Skole for Kirke & Teologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole for Kirke & Teologi"

Transkript

1 Skole for Kirke & Teologi 2014/2015

2 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen Så lægger vi op til endnu en spændende sæson i Skole for Kirke og teologi. Vi er glade for at kunne præsentere en temarække om tro og viden med enestående oplægsholdere, som vil kunne belyse temaet fra mange sider. Der er virkeligt noget at komme efter. For dem, som gerne vil arbejde sig ned i et emne, er der i perioden 4 studiekredse, som man kan deltage i. I efteråret drejer det sig om studiekredse om henholdsvis Johannesskrifterne og middelalderkunst. I foråret 15 om Esajas Bogen i Det gamle Testamente og om Luther. I året 1517 slog Martin Luther som bekendt sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. 500-årsjubilæet i 2017 vil trække man ge mennesker til Wittenberg og andre steder, hvor Luther færdedes. Det gælder også i Der er simpelthen allerede overbooket. I 2015 er der dog stadig en mulighed for at se og opleve Luther on location, og derfor udbyder vi en Luther tur i den sidste uge i august Vi vil nemlig forfærdelig gerne kombinere den lutherske teologi med en god rejse, og når det ikke kan blive i jubilæumsåret, så må vi slå til, når muligheden foreligger. Det håber jeg, at I i det hele taget vil gøre: Altså slå til, når muligheden foreligger for at opleve og lære via temarækken, studiekredse eller på rejse. Velkommen i Skole for Kirke og teologi! Liselotte Kirkegaard Skolens styrelse 2 Liselotte Kirkegaard Sognepræst, Gudme - Brudager Pastorat Annie Løvig Thomassen Sognepræst, Gudbjerg Sogn Mette Jørgensen Sognepræst, Sct Nicolai Sogn Gunnar Henriksen Gudbjerg Menighedsråd Gerda Hansen Ø. Skerninge Menighedsråd Birte Langelund V. Skerninge Ulbølle Hundstrup Pastoratsråd

3 Studierejse i Martin Luthers fodspor mandag d. 24. august til fredag d. 28 august 2015 En af de bedste måder at forstå reformatoren Martin Luther på er at sætte ham ind i sin samtid og ind i de rammer han arbejdede under. Selv om tiden naturligvis ikke har stå et stille siden, så kan man den dag i dag fornemme meget ved at rejse til de egne, som forbindes med Martin Luther det vil sige de tyske delstater Sachsen, Sachsen - Anhalt og Thüringen. Det vil vi gøre i dagene fra august 2015 med sognepræst Torkil Jensen, Vester Aaby, som guide. Turen udgår fra Svendborg mandag morgen. I bussen vil der ugen igennem blive holdt korte, men oplysende foredrag om baggrunde og sammenhænge, ligesom der vil blive udleveret studiemateriale. Der vil naturligvis også være kaffe/the på kanden undervejs. I ugens løb vil vi besøge byer som Wittenberg, Torgau, Eisleben, Erfurt og Eisenach. Vi overnatter 2 gange i Wittenberg og 2 gange i Erfurt, hvor vi i begge byer indkvarteres på et centralt beliggende og godt hotel. Der vil blive inviteret til et lille formøde i starten af august 2015 for de tilmeldte. Praktiske oplysninger Turen foretages med bus. Prisen for turen inkluderer transport, overnatning,udflugter, guidning samt halvpension og er på Tillæg for enkeltværelse kr. 600 kr. Tilmelding til provstisekretær Hanne Eckmann (eller pr telefon ) fra 1. januar - 1. april Depositum på kr. skal være indbetalt til provstisekretæren senest 1. april; restbeløbet inden den 1. juli. 3

4 Temadage om tro og viden Tro og viden - medspillere eller modspillere? Lørdag d. 20. september 2014 Foredragsholder: Professor Anja Andersen, Niels Bohr Instituttet Anja Andersen vil i sit foredrag beskrive udviklingen af universet, og hun vil diskutere om livet er en naturlig del med hvad hun mener at videnskaben kan og ikke kan sige om det at være menneske. Anja Andersen er astrofysiker ved Niels Bohr Institutet i København. Hun er prisbelønnet forsker og formidler flere populærvidenskabelige bøger. Kan tro flytte bjerge? Og kan bjerge flytte tro? Og har troen mon en målelig effekt? Lørdag d. 15. november 2014 Foredragsholder: Professor Niels Christian Hvidt Syddansk Universitet Tro flytter bjerge, siger man. Meget tyder på, at det faktisk er tilfældet, og især ved sygdom. Foredragsholderen, lektor dr. Theol Niels Christian Hvidt er med en forskergruppe på SDU i færd med at udforske, hvordan det forholder sig specifikt i Danmark. Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. Der har været en afgørende forbindelse mellem tro og helbred i de fleste kulturer og religioner med stort fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl. I de vestlige kulturer er det imidlertid i dag sådan, at separate faggrupper varetager omsorgen for hver af disse tre dele af mennesket, og ofte oplever patienter, at de ikke bliver set som hele mennesker. Foredraget redegør for resultater, herunder også danske, der viser, at mennesker med en religiøs praksis har en lavere sygdomsrisiko og lever længere. Dernæst sættes der fokus på, hvilken rolle tro kan tænkes at have ved sygdom i et sekulariseret samfund som det danske, hvor religion spiller en mindre rolle, men over 70 % af befolkningen alligevel kalder sig troende. 4

5 Alle temadagene foregår i Vor Frue Kirkes sognehus kl Tro og viden hos de måske kristne Lørdag d. 17. januar 2015 Foredragsholder: Salmedigter og forfatter Iben Krogsdal Mange taler om Danmark som et kristent land. Men hvad vil det sige at være kristen? Hvad betyder kristendom egentlig for moderne folkekirkedanskere? Og hvordan tolker mennesker i dag deres livs med og modgang? Ud fra bogen De måske kristne (2012) vil Iben tegne et billede af de seneste årtiers forandringer i livstolkninger blandt almindelige danskere. Hun vil vise, hvordan menneskers opmærk- somhed over generationer har vendt sig indad mod psyken og selvet. Samtidig er danskernes forhold til kirken under forandring. Er danskerne kun måske kristne? Og hvad betyder det? Luthers opgør med den katolske kirke Lørdag d. 7. marts 2015 Foredragsholder: Professor emeritus Martin Schwartz Lausten tidligere Københavns Universitet Martin Schwarz Lausten vil først i sit foredrag opridse hovedpunkterne i Luthers opgør med den katolske kirke. Hans berømte teseopslag var blot et af leddene i kæden af dramatiske begivenheder. Hvad var det, Luther ville? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og modparten så ubønhørlig, at den endte med kætterdommen over ham? De steder, hvor hans tanker vandt indpas, som f.eks. i Danmark, ændredes også det verdslige samfund. Hvorfor? I foredraget belyses den lutherske arv i nutiden. Hvad må vi tage afstand fra hos ham, og hvad og hvordan kan vi stadig bruge af Luthers tanker i Folkekirken og samfundet nu? 5

6 Studiekredse 2014 Middelalderkunst Fredens Kirkes sognehus 6. september - 4. oktober og 8. november 2014 Underviser: Lektor Nina Rasmussen Svendborg Statsgymnasium I vores del af verden er stort set al middelalderkunst religiøs, så i denne studiekreds vil vi dykke ned i primært vestkirkens billedunivers for derudfra at få en forståelse for, hvilke forestillinger man dengang gjorde sig om menneskelivet og om det guddommelige. Kunsten som formidler af troen præsenteres i danske kalkmalerier samt i fresker, bogillustrationer og andre former for flade billeder, mens skulptur og arkitektur kun i mindre grad vil blive inddraget. Fokus vil desuden være på Maria-dyrkelsen, Jesus-figurens udvikling samt den ændrede rum- og verdensopfattelse, der fører frem til renæssancen og Luthers tid. Vi skal med andre ord se på en mængde billeder og i mindre omfang læse om tidens motivverden og kunstens rolle som en afspejling af troen og som en fortolker af troen. Nina Rasmussen 6

7 Alle studiekredse foregår lørdage kl Johannesskrifterne Johannesevangeliet, Johannesbrevene og Åbenbaringsbogen Sct. Nicolai sognehus 13. september oktober og 22. november 2014 Underviser: Sognepræst Marianne Aagaard Skovmand Stenstrup og Lunde sogne I denne studiekreds ser vi nærmere på de i alt fem skrifter fra Det nye Testamente som sammen udgør Johannesskrifterne, og som ifølge den kirkelige tradition går tilbage til disciplen Johannes. Meget binder disse skrifter sammen, men der er unægtelig også meget, som skiller dem ad. Johannesevangeliet, ofte kaldt det meditative evangelium, er enestående, for - di det jo som det eneste af de fire evangelier, bringer en række af de fortællinger og udsagn om Jesus,som hører til blandt de mest billedskabende og gribende. Her finder vi de forunderlige jeg er ord, Jesu ypperpræstelige bøn, og hører om Jesus som Guds ord, der nu er kommet til verden. Det er her Jesus gør vand til vin, og her hører vi om hans møde med den kananæiske kvinde ved brønden. Det er her Jesus udånder på korset med ordene: Det er fuldbragt. Og det er her og kun her Maria Magdalena møder den opstandne. Johannesevangeliet er om noget de store modsætningers fortælling. Heri sættes lys og mørke, løgn og sandhed, kærlighed og ondskab, liv og død op mod hinanden. Denne kampplads udspilles både i himmelen og på jorden. Ja, mennesket er på godt og ondt selv en kampplads. Johannesevangeliet har op gennem tiden både været det mest populære skrift blandt rettroeende, men har så sandelig også været tiltrukket af folk fra kirkens yderkredse og de udenfor kirken. Det samme gør sig i en vis grad gældende for det sidste skrift i biblen Åbenbaringsbogen. En række voldsomme syner og åbenbaringer, som Johannes oplever på øen Patmos. Imellem evangelium og åbenbaringsbog står de tre små Johannesbreve, som deler både teologi, sprog og stil med Johannesevangeliet, blandt andet har de udtrykket talsmanden til fælles. Det er studiekredsens sigte at nå gennem alle fem skrifter og deres mere eller mindre forskellige fortolkningshistorie. Gennemgangen vil, i det omfang tiden tillader det, inddrage,hvordan billedkunstnere op gennem tiden har ladet sig inspirere af Johannesskrifternes enestående visioner og beretninger. Alle bedes medbringe en bibel. Øvrig baggrundslitteratur vil blive udleveret i kopi efter tilmelding. Marianne Aagaard Skovmand 7

8 Studiekredse 2015 Det gamle Testamente Fredens Kirkes sognehus 10. januar januar og 28. marts 2015 Underviser: Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen Vor Frue sogn Det gamle testamente bliver tit overset. Teksterne virker måske lidt fremmede og uforståelige. Det er en skam! For Det gamle testamente rummer en rigdom af flotte tekster og budskaber, der også kan bruges af moderne mennesker og desuden på fineste vis peger frem mod Det nye Testamente. I denne studiekreds ser vi først på de store linier i Det gamle Testamente, dernæst går vi dybere ned i Esajas Bog. Særligt skal vi forske i kapitlerne 52 og 53, som også kaldes kapitlerne om Herrens lidende tjener. Her vil det tydeligt kunne ses, hvor stor en virkningshistorie, Det gamle Testamente har haft i det nye Testamente. Esajas var en profet, der gik meget i gen nem for sit kald. Og Esajas Bog rummer nogle voldsomme tekster. Vi vil se på,hvad teksterne kan give os i dag. Studiekredsen kommer til at bestå af både forelæsning og samtale. Jeg udleverer en synopse over Esjas citerede steder i Ny Testamente og diverse artikler mv. første gang vi mødes. Sognepræst Gitte Meyer Jørgensen 8

9 Alle studiekredse foregår lørdage kl Martin Luther Sct. Nicolai Kirkes sognehus 28. februar marts og 18. april 2015 Underviser: sognepræst Torkil Jensen Vester Aabye og Aastrup sogne Den 31. oktober 2017 er det 500 år si - den reformatoren Martin Luther ( ) slog 95 teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg. Det var ikke som udgangspunkt Luthers hensigt at bryde med den katolske kirke, men alligevel skulle teseopslaget d. 31 oktober 5017 blive startskuddet til den reformation, der i årene efter udviklede sig og bredte sig. Martin Luther udviklede i høj grad sin teologi og skrev sine reformatoriske hovedværker i samspil og i modspil med begivenheder og personer i sin samtid. Han skal derfor også forstås ud fra sin samtid. Det er det, vi vil prøve at gøre i denne studiekreds om personen Martin Lutther, om de mennesker,der omgav ham og om nogle af de mange bøger, han skrev. Først herudfra kan man trække de tråde op til vores tid, der gør, at man ikke alene taler om et reformationsjubilæum, men om 500 års reformation. En række af Luthers skrifter er samlede under betegnelsen de reformatoriske hovedværker. Det er bøger som Et kristenmenneskes frihed, Om det babylonske fangenskab og Til den kristne adel af den tyske nation. De stammer alle fra Et andet hovedværk er Om den trælbundne vilje fra 1525, hvor Luther diskuterer med den sprænglærde Erasmus af Rotterdam, hvorvidt mennesket har en fri vilje eller ej, og hvad det betyder for begreber som for eksempel ansvar. Luther har også mødt megen kritik. I skriftet om Jøderne og deres løgne fra 1543 trækker han linjerne så hårdt op, at vi måske umiddelbart har svært ved at forlige os med dem. Igen giver det god mening at se på Luthers tanker i vor egen samtid, inden vi ser nærmere på den brug og det misbrug hans holdninger og tanker har været genstand for i de 500 år der siden er gået. Studiekredsen kan også ses som en teoretisk forberedelse til den rejse i Luthers fodspor som arrangeres i sensommeren 2015, men er ikke en forudsætning for deltagelse i turen. 9

10 Kursusgebyr: Pris for hver studiekreds 300,00 Pris for 4 temadage + frokost 500,00 Alle kurser starter kl TILMELDING: Senest 25. august 2014 på en af følgende måder: 1) Udfyld tilmeldingsblanketten og send den til Svendborg provstikontor. Du kan også sende en mail til med oplysningerne på tilmeldingsblanketten eller ringe til provstikontoret. Indbetal beløbet via netbank til reg. nr 3224, konto HUSK navn og adresse 2) Alternativt kan du gøre som ovenstående, men betale på 1. kursusdag. Yderligere oplysninger: Svendborg Provstikontor Sekretær Hanne Eckmann Klosterplads 9, 4. sal, 5700 Svendborg telf , Liselotte Kirkegaard Gunnar Henriksen Annie Løvig Thomassen Gerda Hansen Mette Jørgensen Birte Langelund Se også 10

11 TILMELDING Navn Adresse Postnummer By Telefonnr. Mailadresse Temadage sæt X): Studiekreds Middelalderkunst (sæt X): Studiekreds Johannesskrifterne (sæt X): Studiekreds Gamle Testamente (Esajas) (sæt X): Studiekreds Martin Luther (sæt X): Underskrift: Klip her! 11

12 Svendborg Provstikontor Sekretær Hanne Eckmann Klosterplads 9, 4. sal 5700 Svendborg PORTO

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 ABILD NYT 11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 Moses Hansen skriver i Regnbuen den 3. August, idet han citerer Esajas 60:22: Når tid er inde, vil jeg fremme det i hast : Den 11. September 2001, da

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere