Hold dig ajour med dit fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold dig ajour med dit fag"

Transkript

1 Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse

2 Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen True og Colourbox Layout: Grafoa Maja Honoré Tryk: FOAs trykkeri og Pjec1heden, december FOA Fag og Arbejde

3 Indhold Indholdet er bygget op sådan: Først noget generelt om de forskellige uddannelsesniveauer og de formelle adgangskrav, så en kort præsentation af det enkelte uddannelsesniveau og en henvisning til, hvor du kan læse mere. Dernæst følger eksempler på efteruddannelser inden for de enkelte niveauer, hvor uddannelserne foregår og til sidst noget om, hvilken økonomi du har, når du tager en efteruddannelse. Indledning 5 Arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU 7 Videregående voksenuddannelser, VVU 10 Voksenunderviser 12 Diplomuddannelserne 13 Masteruddannelserne 14 Gode råd 15 FOA Fag og Arbejde 3

4 4 FOA Fag og Arbejde

5 Kære medlem af Social- og Sundhedssektoren Kompetenceudvikling er på dagsordenen, fordi kompetenceudvikling er med til at højne fagligheden og give status til dit fag. Som del af din faglige udvikling kan du efter- og videreuddanne dig. Det sker bare ikke af sig selv. Du har selv et ansvar for at holde dine kompetencer opdaterede, og det har din leder også. Hvorfor skal jeg udvikle mig i mit fag? Hvilke muligheder har jeg for efteruddannelse? De to spørgsmål kan du få svar på, når du læser videre. Samfundsudviklingen og udviklingen inden for det kommunale og regionale sundhedsvæsen sker meget hurtigt, og det berører alle sektorens faggrupper. Det kræver for arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder, at man er i stand til at følge med, så ens kompetencer altid er efterspurgte. Det er vigtigt i disse tider, hvor der mange steder skæres ned og spares medarbejdere væk, at du sikrer din markedsværdi; altså at din faglige kunnen er så opdateret som muligt, for at du kan bevare et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Der findes rigtig mange gode kurser og uddannelser, som er lavet af din arbejdsgiver, men du kan ikke altid være sikker på, at de kompetencer du får på denne måde, anerkendes af andre arbejdspladser. Derfor har jeg valgt, at de efteruddannelser, som du læser om her, er de uddannelser, som er i det formelle efteruddannelsessystem og som anerkendes på alle landets arbejdspladser. Med denne pjece kan du få indtryk af, hvilke efteruddannelser der findes, hvilke adgangskrav der er, og hvad du kan få ud af tage den ene frem for den anden efteruddannelse. Der vil også være henvisninger til, hvor du kan læse mere om den efteruddannelse, der interesserer dig. Alle faggrupper i Social- og Sundhedssektoren er målgruppen. Vægten er på de fagrettede efteruddannelser, men du vil også kunne få et indblik i efteruddannelser inden for pædagogik og ledelse. Jeg håber, at du vil blive inspireret og motiveret for efteruddannelse, når du læser videre. Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren FOA Fag og Arbejde 5

6 Niveau for de forskellige efteruddannelser og adgangskrav Uddannelsesniveau Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Videregående voksenuddannelse Akademiuddannelser (VVU) Diplomuddannelserne Masteruddannelserne Adgangskrav Der er ingen adgangskrav. AMU-uddannelsernes målgrupper er erhvervsuddannede og ufaglærte. Erhvervsuddannelse, over 25 år og mindst 2 års arbejdserfaring. Du kan have en anden uddannelse (fx som plejer, sygehjælper eller plejehjemsassistent), der på baggrund af en kompetencevurdering kan give dig adgang. En efteruddannelse på VVUniveau. Du kan være erhvervsuddannet og have kompetencer, der på baggrund af en kompetencevurdering kan give dig adgang. En grunduddannelse på et mellemlagt videregående uddannelsesniveau (fx sygeplejerske eller bioanalytiker). En hel efteruddannelse på diplomniveau. Kompetencevurdering Du har krav på en kompetencevurdering, når du søger ind på en efteruddannelse. Det er altid skolerne, der laver kompetencevurderingerne op imod den efteruddannelse, du søger ind på. En kompetencevurdering kan medføre, at du rammer det rigtige uddannelsesniveau, at indholdet på den uddannelse, du søger, er det, du ønsker, eller at du får mulighed for afkortning af efteruddannelsens forløb. De forskellige uddannelsesniveauer rummer efteruddannelser med både fagrettet, pædagogisk og ledelsesmæssigt indhold. Hvad er fagrettet, pædagogisk og ledelsesmæssige efteruddannelser? Fagrettede efteruddannelser: Fagrettede efteruddannelser giver faglige kompetencer, der knytter sig tæt til de konkrete arbejdsopgaver, du har. De vil derfor være meget forskellige fra det ene arbejdsområde til det andet. Pædagogiske efteruddannelser: Pædagogiske efteruddannelser giver kompetencer til at forstå læreprocesser, tilrettelægge og afvikle undervisning og uddannelsesforløb for andre. Ledelsesmæssige efteruddannelser: Ledelsesmæssige efteruddannelser giver kompetencer til at forstå organisationer, styre økonomi og budgetter. Du kan også blive klogere på din egen ledelsesstil, og hvilken betydning det har for din personaleledelse. 6 FOA Fag og Arbejde

7 Arbejdsmarkedsuddannelserne, (AMU) Arbejdsmarkedsuddannelserne er for alle sektorens faggrupper, såvel faglærte som ufaglærte, ansatte og ledige. Er du fx beskæftigelsesvejleder, handicaphjælper, neurofysiologiassistent, tilsynsførende assistent eller social- og sundhedsuddannet kan arbejdsmarkedsuddannelserne være en mulighed for dig. Via arbejdsmarkedsuddannelserne får du mulighed for at vedligeholde, udbygge og forbedre dine kompetencer, så behovet for din og arbejdspladsens faglige udvikling dækkes. AMU-uddannelserne kan også give dig mulighed for at opnå formel kompetence inden for en aftalebaseret uddannelse, som fx portør eller kompetencer som led i en erhvervsfaglig grunduddannelse, som fx social- og sundhedshjælper. Grundforløb for værkstedsassistenter er også en mulighed inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. Arbejdsmarkedsuddannelserne er typisk af kortere varighed fra få dage til et par uger, men de enkelte AMU-uddannelser kan bygges sammen til længere forløb. Inden for det brede sundhedsområde findes omkring 100 forskellige AMU-uddannelser, som du kan vælge imellem. For mere information Besøg Tryk på fanen: Uddannelser Tryk i venstre side på: Målgrupper Nu kan du gå ind på din faggruppe og få en oversigt over de AMUuddannelser, der kunne være noget for dig. Du kan også: Tryk på fanen: Uddannelser Tryk i venstre side på: Kompetencebeskrivelser Tryk herunder på det arbejdsområde, som du er inden for. Nu kan du se alle de AMU-uddannelser, der kunne være noget for dig. Du får indblik i et væld af uddannelsesmuligheder, og som du kan se, er der udover de fagrettede uddannelser også praktikvejlederuddannelse, it-uddannelser og team-/personlig udviklingsuddannelser. FOA Fag og Arbejde 7

8 Eksempler på AMU-uddannelser Er du fx hjemmehjælper og arbejder på et ældrecenter, kunne disse AMU-uddannelser være noget for dig: Forebyggelse af selvmord blandt ældre Omsorg for personer med demens Magt og omsorg Er du fx sygehjælper og arbejder på et somatisk sygehus, kunne disse AMU-uddannelser være noget for dig: Kirurgisk fordybelsesmodul Medicinadministration Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde Er du fx handicaphjælper, kunne disse AMU-uddannelser være noget for dig: Seksualitet og handicappede Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Er en del af din jobfunktion at være vejleder for elever, kunne disse AMU-uddannelser være noget for dig: Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever, særlig indsats (PAU står for Pædagogisk Assistentuddannelse). Er du fx plejer og arbejder i socialpsykiatrien, kunne disse AMU-uddannelser være noget for dig: Arbejdet med recovery i psykiatrien Arbejde med sindslidende og misbrug Støtte ved kognitiv behandling Hvor kan jeg tage en arbejdsmarkedsuddannelse? Arbejdsmarkedsuddannelserne foregår på erhvervsskoler. Uddannelserne inden for det brede sundhedsområde kan tages på landets social- og sundhedsskoler. Se hvor de ligger på dette link: og klik videre under fanen skoler. Klik på den blå dråbe for at komme videre ind på den enkelte social- og sundhedsskoles hjemmeside. Hvordan vil min økonomi være? Du skal altid indgå en aftale med din leder, når du vil tage en arbejdsmarkedsuddannelse. Er du ansat, er det kutyme, at du bevarer din almindelige løn under AMU-uddannelsen og din arbejdsgiver giver dig fri. Det gælder uanset, om du er faglært eller ufaglært. 8 FOA Fag og Arbejde

9 Er du dagpengemodtager og vælger at gå på efteruddannelse, kan du tage 6 ugers selvvalgt efteruddannelse med en uddannelsesydelse, som svarer til højeste dagpengesats. Uddannelsesydelsen i 6 uger kan du få inden for de første 9 måneder af din ledighedsperiode (gælder for personer over 25 år). Er du under 25 år, har du retten inden for de første 6 måneder af din ledighedsperiode. Det er derfor muligt for dig på trods af ledighed at uddanne dig og modtage uddannelsesydelse. Når det er en arbejdsmarkedsuddannelse, du vælger, må dit uddannelsesniveau ikke overstige erhvervsfagligt niveau. Det er i din a-kasse, du kan søge videre vejledning, hvis du er dagpengemodtager og vil uddanne dig. FOA Fag og Arbejde 9

10 Videregående voksenuddannelse, VVU Er du social- og sundhedsassistent eller neurofysiologiassistent, kan en videregående voksenuddannelse måske være noget for dig. Som fx plejehjemsassistent kan du blive kompetencevurderet og eventuelt få adgang på baggrund af vurderingen. De videregående voksenuddannelser kaldes også akademiuddannelserne. Formålet med efteruddannelser på dette niveau er at give dig et teoretisk og metodisk grundlag for at kunne varetage dine arbejdsopgaver ud fra et mere analytisk niveau eller at kunne udvikle din rolle som mellemleder. En akademiuddannelse varer 1 år på fuld tid, men kan også tages på deltid over flere år. Tager du alle modulerne på uddannelsen, giver det ret til en titel, som fx social- og sundhedsassistent og akademiuddannet i sundhedspraksis. Eksempler på videregående voksenuddannelser og mere information Idéen med en akademiuddannelse er, at du så at sige bringer dine egne daglige arbejdsopgaver ind på studiet. Her får du mulighed for, ved hjælp af teori og metode, at få flere nuancer på din praksis, uanset hvilket praksisområde du er inden for. Det kan altså både være opgaver inden for psykiatrien, somatisk sygehus eller hjemmepleje, der kan bringes i spil under uddannelsesforløbet. Der findes en bred vifte af akademiuddannelser, og de er især udviklet og målrettet fagspecialer samt lederudvikling. For mere information Besøg Er du interesseret i en fagrettet akademiuddannelse inden for sundhedspraksis, så se nærmere på dette link: Besøg Er du interesseret i en akademiuddannelse inden for ledelse, så se nærmere på dette link: og skriv akademiuddannelse i ledelse i søgefeltet. Nu kan du i højre side se de mange steder Organisation (akademiuddannelse i ledelse) foregår. Klik videre på den enkelte lederuddannelse. Akademiuddannelserne er alle modulopbygget 6 moduler i alt. Det betyder, at du i dit forløb kan vælge et modul fra en anden akademiuddannelse end den, du er i gang med. Fx kan et modul i den mere fagrettede sundhedspraksis skiftes ud med et ledelsesmodul. 10 FOA Fag og Arbejde

11 Hvor kan jeg tage en videregående voksenuddannelse? Akademiuddannelse i sundhedspraksis foregår på 6 forskellige social- og sundhedsskoler i landet, og du kan se hvor på dette link: og klik videre under uddannelsessteder. Andre akademiuddannelser foregår typisk på erhvervsakademierne rundt om i landet. Skriver du erhvervsakademi i google-søgefeltet, dukker de enkelte skoler op, og du kan derefter gå videre i din søgning. Et af de erhvervsakademier, der dukker op, er fx KEA Københavns erhvervsakademi. På deres forside kan du klikke videre på fanen KEA ledelse/efteruddannelse og se deres vifte af akademiuddannelser. Hvordan vil min økonomi være? Du skal indgå en aftale med din leder, hvis du er interesseret i en akademiuddannelse, da I skal være enige om det forløb, du går i gang med, samt hvordan din frihed til studiet skal være og hvilke forventninger, der er til dig efter uddannelsen. Er du i et ansættelsesforhold, vil du typisk få fri med løn, og din arbejdsgiver betaler deltagerbetalingen. Er du dagpengemodtager, kan du søge vejledning i din a-kasse om, hvordan du er stillet, hvis du ønsker en efteruddannelse på et videregående niveau som fx VVU- eller diplomniveauet (se på side 13). FOA Fag og Arbejde 11

12 Hvis du ønsker at kvalificere dig til voksenunderviser Der er ingen formelle adgangskrav til den almene pædagogiske grunduddannelse. På uddannelsen får du kompetencer til at tilrettelægge og afvikle undervisning for voksne. Denne efteruddannelse foregår typisk på professionshøjskoler. For mere information Besøg Du kan på linket få mere viden om den almene pædagogiske grunduddannelse ved at gå ind på og skriv almen voksenpædagogisk i søgefeltet. Til højre ser du nu uddannelsen Almen voksenpædagogisk grunduddannelse, som kan lede dig videre. Den almene pædagogiske grunduddannelse kan blandt andet give dig adgang til voksenunderviseruddannelsen. Voksenunderviseruddannelsen giver dig indblik i mange aspekter af undervisningens tilrettelæggelse, forståelse af voksnes læreprocesser og du vil få et kendskab til overordnede uddannelsespolitikker. Det kan være en indgang til underviser på en social- og sundhedsskole, men det er vigtigt at afklare med den pågældende social- og sundhedsskole, om de har et krav om anden pædagogisk efteruddannelse. For mere information Besøg Du kan få mere information om voksenunderviseruddannelsen på dette link: og skriv voksenunderviser i søgefeltet. I højre side ser du nu de mange steder i landet, hvor voksenunderviseruddannelsen foregår. Du kan klikke videre for mere information på en skole nær dig. Du kan også kvalificere dig til underviser med en diplomuddannelse. 12 FOA Fag og Arbejde

13 Diplomuddannelserne Diplomuddannelserne har generelt det formål at kvalificere dig ved hjælp af videnskabsteorier og metoder til at løse dine arbejdsopgaver på et mere specialiseret niveau. Disse uddannelser findes inden for blandt andet det sundhedsfaglige, det pædagogiske og det ledelsesmæssige område. En diplomuddannelse varer 1 år på fuld tid, men kan også tages på deltid over flere år. Mange af Social- og Sundhedssektorens faggrupper har ikke en formel adgang til dette uddannelsesniveau, da den formelle adgang blandt andet går via en efteruddannelse på niveauet lavere, altså på videregående voksenuddannelsesniveau, som er beskrevet tidligere i pjecen. Men der er nogle af sektorens faggrupper, der via en kompetencevurdering kan få adgang til enkelte moduler eller til en hel diplomuddannelse. For mere information Besøg For mere information se dette link: og skriv diplomuddannelse i søgefeltet. Linket viser videre til fx diplomuddannelser inden for sundhed, pædagogik og ledelse. Hvor kan jeg tage en diplomuddannelse? Typisk foregår diplomuddannelserne på professionshøjskolerne eller på erhvervsakademierne landet over. Du kan fx i google-søgefeltet skrive professionshøjskole og de forskellige steder, hvor diplomuddannelserne foregår, dukker op. Skolernes forsider viser de typer af diplomuddannelser, som de udbyder. Hvordan vil min økonomi være? Du skal indgå en aftale med din leder, hvis du er interesseret i en diplomuddannelse eller i et modul på en diplomuddannelse, da I skal være enige om det forløb, du går i gang med, hvordan din frihed i studietiden vil være, og hvilke forventninger der er til dig efter uddannelsen. Er du i et ansættelsesforhold vil du typisk få fri med løn, og din arbejdsgiver betaler evt. deltagerbetalingen. Er du dagpengemodtager, kan du søge vejledning i din a-kasse om, hvordan du er stillet, hvis du ønsker og er kvalificeret til en efteruddannelse på et videregående niveau som fx diplomniveau. FOA Fag og Arbejde 13

14 Masteruddannelserne Masteruddannelserne er på et højt videnskabsteoretisk og metodisk niveau. På disse uddannelser stifter du bekendtskab med forskningsmetoder, ud over at du reflekterer over din egen praksis ved hjælp af videnskabsteori. Disse uddannelser findes inden for såvel det sundhedsfaglige, det pædagogiske og det ledelsesmæssige område samt andre områder. En masteruddannelse varer 1 år på fuld tid, men kan også tages på deltid over flere år. For mere information Besøg For mere information se dette link: og skriv masteruddannelse i søgefeltet. Hvor kan jeg tage en masteruddannelse? Disse uddannelser foregår typisk på landets universiteter og businessskoler. Hvordan vil min økonomi være? Du skal indgå en aftale med din leder, hvis du er interesseret i en masteruddannelse eller i et modul på en masteruddannelse, da I skal være enige om det forløb, du går i gang med, hvordan din frihed i studietiden vil være, og hvilke forventninger der er til dig efter uddannelsen. Er du i et ansættelsesforhold vil du typisk få fri med løn, og din arbejdsgiver betaler evt. deltagerbetalingen. Er du dagpengemodtager, kan du søge vejledning i din a-kasse om, hvordan du er stillet, hvis du ønsker og er kvalificeret til en efteruddannelse på et videregående niveau som fx masterniveauet. 14 FOA Fag og Arbejde

15 Gode råd: På FOAs hjemmeside kan du også læse om efteruddannelse. Se fx: og klik videre på fanen uddannelse i den øverste blå bjælke. og klik videre under Genveje på FOA ledere og videre på Lederuddannelse. og klik videre på fanen A-kasse og videre i nederste højre hjørne på seks ugers uddannelse. Det giver dig flere oplysninger om, hvordan du er stillet som ledig og ønsker uddannelse. Din lokale FOA-afdeling kan også hjælpe dig med planlægning og idéer til efteruddannelse. Du kan også altid henvende dig på den skole, der har den efteruddannelse, du er interesseret i, for mere studievejledning. Inden du vælger efteruddannelse, kan du tænke over: hvilke opgaver kunne jeg tænke mig at blive bedre til er der udviklingsområder, som min arbejdsplads gerne vil satse på i fremtiden diskuter din faglige udvikling med din TR eller din leder skab dig et overblik over, hvilken efter-uddannelse du kunne tænke dig ha selv en idé om, hvordan du bedst kan tilegne dig nye kompetencer, når du kommer tilbage fra fx et kursus tag evt. denne pjece med, når du taler med din leder om den efteruddannelse, du er interesseret i. FOA Fag og Arbejde 15

16 Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse I denne pjece kan du læse om: Hvilke efteruddannelser der findes. Hvilke adgangskrav der er til de forskellige efteruddannelser. Hvad du kan få ud af tage den ene frem for den anden efteruddannelse. Hvilke henvisninger der er nyttige, så du kan læse mere om den efteruddannelse, der interesserer dig. Staunings Plads København V Tlf.:

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Send medarbejderne på VEU-uddannelse. og scor kassen

Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Send medarbejderne på VEU-uddannelse. og scor kassen Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FOA Fag og Arbejdes

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Augustseminar 2012 Fredag d. 17. august v. John Steffensen & Mette Nørholm Lidt om sekretariatet (SEVU) SEVU: Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser

Læs mere

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG JUNI 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag 2 FOA FAG OG ARBEJDE BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Forord Den forkortede

Læs mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere Din guide til AMU mu Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere AMU er for alle AMU tilbyder voksen- og efteruddannelse for det danske arbejdsmarked. AMU henvender sig især til ufaglærte og faglærte

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Bliv pædagogisk assistent

Bliv pædagogisk assistent PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælper Bliv pædagogisk assistent og styrk din faglige udvikling Indhold Hvorfor blive pædagogisk assistent? 3 Hvor lang tid tager uddannelsen? 4 Hvilke fag undervises der i? 5 Hvordan

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Akademiuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Dialogmøde 4. maj 2015

Dialogmøde 4. maj 2015 Dialogmøde 4. maj 2015 Dagens program Velkomst v/ Anders Sevelsted Oplæg om hvad der er sket siden sidst v/ Ditte Grostøl og Anders Sevelsted Oplæg om kompetencevurdering v/ Ditte Grostøl. Oplæg om fremtidig

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil 4013 4675 E-mail anje@tietgen.dk www.tietgen.dk/tkc www.tietgen.dk/tkc 2 Hvad

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Nedsæt tempoet, når du gør rent

Nedsæt tempoet, når du gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring Helbred og arbejde i højt tempo Du og dine kolleger, som arbejder med rengøring er sandsynligvis på benene stort set hele

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

AFTALE OM KOMPETENCEFOND

AFTALE OM KOMPETENCEFOND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F FOA FAG OG

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 KURSER 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen på TEC Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 I dette katalog finder du en oversigt over kurser- og efteruddannelsesmuligheder inden for de fagområder,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

I dette nummer: BonBon-land. Gode medlemstilbud til dig: o Hjælp - jeg flytter hjemmefra. o Køb rabatbilletter til

I dette nummer: BonBon-land. Gode medlemstilbud til dig: o Hjælp - jeg flytter hjemmefra. o Køb rabatbilletter til 7. årgang, - APRIL 2016 nr. 4 I dette nummer: Formanden har ordet Jeg vælger mig april Velfærdsalliancen.dk Der vil være demonstration i Næstved Det faglige sekretariat holder lukket 27/4 Velkommen i FOA

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Styrk lederne i første række Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Førstelinjeledere har vigtige poster i forreste række Danmark har brug for dygtige ledere i første række.

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i VVS installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i VVS installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I VVS-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag både Erhvervsakademiuddannelsen til VVS installatør og deltidsuddannelsen

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F F A G O G A R B E J D E F O A FOA: A-kasse Vil du med i i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse. Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Temadag 12/8 2009 om rekruttering til social og sundhedssektoren. Mange veje til at få en uddannelse i social og sundhedssektoren

Temadag 12/8 2009 om rekruttering til social og sundhedssektoren. Mange veje til at få en uddannelse i social og sundhedssektoren Temadag 12/8 2009 om rekruttering til social og sundhedssektoren Mange veje til at få en uddannelse i social og sundhedssektoren SOSU en vej til en erhvervsuddannelse Sundhed, omsorg og pædagogik en af

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

Efteruddannelse: Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 11 kursusdage

Efteruddannelse: Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 11 kursusdage Efteruddannelse: RUSMIDDELAFHÆNGIGHEDENS MANGE ANSIGTER Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 11 kursusdage Rusmiddelafhængighedens mange ansigter er det tredje af fem moduler, som

Læs mere

Indsatsområder - trepartsaftaler

Indsatsområder - trepartsaftaler Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

SOSU Temadag, eftermiddag

SOSU Temadag, eftermiddag SOSU Temadag, eftermiddag Hvilke kerneopgaver ser I der bliver fokus på i fremtiden for social- og sundhedsassistenter som faggruppe? Følge med i, hvad der sker af forandringer/ændringer på psykiatriområdet,

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2014 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

:leve-bomiljøer: En faglig og menneskelig udfordring

:leve-bomiljøer: En faglig og menneskelig udfordring :leve-bomiljøer: En faglig og menneskelig udfordring Indhold: Forord: På arbejde i de ældres hjem....... side 3 Nye boligformer nye udfordringer........ side 5 På tværs af fagene................ side 8

Læs mere