Idékatalog om Velfærdsledelse i Tønder kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog om Velfærdsledelse i Tønder kommune"

Transkript

1 1 Idékatalog om Velfærdsledelse i Tønder kommune Udarbejdet på baggrund af projekt Velfærdsledelse i Pleje & Omsorg Indhold i denne publikation Colourbox Projekt Velfærdsledelse 1 Kvalitet og effektivitet 2 Optimering af kvalitet og effektivitet 3 Nytænkning og kreativitet Udvikling af nytænkning og kreativitet Trivsel og arbejdsglæde Fremme af trivsel og arbejdsglæde Få mere viden Projekt Velfærdsledelse Ideerne i dette idékatalog er udviklet i et samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Pleje & Omsorg, Tønder Kommune, og chefkonsulent fra PreviaSundhed, Krista Ebsen Blaabjerg. Fire distrikter i Pleje & Omsorg har i perioden december 2011 til juni 2012 samarbejdet med PreviaSundhed om at fremme god Velfærdsledelse i hjemmeplejen. FOA har medfinansieret projektet for at fremme fokus på velfærdsledelse og for at få udviklet metoder til bedre velfærdsledelse. Velfærdsledelse handler om, at ledere og medarbejdere skal have rammer for personlig og faglig handlekompetence i hverdagen. I projekt Velfærdsledelse blev der fokuseret på at udvikle handlekompetence inden for tre emneområder: 1) Kvalitet og effektivitet, 2) Nytænkning og kreativitet og 3) Trivsel og arbejdsglæde. Lederne og deres medarbejderrepræsentanter var selv med til at beskrive emnerne, og satte dermed selv præg på, hvilke temaer og metoder, der blev omdrejningspunktet for projektet. I kataloget får du smagsprøver på, hvad velfærdsledelse i praksis handler om.

2 2 Kvalitet og Effektivitet Hvad handler kvalitet og effektivitet om? Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra Pleje & Omsorg har sat deres ord på, hvad det handler om, og hvad der er vigtigt for dem. Om kvalitet og effektivitet Hvis vi skal forbedre kvalitet og effektivitet, så skal vi ændre på vores fejlkultur. Vi skal være mere åbne om fejl, så vi selv og andre kan lære af dem. Tag en runde med fejl, vi blev klogere af ved et afdelingsmøde af og til. For at borgeren kan være i centrum - og dermed få høj kvalitet i sine ydelser er det vigtigt, at vi arbejder tæt sammen på tværs af faggrupper. Lederne i samarbejdende faggrupper kan 1-2 gange i året finde et emne, som alle de involverede faggrupper har stor interesse i. Der kan afholdes en workshop om emnet, hvor arbejdsopgaver beskrives, herunder hvordan løsningen af opgaverne udføres i det bedst mulige samarbejde mellem faggrupperne. Det er vigtigt, at lederne, arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne får informeret om og drøftet nye tiltag med de ansatte, så der opnås ejerskab i personalet. Husk at hænge nyheder op på opslagstavler. Endnu vigtigere er det løbende at have tillidsrepræsentantens og arbejdsmiljørepræsentantens punkter på dagsordenen, så der bliver informeret grundigt om nye tiltag, og så de kan drøftes. Det er også her, at repræsentanterne og lederen får input de kan gå tilbage til centrale udvalg og ledergrupper med. Rammerne er stramme i dag, så der opstår let gnidninger mellem medarbejderne. Det er helt afgørende, at vi hjælper hinanden, og at vi har en god omgangstone. Det er samtidig vigtigt, at vi tror på vores egen faglige og personlige dømmekraft. Ellers kan vi ikke give borgerne en god service. Både omgangstonen og den faglige selvtillid bliver vi nødt til at sætte ord på løbende både ved møder og i dagligdagen. Husk at spørge ind til hinandens arbejde, og husk at fortælle om de udfordringer, du arbejder med lige nu. Igennem samtale og sparring får du afklaret, om din arbejdsindsats er god og relevant. Og der opstår mulighed for at rose og anerkende hinanden, så den faglige og personlige selvtillid vokser. Vi skal tale åbent sammen om prioritering af arbejdsopgaverne, og hvordan vi kan skære ind til benet, når der er for få til at klare arbejdsbyrden. Eksempelvis ved meget sygdom og mange nødkald. Det er en god idé, at disponator eller en garvet medarbejder tager med ud og hjælper med at prioritere indsatser hos borgere, hvor det er svært på grund af knap tid og store synlige behov.

3 3 Optimering af kvalitet og effektivitet I Pleje & Omsorg mener ledere og medarbejderrepræsentanter således, at kvalitet og effektivitet sikres ved god kommunikation, prioritering og samarbejde. I projekt Velfærdsledelse blev der bl.a. arbejdet med prioritering på følgende måde: Prioritering af arbejdet under stramme tidsrammer Leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og konsulent udarbejder en køreplan for prioritering i arbejdsopgaver. Formål: At skabe fælles fokus på prioritering. At få en fælles forståelse af og enighed om, hvad der er vigtigst at nå på en arbejdsdag, og hvad der kan udsættes med god samvittighed. Udbytte: Den enkelte og gruppen får et mere klart billede af, hvad der skal nås i det daglige, og hvordan der kan skæres ind til benet, når der er for få til at løse alle opgaver. Køreplan: 1. Mindre medarbejdergrupper drøfter i en halv time i forbindelse med et allerede eksisterende (gruppe-)møde, hvad der er godt og velfungerende i jobbet og på arbejdspladsen, og hvad der gør dem stolte, glade og motiverede for deres job. Input sendes til leder eller konsulent, som afholder følgende arrangement: 2. Hele medarbejdergruppen samles til et to-timers arrangement om prioritering: Præsentation af, hvad medarbejderne selv synes er godt i jobbet, og som skal være i fokus ved prioritering Oplæg om, hvordan der kan prioriteres med hensyn til det, vi gerne vil i jobbet, og de rammer, der er i samfundet og på arbejdsområdet Gruppearbejde: Definer kan- og skal-opgaver Opsamling i plenum: Samling af input til kan- og skalopgaver, som der opnås fælles enighed om: lav Top 10 skal-opgaver og Top 10 kan-opgaver Plakater med Top 10 kan- og skal-opgaver hænges op på arbejdspladsen. 3. Hele medarbejdergruppen samles efter 1-3 måneder i en halvtime, hvor de evaluerer de aftalte kan- og skal-opgaver. De tilrettes eventuelt. Dette kan ske i forbindelse med et almindeligt medarbejdermøde. OBS: Køreplanen er udviklet og tilpasset den konkrete situation på baggrund af BAR SoSu s materiale: Vi finder os ikke i stress prioritering, se: C3%A6rktojer/1-visioner.aspx. Videreudviklingen er foretaget af Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent i PreviaSundhed, i samarbejde med ledere og medarbejderrepræsentanter.

4 4 Nytænkning og kreativitet Medarbejdere i det offentlige får hele tiden at vide, at de skal være nytænkende og kreative, men hvad handler det om ifølge dem selv? Og hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre? Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra Pleje & Omsorg gør sig blandt andet følgende tanker om, hvad det indebærer: Om nytænkning og kreativitet Vi bliver nødt til at huske på, at ting kan gøres på andre måder, end dem vi gør det på i dag. Her hjælper det at få nye øjne på borgerne. Det får vi blandt andet, når vi har afløsere. Spørg afløsere og nye medarbejdere, hvordan de vurderer opgaveløsningen i det daglige. Og spørg, om de har ideer til at gøre tingene anderledes. Få deres ideer på dagsordenen til et personalemøde det er en gave til afdelingens nytænkning ikke en trussel. Vi skal huske, at borgernes pårørende er en ressource, som vi skal udnytte bedst muligt. Vi kan strukturere vores samarbejde og vores krav til dem i langt højere grad. Vi bør som kommune have en fælles vision om, hvordan vi inddrager de pårørende, så vi har noget fælles at sigte efter. Konkret idé De pårørende kan få mere og bedre oplysning om deres eget ansvar, og hvilke ting, de skal have bragt i orden i boligen, når deres familiemedlem skal have hjemmepleje. Vi skal ikke være bange for at kræve noget. Det understreger, at vi leverer ydelser, og at vi ikke kommer og overtager hele ansvaret for borgeren. En god hjælp kan være at bruge kontaktbøger til de pårørende, og vi kan i nogle tilfælde involvere frivillige besøgsvenner.

5 5 Deling af gode cases er direkte anvendelig videndeling, fordi man umiddelbart efter kan afprøve det, man har hørt om. Indfør et punkt på dagsordenen til nogle afdelingsmøder, hvor medarbejdere og ledere på skift fortæller om en god case og læringen derfra. Vi skal undgå kassetænkning. Når vi har travlt, har en anden gruppe måske mindre travlt, og vi kan låne personale af hinanden. Det bringer samtidigt ny erfaring og nye ideer ind i medarbejdergruppen. Konkrete ideer: I de geografiske yderområder kan der bruges andre distrikters personale for at spare køretid. Det er vigtigt med ny inspiration fra områdeledere og fagchef. Vi skal sikre den fælles retning, så vi kan finde kreative og nytænkende veje derhen med tryghed i forhold til, at de øverste ledere giver grønt lys. Vi kan være kreative og nytænkende ved stramme rammer, hvis vi har tillid til hinanden. Konkrete ideer: Hold strategidag årligt med områdeledelse og fagledelse og/ eller inviter de øverste ledere ud et lokalt personalemøde, hvor ideer og retning for fagområdet kan drøftes. Vi har brug for at vise over for os selv og omverdenen, at vi er dygtige til at finde nye løsninger, og at vi går nye veje for at give borgeren den bedst mulige service indenfor rammerne. Det betyder også, at omverdenen skal høre de positive historier, og der skal skabes en realistisk forståelse for, hvad hjemmeplejens rolle er i dag, hvor samfundet har færre ressourcer end tidligere. Konkrete ideer: - Tag kontakt til de lokale aviser, lokale radiokanaler og lokalt TV, når I har en god historie, og vær til stede med spændende stande og indslag på uddannelseskonferencer og i jobcentre. Udvikling af kreativitet og nytænkning I Pleje og Omsorg oplever ledere og medarbejderrepræsentanter, at der er tre afgørende ting, der skal til, hvis kreativiteten og nytænkningen skal fremmes: Der er brug for struktureret at lytte til og afprøve ny tilkommendes ideer og forslag, og de pårørende skal inddrages i langt højere grad som ressource. Derudover skal samfundets syn på hjemmeplejen påvirkes med nye og positive fortællinger. I projekt Velfærdsledelse blev der bl.a. arbejdet med kreativitet og nytænkning på en workshop. Hermed inspiration til at få nye ideer på de områder, hvor I skal være kreative og nytænkende: Kreativ workshop: Vi skifter job (i alt 2 timer): Obs: Emner og kreative udfoldelsesmetoder kan skiftes ud, så de passer til den aktuelle arbejdsplads udfordringer. Her er emnerne fundet af en ekstern konsulent via interviews med ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 1 time: Del de medvirkende op i mindre grupper á ca. 4 personer. Hver gruppe får et emne og en kreativ udfoldelsesmetode. Gruppe 1: Emne: Inddrag de pårørende som ressource i hjemmeplejen. Kreativ udfoldelsesmetode: Leg skuespillere, som selv skal skrive et eventyr om, hvordan det kan se ud i den perfekte verden. Bagefter skal eventyret fremføres på maksimum 10 minutter. Gruppe 2: Emne: Få bedre arbejdsrammer i de ældres boliger. Kreativ udfoldelsesmetode: Leg arkitekter, som skal udvikle perfekt indretning til de ældres boliger samt mindre løsninger til eksisterende boliger. Planen skal præsenteres efterfølgende. Gruppe 3: Emne: Få de gode historier ud i verden om hjemmeplejen. Kreativ udfoldelsesmetode: Leg kommunens kommunikationsafdeling, der skal hjælpe hjemmeplejen med at få et bedre ry og rekruttere nye og motiverede medarbejdere. Kommunikationsplanen fremlægges efterfølgende. Fortsættes ->

6 6 ½ time: Eventyret opføres i plenum Tegnestuen viser tegninger og forklarer i plenum Kommunikationsafdelingen fremlægger kommunikationsplan i plenum Leder eller konsulent noterer konkrete ideer, der fremkommer. ½ time Konkrete ideer fra fremførelserne skrives af leder eller konsulent på en synlig planche/ i PowerPoint. Leder eller konsulent gennemgår de konkrete ideer, som er kommet frem, og får deltagerne i workshoppen til at melde sig til at arbejde videre med de bedste ideer. Efterfølgende samles der eksempelvis ved et personalemøde op på arbejdet med de gode ideer, og der tages beslutninger om det videre arbejde. OBS: Det er vigtigt at udspecificere opgaven til de tre grupper, og man kan med fordel give dem billeder, tekster, udklædning og lignende til inspiration og rekvisitter. Workshoppen er udarbejdet af: Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent i PreviaSundhed. Trivsel og arbejdsglæde Alle ledere og medarbejdere ønsker trivsel og arbejdsglæde, men hvad skal der til, og hvad kan vi gøre selv? Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og områdeledere fra Pleje & Omsorg har igennem projekt Velfærdsledelse sat deres ord på, hvad der skal til: Om trivsel og arbejdsglæde Trivsel og arbejdsglæde handler om at være til stede i arbejdet og nyde samarbejdet med kollegaer og borgere. Hvis man har brug for at lave noget andet, så skal man åbne munden og gøre noget ved det, frem for at køre fast i arbejdet. Det går ud over egen og andres trivsel. Arbejdsglæde opstår, når vi værdsætter hinanden. Det vigtigste er den daglige værdsættelse, men det har også stor betydning, at der nogle gange gøres noget særligt. Det er også afgørende med synlig ledelse, som viser retning og handlekraft. Det fremmes ved, at lederne indgår i et godt team, som samarbejder om gode forhold for medarbejderne, og som bidrager til hinandens trivsel. En god leder skal indgå i fagligt og personligt udviklende netværk, som samtidig giver større indflydelse. Konkrete ideer Giv plads til et frit, socialt punkt ved møder. Det er afgørende, når medarbejderne ellers er meget ude på egen hånd En julegave kan vise påskønnelse Et medarbejderarrangement med god mad og sjove aktiviteter skaber sammenhold Lederne kan indgå i netværk med kollegaer fra egen og andre faggrupper. Arbejdsglæde og trivsel kan opstå, når der er en god balance mellem kompetenceudvikling og forandring på den ene side og grundig øvelse og bundfældelse på den anden side. Det er vigtigt, at komme med input til den lokale MED og sektor MED, så repræsentanterne er klar over, hvordan det står til på de forskellige arbejdspladser. Skab overblik på arbejdspladsen over, hvor mange projekter, I er med i, og hvor meget videreuddannelse I deltager i. Få det afstemt og til at pege i samme retning, og brug det som afsæt for at ønske mere eller mindre fra den øverste ledelse, MED udvalg, fagforening osv. Overblikket kan skabes af lederen, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten og fremlægges og debatteres på et personalemøde.

7 7 Sundhed er afgørende for arbejdsglæden. Hvis du har smerter, svage muskler og er i dårlig form, så er det en belastning for dig i hverdagen. En krop, som ikke medvirker godt til at udføre arbejdet, går ud over din faglige og personlige selvtillid i forhold til at løfte arbejdsopgaverne. Den fysiske sundhed kan heldigvis fremmes på jobbet og med tæt relation til arbejdsopgaverne. Et konkret eksempel ses nedenfor. Fremme af trivsel og arbejdsglæde Trivsel og arbejdsglæde handler således om nærvær og engagement i jobbet, om balance mellem udvikling og øvelse i nye metoder og tilgange samt om at have en grundlæggende god sundhed. Én af de ting, der blev arbejdet med i projekt Velfærdsledelse var den fysiske sundhed. Køreplan for bedre fysisk sundhed 1. Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant går sammen om at finde skræddersyede træningsøvelser, som styrker netop de muskler, som skal være stærke for at klare jobbet og undgå skader og smerter. Se træningsøvelser for hjemmeplejepersonale, udviklet af PreviaSundhed, på side 8-9. Beslut, hvornår øvelserne skal laves i arbejdstiden. Find gerne 2-3 tovholdere, der har ansvar for at øvelserne bliver lavet. 2. Lav et lille arrangement (fx 1 time), hvor leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant sammen melder ud til personalet, at træning er en ny obligatorisk aktivitet på jobbet. Få det lagt ind i arbejdsplaner, så medarbejderne ikke selv skal finde tiden. Få en instruktør ud på arbejdspladsen for at forklare meningen med øvelserne, og for at prøve dem af med personalet. Meld klart ud, hvor ofte og hvornår øvelserne skal laves. Eksempelvis de 10 første minutter af arbejdsdagen tirsdag og torsdag. 3. Efter 1-3 måneder evalueres øvelserne, og de tilpasses eller ændres eventuelt. Årligt hentes der inspiration udefra, så medarbejderne ikke går i stå, men bygger videre på erfaringerne. OBS: I hele processen er det afgørende, at såvel lederen som tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten går foran og selv er med. Nye initiativer skal støttes synligt, så der ikke er usikkerhed om vigtigheden. Der kan evt. laves før og efter målinger af smerter for at tydeliggøre effekt. De fleste medarbejdere og ledere oplever dog lynhurtigt effekten, og den er ikke kun fysisk. Det sociale sammenhold bliver også styrket, og det giver en mere positiv omgangstone på arbejdspladsen.

8 8 Få en dygtig instruktør til at vise jer, hvordan øvelserne laves med størst effekt og undgå ulykker! Træningsprogram 1 varighed 10 minutter Alle øvelserne kan udføres med en elastik, og de kræver hverken omklædning eller store træningsarealer.

9 9 Træningsprogram 2 varighed 10 minutter PreviaSundheds eksperter har udviklet træningsøvelserne til at styrke de mest anvendte muskler hos medarbejdere i hjemmeplejen, så arbejdet kan udføres lettere, og så eventuelle smerter reduceres betydeligt.

10 10 Velfærdsledelse Dette idékatalog er udviklet som små smagsprøver på, hvad Projekt Velfærdsledelse i Tønder Kommune har beskæftiget sig med. Projektet har haft til formål at udvikle ledelsesrummet på de medvirkende arbejdspladser i Pleje & Omsorgs distrikter: Tønder Øst, Tønder Vest, Løgumkloster og Toftlund. Projektet har kørt på flere niveauer: Ledere og medarbejderrepræsentanter på tværs af arbejdspladser, den lokale trio (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant), hele medarbejdergruppen og leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant individuelt. Derudover har lederniveauet over været stærkt involveret som styregruppe og ved tværgående aktiviteter. Indholdet i projektet har kredset om effektivitet, kvalitet, nytænkning, kreativitet, trivsel og arbejdsglæde. Ledere og medarbejderrepræsentanter har i høj grad medvirket til udviklingen af projektet, som således løbende er blevet skræddersyet de henholdsvis lokale og tværgående behov. Indholdet i dette idékatalog kan inspirere andre, der arbejder med offentlig service og omsorg, som gerne vil udvide ledelsesrummet og dermed få flere konkrete handlemuligheder. Hvis du ønsker at vide mere om Projekt Velfærdsledelses formål, projektdesign, resultater samt erfaringerne herfra kan du kontakte: Chefkonsulent i PreviaSundhed, Krista Ebsen Blaabjerg: Pædagogisk konsulent i FOA, Jan Simon Petersen: Birte Vorsum, områdeleder for nord i Pleje & Omsorg, Tønder Kommune: Aase Koch, områdeleder for syd i Pleje & Omsorg, Tønder Kommune: FOA fællestillidsrepræsentant for medarbejdere i Pleje & Omsorg, Jonna Bossen, Tønder Kommune: Uddannelseskonsulent i Pleje & Omsorg, Pia Ranck, Tønder Kommune: Læs mere om FOA s syn på velfærdsledelse her:

11 11 Jeg synes, at der har været et gennemgående tema i Projekt Velfærdsledelse, som handler om at gøre noget andet end det, vi plejer. Det har betydning for medarbejderne i forhold til trivsel og sammenholdet om at løfte kerneopgaven. Det, at der en eftermiddag sker noget "uventet" eller "hemmeligt", det, at vi "leger" og så videre, er med til at skabe trivsel og arbejdsglæde. Der skabes nye og stærkere relationer, og desuden skabes der en kultur, hvor det bliver tydeligt, at det er helt okay at være kreativ og nytænkende. Lederne har en væsentlig rolle i form af at være rollemodeller. Når de tør gøre noget anderledes, når de tør dumme sig og kan grine af sig selv, så bliver der rum for de skæve ideer. Og dem har vi brug for. Velfærdsledelse handler i høj grad om at finde kreative løsninger, der hvor reglerne og systemerne ikke rækker. Aase Koch, områdeleder Pleje & Omsorg, Tønder Kommune Igennem Projekt Velfærdsledelse har vi opnået et tættere samarbejde, og dermed tryghed og tillid til at bruge hinanden både ledere og medarbejdere imellem. Det fremmer vores effektivitet, kvalitet og kreativitet. Leder, AMR og TR har fået et tæt samarbejde, og de oplever nu, at de er fælles om ansvaret for opgaven og de svære emner. Sammen ved vi mere end summen af vores viden hver i sær, og vi opnår sammen tillid til at turde. Vi har fået skabt legalitet om, at alt ikke kan nås altid, men at der må sorteres fra. Og det har fjernet noget af den dårlige samvittighed, som har trykket en del. Og så har vi fået fælles et syn på, at fejl kan føre til forbedringer, især hvis vi bruger hinanden. Og det giver bedre løsninger for borgerne. Birthe Vorsum, områdeleder i Pleje & Omsorg, Tønder Kommune Idékataloget er skrevet af Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent i PreviaSundhed. Indholdet er udviklet på baggrund af interviews med ledere og medarbejderrepræsentanter, gruppesupervisioner, lokale workshops, tværgående workshops, lederseminarer og andre aktiviteter i projekt Velfærdsledelse. Kontakt Krista Ebsen Blaabjerg for oplysninger om projektet og ideerne i hæftet på

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent, PreviaSundhed, keb@previasundhed.dk Temaer og indhold for workshoppen > Hvordan

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6.

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! PRIORITERING

Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! PRIORITERING Prioritering Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 PRIORITERING Indhold 1. Program for processen Oplæg: Kan og skal - krav 2. Gruppearbejde 3. Fælles Grupper 4. Fælles Konsulent 5. Gruppearbejde

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk PROCES MANUAL Formålet med følgende proces er at opridse en metode til, at afklare konkrete forhold i afdelingen eller i et team, som har betydning for stress og trivsel. Trin 1 i processen: I har en ½

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer

Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer Lægen & Terapeuten Foredrag, workshops og seminarer For alle med interesse for sundhed på- og uden for arbejdspladsen Lægen &Terapeuten Læge Claus Sønderskov og fysioterapeut og arbejdsmiljøkonsulent Søren

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016

FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016 FORMANDENS BERETNING VED GENERALFORSMLING PÅ SYDTHY FRISKOLE TORSDAG DEN 31. MARTS 2016 Sidste år i april, kort tid efter generalforsamlingen, startede vi op med ansættelsessamtaler i forbindelse med ansættelse

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016 Fra fravær og stress til nærvær og trivsel Marts 2016 2 Vi vil nedbringe sygefravær og forebygge stress De sidste år har der været en stigning i sygefraværet og flere bliver henvist til psykologhjælp på

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk 3BAR, Kubix og RUC v/ Check in Ud på gulvet Find en workshopdeltager, du ikke kender

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv - Danmarksturné om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø (ISA) AM 2011 8. november 2011

Sund i et godt arbejdsliv - Danmarksturné om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø (ISA) AM 2011 8. november 2011 Sund i et godt arbejdsliv - Danmarksturné om integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø (ISA) AM 2011 8. november 2011 Program Danmarksturné hos 28 arbejdspladser v/evy Martinussen og Jeanette Sandberg

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Arbejdsmiljødage 25-26 marts 2015 Hanne V. Moltke & Jens Karlsmose hanne@newstories.dk 30 40 23 60 Program for workshoppen Forventningsafstemning Oplæg om social

Læs mere

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi Kend din kerneopgave og kerneydelserne - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus KERNEOPGAVEN Kerneopgaven er omdrejningspunktet for enhver handling i organisationen. Den

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Nedsæt tempoet, når du gør rent

Nedsæt tempoet, når du gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring Helbred og arbejde i højt tempo Du og dine kolleger, som arbejder med rengøring er sandsynligvis på benene stort set hele

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper

Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Gå sammen med en du ikke kender Drøft spørgsmålet og kom med ideer til indsatser, som kan styrke ernæringsindsatsen i det tværsektorielle samarbejde.

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering

Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Juni 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 2... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel!

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Workout den 22. Oktober 2015 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Uddannelsesforbundet April 2011 Malene Rix www.malenerix.dk Mette Rix www.metterix.dk Formål Personlig afklaring omkring egne udfordringer og roller i.f.m. de vanskelige samtaler

Læs mere

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Michael Brostrøm, formand for OSI bød velkommen og fortalte om de emner der optager OSI f.eks. markedsføring af institutionerne,

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ KOLDKÆRGÅRD MANDAG DEN 14. SEPTEMBER 2015 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland, november 2015 Oplag 300 stk.

Læs mere

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre #ipraktik Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre Brug nogle dage i uge 37 12.-16. september på at berige dig selv og din arbejdsplads INNOVATIONSPRAKTIK Hvorfor deltage i Innovationspraktikken?

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder.

Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder. Tag livet til dig fra hi til energi Netværksforløb for kvinder. Et feminint forvandlingsrum med genveje til mere nydelse, flere handlemuligheder og bedre balance i dit liv! Forestil dig at Du er fuld af

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Kendetegn ved den gode APV-proces

Kendetegn ved den gode APV-proces Fase 0 Planlægning Skabe overblik og planlægge hele forløbet inkl. opfølgning Vigtigt at synliggøre, informere og motivere om processen både fra leders og AMiR s side Inddrage erfaringer fra sidste APV

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

METODE 1 RUNDEN RUNDT

METODE 1 RUNDEN RUNDT METODE RUNDEN RUNDT På et teammøde/personalemøde fortæller alle om følgende: En relation, jeg er lykkedes med i den forgangne uge/måned En opgave, der var svær Noget jeg ville ønske, at vi som arbejdsplads

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere