Underlig klædt i kød og blod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underlig klædt i kød og blod"

Transkript

1 Vor Frue kirke 6. Å R G A NG NR. 2 m a r ts - m aj 2014 Underlig klædt i kød og blod Side 2 // af Jesper Stange Kan du gætte, hvem jeg er? Side 4 // af Leise Christensen På din maske vil jeg kende dig Side 6 // af Sigurd Kværndrup Menighedens pleje Side 6 // af Susanne Torgard sct. andreas kirke

2 indre by I tema I forklædningen Underlig klædt i kød og blod Om forklædningens tvetydighed Af Jesper Stange Det er det, vi gør, som fortolker højtiden. Til påske giver vi hinanden æg. Kristus var en kylling, der måtte bryde den hårde forsegling indefra for at komme ud. Til jul tænder vi levende lys overalt. Kristus var et lys, der oplyste og varmede ved at brænde op og brænde ud. Kristus var den anden Adam, den anden Moses, han var Jonas i hvalfiskens bug, han var konge og hyrde. Og så var Kristus først og sidst menneske og Gud. Begge dele. Denne dobbelthed fortolker helligtrekonger og fastelavn ved hjælp af udklædningslege. Den maskerede er selvfølgelig både sin maske og det, masken skjuler. Men den maskerede og udklædte stiller på en endnu mere foruroligende måde sit sande jeg til skue, fordi udklædningen ikke kun skjuler. Den afslører samtidig en side af den udklædte, vi ellers ikke kendte. Tænk et øjeblik på, hvad du var, sidst du var klædt ud. Ikke sandt? En mand blev til kvinde, en splejs til supermand, klumpedumpe til prinsesse. Forklædte kan vi fremvise sider af os selv, vi ikke til daglig finder forståelse for. Vi leger med vor identitet og deler fornøjelsen med den, der skal gætte, hvem vi er. I virkeligheden! Inkarnationen er en dristig maskerade I en vidunderlig samtale mellem en kardinal og en frøken af de fornemme, løfter Karen Blixen udklædningens tvetydighed til det guddommelige. Kardinalen og frøkenen drøfter, hvordan man afbilder sandheden, og hun spørger den gejstlige, hvordan i al verden han kan tro, at det overhovedet er sandheden, som Herren begærer af os. Med spids ironi kalder frøkenen kardinalens synspunkt originalt. Men Ak! Ak! Herren kender jo i Forvejen Sandheden, og hvis han har gabet en Smule over den, skal jeg ikke sige noget til det. Sandheden er for Skomagere og Skræddere, Deres Højærværdighed. Jeg har tværtimod altid været af den Formening, at Herren har en Svaghed for Maskerade forklædningen er foretaget af en virkelig Mesterhaand. Herren selv indlod sig, med Deres Tilladelse, paa en ret dristig Maskerade, dengang han antog Kødet og dvælede iblandt os. Tanken kan ikke være fremmed for kirkegængere, som har sunget Luthers salme Lovet være du, Jesus Krist! hvor det i det andet vers hedder om Gud Faders enbårne Søn, at han er mand i lys, men dog Gud i løn, underlig klædt i kød og blod Kristus var mand i lys men dog Gud i løn. Så vidt man kunne se et menneske, men i det menneskelige både skjulte og viste samtidig det guddommelige sig. Til helligtrekonger og fastelavn klæder vi os ud for at huske hinanden på, at den forklædning, som skjuler, samtidig afslører eller åbenbarer den, der er skjult. Udklædningslegen som social trykkogerventil Udklædningsfesterne falder på tidspunkter, hvor vores frustrationer er på deres højeste. Helligtrekonger er juleafslutning. Når julen har samlet, hvad dagligdagen har splittet, skal julen bæres ud, så vi kan komme tilbage til hverda- 2 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

3 indre by I tema I forklædningen Kalkmaleri Ørslev Kirke o Til helligtrekonger og fastelavn klæder vi os ud for at huske hinanden på, at den forklædning, som skjuler, samtidig afslører eller åbenbarer den, der er skjult. gen med festens gode erfaringer. Nu falder vi oftest om, lettet over at det trods alt ikke gik værre. Tidligere bearbejdede man sine frustrationer og spændinger ved at lege. Helligtrekongers traditioner med udklædning stillede sig gavmildt til rådighed for legen. På samme måde med fastelavnsfesten, der ligeså løssluppent bearbejdede udsigten til fastetidens grå alternativ, søbemadens triste tid. I det tætte sognefællesskab, gik man udklædt på besøg hos hinanden. Det var ingen kunst at besøge hjem, hvor man i forvejen gik ind og ud. Kunsten bestod i at besøge dem, man var kommet på kant med. Det krævede en god forklædning, hvis man ikke ville lide den tort at blive afsløret for så at straffes med kaffe og julens sidste kager og konfekt ved sin fjendes bord. Det er simpelthen en genial aggressionsbearbejdelse, som ikke alene husker os på, at der er alternativer til slåskamp, men også at denne form for asymmetrisk aggressionsbearbejdelse er i dyb samklang med vor Herres forkyndelse. Traditionen tro I min tid som præst på Agersø blev jeg en del af en endnu levende tradition med at løbe helligtrekonger. I det lille øsamfund på halvtredjehundrede beboere gav det stadig mening at løbe rundt hos hinanden udklædte, fordi der var en mulighed eller en risiko for at blive genkendt under sin forklædning. Selv havde jeg tres udklædte i min stue den første helligtrekonger i øsognet. Man skulle se, hvordan den nye boede. Jeg husker det ikke kun som en behagelig oplevelse. De besøgende kom ind ad hoveddøren, som man ellers aldrig benyttede, og de udklædte overskred også i overført betydning grænser, man ellers respekterede, når man bankede på, ringede i forvejen, spurgte til det belejlige i besøget. Langt de fleste gik uden videre, og uden at jeg anede, hvem jeg havde haft besøg af. Mange har sikkert kroet sig nede på havnen dagen efter med at fortælle, at de for resten havde været på besøg hos præsten! Udklædningsfesterne havde de små tætte samfund som deres forudsætning og er derfor også ved at forsvinde i de store anonyme samfund, vi indretter os i. En helligtrekongersaftensdag spurgte jeg på vej hjem med færgen min nabokone, om hun skulle ud at løbe helligtrekonger. Hun svarede, at nu måtte hun se, om det kom over hende. Det er en ligeså præcis som enkel beskrivelse af tradition. Tradition er ikke noget, man bestemmer sig for, men det er netop noget, der kommer over en. Når det ikke længere kommer over os, at vi nok hellere må klæde os ud til helligtrekonger og til fastelavn, må vi i stedet se på børnene. De minder stadig med deres udklædninger om et eller andet, der er på en gang fascinerende og foruroligende. Ligesom vor Herre gør det, underligt klædt i kød og blod. n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 3

4 indre by I tema I forklædningen Kan du gætte, hvem jeg er? Kan du gætte, hvem jeg er? Om Guds forklædninger Af Leise Christensen, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Men han sagde: Du får ikke lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Sådan er den klare besked, som Moses i 2 Mosebog 33 får af Gud, da han henter lovtavlerne med De ti Bud ned fra Sinaj Bjerg. At se Gud er simpelthen for stærkt et syn for et menneske. Det dør man af. Men Gud kan ikke helt undvære at lade sig se af mennesker for at vise vej, for at give besked om dette og hint, for at vise magt og vælde, for at demonstrere, at han til stadighed følger sine mennesker, ja, af mange årsager. Så hvad gør en gud, når hans mennesker ikke kan tåle at se ham, men han stadigvæk faktisk gerne vil ses? Han klæder sig ud! Han må tage forklædning på sådan, at menneskene ikke dør ved synet af ham. Den konkrete forklædning Gud kan sætte enhver forælder, der er på jagt efter den helt særlige udklædning til sit barn, til vægs med sine forklædninger. I 2 Mosebog i Gammel Testamente optræder Gud f.eks. forklædt som en skysøjle og en ildsøjle. Folket skulle vandre gennem ukendt territorium i ørkenen fra Egypten til det land, som var stillet dem i udsigt, og da de ikke kendte vejen, måtte Gud vandre foran dem, så de ikke gik vild som en ildsøjle om natten og en skysøjle om dagen, altså en bibelsk form for GPS. Derved kunne folket se ham uden at skulle dø. Moses møder også Gud udklædt i en anden form for ild, nemlig som den brændende tornebusk, hvor indefra Gud fortæller den måbende Moses, at han er, den han er. Man kan på sin vis sige, at resten af Gammel Testamente beskæftiger sig med at løfte sløret for, hvem Gud er, når han netop er den, han er men aldrig at løfte sløret så meget, at Guds egentlige ansigt og eksistens afsløres. Den billedlige forklædning Gud kan i sin åbenbaring forklæde sig som ildsøjler, skymulm eller en talende, ildsprudlende tornebusk, hvor det bliver tydeligt, at hans magt og vælde er stor. Men Gud kan også forklæde sig i sproget. Ikke blot var det forbundet med døden at se Guds ansigt i Gammel Testamente; det var også et strengt forbudt at fremstille billeder af Gud. Man kan læse følgende i 2 Mosebog 20: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Det vil sige, at mennesker ikke måtte lave gudestatuer, tegninger eller lerfigurer af Gud og da slet ikke tilbede dem. Måske pga. dette bastante billedforbud med konkret billedfattigdom til følge krøb billedrigdommen ind i sproget i stedet og udfoldede sig i kaskader af både ufatteligt smukke og til tider ufatteligt skrækindjagende sproglige billeder af Gud. Den menneskelige Gud Så hvilke sproglige billeder iklædes Gud i Gammel Testamente? Der er nærmest utallige. Det grundlæggende billede er personbilledet, Gud som en person. Det kan være Gud som konge, som pottemager, som dommer, som vingårdsbonde, som hyrde, som hævner, som læge, som elsker, som far, som kriger, som meget andet menneskeligt. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er alle potentialer af billedet, der realiseres, når Gud iklædes et personbillede. Når Gud f.eks. tegnes i kongebilledet, er det den sejrrige konge, den gode vejleder, den viise mand, den retfærdige hersker, der beskrives det er ikke den svage konge, den magtsyge konge eller den despotiske konge. Dommeren er heller ikke den korrupte dommer, der kan købes for penge og dømmer til fordel for de skyldige, ligesom hyrden ikke er den 4 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

5 indre by I tema I forklædningen forskrækkede hyrde, der lader sin flok i stikken, mens han redder sit eget skind. Gud som et dyr Gud er ikke kun en person. Han kan også forklædes som et dyr, og her nærmer vi os et mere skræmmende gudsbillede. Når Gud iklæder sig løvebilledet, er det ikke altid løven, der med ildhu forsvarer sine unger, nej, det er løven, der angriber sit eget folk, fordi det på en eller anden måde har trådt ved siden af. Til gengæld kan Gud også beskrives som ørnen, der ængsteligt på sine vinger bærer sit folk i sikkerhed bort fra den barske ørkens farer. Gud som natur Et kendt og af mange skattet gudsbillede er Gud som klippe den rolige blok, mennesket kan læne sig op ad i urolige tider - og han kan beskrives som kilden, der slukker enhver menneskelig tørst. Men han kan også beskrives som det voldsomme uvejr, der hærgende drager hen over landet eller som den kølige dug, der dækker morgenens enge. Gud som kvinde Vi er så vant til at omtale Gud som "han, og langt de fleste af Guds bibelske forklædninger er da også tegnet i et mandligt billede. Det betyder dog ikke, at Gud aldrig klædes i kvindelig dragt. Særligt profeten Jesaja har blik for dette, når han på smukkeste vis beskriver Gud som den ammende mor, der aldrig vil glemme sit barn, dvs. sit folk, men altid må huske på det. I Salmernes Bog 22 møder vi tanken om Gud som jordemoder, der hjælper den bedende til verden. Forklædningerne Gud er således iklædt mange konkrete såvel som sproglige forklædninger i bibelen - ammende mor, mulm, kriger, klippe eller konge. Han er ikke nogen af sine forklædninger, han er som dem. For der kan ikke tales udtømmende om Gud derfor de mange og forskelligartede sprogdragter, i hvilke han fremtræder. Hver og en forklædning er en brik til Biblia Pauperum o Moses foran den brændende tornebusk. det hele billede, der dog aldrig afsløres fuldt. Og dog. Måske afsløredes det den dag, han blev et menneske, ikke som et menneske. Men det er en helt anden historie! n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 5

6 indre by I tema I forklædningen PÅ DIN MASKE VIL JEG KENDE DIG Citat fra Syndfloden over Norderney, Karen Blixen, Syv fantastiske Fortællinger Af Sigurd Kværndrup, forfatter, Dr. Phil. Jeg gik for længe siden i skole med en præstesøn, som ved flere lejligheder udviste voldsom angst, når han så forklædte og især maskerede mennesker. Jeg kom til at tænke på ham, da jeg i 1979 sad i et kæmpe auditorium på Münchens universitet og hørte på den nye biskop, Joseph Ratzinger. Den senere pave Benedikt XVI gæsteoptrådte for en forsamling af sagaforskere, der var til den internationale sagakongres. Emnet var Karnevallet i middelalderen. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Forventningerne til dagens første foredrag var nok ikke særligt høje, men vi blev bestemt ikke skuffet. Biskoppen havde humor og viste sig som lidt af en intellektuel drillepind. Han tog udgangspunkt i den forforståelse han antog, at vi som fortrinsvis protestantisk forsamling ville have til emnet karneval, forklædning og øvrige hedenske excesser. Han hentydede elegant til Michail Bachtins berømte bog om karnevals- og latterkulturen i middelalderen, som denne store (men dog sovjetiske) forsker havde begået, og spurgte os derefter polisk, hvordan det mon så kunne være at den katolske kirke den dag i dag aktivt understøtter en så profan og hedensk forklædnings- og maskeskik, som Bachtin jo tolkede som et oprør mod autoriteter, kirke og pænhed. Omvendt, hvorfor var denne subversive optakt til kirkeårets længste fastetid på det nærmeste afskaffet i de progressive, protestantiske lande og - tyske byer, ja, også dér erstattet af den magre fastelavn, hvor kun børn endnu vover at klæde sig ud, tage maske på, lege og slå til søren? Det sidste spørgsmål besvarede han først: Fordi Martin Luther mente, at festen savnede bibelsk oprindelse og dermed kristologisk autoritet. Men det har den lige netop, sagde Ratzinger, og henviste til 1. Korintherbrev 13, hvor Paulus skriver til menigheden om nådegaver og andre udtryk for hellighed : Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Ratzinger tolkede disse ord, så det blev indlysende at karnevallet må være en urgammel kirkelig leg for voksne, fordi kirken i sit udgangspunkt som en forsamling for ALLE mennesker havde og har brug for at demonstrere, hvad det naturlige menneske er for en løjerlig skabning. Derfor maskeringen som vildmænd, derfor brasilianske kvinders halvnøgne rumba, derfor tamper mænd på tomme tønder og sætter rangler i håret en del af dem er endda maskerede præster. For det naturlige mennesker har den mangel, at det ikke kender til kærlighed i Paulus forstand. Først da Gud forklædte sig som menneske, fik vi mulighed for at forstå den form for kærlighed. Mens jeg var ansat ved det svenske Linné-universitet, gennemførte min svenske kollega Tommy Olofsson og jeg et projekt, som gik ud på at undersøge om de middelalderlige folkeviser var ble- 6 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

7 Nis Gieck kalkmaleri i Dråby Kirke, o vet brugt til at fortælle historien om mennesket i verden, og ja, det har de, ikke mindst de yderst folkelige, groteske skæmteviser. De kan ligge bagved mange af de udfordrende udsmykninger som stadig kan ses på kirkernes vægge, dog i Danmark mere end i Sverige, hvor over-kalkningen har været mere markant. Projektet er nu publiceret af Atlantis som en stor, fin bog med titlen Medeltiden i ord och bild Folkligt och groteskt i nordiska och kyrkmålningar och ballader. Billedrigdommen i vores katolske middelalderkirker, der også omfatter masker, af- og forklædninger, kan ses som en del af den karnevaleske latterkultur. De er med til at understøtte indtrykket af en også kirkelig kultur, som var mere rummelig, mangetydig og polyfon end vor tids kirke. En kultur som ikke skyede kontrasttænkningen, dialektikken. Hvorfor gik den så vel som karnevallet tabt efter reformationen? Det spørgsmål lå hele tiden under biskop Ratzingers foredrag, og man kan konstatere, at det også rejses i nutidens debat, hvor eksperimenter med andre samværs- og kultformer så småt pibler frem. Jeg vil afslutte dette korte essay med at henvise til det skrift, hvori Grundtvig kommer nærmest en egentlig kritik af den begrænsning, som lå i Luthers personlige baggrund, nemlig Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet (1834). Det er bl.a. her Grundtvig taler varmt for præstefrihed og for menigmands ret til omvendt at løse sit sognebånd til en bestemt præst; men det er nok lidt overset, at det også er her han giver udtryk for sin egen reformatoriske tro. Han afviser at blive kaldt grundtvigianer og kalder sin egen kristendom for fædrenetro. Med det værk lyser han ikke blot dele af landets katolske fortid i kuld og køn, men også i nogen grad arven fra den før-kristne kirke, fra asatroen. Måske er der stadig inspiration at hente hos vores polyfone salmedigter og maskerede profet? n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 7

8 indre by I gudstjenester Marts Lørdag den : Anders Gadegaard dåbsgudstjeneste Søndag den 2. Fastelavn : Jesper Stange : Jesper Stange, fastelavnsgudstjeneste for børn : Anders Gadegaard Torsdag den 6. Fredag den : Jesper Stange Søndag den søndag i fasten : Anders Gadegaard : Henrik Stubkjær Tirsdag den : Christian Monrad Musikmeditation Torsdag den 13. Fredag den : Eva-Maria Schwarz Søndag den søndag i fasten : Jesper Stange : Anita Hansen Engdahl Torsdag den 20. Fredag den : Anders Gadegaard Søndag den søndag i fasten : Eva-Maria Schwarz : Mogens Müller Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den : Susanne Christiansen Fredag den : Stine Munch Søndag den 30. Midfaste : Stine Munch : Peter Skov-Jakobsen April Torsdag den : Christian Monrad Fredag den : Stine Munch Lørdag den : Jesper Stange Dåbsgudstjeneste Søndag den 6. Mariæ bebudelses dag : Anders Gadegaard : Jesper Stange Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den 10. Fredag den : Jesper Stange Søndag den 13. Palmesøndag : Jesper Stange : Eva-Maria Schwarz Torsdag den 17. Skærtorsdag : Stine Munch : Anders Gadegaard Fredag den 18. Langfredag : Jesper Stange : Stine Munch Musikgudstjeneste : Peter Skov-Jakobsen Lørdag den : Jesper Stange Påskevesper Søndag den 20. Påskedag : Signe Malene Berg og Christian Monrad Nadverandagt : Anders Gadegaard : Stine Munch Mandag den Påskedag : Eva-Maria Schwarz : Jesper Stange Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den : Bettina Christiansen Fredag den : Stine Munch Søndag den søndag efter påske : Anders Gadegaard : Jesper Stange Tirsdag den : Stine Munch Børnegudstjeneste Maj Torsdag den 1. Fredag den : Jesper Stange Lørdag den : Jesper Stange Konfirmation Søndag den 4. 2.søndag efter påske : Christian Monrad Konfirmation : Jesper Stange Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den : Bettina Christiansen Fredag den : Eva-Maria Schwarz Lørdag den : Anders Gadegaard Dåbsgudstjeneste Søndag den søndag efter påske : Peter Skov-Jakobsen Festgudstjeneste Bibelselskabet : Anders Gadegaard Torsdag den 15. Fredag den 16. Bededag : Stine Munch, Konfirmation : Eva-Maria Schwarz Konfirmation : Jesper Stange Lørdag den : Stine Munch Konfirmation Søndag den søndag efter påske : Stine Munch : Jesper Stange Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den 22. Fredag den : Jesper Stange Søndag den søndag efter påske : Jesper Stange : Stine Munch Onsdag den : Anders Gadegaard Kr. Himmelfartsvesper Torsdag den 29. Kristi himmelfarts dag : Anders Gadegaard : Eva-Maria Schwarz Fredag den : Stine Munch Fastetidens gæsteprædikanter Vi iagttager igen i år den gamle tradition med gæsteprædikanter ved 17-tjenesten i fastetiden. I år skal vi således møde generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Anita Hansen Engdahl og professor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese Mogens Müller. Morgenandagt Hverdage 8.03 Lørdage 8.07 Andagten kan høres på DR K (direkte og tekstet), DAB-radio/P2 og via DR s hjemmeside. 8 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

9 indre by I arrangementer Børnegudstjenester Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade Søndag den 2. marts - Fastelavn Efter gudstjenesten, hvor Jesper Stange er præst, går vi ud i Rotunden for at slå katten af tønden. Der er også fastelavnsboller, så I må ikke lave ballade... Prinsesser og supermænd, krokodiller og mariehøns, klovne og alle andre er meget velkomne - og de voksne må også gerne klæde sig ud. Mellem påske og pinse Tirsdag den 29. april Hvad skete der egentlig med Jesus og hans venner? Og er Jesus en kylling? Ja, der er mange spørgsmål, og måske kommer vi nærmere et svar ved denne gudstjeneste for hele familien. Stine Munch er præst. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Rotunden. Det vil være rigtig dejligt at vide, hvor mange I kommer, så tilmeld jer gerne til Stine Munch eller til Susanne Torgard Fredagskaffe Fredag den 7. og 21. marts Fredag den 4. april Fredag den 2. og 30. maj Efter andagten Det er så befordrende for samtalen, når kaffeduften indrammer samværet, så derfor inviterer vi til fredagskaffe og en håndmad. Det er ude i Rotunden - og alle er velkomne. Det koster 10 kr. Op i tårnet Søndag den 16. marts Søndag den 4. maj Kom med en tur i Domkirkens tårn - måske kan klokken ringe? - og så skal vi ned til ruinerne - og vi skal høre om alle de mange brande og om fine skulpturer. Man går selv rundt, men på forskellige etager står historiefortællere og klokkere parate til at tage imod. Kirkens museumsbutik er åben på dagen, så der er også lejlighed til at købe en god bog eller en kirkesouvenir. Alle er velkomne, man skal bare kunne lide at gå på trapper. FORÅRETS SANGAFTENER SCT. ANDREAS KIRKE Mandag den 3. marts Mandag den 7. april Mandag den 19. maj Velkommen til forårets tre sangaftener, hvor koncertsanger Inge Hein leder fællessangen og kommenterer tekst og musik. Vi synger nyt og gammelt fra salmebogen og højskolesangbogen, akkompagneret af organist Lindy Rosborg. Alle er velkomne, og ingen forudsætninger er nødvendige for at deltage. Mød op og syng dig glad! Fødselsdagsfrokost og Menighedsplejens årsmøde Søndag den 6. april Efter højmessen På Maria Bebudelsesdag fejrer vi s fødselsdag med en hyggelig frokost i Rotunden. Samme dag afholder vi det årlige, offentlige møde i Vor Frue Sogns Menighedspleje. Dels vil vi fortælle om det arbejde, der er gjort - og dels om det arbejde, der venter forude. Menighedsplejens bestyrelse har lavet forslag til nye vedtægter, der skal vedtages på årsmødet. De gamle vedægter og forslaget til de nye kan hentes i kopi i kirken, Nørregade 8 og på kordegnekontoret, Pilestræde 67. Alle er velkomne til frokosten og Menighedsplejens årsmøde, men når det kommer til afstemning om punkter på dagsordenen, så er det kun dem, der har stemmeret til menighedsrådsvalg, der har stemmeret ved årsmødet. Det vil sige folkekirkemedlemmer, der enten bor i sognet eller har løst sognebånd til en af præsterne. Forslag til Vor Frue Sogns Menighedspleje skal afleveres skriftligt til formanden, Stine Munch, senest søndag den 23. marts 2014 på adressen: Udflugt Tirsdag den 17. juni Afgang fra Frue Plads I får allerede nu datoen for sommerens udflugt, selvom planlægningen endnu ikke er helt på plads, for tilmelding er nødvendig. Det koster 125 kr. at være med, og man skal tilmelde sig og betale på kordegnekontoret, Pilestræde 67, mellem den 19. maj og den 10. juni. n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 9

10 indre by I arrangementer Sangeftermiddage Foredragseftermiddage Trinitatis sognehus Torsdage Foredragseftermiddagene i Trinitatis Sognehus har gennem de senere år været tilrettelagt tematisk, således at hvert semester fik belyst en problemstilling, et sagsområde eller et historisk forhold under fælles synsvinkel. Dette forår er ingen undtagelse. Vi ser fra fire forskellige vinkler på den ejendommelighed, at nordiske forfattere i stigende grad synes at interessere sig for religiøse emner, mens vi andre åbenbart taber interessen. Det forhold, at religiøse værdier og forestillinger i vigende grad bestemmer vores måde at tænke og leve på, kaldes i fagsproget for sekularisering. Den oprindelige betydning af ordet er, at man bogstaveligt talt overdrager kirkens gods til verdslig anvendelse. Nu benytter vi ordet til karakteristik af den forandring, som indtræder, når det religiøse mister sin betydning som handlingsorientering og virkelighedsordner. Men sekulariseringen har altså flere facetter. For sideløbende med den sekularisering, der også er karakteriseret som afkristning, opblomstrer nogle forfatteres behov for at fortolke og forstå vores tilværelse ved hjælp af religionens grundfortællinger og handlingsmønstre. Litteraturprofessoren Niels Gunder Hansen gav allerede år tilbage fænomenet navnet de intellektuelles genkristning. Vi har inviteret to forfattere, en antropolog og en litteraturmagister til at give hver deres signalement af fænomenet. Foredragseftermiddagene tilrettelægges i et samarbejde mellem og Trinitatis Kirke. Der er fri entré til foredragene, og der kan købes kaffe og the for en flad tier. Cecilie Rubow Antropolog, lektor Torsdag den 13. marts Danskernes tro og verdsliggørelsens hellige momenter. Erik Skyum-Nielsen Magister i nordisk litteratur, lektor Torsdag den 3. april "Det vi fik skænket. Religiøse motiver i Søren Ulrik Thomsens digtning." Sangeftermiddage Trinitatis sognehus Torsdage I samarbejde mellem Trinitatis og fortsætter vi med sangeftermiddage én torsdag eftermiddag i hver måned. Det er gået hen og blevet en god tradition, at skiftende gæster vælger sange og salmer, som har haft betydning for deres liv. Vi synger sange fra højskolesangbogen, salmebogen og andre gode sangbøger under ledsagelse af organist Søren Christian Vestergaard. Det koster ikke noget at deltage i sangeftermiddagene. Man kan undervejs styrke sig med kaffe, the og kage for kr. 10,-. Holger Lissner Præst og salmedigter Torsdag den 27. marts Lis Ingerslev Viceafdelingsinspektør på Zahles Seminarieskole Torsdag den 24. april Torsdag den 22. maj Kirkekaffe Louise Adrian Organist og dirigent for Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel Hver søndag efter højmessen har en af kirkens frivillige sørget for varm kaffe og te og en småkage eller to. Kaffen serveres i forhallen. 10 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

11 Kirkens Kvarterby og bygning Sådan cirka kommer udstillingen på Domkirkens museum til at hedde i Åbning søndag den 25. maj Efter højmessen Derefter Mandag-torsdag Fredag og søndag I årets udstilling er omdrejningspunktet s placering i København. En placering, der belyses både ud fra den fysiske bygning og relationerne til byens rum - og ud fra dens institutionelle rolle i byens åndelige, kirkelige og politiske liv gennem tiderne. Med kikkerter rettes blikket fra kirken og ud i byen. Så man kan følge sigtelinjerne og opleve, hvordan København og er spundet tæt sammen. Én linje vil være uddannelse, én vil være moral og etik og én vil være åndelighed. Der vil også være en sigtelinje til kongehuset og en til nattelivet og en til al den anden arkitektur, som Domkirken relaterer sig til. I udstillingen kan man selv bygge videre og knytte flere forbindelser. Museet ligger i den halvcirkulære afslutning af kirken ud mod Fiolstræde. Et rum der i sig selv er et besøg værd. Man kommer derop via trappen i forhallen og via den lange gang på 2. pulpitur. Her får man i tilgift et helt unikt kig ud over kirkerummet og Thorvaldsens skulpturer. Der er lukket lørdag og under kirkelige handlinger. Museet passes i åbningstiden af frivillige, så skulle du have tid og lyst til at hjælpe med en vagt eller to, så kontakt gerne sognemedhjælper Susanne Torgard, der også har tilrettelagt udstillingen. Tlf eller Dåb om lørdagen Dåben er på én gang nødvendig og til strækkelig til fuldt medlemskab af kirken. Da dronning Margrethe skulle have viet sin søn i Vor Frue Kirke, bad majestæten om at få døbefonten flyttet med den begrundelse, at den stod i vejen. Det havde dronningen meget mere ret i, end hun anede. Den skal stå i vejen. For der er ingen vej uden om. Den, der vil ind i kirken, må gennem dåben. Derfor står døbefonten, hvor den står. Til gengæld står der ikke noget om, hvornår dåben skal finde sted. Historisk set har dåben været placeret vidt forskellige tider og steder. I oldkirken forberedte man voksne dåbskandidater i tiden op til påske, hvorefter dåben fandt sted, således at de nydøbte kunne deltage i hele påskemysteriet og dermed få adgang til nadverens sakramente. Langt de fleste døbes i dag som børn, og ligeledes er det langt de fleste, som døbes ved sognekirkens hovedgudstjeneste om søndagen, højmessen. Således markeres det, at dåben ikke alene er familiens fest men også kirkens. Men nu har sammenlægningen af Vor Frue Sogn og Sct. Andreas Sogn gjort det nødvendigt at finde plads til flere dåb, end højmessen kan rumme. Derfor er det blevet besluttet at holde dåbsgudstjeneste den første lørdag i hver måned. Denne praktiske foranstaltning vil uden tvivl imødekomme manges ønske om at kunne samle familien dagen inden en fridag. Og når kirken samler flere dåb og dermed flere familier til disse lørdagsgudstjenester, fortæller dette gudstjenestefællesskab stadig om dåben, at den ikke alene er familiefest men også en fest for det brogede fællesskab af døbte, som den kristen menighed opbygges af. JS n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 11

12 indre by I musik Lørdage i marts Orgelmatineer Gratis adgang, hvis ikke andet er angivet Forårets Orgelmatineer Lørdage i marts og april Orgelmatinéerne er af ca. en halv times varighed, og det er skiftende orgelsolister fra hele landet, der sidder ved kirkens hovedorgel. Ved enkelte koncerter medvirker også sangsolister fra Vor Frue Kantori. Knud-Erik Kengen Lørdag den 1. marts Knus-Erik Kengen er organist ved Gladsaxe Kirke og en efterspurgt orgelsolist og -akkompagnatør ved koncerter. Desuden komponerer han også kirkemusik. Christiane Bayer Hvas Lørdag den 8. marts Christiane Bayer Hvas er uddannet ved Det jydske Musikkonservatorium og virker som organist og kantor ved Viby Kirke i Aarhus. Desuden arbejder hun som sangerinde med udbredelsen af kendskabet til Vera Lynns sange! Ved denne lejlighed skal vi dog møde hende i rollen som organist, når hun opfører værker af Nicolaus Bruhns og J.P.E. Hartmann. Katrine Immerkjær Kristiansen Lørdag den 15. marts En af den nye generations dygtig orgelspillere er Katrine Immerkjær Kristiansen, der debuterede som orgelsolist fra Vestjydsk Musikkonservatorium sidste år. Katrine er en alsidig musiker, der udover det solistiske også dyrker en hel del kammermusik, ligesom hun arbejder passioneret for at introducere orgelmusikken for børn og unge - hertil har hun stiftet Orgelklubben, hvor hun arrangerer undervisnings- og inspirationsdage rundt omkring i landet, hvor børn og unge kan prøve at spille på et stort kirkeorgel. Lene Arberg, Julie Borgwardt-Stampe og Hanne Kuhlmann Lørdag den 22. marts To medlemmer af soprangruppen i Vor Frue Kantori medvirker som solister ved denne matiné. Lene Arberg og Julie Borgwardt-Stampe opfører sammen med domorganist Hanne Kuhlmann duetter af Monteverdi og Händel. Iben Silberg Morten Bech Lørdag den 29. marts Ved denne matiné kan endnu en sopran høres. Iben Silberg opfører i samarbejde med Morten Bech ved orglet værker af bl.a. Jean Langlais. Lene Besser Lørdag den 5. april Lene Besser er uddannet i solistklassen på Det kongelige Danske Musikkonservatorium hos professor Hans Fagius, og hun er i dag organist ved Faxe Kirke. Denne dag tager hun turen nordpå til København og spiller matiné i Domkirken. Flemming Dreisig Lørdag den 12. april Solisten ved denne orgelmatiné behøver næppe nogen særlig præsentation - det er nemlig Flemming Dreisig, der var domorganist her i Vor Frue fra Efter at have forladt Vor Frue rejste han til en mindre organiststilling i Brahetrolleborg på Fyn, og pr 1. marts i år har han fået ansættelse ved endnu en, denne gang i Ålborg. Samtidigt nyder han at passe sin koncertkarriere rundt om i Danmark og andre lande, på både små og store orgler. Anders Gaden Lørdag den 26. april Ved forårets sidste orgelmatiné er organisten fra Helligåndskirken i Århus, Anders Gaden, solist. Han driver et aktivt koncertliv, både som orgelsolist og som dirigent for sit kirkekor samt for Det Ny Kammerkor. I Helligåndskirken står han desuden bag anskaffelsen af et såkaldt hybridorgel - dvs. det oprindelige akustiske orgel er blevet udvidet med et antal digitalt samplede stemmer. Det forlyder, at Anders Gaden er begejstret for resultatet, men han glæder sig formentlig også til at spille her i Domkirken på den ægte vare. MusikMeditationer Tirsdage i ulige uger Tirsdag den 11. og 25. marts Tirsdag den 8. og 22. april Tirsdag den 13. og 27. maj Læn dig tilbage på kirkebænk eller sækkestol og lad dig føre gennem en halv times ord og musik - et åndeligt boost i den blå time. Ord: Natkirkepræst Signe Malene Berg. Musik: Organist Lindy Rosborg. 12 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

13 indre by I musik Københavns Drengekor Københavns Drengekor i Amaliehaven Orgelkoncerter i orgelsamlingen Sct. Andreas Kirke Mixtur for ni kirkeorgler Sct. Andreas Kirke Tirsdag den 11. marts Uropførelse af værket 'Mixtur for ni kirkeorgler' ved komponisterne Sandra Boss og Jonas Olesen. De to elektroniske komponister har skabt et nyt værk for Andreaskirkens unikke orgelsamling. Alle otte historiske landsbykirkeorgler (plus et harmonium) vil være i spil, når de to komponister udforsker orglernes individuelle lydkarakterer og sætter dem sammen i nye uforudsigelige strukturer. De mange orgler vil blive brugt til at lege med musikkens rumlige aspekter, hvor instrumenterne kan betragtes som et 'flerkanalssystem' af højtalere, hvor toner og klange diffuseres. Sandra Boss og Jonas Olesen vil skabe en 'tilstand af lyd i kirkerummet, hvor publikum vil blive påvirket både kropsligt og rumligt af lyden. Sandra Boss er lydkunstner og komponist. Hun er uddannet fra DIEM, Dansk institut for elektronisk musik, Det Jyske Musikkonservatorium, og arbejder pt. som ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet. Jonas Olesen driver pladeselskabet BIN, der primært udgiver historisk elektronisk musik. Han arbejder også som underviser i elektronisk musikhistorie på DIEM på Det Jyske Musikkonservatorium og som koordinator for lydkunstuddannelsen Nordic Sound Art. Nordeuropæisk orgelmusik Sct. Andreas Kirke Tirsdag den 8. april Organist Rolf Tönshoff (Sankt Ansgar Kirke) spiller nordeuropæisk orgelmusik tilsat lidt fransk esprit fra 1800-tallet. Efter begge koncerter i orgelsamlingen kan orglerne studeres nærmere, og der serveres en forfriskning i festsalen. Poulencs Pénitence Langfredag den 18. april Musikgudstjeneste med Vor Frue Kantori, Domkirkens vokalensemble, under ledelse af Morten Bech. Musikken, der sættes i centrum ved denne gudstjeneste, er valgt for at det skal være et velklingende og dramatisk højdepunkt hér midt i fastetidens klimaks. Franske Francis Poulenc er komponisten bag Quatre Motets pour un temps de pénitence, og norske Knut Nystedt er mester for et stort 16-stemmigt Miserere, der blev komponeret for 18 år siden. Ved orglet sidder domorganist Hanne Kuhlmann og sognepræst Stine Munch er liturg. Københavns Drengekor BAROK MED Københavns DRENGEKOR I Fredag den 4. april G.F. Händel ( ): Saul, oratorium HWV 53. Oratoriet SAUL har for længst fået sin plads blandt Händels betydeligste. En levende, magtfuld og dramatisk kreation fra en tid, hvor operaen - også i London - var musiklivets helt store trækplaster. En succes Händel selv var en del af, men som også fik ham til at skabe det ene oratorium efter det andet, der i samme grad kunne tiltrække sig folks bevågenhed. Faktisk viste det sig i 1730 erne, at London-publikummet i stigende grad foretrak oratorierne frem for den italienske opera. Det nye var ikke formen, det var indholdet: Stof fra Det Gamle Testamente, som det nye borgerskab kendte godt, og som de elskede at opleve i operaens form. Og med inspiration fra operaen kunne Händel i sine oratorier gå tæt på de dybeste menneskelige konflikter. Generationsopgøret mellem Saul og David kalder på stor vokalkunst. Og opgøret mellem folkeslag og deres ret til et bedre liv kalder på en nuanceret klangkunst i de store korsatser, der næsten ikke har deres lige. Tilbage i Wien i 1960 erne vakte Københavns Drengekors opførelser med Wiener Symfonikerne og korets grundlægger Mogens Wöldike som dirigent stor opmærksomhed. Nu vender værket tilbage ved korets 90 års fejring - denne gang på historiske instrumenter og med Johan Reuter i titelpartiet. Medvirkende: Københavns Drengekor; Domkirkens Barokensemble; Aureliusz Golinski, koncertmester; Johan Reuter, bas (Saul); Anna Jobrant Dalnäs, sopran; Eir Inderhaug, sopran; Ellinor Wiemann, mezzosopran; Rupert Enticknap, kontratenor; Gert Henning-Jensen, tenor; Ebbe Munk, dirigent. Billetter kr. 240,- + gebyr hos BilletNet. Påskevesper Lørdag den 19. april Københavns Drengekor Det Kongelige Kantori Dirigent: domkantor Ebbe Munk Liturg: Jesper Stange Kr. Himmelfarts Vesper Onsdag den 28. maj Lyset og Himmelfart Københavns Drengekor Det Kongelige Kantori Dirigent: domkantor Ebbe Munk Liturg: Anders Gadegaard n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 13

14 indre by I natkirke Ugeskema Torsdag kl Nadveraften Musik fra kl Nadverandagt og prædiken kl Midnatsbøn med velsignelse kl Fredag kl Liturgisk laboratorium Musik fra kl Midnatsbøn med velsignelse kl Søndag kl SANG- og SSCHH!AFTEN 1. søndag i måneden Taizéandagt kl. 20. Åben workshop kl. 19 foran alteret. 2. søndag i måneden Stress-A. En halv times guidet meditation kl: 20 & kl. 21 ved afspændingspædagog Klaus Kornø Rasmussen. 3. søndag i måneden Gospel/sangandagt kl. 20. Åben workshop kl foran alteret. 4. søndag i måneden ChillOut Night med elektronisk drømmende musik kl og gendigtede bibelhistorier kl. 20, 21 og 22 Evt. 5. søndag i måneden ChillOut ReLive elektronisk drømmende musik kl For yderligere oplysninger og undtagelser vedr. de enkelte aftener samt evt. ændringer i programmet: www. natkirken.dk ELLER FACEBOOKSIDEN NATKIRKEN I KØBENHAVNS DOMKIRKE. GOD GOES DEEP Fredag den 7., 14. og 21. marts Fredag den 2., 9., 23. og 30. maj Tidens førende dj s spiller musik, der passer til Natkirkens kontemplative rum. DJ's, turntables og hundredevis af stearinlys. Smid dig på kirkebænken og lyt til de dybe toner. Nærmere program følger på flyers i kirken og på facebookgruppen GOD GOES DEEP. PÅSKE - fra forræderi og død til solopgang med trompet Skærtorsdag den 17. april Langfredag den 18. april Påskesøndagmorgen 5.40 Påskesøndagaften Påsken i Natkirken begynder med Brød & Ord samt nadverinstallation skærtorsdag, hvor mezzo-sopran Elisabeth Ørsnes Gadegaard og tenor Villy Rosengren synger påsketoner gennem aftenen. Nadverandagt kl. 22 ved natkirkepræst Signe Malene Berg. Langfredag den 18. april indhyller musikeren Dreamhub rummet i Langfredagsstemning med sine ambiente elekroniske toner. Påskesøndagmorgen går vi i samlet flok fra kirkens forhal op i tårnet for at kunne tage imod solopgangen, der er sat til at være kl Vær præcis, da hoveddøren lukkes, når vi går til vejrs! I tårnet vil der være trompetsolo ud over Københavns tage og stræder, og vi tænder påskelys og synger Se, nu stiger solen. Fra tårnet går vi ned og holder nadverandagt i kirken kl Påskesøndagaften er der gospelog sangworkshop med efterfølgende andagt og med særligt fokus på opstandelsestemaet. Fast program: ChillOut Night balsam for sjælen Søndag den 22. december Søndag den 26. januar Søndag den 23. februar Drømmende ambient elektronika ved Dreamhub ( dk) og gendigtede bibelhistorier hver hele time kl. 20, 21 og 22 ved teolog i Natkirken, Christian Monrad. STRESS-A Søndag den 8. december Søndag den 12. januar Søndag den 9. februar & Stresset? Spændt i skulderen? Søndagsbange? - eller bare brug for en slapper? Så kom til gratis guidet meditation i Natkirken. Alle søndage er der 2 gange en halv times guidet meditation ved afspændingspædagog og stressekspert Klaus Kornø Rasmussen. Der er mulighed for samtale og spørgsmål til Klaus Kornø Rasmussen efter hver meditation. Åbne sangworkshops i Natkirken Søndag den 1. december Taizésang og andagt den 1. søndag i måneden, hvor man kan lære at synge de særlige meditative sange fra klosterfællesskabet i den franske landsby Taizé. Der er først workshop kl i kirken omkring dåbsenglen, hvorefter der holdes taizé-inspireret andagt kl Desuden kan sangene indøves torsdagen inden kl i Rotunden (indgang fra Fiolstræde, kirkens bagindgang). 14 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

15 indre by I adresseliste X Nørregade 8, 1165 Kbh. K X Sct. Andreas Kirke Gothersgade 148, 1123 Kbh. K Kontor Hjem Mobiltelefon Fax Hjemmeside Domprovst Anders Gadegaard Fiolstræde 8, København K Træffes hverdage: undt. mandag Torsdag tillige: Sognepræst Jesper Stange Fiolstræde 8, st København K Træffes hverdage: undt. fredag Sognepræst Eva Maria Schwarz Træffes på tlf. hverdage: undt. mandag indre by ˇ kolofon Sognepræst Stine Munch Frederiksborggade 41, 2. tv København K Træffes hverdage: undt. mandag Natkirkepræst Signe Malene Berg Træffes i Natkirken torsdag og fredag. I øvrigt efter aftale. Natkirkepræst Christian Monrad Domorganist Hanne Kuhlman organist Morten Bech Organist Lindy Rosborg Københavns Drengekor Domkantor Ebbe Munk Sognemedhjælper Susanne Torgard Sognemedhjælper og Natkirkekoordinator Liselotte Wiemer Infomedarbejder Else Fergo Kirketjenere Vor Frue & Sct. Andreas Træffes bedst: Narrehovedet fra Bregninge Kirke, dateret 1513 Menighedsrådsformand Ole Ehlers Violinvej Herlev Menighedsrådsnæstformand Anne Dorte Schwarz-Nielsen Kløverbladsgade Valby Kirkeværge Vor Frue Jakob Knudsen Nørre Søgade 9A, 4. tv 1370 København K Kirkeværge Sct. Andreas Geert Madsen Gothersgade 155, 3.tv København K X Kirkekontor Pilestræde 67, 1112 Kbh. K Tlf.: ÅBNINGSTIDER Hverdage: Torsdage: MAIL TIL KONTORET Vedr. Sct. Andreas Kirke Vedr. HJEMMESIDER koebenhavnsdomkirke Natkirken natcms KANTORI KIRKERNES ÅBNINGSTIDER Sct. Andreas Kirke Åben efter aftale Åben alle ugens hverdage: Torsdag fredag tillige: Søndag: Kirken er lukket for turistbesøg under gudstjenester og kirkelige handlinger. Museet er åbent fra d. 25. maj. Mandag - torsdag: Fredag og søndag: Udgives af: Vor Frue Sogn ANSV. RED.: Jesper Stange SEKRETÆR: Dida Grundtvig LAYoUT: Mediebureauet Monsun TRYK: Eks-skolens trykkeri Forsidebillede: Narrehovedet fra Bregninge Kirke MORGENANDAGTEN: Alle hverdage kl og lørdage kl på DR K (direkte og tekstet), DABradio/P2 og via dr.dk. Ønsker du at få Kirkemagasinet tilsendt i et år? Indbetal kr. 100,- på reg.nr. 2991, konto nr Husk at oplyse navn og adresse ved betaling. Gaver til s menighedsarbejde kan doneres til Menighedsplejen på reg.nr. 2991, konto nr

16 Hjemløs på besøg i kirken Udflugt med Menighedsplejen Menighedens pleje Af Susanne Torgard Som mange andre kirker og sogne, så har s sogn en Menighedspleje. Et lidt gammeldags ord, der dog ret præcist beskriver formålet, netop at pleje sognets menighed - dig, mig og alle. Hvordan man plejer sin menighed varierer selvfølgelig meget alt efter sognets sammensætning, de pengemidler, der er at gøre godt med og de opgaver, man vælger at fokusere på. Menigheden i s sogn afspejler sammensætningen af folk i byen: unge og gamle, familier og singler, mennesker på gennemtræk, mennesker i job og på pension, på gaden og på universitetet. Børnehuset i Skt. Peder Stræde er oprindeligt Frue Sogns Menighedsbørnehave, og den tilknytning vil vi gerne styrke. Så Menighedsplejens opgaver er af meget forskellige karakterer: besøgstjeneste, foredrag, udflugt, spisning og samvær, julehjælp, nødhjælp, samtalekreds og sorggruppe. Senest har vi ved en donation fået mulighed for at give hjælp til børn i skilsmissefamilier. Da ikke kun er sognekirke men også domkirke, følger der den særlige forpligtigelse med, at vi blandt menigheden også har dem, der er hjemløse og uden adresse. For dem gør Menighedsplejen et reelt stykke nødhjælpsarbejde og gerne i samarbejde med andre hjælpeorganisationer og kirkernes madsted Den Sorte Gryde. Midlerne til arbejdet kommer fra pengegaver, der lægges i kirkens bøsser eller gives som testamentariske gaver. Enkelte fonde betænker os, og vi nyder godt af en vis procentdel af koncertbilletindtægter. Årsmødet afholdes søndag den 6. april efter højmessen i Rotunden. Vor Frue Sogns Menighedsplejes årsmøde, eller generalforsamling om man vil, afholdes traditionelt i kirken over en god frokost på kirkens fødselsdag, Maria Bebudelsesdag. Det er i år den 6. april. Her fremlægges regnskabet, og formand og medarbejdere fortæller om årets arbejde og videre planer. I år vil der blandt andet blive fremlagt forslag til nye vedtægter. De nuværende vedtægter og de nye kan fås i kopi i kirken i Nørregade 8 eller på kordegnekontoret, Pilestræde 67. Hvis man har forslag til Menighedsplejen, skal det afleveres skriftligt til formanden Stine Munch på eller i kirken, senest søndag den 23. marts. Alle er velkomne til frokost og årsmødet. Aase Rønkilde Pedersen medvirker for sidste gang som kordegn ved højmessen den 6. april og som menighedsplejens kasserer ved det efterfølgende årsmøde, inden hun efter tolv år ved går på efterløn. 16 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 4. søndag i advent, den 20. december 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 12) Johs 3,25-36 Salmer: 268, 441, 82, 86, 123 v.7, 90. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Helligtrekonger søndag den 4. januar 2015 Vor Frue kirke kl. 17

Helligtrekonger søndag den 4. januar 2015 Vor Frue kirke kl. 17 1 Helligtrekonger søndag den 4. januar 2015 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Es 60,1-6) Mt 2,1-12 Salmer: 362, 434, 136, 606, 122, 123 v.6-7, 138 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Helligtrekonger søndag, den 3. januar 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Job 28,12-28) Johs 8,12-20) Salmer: 362, 434, 606, 66, 125, 123 v.7, 101.

Helligtrekonger søndag, den 3. januar 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Job 28,12-28) Johs 8,12-20) Salmer: 362, 434, 606, 66, 125, 123 v.7, 101. 1 Helligtrekonger søndag, den 3. januar 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Job 28,12-28) Johs 8,12-20) Salmer: 362, 434, 606, 66, 125, 123 v.7, 101. Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

3. søndag efter trinitatis, den 21. juni 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Es 57,15-19) Luk 15,1-10 Salmer: 5, 434, 493, 492 292, 475, 759

3. søndag efter trinitatis, den 21. juni 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Es 57,15-19) Luk 15,1-10 Salmer: 5, 434, 493, 492 292, 475, 759 1 3. søndag efter trinitatis, den 21. juni 2015 Vor Frue kirke kl. 17. Jesper Stange Tekst: (Es 57,15-19) Luk 15,1-10 Salmer: 5, 434, 493, 492 292, 475, 759 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 2. oktober 2016 kl Salmer: 443/434/335/417//164/439/569/318

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 2. oktober 2016 kl Salmer: 443/434/335/417//164/439/569/318 1 19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 2. oktober 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/434/335/417//164/439/569/318 Åbningshilsen En særlig dag: Nu højmesse, så kirkefrokost og så kl. 13 over på Torvet

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Rækkefølgen er altså, at man først fejrer fastelavnsfest med skæg og ballade. Derefter er der faste og eftertanke. Og så er det påske.

Rækkefølgen er altså, at man først fejrer fastelavnsfest med skæg og ballade. Derefter er der faste og eftertanke. Og så er det påske. I dag er det fastelavnssøndag. Og til fastelavn knytter sig jo mange forskellige traditioner, især for børnene. For mange børn betyder fastelavn, at katten skal slås af tønden, og at man kan klæde sig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 9 570/ 571-569 Hinge kl.10.30: 9-574- 570/571-475- 569 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere