Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning"

Transkript

1 Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som er en del af Den Kostelige Perle. Sammen giver disse bøger os en beretning om Herrens handlemåde med sit folk lige fra tiden for Det Store Råd i himlen til nogle få århundreder før Frelserens fødsel. De giver storslåede eksempler på konsekvenserne ved at glemme, være ulydig eller gøre oprør mod Gud. Profetierne i disse bøger bærer vidnesbyrd om Frelserens fødsel, forsoning, andet komme og tusindårige regering. Denne studievejledning skitserer hver uges læseopgave, stiller spørgsmål om anvendelse af lærdommene og foreslår yderligere skriftstedshenvisninger, der kan øge din forståelse og din kundskab. Denne studievejledning er beregnet til følgende: 1. Personligt skriftstudium. De spørgsmål om anvendelse, som er medtaget i hver læseopgave, vil hjælpe dig med at forstå, hvordan Det Gamle Testamentes profeters lærdomme kan gøre, at du kommer nærmere Kristus. 2. Skriftstudium med familien. Denne studievejledning kan blive et værdifuldt redskab i forbindelse med lektioner ved familieaftenerne og ved andre samtaler i familien. 3. Forberedelse til klassetiden. Når du studerer læseopgaverne og overvejer spørgsmålene, vil du være bedre forberedt til at give et meningsfyldt bidrag i seniorklassen. Vejledt af Ånden i dit studium vil du blive i stand til sammen med Job at bære vidnesbyrd: "Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden" (Job 19:25) "Dette er min gerning og herlighed" 02 - "Du blev udvalgt, før du blev født" 03 - Skabelsen 04 - "På grund af min overtrædelse er mine øjne blevet åbnet" 05 - "Dersom du gør godt, skal du blive antaget" 06 - "Noa... byggede... en ark til frelse for sit hus" 07 - Abrahams pagt 08 - Et retskaffent liv i en ugudelig verden 09 - "Gud vil selv udse sig et offerlam" 10 - Førstefødselsret, ægteskab i pagten 11 - "Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt?" 12 - "Frugtbar i min lidelses land" 13 - Trældom, påskefest og udvandring 14 - "I skal være min ejendom" 15 - "Se frem til Gud og lev" 16 - Jeg kan ikke gøre noget, der går imod Herrens befaling Side 1 af 50

2 17 - "Tag dig i agt, at du ikke glemmer" 18 - "Vær modig og stærk" 19 - Dommernes regering 20 - "Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde" 21 - Gud vil ære dem, som ærer ham 22 - "Herren ser på hjertet" 23 - "Herren er i evighed vidne mellem os" 24 - "Skab et rent hjerte i mig" 25 - "Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren" 26 - Kong Salomo: Vis og tåbe 27 - Ugudelige og retskafne lederes påvirkning 28 - "Efter ilden lød der en sagte susen" 29 - "Han tog kappen, som var faldet af Elias" 30 - Kom til Herrens tempel 31 - "Lykkeligt det menneske, der har vundet visdom" 32 - "Dog ved jeg, at min løser lever" 33 - Del evangeliet med verden 34 - "Jeg forlover mig med dig i troskab" 35 - Gud åbenbarer sine planer til profeterne 36 - Zions herlighed vil være et forsvar 37 - "Underfuldt har du ført dine planer igennem" 38 - "Der er ingen anden frelser end mig" 39 - "Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin" 40 - "Gør mere plads i dit telt" 41 - "Jeg gør dig i dag til en søjle af jern" 42 - "Jeg... skriver den i deres hjerte" 43 - Israels hyrder 44 - "Alle levende væsener... skal kunne leve overalt, hvor strømmene kommer" 45 - "Skal jeg dø, så lad mig dø!" 46 - "Et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde" 47 - "Vi vil gå i gang med at bygge!" 48 - "Herrens dag... den store og frygtelige" Forsiden: Hanna præsenterer sin søn, Samuel, for Eli, af Robert T. Barrett (C) 1997, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Printed in Germany. Engelsk original godkendt: 09/95 Godkendt til oversættelse: 09/95 Oversættelse af Old Testament Class Member Study Guide Danish Side 2 af 50

3 01 - "Dette er min gerning og herlighed" Moses 1 1. Moses 1:1-11. Moses ser Gud og taler med ham ansigt til ansigt. Moses lærer, at han er Guds søn i Faderens Enbårnes lignelse. 2. Moses 1: Satan konfronterer Moses; Moses byder ham at vige bort. 3. Moses 1: Gud viser sig igen og underviser Moses om sin gerning og herlighed. Hvad lærte Moses om Gud i den oplevelse, der er beskrevet i Moses 1:1-7? Hvad lærte Moses om sig selv? Hvilken betydning kan det have for os at vide, at vi er Guds børn, som er skabt i hans Søns lignelse? Hvordan modtog Moses styrke til at modstå Satans fristelser? (Se Moses 1:18, 20-21). Hvordan fik Moses Satan til at forsvinde? Hvordan kan bøn give os styrke til at modstå fristelser? Hvad kan vi ellers gøre for at få denne styrke? Selv om Gud har skabt verdener og folk, som er utallige for os, så forsikrede han Moses om, at for ham er de talte (Moses 1:35). Hvordan har du følt, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus kender dig personligt og elsker dig? Hvorfor er det vigtigt for os at vide, hvad Guds gerning og herlighed er? Nævn nogle bestemte måder, hvorpå vi kan hjælpe ham i denne store gerning. Side 3 af 50

4 02 - "Du blev udvalgt, før du blev født" Abraham 3; Moses 4: Abraham 3:11-12, 22-23; Lære og Pagter 138: Abraham taler med Herren ansigt til ansigt og lærer, at i forudtilværelsen blev mange "ædle og store" ånder forudordineret til deres jordiske mission (Abraham 3:11-12, 22-23). Præsident Joseph F. Smith lærte mere om de "ædle og store" i et syn om Frelserens besøg til åndeverdenen før hans opstandelse (L&P 138:53-57). 2. Abraham 3:24-28; Moses 4:1-4. Abraham og Moses ser i et syn, at Jesus Kristus blev udvalgt i et råd i Himlen til at blive vores Frelser, og at vi valgte at følge ham. De så også, at Lucifer (Satan) og de ånder, som fulgte ham, blev kastet ud af Himlen. Hvem så præsident Smith i sit syn om åndeverdenen? (Se L&P 138:53). Hvad var disse mennesker forudordineret til at gøre? (Se L&P 138:56). Foruden forudordinationen af profeter til deres kaldelser forudordinerede Gud mange "andre udvalgte ånder" til at hjælpe med opbygningen af riget på forskellige måder. Hvad kan vi være forudordineret til at gøre? (se L&P 138:56). Hvem var de to ånder, der tilbød at blive vores Frelser? (Se Abraham 3:27; Moses 4:1-2). Hvad var forskellen mellem deres tilbud? Hvorfor valgte vor himmelske Fader Jesus Kristus til at være vores Forløser? (Se Moses 4:2-3). Yderligere læsestof: Es 14:12-15; Åb 12:7-9; Alma 13:3-5; L&P 29:36-39; samt resten af Abraham 3 og L&P 138. Side 4 af 50

5 03 - Skabelsen Moses 1:27-42; Moses 1: Moses ser i et syn Guds skaberværk og får befaling om at skrive en beretning om jordens skabelse. 2. Moses 2:1-25; 3:1-14. Moses lærer, at Gud er skaber af alle ting. 3. Moses 2:26-31; 3:7, Moses lærer, at mænd og kvinder er skabt i Guds billede. Hvad har Gud åbenbaret om skabelsens formål? (Se Moses 1:39; Abraham 3:24-25; se også 1 Nephi 17:36). Hvilke af Guds skabninger er især smukke for dig? Hvordan kan vi have gavn af at lægge mærke til skabelsens skønhed hver dag? Hvorledes bærer skabelsen vidnesbyrd om Gud? (se Moses 6:63; Alma 30:44). Yderligere læsestof: Abraham 4-5; 1 Mos 1-2. Side 5 af 50

6 04 - "På grund af min overtrædelse er mine øjne blevet åbnet" Moses 4; 5:1-15; 6: Moses 4; 5:10-11; 6:48-49, Satan kommer til Edens Have og forsøger at bedrage Eva. Eva og Adam spiser af frugten fra træet til kundskab om godt og ondt (4:5-12). Efter faldet bliver Adam og Eva bortvist fra haven (4:13-31). Adam og Eva glæder sig senere over faldets velsignelser (5:10-11). Enok underviser i faldets virkninger (6:48-49, 55-56). 2. Moses 5:14-15; 6:50-54, På grund af Jesu Kristi forsoning bliver dødelige mennesker frelst fra den fysiske død gennem opstandelsen og frelst fra den åndelige død gennem tro, omvendelse, dåb, Helligåndens gave og lydighed mod befalingerne. 3. Moses 5:1-9, 12. Adam og Eva begynder tilværelsen som dødelige. De underviser deres børn i evangeliske sandheder (5:1-4, 12). Adam ofrer i lighed med den Enbårnes offer (5:5-9). Hvad var resultaterne af faldet for Adam og Eva - og for os? (Se Moses 4:22-29; 5:10-11; 6:48-49, 55-56; 2 Nephi 2:22-23; 9:6; 1 Mos 3:16-23). Når profeterne underviser os i Adams og Evas fald, underviser de os ofte også i Jesu Kristi forsoning (Moses 5:10-15; 6:48-62; 2 Nephi 9:6-10). Hvorfor er det vigtig at undervise i forsoningen sammen med faldet? Hvad var formålet med de ofre, som Adam bragte? (Se Moses 5:7-9). Hvilke påmindelser om disse lærdomme har vi fået? Yderligere læsestof: 1 Mos 2-3; 1 Kor 15:20-22; 2 Nephi 2:5-30; 2 Nephi 9:3-10; Helaman 14:15-18; L&P 19:15-19; 29:34-44; 2. Trosartikel. Side 6 af 50

7 05 - "Dersom du gør godt, skal du blive antaget" Moses Moses 5: Kain elsker Satan mere end Gud og adlyder Satans befaling om at bringe Herren et offer (5:16-19). Herren afviser Kains offer og befaler Kain at omvende sig (5:20-25). Kain indgår pagt med Satan om at dræbe Abel (5:26-33). Herren forbander Kain, og Kain bliver udelukket fra Herrens åsyn (5:34-41). 2. Moses 6: Enok, Adams tiptipoldesøn, bliver kaldet af Herren til at forkynde omvendelse for folket (6:26-36). Enok adlyder Herrens befaling (6:37-63). 3. Moses 7:13, 17-21, 23-47, Enoks tro er så stærk, at bjerge flytter sig, floder ændrer deres løb og alle nationer frygter (7:13, 17). Herren og Enok sørger over folkets ugudelighed på jorden (7:23-47). Folket i Enoks by er af ét hjerte og ét sind med Herren, og hele byen bliver optaget til Himlen (7:18-21, 68-69). Hvad svarede Kain, da Herren spurgte, hvor Abel var? (Se Moses 5:34). Hvad vil det sige, at være vores broders vogter? (Se 1 Joh 3:11, 17-18). Hvorfor kaldte Herren Enok og hans folk for Zion? (Se Moses 7:18). Hvad vil det sige, at være "af ét hjerte og ét sind"? Hvad kan vi gøre for at blive af ét hjerte og ét sind med Herren? - i vores familier? - i Kirken? Yderligere læsestof: Moses 5:42-55; 6:10-23; 7:14-16, 59-64; 2 Nephi 2:25-27; 1 Mos 4:1-16. Side 7 af 50

8 06 - "Noa... byggede... en ark til frelse for sit hus" Moses 8:19-30; 1 Mosebog 6-9; 11: Moses 8:19-30; 1 Mos 6:5-22; 7:1-10. Noa forkynder evangeliet, men menneskene lytter ikke (Moses 8:19-25). På grund af menneskenes ondskab, erklærer Herren, at han vil gøre ende på alt kød på jorden (Moses 8:26-30; 1 Mos 6:5-13). Herren befaler Noa at bygge en ark og tage sin familie og et par af alle levende væsener med i den (1 Mos 6:14-22; 7:1-10) Mos 7:11-24; 8; 9:8-17. Det regner i 40 dage og 40 nætter (7:11-12). Alle væsener, som ikke er på arken, dør (7:13-24). Da vandet trækker sig tilbage, forlader Noa, hans familie og alle dyrene arken (8:1-19), og Noa bringer Herren et offer (8:20-22). Herren opretter sin pagt med Noa og sætter regnbuen som et tegn på pagten (9:8-17) Mos 11:1-9. Nogle få generationer efter oversvømmelsen begynder nogle mennesker at bygge et tårn til himlen (Babelstårnet). Herren forvirrer deres sprog, så de ikke kan forstå hinanden, og spreder dem over hele jorden. Hvordan var verden, da Herren kaldte Noa til at forkynde evangeliet? (Se Moses 8:20-22). Hvilke ligheder kan du se mellem menneskene på Noas tid og menneskene i vore dage? Hvordan kunne menneskene på Noas tid have undgået ødelæggelsen? (Se Moses 8:23-24). Hvordan kan det at lytte til og følge profeterne hjælpe os med at undgå åndelig og timelig ødelæggelse? Hvorfor byggede Noa arken? (Se Hebr 11:7). Hvilke former for "arker" har vi i dag, som kan hjælpe med at frelse os fra det onde omkring os? (Du kan eventuelt benytte pjecen Til styrke for de unge [36550] til at besvare dette spørgsmål). Hvordan kan vi hjælpe andre med at finde tilflugt i disse "arker"? Yderligere læsestof: Hebr 11:7; Moses 7: Side 8 af 50

9 07 - Abrahams pagt Abraham 1:1-4; 2:1-11; 1 Mosebog 12:1-8; 17:1-9 Studér Abraham 1:1-4; 2:1-11; 1 Mosebog 12:1-8; 17:1-9. I disse skriftsteder forsøger Abraham at være retskaffen og leve værdigt for at modtage Guds velsignelser. Gud indgår pagt med Abraham og lover ham, at han vil få utallige efterkommere, som vil modtage et forjættet land samt præstedømmets og evangeliets velsignelser. Alle medlemmer af Kirken er "Abrahams sæd", hvilket betyder, at vi er hans efterkommere og arvinger til de velsignelser og ansvar, der er indeholdt i Abrahams pagt. Disse store velsignelser bliver vore, når vi holde evangeliets pagter. Den første pagt, vi indgår, er dåben. Senere modtager vi fylden af Abrahams pagt i templet. Hvilke velsignelser lovede Gud Abraham som en del af Abrahams pagt? (Se Abraham 2:6-11; 1 Mos 12:1-8; 17:1-9. Hvori består vores ansvar som arvinger til Abrahams pagt? (Se Abraham 2:9, 11; 1 Mos 18:19). Yderligere læsestof: 1 Mos 15; L&P 132:19-24, Side 9 af 50

10 08 - Et retskaffent liv i en ugudelig verden 1 Mosebog 13-14; Mos 13. Efter at Abraham og hans familie havde boet i Egypten i nogen tid, vendte de tilbage til Kana'an. Abraham bosætter sig i Hebron og hans nevø, Lot, bosætter sig nær Sodoma Mos 14:1-2, Lot tages til fange og bliver reddet af Abraham (14:1-2, 8-16). Abraham betaler tiende til Melkisedek og nægter at modtage krigsbytte fra Sodomas konge (14:17-24) Mos. 18:16-33; 19:1-29. Herren siger, at han vil ødelægge Sodoma og Gomorra på grund af folkets ugudelighed (18:16-22). Abraham trygler Herren om at skåne byerne, hvis han kan finde retfærdige mennesker, der bor der (18:23-33). Lot og hans familie får befaling om at forlade Sodoma (19:1-23). Herren ødelægger Sodoma og Gomorra (19:24-29). I begyndelsen slog Lot "sig ned i Jordandalens byer" uden for Sodoma, men han "teltede, indtil han nåede Sodoma" (1 Mos 13:12). Senere boede han i selve Sodoma (1 Mos 14:12). Hvad kan vi gøre åndeligt, som kunne sammenlignes med det at slå vores telt op med retning mod Sodoma? Hvad bad Abraham Herren om, efter at han var blevet klar over, at Herren ville ødelægge Sodoma og Gomorra? (Se 1 Mos 18:23-32). Hvad kan vi lære af den kendsgerning, at Herren var villig til at skåne byerne, hvis der kunne findes retfærdige mennesker i dem? Yderligere læsestof: 1 Mos 12; Joseph Smiths oversættelse, 1 Mos 14:25-40; 19:9-15. Side 10 af 50

11 09 - "Gud vil selv udse sig et offerlam" Abraham 1; 1 Mosebog 15-17; Abraham 1:1, Som ung mand bliver Abraham forfulgt af Faraos falske præster. De forsøger at ofre ham, men han frelses af Jehova Mos 15-17; 21. Senere i livet ønsker Abraham afkom og får løfte om det (15:1-6). Sara giver Hagar til Abraham som hustru; Hagar føder Ismael (16:1-16). Gud taler igen om sin pagt med Abraham og lover ham, at han skal blive far til en mængde folkeslag (17:1-14; se lektion 7). Isaks fødsel, gennem hvem pagten skulle fortsætte, bliver bekendtgjort (17:16-22). Sara føder Isak (21:1-12) Mos 22. Gud befaler Abraham at ofre Isak (22:1-2). Abraham forbereder sig på at ofre Isak, men Gud sørger for en vædder, der kan ofres i stedet (22:3-19). Bemærk: 1 Mos 17 fortæller om dengang Herren ændrede Abrams navn til Abraham og Sarajs navn til Sara (se vers 5, 15). Navnene Abraham og Sara bruges i hele denne lektion. Hvordan reagerede Abraham over for Guds befaling om at ofre Isak? (Se 1 Mos 22:2-3). Hvordan reagerede Isak i denne situation? (Se 1 Mos 22:3-10). Hvad kan vi lære af Abraham og Isak om tro og lydighed? (Se Hebr 11:17-19; Jakobs Brev 2:21-23). Abrahams villighed til at ofre Isak var ligesom vor himmelske Faders villighed til at ofre sin Enbårne Søn (Jakobs Bog 4:5; 1 Mos 22:8, 13). Nævn nogle ligheder mellem Abrahams oplevelse og vor himmelske Faders. Hvad er den største forskel? Yderligere læsestof: Hebr 11:8-19; Jakobs Brev 2:21-23; Jakobs Bog 4:5; L&P 132: Side 11 af 50

12 10 - Førstefødselsret, ægteskab i pagten 1 Mosebog Mos 24. Abraham understreger betydningen af ægteskab i pagten (evigt ægteskab) ved at udvælge en værdig hustru til Isak Mos 25: Rebekka modtager en åbenbaring om sine ufødte tvillingesønner (25:22-23). Da disse sønner er blevet voksne, sælger Esau sin førstefødselsret til Jakob (25:29-34) Mos Isak og hans efterkommere får løfte om Abrahams pagts velsignelser (26:1-5). Esau gifter sig uden for pagten og forårsager sorg hos sine forældre (26:34-35). Isak velsigner Jakob, at han skal regere over folk og nationer (27:1-46). Isak udtaler Abrahams pagts velsignelser over Jakob og sender ham bort, så Jakob kan finde en værdig hustru (28:1-10). Jakob gifter sig med Lea og Rakel i pagten (29:1-30). Hvordan kan nogle af os gøre fejl, som kan sammenlignes med Esaus, ved at vælge det, som giver umiddelbar tilfredsstillelse, i stedet for det, som har evig værdi? Hvad kan vi lære om Jakob på baggrund af hans indsats for at gifte sig i pagten? (Se 1 Mos 28:1-5; 29:1-28). Nævn nogle ting, som børn og unge kan gøre for at forberede sig til evigt ægteskab? Efter at to mennesker er blevet gift i templet, hvad skal de så gøre for at sikre sig, at de virkelig får et evigt ægteskab? Side 12 af 50

13 11 - "Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt?" 1 Mosebog 34; Mos 37. Josef, Jakobs 11. søn, hades af sine brødre og bliver solgt som slave Mos 39. Josef har fremgang som slave, men bliver beskyldt for umoral og kastes i fængsel (39:1-20). Arrestforvareren giver Josef ansvar for de andre fanger (39:21-23) Mos 34:1-12; 35:22; 38:1-30. Umoralsk synd har negative konsekvenser for Jakobs familie (34:1-12; 35:22; 38:1-30). Jakobs hustruer fødte ham 12 sønner, som blev ophav til Israels 12 stammer (Herren ændrede Jakobs navn til Israel; se 1 Mos 32:28). Jakobs 11. søn var Josef. Som den ældste søn af Jakob og Rakel, modtog Josef førstefødselsretten, da Ruben, den ældste søn af Jakob og Lea, mistede den på grund af uretfærdighed fra hans side (1 Krøn 5:1-2). Hvad gjorde Josef, da Potifars hustru prøvede at friste ham til at handle forkert? (Se 1 Mos 39: Hvordan kan vi følge Josefs eksempel, når vi bliver fristet? Hvad kan vi lære af Josef om at vende dårlige oplevelser og situationer til gode? (Se 1 Mos 39:20-23; se også Rom 8:28). Yderligere læsestof: 1 Mos 34: Side 13 af 50

14 12 - "Frugtbar i min lidelses land" 1 Mosebog Mos I fængslet tyder Josef Faraos hofmænds drømme rigtigt. Derpå tyder han Faraos drøm om køerne og aksene. Josef bliver sat lige under Farao som hele Egyptens hersker og forbereder folket til den kommende hungersnød Mos Jakob sender to gange sine sønner til Egypten for at købe korn. Josef giver sig til kende for sine brødre, tilgiver dem og de glæder sig sammen. Hvad siger verden, at vi skal gøre, når nogen har handlet forkert over for os, ligesom Josefs brødre gjorde over for ham? Hvad siger Herren, at vi skal gøre? (Se L&P 64:8-11). Hvordan er I blevet velsignet, når I har handlet venligt over for nogen, som har behandlet jer dårligt? Hvordan kan vi blive mere tilgivende? Hvordan blev Josefs fængsling i Egypten, hvilket var en prøvelse for ham, til en velsignelse for ham, hans familie og hele Egypten? (Se 1 Mos 45:4-8). Hvilke personlige erfaringer har du haft, hvor en begivenhed, som i begyndelsen så negativ ud, senere blev en velsignelse. Yderligere læsestof: 2 Nephi 2:2; L&P 64:8-11; 122:5-9. Side 14 af 50

15 13 - Trældom, påskefest og udvandring 2 Mosebog 1-3; 5-6; Mos 1-3. Israels børn bliver egypternes slaver (1:1-14). Farao giver ordre til, at alle drengebørn, der fødes af israelitterne, skal dræbes (1:15-22). Moses bliver født og opdrages af Faraos datter (2:1-10). Herren viser sig for Moses i en brændende tornebusk og kalder ham til at udfri israelitterne af fangenskab (3: Mos 5-6. Moses og Aron beder Farao om at befri Israel, men Farao nægter og lægger større byrder på folket (5:1-23). Herren lover at opfylde den pagt, som han indgik med Abraham (6:1-8) Mos Efter mange plager lover Herren at sende endnu en plage over Egypten, hvor den førstefødte i alle hjem skal dø (11:1-10). Herren instruerer Moses i hvilke forberedelser, der skal laves til påsken, som vil beskytte Israel fra plagen (12:1-20). De førstefødte i Egypten bliver dræbt (12:29-30). Farao beder Moses om at tage folket med ud af Egypten, og israelitterne rejser (12:31-42). Moses befaler folket at fejre de usyrede brøds fest i fremtiden som minde om deres udfrielse (13:1-16). Herren går foran Israel i en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten (13:17-22) Mos 14. Farao og hans hær forfølger Israels børn (14:1-9). Folket er skræmte, og Moses beder Herren om hjælp (14:10-18). Israels børn frelses fra hæren og går gennem Det Røde Hav på tør grund. Faraos mænd forfølger dem og drukner (14:19-31). Ved det sidste måltid indstiftede Frelseren nadveren i stedet for påsken (Matt 26:19, 26-28). Hvilke ligheder er der mellem påsken og nadveren? (Se 2 Mos 12:14; 13:9-10; L&P 20:75-79). Hvad sagde Moses til Israels børn, da de så Faraos hær og deres tro vaklede? (Se 2 Mos 14:13-14). Hvordan kan vi udvikle en tro, som er stærk nok til at holde os oppe, når vi er fyldt med frygt? Hvordan frelste Herren Israels børn fra den fremrykkende egyptiske hær? (Se 2 Mos 14:21-31). Hvordan kan denne beretning hjælpe os i tider med modgang? Yderligere læsestof: 2 Mos 4; 7-10; 15. Side 15 af 50

16 14 - "I skal være min ejendom" 2 Mosebog 15-20; Mos 15:22-27; 16:1-31; 17:1-7. Israels børn beklager sig, fordi de er tørstige og sultne, og Herren sørger for vand, manna og vagtler Mos 17:8-13; 18: Amalekitterne kommer for at kæmpe mod Israel. Israel sejrer, når Moses holder sine arme oppe, men amalekitterne får overhånd, når Moses bliver træt og sænker sine arme. Aron og Hur støtter Moses' arme, og Israel vinder slaget (17:8-13). Moses følger Jetros råd om at udpege dommere og give dem myndighed (18:13-26) Mos Herren møder Moses på Sinaj og giver Israel De Ti Bud Mos Moses modtager stentavlerne, der indeholder befalinger fra Herren, men knuser dem, da han vender tilbage fra Sinaj og ser, at folket tilbeder en guldkalv (31:18; 32:1-24). Herren tager Det Melkisedekske Præstedømmes ordinancer fra Israel og giver dem en mindre lov, Moseloven (Joseph Smiths oversættelse af 2 Mos 34:1-2). Moses udhugger nye stentavler, men de nye stentavler indeholder ikke det hellige præstedømmes evige pagts ord (2 Mos 34:1-5; Joseph Smiths oversættelse af 5 Mos 10:2). Folket indgår pagt om at adlyde Moseloven (34:10-35). Hvordan symboliserer manna Jesus Kristus? (Se Joh 6:35). Hvilken forskel er der på Kristi levende brød og manna? (Se Joh 6:48-51). Hvordan kan vi dagligt nyde Kristi levende brød? Hvad lovede Herren israelitterne, hvis de ville være lydige? (Se 2 Mos 19:3-6). Hvordan gælder disse løfter os i dag? Hvorfor gav Herren Israels børn Moseloven? (Se Gal 3:23-24; Mosiah 13:29; Alma 25:15-16; L&P 84:19-27). Hvordan skulle denne lov gøre Israel hellig og bringe dem til Kristus? (Se Mosiah 13:30; Alma 34:14-15). Hvornår blev Moseloven opfyldt? (Se 3 Nephi 15:4-10). Nu hvor Herren ikke længere kræver dyreofre, som var en betydningsfuld del af Moseloven, hvilke ofre beder han os så om at bringe? (Se 3 Nephi 9:19-22). Hvad vil det sige at ofre et sønderknust hjerte og en angergiven ånd? Yderligere læsestof: Sl 78; 1 Kor 10:1-11; L&P 84: Side 16 af 50

17 15 - "Se frem til Gud og lev" 4 Mos 11-14; 21: Mos 11. Israelitterne klager over mannaen og ønsker at få kød (11:1-9). Som befalet af Herren samler Moses 70 ældster, som skal hjælpe (11:10-17, 24-30). Herren opfylder israelitternes ønske om at få kød ved at sende dem en overflødighed af vagtler og rammer dem derpå med sygdom på grund af deres grådighed og frådseri (11:18-23, 31-35) Mos 12. Mirjam og Aron taler mod Moses (12:1-3). Herren irettesætter og straffer Mirjam og Aron for deres beklagelser (12:4-16) Mos Moses befaler 12 mænd at udspejde Kana'ans land (13:1-20). De vender tilbage med lovende rapporter om landets ressourcer, men alle, med undtagelse af Josva og Kaleb, frygter indbyggerne og ønsker at vende tilbage til Egypten (13:21-14:10). Herren fortæller Moses, at de troløse og beklagende israelitter skal vandre i ørkenen i 40 år, indtil alle fra den voksne generation er døde, med undtagelse af Josva og Kaleb Mos 21:1-9. Israelitterne ødelægger kana'anæerne, som kommer imod dem (21:1-3). Herren sender slanger som straf for israelitternes uophørlige beklagen (21:4-6). Moses laver en kobberslange, sætter den på en stang og siger til folket, at hvis de vil se på den, vil de leve (21:7-9). Hvorfor beklagede israelitterne sig over mannaen? (Se 4 Mos 11:4-6). Hvad er faren ved at ønske mere, end det vi allerede har? Ligesom Israels børn havde brug for at se på kobberslangen, har vi brug for at se hen til Jesus Kristus for at modtage evigt liv (Alma 37:46-47; Helaman 8:15). Hvad vil det sige at se hen til Kristus? Yderligere læsestof: Joh 3:14-16; 1 Nephi 17:41; Alma 33:18-22; 37:46-47; Helaman 8: Side 17 af 50

18 16 - Jeg kan ikke gøre noget, der går imod Herrens befaling 4 Mos 22-24; 31: Mos 22:1-21. Balak, Moabs konge, bliver rædselsslagen, da israelitterne nærmer sig. Han tilbyder Bileam en belønning, hvis han vil komme til Moab og forbande israelitterne. Gud befaler Bileam at nægte det, og Bileam adlyder (22:1-14). Balak tilbyder Bileam yderligere ære og rigdom, hvis han vil komme til Moab og forbande Israel. Gud fortæller Bileam, at han kan tage afsted, hvis han ønsker det, men at han ikke må gøre andet end det, som Gud siger til ham (22:15-21). Bileam beslutter sig til at tage afsted Mos 22: Gud er vred på Bileam, fordi han tager med til Moab, og fordi han ved, at Bileam håber på en eller anden belønning fra Balak. På vejen lærer Bileam faren ved at mishage Gud, da hans æsel og en engel taler til ham Mos 22:36-24:25. Tre gange beder Balak Bileam om at forbande Israel, men Bileam adlyder Gud og velsigner Israel hver gang (22:36-24:9). Derpå forbander han Moab og profeterer om Jesus Kristus (24:10-25) Mos 31:1-16. Israelitterne sejrer over midjanitterne og slår Bileam ihjel. Moses forklarer, at Bileam havde rådet midjanitterne til at lokke israelitterne til synd. (Konsekvenserne af Bileams råd beskrives i 4 Mos 25:1-3. Selv om Bileam ikke direkte ville forbande Israel, så ønskede han tilsyneladende alligevel en belønning fra Balak så meget, at han foreslog at lokke Israel til synd, hvilket forårsagede, at de mistede Guds beskyttelse). Hvordan reagerede Bileam over for tilbudet om belønning for at tage til Moab og forbande israelitterne? (Se 4 Mos 22:5-14). Hvilke såkaldte belønninger bliver vi af og til tilbudt for at være ulydige mod Gud? På vej til Moab prøvede Bileam tre gange at tvinge sit æsel at gå fremad (4 Mos 22:22-30). Hvordan kan det sammenlignes med Bileams forhold til Herren? Hvilke nutidige paralleller findes der til situationer, hvor personer eller grupper stædigt prøver at gøre det, de ønsker, i stedet for at underlægge sig Guds vilje eller retfærdige råd fra forældre eller ledere? Tre af skribenterne i Det Nye Testamente henviste til Bileam (2 Pet 2:15-16; Judas 1:11; Åb 2:14). Hvad var deres indtryk af ham? Hvad kan vi lære af beretningen om Bileam? Side 18 af 50

19 17 - "Tag dig i agt, at du ikke glemmer" 5 Mosebog 6; 8; 11; Mos 6:1-9; 11: Moses giver israelitterne befalinger, som skal hjælpe dem med at huske på deres pagter. Han belærer forældrene om at undervise deres børn i hans ord Mos 6:10-12; 8:1-20. Moses minder israelitterne om Guds velsignelser til dem. Han advarer dem om, at de vil omkomme, hvis de ikke adlyder Guds befalinger og erindrer ham Mos 32:1-4, 15-18, 30-40, Moses råder israelitterne til at være opmærksomme på deres "frelses klippe" (Jesus Kristus). Efter at Herren havde prøvet, irettesat og belært israelitterne i ørkenen i 40 år, sagde han, at de var rede til at gå ind i det forjættede land. Men først havde han nogle vigtige instruktioner til dem. Moses gav disse instruktioner i tre taler, som er optegnet i 5 Mosebog. Hvorfor tror du, at Moses bad folket om at placere skriftsteder på deres pande, om deres håndled og på dørstolperne i deres hjem og i deres porte? Hvordan ville sådanne konstante påmindelser påvirke vores handlinger? Hvad kan vi gøre i vores hjem for at minde os om Herren, hans ord og vores pagter med ham? Minder billederne på vores vægge, de bøger, vi læser, og de film og fjernsynsudsendelser, som vi ser, os om Herren, eller får det os til at længes efter verden? Hvad var Moses' hovedbudskab i 5 Mosebog 6:10-12 og 8:1-20? Hvad vil det sige at glemme Herren? (Se 5 Mos 8:19). Hvad er konsekvenserne ved at glemme ham (Se 5 Mos 18:19). Hvem er den klippe, der omtales i 5 Mosebog 32:3-4? (Jesus Kristus). Hvorfor tror du, at Jesus af og til kaldes klippen? (Se Helaman 5:12). Hvad vil det sige at bygge på klippen? (Se 5 Mos 32:46-47; Matt 7:24-27; L&P 50:44). Yderligere læsestof: 5 Mos 4; 7:1-4; 13:1-8; 34. Side 19 af 50

20 18 - "Vær modig og stærk" Josva 1-6; Jos 1. Herren kalder Josva til at efterfølge Moses. Josva forbereder israelitterne til at tage det land, Herren havde lovet dem, i besiddelse. 2. Jos 3-4; 6. Israelitterne går over Jordanfloden på tør jord og placerer 12 sten som et minde om deres overgang. Jeriko bliver ødelagt på grund af israelitternes tro. 3. Jos 23; 24: Josva og hans folk indgår pagt om at tjene Herren. Moses var den eneste leder, som israelitterne havde haft i en hel generation. Men Herren tog ham til sig ved afslutningen af deres vandring - lige da de stod over for en stor prøvelse. I erindring om løfterne til Israel oprejste Herren en ny leder, Josva. Hvad sagde Herren til Josva, at han skulle gøre for at "have lykken med" sig? (Se Jos 1:8). Hvorfor tror du, at skriftstudium var vigtigt for Josva for at have succes i sin kaldelse? Hvordan hjælper regelmæssig studium af skriften os? Hvilket vigtigt råd gav Josva ved afslutningen af sit liv? (Se Jos 24:14-15). Hvorfor er det vigtig, at vi i dag vælger at tjene Herren? Hvordan kan vi vise, at vi har valgt at tjene ham? Yderligere læsestof: Jos 7; 14. Side 20 af 50

21 19 - Dommernes regering Dommerbogen 2; 4; 6-7; Dom 2:6-23. Frafaldets cyklus begynder, da den opvoksende generation af Israels børn svigter Herren for at tjene det omgivende folks guder. 2. Dom 4:1-16. Barak får befaling om at befri Israel fra kana'anæerkongen Jabin (4:1-7). Han indvilliger i at tage afsted, hvis Debora tager med ham (4:8-9). Debora og Barak udfrier Israel fra kana'anæerne (4:10-16). 3. Dom 6-7. Gideon får befaling om at udfri Israel fra midjanitterne (6:1-24). Han og ti andre mænd ødelægger Ba'als alter om natten (6:25-35). Herren forsikrer Gideon, at han vil hjælpe ham ved at vise ham to tegn (6:36-40). Gideon og 300 andre mænd udfrier Israel fra midjanitterne (7:1-25). 4. Dom En engel befaler Samsons forældre at opdrage ham som nasiræer (13:1-25). Samson udfører storslåede styrkeprøver, men bryder mange af sine nasiræerløfter (14-15). Samson giver efter for Dalilas fristelser; hans hår bliver klippet og han bliver svag, fanges af filistrene og dør, mens han nedriver deres tempel (16:1-31). Efter Josvas død virkede dommere som Israels regering og militære ledere. Det meste af deres regeringstid var tragisk, fordi Israel gik gennem frafaldets cyklus, fangenskab, omvendelse og udfrielse, mange gange. For at opveje de tragiske dele af denne beretning findes beretningerne om Debora og Gideon, som var trofaste og udøvede tro og mod, da de hjalp med at udfri deres folk. Hvad kan vi lære af Debora om at være en sand ven? Hvordan har dine venner hjulpet dig med at klare vanskelige udfordringer og adlyde Herrens befalinger? Hvordan kan vi blive bedre venner? Som nasiræer og som medlem af Israels hus indgik Samson pagter med Herren. Hvilke pagter, indgår vi med Herren? Hvorledes har disse pagter styrket dig? Hvad var konsekvenserne af, at Samson brød sine pagter? (Se Dom 16:17-21). Hvad sker der, når vi bryder vore pagter? Side 21 af 50

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Jeremias profetiske kald

Jeremias profetiske kald 1 TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Jeremias profetiske kald Ugens vers Introduktion Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Til læreren. I et kortvarigt, afsluttende og evaluerende forløb på baggrund af store dele af mellemtrinnets

Til læreren. I et kortvarigt, afsluttende og evaluerende forløb på baggrund af store dele af mellemtrinnets Til læreren Dette materiale er anden del af en serie på tre elevmaterialer om Bibelen til grundskolen. Målet er, at eleverne på en personlig og alderssvarende måde får tilegnet sig indholdet af det væsentligste

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere