Underlig klædt i kød og blod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underlig klædt i kød og blod"

Transkript

1 Vor Frue kirke 6. Å R G A NG NR. 2 m a r ts - m aj 2014 Underlig klædt i kød og blod Side 2 // af Jesper Stange Kan du gætte, hvem jeg er? Side 4 // af Leise Christensen På din maske vil jeg kende dig Side 6 // af Sigurd Kværndrup Menighedens pleje Side 6 // af Susanne Torgard sct. andreas kirke

2 indre by I tema I forklædningen Underlig klædt i kød og blod Om forklædningens tvetydighed Af Jesper Stange Det er det, vi gør, som fortolker højtiden. Til påske giver vi hinanden æg. Kristus var en kylling, der måtte bryde den hårde forsegling indefra for at komme ud. Til jul tænder vi levende lys overalt. Kristus var et lys, der oplyste og varmede ved at brænde op og brænde ud. Kristus var den anden Adam, den anden Moses, han var Jonas i hvalfiskens bug, han var konge og hyrde. Og så var Kristus først og sidst menneske og Gud. Begge dele. Denne dobbelthed fortolker helligtrekonger og fastelavn ved hjælp af udklædningslege. Den maskerede er selvfølgelig både sin maske og det, masken skjuler. Men den maskerede og udklædte stiller på en endnu mere foruroligende måde sit sande jeg til skue, fordi udklædningen ikke kun skjuler. Den afslører samtidig en side af den udklædte, vi ellers ikke kendte. Tænk et øjeblik på, hvad du var, sidst du var klædt ud. Ikke sandt? En mand blev til kvinde, en splejs til supermand, klumpedumpe til prinsesse. Forklædte kan vi fremvise sider af os selv, vi ikke til daglig finder forståelse for. Vi leger med vor identitet og deler fornøjelsen med den, der skal gætte, hvem vi er. I virkeligheden! Inkarnationen er en dristig maskerade I en vidunderlig samtale mellem en kardinal og en frøken af de fornemme, løfter Karen Blixen udklædningens tvetydighed til det guddommelige. Kardinalen og frøkenen drøfter, hvordan man afbilder sandheden, og hun spørger den gejstlige, hvordan i al verden han kan tro, at det overhovedet er sandheden, som Herren begærer af os. Med spids ironi kalder frøkenen kardinalens synspunkt originalt. Men Ak! Ak! Herren kender jo i Forvejen Sandheden, og hvis han har gabet en Smule over den, skal jeg ikke sige noget til det. Sandheden er for Skomagere og Skræddere, Deres Højærværdighed. Jeg har tværtimod altid været af den Formening, at Herren har en Svaghed for Maskerade forklædningen er foretaget af en virkelig Mesterhaand. Herren selv indlod sig, med Deres Tilladelse, paa en ret dristig Maskerade, dengang han antog Kødet og dvælede iblandt os. Tanken kan ikke være fremmed for kirkegængere, som har sunget Luthers salme Lovet være du, Jesus Krist! hvor det i det andet vers hedder om Gud Faders enbårne Søn, at han er mand i lys, men dog Gud i løn, underlig klædt i kød og blod Kristus var mand i lys men dog Gud i løn. Så vidt man kunne se et menneske, men i det menneskelige både skjulte og viste samtidig det guddommelige sig. Til helligtrekonger og fastelavn klæder vi os ud for at huske hinanden på, at den forklædning, som skjuler, samtidig afslører eller åbenbarer den, der er skjult. Udklædningslegen som social trykkogerventil Udklædningsfesterne falder på tidspunkter, hvor vores frustrationer er på deres højeste. Helligtrekonger er juleafslutning. Når julen har samlet, hvad dagligdagen har splittet, skal julen bæres ud, så vi kan komme tilbage til hverda- 2 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

3 indre by I tema I forklædningen Kalkmaleri Ørslev Kirke o Til helligtrekonger og fastelavn klæder vi os ud for at huske hinanden på, at den forklædning, som skjuler, samtidig afslører eller åbenbarer den, der er skjult. gen med festens gode erfaringer. Nu falder vi oftest om, lettet over at det trods alt ikke gik værre. Tidligere bearbejdede man sine frustrationer og spændinger ved at lege. Helligtrekongers traditioner med udklædning stillede sig gavmildt til rådighed for legen. På samme måde med fastelavnsfesten, der ligeså løssluppent bearbejdede udsigten til fastetidens grå alternativ, søbemadens triste tid. I det tætte sognefællesskab, gik man udklædt på besøg hos hinanden. Det var ingen kunst at besøge hjem, hvor man i forvejen gik ind og ud. Kunsten bestod i at besøge dem, man var kommet på kant med. Det krævede en god forklædning, hvis man ikke ville lide den tort at blive afsløret for så at straffes med kaffe og julens sidste kager og konfekt ved sin fjendes bord. Det er simpelthen en genial aggressionsbearbejdelse, som ikke alene husker os på, at der er alternativer til slåskamp, men også at denne form for asymmetrisk aggressionsbearbejdelse er i dyb samklang med vor Herres forkyndelse. Traditionen tro I min tid som præst på Agersø blev jeg en del af en endnu levende tradition med at løbe helligtrekonger. I det lille øsamfund på halvtredjehundrede beboere gav det stadig mening at løbe rundt hos hinanden udklædte, fordi der var en mulighed eller en risiko for at blive genkendt under sin forklædning. Selv havde jeg tres udklædte i min stue den første helligtrekonger i øsognet. Man skulle se, hvordan den nye boede. Jeg husker det ikke kun som en behagelig oplevelse. De besøgende kom ind ad hoveddøren, som man ellers aldrig benyttede, og de udklædte overskred også i overført betydning grænser, man ellers respekterede, når man bankede på, ringede i forvejen, spurgte til det belejlige i besøget. Langt de fleste gik uden videre, og uden at jeg anede, hvem jeg havde haft besøg af. Mange har sikkert kroet sig nede på havnen dagen efter med at fortælle, at de for resten havde været på besøg hos præsten! Udklædningsfesterne havde de små tætte samfund som deres forudsætning og er derfor også ved at forsvinde i de store anonyme samfund, vi indretter os i. En helligtrekongersaftensdag spurgte jeg på vej hjem med færgen min nabokone, om hun skulle ud at løbe helligtrekonger. Hun svarede, at nu måtte hun se, om det kom over hende. Det er en ligeså præcis som enkel beskrivelse af tradition. Tradition er ikke noget, man bestemmer sig for, men det er netop noget, der kommer over en. Når det ikke længere kommer over os, at vi nok hellere må klæde os ud til helligtrekonger og til fastelavn, må vi i stedet se på børnene. De minder stadig med deres udklædninger om et eller andet, der er på en gang fascinerende og foruroligende. Ligesom vor Herre gør det, underligt klædt i kød og blod. n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 3

4 indre by I tema I forklædningen Kan du gætte, hvem jeg er? Kan du gætte, hvem jeg er? Om Guds forklædninger Af Leise Christensen, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Men han sagde: Du får ikke lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Sådan er den klare besked, som Moses i 2 Mosebog 33 får af Gud, da han henter lovtavlerne med De ti Bud ned fra Sinaj Bjerg. At se Gud er simpelthen for stærkt et syn for et menneske. Det dør man af. Men Gud kan ikke helt undvære at lade sig se af mennesker for at vise vej, for at give besked om dette og hint, for at vise magt og vælde, for at demonstrere, at han til stadighed følger sine mennesker, ja, af mange årsager. Så hvad gør en gud, når hans mennesker ikke kan tåle at se ham, men han stadigvæk faktisk gerne vil ses? Han klæder sig ud! Han må tage forklædning på sådan, at menneskene ikke dør ved synet af ham. Den konkrete forklædning Gud kan sætte enhver forælder, der er på jagt efter den helt særlige udklædning til sit barn, til vægs med sine forklædninger. I 2 Mosebog i Gammel Testamente optræder Gud f.eks. forklædt som en skysøjle og en ildsøjle. Folket skulle vandre gennem ukendt territorium i ørkenen fra Egypten til det land, som var stillet dem i udsigt, og da de ikke kendte vejen, måtte Gud vandre foran dem, så de ikke gik vild som en ildsøjle om natten og en skysøjle om dagen, altså en bibelsk form for GPS. Derved kunne folket se ham uden at skulle dø. Moses møder også Gud udklædt i en anden form for ild, nemlig som den brændende tornebusk, hvor indefra Gud fortæller den måbende Moses, at han er, den han er. Man kan på sin vis sige, at resten af Gammel Testamente beskæftiger sig med at løfte sløret for, hvem Gud er, når han netop er den, han er men aldrig at løfte sløret så meget, at Guds egentlige ansigt og eksistens afsløres. Den billedlige forklædning Gud kan i sin åbenbaring forklæde sig som ildsøjler, skymulm eller en talende, ildsprudlende tornebusk, hvor det bliver tydeligt, at hans magt og vælde er stor. Men Gud kan også forklæde sig i sproget. Ikke blot var det forbundet med døden at se Guds ansigt i Gammel Testamente; det var også et strengt forbudt at fremstille billeder af Gud. Man kan læse følgende i 2 Mosebog 20: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Det vil sige, at mennesker ikke måtte lave gudestatuer, tegninger eller lerfigurer af Gud og da slet ikke tilbede dem. Måske pga. dette bastante billedforbud med konkret billedfattigdom til følge krøb billedrigdommen ind i sproget i stedet og udfoldede sig i kaskader af både ufatteligt smukke og til tider ufatteligt skrækindjagende sproglige billeder af Gud. Den menneskelige Gud Så hvilke sproglige billeder iklædes Gud i Gammel Testamente? Der er nærmest utallige. Det grundlæggende billede er personbilledet, Gud som en person. Det kan være Gud som konge, som pottemager, som dommer, som vingårdsbonde, som hyrde, som hævner, som læge, som elsker, som far, som kriger, som meget andet menneskeligt. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er alle potentialer af billedet, der realiseres, når Gud iklædes et personbillede. Når Gud f.eks. tegnes i kongebilledet, er det den sejrrige konge, den gode vejleder, den viise mand, den retfærdige hersker, der beskrives det er ikke den svage konge, den magtsyge konge eller den despotiske konge. Dommeren er heller ikke den korrupte dommer, der kan købes for penge og dømmer til fordel for de skyldige, ligesom hyrden ikke er den 4 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

5 indre by I tema I forklædningen forskrækkede hyrde, der lader sin flok i stikken, mens han redder sit eget skind. Gud som et dyr Gud er ikke kun en person. Han kan også forklædes som et dyr, og her nærmer vi os et mere skræmmende gudsbillede. Når Gud iklæder sig løvebilledet, er det ikke altid løven, der med ildhu forsvarer sine unger, nej, det er løven, der angriber sit eget folk, fordi det på en eller anden måde har trådt ved siden af. Til gengæld kan Gud også beskrives som ørnen, der ængsteligt på sine vinger bærer sit folk i sikkerhed bort fra den barske ørkens farer. Gud som natur Et kendt og af mange skattet gudsbillede er Gud som klippe den rolige blok, mennesket kan læne sig op ad i urolige tider - og han kan beskrives som kilden, der slukker enhver menneskelig tørst. Men han kan også beskrives som det voldsomme uvejr, der hærgende drager hen over landet eller som den kølige dug, der dækker morgenens enge. Gud som kvinde Vi er så vant til at omtale Gud som "han, og langt de fleste af Guds bibelske forklædninger er da også tegnet i et mandligt billede. Det betyder dog ikke, at Gud aldrig klædes i kvindelig dragt. Særligt profeten Jesaja har blik for dette, når han på smukkeste vis beskriver Gud som den ammende mor, der aldrig vil glemme sit barn, dvs. sit folk, men altid må huske på det. I Salmernes Bog 22 møder vi tanken om Gud som jordemoder, der hjælper den bedende til verden. Forklædningerne Gud er således iklædt mange konkrete såvel som sproglige forklædninger i bibelen - ammende mor, mulm, kriger, klippe eller konge. Han er ikke nogen af sine forklædninger, han er som dem. For der kan ikke tales udtømmende om Gud derfor de mange og forskelligartede sprogdragter, i hvilke han fremtræder. Hver og en forklædning er en brik til Biblia Pauperum o Moses foran den brændende tornebusk. det hele billede, der dog aldrig afsløres fuldt. Og dog. Måske afsløredes det den dag, han blev et menneske, ikke som et menneske. Men det er en helt anden historie! n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 5

6 indre by I tema I forklædningen PÅ DIN MASKE VIL JEG KENDE DIG Citat fra Syndfloden over Norderney, Karen Blixen, Syv fantastiske Fortællinger Af Sigurd Kværndrup, forfatter, Dr. Phil. Jeg gik for længe siden i skole med en præstesøn, som ved flere lejligheder udviste voldsom angst, når han så forklædte og især maskerede mennesker. Jeg kom til at tænke på ham, da jeg i 1979 sad i et kæmpe auditorium på Münchens universitet og hørte på den nye biskop, Joseph Ratzinger. Den senere pave Benedikt XVI gæsteoptrådte for en forsamling af sagaforskere, der var til den internationale sagakongres. Emnet var Karnevallet i middelalderen. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Forventningerne til dagens første foredrag var nok ikke særligt høje, men vi blev bestemt ikke skuffet. Biskoppen havde humor og viste sig som lidt af en intellektuel drillepind. Han tog udgangspunkt i den forforståelse han antog, at vi som fortrinsvis protestantisk forsamling ville have til emnet karneval, forklædning og øvrige hedenske excesser. Han hentydede elegant til Michail Bachtins berømte bog om karnevals- og latterkulturen i middelalderen, som denne store (men dog sovjetiske) forsker havde begået, og spurgte os derefter polisk, hvordan det mon så kunne være at den katolske kirke den dag i dag aktivt understøtter en så profan og hedensk forklædnings- og maskeskik, som Bachtin jo tolkede som et oprør mod autoriteter, kirke og pænhed. Omvendt, hvorfor var denne subversive optakt til kirkeårets længste fastetid på det nærmeste afskaffet i de progressive, protestantiske lande og - tyske byer, ja, også dér erstattet af den magre fastelavn, hvor kun børn endnu vover at klæde sig ud, tage maske på, lege og slå til søren? Det sidste spørgsmål besvarede han først: Fordi Martin Luther mente, at festen savnede bibelsk oprindelse og dermed kristologisk autoritet. Men det har den lige netop, sagde Ratzinger, og henviste til 1. Korintherbrev 13, hvor Paulus skriver til menigheden om nådegaver og andre udtryk for hellighed : Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Ratzinger tolkede disse ord, så det blev indlysende at karnevallet må være en urgammel kirkelig leg for voksne, fordi kirken i sit udgangspunkt som en forsamling for ALLE mennesker havde og har brug for at demonstrere, hvad det naturlige menneske er for en løjerlig skabning. Derfor maskeringen som vildmænd, derfor brasilianske kvinders halvnøgne rumba, derfor tamper mænd på tomme tønder og sætter rangler i håret en del af dem er endda maskerede præster. For det naturlige mennesker har den mangel, at det ikke kender til kærlighed i Paulus forstand. Først da Gud forklædte sig som menneske, fik vi mulighed for at forstå den form for kærlighed. Mens jeg var ansat ved det svenske Linné-universitet, gennemførte min svenske kollega Tommy Olofsson og jeg et projekt, som gik ud på at undersøge om de middelalderlige folkeviser var ble- 6 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

7 Nis Gieck kalkmaleri i Dråby Kirke, o vet brugt til at fortælle historien om mennesket i verden, og ja, det har de, ikke mindst de yderst folkelige, groteske skæmteviser. De kan ligge bagved mange af de udfordrende udsmykninger som stadig kan ses på kirkernes vægge, dog i Danmark mere end i Sverige, hvor over-kalkningen har været mere markant. Projektet er nu publiceret af Atlantis som en stor, fin bog med titlen Medeltiden i ord och bild Folkligt och groteskt i nordiska och kyrkmålningar och ballader. Billedrigdommen i vores katolske middelalderkirker, der også omfatter masker, af- og forklædninger, kan ses som en del af den karnevaleske latterkultur. De er med til at understøtte indtrykket af en også kirkelig kultur, som var mere rummelig, mangetydig og polyfon end vor tids kirke. En kultur som ikke skyede kontrasttænkningen, dialektikken. Hvorfor gik den så vel som karnevallet tabt efter reformationen? Det spørgsmål lå hele tiden under biskop Ratzingers foredrag, og man kan konstatere, at det også rejses i nutidens debat, hvor eksperimenter med andre samværs- og kultformer så småt pibler frem. Jeg vil afslutte dette korte essay med at henvise til det skrift, hvori Grundtvig kommer nærmest en egentlig kritik af den begrænsning, som lå i Luthers personlige baggrund, nemlig Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet (1834). Det er bl.a. her Grundtvig taler varmt for præstefrihed og for menigmands ret til omvendt at løse sit sognebånd til en bestemt præst; men det er nok lidt overset, at det også er her han giver udtryk for sin egen reformatoriske tro. Han afviser at blive kaldt grundtvigianer og kalder sin egen kristendom for fædrenetro. Med det værk lyser han ikke blot dele af landets katolske fortid i kuld og køn, men også i nogen grad arven fra den før-kristne kirke, fra asatroen. Måske er der stadig inspiration at hente hos vores polyfone salmedigter og maskerede profet? n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 7

8 indre by I gudstjenester Marts Lørdag den : Anders Gadegaard dåbsgudstjeneste Søndag den 2. Fastelavn : Jesper Stange : Jesper Stange, fastelavnsgudstjeneste for børn : Anders Gadegaard Torsdag den 6. Fredag den : Jesper Stange Søndag den søndag i fasten : Anders Gadegaard : Henrik Stubkjær Tirsdag den : Christian Monrad Musikmeditation Torsdag den 13. Fredag den : Eva-Maria Schwarz Søndag den søndag i fasten : Jesper Stange : Anita Hansen Engdahl Torsdag den 20. Fredag den : Anders Gadegaard Søndag den søndag i fasten : Eva-Maria Schwarz : Mogens Müller Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den : Susanne Christiansen Fredag den : Stine Munch Søndag den 30. Midfaste : Stine Munch : Peter Skov-Jakobsen April Torsdag den : Christian Monrad Fredag den : Stine Munch Lørdag den : Jesper Stange Dåbsgudstjeneste Søndag den 6. Mariæ bebudelses dag : Anders Gadegaard : Jesper Stange Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den 10. Fredag den : Jesper Stange Søndag den 13. Palmesøndag : Jesper Stange : Eva-Maria Schwarz Torsdag den 17. Skærtorsdag : Stine Munch : Anders Gadegaard Fredag den 18. Langfredag : Jesper Stange : Stine Munch Musikgudstjeneste : Peter Skov-Jakobsen Lørdag den : Jesper Stange Påskevesper Søndag den 20. Påskedag : Signe Malene Berg og Christian Monrad Nadverandagt : Anders Gadegaard : Stine Munch Mandag den Påskedag : Eva-Maria Schwarz : Jesper Stange Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den : Bettina Christiansen Fredag den : Stine Munch Søndag den søndag efter påske : Anders Gadegaard : Jesper Stange Tirsdag den : Stine Munch Børnegudstjeneste Maj Torsdag den 1. Fredag den : Jesper Stange Lørdag den : Jesper Stange Konfirmation Søndag den 4. 2.søndag efter påske : Christian Monrad Konfirmation : Jesper Stange Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den : Bettina Christiansen Fredag den : Eva-Maria Schwarz Lørdag den : Anders Gadegaard Dåbsgudstjeneste Søndag den søndag efter påske : Peter Skov-Jakobsen Festgudstjeneste Bibelselskabet : Anders Gadegaard Torsdag den 15. Fredag den 16. Bededag : Stine Munch, Konfirmation : Eva-Maria Schwarz Konfirmation : Jesper Stange Lørdag den : Stine Munch Konfirmation Søndag den søndag efter påske : Stine Munch : Jesper Stange Tirsdag den : Signe Malene Berg Musikmeditation Torsdag den 22. Fredag den : Jesper Stange Søndag den søndag efter påske : Jesper Stange : Stine Munch Onsdag den : Anders Gadegaard Kr. Himmelfartsvesper Torsdag den 29. Kristi himmelfarts dag : Anders Gadegaard : Eva-Maria Schwarz Fredag den : Stine Munch Fastetidens gæsteprædikanter Vi iagttager igen i år den gamle tradition med gæsteprædikanter ved 17-tjenesten i fastetiden. I år skal vi således møde generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Henrik Stubkjær, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Anita Hansen Engdahl og professor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese Mogens Müller. Morgenandagt Hverdage 8.03 Lørdage 8.07 Andagten kan høres på DR K (direkte og tekstet), DAB-radio/P2 og via DR s hjemmeside. 8 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

9 indre by I arrangementer Børnegudstjenester Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade Søndag den 2. marts - Fastelavn Efter gudstjenesten, hvor Jesper Stange er præst, går vi ud i Rotunden for at slå katten af tønden. Der er også fastelavnsboller, så I må ikke lave ballade... Prinsesser og supermænd, krokodiller og mariehøns, klovne og alle andre er meget velkomne - og de voksne må også gerne klæde sig ud. Mellem påske og pinse Tirsdag den 29. april Hvad skete der egentlig med Jesus og hans venner? Og er Jesus en kylling? Ja, der er mange spørgsmål, og måske kommer vi nærmere et svar ved denne gudstjeneste for hele familien. Stine Munch er præst. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Rotunden. Det vil være rigtig dejligt at vide, hvor mange I kommer, så tilmeld jer gerne til Stine Munch eller til Susanne Torgard Fredagskaffe Fredag den 7. og 21. marts Fredag den 4. april Fredag den 2. og 30. maj Efter andagten Det er så befordrende for samtalen, når kaffeduften indrammer samværet, så derfor inviterer vi til fredagskaffe og en håndmad. Det er ude i Rotunden - og alle er velkomne. Det koster 10 kr. Op i tårnet Søndag den 16. marts Søndag den 4. maj Kom med en tur i Domkirkens tårn - måske kan klokken ringe? - og så skal vi ned til ruinerne - og vi skal høre om alle de mange brande og om fine skulpturer. Man går selv rundt, men på forskellige etager står historiefortællere og klokkere parate til at tage imod. Kirkens museumsbutik er åben på dagen, så der er også lejlighed til at købe en god bog eller en kirkesouvenir. Alle er velkomne, man skal bare kunne lide at gå på trapper. FORÅRETS SANGAFTENER SCT. ANDREAS KIRKE Mandag den 3. marts Mandag den 7. april Mandag den 19. maj Velkommen til forårets tre sangaftener, hvor koncertsanger Inge Hein leder fællessangen og kommenterer tekst og musik. Vi synger nyt og gammelt fra salmebogen og højskolesangbogen, akkompagneret af organist Lindy Rosborg. Alle er velkomne, og ingen forudsætninger er nødvendige for at deltage. Mød op og syng dig glad! Fødselsdagsfrokost og Menighedsplejens årsmøde Søndag den 6. april Efter højmessen På Maria Bebudelsesdag fejrer vi s fødselsdag med en hyggelig frokost i Rotunden. Samme dag afholder vi det årlige, offentlige møde i Vor Frue Sogns Menighedspleje. Dels vil vi fortælle om det arbejde, der er gjort - og dels om det arbejde, der venter forude. Menighedsplejens bestyrelse har lavet forslag til nye vedtægter, der skal vedtages på årsmødet. De gamle vedægter og forslaget til de nye kan hentes i kopi i kirken, Nørregade 8 og på kordegnekontoret, Pilestræde 67. Alle er velkomne til frokosten og Menighedsplejens årsmøde, men når det kommer til afstemning om punkter på dagsordenen, så er det kun dem, der har stemmeret til menighedsrådsvalg, der har stemmeret ved årsmødet. Det vil sige folkekirkemedlemmer, der enten bor i sognet eller har løst sognebånd til en af præsterne. Forslag til Vor Frue Sogns Menighedspleje skal afleveres skriftligt til formanden, Stine Munch, senest søndag den 23. marts 2014 på adressen: Udflugt Tirsdag den 17. juni Afgang fra Frue Plads I får allerede nu datoen for sommerens udflugt, selvom planlægningen endnu ikke er helt på plads, for tilmelding er nødvendig. Det koster 125 kr. at være med, og man skal tilmelde sig og betale på kordegnekontoret, Pilestræde 67, mellem den 19. maj og den 10. juni. n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 9

10 indre by I arrangementer Sangeftermiddage Foredragseftermiddage Trinitatis sognehus Torsdage Foredragseftermiddagene i Trinitatis Sognehus har gennem de senere år været tilrettelagt tematisk, således at hvert semester fik belyst en problemstilling, et sagsområde eller et historisk forhold under fælles synsvinkel. Dette forår er ingen undtagelse. Vi ser fra fire forskellige vinkler på den ejendommelighed, at nordiske forfattere i stigende grad synes at interessere sig for religiøse emner, mens vi andre åbenbart taber interessen. Det forhold, at religiøse værdier og forestillinger i vigende grad bestemmer vores måde at tænke og leve på, kaldes i fagsproget for sekularisering. Den oprindelige betydning af ordet er, at man bogstaveligt talt overdrager kirkens gods til verdslig anvendelse. Nu benytter vi ordet til karakteristik af den forandring, som indtræder, når det religiøse mister sin betydning som handlingsorientering og virkelighedsordner. Men sekulariseringen har altså flere facetter. For sideløbende med den sekularisering, der også er karakteriseret som afkristning, opblomstrer nogle forfatteres behov for at fortolke og forstå vores tilværelse ved hjælp af religionens grundfortællinger og handlingsmønstre. Litteraturprofessoren Niels Gunder Hansen gav allerede år tilbage fænomenet navnet de intellektuelles genkristning. Vi har inviteret to forfattere, en antropolog og en litteraturmagister til at give hver deres signalement af fænomenet. Foredragseftermiddagene tilrettelægges i et samarbejde mellem og Trinitatis Kirke. Der er fri entré til foredragene, og der kan købes kaffe og the for en flad tier. Cecilie Rubow Antropolog, lektor Torsdag den 13. marts Danskernes tro og verdsliggørelsens hellige momenter. Erik Skyum-Nielsen Magister i nordisk litteratur, lektor Torsdag den 3. april "Det vi fik skænket. Religiøse motiver i Søren Ulrik Thomsens digtning." Sangeftermiddage Trinitatis sognehus Torsdage I samarbejde mellem Trinitatis og fortsætter vi med sangeftermiddage én torsdag eftermiddag i hver måned. Det er gået hen og blevet en god tradition, at skiftende gæster vælger sange og salmer, som har haft betydning for deres liv. Vi synger sange fra højskolesangbogen, salmebogen og andre gode sangbøger under ledsagelse af organist Søren Christian Vestergaard. Det koster ikke noget at deltage i sangeftermiddagene. Man kan undervejs styrke sig med kaffe, the og kage for kr. 10,-. Holger Lissner Præst og salmedigter Torsdag den 27. marts Lis Ingerslev Viceafdelingsinspektør på Zahles Seminarieskole Torsdag den 24. april Torsdag den 22. maj Kirkekaffe Louise Adrian Organist og dirigent for Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel Hver søndag efter højmessen har en af kirkens frivillige sørget for varm kaffe og te og en småkage eller to. Kaffen serveres i forhallen. 10 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

11 Kirkens Kvarterby og bygning Sådan cirka kommer udstillingen på Domkirkens museum til at hedde i Åbning søndag den 25. maj Efter højmessen Derefter Mandag-torsdag Fredag og søndag I årets udstilling er omdrejningspunktet s placering i København. En placering, der belyses både ud fra den fysiske bygning og relationerne til byens rum - og ud fra dens institutionelle rolle i byens åndelige, kirkelige og politiske liv gennem tiderne. Med kikkerter rettes blikket fra kirken og ud i byen. Så man kan følge sigtelinjerne og opleve, hvordan København og er spundet tæt sammen. Én linje vil være uddannelse, én vil være moral og etik og én vil være åndelighed. Der vil også være en sigtelinje til kongehuset og en til nattelivet og en til al den anden arkitektur, som Domkirken relaterer sig til. I udstillingen kan man selv bygge videre og knytte flere forbindelser. Museet ligger i den halvcirkulære afslutning af kirken ud mod Fiolstræde. Et rum der i sig selv er et besøg værd. Man kommer derop via trappen i forhallen og via den lange gang på 2. pulpitur. Her får man i tilgift et helt unikt kig ud over kirkerummet og Thorvaldsens skulpturer. Der er lukket lørdag og under kirkelige handlinger. Museet passes i åbningstiden af frivillige, så skulle du have tid og lyst til at hjælpe med en vagt eller to, så kontakt gerne sognemedhjælper Susanne Torgard, der også har tilrettelagt udstillingen. Tlf eller Dåb om lørdagen Dåben er på én gang nødvendig og til strækkelig til fuldt medlemskab af kirken. Da dronning Margrethe skulle have viet sin søn i Vor Frue Kirke, bad majestæten om at få døbefonten flyttet med den begrundelse, at den stod i vejen. Det havde dronningen meget mere ret i, end hun anede. Den skal stå i vejen. For der er ingen vej uden om. Den, der vil ind i kirken, må gennem dåben. Derfor står døbefonten, hvor den står. Til gengæld står der ikke noget om, hvornår dåben skal finde sted. Historisk set har dåben været placeret vidt forskellige tider og steder. I oldkirken forberedte man voksne dåbskandidater i tiden op til påske, hvorefter dåben fandt sted, således at de nydøbte kunne deltage i hele påskemysteriet og dermed få adgang til nadverens sakramente. Langt de fleste døbes i dag som børn, og ligeledes er det langt de fleste, som døbes ved sognekirkens hovedgudstjeneste om søndagen, højmessen. Således markeres det, at dåben ikke alene er familiens fest men også kirkens. Men nu har sammenlægningen af Vor Frue Sogn og Sct. Andreas Sogn gjort det nødvendigt at finde plads til flere dåb, end højmessen kan rumme. Derfor er det blevet besluttet at holde dåbsgudstjeneste den første lørdag i hver måned. Denne praktiske foranstaltning vil uden tvivl imødekomme manges ønske om at kunne samle familien dagen inden en fridag. Og når kirken samler flere dåb og dermed flere familier til disse lørdagsgudstjenester, fortæller dette gudstjenestefællesskab stadig om dåben, at den ikke alene er familiefest men også en fest for det brogede fællesskab af døbte, som den kristen menighed opbygges af. JS n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 11

12 indre by I musik Lørdage i marts Orgelmatineer Gratis adgang, hvis ikke andet er angivet Forårets Orgelmatineer Lørdage i marts og april Orgelmatinéerne er af ca. en halv times varighed, og det er skiftende orgelsolister fra hele landet, der sidder ved kirkens hovedorgel. Ved enkelte koncerter medvirker også sangsolister fra Vor Frue Kantori. Knud-Erik Kengen Lørdag den 1. marts Knus-Erik Kengen er organist ved Gladsaxe Kirke og en efterspurgt orgelsolist og -akkompagnatør ved koncerter. Desuden komponerer han også kirkemusik. Christiane Bayer Hvas Lørdag den 8. marts Christiane Bayer Hvas er uddannet ved Det jydske Musikkonservatorium og virker som organist og kantor ved Viby Kirke i Aarhus. Desuden arbejder hun som sangerinde med udbredelsen af kendskabet til Vera Lynns sange! Ved denne lejlighed skal vi dog møde hende i rollen som organist, når hun opfører værker af Nicolaus Bruhns og J.P.E. Hartmann. Katrine Immerkjær Kristiansen Lørdag den 15. marts En af den nye generations dygtig orgelspillere er Katrine Immerkjær Kristiansen, der debuterede som orgelsolist fra Vestjydsk Musikkonservatorium sidste år. Katrine er en alsidig musiker, der udover det solistiske også dyrker en hel del kammermusik, ligesom hun arbejder passioneret for at introducere orgelmusikken for børn og unge - hertil har hun stiftet Orgelklubben, hvor hun arrangerer undervisnings- og inspirationsdage rundt omkring i landet, hvor børn og unge kan prøve at spille på et stort kirkeorgel. Lene Arberg, Julie Borgwardt-Stampe og Hanne Kuhlmann Lørdag den 22. marts To medlemmer af soprangruppen i Vor Frue Kantori medvirker som solister ved denne matiné. Lene Arberg og Julie Borgwardt-Stampe opfører sammen med domorganist Hanne Kuhlmann duetter af Monteverdi og Händel. Iben Silberg Morten Bech Lørdag den 29. marts Ved denne matiné kan endnu en sopran høres. Iben Silberg opfører i samarbejde med Morten Bech ved orglet værker af bl.a. Jean Langlais. Lene Besser Lørdag den 5. april Lene Besser er uddannet i solistklassen på Det kongelige Danske Musikkonservatorium hos professor Hans Fagius, og hun er i dag organist ved Faxe Kirke. Denne dag tager hun turen nordpå til København og spiller matiné i Domkirken. Flemming Dreisig Lørdag den 12. april Solisten ved denne orgelmatiné behøver næppe nogen særlig præsentation - det er nemlig Flemming Dreisig, der var domorganist her i Vor Frue fra Efter at have forladt Vor Frue rejste han til en mindre organiststilling i Brahetrolleborg på Fyn, og pr 1. marts i år har han fået ansættelse ved endnu en, denne gang i Ålborg. Samtidigt nyder han at passe sin koncertkarriere rundt om i Danmark og andre lande, på både små og store orgler. Anders Gaden Lørdag den 26. april Ved forårets sidste orgelmatiné er organisten fra Helligåndskirken i Århus, Anders Gaden, solist. Han driver et aktivt koncertliv, både som orgelsolist og som dirigent for sit kirkekor samt for Det Ny Kammerkor. I Helligåndskirken står han desuden bag anskaffelsen af et såkaldt hybridorgel - dvs. det oprindelige akustiske orgel er blevet udvidet med et antal digitalt samplede stemmer. Det forlyder, at Anders Gaden er begejstret for resultatet, men han glæder sig formentlig også til at spille her i Domkirken på den ægte vare. MusikMeditationer Tirsdage i ulige uger Tirsdag den 11. og 25. marts Tirsdag den 8. og 22. april Tirsdag den 13. og 27. maj Læn dig tilbage på kirkebænk eller sækkestol og lad dig føre gennem en halv times ord og musik - et åndeligt boost i den blå time. Ord: Natkirkepræst Signe Malene Berg. Musik: Organist Lindy Rosborg. 12 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

13 indre by I musik Københavns Drengekor Københavns Drengekor i Amaliehaven Orgelkoncerter i orgelsamlingen Sct. Andreas Kirke Mixtur for ni kirkeorgler Sct. Andreas Kirke Tirsdag den 11. marts Uropførelse af værket 'Mixtur for ni kirkeorgler' ved komponisterne Sandra Boss og Jonas Olesen. De to elektroniske komponister har skabt et nyt værk for Andreaskirkens unikke orgelsamling. Alle otte historiske landsbykirkeorgler (plus et harmonium) vil være i spil, når de to komponister udforsker orglernes individuelle lydkarakterer og sætter dem sammen i nye uforudsigelige strukturer. De mange orgler vil blive brugt til at lege med musikkens rumlige aspekter, hvor instrumenterne kan betragtes som et 'flerkanalssystem' af højtalere, hvor toner og klange diffuseres. Sandra Boss og Jonas Olesen vil skabe en 'tilstand af lyd i kirkerummet, hvor publikum vil blive påvirket både kropsligt og rumligt af lyden. Sandra Boss er lydkunstner og komponist. Hun er uddannet fra DIEM, Dansk institut for elektronisk musik, Det Jyske Musikkonservatorium, og arbejder pt. som ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet. Jonas Olesen driver pladeselskabet BIN, der primært udgiver historisk elektronisk musik. Han arbejder også som underviser i elektronisk musikhistorie på DIEM på Det Jyske Musikkonservatorium og som koordinator for lydkunstuddannelsen Nordic Sound Art. Nordeuropæisk orgelmusik Sct. Andreas Kirke Tirsdag den 8. april Organist Rolf Tönshoff (Sankt Ansgar Kirke) spiller nordeuropæisk orgelmusik tilsat lidt fransk esprit fra 1800-tallet. Efter begge koncerter i orgelsamlingen kan orglerne studeres nærmere, og der serveres en forfriskning i festsalen. Poulencs Pénitence Langfredag den 18. april Musikgudstjeneste med Vor Frue Kantori, Domkirkens vokalensemble, under ledelse af Morten Bech. Musikken, der sættes i centrum ved denne gudstjeneste, er valgt for at det skal være et velklingende og dramatisk højdepunkt hér midt i fastetidens klimaks. Franske Francis Poulenc er komponisten bag Quatre Motets pour un temps de pénitence, og norske Knut Nystedt er mester for et stort 16-stemmigt Miserere, der blev komponeret for 18 år siden. Ved orglet sidder domorganist Hanne Kuhlmann og sognepræst Stine Munch er liturg. Københavns Drengekor BAROK MED Københavns DRENGEKOR I Fredag den 4. april G.F. Händel ( ): Saul, oratorium HWV 53. Oratoriet SAUL har for længst fået sin plads blandt Händels betydeligste. En levende, magtfuld og dramatisk kreation fra en tid, hvor operaen - også i London - var musiklivets helt store trækplaster. En succes Händel selv var en del af, men som også fik ham til at skabe det ene oratorium efter det andet, der i samme grad kunne tiltrække sig folks bevågenhed. Faktisk viste det sig i 1730 erne, at London-publikummet i stigende grad foretrak oratorierne frem for den italienske opera. Det nye var ikke formen, det var indholdet: Stof fra Det Gamle Testamente, som det nye borgerskab kendte godt, og som de elskede at opleve i operaens form. Og med inspiration fra operaen kunne Händel i sine oratorier gå tæt på de dybeste menneskelige konflikter. Generationsopgøret mellem Saul og David kalder på stor vokalkunst. Og opgøret mellem folkeslag og deres ret til et bedre liv kalder på en nuanceret klangkunst i de store korsatser, der næsten ikke har deres lige. Tilbage i Wien i 1960 erne vakte Københavns Drengekors opførelser med Wiener Symfonikerne og korets grundlægger Mogens Wöldike som dirigent stor opmærksomhed. Nu vender værket tilbage ved korets 90 års fejring - denne gang på historiske instrumenter og med Johan Reuter i titelpartiet. Medvirkende: Københavns Drengekor; Domkirkens Barokensemble; Aureliusz Golinski, koncertmester; Johan Reuter, bas (Saul); Anna Jobrant Dalnäs, sopran; Eir Inderhaug, sopran; Ellinor Wiemann, mezzosopran; Rupert Enticknap, kontratenor; Gert Henning-Jensen, tenor; Ebbe Munk, dirigent. Billetter kr. 240,- + gebyr hos BilletNet. Påskevesper Lørdag den 19. april Københavns Drengekor Det Kongelige Kantori Dirigent: domkantor Ebbe Munk Liturg: Jesper Stange Kr. Himmelfarts Vesper Onsdag den 28. maj Lyset og Himmelfart Københavns Drengekor Det Kongelige Kantori Dirigent: domkantor Ebbe Munk Liturg: Anders Gadegaard n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke 13

14 indre by I natkirke Ugeskema Torsdag kl Nadveraften Musik fra kl Nadverandagt og prædiken kl Midnatsbøn med velsignelse kl Fredag kl Liturgisk laboratorium Musik fra kl Midnatsbøn med velsignelse kl Søndag kl SANG- og SSCHH!AFTEN 1. søndag i måneden Taizéandagt kl. 20. Åben workshop kl. 19 foran alteret. 2. søndag i måneden Stress-A. En halv times guidet meditation kl: 20 & kl. 21 ved afspændingspædagog Klaus Kornø Rasmussen. 3. søndag i måneden Gospel/sangandagt kl. 20. Åben workshop kl foran alteret. 4. søndag i måneden ChillOut Night med elektronisk drømmende musik kl og gendigtede bibelhistorier kl. 20, 21 og 22 Evt. 5. søndag i måneden ChillOut ReLive elektronisk drømmende musik kl For yderligere oplysninger og undtagelser vedr. de enkelte aftener samt evt. ændringer i programmet: www. natkirken.dk ELLER FACEBOOKSIDEN NATKIRKEN I KØBENHAVNS DOMKIRKE. GOD GOES DEEP Fredag den 7., 14. og 21. marts Fredag den 2., 9., 23. og 30. maj Tidens førende dj s spiller musik, der passer til Natkirkens kontemplative rum. DJ's, turntables og hundredevis af stearinlys. Smid dig på kirkebænken og lyt til de dybe toner. Nærmere program følger på flyers i kirken og på facebookgruppen GOD GOES DEEP. PÅSKE - fra forræderi og død til solopgang med trompet Skærtorsdag den 17. april Langfredag den 18. april Påskesøndagmorgen 5.40 Påskesøndagaften Påsken i Natkirken begynder med Brød & Ord samt nadverinstallation skærtorsdag, hvor mezzo-sopran Elisabeth Ørsnes Gadegaard og tenor Villy Rosengren synger påsketoner gennem aftenen. Nadverandagt kl. 22 ved natkirkepræst Signe Malene Berg. Langfredag den 18. april indhyller musikeren Dreamhub rummet i Langfredagsstemning med sine ambiente elekroniske toner. Påskesøndagmorgen går vi i samlet flok fra kirkens forhal op i tårnet for at kunne tage imod solopgangen, der er sat til at være kl Vær præcis, da hoveddøren lukkes, når vi går til vejrs! I tårnet vil der være trompetsolo ud over Københavns tage og stræder, og vi tænder påskelys og synger Se, nu stiger solen. Fra tårnet går vi ned og holder nadverandagt i kirken kl Påskesøndagaften er der gospelog sangworkshop med efterfølgende andagt og med særligt fokus på opstandelsestemaet. Fast program: ChillOut Night balsam for sjælen Søndag den 22. december Søndag den 26. januar Søndag den 23. februar Drømmende ambient elektronika ved Dreamhub (www.dreamhub. dk) og gendigtede bibelhistorier hver hele time kl. 20, 21 og 22 ved teolog i Natkirken, Christian Monrad. STRESS-A Søndag den 8. december Søndag den 12. januar Søndag den 9. februar & Stresset? Spændt i skulderen? Søndagsbange? - eller bare brug for en slapper? Så kom til gratis guidet meditation i Natkirken. Alle søndage er der 2 gange en halv times guidet meditation ved afspændingspædagog og stressekspert Klaus Kornø Rasmussen. Der er mulighed for samtale og spørgsmål til Klaus Kornø Rasmussen efter hver meditation. Åbne sangworkshops i Natkirken Søndag den 1. december Taizésang og andagt den 1. søndag i måneden, hvor man kan lære at synge de særlige meditative sange fra klosterfællesskabet i den franske landsby Taizé. Der er først workshop kl i kirken omkring dåbsenglen, hvorefter der holdes taizé-inspireret andagt kl Desuden kan sangene indøves torsdagen inden kl i Rotunden (indgang fra Fiolstræde, kirkens bagindgang). 14 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

15 indre by I adresseliste X Nørregade 8, 1165 Kbh. K X Sct. Andreas Kirke Gothersgade 148, 1123 Kbh. K Kontor Hjem Mobiltelefon Fax Hjemmeside Domprovst Anders Gadegaard Fiolstræde 8, København K Træffes hverdage: undt. mandag Torsdag tillige: Sognepræst Jesper Stange Fiolstræde 8, st København K Træffes hverdage: undt. fredag Sognepræst Eva Maria Schwarz Træffes på tlf. hverdage: undt. mandag indre by ˇ kolofon Sognepræst Stine Munch Frederiksborggade 41, 2. tv København K Træffes hverdage: undt. mandag Natkirkepræst Signe Malene Berg Træffes i Natkirken torsdag og fredag. I øvrigt efter aftale. Natkirkepræst Christian Monrad Domorganist Hanne Kuhlman organist Morten Bech Organist Lindy Rosborg Københavns Drengekor Domkantor Ebbe Munk Sognemedhjælper Susanne Torgard Sognemedhjælper og Natkirkekoordinator Liselotte Wiemer Infomedarbejder Else Fergo Kirketjenere Vor Frue & Sct. Andreas Træffes bedst: Narrehovedet fra Bregninge Kirke, dateret 1513 Menighedsrådsformand Ole Ehlers Violinvej Herlev Menighedsrådsnæstformand Anne Dorte Schwarz-Nielsen Kløverbladsgade Valby Kirkeværge Vor Frue Jakob Knudsen Nørre Søgade 9A, 4. tv 1370 København K Kirkeværge Sct. Andreas Geert Madsen Gothersgade 155, 3.tv København K X Kirkekontor Pilestræde 67, 1112 Kbh. K Tlf.: ÅBNINGSTIDER Hverdage: Torsdage: MAIL TIL KONTORET Vedr. Sct. Andreas Kirke Vedr. HJEMMESIDER koebenhavnsdomkirke Natkirken natcms KANTORI KIRKERNES ÅBNINGSTIDER Sct. Andreas Kirke Åben efter aftale Åben alle ugens hverdage: Torsdag fredag tillige: Søndag: Kirken er lukket for turistbesøg under gudstjenester og kirkelige handlinger. Museet er åbent fra d. 25. maj. Mandag - torsdag: Fredag og søndag: Udgives af: Vor Frue Sogn ANSV. RED.: Jesper Stange SEKRETÆR: Dida Grundtvig LAYoUT: Mediebureauet Monsun TRYK: Eks-skolens trykkeri Forsidebillede: Narrehovedet fra Bregninge Kirke MORGENANDAGTEN: Alle hverdage kl og lørdage kl på DR K (direkte og tekstet), DABradio/P2 og via dr.dk. Ønsker du at få Kirkemagasinet tilsendt i et år? Indbetal kr. 100,- på reg.nr. 2991, konto nr Husk at oplyse navn og adresse ved betaling. Gaver til s menighedsarbejde kan doneres til Menighedsplejen på reg.nr. 2991, konto nr

16 Hjemløs på besøg i kirken Udflugt med Menighedsplejen Menighedens pleje Af Susanne Torgard Som mange andre kirker og sogne, så har s sogn en Menighedspleje. Et lidt gammeldags ord, der dog ret præcist beskriver formålet, netop at pleje sognets menighed - dig, mig og alle. Hvordan man plejer sin menighed varierer selvfølgelig meget alt efter sognets sammensætning, de pengemidler, der er at gøre godt med og de opgaver, man vælger at fokusere på. Menigheden i s sogn afspejler sammensætningen af folk i byen: unge og gamle, familier og singler, mennesker på gennemtræk, mennesker i job og på pension, på gaden og på universitetet. Børnehuset i Skt. Peder Stræde er oprindeligt Frue Sogns Menighedsbørnehave, og den tilknytning vil vi gerne styrke. Så Menighedsplejens opgaver er af meget forskellige karakterer: besøgstjeneste, foredrag, udflugt, spisning og samvær, julehjælp, nødhjælp, samtalekreds og sorggruppe. Senest har vi ved en donation fået mulighed for at give hjælp til børn i skilsmissefamilier. Da ikke kun er sognekirke men også domkirke, følger der den særlige forpligtigelse med, at vi blandt menigheden også har dem, der er hjemløse og uden adresse. For dem gør Menighedsplejen et reelt stykke nødhjælpsarbejde og gerne i samarbejde med andre hjælpeorganisationer og kirkernes madsted Den Sorte Gryde. Midlerne til arbejdet kommer fra pengegaver, der lægges i kirkens bøsser eller gives som testamentariske gaver. Enkelte fonde betænker os, og vi nyder godt af en vis procentdel af koncertbilletindtægter. Årsmødet afholdes søndag den 6. april efter højmessen i Rotunden. Vor Frue Sogns Menighedsplejes årsmøde, eller generalforsamling om man vil, afholdes traditionelt i kirken over en god frokost på kirkens fødselsdag, Maria Bebudelsesdag. Det er i år den 6. april. Her fremlægges regnskabet, og formand og medarbejdere fortæller om årets arbejde og videre planer. I år vil der blandt andet blive fremlagt forslag til nye vedtægter. De nuværende vedtægter og de nye kan fås i kopi i kirken i Nørregade 8 eller på kordegnekontoret, Pilestræde 67. Hvis man har forslag til Menighedsplejen, skal det afleveres skriftligt til formanden Stine Munch på eller i kirken, senest søndag den 23. marts. Alle er velkomne til frokost og årsmødet. Aase Rønkilde Pedersen medvirker for sidste gang som kordegn ved højmessen den 6. april og som menighedsplejens kasserer ved det efterfølgende årsmøde, inden hun efter tolv år ved går på efterløn. 16 n Indre by Kirkemagasin marts - maj 2014 n n Sct Andreas Kirke

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Dåbens engel Af Susanne Torgard side 2. Englelyd og englebud Af Anita Hansen Engdahl side 4. Den blivende engel Af Erik A.

Dåbens engel Af Susanne Torgard side 2. Englelyd og englebud Af Anita Hansen Engdahl side 4. Den blivende engel Af Erik A. Vor Frue kirke 7. Å R G A NG NR. 1 dece m be r 2014 - f e bru a r 201 5 Engle Dåbens engel Af Susanne Torgard side 2 Englelyd og englebud Af Anita Hansen Engdahl side 4 Den blivende engel Af Erik A. Nielsen

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Evigt liv - Lige nu. Floden og timeglasset Af Niels Henrik Gregersen 5 Side 4. Det evige i nuet Af Paul Tillich 5 Side 6. værens grund og afgrund

Evigt liv - Lige nu. Floden og timeglasset Af Niels Henrik Gregersen 5 Side 4. Det evige i nuet Af Paul Tillich 5 Side 6. værens grund og afgrund Vor Frue kirke sct. andreas kirke 6. ÅRGANG NR. 3 juni - august 2014 Evigt liv - Lige nu Af Anders Gadegaard 5 Side 2 Floden og timeglasset Af Niels Henrik Gregersen 5 Side 4 Det evige i nuet Af Paul Tillich

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Forståelsens. tema. Ud med sproget. Experimentarium. Den store kode. Hvad en fødselsdag kan føre med sig. Side 2. Side 8. Side 16.

Forståelsens. tema. Ud med sproget. Experimentarium. Den store kode. Hvad en fødselsdag kan føre med sig. Side 2. Side 8. Side 16. Vor Frue kirke sct. andreas kirke 5. ÅRGANG NR. 3 Juni - August 2013 tema Forståelsens Under Ud med sproget af Jesper Stange Side 2 Akvarium Experimentarium Bibliarium af Morten Thomsen Højsgaard og Christian

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere