Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan blev Bibelen til? (del 2)"

Transkript

1 Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Livets Kilde hæfteserie Nr årgang Oktober 2010

2 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox 714, DK-4000 Roskilde Andre hæfter i denne hæfteserien: At leve sammen med Gud Bjergprædikenen (1. del) Bjergprædikenen (2. del) Bjergprædikenen (3. del) Bjergprædikenen (4. del) Bjergprædikenen (5. del) Den ukendte Jesus (1. del) Den ukendte Jesus (2. del) Det kristne håb Evangeliet i Edens have Er Gud død? Gud og bøn Gud og lidelse Gud og tilgivelse Guds løfter Guds navn i Bibelen Guds nåde (1. del) Guds nåde (2. del) Guds profetier Guds velsignelser Herren er min hyrde Hvad er Guds kærlighed? (1. del) Hvad er Guds kærlighed? (2. del) Hvad sker der efter døden? Hvad styrer dit liv? Hvordan blev Bibelen til? (1. del) Jesu breve til menighederne (1. del) Jesu breve til menighederne (2. del) Jesu breve til menighederne (3. del) Jesu personlighed Jesus kommer igen Jobs bog Kristendommens fælder Kvinder i Bibelen Lever vi i de sidste dage? Nyttige råd i nedgangstider Ord om tålmodighed Ord om håb Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (2. del) Vanskelige bibelsteder (3. del) Forsidebillede: Som et resultat af et samarbejde mellem nogle institutioner i Storbritannien, Tyskland, Egypten og Rusland er det lykkedes næsten fuldstændigt at genoprette over 800 sider og fragmenter fra verdens ældste overlevende kristne bibel Codex Sinaiticus. Bogen fra det fjerde århundrede er skrevet på græsk på pergament af flere skribenter. I juni 2009 blev den frit tilgængelig på netadressen Copyright 2010 Guds Verdensvide Kirke Skriftstederne i Livets Kilde hæfteserie er fra Det Danske Bibelselskabs Udgave ISBN

3 » Det har også vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer men det gør de jo også med de øvrige skrifter til deres eget fordærv.«andet Petersbrev 3:15 16 Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 1

4 Hv e m va r f o r fat t e r n e t i l Det Nye Testamente? Hvornår og hvordan blev Det Nye Testamente samlet? I det forrige hæfte om Det Gamle Testamente lærte vi, at disse skrifter blev skrevet og taget vare på af jøderne i en periode på mange hundrede år. Det Gamle Testamente var Skrifterne eller Bibelen for disciplene, før resten af Bibelen blev til. Det Nye Testamente er en videreføring af Guds åbenbaring til menneskeheden. Det Nye Testamente er det bedst dokumenterede værk fra antikken, som vi har. Vi har i dag et par tusinde manuskripter eller manuskriptdele af teksterne til Det Nye Testamente. Til sammenligning har vi ni kopier af Julius Cæsars bog om gallerkrigen, otte kopier af Herodotus historie og 20 kopier af Tacitus historie. I den senere tid er bibelforskernes tidligere standpunkter blevet udfordret, når det gælder bøgerne i Det Nye Testamente. Der er forhold, som tilsiger, at de blev skrevet tidligere end antaget, og at alle blev skrevet i det første århundrede. Vi har konsulteret en række opslagsværker, medens vi har arbejdet på dette hæfte, og vi vil særlig nævne bogen Jesus Papyrus af Carsten Peter Thiede, som er ekspert på papyrusmanuskripter. Livets Kilde hæfterne har som mål at gøre evangeliet klart og relevant for vor tid. Hæfterne læses af kristne fra forskellige trossamfund. Vort ønske er at hjælpe den enkelte til at forstå sig selv og sit forhold til Gud, uanset hvilket kristent trossamfund man tilhører. 3 5 Hemmeligheder i gamle skrifter 6 Det første brev 7 8 Hvorfor fire evangelier? 9 13 De fire evangelister 14 Paulus 15 Peter, Judas og Jakob Hvornår og hvordan blev Det Nye Testamente samlet? 20 Det sidste brev 2 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

5 Hemmeligheder i gamle skrifter! I h æ f t e t, s o m o m h a n d l e d e h v o r d a n d e t g a m l e Testamente blev til, viste vi, hvor stor betydning Dødehavsrullerne har, når det drejer sig om at bekræfte troværdigheden og ægtheden af bøgerne i Det Gamle Testamente. Dødehavsrullerne spiller også en rolle, når det gælder Det Nye Testamente. Dødehavsrullerne tjente som bibliotek for en jødisk sekt ved navn essæerne. Før de blev taget til fange af romerne, gemte de alle bogrullerne i forskellige huler rundt om i Qumran. I hule syv blev der fundet rester af et manuskript, som indeholdt fem sætninger, hvilke man har forsøgt at identificere. I 1995 blev det fastslået, at resterne var fra Markusevangeliet! Det er bevis på, at Markusevangeliet blev skrevet før 67 e.kr., da det var i den tidsperiode bogrullerne blev gemt i hulen. Man har med dette fund et videnskabeligt bevis for, at i hvert fald et af evangelierne blev skrevet inden 36 år efter Jesu død og opstandelse. Også dele af Paulus første brev til Timotheus er fundet blandt Dødehavsrullerne. Det var en ung beduin, som tilfældigvis opdagede Dødehavsrullerne i 1947, og ligeså tilfældigt opdagede en papyrusekspert en sensation på et bibliotek i England mange år senere. I februar 1994 Tempelrullen fra Qumran Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 3

6 var Carsten P. Thiede på besøg hos sin kones familie i Oxford. Han elskede bøger og opsøgte et bibliotek på Magdalen College i Oxford. Der bemærkede han flere små papyrusfragmenter, som lå under glas og ramme. Ved nærmere undersøgelse studsede han umiddelbart over dateringen. Der måtte foreligge en fejl, tænkte han. Disse papyrusstykker blev skænket til biblioteket af Charles Bousfield Huleatt. Han virkede i årene 1893 til 1901 som præst i byen Luxor i Egypten, fordi mange engelske turister besøgte landet. Medens han arbejdede der, fik han tre små papyrusfragmenter i sit eje, hvor den største blot var 4,1 x 1,3 cm. På begge sider af fragmenterne var der skrevet en tekst med store græske bogstaver, og det viste sig, at teksten var fra kapitel 26 i Matthæusevangeliet. Brugen af store bogstaver tyder på, at det måtte være et gammelt dokument fra før ca. år 500 e.kr., og mest sandsynligt var fragmenterne fra en kodeks (bogform) og ikke en bogrulle, da der sædvanligvis i en bogrulle blot blev skrevet på den ene side. Hvordan han var kommet i besiddelse af disse papyrusfragmenter er ukendt, og han var nok ikke klar over, hvor stor betydning de skulle få for tids fastsættelsen af Matthæusevangeliet. Han havde studeret ved Magdalen College i Oxford og sendte fragmenterne dertil i oktober 1901 som en gave til skolen. Han bad om at få papyrusstykkerne dateret. Det eneste, vi har fra ham vedrørende disse fragmenter, er et brev til bibliotekaren på colleget nogle måneder senere, hvori han udtrykker ønske om at høre, om fragmenterne var modtaget og dateret. Skolens autoritet på papyrusmanuskripter anslog fragmenterne til at være fra det tredje århundrede, baseret på de papyrusfund, man havde tilgængelig på den tid. Om Huleatt nogen sinde fik denne besked, ved vi ikke. Omtrent på denne tid fortalte han sin kone, at han følte sig mislykket i alt, hvad han foretog sig. Senere flyttede han og familien fra Luxor til et nyt præsteembede i Messina, en travl handelshavn på Sicilien, ca. 70 km fra vulkanen Etna. Den 28. december 1908 døde Huleatt sammen med sin kone og børn i et kraftigt jordskælv, som lagde hele byen i ruiner. 4 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

7 Fragmenterne blev sat i glas og ramme og placeret på et ubetydeligt sted i biblioteket på Magdalen College. I 1953 blev de taget frem igen og analyseret på ny. Med den kundskab man dengang havde, blev fragmenterne anslået til at være fra det andet århundrede. Men i 1995 kom de igen under lup, og nu blev de anslået til at være fra det første århundrede, og før år 70 e.kr. Hvordan kom man frem til disse forskellige dateringer? Det har noget at gøre med øget kundskab om både skrivemåde, og hvornår kodeksen (bogformen) blev taget i brug. I 1901 regnede man med, at kodeksen først slog igennem i det 3. eller 4. århundrede. I dag har vi beviser for, at kodeksen allerede blev taget i brug ca. 83 e.kr. på grundlag af den romerske digter Martials oplysning om, hvilken form hans skrifter havde. En anden grund til, at man i 1995 kunne fastslå, at fragmenterne var fra det 1. århundrede, var formen på enkelte bogstaver, og at nogle bestemte bogstaver var tæt skrevne. Dette talte for en tid før det 2. og 3. århundrede, fordi der da skulle være mere afstand mellem bogstaverne. Også når det gjaldt selve måden, enkelte bogstaver blev skrevet på, tyder det ikke på det 3. århundrede. På den tid var det almindeligt at bruge»en noget flad bogstav omega«og»et lille omikron-bogstav«. Dette var ikke tilfældet med bogstaverne i papyrusfragmenterne. Det tredje, som talte for en tidlig datering, var brugen af forkortelser for hellige navne som»jesus Kristus«,»Gud«og»Herre«. Dette var en videreføring af den jødiske tradition med ikke at skrive det hellige navn»jahve«. Man satte ofte blot fire prikker i stedet for. Den jødiske tradition med at bruge forkortelser for Guds navn varede blot en kort periode ind i den nytestamentlige tid ifølge Carsten Thiede. Han mener, at alt dette bekræfter, at Matthæusfragmentet er fra det første århundrede, ca. år 70 e.kr., eller endnu tidligere. Qumran-huler Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 5

8 Det første brev En m a n d s a d i b y e n k o r i n t h c a. 50 å r e.k r. o g s k r e v e t brev. Han havde netop fået gode nyheder fra menigheden i Thessalonika, hovedstaden i den romerske provins Makedonien. Han havde grundlagt menigheden i byen nogle år tidligere, men nu var han bekymret for, hvordan medlemmerne havde det. Denne mand var Paulus. Brevet han skrev til menigheden i Thessalonika var et brev, som var fuld af sjælesorg og åndelig vejledning. Han mindede dem om, hvor vigtigt det var at leve et moralsk liv og trøstede dem i deres sorg over tabet af kristne, som for nylig var døde. Han mindede dem om betydningen af den kristne tro, om at de havde et håb og en tro, som var stærkere end døden, at der er en opstandelse efter døden, og de kristne skal stå op, når Kristus kommer igen (1. Thessalonikerbrev 4:13 18). Dette brev blev skrevet ca. 20 år efter at Jesus var blevet korsfæstet, og er antageligt det ældste dokument i Det Nye Testamente. Der var behov for at minde menigheden i Thessalonika om deres tro. Paulus skrev flere breve, som blev bevaret i Det Nye Testamente, både til menigheder, til præster som Titus og Timotheus og et personligt brev til Filemon om, at han skulle tilgive en slave som var rømmet. Men da vi ikke har deres svar, men blot Paulus forklaringer, kan det være vanskeligt at genkende spørgsmålene og kommentarerne fra modtagerne af disse breve. Det er særdeles interessant, at der altid har været stor enighed om, at alle de 13 breve fra Paulus skulle indføjes i Det Nye Testamente, bortset fra Hebræerbrevet. Her var der uenighed, om Paulus var forfatteren. Men at der ikke har været større diskussioner om, hvorvidt mange af hans andre breve skulle med i Bibelen eller ej, er bemærkelsesværdigt! Vi ved, at Paulus skrev tre breve til menigheden i Korinth, men det tredje brev er ikke med i Bibelen. Hvorfor ikke? Det skal vi forsøge at svare på i dette hæfte. 6 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

9 Hvorfor fire evangelier? Hv o r f o r h a r v i i k k e b l o t é n s t o r fortælling o m Jesu liv i stedet for fire mindre fortællinger, som siger næsten det samme? I Det Gamle Testamente var der et krav om, at der skulle være mindst to eller tre vidner for at bevidne en sag for dommeren (5. Mosebog 19:15). Når flere skal berette om samme sag, vil der altid være lidt forskel på, hvad hver enkelt har set, hørt eller forstået. Derfor er det ikke mærkeligt, at det kan synes som om, der er modsigelser omkring enkelte detaljer i evangelierne. Vidner kan også udtrykke det samme på forskellige måder. Et eksempel herpå er tidsangivelsen for, hvornår begivenhederne fandt sted den dag Jesus døde. Johannes skriver i Johannesevangeliet 19:14 15, at folket ved den sjette time råbte, at Kristus skulle korsfæstes. Men i Matthæusevangeliet 27:45 hænger Jesus på korset, og der var mørke over hele landet fra den sjette til den niende time. Det kan se ud som en selvmodsigelse, men Matthæus bruger jødisk tidsangivelse, dvs. at den 6. time Codex Sinaiticus (se side 17) Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 7

10 svarer til kl. 12:00 om dagen, medens Johannes bruger den romerske, som svarer til kl. 6:00 om morgenen. Den ene har brugt den jødiske og den anden den romerske tidsangivelse. Sådanne tilsyneladende selvmodsigelser er vigtige, fordi de styrker fortællingens troværdighed. Hvis evangelierne var forfalskede, ville man have sikret sig mod udsagn, som kunne virke som selvmodsigelser. Gud ønskede at sikre troværdighed omkring evangeliets beretning, hvorfor der var fire vidnesbyrd om Jesu liv og virke og ikke blot et. De tre første bliver ofte kaldt for»de synoptiske evangelier«, fordi de er bygget op omtrent ens om måden, de fortæller om Jesu liv. Johannesevangeliet er derimod bygget helt anderledes op end de tre øvrige. Ifølge Efeserbrevet 2:19 20 skulle kirken bygges op på profeternes og apostlenes grundvold. I det første hæfte så vi, hvordan Det Gamle Testamente blev til, at det blev skrevet og samlet af profeterne. Vi skal se, at Det Nye Testamente blev skrevet af apostlene, og at der er indikationer på, at det var apostlene selv, som samlede bøgerne. Nogle bibelforskere mener, at evangelierne er samlet og skrevet af andre end apostlene, men de erkender, at evangelierne blev skrevet i det første århundrede Markusevangeliet allerede ca. 60 e.kr. Men hvis Markusevangeliet var skrevet ca. år 60, eller måske tidligere, ville mange af de oprindelige disciple, som kendte den rigtige forfatter, have protesteret, hvis det ikke var den rigtige person, der lagde navn til. Vi har ingen indikationer fra historien på, at dette skete. Det er derfor mest sandsynligt, at det er de navngivne personer, som har skrevet evangelierne. Hvem var de? Lad os se på deres evangelier og hvad der inspirerede dem til at skrive om Jesu liv. Symboler for de fire evangelister Den kristne tradition har i lang tid koblet forfatterne til de fire kanoniske evangelier (Matthæus, Markus, Lukas og Johannes) sammen med de fire levende væsener, som omgiver Guds trone, som beskrevet i Johannes Åbenbaring 4:7 og Ezekiel 1:10: Matthæus menneske/engel; Markus løve; Lukas okse; Johannes ørn. Illustrationerne på siderne 9 12 er fra Assisi: Basilica di San Francesco (Den hellige Frans basilika). 8 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

11 De fire evangelister Matthæus» det tredje levende væsen havde et ansigt som et menneskes «Johannes Åbenbaring 4:7 Fr a o l d t i d e n h a r d e r v æ r e t fuld enighed om, at det var apostlen Matthæus, også kaldet Levi, som var forfatteren til evangeliet, som bærer hans navn. Matthæus var jøde og tolder (Matthæus 9:9, Lukas 5:27), hvilket blev anset som forræderisk blandt jøderne, fordi tolderne opkrævede skatter og afgifter af jøderne for romerne. Tolderne skulle betale et aftalt beløb til romerne, men alt hvad det lykkedes at opkræve derudover, kunne de selv beholde. Tolderne udnyttede situationen og kom derfor i folkemunde i samme kategori som syndere (Lukas 15:1). Matthæus arbejdede på den toldstation nær ved Kapernaum, som var et knudepunkt på de vigtige handelsveje fra Damaskus og Det fjerne østen på vej til Middelhavet og Egypten. Men Jesus kaldte en tolder til apostel, som skrev det smukke evangelium, der bærer hans navn. Det specielle ved Matthæusevangeliet er, at han skrev beretningen for jøderne for at bevise, at Jesus var den Messias, de ventede på. Derfor finder man i Matthæusevangeliet, mere end i nogen af de andre evangelier, henvisninger til profetierne om Messias i Det Gamle Testamente. Matthæus viser, at Jesus opfyldte disse profetier. Matthæus skrev sit budskab for at frelse jøderne. Ifølge traditionen fra oldtiden blev Matthæus dræbt i Etiopien, medens han ledede indtagelsen af nadveren. Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 9

12 Markus»Det første levende væsen lignede en løve «Johannes Åbenbaring 4:7 De r e r s t o r e n i g h e d o m, a t Markus er den samme person som Johannes Markus, søn af Maria en kvinde i hvis hus de første kristne ofte mødtes (Apostlenes Gerninger 12:12, 25). Helt tilbage i oldtiden har man ment, at Markus var den unge mand, som flygtede, da Jesus blev arresteret (Markus 14:51 52). Han var fætter til Barnabas (Kolossenserbrevet 4:10) og medhjælper for Barnabas og Paulus. Markus rejste med dem på deres første missionsrejse (Apg. 13:5), men under rejsen forlod han dem og rejste hjem (Apg. 13:13). Dette opfattede Paulus og Barnabas som svigt. Da Paulus og Barnabas senere skulle planlægge deres anden missionsrejse, ville Barnabas tage Markus med igen (Apg. 15:37), men Paulus modsatte sig det. Uenigheden blev så stor, at deres veje skiltes. At Paulus og Markus senere blev forsonet, fremgår af 2. Timotheusbrev 4:11. Markus blev senere apostlen Peters nære medarbejder. Dette bekræftes i et skrift af Papias omkring år 130 e.kr., hvor det fortælles, at»markus blev Peters tolk og nedskrev Herrens ord og gerninger.«peters version af evangeliet er det ældste, vi har af evangelierne. Et fragment af evangeliet blev fundet blandt Dødehavsrullerne, hvilket beviser, at det må være skrevet før år 67 e.kr. og antageligt en hel del år tidligere, for at en kopi kunne havne i essæernes bibliotek, før det blev gemt i hulerne omkring Qumran. Markus er blevet kaldt fortælleren blandt evangelisterne. Han fører et enkelt og folkeligt sprog. Han fortæller om Jesu liv og virke, men hans fortælling indeholder ikke Jesu lange taler. Mange bibelforskere mener, at Matthæus- og Lukasevangeliet delvis bygger på Markusevangeliet. Hvis dette er rigtigt, må Markusevangeliet være skrevet før år 60 e.kr. Dette hævder flere bibelforskere. 10 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

13 Lukas» det andet levende væsen lignede en okse«johannes Åbenbaring 4:7 Lu k a s å b n e r sit e va n g e l i u m med at sige, at han skriver det til en Theofilus. Samtidig henviser han til, at mange andre også havde skrevet om Jesu liv (Lukas 1:1 3), men blot fire fortællinger er bevaret i Bibelen. Lukas var ikke jøde, men hedning. Han var uddannet læge og blev Paulus medhjælper på hans rejser og virke. Paulus var apostel for hedningerne, og Lukasevangeliet er skrevet til dem. Lukas skrev på et nydeligt, højtideligt og nogle steder klassisk græsk. Dette evangelium indeholder færre citater fra Det Gamle Testamente end ellers. Disse henvisninger ville alligevel ikke have udgjort noget bevis for ikke troende hedninger. Lukas måtte bruge en anden form for argumentation for at overbevise hedningerne om, at Jesus var Guds søn. Lukas skrev også Apostlenes Gerninger, og målt ud fra antallet af ord er Lukas den forfatter, som har skrevet mest i Det Nye Testamente. Mange tror, at det er Paulus og Johannes, men faktisk er det Lukas. Han afslutter Apostlenes Gerninger i ca. år 62 under det første af Paulus to fængselsophold i Rom. Hvorfor han slutter her, ved vi ikke. E f t e r s o m m a n g e andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus Lukasevangeliet 1:1 4 Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 11

14 Johannes» og det fjerde levende væsen lignede en flyvende ørn.«johannes Åbenbaring 4:7 Nav n e t j o h a n n e s s t a m m e r fra hebræisk og betyder»den Jahve elskede«. Han og faderen og hans brødre var fiskere i Galilæas Sø. Det må have været en betydelig virksomhed, da de havde daglejere med i arbejdet (Markus 1:19 20). Hans ældre broder Jakob blev også apostel. Flere bibelforskere mener, at Johannes mor enten var søster eller kusine til Jesu mor, og dette kan være forklaringen på, hvorfor Johannes mor deltog i rejserne med Jesus, og at, da Jesus hang på korset, bad han Johannes om at tage sig af Maria, hans mor (Johannes 19:26). At de var i familie kan også forklare det nære forhold mellem Jesus og Johannes. Johannes var den yngste af de tolv apostle og den længst levende af dem alle. Han tog sig af Maria efter Jesu død, og ifølge kirkehistorikeren Eusebeus boede de begge i Efesos i mange år. De skal begge være begravet der. Så vidt vi ved, er Johannes den eneste af apostlene, som ikke led martyrdøden. Johannes skrev sit evangelium senere end de tre andre evangelister. Hans evangelium er bygget op anderledes end de tre andres. Halvdelen af bogen handler om den sidste uge Jesus levede. Halvfems procent af indholdet er stof, som ikke er gengivet i de tre andre evangelier. Johannesevangeliet indeholder lange dialoger i stedet for korte sætninger fra Jesu mund. Forfatteren viser, hvordan Jesu ord, handlinger, lære, eksempel, død og opstandelse åbenbarer Gud. Målet med bogen står i Johannes 20:31:»Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.«johannesevangeliet er et mesterværk og kan læses og forstås efter en overfladisk gennemgang, men man kan også læse bogen og skrælle lag af den, som et løg, for at finde dybere 12 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

15 forståelse. Johannesevangeliet er den bog i verden, som er oversat til flest sprog. Når det drejer sig om Johannes første brev, er der en tydelig sproglig lighed med Johannesevangeliet. Tre kilder fra det andet århundrede bekræfter, at det var apostlen Johannes, som skrev brevet. Formålet med det første brev var at tilbagevise læren om gnosticisme, som begyndte at sprede sig i Mellemøsten hen imod slutningen af Johannes levetid. Han advarede mod farerne, som denne lære medførte, da den bl.a. hævdede, at materie var ondskab. Dette betød, at Jesus ikke kunne have et fysisk legeme, da det var ondt. Gnosticismen åbnede også for et umoralsk liv. Disse og andre spørgsmål tager han til genmæle imod, samtidig med at han beskriver, hvad sand kærlighed er. Det er den, som skal kendetegne de kristne. I det andet og tredje brev tager Johannes bl.a. et problem op om omrejsende vranglærere, som misbrugte de kristnes gæstfrihed. Når det drejer sig om Johannes Åbenbaring, bekræfter Justin Martyr i det andet århundrede, at forfatteren var apostlen Johannes. Af interne oplysninger om forfatteren af bogen hedder det, at han hed Johannes, at han var jøde, som var vel bekendt med Det Gamle Testamente. Forfatteren var tydeligvis leder med autoritet i kirken og godt kendt af de syv menigheder i Tyrkiet, som brevet var adresseret til. Johannes levede mange år af sit liv netop i dette område. Flere bibelforskere drager imidlertid tvivl ind i spørgsmålet, om det i virkeligheden var apostlen, som var forfatteren på grund af sproglige forskelle i Johannesevangeliet. Bogen er i hvert fald skrevet i slutningen af det første århundrede, ca. 95 e.kr. En kopi af en del af dette brev, som blev fundet i Egypten, er dateret til 125 år e.kr., blot 30 år efter at originalen blev skrevet. En kopi af dette papyrusfragment er udstillet i et bibelmuseum i Münster i Tyskland. I b e g y n d e l s e n va r Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannesevangeliet 1:1 4 Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 13

16 Paulus Pa u l u s, s o m b e t y d e r»d e n lille«, va r j ø d e, f ø d t i Tarsus, men opvokset i Jerusalem ved den berømte lærer Gamaliels fødder (Apostlenes Gerninger 22:3). Han var født romersk statsborger, hvilket fik betydning for hans arbejde med evangeliet. Han var ivrig farisæer og en lærd mand med den bedste uddannelse, man kunne få indenfor jødedommen på den tid. Han havde godt kendskab til klassisk græsk litteratur. Dette kan vi se, da han et par steder i sine breve citerer græske forfattere. Det er sandsynligt, at Paulus havde været medlem af det jødiske højeste råd, Sanhedrin. Hvis det er rigtigt, må han have været gift, da dette var et krav for at blive medlem. Da Paulus omvender sig til kristendommen ca. fire år efter Jesu død, var han i så fald blevet enkemand. Paulus sad i fængsel i flere år i forskellige perioder i sit liv og to gange i Rom. Han skrev flere af sine breve, medens han var fængslet. Når vi tænker på, at han skrev brevet til Filipperne i fængslet, er det rørende at læse hans opfordring til, at man altid skal glæde sig (Filipperbrevet 4:4). Et stærkt billede af den kærlighed Paulus havde til sine medarbejdere, får vi i hans meget personlige brev til Filemon. Filemons slave var bortløbet, men han havde mødt Paulus og blevet kristen, hvorefter han havde været en god hjælp for Paulus. Apostlen beder Filemon tilgive slaven, og Paulus var selv villig til at købe ham fri. Paulus-brønden i Tarsus. Det siges, at Paulus trak vand op af denne brønd, som er næsten 30 m dyb. 14 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

17 Peter, Judas og Jakob T o a f d e b r e v e, s o m p e t e r h a r s k r e v e t, e r indføjet i Bibelen. Vi skal komme tilbage til nogle interessante detaljer i disse breve senere. Men Peter skrev ikke et evangelium, da man regner med, at Markusevangeliet er baseret på information fra den store apostel. Markus var Peters medarbejder og sekretær, ligesom Lukas var det for Paulus. Peter blev korsfæstet i Rom ca. år 65 e.kr., et par år efter Paulus død. Judas og Jakob har hver skrevet et brev i Det Nye Testamente. Disse to er ikke identiske med apostlene Jakob eller Judas Iskariot. De her omtalte Judas og Jakob var begge Jesu fysiske brødre. Ifølge Matthæusevangeliet 13:55 56 havde Jesus både søstre og brødre, og Judas og Jakob var to af dem. Ingen af dem bruger det faktum til at hævde sig, men kalder sig hellere Guds og Kristi»tjenere«. De var nok ikke stolte over, at de ikke havde troet på Jesus, medens de levede sammen under samme tag (Johannes 7:5). Men Jakob så Jesus efter, at han var opstået fra de døde (1. Korintherbrev 15:7). Jakob blev senere leder af menigheden i Jerusalem og var til stede ved det berømte møde i Jerusalem i år 49 e.kr. (Apostlenes Gerninger 15). Han blev kaldt»jakob den retfærdige«og var en bønnens mand. Han blev dræbt af jøderne i år 62, da han blev kastet ned fra det højeste punkt på tempel muren. Men da faldet ikke dræbte ham, blev han stenet ihjel. Judas var også Jesu broder og blev troende efter Jesu død, hvilket er det eneste, vi ved om ham. Hans korte brev er en advarsel om ikke at tro på falske lærere, som havde sneget sig ind i menigheden. Han formaner alle til at kæmpe for den tro, som én gang for alle blev overdraget til de hellige (Judas 1:3). Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 15

18 Hvornår og hvordan blev Det Nye Testamente samlet? Ma n h æ v d e r, a t d e t først var på flere kirkemøder i 300 tallet e.kr., at indholdet af Det Nye Testamente blev kanoniseret. Men møderne godkendte blot bøgerne, på samme måde som mødet i Jamina ca. år 80 e.kr. bekræftede indholdet i Det Gamle Testamente. Det Gamle Testamente blev samlet før 80 e.kr. og Det Nye før 300 tallet e.kr., men der var stadigt diskussioner om enkelte af bøgerne. Det ville have været alt for sent at samle bøgerne, som skulle indføjes i Det Nye Testamente, i det fjerde århundrede. Flere bibelforskere er enige om, at bøgerne stort set var samlet og accepteret i slutningen af det andet århundrede. Men diskussionerne vedrørende enkelte bøger fortsatte, og selv Luther var, under reformationen, ikke begejstret for Jakobs brev eller Johannes Åbenbaring. Det er ikke et kirkemøde, som giver Bibelen autoritet, tværtimod. Det er Guds Ord, som giver kirken dens autoritet. Kirken erkendte blot, at bøgerne var De Hellige Skrifter. Clemens af Alexandria ( e.kr.) citerede fra Matthæus-, Markus- og Lukasevangelierne, Apostlenes Gerninger, Romerbrevet, 1. Korintherbrevet, Efeserbrevet, Titus, Hebræerbrevet og 1. Petersbrev. Ignatius og Polykarp, som levede i første del af det andet århundrede, citerer fra mange af bøgerne, som vi kender fra Det Nye Testamente. Irenæus, som levede i den anden halvdel af det andet århundrede, citerede fra 23 af de 27 bøger i Det Nye Testamente. 16 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

19 Hvordan Bibelen blev samlet er en spændende historie. Måske kan vi finde nogle spor i selve Bibelen, som kan hjælpe os. Grunden til, at Det Nye Testamente må være samlet meget tidligere end tidspunktet for kirkemøderne i 300-tallet var, at diskussionen om, hvilke bøger der skulle indføjes, for alvor begyndte i år 140 e.kr. Den begyndte, da en mand ved navn Markion præsenterede sin liste over de skrifter, som han mente var de rigtige. Han stammede fra Sortehavskysten og var søn af en rig skibsreder. Han donerede en stor sum penge til menigheden i Rom i ca. år 140 e.kr., men blev ekskluderet fra menigheden fire år senere på grund af hans antijødiske holdninger. Han mente, at ingen bøger skrevet af jøder, bortset fra Paulus skrifter, skulle være med i De Hellige Skrifter. Han godkendte heller ikke alle Paulus breve, bl.a. brevene til Titus og Timotheus. Den eneste bog, som Markion godkendte, var Lukasevangeliet, som ikke var skrevet af en jøde. Det var vigtigt at løse dette problem med det samme, da Markions indstilling ville have sprængt kirken, hvis det ikke blev klarlagt, hvilke bøger der var de ægte. Markions indspil medførte, at man måtte sætte et kriterie for, hvilke bøger der Hvad er Codex Sinaiticus? Codex Sinaticus er et manuskript af den kristne Bibel, som er skrevet i midten af det fjerde århundrede. Det er den ældste fuldstændige kopi af Det Nye Testamente, som vi er i besiddelse af i dag. Det Nye Testamente er skrevet på oprindeligt folkeligt græsk (koine). Tillige indeholder manuskriptet Septuaginta den version af Det Gamle Testamente, som de tidlige græsktalende kristne havde adopteret. I Kodeksen er teksten til så vel Septuaginta som Det Nye Testamente udstyret med en række tidlige rettelser. Codex Sinaiticus har haft stor betydning for rekonstruktionen af den kristne Bibels oprindelige tekst, Bibelens historie og historien om den vestlige bogbinder kunst. Side fra Septuaginta Hvordan blev Bibelen til? (del 2) 17

20 skulle med i Det Nye Testamente. Kriteriet var: at skriftet skulle være skrevet af en apostel eller dennes kendte medhjælper (Efeserbrevet 2:19 20), og skriftet skulle være alment anerkendt i de forskellige kirkelige provinser, ligesom indholdet ikke måtte være i strid med de andre bøger, som tidligere var blevet anerkendt. Alligevel var det vanskeligt for mange at acceptere bl.a. Johannes Åbenbaring, Hebræerbrevet og Jakobs Brev. Der var også andre evangelier i omløb, såsom Thomasevangeliet, Sandhedens evangelium og Judasevangeliet. Af indholdet og sprogbrugen er det let at se, at disse skrifter ikke er fra det første århundrede, og at de derfor ikke kan være skrevet af en apostel eller hans medhjælper. Indholdet er ofte klart gnostisk, som ikke er i overensstemmelse med resten af Guds Ord. Gnostisisme var en blanding af en række religioner, og den påstod bl.a., at materie var ondt det var kun det åndelige, som var godt. Derfor var Gud i Det Gamle Testamente ond, da han skabte det fysiske univers, mens Gud i Det Nye Testamente var god. Den opfattelse stemmer ikke overens med Bibelens egen skabelsesberetning, da Gud så, at alt var godt, da han skabte verden (1. Mosebog kapitel 1). En anden grund til, at der var behov for at vide, hvilke bøger der skulle anses for at være en del af Guds Ord var, at bogen (kodeksen) begyndte at erstatte bogrullerne. Dette skete over en vis periode, hvor begge former blev brugt, men forskerne mener, at bogformen begyndte at erstatte bogrullerne i det første århundrede, netop efter at bøgerne i Det Nye Testamente blev skrevet. Med kodeksen kunne man indføje flere skrifter, fordi man kunne skrive på begge sider af arket. Dette krævede til gengæld, at man var helt klar over, hvilke skrifter der skulle med. Vi har set, at det var apostlene eller deres nærmeste medarbejdere, som skrev bøgerne. Dette var et krav for at kunne blive medtaget i Det Nye Testamente, men hvilke bøger og hvilke breve? Bibelen selv åbner for en forklaring på, hvordan man så tidligt kunne have samlet bøgerne. Der er nogle interessante oplysninger i 2. Timotheusbrev, som kan give os en forklaring på, hvordan udvælgelsen af Paulus breve fandt sted. Det andet brev til præsten Timotheus blev skrevet af Paulus blot nogle måneder før, han blev halshugget. Romerske borgere blev ikke korsfæstet, men halshugget. Paulus vidste, at han snart skulle dø (2. Timotheusbrev 18 Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Nyttige råd i nedgangstider

Nyttige råd i nedgangstider Nyttige råd i nedgangstider Livets Kildes hæfteserie Nr. 36 8. årgang Juni 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus Af Kaare Rübner Jørgensen Troen af i går. Nogle kritisk reflekterende bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus (2006) Så kom endelig den store, altomfattende

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 ABILD NYT 11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 Moses Hansen skriver i Regnbuen den 3. August, idet han citerer Esajas 60:22: Når tid er inde, vil jeg fremme det i hast : Den 11. September 2001, da

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

1. Hverdagsfællesskab

1. Hverdagsfællesskab 1. Hverdagsfællesskab Slut jer sammen i husmenigheder! Alt for længe har størstedelen af Guds folk og Jesu venner været et publikum på kirkebænke. Nu er tiden kommet til denne appel: Slut jer sammen i

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere