Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker"

Transkript

1 Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej Odense C Danmark Tlf. (+45) Fax (+45) CVR nr Uddrag af denne rapport må kun gengives med DELTA s skriftlige tilladelse.

2 Titel Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Projekt nr. Vores ref. Udgivelsesdato: A SLJ/GeR/CD/slj 9. juni 2009 Klient: Danske Regioner Dampfærgevej København Ø Klient ref. Anne Bukholt Pedersen Resume: Der er opbygget en procedure for udsendelse af spørgeskemaer og indsamling af besvarelser. Dette gøres bl.a. gennem sygehusenes patientadministrationssystem. Opbygningen af systemet er unik, og der er gjort en stor indsats for at få det til at fungere. Dette er lykkedes, selv om der til tider har været uforudsete udfordringer omkring datahåndteringen, som løbende er blevet tilrettet. Alle offentlige høreklinikker i Danmark har indgået i projektet med Bispebjerg som eneste undtagelse, da de gennem en lang årrække har benyttet en lignende spørgeskemabaseret procedure. Resultaterne i denne rapport er for patienter, der har fået tilsendt spørgeskemaet i projektperioden. Spørgeskemaet udfærdiget på grundlag af det internationale spørgeskema International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA) samt yderligere to spørgsmål. I projektperioden er der udsendt spørgeskemaer til patienter. Svarprocenten var i perioden på 59,4 %. Af de patienter, som har besvaret spørgeskemaet, har 1,9 % svaret, at de ikke benytter deres høreapparat, mens over 85 % svarer, at de benytter deres høreapparat i mere end 4 timer om dagen. Yderligere detaljer omkring tilfredshed med høreapparaterne mv. fremgår af rapporten. DELTA - TAL Søren Ludvig Jørgensen Civilingeniør Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 2 af 30

3 Indhold Kvalitetssikring på offentlige audiologiske afdelinger... 4 Udsendelse af spørgeskemaer og registrering af svar... 4 Datakvalitet og dækning... 4 Resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen... 5 Om spørgeskemaet... 5 Kort om spørgeskemaets resultater... 5 Yderligere datagrundlag for analysen... 6 Analyse af resultaterne... 6 Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen... 6 Overordnet resultat for de syv spørgsmål i IOI-HA... 6 Sammenligning med internationale normaldata... 7 IOI-HA, spørgsmål 1: Brugstid IOI-HA spørgsmål 1 til Patienter med et eller to høreapparater Første- eller fler-gangsbruger af høreapparat Aldersfordeling Patienter under og over 18 år Debutalderen for høreapparatbrugere Returneret og ikke-returneret spørgeskema Kønsfordeling Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen Konklusion Litteratur Appendiks A Appendiks B Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 3 af 30

4 Kvalitetssikring på offentlige audiologiske afdelinger DELTA har over en treårig periode udført et kvalitetssikringsprojekt for patienter, som får nyt høreapparat på en audiologisk afdeling på et offentligt sygehus i Danmark. Dette er sket på opfordring af Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab (DMAS) og finansieret af Danske Regioner. Projektet bygger på den danske oversættelse af det internationale spørgeskema International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA). Udsendelse af spørgeskemaer og registrering af svar Spørgeskemaet, som høreapparatbrugerne er blevet bedt om at udfylde, er som udgangspunkt sendt til brugerne 2-3 måneder efter, de har fået høreapparat på en audiologisk afdeling. Det har givet patienten mulighed for at vænne sig til høreapparatet inden spørgeskemaet udfyldes. Udsendelsen af spørgeskemaerne er i projektet sket på baggrund af de registreringer af behandlinger, som alle sygehuse i Danmark foretager. Det gøres i sygehusenes patientadministrationssystemer. Denne løsning er valgt da det giver nogle datasikkerhedsmæssige fordele. Desuden har den ikke givet anledning til yderligere arbejdsbelastning med registrering på de audiologiske afdelinger, da de som nævnt foretages i forvejen. Indberetningerne er foregået således, at når en patient har fået et nyt høreapparat, er det blevet registreret med en kode i patientadministrationssystemet på sygehuset. Indberetning har sygehusene derefter overført til den landsdækkende database over behandlinger, Sundhedsdatabanken (SDB). Herfra har DELTAs samarbejdspartner, CSC Scandihealth, hentet oplysningen og på baggrund heraf er der udsendt et spørgeskema af en anden af DELTAs samarbejdspartnere i projektet, Post Danmark. Når patienten har udfyldt spørgeskemaet, er det returneret til Post Danmark. Her er besvarelsen aflæst elektronisk og overført til en database hos CSC Scandihealth, hvorfra DELTA har hentet besvarelserne til statistisk analyse. Både CSC Scandihealth og Post Danmark har erfaring med håndtering af data på et højt sikkerhedsniveau. Der er udsendt spørgeskemaer til alle de patienter, som de audiologiske afdelinger har registreret, at der er udleveret høreapparat til, og som har folkeregisteradresse i Danmark. Der er dog ikke udsendt et spørgeskema til patienter, som har meddelt Folkeregistret, at de ikke ønsker at modtage spørgeskemaer i forbindelse med forskning. Desuden er der ikke sendt et spørgeskema til en patient, hvis det i Folkeregistret er registreret, at denne er afgået ved døden indenfor perioden mellem udleveringen af høreapparatet og tidspunktet for udsendelsen af spørgeskemaet. Datakvalitet og dækning Opbygningen af det system, som er benyttet i projektet, er unik, og der er gjort en stor indsats for at få det til at fungere. Dette er lykkedes, selv om der til tider har været uforudsete udfordringer omkring datahåndteringen, som løbende er blevet tilrettet. Det har gennem projektet vist sig, at der i nogle tilfælde har været problemer med at indhente resultater fra enkelte sygehuse i rette tid, til at udsendelsen af spørgeskemaet kan ske 2-3 måneder efter høreapparatudlevering. Der har i perioder været op mod seks Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 4 af 30

5 måneders forsinkelse i indberetningen af data fra enkelte sygehuse. Disse forhold har det ikke været muligt at få indflydelse på fra projektets side. Vi har derfor sammen med vores samarbejdspartnere fundet det nødvendigt at checke for høreapparatudleveringer seks måneder tilbage i tiden i stedet for de to måneder, som fra projektets start var aftalt. Det kan derfor ikke afvises, at der er gået op mod seks måneder, inden spørgeskemaet er udsendt til enkelte patienter - for hovedparten dog som nævnt to til tre måneder. Generelt betyder de tidsmæssige aspekter omkring ovennævnte forsinkelser af data, den planlagte forsinkelse af udsendelsen på de 2-3 måneder (patienternes tilvænningsperiode til høreapparaterne) samt udsendelse og returnering af spørgeskemaet, at tiden fra registrering af høreapparatudleveringen på høreklinikken til resultatet af spørgeskemaet er tilgængeligt for statistisk analyse, typisk er omkring seks måneder. Især den tid det tager, før de langsomste patienter har indsendt spørgeskemaet, har vist sig at være betragtelig. Alle offentlige høreklinikker i Danmark har indgået i projektet med Bispebjerg som eneste undtagelse, da de gennem en lang årrække har benyttet en lignende spørgeskemabaseret procedure. Resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen Resultaterne i denne rapport er baseret på svar fra patienter, som har fået nyt høreapparat på en af de offentlige høreklinikker i projektperioden. Delresultater er offentliggjort i løbet af projektet, se f.eks. [1], [2] og [3]. Dog er data fra et indledende pilotprojekt med patienter på OUH ikke medtaget. Om spørgeskemaet Spørgeskemaet, der benyttes i tilfredshedsundersøgelsen, er baseret på den officielle danske oversættelse af IOI-HA. IOI-HA-spørgeskemaet ses i appendiks A, og er på syv spørgsmål. I denne undersøgelse er der tilføjet to yderligere spørgsmål, som omhandler, hvilket øre patienten har fået behandlet, samt om det er første gang, patienten benytter høreapparat. Det udsendte spørgeskema er desuden suppleret med en vejledning. Kort om spørgeskemaets resultater IOI-HA-spørgeskemaet indeholder syv spørgsmål. Ved hvert spørgsmål er der fem svarmuligheder, som tildeles karaktererne 1 til 5. Svarene er opbygget sådan, at jo større udbytte man har af sit høreapparat, jo højere karakter gives. Det er karaktererne 1-5 for de syv spørgsmål, som ligger til grund for de efterfølgende resultater. For spørgsmålet vedrørende hvilket øre, der er givet høreapparat til, er svarmulighederne Venstre øre, Højre øre og Begge ører. Svarmulighederne til spørgsmålet, om det er første gang patienten benytter høreapparat, er Nej og Ja. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 5 af 30

6 Yderligere datagrundlag for analysen Ud over besvarelserne fra spørgeskemaet er der nogle oplysninger tilgængelige om patienterne, som kan benyttes til analysen af resultaterne. Der er tale om patienternes alder og køn. Desuden indgår oplysninger om hvilken audiologisk afdeling, der har udleveret høreapparat til patienten. Analyse af resultaterne Der er foretaget en statistisk analyse af resultaterne for de patienter, som har svaret på spørgeskemaet i den aktuelle periode. Resultaterne af analyserne gennemgås i det følgende samt i appendiks B. Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen I projektet er der udsendt spørgeskemaer til patienter. Heraf er der modtaget et besvaret spørgeskema fra patienter, mens patienter ikke har svaret. Det giver en svarprocent på 59,4 %. Overordnet resultat for de syv spørgsmål i IOI-HA For hvert af de syv spørgsmål i IOI-HA-spørgeskemaet er den gennemsnitlige bedømmelse beregnet. Resultatet ses i Figur 1. For de seks spørgsmål, 1, 2, 3, 4, 6 og 7, ligger resultatet et sted mellem 3,70 og 4,47, hvilket skal ses i forhold til den højest mulige bedømmelse, som er 5. Det er derfor pæne gennemsnit, der opnås i projektet. Dog er gennemsnittet for spørgsmål 5 noget lavere (3,07). Det har i flere undersøgelser med IOI-HA vist sig, at sidstnævnte spørgsmål kan opfattes på flere måder med modsatrettede besvarelser, hvorfor det lave gennemsnit ikke er så overraskende. Problemet omkring spørgsmål 5 er blandt andet undersøgt nærmere i en valideringsundersøgelse af den danske oversættelse af IOI-HA [4]. På baggrund af den undersøgelse har en gruppe bestående af medarbejdere fra Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital og høreapparatproducenten GN Resound udarbejdet en ny oversættelse af spørgsmål 5. Den nye oversættelse af spørgeskemaet blev præsenteret på Bispebjergs Årsmøde 2009, som blev afholdt af Audiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital i marts Præsentationen skete efter færdiggørelsen af dette projekt, hvorfor det ikke har været muligt at benytte den nye version af spørgeskemaet i projektet. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 6 af 30

7 Figur 1. Den gennemsnitlige bedømmelse er beregnet for hvert af de syv spørgsmål fra IOI-HA-spørgeskemaet. Det ses, at det laveste gennemsnit er opnået for spørgsmål 5. Gennemsnittene for de syv spørgsmål, som Figur 1 er baseret på, er også gengivet i Tabel 1 herunder. Desuden ses det, hvor mange besvarelser, der er for hvert spørgsmål (N). Tabel 1. Gennemsnittet (Mean) for hvert af de syv spørgsmål er beregnet. N er antallet af besvarelser for hvert spørgsmål. Sammenligning med internationale normaldata Som nævnt er IOI-HA et internationalt spørgeskema. Cox et al. [5] har publiceret et normsæt for spørgeskemaets syv spørgsmål baseret på normaldata. Normen kan bruges til at vurdere en patients besvarelser af IOI-HA-spørgeskemaet. I deres artikel har de Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 7 af 30

8 fundet, at det resultat, man skal forvente, afhænger af hvor svært et høretab høreapparatbrugeren selv oplever at have. De opdeler høretabene i mildt til moderat og moderat til svært. Oplysninger om patienternes oplevede høretab er imidlertid ikke tilgængelige i dette projekt. Derfor laves her en sammenligning af gennemsnitsbedømmelserne med begge normer fra Cox et als. artikel. Mild moderat Moderat svært Figur 2. Sammenligning af gennemsnittene for de syv spørgsmål med normerne fra Cox et al. Bedømmelserne (røde prikker) forventes at ligge inden for området markeret med blåt. Venstre: Norm for mild moderat subjektivt høretab. Højre: Norm for moderat svært subjektivt høretab. Sammenligningerne med normerne ses i Figur 2. Det ses, at gennemsnittene for de syv spørgsmål ligger indenfor eller højere, ligegyldigt hvilken af de to normer, der sammenlignes med. I forhold til normaldataene ligger gennemsnitsbedømmelserne for flere spørgsmål i den høje ende, hvor patienterne får forholdsvist stort udbytte af deres høreapparat. Det ses også, at spørgsmål 5 ligger lavt. En anden måde at sammenholde besvarelserne fra patienterne med de internationale normer er ved at undersøge fordelingen af besvarelserne i forhold til normerne. På den måde kan man se, hvor stor en gruppe af besvarelserne, som ligger indenfor normerne, og ikke mindst, hvor mange der svarer højere eller lavere end forventet i forhold til normdataene. I Tabel 2 og Tabel 3 er fordelingen af besvarelserne i de fem svarkategorier for de syv IOI-HA-spørgsmål vist sammen med normdataene for henholdsvis mild til moderat høretab og moderat til svært høretab. Normerne er markeret med grå baggrund i tabellerne. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 8 af 30

9 Tabel 2. Fordelingerne af besvarelserne for IOI-HA-spørgsmålene er vist sammen med den internationale norm (grå baggrund); mild til moderat høretab. Tabel 2 viser fordelingen af besvarelserne for de syv IOI-HA-spørgsmål sammen med normen for et mild til moderat høretab. Her ses det f.eks., at 67,7 % har svaret i højeste kategori for spørgsmål 1. Dette ligger inden for normen. Desuden er 41,7 % af besvarelserne for spørgsmål 2 i højeste svarmulighed, en bedømmelse på 5. Denne bedømmelse er højere end forventet i forhold til normen. Det ses også i Tabel 2, at 17,3 % af besvarelserne af spørgsmål 7 er lavere end normen for et mild til moderat høretab (dvs. i svarmulighed 1 og 2). Denne gruppe oplever altså lavere livskvalitet med deres nye høreapparat end det forventes i forhold til normdataene. Mængden af besvarelser, som ligger udenfor normen for spørgsmål 5, bør vurderes med forbehold på grund af de problemer med den danske oversættelse af dette spørgsmål, som er nævnt tidligere. Tabel 3. Fordelingerne af besvarelserne for IOI-HA-spørgsmålene er vist sammen med den internationale norm (grå baggrund); moderat til svært høretab. Tabel 3 viser de samme resultater som Tabel 2, men her sammen med normen for personer med moderat til svært høretab. I forhold til Tabel 2 ses det, at de 9,9 %, som giver bedømmelsen 3 til spørgsmål 1, nu ligger lavere end normen. Det samme gælder de 6,6 % af patienterne, som har givet bedømmelsen 2 til spørgsmål 4. Personer, som har givet bedømmelsen 5 til spørgsmål 4, ligger nu inden for normen. Normen for spørgsmål 3 og 6 er udvidet nedadtil. For spørgsmål 6 er der 37,3 %, som ligger over normen. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 9 af 30

10 IOI-HA, spørgsmål 1: Brugstid Det første spørgsmål i IOI-HA-spørgeskemaet omhandler, hvor mange timer om dagen høreapparatbrugeren i gennemsnit benytter sit høreapparat (se appendiks A). Det må forventes, at der er en sammenhæng mellem brugstiden af høreapparatet, og det udbytte brugeren opnår. I Figur 3 ses fordelingen af besvarelser for spørgsmål 1 i procent. Den største gruppe af høreapparatbrugere, som har besvaret spørgeskemaet, benytter deres høreapparat mere end otte timer om dagen. Figur 3. Figuren viser fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 1 i procent. Det ses, at de fleste høreapparatbrugere bruger deres høreapparat i mere end 8 timer om dagen. Desuden er antallet af besvarelser i hver kategori anført på de hvide labels. Der er en lille gruppe patienter, som svarer, at de ikke benytter deres høreapparat (første svarkategori). Denne gruppe udgør 1,9 % af besvarelserne (eller 659 besvarelser). Over 85 % af høreapparatbrugerne benytter deres høreapparat mere end 4 timer om dagen (dvs. de to højeste svarkategorier). Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 10 af 30

11 IOI-HA spørgsmål 1 til 7. Fordelingerne for besvarelserne for de resterende spørgsmål i IOI-HA-spørgeskemaet kan ses i appendiks B, hvor fordelingen af spørgsmål 1 ligeledes er gentaget. Patienter med et eller to høreapparater Spørgsmål otte i spørgeskemaet handler om, hvorvidt patienten har fået et eller to høreapparater; altså om der er givet en monaural eller binaural tilpasning. Helt præcist lyder spørgsmålet: Er der udleveret høreapparat til venstre øre, højre øre eller begge ører? Af Figur 4 ses, at 3304 af de patienter, som har svaret, har fået høreapparat til venstre øre og 3277 patienter til højre patienter har svaret, at de benytter høreapparat på begge ører. Det betyder, at 19,2 % af patienterne har fået en monaural tilpasning og 80,8 % en binaural høreapparattilpasning. Figur 4. Figuren viser procentfordelingen for patienter, der har svaret, at de har fået høreapparat til hhv. venstre øre, højre øre eller begge ører. Antallet af patienter er ligeledes angivet på de hvide labels. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 11 af 30

12 Første- eller fler-gangsbruger af høreapparat Patienterne er blevet spurgt, om det er første gang de benytter høreapparat, eller de har haft et høreapparat tidligere. Af Figur 5 ses, at der er næsten dobbelt så mange patienter, som svarer, at de ikke benytter høreapparat for første gang (65,4 %) altså at de har haft høreapparat før som patienter, der har fået høreapparat for første gang (34,6 %). Figur 5. Spørgsmål 9 lyder Er det første gang du benytter høreapparat? Der er flest, som svarer, at det er det ikke. Besvarelserne af IOI-HA-spørgsmålene for patienter, som ikke har haft høreapparat tidligere, og de patienter, som har haft høreapparat før, undersøges nærmere. Derfor udregnes gennemsnitsbedømmelserne for de syv IOI-HA-spørgsmål for hver af de to grupper patienter. Resultatet ses i Tabel 4. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 12 af 30

13 Tabel 4. Gennemsnitsbedømmelserne (Mean) er beregnet for de syv IOI-HAspørgsmål for patienter, som benytter høreapparat for første gang ( Ja ), og patienter, som ikke benytter høreapparat for første gang ( Nej ). Det ses af Tabel 4, at de største forskelle i gennemsnitsbedømmelserne mellem patienter, som ikke benytter høreapparat første gang, og patienter, der benytter høreapparat for første gang, findes for spørgsmål 1 (0,45) og spørgsmål 6 (-0,37). For alle spørgsmål er der en signifikant forskel mellem de to grupper patienter (p<0,001). Spørgsmål 1 omhandler brugstid. Tidligere høreapparatbrugere benytter altså deres høreapparat lidt længere om dagen i gennemsnit end førstegangsbrugere. Spørgsmål 6 lyder Hvor meget tror du, andre mennesker har været besværet af dine høreproblemer i de seneste to uger med dit nuværende høreapparat?. Her svarer tidligere høreapparatbrugere, at de tror andre mennesker har været lidt mere besværet end nye høreapparatbrugere tror. En anden måde at undersøge forholdet mellem første- og flergangsbrugere af høreapparater er ved at se, hvordan hver af de to grupper patienters besvarelser fordeler sig i spørgsmålenes fem svarkategorier. For eksempel kan man sammenholde, hvor stor en procentdel af førstegangsbrugere der til spørgsmål 1 svarer, at de ikke bruger sine høreapparater, med den tilsvarende procentdel for flergangsbrugere. Dette er vist for spørgsmål 1 i Figur 6. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 13 af 30

14 Figur 6. Figuren viser, hvor mange procent af besvarelserne der er i hver svarkategori for spørgsmål 1 opdelt for hhv. førstegangsbrugere og flergangsbrugere af høreapparater. Spørgsmål 9 lyder: Er det første gang, du benytter høreapparat? Ja/Nej. Figur 6 viser, at hvor 3,2 % af førstegangsbrugerne af høreapparaterne svarer, at de ikke benytter deres høreapparater, udgør den tilsvarende gruppe kun 1 % af flergangsbrugerne. For gruppen af patienter, som benytter høreapparat mere end otte timer om dagen forholder det sig omvendt. Her er 75,7 % af besvarelserne for flergangsbrugere mens det kun er 52,9 % af førstegangsbrugerne, som har givet deres besvarelse her. Aldersfordeling På baggrund af patientoplysningerne er det muligt at beskrive patientgruppen lidt nærmere. Af Figur 7 ses aldersfordelingen for patienterne. Den yngste patient, som fik høreapparat, var endnu ikke fyldt et år, mens den ældste var 106 på udleveringstidspunktet. Gennemsnitsalderen var 67,67 år og medianen var 71 år. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 14 af 30

15 Figur 7. Histogram for patienternes alder. Patienter under og over 18 år Det er i undersøgelsen valgt, at sende spørgeskemaet til alle patienter, som har fået udleveret høreapparat på audiologisk afdeling. Det betyder, at også børn får tilsendt et spørgeskema. Der har på høreklinikkerne været delte meninger og tilkendegivelser omkring udsendelsen af spørgeskemaer til personer under 18 år. Hvis disse svarer, må det forventes, at nogen af dem har fået deres pårørende til at svare for dem eller i hvert fald fået hjælp med besvarelsen. På den anden side må det forventes, at de ældste patienter i denne gruppe kan besvare spørgeskemaet selv. Antallet af besvarelser fra patienter under 18 år udgør dog kun nogle få procent af de samlede besvarelser (1,6 %) og indflydelsen af deres besvarelser på det samlede resultat er derfor yderst begrænset. Debutalderen for høreapparatbrugere Gruppen af høreapparatbrugere opdeles i førstegangsbrugere af høreapparater og flergangsbrugere, for at undersøge debutalderen og hvordan den fordeler sig i forhold til tidligere høreapparatbrugere. Aldersfordelingerne for de to grupper ses i Figur 8. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 15 af 30

16 Figur 8. Figuren viser aldersfordelingen for høreapparatbrugere, som benytter høreapparat for første gang (Ja), og høreapparatbrugere, som ikke benytter høreapparat for første gang (Nej) - altså flergangsbrugere som histogrammer. Det ses af histogrammerne, at aldersfordelingen for førstegangsbrugere af høreapparater ligger lidt lavere end for flergangsbrugere. For eksempel ses det, at den lille gruppe af helt unge høreapparatbrugere er ca. 5-7 år yngre for førstegangsbrugere end flergangsbrugere. Der er også lavet en beregning af gennemsnitsalderen og medianalderen for de to grupper. Resultatet ses i Tabel 5. Tabel 5. Gennemsnitsalderen (Mean) og medianalderen (Median) er beregnet for førstegangsbrugere (Ja) og flergangsbrugere (Nej) af høreapparater. Det ses, at der er en aldersforskel på ca. 5 år både for medianalderen og for gennemsnitsalderen mellem førstegangsbrugere og flergangsbrugere af høreapparater. Returneret og ikke-returneret spørgeskema Det er begrænset, hvor mange oplysninger, der er tilgængelige for undersøgelsen, om de patienter, som ikke besvarer spørgeskemaet. Dog kan alderen for de patienter, som ikke har svaret, sammenlignes med alderen for patienter, som har svaret. Figur 9 viser histogrammerne for de to grupper. Det ses, at der er en betydelig gruppe patienter omkring de 75 år, som har returneret spørgeskemaet. Derimod ser fordelingen for de patienter, som ikke har returneret spørgeskemaet, ud til at være lidt mere jævnt fordelt mellem yngre og ældre patienter. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 16 af 30

17 Figur 9. Histogram for aldersfordelingen af patienter, som har returneret spørgeskemaet, og de, som ikke har. Forskellen mellem de to grupper ses også af middelværdien og medianen for patienternes alder for de, som har svaret, og de, som ikke har svaret (Tabel 6). Gennemsnitsalderen for patienterne, som har svaret, er omkring 69 år (median 72 år) og for de, som ikke har svaret, er den ca. 65 år (median 69 år). Tabel 6. Gennemsnitsalderen (Mean) og medianalderen (Median) for patienter, som har returneret spørgeskemaet, og de, som ikke har. N er antallet af besvarelser i hver gruppe. Der er lavet en analyse af, om forskellen i alder mellem de to grupper er statistisk signifikant. Der er fundet, at der er en signifikant forskel på grupperne (p<0,001). Det kan enten skyldes en forskel i middelalderen for de to grupper eller aldersfordelingen. Kønsfordeling Kønsfordelingen for de patienter, som har fået høreapparat, ses af Tabel 7. Der er 52,4 % mænd og 47,6 % kvinder. Det ses desuden af Tabel 7, at blandt de patienter, hvorfra spørgeskemaet er modtaget i udfyldt tilstand, er 54,6 % mænd og 45,4 % kvinder. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 17 af 30

18 Tabel 7. Kønsfordelingen for patienterne. Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen Som en del af spørgeskemaet har patienterne haft mulighed for at skrive kommentarer til spørgsmålene. Dette er foregået på bagsiden af spørgeskemaet. Kommentarfeltet er blevet gemt sammen med spørgsmålene. Der er lavet en stikprøvekontrol af kommentarerne ved projektets afslutning. Tilfældige kommentarer er taget ud og læst. Hovedlinjerne i kommentarerne forsøges opsummeret i det følgende. Generelt er der mange kommentarer, som indeholder positive tilkendegivelser om tilpasningen og udleveringen af høreapparater samt ros til personalet på de audiologiske afdelinger for en venlig og professionel behandling. Et ofte kommenteret problem er brug af høreapparater i forsamlinger eller selskaber med mange mennesker, ofte kaldet cocktail party-problemet. Det giver anledning til kommentarer som: Stadig problemer sammen med mange mennesker eller Ikke så gode i et livligt selskab med megen snakken. Ligeledes er vindstøj et problem: Ikke så gode udenfor i blæsevejr. Kommentarer om brug af høreapparater sammen med f.eks. telefon og radio/tv samt anvendelsen af teleslynge er der også en del af. Der er mange forskellige emner, som er blevet kommenteret i mindre grad heriblandt: Betjening af høreapparat, herunder batterilevetid og batteriskift. Kommentarer om ørepropper og pasform. Information om efterfølgende aftale om justering. Misforhold mellem forventning og udbytte samt overgang til brug af (nye) høreapparater. Brug af høreapparat i behandling af tinnitus. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 18 af 30

19 Der har gennem projektet været stillet spørgsmål ved IOI-HA-spørgsmålenes forståelighed og udformning fra forskellige interessenter og professionelle. At bedømme ud fra kommentarerne ser det dog ikke ud til, at spørgsmålene har givet anledning til problemer. De kommentarer, som omhandler spørgeskemaet, er begrænsede, og omhandler især spørgsmål 5. En bruger skriver: Spørgsmål 5 er lidt misvisende, men jeg er godt tilfreds med mine apparater og det er en meget fin service fra det firma de er fra Som nævnt tidligere er der et kendt problem med spørgsmålet. Andre kommentarer med henvisning til spørgsmålene er uddybende kommentarer til bedømmelserne, f.eks. bemærkninger om bestemte lyttesituationer. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 19 af 30

20 Konklusion Der er opbygget en procedure for udsendelse af spørgeskemaer og indsamling af besvarelser. Dette gøres bl.a. gennem sygehusenes patientadministrationssystem. Opbygningen af systemet er unik, og der er gjort en stor indsats for at få det til at fungere. Dette er lykkedes, selv om der til tider har været uforudsete udfordringer omkring datahåndteringen, som løbende er blevet tilrettet. Alle offentlige høreklinikker i Danmark har indgået i projektet med Bispebjerg som eneste undtagelse, da de gennem en lang årrække har benyttet en lignende spørgeskemabaseret procedure. Resultaterne i denne rapport er for patienter, der har fået tilsendt spørgeskemaet i projektperioden. Spørgeskemaet er udfærdiget på grundlag af det internationale spørgeskema International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA) samt yderligere to spørgsmål. I projektperioden er der udsendt spørgeskemaer til patienter. Svarprocenten var i perioden på 59,4 %. Af de patienter, som har besvaret spørgeskemaet, har 1,9 % svaret, at de ikke benytter deres høreapparat, mens over 85 % svarer, at de benytter deres høreapparat i mere end 4 timer om dagen. I forhold til internationale normaldata for IOI-HA-spørgeskemaet ligger gennemsnittet for flere spørgsmål i den høje ende, hvor patienterne har fået forholdsvist stort udbytte af deres høreapparat. Mange af patienterne beretter om større udbytte af deres høreapparat end forventet ud fra de internationale normdata. Der er forskel på besvarelser af spørgeskemaet fra første- og fler-gangsbrugere af høreapparater. Flergangsbrugere benytter deres høreapparat lidt mere end førstegangsbrugere. Samtidig svarer flergangsbrugerne af høreapparat, at de tror deres omgivelser er mere generet af deres høreproblemer med de nye høreapparater end førstegangsbrugere. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 20 af 30

21 Litteratur [1] Jørgensen, S. L., Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere udsendt i perioden maj juli 2006., DELTA Teknisk- Audiologisk Laboratorium, Odense, november [2] Jørgensen, S. L., Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere udsendt i perioden august 2006 til april 2007, DELTA Teknisk- Audiologisk Laboratorium, Odense, juli [3] Jørgensen, S. L., Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere udsendt i perioden perioden februar marts 2007 samt maj november 2007, DELTA Teknisk- Audiologisk Laboratorium, Odense, februar [4] Jespersen, C. T., Bille, M., Groth, J., Hansen, T., Danish Reference Data for the IOI-HA, Hearing Aid Fitting, 21th Danavox Symposium 2005, [5] Cox R. M., Alexander, G. C. and Beyer C. M., Norms for the International Outcome Inventory for Hearing Aids, Journal of the American Academy of Audiology, 14(8): , Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 21 af 30

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T210070 Side 1 af 33 inklusive 4 annekser 22-04-2015 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007 Jonas Markus Lindstad CASA Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere