Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger"

Transkript

1 Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009.

2 Årsplan for kristendom FAG: Kristendom KLASSE:. klasse ÅR: 4/5 Lærer: MG August november (Ca. 0 lektioner) Hvad er bibelen? fortællinger fra bibelen At eleverne gør sig tanker og forestillinger om begrebet gud. At eleverne skaber sig viden om kristne forståelser af gud. Emne/fokus: Hvad er gud, kirke og kristendom? Fortællinger fra urtiden i det gamle testamente. individuelle og fælles opgaver dramatisering. at kunne samtale om, hvad kirke og kristendom er. kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente. Performanceuge i uge 4 Efterårsferie i uge 42 Fordybelsesuger (Uge 4547) Emne/fokus: Kirken og dens højtider AKTIV./ORGAN Do. Do. Projektarbejde praktisk/kreativt arbejde rollespil hvor vi tager til gudstjeneste, dåb osv. i kirken. Samtale om hvad kirke og kristendom er. Kende til symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange. samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen 2

3 November december (Ca. 6 lektioner) Emne: Hvad er glæde?(juletema) AKTIV./ORGAN Jesus i den første tid(det nye testamente). at eleverne gør sig tanker og forestillinger om begrebet glæde både personligt og i en religionsfaglig sammenhæng. fortællinger fra bibelen individuelle og fælles opgaver at eleverne får indblik i julen som højtid og fest med dens traditioner. at eleverne skaber sig viden om den kristne juls budskab. Juleferie uge Januar marts (ca. 6 lektioner) Emne: Hvad er fællesskab? jødernes AKTIV./ORGAN jødernes slægtshistorie (gamle testamente) højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. at eleverne forholder sig til og overvejer begrebet fællesskab. at eleverne ser religion som fællesskaber. tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog. samtale om og forholde sig til normer for samvær. Elevernes vinterferie uge 8 Emneuge uge 3

4 Marts april (ca. 3 lektioner) Emne: Påske Jesu undere (det nye testamente) højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. at eleverne får indblik i påsken som højtid og fest med dens traditioner. gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis. Påskeferie uge 4 April maj (ca. 6 lektioner) Emne: Hvad er godt og hvad er ondt? Moses(Det gamle testamente) AKTIV./ORGAN Moses (Det gamle testamente) højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. sang og dramatisering. at eleverne forholder sig til og overvejer begreberne godt og ondt. at eleverne arbejder med etiske problemstillinger. at eleverne får en begyndende forståelse for kristendommens og andre religioners måder at fremstille sondringen mellem godt og ondt. Tur/lejr dage uge 2 4

5 Fordybelsesuger (uge 22+23) Emne/fokus: Vikingetiden AKTIV./ORGAN Nordisk mytologi Vikingetiden set fra et historisk perspektiv Hvordan levede vikingerne Projektarbejde Kende til centrale skikkelser i den nordiske mytologi. praktisk/kreativt arbejde Værkstedsarbejde Få indblik i vikingetiden. Give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion. Juni (ca. 4 lektioner) Emne/fokus: Bibelske fortællinger AKTIV./ORGAN Opsamlingen på pensum fortællinger fra bibelen individuelle og fælles opgaver Kristendomsquiz kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente. Opsamling af årets forløb. Sommerferie 5

6 Årsplan for kristendom FAG: Kristendom KLASSE: 2. klasse ÅR: 4/5 Lærer: MG August oktober (ca. 8 lektioner) De gammeltestamentlige konger. fortællinger fra bibelen at eleverne forholder sig til begrebet styrke. at eleverne forholder sig til styrke som den kommer til udtryk i religionerne. Emne: Hvornår er man stærk? Sagn om danske konger individuelle og fælles opgaver dramatisering. lave forskellige styrkeprøver. at eleverne forholder sig til symboler på styrke. kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente Performanceuge i uge 4 Efterårsferie i uge 42 Fordybelsesuger (Uge 4547) Emne/fokus: Kirken og dens højtider AKTIV./ORGAN Do. Do. Projektarbejde praktisk/kreativt arbejde rollespil hvor vi tager til gudstjeneste, dåb osv.. Samtale om hvad kirke og kristendom er. Kende til symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange. samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen. 6

7 November december (Ca. 6 lektioner) Emne: Hvad er det at være anderledes? AKTIV./ORGAN profeter Jesus i den første tid at eleverne får et begyndende kendskab til, hvad profeter er for nogle religiøse(og anderledes) skikkelser. fortællinger fra bibelen individuelle og fælles opgaver dramatisering at eleverne arbejder med Jesu syn på de udstødte mennesker i hans samtid. at eleverne skal have udfordret og undersøgt deres normalitetsbegreber. Juleferie uge Januar marts (ca. 8 lektioner) Emne: Jesu Lignelser AKTIV./ORGAN Næstekærlighed Jesu samtid højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog tale med om indholdet af de bibelske fortællinger. Elevernes vinterferie uge 8 Emneuge uge 7

8 Marts april (ca. 3 lektioner) Emne: Påske AKTIV./ORGAN Jesus sidste tid og tiden efter hans død. højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. at eleverne får indblik i påsken som højtid og fest med dens traditioner. gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis. kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente Påskeferie uge 4 April maj (ca. 6 lektioner) Emne: Paulus og kristendommens udbredelse AKTIV./ORGAN højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. Samtale om, hvad kirke og kristendom er. Kende til centrale skikkelser inden for kristendommen. Få indsigt i de første kristne menigheder og kristendommens udbredelse. Tur/lejr dage uge 2 8

9 Fordybelsesuger (uge 22+23) Emne/fokus: Vikingetiden AKTIV./ORGAN Nordisk mytologi Vikingetiden set fra et historisk perspektiv Hvordan levede vikingerne Projektarbejde Kende til centrale skikkelser i den nordiske mytologi. praktisk/kreativt arbejde Værkstedsarbejde Få indblik i vikingetiden. Give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion. Juni (ca. 4 lektioner) Emne/fokus: Bibelske fortællinger AKTIV./ORGAN Opsamlingen på pensum fortællinger fra bibelen individuelle og fælles opgaver Kristendomsquiz kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente. Opsamling af årets forløb. 9

10 Sommerferie Årsplan FAG: Kristendom KLASSE: 4 ÅR: 4/5 Lærer: UP Om at leve Uge 3340 AKTIV./ORGAN Vi taler, dramatiserer og reflekterer sammen ud fra historier og billeder, der handler om livets glæder og sorger, venskaber, vrede og håb. Udgangspunkt i Ronja Røverdatter udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler giveeksemplerpå sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. beskriveudvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen beskriveudvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange. 0

11 Hvad kan man tro på? Uge 4347 Vi arbejder med hvad man kan tro på og hvorfor man gør det. Eleverne laver forskellige collager som viser hvad man kan tro på. udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler giveeksemplerpå sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. beskriveudvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange. Medborgerskab og fællesskab Uge 485 AKTIV./ORGAN Vi arbejder med bogen Gak til myren og finder frem til hvad et fællesskab er og hvorfor man vælger at blive en del af et fællesskab. udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler giveeksemplerpå sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen.

12 Jesu liv Uge 7 AKTIV./ORGAN Vi læser tegneserien Menneskesønnen sammen og arbejder primært gennem samtale med at forstå lidelseshistorien og Jesu betydning dengang og i dag gengivesammenhængeog modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente og forholde sig til centrale fortællinger i et historisk perspektiv formulereudvalgte bibelske fortællingers pointer genkendeeksemplerpå nutidige udtryk for bibelske fortællinger. gengivecentrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold beskriveudvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen beskriveudvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange. 2

13 Religiøse symboler Uge 93 AKTIV./ORGAN Vi arbejder med hvad religiøse symboler er og hvorfor vi bruger dem. Vi arbejder blandt andet med følgende spørgsmål: Hvad er et symbol? Hvad er et religiøst symbol? Hvorfor har man behov for at fremvise religiøse symboler? Hvad betyder de religiøse symboler? beskriveudvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange. udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler giveeksemplerpå sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold beskriveudvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelse De tre monoteistiske religioner Uge 520 Vi arbejder med bogen: Under samme himmel. Fokus bliver på ligheder og forskelle på de tre monoteistiske religioner. med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler værdier, normer og adfærd udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. beskriveudvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen 3

14 Det gode og det onde Uge 226 AKTIV./ORGAN Vi arbejder med hvorfor nogle mennesker optræder ondt og andre godt. Vi kigger på gamle fortællinger, men også på nyere og har fokus på motiverne bag det man gør. beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer genkende eksempler på nutidige udtryk for bibelske fortællinger. 4

15 FAG: Kristendom KLASSE: 5. ÅR: 4/5 Lærer: MK Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Derudover skal undervisningen gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, give eleverne et grundlag for selv at kunne tage stilling og handle. I kristendomsfaget vil de forskellige emner, som vi skal beskæftige os med i løbet af året, alle høre ind under fagets centrale kundskabs og færdighedsområder: L B K I kristne religioner og andre livsopfattelser. Uge 3336 Fader vor Kreativ skrivning Eleverne skal i grupper fortolke Fader Vor og skrive sin egen version af en ny og moderne udgave. At blive bevidst om sprog Opnå kendskab til Fader Vor og dens historie og funktion i kirken. 5

16 Uge Faglig læsning Buddhisme Tro Traditioner Baggrund Kultur Eleverne skal læse individuelt. Orientere sig i en faglig tekst og aktivere baggrundsviden og erfaringer f tekstens sprog, sætningsbygning og struktur, herunder: identificere ord og begreber i teksten betydningen af tekstens nøgleord aktivere sin viden om tekstens emne og danne indre forestillingsbilleder sammenholde og integrere ny viden med eksisterende viden indre forestillingsbilleder tage notater under læsningen Uge 445 Kristendommens historie Historisk overblik over kristendommens udbredelse fra den første menighed til Luther Eleverne skal udover at læse, også se film samt lave deres egen tidslinje At tilegne sig viden om centrale begivenheder i kristendommens historie At kunne skelne mellem Biblen og verdslig praksis. At kunne skelne mellem ideal og virkelighed At kunne se, at en religion hele tiden udvikler sig 6

17 Uge 4649 Verdens skabelse Verdens skabelse hvad bibelen, den nordiske mytologi og naturvidenskaben siger. Eleverne skal arbejde med fortælling Eleverne skal opleve at skabelse er ikke et spørgsmål om at tilslutte sig enten Big Bang eller bibelhistorien. At tro på skabelse er en måde at gå til sit livet på. Eleverne skal lære at kunne berette samt gestikulere med fokus på fortælling. Uge 505 Julesalmer Salmer og sprog Vi skal læse og synge forskellige julesamler samt forstå kristendommens budskab gennem salmer. At opnå kendskab til religiøs sprog i forskellige kulturelle og litterære perioder. Uge 2 Nytårsfortælling Nytårsfortælling Jeg læser en nytårsfortælling med fokus på det at have drømme og håb. At lytte 7

18 Uge 3 5 Faglig læsning Ritualer i Kristendommen og kirken. Vi får en frilæsningskasse og man kan læse en eller flere bøger om Barnedåb Konfirmation Bryllup Begravelse Eleverne skal opnå ordkendskab samt viden om kristendommens ritualer. Uge 6 Livet og døden Døden i forskellige religioner, bl.a. i Naturreligion Græsk filosofi Kristendom Samt uddrag af Astrid Lindgren Eleverne skal introduceres til forskellige opfattelser af døden. Derudover skal vi arbejde med egne refleksioner og eleverne skal skrive digte. At opnå kendskab til forskellige tilgange At opleve, at enhver har ret til at forklare meningen med livet og at nogle spørgsmål i livet kan ikke forklares logisk. Uge 26 Verdens Religioner De store verdens religioner Eleverne skal i grupper på 2 lave en fremlæggelse om en religion. At opnå kendskab til en verdensreligion samt dens praksis og historiske oprindelse At kunne tilrettelægge og formidle et større emne. 8

19 Uge 72 Symboler Symboler Introduktion og grundig indføring Eleverne skal lave en udstilling med egne billede og tekst. At eleverne får indsigt i symbolik kendskab til forsk. typer/kategorier af symboler kendskab til forsk. religiøse symboler, deres betydning og funktion lærer kristne og andre religioners symboler at kende Uge 2226 Lykke Filosofi Vi skal Læse udvalgte tekster, der beskriver syn på lykke Reflektere og samtale Lave portrætter af hinanden i artikelform. At eleverne får kendskab til forskellige dagligdagsopfattelser af lykke At eleverne lærer om ritualer og genstande, som kan forbindes med lykke At eleverne får en begyndende forståelse for sondringen mellem fornuft og nydelse At eleverne får viden om tidligere tiders forestilling om lykke At eleverne reflekterer over, om man kan stræbe efter lykken 9

20 FAG: kristendom KLASSE: 6. 4/5 Lærer: LT Periode og tema Materialer August september (ca. 6 lektioner) Tema: Elsker elsker ikke September november (ca. 6 lektioner) Tema: Moderne folketro November december (ca. 6 lektioner) Tema: Bøn Januar marts (ca. 6 lektioner) Grundbog: L 6 C Mortensen Supplerende materiale: Biblen samt andre religiøse, litterære og historiske tekster, som har relevans i forhold til emnet. Grundbog: L 6 C Mortensen Supplerende materiale: Biblen samt andre religiøse, litterære og historiske tekster, som har relevans i forhold til emnet. Grundbog: L 6 C Mortensen Supplerende materiale: Biblen samt andre religiøse, litterære og historiske tekster, som har relevans i forhold til emnet. Grundbog: L 6 C Mortensen Metode/arbejdsform individuelle og fælles opgaver. feltarbejde højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. højtlæsning af biblen individuelle og at eleverne tilegner sig nogle kulturelle fortællinger om kærlighed og medmenneskelighed. at underbygge elevernes erfaringer med felt arbejde som metodisk tilgang til erhvervelse af viden. kærlighedsbegrebet bla. Kærlighed der kommer til en udefra og kærlighed der kommer indefra og går ud til andre. Andet indhold i emnet: anerkendelse og tolerance. trosretninger. at elevern etablerede religioner og alternative trosretninger. sammenhæng. at eleverne skaber sig viden om bønners funktion og indhold. bønner. fortællinger om 2 0

21 Supplerende materiale: Biblen samt andre religiøse, Emne: Hvad vil litterære og historiske tekster, det sige at ofre? som har relevans i forhold til emnet. Grundbog: Marts maj (ca. 6 lektioner) Tema: Hellige skrifter Maj juni (resterende lektioner) Tema: Myter og dommedag L 6 C Mortensen Supplerende materiale: Biblen samt andre religiøse, litterære og historiske tekster, som har relevans i forhold til emnet. Grundbog: L 6 C Mortensen Supplerende materiale: Biblen samt andre religiøse, litterære og historiske tekster, som har relevans i forhold til emnet. fælles opgaver. højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. højtlæsning af biblen individuelle og fælles opgaver. offertemaet. sin søn ofrede sig selv for menneskehedens skyld. tilblivelseshistorie. og nye testamente og mellem jødedommen og kristendommen samt om Jesu rolle og betydning. bekendte med genrekarakteristika. at eleverne kan være. 2

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole År 1 Uge 33-40 Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet Landbrug Kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb Redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Beskrive

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere