6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi"

Transkript

1 6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6.1 Sammenfatning Udenlandske medarbejdere i Danmark Udenlandske medarbejdere og dansk økonomi Gode erfaringer med udenlandske medarbejdere Udenlandske medarbejdere på DA-området 25 Bilag 6.1 Opgørelse af overenkomstdækning for udenlandske medarbejdere 29

2

3 6.1 Sammenfatning Den udenlandske arbejdskraft udgør ca. fem pct. af beskæftigelsen i Danmark. Arbejdskraften kommer primært fra EU-medlemslandene, og særligt nabolandene udgør en stor andel. Indvandringen fra vestlige lande har en positiv effekt på finansieringen af den offentlige sektor. Det skyldes, at de kommer her til i en alder, hvor de har taget en uddannelse, og en stor del af dem arbejder og bidrager med skat. De samlede indtægter i form af skat bliver dermed højere end de udgifter, der er til indvandrerne i form af sundhedsudgifter m.v. Udenlandske medarbejdere udgør fem pct. af beskæftigelsen Vestlige indvandrere bidrager positivt til de offentlige kasser De udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde, er typisk unge, som er i starten eller i den indledende del af deres erhvervskarriere. De kommer ofte til Danmark, efter de har færdiggjort deres skole eller har taget deres uddannelse i hjemlandet. De danske virksomheder, som anvender udenlandsk arbejdskraft, har gjort det gennem flere år. Udenlandsk arbejdskraft er blevet en naturlig bestanddel af medarbejderstyrken i mange danske virksomheder. Virksomhederne er samtidig meget tilfredse med den udenlandske arbejdskraft. Virksomheder tilfredse med udenlandske medarbejdere Den udenlandske arbejdskraft er primært repræsenteret på det højeste og på det laveste kompetenceniveau i danske virksomheder. Der er markant færre på det mellemste kvalifikationsniveau og som faglærte. I den private sektor er der flest udenlandske medarbejdere ansat inden for industri, handel og rengøring, samt landbrug, skovbrug og fiskeri. På DA-området arbejder udlændinge på overenskomstmæssige vilkår i samme omfang som danskere. Det betyder bl.a., at ufaglærte og faglærte grupper er ansat på overenskomstmæssige vilkår, mens grupper af ledere og specialister er ansat på individuelle kontrakter. På arbejdsmarkedet som helhed vurderes det, at tre ud af fire udlændinge er omfattet af en overenskomst. 187 Samme overenskomstforhold for danskere og udlændinge

4 6.2 Udenlandske medarbejdere i Danmark Dansk erhvervsliv har i mange år rekrutteret medarbejdere fra udlandet. Det gælder både på højt specialiseret niveau og til udførelse af job på lavere kvalifikationsniveauer. Mere end 11. fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark Der er i dag mere end 11. fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark. Krisen betød, at antallet af udenlandske beskæftigede i Danmark faldt i 29 og 21, men antallet er steget igen, og niveauet i 213 er højere end i 28, jf. figur 6.1. Figur 6.1 Flere udenlandske lønmodtagere med bopæl i DK 12 Fuldtidsbeskæftigede i 1., 3. kvartal Bopæl i Danmark Pendlere ANM.: Samlede antal personer med udenlandsk statsborgerskab, der arbejder i Danmark. Pendlere er ekskl. beskæftigede i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), da opgørelsen for RUT først begynder i 211. Personer registreret i RUT udgør ca fuldtidspersoner i 211, 212 og 213. KILDE: Jobindsats.dk. Flere bosiddende færre pendlere Det er antallet af udenlandske beskæftigede med bopæl i Danmark, som stiger fra 3. kvartal 28 til 3. kvartal 213 der er således næsten 2. flere i 213. Samtidig er antallet af pendlere faldet fra ca. 34. fuldtidsbeskæftigede i 3. kvartal 28 til godt 25. i 3. kvartal

5 Indvandringen til Danmark Indvandringen til Danmark består af indvandring til beskæftigelse fra EU og Island, Norge, Liechtenstein (de såkaldte EØS-lande) samt Schweiz. Hertil kommer borgere fra 3.-lande, som søger til Danmark for at uddanne sig eller arbejde. Desuden indvandrer grupper af henholdsvis flygtninge og asylansøgere, familiesamførte m.v. Indvandrere, flygtninge og familiesamførte, som kom til Danmark i 196 erne og 197 erne samt senere, og som har fået dansk statsborgerskab, optræder som dansk arbejdskraft i dette kapitel, selv om de er født i andre lande. Boks 6.1 Den udenlandske arbejdskraft har ligget relativt stabilt omkring ca. fem til seks pct. af beskæftigelsen i de seneste fem år. Det indikerer, at den udenlandske arbejdskraft er blevet en fast integreret bestanddel af medarbejderstyrken på det danske arbejdsmarked, jf. tabel 6.1. Flere lønmodtagere fra nye EU-lande Udenlandsk arbejdskraft udgør godt fem pct. af beskæftigelsen Tabel 6.1 Fuldtidspersoner, 1., 3.kvartal 213 Lønmodtagere i alt heraf udlændinge med lønindkomst efter statsborgerskab: 125 -Polen 17 -Tyskland 13 -Sverige 12 -Nye EU-lande optaget efter 23* 21 -Andre europæiske lande 22 -Øvrige lande 4 Udlændinges andel af lønmodtagere, pct. 5,8 ANM.: Ikke sæsonkorrigeret tal. Udenlandsk arbejdskraft er udenlandske statsborgere med lønindtægt i Danmark. Udenlandsk arbejdskraft er inkl. de udenlandske arbejdstagere og selvstændige, som er registreret i registret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Disse indgår først fra og med 211, da der ikke foreligger data før 211. *Nye EU-lande optaget efter 23 er: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Kroatien. KILDE: Danmarks Statistik (LBESK12) og Jobindsats.dk. Hver syvende udenlandske arbejdstager er fra Polen, og det er således det land, flest arbejdstagere kommer Hver syvende er fra Polen 189

6 fra. Sverige er det land, hvor der kommer flest pendlere fra, jf. figur 6.2. Figur 6.2 Udenlandske arbejdstagere i Danmark De største bidragslande, 1. fuldtidspersoner, 3. kvartal 213 Bopæl i DK Uden bopæl i DK Polen Tyskland Sverige Rumænien Litauen Storbritannien Norge Ukraine Tyrkiet Thailand Filippinerne Kina Indien Italien Bulgarien Letland Holland USA Frankrig Island Pakistan Spanien Bosnien Ungarn ANM.: I figuren er medtaget de største lande som tilsammen udgør i alt cirka 97. fuldtidspersoner ud af den samlede bestand på godt Uden bopæl i Danmark inkluderer lønmodtagere i RUT-registret, dvs. ansat i udenlandske virksomheder, der udfører tjenesteydelser i Danmark KILDE: Jobindsats.dk. Samlet kommer såvel pendlere som herboende udenlandske arbejdstagere primært fra de tre nærmeste nabolande: Polen, Sverige og Tyskland. Rumænien er det land, hvor tredjeflest herboende kommer fra. Stabil tilgang fra nye EU-lande de sidste år Tilgangen af arbejdskraft fra de EU-lande, som er blevet optaget efter 23 nye EU-lande voksede markant under højkonjunkturen frem til efteråret

7 Herefter er tilgangen blevet kraftigt reduceret og ligger på et niveau omkring 18. personer årligt, jf. figur 6.3. Flest udenlandske lønmodtagere fra Europa Figur Tilgang af udenlandske borgere med opholdsgrundlag til erhverv, 1. personer Gamle EU-lande Nye EU-lande Europa i øvrigt Øvrige lande ANM.: Personer mellem 16 og 7 år indgår i opgørelserne. Tabellen viser antallet af meddelte arbejdstilladelser og opholdsbeviser til arbejde og selvstændig erhvervsdrivende. Tilgangen af udenlandske borgere omfatter personer, der i den valgte periode har fået meddelt arbejdstilladelser og opholdsbeviser. Nye EU-lande er de EU-lande, der er optaget efter 23. KILDE: Jobindsats.dk Langt de fleste kommer fra andre EU-lande og fra de øvrige europæiske lande såsom Norge, Island m.v., mens ca. hver fjerde er fra lande uden for Europa. Udenlandsk arbejdskraft kan komme til Danmark ad forskellige veje. Disse veje afhænger af, hvor de pågældende udlændinge er statsborgere. Der er fri adgang for EU-borgere samt statsborgere i Island, Norge og Schweiz, mens statsborgere fra alle andre lande skal have et grundlag, som typisk skal meddeles som svar på en ansøgning. En af de ordninger for udenlandsk arbejdskraft fra 3.-lande, der er kommet flest ind på de seneste år, er den såkaldte beløbsordning. Ordningen kræver, at lønmodtageren har et konkret jobtilbud med en løn på minimum 375. kr. årligt. Greencard-ordningen er der også relativt mange på. Her kræver det, at arbejdstageren har en række kvalifikationer, som skal Flere forskellige veje til at komme ind i Danmark for ikkeeuropæere Beløbsordningen er en af de største ordninger for udlændinge 191

8 tælle sammen til 1 point, for at arbejdstageren kan komme ind i landet og søge job, jf. boks 6.2. Boks 6.2 Regler for udenlandsk arbejdskraft For statsborgere i EU, Island, Norge og Schweiz gælder reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. Efter EUreglerne må EU-borger tage ophold i indtil tre måneder med henblik på at søge arbejde i en anden medlemsstat. I 24 blev Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn medlem af EU. I 29 blev Rumænien og Bulgarien medlem og senest er Kroatien i juli 213 også blevet medlem og dermed en del af markedet for arbejdskraftens frie bevægelighed. EU-udvidelsen har således betydet en markant udvidelse af det europæiske arbejdsmarked. For 3. landes borgeres adgang til Danmark som led i beskæftigelse er de mest relevante ordninger følgende i udlændingeloven: Positivlisten (612 fuldtidsbeskæftigede i 2. kvartal 213 med dette opholdsgrundlag) Beløbsordningen (3.383 fuldtidsbeskæftigede i 2. kvartal 213 med dette opholdsgrundlag) Greencard-ordningen (1.943 fuldtidsbeskæftigede i 2. kvartal 213 med dette opholdsgrundlag) Koncernordningen (26 fuldtidsbeskæftigede i 2. kvartal 213 med dette opholdsgrundlag) Derudover findes andre ordninger for trainees, au pairs, specialister, forskere, sportsfolk m.v. Endelig kommer en del også til Danmark som selvstændige, som ægtefæller til personer med ophold til erhverv og ved familiesamføring osv. Udlændinge, som har fået arbejde inden for et af de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft (Positivlisten), får arbejds- og opholdstilladelse til Danmark. Opholdstilladelsen gælder for fire år, hvis ansættelseskontrakten er uden fastsat ophørstidspunkt. Ordningen omfatter også personer, som har søgt om asyl. 192

9 Udlændinge, som er tilbudt arbejde med løn på minimum 375. kr. om året (Beløbsordningen), får arbejdsog opholdstilladelse til Danmark. Opholdstilladelsen gælder for fire år, hvis ansættelseskontrakten er uden fastsat ophørstidspunkt. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter. Ordningen omfatter også personer, som har søgt om asyl. For at få opholdstilladelse under Greencard-ordningen skal ansøgeren opnå 1 point på baggrund af følgende fem kriterier (der lægges størst vægt på uddannelse): 1. Uddannelse minimumskravet er en uddannelse svarende til dansk bachelorniveau (maks. 15 point) 2. Sprogfærdigheder (maks. 3 point) 3. Arbejdserfaring (maks. 15 point) 4. Tilpasningsevne (maks. 15 point) 5. Alder (maks. 15 point) Koncernordningen indebærer, at en medarbejder fra en udenlandsk del af virksomheden kan få en koncernopholdstilladelse i Danmark og herefter inden for opholdstilladelsens gyldighedsperiode skiftevis arbejde i Danmark og i udlandet, uden at opholdstilladelsen bortfalder. Koncerngodkendelsen gives for tre år med mulighed for forlængelse. Virksomhederne skal opfylde en række betingelser for at kunne anvende koncernordningen. Den største andel af den udenlandske arbejdskraft er ansat inden for industrien, hvor over 14 pct. er ansat det er lidt mere end blandt arbejdskraft med dansk statsborgerskab, hvor godt 12 pct. er ansat i den branche, jf. tabel 6.2. Størst andel udlændinge i industrien 193

10 Tabel 6.2 Flest udlændinge i industrien Fordeling af arbejdskraften på branche, 212, fuldtidspersoner Udenlandsk arbejdskraft Andel i pct. Dansk arbejdskraft Industri 14,2 12,4 Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service* 11,9 3,9 Handel 1,1 14,6 Sundhed og socialvæsen 9,7 2,2 Landbrug, skovbrug og fiskeri 7,3 1,2 Hoteller og restauranter 7,3 1,7 Transport 6,8 5,1 Undervisning 6,1 9,3 Videnservice 5,2 5,3 Finansiering, forsikring, ejendomshandel m.v. 4,2 7,3 Bygge og anlæg 3,9 5,8 Information og kommunikation 3,9 4, Offentlig administration, forsvar og politi 3, 6,6 Kultur og fritid 1,5 1,4 Råstof, energi og vandforsyning m.v.,9 1,2 Uoplyst aktivitet 3,9 Branche i alt 1 1 ANM.: Udenlandsk arbejdskraft er 212-tal, dansk arbejdskraft er 1. kvartal 212-tal. Tabellen følger DB7. Både herboende og pendlere er inkluderet i opgørelsen. *Branchekoden indeholder også vikarbureauer. KILDE: Jobindsats.dk og egne beregninger på Beskæftigelsen for Lønmodtagere (BfL). 194

11 Andelen af udenlanske medarbejdere ansat i branchen Rejsebureau, rengøring og operationel service som også inkluderer vikarbranchen er langt højere end andelen af danske medarbejdere i branchen. Det samme er tilfældet inden for landbrug samt hotel og restauration. Omvendt er udlændinge relativt lavere repræsenteret i forhold til dansk arbejdskraft inden for sundhed og socialvæsen, offentlig administration samt bygge og anlæg. Der er imidlertid en stor del af de beskæftigede, der er kommet hertil med en udenlandsk virksomhed, der udfører tjenesteydelser i Danmark, som er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen. I 212 var det godt 3. fuldtidsbeskæftigede ud af i alt knap 5. fuldtidsbeskæftigede i de udenlandske virksomheder dvs. seks ud af ti lønmodtagere var i bygge- og anlægsbranchen, jf. Jobindsats.dk. 195

12 6.3 Udenlandske medarbejdere og dansk økonomi Indvandrere fra vestlige lande bidrager positivt til de offentlige kasser Generelt set bidrager alle indbyggere i landet negativt til de offentlige kasser, idet de samlede skattebetalinger over et livsforløb ikke overstiger de offentlige udgifter i form af sundhed, uddannelse m.v. Opdeles på befolkningsgrupper, er der dog en befolkningsgruppe, der bidrager positivt, nemlig indvandrere fra vestlige lande. Opdelt på køn bidrager også etnisk danske mænd. Disse grupper er de eneste, som har et positivt bidrag til den offentlige sektor set over et livsforløb, jf. tabel 6.3. Tabel 6.3 Vestlige indvandrere bidrager positivt til de offentlige kasser Gennemsnitligt nettobidrag til de offentlige kasser pr. personår for Mænd Kvinder I alt generation kr. 213-niveau Alle i generation Dansk herkomst Ikke-vestlige indvandrere Vestlige indvandrere ANM.: Vestlige lande er EU, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Norge, San Marino, Schweiz, USA og Vatikanstaten. KILDE: DREAM(213b). Det er der flere forklaringer på. Én af dem er, at borgerne i et samfund set over et livsforløb typisk bidrager, når de er erhvervsaktive. Børn og ældre mennesker, som er uden for arbejdsstyrken, bruger derimod de ressourcer, som den offentlige sektor stiller til rådighed. Kun få udgifter til unge indvandrere Dette billede er fælles for alle grupper i det danske samfund. Imidlertid kommer mange udlændinge ofte først, når de er indtrådt på arbejdsmarkedet, og de forlader ofte Danmark igen, inden de når pensionsalderen. Der er således næsten ingen udgifter til indvandrere fra hverken vestlige eller ikke-vestlige lande 196

13 frem til generationen når 2-års-alderen. Fra 2-årsalderen og frem til ca. 75-års-alderen er der hvert år et positivt bidrag fra de vestlige indvandrere i generationen, og ligeledes for personer med dansk herkomst. Fra midt i 7-års-alderen og frem trækker alle generationerne på de offentlige kasser, jf. figur 6.4. Positivt bidrag fra vestlige indvandrere Nettobidrag til de offentlige kasser i mia. kr. for generation 213, 213-niveau Figur 6.4,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, Alder, år KILDE: DREAM (213b) Personer med dansk oprindelse udgør langt den overvejende del af den samlede befolkning i Danmark. Samlet set er indtægter og udgifter derfor også langt større for denne gruppe end for indvandrergrupperne. For gruppen som helhed er der imidlertid samlet set et underskud, selv om der i alderen 2-7 er store positive bidrag til de offentlige kasser, jf. figur

14 Figur Samlet underskud for generation 213 Nettobidrag til de offentlige kasser i mia. kr. for generation 213, dansk oprindelse, 213-niveau Alder, år KILDE: DREAM (213b). Gruppen af ikke-vestlige indvandrere er ikke nødvendigvis kommet til Danmark for at arbejde, men er også kommet hertil bl.a. som flygtninge og familiesammenførte. Mange vestlige indvandrere er mellem 25 og 39 år Omvendt for vestlige indvandrere, som typisk kommer til Danmark i den arbejdsdygtige alder. Størsteparten af den arbejdskraft, som kommer til Danmark, og dermed bidrager positivt til den offentlige sektor, er i aldersgruppen år, jf. figur 6.6. Figur 6.6 Udenlandske medarbejdere er yngre end danske Andel af fuldtidsbeskæftigede fordelt på alder, pct., Udenlandsk Dansk år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-64 år 65+ år ANM.: Dansk arbejdskrafts aldersinddeling er for 1. kvartal 212 KILDE: Egne beregninger på baggrund af Jobindsats.dk og Danmarks Statistik (BfL). 198

15 Den udenlandske arbejdskraft, som kommer til Danmark, har en høj beskæftigelsesfrekvens og er på den måde bidragydere til velfærdssamfundet. Det er kun en ganske lille del af indvandrerne, som modtager indkomstoverførsler. Blandt de 16. personer, der indvandrede til beskæftigelse i 28, var knap halvdelen fortsat i landet fem år efter, og blandt dem, som blev i Danmark, var langt størstedelen i arbejde i 212, jf. figur 6.7. Halvdelen tilbage fem år efter indvandring Udenlandsk arbejdskraft forbliver beskæftigede Figur Udenlandsk arbejdskraft indvandret i 28 og personernes primære status i de følgende år, 1. personer Beskæftigede og under udd. Offentligt forsørgede Udvandret ANM.: Offentligt forsørgede inkluderer dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, orlov, fleksjob m.v. KILDE: Egne beregninger på baggrund af en specialkørsel fra Danmarks Statistiks vandringsdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-registerdata. Mens i gennemsnit 75 pct. af danske statsborgere i alderen år var i beskæftigelse, under uddannelse eller selvforsørget var det tilsvarende tal 89 pct. for indvandrere fra EU-lande, der indvandrede til Danmark i perioden 28 til 212, jf. tabel 6.4. Vestlige indvandrere i højere grad i beskæftigelse eller uddannelse end danskere 199

16 Tabel 6.4 Indvandrere er mindre offentligt forsørgede Andel af 212, pct årige Danskere EU-lande Indvandret i perioden Ikke-EUlande Beskæftigede, under uddannelse og selvforsørgede Bruttoledige Øvrig midlertidig offentlig forsørgelse Permanent offentlig forsørgelse 11 1 Antal uger i alt i 212, pct ANM.: Tallet angiver indvandrere, der er kommet til Danmark siden 28 og fortsat er i landet primo 212, og hvordan de fordeler sig på forskellige ydelsestyper i 212 sammenlignet med danskere i aldersgruppen år. Efterkommere og indvandrere indvandret før 28 er udeladt af tabellen. Indvandrere, der er udvandret i løbet af 212, er medtaget i de uger, hvor de er i landet. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks vandringsdata og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Indvandrere mindre offentligt forsørget Østeuropæere har betalt mere i skat end de har fået i offentlig forsørgelse Samtidig var de to grupper ledige i nogenlunde samme omfang, mens danske statsborgere i langt højere grad er på midlertidig eller permanent offentlig forsørgelse. Indvandrere fra ikke-eu-lande har en højere ledighedsgrad end de øvrige grupper, men er i beskæftigelse, selvforsørgelse eller under uddannelse i lidt højere grad end danske statsborgere. Forskellene i forsørgelsesgrad betyder også, at ser man særskilt på indvandring fra de østeuropæiske EU-lande, så bidrog denne gruppe med 2,2 mia. kr. i indkomstskatter m.v. i 211. Samme gruppe modtog,9 mia. kr. i indkomstoverførsler. Gruppen gav således et pænt overskud for de offentlige finanser, jf. Finansministeriet (213b). 2

17 6.4 Gode erfaringer med udenlandske medarbejdere Der er stor tilfredshed med udenlandske medarbejdere hos de virksomheder, som har udenlandsk arbejdskraft. De vurderer, at de udenlandske medarbejdere er fleksible i forhold til arbejdstid, har stort engagement, jf. figur 6.8. Virksomheder med udenlandske medarbejdere er tilfredse Gode erfaringer med udenlandsk arbejdskraft Virksomheder med udenlandske medarbejdere, andel med positiv erfaring, pct., 213. Hvordan er virksomhedens erfaringer med de udenlandske medarbejdere i forhold til: 1 1 Figur Overordnede erfaringer Fleksibilitet ift. arbejdstid Engagement Mulighed for kommunikation Vurdering af kompetencer ANM.: Kategorien Positiv dækker over svarmulighederne Positiv og Delvis positiv, ligesom svarkategorien Negativ dækker over svarmulighederne Delvis negativ og Negativ. Svar fra 52 virksomheder med udenlandske medarbejdere, se i øvrigt boks 6.2 KILDE: Epinion for DA, november 213. Erfaringerne med udenlandsk arbejdskraft vurderes også at være positive, når virksomhederne sammenligner dem med den danske arbejdskraft. Den udenlandske arbejdskraft vurderes at være på niveau med eller bedre end den tilsvarende danske arbejdskraft. Det gælder alle parametre, som virksomhederne kunne pege på i undersøgelsen. Når det kommer til fleksibilitet i forhold til arbejdstid, er vurderingerne af den udenlandske arbejdskraft mest positive sammenlignet med den tilsvarende danske arbejdskraft, jf. figur 6.9. Udenlandske medarbejdere er mindst lige så gode som danske 21

18 Figur 6.9 Gode erfaringer med udenlandsk arbejdskraft Virksomheder med udenlandske medarbejdere, pct., 213 Hvordan er virksomhedens erfaringer med de udenlandske medarbejdere i forhold til: Overordnede erfaringer Fleksibilitet ift. arbejdstid Engagement Mulighed for kommunikation Vurdering af kompetencer ANM.: Kategorien Positiv dækker over svarmulighederne Positiv og Delvis positiv, ligesom svarkategorien Negativ dækker over svarmulighederne Delvis negativ og Negativ. Svar fra 52 virksomheder med udenlandske medarbejdere, se i øvrigt boks 6.2 KILDE: Epinion for DA, november 213. Blandt de virksomheder, der har udenlandske medarbejdere, har mange mere end fem års erfaring med udenlandske medarbejdere, jf. figur 6.1. Figur Mange har mere end fem års erfaring med udlændinge Virksomheder med udenlandsk arbejdskraft, pct., 213 I hvor mange år har virksomheden haft ansat udenlandske medarbejdere Mere end 5 år 1-5 år Mindre end 1 år Antal år med udenlandsk arbejdskraft ANM.: Svar fra 52 virksomheder med udenlandske medarbejdere, se i øvrigt boks 6.2. KILDE: Epinion for DA, november 213. Virksomhederne rekrutterer direkte Det er i langt overvejende grad virksomhederne, der selv rekrutterer den udenlandske arbejdskraft, det sker i ni ud af ti tilfælde. Vikarbureauer står for seks pct. af ansættelserne, jf. figur

19 Langt de fleste udlændinge ansat direkte i virksomhed Figur Virksomheder med udenlandske medarbejdere, pct., 213 Hvordan er er de udenlandske medarbejdere ansat Direkte i virksomhed Gennem dansk vikarbureau Andre måder Gennem udenlandsk vikarbureau ANM.: Svar fra 52 virksomheder med udenlandske medarbejdere, se i øvrigt boks 6.2. KILDE: Epinion for DA, november 213. De hyppigst angivne årsager til virksomhedernes ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er ønsket om specifikke kompetencer og mangel på kvalificeret dansk arbejdskraft. Derimod spiller lønnen ifølge virksomhederne kun en mindre rolle, jf. figur Udlændinge ansættes pga. kompetencer og arbejdskraftmangel Virksomheder med udenlandsk arbejdskraft, pct., 213 Hvilke af følgende muligheder indgår i virksomhedernes motivation for at ansætte udenlandske medarbejdere? 4 4 Figur Specifikke kompetencer Mangel på dansk arbejdskraft Andet Tidligere erfaring Øget fleksibilitet Lønomkostningsreduktion ift. arbejdstid ANM.: Under Andet var svarene bl.a., at virksomhederne valgte den bedst kvalificerede kandidat, at det var tilfældigt, hvem man ansatte, eller at man ikke vidste, hvorfor der var blevet ansat en udlænding i stillingen. Svar fra 52 virksomheder med udenlandske medarbejdere, se i øvrigt boks 6.2. KILDE: Epinion for DA, november 213. Resultatet af denne spørgeskemaundersøgelse svarer til de resultater, som kom frem i undersøgelsen af 23

20 danske virksomheders erfaringer med østeuropæisk arbejdskraft i juni 213, jf. Andersen, S. K., Feldtbo- Koldning (213) og en undersøgelse om udenlandsk rekruttering i Region Syddanmark, jf. Schmidt, T. D. (28). Begge undersøgelser peger på behov for arbejdskraft/ kompetencer som hovedårsagen til rekruttering af arbejdskraft fra udlandet. Det gælder såvel store som mindre virksomheder. Boks 6.3 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder med udenlandsk arbejdskraft På vegne af Dansk Arbejdsgiverforening har analyseinstituttet Epinion gennemført en interviewundersøgelse om virksomhedernes holdninger til udenlandsk arbejdskraft. Undersøgelsen er gennemført i november 213 via internettet blandt 52 repræsentativt udvalgte virksomheder, der alle har udenlandske medarbejdere ansat. Virksomhederne har i gennemsnit 171 ansatte og omfatter således mere end 85. danske og udenlandske medarbejdere. Virksomhederne blev spurgt om forskellige aspekter omhandlende udenlandsk arbejdskraft: Hvordan virksomhederne søger efter den udenlandske arbejdskraft, hvilke motiver de har for at rekruttere den udenlandske arbejdskraft, og hvordan de vurderer den udenlandske arbejdskraft i forhold til den danske. Idet der i sagens natur er tale om en stikprøve, er der statistisk usikkerhed forbundet med svarene i dette afsnit. Hvis f.eks. 5 pct. af virksomhederne svarer ja til et spørgsmål, er den statistiske usikkerhed på +/- 4 pct.- point på et 95 pct. konfidensniveau. Det svarer til, at japrocenten ligger i intervallet pct. Hvis 25 pct. af virksomhederne svarer ja, er usikkerheden tilsvarende +/- 3,8 pct.-point, og hvis 9 pct. af virksomhederne svarer ja, er usikkerheden +/- 2,6 pct.-point. 24

21 6.5 Udenlandske medarbejdere på DA-området De udlændinge, som arbejder inden for DA-området, er i samme grad som danskere ansat i job på høj kvalifikationsniveau, mens en langt større andel af udenlandske medarbejdere varetager job på lavere nivaeu som operatør- og monteringsarbejde og andet manuelt arbejde. Her arbejder hver anden udenlandske lønmodtager, mens det kun gælder hver fjerde danske lønmodtager, jf. tabel 6.5. Hver anden udlænding arbejder som ufaglært Udlændinge arbejder på højt kvalifikationsniveau og som ufaglærte Tabel 6.5 Fuldtidsbeskæftigede på DAområdet, pct., 212 Dansk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Ledelsesarbejde 7,4 2,8 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende 12,5 13,6 område Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 15, 6,2 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 11,9 8,6 Service- og salgsarbejde 11,3 7,5 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. Medhjælp,2,1 Håndværkspræget arbejde 16,3 1,4 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde 14,3 19,5 Andet manuelt arbejde 11,1 31,3 I alt 1, 1, ANM.: Fuldtidsbeskæftigede er beregnet på antal betalte timer og ansættelsesforholdets længde, og bygger på 381. fuldtidsbeskæftigede danskere og 23. fuldtidsbeskæftigede udlændinge. Tallene er uden personer registreret i RUT og inkluderer alle lønmodtagere ekskl. elever og unge. DA organiserer ikke virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, hvilket forklarer den lave andel af udlændinge og danskere i denne gruppe. KILDE: Egne beregninger på Arbejdsmarkedsstyrelsens statistik om udenlandsk arbejdskraft og DA s StrukturStatistik 212. Det betyder også, at udenlandsk arbejdskraft udgør en stor andel af jobfunktionerne inden for Andet manuelt arbejde. Hvor udlændinge også på DA-området udgør ca. fem til seks pct. af den samlede beskæftigelse, udgør de på det ufaglærte område næsten 15 pct. af beskæftigelsen, jf. figur pct. af jobbene inden for manuelt arbejde er besat af en udlænding 25

22 Figur 6.13 Mange udlændinge inden for manuelt arbejde Udenlandsk arbejdskraft som andel af samlet beskæftigelse inden for hovedarbejdsfunktionen på DA-området, pct., Andel på DA-området, gennemsnit 8 4 Ledelsesarbejde Højt kval.niveau Mellemhøjt kval.niveau Kontor- og kundeservice Service- og salg Håndværkspræget Operatør, transport m.v. Andet manuelt ANM.: Fuldtidsberegningerne er beregnet på antal betalte timer og ansættelsesforholdets længde og bygger på 381. fuldtidsbeskæftigede danskere og 23. fuldtidsbeskæftigede udlændinge. Tallene er uden personer registreret i RUT og inkluderer alle lønmodtagere ekskl. elever og unge. Hovedarbejdsfunktion 1-9 (ekskl. 6 Landbrug). KILDE: Egne beregninger på Arbejdsmarkedsstyrelsens statistik om udenlandsk arbejdskraft og DA s StrukturStatistik 212. Omvendt udgør den udenlandske arbejdskraft under fire pct. af beskæftigelsen på det faglærte område særligt inden for det håndværkspræget arbejde og inden for ledeselse udgør de ca. to pct. af beskæftigelsen. Inden for fysik og elektroingeniører er mange udlændinge Udlændinge, som arbejder i jobfunktioner på højeste kvalifikationsniveau, er på DA-området typisk ansat inden for fysik og som elektronikingeniører. I de jobfunktioner er ca. hver syvende beskæftiget udlænding, jf. figur

23 Hver syvende inden for fysik er udlænding Andel i jobfunktion inden for Højt kvalifikationsniveau, DA-området pct. 212, Dansk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Fysik m.v. Salg/ marketing Ingeniør/ andet Software m.v. Finans m.v. Ingeniør/ elektroteknologi Virksomhedsadm. Ledelse af udv.fkt. Ledelse forretningsservice m.v. Øverste virksomhedsledelse ANM.: Top 1-arbejdsfunktioner med flest fuldtidsbeskæftigede udlændinge ansat på DA-området inden for hovedarbejdsfunktion 1 og 2 (ledelse og arbejde på højt kvalifikationsniveau). 3- cifret arbejdsfunktionsniveau (disco). Tallene er uden personer registreret i RUT og inkluderer alle lønmodtagere ekskl. elever og unge. KILDE: Egne beregninger på Arbejdsmarkedsstyrelsens statistik om udenlandsk arbejdskraft og DA s StrukturStatistik 212. På det ufaglærte område inden for DA udgør udlændinge en relativt stor andel af beskæftigelsen inden for rengøring og med fremstilling af fødevarer. Inden for rengøring er det således over hver tredje job, der er besat af en udlænding, og inden for fremstilling af fødevarer er det hvert femte job, jf. figur Hver tredje rengøringsjob er besat af udlænding Rengøring. Figur 6.14 Udlændinge udgør en stor andel inden for rengøring og fremstilling af fødevarer Andel i jobfunktionerne inden for Operatør og transport m.v. og Andet manuelt, DA-området, pct. 212 Dansk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Figur 6.15 Operatørarb. (fødevarer) Tilberedning af mad Andet manuelt arb. Manuelt produktionsar b. Transport- og lagerarb. Operatørarb. (metal) Monteringsarb Manuelt bygge- og anlæg m.v. Chauffør (bus/lastbil) ANM.: Top 1-arbejdsfunktioner med flest fuldtidsbeskæftigede udlændinge ansat på DA-området inden for hovedarbejdsfunktion 8 og 9 (Operatør, monterings-, transport og andet manuelt arbejde). 3-cifret arbejdsfunktionsniveau (disco). Tallene er uden personer registreret i RUT og inkluderer alle lønmodtagere ekskl. elever og unge. KILDE: Egne beregninger på Arbejdsmarkedsstyrelsens statistik om udenlandsk arbejdskraft og DA s StrukturStatistik

24 På det danske arbejdsmarked reguleres løn- og arbejdsvilkår på grundlag af de rammer, som er fastlagt i de kollektive overenskomster. Knap tre ud af fire udlænd inge er omfattet af overenskomst På DA-området er 84 pct. af udlændingene omfattet af overenskomst, mens det tilsvarende tal for alle ansatte på DA-området er 88 pct. Det skønnes, at knap tre ud af fire udlændinge er omfattet af overenskomst på hele det danske arbejdsmarked. Det tilsvarende tal for hele arbejdsstyrken er 84 pct., jf. tabel 6.6 og tabel 8.1. Tabel 6.6 Overenskomstdækning for udenlandske medarbejdere , SKØN Med overenskomst Uden Overenskomst I alt Andel med overenskomst 1. fuldtidsbeskæftigede udlændinge Pct. Privat sektor DA FA Andre/uorganiserede Offentlig sektor I alt ANM.: Opgørelsen er ekskl. de udlændinge, der arbejder i en udenlandsk virksomhed i Danmark og er registreret gennem det såkaldte RUT-register, da disse personer ikke har et cpr-nummer og derfor ikke kan knyttes til en sektor/overenskomst. Det drejer sig om knap 5. fuldtidsbeskæftigede, hvor den overvejende del (ca. 3.) arbejder i bygge- og anlægsbranchen. Antallet af udlændinge i den offentlige sektor bygger på et gennemsnit af 1. og 2. kvartal 212. Jf. desuden tabel 8.1 samt bilag 6.1. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik (Beskæftigelse for Lønmodtagere), Specialkørsel fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (Jobindsats), DA, FA, Eurostat samt egne beregninger. En undersøgelse af virksomhedernes anvendelse af østeuropæisk arbejdskraft viste, at inden for udvalgte dele af industrien og inden for bygge og anlæg var hhv. 9 og 88 pct. af virksomhederne omfattet af en overenskomst. Tallene var lidt lavere inden for hotel og restauration samt rengøring, henholdsvis 61 og 59, mens tallet inden for landbruget var 54 pct. af virksomhederne, jf. Andersen, S. K., Feldtbo-Koldning (213). Opgørelsen over virksomhedernes organisering er imidlertid ikke relateret til, hvor mange ansatte virksomhederne har. Der kan derfor ikke sættes lighedstegn mellem virksomhedernes organisering og medarbejdernes overenskomstdækningsgrad. 28

25 Bilag 6.1 Opgørelse af overenkomstdækning for udenlandske medarbejdere Opgørelsen af udenlandske medarbejderes overenskomstdækning er identisk med metoden for arbejdsmarkedet som helhed (tabel 8.1). Da beregningerne bygger på en række antagelser for særligt gruppen af lønmodtagere i den resterende/uorganiserede del af den private sektor, skal overenskomstdækningen for Andre/uorganiserede, Privat sektor og I alt i tabel 6.6 dog tages med forbehold. Følgende forhold ligger til grund for opgørelsen af udenlandske medarbejderes overenskomstdækning: 1. Oplysningerne om antallet af fuldtidsbeskæftigede udlændinge i 212 bygger på en specialkørsel fra AMS (Jobindsats), som er koblet med data for Lønmodtagerbeskæftigelsen fra Danmarks Statistik og med data fra DA s lønstatistik. 2. Opgørelsen af udlændinge på DA-området følger metoden for hele DA-området og de udenlandske medarbejdere er identificeret på baggrund af specialkørslen fra AMS. 3. Det antages, at udlændinge inden for branchen Finansiering og forsikring har samme overenskomstdækning som beskæftigede inden for FA s område. 4. For den resterende del af den private sektor (kaldet andre/uorganiserede i tabellen) er der yderligere lavet en række antagelser: Det antages, at 25 pct. af udenlandske medarbejdere i branchen Landbrug, skovbrug og fiskeri er omfattet af en kollektiv aftale. Antagelsen bygger på et skøn fra GLS-A. For udenlandske medarbejdere ansat under andre/uorganiserede tages der udgangspunkt i 29

26 overenskomstdækningen på 59 pct. for hele gruppen i den overordnede tabel (tabel 8.1). Dækningsgraden vægtes i forhold til udenlandske medarbejderes relative fordeling på tværs af brancherne for andre/uorganiserede. Det antages, at overenskomstdækningen relativt set har samme profil som på DA-området på tværs af brancher (men altså på et lavere niveau). 21

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK August 2014 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: August 2014

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK

Figur 3.1 Samlede arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstid pr. beskæftiget, 2014 Figur 3.2. = Erhvervsfrekvens, pct. x ISL CHE SWE NLD NZL NOR DNK 3. 3. Arbejdsudbud Arbejdsudbud Arbejdskraft er virksomhedernes primære produktionsfaktor. Derfor er adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende for vækst og konkurrenceevne. Danmark har et relativt

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser D.1. Indledning og sammenfatning I rapporten analyseres mulighederne for at indføre optjeningsprincipper for EU/EØS-borgere, borgere fra 3.

Læs mere

FAKTAARK. Dansk Arbejdsgiverforening

FAKTAARK. Dansk Arbejdsgiverforening FAKTAARK Dansk Arbejdsgiverforening Europa-Parlamentsvalget 25. maj 214 INDHOLD Forord Danmark har brug for et åbent europæisk arbejdsmarked og vi er godt klædt på til det 3 Faktaark 1 Det indre marked

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Kl. 13.30-14.00 Globaliseringens konsekvenser for udviklingen i indvandrergrupper på SPIR-projektet Om globaliseringens konsekvenser for udviklingen

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Analyser af langtidsledigheden

Analyser af langtidsledigheden Analyser af langtidsledigheden Maj 21 1. INTRODUKTION OG SAMMENFATNING... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Sammenfatning af analyserapportens resultater...4 2. UDVIKLING I LANGTIDSLEDIGHEDEN... 6 2.1. Knap 75.

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere