærdige råd fra forældre eller ledere? Tre af skribenterne i Det Nye Testamente henviste til Bileam (2 Pet 2:15-16; Judas 1:11; Åb 2:14). Hvad var deres indtryk af ham? Hvad kan vi lære af beretningen om Bileam? Side 18 af 50

19 17 - "Tag dig i agt, at du ikke glemmer" 5 Mosebog 6; 8; 11; Mos 6:1-9; 11: Moses giver israelitterne befalinger, som skal hjælpe dem med at huske på deres pagter. Han belærer forældrene om at undervise deres børn i hans ord Mos 6:10-12; 8:1-20. Moses minder israelitterne om Guds velsignelser til dem. Han advarer dem om, at de vil omkomme, hvis de ikke adlyder Guds befalinger og erindrer ham Mos 32:1-4, 15-18, 30-40, Moses råder israelitterne til at være opmærksomme på deres "frelses klippe" (Jesus Kristus). Efter at Herren havde prøvet, irettesat og belært israelitterne i ørkenen i 40 år, sagde han, at de var rede til at gå ind i det forjættede land. Men først havde han nogle vigtige instruktioner til dem. Moses gav disse instruktioner i tre taler, som er optegnet i 5 Mosebog. Hvorfor tror du, at Moses bad folket om at placere skriftsteder på deres pande, om deres håndled og på dørstolperne i deres hjem og i deres porte? Hvordan ville sådanne konstante påmindelser påvirke vores handlinger? Hvad kan vi gøre i vores hjem for at minde os om Herren, hans ord og vores pagter med ham? Minder billederne på vores vægge, de bøger, vi læser, og de film og fjernsynsudsendelser, som vi ser, os om Herren, eller får det os til at længes efter verden? Hvad var Moses' hovedbudskab i 5 Mosebog 6:10-12 og 8:1-20? Hvad vil det sige at glemme Herren? (Se 5 Mos 8:19). Hvad er konsekvenserne ved at glemme ham (Se 5 Mos 18:19). Hvem er den klippe, der omtales i 5 Mosebog 32:3-4? (Jesus Kristus). Hvorfor tror du, at Jesus af og til kaldes klippen? (Se Helaman 5:12). Hvad vil det sige at bygge på klippen? (Se 5 Mos 32:46-47; Matt 7:24-27; L&P 50:44). Yderligere læsestof: 5 Mos 4; 7:1-4; 13:1-8; 34. Side 19 af 50

20 18 - "Vær modig og stærk" Josva 1-6; Jos 1. Herren kalder Josva til at efterfølge Moses. Josva forbereder israelitterne til at tage det land, Herren havde lovet dem, i besiddelse. 2. Jos 3-4; 6. Israelitterne går over Jordanfloden på tør jord og placerer 12 sten som et minde om deres overgang. Jeriko bliver ødelagt på grund af israelitternes tro. 3. Jos 23; 24: Josva og hans folk indgår pagt om at tjene Herren. Moses var den eneste leder, som israelitterne havde haft i en hel generation. Men Herren tog ham til sig ved afslutningen af deres vandring - lige da de stod over for en stor prøvelse. I erindring om løfterne til Israel oprejste Herren en ny leder, Josva. Hvad sagde Herren til Josva, at han skulle gøre for at "have lykken med" sig? (Se Jos 1:8). Hvorfor tror du, at skriftstudium var vigtigt for Josva for at have succes i sin kaldelse? Hvordan hjælper regelmæssig studium af skriften os? Hvilket vigtigt råd gav Josva ved afslutningen af sit liv? (Se Jos 24:14-15). Hvorfor er det vigtig, at vi i dag vælger at tjene Herren? Hvordan kan vi vise, at vi har valgt at tjene ham? Yderligere læsestof: Jos 7; 14. Side 20 af 50

21 19 - Dommernes regering Dommerbogen 2; 4; 6-7; Dom 2:6-23. Frafaldets cyklus begynder, da den opvoksende generation af Israels børn svigter Herren for at tjene det omgivende folks guder. 2. Dom 4:1-16. Barak får befaling om at befri Israel fra kana'anæerkongen Jabin (4:1-7). Han indvilliger i at tage afsted, hvis Debora tager med ham (4:8-9). Debora og Barak udfrier Israel fra kana'anæerne (4:10-16). 3. Dom 6-7. Gideon får befaling om at udfri Israel fra midjanitterne (6:1-24). Han og ti andre mænd ødelægger Ba'als alter om natten (6:25-35). Herren forsikrer Gideon, at han vil hjælpe ham ved at vise ham to tegn (6:36-40). Gideon og 300 andre mænd udfrier Israel fra midjanitterne (7:1-25). 4. Dom En engel befaler Samsons forældre at opdrage ham som nasiræer (13:1-25). Samson udfører storslåede styrkeprøver, men bryder mange af sine nasiræerløfter (14-15). Samson giver efter for Dalilas fristelser; hans hår bliver klippet og han bliver svag, fanges af filistrene og dør, mens han nedriver deres tempel (16:1-31). Efter Josvas død virkede dommere som Israels regering og militære ledere. Det meste af deres regeringstid var tragisk, fordi Israel gik gennem frafaldets cyklus, fangenskab, omvendelse og udfrielse, mange gange. For at opveje de tragiske dele af denne beretning findes beretningerne om Debora og Gideon, som var trofaste og udøvede tro og mod, da de hjalp med at udfri deres folk. Hvad kan vi lære af Debora om at være en sand ven? Hvordan har dine venner hjulpet dig med at klare vanskelige udfordringer og adlyde Herrens befalinger? Hvordan kan vi blive bedre venner? Som nasiræer og som medlem af Israels hus indgik Samson pagter med Herren. Hvilke pagter, indgår vi med Herren? Hvorledes har disse pagter styrket dig? Hvad var konsekvenserne af, at Samson brød sine pagter? (Se Dom 16:17-21). Hvad sker der, når vi bryder vore pagter? Side 21 af 50

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. ---

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. --- Hvor finder jeg hvad i Tekstsystemet? Kender du det med, at du lige skal bruge beretningen om Daniel, men er det i teksthæfte 1 eller 3 den står? Du er nødt til at læse alle 4 hæfters indholdsfortegnelser

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ Ludo med Bibel-spørgsmål. Savner du en ide til hvad du kan lave en kold regnvejrsdag er der her et forslag. Hvad med en gang ludospil med spørgsmål fra Bibelen? Men inden du kan komme i gang med at spille

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

19. søndag efter trinitatis 2. oktober 2016

19. søndag efter trinitatis 2. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En åben himmel Salmer: 731, 26, 335; 164, 334 Evangelium: Joh. 1,35-51 Jesus sagde til Nathanael at han og alle andre skulle se Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Ved bonusspørgsmål kan opnås 2 tillægspoint, der gives dog ingen ledetråde til bonusspørgsmål.

Ved bonusspørgsmål kan opnås 2 tillægspoint, der gives dog ingen ledetråde til bonusspørgsmål. Bibelskattejagt Hvert hold skal løse en række opgaver hvor svarene skal findes i Bibelen. Der er mulighed for op til 3 ledetråde, dog trækker dette ned i point. - For hvert rigtigt svar gives 5 point.

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Israelitterne til Egypten

Israelitterne til Egypten Hvem, hvad, hvor? Abraham Jakob og Josef Israelitterne til Egypten Udgangen af Egypten Ørkenvandringen Indvandring i Kana ans land 2000 f. kr. 1900 f. kr. 1876 f. kr. 1446 f. kr. 1446 f. kr. 1406 f. kr.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s manual.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien III. 2 Mos 1 18: Guds folks

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

BØrneark. Bibeltimer 2016 TEMA MED LINK TIL NT. Dette tilhører: danmarks folkekirkelige. soendagsskoler BIBELCAMPING 2016 BØRNEARK

BØrneark. Bibeltimer 2016 TEMA MED LINK TIL NT. Dette tilhører: danmarks folkekirkelige. soendagsskoler BIBELCAMPING 2016 BØRNEARK BØrneark G N I P M A C L BIBE Bibeltimer 2016 TEMA KONG DAVID Dette tilhører: danmarks folkekirkelige soendagsskoler Bibeltime 1 Fra fårehyrde til løftet om en kongestol David salves Tekst: 1 Sam 16,4-13+19-21

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

De 5 mosebøger

De 5 mosebøger De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. III. IV. 1 Mos 12 50: Patriark-historien 2 Mos 1 18: Guds

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Prædiken over epistlen Esajas 60, 1-6 V1 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. V2 For se, mørket dækker jorden,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn?

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn? #16 Himmelen Gud har lovet i sit ord, at himlen er helt virkelig. Han længes efter, at vi skal være sammen med ham for altid på dette fantastiske sted. Mange mennesker har forkerte forestillinger om himlen.

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

BESØG JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER INSPIRATION TIL LEDERE JUNIORER (4.- 6. KL.) soendagsskoler.dk NATUR KONKURRENCER KREATIV MED NATUREN BOWLING

BESØG JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER INSPIRATION TIL LEDERE JUNIORER (4.- 6. KL.) soendagsskoler.dk NATUR KONKURRENCER KREATIV MED NATUREN BOWLING JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER NATUR Skabelsen eller udvikling 1 Mos 1-2,4 (Skabelsen) 14 15 Regnbuen et kærlighedstegn 1 Mos 6,11-22; 17,10-24; 9,8-18 (Noa) 16 17 Naturtegn på den nye jords komme Matt

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11 Indholdsfortegnelse Forord 11 Gammel Testamente 1. Hvor fik Kain sin kone fra? (1 Mos 4,17) 13 2. Hvem er gudssønnerne? (1 Mos 6,1-5) 18 3. Var Noas ark et ordentligt skib? (1 Mos 6,14-16) 23 4. Hvorfor

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Mere lidelse til profeten

Mere lidelse til profeten 5 Mere lidelse til profeten TIL SABBATTEN 31. OKTOBER 2015 Ugens vers Introduktion Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter

Læs mere

PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS

PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS SØNDAG AFTEN SPØRGSMÅL HVAD ER EN PROFET? HVORFOR HAR VI PROFETIER? HVAD VAR GUDS ØNSKE FRA STARTEN? DER ER NOGET GALT I VERDEN. DERFOR HAR VI

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere