SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER SPASSER HUND KANIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER SPASSER HUND KANIN"

Transkript

1 vv SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER SPASSER HUND KANIN

2 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN INDLEDNING 1.1 FAKTA 2.0 HÆVN 2.1 DEN GRÆSKE TRAGEDIE 2.2 ISLANDSKE SAGAER 3.0 ONDSKAB 3.1 JAN GUILLOU: ONDSKAB 4.0 PÆDOFILI 5.0 ET BLIK PÅ SPASSEREN 5.1 LARS AND THE REAL GIRL 6.0 NAVNENE BAG 7.0 KILDER OG BAGGRUND 7.1 LINK

3 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN INDLEDNING Har du styr på, hvad du rummer indeni? SPASSER HUND KANIN er et afslørende hævndrama, der dykker ind under hæmningerne og blotlægger alt det umenneskelige i mennesket. Forestillingens omdrejningspunkt er en psykisk udviklingshæmmet pige, Tine, som på én gang både er barn og voksen. Netop denne dobbelthed spiller en altafgørende rolle, da Tine en dag kommer hjem efter et besøg i et kaninskur og taler forvirret om sex. Hun har været i kiosken efter saftevand og er på vej hjem til institutionen, hvor hun bor, da hun møder en mand med et kaninskur i baghaven. De kaniner vil Tine gerne se, så hun går med manden ind i skuret. Tragedien lurer rumsterende forude, da Ida fra institutionen ringer til Lasse, Tines bror, og fortæller om besøget i mandens kaninskur. For hvad skal Lasse stille op? Kim Fupz Aakeson løfter sløret for et tankevækkende spektrum af alt det hjertelige og hjerteskærende, der gemmer sig indeni mennesket. Og mens hævnen tager knugende fat om Lasse, fyldes scenerummet med Nikolaj Nørlunds bittersøde toner. God læselyst! 1.1 FAKTA INSTRUKTØR: Martin Lyngbo MANUSKRIPT: Kim Fupz Aakeson MUSIK: Nikolaj Nørlund MEDVIRKENDE: se FAG: Dansk, Psykologi, Drama, Samfundsfag, Kristendomskundskab, Historie, Filmkundskab EMNER: Hævn, Selvtægt, Den græske tragedie, Islandske sagaer, Ondskab, Kærlighed, Begær, Pædofili, Det normale

4 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN HÆVN Hævn spiller en helt central rolle i SPASSER HUND KANIN. Da Lasse hører om Tines besøg i Bjørns kaninskur, bliver han opslugt af en trang til at hævne sig. Drivkraften bag Lasses handlinger igennem forestillingen er hans indædte hævngerrighed, og den får fatale konsekvenser. Hævn drejer sig om et ønske om at gøre noget op med en, som man mener, har foretaget en krænkende eller skadevoldende handling. Det kan enten være en reel handling eller en oplevet handling. Tilsyneladende ønsker man altså at gøre forholdet lige igen, men ofte har hævnen nærmere et ødelæggende end et konstruktivt formål. Øje for øje, tand for tand, som det lyder i Det Gamle Testamente, er én form for hævn. Her ønsker man at gøre forholdet mellem to parter lige igen. Sommetider rummer hævnen imidlertid også et element af straf. Begge former for hævn kan give anledning til fornyede skadevoldende handlinger mellem parterne. Hævnen kan således udvikle sig meget voldsomt mellem parterne og kan i værste tilfælde løbe løbsk. Lige siden oldtiden har hævn spillet en betydende rolle. Det Gamle Testamente, den græske tragedie og de islandske sagaer vidner om, at mennesker i mange forskellige kulturer har beskæftiget sig med begrebet hævn. Selvtægt Når man så at sige tager loven i egen hånd og foretager noget aktivt for at skaffe sig sin ret, er det selvtægt. Hvis en tyv bryder ind i en ens hjem, er det lovligt at forhindre tyven i at stjæle. Det er altså lovligt at forsvare sin ret over for en angriber. Der en skarp grænse mellem lovlig selvtægt og selvtægt, og man kan blive straffet for selvtægt efter Straffeloven 294. Finder man sin stjålne cykel, må man gerne tage den med hjem. Finder man den derimod i en aflåst kælder, må man ikke på egen hånd bryde kælderlåsen op for at skaffe cyklen tilbage. 2.0 ARBEJDSØVELSER Hvad driver Lasse til at handle, som han gør? Hvilken type hævn er der tale om? Er det som i Det Gamle Testamente, Øje for øje, tand for tand, eller er der et element af straf? Eller er det en helt anden form for hævn? Hvad ville I selv gøre, hvis I var i Lasses situation? Har I nogen erfaringer med lovlig selvtægt eller selvtægt?

5 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN DEN GRÆSKE TRAGEDIE Personerne i hævndramaet SPASSER HUND KANIN deler på flere måde skæbne med karaktererne i den græske tragedie. Lasses handlinger fører til et sted, hvor der ingen vej tilbage er. Tragedien stammer fra oldtidens Grækenland og er et drama med en sørgelig slutning. Aristoteles Aristoteles blev født i 384 f.kr. i byen Stageira og døde i 322 f.kr. Han var filosof og anses for at være en af dem, der har haft allerstørst indflydelse på den vestlige verdens tanker. En af de helt store græske tragediedigtere er Sofokles, som blandt andet har skrevet Kong Ødipus og Antigone. I bogen Poetik (4. årh. f.kr.) beskriver den græske filosof Aristoteles tragedien som genre på baggrund af blandt andet Sofokles tragedier. Ifølge Aristoteles begår hovedpersonen i tragedien en fejl og kan umuligt undslippe sin skæbne. Det tragiske består i, at hovedpersonen fremstår som en beundringsværdig helt, men begår en fejl, der får fatale konsekvenser. Sofokles Sofokles levede ca. mellem 495 og 406 f.kr. og var en af de mest betydningsfulde græske tragediedigtere. Udover at være en succesrig forfatter, var Sofokles også politisk aktiv og bestred flere vigtige embeder. Kong Ødipus Kong Ødipus er Sofokles tragedie om den græske sagnkonge Ødipus storhed og fald og den skæbnesvangre forbindelse mellem mor og søn. Ødipus dræber sin far og gifter sig og får børn med sin mor. Da den grusomme sandhed går op for Ødipus, stikker han sine øjne ud.

6 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN DE ISLANDSKE SAGAER Også de islandske sagaer beretter om drabelige hævntogter. Ofte er hævnen foranlediget af en krænket æresfølelse. Slægt og ære er omdrejningspunktet i de islandske sagaer. Ære skal forstås som den værdi, man har i samfundets øjne. Respekt og selvrespekt hænger nøje sammen med æresbegrebet. Det er bydende nødvendigt, at man lever op til de forventninger, der stilles. Krænkes æren, har både den enkelte og slægten tabt prestige. For at genoprette situationen, skal den krænkede hævne sig. Hævnaktionen drejer sig altså ikke om at skabe retfærdighed eller sone skyld. Derimod skal hævnen udligne forholdet mellem parterne. Hævnen er ikke nødvendigvis rettet mod skadevolderen, den kan lige så godt gå ud over en anden i slægten, som ikke er bekendt med konflikten. Selve retssystemet er bygget op om hævn. Når man er blevet krænket og vil hævne sig, skal det bekendtgøres, og hævnen skal foregå offentligt. Saga Ordet saga betyder sige eller fortælle. Oprindeligt var sagaerne mundtlige historiefortællinger. Mellem 1200 og 1350 har anonyme forfattere skrevet sagaerne ned på islandsk. 2.2 ARBEJDSØVELSE Find lighedstræk mellem SPASSER HUND KANIN og den græske tragedie. Er Lasse en helt? Adskiller hævnbegrebet i de islandske sagaer sig fra Lasses hævn? Hvis ja, hvordan? Hvordan kan det være, at hævn ikke længere er en del af retssystemet? Sammenhold menneskesynet i de islandske sagaer med menneskesynet i vores samfund. Diskutér, hvad der er vigtigst i vores samfund, slægten eller individet? Har I haft lyst til at hævne jer? Hvis ja, i hvilke situationer? SMS Tilmeld dig Mungo Parks sms-tjeneste og modtag dagtilbud og info om vores forestillinger. Send en sms med teksten mungo info til Det koster 0 kr + alm. sms-takst.

7 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN ONDSKAB Lasse slår Bjørn ihjel, fordi han tror, at Bjørn har forgrebet sig på Tine. Er det en ond handling? Når man taler om begrebet ondskab, er det ofte i forbindelse med en handling eller hændelse. Men hvor stammer ondskaben fra? Er der en lille flig af ondskab i os alle, eller er ondskab forbeholdt et lille, men brutalt, mindretal? Gennem tiden har mange forsøgt at forklare, hvad ondskab mon egentlig er, og hvorfor den overhovedet er mulig. Det er typisk i discipliner som filosofi, psykologi og religion, man søger svar på spørgsmål om ondskab. I Ondskabens filosofi søger den norske filosof Lars Fredrik Händler Svendsen at kortlægge, hvad ondskab er. Han opstiller fire ondskabstypologier inden for den moralske ondskab, hvilket vil sige det som vedrører menneskets handlingsliv. De fire kategorier er som følger: 1) Den dæmoniske ondskab: At gøre noget fordi det er ondt. 2) Den instrumentelle ondskab: At gøre noget ondt for at opnå noget andet, velvidende at det er ondt. 3) Den idealistiske ondskab: At gøre noget ondt i den tro, at man gør noget godt. 4) Den dumme ondskab At handle uden egentlig at tænke over om det er godt eller ondt. Lars Fredrik Händler Svendsen Lars Fr. H. Svenden er født i 1970, og er en norsk filosof og forfatter. Han er ansat som lektor ved det filosofiske institut i Bergen og som klummeskriver ved avisen Aftenposten. I offentligheden er Lars Fr. H. Svendsen især kendt for sine essayistiske bøger om fænomener som kedsomhed, ondskab, frygt, kunst og mode. I 1999 havde han sit store gennembrud med bogen Kjedsomhetens filosofi. 3.0 ARBEJDSØVELSER Prøv at definere, hvad I forstår ved ondskab. Er det ondskab, når Lasse slår Bjørn ihjel? Er der eksempler i SPASSER HUND KANIN på en eller flere af Lars Fr. H. Svendens fire ondskabstypologier? Hvad kan årsagen til en ond handling være? Giv eksempler på onde handlinger eller hændelser. Diskutér, hvorvidt man straffer ondskab i vores samfund. Har det mon ændret sig gennem tiden?

8 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN JAN GUILLOU: ONDSKAB I filmen Ondskab fra 2003 møder man Erik Ponti, der kæmper en voldelig magtkamp både i hjemmet mod stedfaren og i skolegården. Erik bliver flyttet til kostskolen Stjärnsberg, hvor spillereglerne ikke er spor anderledes. Under navnet kammeratopdragelse uddeler skolens ældste elever magtdemonstrerende tæsk. Imidlertid ønsker Erik ikke at tage samme beskidte kneb i brug. Han synes, at vold er ondskab, og han vil ikke være ond. Han har ellers både den fysiske og mentale styrke til at erobre magten blandt eleverne på Stjärnsberg. Men da mobbeofret en dag bliver hans gode ven, Pierre Tanguy, ser han ingen anden udvej end vold. De ældre drenge, der mobber, søndertæver han og også derhjemme, gør han voldeligt og definitivt op med stedfaren. Ondskab illustrerer voldens flersidede væsen. Jan Guillou udtaler i et interview i tidsskriftet EKKO: Det er naturligvis yderst diskutabelt, når Erik begynder at hævne sig. Dér får han minuspoint i Himmerriget. Men det var vigtigt for mig også at skildre dén side af volden. Jan Guillou Guillou er født i 1944, og er svensk forfatter, journalist og debattør. I 1973 kom Guillou for alvor i søgelyset, da han var med til at afsløre den svenske spionorganisation Informationsbyrån (IB). For sin rolle i afsløringen blev Guillou idømt ti måneders fængselsstraf. Romanen Ondskab (1981) er selvbiografisk og blev filmatiseret i Udover Ondskab, er Guillous mest kendte bøger romanerne om agenten Carl Hamilton og de fire historiske romaner om tempelridderen Arn. Jan Guillou Læs hele interviewet med Jan Guillou på (Interviewet blev bragt i nr. 21, januar 2004). Diskutér Guillous syn på vold og mobning. Er I enige med ham? 3.1 ARBEJDSØVELSER (Såfremt Ondskab ses i klassen) Karakterisér Erik og Pierre. Hvori består deres ligheder og forskelle? Hvordan kan det være, at Erik i lang tid ikke benytter sig af vold i magtkampen mod Silverhielm? Hvad får ham til at tæve Silverhielm og stedfaren til sidst i filmen? Hvordan kommer ondskab til udtryk i filmen? Er der forskel på vold? Slutter filmen lykkeligt? Som hos Erik i Ondskab kommer Lasses hævn i SPASSER HUND KANIN til udtryk i form af vold Hvordan hænger ondskab og vold egentlig sammen? Er Erik og Lasse onde mennesker, selvom de tyer til vold, når de hævner sig?

9 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN PÆDOFILI Det er en kendsgerning, at Tine efter besøget i Bjørns kaninskur taler forvirret om sex, og at hun har fået en 50 er til slik af kaninopdrætteren Bjørn. Men mere ved Tines bror Lasse og Ida fra institutionen faktisk ikke. De antager begge, at Tine har været udsat for et seksuelt overgreb, selvom Tine aldrig har fortalt, hvad der præcist foregik i kaninskuret. Ganske vist er Tine udenpå en voksen kvinde, men indeni er hun kun en lille pige. Og det er denne dobbelthed, der gør situationen så vanskelig. Dobbeltheden gør Tine udsat. Så hvad skal Lasse tro? Pædofili Pædofili er fascination og tiltrækning mod børn. I Danmark er seksuelle forhold til børn under 15 år forbudt. Siden Christian 5.s Danske Lov af 1683 har kønslig omgang mellem børn og voksne været reguleret juridisk, og man straffede seksuelle forhold mellem børn og forældre hårdt. Den seksuelle lavalder blev i Almindelig borgerlig Straffelov af 1866 bestemt til 12 år for piger, mens der ikke var nogen aldersgrænse for drenge. I 1930 ved straffelovsreformen blev lavalderen for begge køn sat til 15 år. Før Danske Lov blev seksuelle overgreb opfattet som et kirkeligt anliggende 4.0 ARBEJDSØVELSER Hvorfor antager Lasse og Ida, at Tine har været udsat for et seksuelt overgreb? Hvordan kunne misforståelsen være undgået? Der er et mundheld, der siger, at man er uskyldig indtil andet er bevist. Bør det også gælde personer, man mistænker for pædofili? Diskutér, hvad det betyder for historien, at Tine er psykisk udviklingshæmmet. FACEBOOK Find Mungo Park på FACEBOOK

10 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN ET BLIK PÅ SPASSEREN Faktisk har Tines handicap intet som helst at gøre med at være spasser, eller spastisk lammet, som det mere korrekt hedder. Tine er psykisk udviklingshæmmet, og det er en helt anden ting. Tine fortæller om sig selv: Jeg er ikke spasser. Jeg er ikke dum. Jeg er langsomt udviklet. Jeg ser fjernsyn om kærlighed. Og om alt det andet der er indeni menneskene. Tine er bevidst om sin formåen. Hun er ikke spasser. Og hun er absolut ikke dum. Hun ved, hvad hun er, og hvad hun ikke er. Af alle personerne i SPASSER HUND KANIN er hun måske ligefrem den, der ved allermest om sig selv? Tine er vældig optaget alt det, der er indeni menneskene, som hun siger. Og sommetider virker det også som om, at hun er bedre til at sætte ord på, hvad der foregår, end Lasse, Ida og alle de andre normale. Mon Tines indsigt skyldes, at hun ikke er bundet på hænder og fødder af hæmninger? Eller er det fordi hun taler barnets krystalklare sprog? Spastisk lammelse Spastisk lammelse hedder også cerebral parese. I Danmark har ca mennesker diagnosen cerebral parese. Cerebral parese kendetegnes ved en delvis lammelse af flere eller færre muskelgrupper, som samtidig er spastiske, hvilket vil sige, at musklerne er mere spændte end normalt. Der er altså ikke noget i vejen med musklerne, cerebral parese er en hjerneskade. Psykisk udviklingshæmning Psykisk udviklingshæmmede har en mangelfuld udvikling af specielt de intellektuelle evner og har en nedsat evne til at lære sproglige, motoriske, tankemæssige og sociale færdigheder. I Danmark anser man ikke længere psykisk udviklingshæmning som et psykiatrisk anliggende. I stedet søger man at hjælpe psykisk udviklingshæmmede inden for socialpædagogiske rammer. 5.0 ARBEJDSØVELSER Hvorfor tror I, at manuskriptforfatteren har ladet Tine være den mest klarsynede af alle personerne i forestillingen? Før i tiden var psykisk udviklingshæmmede gemt væk på institutioner. Nu om dage er de langt mere synlige i samfundet. Hvad tror I, udviklingen skyldes? Kender I nogen, der er spastikere eller psykisk udviklingshæmmede? Hvorfor bruger man mon spasser og åndssvag som skældsord? Diskutér, hvad det betyder for opfattelsen af mennesker med et handicap. Udover de fysiske vanskeligheder som cerebral parese medfører, har mange mennesker desuden kognitive vanskeligheder i forskellig grad. De kognitive funktioner bliver betragtet som normale, hvis man kan håndtere hverdagens udfordringer uden problemer.

11 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN LARS AND THE REAL GIRL Filmen Lars and the Real Girl foregår i et lille landsbysamfund, hvor den stilfærdige Lars (Ryan Gosling) passer sit job og ikke ret meget andet. Han har slået sig ned i Gus (Paul Schneider) og Karins (Emily Mortimer) garage og lever et isoleret liv. Gus og Lars er brødre, og de har overtaget huset efter deres forældre. Da Lars en dag banker på hos Gus og Karin og fortæller, at han har mødt sit livs kærlighed, bliver de både begejstrede og overraskede. Imidlertid når overraskelsen uanede højder, da det går op for Gus og Karin, at Lars udkårne ikke er en helt almindelig kvinde, men en lolitadukke bestilt over internettet. Byens indsigtsfulde læge Dagmar (Patricia Clarkson) får overbevist alle i byen om at spille med på illusionen og på den måde hjælpe Lars gennem sin vrangforestilling. Det varer ikke længe, før Lars kæreste Bianca er blevet en integreret del af samfundet med en ganske travl hverdag. Bianca bliver nemlig ansat som mannequin i en tøjforretning og fungerer (ved hjælp af en højtaler) som oplæser på børneafdelingen på byens hospital. Det interessante er, hvordan samfundet i Lars and the Real Girl tackler Lars vrangforestilling sammenholdt med, hvordan Tines medmennesker tackler hendes handicap i SPASSER HUND KANIN. De to måder at tackle anormalitet på får vidt forskellige konsekvenser. Byens borgere accepterer Lars illusion og hjælper ham på den led ud af vrangforestillingen, mens Tine med fatale følger bliver misforstået af sine nærmeste. Lars and the Real Girl er fra 2007 og er instrueret af Craig Gillespie Lars and the Real Girl blev nomineret til en Oscar for bedste manuskript. Derudover har filmen opnået 12 øvrige nomineringer i manuskript- og skuespillerkategorier. Ryan Gosling vandt både en Satellite Award og en Screen Actors Guild Award for sin rolle som Lars. 5.1 ARBEJDSØVELSER (Såfremt filmen ses i klassen) Hvorfor har Lars en lolitadukke som kæreste? Hvordan hjælper lægen Lars ud af vrangforestillingen? Hvordan udvikler forholdet sig mellem Lars og Bianca? Hvorfor begynder de at skændes? Karakterisér Lars, og sammenlign hans karakter med Tines i SPASSER HUND KANIN. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem dem? Sammenlign Gus og Lasse. Hvordan tackler de hver især deres henholdsvis handicappede bror og søster? Diskutér, hvad det betyder for Lars og Tine, hvordan deres medmennesker tackler deres handicap. Hvilke konsekvenser får det?

12 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN NAVNENE BAG Trioen bag SPASSER HUND KANIN udgøres af instruktør Martin Lyngbo, manuskriptforfatter Kim Fupz Aakeson og musiker Nikolaj Nørlund. Sammen har de udviklet en forestilling, der oprindeligt udsprang af en tilfældig improvisation. Skuespilleren Rikke Bilde spillede en psykisk udviklingshæmmet pige, der lyttede fascineret til musikken fra sin transistorradio. Portrættet af det musikelskende barn i den voksnes krop åbnede muligheden for at undersøge, hvad mennesket rummer indeni af både fornuftige og utæmmelige følelser. Nikolaj Nørlund Nikolaj Nørlund er født i 1965 og er en dansk musiker. Ved siden af sin solokarriere er han aktiv i gruppen The Rhonda Harris. Tidligere har han været en del af gruppen Trains and Boats and Planes. I 1996 debuterede han med pladen Navnløs. Numrene er en fortolkning af en stribe af Michael Strunges digte. I dag ejer Nikolaj Nørlund pladeselskabet Auditorium. Martin Lyngbo Direktør for Mungo Park Allerød. Talsmand for Mungo Parks direktørforum. Født i Hjørring. Opvokset i Holte, Nuuk, Assens og Farum. Har som voksen boet i København, London, Århus, Caribien og Hillerød. Begyndte at lave teater, tv og kortfilm i Århus i Sceneinstruktør fra Statens Teaterskole Har skrevet og/eller instrueret forestillinger til Caféteatret, Aalborg Teater, Svalegangen og Får302. Har til Mungo Park skrevet og instrueret følgende forestillinger: Forstad (manus i samarbejde med Anna Bro); Mungo Park - manden bag navnet (manus i samarbejde med Thor Bjørn Krebs); Pornotopia (efter oplæg af Kitte Wagner og Jonatan Spang); Den Anden og Spasser Hund Kanin (kun instruktion). Blev i 2006 Reumert-nomineret som både årets dramatiker og årets instruktør. Stykket Forstad modtog samme år en Reumert i kategorien årets forestilling i det lille format. Udnævnt til BNY Talent 100 i Underviser på teaterskoler i ind- og udland. Deltager løbende i den offentlige samtale som skribent og debattør, bl.a med en lang række klummer i MetroXpress. I 2003 vandt han en DMA som årets producer og i 2006 en Steppeulv, ligeledes som årets producer. Kim Fupz Aakeson Kim Fupz Aakeson er født i København i 1958 og er opvokset i Hvidovre og Albertslund. Han tog en HF på Vallensbæk Gymnasium og havde derefter mange og kortvarige job i erhvervslivet. I 1996 afsluttede han sit studium på filmskolens manuskriptlinje. Fra starten af 1980 erne fungerede Fupz Aakeson som freelanceillustrator i aviser, fagblade og tidsskrifter, blandt andet for Press, Information og Weekendavisen. Bag sig har Fupz Aakeson en omfattende stribe af tegneseriealbums, børnebøger, noveller og romaner. Han debuterede som tegneserietegner med albummet Gå løs på livet! i 1982, og som forfatter med børnebogen Hvem vover at vække guderne i Derudover står han bag en række af nyere danske filmsucceser som Den eneste ene og Små ulykker. Også som dramatiker har han foldet sig ud, heriblandt med SPASSER HUND KANIN. I løbet af sin karriere har Fupz Aakeson opnået en hel række priser for forfatterskabet

13 MUNGOPARK v SPASSER HUND KANIN KILDER OG BAGGRUND - Poetik Aristoteles - Ondskabens filosofi Lars Fredrik Händler Svendsen - Fri os fra det onde Ole Bornedal - Ondskab Jan Guillou - Ondskabens anatomi Ove Nyholm - Lars and the Real Girl Craig Gillespie 8.1 LINKS Hør Nikolaj Nørlunds musik fra forestillingen, se billeder og trailer Spasser hund kanin undervisningsmateriale Mungo Park, 2009 Tekst og redaktion: Martin Biil, Lise Carstensen Layout: Jon Kort & MUNGO PARK ALLERØD FRITZ HANSENS VEJ 23 DK-3450 ALLERØD (+45)

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER ET ANDET STED

SKOLEMATERIALE PRÆSENTERER ET ANDET STED SKOLEMATERIALE vv PRÆSENTERER ET ANDET STED MUNGOPARK v ET ANDET STED 1 1.0 INDLEDNING 1.1 FAKTA 2.0 DANMARK I 1970 ERNE 3.0 FAMILIEN DANMARK 3.1 ERLING JEPSEN: KUNSTEN AT GRÆDE I KOR 3.2 SUSANNE BIER:

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Den interviewede - Sabine. Okay Okay

Den interviewede - Sabine. Okay Okay Interviewer holde øje med hvordan det går med interviewet fordi det er en af de første gange vi laver et af de her interview, så de sidder lige og holder øje, okay? Yes Er vi klar til at starte? Observatør

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM?

ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM? ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM? Romeo: søn af Montague. Romeo tror i starten, at han er forelsket i Rosalina, som han digter halvtomme, halvhjertede kærlighedsflosker om. Det er først, da han møder Julie,

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013. spurningar til tekstasavnið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013. spurningar til tekstasavnið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina Navn: Flokkur: M E N T A M Á L A R Á Ð I Ð FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR NOVEMBER 2013 lesifatan spurningar til tekstasavnið Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndina Samlað tíð til máluppgávuna,

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Interview med Jan Guillou om MEN IKKE HVIS DET GÆLDER DIN DATTER

Interview med Jan Guillou om MEN IKKE HVIS DET GÆLDER DIN DATTER Interview med Jan Guillou om MEN IKKE HVIS DET GÆLDER DIN DATTER Hvad kan den amerikanske præsidentfamilie Bush transaktioner med det saudiarabiske kongehus dog have at gøre med, at en femårig pige forsvinder

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme.

Påtænker man at fortsætte med øvelsen Breve (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem voldsformer hængende synligt fremme. Vejledning Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget af det de tænker på. At voldsbegrebet

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Fremtidens biblioteker. Bryder bibliotekerne den sociale arv?

Fremtidens biblioteker. Bryder bibliotekerne den sociale arv? Fremtidens biblioteker Bryder bibliotekerne den sociale arv? Lisbeth Zornig Andersen Økonom fra Københavns Universitet Stifter af Huset Zornig Stifter af Børnenes It-fond Formand for Social Innovations

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere