SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER SPASSER HUND KANIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER SPASSER HUND KANIN"

Transkript

1 vv SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER SPASSER HUND KANIN

2 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN INDLEDNING 1.1 FAKTA 2.0 HÆVN 2.1 DEN GRÆSKE TRAGEDIE 2.2 ISLANDSKE SAGAER 3.0 ONDSKAB 3.1 JAN GUILLOU: ONDSKAB 4.0 PÆDOFILI 5.0 ET BLIK PÅ SPASSEREN 5.1 LARS AND THE REAL GIRL 6.0 NAVNENE BAG 7.0 KILDER OG BAGGRUND 7.1 LINK

3 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN INDLEDNING Har du styr på, hvad du rummer indeni? SPASSER HUND KANIN er et afslørende hævndrama, der dykker ind under hæmningerne og blotlægger alt det umenneskelige i mennesket. Forestillingens omdrejningspunkt er en psykisk udviklingshæmmet pige, Tine, som på én gang både er barn og voksen. Netop denne dobbelthed spiller en altafgørende rolle, da Tine en dag kommer hjem efter et besøg i et kaninskur og taler forvirret om sex. Hun har været i kiosken efter saftevand og er på vej hjem til institutionen, hvor hun bor, da hun møder en mand med et kaninskur i baghaven. De kaniner vil Tine gerne se, så hun går med manden ind i skuret. Tragedien lurer rumsterende forude, da Ida fra institutionen ringer til Lasse, Tines bror, og fortæller om besøget i mandens kaninskur. For hvad skal Lasse stille op? Kim Fupz Aakeson løfter sløret for et tankevækkende spektrum af alt det hjertelige og hjerteskærende, der gemmer sig indeni mennesket. Og mens hævnen tager knugende fat om Lasse, fyldes scenerummet med Nikolaj Nørlunds bittersøde toner. God læselyst! 1.1 FAKTA INSTRUKTØR: Martin Lyngbo MANUSKRIPT: Kim Fupz Aakeson MUSIK: Nikolaj Nørlund MEDVIRKENDE: se FAG: Dansk, Psykologi, Drama, Samfundsfag, Kristendomskundskab, Historie, Filmkundskab EMNER: Hævn, Selvtægt, Den græske tragedie, Islandske sagaer, Ondskab, Kærlighed, Begær, Pædofili, Det normale

4 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN HÆVN Hævn spiller en helt central rolle i SPASSER HUND KANIN. Da Lasse hører om Tines besøg i Bjørns kaninskur, bliver han opslugt af en trang til at hævne sig. Drivkraften bag Lasses handlinger igennem forestillingen er hans indædte hævngerrighed, og den får fatale konsekvenser. Hævn drejer sig om et ønske om at gøre noget op med en, som man mener, har foretaget en krænkende eller skadevoldende handling. Det kan enten være en reel handling eller en oplevet handling. Tilsyneladende ønsker man altså at gøre forholdet lige igen, men ofte har hævnen nærmere et ødelæggende end et konstruktivt formål. Øje for øje, tand for tand, som det lyder i Det Gamle Testamente, er én form for hævn. Her ønsker man at gøre forholdet mellem to parter lige igen. Sommetider rummer hævnen imidlertid også et element af straf. Begge former for hævn kan give anledning til fornyede skadevoldende handlinger mellem parterne. Hævnen kan således udvikle sig meget voldsomt mellem parterne og kan i værste tilfælde løbe løbsk. Lige siden oldtiden har hævn spillet en betydende rolle. Det Gamle Testamente, den græske tragedie og de islandske sagaer vidner om, at mennesker i mange forskellige kulturer har beskæftiget sig med begrebet hævn. Selvtægt Når man så at sige tager loven i egen hånd og foretager noget aktivt for at skaffe sig sin ret, er det selvtægt. Hvis en tyv bryder ind i en ens hjem, er det lovligt at forhindre tyven i at stjæle. Det er altså lovligt at forsvare sin ret over for en angriber. Der en skarp grænse mellem lovlig selvtægt og selvtægt, og man kan blive straffet for selvtægt efter Straffeloven 294. Finder man sin stjålne cykel, må man gerne tage den med hjem. Finder man den derimod i en aflåst kælder, må man ikke på egen hånd bryde kælderlåsen op for at skaffe cyklen tilbage. 2.0 ARBEJDSØVELSER Hvad driver Lasse til at handle, som han gør? Hvilken type hævn er der tale om? Er det som i Det Gamle Testamente, Øje for øje, tand for tand, eller er der et element af straf? Eller er det en helt anden form for hævn? Hvad ville I selv gøre, hvis I var i Lasses situation? Har I nogen erfaringer med lovlig selvtægt eller selvtægt?

5 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN DEN GRÆSKE TRAGEDIE Personerne i hævndramaet SPASSER HUND KANIN deler på flere måde skæbne med karaktererne i den græske tragedie. Lasses handlinger fører til et sted, hvor der ingen vej tilbage er. Tragedien stammer fra oldtidens Grækenland og er et drama med en sørgelig slutning. Aristoteles Aristoteles blev født i 384 f.kr. i byen Stageira og døde i 322 f.kr. Han var filosof og anses for at være en af dem, der har haft allerstørst indflydelse på den vestlige verdens tanker. En af de helt store græske tragediedigtere er Sofokles, som blandt andet har skrevet Kong Ødipus og Antigone. I bogen Poetik (4. årh. f.kr.) beskriver den græske filosof Aristoteles tragedien som genre på baggrund af blandt andet Sofokles tragedier. Ifølge Aristoteles begår hovedpersonen i tragedien en fejl og kan umuligt undslippe sin skæbne. Det tragiske består i, at hovedpersonen fremstår som en beundringsværdig helt, men begår en fejl, der får fatale konsekvenser. Sofokles Sofokles levede ca. mellem 495 og 406 f.kr. og var en af de mest betydningsfulde græske tragediedigtere. Udover at være en succesrig forfatter, var Sofokles også politisk aktiv og bestred flere vigtige embeder. Kong Ødipus Kong Ødipus er Sofokles tragedie om den græske sagnkonge Ødipus storhed og fald og den skæbnesvangre forbindelse mellem mor og søn. Ødipus dræber sin far og gifter sig og får børn med sin mor. Da den grusomme sandhed går op for Ødipus, stikker han sine øjne ud.

6 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN DE ISLANDSKE SAGAER Også de islandske sagaer beretter om drabelige hævntogter. Ofte er hævnen foranlediget af en krænket æresfølelse. Slægt og ære er omdrejningspunktet i de islandske sagaer. Ære skal forstås som den værdi, man har i samfundets øjne. Respekt og selvrespekt hænger nøje sammen med æresbegrebet. Det er bydende nødvendigt, at man lever op til de forventninger, der stilles. Krænkes æren, har både den enkelte og slægten tabt prestige. For at genoprette situationen, skal den krænkede hævne sig. Hævnaktionen drejer sig altså ikke om at skabe retfærdighed eller sone skyld. Derimod skal hævnen udligne forholdet mellem parterne. Hævnen er ikke nødvendigvis rettet mod skadevolderen, den kan lige så godt gå ud over en anden i slægten, som ikke er bekendt med konflikten. Selve retssystemet er bygget op om hævn. Når man er blevet krænket og vil hævne sig, skal det bekendtgøres, og hævnen skal foregå offentligt. Saga Ordet saga betyder sige eller fortælle. Oprindeligt var sagaerne mundtlige historiefortællinger. Mellem 1200 og 1350 har anonyme forfattere skrevet sagaerne ned på islandsk. 2.2 ARBEJDSØVELSE Find lighedstræk mellem SPASSER HUND KANIN og den græske tragedie. Er Lasse en helt? Adskiller hævnbegrebet i de islandske sagaer sig fra Lasses hævn? Hvis ja, hvordan? Hvordan kan det være, at hævn ikke længere er en del af retssystemet? Sammenhold menneskesynet i de islandske sagaer med menneskesynet i vores samfund. Diskutér, hvad der er vigtigst i vores samfund, slægten eller individet? Har I haft lyst til at hævne jer? Hvis ja, i hvilke situationer? SMS Tilmeld dig Mungo Parks sms-tjeneste og modtag dagtilbud og info om vores forestillinger. Send en sms med teksten mungo info til Det koster 0 kr + alm. sms-takst.

7 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN ONDSKAB Lasse slår Bjørn ihjel, fordi han tror, at Bjørn har forgrebet sig på Tine. Er det en ond handling? Når man taler om begrebet ondskab, er det ofte i forbindelse med en handling eller hændelse. Men hvor stammer ondskaben fra? Er der en lille flig af ondskab i os alle, eller er ondskab forbeholdt et lille, men brutalt, mindretal? Gennem tiden har mange forsøgt at forklare, hvad ondskab mon egentlig er, og hvorfor den overhovedet er mulig. Det er typisk i discipliner som filosofi, psykologi og religion, man søger svar på spørgsmål om ondskab. I Ondskabens filosofi søger den norske filosof Lars Fredrik Händler Svendsen at kortlægge, hvad ondskab er. Han opstiller fire ondskabstypologier inden for den moralske ondskab, hvilket vil sige det som vedrører menneskets handlingsliv. De fire kategorier er som følger: 1) Den dæmoniske ondskab: At gøre noget fordi det er ondt. 2) Den instrumentelle ondskab: At gøre noget ondt for at opnå noget andet, velvidende at det er ondt. 3) Den idealistiske ondskab: At gøre noget ondt i den tro, at man gør noget godt. 4) Den dumme ondskab At handle uden egentlig at tænke over om det er godt eller ondt. Lars Fredrik Händler Svendsen Lars Fr. H. Svenden er født i 1970, og er en norsk filosof og forfatter. Han er ansat som lektor ved det filosofiske institut i Bergen og som klummeskriver ved avisen Aftenposten. I offentligheden er Lars Fr. H. Svendsen især kendt for sine essayistiske bøger om fænomener som kedsomhed, ondskab, frygt, kunst og mode. I 1999 havde han sit store gennembrud med bogen Kjedsomhetens filosofi. 3.0 ARBEJDSØVELSER Prøv at definere, hvad I forstår ved ondskab. Er det ondskab, når Lasse slår Bjørn ihjel? Er der eksempler i SPASSER HUND KANIN på en eller flere af Lars Fr. H. Svendens fire ondskabstypologier? Hvad kan årsagen til en ond handling være? Giv eksempler på onde handlinger eller hændelser. Diskutér, hvorvidt man straffer ondskab i vores samfund. Har det mon ændret sig gennem tiden?

8 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN JAN GUILLOU: ONDSKAB I filmen Ondskab fra 2003 møder man Erik Ponti, der kæmper en voldelig magtkamp både i hjemmet mod stedfaren og i skolegården. Erik bliver flyttet til kostskolen Stjärnsberg, hvor spillereglerne ikke er spor anderledes. Under navnet kammeratopdragelse uddeler skolens ældste elever magtdemonstrerende tæsk. Imidlertid ønsker Erik ikke at tage samme beskidte kneb i brug. Han synes, at vold er ondskab, og han vil ikke være ond. Han har ellers både den fysiske og mentale styrke til at erobre magten blandt eleverne på Stjärnsberg. Men da mobbeofret en dag bliver hans gode ven, Pierre Tanguy, ser han ingen anden udvej end vold. De ældre drenge, der mobber, søndertæver han og også derhjemme, gør han voldeligt og definitivt op med stedfaren. Ondskab illustrerer voldens flersidede væsen. Jan Guillou udtaler i et interview i tidsskriftet EKKO: Det er naturligvis yderst diskutabelt, når Erik begynder at hævne sig. Dér får han minuspoint i Himmerriget. Men det var vigtigt for mig også at skildre dén side af volden. Jan Guillou Guillou er født i 1944, og er svensk forfatter, journalist og debattør. I 1973 kom Guillou for alvor i søgelyset, da han var med til at afsløre den svenske spionorganisation Informationsbyrån (IB). For sin rolle i afsløringen blev Guillou idømt ti måneders fængselsstraf. Romanen Ondskab (1981) er selvbiografisk og blev filmatiseret i Udover Ondskab, er Guillous mest kendte bøger romanerne om agenten Carl Hamilton og de fire historiske romaner om tempelridderen Arn. Jan Guillou Læs hele interviewet med Jan Guillou på (Interviewet blev bragt i nr. 21, januar 2004). Diskutér Guillous syn på vold og mobning. Er I enige med ham? 3.1 ARBEJDSØVELSER (Såfremt Ondskab ses i klassen) Karakterisér Erik og Pierre. Hvori består deres ligheder og forskelle? Hvordan kan det være, at Erik i lang tid ikke benytter sig af vold i magtkampen mod Silverhielm? Hvad får ham til at tæve Silverhielm og stedfaren til sidst i filmen? Hvordan kommer ondskab til udtryk i filmen? Er der forskel på vold? Slutter filmen lykkeligt? Som hos Erik i Ondskab kommer Lasses hævn i SPASSER HUND KANIN til udtryk i form af vold Hvordan hænger ondskab og vold egentlig sammen? Er Erik og Lasse onde mennesker, selvom de tyer til vold, når de hævner sig?

9 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN PÆDOFILI Det er en kendsgerning, at Tine efter besøget i Bjørns kaninskur taler forvirret om sex, og at hun har fået en 50 er til slik af kaninopdrætteren Bjørn. Men mere ved Tines bror Lasse og Ida fra institutionen faktisk ikke. De antager begge, at Tine har været udsat for et seksuelt overgreb, selvom Tine aldrig har fortalt, hvad der præcist foregik i kaninskuret. Ganske vist er Tine udenpå en voksen kvinde, men indeni er hun kun en lille pige. Og det er denne dobbelthed, der gør situationen så vanskelig. Dobbeltheden gør Tine udsat. Så hvad skal Lasse tro? Pædofili Pædofili er fascination og tiltrækning mod børn. I Danmark er seksuelle forhold til børn under 15 år forbudt. Siden Christian 5.s Danske Lov af 1683 har kønslig omgang mellem børn og voksne været reguleret juridisk, og man straffede seksuelle forhold mellem børn og forældre hårdt. Den seksuelle lavalder blev i Almindelig borgerlig Straffelov af 1866 bestemt til 12 år for piger, mens der ikke var nogen aldersgrænse for drenge. I 1930 ved straffelovsreformen blev lavalderen for begge køn sat til 15 år. Før Danske Lov blev seksuelle overgreb opfattet som et kirkeligt anliggende 4.0 ARBEJDSØVELSER Hvorfor antager Lasse og Ida, at Tine har været udsat for et seksuelt overgreb? Hvordan kunne misforståelsen være undgået? Der er et mundheld, der siger, at man er uskyldig indtil andet er bevist. Bør det også gælde personer, man mistænker for pædofili? Diskutér, hvad det betyder for historien, at Tine er psykisk udviklingshæmmet. FACEBOOK Find Mungo Park på FACEBOOK

10 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN ET BLIK PÅ SPASSEREN Faktisk har Tines handicap intet som helst at gøre med at være spasser, eller spastisk lammet, som det mere korrekt hedder. Tine er psykisk udviklingshæmmet, og det er en helt anden ting. Tine fortæller om sig selv: Jeg er ikke spasser. Jeg er ikke dum. Jeg er langsomt udviklet. Jeg ser fjernsyn om kærlighed. Og om alt det andet der er indeni menneskene. Tine er bevidst om sin formåen. Hun er ikke spasser. Og hun er absolut ikke dum. Hun ved, hvad hun er, og hvad hun ikke er. Af alle personerne i SPASSER HUND KANIN er hun måske ligefrem den, der ved allermest om sig selv? Tine er vældig optaget alt det, der er indeni menneskene, som hun siger. Og sommetider virker det også som om, at hun er bedre til at sætte ord på, hvad der foregår, end Lasse, Ida og alle de andre normale. Mon Tines indsigt skyldes, at hun ikke er bundet på hænder og fødder af hæmninger? Eller er det fordi hun taler barnets krystalklare sprog? Spastisk lammelse Spastisk lammelse hedder også cerebral parese. I Danmark har ca mennesker diagnosen cerebral parese. Cerebral parese kendetegnes ved en delvis lammelse af flere eller færre muskelgrupper, som samtidig er spastiske, hvilket vil sige, at musklerne er mere spændte end normalt. Der er altså ikke noget i vejen med musklerne, cerebral parese er en hjerneskade. Psykisk udviklingshæmning Psykisk udviklingshæmmede har en mangelfuld udvikling af specielt de intellektuelle evner og har en nedsat evne til at lære sproglige, motoriske, tankemæssige og sociale færdigheder. I Danmark anser man ikke længere psykisk udviklingshæmning som et psykiatrisk anliggende. I stedet søger man at hjælpe psykisk udviklingshæmmede inden for socialpædagogiske rammer. 5.0 ARBEJDSØVELSER Hvorfor tror I, at manuskriptforfatteren har ladet Tine være den mest klarsynede af alle personerne i forestillingen? Før i tiden var psykisk udviklingshæmmede gemt væk på institutioner. Nu om dage er de langt mere synlige i samfundet. Hvad tror I, udviklingen skyldes? Kender I nogen, der er spastikere eller psykisk udviklingshæmmede? Hvorfor bruger man mon spasser og åndssvag som skældsord? Diskutér, hvad det betyder for opfattelsen af mennesker med et handicap. Udover de fysiske vanskeligheder som cerebral parese medfører, har mange mennesker desuden kognitive vanskeligheder i forskellig grad. De kognitive funktioner bliver betragtet som normale, hvis man kan håndtere hverdagens udfordringer uden problemer.

11 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN LARS AND THE REAL GIRL Filmen Lars and the Real Girl foregår i et lille landsbysamfund, hvor den stilfærdige Lars (Ryan Gosling) passer sit job og ikke ret meget andet. Han har slået sig ned i Gus (Paul Schneider) og Karins (Emily Mortimer) garage og lever et isoleret liv. Gus og Lars er brødre, og de har overtaget huset efter deres forældre. Da Lars en dag banker på hos Gus og Karin og fortæller, at han har mødt sit livs kærlighed, bliver de både begejstrede og overraskede. Imidlertid når overraskelsen uanede højder, da det går op for Gus og Karin, at Lars udkårne ikke er en helt almindelig kvinde, men en lolitadukke bestilt over internettet. Byens indsigtsfulde læge Dagmar (Patricia Clarkson) får overbevist alle i byen om at spille med på illusionen og på den måde hjælpe Lars gennem sin vrangforestilling. Det varer ikke længe, før Lars kæreste Bianca er blevet en integreret del af samfundet med en ganske travl hverdag. Bianca bliver nemlig ansat som mannequin i en tøjforretning og fungerer (ved hjælp af en højtaler) som oplæser på børneafdelingen på byens hospital. Det interessante er, hvordan samfundet i Lars and the Real Girl tackler Lars vrangforestilling sammenholdt med, hvordan Tines medmennesker tackler hendes handicap i SPASSER HUND KANIN. De to måder at tackle anormalitet på får vidt forskellige konsekvenser. Byens borgere accepterer Lars illusion og hjælper ham på den led ud af vrangforestillingen, mens Tine med fatale følger bliver misforstået af sine nærmeste. Lars and the Real Girl er fra 2007 og er instrueret af Craig Gillespie Lars and the Real Girl blev nomineret til en Oscar for bedste manuskript. Derudover har filmen opnået 12 øvrige nomineringer i manuskript- og skuespillerkategorier. Ryan Gosling vandt både en Satellite Award og en Screen Actors Guild Award for sin rolle som Lars. 5.1 ARBEJDSØVELSER (Såfremt filmen ses i klassen) Hvorfor har Lars en lolitadukke som kæreste? Hvordan hjælper lægen Lars ud af vrangforestillingen? Hvordan udvikler forholdet sig mellem Lars og Bianca? Hvorfor begynder de at skændes? Karakterisér Lars, og sammenlign hans karakter med Tines i SPASSER HUND KANIN. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem dem? Sammenlign Gus og Lasse. Hvordan tackler de hver især deres henholdsvis handicappede bror og søster? Diskutér, hvad det betyder for Lars og Tine, hvordan deres medmennesker tackler deres handicap. Hvilke konsekvenser får det?

12 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN NAVNENE BAG Trioen bag SPASSER HUND KANIN udgøres af instruktør Martin Lyngbo, manuskriptforfatter Kim Fupz Aakeson og musiker Nikolaj Nørlund. Sammen har de udviklet en forestilling, der oprindeligt udsprang af en tilfældig improvisation. Skuespilleren Rikke Bilde spillede en psykisk udviklingshæmmet pige, der lyttede fascineret til musikken fra sin transistorradio. Portrættet af det musikelskende barn i den voksnes krop åbnede muligheden for at undersøge, hvad mennesket rummer indeni af både fornuftige og utæmmelige følelser. Nikolaj Nørlund Nikolaj Nørlund er født i 1965 og er en dansk musiker. Ved siden af sin solokarriere er han aktiv i gruppen The Rhonda Harris. Tidligere har han været en del af gruppen Trains and Boats and Planes. I 1996 debuterede han med pladen Navnløs. Numrene er en fortolkning af en stribe af Michael Strunges digte. I dag ejer Nikolaj Nørlund pladeselskabet Auditorium. Martin Lyngbo Direktør for Mungo Park Allerød. Talsmand for Mungo Parks direktørforum. Født i Hjørring. Opvokset i Holte, Nuuk, Assens og Farum. Har som voksen boet i København, London, Århus, Caribien og Hillerød. Begyndte at lave teater, tv og kortfilm i Århus i Sceneinstruktør fra Statens Teaterskole Har skrevet og/eller instrueret forestillinger til Caféteatret, Aalborg Teater, Svalegangen og Får302. Har til Mungo Park skrevet og instrueret følgende forestillinger: Forstad (manus i samarbejde med Anna Bro); Mungo Park - manden bag navnet (manus i samarbejde med Thor Bjørn Krebs); Pornotopia (efter oplæg af Kitte Wagner og Jonatan Spang); Den Anden og Spasser Hund Kanin (kun instruktion). Blev i 2006 Reumert-nomineret som både årets dramatiker og årets instruktør. Stykket Forstad modtog samme år en Reumert i kategorien årets forestilling i det lille format. Udnævnt til BNY Talent 100 i Underviser på teaterskoler i ind- og udland. Deltager løbende i den offentlige samtale som skribent og debattør, bl.a med en lang række klummer i MetroXpress. I 2003 vandt han en DMA som årets producer og i 2006 en Steppeulv, ligeledes som årets producer. Kim Fupz Aakeson Kim Fupz Aakeson er født i København i 1958 og er opvokset i Hvidovre og Albertslund. Han tog en HF på Vallensbæk Gymnasium og havde derefter mange og kortvarige job i erhvervslivet. I 1996 afsluttede han sit studium på filmskolens manuskriptlinje. Fra starten af 1980 erne fungerede Fupz Aakeson som freelanceillustrator i aviser, fagblade og tidsskrifter, blandt andet for Press, Information og Weekendavisen. Bag sig har Fupz Aakeson en omfattende stribe af tegneseriealbums, børnebøger, noveller og romaner. Han debuterede som tegneserietegner med albummet Gå løs på livet! i 1982, og som forfatter med børnebogen Hvem vover at vække guderne i Derudover står han bag en række af nyere danske filmsucceser som Den eneste ene og Små ulykker. Også som dramatiker har han foldet sig ud, heriblandt med SPASSER HUND KANIN. I løbet af sin karriere har Fupz Aakeson opnået en hel række priser for forfatterskabet

13 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN KILDER OG BAGGRUND - Poetik Aristoteles - Ondskabens filosofi Lars Fredrik Händler Svendsen - Fri os fra det onde Ole Bornedal - Ondskab Jan Guillou - Ondskabens anatomi Ove Nyholm - Lars and the Real Girl Craig Gillespie 8.1 LINKS Hør Nikolaj Nørlunds musik fra forestillingen, se billeder og trailer Spasser hund kanin undervisningsmateriale Mungo Park, 2009 Tekst og redaktion: Martin Biil, Lise Carstensen Layout: Jon Kort & MUNGO PARK ALLERØD FRITZ HANSENS VEJ 23 DK-3450 ALLERØD (+45)

SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER ET ANDET STED

SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER ET ANDET STED SKOLEMATERIALE vv PRÆSENTERER ET ANDET STED MUNGOPARK v ET ANDET STED 1 1.0 INDLEDNING 1.1 FAKTA 2.0 DANMARK I 1970 ERNE 3.0 FAMILIEN DANMARK 3.1 ERLING JEPSEN: KUNSTEN AT GRÆDE I KOR 3.2 SUSANNE BIER:

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER KVINDE KEND DIN KROP

SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER KVINDE KEND DIN KROP vv SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER KVINDE KEND DIN KROP MUNGOPARK v KVINDE KEND DIN KROP 1 1.0 INDLEDNING 1.1 FAKTA 2.0 KVINDEKROPPEN SOM HÅNDBOG 2.1 HERBJØRG WASMO: HUNDREDE ÅR 3.0 SEKSUALITET OG SAMLIV 3.1

Læs mere

SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER OPSANG

SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER OPSANG vv SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER OPSANG MUNGOPARK - BAGGÅRDTEATRET v OPSANG 1 1.0 INDLEDNING 1.1 FAKTA 2.0 DE SYV DØDSSYNDER 3.0 DE SYV DØDSSYNDER I KULTUREN 3.1 DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIE 3.2 SEVEN 3.3 MELANKOLIA

Læs mere

DANSK ROM EO +JULIE+ Undervisningsmateriale fra

DANSK ROM EO +JULIE+ Undervisningsmateriale fra DANSK ROM EO +JULIE+ SHAKESPEARE VORES HISTORIE SOM DU VORES ALDRIG SHAKESPEARE HAR SET DET FØR Undervisningsmateriale fra 1 Når dine øjne ser på mig er jeg usårlig Romeo Indhold Kære underviser Hvad sker

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk Retfærdighed og hævn Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti www.bornogengle.dk 2009 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti - et samarbejde mellem skole og kirke.

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder. 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets. 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens

INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder. 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets. 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens 2 tabu og vold INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets indsats mod vold 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens forebyggende arbejde

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Stormen. Et neotraditionalistisk quasi-drama. Af Maria Bergmann, Jeppe Hamming og Jonas Sanberg Jensen

Stormen. Et neotraditionalistisk quasi-drama. Af Maria Bergmann, Jeppe Hamming og Jonas Sanberg Jensen Stormen Et neotraditionalistisk quasi-drama Af Maria Bergmann, Jeppe Hamming og Jonas Sanberg Jensen Indhold Indledning... 3 Scenografi og dets lige... 5 Optakt og evaluering... 10 Persongalleri... 14

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Ære og Konflikt. Ære og Konflikt. - om unge, social kontrol, pres og modenhed

Ære og Konflikt. Ære og Konflikt. - om unge, social kontrol, pres og modenhed Ære og Konflikt Ære og Konflikt - om unge, social kontrol, pres og modenhed Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i november 2010 Indholdsfortegnelse Indsatsen mod tvangsægteskaber

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

RICH KIDS - ET UNDERVISNINGSMATERIALE

RICH KIDS - ET UNDERVISNINGSMATERIALE RICH KIDS - ET UNDERVISNINGSMATERIALE Niveau: 8.-10. klasse, gymnasiet og de øvrige ungdomsuddannelser Fag: dansk, samfundsfag, film & tv INDHOLD: Til læreren... 2 Filmens handling... 4 De 7 nøgleord penge,

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

ON/OFF AARHUS TEATER SCALA SÆSON 2014/15

ON/OFF AARHUS TEATER SCALA SÆSON 2014/15 UNDERVISNINGSMATERIALE ON/OFF AARHUS TEATER SCALA SÆSON 2014/15. R K NY 0 5 et -d b er i ere ll ig e b nd i ARTWORK: YELLOW1.DK IS R TP E L L n! I f fe B 2 INDHOLD PRAKTISK INFO... 3 FORORD... 4 1. DEN

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere